Аутор:Динко Рањина

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Динко Рањина
(1536–1607)
дубровачки песник
Динко Рањина

Песме[уреди]

Pjesni razlike[уреди]

Pjesni razlike

 1. O vi svi ljuveni, ki ove slišate
 2. Latinka, lijepa vil, s velikom ljubavi
 3. Dzangle grad bi, koji vilu da, ka mene
 4. U DZORU PROLITNJU.
 5. U PRIMALJETO.
 6. U ISTO PROLITJE.
 7. Jedna jur ljepota, s kojom je združena
 8. Rat i mir sladak jes i gnjiv, ki satvara
 9. Gledaje tvoj ures vidi se u tebi
 10. Vazda ću vrijeme ja i mjesto hvaliti
 11. S istoka kad dzora otvori bijeli dan
 12. Za sve da sunce zgar, kad bude iziti
 13. Bivši vil lijepa ma ne može bit ino
 14. Ne želju iman'ja na saj svit imati
 15. Neka idu van ini po svitu blago toj
 16. Svak meni govori: tamniče, svijes stavi
 17. U toli plam velik čuju se goriti
 18. Ako cić er nosi ljubav se velika
 19. Izbrana mladosti, ku rajem svak zove
 20. Gospoje svih gospoj, ka tuge moje znaš
 21. KAŽE, ZA ŠTO JE ŽESTOKA NJEGOVA GOSPOĐA.
 22. Sgodi se na svit saj, da Ljubav vesela
 23. Gospoje svih gospoj
 24. ELEDŽIJA ALITI TUŽBA NA LJUBAV, U KOJOJ KAŽE, KE TUGE TRIJEBA JE DA PROĐU SVI ONI, KI SLUŽE LJUBAVI.
 25. Toliko na nebi ni svital sunač zrak
 26. OVU ELEDŽIJU PIŠE GOSPODINU LUCI LUKAREVIĆU, PRIJATELJU SVOMU, DA RAZLOG NE IMA KARAT GA, ER LJUBAV VELIKU JEDNOJZI GOSPOJI LATINCI NOŠAŠE.
