Систематски речник српскохрватског језика (1936)/П

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (П)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


П[уреди]

 • па 2377а
 • пабирчити 1668а
 • паведрина 2007а
 • павиљон (изложба) 1516
 • павит 2020а
 • павлака 1693б
 • Пав-ле (П. уп. § 18)
 • паглодњак 2033
 • пад в. пасти
 • падавина 2008
 • падавица 2156
 • падати в. пасти, в. падавина, (датум) 2270, (сродство) 1164, (догађати се) 2342
 • падеж (грам.) 2383
 • падина 2000
 • падишах 1224а
 • пажња, пажљив 898, (учтив.) 441 (пажња П. уп. § 17)
 • пазакуп 1483
 • пазар (куповина) 1503, (трг.) 1514, (продаја) 1498
 • пазарити (купити) 1503, (погодба) 1517, (продаја) 1498
 • пазариште 1514
 • пазити 898, (опрезан) 45, (неговати) 420
 • пазити се (опрезан) 45, (љубав) 854
 • пазухо 2100а, (лист) 2017
 • пајалица 746а
 • пајанта 1689а
 • пајати 746
 • пајац 1118
 • пајван 1698г, 1821
 • пајити 2125
 • Пај-си-је (П. уп. § 20)
 • пајташ 1159
 • пак 2377а
 • пакао, пакла, паклен 1039
 • пакет 762
 • паклина 1790д
 • паклић 762
 • паковати 762
 • пакосник 861
 • пакост, пакостан, пакосна 861
 • пакт 1205а
 • паладијум 1962
 • паламар 1821
 • паланка 2004б
 • палата 1718
 • палац (рука) 2108в, (нога) 2109д, (мера) 2200а, (паоци) 1622а, 1790а
 • палацати 2051б
 • палацке 1441б
 • палача 1718
 • палеж 1900
 • палеоген 1984а
 • палеозојско доба 1982
 • палеолитско доба 1984б
 • страна 152
 • палеонтологија 1980
 • палета 1107
 • палетковати 1668а
 • палидрвце 1772в
 • палије 773
 • паликућа 1355
 • палисад 1774а
 • палити 1900а, (бол) 2124а, (укус) 2123г
 • палица 1633, (добош) 1100
 • паличњак 1590
 • палиште 1900в
 • палма 2023д
 • палоција 1700б
 • палош 1446
 • палуба 1713б
 • палудински слојеви 1984а
 • паљ (брод) 1713в, (ступа) 1765
 • паља 1900в
 • паљба 1444 (паљ-ба П. уп. § 20)
 • паље 1839д
 • паљевина 1900в, (крив.) 1355
 • памет, паметан 907, 908, дозвати се памети 907а, узети се у памет 45, научити памети 470а
 • памтивек 2293
 • памтити, памћење 902
 • памук 1682, 2020к
 • памуклија 1831б
 • памуклијаш 1836а
 • памучан 1682
 • панађур 1515
 • панаија 1074в
 • пангалоз 1156
 • пандур 1269
 • паница 1757
 • пансион 1536а
 • панталоне 1831в
 • пантљика 1637а, (мера) 1601, 2200в
 • пантљичара (зоол.) 2067в, (медиц.) 2146
 • панцир 1449а
 • пањ 1689, (бот.) 2016
 • пањега 1726б
 • пањкати 466
 • паор 2004а
 • паоци (палац) 1622а, 1623, 1790а
 • паочити 1790г
 • папа 1051
 • папагај 2043
 • пападачи 2058
 • папазјанија 1843ђ
 • папак 2035а
 • паперје 2041
 • паперта 1059
 • папир 165
 • папирни новац 1553
 • папирница 1549
 • папкари лијопрсти 2037,
 • „ такопрсти 2035
 • папоњак 2035а
 • папрат 2025а
 • папрен 1843ж, (скуп) 1519
 • паприка (бот.) 2021г, (зачин) 1843ж
 • паприкаш 1843ђ
 • паприти 1843ж
 • паприца (тестера) 1599, (млин) 1839б
 • Папуанци 2080г
 • папула 1843б
 • папуча 1814, (механ.) 1610а, 1624а, 1630, 1790
 • папучар 1815
 • пар (двоје) 2180б, (једнак) 984, у тај пар 2281б
 • пара (новац) 1554, 1551в, 1552, на другу пару 1313б
 • пара (физ.) 1895б
 • парабола (геом.) 2209, (физ.) 1872а
 • параболично огледало 1906
 • параграф 1275
 • парада 1434а
 • парадаис 1843б
 • паразит (бот.) 2025в, (човек) 254а
 • паразитске болести 2146
 • парајлија 1473
 • паракувар 1842
 • паралажа 479
 • паралела (поређење) 981
 • страна 153
 • паралелан 2210а, 2235б
 • паралелник 1601б
 • паралелно везивање (електр.) 1918а
 • паралелограм сила 1864
 • паралелопипед 2231
 • парализа 2155, 2156
 • парамагнетизам 1913в
 • парамециј 2071
 • парампарче 1874г
 • паран 2180б
 • парастос 1074а
 • парати 683, (отшити) 740, (грепсти) 687, парати уши 824
 • парафин 1964
 • паре 1551
 • парентеза 2389
 • парионица 1833
 • парип 1697
 • парити (грејати) 1890а, (рубље) 1933а, парити очи 2121а
 • парити се (зоол.) 2026г
 • парк 2004б
 • паркет 1717б
 • паркетар 1786
 • парламенат 1227
 • парламентарна влада 1243а
 • парламентарни избори 1231
 • парложити 1655
 • парни котао 1895в
 • парница 1292
 • парничар 1292а
 • парнички трошкови 1308
 • парњак (вршњак) 1159а, (ренде) 1596
 • пароброд 1713а
 • парожак (рог) 2026б, (ракље) 1633в, (виле) 1677
 • паројак, паројчити се 1703б
 • парох, парохија 1051а
 • партер 1717е, (позор.) 1115
 • партизан 1232
 • партија 2328а, (роба) 1495, (буџет) 1255, (игра) 176, (странка) 1232
 • партијалник 1524
 • партикула 2369
 • партицип 2386
 • парфимерија 1541б
 • парцела 2204в
 • парче 2327б (пар-че П. уп. § 20), радити на парче 1885а
 • пас, пасји (зоол.) 2028в, морски пас 2053в
 • пас (струк) 2107, (појас) 1831е, (колено) 1165а
 • пасаж 2004г
 • пасаст 1910ј
 • пасати 1831е, (сабља) 1446б
 • пасив 2386г
 • пасива 1525
 • пасиште 1675а
 • пасјак 2094
 • пасквица 2021г
 • пасма, пасмина 2026е
 • пасмо 1824в
 • паспаљ 1839д
 • пасош 1250, визирање пасоша 1207в
 • паства 1043г
 • пастеризовање 2167
 • пастета 1845а
 • пасти 566, (спустити се) 2258, (смањити се) 2172а, (цена) 1518б, (пропасти) 22, (погинути) 3, пасти око врата 614, пасти у очи 896, пасти на ум (сетити се) 903, (помислити) 952г
 • пасти (стоку) 1691а
 • пастир 1695, (свешт.) 1048
 • пастирица (птица) 2045
 • пасторак 1174
 • пастрвка, пастрмка 2053а
 • пастрма 1845а
 • пастрнак 2020љ
 • пастув, пастух 1697а
 • пастуља 1643
 • пасуљ 2020е, 1843б
 • патак 2049
 • патарица 1061а
 • патарице 1192
 • страна 154
 • патворити 991а
 • патернитет 1280б
 • патинути, патисати (попустити) 2178в, (престати) 2286
 • патити (се) 21
 • патити (гајити) 2026е
 • патка 2049
 • патлиџан 2021г
 • патња 21
 • патоген 2139
 • патока 1534д
 • патологија 2139
 • патос 1717б
 • патргати 1491
 • патријарх 1051
 • патриота 1190б
 • патрљ 1689
 • патрола (вој.) 1435
 • патролџија 1269
 • патрон (пушка) 1441в
 • патуљак 2113в
 • паћ 1875б
 • паћел 1831и
 • паћеник 21
 • паужина 146
 • пауза 2287а, (позор.) 1111
 • паузница 1689а
 • паук 2062
 • паун 2047
 • пауновац 2059
 • паучина 2062
 • пафта 1831е
 • пахати 746
 • пахуљица 2217а, (снег) 2008г
 • пацити 615
 • пацов 2033, уништавање пацова 2167
 • пачавра 1771
 • пачарис 997
 • пачати се 215
 • паче (пиктије) 1843ђ
 • пачињак, пачији, пачји 2049
 • паша (пасти) 1691а
