Корисник:Жељко Тодоровић

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

srpskaenciklopedija.org

srpskaenciklopedija.org
Викизворник на српском језику има 42.516 чланака.
Ордени[уреди]

За доста написаних чланака из области права
за право
ти додељује
Barbarossa


За свакодневно администратирање; уређивање медијавикија, брисања страница, закључивања шаблона, блокирања корисника
за администрирање
ти додељује
Barbarossa


Чланци[уреди]

Закони Републике Српске

Закон о електронском пословању Републике Српске
Закон о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске
Закон о јавно-приватном партнерству у Републици Српској
Закон о Комитету за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске
Закон о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске
Закон о управној инспекцији
Закон о измјенама и допунама Закона о управној инспекцији
Закон о Влади Републике Српске
Закон о територијалној организацији Републике Српске
Закон о измјенама и допуни Закона о територијалној организацији Републике Српске
Закон о бесплатној правној помоћи
Закон о Економско-социјалном савјету
Закон о омбудсману за дјецу
Закон о заштити назива Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити назива Републике Српске
Закон о престанку важења Закона о спречавању прања новца
Закон о престанку важења Закона о поступку набавке робе, услуга и уступању радова
Закон о престанку важења Закона о одбрани Републике Српске
Закон о престанку важења Закона о Војсци Републике Српске
Закон о Привредној комори Републике Српске
Закон о амблему Републике Српске
Закон о јавним предузећима
Закон о Фонду за реституцију Републике Српске
Закон о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске
Закон о енергетици
Закон о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге
Закон о Радио-телевизији Републике Српске
Закон о систему јавних служби
Закон о измјенама и допунама Закона о систему јавних служби
Закон о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске
Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске
Закон о привредним друштвима (Република Српска)
Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе
Закон о Енциклопедији Републике Српске
Закон о матичним књигама
Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа
Закон о државним службеницима (Република Српска)
Закон о референдуму и грађанској иницијативи
Закон о помиловању
Закон о стицању статуса самосталних умјетника
Закон о Гарантном фонду Републике Српске
Закон о националним парковима
Одлука о оснивању Савјета националних мањина Републике Српске
Закон о инспекцијама у Републици Српској
Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској
Закон о Јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске
Закон о јавним скијалиштима
Закон о Пензијском резервном фонду Републике Српске
Пословник Вијећа народа Републике Српске
Пословник Народне скупштине Републике Српске
Закон о Судској полицији Републике Српске
Закон о Сенату Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о Сенату Републике Српске
Закон о празницима Републике Српске
Закон о Граду Бања Лука
Уредба о Регистру катастарских општина Републике Српске
Закон о Српском граду Сарајево за време ратног стања или непосредне ратне опасности
Закон о измјенама Закона о Граду Источно Сарајево
Одлука о оснивању Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини
Закон о промјени назива насељеног мјеста Скендер Вакуф и општине Скендер Вакуф у Кнежево
Закон о Уставном суду Републике Српске
Закон о административним таксама
Закон о административним таксама/Тарифа републичких административних такса
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима
Закон о комуналним дјелатностима
Закон о заштити ваздуха
Закон о поштанским услугама Републике Српске
Закон о посебном режиму извршења казне затвора
Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске
Закон о судовима Републике Српске
Закон о кривичном поступку Републике Српске
Закон о премјеру и катастру Републике Српске
Закон о Граду Бијељина
Закон о Јединственом регистру рачуна пословних субјеката
Изборни закон Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Изборног закона Републике Српске
Закон о измјенама и допуни Изборног закона Републике Српске
Закон о пољопривредном земљишту
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту
Закон о пољопривреди
Закон о измјени Закона о пољопривреди
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривреди
Закон о парламентарном надзору у области одбране и безбједности‎
Закон о измјенама и допунама Закона о парламентарном надзору у области одбране и безбједности
Статути ордена и медаља Републике Српске


Закон о измјенама и допунама Закона о рибарству
Закон о измјенама и допунама Закона о противградној заштити
Закон о измјенама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава
Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Републике Српске
Закон о измјенама Закона о Спомен-подручју Доња Градина


