Систематски речник српскохрватског језика (1936)/Р

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (Р)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


Р[уреди]

 • р самогласничко (П. уп. § 2)
 • рабат 1521
 • рабаџија 1858
 • рабин 1054
 • рабити (употребити) 296, (кулук) 251
 • рабљен 296
 • работа, работник 251
 • рабош 666
 • раван (једнак) 984, (површина) 2204, (равница) 1998
 • раван, раванити (коњ) 1697ж
 • равен 2021ђ
 • равнати се (држати се) 35, (једнак) 984, (строј) 1433, (поравнање) 1296
 • равнатељ 399
 • равнина 1998, 2204
 • равница 1998
 • равно (број) 2180а, (једнако) 2192
 • равногласан 1121а
 • равнодневица 2310а, в
 • равнодушан 841, 928а
 • равнокрак 2212
 • равномеран 2169
 • равноправан 1276
 • равностран 2211, 2212
 • равнотежа 1865, (дипл.) 1203
 • равњач 1583
 • равњача 1602
 • рага 1697г
 • рагастов 1734а
 • рад 251, (индустр.) 1648, (делање) 35, (физ.) 1868, (електр.) 1919
 • рад (радо) 832
 • радије 994а, 828
 • радијум 1949в
 • радикал 1233а
 • радиканд 2184а
 • радилица 1703а
 • радин 253
 • радиност 1648
 • радио 1416 (радиа, погр. радија П. уп. §§ 54, 52)
 • радиоактивне појаве 1928
 • радионица 1607
 • радиотелеграфија 1930
 • радиотерапија 2161
 • радиофонија 1930
 • радити 251, 213, 236, (занимање) 114, (делати) 35, (машина) 1608
 • радиш 186
 • радиша, радљив 253
 • радни, радник 251, 1484б
 • радништво 1153в
 • радно стање (грам.) 2386г
 • радња (рад) 251, (занимање) 114, (трг.) 1513, 1493, (драма) 1114
 • радо 828
 • радовати (се) 832
 • радознао 928
 • радост 832
 • радош 1497а
 • рађати 2129а, (бот.) 2019
 • рађање, рађати (се) 2, 2129г
 • рађевина 1632
 • рађење 35
 • раж 2023ђ
 • ражалити (се), ражалостити (се) 834, (сажаљење) 853
 • ражаловати 1430а
 • ражан 1841
 • ражањ 1842в
 • ражестити (се) 848
 • ражећи 1900а
 • страна 200
 • ражидити 1880а
 • ражњић 1843ђ
 • ражовница 1841
 • РАЗ- (не раздваја се П. уп. § 22)
 • раз (плуг) 1659, (мерење) 2216а
 • разабирати, разабрати (разумети) 915, (дознати) 924
 • разабрати се (освестити се) 892, (нарасти) 1841
 • разагнати 498
 • разазнати 923б
 • разапети, разапињати (раширити) 698, (на крст) 517
 • разапети се 525
 • разарач 1466
 • разаслати 280
 • разастрети 698
 • разасути в. расути
 • разати 2216а
 • разашиљати 280
 • разбарушити (се) 2084а
 • разбацати 658, 273а
 • разбацивати се 351
 • разбашити се 830
 • разбеснети се 848
 • разбећи се 603, 1150
 • разбибрига 173
 • разбијати в. разбити
 • разбирзти в. разабрати
 • разбистрити (се) 1884
 • разбити 693, (потући) 1462, (одвратити) 391, (новац) 1551, разбити главу 628
 • разбити се 1874г, (вино) 1534в, (сан) 2125б
 • разблажити 308, (пиће) 1534в
 • разблудан 1002
 • разбој (ткати) 1824а
 • разбој (разбојиште) 1453
 • разбојник, разбојништво 1356
 • разболети се 2133
 • разборит 907
 • разбројити 2175
 • разбудити (се) 2125в
 • разбуктети се 1900г, (узети маха) 2178а
 • разбуцати, разбучити 679
 • развадити 501
 • развалина 694
 • развалити 694, (уста) 2093б
 • разваруша 1844а
 • развашарити 997
 • разведрити се 2007а
 • развезати 735
 • развенчати се 1166в
