Аутор:Никола Наљешковић

Извор: Викизворник
Никола Наљешковић
(1500–1587)
дубровачки песник
Википедија
Википедија
Википедија има чланак у вези са овим текстом:


Песме[уреди]

PJESNI BOGOLJUBNE[уреди]

PJESNI OD MASKERATE[уреди]

POSLANICE I NADGROBNICE[уреди]


   1. Poštovanomu Niku Latiniću
   2. Odgovor Vlahu poštovanomu
   3. Poštovanomu Franu Butkoviću
   4. Gospodinu d. Mavru Čavčiću
   5. Ocu fra Honoru Salamunoviću
   6. Gospodinu Nikši Andretiću
   7. Gospodinu Nikši Andretiću
   8. Ocu ministru fra Bjažu Cinculoviću
   9. Gospodinu ocu d. Mavru Cavčiću
   10.Franu Butkoviću
   11.Gospodinu Nikši Andretiću
   12.Molitva od ženidbe rečenomu Nikši
   13.Vlahu Vodopiću
   14.Nikoli Jerka Dmitrovića
   15.Ocu fra Gratijanu
   16.Petru Hektoroviću vlastelinu hvarskomu
   17.Gospodinu Petri Hektoroviću odgovor Nikolin
   18.Poštovanomu Franu Butkoviću
   19.Poštovanomu Nikoli Jerka Dmitrovića
   20.Ovoj gospodinu dragomu vrhu svieh momu Agustinu da se da u Bnecijeh
   21.Gospodinu d. Mavru Čavčiću
   22.Gospodinu Mihu Matufiću odgovor
   23.Gospodinu Petru Hektoroviću vlastelinu hvarskomu
   24.Gospodinu Petru Hektoroviću
   25.Odgovor poštovanomu Maru Buresiču
   26....gospodinu Jerkuli Bobaljeviću...
   27.Gospodinu Gjivanu Parožiću vlasteličiću hvarskomu
   28.Gospodinu Hortensiju Brtučeviću
   29.Guti gospodina Petra Hektorovića vlastelina hvarskoga Nikola Stjepka Nalješkovića Dubrovčanin piše
   30.Gospodinu Ivanu Vidali vlastelinu krkarskomu Nikola Stjepka Nalješkovića Dubrovčanin piše na 16 novembra 1564
   31.Gospodinu Dinku Ranjini odgovor
   32.Gospodinu Nikši Andretiću knezu dubrovačkomu 1565 ai p.o d' ottombre
   33.Gospodinu Dinku Ranjini odgovor
   34.U pohvalu pisma gospodina fra Marina Galjacovića Nikola Nalješković
   35.Plemenitomu i vele poštovanomu gospodinu Dimku Ranjini kavalieru dostoj­nomu svetoga Stjepana
   36.Gospodinu Petru Hektoroviću vlastelinu hvarskomu Nikola Stjepka Nalješkovića piše vrhu njih starosti
   37.Svomu sinu
   38.Nadgrobnica d. Mavru Veteranu opatu teologu, astrologu i spievaocu izvrsnomu, koji preminu na dan svetoga Mavra opata na 15 gjenara 1576
   39.Nadgrobnica plemenitoga i vele vridnoga gospodina Nikše vlastelina dubrovačkoga u svem poštovanoga, Nikola Stjepka Nalješkovića složi
   40.U smrt Agustina sina Gjiva Nalješkovića
   41.Nikola Nalješković u smrt jedne djevojčice, koja umrie na 17 marča 1565.

DODATAK[уреди]

PJESNI LJUVENE[уреди]