Закони Републике Српске ван снаге

Закон о судовима Републике Српске (2004)
Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске (2005)
Закон о допунама Закона о судовима Републике Српске (2008)
Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске (2008)
Закон о Уставном суду Републике Српске — Пречишћени текст (2005)
Закон о измјенама и допунама Закона о Уставном суду Републике Српске (2004)
Закон о изменама и допунама Закона о Уставном суду Републике Српске (1998)
Закон о празницима Републике Српске (2005)
Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (2005)
Пословник Народне скупштине Републике Српске — Пречишћени текст (2007)
Закон о попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. години у Републици Српској (2010)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању — Пречишћени текст (2005)
Закон о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2008)
Закон о измјенама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2008)
Закон о измјенама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2009)
Закон о измјенама и допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2009)
Закон о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2005)
Закон о катастру Републике Српске (2011)
Закон о референдуму (1993)
Закон о примени Закона о одбрани у условима непосредне ратне опасности или ратног стања (1994)
Одлука о расписивању републичког референдума (2011)
Закон о територијалној организацији и локалној самоуправи (1994)
Закон о кривичном поступку — Пречишћени текст (2009)
Закон о статусу државне имовине која се налази на територији Републике Српске и под забраном је располагања (2010)
Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (2005)
Закон о допуни Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (2009)
Закон о допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (2012)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске — Пречишћени текст (2007)
Одлука о признању Републике Српске Крајине (1991)
Закон о Унији студената Републике Српске (2009)
Закон о локалној самоуправи (2004)
Закон о републичкој управи (2008)
Закон о измјенама и допунама Закона о републичкој управи (2012)
Правила нормативно-правне технике за израду закона и других прописа Републике Српске (2006)
Закон о унутрашњим пословима (2012)
Закон о робним резервама (2011)
Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (2009)
Закон о платама запослених у Министарству унутрашњих послова, казнено-поправним установама и судској полицији (2007)
Закон о буџетском систему Републике Српске — Пречишћени текст (2008)
Закон о правосудном испиту у Републици Српској (2008)
Закон о полицијским службеницима (2010)
Закон о средњем образовању и васпитању (2008)
Закон о административној служби у управи Републике Српске (2002)
Закон о измјенама и допунама Закона о административној служби у управи Републике Српске (2002)
Закон о извршењу кривичних санкција Републике Српске (2010)
Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске (2011)
Закон о амнестији (2005)
Закон о амнестији прекршаја (2006)
Закон о вину и ракији (2009)
Закон о мирном рјешавању радних спорова (2009)
Закон о електронском документу Републике Српске (2008)
Закон о бањама (2009)
Закон о Акцијском фонду Републике Српске (2006)
Закон о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске (2006)


Закон о измјенама и допунама Закона о одбрани (2004)
Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама (2009)
Закон о измјенама и допунама Закона о националним парковима (2005)
Закон о измјенама и допунама Закона о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности (2005)
Закон о измјенама и допунама Закона о тужилаштвима Републике Српске (2007)
Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Републике Српске (2010)
Закон о измјенама и допуни Кривичног закона Републике Српске (2012)
Закон о измјенама и допунама Закона о адвокатури Републике Српске (2008)
Закон о измјенама и допунама Закона о органској производњи хране (2009)
Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији (2011)
Закон о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (2009)
Закон о изменама Закона о одбрани (1997)
Одлука о допуни Пословника Народне скупштине Републике Српске (2006)
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду становања Републике Српске (2006)


Закони Републике Србије

Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији
Закон о одликовањима Републике Србије
Закон о националним саветима националних мањина
Закон о Државном већу тужилаца
Закон о уређењу судова
Закон о јавном тужилаштву
Закон о Високом савету судства
Закон о судијама
Закон о главном граду
Закон о локалним изборима
Закон о Војсци Србије
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије
Закон о одбрани
Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије
Закон о председнику Републике
Закон о дијаспори и Србима у региону
Закон о спољним пословима
Закон о Речнику Српске академије наука и уметности
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
Закон о Народној скупштини
Закон о државним службеницима (Република Србија)
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима
Закон о политичким странкама
Закон о печату државних и других органа
Закон о државном печату Републике Србије
Закон о Српској академији наука и уметности
Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије
Закон о Агенцији за борбу против корупције
Закон о Државној ревизорској институцији
Закон о изменама и допунама Закона о Државној ревизорској институцији
Закон о Црвеном крсту Србије
Закон о Влади
Закон о изменама и допунама Закона о Влади (2007)
Закон о изменама и допунама Закона о Влади (2008)
Закон о привредним друштвима (Република Србија)
Пословник Народне скупштине


Закон о Фонду за заштиту животне средине (2009)
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава (2008)
Закон о заштити државне границе (2008)
Закон о амнестији (2010)
Закон о обуци судија, јавних тужилаца, заменика јавних тужилаца и судијских и тужилачких помоћника (2006)
Закон о амнестији (2006)
Закон о начину и поступку промене Устава Републике Србије (2003)
Пословник Народне скупштине Републике Србије — Пречишћен текст (2009)


Закони Савезне Републике Југославије

Закон о војном тужиоцу (1995)
Закон о Савету министара (2003)
Закон о Војсци Југославије (1994)


Закони Краљевине Србије

Уредба за Виши војни савет (1901)
Породични правилник за чланове Српског краљевског дома (1909)


