Систематски речник српскохрватског језика (1936)/Т

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (Т)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


Т[уреди]

 • та (свез.) 2377а
 • табак 165
 • табакера 159
 • табан 2109д
 • табарка 1800
 • табати 725
 • табла (школ.) 1397а
 • таблета 2165
 • таблица (школ.) 1376
 • табор 1437
 • тава 1759
 • таван 1717в,г, (слој) 2217а
 • таванити, таваница 1717в
 • тавник 2002б
 • таворити 20, (сиротиња) 1474
 • тад(а) 2271
 • тадбина 289
 • тазбина 1164, 1186
 • тазе 2294б
 • таин 1841
 • тај 972, 2372д
 • тајан 1146а
 • тајанствен 70, 1146а
 • тајати (крити) 329
 • тајати (капати) 1882а
 • тајац 99
 • тајити 329
 • тајна 923в, 1146а, (религ.) 1063, тајна писама 1339
 • тајник 1260, (општ.) 1269
 • тајно, тајом 1146а
 • так (билиј.) 178
 • такав 2332
 • такати се 196
 • такмац,такмичити се 503
 • такнути 721
 • тако 2344
 • тако (супр. лихо) 2180б
 • такође 2174
 • такопрсти папкари 2035
 • такорећи 990а
 • такса 1251
 • такси 1712
 • такт (понаш.) 77, (муз.) 1087
 • тал 2328
 • таламбас 1100
 • талас (физ.) 1888, (електр.) 1929, (море) 1992а
 • таласаст 2206б
 • таласати (се) 1888
 • талац (суд.) 1322, (рат) 1464б
 • талент 911а
 • Талијани 2080а
 • талир 1554а
 • талк 1945а, 1949б
 • Талмуд 1062б
 • талог, таложити (се) (физ.) 1884, атмосферски талог 2008, геолошки талог 1976
 • таложна стена 1987а
 • талон (акц.) 1314
 • талофите 2025в
 • таљигати 20
 • таљигаш 1858
 • таљиге 1790
 • таљизгати 108
 • тама (мрачан) 1902в, (магла) 2007б
 • таман (мрачан) 1902, (загасит) 1910а
 • таман 988, (одело) 1830б
 • таманити 517
 • тамбура 1094
 • тамјан 1972
 • тамнети, тамнило 1902в
 • тамница 1333
 • тамо 2241, 2249
 • танак 2220а, танког стања 1474
 • тангента 2215а, (тригон.) 2237
 • тандркати 1889е
 • тане 1441в
 • танковијаст 2113в
 • тантијема 1314б
 • танчина 2327г
 • танчица 1441а
 • тањир 1761
 • страна 237
 • тањити 2220а
 • таоштво в. талац
 • тапетар 1851, — кола 1789
 • тапија 1281б
 • тапир 2037в
 • тапкати (табати) 725, (тупкати) 551
 • тапшати 548, (пљескати) 85
 • тара в. дара
 • тараба 1720
 • тарак 1681а
 • тарана 1844а
 • таратор 1843в
 • тарацка 1445б
 • тарифа 1251, (царин.) 1272
 • таркати 1900в
 • тарлабука 1889ђ
 • тарнице 1790
 • тарнути 1900в
 • тарчуг 1645
 • тарчужак 2020в
 • тас (саплак) 1756а, (цркв.) 1060, (теразије) 1866б, (муз.) 1101
 • таст 1186
 • тастер 1922а
 • тат 289
 • тата 1171а
 • татула 2021г
 • таћи 721
 • тахометар 1603
 • тацна 1756б
 • тачан (супр. погрешан) 988, (човек) 58, (време) 2307
 • тачка (знак) 2367, (притка) 1684а, (одељак) 2328а (тачци = тачки)
 • ташт, таштина 379
 • ташта 1186
 • ташци 1844а
 • ТВ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • твор 2028г
 • творац 2319
 • творба в. творити, творба гласова 2361, творба речи 2387
 • творевина 2319, (производ) 1632
 • творити (створити) 2319, (правити) 309, (чинити) 236
 • творничар, творница 1607
 • тврд (физ.) 1874б, (тврдина) 1482, тврда срца 822а, тврд на ушима 2120а
