Систематски речник српскохрватског језика (1936)/С

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (С)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


С[уреди]

 • с, са (заједно) 2334, (место) 2257б, 2245а
 • сабеседник 327а
 • сабијање, сабијати в. сабити, (ваздух) 1886
 • сабирак 2182
 • сабирати (скупљати) 273, (мат.) 2182
 • сабирача 1844а
 • сабити 725, — рогове 508
 • сабити се 530б
 • саблажњавати, саблазан, саблазнити 1000
 • сабља 1446
 • сабљичица 2023в
 • сабор (полит.) 1227, (цркв.) 1051б, (заветина) 1194
 • саборна црква 1055
 • сабрат 1050а
 • сабрати в. сабирати
 • сабрати се 1149
 • сав 2326
 • савак 1839б
 • савана 2001а
 • савез 1147, (полит.) 1205а, државни савез 1202
 • савезна држава 1202
 • савезник 1205а
 • савест 1007, грижа савести 1019
 • савестан, савесна 1007, (брижљив) 241
 • савет 381, државни савет 1245
 • саветан 381, 425а
 • саветник 1260
 • саветовати 381
 • саветовати се 388
 • саветодавна власт 1208
 • саветодавац 381
 • савијање (физ.) 1874г
 • савијати 696
 • савијача 1844а
 • савијутак 696, (пут) 2002а, (кривина) 2206б
 • савирати (тећи) 1994, (кључати) 1842а
 • савитак в. савијутак
 • савити 696
 • савитљив 696, 1874д
 • савладати (победити) 510, (успети) 260
 • савладати се 873г
 • савлађивати (се) в. савладати (се)
 • савласник в. сувласник
 • савремен 2291, 2303
 • савршен (потпун) 2327, (добар) 425а, 958
 • савршено 2178а
 • саг 1748
 • сагибати се, сагињати се 530
 • сагласан 985, (споразуман) 389, сагласни углови 2210б
 • сагласити се 224
 • сагласност 985
 • сагледати 2121
 • сагнати 498
 • сагнути се 530 (саг-ну-ти П. уп. § 20)
 • саговорник 327а
 • саго-палма 2023д
 • сагонити 498
 • сагоревање, сагорети 1900, (хем.) 1936
 • саградити 309, (зидар.) 1774
 • сагрешити 1034
 • сад 2291
 • садаљка 1687
 • садашње време (грам.) 2385а
 • садашњост 2291
 • садевати 1670
 • садељати 668
 • саденути, садести 1670
 • садиљка 1687
 • садити 2016в, 1687
 • садница 2015а, 1687
 • садно (са дна) 2259
 • садно (коњ.) 1698а
 • садра 1783, 1949а
 • садрар 1782
 • садржавати, садржати 2330
 • садржај 2330, (књига) 1123, 1121а
 • садржати се, садржилац (мат.) 2183а
 • страна 213
 • садржина в. садржај
 • сађеница 2015а
 • сажалити се, сажаљење 853
 • сажвакати, сажватати 2116а
 • саждити 1900
 • сажети (раменима) 545, (саставити) 2334а
 • саживети се 79
 • сажећи 1900
 • сазвати 363, 1149б
 • сазвежђе 1989 (са-зве-жђе П. уп. § 17)
 • саздати 2319
 • сазив 1149б, (парл.) 1228
 • сазивати в. сазвати
 • сазидати 1774
 • сазнање, сазнати 924
 • сазрети (бот.) 2019в, (приспети) 2283а, (мед.) 2137
 • сајам 1515
 • сајџија 1808
 • сака 1787б
 • сакагија 2166а
 • сакалуда 909
 • сакат, сакатити 2132г
 • саклонити 426
 • сако 1831а
 • саковати 1794б
 • сакрити 272
 • сакрити се 590
 • сакројити 1829б
 • саксија 1752
 • сактијан 1811а
 • сакупити (се) 1149
 • сала 1727а, (позор.) 1115
 • саламура 1843з
 • салата (бот.) 2021к, (јело) 1843в
 • салаш 1652
 • салдо 1524
 • салебџија, салеп 1844, (бот.) 2023г
 • салетети 387
 • салинац 1791а
 • салити (ливац) 1801, (сипати) 803
 • салицилна киселина 1970
 • сало (физиол.) 2113г, (месар) 1845
 • саломити 682
 • салон 1727
 • сам 2333а, (без друштва) 1145а, (лично) 33, све сами… 2334
 • самар (коњ.) 1698а, (паук) 2062, (рак) 2063, (бот.) 2019а
 • самарица 1717г
 • самаруша 1829а
 • самарџија 1812б
 • самац 1145а, (без породице) 1163а
 • самерљив 2169
 • самилост 853
 • самица 1163а, (ћелија) 1333
 • самлети 691, (млин) 1839в
 • само 2172, (свез.) 2377а
 • самовар 1752б
 • самовати 1145а
 • самовластан 1214
 • самовоља 875
 • самогласник 2362 (групе самогласника П. уп. §§ 72-75)
 • самодошлица 1167в
 • самодржац 1210
 • саможив 1014
 • самозвани 979
 • самоиндукција 1923а
 • самокиселина 1693а
 • самокрес 1441а
 • самољубље 866, 1014
 • самоникао 2319а
 • самообмана 262
 • самоодбрана 426
 • самоодрицање 230
 • самоопредељење 220, (полит.) 1212
 • самопомоћ 422
 • самопоуздање 872
 • самопрегоревање 230
 • самосвест 892
 • самосион 888а
 • самосталан 27, (полит.) 1212
 • самостан 1057
 • самостворитељ 1029
 • страна 214
 • самотиња, самоћа 1145а
 • самоток (мед) 1844в, (уље) 1843ж
 • самоубиство 517
 • самоук 1370б
 • самоуправа 1242, (општ.) 1269
 • самохвалисање 351
 • самохран 1163а
 • сампас 592
 • самрт, самртник 3
 • самсар 1494
 • самсов 2028в
 • самур 2028г
 • самуровина 1818
 • сан 2125, 2125а
 • сан в. сахан
 • санан 2125г
 • санаторијум 2164
 • сандала 1814
 • сандук 1641
 • сандучић за писма 1400ђ
 • санитетско особље (рат) 1453в
 • санкција 1203а
 • сановник 167
 • санта 1894а (сан-та П. уп. § 20)
 • санћим 69 (сан-ћим П. уп. § 20)
 • сањалица 906
 • сањарија 906
 • сањати (сан) 2125а, (сањарија) 906
 • сањив 2125г
 • сањкати се 568а
 • сањке 1791
 • саобразити 985
 • саобраћај 1706, (пут) 2002в
 • саобраћајац 1268
 • саокривљеник 1319
 • саоник 1624а
 • саонице 1791
 • саопштити 326
 • саосећање 852
 • сап 1592
 • сапатник 21
 • сапети (коњ.) 1698г
 • сапи 2037а
 • сапињача 1832а
 • сапирати 467
 • сапиште 1592
 • саплеменик 1190а
 • саплести (плести) 709
 • саплести се 567
 • сапрети 1292
 • сапрофит 2025в
 • сапун 1847, (хем.) 1966
 • сапутник 594, 1159а
 • сара 1814
 • сарадник 251, (друг) 1159а, (новин.) 1142
 • сарадња в. сарадник
 • сарач 1812
 • сараџа 2166а
 • саргасум 2025в
 • саргија 1825б
 • сардела, сардина 2053а
 • сарезати 666
 • саркома 2147
 • сарма 1843б (сар-ма П. уп. § 20)
 • саса 2020а
 • сасвим 2178а
 • сасећи, сасецати 666
 • саслушавати, саслушање, саслушати 2120, (суд.) 1298, 1300
 • сасма 2178а
 • сасред 2242
 • састав 2329, (писмени) 1121
 • саставак в. саставити, (река) 1994а
 • саставити 729, (спојити) 302, (сјединити) 2334а, (делове) 2326б, (скупити) 273, (створити) 2319, (писати) 1121, (трајање) 2272, (пушка) 1444а
 • састављати в. саставити
 • саставни део 2330
 • саставница 1864
 • саставци 1994а
 • састајати се, састанак 1149а