 27. O vi svi, ki ste čas od mudrih na sviti
 28. Od želje ljuvena, o slavo sva moja
 29. Ka god zvir, vjeruj, jes pod nebom na sviti
 30. Gospoje svih vila
 31. Ako me ne pristav
 32. Vil želi tač mu zled
 33. O gorka ljubavi
 34. Toliko velmi jes
 35. ODIJELJEN'JE.
 36. ODIJELJEN'JE.
 37. ODIJELJEN'JE.
 38. ODIJELJEN'JE.
 39. ODIJELJEN'JE.
 40. Za njekom jur gorom, livada gdi staše
 41. U boju što junak gore se snebiva
 42. Dar čekav ljuveni, ki mi doć sve cknjaše
 43. Bivši sad združeni u ljubko mi dilo
 44. Gizdava ma vilo, rad koje na sviti
 45. U VESEL'JE RADOSTI LJUVENE.
 46. PASTIRSKE PJESNI.
 47. Spila je kamena, ku sunce ne peče
 48. Pastir, ki duge dni pati zla ljuvena
 49. Ovi dan primili, ki skrati me trude
 50. DJEVOJKA GOVORI.
 51. JEDNIJEM, KOJI GA SILJAHU, DA KU GOD PJESAN ZAČNE.
 52. Soko je ćudi ove, svi ljudi toj znaju
 53. Ja, ki ti njekada mio bjeh tolikoj
 54. Ah pravo je li toj, je li to pravedno
 55. OVU PJESAN IZE IZ SPJEVAOCA TIBULA.
 56. Ljubav me skončava kroz ljutu nje silu
 57. Gospođe, tva ljubav velmi me usili
 58. OVDI PJESNI SLIDE, U KOJIH SE ZLIM ŽENAM RUGA.
 59. Ki razlog jes ovoj, neka mi sad reku
 60. Gospođe žestoka, ku ćud ma ne znaše
 61. JEDNOJ ZLOJ ŽENI, KA SE S NJEKIJEH RASIPAŠE A SVOGA PRIJATELJA LJUBIT VEĆE NE KTIJAŠE.
 62. JEDNOM NEPRIJATELJU, KOJI SE LUDO ZAHVALJIVAŠE IMAT JEDNU ŽENU, KA SVOMU LJUVENU PRAVU VJERU DRŽAŠE.
 63. PRIJATELJU JEDNOMU, KOGA ZLO ŽENE RASIPAHU.
 64. DRUŽINI SVOJOJ, KI Š NJIME STAHU.
 65. Rič ovu čuh ja reć, koja vik stvara se
 66. Stražniče, ki gledaš i bljudeš studeni
 67. U dare ljuvene, pravo se svud pravi
 68. Izbrana njeka vil, za kom mre život moj
 69. Jedna vil u sjeni od duba sjedeći
 70. Sgodi se njekada, da ona vil jednome
 71. Za skratit moje dni, gospođe svih vila
 72. Anđelska bi dika vile, ku svit slavi
 73. Gospoje ljuvena, ka mi tač omili
 74. O cvite svih gospoj, velmi se zovu blag
 75. GOSPODINU FRANU LUKAREVIĆU.
 76. Rad tebe, gospođe, vjeran ti biv sluga
 77. Uhiću pticu ja i stavlju pod zatvor
 78. Na grani kad stoje od duba zelena
 79. Prikrati svoje dni sred ognja bez boli
 80. Lipota tvoja taj i slavna tva dika
 81. Nigda ti oganj moj ne ktjeh ja odkriti
 82. O vilo čestita, ku slavno svak poje
 83. Ja ti ću svakoje dat slave, ljubavi
 84. Ljubavi, ne mnju vik, da lipšim, dobro znaj
 85. GOSPODINU MAROJU MAŽIBRADIĆU.
 86. Izbrani cvite moj, ki se čas ma brojiš
 87. Cvite moj, cvit oni vrhu svih gizdavi
 88. Mogu se blag zvati, gizdava ma vilo
 89. O cvite svih gospoj, koj slike vik ne bi
 90. O sunce s neba zgar, koga zrak jedini
 91. Ljubavi, koje vlas na svit se svud slavi
 92. Nijedan ni človik nijednoj vil pod nebi
 93. O ti, ka s' život moj, smirno te ja molju
 94. Kad tvoju ljuvenu gdi lipos ja viđu
 95. O cvite nemili, ki kroz tve zlo dilo
 96. Srid oči tvojih ti, od svijeta ke s' ures
 97. JEDNOMU ZLOĆUDU ZLOTVORU.
 98. JEDNIJEM HIMBENIJEM PRIJATELJOM.
 99. ISTIJEM.
 100. ISTIJEM. (1)
 101. KAŽE LAŠTVO PRIJATELJA DANAŠNJIH.
 102. JEDNOMU NEPRIJATELJU, KOJI SE RIJEČIMA PRIJATELJ ČINJAŠE A DJELIM PAK SVAKO ZLO TVORAŠE.
 103. JEDNOMU ZAVIDNIKU.
 104. ISTOMU.
 105. ISTOM.
 106. JEDNOME, KI PJESNI ŠIŠKOVE I DŽORINE OSVOJAŠE.