 • развеселити се 832
 • развести (уписати) 160
 • развести (се) 1166в
 • развести (причати) 111
 • развидети се 2314а
 • развијати в. развити
 • развијати се (телесно) 2113б, (ток) 2346
 • развикати се 100
 • развитак 10
 • развити (раширити) 698, (тесто) 1844а (фот.) 1852
 • развити се (телесно) 2113б
 • развиће (бот.) 2014а, (физиол.) 2113б
 • развлачити в. развући
 • развод 1166в
 • разводник (вентил) 1617, (позор) 1113 (бот.) 2021г
 • разводнити 1534в
 • развође 1994
 • разводити в. развести
 • развој 2346
 • разврат 1002
 • развргнуће заједнице 1281б
 • разврзигра 177
 • разврстати 971, (чин.) 1261а
 • развртач 1589
 • развући (вући) 649, (одуљити) 2273
 • развучен 1122а
 • разгађати в. разгодити
 • разгазити 725
 • разгалити 832
 • разглабати, разглавити 720
 • страна 201
 • разгласити 339
 • разгледати 2121б
 • разглобити 720
 • разгневити се 848
 • разгњечити 724
 • разговарати (се) 327а, (тешити) 430
 • разговетан (разумљив) 916, (читљив) 163а
 • разговор 327а, (телеф.) 1414
 • разговоран 111
 • разгодити (разделити) 2328б, (штедети) 1481
 • разголитити (открити) 764а, (раскринкати) 468а
 • разголитити се 1830г
 • разгонити 498
 • разгорети се 1900
 • разгоропадити се 848
 • разграбити 288
 • разградити, разграђивати (ограда) 1720, (расклопити) 720, (рушити) 694
 • разграна 1992
 • разграничити 2005а
 • разгрејати 1890а
 • разгрепсти 687
 • разгрнути, разгртати 658
 • разгрувати 693
 • раздавати 276
 • раздалеко, раздаљина 2266, (геом.) 2199в
 • разданити се 2314а
 • раздати 276
 • раздвајати, раздвојити 303, 730
 • раздвојити се 1150а
 • разделити 2328б
 • раздељак 118
 • раздео 2287
 • раздерати 679
 • раздерати се (викати) 100
 • раздертити се 844
 • раздирати (цепати) 679, (бол) 2124а
 • раздобље 2272
 • раздор 505
 • раздрагати се 832
 • раздражен, раздражити (се) 848
 • раздражљив 849
 • раздремати се 2125г
 • раздрешити 735
 • раздрљити (се) 1830г
 • раздрмати 636
 • раздробити, раздрозгати 689
 • раздужити (одвојити) 303, (распарити) 2180б
 • раздужити (обрачун) 1567б
 • разиграти се (коњ) 1697е
 • разилажење 390а
 • разилазити се, разићи се 1150
 • разјапити уста 2093б
 • разјарити се 848
 • разјаснити 917
 • разјединити 2333б
 • разјурити 498
 • разлабавити 634
 • разлагање, разлагати в. разложити
 • разлагање сила (физ.) 1864
 • разлаз 1150
 • разламати в. разломити
 • разлевати в. разлити
 • разлегати се 1889а
 • разлетети се 1886а, (трчати) 558
 • разлика 992, (мат.) 2182а
 • разликовати (се) 992
 • разлити 805
 • разлити се 1882а
 • различак 2021к
 • различан 992
 • разлог 2352, (побуда) 883, разлог суда 1307
 • разложан 908
 • разложити (разделити) 2328б, (објаснити) 917
 • разложница (физ.) 1864
 • разлокати 1994б
 • разломак 2185
 • разломачки 2180а, разломачка црта 2183а
 • страна 202
 • разломити 682
 • разлупати 693
 • разлучити 303
 • разљутити (се) 848 (раз-љу-ти-ти П. уп. § 22)
 • размажен 44, 418
 • размазати 779
 • размазити 418
 • размак (простор) 2266, (време) 2308
 • размакнути 755
 • разматрати 930
 • размаћи 755
 • размеђити 2005а
 • размекшати (се) 1874б