 • састојак, састојати се 2330
 • састраг 2261
 • састрићи 671
 • страна 215
 • састругати 670
 • сасути 803
 • сасушак 1883а, 1866
 • сасушити се 1883а
 • сат (часовник) 1808, (време) 2281
 • сат (мед) 1703в
 • сатана 1033
 • сатара 1796а
 • сателит 1989в
 • сатерати (терати) 498, (укуцати) 796
 • сатесати 669
 • сатирати в. сатрти
 • саткати 1824
 • сатљик 2216а
 • сатнија 1426
 • сатрица 1844а
 • сатрти (млети) 691, (упропастити) 516, 517
 • сатужилац 1293а
 • сатурнизам 2145
 • саће 1703в
 • саћура 1793а
 • саученик 1394
 • саучесник 214, 1159а, (крив.) 1316б
 • саучешће 853, изјавити саучешће 452
 • сафир 1957
 • сахан 1757
 • сахариметар 1912а
 • сахат в. сат
 • сахрана (погреб) 5, (чување) 269а
 • сахранити в. сахрана
 • сач 1759а
 • сачекати 499, 2309
 • сачинитељ (мат.) 2183
 • сачинити (писати) 1121
 • сачињавати 2330
 • сачма 1441в (сач-ма П. уп. § 20)
 • сачувати 269а, 426, 428а
 • саџак 1736б
 • саџија в. сајџија
 • сашити 1829в
 • СВ (не раздваја се П. уп. §§ 17, 18)
 • свагда 2271 (сваг-да П. уп. § 20)
 • свагде 2241а
 • свадба 1169 (свад-ба П. уп. § 20)
 • свадити се 500
 • свађа 500, (завада) 505
 • свађалица, свађати се 500
 • свак 1184
 • свакад(а) 2271
 • свакакав 2332
 • сваки 2334
 • свакидашњи, свакодневно 2289а
 • свакојак 2332
 • свакојако 2344
 • свакуд(а) 2249
 • свалити (ваљати) 641, (кривицу) 466
 • свалити се 1872
 • сваљати 641
 • сванути 2314а
 • сварати 481
 • сварити (кувати) 1842а, (физиол.) 2116в
 • свастика 1186б
 • сват 1169
 • свачији 2372г
 • свашта 2334
 • сваштар 927а
 • сваштоједац 2026в
 • све 2334, (стално) 2289
 • свеблаг 1012
 • свевишњи 1029
 • свега 2182
 • сведок 217, (суд.) 1300, 1325а
 • сведочанство 168, (школ.) 1383
 • сведочити 1300
 • сведоџба 168, 1383, (суд.) 1290а
 • сведржатељ 1029
 • свеж (скорашњи) 2294б, (хладан) 2010, (крепак) 2132а
 • свежањ 762
 • свеза 734, (грам.) 2377
 • свезати 734
 • свезица 2377
 • свезнајући 922
 • свеједно 984, (не хајати) 844а
 • свекар, свекрва 1185
 • страна 216
 • свемогућ, свемоћ 29
 • свенути 2014а
 • свеопшти 2334
 • сверовати 227а
 • свеска 167, (школа) 1376
 • свесрдан 852
 • свест 892
 • свестан, свесна в. свест, (знати) 922
 • свести (водити) 609, (возити) 653, (подводити) 1002б, (свадба) 1169б, (мат.) 2191, — очи 2125
 • свестран 2327
 • свет (васиона) 1988, (геогр.) 2005, (људи) 2072
 • свет (светац) 1031
 • светао (физ.) 1902, (боја) 1910а, (морал) 1003
 • светац, свеци 1031, (празник) 1196
 • свети 1031
 • светило, светиљка 1902а
 • светина 1149
 • светиња 1031
 • светионик 1902а
 • светитељ 1031
 • светити (религ.) 1031, (освета) 487
 • светити се (освета) 487, (злурад) 855б
 • светковати 1196, 1197
 • светларник 1717д
 • светлац 2121е
 • светлети 1902
 • светлећи гас 1944
 • светлиља 1902а
 • светлити 1902а
 • светлица 2012
 • светло 1901 (све-тло П. уп. § 18)
 • светлосни зрак 1904а
 • светлост 1901 (све-тлост П. уп. § 18)
 • светлуцати 1902б
 • светњак 1772а
 • световати 381
 • световни 1049
 • светост 1031, 1052
 • светски 2005
 • свећа 1772а, 1846а
 • свећар 1846
 • свећеник 1048
 • свеучилиште 1392
 • свечан, свечаност 1197
 • свечар 1192
 • свештати масла 1072
 • свештени, свештеник 1048
 • свештило 1772
 • сви 2334
 • свибањ 2311
 • свидети се 1082, 828
 • свила 1704, (кукуруз) 2023ђ, вештачка свила 1967
 • свиларство, свилен 1704, свилена буба 2060
 • свилокос 2084а
 • свилопреља 2060, 1704а
 • свилорун 1695г
 • свиња 2035а
 • свињарија 1002
 • свињарство 1700
 • свињетина 1843ђ
 • свињопас 1700ђ
 • свирала 1096
 • свираљка 1090
 • свират, свирач 1088
 • свирац 1097
 • свиреп 513а
 • свирка 1090, (свирање) 1088
 • свиснути 3
 • свита (пратња) 601, (двор) 1225
 • свитак 734, (зоол.) 2064а
 • свитати 2314а
 • свитац 2054а
 • свити 696
 • свитлати 387
 • свитњак 1832б
 • свићи 79
 • свичка 1097
 • свладати 510
 • свлак (ренде) 1596, (лан) 1681а, (змија) 2051б
 • страна 217
 • свлачити (вући) 649, (одело) 770
 • свлачити се 125
 • свод (геом.) 2234а, (зграда) 1774а
 • сводити в. свести
 • свозити 653
 • свој 2372г, (лични) 33, (сродник) 1164
 • својак 1184
 • својевласт 1278
 • својевољно 27, 220, 873
 • својеручан 160а
 • својина 1470, (право) 1281
 • својски 250
 • својствен, својство 2332
 • својта 1164
 • својтљив 1164а
 • свота 1551б
 • СВР (не раздваја се П. уп. § 21)
 • свраб 2124б, (медиц.) 2157
 • сврака, сврачји 2045
 • свратити (скренути) 643, (посета) 579
 • свратиште 1536
 • свраћати в. свратити
 • сврачак 2045, (разбој) 1824а
 • сврачине 1790б
 • сврбети 2124б
 • сврбуљица 2157
 • свргнути (стоварити) 773, (збацити) 494
 • сврдао, сврдла, сврдлови 1590
 • сврзлати 387
 • сврнути в. свратити
 • сврствовати 7
 • свртовати 49
 • свртак 2217б
 • сврћи в. свргнути
 • сврх (вишна) 2203, (изнад) 2255
 • сврха 881
 • сврчак 2217б
 • свршетак 2284
 • свршити 2285, (школа) 1375в, (смрт) 3
 • свугде, свуд(а) 2241а (свуг-де П. уп. § 20)
 • свући 649, (одело) 770
 • свући се 125
 • се, себе 2372а, б
 • себе (много) 2178а
 • себи 2372а
 • себица (увек) 2271, в. себичити
 • себичан 866, 1014
 • себичити 1687
 • себичњак 1014
 • севати (муња) 2012, (бол) 2124а
 • севдалинка 1139
 • север 1990г
 • северац 2011а
 • северни в. север
 • „ јелен 2036б
 • Северњача 1989
 • северозапад, североисток 1990г
 • севнути (светлост) 1902б, в. севати
 • сегмент (круг) 2215в, (лопта) 2234б
 • сегнути се 549
 • сед 2084а
 • седало 1702е
 • седам, седамдесет, седамнаест 2180б
 • седати 526а, (кокоши) 1702д
 • седељка 175
 • седети (сести) 526, (становати) 520
 • седети в. сед
 • седеф 2065
 • седимент 1976
 • седиште (седети) 526, (становати) 520
 • седлар 1812
 • седласт 1698а
 • седло (коњ.) 1698а, (геол.) 1977
 • седмак 1697
 • седми, седмина 2180б
 • седмица (недеља) 2279
 • седмични дани 2312
 • седница 1149а
 • седњача 2109а
 • сеђа 1705г
 • сезати 549
 • сезона 2310
 • сеиз 1857г
 • сеизмограф 2013
 • сеисана 1698е
 • страна 218
