Корисник:Жељко Тодоровић

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Serbian Cross.svg
srpskaenciklopedija.org
Serbian Cross.svg
srpskaenciklopedija.org
Викизворник на српском језику има 15.678 чланака.
Ордени[уреди]

За доста написаних чланака из области права
за право
ти додељује
Barbarossa


За свакодневно администратирање; уређивање медијавикија, брисања страница, закључивања шаблона, блокирања корисника
за администрирање
ти додељује
Barbarossa


Чланци[уреди]

Закони Републике Српске

Закон о вину и ракији
Закон о мирном рјешавању радних спорова
Закон о електронском пословању Републике Српске
Закон о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске
Закон о јавно-приватном партнерству у Републици Српској
Закон о Комитету за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске
Закон о овлашћењима Ауто-мото савеза Републике Српске
Закон о управној инспекцији
Закон о Влади Републике Српске
Закон о електронском документу Републике Српске
Закон о територијалној организацији Републике Српске
Закон о бесплатној правној помоћи
Закон о Економско-социјалном савјету
Закон о омбудсману за дјецу
Закон о заштити назива Републике Српске
Закон о средњем образовању и васпитању
Закон о престанку важења Закона о спречавању прања новца
Закон о престанку важења Закона о поступку набавке робе, услуга и уступању радова
Закон о престанку важења Закона о одбрани Републике Српске
Закон о престанку важења Закона о Војсци Републике Српске
Закон о престанку важења Закона о акцизама и порезу на промет
Закон о бањама
Закон о Привредној комори Републике Српске
Закон о Амблему Републике Српске
Закон о јавним предузећима
Закон о Фонду за реституцију Републике Српске
Закон о Акцијском фонду Републике Српске
Закон о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске
Закон о Фонду за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске
Закон о енергетици
Закон о Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге
Закон о Радио-телевизији Републике Српске
Закон о систему јавних служби
Закон о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске
Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске
Закон о привредним друштвима (Република Српска)
Закон о привредним друштвима (Република Српска)/Дио први
Закон о привредним друштвима (Република Српска)/Дио други
Закон о привредним друштвима (Република Српска)/Дио други/I
Закон о привредним друштвима (Република Српска)/Дио други/II
Закон о привредним друштвима (Република Српска)/Дио други/III
Закон о привредним друштвима (Република Српска)/Дио други/IV
Закон о привредним друштвима (Република Српска)/Дио трећи
Закон о статусу функционера јединица локалне самоуправе
Закон о Енциклопедији Републике Српске
Закон о матичним књигама (Република Српска)
Закон о овјеравању потписа, рукописа и преписа
Закон о административној служби у управи Републике Српске
Закон о државним службеницима (Република Српска)
Закон о референдуму и грађанској иницијативи
Закон о полицијским службеницима
Закон о помиловању
Закон о амнестији (Република Српска)
Закон о амнестији прекршаја
Закон о извршењу кривичних санкција Републике Српске
Закон о стицању статуса самосталних умјетника
Закон о Гарантном фонду Републике Српске
Закон о националним парковима
Одлука о оснивању Савјета националних мањина Републике Српске
Закон о инспекцијама у Републици Српској
Закон о Јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске
Закон о јавним скијалиштима
Закон о Пензијском резервном фонду Републике Српске
Пословник Вијећа народа Републике Српске
Пословник Народне скупштине Републике Српске
Закон о Судској полицији Републике Српске
Закон о Сенату Републике Српске
Закон о празницима Републике Српске
Закон о Граду Бања Лука
Уредба о Регистру катастарских општина Републике Српске
Закон о Српском граду Сарајево за време ратног стања или непосредне ратне опасности
Одлука о оснивању Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини
Закон о промјени назива насељеног мјеста Скендер Вакуф и општине Скендер Вакуф у Кнежево
Закон о Уставном суду Републике Српске
Закон о административним таксама
Закон о административним таксама/Тарифа републичких административних такса
Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Република Српска)
Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима
Закон о комуналним дјелатностима
Закон о заштити ваздуха
Закон о поштанским услугама Републике Српске
Закон о посебном режиму извршења казне затвора
Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске
Закон о судовима Републике Српске
Закон о кривичном поступку Републике Српске
Закон о кривичном поступку Републике Српске/Дио први
Закон о кривичном поступку Републике Српске/Дио други
Закон о кривичном поступку Републике Српске/Дио трећи
Закон о кривичном поступку Републике Српске/Дио четврти
Закон о премјеру и катастру Републике Српске
Закон о Граду Бијељина
Закон о престанку важења Закона о попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. години у Републици Српској
Закон о Јединственом регистру рачуна пословних субјеката
Изборни закон Републике Српске
Закон о пољопривредном земљишту


