Систематски речник српскохрватског језика (1936)/1200-1467

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
1200–1467: Држава и државне установе
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


ДРЖАВА И ДРЖАВНЕ УСТАНОВЕ[уреди]

 1. — држава, државни, — државица, — сила, велика сила, — државотворни, — антидржавни, — а) сувереност, суверен, — б) државни знаци, грб, — тробојка, — в) државни језик, (иностранство 2005б).
 2. *
 3. — држављанство, држављанин, држављанка, поданство, поданик, поданица, поданички, — прибављање држављанства, стицање, — прирођење (натурализација), прирођење браком, прирођење анексијом, — право опције, оптант, — по прирођењу, прирођен, — по рођењу, — губитак држављанства, одузимање држављанства, иступање из држављанства, отпуст, — грађанство, грађанин, грађанка, грађански, — грађанско стање, — губитак грађанства, — пучанин, пучанка, пучански, — а) иностранац, иноземац (2005б), — б) хомогена држава, — хетерогена држава, — народне мањине (народносне мањине).
 4. *
 5. — савезна држава, федеративна држава, делегације, — државни страна 103 савез, савезна држава, персонална унија, реална унија, — вазална држава, — доминион, — колонија, — протекторат.
 6. *
 7. — међународни односи, међународно право, — дипломатски преговори, дипломатска нота, дипломатски корак, демарш, претставка, декларација, манифест, пријатељско посредовање (медијација), — европска равнотежа, — а) прекид дипломатских односа, ултиматум, гаранције, санкције, — реторзије, репресалије (470а), блокада, нотификација блокаде, економска блокада, — ембарго, окупација, анексија, анектирати, присаједињење, — објава рата, (ратно право 1453в).
 8. *
 9. — међународни уговор, конвенција, картел, конкордат, — клаузула, ратификација, измена ратификација, високе стране уговорнице, — ступање у важност, — отказ уговора, отказати уговор, — а) регулаторни уговор, — конститутивни уговор, — економски уговор, — уговор о ограничењу оружања, — уговор о дефиницији нападача.
 10. *
 11. — међународпе установе, мећународни орган, — а) конгрес, амбасадорска конференција, међународна анкетна комисија, конгрес мањина, међународни изборни суд, Хашки суд, — споразум, антанта, пакт, — савез, савезник, савезнички.
 12. *
 13. — Друштво народа, пакт Лиге народа (ковенант), — Савет друштва народа, члан Савета, — скупштина, — стални секретаријат, главни секретар, биро, одбори, — арбитражни суд, факултативна арбитража, облигаторна арбитража, стални суд међународне правде, регистрација уговора, ревизија уговора, — колонијални мандат, — међународне администрације, међународни бирои, — међународна администрација рада, — техничке организације, — саветодавне комисије.
 14. *
 15. — дипломација, дипломат(а), дипломатски, — претставник, пуномоћник, агреман, — а) посланик, посланство, амбасадор, амбасада, опуномоћени министар, министар, акредитовани министар, акредитивна писма, акредитиве, предати акредитиве, — изванредни изасланик, изасланство, делегација, делегат, курир, поклисар, — дипломатски кор, доајен, — б) отправник послова, саветник посланства, трговински аташе, аташе за штампу, војни аташе, — просветни референт, — тумач (драгоман), — гаваз, — в) конзул, конзулат, генерални конзул, вицеконзул, конзул по позиву, почасни (изабрани) конзул, конзуларни агент, егзекватура, — визирање пасоша, виза, продужење визе, путни лист, путна исправа (passe-avant), путница, пропусница, погранична легитимација, — триптик, — г) нунције, интернунције, — д) екстериторијалност, неповредност, неповредљивост, имунитет, — ђ) опозибање дипломатског претставника, опозвати.
 16. *
  * *

  страна 104

 17. — власт, област, властан, — законодавна власт, судска власт, управна (извршна, административна) власт (1241), — саветодавна власт, — државни орган, — а) превласт (хегемонија), (анексија 1203а), — б) властољубив, властољубље.
 18. *
 19. — владати, завладати, владавина, владар, господарити, загосподарити, господарство, господар, старешина, управљати (1241).
 20. *
 21. — безвлашће, анархија, безглавље, безглаван, обезглавити.
 22. *
 23. — политичка права, грађанска права, — неповредност стана, слобода кретања, слобода савести и вероисповести, слобода штампе, слобода збора и удружења (удруживања).
 24. *
 25. — слобода, слободан (27), ослободити, ослобођење, ослободилац, ослободитељ, — независност, независан, неодвисност, неодвисан, самосталност, самосталан, — самоопредељење.
 26. *
 27. — ропство, роб, робиња, ропкиња, робље, ропски, робовати, робовање, сужањ, сужањство, сужњевати.
 28. *
 29. — облик владавине (владе), режим, — аутократија, аутократа, самодржац, деспот, самовластан, диктатура, диктатор, неограничен, — неприкосновен, неприкосновеност, неповредљив, неповредљивост, — ауторитативни режим, аристокрација, олигархија, — плутократија, — бирократија, — банкократија.
 30. *
 31. — република, републиканац, републикански, — парламентарна република, непарламентарна република, — парламентарни режим, претседнички режим, — претседник републике.
 32. *
 33. — монархија, монархиста, — апсолутна монархија, уставна монархија, парламентарна монархија, — наследна монархија, — а) монарх, владалац, владар, — цивилна листа, — апанажа.
 34. *
 35. — круна, крунисати, крунисање, — скиптар, жезло.
 36. *
 37. — престо, ступити на престо, доћи на престо, попети се на престо, ступање на престо, ступање на владу, — а) упражњење престола, — оставка (абдикација), абдицирати, силазак са престола, — б) узурпација престола, узурпатор, узурпирати, — в) намесништво, намесник, регент, — г) претендент, претендовати.
 38. *
 39. — династија, династични, — оснивач династије, — гашење династије.
 40. *
 41. — наследство престола, престолонаследник, — примогенитура, — прагматика, прагматичка санкција.
 42. *