 107. JEDNOMU, KI NIŠTO NE UČINI, A TUĐE SVE HULI.
 108. Rasrdiv ljuveni Ljubav se sa svu moć
 109. U putu za moj vaj srekši se sastavi
 110. Molju te rad boga, o moćna ljubavi
 111. Pokli me izbrani ures tvoj gizdavi
 112. Zlo ti sam jadovan, vaj meni, nebogu
 113. Od mora tužni rat smiri se u vodi
 114. Gospođe, hotij oć
 115. O zvizde ljuvene
 116. Viđu sad, za ures tvoj, o mila Ljubavi
 117. O dubje zeleno, meni sad recite
 118. Ako me svaki dan to huđe ti moriš
 119. Ne mogu neg riti, pokli me sad slišaš
 120. Ja onu, ku sliđu, ostavit odlučim
 121. Ktil bih rit ja tvomu razumu naredno
 122. Misleći ja nebog o tuzi ljuveni
 123. JEDNOMU SKUPU ČLOVIKU.
 124. OVU PJESAN IZE IZ MARCIJALA, U KOJOJ KAŽE, DA SE PRIJATELJOM DAROVI POKLANJAT IMAJU.
 125. KAŽE, KAKO ČOVJEK POKOJA NE IMA NA SVITU.
 126. Pripovis jes njeka, da pastir jednome
 127. Čim svitli s neba sgar sunčani vječni zrak
 128. Cvite moj gizdavi, ne gnjiv' se svis tvoja
 129. O srićo, o smrti, o silna ljubavi
 130. Veliko, prem velje na ovi dan hvaljeni
 131. UMRLIM U TUGAH RAZGOVOR DAJE.
 132. Vil ona, ku tiri jadovni moj stupaj
 133. Od kosi dva prama, koraljne dvi usti
 134. SVJETUJE LJUDI, DA VEOMA NE SMAGNU ZA ZLATOM.
 135. KAŽE, DA SUZE NIJESU LIK TUGAMI. IZETA IZ FILEMONA GRČKOGA SPJEVAOCA.
 136. Vaj meni nebogu, život mi sve vene
 137. Čim platu it prošu služen'ja za moja
 138. JEDNOMU, KOJI SE IMAN'JEM SVOJIM SLAVLJAŠE.
 139. Žestoku ja ti se tjerati stavih zvir
 140. O bože ljuveni, jedini na sviti
 141. O moćna ljubavi, pokli me tva strila
 142. O moćna meu nami neumrla ljubavi
 143. VRH SREĆE.
 144. VRH SREĆE. (1)
 145. U HVALU PASTIRA, KIH ŽIVOT JES BOLJI, NEGO SVI INI ŽIVOTI OD SVIJETA.
 146. GOSPODINU LUCI SORKOČEVIĆU I FRANU LUKAREVIĆU I ĐORĐU BARTOLI MILO POZDRAVLEN'JE PIŠE.
 147. LOVAC U SMRT PSA SVOGA.
 148. VRH LOVA JEDNOGA.
 149. Čuh njekijeh ja reći, još človik na svit saj
 150. JEDNOMU, KI SE RIČIMA MOĆI VELIKE ČINJAŠE, A PRIKOR NAPOKON VELIKU PRIMI.
 151. GOSPODINU FRANU LUKAREVIĆU, PRIJATELJU SVOMU.
 152. GOSPODINU MARKU RANJINI, PRIJATELJU SVOMU.
 153. GOSPODINU DŽUHU RANJINI, PRIJATELJU SVOMU, RAZGOVOR U SMRT BRATA NJEGOVA DAVA.
 154. GOSPODINU MAROJU MAŽIBRADIĆU.
 155. REČENOM GOSPODINU MAROJU.
 156. Čim more plivaše Leandro u noći
 157. O vilo ti, koja pod tvu vlas stavi me
 158. Gospođe, život moj ku služit' sam obra
 159. OVU PJESAN IZE IZ MOSKA, STAROGA SPJEVAOCA GRČKOGA JEZIKA.
 160. PJESAN OVA KAŽE, DA RIJEČI BOŽIJE U SEBI NIJESU PROTIVNE; IZETA IZ PULČA SPJEVAOCA GRČKOGA.
 161. Životu nemili, pun svake nesreće
 162. NADGROBJE ŠIŠMUNDA MENCETIĆA.
 163. U ISTOGA. (2)
 164. U ISTOGA. (3)
 165. U ISTOGA. (4)
 166. U ISTOGA. (5)
 167. U ISTOGA. (6)
 168. NADGROBJE DŽORE DRŽIĆA.
 169. U ISTOGA. (7)
 170. U ISTOGA. (8)
 171. JEDNOMU ZAVIDNIKU.
 172. ISTOMU. (3)
 173. GOSPODINU SIMU RANJINI, PRIJATELJU SVOMU.
 174. Blažen plam, luk i stril najprije kad meni
 175. PTICA POSLANA DJEVOJCI OD MLACA ZA NJEGA GOVORI.
 176. NA TUJ PJESAN DJEVOJKA MLACU ODGOVOR DA.
 177. OVU PJESAN UČINI JEDNIJEM ZAVIDNIKOM, KAŽUĆI IM, ER NIJESU DOBRI RAZUMJET NJEGOVA PISMA I NJEGOVE PJESNI, A NEGO DA IH HULE.