 • сеја 1176
 • сејалица 1665
 • сејати (семе) 2019б, 1665, (просејати) 1839д
 • сејач 1665
 • сејм 1227
 • сек 1724
 • сека (сестра) 1176
 • сека (река) 1994б
 • секанта 2215а
 • секач 1586, 1598
 • секвоја 2024
 • секира 1600
 • секирати (се) 851
 • секириште 1600
 • секнути (бол) 2124а, (напор) 255, (епидемија) 2143д
 • секретар 1206, 1260
 • секста 1889б
 • секстант 2215в
 • секта 1043
 • сектор (круг) 2215в, (лопта) 2234б
 • секунд(а) (време) 2281б, (муз.) 1889б
 • секундарни калем 1923
 • секутић 2094
 • селен 2020љ
 • селидба, селити (се) 595
 • селица 2041
 • село (мечо) 2004а
 • село (посело) 175
 • сељак 2004а
 • сељакати (се) 595
 • семе 2019б
 • семантика, семасиологија 2369а
 • семеник 2018г
 • семенице 2020
 • семеновод 2106а
 • семењак 2106а
 • семестар 2276, (школа) 1374
 • семиколон 2367
 • семинар 1392б
 • Семити 2080
 • сен (сенка) 1904б, (млин) 1839б, бацити сенку 433а
 • сенара 1678
 • сенат 1227а
 • сенатор 1229
 • сензал 1494
 • сеница (птица) 2045
 • сеница (хладник) 1718б
 • сенка 1904б
 • сено 1678
 • сеновит 1904б
 • сенокос 1675, 1676
 • сентименталан 852
 • сенчити 1904б, (цртање) 1106
 • сењак 1678
 • сеоба 595
 • сеоски, сеоце 2004а
 • сепија (зоол.) 2066, (кожар) 1811б
 • сепса 2142б
 • септембар 2311
 • септима 1889б
 • серафим 1032
 • серија, везивање у серији 1918а
 • сермија 1472
 • серпентин 1945а
 • серпентина 2002
 • сести 526а
 • сестра 1175, од стрица 1178в, — од тетке 1179в, — од ујака 1180в
 • сестримити (се) 1160а
 • сестрић, сестричина 1184а
 • сета, сетан 834
 • сетва 1665
 • сетити се 903
 • сећање, сећати се 903
 • сећи 666, (млин) 1839б, (карте) 197
 • сеф 1556
 • сецавац 1843б
 • сецалица 1796а
 • сецати 666, (кога) 465а
 • сецирати 2163
 • сецкати, сеча 666, (горосеча) 1688б
 • сечањ 2311
 • сечивица 1839б
 • страна 219
 • сечиво (нож) 1796а, (ренде) 1596
 • сечимице 1796а
 • сечица 2215а
 • сечка 1679
 • сив 1910в
 • сиваљ, сивац 1697д
 • сивоња 1694г
 • сига 1949а
 • сигнал 373, (жел.) 1708
 • сигуран (безбедан) 26, (поуздан) 857, 944а, (известан) 2322, (убеђен) 942, (неминован) 2343
 • сигурати (готовити) 1842
 • сигурати се 238
 • сигурно 2322
 • сидро 1713в
 • сијавица 1914д
 • сијалица 1920
 • сијасет 2176
 • сијати 1902, (Сунце) 1989б
 • сијеруша 2021д
 • сиктати 1889е, (на кога) 472
 • сила (физ.) 1863, (моћ) 29, (држава) 1200, (мноштво) 2176, (много) 2171
 • силаз, силазан, силазити 565, 2258, силазак с престола 1218а
 • силај 1831е
 • силан (јак) 307, 890, (много) 2171
 • силембе 1698б
 • силесија 2176
 • силеџија 65
 • силикати 1945а
 • силимице 405
 • силина 307
 • силити 405
 • силити се 65
 • силицијум 1945
 • силне 515
 • силно 2178а
 • силовати 514
 • силовит 890
 • силодрцан 225, 875
 • силом 405
 • силос 1723
 • силурска периода 1982б
 • симбиоза 2025в
 • симбол, символ 978
 • симетрала, симетрија 2211а
 • симонијак 1060
 • симпатички живчани прибор 2083б
 • син 1172а
 • синагога 1055
 • сингулар 2380
 • синђел 1050а
 • синија 1744
 • синовац 1182
 • синод 1051б (синодски П. уп. § 85)
 • синоним 2369а
 • синоћ 2295а
 • синоћница 1534б
 • синтакса 2388
 • синтеза 1932
 • синус (мат.) 2237
 • синути (светл.) 1902
 • синџир 1636
 • сињи 1910в
 • сипа 2066
 • сипати 803
 • сипити 2008а
 • сипња, сипљив 2148
 • сир 1693д
 • сирак 1174в
 • Сирац 2080а
 • сирити 1693д
 • сириште 2036а
 • сиров, сировина 1577
 • сиров (пресан) 1842а
 • сиромах, сиромашан 1474
 • сирота(н) 1474, (без родитеља) 1174в
 • сиротиња 1474
 • сиротиште 1174в
 • сирочадски сто 1279
 • сироче 1174в
 • сирће 1843ж
 • сирћетна киселина 1965а
 • сируп 2165
 • страна 220
 • сиса (дојка) 2098б, (виме) 2027а
 • сисак 1750б
 • сисаљка 150
 • сисанче (дете) 2075, (јагње) 1695в, (прасе) 1700в
 • сисар 2027а
 • сисати 150, 809, (сисари) 2027а, (дојити) 2130
 • систем 956а
 • систематика (бот.) 2020, (зоол.) 2027
 • сит 136
 • сита (сачма) 1441в
 • ситан (мали) 2219, (новац) 1551, (незнатан) 379
 • ситаст 2082а
 • ситка 1763
 • ситнарија 379
 • ситнеж, ситниж 2219
 • ситнина 1551
 • ситнити 689
 • ситница (мали) 2219, (незнатан) 379
 • ситничар 464, (трг.) 1492б
 • ситнозор 1810б
 • ситнозрнаст 1987а
 • сито 1763, на ситу и на решету 7
 • сићи 565, 2258
 • сићушан 2219
 • сифилис 2143д
 • сифон 1754б
 • сичан 1941
 • сичија 2148
 • СЈ (не раздваја се П. уп. §§ 17, 18)
 • сјај, сјајан (светл.) 1902, (диван) 1081б, (раскош) 1473б, (одличан) 958
 • сјактити се 1902
 • сјањана 1695б
 • сјарити 1900в
 • сјати (се) 1902
 • сјахати 569б
 • сјединити 302
 • сјединити се 2334а
 • сјурити 796
 • СК (не раздвзја се П. уп. § 17)
 • сказаљка 1808
 • скакавац 2055
 • скакавица 1734б
 • скакало 1994в
 • скакати 559
 • скала (термом.) 1891а, (муз.) 1889б
 • скаље 1689
 • скаменити се (запрепастити се) 963, (геол.) 1987
 • скамија 1397а
 • скамукати 91
 • скањерати се 887
 • скапати 3
 • скарадан, скаредан 1002
 • скачити 633, 773
 • сквасити 1883а
 • сквер 2004г
 • скврнавити, скврнити (прљав) 1875а, (морал) 1017а
 • скела (чамац) 1713а, (прелаз) 1994в, (зидар.) 1774б
 • скелет 2027, 2111
 • скерлетан 1910ђ
 • скидати (се) в. скинути (се)
 • скика 1700д
 • скикнути 1700д, (пропасти) 22
 • скинути (смаћи) 768, (стоварити) 773, (спустити) 647, (скачити) 633, (расклопити) 730, (одлепити) 742, (одело) 770, (од цене) 1518б, скинути с врата 492, скинути забрану 1310, не скидати очи 2121а
 • скинути се (сићи) 565, (свући се) 125
 • скинуће забране 1310
 • скиптар 1217
 • скитати (се), скитница 592
 • скица 1106
 • скичати 1700д
 • СКЛ (не раздваја се П. уп. § 21)
 • склад (уметн.) 1083, (слагање) 985, (крстина) 1670, (међа) 1656б
 • складан 1083
 • складиште 1496
 • страна 221
 • складња (грам.) 2388
 • склањати в. склонити, (грам.) 2379
 • склањати се 587
 • склапати в. склопити
 • склата 912
 • скленица 1755
 • склептати 507
 • склизак 1876
 • склизити, склизнути 1876
 • склон 874
 • склонит 578б
 • склонити (одмаћи) 755, (чувати) 269а, (наговорити) 387
