Систематски речник српскохрватског језика (1936)/О

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (О)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


О[уреди]

 • оаза 2001а
 • ОБ- (не раздваја се П. уп. § 22)
 • оба 2180б
 • обавеза 406, 1008, (војна) 1424
 • обавезан, обавезати се 406, 1008
 • обавестити 365
 • обавестити се 924б
 • обавештајни 365
 • обавештач 365
 • обавештен 922
 • обавештење 365
 • обавити (омотати) 761
 • обавити (посао) 236
 • обављати 236, 249
 • обад 2058
 • обадати се 1694д
 • обадва, обадвоје, обадвојица 2180б
 • обазирати се, обазрети се, (окренути се) 543, (обзир) 965
 • страна 131
 • обазрив 45
 • обал, обла в. обао
 • обала 1992, 1994, (ограда) 1720а
 • обалити 605, 630
 • обалски радник 1859
 • обамирати, обамрети 2135
 • обангавети 2109ђ
 • обао 2207, 2232
 • обарати 605, 630
 • обарача 1441б
 • обарити 1842а
 • обасипати в. обасути
 • обасјати 1902а
 • обасути 396, (питањима) 358, (хвалом) 433
 • обашка 2333а
 • обвезан, обвезати се в. обавезан (об-ве-за-ти П. уп. § 22)
 • обвезник (вој.) 1424
 • обвезница 1570
 • обвијати, обвити 761
 • обгрлити 614
 • обдан, обданица 2313
 • обданиште 1388в
 • обдарен 911а
 • обдарити 278
 • обделавати, одцелати 1653
 • обдукција 2163
 • обед 143
 • обеда 1357
 • обедити 466
 • обедовати 143
 • обезбеда 26
 • обезбедити 26, 428 (о-без-бе-ди-ти П. уп. § 22)
 • обезбеђење 26, (гаранција) 1489
 • обезглавити (полит.) 1210
 • обезматичити се 1703а
 • обезнанити се 2155
 • обезобразити се 865
 • обезоружати 391а
 • обезубети 2094
 • обезумити 393
 • обележач 1588а
 • обележити 976
 • обележје 976, 2332
 • обелети, обелити 1910а
 • обелоданити 1146
 • обер 1702а
 • оберучке 2108, (примити) 443
 • обесветити 1031а
 • обеселити се 832
 • обесити 632, (коша) 517, (суд.) 1336а
 • обесити се 534а
 • обескличити 2167
 • обескрепити 1312
 • обесмртити
 • обеснажити (закон) 1274г, (пресуду) 1312
 • обеспокојавати 845
 • обест, обестан, обесна 65, 890а
 • обесхрабрити 386
 • обетован 372
 • обећавати, обећање, обећати 372, (нада) 879
 • обеушити 1829а
 • обешењак 89а
 • обештетити 325а, 1282л
 • обештећење 325а
 • обешчастити 514, 1002
 • обзинути 2093б
 • обзир 965, 2353, имати обзира 436
 • обзирати се (окретати се) 543, (обзир) 965
 • обзнана, обзнанити 339
 • обзор 1990в
 • обигравати 434
 • обијати (ломити) 682, (разбијати) 693, (отворити) 705а, — туђе прагове 453
 • обијач 1352, (чекић) 1583
 • обикнути се 79
 • обилазан 2264а
 • обилазити 581, (свраћати) 579
 • обилан, обилат 2171, (богат) 1473а
 • обилато, обилно 2178а
 • обиловати, обиље 1473а
 • страна 132
 • обим 2239, (мат.) 2211, (круг) 2215
 • обиман 2218
 • обирак 885
 • обиснути (се) 535, 614
 • обистинити се 989
 • обитавати, обитавалиште 520
 • обитељ 1163
 • Обити в. обијати
 • обићи 581, (свратити) 579, (прескочити) 247
 • обићи се (обикнути се) 79
 • обичавати 79
 • обичај 1191, (навика) 79
 • обичан 2337
 • обично 2289б
 • објава 339, — рата 1203а
 • објавити 339
 • објаснити 917
 • објашњење 917
 • објекат 2357б, (права) 1276, (грам.) 2388а
 • објектив 1810б
 • облагати (обложити) 764
 • облагати се (опклада) 196
 • облагати, облагивати 477
 • облагородити 1012
 • облак, облачак, облачић 2007б
 • обланда 2165
 • облапоран 131
 • област (геогр.) 1990ђ, 2005, (полит.) 1208, 1241б
 • облачан 2007б
 • облачиља 1113
 • облачионица 1116а
 • облачити 769
 • облачити се 124
 • облежати 615а
 • облепити 741
 • облетати 1886а, (око кога) 434
 • облигација 1570
 • облигационо право 1282
 • оближњи 2267
 • облизивати се 877а
 • облик 2331, (геом.) 2206, наука о облицима (грам.) 2379
 • обликач 1583, 1610
 • облина 2207
 • облити (крв) 2114а, (зној) 2117в
 • облица (дрво) 1689, (геом.) 2232
 • обличити 2206
 • обличје (лице) 2085
 • обло тело 2232
 • облог (медиц.) 2162
 • облога (обложити) 764, (стублина) 1619
 • обложити 764
 • обложити се (опклада) 196
 • облук (седло) 1698а
 • облутак 1976
 • облучац 1740
 • облучје 1698а
 • обљуба (крив) 1359
 • обљубити 615а
 • обмана 481, (заблуда) 262
 • обманути, обмањивати 481, 393
 • обмотати 761
 • обнављати 300
 • обнародовање (закон.) 1274г
 • обнародовати 339
 • обневидети 2121е
 • обнезнанити се 2155
 • обнети 652
 • обновити 300, 2288а, обновити парницу 1311д
 • обноћ 2313а
 • обогатити се 1473
 • обод 2244а, (шешир) 1835а, (цев) 1615, (сито) 1763
 • ободац 1805а
 • ободравати 385
 • обожавати (волети) 854, (дивити се) 860, (религ.) 1030
 • обојак 1832в
 • обоје 2180б
 • обојити 1910
 • обојица 2180б
 • оболети, обољење 2133
 • страна 133
 • обор 1691а
 • оборина 2008
 • оборити 630, 605, — главу 546а, очи 2121а, — ватру 1444а, — цену 1518б
 • обосити 1814в, (коњ) 1698в
 • обости 1697и
 • обостран 2243, (узајамно) 2339
 • обоци в. ободац
 • обрада (књиж.) 1122а
 • обрадива земља 1653а
 • обрадити 1653, (књиж.) 1122а
 • обрадовати се 832
 • обрађивати в. обрадити
 • образ 2089, (част) 1003
 • образан 864
 • образац 969, (формулар) 168
 • образина 127
 • образложити 950, 2352
 • образован, образовање 1367
 • образовати 2319
 • обрамница 1633а