Закони Краљевине Југославије

Закон о измени Закона о општинама и обласним самоуправама (1929)
Закон о Државном суду за заштиту државе (1929)
Закон о Врховном законодавном савету и комисијама стручњака при Министарству правде (1929)
Закон о краљевској власти и врховној државној управи (1929)
Закон о Верској заједници Јевреја (1929)
Закон о Исламској верској заједници (1930)
Уредба о Бановини Хрватској (1939)
Уредба о проширењу прописа који важе за Бановину Хрватску на остале бановине (1939)
Породични правилник за чланове Краљевског дома Краљевине Југославије (1930)


Устави

Устав Босне и Херцеговине
Устав Републике Босне и Херцеговине (1993)
Устав Краљевине Југославије (1931)
Устав Републике Српске Крајине (1991)
Устав Републике Српске
Устав Српске Републике Босне и Херцеговине


Православна црква


Православна српска црква


Вишезначне одреднице

Закон о амнестијиЗакон о државним службеницимаЗакон о привредним друштвимаЗакон о Влади (вишезначна одредница)ПословникЗакон о одбрани (вишезначна одредница)БаладаЗакон о судовима.


Шаблони

Шаблон:Радови у токуШаблон:Корисник Вики/АдминистраторШаблон:Корисник Вики/БирократаШаблон:Корисник Вики/Један од корисникаШаблон:КутијаШаблон:Корисник Вики/Број чланкаШаблон:Корисник Вики/ћир-е-мШаблон:Корисник Вики/ћир-ије-мШаблон:Корисник ВикиШаблон:КорисничкаКутијаШаблон:ККПочетакШаблон:КККрајШаблон:Корисник Вики/РеференцирањеШаблон:За брисањеШаблон:Корисник Вики/Република СрпскаШаблон:Корисник Вики/СрбијаШаблон:Корисник Вики/Бања ЛукаШаблон:Корисник Вики/БеоградШаблон:Корисник Вики/ИмеШаблон:Корисник Вики/КрајШаблон:Корисник Вики/КутијицеШаблон:Корисник Вики/Српски православацШаблон:ЧланШаблон:ПоглављеШаблон:ОквирШаблон:ЦитатШаблон:НепознатиШаблон:УрађеноШаблон:АдминистраторШаблон:БирократаШаблон:Посебан чланакШаблон:ЗаШаблон:ПротивШаблон:НеутраланШаблон:КоментарШаблон:БрисатиШаблон:ПитањеШаблон:ОставитиШаблон:Закључено гласањеШаблон:Гласање-крајШаблон:ПреименовањеШаблон:Престанак важењаШаблон:АрхиваШаблон:RecentchangestextШаблон:СакријШаблон:ЦентрираноШаблон:НапоменеШаблон:НапоменаШаблон:ČlanШаблон:Почетак извораШаблон:Крај извора.


Викизворник

Викизворник:Списак администратораВикизворник:БирократеВикизворник:КориснициВикизворник:Посебне страницеВикизворник:Подстранице.


Категорије

Категорија:Брзо брисањеКатегорија:Радови у токуКатегорија:Корисничке кутијицеКатегорија:Закони Републике СрпскеКатегорија:Шаблони обавјештењаКатегорија:Кандидати за брисањеКатегорија:Закони Краљевине Срба, Хрвата и СловенацаКатегорија:Закони Републике СрбијеКатегорија:Закони Краљевине ЈугославијеКатегорија:Закони Краљевине СрбијеКатегорија:ПрокламацијеКатегорија:Закони Савезне Републике ЈугославијеКатегорија:Закони Србије и Црне ГореКатегорија:Шаблони за гласањеКатегорија:Српска православна цркваКатегорија:Закони Књажевине Црне ГореКатегорија:Правила васељенских сабораКатегорија:Правила помесних сабораКатегорија:Поезија трубадураКатегорија:Српска академија наука и уметностиКатегорија:Николај ВелимировићКатегорија:Православна цркваКатегорија:Закони Републике Српске ван снагеКатегорија:Измјене и допуне закона Републике СрпскеКатегорија:Измене и допуне закона Републике СрбијеКатегорија:Текстови без извораКатегорија:Измјене и допуне закона Републике Српске ван снагеКатегорија:Закони Републике Србије ван снагеКатегорија:УредбеКатегорија:ПословнициКатегорија:Пословници Републике СрпскеКатегорија:ПравилнициКатегорија:ДржавеКатегорија:Република СрпскаКатегорија:Устав Републике СрпскеКатегорија:Правилници Републике СрпскеКатегорија:Одлуке Републике СрпскеКатегорија:Уредбе Краљевине ЈугославијеКатегорија:Пословници Републике СрбијеКатегорија:Уредбе Републике Српске.