 • склонити се 587
 • склониште 587, (стан) 520
 • склоност 874
 • склоп 2329
 • склопити 736, (машину) 1609
 • „ очи 3
 • СКЉ (не раздваја се П. уп. § 21)
 • скљокати се 566
 • скнадити 283
 • скоба 1635
 • скобити 596
 • сковати 1794б, (план) 880, (лаж) 989а
 • сковитлати 387
 • сковрљати се 1872
 • сковрчити (се) 2206б
 • скозна 1696б
 • скок 559, (цена) 1518а
 • скокнути 559
 • сколити 387
 • скомрачити 1482
 • сконобити 283
 • скончати 3
 • скопчати 706, скопчан са чим 2356
 • скорашњи (недавно) 2293а, (млад) 2294б, (будућност) 2300
 • скорбут 2150
 • скорети се 1874б
 • скоро (недавно) 2293а, (будућност) 2300, (без мало) 990а
 • скоројевић 1153а
 • скоротеча 365
 • скорпија 2062, (зодијак) 1989а
 • „ водена 2060
 • скорушити се 1874б
 • скот 2026а
 • скотна 2026г
 • скотолоштво 1359б
 • скотрљати се 1872
 • скоцати се 1894а
 • скочити 559, (напасти) 507
 • скраја, скрајњи 2244
 • скрамица 1874б
 • скрасити се 49
 • скратити (дименз.) 2202, (време) 2274, (укратко) 2327д, (мат.) 2185
 • скраћеница 2366а (в. П. уп. § 143)
 • скраћивати в. скратити
 • скрб 844
 • скрбан 241
 • скрбити се 844
 • скрбљеник 1279б
 • скрбник (брижљив) 241, (старалац) 1279б
 • скренути 643, 2248
 • „ пажњу 366
 • скресати 666, (казати) 368а
 • скретати в. скренути
 • скретни живац 2087
 • скретница, скретничар 1708
 • скрж 2021а
 • скривалиште 590
 • скривати (се) в. скрити (се)
 • скривен 1146а
 • скривити 1005, (право) 1316б
 • скриња (сандук) 1641, (заптивача) 1620
 • скрити 272
 • скрити се 598
 • скрњивати 1687
 • скроб 1967
 • скробити 1833а
 • скровит 578б
 • скровиште 520, 587
 • скроз 2242а, (потпуно) 2178а
 • страна 222
 • скројити 312, (кројач) 1829б
 • скројка 1829б
 • скроман 63, 864, 871а
 • скрпити 324а
 • скрстити руке 550
 • скрушен 890б
 • скрушити (здробити) 689
 • скрхати (сломити) 682, (метнути) 782
 • скрхати се (пасти) 566
 • скрцнути 693
 • скршити 682
 • скувати 1842а
 • скудити 475
 • скулптор, скулптура 1108
 • скунаторити 283
 • скуп (заједница) 2334, (друштво) 1149
 • скуп (цена) 1519
 • скупа 1147
 • скупац 1482
 • скупити 273, (смотати) 696а
 • скупити се (гомила) 1149, (смањити се) 2219а, 2202
 • скупљати (се) в. скупити (се)
 • скупни 2334, скупна својина 1281б
 • скупоћа, скупоцен 1519
 • скупсти 680, 783
 • скупштина (збор) 1149а, (акцион.) 1314в, (парлам.) 1227
 • скупштинар 1229
 • скупштинска периода 1228
 • скут 1830а
 • скутоноша 434а
 • скућити 1475
 • скуцати (куцати) 738, (скунаторити) 283
 • скучен 2171а
 • скучити се 227
 • СЛ (не раздваја се П. уп. §§ 17, 18)
 • слаб 308, 2354в, (физ.) 1874в, (физиол.) 2132б, (немоћан) 890б, (незнатан) 379, (лош) 959
 • слабети 2132б
 • слабина 2107
 • слабити в. слаб
 • слабић 890б
 • слабо 2177, 2178в
 • слабодушан 842
 • слабомоћан 890б
 • слабост в. слаб
 • слаботиња 890б
 • слабоуман, слабоумник 909, 2156
 • слабуњав 2132б
 • слава (славан) 923, (крсно име) 1192
 • славан 923 (слав-на П. уп. § 20)
 • славина 1618, (буре) 1787в
 • славити в. слава
 • славље, слављеник 1197 (слав-ље П. уп. § 13)
 • славолук 1774а
 • славољубив 869
 • славопојка 433
 • славуј 2045
 • слагалиште 1496
 • слагање в. слагати, слагање сила 1864, слагање речен. делова 2388б
 • слагати (лагати) 479
 • слагати (састављати) 729, (гомилати) 656, (намештати) 996а
 • слагати се (сагласан) 224, (одговарати) 985, (склад) 1083, (слога) 501в
 • слагач 1848
 • слад 1534е
 • сладак (укус) 2123а, (пријатан) 823
 • сладити (се) 830
 • сладолед, сладоледар, сладолеџија 1844
 • сладострастан 830
 • слакомити се 877а
 • слама, сламка 1679
 • сламарица 1739а
 • слан 2123в
 • слана 2008б
 • сланик 1768
 • сланина 1845
 • слап 1994а
 • слапчина 890б
 • сласт в. сладак
 • сластичар 1844
 • страна 223
 • слати 280
 • слатина 1995
 • слаткиш 1844а
 • слатко 1844б
 • слаткохран 137
 • слахак 1520
 • слачица 2020в
 • слевати се 1994
 • слегати, слегнути (раменима) 545
 • слегати се, слегнути се 1998, (скупити се) 1149, (талог) 1884
 • след 553а
 • следбеник 2305, (присталица) 231
 • следећи 2305
 • следити (следбеник) 231, (ићи за ким) 600, (последица) 2356
 • следити (се) (лед) 1894а
 • следовање, следовати (ићи за ким) 600, (време) 2305, (последица) 2356, (следбеник) 231, (принадлежност) 1266
 • следствен 2356
 • слез 2020к
 • слезина 2105в, хипертрофија слезине 2149
 • слеме 1717г
 • слеп 2121е, слепо око 2086а, слепо црево 2105б, запаљење сл. цр. 2149
 • слепи миш 2031
 • слепило 2121е
 • „ кокошје 2153
 • слепити (залепити) 741
 • слепоочна кост 2082а
 • слепчовођа 609
 • слет 199б
 • слетети 1886а
 • слећи (се) в. слегнути (се)
 • слив, сливати се 1994
 • сливник 1777
 • слизати се 1159
 • слик 1138
 • слика, сликар, сликати 1105
 • слинавка 2149
 • слине 2117г
 • слинити в. слине, (плакати) 91
 • слистити 310
 • сличан, сличност 990
 • слишавати, слишати 1378
 • слобода 27, (полит.) 1211, 1212
 • слободан в. слобода, (одважан) 843, (незаузет) 251в
 • слободити 385
 • слободњак, слободоуман 1233а
 • словарица 1376
 • Словени 2080а
 • слово 162, (грам) 2366, (говор) 327 (велика и мала слова П. уп. §§ 4–15)
 • словоливац 1848б
 • словослагач 1848
 • слог (грам.) 2368, (телегр.) 1409а, (штамп.) 1848, (орање) 1658а, (леја) 1684а
 • слога, сложен 501в
 • сложен 2326, (грам.) 2387
 • сложити (се) в. слагати (се)
 • сложно 501в
 • слој 2217а, (геолог.) 1977, (лопта) 2234б, (друштво) 1152
 • слом 22, (берза) 1523
 • сломити 682
 • слон 2034
 • слота 2218
 • слуга 1484б, 1857
 • слудовати 262
 • служавка 1857
 • служавник 1762
 • служба 1484, (државна) 1258, (војна) 1424, служба Божја 1064 (слу-жба П. уп. § 17)
 • службен 1246
 • службеник 1258
 • службеност 1281в
 • служитељ 1857, (држ.) 1259б, (школ.) 1398
 • служити в. служба, (средство) 2355, (користити) 425, (употреба) 296, (нудити) 274
 • страна 224
 • служити се 296
 • слуз 2117г
 • слузокожа 2105б
 • слупати (направити) 309
 • слута 912