 • тврдина в. тврд
 • тврдиња 1451
 • тврдити 340
 • тврдица, тврдичити 1482
 • тврднути 1874б
 • тврдња 340
 • тврдо в. тврд, — спавати 2125
 • тврдоглав 888а
 • тврдокрилци 2054а
 • тврдоперке 2053а
 • тврдосан 2125в
 • тврдоћа в. тврд
 • тврдоуст 1698б
 • тврђава 1451
 • тврђење 340
 • твртка 1493
 • те 2377а
 • тевабија 601
 • тег 1866б
 • тегла 1752
 • теглити 649
 • тегљивост 1874д
 • тегоба, тегобан 256
 • тежа 1865
 • тежак (физ.) 1866, (напоран) 256, (невоља) 19, тешка (бременита) 2129, тешке паре 1551б
 • тежак (пољопривр.) 1651
 • тежина (тежак) 1866, специфична тежина 1867
 • тежина (конопља) 1680, 2022б
 • тежити (тежња) 878, (тежина) 1866а
 • тежити (пољопривр.) 1653
 • тежишне линије 2212
 • тежиште (физ.) 1865, (главно) 2330а
 • тежња 878
 • тезга 1606
 • тезуља 1866б
 • страна 238
 • теин 1973
 • теј 2165
 • тек 2306а, (свез.) 2377б
 • тек (апетит) 135
 • текне 1787б, (тек-не П. уп. § 20)
 • текнути 853
 • тековина 1475
 • текст 1121а
 • тектоника 1977
 • текуница 2033
 • текући рачун 1558а, 1560
 • текућина 1860б, 1878
 • телалин 1550
 • телашце, осећајна телашца 2110
 • теле, телац, теоци 1964в
 • телеграм 1409
 • телеграф 1408
 • телеграфска мрежа 1410
 • телесни недостатак 2132г
 • „ угао 2228
 • „ повреда 1362
 • телетина 1694в
 • телећак 1645
 • телефон 1411, (физ.) 1922в
 • тело (физ.) 1860а, (материја) 2324, (геом.) 2216, (анатом.) 2081а
 • теловежба 199
 • телуће 1796а
 • телфа 1534ж
 • тељиг 1694ђ
 • теме (глава) 2084, (угла) 2210, (троугла) 2212, (тел. угла) 2228
 • теме (зид.) 1774а, (зграда) 1717а, (подлога) 2330а
 • темељан 2178а, (човек) 2132а
 • темена кост 2082а
 • теменати 434а
 • темењача 2157
 • темњак 1446а
 • темперамент 73
 • температура 1891
 • тена 1702г
 • тенац 1024
 • тенис 193а
 • тенор 1103
 • тентати 387
 • тенџера 1759
 • теорема 2168
 • тепав, тепати 105
 • тепелук 1805а
 • тепсија 1759б
 • теразије 1866б, (зодијак) 1989а
 • терапија 2159
 • тераса 1717ђ
 • терати 498, (погон) 1608б, (возити) 653, (кочијаш) 1858, (медиц.) 2117б
 • терати се (зоол.) 2026г
 • теревенка 157
 • терба 1292
 • терен 1997
 • терет 652, (тешко) 256
 • теретити (товар) 772, (кривити) 466
 • теретни воз 1710
 • терзија 1829
 • терзијан 1094
 • територија 2005
 • теркија 1698а
 • термин 2270
 • термински рачун 2188
 • термит 2056
 • термограф 1891а
 • термоелеменат 1921
 • термометар 1891а
 • терпентин 1971
 • терц 1889б
 • терцијарна периода 1984а
 • тесак 1446
 • тесан 2221а
 • тесар 1784
 • тесати 669, (брадва) 1600а
 • тесерална система 1986
 • тескоба 2221а
 • тесла 1688а
 • теснац 1998
 • теснити 2221а
 • тесногруд 1013а
 • страна 239
 • теставан 1840
 • тестаменат 1283а
 • тестера, тестерисати 1599
 • тестија 1754 (тестица, тестијица П. уп. § 51)
 • тесто 1840, (колачи) 1844а
 • тета 1179
 • тетак 1179а
 • тетанија, тетанус 2156
 • тетива (жица) 1845б, (мат.) 2215
 • тетивика 2023а
 • тетишна 1179в
 • тетка 1179 (тет-ка П. уп. § 20)
 • теткић 1179б
 • теткица (школа) 1398
 • тетраедар 2230
