Закон о Речнику Српске академије наука и уметности

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О РЕЧНИКУ

СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ


Члан 1.

Ради обезбеђења сталне бриге о српском језику, као трајном и општенационалном добру, овим законом уређује се израда и издавање Речника Српске академије наука и уметности (у даљем тексту: Речник), као подухвата од изузетног значаја за националну културу и светску и домаћу науку.

Члан 2.

Носилац израде Речника јесте Институт за српски језик Српске академије наука и уметности (у даљем тексту: Институт).

Издавач Речника је Српска академија наука и уметности (у даљем тексту: Академија).

Члан 3.

Рад на Речнику и објављивање његових резултата, односно томова Речника, у планираним временским размацима, обавља се под стручним надзором Одељења језика и књижевности Академије.

Члан 4.

Средства за израду и издавање Речника, односно његових томова, обезбеђују се у буџету Републике Србије.

Члан 5.

Одобрена финансијска средства из члана 4. овог закона строго су наменска.

Надзор над благовременим извршавањем преузетих обавеза врши министарство надлежно за науку.

Члан 6.

Институт, уз сагласност Академије, годишње извештаје о обављеним пословима подноси министарству надлежном за науку.

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 110/05