 • слутити 947
 • слух 2120
 • случај 2342
 • случајан 2343б
 • случити се 2342
 • слушалац 2120, (школа) 1394б
 • слушалица (телеф.) 1411а, 1922, (лекар.) 2160а
 • слушаоница 1727а
 • слушати (чути) 2120, (послушан) 234
 • слушкиња 1857, (изување) 1814б
 • слушна кошчица 2091
 • СЉ (не раздваја се П. уп. §§ 17, 18)
 • сљубити се 2268
 • СМ (не раздваја се П. уп. § 17)
 • смагати 2173
 • смагнути 1910б
 • смазати 130
 • смак 22
 • смакнути в. смаћи
 • смандрљати 236, 309
 • смањити (мање) 2172а, (мањи) 2219
 • смањити се 2219а
 • смарагд 1949ђ
 • сматрати 952а (сма-тра-ти П. уп. § 18)
 • смаћи (скинути) 768, 730, (збацити) 773, (убити) 517
 • смахнути 2115б
 • смацна 2028а
 • смеђ 1910и, (коса) 2084а, (очи) 2087б
 • смежурати се 2224б
 • смејати се 87, (исмевати) 458
 • смелост 843
 • смена, сменити 974
 • смео, смеон 843
 • смер (правац) 2248, 1861, (намера) 881
 • смеран 66
 • смерати (намера) 880, (нишанити) 1443
 • смерница 881
 • смеса 712
 • сместа 2305
 • смести (спречити) 485
 • смести (мести) 747а
 • смести се 900а
 • сместити 644
 • сместити се 520
 • смет 2008г
 • сметак 297
 • сметати (сметња) 485, 2354а
 • сметати в. сметнути
 • сметен, сметењак 40, 900а
 • смети (слобода) 27, (дозвола) 401, (смелост) 843
 • сметлиште 1856
 • сметнути (скинути) 773, (плести) 1827, (ткати) 1824, (напустити) 247, — с ума 904
 • сметња 485, 2354а
 • смех 87
 • смечити 724
 • смеша 712
 • смешан 89
 • смешати 712, 302
 • смешити се 87
 • смештати в, сместити
 • смиловати се 853
 • смирај 1989б
 • смирен 63
 • смирити (свршити) 2285
 • смирити се (мирен) 49, (спокојан) 846, (Сунце) 1989б, (бол) 2124а
 • смисао 919
 • „ силе (физ.) 1863
 • смислити 952
 • смицалица (мице) 181, (подвала) 481
 • смицати в. смаћи
 • смишљати 952
 • смишљен 38
 • смлавити 689
 • смлачити 1890
 • смождити 689
 • страна 225
 • смок 140
 • смоква 2022б
 • смокинг 1831а
 • смола 1972
 • смоља, смољав 61, 890б
 • смоница 1656а
 • смотак 1824в
 • смотати (савити) 696а, (украсти) 289, (појести) 130
 • смотка 159
 • смотра 2121б, (вој.) 1434а
 • смотрен 45
 • смотрити 895
 • смотуљак 734
 • смоћи 2173
 • смочити 130
 • смрад 2122б
 • смразити 505
 • смрачити се 2313б
 • смрвити 689
 • смрдети 2122б
 • смрескати 724
 • смрзлица 2119а
 • смрзнути се (физ.) 1894а, (смрт)
 • смрзотина 2138
 • смркнути се 2313б
 • смрмљати 103
 • смрнџати 103
 • смрсити 710,
 • „ конце коме 516
 • смрскати (везати) 734, (неса) 1646
 • смрскати (дробити) 689
 • смрт 3, 2135
 • смртан 3, 1041, смртна казна 1336
 • смртовница 1283б
 • смртоносан 517
 • смрћи се 2313б
 • смрча 2024
 • смрчак 2025в
 • смршати 2113д
 • смудити 1900ж
 • смуђ 2053а
 • смук 2051б
 • смутљивац 502, (полит.) 1238
 • смутња в. смутљивац
 • смућкати 713
 • смуцати се 592
 • смучар, смучати се 201
 • смучити се 2149
 • смучка 201
 • СН (не раздваја се П. уп. § 17)
 • снабдевати, снабдети 283а
 • снабдевен 2330
 • снабдевач (трг.) 1502
 • снага (физиол.) 2132а, (тело) 2081а, ступити на снагу 1274г
 • снажан 2132а, (енергичан) 890
 • сналазити, снаћи 7
 • сналазити се, снаћи се 259
 • снаха 1181, 1187
 • снаходити в. сналазити, (падавица) 2156
 • снаша 2073б
 • снашати в. сносити
 • снебивати се 864
 • сневати 2125а
 • сневеселити се 833
 • снег 2008г
 • Снежана 1130
 • снеруке 19
 • снети 652, (јаје) 1702г
 • снивати (сан) 2125а, (сањарија) 906
 • снижавати в. снизити
 • снизак 2203а
 • снизати 998
 • снизити 2172а, 2203а
 • снимак (фот.) 1852, (кинемат.) 1119
 • снимати, снимити (скинути) 773, в. снимак
 • снимити се 565
 • снисходљив 64, (љубазан) 439
 • снити 2125а
 • сновати (ткати) 1824, (план) 880
 • сноватник 1824б
 • сноп (жито) 1670, (мера) 2216б
 • „ зракова 1904а
 • страна 226
 • сносити (носити) 652, (јаје) 1702г, (трпети) 2357а
 • сноходац 2156
 • сношај 1158, сполни сношај 2127
 • сношљив 825
 • снуждити се 833
 • со, сони (хем.) 1932, кухињска со 1948б, 1843ж
 • соба 1727 (соп-че П. уп. § 20)
 • собарица 1857
 • собни сликар 1850а
 • собрање 1227
 • сова 2042б
 • совра 1744
 • соврња 1774а
 • сода 1948б, (пиће) 1534ј
 • содаџија 1534ј
 • соихлебник 1159а
 • сој (зоол.) 2026е, (сродство) 1164
 • сојка 2045
 • сок (бот.) 2015а, 2019, (физиол.) 2116г, (јело) 1843, (сир) 1693д
 • сокак 2004г
 • соко 2042а
 • соколити 385
 • солана 1948б
 • соленоид 1922
 • солидарно 1147а
 • солило 2026е
 • солити 1843ж, 2123в
 • „ памет 380а
 • солоједник 1159а
 • сом 2053а
 • сомић 1717г
 • сомнамбул 2156
 • сомот 1825а
 • сона киселина 1937
 • сопа 1633
 • сопити 2115
 • сопран 1103
 • сопствен 1470
 • сопственик 1471, (право) 1281б
 • сорта 971
 • сос 1843
 • сотона 1033
 • софра 1744
 • соха 1633г, 1698е
 • социјализам 1233в
 • социологија 1143
 • сочан 2019
 • сочиво (бот.) 2020е, (оптичко) 1908, очно сочиво 2087
 • сочити 1167д
 • спавати 115
 • СП (не раздваја се П. уп. § 17)
 • спаваћа болест 2143ђ
 • спадало 52
 • спадати (падати) в. спасти
 • спадати (у неку групу) 2334
 • спазити 2121
 • спајати 302, 729
 • спајача 1624а
 • спаковати 762
 • спалити 1900
 • спанаћ 1843б
 • спанђати се 1159
 • спаран 2009
 • спарити (здружити) 302, 2180б
 • спарити се 2026г
 • спарити, спарушити 1900ж
 • спас в. спасти, (религ.) 1036
 • спасавати, спасење, спасилац в. спаси, (религ.) 1036
 • спасма 2155
 • спасоносан 13, 429
 • спасти (пасти) 566, (смањити се) 2177, 2178в
 • спасти, спасен, спасење 429
 • спасти се 13
 • спати 2125
 • спахија 1153
 • спев 1138
 • спектар 1909
 • спетљати (закопчати) 706, (ухватити) 511
 • спећи се 1874б
 • страна 227
 • специфична тежина 1867, 1880
 • спечалити 1475
 • спешати 2132б
 • спила 1998а
 • спирала 2209
 • спирати 753
 • спирити 1480
 • спирохета 2142в
 • спис 1121
 • списак 160
 • списатељ 1120
 • спискати 1480
 • спица 1790а
 • сплав 1713а, в. сплавити
 • сплаварити 1713а
 • сплавити (млеко) 1693б
 • сплакати, сплакнути 753
 • спласнути 2219а, (оток) 2137
 • сплата 1713а
 • сплахтати 507
