Систематски речник српскохрватског језика (1936)/Н

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (Н)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


Н[уреди]

 • на 2256
 • набавити 283
 • набавка 283, 1504
 • набављати 283, 1504
 • набадати 777
 • набасати 596
 • набацати, набацити 655, 2256а
 • набедити 466, набеђен 989б
 • набелајисати 21
 • набелити се 128а
 • набијати в. набити
 • набирати (набор) 702а, (шити) 1829в
 • набити (сабити) 725, (натаћи) 767, (набости) 777
 • набој (зид) 1774а, (нога) 2137а
 • набокати се 136
 • набор 2224б, 702а, (шити) 1829в
 • набости 777
 • набрајати 2175
 • набрати (брати) 678, (набор) 702а
 • набрекнути 2218а
 • набрецивати се 473
 • набројити 2175
 • набрусити 1597
 • набубати 171
 • набубати се 136
 • набубрити 2218а
 • набујати 2218а, (тесто) 1844а, (река) 1994б
 • набурити се 850
 • набусит 439а
 • набућити се, набушити се 2225
 • навада 79
 • навадити (вадити) 783
 • навадити (се) в. навикнути (се)
 • навађати 383
 • навала (мноштво) 2176, 1149, (бот.) 2025а, — крви 2150
 • навалити (наслонити) 765, (напасти) 507, 1458, (наметати се) 396, (нудити) 274, (врвети) 554
 • навалити се 536
 • навалице 873
 • наваљивати в. навалити
 • навезати 734
 • навек 2271
 • навести (водити) 609, 776, (наговорити) 387, 394, (поменути) 338, (платно) 1824
 • навести (вез) 1827а
 • навести се 568
 • навестити 350, (веридба) 1168а
 • навечерје 2304
 • навештавати в. навестити
 • страна 114
 • навијаљка 1824б
 • навијати 719, в. навити, в. навијач
 • навијач 856
 • навика 79
 • навикавати, навикнути 383
 • навикавати се, навикнути се 79
 • навикнути (грдити) 472
 • навиљак 1670, 1677
 • навирати 1842а
 • навитак 1824
 • навити 719, (сат) 1808, (ткати) 1824
 • навићи в. навикнути
 • навише 2253
 • навлака (јастук) 1739б, (оловка) 164, (очи) 2153
 • навлачити в. навући
 • навлаш 873
 • навод 338
 • наводити в. навести
 • наводници 2367
 • наводно 340а
 • наводњавати 1664
 • навратити (наговорити) 387, (воду) 1994г
 • навратити (се) 579
 • навреме 2304б
 • наврети в. навирати, (сузе) 92, (надрети) 396
 • наврнути (завртањ) 778, (калемити) 1687а, (свратити) 579
 • наврсти се 460
 • наврт 1687а
 • навртати в. наврнути
 • навртка 1611а
 • наврх 2256, наврх језика 903а
 • навршивати, навршити 2272
 • навући (вући) 649, (обући) 769, (наговорити) 387, (оштрити) 675, (обрве) 128а, (пасивно) 2357а
 • наг 1830г
 • нагађати 934а
 • нагазити 621, (наићи) 596
 • нагао, нагла (брз) 1862, (човек) 47
 • нагаравити 1900ђ, (преварити) 481
 • нагваждати 111
 • нагиб 2252а, (земљишта) 1999
 • нагињати 856, 874
 • нагињати се 530
 • наглавак (чарапа) 1832в, (цев) 1615, 1628
 • наглавити 1832в
 • нагласак 2364
 • нагласити 337
 • наглити 1862
 • нагло 2275, 1862
 • наглух 2120а, 2154
 • нагнати (гонити) 498, (наморати) 405
 • нагнојити 1663
 • нагнути 630, (навалити) 554, (бежати) 603
 • нагнути се 1865, (човек) 530
 • нагњечина 2136
 • нагњечити 724
 • нагњио 1932
 • наговарати 387
 • наговестити 338
 • наговорити 387
 • нагодба 389, (суд.) 1296
 • нагомилати 656, 2256а, 2176
 • нагон 873в
 • нагонити в. нагнати
 • нагост, нагота 1830г
 • награбити (се) 288
 • награбусити 21
 • награда 435, (школа) 1384, (плата) 1485
 • наградити в. награда
 • награђача, награђуша 1824а
 • награјисати 21
 • нагрда 1080
