Закон о амблему Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


ЗАКОН О АМБЛЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

Република Српска има амблем.

Амблем Републике Српске састоји се од поља у бојама заставе Републике Српске преко кога је златни преплетени иницијал Републике Српске; поље је окружено златним плодним храстовим вијенцем у дну увезаним траком у бојама заставе; изнад поља је златна затворена хералдичка круна, а испод поља златна кринова круна; око свега је циркумскрипција РЕПУБЛИКА СРПСКА – REPUBLIKA SRPSKA.

Члан 2.

Амблем Републике Српске је допунски симбол Републике Српске, а може се користити за представљање Републике Српске у свечаним, културним, историјским и спортским манифестацијама, као и у другим сличним приликама.

Члан 3.

Амблем Републике Српске може се користити умјесто грба Републике Српске, у складу с одредбама Закона о употреби заставе, грба и химне Републике Српске.

Члан 4.

Амблем Републике Српске не може се употријебити као робни и услужни жиг, узорак или модел нити као било који други знак за обиљежавање робе или услуга.

Члан 5.

Уредбом Владе Републике Српске ће се, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона, прецизније уредити изглед и начин употребе амблема Републике Српске.

Члан 6.

Новчаном казном у износу од 3000 до 15000 КМ казниће се за прекршај предузеће, установа или друго правно лице ако употреби амблем Републике Српске противно одредбама овог закона као и прописима Владе Републике Српске из члана 5. овог закона.

Новчаном казном у износу од 500 до 2000 КМ, казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно лице у предузећу, установи или другом правном лицу.

Новчаном казном у износу од 500 до 2000 КМ, казниће се за прекршај из става 1. овог члана самостални привредник или грађанин.

Члан 7.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-723/07
Датум: 23. април 2007. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 49/07