  страна 105

 43. — цар, царица, царевић, царски, царовати, зацарити (се), — царевина, царство, — а) расцар.
 44. *
 45. — краљ, краљица, краљевић, краљевски, краљевски дом, краљевати, — краљевина, краљевство, — величанство, — поткраљ (вице-краљ), — а) раскраљ.
 46. *
 47. — кнез, књаз, кнегиња, кнежевић, кнежевски, кнежев, кнезовати, — кнежевина, кнежевство, — височанство, — а) раскнез.
 48. *
 49. — војвода, херцег, војвоткиња, војводски, — војводство, војводина, — надвојвода, — дужд, — бан, бански, банство (1241б), — а) султан, султанија, падишах, — емир, — кедиф, — беј, — негус, — шеик, — шах, — хетман, — кан, — раџа, махараџа, — микадо.
 50. *
 51. — двор, дворски, дворанин, дворкиња, — камарила, свита, — коморник, перјаник, пехарник, — цивилна и војна кућа.
 52. *
  * *
 53. — устав, уставан, уставност, уставно право, уставотворни, уставотворна иницијатива, уставотворна скупштина (конституанта), — уставобранитељ, — октроисати устав, — а) неуставан, противуставан, — обустављање устава, — државни удар.
 54. *
 55. — парламент, народно претставништво, — скупштина, сабор, веће, собрање, дума, сејм, — а) једнодомни систем, — дводомни систем, доњи дом, доња кућа, горњи дом, горња кућа, сенат, — б) непосредна. демократија, непосредно народно законодавство, референдум, плебисцит, народна иницијатива, — посредна демократија.
 56. *
 57. — сазив скупштине, редован сазив, ванредан сазив, сазивање, — скупштинска периода, легислација, уставни рок, — конституисање, отварање, одгађање, закључење, закључити, распуштање, — престона беседа.
 58. *
 59. — члан парламента, заступник, посланик, скупштинар, — сенатор, — мандат, — посланички клуб, — а) претседник, претседништво, привремено претседништво, — б) скупштински одбор, — верификациони одбор, верификација., оверавање посланичких пуномоћстава, — финансиски одбор, — имунитетни одбор, имунитет, посланичка неповредност.
 60. *
 61. — парламентарни правилник, пословник, скупштински поступак, — седница, дневни ред, скупштински претрес, кворум, — подношење законског предлога, хитан предлог, упућивање у одбор, пленум, — гласати, изгласати, — амандман, — резолуција, — одобравање међународних уговора, — претресање буџета, одобравања буџета, усвајање буџета, одрицање буџета, — питање, управити питање на министра, интерпелација, упутити интерпелацију, интерпелант, страна 106 — истрага, анкета, — молба, жалба, петиција, — оптужба министра, — изгласавање неповерења, — а) опозиција, — опструкција, — б) опомена, — одузимање речи, — привремено искључење.
 62. *
 63. — парламентарни избори, изборно право, — наредити изборе, расписати изборе, — бирач, изборник, бирачко тело, бирачки списак, бирачко право, опште право гласа, неједнако право гласа, ограничено право гласа, женско право гласа, — активно право гласа, пасивно право гласа, — класни систем, класне организације, позивне организације, — а) гласање, гласати, гласач, глас, — надгласати, једногласно, акламацијом, — гласачко место, биралиште, — гласачка кутија, гласачка куглица, — бирачки одбор, — кандидат, кандидатска листа, кандидовати (се), — носилац листе, — посланички услови, — б) непосредно бирање, посредно бирање, повереник, — изборни округ, изборна јединица, — појединачно гласање, гласање по листама, тајно гласање, јавно гласање, — већина, апсолутна већина, релативна већина, изборни количник, — сразмерно претставништво, пропорц, мајоритетски систем, систем плуралног вотума (умноженог гласа), аутоматски систем (Баденски систем), Донтов систем, — в) изборни резултат, — подела мандата, посланичка места, — изабрати, изабраник, — г) ужи избори, балотажа, накнадни избори.
 64. *
 65. — политичка странка, партија, партиски, двопартиски систем, партизан, — вођ, вођа, воћство, — главни одбор, извршни одбор, главни секретар, — првак.
 66. *
 67. — демократа, демократија, демократски, народњак, — левица, левичар, — а) напредан, напредњак, — либералан, либерал, слободоуман, слободњак, слободоумље, — радикалан, радикал, — б) назадан, назадњак, назадњаштво, реакционар, реакционарство, мрачњак, мрачњаштво, — конзервативан, конзервативац, — клерикалан, клерикалац, — в) социјализам, социјалист, — комунизам, комунист, — анархизам, анархист.
 68. *
 69. — политика, политички, политичар, водити политику, бистрити политику, политизирати, — а) државник, државнички.
 70. *
 71. — агитација, агитовати, агитатор, кортешовати, кортеш, — збор, одржати збор, држати збор, зборно место, збориште, — а) демагогија, демагог.
 72. *
 73. — политични покрет, покретач, струја.
 74. *
 75. — поредак, правни поредак (1276), друштвени поредак, — ред, мир, мирно.
 76. *
 77. — немир, изазвати немир, нарушити мир, нарушитељ, незадовољник, смутљивац, смутити, мутљивац, мутити, букач, букавац, бушити, страна 107 бушкарати, — изгред, изгредник, метеж, гужва, смутња, помутња, трзавице.
 78. *
 79. — буна, побуна, узбуна, бунити (се), побунити (се), подбунити, узбунити (се), — побуњеник, бунтовник, бунтовнички, бунтован, — а) устанак, револуција, устати, дићи се, подићи се, устаник, усташ, дићи устанак, букнути, — грађански рат, — б) опсадно стање, изнимно стање, стање приправности, — в) угушити, умирити, — г) преврат, превратни, превратник, — расап, — пуч, пучиста.
 80. *
 81. — завера, урота, завереник, уротник, заверенички, уротнички, заверити се, уротити се, ротити се.
 82. *
  * *
 83. — управна власт, административна власт (1208), управно (административно) право, управљати, управа (1209), — а) шеф, — орган, виши органи, нижи органи, — бирократија, бирократски систем, хијерархија, — старешина, старешинство, старешовати, старији, претпостављени, млађи, потчињени, — поглавар, главар, глава, поглавица, поглаварство, доглавник, великаш, великодостојник, достојанственик, врховни, на челу, — државник, државнички, — дисциплинска власт (1267), — б) бан (1224), бановина, подбан, бановински, — жупанија, жупан, велики жупан, — област, обласни, — округ, окружни, окружни начелник, котар, котарски, — срез, срески, срески начелник, (општина 1269).
 84. *
 85. — централна власт, централизација, — децентрализација, деконцентрација, — самоуправа, самоуправни, самоуправни органи, аутономија, аутономан, широке аутономије.
 86. *
 87. — влада, кабинет, министарски савет, — шеф владе, претседник владе, министар претседник, први министар, претседништво владе, — члан кабинета, члан владе, министар, државни министар, министарство, министарска столица, ресор, портфељ, министар без портфеља, — помоћник министра, — државни потсекретар, — канцелар, — а) парламентарна влада, кабинетска влада, чиновничко министарство, — изборна влада, радна влада.
 88. *
 89. — управни акт, једностран управни акт, наредба, службена наредба, конститутивна наредба, указ, решење, окружница, распис, расписати, претпис, допуштење, овлашћење, повластица, — двострани акт, уговор, приватноправни уговор, јавноправни уговор.
 90. *
 91. — управни суд, — Државни савет, — административни спор.
 92. *
 93. — администрација, административни, званичан, званично, службено, службен, по службеној дужности, озваничити, — полузваничан, полуслужбен, — а) приватан, — публика, грађани.
 94. страна 108
 95. — надлежност, с молбом на надлежност, поступак (процедура), на даљи поступак, до даље наредбе, — а) акт, изворник (оригинал), првопис (концепт), — препис, копија, дупликат.
 96. *
 97. — молба, поднети молбу, молбеница, замолница, молилац, молитељ, молиља, тражење, — поднесак, — претставка.
 98. *
 99. — исправа (1304), отправак, писмено, документ, — уверење, напис (1121), елаборат, — овера, оверити, оверовити, одостоверити, потврда, потврдити, озваничити, — потпис, потписати (160а), премапотпис, рукознак, — печат, мур, — а) добивалац, странка.
 100. *
 101. — лична исправа, легитимација, легитимисати (се), — пасош, домовница, — завичајност, завичајно право, завичајан, — надлежност, надлежан, принадлежан, принадлежност, припадност, (домицил итд. 1277б).
 102. *
 103. — такса, прописна такса, таксена тарифа, — таксена марка, прилепити, поништити, — белеговина, жиговина, — пристојба, — такса плаћена, ослобођен од таксе, ослобођење, сиромашко право.
 104. *
 105. — државна установа, завод, — уред, надлештво, уредски, канцеларија, канцелариски, — а) подручје, подручан, потпадати, потпасти, домашај, — надлежан, надлежност, — ненадлежан.
 106. *
 107. — архива, архивар, — протокол, регистар, деловодни протокол, деловодник, — писарница, — експедиција.
 108. *
 109. — рачуноводство, рачуновођа.
 110. *
 111. — буџет, буџетски предрачун, — раздео, глава, партија, позиција, — буџетске аконтације, буџетско прекорачење, продужење буџета, вирман, — буџетске дванаестине.