 • нагрдити 1080а
 • нагризати (гристи) 677, (хем.) 1932
 • нагрнути (згрнути) 273, (навалити) 554, 1149
 • нагрувати се 136
 • нагрцати се 1149
 • страна 115
 • нагунтати се, нагучити се 2225
 • над 2255
 • НАД- (не раздваја се П. уп. § 22)
 • нада 879, давати наду 431
 • нада (челик) 1794г
 • надалеко 2266
 • надарбеник 282, (прав.) 1282г
 • надарити 387
 • надати (почети) 2282, — вику 100
 • надати се (нада) 879
 • надати се у бекство 603
 • надахнути (се) 306а
 • надахнуће (вера) 1030в, (уметн.) 1122
 • надбискуп 1051
 • надбити 510, 1462
 • надбубрежна жлезда 2105в
 • надвикати 100
 • надвисити 2203
 • надвладати 510
 • надвожњак 2003а
 • надвојвода 1224
 • надгласати 1231а
 • надгледати 400
 • надгробни 2004ђ
 • надев 1843
 • надевати в. наденути
 • надежда 879
 • надекати се 136
 • наденути (навући) 769б, (име) 979, (јело) 1843
 • надесно 2263
 • надживети 1 (над-жи-ве-ти П. уп. § 22)
 • надзиравати 400
 • надзор 400, заштитни надзор 1337а
 • надзорник 400
 • надиграти 176
 • надимак 979
 • надимати (се) 2218а
 • надимати се (горд) 62
 • надимити 1900д
 • надир 1990в
 • надирати (наваљивати) 396, (напасти) 507, (вој.) 1458
 • надити 1794г
 • надјачати 510 (над-ја-ча-ти П. уп. § 22)
 • надлагивати (се) 479
 • надлактица 2108а
 • надлежан, надлежност 1247, 1252а, (суд.) 1287, (лична) 1250
 • надлештво 1252
 • надмашити 994
 • надметати се 503, (лицит.) 1499
 • надморска висина 1997
 • надмоћан 29, 510, 994
 • надмудрити 481а
 • наднети се 530, 2255
 • надница 1485
 • надничар 1859а
 • надо 1794г
 • надобудан 431
 • надовезати (везати) 734, (у говору) 334
 • надодати (додати) 2174, (надовезати) 334
 • надодати се 129
 • надојити 2130
 • надокнадити 325а
 • надолазити в. надоћи
 • надоле 2257
 • надомак 2267
 • надометнути 2174
 • надоћи 1994б
 • надохват 2289в
 • надражај 2118
 • надрети в. надирати
 • надрикњига 927а
 • надрилекар 2160
 • надриучењак 927а
 • надрљати 163
 • надробити 689
 • надувати (дувати) 812, (увеличати) 378а
 • надувен (горд) 62
 • страна 116
 • надун 2166а
 • надурити се 850
 • надути се (набујати) 2218а, (горд) 62, (надурити се) 850
 • надушак 149
 • нађубрити 1663
 • наерити в. нахерити
 • на жалост 834, 829
 • нажањ 1668
 • нажао учинити 515
 • нажуљити 1814б
 • назад 2261, (пре) 2292, (одмаћи се) 573
 • назадак 15
 • назадан 15, (полит.) 1233б
 • назадачке 2261
 • назадњак 1233б
 • назадовати 15
 • назвати (се) 979
 • назвати Бога 444
 • наздравити 156
 • назеб 2139а
 • назелено купити 1503
 • назепсти 2139а
 • назив 979
 • називати в. назвати
 • назидати 2256а
 • назима 2139а
 • назимац 1700а
 • назиму 2302
 • назирати 2121
 • назлобити 515
 • назначити 976, 966
 • назови 989б, назовилекар 2160
 • назор 956
 • назорице 601
 • назочан 217
 • назрети 2121
 • назувица 1832в
 • назупчавање 1623, (тестера) 1599
 • назути 769а
 • наиван 72, 943б
 • наизмак 2284
 • наизменична струја 1924
 • наизменични углови 2210б
 • наизменце 2305б
 • наизуст 171, 902а
 • наимати 1484а
 • наиме 338
 • наименовати 1261
 • наино, не моћи — 28а
 • наискап 149
 • наићи 596, 572
 • НАЈ- (не раздваја се П. уп. § 22)
 • најавити 609
 • најам 1483, 1484а, (плата) 1485, (уговор) 1282и
 • најамник 1484б, (вој.) 1421
 • најамнина 1282и
 • најбољи 995
 • највећма, највише 2178а
 • најволети 854
 • најгори 995б