 • обранити 628
 • обрасти 2084а
 • обратан 987, обратном поштом 374
 • обрати 678, — бостан 25
 • обратити (религ.) 1043в, пажњу 898
 • обратити се коме 357
 • обратно 987
 • обраћати в. обратити
 • обраћеник 1043в
 • обрачун 1567
 • обрва 2087а
 • обрвати 2132б
 • обрвка 1824а
 • обред 1063
 • обредити се 996
 • обрезаватељ, обрезање 1077
 • обрезати 666, (јевреј.) 1077
 • обрести се, обрети се 518, 2240
 • обрећи (се) 372
 • обрецнути се, обрецивати се 473
 • обријати 1853
 • обријати се 119
 • обрисати 747
 • обрлатити 387, 391
 • обрнути 640
 • обрнути се 543
 • обрнуто 987
 • оброк 143, (део) 2328
 • обронак 1999
 • обронити се, оброњавати се 1999
 • обрстити 1696д
 • обрт (окрет) 1872б, (преокрет) 2347б, (промет) 1509
 • обртај 1872б
 • обртаљка (брава) 1734б, (игра) 183
 • обртањ (кола) 1790в, (кичма) 2097а
 • обртати 640, (промет) 1509
 • обртати се 543, (физ.) 1872б
 • обртни в. обртати (се), обртно кретање 1872б
 • обртник 1468
 • обртушка грудна 1590
 • обрубити 1829в
 • обрукати 463, 1017
 • обрукати се 1017
 • обруч 1787в
 • обручати 1787г
 • обувати 769а
 • обувати се 124
 • обудовети 1166б
 • обуздати 409
 • обуздати се 873г
 • обузети (обухватити) 549а, (осећање) 822
 • обузимати в. обузети
 • обујимати, обујмити 549а
 • обука 1370
 • обуставити 2287, (плаћање) 1565а, (задржати) 1563б
 • обустављање в. обуставити, (устава) 1226а
 • обути 769а, (обућа) 1814б, (чарапа) 1832в
 • обути се 124
 • обућа 1814
 • страна 134
 • обућар 1813
 • обући 769, 1830б
 • обући се 124, 1830б
 • обухватати, обухватити 549а, (простор) 2239, (садржавати) 2334, (целина) 2326б
 • обучавати, обучити 380, (школа) 1370
 • овај 972а, 2372д
 • овакав 2332
 • овако 2344
 • овалан 2207а
 • овамо 2249
 • ован 1695а, (зодијак) 1989а
 • оваплотити 2324
 • овас 2023ђ (ов-са, ов-сен П. уп. § 20)
 • овација 85
 • овда онда 2271, 2290а
 • овдашњи, овде 2241
 • овејан 2178а
 • овејати 1672а
 • овековечити 2273
 • овенчати 433
 • овењача 1832б
 • овера, оверити, оверовити 1249, 1290б
 • овеселити 832
 • овештати 299
 • овећи 2210
 • овладати 822
 • овлажити 1883а
 • овластити 404
 • овлаш 2178в
 • овлашћење 404
 • ово 972а
 • овогодишњи 2291а
 • оволико 2170
 • оволицни, оволишни 2219
 • овострани 2243
 • оврћи 1672
 • оврха 1310
 • овршак 2255
 • овсеница 1841
 • овуда 2249
 • овца 1695б, 2036а (ов-ца П. уп. § 20)
 • овчарство 1695
 • овчији, овчји 1695 (ов-чји П. уп. §§ 18, 20)
 • огаван, огадити (се) 824
 • огаздити се 1473
 • огањ 1900в, (медиц.) 2139а
 • огар 2028в
 • огаравити (се) 1900ђ
 • оглав 1698б
 • оглавина 1811а
 • оглавичити се 2020в
 • огладнети 134
 • оглас 339, (новин.) 1141, брачни оглас 1168а
 • огласити, оглашавати в. оглас. (суд.) 1297
 • оглашење (суд.) 1297
 • оглед 932, (робни) 1403а
 • огледало 1746, (опт.) 1906, (вода) 1878б
 • огледати 240
 • огледати се 896, (огледало) 1746, (с ким) 503
 • огледни 932
 • оглобити 397а, (скупо) 1519а, (казна) 1331
 • оглодати 676
 • оглувети 2120а
 • оглупети 912
 • оглухнути 2120а
 • оглушити се 453б
 • оглушна пресуда 1307
 • огњило 1900а
 • огњиште 1736
 • оговарати 476
 • огодинити 2276
 • оголети (тело) 1830г, (шума) 1688а
 • огорчити се 855а
 • ограда 1720
 • оградити 1720
 • оградити се (од чега) 345
 • огранак 2328в, (план.) 2000, (срод.) 1164
 • страна 135
 • ограничен в. ограничити, (глуп) — 912, друштво с ограниченим јемством 1313б
 • ограничење оружања 1204а
 • ограничити 2005а, (колич.) 2172
 • ограничити се 2327а, 229
 • огранути 1989б
 • ограшје 1456
 • огрбавети 2099
 • огреб 1681а
 • огребати 623, 687
 • огребине 687
 • огребло 1681а
 • огреботина 623, 687, (медиц.) 2136
 • огрев 1980а
 • огревна површина 1890а
 • огрезнути 1881, (заглибити се) 18
 • огрејати 1890а, (Сунце) 1989б
 • огрејати се 1890а
 • огрепсти (кога) 623, (скинути) 748а
 • огрешити се 1000
 • огризине, огристи 677
 • огрлина 1698б
 • огрлица (накит) 1805а, (јака) 1830а, (коњ.) 1698б, (свињче) 1700ђ, (осовина) 1626
 • огрнути (обући) 769, (копати) 1660
 • огрнути се 1830б
 • огрозд 2020ђ
 • огроман 2218
 • огртати в. огрнути
 • огртач 1831
 • огрубети (неосетљив) 822а, (саосећање) 852а, (ружан) 1080
 • огубавети, огубати се 2157
 • огуглати 79
 • огулити (љуштити) 686, (скупоћа) 1519а
 • огуравети 2099
 • огушавети 2096
 • од (простор) 2245а, (време) 2282, (између) 2334
 • ОД- (не раздваја се П. уп. § 22)
 • ода 1139
 • одабрати 885
 • одавати в. одати, (топлоту) 1898
 • одавде 2245а
 • одавно 2293
 • одагнати 498
 • одадрети 512
 • одазвати 363
 • одазвати се 363а, (молби) 453а, (дужн.) 1008
 • одаја 1727
 • одакле 2245а
 • одаламити, одалачити 512
 • одалечити 755
 • одан, оданост (предан) 246, (веран) 857
 • оданде 2245а
 • одапети 718, (пушка) 1442, (смрт) 3
 • одапињати 718
 • одапрети 705 (одапр’о П. уп. § 2)
 • одар 1739, (мртв.) 5
 • одасвуд 2249
 • одасипати 804
 • одаслати 280
 • одастирати, одастрети 764а
 • одасути 804
 • одати (тајну) 331, (издаја) 495, (почаст) 448
 • одати се (издати се) 331, (бавити се) 114
 • одатле 2245а
 • одахнути 2126а
 • одашиљати 280