Измјене и допуне закона Републике Српске

Закон о измјенама и допунама Закона о удружењима и фондацијама Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о органској производњи хране
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривреди
Закон о измјенама и допунама Закона о рибарству
Закон о измјенама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (2009)
Закон о измјенама и допунама Закона о Фонду становања Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о противградној заштити
Закон о измјенама и допунама Закона о парламентарном надзору у области одбране и безбједности
Закон о измјенама и допунама Закона о условима продаје акција предузећа из области нафтне индустрије Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава
Закон о измјенама и допунама Закона о административној служби у управи Републике Српске (2002)
Закон о измјенама и допунама Закона о Сенату Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о држављанству Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске (2010)
Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима
Закон о измјенама и допунама Закона о електричној енергији
Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција Републике Српске
Закон о измјени и допуни Закона о запошљавању страних држављана и лица без држављанства
Закон о измјенама и допуни Закона о територијалној организацији Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Изборног закона Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о систему јавних служби
Закон о измјенама и допунама Закона о заштити назива Републике Српске
Закон о измјенама и допуни Изборног закона Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о управној инспекцији
Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама у Републици Српској
Закон о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту (2010)


Измјене закона Републике Српске


Допуне закона Републике Српске


Закони Републике Српске ван снаге

Закон о судовима Републике Српске (2004)
Закон о Уставном суду Републике Српске — Пречишћени текст (2005)
Закон о празницима Републике Српске (2005)
Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (2005)
Пословник Народне скупштине Републике Српске — Пречишћени текст (2007)
Закон о попису становништва, домаћинстава и станова у 2011. години у Републици Српској (2010)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању — Пречишћени текст (2005)
Закон о катастру Републике Српске (2011)
Закон о референдуму (1993)
Закон о примени Закона о одбрани у условима непосредне ратне опасности или ратног стања (1994)
Закон о поништењу Закона о изменама Закона о одбрани (1998)
Одлука о расписивању републичког референдума (2011)
Закон о територијалној организацији и локалној самоуправи (1994)
Закон о кривичном поступку — Пречишћени текст (2009)
Закон о кривичном поступку — Пречишћени текст (2009)/Дио први
Закон о кривичном поступку — Пречишћени текст (2009)/Дио други
Закон о кривичном поступку — Пречишћени текст (2009)/Дио трећи
Закон о кривичном поступку — Пречишћени текст (2009)/Дио четврти
Закон о статусу државне имовине која се налази на територији Републике Српске и под забраном је располагања (2010)
Закон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (2005)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске — Пречишћени текст (2007)
Одлука о признању Републике Српске Крајине (1991)
Закон о пољопривредном земљишту (2004)
Закон о Унији студената Републике Српске (2009)
Закон о локалној самоуправи (2004)
Закон о републичкој управи (2008)
Правила нормативно-правне технике за израду закона и других прописа Републике Српске (2006)
Закон о унутрашњим пословима (2012)
Закон о робним резервама (2011)
Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске (2009)
Закон о платама запослених у Министарству унутрашњих послова, казнено-поправним установама и судској полицији (2007)
Закон о буџетском систему Републике Српске — Пречишћени текст (2008)
Закон о правосудном испиту у Републици Српској (2008)


Измјене и допуне закона Републике Српске ван снаге

Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске (2005)
Закон о измјенама и допунама Закона о судовима Републике Српске (2008)
Закон о измјенама и допунама Закона о Уставном суду Републике Српске (2004)
Закон о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту (2004)
Закон о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2005)
Закон о измјенама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2008)
Закон о измјени и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2009)
Исправка Закона о судовима и судској служби (2000)
Закон о изменама и допунама Закона о Уставном суду Републике Српске (1998)
Исправка Закона о одбрани (2004)
Закон о измјенама и допунама Закона о одбрани (2004)
Закон о измјенама и допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању (2009)
Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама (2009)
Закон о измјенама и допунама Закона о националним парковима (2005)
Закон о измјенама и допунама Закона о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности (2005)
Исправка Закона о пољопривредном земљишту (2004)
Закон о измјенама и допунама Закона о републичкој управи (2012)
Закон о измјенама и допунама Закона о тужилаштвима Републике Српске (2007)
Закон о измјенама и допунама Кривичног закона Републике Српске (2010)
Закон о измјенама и допуни Кривичног закона Републике Српске (2012)
Закон о измјенама и допунама Закона о адвокатури Републике Српске (2008)
Закон о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске (2008)