 112. *
 113. — контрола, контролисати, контролор, — Главна контрола (1271б), рачуноиспитач.
 114. *
 115. — статистика, водити статистику, статистички, статистичар,
 116. *
 117. — државна служба, звање, чиновничко звање, службени, службено, — службеник, службеница, функционер, — године службе, сталност државне службе, — струка, место.
 118. *
 119. — државни чиновник, чиновник грађанског реда, указни чиновник, чиновничко стање, — а) званичник, званичница, — контрактуални чиновник, — дневничар, дневничарка, — б) служитељ, служитељка, — в) претпостављени, — потчињени, — вршилац дужности, заменик, — дежурни, — г) активни чиновник, — на расположењу, ставити на расположење, — у пензији, ставити у пензију, пензионисати, страна 109 пензија, пензионар, мировина, умировљен.
 120. *
 121. — чиновнички положај, — шеф, управник, управитељ, управница, управитељка, управа, управни, — директор, генерални директор, начелник, — саветник, — инспектор, — секретар, тајник, — пристав, писар, — приправник.
 122. *
 123. — поставити, наименовати, постављење, наименовање, — а) разврстати, разврставање, положајна група, група, категорија.
 124. *
 125. — унапредити, унапређење, промакнути, промакнуће, — а) одликовати, одликовање, одличје.
 126. *
 127. — преместити, премештај, — размештај, — по потреби службе, по молби, по казни.
 128. *
 129. — оставка, дати оставку, поднети оставку, — уважити оставку, — а) напустити дужност.
 130. *
 131. — отпустити, отпуштање, отпуштен, — суспендовати, — упразнити место, упражњено место.
 132. *
 133. — плата, основна плата, принадлежности, берива, новчане принадлежности, принадлежан, принадлежати (1485), — повећане принадлежности, смањене принадлежности, — додатак, станарина, додадак на скупоћу, додатак на жену, додатак на децу, — пристојба, следовање, следовати, — а) повишица.
 134. *
 135. — дисциплинска власт, — неуредност, дисциплински иступ, дисциплински преступ, — дисциплински прекор.
 136. *
 137. — полициска власт, полиција, полицајац, — претстојништво градске полиције, управа града, управник града, — комесаријат, комесар, — кварт, старешина кварта, — погранични комесаријат, железнички комесаријат, — жандарм, жандармерија, жандармериска станица, редар, редарство, позорник, — саобраћајац.
 138. *
 139. — општина, општински, општинар, — самоуправа, самоуправни, — општинско поглаварство, претседник општине, градоначелник, — кмет, кметство, кметовати, — одбор, одборник, заступник, — веће, већник, сенатор, — општински бележник, — општински тајник, нотарош, ћата, — биров, пандур, пољак, патролџија.
 140. *
 141. — матичарски уред, матичар, матица, грађанско стање, — књига рођених, уверење о рођењу, крштеница, — књига венчаних, венчаница, — књига умрлих, умрлица, — извод из књиге.
 142. *
 143. — финансиска власт, финансије, финансиска управа, финансиски орган, финанс, — државни ерар, — а) пореска управа, порески уред, порезник, — порез, пореза, данак, дажбина, прирез, доходарина, десетак, харач, намет, — разрезати порез, разрез, порезати, страна 110 опорезати, опорезивати, — подлежати (406, 1272), — отсеком, — б) месна контрола, Главна контрола (1256), — рачуноиспитач.
 144. *
 145. — царина (ђумрук), царинарница, царинар, цариник, царинити, оцаринити, царињење, царинска тарифа, став, повраћај царине, — подлежати (1271), — декларација, — лежарина, — а) трошарина, трошарински, — баждарина, — калдрмнина.
 146. *
  * *
 147. — законодавство, законодавни, законодавна власт, законодавац, законодавна иницијатива, — право потврђивања, право одбацивања (вето).
 148. *
 149. — закон, законски, законит, законито, законитост, узаконити, озаконити, озакоњење, — важити, пуноважан, правоваљан, редовним путем, — незаконит, незаконитост, противзаконит, — безакон, безакоње, безаконик, недозвољен, — прекршај, прекршити, повреда, повредити (235б), — а) законска одредба, пропис, законски рок, строги рок, — тумачење закона, екстензивно тумачење, рестриктивно тумачење, — воља закона, — општост закона, — б) уредба, правна уредба, административна уредба, указ, наредба, решење, — прелазно наређење, — в) прави закон, формални закон, — материјални закон, судска начелна одлука,државни закони, земаљски закони, — уставни закон, (устав 1226), — г) доношење закона, донети закон, — потврђивање закона (1273), — проглашавање (промулгација), — потврђивање (санкција), — објављивање, обнародовање (публикација), — ступање на снагу, ступање у живот, — vacatio legis, — престанак закона, укидање (аброгација), обеснажити, — неважећи (398а), — промена (дерогација), амандман, — неповратна, повратна сила закона, — дотрајалост закона, (застарети 1318).
 150. *
 151. — законик, — кодифицирати, кодификатор, — одељак, став, тачка, алинеја, члан, параграф, — а) грађански законик, — трговачки законик, — војни законик.
 152. *
 153. — право, права, правни, правник, правнички, — правни поредак, — правни однос, — правно стање, — пуноправан, равноправан, равноправност, — стећи право, стечено право, доводити право, — гашење права, бесправан, — правни извори, правни прописи, правне норме, — субјект права (1277), објект права, — првенствено право, првенство (приоритет), — повластица (привилегија), повластити, повлашћен, — концесија, — а) прописано право, обичајно право, — судска пракса (1284), — прохибитивно, императивно, пермисивно, интерпретативно право, — објективно право, субјективно право, — принудно право, диспозитивно право, — б) јавно право, државно право, административно право, кривично право, црквено (канонско) право, међународно право, — приватно страна 111 право, грађанско право, трговачко право, индустриско право, поморско право.
 154. *
 155. — правни субјект, — физичко лице, — правно лице, морална личност, — орган, — удружење, установа, задужбина, — условни субјект, — а) несталост, нестали, — умрлост, проглашење несталог за умрлог, — претпоставка живота, (држављанство 1201), — б) домицил, вољни домицил, законски домицил, — место бављења, боравиште (резиденција), — место задржавања, — место пребивања, пребивалиште.
 156. *
 157. — правна способност, својевласт, — одузимање својевласти, потпуно одузимање својевласти, делимично одузимање својевласти, — стање несвојевласти, — а) пословна способност, обим пословне способности, — пословна неспособност, ограничена пословна способност, неспособност за закључивање правних послова, — старачка изнемоглост, — душевна немоћ, — светли тренуци, — умоболник, распикућа, пијаница, — б) малолетство, малолетник, млађи малолетник, малолетан, малолетност, малодобан, непунолетан, доба живота, узраст, — пунолетство, пунолетан, пунолетно лице, проглашење за пунолетна, еманципација малолетника, прећутна еманципација, ослобођење од очинске власти, пупиларна тужба, — в) грађанска част, грађанска права, — губитак грађанске части.
 158. *
 159. — старатељство, — старатељски суд, старатељски судија, старатељско повереништво, старатељски савет, сирочадски сто, — старатељ, старалац, — старатељ по званичној дужности, законити старатељ, наименовани старатељ, тутор, туторство, — управник имања, — стараник, — а) штитништво, званично штитништво, заводско штитништво, штитник, штитник малолетника, — штићеник, пупила, — б) скрбништво, скрбник, постављање скрбника, — скрбљеник, — в) помоћништво, привремено помоћништво, помоћник, привремени помоћник.
 160. *
 161. — усвојење (адоптација), — потпуно усвојење, условно усвојење, — посвојење, узимање под своје, усвојити, посвојити, узети под своје, адоптирати, усвојеник (1174 а), — раскид усвојења, — храњеништво, храњеник, храњеница, хранитељ, — побратимство, посестримство (1160а), — а) позаконити, позакоњење, позакоњење милошћу владаоца, признање (легализација), — б) утврђивање очинства (патернитета).
 162. *
