Закон о допунама Закона о судовима Републике Српске (2008)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ДОПУНАМА

ЗАКОНА О СУДОВИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Закону о судовима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/04, 109/05 и 37/06), у члану 34. послије става 4. додају се ставови 5, 6, 7. и 8. који гласе:

„Врховни суд може заузимати начелне ставове о питањима за која оцијени да су од значаја за јединствену примјену законā у Републици Српској.

О потреби заузимања начелних ставова одлучује Врховни суд на општој сједници.

Начелне ставове Врховни суд заузима на проширеној сједници, уз присуство по једног представника из сваког окружног суда.

Начин рада опште и проширене сједнице Врховног суда уредиће се посебним Правилником који доноси предсједник Врховног суда.“

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-183/08
Датум: 31. јануар 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 17/08