Измјене закона Републике Српске ван снаге


Допуне закона Републике Српске ван снаге


Закони Републике Србије

Закон о Војнобезбедносној агенцији и Војнообавештајној агенцији
Закон о одликовањима Републике Србије
Закон о Фонду за заштиту животне средине
Закон о националним саветима националних мањина
Закон о Државном већу тужилаца
Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава
Закон о уређењу судова
Закон о јавном тужилаштву
Закон о Високом савету судства
Закон о судијама
Закон о заштити државне границе
Закон о главном граду
Закон о локалним изборима
Закон о Војсци Србије
Закон о Војсци Србије/Део први
Закон о Војсци Србије/Део други
Закон о Војсци Србије/Део трећи
Закон о одбрани
Закон о основама уређења служби безбедности Републике Србије
Закон о председнику Републике
Закон о дијаспори и Србима у региону
Закон о спољним пословима
Закон о Речнику Српске академије наука и уметности
Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (2009)
Закон о Народној скупштини
Закон о амнестији (Република Србија)
Закон о државним службеницима (Република Србија)
Закон о политичким странкама
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима (2008)
Закон о печату државних и других органа
Закон о државном печату Републике Србије
Закон о Српској академији наука и уметности
Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије
Закон о Агенцији за борбу против корупције
Закон о обуци судија, јавних тужилаца, заменика јавних тужилаца и судијских и тужилачких помоћника
Закон о Државној ревизорској институцији
Закон о амнестији (2006)
Закон о Црвеном крсту Србије
Закон о Влади
Закон о изменама и допунама Закона о Влади (2007)
Закон о изменама и допунама Закона о Влади (2008)
Закон о начину и поступку промене Устава Републике Србије
Закон о изменама и допунама Закона о Државној ревизорској институцији
Закон о изменама Закона о Државној ревизорској институцији
Пословник Народне скупштине Републике Србије — Пречишћени текст (2009)
Закон о привредним друштвима (Република Србија)
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део први
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део други
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део трећи
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део трећи/I
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део трећи/II
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део трећи/III
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део трећи/IV
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део четврти
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део пети
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део шести
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део седми
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део осми
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део девети
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део десети
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део једанаести
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део дванаести
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део тринаести
Закон о привредним друштвима (Република Србија)/Део четрнаести
Пословник Народне скупштине
Закон о изменама и допунама Закона о Војсци Србије


Закони Савезне Републике Југославије

Закон о војном тужиоцу (2002)


Закони Србије и Црне Горе

Закон о Савету министара (2003)
Закон о Војсци Југославије — Пречишћени текст (2005)


Закони Краљевине Србије

Уредба за Виши војни савет (1901)


Закони Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца

Закон о измени Закона о општинама и обласним самоуправама (1929)
Закон о Државном суду за заштиту државе (1929)
Закон о Врховном законодавном савету и комисијама стручњака при Министарству правде (1929)
Закон о краљевској власти и врховној државној управи (1929)


Закони Краљевине Југославије

Закон о Верској заједници Јевреја (1929)
Закон о Исламској верској заједници (1930)
Уредба о Бановини Хрватској (1939)
Уредба о проширењу прописа који важе за Бановину Хрватску на остале бановине (1939)
Породични правилник за чланове Краљевског дома Краљевине Југославије (1930)
Породични правилник за чланове Краљевског дома Карађорђевића (1909)


Устави

Устав Босне и Херцеговине
Устав Републике Босне и Херцеговине (1993)
Устав Краљевине Југославије (1931)
Устав Републике Српске Крајине
Устав Републике Српске
Устав Српске Републике Босне и Херцеговине


Православна црква


Православна српска црква


Вишезначне одреднице

Закон о амнестијиЗакон о државним службеницимаЗакон о привредним друштвимаЗакон о Уставном суду (вишезначна одредница)Закон о Влади (вишезначна одредница)Закон о Државној ревизорској институцији (вишезначна одредница)ПословникЗакон о пензијском и инвалидском осигурањуЗакон о празницима Републике Српске (вишезначна одредница)Закон о одбрани (вишезначна одредница)БаладаЗакон о матичним књигамаЗакон о судовимаЗакон о ауторском и сродним правима (вишезначна одредница)Закон о локалној самоуправиЗакон о територијалној организацијиЗакон о кривичном поступкуЗакон о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (вишезначна одредница)‎.