 • размена в. разменити, размена материје 2116г, 2149
 • разменити (трампа) 305, 975, 1497, (новац) 1551
 • размер 1990д
 • размера 983, (мат.) 2186, (мера) 2169
 • размерак 1866
 • размерити 2169
 • размерник 1601, (мапа) 1990д
 • разместити 2269
 • разметати ноге 525
 • разметати се, разметљив 351
 • размештај 2269, (чин.) 1263
 • размештати 2269
 • размилети се 563
 • размимоилазити се, размимоићи се 580, (разилажење) 390а
 • разминути се 580, 2267а
 • размирица 505
 • размислити 952
 • размицати 755
 • размишљати 952
 • размножавати се 2127
 • размотати 698
 • размотрити 930
 • размрсити 711
 • размрскати 689
 • размутити 712
 • разнежен, разнежити 2132б
 • разнежити се в. разнежен, (осећање) 852
 • разнети 652
 • разни 992
 • разнизати 998а
 • разнобојан 1910ј
 • разноврстан, разноврсна 992, 971
 • разнолик 2331а
 • разнородан 971, 992
 • разносач 652, (пошт.) 1407, 1408
 • разносити 652
 • разностран 2212
 • разобадати се 1694г
 • разобручити се 1787г (раз-о-бру-чи-ти П. уп. § 22)
 • разонода, разонодити се 830
 • разор в. разорити, (орати) 1658а
 • разорити 694
 • разорити се 2321а
 • разортачити се 1313б
 • разоружати 1439б
 • разочарати (се) 964
 • разрадити 251, (књиж.) 1122а
 • разрадовати се 832
 • разраколити се 1702б
 • разрахатити се 830
 • разрачити се 875
 • разрачунати се (обрачун) 1567, (сукоб) 506
 • разред 2328а, (школа) 1386а
 • разредити (распоред) 996, (проредити) 2177, (уредити) 2269
 • разредни старешина 1396б
 • разређење ваздуха 1886
 • разрез (кошуља) 1832а, разрез порезе 1271а
 • разрезати 666, (порезу) 1271а
 • разрешити 407
 • разрешница 1314в
 • разривати, разрити 665
 • разрогачити очи 2121ђ
 • разрок 2121ж, 2153
 • разрушити 694
 • страна 203
 • разуверити 949а
 • разудати 1167б
 • разудити 667
 • разуђеност (геогр.) 1992
 • разуздан 51
 • разуздати (коња) 1698б
 • разуздати се 51
 • разузурити се 830
 • разуларити 1698б
 • разуларити се 51
 • разум, разуман 907 (ра-зум П. уп. § 24)
 • разумевати 915
 • разумевати се 922
 • разумети 915
 • разумити 917
 • разумљив 916
 • разумрети се 3
 • рај 1038
 • рајска птица 2045
 • рак 2063, (болест) 2147, (зодијак) 1989а
 • ракач 1692б
 • ракет(л)а 1198
 • ракија 1534г
 • ракита 2022а
 • ракиџиница 1534г
 • ракља 1633в, искључна ракља 1628
 • ракљаст 2208
 • раковица 2063
 • раколити се 1702б
 • ралица (плуг) 1659, (анат.) 2088а
 • рало 1659, (мера) 2204б
 • рам 1107
 • раме 2100
 • рамењача (кост) 2108а, (кошуља) 1832а
 • рампа (жел.) 1709, (позор.) 1116
 • рана 628, 2136
 • ранар 2163
 • ранац 1645
 • рани 2304а
 • раније 2292, 2304
 • ранилац 116
 • ранити (рана) 628
 • ранити (рано) 2304а, (устати) 116
 • ранка 1685
 • рано 2304
 • раноранилац 116
 • рањеник 2136а
 • раоник 1659 (рапав в. храпав)
 • рарог 2063
 • РАС- (не раздваја се П. уп. § 22)
 • раса 2080
 • раса (одежда) 1061
 • расад, расадити 2016в
 • расадник 1685а, 2014а
 • расанити се 2125г
 • расап 1239г
 • расванути се 2314а
 • расветлити 917
 • расвит 2314а
 • расед 1977
 • раседлати 1698а
 • расејан 900
 • расејати 273а, 658
 • раселина 1977
 • раселити се 595
 • расећи, расецати 666
 • расипање в. расипати