 • одбацити (бацити) 655, (спорити) 341
 • одбачај пријаве 1319а
 • одбеглица 1167в
 • одбећи 603
 • одбијање в. одбијати, одбити, (физ.) 1913а, (светл.) 1905
 • одбијати в. одбити, (одвратан) 855а
 • одбијати се в. одбити се
 • одбитак 2174а
 • одбити (ломити) 682, 693, (напад) 508, 1461б, (понуду) 275а, (молбу) 453б, страна 136 (не хтети) 225, (оспорити) 341, (одузети) 2174а, (аритм.) 2182а
 • одбити се (физ.) 1877, (светл.) 1905, (повући се) 228
 • одблесак 1905
 • одбојан 1913а
 • одбојник 1710б
 • одболовати 2133
 • одбор 399
 • одборник општински 1269
 • одбрана 426, 508в, (суд.) 1306, 1326
 • одбранбени 426
 • одбранити 426
 • одбројити 2175
 • одвабити 394
 • одвадити 783
 • одважан, одважност 843
 • одважити се 248, 843
 • одвајати в. одвојити, (отскакати) 992, 994
 • одвајати се в. одвојити се
 • одвајкада 2293
 • одвалити 682, 742, 2327б, (ударити) 512
 • одваљати 641
 • одвар 1842а
 • одвезати 735
 • одвесно 2250
 • одвести (кога) 609, (што) 634б, (возити) 653
 • одвести се 568
 • одветник 1288
 • одвећ 2171б
 • одвијати в. одвити
 • одвијач 1587
 • одвикавати, одвикнути 384
 • одвикавати се, одвикнути се 80
 • одвити (развити) 698, (одврнути) 778а, (извити) 794
 • одвићи (се) в. одвикнути (се)
 • одвише 2171б
 • одвлачити 649
 • одводити (кога) 609, (што) 634б
 • одводњавати 1664а
 • одвођење (крив.) 1354
 • одвојити 303, 607а, 2327б, 2333а, (отскакати) 992, 994, одвојити мишљење 224а
 • одвојити се в. одвојити, (издвојити се) 1147в
 • одврањити 1787в
 • одвратан 824, 855а
 • одвратити (кога) 391, (воду) 1994г, одвратити пажњу 898а, (одговорити) 359
 • одвратност 855а
 • одвраћати в. одвратити
 • одврнути, одвртати 778а, 794
 • одвртач 1587
 • одвртети 1611
 • одвртка 1587
 • одвугнути 1883а
 • одвулати се 573
 • одвући 649
 • одвући се 573
 • одгађање в. одгодити, одгађање скупштине 1228
 • одгађати 2306б
 • одгајивач, одгајити 421
 • одговарајући 985, 2338
 • одговарати 359, (слагати се) 985, 2338
 • одговарати се 219а
 • одговор, одговорити 359, одговорити обавези 1008
 • одговорност 1008
 • одгодити, одгода 2306б
 • одгој, одгојити 1368
 • одгоненути, одгонетати 1132а
 • одгонити 498
 • одгристи 677
 • одгрнути, одгртати 801
 • одгурати, одгурнути 650, (удаљити) 492
 • одебљати 2220, (угојити се) 2113г
 • одевати (се) 1830б
 • одежда 1061
 • оделити 303, 2327б, 2333а
 • страна 137
 • оделити се 1162а
 • одело 1830
 • одељак 2328а, (књига) 1123, (писање) 160в
 • одељати 668
 • одељено 2333а
 • одељење 2328а, (просторија) 1726, (вој.) 1426
 • оденути 769
 • одерати 686, (скупо) 1519а
 • одерати се 255
 • одећа 1830
 • одзвонити 25
 • одзив (пријем) 224, 453а, (лозинка) 1435а
 • одиграти (игра) 176, (плес) 198, (позор.) 1112
 • одиграти се 2342
 • одизати 646
 • одилазити 573, (отицати) 1882а
 • одисати 2227
 • одискона 2282а
 • одиста 342
 • одићи в. одилазити
 • одићи в. одизати
 • одјавити (се) 365
 • одјахати 569
 • одједаред, одједном 2180б
 • одјездити 569
 • одјек, одјекивати, одјекнути 1889а
 • одјурити (трчати) 558, (отерати) 498
 • одјутрити се 2314
 • одлагати 2306б
 • одлазак, одлазити 573
 • одлакнути 846
 • одлегати се 1889а
 • одледити (се) 1894
 • одлежати (боловати) 2133, (казну) 1331, 1332
 • одлемити 742
 • одлепити 742
 • одлетети 1886а
 • одлив (крви) 2138г
 • одлика (особина) 2332, (оцена) 1381а, (од-ли-ка П. уп. § 22)
 • одликаш 1381а
 • одликовати, одликовање 1262а
 • одликовати се (особина) 2332, (истаћи се) 994
 • одлити 804
 • одличан 425а, 958, (оцена) 1381 (од-ли-чан П. уп. § 22)
 • одличје 1262а
 • одложити 2306б
 • одломак 1123
 • одломити 682
 • одлука 884, (пресуда) 1307, 1327
 • одлутати 591
 • одлучан 884 (од-лу-чан П. уп. § 22)
 • одлучити (се) 884, (сисати) 2027а
 • одљуд 1000
 • одљутити се 848а
 • одмагати 485
 • одмазда, одмаздити 470а
 • одмакнути (склонити) 755, (испредњачити) 598
 • одмамити 394
 • одмарати (се) 2126а
 • одмаћи в. одмакнути
 • одмаћи се 573
 • одмах 2300, 2305
 • одмахнути 546, 547
 • одмекнути 1874б
 • одменити 974
 • одмерен 2178б, (умерен) 54
 • одмерити 2169, (теж.) 1866а, (гледати) 2121б, (просудити) 952
 • одмерка 1601б
 • одмет в. наодмет
 • одметати 650
 • одметник 1356
 • одметнути 650
 • одметнути се 1356
 • одмила 434б
 • одмицати в. одмакнути
 • одмицач 2112
 • страна 138
 • одмор, отморити (се) 2126а, (школски) 1373а, 1374а, (суд.) 1286б
 • одмориште 1717д
 • одмотати 759, (опити) 698
 • одмоћи 485
 • одмрзнути се 1894
 • одмрсити 711
 • однарођавати 1190б
 • однекуд(а) 2249
 • однети 652
 • однос 2338, (друштв.) 1158
 • односити (однети) 652, (времена) 2273
 • односити се 2338, (тицати се) 953а
 • односно 953а
 • одношај в. однос
 • одобравати 412, в. одобрити
 • одобрење, одобрити 224, (рачун) 1567б
 • одобровољити (се) 832, 848а
 • одовуд(а) 2249
 • одозго 2257б
 • одоздо 2253б
 • одојче (дете) 2075, (прасе) 1700в
 • одолевати, одолети 508, 225
 • одољен 2021е
 • одомаћити се 520, (обичај) 1191
 • одонда 2282
 • одонуд(а) 2249
 • одора 1830
 • одостоверити 1249
 • одостраг 2261
 • одоцнити 2306
 • одрадити 251, (дуг) 1488
 • одрастао 2074