 1. Pjesan 1 (Molim te, Zgovore, k onojzi pođi ti)
 2. Pjesan 2 (Pjesni me ljuvene, nudjer se spravite)
 3. Pjesan 3 (Molim vas ljuveni, ki pjesni slišate)
 4. Pjesan 4 (Budući vele dan od gorke ljuvezni)
 5. Pjesan 5 (Uzmnožna ljubavi, molim te boga dil)
 6. Pjesan 6 (Muči svak, tko veli, da ljubav ne dava)
 7. Pjesan 7 (Velmi se čudim ja, kroz koji uzrok sad)
 8. Pjesan 8 (Kitice povita, po kli mi ti dođe)
 9. Pjesan 9 (Može li draža stvar na svitu meni bit)
 10. Pjesan 10 (Tko želi naravi kreposti sve vidjet')
 11. Pjesan 11 (Zgovore dragi moj, molim te, podji ti)
 12. Pjesan 12 (Da se da u ruke gospoji od vila)
 13. Pjesan 13 (Da se da lis ovi onojzi, ka sjedi)
 14. Pjesan 14 (Vele je vremena, gospoje od vila)
 15. Pjesan 15 (Jedina gospoje, velika hvala ti)
 16. Pjesan 16 (Gospoje, ako hoć', tvojojzi lieposti)
 17. Pjesan 17 (Kamo se ljuveni, za čudo da vide)
 18. Pjesan 18 (Ja cienim, da neće nigdar bit' na sviti)
 19. Pjesan 19 (Za sve da bez broja, gospoje izbrana)
 20. Pjesan 20 (Rad ti bih znati ja, ljuveni bože moj)
 21. Pjesan 21 (Velmi ti srce me, cviete moj jedini)
 22. Pjesan 22 (Da ti znaš, ma vilo, od koje još dobi)
 23. Pjesan 23 (Reci mi: tko mi te sad tako posila)
 24. Pjesan 24 (Čestiti dan novi godišta novoga)
 25. Pjesan 25 (Jur ve je vrieme sad, da pozna ures tvoj)
 26. Pjesan 26 (Odkoli tvoj ures odlučih ja dvorit)
 27. Pjesan 27 (Moj cvite rumeni, gospoje od vila)
 28. Pjesan 28 (Svak želi na svieti, izabrani cviete moj)
 29. Pjesan 29 (Jaoh, ali nie dosti, moj cviete izbrani)
 30. Pjesan 30 (Po kli mi tve oči i lice rumeno)
 31. Pjesan 31 (Još se plam ne bješe ugasil u meni)
 32. Pjesan 32 (Jur ve bjeh liek rani našao, vilo ma)
 33. Pjesan 33 (Kolici ljuveni veomi za dosti)
 34. Pjesan 34 (Što ono more bit', moj eviete gizdavi)
 35. Pjesan 35 (Vaj! proklet hip i čas, kad vidjeh, vilo ma)
 36. Pjesan 36 (Ja ufam, gospoje, s godištem svršiti)
 37. Pjesan 37 (Što se tač oglušaš, gdi trudim i mučim)
 38. Pjesan 38 (Ah! da je proklet svak, ko ženam vjeruje)
 39. Pjesan 39 (Ako me nepokoj i nemir ne sprži)
 40. Pjesan 40 (Nu čuj plač i tužbu, gospoje, ter ne moj)
 41. Pjesan 41 (Kolika godišta na službi njeke vil)
 42. Pjesan 42 (Vaj! da li služenje i ljubav velika)
 43. Pjesan 43 (Vaj! smrti nemila, molim te, govori)
 44. Pjesan 44 (Prokleta ljubavi, al ti nije dosti)
 45. Pjesan 45 (Vaj moje nesreće! vaj gorke ljubavi!)
 46. Pjesan 46 (Jaoh! je li itkore, da se prak ne stvori)
 47. Pjesan 47 (Moj cviete izbrani, po kli htje moja čes)
 48. Pjesan 48 (Po koli, gospoje, ne more nigdar bit')
 49. Pjesan 49 (Gospoje od gospoj, drag cviete od vila)
 50. Pjesan 50 (Svak vidi, er zima, gospoje, i ti znaš)
 51. Pjesan 51 (O zoro studena, pokrsmaj, ako mož')
 52. Pjesan 52 (Ptičica od gore pjesancu jur poje)
 53. Pjesan 53 (Po kli, cviete moj, sve mirno počiva)
 54. Pjesan 54 (A sada, gospođe, vrieme se približe)
 55. Pjesan 55 (Moj cviete izbrani, kad ufah steć' pokoj)
 56. Pjesan 56 (Po pravu svak pravi, pridraga gospođe)
 57. Pjesan 57 (Ja ufah, do smrti da mi ćeš prodljit' rok)
 58. Pjesan 58 (Kako hoc', gospoje, nemirni tvoj sluga)
 59. Pjesan 59 (U ruke da se da onojzi gospoji)
 60. Pjesan 60 (Moj vienče biserni, izbrani cviete moj)
 61. Pjesan 61 (Ovo se dogodi, slavni ures jednu noć)
 62. Pjesan 62 (Jednaga ovi dvor i moje srdašce)