 • тетреб 2047
 • тетурати се 560
 • тећи (течност) 1882а, (време) 2283, (развијати се) 2346, (камата) 1573 (стицати) 1475
 • тећи се 1696а
 • теферич 1194
 • тефтер 167, 1524
 • техника 1579
 • технологија 1575
 • теча 1179а
 • течај (берза) 1523, (школа) 1374, аналфабетски течај 1388а
 • течајни испит 1379б
 • течан 1878
 • течевина, течење 1475
 • течно (говор.) 98а
 • течност 1878, 1860б
 • тешити 430
 • тешити се 835
 • тешкати се 353
 • тешко в. тежак, (могућ.) 2323а
 • тешкоћа в. тежак
 • тештан 1840
 • тешто 835
 • ти 2372а
 • тигањ 1759
 • тигар 2028а
 • тикати 357
 • тиква 2021и
 • тикван 912
 • тиквара 1705
 • тил 1825б
 • тим 2178
 • тимарити 1697з
 • тимор 1977, 2000а
 • тимун 1713в
 • тин 731, 1774а
 • тињати 1900
 • типав 265
 • типкати, типкачица 164а
 • типограф 1848
 • тир! 1696ђ
 • тиража 1142
 • тиранија, тиранисати 408
 • тиркиз 1957
 • тиса 2024
 • тисак 1848
 • тисканица 1401б
 • тискар 1848
 • тискати (гурати) 619, 650, (стискати) 723, (штампати) 1848
 • тискати се 619, 650
 • тисковине 1401б
 • тисућа 2180б
 • тити 2113г
 • титрати се 410
 • титрица 2021к
 • титула 980 (писање титула П. уп. § 15)
 • тићити се 62
 • тифус 2143г
 • тих (тишина) 1889ђ, (миран) 846, (кротак) 849а
 • тихо в. тих (полако) 1862а, (нечујно) 1889ђ
 • тицати (такнути) 721
 • тицати се 953а, 2340
 • тишина 1889ђ
 • тишкати 846
 • тишма 1149
 • страна 240
 • тиштати (бол) 2124а, (брига) 844
 • Т-К (раздваја се П. уп. § 20)
 • ткалац 1823
 • тканина 1825
 • тканица 1831е
 • ткање, ткати 1824
 • ткач 1823
 • ткиво 1825, (анатом.) 2081а
 • ТЛ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • тлак (физ.) 1879, 1882
 • тлапити, тлапња (сањати) 2125а, (уображење) 948
 • тлачити (ногама) 725, (насиље) 408
 • тле (земља) 1996, (под) 1717б
 • ТЉ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • Т-М (раздваја се П. уп. § 20)
 • тма (много) 1149
 • тмина 1902в
 • тмора 2007б
 • тмуша 1902в
 • Т-Н, Т-Њ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • то 972
 • тобалица 1597
 • тобоже, тобожњи 989б
 • тоболац 1646
 • тобџија 1427б
 • товар 652, (магарац) 1699
 • товарити, товарни 772
 • товити 2026е
 • тоз! 1697и
 • тојага 1633
 • ток (река) 1994а, (време) 2283, (развој) 2346
 • тока 1835б
 • токмак 2113в
 • токнути 803
 • токсин 2142а
 • толи 981
 • толико 2170
 • толицни, толишни 2219
 • толковати 917
 • тоља 1669а
 • томбола 196
 • тон (физ.) 1889б, (муз.) 1087
 • тона 1866а
 • тонажа 1713а
 • тонути 1881
 • топ 1445, бацити у топ 472
 • топаз 1957
 • топал, топао, топла 1890, топло време 2009
 • топинамбур 2021к
 • топионица 1801
 • топити (ливац) 1801, (наводњавати) 1664
 • топити се (физ.) 1894, (утопити се) 4
 • топлина 1890
 • топлити 1890а
 • топлица 1995
 • топломер 1810в
 • топлоноша 1898
 • топлота 1890, простирање топлоте 1898, специфична топлота 1893, топлота растварања 1894
 • топлотни извор 1899
 • „ мотор 1895в
 • топљеница 1843г
 • топљење в. топити (се)
 • топола 2022а
 • тополивница 1448а
 • топот 557, 1889