 178. JEDNOMU TIJEH ZAVIDNIKA.
 179. ISTOMU. (4)
 180. ISTOMU. (5)
 181. ISTOMU. (6)
 182. Sad poznam kroz tvu svis, zla zmijo od kruga
 183. ISTOMU. (6)
 184. GOSPODINU MIHU LUKAREVIĆU, PRIJATELJU I RODJAKU SVOMU.
 185. JEDNOMU, KOGA ŽENE U RASAP STAVLJAHU.
 186. O dušo ti, koja mož se raj moj riti
 187. O vrla, nemila, žestoka Ljubavi
 188. O prika, zla česti od hude nesreće
 189. O zvizdo nemila, koj bih dan za sužna
 190. Tko dobro svoje bude ljubljeno zgubiti
 191. O dunjo prilipa, ke vrijednos, vaj, meni
 192. O dube zeleni, blažene tve grane
 193. O vilo ma mila, u koj moć naravi
 194. Biješe jednome na suncu jur silo
 195. Govori zao jezik što hoće riječima
 196. GOSPODINU DŽORĐI BARTOLI, RODJAKU I PRIJATELJU SVOMU.
 197. Slatki kuf pribili
 198. O česti skrovena moći zgar velike
 199. Pokoli ti znati
 200. Kazuju ovu stvar nam stara bremena
 201. ZGOVOR OD DUŠE S KARONTOM.
 202. Gizdava ma vilo
 203. O moja jedina gospoje svih vila
 204. Pokli me moja čes ovako skončala
 205. Ni triba man takoj, bivši to huda var
 206. Sad, gdi je mrtvi dan, ovi t' svit daju moj
 207. Ne moguć trpiti već gnjiva ljuvena
 208. O višnji pozoru, kojemu sunač zrak
 209. Ma vilo, nećeš ti
 210. Ti sne moj blaženi, sne dragi i mili
 211. Tirsi, ki na sviti pastira svijeh je čas
 212. Toliko da smin'je
 213. ELEDŽIJA OD LJUBAVI
 214. I velik da vjetar
 215. Vidi se po dili, da brzo jur prođe
 216. Prijatelji sad scine ove se naravi
 217. KAŽE, KAKO JE PAMET VRIDNIJA NEG JAKOS I SILA.
 218. Ti hoćeš da umrem
 219. Pokli tmas crna taj, s kome muk pribiva
 220. GOSPODINU LUCI SORKOČEVIĆU.
 221. Neka sve u jadu
 222. Da toli van znane šlješ posle na tvoje
 223. Kad od nas dalek van sunač zrak otide
 224. Svim željam za čin't moć, da dođe jur plata
 225. Pokli ide sunač zrak, da sviti druzime
 226. GOSPODINU MARKU RANJINI, BRATU SVOMU.
 227. Ljubavi, ako ti ne budeš dat pomoć
 228. O tvrdi mramore, kako od me bolesti
 229. GOSPODINU FRANU GUNDULIĆU, PRIJATELJU SVOMU.
 230. Jur pojah i cvilih razmirje, rat i boj
 231. O višnji bože moj, komu svi na sviti
 232. O gluha ma zmijo, ka tvoj sluh dan i noć
 233. Da svak čas iz oči dvi rike ne livam
 234. Hod' k meni, u tihu tko moru dan i noć
 235. Vidiv te toliko oganj me izgori
 236. U tebe sad pomoć grem, smrti, prositi
 237. O sjeno nesrećna, što činiš ti veće
 238. Na to me dovede ljuvezan prokleta
 239. O dobro me milo, vrh koga na sviti
 240. Kad godi gdi pride tve lice pribilo
 241. Vazel bih, da meni, me dobro, budeš reć
 242. VLAHU LUKEI.
 243. Ljubav me siluje, a razlog uzdrži
 244. O usti, o kosi, o slatki pogledu
 245. Za sve da ištu mir, nigda ga iznaći
 246. Človiče, uzmi ti koga t' je od volje
 247. Pokoli huda čes i ljubav nemila
 248. Hrabreno srce me trpeći trpi sve
 249. Srdžbeni mutni val sred morske pučine
 250. Želeć ja smrt prijat rad tuge ljuvene
 251. Bivši smrt jedna vlas poslana od zgara
 252. Čim misli me znanu njih milu stvar žude