 63. Pjesan 63 (Po koli hoće sviet i moje nesreće)
 64. Pjesan 64 (Na mjesto kad dođu, gdje obćah vidjeti)
 65. Pjesan 65 (Za č ljubav ko ne zna, ali ku inu stvar)
 66. Pjesan 66 (Gdi mi se, jaoh! zađe od mene, cviete moj)
 67. Pjesan 67 (Molim vas, boga rad, ne mojte srce me)
 68. Pjesan 68 (Uzmnožna ljubavi, ne imam pokoja)
 69. Pjesan 69 (Ovo ćeš sada moć', gospođe, vidjeti)
 70. Pjesan 70 (Oto viđ, gospoje, velim ti istinu)
 71. Pjesan 71 (Blaženi dan ovi, koji mi radosti)
 72. Pjesan 72 (Ovo ti posilam, gizdava gospođe)
 73. Pjesan 73 (Misleći jednu noć o tebi, sunašce)
 74. Pjesan 74 (Jaoh! dragi moj cviete, što si tač zle volje)
 75. Pjesan 75 (Kaži mi, kitice, zelena viek bila)
 76. Pjesan 76 (Izbrani cviete moj, velika ti hvala)
 77. Pjesan 77 (Toj li ja, gospoje, od tebe dostoju)
 78. Pjesan 78 (Kad godi, gospoje, promislim žalosti)
 79. Pjesan 79 (Priklono molim vas, ki putom hodite)
 80. Pjesan 80 (Gospoje od vila, kako je godina)
 81. Pjesan 81 (Nesrećna ma vilo, i sa mnom koja si)
 82. Pjesan 82 (Po svak čas viđamo, žalosna gospođe)
 83. Pjesan 83 (Gizdava gospoje, reci mi, kako hoć')
 84. Pjesan 84 (Pođi mi ptičice, smjerno te molim ja)
 85. Pjesan 85 (Ljubavi gorušta, blažen ti luk i stril)
 86. Pjesan 86 (Gospoje, n'jegda ka s' razgovor meni bil')
 87. Pjesan 87 (...ptičice poju)
 88. Pjesan 88 (Oto t' se posila nevjesta, gospođe)
 89. Pjesan 89 (Ovo ti ovoga posilam, gospođe)
 90. Pjesan 90 (Hotjevši gospoja, da umru nje radi)
 91. Pjesan 91 (Oto viđ, moj cviete, kako bog i narav)
 92. Pjesan 92 (Vidim sve, moj raju, gdi moje nesreće)
 93. Pjesan 93 (Ucviljen i tužan budući s svih strana)
 94. Pjesan 94 (Nebesa i vas sviet hotješe cvileći)
 95. Pjesan 95 (Srčano tko ljubi, dobro znaš, kruno ma)
 96. Pjesan 96 (Moj cviete rumeni, ki captiš sred zime)
 97. Pjesan 97 (Moj trne gizdavi, tako ti ljuvezni)
 98. Pjesan 98 (Ovi cviet da se da najl'jepšoj odi vil)
 99. Pjesan 99 (Zdravje ti posila, moj druže izbrani)
 100. Pjesan 100 (Ovi lis tko godi da onoj od gospoj)
 101. Pjesan 101 (U ruke da se da onojzi od gospoj)
 102. Pjesan 102 (Jedini moj bože, rad ti bih kad godi)
 103. Pjesan 103 (Lud mi se tvrdo mni tko godi na svieti)
 104. Pjesan 104 (Blažena, jaoh, mjesta, gdi srce me tužno)
 105. Pjesan 105 (Tko godi ovu daj onomu bez vire)
 106. Pjesan 106 (Sgodi se njeki dan, moj cviete rumeni)
 107. Pjesan 107 (Vaj! da li nesreće i ljuven nepokoj)
 108. Pjesan 108 (Jaoh, što se oni dan ne stvori, gospođe)
 109. Pjesan 109 (Nije se, ma vilo, nikomu do danas)
 110. Pjesan 110 (Ovo je oni dan, gospoje od gospoj)
 111. Pjesan 111 (Gospoje, tko me sad s tobome razdieli)
 112. Pjesan 112 (Sve ke čuh ljuvezni, i ke sam ja štio)
 113. Pjesan 113 (Viđu, svak ostali, tko dvori ljubavi)
 114. Pjesan 114 (Čudne t' su nesreće, čudni t' su jadovi)
 115. Pjesan 115 (Ka si moj razgovor, čin' da t' sam ja pridan)
 116. Pjesan 116 (Koja si vrh svieta kako cviet izabran)
 117. Pjesan 117 (Reci mi, ružice: tko mi te posila?)
 118. Pjesan 118 (Čudna t' bi ova stvar, svemoguć moj bože)
 119. Pjesan 119 (Je li se ikada ikomu dogodil')
 120. Pjesan 120 (Na pokon ovi dar glavome mom bio)
 121. Pjesan 121 (Ali ti, jaoh, ne bi, gospoje, dosti još)
 122. Pjesan 122 (Onojzi da se da, za ku ja umiru)
 123. Pjesan 123 (Tko pozna ljuvezan, i što je ljuven cvil)