 • најдаље (простор) 2266, (време) 2307
 • наједанпут, наједаред 962
 • наједати (хем.) 1932
 • наједити (се) 851
 • наједно 2303
 • наједном 962
 • најежити се 2139а
 • најезда 1459
 • најесен 2302
 • најести 1932
 • најести се 136
 • најзад 2284
 • најјачи (П. уп. § 76)
 • најјуначнији (П. уп. § 76)
 • најмање 2171а
 • најмити 395а, (најам) 1484а
 • нај-о-да-ни-ји (П. уп. § 22)
 • нај-од-луч-ни-ји (П. уп. § 22)
 • најпосле 2284
 • најпре 2282
 • најпречи 31
 • најурити (отерати) 498, (налити) 803
 • накадити 1900д
 • страна 117
 • наказа 1080
 • накајати се 834а
 • накаламити, накалемити (воћ.) 1687а
 • накан, накана 880
 • наканити се 884
 • накарада 1080
 • накарадити 1080а
 • накарадити се 129
 • накастити 880
 • накашљати се 2115г
 • наквасити 1883а
 • накивати 1610
 • накинђурити се 1081а
 • накињити се 513
 • накисео 2123б
 • накисивати 2008а
 • накит 1805а
 • накитити 1081
 • накитити се (опити се) 157
 • накицошити се 128
 • накјуче 2297
 • наклада 1548
 • наклапати 111
 • наклонити се 530
 • наклоност, наклоњен 856
 • наклопити се 130
 • накнада, накнадити 325а, накнада штете 1282л, (рат) 1453в
 • накнадни 325а, (доцније) 2305
 • накнадно 2305
 • наковањ 1584, (уво) 2091
 • накокотити се 62
 • након 2299, 2305
 • накоњче 1169
 • накострешити се (коса) 2084а, (псих.) 850
 • накот 2026г
 • накотити (се) 2026г
 • накрај 2244, накрај срца 461а
 • накренути 630, (попити) 149
 • накренути се 2199а
 • накресан, накресати се 157
 • накривити (се) 2199а
 • накриво 2248а, (косо) 2252
 • накркаче 608
 • накрмити 273
 • накрунити 1674
 • наксутра 2301б
 • накупити 273
 • накупити се (народ) 1149
 • накуповати 1503
 • налагати в. наложити, в. дужност
 • налагати (лагати) 477
 • налаз 937
 • налазак, налазач 270, 933
 • налазити (наћи) 270, (пронаћи) 933 (сматрати) 952а
 • налазити се 518, 1990е, 2240, (постојати) 2317, (састајати се) 1149а
 • налактити се 536
 • налбантин 1795
 • налевак (гојаз.) 2113г
 • налевати 803
 • налево 2263а
 • налеђашке 531
 • налепити 741
 • налет 507, (вој.) 1458
 • налетети 1877, (напасти) 507
 • налетица 500, 507
 • налетљив 865
 • налето 2302
 • налећи 2256
 • налећи (кокош) 1702д
 • налив-перо 164
 • наливати 803
 • налик 990
 • налити 803
 • налицкати се 128
 • наличје 2243а
 • наличити 990
 • налог 398
 • налога 1149
 • налогодавац 1523а
 • наложити (налог) 398, (ватру) 1900в (поставити) 1830а
 • наложница 1166г
 • страна 118
 • налоња 1059
 • наљољати се, наљоскати се 157
 • наљутити (се) 848
 • намагарчити 481
 • намазати 779
 • намакнути 767
 • намалати 1105
 • намама, намамити 394
 • намасатити 675
 • намаћи 767
 • намена, наменити 882
 • намениште 1400а
 • намера, намеравати 880
 • намеран, намерити 880
 • намерити се 1158
 • намесник (полит.) 1218в, (свешт.) 1051а
 • наместити (метнути) 644, (распоредити) 996а, (намештај) 1738, (служба) 1484а
 • наместити се (став) 521, (обући се) 124
 • намет 1271а
 • наметак 1497а
 • наметати 397
 • наметати се 396, (мисао) 952г
 • наметљив 865
 • наметник (паразит) 2146
 • наметнути 397
 • наметнути се 396
 • намецати 724
 • намештај 1738
 • намештати в. наместити
 • намештен (усиљен) 37
 • намештеник, намештење 1484б
 • намигивати, намигнути 373
 • намигуша 434а
 • намира 1564
 • намирисати (осетити) 2122, (дати мирис) 2122а