 • топрв 2306а
 • топуз 1447
 • тор 1691а
 • торањ 1056
 • торба 1645
 • торбар 1492б
 • торбари 2039
 • торбарити 1492б
 • торбоноша 1659
 • торзиона чврстина 1874г
 • торина 1656а
 • торити 2026в
 • торлак 351
 • торњати се 573
 • торокати 111
 • страна 241
 • торпед 1466
 • торта 1844а
 • тос, тоскати 1697и, 1790ж
 • тотркати 2043
 • тоцило 1697
 • тоциљајка, тоциљати се 200
 • тоциљити 1597
 • точак 1622, (кола) 1790а, (млин) 1839б, (бунар) 1724, (бицикл) 1712б
 • точило 1688б
 • точиона 1534
 • точир 1764
 • точити 803, (тоцило) 1597
 • Т-П (раздваја се П. уп. § 20)
 • ТР (не раздваја се П. уп. § 18)
 • трабунити 109
 • трава 2023ђ
 • травањ 2311
 • травар 2165
 • травити 2026е
 • трављача 2157
 • травњак 2023ђ
 • травњача 2052а
 • траг 553а, 2356а, ући у траг 933, затурити траг 272, ни трага 2320
 • трагати 931
 • трагедија 1110
 • трагеткиња, трагичар 1112
 • тражбина 1487а
 • тражење в. тражити, (званич.) 1248
 • тражити (у простору) 270а, (истраживати) 931, (захтевати) 456, (ценити) 1518
 • тражња 1507
 • трајан, трајати 2272
 • трака 1637а
 • тракавица (медиц.) 2146, (мице) 181
 • тракуља (зоол.) 2067в, (медиц.) 2146, — свињска 2035а, — говеђа 2036а
 • траљав (дроњав) 1830в, (аљкав) 57, (лош) 959
 • траље 1830в
 • трамвај 1711, (физ.) 1925б
 • трампа, трампити (се) 305, (трг.) 1497, (уговор) 1282ж
 • трансверзала 2210а
 • транскрипција 1281б
 • транслаторно кретање 2235а
 • трансмисиони конопац 1637
 • транспирација (бот.) 2017
 • трансформатор 1926
 • трансфузија крви 2163
 • трап 1684а
 • трапав 76
 • трапати 591
 • трапез 2213
 • трапити 1843
 • траповесан 2125г
 • трасант, трасат 1569
 • трасирати 1708
 • тратина 1675а
 • тратити, траћити (губити) 23, (растати) 1480
 • трафика 1537
 • трахома 2153
 • трачница 1708
 • трашити 1811б
 • трбобоља 2149
 • трбок 1705а
 • трбоња, трбух, трбушат 2104
 • трбушна махрамица 2104, (запаљење) 2149, — дупља 2104а
 • трвеник 2002
 • трвење (размирица) 505
 • трг (пијаца) 1514, (улица) 2004г
 • тргалац 1686а
 • трганци 1844а
 • тргање, тргати (кидати) 678, (берба) 1686а
 • тргнути 651, (пити) 149
 • тргнути се (повући се) 228, (сан) 2125в, (пушка) 1444б, (опаметити се) 907а
 • трговати 1491
 • трговац, трговачки 1492, трговачко право 1313
 • трговина 1491, (радња) 1513
 • страна 242
 • трговински аташе 1207б
 • требати (потреба) 31, (дужност) 1008, (морати) 28а
 • требежина 1654
 • требити 752
 • требити се 121
 • требник 1062
 • требовање, требовати 31
 • трезан 158
 • трезвен (прибран) 38, (умерен) 54
 • трезвењак 2167
 • трезнити се 158
 • трезор 1556
 • трем (уво) 2091, (претсобље) 1728
 • трема 845
 • трен 2281б
 • треница (ренде) 1766а, (даска) 1689а
 • тренутак 2281б
 • тренутан 2274
 • тренути 2121ђ
 • трење 692, (физ.) 1863
 • трепавица 2087а
 • треперети 1873
 • трепет 842
 • трепетати 1873
 • трепетљика 1805а
 • трепља, трепљара 2071
 • трепнути, трептати 2121ђ
 • трептај 1889
 • трептети 1873
 • трепчаница 1805а
 • тресавица 2155
 • тресак 1889е, као тресак 2132