 • сплачине 753, 1730
 • сплести 709
 • сплести се (у ходу) 567, (збунити се) 900а
 • сплет (плетеница) 2084а, (вез) 1827а, (нога) 2109д, (змија) 2051б
 • сплетати в. сплести, (вез) 1827а
 • сплетен (збуњен) 900а
 • сплетка, сплеткаш 502
 • спљескати 700
 • спљоштити 700
 • сподбити 286
 • спознаја, спознати 922
 • спој в. спојити, (уже) 1637, (хем.) 1932а, кратки спој 1918а
 • спојени судови 1878б
 • спојити 302, 729
 • спојка 732
 • спојница 1628
 • спокојан 846
 • спол (зоол.) 2026г, (човек) 2073
 • сполни органи 2106, (болести) 2152, сполно сазревање 2128
 • споља, спољашњи, спољњи, спољашњост 2247 (спољ-њи П. уп. § 20)
 • спомен (успомена) 903, (поменути) 338
 • споменик 903б
 • споменица 903б, (медаља) 1805а
 • споменути, спомињати 338
 • спона (коњ.) 1698г, (копча) 1830а
 • спопадати, спопасти (зграбити) 286, (обузети) 822
 • спор (распра) 500, (парница) 1292
 • спор (спорост) 2275а, (физ.) 1862а, (тром) 265
 • спора 2025а
 • спорадичан 2241в, (медиц.) 2141
 • споразум 389, (полит.) 1205а
 • споразуман 389
 • споразумевање, споразумевати се (договор) 388, (општење) 326
 • споразумети се, споразумно 389
 • споран 500а
 • споредан 379
 • споречкати се 500
 • спорити 341
 • спориш 2021к
 • споровозни 1710
 • спорогон 2025б
 • спорт, спортиста, спортискиња 199б
 • способан (моћи) 29, (умешан) 913
 • способност в. способан, правна способност 1278
 • спотаћи се, спотицати се 567
 • спочетка 2282
 • справа 1580
 • справедљив 1010
 • справити, справљати 309
 • справити се, справљати се 238
 • спрам 2260, (однос) 2338
 • спрат 1717е
 • спрати 753
 • спрва 2282
 • спрдати се, спрдња 458
 • спрег 1864
 • спред(а) 2260
 • страна 228
 • спрежњак (завртањ) 1611
 • спрезати 1694ђ
 • спрема (прибор) 1580а, (удавача) 1169в, (стручност) 925а
 • спреман 238, (стручан) 925а
 • спремати (се), спремити (се) 238
 • спремиште 1496
 • спретан (згодан) 2219, (умешан) 913
 • спречавати, спречити 485
 • спржити 1900ж
 • спригати 516
 • спријатељити се 1160
 • спрљити 1900ж
 • спровести (пратити) 601, (послати) 280, (извршити) 236
 • спровод 601, (мртвачки) 5
 • спроводити в. спровести
 • (спроводник (физ.) в. проводник)
 • спровођење в. спровести, (полиц.) 1323
 • спроћу (наспрам) 2260
 • спртити 647
 • спруд 1994
 • спрчити се 2219а
 • спрштити 689
 • спужва 2070
 • спустити 647, (положити) 644, (смањити) 2172а, (цену) 1518б, — главу 546а
 • спустити се 565, 2258
 • спутавати, спутати, спутити (везати) 734, (коња) 1698г, (спречавати) 485
 • спучити 1830а
 • спуштати (се) в. спустити (се)
 • спуштењача 1824а
 • СР (не раздваја се П. уп. §§ 17, 18)
 • сравнити (поредити) 981, (једнак) 984
 • сравњење 981
 • сразмер(а) 983, 2338а, (мат.) 2186а
 • сразмеран 983
 • срам 863
 • сраман 1000
 • срамежљив, срамити се 863
 • срамота, срамотити 1000, 1017
 • сраслица 2019
 • срасти, срастати, срастање 2014а, (мед.) 2137в
 • срачунати 2181
 • срашћивати в. срасти
 • србадија (П. уп. § 13)
 • Србин (П. уп. § 9)
 • срдачан 852
 • срдачка 1824б
 • срдашце 2103
 • срдит, срдити (се) 848
 • срдобоља 2149
 • сребренар 1805
 • сребрн, сребро 1953
 • среброљубац 1477
 • сревенити се 1313б
 • сред 2242
 • среда в. средина, (дан) 2312
 • средина 2242, (хлеб) 1841, (време) 2283, — аритметичка 2183а, — геометриска 2186а
 • средити 996
 • средишна линија 2212
 • средиште 2242, (круг) 2215, (геогр.) 1990е, (град) 2004в
 • средњи (средина) 2242, (каквоћа) 995а, (количина) 2178б, средња настава 1390, средња тачка (геом.) 2212, средње стање (грам.) 2386г
 • средњошколац 1390
 • средобежан 1872в
 • средовечан 2074а
 • средоземни 1992
 • средозимци 2310г
 • средокраћа 2242
 • средотежна сила 1872в
 • средство 2355, правно средство 1311, средства (за живот) 1472
 • сређ 1787в
 • сређивати 996
 • срез 1241б
 • срезати (сећи) 666, (кројити) 312
 • Сремац, сремачки (П. уп. § 9)
 • страна 229
 • срески начелник 1241б
 • срести (се) 596
 • сретан в. срећан
 • сретати (се) 596
 • срећа, срећан 8, 836
 • срећка 196
 • срећко 8
 • срећно в. срећан, (честитање) 449
 • срећом 832
 • срж (бот.) 2016а, (кост) 2111
 • срицати 169
 • сркати 149
 • срљати 558, (пропаст) 22
 • срма 1953
 • срна 2036б
 • сродан (сличан) 990, (сродство) 1164
 • сродити (се), сродник 1164
 • сродност 990
 • сродство 1164
 • срозати се 1832в, (посрнути) 1000
 • срочан, срочит 1138
 • срочити 1121
 • срп 1669
 • српањ 2311
 • српаст 2208
 • српски (П. уп. § 9)
 • српство (П. уп. § 13)
 • срубити 666
 • сручити 804
 • срушити 694
 • срушити се (рушевина) 694, (пасти) 566, 2258
 • срцаст 2207а
 • срце 2103, болести срца 2150, немати срца 853а, накрај срца 461а
 • срчан 843
 • срчани 2103, срчана мана 2150
 • срчаница (бот.) 2022в, (кола) 1790б
 • срчика 2016а
 • срџба 848 (срџ-ба П. уп. § 20)
 • СТ (не раздваја се П. уп. § 17)
 • стабарка 1693г
 • стабилна равнотежа 1865
 • стабло (бот.) 2016, (мех.) 1624а
 • стабљика 2016б
 • став (тела) 521, (становиште) 220, (понашање) 35, (одељак) 160в, (царин.) 1272
 • ставити 644, 2240а
 • „ под суд 1317
 • ставка 160в
 • стављати 644, 2240а
 • стадион 199б
 • стадо 1691, (паства) 1043г
 • стаж 1288
 • стаза 2002
 • стаја 1691а, 1722
 • стајалиште 1709
 • стајати (мировати) 1861а, (стати) 555, (став) 522, (цена) 1518, (пристајати) 1830б, (дрека) 100, стајати на… 1470
 • стајаћа војска 1422, стајаће одело 1830б
 • стајаћица 1832а
 • стакати се 1882а
 • стаклара 1684
 • стакларница, стаклен 1540
 • стакло 1540, (хем.) 1945
 • стаклорезац 1809
 • сталан (непрекидан) 2286а, (непроменљив) 2347а, (доследан) 227
 • сталац 1740б
 • сталеж 1152
 • стално (непрекидно) 2286а, (увек) 2289
 • сталност в. сталан, (чинов.) 1258
 • сталожен 38
 • сталожити се 1884
 • стан (становати) 520, 1726, (бачија) 1691а, (разбој) 1824а, (кошуља) 1832а
 • станар (становати) 520, (бачија) 1691а
 • станарина 1266
 • станарица (бачија) 1691а, (птица) 2041
 • станац 1776
 • станбени 520
 • станити се 555
 • страна 230