 • намирити (хранити) 142, 2026е, (платити) 1562
 • намирити се 1296
 • намирнице 140
 • намисао, намислити 880
 • намицати (натаћи) 767, (натезати) 1474
 • намножити се 2176
 • намодити се 128
 • намолити 453
 • намоловати 1105
 • наморати 405
 • намотати 758, (разбој) 1824а
 • намочити 1883а
 • намрачити се (светл.) 1902в, (лице) 2085а
 • намргодити се 96
 • намрзнути 855
 • намрштен, намрштити се 96
 • намћор 849
 • намучити 513
 • намучити се 21
 • нана (бот.) 2021д
 • нанду 2050
 • нанети (донети) 652, (причинити) 2354
 • наниже 2257
 • нанизати 998
 • нанишанити 1443
 • наново 2288
 • нанос 1976
 • наносити в. чанети
 • нанула 1814
 • нањушити 2026д, (дознати) 924
 • наоблачити се 2007б
 • наобразба 1367
 • наобручати 1787г
 • наодмет 31
 • наоколо 2264
 • наопак (опак) 1000, (појам) 919в
 • наопако (правац) 2248, (погрешно) 881б, (неповољно) 425б
 • наопослен 425а
 • наоружање 1439а
 • наочари 1810а
 • наочарка 2051
 • наочиглед 2121
 • наочит 1078
 • наочњаци 1698б
 • наоштрити 675
 • страна 119
 • наоштрити се 848
 • напад 507, (рат) 1458, (болест) 2133а
 • нападати в. напасти
 • нападач 507, (рат) 1458, дефиниција нападача 1204а
 • нападна тачка (физ.) 1853
 • напајати (електр.) 1915
 • напајати се 306а
 • напаковати 466
 • напакостити 515
 • напамет 171, 902а
 • напарити 1890а
 • напасати 1691а
 • напасник 507
 • напаст 21, 460
 • напаствовати 507
 • напасти 507, (кривити) 466, (рат) 1458, (грдити) 472, (атм. талог) 2008
 • напасти (паша) 1691а
 • напатити (намучити) 513, (гајити) 2026е
 • напатити се 21
 • напев 1102
 • напер 1839б, 1994г
 • наперити 1443
 • напет 62
 • напети се (напор) 255, (расти) 2218а, (надути се) 62
 • напијати в. напити
 • напињати в. напети
 • напипати 721
 • напис 1121, 1249
 • написати 160, (књиж.) 1121
 • написмено 160
 • напит 157
 • напитак 1534а
 • напитати 142
 • напити (наздравити) 156
 • напити се 157
 • наплава 1976
 • наплата 1563, двогуба наплата 1344
 • наплатак 1790а
 • наплатити 1563
 • наплатити се (освета) 487
 • наплести 709, 1827
 • наплет, наплетати 709
 • наподногу 2257
 • напојити 149, (марву) 2026е
 • напојница 435
 • напокон 2284
 • напола 2180б
 • наполица 1652а
 • напоље 2247, ићи напоље 2117б
 • напољу 2247
 • напомена, напоменути, напомињати 338, 334, (књига) 1123
 • напон (напор) 255, (физ.) 1895б, (електр.) 1914б, (порођ.) 2129а
 • напонско стање силе 1864
 • напор 255
 • напоран 256
 • напоредо 996а, 2267б
 • напосе 2333а
 • напослетку 2284
 • направа 1580
 • направити 309
 • направити се 69
 • напразно 261
 • напрасан 962, напрасно обољење 2133а
 • напрасит в. напрасан, (пргав) 849
 • напрасно 3, 962
 • напрашити 2217в
 • напрегнути (се) 255
 • напред 2260
 • напредак 10
 • напредан 10, (полит.) 1233а
 • напредовати 10, (здрав.) 2113а, б, (ићи напред) 575, (рат) 1459
 • напрезати в. напрегнути
 • напремасе 2260а
 • напретек 2171б
 • напречац 962, (смрт) 3
 • на прилику, на пример 970
 • напролеће 2302
 • напросто 257
 • напротив 987
 • страна 120
 • напрстак 1829а (напрска П. уп. § 83)
 • напртити 772
 • напујдати 2028в
 • напукнути 1874г
 • напунити 813, (пушка) 1442, (време) 2272
 • напупити 2017
 • напустити (кога) 491, (посао) 247, (отићи) 573, (размазити) 418, (пса) 2028в, (дужност) 1264а
 • напутити 380, 2002а
 • напући 1874г
 • напућити се 850