 • одрасти 2113б
 • одред 1426
 • одредба (зак.) 1274, (грањ) 2388а
 • одредити 966, (наменити) 882
 • одредиште 1400а
 • одређен 966
 • одређивати в. одредити
 • одрезак 666, (јело) 1843ђ
 • одрезати 666
 • одрети 686
 • одрећи (одбити) 453б, (спорити) 341, (дуг) 1488б
 • одрећи се (одустати) 226, (лишити се) 229, (кога) 491
 • одречан 341, 987
 • одрешит 68
 • одрешити 735
 • одрешујућа пресуда 1307
 • одржавати в. одржати
 • одржање енергије 1868б
 • одржати (држати) 606, (сачувати) 269а, 321а, 428а, (реч) 227а
 • одржати се 2321б, (опстати) 12
 • одринути 492
 • одрицати (се) в. одрећи (се)
 • одричан 2320
 • одрод, одродити се 1164б
 • одронити се 1999
 • одрпан, одрпаница 1830в
 • одрубити 666 (одс… в. отс…)
 • одувати 2115б
 • одувек 2293
 • одуговлачити 2273, 2306б
 • одударати 992
 • одужати 2273
 • одуживати (се), одужити (се) (дугови) 1488, (трајање) 2273
 • одузет 2155
 • одузети 287, (одвојити) 303, (мат.) 2174
 • одузети се 2155
 • одузимање (мат.) 2182а
 • одузимати в. одузети, (времена) 2273
 • одуларен 51 (од-у-ла-рен П. уп. § 22)
 • одуљити се 2273
 • одумити 226
 • одупирати, одупрети 537
 • одупирати се, одупрети се в. одупирати,
 • одупрети, (противити се) 225
 • одуран 824
 • одустајати, одустати 226
 • одучавати, одучити 384
 • одучавати се, одучити се 80
 • страна 139
 • одушак 2115
 • одушевљавати (се), одушевити (се) 839
 • одушивати 2227
 • одушка 2227, дати одушке 846а (одш… в. отш…)
 • ожалити 6
 • ожалостити (се) 834
 • ожарити (се) 2022б
 • ождребити (се) 1697б
 • ожег 1736в
 • ожеднети 153
 • оженити (се) 1167а
 • ожењен 1166
 • ожети 807
 • ожећи 1900ж
 • оживети (живот) 1, (кретање) 553, 1861
 • оживити 1
 • оживотворити 2319
 • ожилавети 2015а
 • ожиљак 2136б
 • ожимати 807
 • ожица 1769а
 • ожујак 2311
 • ожутити 1910ж
 • озад(и) 2261
 • озаконити, озакоњење 1274
 • озарен 2085а
 • озарити 1902а
 • озбиљан 41, 88, 90, (важан) 378
 • озваничити 1249
 • озго 2257б
 • оздо 2253б
 • оздравити 2134
 • озеблина 2138
 • озеленети 2017
 • озеленити 1910з
 • озепсти 2119а
 • озиб 1582
 • озидати 1774
 • озим, озимица 2023ђ
 • озледа, озледити 628, 2136
 • озловољити (се) 833
 • озлогласити 923а, 339
 • озлоједити (се) 851
 • ознака, означити 976
 • ознојити (се) 2117в, (пара) 1896
 • озон 1936
 • озрнити се 2019б
 • ОИ (без ј П. уп. § 54)
 • оивичити 2244а (о-и-ви-чи-ти П. уп. § 16)
 • ојагњити 1695б
 • ојадити 21, 834
 • ојађелица 2067в, 2146
 • ојађен 21, 834
 • ојарити 1696б
 • ојачати 307, 2354б, (телом) 2132а
 • оје 1790б
 • оједати се, оједина, ојести се 2136
 • ојнак 190
 • ока 1866а
 • окагача 1717г
 • окадити 1900д
 • окалити 1794г
 • окаљати 1875а
 • окаменити се (геол.) 1987, (запрепастити се) 963
 • оканити се 491
 • окапати 255, 2309
 • окат 2121
 • окачењак 89а
 • окачити 632, (окрзнути) 721
 • оквасити 1883а
 • оквир 1107, (прозор) 1735, (целина) 2326в
 • океан 1992
 • окивати в. оков, в. окови
 • окидати (бол) 2124а
 • окилавети 2138б
 • окинути (пушка) 1444а
 • окитити 1081
 • окишати се 2008а
 • оклагија 1844а
 • оклевати 887
 • оклеветати 477, 1357
 • оклембесити се 2250а
 • страна 140
 • оклепаница 299
 • оклизати се, оклизнути се 567, 1876
 • оклоп (вој.) 1449а, (зоол.) 2063
 • оклопник (зоол.) 2038
 • оклопница, оклопњача 1466
 • окно (прозор) 1735, (амбар) 1723
 • око (около) 2264, (отприлике) 990а
 • око (очи) 2087, (амбар) 1723, (мост) 2003, бацити око на што 828
 • окобоља 2153
 • оков 1794б
 • окови 1334
 • оковратник 1831з
 • окозити (се) 1696б
 • околина 2264, 2005
 • околица 2005
 • околиш (млин) 1839б
 • околишити 221
 • околишнице 1839б
 • околни 2264
 • околност 2345
 • около в. око
 • околоматити 1829в
 • окомак (брдо) 1999, (кукуруз) 2023ђ
 • окомит 2250
 • окомити 1674
 • окомити се 509
 • окомице 512
 • окончати 2285
 • окопавати, окопати 1660, 1687
 • окопилити се 1695б
 • окопнети 2008г
 • окорео (грешник) 1000, (разбојник) 1356, (тврд) 1874б
 • окорети се 1874б
 • окосити се 473
 • окотити (се) 2026г
 • окошт 2113д
 • окрајак 2244
 • окрајка 1841
 • окрајати 221
 • ократак, ократити 2202
 • окраћати, окрачати (дужина) 2202, (време) 2274
 • окрвавити 2114а
 • окрезубети 2094
 • окрек 2025в
 • окренути 640
 • окренути се 543
 • окрепити (се) 2132а
 • окресати 666, (дрво) 2016, (пушку) 1444а
 • окрет 1872б
 • окретаљка 1734б
 • окретан 541
 • окретати (се) 640, 543, 1872б
 • окречити 1949а
 • окрзати (се) 1874г
 • окрзнути 721
 • окривати се (ветерин.) 2166а
 • окривити 466, (суд.) 1316б
 • окривљеник 466, (суд.) 1319
 • окриље 426
 • окрњити 2327а, (одбити) 693
 • окром 2336а
 • окрочити 538
 • окрпити 324а, (ударити) 512
 • округ 1241б
 • округао 2207, (број) 2190
 • окружити 760
 • окружница 1244
 • окрунити 1674
 • окрут(ан) 853а
 • окрућати 2113г
 • окршај 1456
 • оксид 1932а, 1936
 • октава 1889б
 • октаедар 2230
 • октант 2215в
 • октобар 2311
 • октроисати устав 1226
 • окужити 2142а
 • окука 2002а, (река) 1994а
 • окукати 454
 • окумити 1169, 1189
 • окуп 1149
 • страна 141
 • окупати (се) 117
 • окупација 1203а
 • окупити (сакупити) 1149, (заокупити) 387