 • „ светлости 1909
 • расипати 658, (имовину) 1480
 • расипник 1480
 • раскалашан 51
 • раскаљати се 1875а
 • раскарити се 844
 • расквасити 1883а
 • расквоцати се 1702д
 • раскивати 1794б
 • раскид в. раскинути, није с раскида 224
 • раскидање в. раскинути, (физ.) 1874г
 • раскидати в. раскинути, (ђубре) 1663
 • раскидач (кутњак) 2028а
 • раскинути (мех.) 678, (однос) 1161, (уговор) 1282
 • раскиселити 1883а
 • расклапати 720
 • страна 204
 • раскласти 711
 • расклепати 1794в
 • расклимати 720а
 • расклопити 720
 • раскнез 1223а
 • расковати 1794б
 • расковник 1583
 • раскокати се 1874г
 • раскокодакати се 1702б
 • раскол 1022а
 • раскомадати 688
 • раскомотити се 126, 830
 • раскопати 664, (рушити) 694
 • раскопчати 707, 1830а (раскорак в. ураскорак)
 • раскорачити се 525
 • раскош 1473б
 • раскравити (се) 1894, (распаложење) 832
 • раскраљ 1222а
 • раскрвавити 2114а
 • раскречити се 525
 • раскривити се 100
 • раскрижити 666
 • раскрилити 705
 • раскринкати 468а
 • раскрпити 236
 • раскрсница 2002а
 • раскрстити 1161, (с чим) 247
 • раскрупнати се 2113б
 • раскрчити 815а, (шуму) 1688б
 • раскршће 2002а
 • раскувати 1842а
 • раскужити 2167
 • раскупусати 681
 • раскућити 1480
 • раслабити 308
 • расм… в. разм…
 • расни 2080, расна хигијена 2167
 • расове 1633в, 1677
 • расоје 1659
 • распад, распадање в. распадати се, (стена) 1979
 • распадати се (физ.) 1874г, (хем.) 1932
 • распаковати 762а
 • распалити (ватра) 1900а, (ударити) 512, (побудити) 2354
 • распара 1843г
 • распарати (парати) 683, (отшити) 740, (сећи) 666
 • распарити (грејати) 1890а
 • распарити (раздружити) 303, 2180б
 • распарчати 688
 • распасати се 1831е
 • распасти се 1874г
 • распачавати, распачати 1498
 • распевати се 1102
 • распети 517
 • распетљати 711
 • распеће 1060
 • распечатити 744
 • распечити 418
 • распикућа 1480
 • распилавити се 830
 • распињати 517, — се 525
 • распирити (ватру) 1900в, (побудити) 2354
 • распис 1244
 • расписати 339
 • распитати (се) 358
 • распиштољити се 830
 • расплакати (се) 91
 • распламтети се 1900г, (узети маха) 2178а
 • расплашити 842а, 498
 • расплести 684
 • расплет 1827а
 • расплинути се (физ.) 1882а
 • расплођавање 2026г, 2127
 • распљескати 700
 • распљоштити 2220а
 • расподела, расподелити 2328б
 • распознавати 923б
 • распојас 1831е
 • располагати 268
 • располовити 2180б
 • страна 205
 • расположен 832
 • расположење (душев.) 832, (располагати) 268, на расположењу 1259г
 • расположити (се) 832
 • распомамити (се) 848
 • распон (плуг) 1659, (мост) 2003
 • распонац 1636
 • распоп 1048б
 • распоред 996, 2269
 • распоредити 996
 • распоредно решење 1283б
 • распорити в. распарати, (пробуразити) 626
 • распра 500а
 • расправа в. расправљати, (књиж.) 1137, (суд) 1295
 • расправити, расправљати, (одмрсити) 711, (претресати) 920
 • распрезати 1694ђ
 • распремити 996а
 • распрести 1822
 • распричати се 111
 • распродаја 1498
 • распростирати 698
 • распростирати се 2239
 • распрострањен 2241а
 • распрострети 698
 • распрострети се 2239
 • распрснути 693
 • распрснути се 1874г
 • распртити 647