 • напучен, напучити 520
 • напуштати в. напустити
 • нар 2020е
 • нарав (псих.) 73, (природа) 2324
 • нараван (псих.) 36, (природа) 2324
 • наравнати се 1296
 • наравно 342
 • наравоученије 1131
 • нарамак 652, 2216б
 • нарамници 1831е
 • наранча, наранџа 2020ж
 • наранџаст 1910е
 • нарасти 2218а, (оргањ) 2113б, (тесто) 1841, 1844а
 • нараштај 1165
 • нарвал 2030
 • наредба, наредити 398, (суд) 1274б
 • наредни 2305, 2305б
 • наредник 1429
 • наређати 996, 2269
 • наређење, наређивати 398
 • нарезати 666
 • наремежити се 850
 • наречје 2359а
 • нарикача 91
 • нарицати 91
 • наркоза, наркотика 2163
 • нарогушити се 850
 • народ 1151, 1154а, 1190б, (мноштво људи) 1149
 • народити се 2127
 • народни в. народ
 • народност 1190б
 • народњак 1233
 • народски 1154а (П. уп. § 78)
 • нарочит 2332, 2333а
 • нарочито в. нарочит, (веома) 2178а
 • наругати се 458
 • наружити (ружан) 1080а, (изгрдити) 472
 • наруквица 1805а
 • наруковати 1425а
 • наруч 295, уговор о наручу 1282ђ
 • наручај 2216б
 • наручан 2267
 • наручити 1508
 • наручје 608, 2108, в. наручај
 • наруџбина 1508
 • нарушити 235, нарушити мир 1454а
 • нарцис 2023б
 • насад 1702д
 • насадити (секиру) 1600, (косу) 1669а, (жито) 1671а, (квочку) 1702д, (преварити) 481
 • насађен в. насадити, накриво насађен 833
 • насамарити 481
 • насамо 1145, 2333а
 • насапунити 1847, (насамарити) 481
 • насатице 1796а
 • наседање, наседати 14
 • насекирати (се) 851
 • населити 520
 • населити се 520, 595а
 • насеље в. населити се, (место) 2004
 • насељен (лице) 520, (место) 2005в
 • насељеник 595а
 • насеобина 595а
 • насести (неуспех) 14, (насукати се) 1713ђ
 • насигурно 26
 • насилан 408
 • насилник 65, 408
 • страна 121
 • насилу 405
 • насиље 408
 • насип 780, 2002б
 • наситити (се) 136
 • наскоро 2300
 • наслагати 2256а
 • наслагати се 136
 • наслада, наслађивати се 830
 • наслањати 765
 • наслањати се 536, 1865
 • наследити 1283
 • наследни, наследник 1283, наследна болест 2140
 • наследство, наслеђе 1283
 • насликати 1105
 • наслов 1123, (адреса) 1400б, 1294а
 • наслон 765, 536, (столица) 1745, (шупа) 1721
 • наслонити 765
 • наслонити се 536
 • наслоњача 1745
 • наслутити 947
 • насмејати (се) 87
 • насмехнути се, насмешити се 87
 • насочити (потказати) 468
 • наспети 875
 • наспрам 2260а
 • насред 2242
 • насрнути 507
 • насртај, насртати 507
 • насртач, насртљив 507
 • настава 1370, (основна) 1388, (средња) 1390, (виша) 1392
 • наставак 2174, (грамат.) 2379а, 2387
 • наставити, настављати 2174, 2201, (продужити) 2287б, (кување) 1842а
 • наставни програм 1371
 • наставник 1396
 • настајати в. настати, (простор) 2245а
 • настајати в. настојати
 • настанити се 520
 • настати (почети) 2282, (постати) 2318, (заузети се) 241
 • настојавати, настојати 241
 • настојник 400, (куће) 1857б
 • настрадати 22
 • настран 39
 • настројен 874
 • настругати 692а
 • наступ 2347б, (медиц.) 2133а
 • наступати, наступити 2318, (рат) 1459
 • наступна грозница 2143б
 • насуво (платити) 1562в
 • насукати се 1713ђ
 • насумце 885а
 • насупрот 987
 • насусрет 596
 • насути 780, (улити) 803
 • насухо в. насуво
 • насушни 31
 • натакнути в. натаћи
 • натапати 1883а, (пољопр.) 1664
 • натаћи 767, (набости) 777
 • наташте 134
 • натега 1764а
 • натегнути (пити) 149
 • натезање 20
 • натезати 20, 1474