 163. — стварно право,а) државина, посед, држалац, фактичка власт, — правична, законита државина, неправична, незаконита државина, савесна државина, несавесна државина, манљива, неисправна државина, — државина права, — судржавина, државинска заштита, државинска тужба, — б) својина (1470), власништво, власник, сопственик, — имовинско страна 112 право, — право располагања, — право на потеру, — сувласништво, сувласник, савласник, уговор о сувласништву, — двовласник, двовласнички, — скупна својина, сусвојина, заједничка својина, заједничар, смесничар, — развргнуће заједнице, — прибављање својине, уговорно прибављање, — својина на нађеним стварима, находач, — својинска исправа, тапија, — земљишна књига, упис, уношење (интабулација), брисање (екстабулација), укњижба, предбележба (пренотација), забележба (аднотација), грунтовница, баштинска књига, убаштинити, убаштињење, својинска књига, — транскрипција, привремено убаштињење, — прибелешка, — отуђити, отуђење, — пренети, пренос тапије (1498), — одржај, заузимање (окупација), тужба за повраћај ствари, ђавоље доказивање, тужба због узнемиравања, — експроприсати, експропријација (извлаштење), — конфискација, — реквизиција, — индустриска својина, — умна својина, — ауторско право, — в) службеност, стварна службеност, лична службеност, послужно добро, повласно добро, — уживање, ужитак, ужитак на потрошним стварима, плодоуживање, удовичко уживање, уживати, уживалац, ималац ужитка, титулар ужитка, — преносивост ужитка, — г) заложно право, — залога, ручна залога, допуна залога, заложно право на правима, — заложни поверилац, заложни дужнин, — право првенствене наплате, право следовања, — ломбард, — хипотека, (интабулација 1281б), одобрити хипотеку, хипотековано добро, — хипотекарни поверилац, хипотекарни дужник, — упис хипотеке, пренос хипотеке, ранг хипотеке, — судска хипотека, вољна хипотека, уговорена хипотека, — генерална хипотека, специјална хипотека, својинска, власничка хипотека, — натхипотека (надинтабулација), прибелешка, — престанак хипотеке, испис из књига, — д) интабулисави закуп, ђ) право придржаја,е) право прече куповипе,ж) водно право, — з) рударско право.
 164. *
 165. — тражбено (облигационо) право, — уговор, уговорити, уговарати, уговарач, уговорне странке, — закључити уговор, — раскинути уговор, раскид, — а) именовани уговор, неименовани уговор, — главни уговор, споредни уговор, мешовити уговор, — материјални (каузални) уговор, апстрактни уговор, — једнострани уговор, двострани (узајамни) уговор, — уговор са накнадом, теретни (онерозни) уговор, уговор без накнаде (лукративни, доброчини уговор), — уговор у корист трећег лица, уговор на терет трећег лица, — одважни (алеаторни) уговор, уговор на срећу, — привидни уговор, — рушљиви уговор, — б) уговор о пуномоћству, пуномоћство, пуномоћије, пуномоћ, овлашћење, овластити, овлашћивати, — генерално пуномоћтсво, изрично пуномоћство, ограничено пуномоћство, специјално пуномоћство, — делокруг пуномоћника, — властодавац (опуномоћитељ), — пуномоћник (опуномоћеник), страна 113 овлашћеник, — одузимање (отказ, опозивање) пуномоћи, пренос пуномоћи, — вреди као пуномоћије, — одобравам поступак моје жене, — в) уговор о деловодству, — деловођа, — г) уговор о поклону, (доброчини, даровни уговор), — поклон, поклонити, поклонодавац, поклонопримац, надарбеник, — неопозивање поклона, осиромашење, крајња неблагодарност, — д) уговор о остави (аманету), — остава, остављач (депонент), чувар (депозитар), — узгредна остава, нужна остава, судска остава (секвестрација), — ђ) уговор о наручу (послузи), — послуга, послугопримац, — послугодавац, комодатор, — е) уговор о зајму, — зајмодавац, зајмопримац, — дуг, главница, интерес (1573), лихва, — ж) уговор о промени (трампи), промена, трампа, променити, трампити (се), — з) уговор о продаји и куповини (купо-продајни), — купац, продавац, — купити (1503), продати, отуђити (1281б), — продаја ђутуре, продаја са правом откупа, препродаја продавцу, са правом прекупа (право прече куповине), продаја ако нема бољег купца, продаја на пробу, — и) порабни уговор, пораба, порабни предмет, порабнина, — потпораба, — давалац на порабу, узималац на порабу, — закуп (1483), закупни, закупити, закупнина, закупштина, — закуподавац, — закупопримац, закупац, закупник, — кирија, аренда, — најам, најамни, најамнина, најамице, најмити, изнајмити, — наручитељ, — посленик, — ј) уговор о ортаклуку, — ортак, ортакиња, (1313б), — лавовски ортаклук, — улог, удео, — деоба, — к) брачни уговор, — брачни однос, — брачна испит, — брачне сметње, брачне забране, — поништај брака, — развод брака, — конвалидација брака, — л) уговор о накнади учињене штете, обештетити, обештећење.
 166. *
 167. — наследно право, — наследство, наслеђе, наследствен, наследити, наслеђивати, наследни, баштинити, — наследник, наследница, баштиник, — законити наследник, тестаментарни наследник, општи (универзални) наследник, — способност за наследника, — оставити, оставилац, опоручитељ, завештач, завештати, опоручити, завештај, завештање, легат, легатар, — заоставштина, баштина, маса, масарош, — а) тестамент, последња воља, изјава последње воље, опорука, тестаментарни, опоручни, — кодицил, уговор о наслеђивању, — б) оставинска расправа, повести оставинску расправу, расправљање наследства, оставински суд (масални суд), — извештај о смрти, протокол извештаја о смрти, смртовница, умрли, стављање имовине под печат, стављање печата, проглашење изјаве последње воље, наступио случај наследства, — извршилац последње воље, извршилац тестамента, судски изасланик, управитељ масе, — пописивање заоставштине, попис (инвентар, имовник) заоставштине, непокретнине, покретне (телесне) ствари, тражбине заоставштине, стање дугова, — наследничка изјава (наследно очитовање), страна 114 рок за размишљање, — изјава о прихвату наследства, прихватити, безуветна наследничка изјава, прихватање наследства безуветно (без инвентара), — уветна наследничка изјава, придржавајући себи благодети пописа (уз благодат имовника, са инвентаром), — одрећи се наследства, — позивање веровника, пријава тражбина, — досудна расправа, досудити наследство, распоредно решење, — деоба наследства, тужба за деобу, нацрт о деоби, деобна исправа, — продаја јавном дражбом (јавним надметањем), — уручење (предаја) заоставштине, — уписивање у земљишне књиге (убаштињење), — наследне таксе, намирење наследник такса.
 168. *
 169. — судска власт, правосуђе, — суд, судски, судбени, — судска пракса, — редовни суд, ванредни суд, преки суд, суд за заштиту државе, — војни суд, ратни суд, — духовни суд, — управни суд, — избрани суд, — суд добрих људи, — жири, — инокосни суд, зборни суд, (веће 1285), поротни суд, — првостепени суд, вишестепени суд, — призивни суд, апелација, апелациони суд, судбени сто, — касација, касациони суд, сто седморице, — окружни суд, срески суд, трговачки суд, општински суд, — поморски суд, — одељење, — грађанско веће, кривично веће, — вансудски.
 170. *
 171. — судски органи, — судија (1320), судац, судиско веће, — судија појединац, инокосни судија, инокосац, — судија неспорних дела, — старатељски судија, — одређени судија, замољени судија, замолница, — истражни судија (1322), — а) секретар суда, аудитор, пристав, — записничар, — писар, (државни тужилац 1319).
 172. *
 173. — судница,а) заседање суда, — седница, јавна седница, — нејавна (тајна) седница, искључење јавности, отстрањење публике, — б) судски одмор, судске ферије, феријалне ствари.
 174. *
 175. — судско подручје, — надлежност, потсудност, — месна надлежност, стварна надлежност, — сукоб о надлежности, — делегација, — ванобласност (екстериторијалност).
 176. *
 177. — адвокат, адвокатски, адвокатура, адвокатисати, адвоцирати, одветник, одветнички, правозаступник, правобранилац, — адвокатски ред, адвокатска комора, — адвокатска награда (хонорар), — адвокатски приправник, стаж, — а) бранилац, бранити, — брањеник, клијент, — б) буџаклија.
 178. *
 179. — јавни бележник, нотар, — јавнобележничка комора.
 180. *
 181. — судски ванпарнични поступак,а) судска сведоџба, — потврда, уверење, — б) овера, — оверавање преписа (видимирање), оверавање рукописа, оверавање потписа, оверавање печата (легализација), — оверавање превода, — в) поништај исправе (амортизација), страна 115 — допустивост поништаја, — рушљивост.
 182. *
 183. — судска процена, добровољна процена, — вредност по процени, проценљив, — а) судска продаја,б) одређивање мираза и опреме.
 184. *
 185. — грађански судски поступак, грађанско процесно право, — процес, парница, парба, спор, споран, правда, терба, — парничити се, парничење, водити парницу, повести парницу, — судити се, прети се, давијати се, сапрети, — повести парницу, упустити се у парницу, покренути поступак, — парница у току, текућа парница, спајање (стицај) више парница, — добити парницу, — малична (багателна) ствар, кратки поступак, брзи, преки (сумарни) поступак, мандатни поступак, мандат, платни налог, менични платни налог, — а) парнична странка, парничар, супарничар, парнична способност (1278), — б) без парнице, на леп начин, пријатељски.
 186. *
 187. — тужба, поднети тужбу, тужити (467), тужити се, утужити захтев, — тужбени предлог, тужбено тражење, — рок за подизање тужбе, — тужба за утврђивање, — кумулација тужаба, — противтужба, — а) странке, — противна странка, противник, — тужилачка странка, тужилац, тужитељица, тужиља, сатужилац, — мешање, главно мешање, главни умешач, споредно мешање, споредни умешач, — б) тужена странка, туженик, туженица, (одговор 1282).
 188. *