 • окупити се 1149
 • окусити 130
 • окућити се 1162
 • окућница 1656
 • окушати 240
 • окце (пчел.) 1703в, (кромпир) 2021г, (коцка) 196
 • олабавити 716, (завртањ) 1611
 • олај 1966
 • олајавати 476
 • олако 257
 • олакотити, олакшати 257, (физ.) 1866
 • олакшавајућа околност 1329а
 • олакшање (смирити се) 846
 • олакшица 257
 • оленити се, олењити се 254
 • олепити (зид) 1774а
 • олигархија 1214
 • олигоцен 1984а
 • олизати 676а
 • олињати се 2026б
 • олистати 2017
 • оличавати, оличити 2324
 • оличен, оличење 2178а, 2324
 • оловка 164
 • олово 1956
 • оломити 682
 • олош 1156
 • олтар 1055б
 • олуја 2011
 • олук 1717г, (пушка) 1441б
 • олупати 693
 • олупина 693
 • ољутити се 2123г
 • ољуштити 686
 • омађијати 393
 • омазати 779б
 • омаја 1839б
 • омак 1697а
 • омакиња 1697б
 • омакнути се в. омаћи се
 • омален в. мали, (растом) 2113в
 • омалити 2172а
 • омаловажавати 859
 • омама 2163
 • омарица 2139а
 • омастити брк 130
 • оматорети 2074а
 • омаћи се 566, (отети се) 873б
 • омахнути (рвање) 205, (подбацити) 994б
 • омацити (се) 2028а
 • омашка 262
 • омеђити 2005а
 • омекнути, омекшати 1874б
 • омело 1840
 • омерити 2169
 • омести, ометати (спречити) 485
 • омести (мести) 747а
 • омилети, омилити 854
 • омиљен 856а
 • омирисати 2122
 • омица 1697б
 • омицати се в. омаћи се
 • омладина 2077
 • омлатити 1671
 • омлитавети 542
 • омогућити 2323
 • оморина 2009
 • омот (писмо) 166
 • омотати 761
 • омотач (мат.) 2229
 • омразити (се) 505
 • омрзнути 855
 • омркнути 2313а
 • омрсити (се) 1843
 • омршавети, омршати 2113д, (земља) 1657а
 • омча 734 (ом-ча П. уп. § 20)
 • он, она 2372а
 • онај 2372д, 972а
 • онакав 2332
 • онако 2344
 • страна 142
 • онамо 2241, 2249
 • онда 2271 (он-да П. уп. § 20)
 • ондан 2301а
 • ондашњи (онда) 2271, (онде) 2241
 • онде 2241
 • оневеселити се 833
 • онемети 1889ђ, (ћутати) 99
 • онемогућити 2323а, (спречити) 485
 • онерасположити 833
 • онесвестити се 2155
 • онеспособити 30
 • они 2372а
 • онизак 2203а
 • оно 972а
 • оновечери 2296а
 • онолико 2170
 • ономад 2297а
 • ономлани 2298
 • оностран 2243
 • онтологија 2317
 • онуд(а) 2249
 • оњушити 2026д
 • ОП- (не раздваја се П. уп. § 22)
 • опадати (лишће) 2017, (коса) 2084а, (мање) 2178в, (мањи) 2219а, (вода) 1994б, (пањкати) 466
 • опадач 466
 • опажати, опазити 895, (видети) 2121
 • опајати 746
 • опак 1000
 • опаклија 1818а
 • опал 1945
 • опалити (опећи) 1900ж, (Сунце) 1989б, (пушка) 1444, опалити шамар 512
 • опаметити (се) 907а
 • опанак 1814 (о-пан-ка П. уп. § 20)
 • опанчар 1815а
 • опањкати 466
 • опарати 783
 • опарити (се) 1890а
 • опаротина 2138
 • опасан 25
 • опасати 760, (појас) 1831е, (припасати) 1446а, б, (коњ.) 1697а
 • опасач 1446а
 • опаска 895
 • опасност 25
 • опасти в. опадати
 • опасти (паша) 1691а
 • опасти (коњ.) 1697а
 • опат, опатија 1050а
 • опаучити 512
 • опахати 746
 • опахнути 628, 2087а
 • опевати 1138
 • опека 1775
 • опеклина, опекотина 2138
 • опело 1074
 • опенити 1882б
 • опепелити, не да се ни — 225
 • опера 1117, 1086
 • оперативна медицина 2163
 • оперативне болести 2140
 • оператор 2163
 • операција (медиц.) 2163, (мат.) 2181
 • опервазити 2244а
 • опет (поново) 2288, (напротив) 987
 • опетак 1814а
 • опетовати 346, 2288, (школа) 1380а
 • опећи 1900ж
 • опећи се 2138
 • опијање в. опијати (се), (наркоза) 2163
 • опијати (се) в. опити (се)
 • опиљци 1592
 • опипати (додир) 721
 • опипати (чупати) 680
 • опипљив 2324
 • опирати се 225
 • опирач 2112
 • опирњача 1771
 • опис, описати, описивати 336, (књиж.) 1122а
 • опит 932
 • опити 157, (одушевити) 839, (наркоза) 2163
 • страна 143
 • опити се 157
 • опклада, опкладити се 196
 • опколити 760, (рат) 1461а
 • опкоп 1452
 • опкорачити, опкрочити 538
 • оплавити 1910г
 • оплавити (млеко) 1693б
 • оплаза 1658а
 • оплакати (плач) 91
 • оплакати (прати) 753
 • оплакивати в. оплакати
 • оплата (прозор) 1735
 • оплевити 1662
 • оплеменити (човек) 1012, (воћка) 1687а
 • оплен 1791а
 • опленити 288
 • оплести 709, (плетиво) 1827
 • оплићати 1994б
 • опловити 1713г
 • оплодити (зоол.) 2026г, (бот.) 2018в
 • опљачкати 288
 • опљунути 2117г
 • опна 2110 (оп-на П. уп. § 20)
 • опнокрилци 2057
 • оповргнути 950а
 • опоганити 1875а
 • оподојчити (се) 1695б
 • опозвати (наредбу) 398а, (дипломац.) 1207ђ
 • опозиција 1230а
 • опознити 2306
 • опојан 157а
 • опојати 1074
 • опојни отров 2145
 • опомена 367, (парлам.) 1230б, (казна) 1385
 • опоменути 367
 • опоменути се 903
 • опонашати 991
 • опор (укус) 2123г, (понаш.) 473
 • опоравилиште 2159
 • опоравити се 2134
 • опорављање 2159
 • опорезати 1271а
 • опорећи 344, (оповргнути) 950а
 • опорити 683
 • опорњак 2026б
 • опорука 1283а
 • опоручитељ, опоручити 1283
 • опосум 2039
 • оправдан 2352
 • оправдање, оправдати 427
 • оправити 324
 • оправити се 238
 • оправка 324
 • опран в. опрати, (отресит) 29
 • опрасити (се) 1700б
 • опрати 753
 • опрашити (копати) 1660
 • опраштати (се) в. опростити (се)
 • опрегача 1831ђ
 • определити (се), опредељивање 220
 • опредељење (пошта) 1400а, (телегр.) 1409г