 • распрштати се 1872, (гомила) 1150
 • распудити 498
 • распусан 1002
 • распуст 1374а
 • распустити 1150
 • распутица 2002а
 • распући се 1874г
 • распучити в раскопчати
 • распуштање в распустити
 • „ скупштине 1228
 • распуштен 51
 • распуштеник 1166в
 • расрдити (се) 848
 • раст 2113б
 • растава 1166в
 • раставити 730
 • раставити се 1166в
 • раставић 2025а
 • растављати в. раставити
 • растакати в. расточити
 • растанак 1150а
 • растањити 2220а
 • растати се 1150а
 • растварање, раствор 1884, топлота растварања 1894б
 • растворити (се) 1884
 • расте 523
 • растегљај 2200б
 • растегљив 1874д
 • растегнути 2201
 • растерати 498 (рас-те-ра-ти П. уп. § 22)
 • растеретити 257, (хипот.) 1310
 • растећи 1480
 • расти (колич.) 2171а, (велич.) 2218а, (бот.) 2014а, (физиол.) 2113б
 • растило 1685а
 • растиње 2014
 • растирати 692
 • растити 1702а
 • растоварити 647, 1698е
 • растојање 2266
 • растопити (се) 1894
 • расточити (точити) 805, (трошити) 301, (расклопити) 720
 • растрвити 658
 • растргнути 678
 • растргнути се 255
 • растрезнити (се) 158
 • растресит 1874б, (земља) 1656а
 • растрести 637
 • растрзати (се) в. растргнути (се)
 • растрићи 671
 • растркан 2266
 • растркати (коња) 1698ж
 • растркати се 558
 • страна 206
 • растрљати 692
 • растројен (расејан) 900
 • растројити 317
 • растројство 317, душевно — 2156
 • растрти 692
 • раструбити 339
 • растрчати се 558
 • растубити се 1874г
 • растужити (се) 834
 • растумачити 917
 • растурање в. растурити
 • „ светлости 1905
 • растурати, растурити (расејати) 273а, (разбацати) 658, (разаслати) 280
 • растурити се 1150
 • растући 689
 • расудити, расуђивати 952
 • расуло 317, 2333б
 • расути (разбацати) 658, (имовину) 1480
 • расути се 1874г, (буре) 1787г
 • расушити се 1787г
 • расхладити се 1890б
 • расход 1479
 • расходовати 297
 • расцар 1221а
 • расцвелити се 91
 • расцветати се 2018
 • расцепити 679
 • расцопати 693
 • рат 1453
 • рата 1565
 • ратар 1651
 • ратификација 1204
 • ратник 1453б
 • ратно право 1453в
 • ратоборан (борбен) 504, (рат) 1453б
 • ратосиљати се 877б
 • раф 1742а
 • рахат 844а
 • рахатлук 1844
 • рахитис 2144
 • рахт 1698а
 • рационалан број 2179
 • рачваст, рачвати се 2208
 • рачве 1633в
 • рачун (трг.) 1566, 1567, (књиговод.) 1524, 1525, (мат.) 2181, имати рачуна 11, водити рачуна 965, дати рачун (образложити) 950
 • рачунаљка 1376
 • рачунати (мат.) 2181, (уздати се) 944, (цена) 1518
 • рачуница 2179, 2181
 • рачуноводство 1254
 • рачуноиспитач 1256, 1271б
 • рачунска радња 2188
 • рачунџија 2181, (себичан) 1014
 • раџа 1224а
 • раша 1825а
 • рашак 1824б
 • раширити (широк) 2205а, (развити) 698, раширен 2241а
 • раширити се 923
 • рашити 740
 • рашљика 2016б
 • раштркан 2266
 • рашће 2014
 • рашћердати 1480
 • рашченути 705
 • рашчепити се 525
 • рашчерупати 680
 • рашчешљати 750
 • рашчинити (жидак) 1880а
 • рашчинити (распопити) 1048б
 • рашчистити (уклонити) 659, (раскрчити) 815а
 • рашчланити 2328б
 • рашчовек 1000
 • рашчупати 680
 • рашчути се 923
 • Р-Б (раздваја се П. уп. § 20)
 • рбоч 1724, 1751
 • Р-В (раздваја се П. уп. § 18)