 124. Pjesan 124 (Tvrdo t' se, jaoh, varah, kad ovu vil stekoh)
 125. Pjesan 125 (Po kli ti služenje, ljubavi nevjerna)
 126. Pjesan 126 (Za sve da s svieh strana, biserna ma kruno)
 127. Pjesan 127 (Dugo bi, jaoh, bilo, sve moje nesreće)
 128. Pjesan 128 (Nie nitkor kako ja, ki sam pun nesreće)
 129. Pjesan 129 (Pale su vrh mene i moje mladosti)
 130. Pjesan 130 (Vaj, da je proklet čas, najprvo za moj grieh)
 131. Pjesan 131 (Krunice povita, molim te ja, pođi)
 132. Pjesan 132 (Gospođe, što pitaš za tužni život moj)
 133. Pjesan 133 (Ako mi ne more pomoći tko dati)
 134. Pjesan 134 (Izbrani moj cviete, po koli hoć'znati)
 135. Pjesan 135 (Po koli život moj izgubih i sve dni)
 136. Pjesan 136 (Vrhu svih izbrani od srca od moga)
 137. Pjesan 137 (Dražu ja imah stvar, moj cviete gizdavi)
 138. Pjesan 138 (Ne mogu, gospoje, ne sdružit' cviljenje)
 139. Pjesan 139 (Tko komu lis piše, drag cviete gizdavi)
 140. Pjesan 140 (Vrhu sve na saj sviet, moj cviete izbrani)
 141. Pjesan 141 (Jedini moj druže, kojiem sam živ na sviet)
 142. Pjesan 142 (Mnogo ti dobar dan, jedina gospođe)
 143. Pjesan 143 (Duzi t' su, jaoh, dni, od koli, ma vilo)
 144. Pjesan 144 (Krunice, mi pođi, smirno te molju ja)
 145. Pjesan 145 (Za službe za moje, za ljubav i viru)
 146. Pjesan 146 (Reci mi boga rad, moj cviete gizdavi)
 147. Pjesan 147 (Vaj, da li ini put ne nadje, moj cvite)
 148. Pjesan 148 (Koliko trudan jes život moj živjeti)
 149. Pjesan 149 (Jaoh, kruno biserna, što me tač umori)
 150. Pjesan 150 (Kako da t', gospoje, ljuveni bog prosti)
 151. Pjesan 151 (Ako ovu vil veće ne ljubih neg druge)
 152. Pjesan 152 (Ovo ti, gospoje, svezana šljem živa)
 153. Pjesan 153 (Privjerni druže moj, vjeran mi vazda bil)
 154. Pjesan 154 (Jaoh, ali dođe rok mojojzi nesreći)
 155. Pjesan 155 (Jaoh, je li na svieti igdie moći sad)
 156. Pjesan 156 (Gospoje pridraga, jedina ma vilo)
 157. Pjesan 157 (Čudo t' bi, jaoh, bilo, da nebog ja miran)
 158. Pjesan 158 (Što ćeš ti od pjesni, ke n'jeki spievaju)
 159. Pjesan 159 (Što no je gruba stvar ušima slišati)
 160. Pjesan 160 (Gospoje od gospoj, i kruno od vila)
 161. Pjesan 161 (Plačite, kreposni, po koli milosti)
 162. Pjesan 162 (Prem se sad dogodi, da mi bi rečeno)
 163. Pjesan 163 (Nie triebi, gospoje, da t' kažu, kolik jad)
 164. Pjesan 164 (Vaj, proklet ovi 'sviet, ki je pun nemira)
 165. Pjesan 165 (Jaoh, draga gospođe, srcu mom' ka si raj)
 166. Pjesan 166 (Sve moje bolesti ništar su, mogu rit')
 167. Pjesan 167 (U vrieme najgore, na zemlju kad pada)
 168. Pjesan 168 (Gizdavi moj cviete, podji sad k gospoji)
 169. Pjesan 169 (O žene, o ljudi, nu pamet jedan čas)
 170. Pjesan 170 (Gospoje izbrane, koje ste na liepos)
 171. Pjesan 171 (Putniče, boga dil, daleko odstupaj)
 172. Pjesan 172 (Prislavni moj bože, daj da li veće viek)
 173. Pjesan 173 (Tko godi poznaje, žalosnu što je bit')
 174. Pjesan 174 (Reci mi, ljubavi, u čem kriv igdar bih)
 175. Pjesan 175 (Ako je na sviet saj jedna vil sada)
 176. Pjesan 176 (Po kli me toliko svršeno ostavi)
 177. Pjesan 177 (Općeno svak veli, biserna kruno ma)
 178. Pjesan 178 (Koliko godiš jes, moj cviete naj draži)


Комедије[уреди]


   1. Komedija I
   2. Komedija II
   3. Komedija III
   4. Komedija IV
   5. Komedija V
   6. Komedija VI
   7. Komedija VII

Извори[уреди]