 • пашанац, пашеног 1186б
 • пашканат 2020љ
 • пашмаг, пашмак 1814
 • пашњак 1675а
 • пашњача 1831е
 • паштета 1845а
 • паштити се 255
 • пашче 2028в
 • певати 1102, (поез.) 1138 (петао) 1702а
 • певач 1102
 • певачице (птице) 2045
 • певница 1055б
 • певушити 1102
 • пега 2110б
 • пегав 1910ј
 • пегавац 2143г
 • пегла 1833а
 • педагогија 1369
 • педаљ 2200б
 • педел 1398
 • педесет 2180б
 • педикер, педикирати 1853б
 • пезити 1361
 • пеизаж 1105
 • пејоратив 2370
 • пека 1759а
 • пекар, пекарница 1840
 • пекмез 1844б
 • пекна 1843ђ
 • пексимит 1841
 • пелагра 2144
 • пелен 2021к
 • пелена 1832г
 • пеленаш 1534в
 • пеленгири 1831в
 • пелеш 2084а
 • пеливан 1118
 • пеливој 1684
 • пеликан 2049
 • пелцер 2015а
 • пелцовање 2142б
 • пена 1882б
 • пензија, пензионар 1259г
 • пени 1554а
 • страна 155
 • пенис 2106а
 • пентрати се 564
 • пенџе 1814а
 • пењати 604
 • пењати се в. пети се
 • пењача 1769а
 • пепелужница 1130
 • пепељав 1910в
 • пепељак (бот.) 2019, (лептир) 2059
 • пепељара 159
 • пепељаст 1910в
 • пепељача 1948а
 • пепељуга 1130
 • пепео 1900е
 • пепеоница 159
 • перад, перадарник 1701
 • пераје (риба) 2053, пераја (свињче) 1700г
 • перајари 2029
 • перајица 1681а
 • пераст 2208
 • пергаменат 165
 • перда 1831ј
 • перец 1841
 • перивој 1684
 • перигон 2018б
 • перика 1853а
 • перикардит 2150
 • перило 753, 1833
 • периља 1833
 • перина 1739в
 • период 2272, (грамат.) 2390
 • периода (геолог.) 1980а, (физ.) 1873, (електр.) 1924, (менструација) 2128б
 • перионица 1731, 1833
 • перитонит 2149
 • периферија 2215, (град) 2004в
 • перјаник 1225
 • перјаница 1835а
 • перјати (лан) 1681а, (бежати) 603
 • перје 2041 (пер-је П. уп. § 18)
 • пермска периода 1982д
 • пернат 2041
 • перо (птица) 2041, (за писање) 164 (кључ) 1734б, (плуг) 1659
 • перовођа 1484б
 • перон 1709
 • пероноспора 2025в
 • перорез 1796а
 • Пер-са (П. уп. § 20)
 • Персијанци 2080а
 • персонална унија 1202
 • перуљати 680
 • перуљати се 2041
 • перуника 2023в
 • перут 2084а, 2110, 2157
 • перутати 680
 • перутати се в. перут
 • перутац, перућац 2157
 • перушка 2041
 • перфекат 2385б
 • перчин 2084а
 • першун 2020љ
 • песак 1776, 1976
 • пескаоница 164
 • песковит 1776
 • пескуша 1656а
 • песма (поез.) 1138, (певање) 1102
 • песмарица 167
 • песник 1138
 • песница 2108г
 • песничање 206
 • пестозуб 87
 • пет 2180б
 • пета 2109д
 • петак 2312, црни петак 21
 • петакиња (кобила) 1697б
 • петао 1702а
 • петачка 1787б
 • пете 1831и
 • петељка 2017, 2018б
 • пети (пењати) 604
 • пети се 564, (дизати се) 2254, (повећавати се) 2171а
 • петина 2180б
 • петићи 2143а
 • страна 156
 • петица (оцена) 1381а, (врата) 1734а, (коса) 1669а
 • петиција 1230
 • петичар 1381а
 • петља (везати) 734, (плетиво) 1827, (копча) 1830а
 • петљавина 20
 • петљанац 502
 • петљанија в. петљавина, (брбљати) 111
 • петљати 20, (сиромах) 1474
 • петнаест 2180б
 • петни в. пета, из петних жила 255
 • петодинарка 1554
 • петорка (буре) 1787б
 • петпарац 1554
 • петрахиљ 1061
 • петров крст 2023а
 • петрографија 1987
 • петролеј, петролеум 1964
 • пећ 1736
 • пећар 1781, (пекар) 1840
 • пећи, печем, пеку, печење 1840, (на ражњу) 1842в, (Сунце) 1989б, (укус) 2123г, (бол) 2124а, пећи ракију 1534г, пећи кафу 1534ж
 • пећина 1998а
 • пећка, пећњак 1736
 • пехар 1755
 • пехарник 1225
 • пецати (рибу) 1705б, (бости) 625, (заједати) 457
 • пецач 1705б
 • пециво (хлеб) 1841, (печење) 1843ђ
 • пецкати, пецнути (бости) 625, (заједати) 457
 • печалба, печалити 1475
 • печат 743, 1249
 • печаторезац 1807
 • печен в. пећи, (умешан) 913
 • печеница 1843ђ
 • печењак 1843д
 • печење 1843ђ
 • печити (мазити) 418
 • печити (убости) 625
 • печити се 44
 • печурка 2025в
 • пеш (каца) 1787б, (скут) 1830а
 • пешадија 1427а
 • пешак (пешачити) 556, (пешадија) 1427а
 • пешачити, пешице 556
 • пешкир 1832д
 • пештера 1998а
 • пешчан 1976
 • пешчар 1776, 1987а
 • пешчара 2054а
 • пивар, пивара 1534е
 • пивница 1534
 • пиво 1534е
 • пизма 855
 • пијавица 2067а, (кукица) 1635
 • пијан, пијаница 157
 • пијаничко лудило 2145
 • пијанка, пијанство, пијанчити 157
 • пијаћи 149, пијаћа вода 1534б
 • пијаца 1514
 • пијетет 858б
 • пијук (алатка) 1661, в. пијукати
 • пијукати 1702в
 • пијуцкати 149
 • пик (карте) 197, имати пик на кога 509
 • пикавац 159
 • пикаљ 2111а
 • пикринска киселина 1969
 • пиктије 1843ђ
 • пила 1599
 • пилав 1843б
 • пилана 1599
 • пиле 1702в
 • пилетина 1843ђ
 • пилити (тестера) 1599, (турпија) 1592
 • пилотина в. пилити
 • пилула 2165
 • пиљак 189
 • пиљар 1529
 • пиљити 2121в
 • пингвин 2049
 • страна 157
 • пинен 1971
 • пинија 2024
 • пинтер 1787
 • пинути (сркнути) 149, (напит) 157
 • пионир (вој.) 1427д
 • пипав 265, 2275а
 • пипак 2054
 • пипање в. пипати, чуло пипања 2119
 • пипати 721, 2119, (истраживати) 931
 • пипати (кидати) 680
 • пипиревка 234
 • пиплица 1702б
 • пипник 1601б
 • пипнути 721
 • пир 139, (свадба) 1169
 • пирамида (геом.) 2230, (кристал.) 1986
 • пире 1843б
 • пиринач 2023ђ
 • пирити (дувати) 2115б, (ветар) 2011
 • пирјанити 1842б
 • пиркати (прати) 753, (пирити) 2011
 • пирлитати 1824
 • пирник 1169
 • пировати 139, (свадба) 1169
 • пиросфера 1975а
 • пиротехничар 1803а
 • пирун 1769б
 • писак (пиштати) 1889е, (фрула) 1096, (гајде) 1097, (птица) 2041
 • писаљка 164
 • писанија 278
 • писанка 1376
 • писар 160, (чин.) 1260, 1484б
 • писарница 1253, 1493б
 • писати 160, (књижев.) 1121, (писмо) 374, (поклон) 278
 • писаћа машина 164а
 • писац 1120
 • писка 1889е
 • пискав 1103б
 • пискарати 1121
 • писмен 161, (књиж.) 1121
 • писмено 1249
 • писмо 166, (слово) 162, (пошта) 1401, (грамат.) 2366
 • писмоноша 1407, голуб писмоноша 2046
 • писник 1096
 • писнути 1889е, (уво) 2120а, ни писнути 99
 • пита 1844а
 • питак 151
 • питање 358, (предмет) 953, у питању 923в, довести у питање 25, 2322а, знак питања 2367
 • питати (питање) 358
 • питати се (поздрав) 444
 • питати (хранити) 142
 • пити, пиј, пијмо, пијте 149, (зоол.) 2026в, (опијати се) 157, (пушити) 159
 • питије в. пиктије
 • питом (живот.) 2026е, (човек) 440, (земља) 1656а
 • питомац 1387, 1394
 • питомина 1656а
 • пића 2026е
 • пиће в. пити, (напитак) 1534а итд.
