Закон о начину и поступку промене Устава Републике Србије (2003)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


SR Serbia coa.png


ЗАКОН О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРОМЕНЕ

УСТАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Општа одредба

Члан 1.

Овим законом регулише се:

1) образовање, састав и начин рада Уставне комисије са задатком да изради Текст Устава Србије;
2) спровођење јавне расправе о Нацрту Устава Србије;
3) поступак усвајања Устава Србије и Уставног закона за његово спровођење.


Уставна комисија

Члан 2.

Народна скупштина доноси одлуку о образовању Уставне комисије већином од укупног броја народних посланика.

Члан 3.

Уставна комисија припрема Нацрт Устава Србије у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 4.

Уставну комисију бира Народна скупштина, и то:

- двадесет народних посланика из реда Народне скупштине Републике Србије, сразмерно заступљености политичких странака;
- три члана из реда Владе Републике Србије, које предложи Влада Републике Србије;
- три посланика из реда Скупштине Аутономне покрајине Војводине, које предложи Скупштина АП Војводине;
- три посланика из реда Скупштине Аутономне покрајине Косова и Метохије, које предложи Скупштина АП Косово и Метохија.

Приликом предлагања својих кандидата за Уставну комисију, сви предлагачи водиће рачуна о равномерној националној заступљености.

Члан 5.

Уставна комисија доноси пословник о раду на својој конститутивној (првој) седници.


Јавна расправа

Члан 6.

О Нацрту Устава Србије, Уставна комисија организује јавну расправу у складу са правилима о јавној расправи, која утврђује Уставна комисија.

Јавна расправа траје 45 дана.

Члан 7.

На основу резултата јавне расправе, Уставна комисија утврђује Текст Устава Србије и доставља га Народној скупштини у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.


Усвајање Устава

Члан 8.

Народна скупштина усваја Устав већином од укупног броја народних посланика.

Члан 9.

Устав који усвоји Народна скупштина износи се на референдум ради потврђивања.

Референдум је успешно спроведен ако на њега изађе више од половине бирача уписаних у бирачки списак.

Устав је потврђен ако се за њега изјасни више од половине броја бирача изашлих на референдум.

Члан 10.

Устав проглашава Народна скупштина Републике Србије.


Уставни закон

Члан 11.

За спровођење Устава доноси се Уставни закон.

Текст Уставног закона Народној скупштини подноси Уставна комисија.

Уставни закон Народна скупштина усваја већином од укупног броја народних посланика.

Уставни закон за спровођење Устава ступа на снагу проглашењем Устава.

Члан 12.

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Србије”, број 39/03