 • натезати се 255
 • натенане 266а
 • натентати 387
 • натерати 498, (наморати) 405
 • натечај 503
 • натикача 1831ж
 • натицати в. натаћи
 • натицати се 503
 • наткрилити 994
 • наткучити се 2255
 • натмурен, натмурити се (намрштити се) 96, (небо) 2007б
 • натоварити 772, 256, (исмејати) 458
 • натопити 1883а, (пољопр.) 1664
 • натоциљати 394
 • наточити 803
 • натпевати се 1102
 • натпис 160
 • страна 122
 • натприродан 2324а
 • натра 1824а
 • натраг 2261
 • натрапати 596
 • натрашке 2261, (наопако) 881б
 • натресати се 473
 • натријум 1948б
 • натрљати 722, — нос 472
 • натрпати 2256
 • натрти 692
 • натрћити се 530а
 • натрунити (труње) 2217в, (шкодити) 515
 • натруо 1932
 • натстрешница 1717г
 • натурализам 1129
 • натурати, натурити 397
 • натуткати 2028в
 • натући 767,1835а
 • натуцати 2359в
 • натучен 922
 • натуштити се 2007б
 • натхипотека 1281г
 • натчовечан 2072а
 • натчулан 2324а
 • наћве, наћвенице 1840 (на-ћве П. уп. § 18)
 • наћефлејисан 157
 • наћи 270, (затећи) 602, (пронаћи) 933, (утврдити) 937
 • наћи се 518, 2240, (састати се) 1149а
 • наћулити уши 2091
 • наудити 515
 • наузнак 566
 • наука 927
 • наумити 880
 • науснице 2089б
 • научити (што) 171, (кога) 380, (навићи) 383
 • научити се 79
 • научњак 927
 • нафора 1069а
 • нафракати се 128а
 • нафта 1964
 • нафталин 1969
 • нахвалице, нахваличан 873
 • нахватати се 1875
 • нахерити се 2252, 2199а
 • нахија 2005
 • нахлада 2139а
 • наход, нахоче 270
 • находити 933, 270
 • находити се 518, 2240
 • нахоче 270
 • нахранити 142
 • нацинкротити се 1081а
 • нацифрати 1081а
 • нацрт 1106, (писан) 1122а
 • нацртати 1106
 • нацртна геометрија 2197б
 • начелни 956
 • начелник 1260, 1241б
 • начело 956, 2335
 • начети 301а
 • начетити се 1149
 • начин 2344
 • начинити 309
 • начисто 916
 • начитан 169
 • начичкати 657
 • начудити се 921
 • начуљити уши 2091
 • начути 924
 • наџагбаба 849
 • наџак 849
 • наш 2372г
 • нашалити се 417
 • нашити 1829в
 • нашкодити 515
 • нашкрабати 163
 • нашљемати се 157
 • наштампати 1848
 • наште срца 134
 • нашто 881
 • Н-Б (раздваја се П. уп. § 20)
 • страна 123
 • Н-Г, Н-Д, Н-Ђ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • не 2320
 • не бити 2320
 • небески (религ.) 1040, небесно тело 1989
 • неблагодаран 1018а
 • небо (религ.) 1040, (астрон.) 1988, (кревет) 1739, дизати у небеса 433
 • небојша 843
 • неборац 1453в
 • небран, наћи се у небраном грожђу 19
 • небрат 1175б
 • небрижљив 241а
 • небројан, небројен 2176, небројено пута 2290
 • небух в. изнебуха пебуча 1184а
 • нева 1167б
 • неважан 379
 • неважећи 398а, (закон) 1274г
 • неваљалац, неваљао 1000 (неваљалца, неваљалци, неваљалство П. уп. § 39)
 • неваспитан 1368а
 • невен 2021к
 • невера 495
 • неверан 495, 857а, (неповерљив) 943а
 • неверица 942а
 • неверник 495, (религ.) 1022
 • невероватан 942а
 • неверство в. неверан, (браколом.) 1360
 • невесео 833
 • невеста 1167б
 • невешт 913а, чинити се невешт 922б
 • невидљив 895а
 • невиђен 923в
 • невин 1005а, (чедан) 1001
 • невинашце 2075
 • невоља 19, 21
 • невољан (невоља) 21, (туга) 834, (нехотичан) 873б
 • невољник 21
 • невољно 873б
 • невралгија, неврастенија 2155
 • невреме (незгодно вр.) 19, (непогода) 2007
 • нега 420, (медиц.) 2162
 • негатив 1852
 • негативан 987, 2320
 • „ број 2179
 • негација 2320
