Уредба о Регистру катастарских општина Републике Српске

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


На основу члана 34. Закона о територијалној организацији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 69/09) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на сједници од 16. децембра 2010. године, донијела је


УРЕДБУ О РЕГИСТРУ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ


Члан 1.

(1) Овом уредбом уређују се начин вођења и садржај Регистра катастарских општина (у даљем тексту: Регистар).

(2) Регистар се састоји од електронске базе података о свим катастарским општинама у Републици Српској и води се у Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове (у даљем тексту: Управа).

Члан 2.

(1) Циљ Регистра је да се на једном мјесту, јавно и транспарентно, воде сви подаци о катастарским општинама.

(2) Регистар је централизована евиденција која садржи све потребне податке о катастарским општинама.

Члан 3.

(1) Катастарско-територијалне јединице су: катастарска парцела, катастарска општина и катастарски срез.

(2) Катастарска општина је, у смислу Закона, катастарско-територијална јединица која по правилу обухвата подручје једног насељеног мјеста.

(3) Подручје једне катастарске општине може да обухвата два и више насељених мјеста, или да подручје једног насељеног мјеста буде подијељено на више катастарских општина.

Члан 4.

(1) Подручне јединице и подручне канцеларије воде Регистар за подручје општине за коју су надлежни.

(2) Промјене садржаја које се воде у Регистру за подручје општине воде подручне јединице и подручне канцеларије.

Члан 5.

Све податке из Регистра за подручје општине, подручне јединице и подручне канцеларије достављају Управи у року од осам дана од дана извршене промјене.

Члан 6.

(1) Регистар садржи сљедеће податке за упис катастарских општина:

а) назив Република Српска;
б) назив јединице локалне самоуправе, шифра и матични број;
в) назив катастарског среза и шифра;
г) назив катастарске општине, шифра и матични број;
д) површина катастарске општине у м2;
ђ) статус дигитално катастарског плана - ДКП;
е) врсту евиденције:
1) катастар непокретности,
2) катастар земљишта,
3) пописни катастар,
4) земљишна књига;
ж) датум успостављања катастра;
з) службено гласило у коме је објављено успостављање катастра и
ј) ознака статистичког круга.

(2) Прилог Регистру је прегледна карта катастарских општина.

Члан 7.

Управа ће, у року од годину дана од дана ступања на снагу ове уредбе, формирати Регистар.

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 04/1-012-2-2597/10
16. децембра 2010. године
Бања Лука


По овлашћењу,
потпредсједник Владе,
Антон Касиповић, с. р.

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске“, број 136/10