 189. — судски позив, рочишни позив, кратки позив, — службено достављање, службени погон, — страначки погон, — доставница, судски рецепис, — ускраћивање пријема, — а) позивар, — насловник, прималац, адресат (1400а), дестинатар, наслов, — б) претстати, претстајање, претстанак.
 190. *
 191. — расправа, суђење, судити, — усмена спорна расправа, главно рочиште, — прозив.
 192. *
 193. — поучавање странака, — покушај поравнања, судско поравнање, поравнати (се), наравнати (се), равнати (се), закључити поравнање, нагодити се, нагодба, намирити се.
 194. *
 195. — припремни поступак, — огласити ствар, учинити оглашење ствари, — предлог, — а) приговор, покренути приговор ненадлежности, приговор правомоћно пресуђене ствари, приговор застарелости, приговор недоспелости, — побијати приговор, — прекорачење тужбеног предлога, — б) изузеће (рекузација), тражити изузеће судије, захтев за изузеће, — искључење, тражити искључење судије, — в) пропустити рочиште, — прекид поступка, — мировање поступка.
 196. *
 197. — саслушање странака, саслушати, преслушати, преслушавати, изјава странке, исказ, предлог страна 116 странке, — признање, судско признање, вансудско признање, прећутно признање.
 198. *
 199. — доказ, доказна средства, доказна снага, доказно градиво, доказни чланак, — објективни доказ, непобитни доказ, допуни доказ, противдоказ, — прибирање доказа, извођење доказа, — оцена доказа, доказни закључак, материјална истина, чињеничко стање.
 200. *
 201. — доказ сведоцима, — сведок, сведочити, посведочити, сведочење, — сведок тужбе, сведок одбране, — неспособан, неприпустив, сумњив сведок, — опоручни сведок, — недопуштеност сведочења, ускраћивање сведочења, — сведоков изостанак, — привести сведоке, — саслушање сведока, саслушати под заклетвом, саслушање замолбеним путем, (замолница 1248), — сведок познавалац, — а) пристојбе сведока, дангуба, по умерењу суда.
 202. *
 203. — заклетва, присега, заклети, присећи, положити заклетву, заклети се, изјава под заклетвом, — наложити заклетву, нудити заклетву, примати повраћену (припуштену) заклетву, — главна заклетва, допуна заклетва, — промисорна заклетва, асерторна заклетва, — заклетва очитовања, опоменути на светињу заклетве, — крива заклетва (кривоклетство 1347).
 204. *
 205. — доказ вештацима, вештак, вештачити, вештачење, — мишљење вештака, процена, налаз вештака, — изузеће вештака., искључење вештака.
 206. *
 207. — доказ увиђајем, — увиђај, увиђај на лицу места.
 208. *
 209. — доказ исправама, исправа (1249), подношење исправе, едиција исправе, — јавна исправа, приватна исправа, — изворна исправа, правна исправа, — манљива исправа, подметнута (апокрифна) исправа, — спољни недостаци исправе, — уступна, предајна, закладна, путна исправа.
 210. *
 211. — доказ индицијама, индиције.
 212. *
 213. — одбрана, — одговор, реплика, дуплика, — реч браниоца, дати реч.
 214. *
 215. — пресуда (1327), изрећи пресуду, изрицати, пресудити, донети одлуку, — пресуда због изостанка, пресуда због пропуштања, оглушна (контумациона) пресуда, — изостала странка, дошавша странка, — пресуда на основу признања, пресуда на основу одрицања, — коначна пресуда, делимична пресуда, међупресуда (међутимна пресуда), — заједничка, допуна, пригодна пресуда, — повољна, одрешујућа (апсолуторна) пресуда, — досудити, досуда, — усвојити, одбити, — осудити, осуда, осудна пресуда, осудно решење, — добити парницу, странка која је победила, — странка која је подлегла (побеђена странка), — пресудна изрека, — с правне и фактичне стране, реферат страна 117 пресуде (експозиција), диспозитив пресуде, диспозитивни део, разлози суда, — доношење пресуде, објављивање (проглашавање) пресуде, достављање пресуде, — забелешка о пресуди, — отправак пресуде.
 216. *
 217. — парнични трошкови, накнадити парничне трошкове, трошковник, — акторична кауција (1331а).
 218. *
 219. — извршност пресуде, извршна пресуда, правноснажност, правноснажна, правомоћна пресуда, — заустава.
 220. *
 221. — оврха, овршни, принудна наплата, егзекутивна наплата, дозвола оврхе, овршни налог, провођење оврхе, под претњом оврхе, оврха на покретне ствари, оврха на непокретне ствари, менична оврха, — овршни суд, овршни орган, овршни повереник, — овршни предлог, овршни предмет, овршни трошкови, — забрана, ставити забрану, узабранити, запленити, узаптити, — претходна забрана, прибелешка, — попис, — извршитељ, — иставити из забране, тужба за истављање, изузети од оврхе, излучно право, — оптерећење, оптеретити, интабулација, укњижба, хипотека, пропустити хипотеку, — скинути забрану, скинуће, дићи забрану, растеретити, растерећење.
 222. *
 223. — правни лекови (1330), правни лек, правно средство, жалба, жалити се, изјавити противљење, изјавити незадовољство, по благовременом незадовољству, — ненападљивост (непобојност) пресуде, — а) призив, уложити призив, улагање призива, благовремено уложен призив, — призивни суд, призивно веће, — призивни поступак, призивно писмено, призивни предлог, призивни разлог (разлог побијања судске одлуке), призивни списи, — призивна расправа, призивна пресуда, — б) ревизија, уложити ревизију, улагање ревизије, ревизиски суд, — ревизија уложена због обести, — в) рекурс, уложити рекуре, улагање рекурса, — рекурсни суд, — г) тужба ништавости поступка, — тужба за обновљење поступка, обновити парницу.
 224. *
 225. — оснажити пресуду, — преиначити пресуду, преиначење пресуде, — поништити (обеснажити, обескрепити) пресуду, укидање пресуде, — примедбе Касације.
 226. *
 227. — трговачко право,а) друштво, компанија, удружење, друштвени, — задруга, задружни, — удео, — члан, претседник, управа, — изделити се, — б) јавно друштво, уортачити (се), ортачити (се) (1282ј), ортаковати, разортачити се, јавни ортаклук, ортак, другар, компањон, — мешовито друштво (командитно), друштво с ограниченим јемством, — командитор, другар, јавни другар, тајни другар, обични командитор, командитор акционар, — командитно друштво на акције, — друштво за почесне спекулације, мета-послови, — ревена, поревенити се, сревенити се, — на другу пару.
 228. страна 118
 229. — акционарско друштво, деоничко друштво, — акција, деоница, привремена акција, привременица (интеримница), стална акција, акција на име, акција на доносиоца, мешовите акције, — купон, дивидендски купон, талон, — номинална вредност, — привилегисане (приоритетске) акције, — издавање акција, ново коло акција, — упис акција, јавни упис, — уплата, — акционар, деоничар, акционарски, деонички, — а) оснивање друштва, оснивач, оснивачки збор, оснивачки одбор, — друштвена правила (статути), друштвени уговор, протоколисање друштвене фирме, — б) друштвени капитал, повећање капитала, смањење капитала, — инвентар, — резервни фонд, фонд за дивидену, дивиденда, — биланс, закључни рачун, — обвезнице (облигације), — тантијема (корисница). — в) управа друштва, управни одбор, надзорни одбор, — седница, записник, — скупштина, редовна скупштина, годишња скупштина, ванредна скупштина, — сазив скупштине, — изасланик (комесар), — дневни ред, кворум, — разрешница, давање разрешнице, — г) престанак друштва, ликвидација, ликвидациони одбор, ликвидатор.
 230. *
 231. — стечај, стециште, пасти под стечај, отворити стечај, — банкротирати, банкрот, банкротство, (лажно банкротство 1349), предати кључеве суду, — стечајна маса, управитељ стечајне масе, — стецишни судија, — веровник, поверилац, збор веровника, веровнички одбор, дужник, — рок за пријаву тражбина, пријављена актива и пасива, — излучно право, — а) поравнање, вансудско поравнање, принудно поравнање ван стечаја, ванстечајно поравнање.
 232. *
 233. — кривично право, — кривични (казнени) законик, — кривица, кривица из параграфа…, — а) кривично дело, недело, стицај кривичних дела, више дела у стицају, — дело аксесорно кривичном делу, свршено кривично дело, — покушано кривично дело, покушај, неподобан покушај, — дело у поврату, поврат, налазити се у поврату због…, — умишљај, предумишљај, с предумишљајем, нехат, из нехата, — злочинство, злочин, — преступ, преступити (235), — иступ, — б) кривац, учинилац, преступник, злочинац, злочиначки, скривити, извршити кривично дело, крив (1005), — кривити, окривити, окривљени (1319), — осумњичити, осумњиченик, — затећи на делу, затицање на делу, — помагач, помагање, саучесник, саучешће, сукривац, — јатак, јатаковање, прикривати, прикривач, — потстрекач, потстрекавати, потстрекавање, потстрек, (казна 1331).
 234. *
 235. — кривични поступак, покренути кривични поступак, ставити под суд, гонити судски, право на гоњење, захтев за гоњење, гонити по службеној дужности, гонити по приватној тужби, гонити по предлогу оштећеника, — провести јединствен поступак.
 236. *