 • рвати се, рвач 205
 • Р-Г (раздваја се П. уп. § 20)
 • ргати 299
 • страна 207
 • ргљов 912
 • Р-Д, Р-Ђ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • рђа 1958а (р-ђа П. уп. § 16)
 • рђав 425б, 959, (зао) 1000
 • рђавштина 1000
 • рђати 1958а
 • реакција (мех.) 1863
 • „ хемиска 1932
 • реакционар 1233б
 • реалан 2324, реална унија 1202
 • реалац 1390
 • реалгар 1941
 • реализам 1129
 • реална 1390
 • реалност 2317
 • ребрани 2243
 • ребрити се 62
 • ребро 2101
 • реван 250
 • ревати 1699а
 • ревена 1313б
 • реверс 282а
 • ревизија (суд) 1311б, — уговора 1206
 • ревизор (новин.) 1142
 • ревкаст 1694г
 • ревновати, ревност, ревностан, ревносна 250
 • револвер 1441а
 • револуција 1239а
 • регент 1218
 • регимента 1426
 • регистар 160
 • регрут 1425а
 • регулатор 1631
 • регулаторни уговор 1204а
 • регулисати 316
 • ред (простор) 2269, (писање) 160в, (врста) 971, (супр. неред) 996, (следовање) 2305б, (поредак) 1237, ред речи (грам.) 2391, у реду 323
 • редак, ретка 2290а, (необичан) 2337а, (жидак) 1880а, (проређен) 2266б, (чешаљ) 1820, (тканина) 1825, (шума) 2001, (сито) 1763
 • редак (ред) 160в (реци П. уп. § 83)
 • редакција 1142
 • редар (полиц.) 1268, (школа) 1394а
 • редара в. редуша
 • редарство в. редар
 • реденик 1441в
 • редиља 1681а
 • редитељ 1113
 • редити (лан) 1681а
 • редни 2180а
 • редња 2141
 • редов 1429
 • редован 2335, в. редовно, редовним путем 1274
 • редовито 2289
 • редовник 1051а
 • редовно 2289
 • редом 2305б
 • редуша 251а
 • ређати 996, 2269
 • реесконт 1558а
 • режањ 2217
 • режати 2028в
 • режелација 1894а
 • режија 1113
 • режим 1214
 • режисер 1113
 • рез (нож) 1796а, (тестера) 1599, (турпија) 1592
 • реза 1734б
 • резаљка (за оловке) 1596б
 • резанци 1844а
 • резати 666, (воћар.) 1687
 • резач 1687
 • резбар 1792б, — нота 1806а
 • резбарија 1792б
 • резерва 269, (вој.) 1423
 • резервисан 53
 • резервисати 269
 • резервни фонд 1314б
 • резидба 1687
 • резиденција 1277б
 • страна 208
 • резити 2123б
 • резница 2015а
 • резолуција (парлам.) 1230
 • резонанција 1889г
 • резонатор (електр.) 1929
 • резултанта 1864
 • резултат (мат.) 2181, (плод) 2354
 • река 1994
 • рекавица 1839а
 • реквизитар 1113
 • реквизиција 1453в
 • рекла 1831г
 • реклама 1500а
 • реконвалесценција 2159
 • ректор 1396в
 • рекузација 1297б
 • рекурс 1311в
 • рекуренс 2143г
 • релативан 982
 • религија, религиозан 1020
 • рељеф 1108
 • рем 1490
 • ремежити се 850
 • ремек-дело 1084
 • ремен 1812а
 • ременар 1812
 • реметити 320, (кварити) 322, (претурати) 997
 • ремик 1812а
 • ремитент 1558а
 • рен 2020в
 • рендгенограм 1927
 • ренде (столар.) 1596, (треница) 1766а
 • рента, рентијер 1574
 • реостат 1918
 • реп 2026б
 • репа бела 2020в, слатка репа 2021к
 • репертоар 1111
 • реплика 1306
 • репортер 1140
 • репресалија 1203а
 • репресивне мере 470
 • реприза 1111
 • република 1215
 • рерна 1736
 • реса (бот.) 2018д, (коза) 1696г, (позамент.) 1828, в. ресица
 • ресаст 1696г
 • ресина 2025в
 • ресити 1081
 • ресица 2095б
 • реснатице 2022а
 • ресор 1243
 • ресторан, ресторатер 1535
 • ретко 2290а, в. редак
 • реткост 2337а