Шаблони

Шаблон:Радови у токуШаблон:Корисник Вики/АдминистраторШаблон:Корисник Вики/БирократаШаблон:Корисник Вики/Један од корисникаШаблон:КутијаШаблон:Корисник Вики/Број чланкаШаблон:Корисник Вики/ћир-е-мШаблон:Корисник Вики/ћир-ије-мШаблон:Корисник ВикиШаблон:КорисничкаКутијаШаблон:ККПочетакШаблон:КККрајШаблон:Корисник Вики/РеференцирањеШаблон:За брисањеШаблон:Корисник Вики/Република СрпскаШаблон:Корисник Вики/СрбијаШаблон:Корисник Вики/Бања ЛукаШаблон:Корисник Вики/БеоградШаблон:Корисник Вики/ИмеШаблон:Корисник Вики/КрајШаблон:Корисник Вики/КутијицеШаблон:Корисник Вики/Српски православацШаблон:ЧланШаблон:ПоглављеШаблон:ОквирШаблон:ЦитатШаблон:НепознатиШаблон:УрађеноШаблон:АдминистраторШаблон:БирократаШаблон:Посебан чланакШаблон:ЗаШаблон:ПротивШаблон:НеутраланШаблон:КоментарШаблон:БрисатиШаблон:ПитањеШаблон:ОставитиШаблон:Закључено гласањеШаблон:Гласање-крајШаблон:ПреименовањеШаблон:Престанак важењаШаблон:АрхиваШаблон:RecentchangestextШаблон:СакријШаблон:ЦентрираноШаблон:НапоменеШаблон:НапоменаШаблон:ČlanШаблон:Почетак извораШаблон:Крај извора.


Викизворник

Викизворник:Списак администратораВикизворник:БирократеВикизворник:КориснициВикизворник:Посебне страницеВикизворник:Подстранице.


Категорије

Категорија:Брзо брисањеКатегорија:Радови у токуКатегорија:Корисничке кутијицеКатегорија:Закони Републике СрпскеКатегорија:Шаблони обавјештењаКатегорија:Кандидати за брисањеКатегорија:Закони Краљевине Срба, Хрвата и СловенацаКатегорија:Закони Републике СрбијеКатегорија:Закони Краљевине ЈугославијеКатегорија:Закони Краљевине СрбијеКатегорија:ПрокламацијеКатегорија:Закони Савезне Републике ЈугославијеКатегорија:Закони Србије и Црне ГореКатегорија:Шаблони за гласањеКатегорија:Српска православна цркваКатегорија:Закони Књажевине Црне ГореКатегорија:Правила васељенских сабораКатегорија:Правила помесних сабораКатегорија:Поезија трубадураКатегорија:Српска академија наука и уметностиКатегорија:Николај ВелимировићКатегорија:Православна цркваКатегорија:Закони Републике Српске ван снагеКатегорија:Измјене и допуне закона Републике СрпскеКатегорија:Измене и допуне закона Републике СрбијеКатегорија:Текстови без извораКатегорија:Измјене и допуне закона Републике Српске ван снагеКатегорија:Закони Републике Србије ван снагеКатегорија:УредбеКатегорија:ПословнициКатегорија:Пословници Републике СрпскеКатегорија:ПравилнициКатегорија:ДржавеКатегорија:Република СрпскаКатегорија:Устав Републике СрпскеКатегорија:Правилници Републике СрпскеКатегорија:Одлуке Републике СрпскеКатегорија:Уредбе Краљевине ЈугославијеКатегорија:Пословници Републике СрбијеКатегорија:Уредбе Републике СрпскеКатегорија:Допуне закона Републике СрпскеКатегорија:Измјене закона Републике СрпскеКатегорија:Допуне закона Републике Српске ван снагеКатегорија:Измјене закона Републике Српске ван снагеКатегорија:Исправке закона Републике Српске.