 • тресет 1944
 • треска (ивер) 1689, в. тресак
 • трескати в. треснути
 • треснути (трести) 637, (оборити) 605, (затворити) 704, (пасти) 566
 • трести 637, (воће) 1671
 • трести се (физ.) 1873а, (дрхтати) 2119а
 • трећепозивац 1423
 • трећи, трећина 2180б
 • трећом 2180б, 2288
 • треф 197
 • трешња (бот.) 2020д
 • трешња (земљотрес) 2013, (дрхтавица) 2119а
 • трешњар жути 2020е
 • трешњевица, трешњовача 1534г
 • трештати 1889е
 • трештен (пијан) 157
 • трешће 1689
 • тржарити, тржити 1492б
 • тржиште 1514
 • тржница 1844а
 • трзавице (полит.) 1238
 • трзај 2155
 • трзати в. тргнути
 • трзати се в. тргнути се. (физ.) 1873а, (мед.) 2155
 • трзмати се 288
 • три 2180б
 • трибина 199б
 • тригонометрија 2236
 • тридесет 2180б
 • тријаска периода 1983а
 • трикотажа 1827
 • трина 2172
 • тринаест 2180б
 • тринити 689
 • трином 2191
 • триње 1678а
 • трипер 2152
 • трипут 2180б
 • триста 2180б
 • трихина (зоол.) 2067б, (медиц.) 2146
 • трице 1839д, (тричарија) 379
 • тричав, тричарија 379
 • тричида 1060
 • трк 558, (коњ) 1697ж
 • трка (трчање) 558, (коњ.) 211
 • тркалиште 211
 • тркати 1697ж
 • тркач (човек) 558, (коњ) 1697ж
 • тркачице 2050
 • тркља, тркљати 1684а
 • страна 243
 • тркуљ 1534в
 • трлити, трлица (лан) 1681а, (клис) 192
 • трљати (трти) 722
 • трљати (лутати) 591
 • трмка 1703в
 • трн 2016, црни трн 2020д, бити трн у оку 855
 • трница 1691а
 • трновит 2016, (тежак) 19
 • трновка (дрхтуља) 2053в
 • трнокоп 1661
 • трнути 2155
 • трњина 2020д
 • тробојан 1910ј
 • тробојка 1200б
 • тровање, тровати (се) 517д, (медиц.) 2145, тровање крви 2142б
 • тровач 517д
 • трогодишњи 2276
 • трогуб 2180б
 • тродневни 2280
 • тројак 971
 • тројачити 1658
 • тројица 1029а
 • тројка (карте) 197, (оцена) 1381а
 • тројке 1173д
 • тројно правило 2187
 • тројство 1029а
 • трокатница 1717е
 • трокрак 2210
 • трокут 2212
 • трола 1925б
 • тролетњи 2276
 • тром (млитав) 542, (спор) 265
 • тромесечје 2278, (школа) 1374
 • тромирити 1070
 • троножац 1745б
 • троносати 1066
 • тронути 853
 • троп 1534в
 • тропар 1065а
 • тропати 1845
 • тропол 1829б
 • тропска област 1990ђ
 • тротоар 2004г
 • троугао 2212
 • троугаоник 1607
 • троха 1841а
 • трошак 1479, парнични трошкови 1308, 1331а
 • трошан 1874г
 • трошарина 1272а
 • трошаџија 1480
 • трошити (дробити) 689, (потрошити) 301, (новац) 1479
 • трошити се (дробити се) 1874г
 • трошкарити (се) 1479
 • трошковник 1479, (суд.) 1308, 1331а
 • трп 2068в
 • трпати 2256а
 • трпати се (мешати се) 215, (друштво) 1147а
 • трпежњак 1748а
 • трпеза 1744
 • трпезарија 1727в
 • трпељив 1013
 • трпети (страдати) 21, (сносити) 2357а, (дозвољавати) 401, не трпети 855
 • трпни глагослски придев 2386, трпно стање 2386г
 • трсити 2285
 • трсити се 241
 • трска 1793, шећерна трска 2023ђ
 • трсковача 1837а
 • трти (трљати) 722, (газити) 725, (лан) 1681а, (натрти) 692 (тр’о, тро П. уп. § 2; тр-о П. уп. § 16)
 • тртица 1843ђ
 • тртична жлезда 2041
 • тртов 912
 • трћити се 530а