 • пихтије в. пиктије
 • пишманити се 226
 • пишталица црна 2044
 • пиштати 1889е, (уши) 2120а, (плакати) 91
 • пиштаљка 1889е
 • пиштољ 1441а
 • ПЈ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • П-К (раздваја се П. уп. § 20)
 • ПЛ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • плав 1910г, (коса) 2084а
 • плавети (се) 1910г
 • плаветнило, плавило 1910г
 • плавити (поплава) 1994б, (млеко) 1693б
 • плавити в. плав
 • плавојка, плавуша 2084а
 • плавоок 2087б
 • плажа 1992
 • плаз 1659
 • плазати се 200
 • страна 158
 • плазина 1839б
 • плазити (језик) 2095
 • плазити се 97
 • плазма крвна 2114а
 • плакавица 6
 • плакат 339б
 • плакати (плач) 91
 • плакати (прати) 753
 • плам, пламен 1900г
 • пламена лампа 1920
 • пламенаст 2208
 • пламеник 2143а, 2157
 • пламењача 2025в
 • пламтети 1900г
 • план (намера) 880, (грађев.) 1774б
 • пландиште, пландовати 1691а
 • планета 1989в
 • планиглоб 1990д
 • планина 2000
 • планинар, планинац 2000
 • планинка 1691а
 • планути (пламен) 1900г, (гнев) 848, (потрошити се) 301, (пушка) 1444
 • пласт, пластити 1677
 • плата 1485, (чинов.) 1266
 • платежна средства 1562
 • платив 1562б
 • платина (метал) 1962, (дрво) 1689а
 • платинасти метали 1962
 • платити 1562, (искихати) 470б, платити главом 3
 • платиша 1562
 • платка, платкати се 197
 • платнар 1825б
 • платнарска радња 1543
 • платнен 1825б
 • платно 1825б, (сликар.) 1105, (тестера) 1599
 • плаћа 1485
 • плаћање, плаћати 1562
 • плаћеник (вој.) 1421
 • плах, плаховит 849, 890
 • плахта 1748а
 • плач, плачан 91
 • плашило, плашити 842а
 • плашити се, плашљив 842
 • плашњача 1677
 • плашт 1831
 • плаштани лист 2065
 • плаштаница 1061
 • плебисцит 1227б
 • плева 2018б
 • плевити 1662
 • племе 1190а
 • племенит 1012, (племство) 1153
 • племенски 1190а
 • племић, племићки, племство 1153 (пле-мић-ка П. уп. § 20)
 • плен, пленити 288
 • пленум 1230
 • плес 198
 • плесан 2025в
 • плесати, плесач 198
 • плеснив 2025в (пле-снив П. уп. § 17)
 • плести 709, 1827
 • плести се 215
 • плетар 1793
 • плетара 1703в
 • плетеница 2084а, (униформа) 1449б
 • плетер 709, (зид) 1774а
 • плетиво 1827
 • плетиља 1827
 • плетића игла 1827
 • плеткаш 502
 • плетњица (плуг) 1659, (кола) 1790в
 • плећа, плећат, плеће 2100
 • плећка 2100
 • плеурит 2148
 • плех 1799
 • пливалиште 570
 • пливање (физ.) 1881
 • пливати 532, 570, (физ.) 1881
 • пливач 570
 • плик 2137б
 • плима 1992а
 • плин 1860б
 • страна 159
 • плинути 1994б
 • плиоцен 1984а
 • плисирати 1829в
 • плиска 2045
 • плитак, плићи 2223а, (вода) 1994б
 • плитица 1757
 • плиткоуман 912
 • плићак, пличина 1994б
 • плиш 1825а
 • плован (патак) 2049, (жупник) 1051а
 • плован (река) 1994б
 • пловац 1705б
 • пловидба 1713
 • пловити (пливати) 532, (брод) 1713г
 • пловка 2049 (плов-ка П. уп. § 20)
 • пловке (игра) 195
 • пловућац 1987в
 • пловуше 2049
 • пловчији, пловчји 2049
 • плод (бот.) 2019, (успех) , (дејство) 2354
 • плодан (бот.) 2019, (земља) 1657, (стварати) 2319
 • плодити се 2127
 • плодник (бот.) 2018г
 • плодница (материца) 2106б
 • плодоносно улагање главнице 1573
 • плодоред 1653
 • плодоуживање 1281в
 • плођење 2127
 • плојка 195
 • плоска 1754а
 • плот 1720
 • плотун 1444
 • плоча 2217а, (потков.) 1698в, (камен) 1776
 • плочица в. плоча, (таблета) 2165
 • плочник 2004г, 1777
 • плуг 1659, (мера) 2204б
 • плужити 1658
 • плунџер 1621
 • плурал 2380
 • плус 2182
 • плусквамперфекат 2385б
 • плута в. плуто
 • плутњак 2022а
 • плуто 1689б
 • плутократија 1153б, (влада) 1214
 • плућа 2102, запаљење плућа 2148
 • ПЉ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • пљаснути 1889е
 • пљачка, пљачкати 288, (рат) 1453в
 • пљескати 548, (тапшати) 85, (шум) 1889е
 • пљоснат 2220а
 • пљоснатица 2053а
 • пљоштимице 2262, (нож) 1796а
 • пљуваоница 1753а
 • пљувати 2117г
 • пљувачка 2094а
 • пљувачна жлезда 2094а
 • пљунути 2117г
 • пљусак 2008а
 • пљускавице 2143а
 • пљускати 714
 • пљуснути (просути) 804
 • пљуснути в. пљуштати
 • пљуштати (киша) 2008а, (догађати се) 2342, (вода на уста) 135
 • П-Н (раздваја се П. уп. § 20)
 • пнеумонија 2148
 • пнеумоторакс 2148
 • П-Њ (раздваја се П. уп. § 20)
 • по 2256, (према) 2356
 • по (прилошко П. уп. § 33)
 • по (пола) 2180б, … и по 2171
 • побадати 796
 • побаскијати 1689а
 • побауљке, побаучке 563
 • побацити, побачај 2129в, (крив.) 1363
 • побашка 2333а
 • победа, победилац, победити (борба) 510, (утакмица) 503а, (рат) 1462, (суд) 1307
 • победоносан 510
 • побелети 1910а
 • страна 160
 • побеснети (гнев) 848, 890а, (медиц.) 2143ђ
 • побећи 603
 • побијање, побијати (забити) 796, (вод. камен) 1839б, (цену) 1518б, (оповргавати) 950а, побијање судске одлуке 1311а
 • побити в. побијати, (убити) 517, (уништити) 310
 • побити се 504
 • побледети 2114а
 • побожан 1021
 • побојавати се 842
 • поболевати 2133
 • побољшати (се) 321, 425а
 • поборавити 904
 • поборник 504б
 • побости 796
 • побочан, побочке 2262
 • побочница 1457б
 • побрати 678
 • побратим, побратимство 1160а
 • побринути се 241
 • побрисати 747
 • побркати 262
 • побркати се (погрешити) 262, (завада) 505
 • побројити 2175
 • побуда 883, 2351а
 • побудалити 909
 • побудити 883, (изазвати) 2354
 • побуђати 2025в
 • побуђен 883
 • побуна 1239
 • побуњеник 1239
 • повадити 783
 • поваздан 2280
 • повалити 644
 • повампирити се 1024
 • поварити 1794в
 • повез, повезати 734, (књиговез.) 1849
 • повезача 1831и
 • повезица 2163
 • повелики в. велики
 • повеља 168
 • поверавати в. поверити
 • повереник 943, (трг.) 1494, (парлам. избори) 1231б
 • поверење 943, злоупотреба поверења 1341
 • поверилац, повериоца, повериоци, поверилаца, поверитељ 1487а
 • поверити (дати) 269б, (казати) 330
 • поверити се 330
 • поверљив 943, 1146а
 • поверовати 942, 943
 • повесмо 1681 (по-ве-смо П. уп. § 17)
 • повесница 1134
 • повест 1134
 • повести (водити) 609, (возити) 653, — коло 198, — парницу 1292, — истрагу 1322, — преговоре 388
 • поветарац 2011
 • повећати 2171а, 2178а, 2218
