Закон о измјенама и допуни Изборног закона Републике Српске

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ

ИЗБОРНОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

У Изборном закону Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12) у члану 13. тачка 1. брише се.

Члан 2.

У члану 18. тачка 2. брише се.

Послије тачке 9. додаје се нова тачка 9а. која гласи:

„9а. обједињује резултате избора са свих бирачких мјеста у општини, посебно за сваки орган за који је вршен избор и доставља их Централној изборној комисији Босне и Херцеговине и“.

У истом члану тачка 10. брише се.

Члан 3.

Члан 50. мијења се и гласи:

„Скуштине општина из члана 49. овог закона бирају одборнике у градску скупштину на сљедећи начин:

1. скупштине општина које имају 11, 13 или 15 одборника бирају три одборника,
2. скупштине општина које имају 17 или 19 одборника бирају пет одборника,
3. скупштине општина које имају 21 или 23 одборника бирају шест одборника и
4. скупштине општина које имају 25 и више одборника бирају осам одборника.“

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1658/12
Датум: 7. новембар 2012. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 109/12