 • опрез, опрезан 45
 • опрека 986
 • опрема (техн.) 1580а, (вој.) 1449, (коњ.) 1698, (брод.) 1715в
 • опремити в. опрема
 • опремити се 238
 • опрети се 225
 • опретилети 2113г
 • опречан 986
 • опржити (се) 1900ж
 • опрзнити 1845б
 • опријатељити се 1181а
 • опрљити 1900ж
 • опрљуша 1656а
 • опробан 857
 • опробати 240, 932
 • опростити 411, (дуг) 1488, (ослободити) 429
 • опростити се (избавити се) 13, (отрести се) 492, (растанак) 446
 • опроштај 411, (растанак) 446, (грехова) 1035а
 • страна 144
 • опроштење 411
 • опруга 1613
 • опружање в. опружити, (мишића) 2112
 • опружити (се) 697, (протегнути се) 524а, (лећи) 531а
 • опршњак 1832г
 • опсада 1451в
 • опсадно стање 1239б
 • опсег 2239
 • опсежан 2218
 • опсек (бунар) 1724
 • опсена, опсенити 393
 • опсенар 1026
 • опсерваторија 1988
 • опсести 1451в
 • опсећи, опсецати 666
 • опскрба, опскрбети 283а, (трг.) 1502
 • опсовати 474
 • опстанак, опстати 12
 • опструкција 1230а
 • оптатив 2386в
 • оптеретити, оптерећење 256, (вентил) 1617, (хипот.) 1310
 • оптика 1901
 • оптицај (крви) 2114, (новац) 1551г
 • оптичар 1810
 • опток крви 2114
 • опточити 1829в
 • оптужба, оптужити 467, (закон.) 1319
 • оптужница 1325а, 1319в
 • опћи в. општи
 • опћинство 1154
 • опуномоћени министар 1207а
 • опуномоћеник, опуномоћитељ, опуномоћити 404, 1282б
 • опустети 2005в
 • опустити, опустошити 310
 • опустити (се) 2250а
 • опута 1815
 • опушак 159
 • опходити се 1158
 • опхрван 826
 • опчинити 393
 • опширан 2327г
 • опшити 1829в
 • општи 2334, (друштв.) 1144
 • општина 1269
 • општити 326, 1158
 • орало 1659
 • оран (вољан) 880
 • орангутан 2027б
 • оранжада 1534и
 • оранија 1800
 • ораница 1656
 • орањавити 628
 • орање 1658
 • орао, орла, орлови 2042а (ор-ла П. уп. § 18)
 • орар 1061
 • орати 1658
 • орах 2022а, (завртањ) 1611а, игра ораха 190
 • орач 1658
 • орачица 1659
 • орган (бот.) 2015, (чов.) 2081а, (држав.) 1208, 1241а, (лист) 1140, (зоол.) 2026б
 • организам (бот.) 2015, (чов.) 2081а, (зоол.) 2026б
 • органогене стене 1987б
 • органска хемија 1964
 • оргуља 1091
 • орден 1805а
 • ордината 2236
 • ордонанс 1429а
 • орезати 1687
 • орендисати 1596
 • орепина 2028г
 • орибати 748
 • оригинал 1247а
 • ориз 2023ђ
 • оријентисати се 2120б
 • орити се 1889а
 • орјатин 1000
 • оркан 2011
 • оркестар 1089
 • орлић (пушка) 1441б
 • страна 145
 • орлови нокти 2021е
 • орловски нос 2090
 • орман 1742 (ор-ман П. уп. § 20)
 • орница 1656
 • оро 198
 • ородити се 1164
 • ороз (пушка) 1441б
 • оронути (мед.) 2132б, (физ.) 1874в
 • оросити 2008б
 • ортак 1313б, (уговор) 1282ј
 • ортографија 2366
 • ортопедски предмети 1817
 • оруђе (мех.) 1581, (средство) 2355
 • оружање, оружати (се) 1439а
 • оружје 1439, 1440 (о-ру-жје П. уп. §§ 17, 18)
 • оружница 1448а
 • орутавети 2084а
 • ос, оса 2057
 • оса (осовина оптичка) 1906
 • осакатити 2132г
 • осакаћење (крив.) 1362
 • осам 2180б
 • осама 1145
 • осамарити 1698а
 • осамдесет 2180б
 • осамити се 1145, осамљен (место) 2333а
 • осамнаест 2180б
 • осахнути 1895а
 • освајати в. освојити
 • освајач 1463
 • осванути 2314а
 • осведочити 950
 • осведочити се 936
 • освежити 2132а
 • освестити (се) 892, 2155
 • освета, осветити, осветити се 487
 • осветити (цркв.) 1031, 1066
 • осветлати образ 1009
 • осветлити 1902а
 • осветљење 1902а, (електр.) 1920
 • осветљив, осветник, осветољубље 487
 • освећење 1066
 • освештати (цркв.) 1031, освештан (утврђен) 937
 • освит(ак) 2314а
 • освојити 290, (рат) 1463, (савладати) 510, (придобити) 392, 856а
 • осврнути се 543, (поменути) 338
 • освртати се в. осврнути се, (водити рачуна) 965
 • осебујан 2332
 • оседети 2084а
 • оседлати 1698а
 • осек 1999
 • осека 1992а
 • осекнути 1994б
 • осенчити 1904б, (цртање) 1106
 • осетан 378, 822
 • осетило (чуло) 2118
 • осетити, осећати 822, (чуло) 2118, (бол) 2124, (опазити) 895
 • осетљив 822, (чуло) 2118, (бол) 2124, (саосећајан) 852, (увредљив) 461а
 • осећај 822, 2118
 • осећајан 852
 • осећање 822, 2124
 • осећати в. осетити
 • осећи (клипати) 2023ђ
 • осећи се (на кога) 473
 • осечак 1689
 • осигуравати, осигурати 428, осигуравајуће друштво 1526
 • осигурач (мех.) 1610а, (електр.) 1919а
 • осилити се 65
 • осим 2336а, 2377а
 • осион 65 (о-си-он П. уп. § 16)
 • осип 2157
 • осипати се (земља) 1999, (штоф) 1874г
 • осиромашити 1474
 • осиротети 1174в
 • осица 2057
 • осје 2018б
 • оскврнити 1031а, 1017а, (прљати) 1875а
 • оскоруша 2020д
 • оскрнавити в. оскврнити
 • страна 146
 • оскудан 2172, (сиром.) 1474
 • оскудевати 1474
 • оскудица 1474, (отсуство) 2320
 • оскупсти 680
 • ослабети 2132б
 • ослабити 308, 2178в, (физ.) 1874в
 • осладити (се) 823а
 • ослањати се (физ.) 1865, (наслонити се) 536, (уздати се) 944
 • ослар 1858б
 • ослепети, ослепити 2121е
 • ослободилац, ослободитељ 27, 1212
 • ослободити, ослобођавати 27, (полит.) 1212, (разрешити) 407, (суд.) 1328, (шегрт) 1773в, (охрабрити) 385
 • ослободити се (отрести се) 492, (осмелити се) 248
 • ослобођавајућа пресуда 1328
 • ословити 357
 • ослонац (физ.) 1865, (уздање) 944
 • ослонити се в. ослањати се