 • повећи 2218
 • повечерје 2313б
 • повештати 299
 • повијати (дете) 1832г, (терати) 498
 • повијати се 1873а
 • повије 2087а
 • повика 469
 • повикати 100
 • повиновати се 234
 • повирити 2121г
 • повисити 2171а, (цену) 1518а
 • повисок 2203
 • повити 1832г
 • повити се 1873а
 • повише 2171а, 2178а
 • повишица 1266а
 • повлађивати 414
 • повлака (павлака) 1693б, (црта) 2199
 • повласно добро 1281в
 • повластити, повластица 1276
 • повлачење в. повлачити (се)
 • повлачити 649, (последица) 2356
 • страна 161
 • повлачити се 228, (трајати) 2272, (рат) 1459а
 • повлашћен 1276
 • повод 2352, 883, дати повода 2354
 • повод (коњ) 1698б
 • поводањ 1994б
 • поводац 1698б
 • поводити се (угледати се) 232, (тетурати се) 560
 • поводљив 232
 • поводник 1698ђ
 • повозити 621
 • повој 1832г, (почетак) 2282
 • повојница 278
 • повољан 11а, 425а, (пријатан) 823
 • повољити 415
 • поворка 2176, (народа) 1149
 • повраз 1750в
 • поврат 2288, (крив) 1316а
 • повратак 574
 • повратна грозница 2143г
 • „ сила (закоњ) 1274г
 • повратити (добити) 11, (дати) 281, (посувратити) 699, (из желуца) 2149
 • повратити се (вратити се) 574, (освестити се) 2155
 • повратник 1990а
 • повратница (пошт.) 1402а, (медиц.) 2133а
 • повраћај 281, — права 1338а, — царине 1272
 • повраћање в. повратити, повраћање болести 2133а
 • повраћати (се) в. повратити (се)
 • повреда в. повредити, телесна повреда 1362, повреда тајне писама 1339
 • повредити (ранити) 628, (позледити) 2136б, (прекршити) 235
 • повремен 2290а
 • повресло 1800
 • поврнути 699
 • повртарство 1683
 • поврће 1843б
 • поврх (врх) 2255, (уз) 2174
 • површан 2330а, (овлаш) 2178в
 • површина 2204, 2238, неравна површина 2224, кружна површина 2215
 • повука (пошт.) 1405, (берза) 1523а
 • повући (вући) 649, (опозвати) 398а, (из оптицаја) 1551г, (напити се) 157, (пушити) 159
 • повући се 228, 576, (рат) 1459а, повући се у себе 901
 • повучен 53
 • повучина 1523а
 • погађати в. погодити
 • погађач 1027
 • погазити (ногама) 621, (прекршити) 235, погазити обећање 372а
 • поган (измет) 2026в
 • поган (нечист) 1875а, (човек) 1000
 • поганац (медиц.) 2157
 • поганија 1156
 • поганик 1022
 • поганити 1875а
 • погасити 1900б
 • погача 1841
 • погачар 2023а
 • погдекад 2271
 • погибао, погибељ 25
 • погибија, погинути 3, (чезнути) 877
 • поглавар 1241а
 • поглаварство 1241а, општинско поглаварство 1269
 • поглавит 2330а
 • поглавица 1241а
 • поглавље 2328а
 • погладити 613
 • поглед (гледати) 2121а, (начело) 956, у погледу 953а
 • погледати 2121а
 • погнати 498 (по-гна-ти П. уп. § 22)
 • погнути се 530 (пог-ну-ти П. уп. § 20)
 • поговарати се 339
 • поговор (књига) 1123, без поговора 483
 • погодак, погоци 210а, 727а
 • страна 162
 • погодан 425а, 823, 874
 • погодба (споразум) 389, (трг.) 1517, (услов) 2341а
 • погодбени начин 2386в
 • погодити (гађати) 210а, 727а, (напад) 2357а, (решити) 934, (сликар.) 1105
 • погодити се (споразумети се) 389, (трг.) 1517
 • погон (гонити) 498, (пушка) 1444г, (мех.) 1608б, службени погон 1294
 • погоњач 1608б
 • погорелац 1900в
 • погоршати 2133а, 959
 • погосподити се 1155
 • поготову 2178а
 • пограбити 286
 • погранични 2005а
 • погрбити се 530, 2099
 • погрда, погрдан 461, 472
 • погреб, погрепсти 5
 • погрешан, погрешити, погрешка 262, 988а
 • погружен 833
 • погубити (убити) 517, (изгубити) 23, 271
 • погубљење (закон.) 1336
 • погурити се 530
 • погушати се 504
 • ПОД- (не раздваја се П. уп. § 22)
 • под (испод) 2259
 • под (патос) 1717б
 • подавати се 234
 • подавити (давити) 622
 • подавити (подвити) 699
 • подавно 2293
 • подагра 2144
 • подадути 2137
 • поданик 1201
 • подао 69
 • подарити 278
 • подастрети 774, (поднети) 277
 • податак 926
 • подати се 234
 • подбадати 387
 • подбан 1241б
 • подбацити (камена) 203, (заостајати) 994б
 • подбел 2021к
 • подбити 1610
 • подбити се 2137а
 • подбој 1722
 • подбости 387
 • подбочити се 550
 • подбрадак 2092а
 • подбунити 1239
 • подбухнути, подбуо 2137
 • подвала, подвалити 481
 • подвеза 1831ж
 • подвести 1002б
 • подвиг 9
 • подвијати 699
 • подвикнути 100, (коме) 465а
 • подвилична жлезда 2094а
 • подвити 699
 • подвластити 408
 • подвлачити в. подвући
 • подводан 1994б
 • подводити 1002б, (под-во-ди-ти П. уп. § 22)
 • подвођење (крив.) 1361
 • подвожњак 2003а
 • подвоз 653
 • подвојен 2327б
 • подвољак 2092а
 • подворење 442
 • подворник 1857
 • подвратник 2036а
 • подвргнути 408
 • подвргнути се 234
 • подврнути, подвртати 699
 • подврћи в. подвргнути
 • подвући (вући) 775, (писање) 163, (истаћи) 337 (под-ву-ћи П. уп. § 22)
 • подвући се 589
 • подглавак 1736б
 • подговарати, подговорити 387
 • страна 163
 • подгорје 2000
 • подгревати, подгрејати (грејати) 1890а, (потпиривати) 2354
 • подгризати, подгристи 677
 • подгрљача 1694ђ
 • подгуркивати се 373а
 • подејствовати 241, 376
 • подела, поделити 2328а, (мат.) 2183а, подељена мишљења 224а
 • подерати 679
 • подерина 1830в
 • подесан 823, 425а
 • подесити 319
 • подесити се 232а
 • подест 1717д
 • подетињити се 43
 • подешавати 319
 • подешавати се 232а
 • подземни 1997а, подземна вода 1995б, подземно стабло 2016б
 • подзидати 1774
 • подивљати (зоол.) 2026ђ, (суров) 513а
 • подизати (дићи) 646, (грађев.) 1774, (направити) 309, (гајити) 421, 2026е
 • подилазити (вода) 1882а, (жмарци) 2139а
 • подина 2000
 • подићи в. подизати, (цену) 1518а, — главу 546б
 • подићи се 2254, (устати) 522а, (настати) 2318, (устанак) 1239а
 • подићи в. подилазити
 • подичити се 62
 • подјамчити се 1489
 • подјарити (ватру) 1900в, (подбости) 387
 • подјармити 408
 • подјармица 1694ђ
 • подједнако 984
 • подјезична жлезда 2094а
 • подлактица 2108б
 • подланица 2108в
 • подлац 69
 • подлежати 406
 • подлећи (у борби) 510б, (смрт) 3, (суд) 1307
 • подлизивати 1882а
 • подлистак 1141
 • подлога (зид) 1774а, (суштина) 2330а, (опанак) 1814а
 • подложан (квару) 959б
 • подложити 1900в
 • подложник 1824а
 • подлокати 1994б
 • подлост 69