 • реторзије 1203а
 • рећи 328, рецимо 970
 • реуматизам 2143г
 • реферат пресуде 1307
 • референдум 1227б
 • рефлексија светлости 1905
 • рефракција (светл.) 1907
 • реха 2026б
 • рехабилитација (право) 1338а
 • рехав 2026б, (овца) 1695г
 • рецепис (суд) 1294, (трг.) 1558а
 • рецепт 2162
 • рецидива 2133а
 • реципроцитет 2339
 • реципрочна вредност 2183а
 • рецитовати 1112
 • рецкаст 2208
 • реч (грам.) 2369, (говор) 327, (бранилац) 1306, дати реч (обећати) 372, бити од речи 227а
 • речени 338
 • реченица 2388, 2389
 • реченични период 2390
 • речит 327
 • речни извор 1994а
 • речник 2369
 • речца 2369
 • решавати в. решити
 • решен в. решити, (намера) 880
 • решење (питања) 934, (одлука) 884, страна 209 (зван) 1244, 1274б, (пресуда) 1327
 • решетати (брашно) 1839д
 • решетка 1633ђ, 1763а
 • решето 1763
 • решити (питање) 934, (одлука) 884
 • решити се (одлука) 884, (ослободити се) 492
 • Р-Ж, Р-З (раздвајају се П. уп. § 20)
 • рзати 1697ђ
 • риба 2053
 • рибанац 1843б
 • рибар 1705
 • рибарити 1705
 • рибарица (брод) 1713а
 • рибати (чистити) 748
 • рибати (рибарити) 1705
 • рибеж 1766а
 • рибизла 2020ђ
 • рибић 2112
 • рибица в. риба, човечја рибица 2052б
 • рибљи 2053, рибља кост 2030
 • рибњак 1993
 • риболов 1705
 • ривати в. ринути
 • ригати 2149
 • ридати 91
 • риђ 1910е
 • риђа(н) 1697д
 • риђобрад 2089а
 • риђокос 2084а
 • риза 1061
 • ризик 25
 • ризница 1556 (ри-зни-ца П. уп. § 17)
 • ризом 2016б
 • рикавац 2148
 • рикати, рикнути 2026д (рик-ну-ти П. уп. § 26)
 • рилица 2026б
 • риличари 2060
 • рило в. рилица
 • риљати 665
 • римеса 1558а
 • римокатолички 1044а
 • римска вага 1866б
 • рингла 1734б
 • ринтати 251
 • ринути 650
 • рипида 1060
 • рис (зоол.) 2028а
 • рис (стопало) 2109д
 • рисати 1106
 • рит (тршчак) 1993
 • рит (религ.) 1063
 • рита 1830в
 • ритати се 539
 • рити 665
 • ритинар 1830в
 • риф 2200а
 • Р-Ј (раздваја се П. уп. § 18)
 • РЈЕ (од јата П. уп. § 19)
 • Р-К (раздваја се П. уп. § 20)
 • Р-Л, Р-Љ (раздвајају се П. уп. § 18)
 • Р-М, Р-Н, Р-Њ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • рњав 2093а
 • рњага 2256
 • рњати се 2026д
 • роб 1213 (роп-че П. уп. § 20)
 • роба 1495
 • робија 1333
 • робиња 1213
 • робити 1464
 • робовати 1213
 • ров 1452
 • ровац 2055
 • ровашити 977
 • ровечан 1833а
 • ровит (јаје) 1843г, (здравље) 2132б
 • ровити 664, (сплеткарити) 502
 • рог 2026б, (кров) 1717г
 • рогадија 278
 • рогаљ 2228
 • рогач 2020е
 • рогљасто тело 2229
 • рогобатан 76
 • рогоборити 1889е
 • страна 210
 • рогожина 1748
 • рогозити 1787г
 • рогоња 1360
 • рогуље 1677
 • рогушити се 850
 • рогушица 2200б
 • род (врата) 971, (сродство) 1164, (плод) 2019, (грам) 2381, род оружја 1427, у раду или тазбини с ким 1164
 • рода 2048
 • родан 2019, (земља) 1657
 • родбина 1164
 • родијум 1962
 • родитељи 1171
 • родити 2129а, (бот.) 2019, (усев) 1667
 • родити се 2, 2129г, (Сунце) 1989б
 • родица 1178в
 • родни крај 2005б
 • родољуб 1190б
 • родом 2005б
 • родоскврњење 1359а
 • родослов 1165
 • рођај Сунчев 1989б
 • рођак, рођака 1164, 1179б, в, 1178б, в, 1180б, в
 • рођакати се 1164