 • станица (жел.) 1709
 • станован, становит 1861а
 • становати 520
 • становиште (став) 220, (гледиште) 954
 • становник 520, (геогр.) 2005в
 • стање 2332а, агрегатно стање 1860б, имовно стање 1473, танког стања 1474, у стању (моћи) 29, у другом стању 2129
 • стањити 2220а
 • стањол 1955
 • стап 1693г
 • стапати 1894, (ливац) 1801
 • стар (употребљаван) 299, (време) 2294а, (човек) 2074а, стара мајка 1177а
 • старалац, стараник 1279
 • старатељство 1279
 • старати се (бринути се) 241, (чувати) 269а, (збринути) 424
 • старац 2079, (таст) 1186
 • старача 1994а
 • стареж 299
 • старежар 1550
 • стареник 2002
 • старети 2074а
 • старешина 399, (полит.) 1209, 1241а
 • старешовати 399
 • стари в. стар, (давнашњи) 2293
 • старина (давно) 2293, (старац) 2079
 • старинар 1550
 • старински 2293
 • старица 2079а
 • стармали 41, 2113в
 • стародревни 2293
 • старојко 1169
 • староков 1698в
 • старолик 2074а
 • старопутине 2002
 • староседелац 2005в
 • старост в. стар
 • старудар 1550
 • старудија 299
 • стас 2081б
 • стасати (стићи) 572, (одрасти) 2113б
 • стасина 1718
 • стасит 2081б
 • статва 1824а
 • стати (зауставити се) 555, (физ.) 1861а, (став) 522, (цена) 1518, (запремина) 2239, 2246а, (почети) 2282, (дрека) 100, стало ми је до… 378
 • стативица 1824а
 • статика 1861а
 • статистика 1257
 • стаћи 1900в
 • статути 1147
 • СТВ (не раздваја се П. уп. § 21)
 • ствар (физ.) 1860а, (предмет) 953, није ствари 959
 • стваран 2324
 • стварати в. створити
 • стварност 2317
 • створ, створење 2319, (човек) 2072, 33
 • створити 2319, (направити) 309, створити се (постати) 2318, (појавити се) 2121, (претворити се) 2350
 • стврднути (се) (физ.) 1874б, (тврдица) 1482
 • стеаринска киселина 1966
 • стег 1450
 • стега (мех.) 1606, 1585, (дисципл.) 234, (вој.) 1432
 • стегно 2109б
 • стегнути (притегнути) 715, (притиснути) 723
 • стегнути се (штедња) 1481, (тврдица) 1482
 • стегоноша 1450
 • стежа 2020д
 • стежајица 1734а
 • стезати (се) в. стегнути (се)
 • стезач 1585
 • стезник 1831г
 • стелажа 1742а
 • стеља (седло) 1698а, (талог) 1884
 • стељка 1824б
 • страна 231
 • стена, стење (геогр.) 2000а, (геолог.) 1977, 1979, 1987
 • стеница 2060
 • стенографија 160г
 • стењак 1772
 • стењати 95
 • стеона 1694б
 • степа 2001а
 • степен (степенице) 1717д, (ступањ) 2178, (мат.) 2184
 • степенице 1717д
 • степеновање 2184
 • стерати (застирати) 764
 • стерати (терати) 498
 • стерилизовати 2167
 • стесати 669
 • стећи 2318, (имовину) 1475
 • стећи се (десити се) 2342, (истовремено) 2303
 • стецишни судија 1315
 • стециште, стечај 1315
 • стечник 1475
 • стештати се 834
 • стива 1945а
 • стигнути в. стићи
 • стид 863
 • стидак 130
 • стидети се, стидљив 863
 • стиж, добра стиж 444
 • стизати в. стићи
 • стил 1122а
 • стинути се 1880
 • стињати се 1900б
 • стипендија 1395а
 • стипса (хем.) 1957, (тврдица) 1482
 • стискати, стиснути 723, (песницу) 2108г
 • стићи (приспети) 572, (кога) 597, (имати времена) 266, (довољно) 2173, (сазрети) 2283а, (једнак) 984
 • стих 1138
 • стихар 1061
 • стихија 1933
 • стицај 2303
 • стицај парница 1292
 • „ кривичних дела 1316а
 • стицати (се) в. стећи (се)
 • стишати (се) (умирити) 846, стишати се (опасти) 2178в
 • стишљив 1878а
 • СТК постаје СК (П. уп. § 83)
 • СТМ постаје СМ (П. уп. § 83)
 • СТН постаје СН (П. уп. § 83)
 • сто (број) 2180б
 • сто, стола, столови, стони (астал) 1744, сто седморице 1284
 • стоварити 773
 • стоваришни лист 1558а
 • стовариште 1496
 • стог 1670
 • стогодишњи 2277а
 • стогодишњица 1193
 • стожер (гувно) 1672, (врата) 1734а, (геогр.) 1990
 • стожерник 1990а
 • стојак 1671
 • стојати в. стајати
 • стојећке 522
 • стока 1690
 • стокућа 339
 • столар 1792
 • столац, столца, стоца 1745
 • столетњи, столеће 2277а
 • столица 1745, (испраж. црева) 2117б
 • столњак 1748а
 • столоват, столовача 1755
 • стомак 2105а
 • стоматитис 2149
 • стонога 2061
 • стопа (траг) 553а, (мера) 2200а, (котур) 1639, ићи неч. стопама 232, ићи у стопу за ким 601
 • стопало (нога) 2109д, (пуж) 2064, (мех.) 1624а
 • стопанин 1163
 • стопаони корен 2109д
 • стопити 1801
 • страна 232
 • стопити се 1894
 • стопица (врата) 1734а
 • стотина 2180б
 • стотинарка 1553
 • сточан, сточарство 1690
 • сточић ноћни 1742в
 • СТР (не раздваја се П. уп. § 21)
 • страбизам 2153
 • страва 842
 • страга 2261
 • страдалник, страдати 21, 22
 • стража 1435, 1457г
 • стражњи 2261
 • стражњица 2107
 • стрампутица 2002, (морал) 1000
 • стран (туђ) 1148, (иностран) 2005б, стран језик 2359, стране речи (П. уп. §§ 144–155)
 • страна 2243, (лист) 165, (књига) 167, (геогр.) 1990г, (геом.) 2211, (брег) 2000, (мера) 2216б, (особина) 2332, држати коме страну 231
 • странац, страначки в. стран
 • странка (полит.) 1232, (суд.) 1249а, поучавање странака 1296
 • страст, страстан, страсна 831
 • стратиграфија 1980
 • стратосфера 1991
 • страћара 1718
 • страћити 1480
 • страх, страховати 842
 • страховит, страхота, страшан 842а
 • страшило, страшити 842а
 • страшити се, страшљив 842
 • страшни суд 1037
 • стрвина 2026ж
 • стрвити 747б
 • стрводер 1845в
 • стрела 1447
 • стреласт 2208
 • стрелац 210, (вој.) 1443, (зодијак) 1989а
 • стрелиште 210, (вој.) 1444д
 • стрељати (убити) 517, (стрела) 1447
 • стремен (коњ.) 1698а, (цев) 1615а, (уво) 2091
 • стремити, стремљење 878
 • стрепити, стрепња 842
 • стресати, стрести 749
 • стресати се, стрести се 2119а
 • стреха 1717г
 • стрецати 2124а
 • стреш 1534
 • стрига 2061
 • стрижа 1695г
 • стриза 671
 • стризибуба 2054а
 • стрина 1178а, (плашљив) 842
 • стрићи 671, (овца) 1695г
 • стрихнин 1973
 • стриц 1178
 • стрицкати 671
 • стричевић 1178б
 • стркати 558
 • стрм 1999, стрма равнина 1870
 • стрмац 1839б
 • стрмекнути (се) 566
 • стрмен, стрменит 1999
 • стрмке 1646
 • стрмно, стрно жито 2023ђ
 • стрмоглавити се, стрмоглавце 566
 • стрнадица 2045
 • стрниште 1668
 • стровалити 630
 • стровалити се 566
 • строво 1685
 • строг, строжи 465