  страна 119

 237. — застаревање, застаревати, застарети, застарив, незастарив, незастаривост, застарелост, застарелост права на гоњење, застарелост права на извршење казне (1274г).
 238. *
 239. — оптужба (467), оптужити, стављање под оптужбу, — оптужитељ, оптуженик, — осумњиченик, — окривљеник (466), саокривљеник (1316б), — а) кривична пријава, учинити пријаву, — одбачај пријаве, — б) оштећеник, предлог оштећеников, приватни тужилац приватни учесник, придружити се кривичном поступку као приватни учесник, — приватноправно потраживање, остварење приватноправног потраживања, — в) државни тужилац, државно тужиоштво, — оптужница, приговор против оптужнице (1325а).
 240. *
 241. — судија, (1285), — изузеће судије (1297б), — а) порота, поротни суд, поротник, — б) суд за млађе малолетнике, поузданик, завод за поправљање, поправилиште, завод за васпитање.
 242. *
 243. — припремни поступак, — извиђај, извидети, извиђати, покретање извиђаја, извиђајни судија, извиђајне радње, претходна извиђања, — обустављање извиђаја, — ислеђење, ислеђивати, иследити, иследни, иследник.
 244. *
 245. — истрага, предузети истрагу, повести истрагу, отворити истрагу, отварање истраге, истражне радње, истражни судија, истражник, — истражни затвор (1332), истражни затвореник, истражни притвор, притвореник, бранити се из притвора, — бранити се из слободе, — јемство (1489), јемац, јамац, јемчити, јамчевина, ујамчити се, подјамчити се за кога, талац, — претресање стана, преметачина, претресање лица и одела, — узапћење писама, — обуставити, прекинути истрагу, обустављање, обустава истраге, обустава истраге због неурачунљивости, (стављање под оптужбу 1319).
 246. *
 247. — потерница, наредити потерницу, потера, — лични опис, — наредба за довођење, спровођење војног лица, — слободан долазак.
 248. *
 249. — правна помоћ, — молба, реквизиција, замолница, одазивање молби, — издавање окривљеника (екстрадиција), издавање осуђеника.
 250. *
 251. — претрес, главни претрес, јавни претрес, јавност претреса, — искључење јавности (1286а), — а) читање оптужнице (1319в), — испит оптуженика, — испит сведока, саслушање под заклетвом, (заклетва 1301), узети реч од кога, говори странака, — суочење, суочити, — б) доказни поступак (1299), судски увиђај, вештачки увиђај.
 252. *
 253. — одбрана, бранилац, дати реч, — измена оптужбе, проширење оптужбе, — кривично дело учињено у заседању.
 254. *

  страна 120

 255. — пресуда, судска одлука, решење, наредба, — изрећи пресуду, изрицање пресуде (1307).
 256. *
 257. — ослобођавајућа пресуда, ослободити од оптужбе, ослободити, одбити оптужбу, одбити оптужбу због ненадлежности, пустити испод суђења, нема места гоњењу, ослободити услед недостатка доказа.
 258. *
 259. — осудна пресуда, осуда, осудити, осуђивати, осуђеник, — оптуженик је крив, — условна осуда, кушња, отпуштање на прокушавање, — контумац, — а) олакшавајућа. околност, признати олакшавајуће околности, ублажавајућа околност, — отежавајућа околност, — урачунава се притвор, урачунава се истражни затвор, урачунава се већ издржана казна.
 260. *
 261. — правни лекови (1311), — побијати одлуку суда, побијана одлука, — захтев за понављање кривичног поступка.
 262. *
 263. — казна, казнити, одмерити казну, изрећи казну, казнени, кажњив, кажњивост, — кажњеник (1332), — под претњом казне, — главна казна, споредна казна, — обешчашћавајућа казна, губитак часних права, — новчана казна, глоба, глобити, оглобити, — цепнути, — издржавање казне, издржати казну, — извршење казне, — одлагање казне, опрост казне, замена казне, пооштрење казне, (ублаживање казне 1338), — казна лишења слободе, одлежати, — а) плаћање трошкова, накнадити трошкове, трошковник (1308), — оштета, отштета, — б) казнени лист, кажњаван, — није кажњаван, неосуђиван, непорочан.
 264. *
 265. — затвор, затворити, затвореник, хапс, казнионица, казнени завод, кажњеник, ухапсити, хапсити, похапсити, хапсеник, хапсанџија, допасти хапса, бухара, бајбок, бајбокана, притвор (1322), одлежати, — а) усамљени затвор, тврда постеља, ограничење хране, одузимање удобности, — б) пустити.
 266. *
 267. — робија, доживотна (вечита) робија, робијаш, осуђеник, заточење, заточеник, — тамница, тамновати, тамничар, ћелија, самица, (поправилиште 1320б).
 268. *
 269. — окови, метнути у окове, оковати, окивати, букагије, негве, лисице, лисичине, завезице, кврге.
 270. *
 271. — шиба, батине (512), мацке, мацко.
 272. *
 273. — смртна казна, погубљење, погубити, губилиште, — џелат, крвник, — а) вешала, вешање, обесити, вешати, повешати, вешач, омастити личину (конопац), — б) стрељање, стрељати, омастити колац.
 274. *
 275. — протеривање, протерати, прогнати, прогонство, изгнати, изагнати, изгнанство, изгнаник, — а) заштитни надзор, присмотра.
 276. страна 121
 277. — помиловање, молба за помиловање од казне, помиловати, опроштај казне путем милости, амнестија, амнестирати, ублаживање казне, смањивање казне, условно отпуштање, — а) повраћај права, рехабилитација, — б) неоправдано осуђено лице, накнада имовинске штете.
 278. *

  ПОЈЕДИНИ ПРЕСТУПИ И ЗЛОЧИНИ[уреди]

 279. — повреда тајне писама, — повреда професионалне тајне, — издавање службеве тајне, издавање државне тајне.
 280. *
 281. — превара, преварити, варалица (481), (шатровац 1156).
 282. *
 283. — злоупотреба поверења.
 284. *
 285. — професионална коцка, коцкање, коцкати се, коцкар, коцкарски.
 286. *
 287. — примање мита, подмићивање, подмитити, митити, митник.
 288. *
 289. — двогуба наплата дуга.
 290. *
 291. — лихварство, лихвар, лихварски, зеленаштво, зеленаш, зеленашки, зеленашки интерес.
 292. *
 293. — нелојална конкуренција.
 294. *
 295. — кривоклетство, кривоклетник.
 296. *
 297. — фалзификовање, фалзификат, фалзификовати (991а), фалзификатор, прављење лажне исправе, прављење и растурање лажног новца.
 298. *
 299. — лажно банкротство, нехатно банкротство.
 300. *
 301. — ухођење, уходити, шпијунажа, шпијунисати.
 302. *
 303. — утаја, утајити, утајивач.
 304. *
 305. — крађа (289), опасна крађа, провална крађа, провала, обијач, коњокрадица, ловокрадица, крадикеса, кесарош, џепарош.
 306. *
 307. — изнуда, изнуђач, изнудити, — уцена, уценити, уцењивати, уцењивач, шантажа.
 308. *
 309. — принуда, неовлашћено лишење слободе, — одвођење, отмица, — неовлашћено продирање, повреда кућног мира.
 310. *
 311. — паљевина, паликућа.
 312. *
 313. — разбојништво, разбојник, разбојнички, хајдук, хајдучки, хајдуковати, харамбаша, — одметник, одметништво, одметнути се, — гусар, гусарство, гусарити, — харамија, пустахија, качак, — пржибаба, — зликовац, зликовачки, окорели.
 314. *
 315. — клевета, обеда, клеветати, оклеветати, клеветник (477), — а) увреда, увредилац, увређеник, страна 122 — извињавна заблуда, — б) богохулство, богохулник, богохуљење.
 316. *
 317. — блуд, блудничење, блудник.
 318. *
 319. — обљуба (514), — а) родоскрвњење,б) скотолоштво.
 320. *
 321. браколомтсво, браколомник, браколомница, — изневерити, неверство, — прељуба, прељубити, прељубник, прељубница, варати, — рогоња, — а) двоженство, бигамија.
 322. *
 323. — подвођење, подводити, подвести, подводач, подводачица, — пезити, пеза.
 324. *
 325. — телесна повреда, тешка повреда, лака повреда, повреда лаке природе, осакаћење, туча.
 326. *
 327. — убиство (517), убица, убилац, убилачки, крвник, крвнички, — оцеубица, матероубица, братоубица, чедоубица, чедоморство, детеубиство, — побачај плода.
 328. *
 329. — прекорачење нужне одбране, нужна одбрана.
 330. *
 331. — злочин против државе, — велеиздаја, велеиздајник, велеиздајништво, — преврат, незаконито прибављање врховне државне власти, повреда државног интегритета, издвајање једног дела из државне области, — збацивање, збацити, — шпијунажа, — проношење лажних вести, — противстајање власти, противстати.
 332. ПРОСВЕТА[уреди]