 • подлупити се (хлеб) 1841
 • подмазати 779а, (подмитити) 395
 • подмерити 1866а
 • подмет 2388а
 • подметати в. подметнути
 • подметач 1611б
 • подметнути (метнути) 774, 2259а, (кришом) 482, (штројити) 1697а, подметнути ногу 515
 • подмигивати се 458
 • подмирити 31а
 • подмитити 395
 • подмладак 2077
 • подмладити се 2074б
 • подморница 1466
 • подмукао 69
 • поднадути 2137
 • поднајам 1483
 • поднапити се 157
 • поднаредник 1429
 • подне 2315
 • поднебље 2006
 • подневак 1990б
 • подневни 2315
 • поднесак 1248
 • поднети (донети) 652, (предати) 277, (трпети) 21, (издржати) 258, може поднети 296
 • поднимити се 536
 • подножје (зид) 1774а, (брдо) 2000
 • подножник 1824а
 • поднос 1762
 • страна 164
 • подносити в. поднети, (трпети) 2357а, (доликовати) 1083
 • подношљив 825
 • подоба 2206, 2331
 • подобан 990, 874
 • подобар 425а
 • подобро 2178б
 • подозревати, подозрив 946
 • подојити 2130
 • подорати 1658
 • подофицир 1429
 • подоцкан 2306
 • подражавати 233, 991
 • подразумевати 952в
 • подранити 2304а
 • подраст 2149
 • подред 971
 • подредити, подређен 379
 • подрезати 666, (пчелар.) 1703в
 • подрепница 1698д
 • подржавати 422
 • подржати 2272
 • подривати (копати) 664, (ометати) 485
 • подригивати 2149
 • подробак 1845а
 • подробан 2327г
 • подрубити 666
 • подруг 2180б
 • подругивати се, подругљив 458
 • подругуша 1139
 • подружница 1493а
 • подрум 1733, (бифе) 1534
 • подрумар 1857в
 • подручје 1252а, (суд.) 1287
 • подрхтавати 2119а
 • подршка 422 (подс… в. потс…)
 • подударан, подударати се 984, (геом.) 2211б
 • подуже 2273
 • подужити 2201
 • подужица 1487
 • подузети, подузетник 1649
 • подупирати (мех.) 726, (помоћи) 422
 • подупирач 726
 • подуплата 1830а
 • подупорањ 726
 • подупрети в. подупирати
 • подухват 245
 • подухватити 549а
 • подухватити се 245
 • подушје 1074а
 • поезија 1138
 • пожалити се 353
 • пожапке 563
 • пожар 1900в
 • пожарни (стражар) 1435б
 • пожелети, пожељан 877
 • пожети 1668
 • поживети, поживити 1
 • пожиочити 1689а
 • пожњети 1668
 • пожртвовање 246, 1015
 • пожртвовање 230, 1015
 • пожуда 877
 • пожурити (се) 264
 • пожутети 1910ж
 • позабавити се (остати) 519, (бавити се) 114
 • позавидети 861
 • позади 2261
 • позадина (рат) 1453а
 • позадуго 2273
 • позаимати, позајмити, позајмица 295
 • позаконити, позакоњење 1280а
 • позаментар 1828
 • позан 2306
 • позван в. позвати, (дужност) 1008
 • позвати 363, (посета) 442в
 • позвати се 338, (разлог) 2352
 • поздер 1680
 • поздрав, поздравити 444
 • поздравити се 446
 • позеленети, позеленити 1910з
 • поземљуша 1718
 • страна 165
 • позив (звати) 363, (телеф.) 1414, (суд) 1294, (струна) 1650, (вој.) 1423
 • позивар 1294а
 • позивати (се) в. позвати (се)
 • позивница 442в, (телеф.) 1414
 • позитив 1852
 • позитиван 987, 2317, (мат.) 2179
 • позиција (буџет) 1255
 • позлатар, позлатити 1805
 • позледа 2136б
 • позлити 2133
 • познавалац 922, сведок познавалац 1300
 • познавати 922
 • познавати се 896
 • познаник, познанство 1158
 • познат 923
 • позната (мат.) 2194
 • познати 924
 • позница 1685
 • позно 2306
 • позобати 2026е
 • позор 45
 • позоран 898
 • позориште 1109
 • позорје 2342
 • позорник 1268
 • позорница 1116, (догађај) 2342
 • позубати се 500
 • поиграти 176
 • поиздаље 2266
 • поимати 915
 • поименичан, поименце 979
 • поискати 456
 • појав 2342
 • појава 2121, 2318, (позор.) 1110, природна појава 1860
 • појавити се 2121, 2318
 • појагмити (се) 288
 • појадати се 353
 • појам 918
 • појаман 916
 • појас 1831е, (геогр.) 1990ђ, (лопта) 2234а
 • појасаст 1910ј
 • појата 1721
 • појати 1102
 • појахати 569а
 • појачати 307, 2178а, (физ.) 1874в
 • појевтинити 1520
 • појединац 1145, 2333
 • појединост 2328
 • појести 130
 • појести се 851
 • појило 2026е
 • појити, појиште 2026е
 • појмити 915
 • појмљив 916
 • појурити (трчати) 209, (терати) 498
 • показати 938, (упозорити) 366, (поучити) 380, 923г, (научити памети) 470а
 • показати се 2318
 • показивати в. показати, (настава) 1370
 • покајан, покајање 1019, (религ.) 1035
 • покајати (осветити) 487, (грехе) 470в
 • покајати се (жалити) 834а, в. покајање
 • покајник в. покајање
 • покалдрмити 1777
 • покалуђерити (се) 1050
 • покапати 1882а
 • покарати 472
 • покарати се 500
 • покаткад, покашто 2290а
 • покварен 959б, (морал) 1000
 • покварењак 1000
 • покварити 322, 959б
 • покварити се в. покварен, (хем.) 1932
 • поквасити 1883а, (частити) 419а
 • покивати 1669а
 • покидати 678
 • покипети 1895
 • покиселити 1883а
 • покиснути 2008а
 • покладе 1070а
 • поклањати (се) в. поклонити (се)
 • страна 166
 • поклапати 763
 • поклапати се (слагати се) 985
 • поклапуша 1694ђ
 • поклати 517
 • поклати се 504
 • поклекнути 527а
 • поклепати 1794в
 • поклечке 527
 • поклизнути 567, (попустити) 17, (морално) 1000
 • поклисар 1207а
 • поклич 100, 363
 • поклон (дар) 278, (наклон) 445, уговор о поклону 1282г
 • поклоник 1030д
 • поклонити 278
 • поклонити се 445
 • поклонодавац, поклонопримац 1282г
 • поклопац, поклопити 763, (одговор) 359
 • покљуница 2042а
 • покожица 2110
 • покој 49, за покој душе 1074а
 • покојник
 • поколебати 949б
 • поколебати се 886
 • поколеник 1748а
 • поколење 1165а
 • покољ 517, (рат) 1456
 • покондирити се 1155а
 • покоп, покопати 5
 • покопица 1687
 • покор (укор) 471, (брука) 1017
 • покоравати се, покоран 234
 • покорити 408
 • покорити се 234
 • покосити 1676, (убити) 517
 • покосница (кост) 2111, (бот.) 2023а, запаљење покоснице 2158
 • покошкати се 500
 • покрађа 289
 • покрај 2267, (упркос) 2354г
 • покрајина 2005
 • покрасти 289
 • пократити 2202
 • покрвити се 504
 • покренути 634, — питање 953, — новине 1140
 • покренути се 553
 • покрет 1861, (полазак) 577, (полит.) 1236
 • покретан 634, (имање) 1472а
 • покретати, покретач в. покренути
 • покретнина, покретност 1472а
 • покривати в. покрити
 • покривач 1748а, (кревет) 1739в
 • покрити 764, (покриће) 1560а
 • покриће 1560а
 • покрмачити 1875а
 • покров 5
