Закон о допуни Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (2009)

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу
Овај пропис је престао да важи!


Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ДОПУНИ

ЗАКОНА О РЕГИСТРАЦИЈИ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ


Члан 1.

У Закону о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, брoj 42/05) послије члана 23. додаје се нови члан 23а, који гласи:


„Исправе неопходне за упис оснивања акционарских друштава затворене и отворене врсте
Члан 23а.

(1) Уз пријаву за упис оснивања акционарских друштава затворене и отворене врсте, поред осталих, исправе које се подносе су:

  • исправе утврђене одредбом члана 22. став 1. т. а), б) и ц) овог закона;
  • оснивачки акт у складу са чланом 180. Закона о привредним друштвима;
  • одобрење надлежног органа (Комисије за вриједносне папире, Централни регистар вриједносних папира), ако је посебним прописом предвиђено;
  • исправе утврђене одредбом члана 22. став 1. тачка и) овог закона;
  • потврда банке о уплати оснивачког капитала у новцу, односно доказ о новчаној вриједности ствари и права унесених у друштво;
  • одлука о именовању лица овлаштеног за заступање, ако није именован актом о оснивању;
  • овјерен потпис лица овлаштеног за заступање.

(2) Ако у оснивачком акту није наведена врста акционарског друштва, акционарско друштво ће се регистровати као друштво отворене врсте.

(3) Затворено акционарско друштво може постати отворено друштво, односно отворено акционарско друштво може постати затворено акционарско друштво у складу са Законом о привредним друштвима и прописима којима се уређује тржиште хартија од вриједности.

(4) Акционарско друштво, поред оснивачког акта, може имати и статут, којим се ближе уређује пословање и управљање друштвом, али се статут не доставља уз пријаву за регистрацију.“

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1831/09
23. децембра 2009. године
Бања Лука


Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 118/09