 333. — просвета, просветни, — просвећен, просвећеност, — просветити, просвећивати, — просветитељ, (школство 1386), — а) непросвећен, непросвећеност.
 334. *
 335. — образовање, образован, образованост, наобразба, — изобразити, изображен, изображеност, — а) необразован, необразованост.
 336. *
 337. — васпитање, васпитни, — васпитати, васпитавати, — васпитач, васпитатељ, васпитачица гувернанта, — васпитаник, — васпиталиште, одгој, одгојити, одгајати, узгој, узгојити, узгојитељ, — а) неваспитан, неваспитаност (441а).
 338. *
 339. — педагогија, педагог, педагошки.
 340. страна 123
 341. — настава, наставни, (наставник 1396), обука, обучавати (380), поучавати, поучити, учити, показивати, — поучан, поучност, — поучљив, — а) необучен,б) самоук.
 342. *
 343. — наставни програм, — градиво, предмет, научни предмет, наука, — вештине.
 344. *
 345. — методски поступак, — очигледна настава, зорна обука.
 346. *
 347. — предавање, предавати, држати, одржати (предавање), предавач, лекција, — а) одмор.
 348. *
 349. — течај, курс, течајни, — тромесечје, полгође, семестар, — школска година, — а) распуст, распустити, велики школски одмор, ферије, — феријални течај.
 350. *
 351. — упис, уписати се, уписивање, — уписнина, — пријава, — а) походити (похађати), посећивати, — поћи, — б) изостанак, — оправдан, неоправдан, — в) свршити, апсолвирати.
 352. *
 353. — учило, наставно средство, — уџбеник, учебник, — помоћна књига, — вежбанка, свеска, — пропис, — писанка, — цртанка, — словарица, буквар, — читанка, — таблица, — крижуља, — рачунаљка.
 354. *
 355. — задатак, задати, задавати, — домаћи, — писмени, — вежбање.
 356. *
 357. — преслишати, преслишавати, слишати, слишавати, пропитати, испитати, — прозвати, прозивати, — а) говорити.
 358. *
 359. — испит, испитивати, држати испит, — а) полагати испит, дати испит, положити, — провући. се, — пасти, одбијен, — б) пријемни испит, — допунски испит, — разредни испит, — поправни испит, — приватни испит, — нижи течајни испит, мала матура, — виши течајни испит, испит зрелости, матура, матурски, матурирати, матурант, матуранткиња, абитуријент, — завршни испит, — в) испитивач, испитна комисија, — изасланик.
 360. *
 361. — класификација ученика, — превођење ученика у старији разред, прећи, прелазак, — а) понављати, опетовати, — понављач, поновац, опетовник, опетовница.
 362. *
 363. — успех, — годишњи успех, годишње оцене, — оцена, оцењивати, дати оцену, добити оцену, — а) одличан, са одликом, одлика, петица, петичар, — врло добар, четворка, — добар, тројка, тројкаш, — повољан, довољан, — слаб, двојка, двојкаш, — рђав, јединица.
 364. *
 365. — владање, — примерно, похвално, одлично, врло добро, добро, лоше.
 366. *
 367. — сведочанство, сведоџба, уверење (1249), диплома, дипломирати, — нострифицирати.
 368. *

  страна 124

 369. — награда, — књига.
 370. *
 371. — казна, (470), — опомена, — затвор, — удаљење, искључење, изгнање, губитак права на школовање, — стајање, — клечање, — пацке.
 372. *
 373. — школа, школски, школовати (се), школовање, школство, — училиште, завод, — а) разред, — одељење, — б) школска територија.
 374. *
 375. — интернат, — питомац, питомица.
 376. *
 377. — основна настава, основна школа, основац (1394б), — народна школа, — а) аналфабетски течај,б) школа за недовољно развијену и дефектну децу,в) забавиште, — забавиља, — обданиште.
 378. *
 379. — грађанска школа, продужна школа.
 380. *
 381. — средња настава, средња школа, средњошколац (1394б), — мушка средња школа, женска средња школа, гимназија, гимназиски, (гимназист 1394б), — класична гимназија, — реална гимназија, — нижеразредна гимназија, — пуна гимназија, — реалка, реалац (1394б).
 382. *
 383. — академија, — трговачка, — експортна, — сликарска, — музичка, — војна, — питомац, академац. — а) лицеј.
 384. *
 385. — виша настава, — виша школа, — универзитет, универзитетски, свеучилиште, свеучилишни, — студирати (1394б), — академски степен, — докторат, доктор, докторирати, — докторанд, — а) факултет, факултетски, — факултетлија, — филозофски, правни, технички, медицински, теолошки, пољопривредни, — б) семинар, семинарски.
 386. *
 387. — стручна школа, — занатска, — техничка, — геодетска, — пољопривредна, — уметничка, — сликарска, — музичка, — а) учитељска школа, препарандија, — б) богословија, богослов, — духовна академија, — в) дописна школа.
 388. *
 389. — ученик, ученица, ученички, саученик, ђак, ђаче, ђачић, ђачки, ђаковати, ђаковање, питомац, — а) редар, редара, редуша, — б) основац, — букварац, средњошколац, гимназист, гимназијалац, гимназискиња, гимназијалка, — реалац, — академац, — богослов, препарандист, — студент, студенткиња, — студирати, студије, студентски, — слушалац, — бруцош.
 390. *
 391. — школарина, — уписнина, — испитна такса, — а) стипендија, стипендист, — благодејање, благодејанац.
 392. *
 393. — наставник, наставница, наставнички, наставно особље, стручни наставник, — а) учитељ, учитељица, — управитељ, управитељица, страна 125 — школски надзорник, — школски одбор, — б) професор, професорка, професорски, — суплент, помоћник, помоћница, — предметни учитељ, предметна учитељица, — привремени учитељ, — учитељ вештина, — разредни старешина, класна наставница, разредно веће, — наставнички савет, — директор, директорка, — в) универзитетски професор, — редовни професор, — ванредни професор, — универзитетски доцент, приватни доцент, — асистент, — лектор, — декан, деканат, — ректор, ректорат.
 394. *
 395. — учионица, — вежбаоница, — кабинет, — а) клупа, скамија, — катедра, — табла.
 396. *
 397. — служитељ, служитељка, послужитељ, фамулуз, фамилијаз, — послужитељка, теткица.
 398. ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕФОН[уреди]

 399. — пошта, поштански, — поштански саобраћај, — а) отправна пошта, — пријемна пошта, — изменична пошта, — државна уговорна пошта.
 400. *
 401. — поштанска пошиљка, — отправити, отправљање, — предати, испоручити, испорука, уручити, — неуручив, — а) пошиљалац, пошиљач, адресант, — прималац, адресат (1294а), — опредељење, земља опредељења, место опредељења, место дозначења, намениште, одредиште, — земља порекла, — б) адреса, адресовати, — адресна страна, — наслов, напис, — адресар, — в) завој, — завој са провидним прорезом, — унакрсни завој, крстоплет, — г) печат, печатити, мур, — отисак, — д) поштарина, — тарифа, — марка, — франкирати, — нефранкиран, — транзитна такса, — ђ) ковчежић, сандучић, сандуче за писма.
 402. *
 403. — писмо, — писмоносна пошиљка, — а) дописница, дописна карта, отворена дописница, — поштанска карта са одговором, купон за одговор, — б) тисковине, тисканице, — в) пословне хартије.
 404. *
 405. — препорука, препоручено, препоручити, — а) повратница, пријемница, — хитна пошиљка, експрес пошиљка.
 406. *
 407. — аманет, аманетна пошта, — а) робни оглед, мустра без вредности.
 408. *
 409. — упутница, уплатница, — поштански чек (1406), — а) новчано писмо, — груп.
 410. страна 126
 411. — откупна, пошиљка, доплата, послати на доплату, повука, послати на повуку, поузеће.
 412. *
 413. — поштанска штедионица, штедна књижица, приступница, чековни рачун, чек, чековни налог, чековна упутница, уплатница.
 414. *
 415. — поштар, поштарка, поштански чиновник, поштанска чиновница, — управник, — писмоноша, разносач.
 416. *
 417. — телеграф, телеграфски, телеграфија, телеграфист, телеграфискиња, — разносач телеграма, — чувар линија.
 418. *
 419. — телеграм, брзојав, депеша, телеграфисати, депеширати, брзојавити, телеграм са потврђењем пријема, дифере телеграм, радио телеграм, семафорни телеграм, каблограм, телеграфска упутница, — а) отворени слог, уговорени слог, шифровани слог, — б) отправљање, упућивање, жично упућивање, бежично упућивање, — в) испорука, испоручити, — г) земља опредељења, пошиљујућа земља.
 420. *
 421. — телеграфска мрежа, линија.
 422. *
 423. — телефон, телефонска, телефонија, телефонист, телефонискиња, — а) апарат, — слушалица (1922в).
 424. *
 425. — телефонска централа, линија, мрежа, — а) јавна говорница, кабина.
 426. *
 427. — веза, градска, међуградска.
 428. *
 429. — телефонски разговор, позив, — а) позивница, извесница.
 430. *
 431. — телефонски претплатник, претплата, — а) телефонски именик.
 432. *
 433. — радио, радиофонија.
 434. *
 435. — радио - станица, отпремна станица, емисија, пренос.
 436. *
 437. — отпремник.
 438. *
 439. — пријемни апарат.
 440. ВОЈСКА[уреди]