 • покровац 1748а, (коњ.) 1698а
 • покровитељ 426
 • покропити 780
 • покрстити (се) 1073
 • покрхати, покршити 682
 • покрштењак 1044, 1073
 • покудити 475
 • покуљати 1882а
 • покуњити се 833
 • покупити 273, (дизгине) 1698д
 • покупити се 2202
 • покус 932
 • покућар 1857
 • покућство 1737
 • покушавати, покушати 240
 • покушај 240, (крив.) 1316а
 • пол (физ.) 1913, (геогр.) 1990, (спол) 2026г, 2073
 • пола 2180б
 • пола (скројка) 1829б
 • полагано 1862а
 • полагати (метнути) 644, (стопи) 2026е, в. положити, полагати на што 378, 957
 • полажајник 1196а
 • полазак, полазити 577, 2282, (простирање) 2245а, (походити) 579
 • полако 1862а
 • страна 167
 • полакомити се 877а
 • Полара 1989
 • поларизација (светл) 1912а (електр) 1917
 • поларни 1990, поларна област 1990ђ, поларпа светлост 1914д
 • поларник 1990а
 • поласкати 434
 • полгође 2276, (школа) 1374
 • полевати 780
 • поледица 2010
 • полеђина 2243а
 • полеђушке 531
 • полен 2018в
 • полепшати 1078а
 • полет 891
 • полетарац (птица) 2041, (почетник) 925б
 • полетети 1886а, (похитати) 264
 • поливати в. полевати
 • полигон (геом.) 2214, полигон сила 1864
 • полизати 676а
 • полијелеј 1772а
 • поликлиника 2164
 • полином 2191
 • полип (зоол.) 2069а, (медиц.) 2147
 • полити 780
 • политика, политичар 1234
 • политички покрет 1236, политичка права 1211, политичка странка 1232
 • полић 1754б
 • полица 1742а, (осигур.) 1526
 • полиција 1268
 • поличица (кола) 1790в
 • полка 198 (пол-ка П. уп. § 20)
 • полни в. сполни
 • полован 299
 • половина 2180б, (време) 2283
 • половити 2180б
 • половник 1534в
 • полог (јаје) 1702г
 • положај (место) 2240, (физ.) 1861, (чинов.) 1260, (рат) 1452б
 • положајна група 1261а
 • положар 289
 • положен 2251
 • положити (метнути) 644, (стоци) 2026е, (платити) 1562 положити рачун 1567, положити оружје 1456б, положити испит 1379
 • положница 2015а
 • полој 1994б
 • поломити 682
 • полошке 2251
 • полубрат 1175а
 • полувача 2216б
 • полуга 1582, (физ.) 1869
 • полугодишњи 2276
 • полугодишњица 1074а
 • полудети 910
 • полузваничан 1246
 • полукрван 2037а
 • полукруг 2215в
 • полулопта 2234
 • полумесец 1989г
 • полумрак 1902в
 • полумртав 2132б
 • полуострво, полуоток 1996
 • полупати 693
 • полупречник 2215
 • полусестра 1176а
 • полуслужбен 1246
 • полуспрат 1717е
 • полутан 927б
 • полутар 1990а
 • полутка (мех.) 1628
 • полутон 1889б
 • получити 282
 • пољак 1269
 • пољана 1998
 • Пољаци 2080а
 • пољачина 2150
 • поље 1998
 • пољоделац 1651
 • пољопривреда 1651
 • пољубац, пољубити 615
 • пољуљати 310а
 • страна 168
 • помагати 422, (запомагати) 364
 • помагач 422, (крив.) 1316б
 • помада 2165
 • помазање 1072
 • помајка 1171б
 • помакнути в. помаћи
 • помало 2177, 2178в
 • помаљати 756
 • помаљати се 2121
 • помама, помамити (се) 890а, (луд) 910
 • поман 241
 • помањкање 2320
 • помањкати (нестати) 2321, (поцркати) 3
 • помаћи 634
 • помаћи се 553, (физ.) 1861
 • помахнитати 910
 • помеђаш 1157а
 • помељар 1839в
 • помен (поменути) 338, (парастос) 1074а, ни помена 2320
 • поменути 338
 • померати, померити 634, — памећу 910
 • померити се в. помаћи се
 • помести (чистити) 747а
 • помести (забуна)
 • помести се 262
 • пометина 2129б
 • пометња (забуна) 900а, (грешка) 262
 • помешати (саставити) 302, (промешати) 712, (побркати) 262
 • помешати се (физ.) 1884а
 • помијара 1730
 • помије 753
 • помилар 1839в
 • помиловање 1338
 • помиловати в. помиловање, (миловати) 613
 • помињати 338
 • помирење 501
 • помирисати 2122
 • помирити 501
 • помирити се 501, (пристати) 224
 • помирљив 501
 • помисао, помислити 952г
 • помицати (се) в. помаћи (се)
 • помичан 634
 • помишљати в. помислити, (намера) 880а
 • помлатити 517, (град) 310
 • помлинар 1839в
 • помножити 2183
 • помња 241
 • помодан 1199, 1838
 • помодарка 128, 1838
 • помодрети 2114а
 • помол 2121
 • помолити 756
 • помолити се, помаљати се 2121
 • помолити се (Богу) 1065
 • помор 2141
 • поморанџа 2020ж
 • поморац 1713
 • поморити 517
 • поморски 1992
 • помоћ 422, правна помоћ 1324, прва помоћ 2163, звати у помоћ 364, 454
 • помоћи 422
 • помоћни 2355
 • помоћник 422, (служба) 1484б, (занат) 1773б, (суд.) 1279в
 • помоћница (бот.) 2021г
 • помоћу 2355
 • помрачити 910, — славу 433а
 • помрачење Сунца 1989б
 • „ Месеца 1989г
 • помрети 3
 • помркивати 373
 • помрсити 710, — рачуне 485
 • помрчина 1902в
 • помусти 1692а
 • помутити 1884, — срећу 837а
 • помутња 1238
 • помучити се 21
 • понављање в. понављати, понављање кривичног поступка 1330
 • понављати 346, 2288, (школа) 1380
 • понављач 1380
 • страна 169
 • понајвише 2171, 2178а
 • понајлак 1862а
 • понаособ 2333а
 • понашање, понашати се 35, 74
 • понегда 2271а, 2290а
 • понегде 2241
 • понедељак 2312
 • понекад 2271, 2290а
 • понети (носити) 652, (трудноћа) 2129, (усеви) 1667
 • понети се (горд) 62
 • понешто 2372ђ
 • понижавати, понизити 462
 • пониже 2203а
 • понизан 67
 • понизити се 67
 • пониквица 1688а
 • понирати 1994а
 • понићи (нићи) 2019б, (порекло) 2282а
 • поништај исправе 1290в
 • поништити (уништити) 310, (такса) 1251, (опозвати) 398а
 • понова в. поново
 • поновац 1380
 • поновни, поново 2288
 • понор (амбис) 2000а, (река) 1994а
 • понорница 1994а
 • понос, поносан, поносит 867, (горд) 62
 • поносити се 867, (горд) 62
 • поноћ 2313а
 • понтиски слојеви 1984а
 • понтоњер 1427ђ
 • понуда, понудити 274, (трг.) 1500
 • понудити се 437
 • понукати 387
 • поњава 1739в
 • поњатан 916
 • поодавно 2293
 • поодјутрити се 2314
 • поодрасти 2074
 • поорати 1658
 • поочим 1171а
 • пооштрити 465
 • поп 1048
 • попадати (пасти) 566, (попасти) 2256
 • попадија 1048в
 • попара 1843д
 • попарити 1842а, (чај) 1534з
 • попасти (паша) 1691а
 • попасти (наслагати се) 2256
 • попац 2055
 • попаша 1691а
 • попашан 877а
 • попевка 1139
 • попети 604, 646 (поп-нем П. уп. § 20)
 • попети се 564, (дизати се) 2254
 • попис (списак) 160, (забрана) 1310, (заоставштине) 1283б, (становништва) 1257