 • рођендан 1193
 • рођени 2, 1164
 • рођење 2, 2129г
 • рожан 1820
 • рожац 2148
 • рожданик 1025
 • рожити 1097
 • рожник 2026б
 • рожњак 1097
 • рожњача 2087
 • розга 1684а
 • рој, ројити се 1703б
 • ројте 1828
 • рок 2270, (закон.) 1274а
 • роктати 1700д
 • рокчић в. рогач, в. рог (рок-чић П. уп. § 20)
 • ролетна 1735а
 • роља, рољати 1833а
 • роман, романсијер 1128
 • Романи 2080а
 • романтичан 1129
 • ромб, ромбоид 2213
 • ромињати 2008а
 • роморити 99
 • ронац 1705ж
 • ронити (гњурати се) 571, (сузе) 92
 • ронити се 1999
 • ропкиња, ропство 1213
 • роптати 829 (роп-ће П. уп. § 20)
 • роса 2008б, тачка росе 1897
 • росопас 2020б
 • роспија 849
 • росуља 2008а
 • ротација (мат.) 2235
 • ротационо кретање 1872б
 • ротити се 347, 1240
 • ротква, ротквица 2020в (рот-ква П. уп. § 21)
 • рохав 2110б
 • рочити 966
 • рочиште 1295, пропустити — 1297в
 • рочни рачун 2188
 • „ послови 1523а
 • роштиљ 1736б
 • Р-П (раздваја се П. уп. § 20)
 • рпа в. хрпа
 • Р-С (раздваја се П. уп. § 20)
 • рскати 2116а
 • рскати се 1889е
 • Р-Т (раздваја се П. уп. § 20)
 • рт 1996, 2000 (ртеница в. хртеница)
 • ртмача 1831в
 • ртница 1534г
 • Р-Ћ (раздваја се П. уп. § 20)
 • руб 1829в
 • рубац, рупца 1832д
 • рубача 1832а
 • страна 211
 • рубин 1957
 • рубина 1832а
 • рубити (зарубити) 672, (кројач.) 1829в
 • рубља 1554а
 • рубље 1832
 • рубрика 1141
 • ругати се 458
 • ругло 458
 • ругоба 1080
 • руд 1910ђ
 • руда (рудар.) 1947, (кола) 1790б, лећи на руду 234
 • рудар, рударство 1947
 • рудаст 1695г
 • рудети 1910ђ
 • рудина 1675а
 • рудица 1825
 • рудиште 1947
 • рудна жица, рудник 1947
 • рудњак (коњ) 1698ђ
 • рудњак (корпа) 1793а
 • рудњача 2025в
 • рудокоп 1947
 • ружа 2020д
 • ружан 1080, (време) 2007
 • ружити (ружан) 1080а, (грдити) 472
 • ружица 2021б
 • ружичаст 1910ђ
 • рузмарин 2021д
 • рујан (боја) 1910ђ, (септембар) 2311
 • рука (мишица) 2108, (шака) 2108в, лаке руке 1480, од сваке руке 971, испод руке 272, ићи од руке, поћи за руком 9, ићи на руку 422
 • рукав 1830а, в. рукавац
 • рукавац (речни) 1994, (мех.) 1627, 1629, (казан) 1800, лисни рукавац 2017
 • рукавица, рукавичар 1816
 • рукнути 2026д
 • руковалац 399
 • руковат 1629
 • руковати 399
 • руковати се 612
 • руковет 1670
 • руководити (руковати) 399, (побуда) 883
 • руководити се 231
 • рукознак 1249
 • рукољуб 615
 • рукопис (шакопис) 163, (књиж.) 167
 • рукополагати 1048а
 • рукотворина 1632
 • рукуница 1750а
 • руља 1149
 • рум 1534ђ
 • румен 1910ђ, (физиол.) 2114а
 • рундов 2028в
 • руно 2026б
 • руњав 2084а
 • рупа 2227
 • рупити 572
 • рупица (одело) 1830а
 • Руси 2080а
 • руса (бот.) 2020б, (зоол.) 2055
 • русвај (ларма) 100, (лом) 997
 • рускати 2116а
 • рускати се 1889е
 • рутав 2084а, рутава буба 2054а
 • рухо 1830
 • руцељ 1669а
 • ручавати, ручак 145
 • ручаница, ручано доба 145, 2315
 • ручати 145
 • ручити се 612
 • ручица в. рука, (мех.) 1629, (плуг) 1659, (посуђе) 1750а, (преслица) 1822а
 • ручник 1832д
 • рушевина, рушилац 694
 • рушимир 501д
 • рушити 694
 • рушљивост (право) 1290в
 • Р-Ф, Р-Х, Р-Ц, Р-Ч, Р-Џ, Р-Ш (раздвајају се П. уп. § 20)