 • ослушкивати, ослушнути 2120
 • осматрати, осматрач 1457
 • осмевати се 87
 • осмелити се 248, 843
 • осмех 87
 • осмина 2180б
 • осмоза 1884а, 1887
 • осмотрити 1457
 • осмудити 1900ж
 • оснажити 342, (пресуду) 1312
 • оснивати 2319, (разлог) 2352
 • оснивати се 2352
 • основ (разлог) 2352
 • основа (зидар.) 1774а, (суштина) 2330а, (геом.) 2229, (мат.) 2184, (ткање) 1824, (грамат.) 2379а, 2385, 2387
 • основан (оправдан) 2352
 • основати (створити) 2319, (ткање) 1824
 • основац 1388
 • основица (геом.) 2212
 • основни 2330а, основна школа 1388
 • оснутак (стварање) 2319, (ткање) 1824
 • особа 33, 2072
 • особен 2333а
 • особеност 2332
 • особењак 39
 • особина 2332
 • особит 2333а, (одличан) 958
 • особито (нарочито) 2333а, (веома) 2178а
 • особитост 2332
 • особље 1484б
 • осовина (мех.) 1626, (геом.) 2232
 • осој 2000
 • осоколити 385
 • осолити 1843ж
 • осоран 439а
 • оспа 2157
 • оспичав 2110б
 • оспоравати, оспорити 341
 • оспособити 29
 • осрамотити (се) 463, 1017
 • осредњи 995а, 2178б
 • осрђе 2103
 • остава 269, (соба) 1729а, (депозит) 1558а, уговор о остави 1282д
 • оставилац 1283
 • оставинска расправа 1283б
 • оставити (ставити) 644, (задржати) 269, (поштедети) 311, (не дирати) 268а, (напустити) 491, (махнути се) 247, (наследство) 1283
 • оставити се 247
 • оставка 1264
 • остајати в. остати
 • остали 973
 • остан 1858б
 • останак 519
 • останце 1839б
 • остарети, остарити 2074а, 2294
 • остароковити 1698в
 • остатак (преостати) 2327в, (мат.) 2182а, 2183а
 • остати (негде) 519, (преостати) 2327в, (мат.) 2182а, 2183а, (при чему) 227
 • страна 147
 • остварити 236, 2319
 • остварити се 2318, (догодити се) 2342
 • остве 1705в
 • остраг 2261
 • острагуша 1441а
 • острвити се 2026в, ж, (осладити се) 823а
 • острвљанин 1996а
 • острво 1996а
 • острига 2065
 • острићи 671
 • оструга (коњ.) 1698в, (петао) 1702а
 • остругати 670, 748а, (турпија) 1592
 • осуда, осудити 469, (суд.) 1307, 1329, неоправдано осуђено лице 1338б
 • осуђеник 1329
 • осуђивати 469, (замерати) 1016
 • осујетити 485
 • осумњичити 946, (суд.) 1316б
 • осути 683
 • осути се (штоф) 1874г, (мноштво) 2176
 • осушити (се) 1883а, (бот.) 2014а, (мршав) 2113д, (храна) 1843з
 • осцилатор (електр.) 1929
 • осцилаторно кретање 1873
 • осцилација 1888, — мембране 1889в, — електрична 1929
 • отава 1676б, 2023ђ
 • отада 2282
 • отакати 804
 • отаљавати, отаљати 236
 • отанчати, отањити 2220а
 • отапати (се) в. отопити (се)
 • отарасити 2285
 • отарасити се 492
 • отац, оца, очеви, оцеви, оци 1171а
 • отаџбина 2005б
 • отварати в. отворити
 • отваризати 705
 • отвор 2246в, (шупљина) 2227
 • отворен в. отворити, (искрен) 68, (јаван) 1146, (боја) 1910а, отворен рачун 1560
 • отворити 705, 2246в, (почети) 2282, (седницу) 1149а, (кредит) 1561, — очи 45, — коме очи 922
 • отврднути 1874б
 • отегнути се (простор) 2238б,
 • отегнути (се) (време) 2273
 • отеготити, отежавати, отежати 256, (физ.) 1866, отежавајућа околност 1329а
 • отезати в. отегнути
 • отеклина 2137
 • отелити (се) 1694б
 • отерати 498 (о-те-ра-ти П. уп. § 23)
 • отесати 669
 • отети 288, (освојити) 1463 (о-те-ти П. уп. § 24)
 • отети се 607, (нехотице) 873б
 • отећи (тећи) 1882а, (отеклина) 2137
 • отешњати 2221
 • отимарити 1697з
 • отимати 288
 • отимати се 607, (не дати се) 12, (грабити се) 288
 • отимач, отимачина 288
 • отипкати 164а
 • отирати 747
 • отирач 1832д
 • отисак 798, (штамп.) 1848, (печат) 1400г
 • отиснути (гурнути) 619, (отисак) 798
 • отиснути се (пасти) 566, (поћи) 577, (брод) 1713г
 • отићи 573 (о-ти-ћи П. уп. § 24)
 • отицати в. отећи
 • откад(а) 2282
 • отказ, отказати 226, (уговор) 1204, (закуп) 1483а, (служба) 1484в, (зајам) 1558а
 • откако 2282
 • отканити се 491
 • откати 1824
 • откачити 733
 • откивати 738, (коса) 1669а
 • откидати, откинути 678, — од уста 1481
 • страна 148
 • отклањати в. отклонити
 • отклапати 763а
 • откле 2245а
 • отклонити 755, (спречити) 485
 • отклопити 763а, (отворити) 705
 • откључати 705б
 • отков 1669а
 • отковати 738, (коса) 1669а
 • откопавати, откопати 801
 • откопчати 707
 • откос 1676
 • откотрљати 641
 • откотрљати се 1872
 • откотурати (се) в. откотрљати (се)
 • откравити (се) 1894
 • откресати 666
 • откривати, открити 764а, (пронаћи) 933
 • откриће 933
 • открњити 693
 • откуд 2249
 • откужење 2167
 • откулучити 251
 • откуп, откупити (уцена) 293, (куповина) 1503
 • откупна пошиљка 1405
 • откупнина 293
 • откуцати, откуцавати (сат) 1808, (отипкати) 164а
 • откуцај (сат) 1808
 • откучити 733
 • отмен 75, 1155
 • отмица, отмичар в. отети, (закон.) 1354
 • отоболити се 524б, 2250а
 • отоварити 773
 • отоич 2293а
 • оток (отеклина) 2137, 2147, (острво) 1996а
 • отока 1994
 • отомбољити (се) 2250а
 • отопити (се) 1894
 • отоплети 2009
 • оточити 804
 • отпадак 2327б
 • отпадати в. отпасти
 • отпадити 391
 • отпадити се 226
 • отпадник 226
 • отпаковати 762а
 • отпарати 740
 • отпасати 1831е, (сабља) 1446б
 • отпасти (отпадник) 226, (одвојити се) 2327б, (не постојати) 2320
 • отпевати 1102
 • отперјати 573
 • отпетљати 711, 735