 253. PRIJATELJU SVOMU G. VLAHU L. BUNIĆU, KI Š NJIME U KUĆI STAŠE.
 254. SVJET DAJE LJUVENIM, KAKVE VILE SLUŽITI IMAJU.
 255. RAZGOVOR, KI ČINI DUŠA S STRAŽNIKOM OD PAKLA.
 256. Ptice se mahnite sovome rugaju
 257. Zagradih jedan lip u polju perivoj
 258. Ljubim te velmi ja toliko, toliko
 259. Sve moje iman'je i blago na sviti
 260. Nemoj se čuditi, ako te nikadar
 261. JEDNA DJEVOJKA, KU MLADAC PRIVARI, ODGOVOR OCU DA, HOTEĆI JE UBITI.
 262. Tamnica, ni odar nijesu, ki znat daju
 263. Što bi imal mukat vo i plakat na svit saj
 264. U ruci tko drži od pravde vrijedni mač
 265. Ljubav me siluje i veli naprid proć
 266. KAŽE, KOLIKO JE LAŽIVA PRIJAZAN OD LJUDI DANAŠNJIH.
 267. KAKO DUŠA POKOJA NI U ČEM NIJEMA.
 268. Mnogo sam godišta mir iskal na svit saj
 269. Pokoli ne može ni pamet ni jezik
 270. U OVIH PJESNEH ZLIM ŽENAM RUG TVORI.
 271. U ISTE.
 272. U ISTE.
 273. ISTIJEM.
 274. ISTIJEM.
 275. ISTIJEM.
 276. ISTIJEM.
 277. Čuj svak stvar, ka milim sgodi se u viku
 278. Plašiju od tebe, vidil sam, gdi stvore
 279. ISTIJEM.
 280. DVORANIN SVOJOJ GOSPOĐI.
 281. ODGOVARA GOSPOJA DVORANU.
 282. Slatki san me oči kad uzme jur sebi
 283. OD JEDNE GOSPOJE, KA SPAŠE.
 284. Slasti ma, rad koje život moj umira
 285. GOSPODINU VLAHU BUNIĆU.
 286. Kada prav i vjeran sluga se postavi
 287. Spravih se većekrat za tebi izriti
 288. Srčan gnjiv, pravo ni, da kaže ures tvoj
 289. Ka pravda jes ovo od moći ljuvene
 290. Na tu sam zled došal, er ako cviliti
 291. KAŽE, DA LJUVENI VAZDA SUMLJIVO STOJE.
 292. Sve vidiš patiti žestoke nesreće
 293. Sama noć dobro zna, u kom sam tužen'ju
 294. Jaoh, tko bi ikad mnil, da oči dvi ljuvene
 295. Narav trud i misal i pamet svu stavi
 296. U uzlu jednomu od zlata izbrana
 297. Nesreća, koja se sadruži s ljubavi
 298. Većekrat na gori viđu oganj goriti
 299. Ti kažeš u svemu; da dobra hoć meni
 300. Svaka zvir žestoka, ka god jes pod nebi
 301. JEDNOMU, KI PITAŠE, JE LI LJUBAV BOG.
 302. Blaženi vi slijepi, koji ne vidite
 303. RAZGOVOR U TUZI ČLOVIKU.
 304. Plav morska, svaki čas po moru koja gre
 305. Rad muke, ku svak čas stvara gnjiv ljuveni
 306. Što je dobra prijazan, da mene tko pita
 307. Kad jučer sred kola vesela pojaše
 308. JEDNOMU UBOGU OHOLU.
 309. Ne bi li, srećo, ti, koja mi hti riti
 310. Viđu, sto jezika gdi na me zlo prave
 311. Tko nije pedjepsan za svu zled kroz ljubav
 312. Ljubav, ka moćna se toliko govori
 313. Kako no vi pčele idete sve med taj
 314. Pokoli ma mlados nevoljno sve tuži
 315. Kaji se kajući, kajući kaj' se sve
 316. Kad moj plam ljuveni ugasit mogaše
 317. Vazel bih bio ja s uzdasim na sviti
 318. Jaoh, ovi kako nas sve život naš vara
 319. GOSPODINU MIHU LUKAREVIĆU PRIJATELJU I RODJAKU SVOMU.
 320. Bi li se čin't' moglo, da duša grih tvore
 321. Ostinuv tresem se jakno lis na vitru
 322. Kad ona izide vesela u slavi
 323. Uzdam se u boga, da ću još plavi moj
 324. Na lipi tvoj pozor kad tva čes izide
 325. Znate li, ljuveni za što se spovida