 • труба (инстр.) 1095, (савити) 696, (тканина) 1825, ушна труба 2091
 • труд 251, (кресиво) 1900а
 • трудан 256
 • трудба 251
 • страна 244
 • трудбеник 253
 • трудити 256
 • трудити се 255
 • трудноћа 2129
 • трудољубив 253
 • труладак 1689
 • трулети 1932
 • труло (црква) 1056
 • трун (прах) 2217в, (мало) 2172
 • трунити, трунка 2217в
 • трунтав 2113в
 • трунташ 254
 • трунути 1932
 • труњав, труње 2217в
 • труо 1932
 • труп 2097
 • трупац (медиц.) 2149, 2157
 • трупац (трупина) 1689
 • трупачке 559
 • трупина (трупац) 1689, (кола) 1790а
 • трупка 1697ж
 • трус 2013
 • трут 1703а
 • трутови 2157
 • труцкати се 1873а
 • трушница 1839д
 • трчати 558, (коњ) 1697ж
 • трчилажа 479
 • трчкарати 558
 • трчуљак 2054а
 • тршав 2084а
 • Т-С, Т-Ћ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • ту 2241
 • туберкулоза 2148, (кожна) 2157, (косна) 2158
 • тувити 902
 • туга 834, ни туге 2172б
 • тугаљив (голицати) 616, (незгодан) 19
 • тугованка 1139
 • туговати 834, (плакати) 91
 • туд(а) 2249
 • туђ (стран) 1148, (својина) 1470
 • туђин, туђинац, туђински (стран) 1148, (иностран) 2005б
 • туђина 2005б
 • туђити се 489
 • туђица (пчела) 1703в, (грам.) 2369
 • тужакати 467
 • тужаљка 1139
 • тужан 834
 • тужба 467, (суд.) 1293
 • тужбалица (песма) 1139, (жена) 91
 • тужбени предлог (прекорачење) 1297а
 • туженик 1293б
 • тужилац 467, (суд.) 1293а, државни тужилац 1319в, приватни тужилац 1319б
 • тужилачка странка 1293а
 • тужити 467, (суд.) 1293
 • тужити се (жалити се) 353, (суд.) 1293
 • туземац, туземство 2005б
 • туја 2024
 • тукнути 2122б
 • тул в. тулац, в. тил
 • тулајица (мех.) 1764, (гајде) 1097
 • тулац (стрела) 1447, (млин) 1839б, (каиш) 1625, (осовина) 1626а
 • тулити 1900б
 • тулузина 2023ђ
 • туљак (млин) 1839б, (клопна) 1643
 • туљац 1643
 • туљити се 864
 • тумарати 591
 • тумач 1125б
 • тумачити 917, в. тумач
 • тумба, тумбе 2250, (буре) 1787б
 • тумбати 630
 • тумор 2147
 • тундра 2001а
 • тунел 2002б
 • туњав 909
 • туп 2222а, (тупав) 912
 • тупав, тупан 912
 • тупити 673
 • страна 245
 • тупкати 551
 • тупоглав 912
 • тупокутни, тупоугли 2212
 • тур 1831в, 1832б
 • турати (метнути) 644, (гурати) 650, (бацити) 655
 • турбина 1882
 • турити в. турати
 • турити се (уметнути се) 990
 • туробан 833, (време) 2007б
 • турпејисати, турпија, турпијати 1592
 • турпијорезач 1797а
 • Турци 2080б
 • турчинак 2020б
 • туршија 1843з
 • тутањ 1889е
 • туткал(о), туткалисати 1792
 • туткати, тутнути (подбадати) 387, (пса) 2028в, (дати) 277
 • тутњити 1889е, (у ушима) 2120а
 • тутољити 272, 1146а
 • тутор, туторство 1279
 • тутумиш 191
 • тући 512, (туцати) 690, (штројити) 1694а
 • тући се 504
 • туц-муц 102
 • туцало 1765
 • туцаник 1776
 • туцати 690
 • туч 1952
 • туча (тући) 512, (крив.) 1362, (борба) 504, (град) 2008в
 • тучак (ступа) 1765, (бот.) 2018г
 • туш (купат.) 117
 • туш (мастило) 164
 • тушика 1702г
 • тушта 2171
 • Т-Ф, Т-Х (раздвајају се П. уп. § 20)
 • ТЦ постаје Ц (П. уп. § 83)
 • ТЧ постаје Ч (П. уп. § 83)
 • Т-Ш (раздваја се П. уп. § 20)