 • пописати в. попис
 • попити 149
 • поплава 1994б
 • поплавети 1910г
 • поплат (нога) 2109д, (обућа) 1814а
 • поплашити 842а
 • поплашити се 842
 • поплеснивети 2025в
 • поплочар, поплочати 1777
 • поповати 380а
 • поподити 1717б
 • по подне 2315б
 • поподневни 2315б
 • попола, пополе 2180б
 • поправилиште 1320б
 • поправити 321, 425а, (оправити) 324
 • поправити се (морал) 999
 • поправка в. поправити
 • поправљање, поправљати в. поправити, завод за поправљање 1320б
 • поправни испит 1379б
 • попратити 601
 • попреко 2262, гледати попреко 96, 855
 • попрети 310
 • попретити 488
 • попречав, попречке 2262
 • поприште 2342, (борба) 504
 • страна 170
 • попрсје 1108
 • попрскати (шкропити) 780
 • попрскати (попуцати) 1874г
 • попруг 1698а
 • попузнути 17
 • попунити 813, (уписати) 160, (мањак) 2327
 • попуст 1521
 • попустити (олабавити) 716, (смањиги) 1518б, (смањити се) 2178в, (попустљив) 225б, (попузнути) 17
 • попустљив 225б
 • попут 981
 • попутника 594
 • попуцати (попрскати) 1874г
 • попушити 159
 • попуштати в. попустити
 • пор 2023а
 • пора 2110
 • порабни уговор 1282и
 • поравнање (стечај.) 1315а, (суд) 1296
 • поравнати се 1296
 • поравнити 2204
 • поради 881
 • порадити 241
 • порадовати се 832
 • порађати се 2129а
 • поражавајући, поражавати в. поразити, поражен 963
 • пораз 14, 22, (рат) 1462а
 • поразан 14
 • поразити (упропастити) 516, (запрепастити) 963
 • порамак 1832а
 • пораменице 1831з
 • поранити 2304а, (уранити) 116
 • пораст 2113б
 • порасти 2218а, (човек) 2113б
 • поратни 1453
 • порвати се 205 (пор’вати се П. уп. § 2)
 • поребарке 531
 • поребрица 2102, запаљење поребрице 2148
 • поревенити се 1313б
 • поред (место) 2267, 2267а, (уз) 2174, (упркос) 2354г
 • поредак (полит.) 1237
 • поредба 981, (грам.) 2384
 • поредити 981
 • поређати 996, 2269
 • поређење 981, (грам.) 2384
 • порез, пореза 1271а
 • порезати (сећи) 666, (пореза) 1271а
 • порезник 1271а
 • порекло 2282, (породично) 1165
 • пореклописне књиге 2026г
 • пореметити, поремећај 320, 2332а, (покварити) 322, (испретурати) 997
 • пореска управа 1271а
 • порећи 344
 • поречје 1994
 • поречкати се 500
 • порити (сећи) 666, (месар) 1845, (парати) 683
 • порицати 344
 • поркет 1825б
 • поробити 1464
 • пород 1172
 • породиља 2129а
 • породиљска грозница 2143в
 • породити се 2129а
 • породица, породички 1163
 • порођај 2129а
 • порожје 1694ђ
 • порозан 2227
 • порок 1000
 • поросити 780
 • порота 1320а
 • порочан 1000
 • порта 1055а
 • портрет 1105
 • портфељ (минист.) 1243
 • поруб, порубити 1829в
 • поруга 458
 • поружнети 1080а
 • порука в. поручити
 • страна 171
 • поруменети 2114а
 • поручити (вест) 365, (трг.) 1508
 • поручник 1429
 • поруџбина 1508
 • порушити 694
 • порфир 1987в
 • порцелан 1540
 • порцеланска земља 1957
 • порција (јела) 141, (посуђе) 1757
 • посаветовати 381
 • посаветовати се 388
 • посад 2299
 • посада (тврђава) 1451б, (брод) 1713
 • посадити (метнути) 526б, (садити) 1687, 2016в
 • посадити се 526а
 • посао 251, (трг.) 1493, (обрт) 1509, (његова посла) 35
 • посвађати (се) 500, 505
 • посве 2178а
 • посведневно 2289а
 • посведочити 342
 • посвета, посветити (наменити) 882, (књига) 1123, (свештен.) 1048а, (упутити) 380, (поверити) 330
 • посветити се (бавити се) 114, (цркв.) 1031
 • посветлити 1902а
 • посвећен 922
 • посвојеник, посвојити 1174а
 • посвојење (суд.) 1280
 • посебан 2333а
 • посед 1470
 • поседак 175
 • поседати 526а
 • поседлица 1698а
 • поседник 1471
 • поседовати в. посед
 • посејати 1665
 • посек 1843з
 • посекотина 2136
 • посело 175
 • посељачити се 2004а
 • посести (вој.) 1463, (узјахати) 569а
 • посестрима 1160а
 • посета, посетити 442, 579
 • посетилац в. посета, (публика) 1114
 • посетница 442а, 168
 • посећи 666
 • посећивати 579, (школа) 1375а
 • посилити се 408
 • посилни 1429
 • посинак, посинити 1174а
 • посипати 780
 • посипач 164
 • посипка 1736в
 • посисати 150, (подојити) 2130
 • поскакивати 559
 • поскок (зоол.) 2051б
 • поскорити 264а
 • поскочити 559
 • поскочица 1139
 • поскупети, поскупити 1519
 • поскура 1069
 • посланик (парлам.) 1229, (дипл.) 1207а
 • посланица 365
 • посланство 1207а
 • посластица 1844а
 • посластичар 1844
 • послати 280
 • после 2299, 2305, (ред) 2305б
 • последак, напослетку 2284
 • последица 2356
 • последњи 2284, (најгори) 995б, последња воља 1283а, последња одбрана 1423
 • посленик 251, (право) 1282и
 • после подне 2315б
 • пословати 251, (трг.) 1493
 • пословица 1132
 • пословни 1493, пословне хартије (пошт.) 1401в
 • пословник (парлам.) 1230
 • пословница 1493
 • пословођа 1484б
 • послодавац 251б, 1484а
 • страна 172
 • послуга (служба) 1857, (послужити се) 296, уговор о послузи 1282ђ
 • послужавник 1762
 • послужење 274
 • послуживати в. послужити, (служба) 1484
 • послужитељ 1857
 • послужити (користити) 425, (средство) 2355, (понудити) 274
 • послужити се (употребити) 296, (послужење) 275
 • послужно добро 1281в
 • послух 234
 • послушан 234
 • послушати (повиновати се) 234а, (услужити) 437
 • посматрати 2121б
 • посмртни
 • посмрче 1173ђ
 • пособац 1173в
 • посолити 1843ж
 • поспан 2125г
 • поспешан 425а
 • поспешити, поспешница 264а
 • посрамити 863б
 • посребрити 1953
 • посред 2242
 • посредан 2340б
 • посредник 438, (трг.) 1494
 • посредовати 438
 • посредством 2355
 • посркати 149
 • посрнути 567, (пострадати) 1474, (поклизнути) 1000
 • посртај, посртати 567
 • пост 1843, (цркв.) 1070
 • постава 1830а
 • поставити (метнути) 644, (сто) 1744б, (створити) 2319, (чинов.) 1261, (постава) 1830а
 • поставити се 522
 • поставка 952в
 • постављати в. поставити
 • постављач (монтер) 1609
 • постављење 1261
 • постаја 1709
 • постајати в. постати
 • постан 1843, 1843ж, посна земља 1657а
 • постанак, постање 2318
 • постарати се 241, (збринути) 424
 • постарети, постарити 2074а
 • постати 2318
 • постеља 1739
 • постељина 1739а
 • постељица (порођај) 2129б, постељица лежишта 1626а
 • постепен 2348, 2275а