 • негве 1334
 • негда 2271
 • негдашњи 2293
 • негде 2241
 • негирати 341
 • него, неголи, него што 2377а, б
 • неговати 420, (медиц.) 2162, (зоол.) 2026е, (бот.) 2014а, (бавити се) 114, (уметност) 1084
 • негодовати 829
 • негус 1224а
 • недавно 2293а
 • недалеко 2267
 • недаћа 21
 • недело 1316а
 • недеља (дан) 2312, (седмица) 2279
 • недирнут 2327
 • недовољан 2173а
 • недовршен 2285а
 • недоглед в. унедоглед 2266
 • недогледан 2266
 • недођин 574а
 • недозвољен 1004, (закон.) 1274
 • недозрео 2074
 • недокучан, недокучљив 285, 924а
 • недолазак 572а
 • недоношче 2129в
 • недопуштен 1004
 • недорастао 2074, (неспособан) 30
 • недорухо 1830г
 • недосежан 285
 • недоследан 226, 889
 • недоспелост (закон.) 1297а
 • недостајати 2173а
 • страна 124
 • недостатак 2173а, (мана) 959а, телесни недостатак 2132г
 • недостати 2173а
 • недостижан 924а
 • недостојан 1009
 • недотупаван 912
 • недоумица 887
 • недра 2098
 • недраг 855а
 • недружеван 1159б
 • недруг 21
 • недужан 1005а
 • недуховит 911в
 • нежан 440
 • нежења 1166а
 • независан 2341, (човек) 27, (полит.) 1212
 • незадовољан 829
 • незадовољник 829, (полит.) 1238
 • незадовољство 829, (закон.) 1311
 • незазоран 1003
 • незајажљив 2173а (не-за-ја-жљив П. уп. §§ 17, 18)
 • незаконит 1274
 • незапамћен (редак) 2337а
 • незастарив 1318
 • незахвалан 1018а
 • незаштићен 426а
 • незбринут 424а
 • незван 363б, 442в
 • незгода 19
 • незгодан 19, 425а
 • незграпан 76, 542, (неумешан) 913а
 • нездрав 2133
 • незлобив 855в
 • незнабожац 1022
 • незналица 172, 922а
 • незнан 923в
 • незнање 922а
 • незнатан 379
 • незрео (човек) 2074
 • неизбежан 2343
 • неизвежбан 244
 • неизвестан, неизвесна, неизвесност 2322а
 • неизвештачен 36
 • неизводљив 237
 • неизвршење 237
 • неизгладив 904а
 • неиздржив, неиздржљив 825а
 • неизлечив 2159
 • неизмеран 2218, 2178а
 • неизоставан 31
 • неимар 1716
 • неисказан 2178а
 • неискварен 323
 • неискрен 69
 • неискусан 925б
 • неиспаван 2125г
 • неиспитан 931а
 • неисправан 1004, (непрописан) 967а
 • неистинит 989а
 • неисцрпан 2171, (богат) 1473а
 • нејак 890б
 • нејасан 916а
 • нејач 2075
 • неједнак 992
 • неједначина 2195
 • нека 2377б, (одобравање) 412
 • некад(а) 2271, 2293
 • некакав 2332, 2372ђ
 • некако 2344
 • некамо 2249
 • неко 2372ђ
 • неколики 2372ђ
 • неколико 2177
 • неколицина 2177
 • некористан 425а
 • некретница 1989
 • некрст 1022
 • некуд(а) 2241, 2249
 • некултуран 82
 • нелагодан 824
 • нелагодност 824, (медиц.) 2139а
 • нелојална конкуренција 1512, (закоњ) 1346
 • страна 125
 • нељубазан 439а
 • нељубак 1080
 • нељуди 1000
 • нем 99
 • неман 1024
 • немање 1474
 • немар 61
 • немаран 61, (безбрижан) 844а
 • немарљив 254
 • немарност в. немаран
 • немати (не постојати) 2320, (имовина) 1474
 • Немци 2080а
 • немаштина 1474
 • немешање 216
 • немилице (немилосрдно) 853а, (трошити) 1480
 • немилосрдан 853а
 • немилост 856б
 • немилостив 853а
 • неминован 2343
 • немио 855а
 • немир 50, (полит.) 1238
 • немиран 50, (несташан) 52, (узбуђен) 845
 • немирко 52
 • немогућ, немогућан 2323а
 • немогућност 30, 2323а
 • немој 402, 391, 2320
 • неморал 1000
 • немост 99
 • немоћ 30, 890б
 • немушти језик 1130
 • ненавидети 855б
 • ненадан 962
 • ненадлежан 1252а
 • ненадлежност (суд.) 1297а
 • ненадмашан 994
 • ненаклоњен 856б
