Закон о изменама и допунама Закона о Уставном суду Републике Српске (1998)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Former COA Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Закону о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 29/94) у члану 19. речи: „у Српском граду Сарајеву“ замењују се речима: „у Бањој Луци“.

Члан 2.

У члану 10. додаје се став 3. који гласи:

„Судија не може бити народни посланик, одборник, члан политичке странке, вршити политичке и управне функције нити може вршити другу службу, посао или дужност која би могла утицати на његову самосталност и независност или која би умањила његов углед или углед суда“.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 02-1014/98
24. јуна 1998. године


Председник
Народне скупштине
Петар Ђокић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 23/98