 • отпечатити 744
 • отпис, отписати 2174а
 • отпити 149
 • отплакати 91
 • отпирач 1734б
 • отплата, отплатити 1565
 • отпливати 570
 • отпловити 1713г
 • отпоздравити 444а
 • отпонац 1441б
 • отпор 508, (физ.) 1863, (електр.) 1918
 • отпоран 508, (физ.) 1874а, (медиц.) 2134а
 • отпорити 740
 • отпорник (електр.) 1918
 • отпоручити 359
 • отпочети 2282
 • отпочинак, отпочинути 2126а
 • отправак 1249, (пресуде) 1307
 • отправити, отправљати (вршити) 236, (послати) 280, (пошта) 1400, (тел.) 1409б
 • отправник послова 1207б
 • отпратити 601
 • отпрве 2180б
 • отпре 2292
 • отпремати, отпремити 280
 • отпремник (тел.) 1922б, (радио) 1418
 • отпремнина 1484в
 • отприлике 990а
 • страна 149
 • отпуст в. отпустити
 • „ из држављанства 1201
 • отпустити (чинов.) 1265, (из службе) 1484в, (посетиоца) 442б
 • отпутовати 594
 • отпучити 707
 • отпушити 799а
 • отпуштати в. отпустити
 • отраг 2261
 • отргнути 288, 607а
 • отргнути се 607, (опоравити се) 2134
 • отребине, отребити 752
 • отрезнити (се) 158
 • отресан в. отресит
 • отресати 749
 • отресит 60
 • отрести 749
 • отрести се 492
 • отров 2145
 • отрован 2145
 • отровати 517, 2145
 • отровати се
 • отровница 2051б
 • отромети 542
 • отрпети 508б
 • отрти 747
 • отрцавати 476
 • отрцан, отрцати се 299
 • отрчати 558
 • отсад 2299
 • отсвирати 1088
 • отсвуда 2249
 • отсев, отсевати 1905
 • отседати 520
 • отседети 526
 • отседлати 1698а
 • отсек 2328а
 • отсеком 1271а
 • отселе 2299
 • отселити се 595
 • отсељеник 595
 • отсести 520
 • отсећи 666
 • отсечак 666, (круг) 2215в, (лопта) 2234б
 • отсечан 465
 • отсипати 804
 • отсјај, отсјајивати 1905
 • отскакати в. отскочити, (одударати) 992, 994
 • отскок, отскочити 559, (физ.) 1877
 • отскора 2293а
 • отскочке 1877
 • отсле 2299
 • отслуживати, отслужити (црква) 1064, (вој.) 1424, (служба) 1484
 • отспавати 2125
 • отспреда 2260
 • отсрдити се 848а
 • отсркати, отсркнути 149
 • отстајати 522
 • отстојање 2266, (геом.) 2199в
 • отстојати в. отстајати
 • отстрага 2261
 • отстранити 755, 607а
 • отстрићи 671
 • отступ, отступати, отступити (одустати) 226, (повлачити се) 576, (воЈ.) 1459а, (одударати) 992
 • отступница 1459а
 • отсудан 2354
 • отсуство (отсутан) 218, (служба) 1484г, (непостојање) 2320
 • отсуствовати 218
 • отсутан 218, 2240б
 • отсути 804
 • отуд(а) 2249
 • отуђити 1281б
 • отуђити се 489
 • отужан (укус) 2123, (непријатан) 824
 • отумарати 573
 • отупавети 912
 • отупети, отупити 2222а
 • отурач 1624
 • отурити 755
 • отфикарити 666
 • отхранити 142, 1174б
 • страна 150
 • отцепити 679
 • отчепити 799
 • отшалити, отшалица 417
 • отшетати 122
 • отшити 740
 • отшкринути 705
 • отштампати 1848
 • отштета, отштетити 325а, (закон.) 1331а
 • отшуњати се 573, 593
 • оћелавети 2084а
 • оћоравети 2121ж
 • оћутати 360
 • оферта 1500
 • официр 1429
 • офуцати се 299
 • охладити 1890б, (побећи) 603
 • охладити се 1890б, (охладнети) 841, (уплашити се) 842
 • охладнети 841, 856б
 • охол 62
 • охрабрити 385
 • охрабрити се 843
 • охрапавети 2226
 • охромети, охронути 2109ђ
 • оцал 1958
 • оцаринити 1272
 • оцат, оцта 1843ж (оц-та П. уп. § 20)
 • оцедина 806
 • оцедит 1999
 • оцедити 806
 • оцена 952а, (школ.) 1381
 • оценити 952а, (вредност) 1469б
 • оцепити 679, (батине) 512
 • оцепити се 1147в
 • оцеубица 1363
 • оцило 1900а
 • оцрнити (боја) 1910б, (кудити) 475
 • оцртати (описати) 1122а
 • очађавити 1900ђ
 • очајавати, очајање 834
 • очамати 2309
 • очарати (опсенити) 393, (допадање) 1082
 • очатити 1065
 • очврснути (чврстина) 1874в, (агрег. стање) 1894а, (здравље) 2132а
 • очевид, очевидац 2121, 217
 • очевидан 936а
 • очевина 1171а, 1472б
 • очекивати 879а, 2309
 • очеличити (псих.) 886а, (здравље) 2132а
 • оченаш 1065а
 • оченаши 1061а
 • оченути 682
 • очепити (чепати) 618
 • очерупати 680, (отети) 288
 • очеткати 746
 • очешати (се) 721
 • очешљати (се) 118
 • очиглед 2121
 • очигледан 2121, (увидети) 936а, очигледна настава 1372
 • очијати 2041
 • очимкати 682
 • очински, очинство 1171а, утврђивање очинства 1280б
 • очинци 1839г
 • очистити 745, (заклано) 1845
 • очистити се (отићи) 573
 • очит 936а
 • очитати (молитву) 1065, (изгрдити) 472
 • очито 936а
 • очитовање, очитовати 328
 • очни 2087, очна болест 2153, очни капак 2087а
 • очњак 2094
 • очуван 300
 • очувати 269а
 • очувати се 2321б
 • очупати 680
 • очух 1171а
 • оџак (димњак) 1717г, (башт.) 1684а
 • оџаклија 1736
 • оџаковић 1153
 • оџачар 1855
 • ошамарити 512
 • страна 151
 • ошантавети 2109ђ
 • ошап 1844б
 • ошинути 512
 • ошишати (се) 1853, (овце) 1695г
 • ошљача 1858в
 • оштар (супр. туп) 2222, (јак) 307, (глас) 112, (строг) 465, (бол) 2124а
 • оштенити се 2028в
 • оштета (оштетити) 325
 • оштетити 325, (покварити) 322
 • оштећеник (суд.) 1319б
 • оштрач 1797
 • оштримице 1796а
 • оштрина в. оштар (о-штри-на П. уп. § 21)
 • оштрити 675, 1597
 • оштрица (секира) 1600, (нож) 1796а
 • оштро в. оштар (о-штро П. уп. § 21)
 • оштроконђа 849
 • оштрокутни, оштроугли 2212
 • оштроуман 911
 • ошугавети, ошугавити се, ошугати се 2157
 • ошурити 1700г