 326. Hodil sam u vike ovimim drumom ja
 327. Ma mila Latinka ljubka t' se viđaše
 328. U polju, gdi cvitje razliko sve cvata
 329. Pakao su me prsi, duh sam ja pakljeni
 330. Ako rad tvoga zla gnjiva, ma gospođe
 331. O vi svi, ki ovdi slišate sad mene
 332. Kao riba nevišta, u moru ka plije
 333. Mu ruku svom uzam moja vil ljuvena
 334. Kad počnem gledati kon tebe gdi god stav
 335. PJESAN OD KOLA.
 336. PJESAN OD KOLA.
 337. PJESAN OD KOLA.
 338. Oj ma rajska višnja diko, koju bog objavi
 339. Razumom urešen ne bivši bitak tvoj
 340. IZETE IZ PJESNIVAC GRČKIJEH OVE ŠES PJESNI.
 341. Koli je vrijedna stvar, jedini moj bože
 342. Svenut bris imaše uz suhe svoje grane
 343. Jedan, ki konopac nošaše, za moći
 344. Cvjetnima vijencima resti se čijem sili
 345. Kad miša skup vidi, reče mu: prijatelju
 346. Kad počnem u meni, nesrećo, misliti
 347. Oh vaše toj zlato na što će dovesti
 348. Kraj rike jedne se zvir njeka nahodi
 349. Ti hoćeš, da umrem
 350. Znaj, vilo, er ako dijeliv se ostanu
 351. Umio bih, vilo, ja
 352. Gizdava ma vilo
 353. Tač vesel ja reći
 354. ODA.
 355. GOSPODINU FRANU GUNDULIĆU.
 356. ODA.
 357. ODA.
 358. ODA.
 359. ODA.
 360. Tko stan svoj za u tuđ poć ostavi na sviti
 361. Strila
 362. Podnošu zlu boles, nevolju i tugu
 363. Nu pogleda', o Ljuvezni
 364. Ako kada srića huda
 365. Vaj, tko bi ikad mnil
 366. GOSPODINU ANDRAJICI RANJINI, PRIJATELJU SVOMU.
 367. Daleče, pjesni vi, daleče, radosti
 368. U ZLOREKA ZAVIDNIKA.
 369. Djevojka ja mlada od tizih rođena
 370. Mati me porodi bez oca, koj sin ja
 371. Od moje matere rodi se otac moj
 372. Jedan živ z dva mrtva čime sam stojaše
 373. Junak mlad služeći jednojzi od vila
 374. Oj vilo, koj služu vernije neg sužan
 375. Ah srce vaj moje, kamo su riči tve
 376. Sve zvir i od gora
 377. MLADAC, KI SKOČI ZA DJEVOJKOM U MORE, GOVORI.
 378. Slipa, zla, prokleta božica, u kojoj
 379. Nitko se meu nami ne čin' vješ odveće
 380. Koliko mudrijeh jes i pomnijeh prem ljudi
 381. Vilo, ako zaludu krozi te duh pati
 382. Sad poznam kroz moj trud, o gorka ljubavi
 383. Vlas tvoga uresa veće me ne vodi
 384. Izbrane mladosti, za zledi ne imati
 385. Pojući šetaje
 386. Tač lijepa pastirka viditi bi meni
 387. IVANU MIHOČEVU.
 388. U SMRT DŽANBATISTE MARIJE.
 389. Podnosih s tugami svakoje pokore
 390. Ki život, jaoh, ovoj može se jur zvati
 391. Oni, ki pjesnima ne samo zviren'ja
 392. Toliku ja rados u licu u tvomu
 393. Za sve er je ma boles toliko velika
 394. Konju moj lijep, hrli, mož' dobro ti sada
 395. Kamenu dragi moj, istočne ke strane
 396. Kroz misli, ke more
 397. Oh da bih kako ja vik mogal izriti
 398. DJEVOJKA GOVORI.
 399. Ovo vi u pjesni ispisan ljuven boj
 400. ELEDŽIJA SREĆI.
 401. EGLOGA, U KOJ PASTIR DAMON SAM GOVORI PLAČUĆI SMRT GOSPOJE NIKE, BRATUČEDE NJEGOVE.
 402. EGLOGA, U KOJOJ PASTIRI DAMON I TIRSI MEĐU SOBOM ZGOVOR ČINE KAŽUĆI, GDI MOPSO PLAČE SMRT ISTE GOSPOJE NIKE BRATUČEDE NJEGOVE