 441. — војска, војни, војништво, — милитаризам.
 442. *
 443. — најамничка војска, најамник, плаћеник, — врбовати, — а) добровољац.
 444. *
 445. — стајаћа војска, стални кадар, кадровски.
 446. страна 127
 447. — резерва, резервист, први позив, други позив, трећи позив, трећепозивац, последња одбрана, домобранство.
 448. *
 449. — војна обавеза, обвезник, војна служба, служити рок, отслужити, — а) исписник.
 450. *
 451. — војник, војнички, — а) регрут, регрутовати, регрутација, наруковати, — б) ветеран.
 452. *
 453. — војна јединица, армија, армиски, дивизија, дивизиски, пук, пуковнија, регимента, корпус, батаљон, батаљонски, батаљони, ескадрон, сатнија, сатник, чета, вод, водник, одред, одељење.
 454. *
 455. — род оружја,а) пешадија, пешадиски, пешак, пешачки, — б) артиљерија, артиљериски, артиљерист, артиљерац, тобџија, — батерија, брдска артиљерија, — пољска артиљерида, градска артиљерија, — в) коњица, коњички, коњаник, катана, копљаник, — г) комора, коморџија, — д) пионир, ђ) понтоњер, понтонски мост, — е) гарда, гардиски, гардист, — ж) интендантура, интендант.
 456. *
 457. — генералштаб, генералштабни.
 458. *
 459. — војни чин, редов, посилни, подофицир, каплар, поднаредник, наредник, трубач, добошар, водник, заставник, официр, часник, официрски, потпоручник, поручник, капетан, капетаница, мајор, мајорица, потпуковник, пуковник, генерал, ђенерал, генералица, војвода, — а) ађутант, ордонанс.
 460. *
 461. — произвести, производство, — а) ражаловати, деградирати.
 462. *
 463. — команда, командант, командовати.
 464. *
 465. — дисциплина, стега.
 466. *
 467. — строј, постројити (се), равнати се, врстати се, упарадити, — крило, крилни, бок, бочни, — а) мирно, — вољно.
 468. *
 469. — марш, марширати, — а) смотра, парада, дефиловати.
 470. *
 471. — стража, стражар, стражарити, стражити, стражара, шиљбок, шиљбочити, патрола, — а) лозинка, одзив, — б) дежурни, дежурство, пожарни, пожарчити.
 472. *
 473. — гарнизон, гарнизонски, — касарна, касарнски.
 474. *
 475. — логор, логорити, улогорити се, табор, утаборити се, бивак, биваковати, — коначар, — а) шатор, чадор.
 476. *
 477. — маневар, маневровати, маневровање.
 478. *
 479. — оружје, пусат, — а) наоружати (се), наоружање, оружати (се), оружан, оружање, — б) разоружати, разоружање, — ненаоружан, голорук.
 480. страна 128
 481. — ватрено оружје, — хладно оружје.
 482. *
 483. — пушка, пушчани, (пуцати 1444), — а) карабинка, брзометка, брзометни, двоцевка, — острагуша, — глухара, глувара, — танчица, — кубура, пиштољ, самокрес, револвер, — б) кундак, — грло, грлић, — обарача, — нокат, отпонац, ороз, орлић, — нишан, мушица, олук, — гајка, палацке, браник, ваља, фаља, копањица, јабука, жабица, — в) капсла, метак, метан дум-дум, патрон, пушчано зрно, куршум, тане, балота, сачма, гмиза, сита, драмлија, — барут (1948а), прах, сукија, фишек, — фишеклије, припојаснице, реденик, — ћорак, ћоравац, ћорфишек.
 484. *
 485. — пунити, напунити, — потпрашити, — запети, — одапети, — а) закиснути.
 486. *
 487. — нишанити, нанишанити, нишан, наперити, уперити, смерати, гађати, — нишанџија, стрелац.
 488. *
 489. — пуцати, припуцати, испуцати, пући (1889ж), планути, опалити, испалити, избацити, истурити, метати, — просвирати, прошишати (1862), — ватра, паљба, оборити ватру, плотун, — гроктати, — а) окинути, окресати, саставити, — б) тргнути се, трзати се, — в) заглавити (се), — г) погон, пушкомет, домет (1872а), — д) стрелиште.
 490. *
 491. — топ, хаубица, — брзометни, — а) кара, — лафета, — затварач, — ђуле, граната, кумбара, лубарда, шрапнел, картеч, — фитиљ, — б) прангија, тарацка, — бомба, — в) митраљез, митраљески.
 492. *
 493. — сабља, ђорда, палош, ханџар, јатаган, шпада, тесак, бајонет, мач, (кама 1796а), — а) корпа, темник, темњак, балчак, крснице, кајас, висак, опасач, шарпељ, — б) припасати, пасати, опасати, — отпасати.
 494. *
 495. — топуз, топузина, буздован, (буџа 1633), — копље, копљаник, џида, џилит, — стрела, лук, тетива, тул, тулац, стрељати, устрелити, прострелити, — праћка, праћа, пударка, пустимица, — штит.
 496. *
 497. — муниција, џебана, — а) арсенал, оружница, — тополивница, — барутана, барутница.
 498. *
 499. — опрема, — мундир, шињел, копоран, блуза, — чакшире, панталоне (1831в), — цокуле, — капа, шајкача, шлем, челенка, кацига, — а) оклоп, панцир, — оклопник, — б) звездица, — еполета, — плетеница.
 500. *
 501. — застава, барјак, барјачић, стег, — барјактар, заставник, стегоноша, — истаћи, развити.
 502. *
 503. — тврђава, тврдиња, утврђење, град, градац, градић, градски, — а) бедем, браник, грудобран, — мазгала, пушкарница, — мостобран, — казамат, — б) посада, в) опсада, опсадни, опсадити, опсести, — испад.
 504. страна 129
 505. — шанац, ушанчити (се), опкоп, опкопати, укопати се, укопавати се, ров, рововски, — а) заседа, бусија, засести, — заклон, — барикада, — б) положај, — кота.
 506. *
 507. — рат, ратни, предратни, поратни, ратовати, ратовање, водити рат, заратити, зараћени, ратиште, — крајина, крајинити, закрајинити, војна, завојштити, војевати, завојевати, — војиште, бојиште, разбојиште, разбој, — поход, — четовати, четовођа, — а) фронт, — позадина, — б) ратник, ратнички, — војсковођа, — бојац, бојник борац, — јунак, витез, делија, јунакиња, јуначки, витешки, — ратоборан, ратоборност, (мирољубив 501), — в) ратно право, неутралност, неутрална држава, оружана неутралност, ненаоружана неутралност, — борац, неборац, — санитетско особље, Црвени крст, — весник, — војни бегунац, дезертер, — заробљеник, интернирати, — бомбардовати, бомбардовање, — пљачкати, пљачкање — реквизиција (1281б), контрибуција, — накнада, капитулација.
 508. *
 509. — мир, мирно доба, мирнодопски, — примирје, — миротворац, — а) нарушити мир, нарушитељ.
 510. *
 511. — мобилизација, мобилисати, — а) демобилизација, демобилисати.
 512. *
 513. — битка, борба, борити се, бој, бојак, убојни, убојит, бити се, — двобој, мегдан, мејдан, мегданџија, — крвав бој, крвопролиће, покољ, окршај, крешево, ограшје, — а) чарка, чаркати се, пушкарати се, пушкарање, осути паљбу (1444), — б) положити оружје, (предати се 1464а).
 514. *
 515. — извидница, извиђати, извиђач, осмотрити, осматрати, осматрач, — а) предводница, претходница, предводити, — б) побочница,в) заштитница,г) стража, мртва стража, претстража.
 516. *
 517. — напад, напасти, нападати, нападач, навалити, наваљивати, навала, налет, надирати, надрети, — упад, упасти, упадати, — испад, — противнапад, — а) јуриш, јуришати.
 518. *
 519. — наступати, напредовати, наступање, — најезда, — а) отступати, отступити, отступање, отступница, повлачити се, повући се, повлачење.
 520. *
 521. — пробој фронта, провалити, пролом.
 522. *
 523. — потиснути, — а) опколити, заскочити, — б) одбити.
 524. *
 525. — победити, победа, извојевати победу, победилац, победник, — потући, разбити, надбити, — а) пораз, — б) непобедан, непобедљив.
 526. *
 527. — освојити, освајати, освојење, освајач, заузети, заузеће, узеће, отети, посести.
 528. *
 529. — заробити, поробити, робити, заробљеник, — а) предати се, предаја (1456б), — б) талац (1489), таоштво.
 530. *
 531. — морнарица, мрнарица, марина.
 532. *
 533. — ескадра, оклопница, оклопњача, крстарица, подморница, — торпедњача, торпед, — монитор, разарач.
 534. *
 535. — адмирал, адмиралски, адмиралитет, — капетан, — морнар, (крманош 1713в).