 • строј (машина) 1608, (кожа) 1811б, (вој.) 1433
 • стројар 1802а
 • стројити 1811б
 • стронцијум 1949г
 • стропоштати се 2258, 566
 • строшити 689
 • стрпати 656
 • стрпети се 847, (чекати) 2309
 • стрпљење, стрпљив 847
 • страна 233
 • струг 1596
 • струга (ограда) 1720, (паша) 1691а
 • стругар 1785
 • стругара 1599б
 • стругати 670, (трти) 692, (скидати) 748а, (тестера) 1599, (турпија) 1592, (бежати) 603
 • стругнути в. стругати
 • струготина 1599, 1592
 • стружњак 1692б
 • струја (морска) 1992а, (политичка) 1236, (електр.) 1915, 1916, једносмислена струја 1924, струја ниског напона 1924д
 • струјати (кретање) 1861, (кључање) 1895
 • струјомер 1925б
 • струк (бот.) 2016б, (анатом.) 2107, (рибар.) 1705б
 • струка (позив) 1650, (држ. служба) 1258, (огртач) 1831, (камџија) 1858а
 • струна (жица) 1092, (козлина) 1696г, (медиц.) 2149
 • струнар 1823а
 • струнити се 2149
 • струњав 1696г
 • струњара 1645
 • стручан (струка) 1650, (спреман) 925а, стручна школа 1393
 • стручати 1534в
 • стручњак в. стручан
 • стрцати, стрцнути 780
 • стрчати (трчати) 558
 • стрчати (провиривати) 2247а, (отскакати) 992
 • стршљен 2057
 • сту! 1694е
 • стуб 1774а
 • стубац 160 в. (ступца, ступци, стубаца)
 • стубе 564а
 • стублина (мех.) 1619, (бунар) 1724в
 • студ, студен (хладан) 1890б
 • студен (хладноћа) 2010
 • студенац 1724в, 1995
 • студени 2311
 • студент 1394б
 • студети 2010
 • студирати 930, (студент) 1394б
 • стуживати се 2149
 • стукатер 1782
 • стукнути 1694е
 • ступ 1774а
 • ступа 1765, (восак) 1846
 • ступањ 2178
 • ступање, ступати в. ступити
 • ступати (туцати) 690
 • ступац (дрво) 1689а, (саонице) 1791а
 • ступити (прићи) 578, (ући) 583, (приступити) 214а, (корачати) 557, (у службу) 1484б, ступити на снагу 1274г
 • ступица 1643
 • стурити 773
 • стући 690
 • стухаћ 1026
 • стуцати 690
 • стуштити се (наоблачити се) 2007б, (појурити) 209
 • су (новац) 1554а
 • субјект 2357, (грам.) 2388а, правни субјект 1277
 • сублимат 1951
 • сублимација 1896б, (сумпор) 1938
 • субота 2312
 • сув 1883а, (време) 2008а, (мршав) 2113д
 • сувад, суварак 1689
 • суват 1691а
 • сувача 1839а
 • суверен, сувереност 1200а
 • сувишак 2171б
 • сувишан 32
 • сувише 2171б, 2178а
 • сувласник 1281б
 • суво (копно) 1996
 • сувоземни 1996
 • сувозид, сувомеђина 1774а
 • страна 234
 • сувомразица 2010
 • сувоњав 2113д
 • сувопаран (укус) 2123, (непријатан) 824, (досадан) 924б
 • сувота 1883а
 • сувратити 699
 • сувремен в. савремен
 • сугаре 1695в
 • сугласник 2363а (удвојен сугласник П. уп. § 76)
 • суграђанин 2004б
 • сугреб 2157
 • суд (посуђе) 1750, (судство) 1284, (мишљење) 952, страшни суд 1037, ставити под суд 1317, суд за млађе малолетнике 1320б
 • судар, сударити се 1877
 • судац, суци (П. уп. § 83) в. судија
 • судбени 1284
 • судбина 7, 1025
 • судбоносан 378
 • суделовати 214
 • судија 1285, 1320 (судијин П. уп. § 51)
 • судиско веће 1285
 • судити (судија) 1295, (мислити) 952
 • судити се 1292
 • судланица 2200б
 • судни дан 1037
 • судница 1286
 • судовњача 2087
 • судопера (послуга) 1857, (пачавра) 1771
 • судржавина 1281а
 • судрнут 890а
 • судружна 2129
 • судски 1284, — органи 1285, — одмор 1286б, судска сведоџба 1290а, судско подручје 1287
 • судство 1284
 • суђеник 1167г
 • суђење в. судити, в. судбина
 • сужавати 2205б
 • сужањ 1213
 • суждребна 1697в
 • сужњевати 1213
 • суза 92
 • сузбијати, сузбити 508
 • сузетица 1184
 • сузити (узан) 2205б
 • сузити (суза) 92
 • сузна жлезда 2087а
 • сујеверан, сујеверје 1023
 • суједи 2157
 • сујета, сујетан 870
 • сукати 708
 • сукија 1441в
 • суклата 909, 912
 • сукљати 1882а
 • сукно 1825а
 • сукнути 1882а
 • сукња 1831д (сук-ња П. уп. § 20)
 • сукоб, сукобити се (непријатељ.) 506
 • сукобити (срести) 596
 • сукрвица 2114а, 2136а
 • сукривац 1316б
 • суктати 1882а
 • сулајисати 2226а
 • султан 1224а
 • сулуд 909
 • сулундар 1736г
 • сулфат 1938
 • суљати се 1876
 • сума (мат.) 2182, (трг.) 1551б
 • сумарни поступак 1292
 • сумахнут 910
 • сумацна 2028а
 • сумитице 531
 • сумлата 909
 • сумња, сумњати 945, (подозрење) 946 (сум-ња П. уп. § 20)
 • сумњичити 946
 • суморан (време) 2007б, (невесео) 833
 • сумпор 1938
 • сумрак, сумрачје 2313б
 • сународник 1190б
 • сунетити 2106а, 1077
 • сунђер 2070
 • страна 235
 • суноврат (пасти) 566, (пропасти) 2321а
 • суноврат (бот.) 2023б
 • сунути (сипати) 803, (напасти) 507
 • Сунце, Сунчев 1989б
 • сунцобран 1837, (на капи) 1835а
 • сунцокрет 2021к
 • сунчано лечење 2161
 • сунчаник 1808
 • сунчаница 2139а
 • сунчати се 123
 • суочење, суочити 361, (суд.) 1325а
 • суп 2042а
 • супа 1843а
 • супарник 503
 • супарничар 1292а
 • суперлатив 2384
 • суплеменик 1190а
 • суплементни углови 2210б
 • суплент 1396б
 • супрасна 1700б
 • супредак 1195
 • супротан 986, 987, супротни углови 2210б
 • супротити се 986
 • супротно, супротност 986, 987
 • супруг 1170а
 • супружански, супрузи 1170
 • супституција (хем.) 1932
 • суптилан 2178в
 • сур 1910в
 • сурвати се 566, 2258
 • суревњив 862 (су-рев-њив П. уп. § 20)
 • сурла, сурлаши 2034
 • сурма 1942
 • суров 513а
 • суродица 1164
 • сурутка 1693д
 • сусвојина 1281б
 • сусед 1157а
 • суседни 2268
 • суседство 1157а
 • суснежица 2008г
 • суспендовати 1265
 • сусрести, сусрет 596, изићи у сусрет 437
 • сусретљив 437
 • сустав 956а
 • сустати 2126
 • сустизати, сустићи 597
 • сустолник 1744а
 • сутерен 1717е
 • сутеска 1998
 • сутлија 1844а
 • сутон 2313б
 • сутра 2301
 • сутрадан 2305а
 • сућут 852
 • суфикс 2379а
 • суфита 1116
 • сух в. сув
 • сучељавати се 2268
 • суџук 1844
 • суша 2008а
 • сушење кичмењаче 2156
 • сушионица (конопља) 1680а, (рубље) 1731
 • сушити 1883а, (храна) 1843з
 • сушица 2148
 • сушница 1685б
 • суштена 2028в
 • сушти (исти) 972, (сличан) 990
 • суштина 2330а
 • СФ (не раздваја се П. уп. § 17)
 • сферни троугао 2234а
 • СХ (не раздваја се П. уп. § 17)
 • схарчити 1480
 • схватати, схватити 915
 • схватљив