 403. U SMRT ISTE GOSPOĐE NIKE.
 404. U SMRT ISTE GOSPOĐE NIKE.
 405. NADGROBJE ISTOJ GOSPOĐI NIKI.
 406. U SMRT ISTE GOSPOĐE NIKE.
 407. U SVOJU NEMOĆ.
 408. PJESNI BOŽANSTVENE.
 409. Svjetovne Serene, kih je ovdi velik broj
 410. Sad poznam kroz moj trud, o gorka ljubavi
 411. Već ne vjeruj taštoj laži
 412. Daj ma dušo, s ke sve ginu
 413. KAJAN'JE.
 414. Jaoh dušo ti moja, kojojzi na sviti
 415. Pokli me ovakoj svojima nehari
 416. O spjevci moji mili
 417. Ne čini, bože moj, da u led postavi
 418. Jedini bože moj, smirno te ja molju
 419. O stvorče mili moj, ki smrti tvom shrani
 420. O višnji oče moj, kriposti velika
 421. Tebi, ki svemu red i ki si vječni sam
 422. O višnji bože moj, o bože jedini
 423. O višni moj bože, koji si na nebi
 424. OD SVETOGA PRIČESTJEN'JA.
 425. Anđelski vas se broj raduj sad i uživaj
 426. UMRLIM GOVOREN'JE.
 427. Pastir je dobri ovoj, ki za svoj hraniti
 428. Ko je taj, ki može bez plača sad riti
 429. Suzam se zamuti, o vodo studena
 430. O bože prisveti, ki živeš u viku
 431. OVU PJESAN VRH KRSTA POSTAVI.
 432. U ovomu životu tko kratkom na sviti
 433. UMRLIJEM GOVOREN'JE.
 434. OVE PJESNI UČINI PJESNEM SVIM SVOJIMA NJIM NAUK DAJUĆI, KAKO ĆE PUTOVAT.
 435. U ISTIJE PJESNI.
 436. Me pjesni; u čemu bivši vam zazreno
 437. U ODILJEN'JE.
 438. Život moj ki je ovoj nebogu meni, vaj?
 439. Za moju dan i noć vil milu sve zriti
 440. GOSPODINU FRANU LUKAREVIĆU ODGOVOR UČINI PO SKLADU OD RIJEČI.
 441. ISTOMU GOSPODINU LUKAKEVIĆU ODGOVOR PO ISTIJEH RIJEČEH.
 442. GOSPODIN DINKO RANJINA, VLASTELIN DUBROVAČKI, U HVALU PJESNI NIKOLE STJEPKA NALJEŠKOVIĆA DUBROVČANINA.
 443. GOSPODIN DINKO RANJINA, VLASTELIN DUBROVAČKI, NIKOLI NALJEŠKOVIĆU.
 444. GOSPODINU POŠTOVANOMU NIKU NALJEŠKOVIĆU, PJESNIKU VELEVRIJEDNOMU NA 11. NOVEMBRA 1671.
 445. Ljudi mudri vazda na jedan način stoje

Pesme na italijanskom jeziku[уреди]

 1. O famoso, superbo, altero monte
 2. Gon ogni graue oltraggio, affanno, e cura
 3. O core mio doglioso e discontento
 4. Finse la fauolosa anticha etate
 5. Deh come il mio sperar mi venne meno
 6. O tra pene d' Amor alma sommersa
 7. Se 'l vero Amante Amor falso non figne
 8. I due puri, fedeli, e cari amanti
 9. Diuina forma, angelico conspetto
 10. Dapoi, che'l giorno fu cacciato, e spento
 11. Con quelle labra tue dolci, e rosate
 12. O bella Filli mia, Filli soaue
 13. Vedi con quanta fede ognihor ti serue
 14. Vn tuo seruo fedel, ch' adori, ed ame
 15. Naturalmente il foco ha questa possa
 16. Di Donna, che sia nata in alto stato
 17. Dapoi, che consenti mia dura sorte
 18. Afflitto cor, se hor pur come sogli
 19. Spesso l' acqua cadendo in basso loco
 20. S' in questa dura mia da te partenza
 21. Poi, ch' in questa gradita, e cara parte
 22. Hor, che le nubi sgombra oscure, e felle
 23. O Re de' chiari eterni alti confini
 24. Pcrche dal falso Amor non ti scompagni
 25. QVal' ingegno poria saper, ed arte
 26. A che venir di si remota parte
 27. O Donna sopra ogn' altra alma, e diuina
 28. Se fia giamai, ch' in Helicon vicina
 29. O di Carrafi honor chiaro, e pregiato
 30. O quanto debbo, e deurò sempre al Fato
 31. Il tempo, ond' io son quasi afflitto, stanco

Rečnik[уреди]

Rečnik