 • постигнути в. постићи
 • постигнуће 9
 • постидети (се) 863
 • постижан 9
 • постизати 9
 • постити в. пост
 • постићи (успети) 9, (снаћи) 7
 • постојан (трајање) 2273, (сталан) 2347а, (који се не квари) 959в, постојана равнотежа 1865
 • постојати 2317, не постојати 2320
 • постојбина 2005б
 • постоље (сто) 1744, (мех.) 1580
 • постотак 2187
 • пострадати 22, (имов.) 1474
 • пострићи 671, (овце) 1695г
 • постројење 1580а
 • постројити се 1433
 • поступ 1839б
 • поступак в. поступати, (админ.) 1247, (суд) 1292, 1317
 • поступан 2348
 • поступати, поступити 35, 213, (млин) 1839б
 • посувратити 699
 • посувраћен в. посувратити, (наопак) 919в
 • посуда (посуђе) 1750, в. посудити
 • посудити 295
 • страна 173
 • посуђе 1750
 • посуђивати 295
 • посукљати 1882а
 • посумњати 945, (подозревати) 946
 • посустати 2126
 • посути 780
 • посушити 1883а
 • пот 2117в
 • потабати 725
 • потаја, потајан 272, потајна грозница 2143б
 • потакнути в. потаћи
 • потаман 828
 • потаманити 517
 • потамнети 1902, (боја) 1910а
 • потамо се 553
 • потанко, потанкост 2327г
 • потапати 811
 • потапкати 725, (потапшати) 611
 • потапшати 611
 • потаћи (ватру) 1900в, (потстаћи) 387
 • поташа 1948а
 • потварати, потворити, потвора 466
 • потврда, потврдан, потврдити 342, (овера) 1249, (пријема) 282а, (признаница) 1564 (по-твр-да П. уп. § 18)
 • потег 1629
 • потега 1790в
 • потегнути (вући) 649, (ударити) 512, (напасти) 507
 • потегнути се 728
 • потез (писање) 163, у великим потезима 2330а
 • потезати в. потегнути
 • потенцијал (физ.) 1872г, (електр.) 1914б, (грам.) 2386в
 • потера в. потерати, (полиц.) 1323
 • потерати (гонити) 498
 • потерница 1323
 • потес 1656б
 • потећи 1882а
 • потешкоћа 19
 • потиљак 2084
 • потиљна кост 2082а
 • потирати (газити) 725
 • потирати се (мат.) 2185
 • потисак 650, (физ.) 1879
 • потискивати, потиснути 650, (рат) 1461
 • потити се 2117в
 • потицати в. потаћи, (последица) 2356, (порекло) 2282а
 • потиштен 408
 • потка 1824
 • потказати, потказивач 468
 • поткапак 1835а
 • поткати 1824
 • поткечити 193
 • поткивач 1795
 • поткита 1828
 • потклобучити се 2137б
 • потковати 1795
 • потковица 1698в
 • потковичар 2031
 • поткожити се (угојити се) 2113г
 • поткожњак 2157
 • поткопавати (копати) 664, (ометати) 485
 • поткорњак писар 2054а
 • поткрадати 289
 • поткраљ 1222
 • поткрасти се 262
 • поткратити 2202
 • поткрепити (потврдити) 342
 • поткрепити (се) 2132а
 • поткресати 666
 • поткупити, поткупљив 395
 • поткусити 2327а
 • поткусуривати 1562а
 • поткућница 1656
 • потлачити (газити) 725, (угњетавати) 408
 • потлеуша 1718
 • потмуо 1889ђ (пот-му-о П. уп. § 20)
 • поток 1994г
 • потом 2305
 • потомак 1165б
 • страна 174
 • потонути 1881
 • потоњи 2299
 • потоп (поплава) 1994б, (библ.) 1062
 • потопити 811
 • потопити се 4
 • поточара 1839а
 • потпадати 1252а
 • потпалити 1900а
 • потпасати (се) 1831а
 • потпасач 2163
 • потпасти 1252а (пот-па-сти П. уп. § 20)
 • потпетак 1831в
 • потпетити, потпетица 1814а
 • потпирити 2354
 • потпис 160а, (служб.) 1249
 • потписати (се) 160а
 • потплата 1830а, 1832а
 • потплатити (поткупити) 395, в, потплата
 • потпомагати, потпомоћи 422
 • потпора 422
 • потпоручник 1429
 • потпрашити 1442
 • потпретседник 399
 • потприштити се 2137б
 • потпуковник 1429
 • потпун (цео) 2327, (сасвим) 2178а
 • потпуно 2178а
 • потпустити 395а
 • потра 325, 1667а
 • потраживање, потраживати (захтевати) 456, (дуг) 1487а, (књиговод.) 1524
 • потрајати 2272
 • потрбушке 531
 • потргати 678
 • потргнути 783
 • потреба, потребан 31
 • потребит 1474
 • потребовати 31
 • потремак 1728
 • потрепштина 31
 • потрес (физ.) 1873а, (земљотрес) 2013, (душев.) 834
 • потресен 834
 • потрести (трести) 637, в. потрес
 • потрзати (вадити) 783, (позивати) 363, (питања) 358
 • потрица 1667а
 • потрошак 301
 • потрошач 1505
 • потрошити 301, (новац) 1479
 • потрошња 1505
 • потрпати 656
 • потрти 725
 • потрудити (се) 255
 • потрусити 780
 • потрчати 558
 • потсвојац, потсвојити, потсвојкиња, потсвојче 1174а
 • потседлица 1698а
 • потсетити, потсетник 370
 • потсећи, потсецати 666
 • потсећи се (ноге) 842
 • потскакивати, потскочити 559
 • потслонити се 536
 • потсмевати се, потсмех, потсмехнути се 458
 • потстаћи, потстицати (ватра) 1900в, (утицати) 387, 2354
 • потстицај 387, 2354
 • потстрек, потстрекивати, потстрекач 387 (суд.) 1316б
 • потстрићи 671
 • потсудност 1287
 • потужити се 353
 • потук 1787а
 • потулити 1900б
 • потуљен 69
 • потура 1554а
 • потурити 774, (кришом) 482
 • потуткач 387
 • потући (убити) 517, (победити) 1462
 • потући се 504
 • потуцати се, потуцња 591 (по-туц-ња П. уп. § 20)
 • потхват 245
 • страна 175
 • потценити, потцењивати 957а, 859, (цена) 1469
 • потчинити 408
 • потчињавати се 234
 • потчињен 28, (служба) 399б, (чинов.) 1241а, 1259в
 • потшишати 1853
 • поћерка 1174а
 • поћи 577, 2282, (школа) 1375а, поћи за кога (удати се) 1167б, поћи за руком 9
 • поћудан (повољан) 425а, 823, (ћуд) 73
 • поубијати 517
 • поуздан (ослонити се) 944а, (поверење) 943, (одан) 857
 • поузданик 1320б
 • поуздати се 944
 • поузеће 1405
 • поука в. поучаваш
 • поучавање, поучавати 380, (школа) 1370, поучавање странака 1296
 • поучан, поучна књижевност 1126а
 • поученије 1064
 • поучити в. поучавати
 • похабан 299
 • похађати в. походити
 • похарати 289
 • похарчити 1480
 • похвала, похвалан, похвалити 433
 • похвалити се 352
 • похватати 499
 • похитати 264
 • похлапан, похлепан 877а
 • поход 579, (рат) 1453
 • походити 442, 579, (школа) 1375а
 • походни (свечан) 1197
 • похота, похотљив 877а
 • поцепати 679, (критик) 464
 • поцрвенети 1910ђ, (лице) 2114а
 • поцркати 3
 • поцрнети 1910б, (од Сунца) 1989б
 • поцрпсти 810
 • поцупкивати 559а
 • почадити, почађавети 1900ђ
 • почастити 519
 • почасни, почаст, почаствовати 448
 • почастити (се) 139
 • почек 295
 • почекати 2309
 • почесни, друштво за почесне спекулације 1313б
 • почесто 2290
 • почетак, почеци, почети, почетан