Закон о измјенама Закона о Спомен-подручју Доња Градина

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА

ЗАКОНА О СПОМЕН-ПОДРУЧЈУ ДОЊА ГРАДИНА


Члан 1.

У Закону о Спомен-подручју Доња Градина („Службени гласник Републике Српске“, број 16/96) у чл. 1, 2, 5. и 9. ријеч: „општина“ замјењује се ријечима: „јединица локалне самоуправе“ у одговарајућем падежу.

Члан 2.

У члану 11. ријечи: „Републички завод за заштиту споменика културе“ замјењују се ријечима: „Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа“.

Члан 3.

Члан 14. мијења се и гласи:

„Организација и управљање у Јавној установи „Спомен-подручје Доња Градина“ уређује се у складу са Законом о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број 68/07).“

Члан 4.

Члан 15. брише се, а остали чланови се помјерају.

Члан 5.

Члан 16. мијења се и гласи:

„Директора и чланове Управног одбора Јавне установе „Спомен-подручје Доња Градина“ именује и разрјешава Влада Републике Српске на период од четири године уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције.“

Члан 6.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-2005/08
Датум: 15. децембар 2008. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 1/09