 • ненакнадљив 325б
 • ненападљивост пресуде 1311
 • ненасит 131, 2173а
 • неначет 2327, (вода) 1534б
 • ненормалан 2336
 • необавезан 1008а
 • необавештен, необавештеност 922а
 • необичан 2290а
 • необично 2178а
 • необјашњив 917а
 • необрађена земља 1653б
 • необразован 1367а
 • необријан 120
 • необуздан 47
 • необучен (одело) 1830г
 • необучен (неук) 244, 1370а
 • неоген 1984а
 • неограничен (време) 2273, (влада) 1214
 • неодвисан в. независан
 • неодложан 31
 • неодлучан 887
 • неодољив (потреба) 31, (противити се) 225а, (силан) 890
 • неодређен 966а, неодређени начин 2386б
 • неожењен 1166а
 • неозбиљан 43
 • неокаљан 1003
 • неокрњен 2327
 • неолитско доба 1984б
 • неописан 2178а
 • неопозив 398а
 • неоправдан 2352а
 • неопран 1833а, (прљав) 1875а
 • неопрезан 46
 • неопростив 411а
 • неопходан 31
 • неорганска хемија 1931
 • неосетан 379
 • неосетљив 822а
 • неоскврњен 1003
 • неоснован 2352а
 • неоспоран 341а, 945а
 • неосуђиван 1331б
 • неотесан 76, 441а
 • неотровница 2051б
 • неоцењив 2178а
 • страна 126
 • неочекиван 962
 • непажљив 900, (неуслужан) 437б
 • непаран 2180б
 • непечен 1841
 • неписмен 161
 • непитак 152
 • неплодан (пољопр.) 1657а
 • непобедан 1462б
 • непобитан 950а
 • непобојност пресуде 1311
 • неповерење, неповерљив 943а
 • неповољан 19, 425б
 • неповрат, неповратан 574а
 • неповредљивост, неповредност (дипломат.) 1207д, (парлам.) 1229б
 • неповредност стана 1211
 • неповређен 323, 2327
 • непогода 2007
 • непогодан 19, 874а
 • непогрешан, непогрешив 263
 • неподељен 224
 • неподмитљив 1010
 • неподношљив 825а
 • неподобан 874а
 • неподозрив 943б
 • непозван 1008а
 • непознат 923в
 • непозната (мат.) 2194
 • непојаман, непојмљив 916а
 • непокварен 999
 • непоколебљив 951а, 886а
 • непокоран 225
 • непокретан 635а, 1861а, (имовина) 1472а
 • непокретљив 1861а
 • непокретност 1472а
 • непокривен (банкар.) 1560а
 • непомирљив 501а
 • непомичан 1861а
 • непомућен 2178а
 • непоњатан 916а
 • непопустљив 225, 888
 • непорочан 999, (суд.) 1331б
 • непослушан 225
 • непосредан 2340ж, непосредно бирање 1231б
 • непостижан 261
 • непостојан 2347, (превртљив) 889, (грамат.) 2365, (равнотежа) 1865
 • непотребан 32
 • непоуздан 944б
 • непочишћен (коњ) 1697а
 • непоштедно 853а
 • непоштен 1004
 • неправ разломак 2185
 • неправда, неправедан 1011
 • неправи 989а
 • неправилан 967а, 2336, (грамат.) 2360
 • неправичан 1011
 • неправо 1011
 • непрактичан 913а
 • непрегледан 2121б, (ведогледан) 2266
 • непредвиђен 962
 • непрекидан 2286а
 • непрелазан глагол 2374
 • непрерађен 1577
 • непрестано 2286а
 • непресушан 1994б, (неисцрпан) 2171
 • непријатан 19, 824
 • непријатељ 505а
 • неприкладан 1083а
 • неприкосновен 1214
 • неприлика 21, (неприкладан) 1083а
 • неприличан 1083а
 • неприметан 895а, 2178б
 • неприправан 239
 • неприпустив (суд.) 1300
 • неприродан (извештачен) 37
 • непристојан 441а, 1002
 • непристрастан, непристрасност 1010
 • неприступан (место) 2002в, 578а
 • неприступачан (место) 578а, (човек) 53б
 • непробојан 1874г
 • непровидан 1903
 • непроменљив 2347а
 • непромишљен 46
 • страна 127
 • непромочив 1883а
 • непросвећен 1366а
 • непроходан 2002в
 • непце, непца 2095а
 • непчана кост 2095а
 • нераван 2224, (земљиште) 1999, (неЈеднак) 992, неравна борба 510
 • неравнина 1999, 2224
 • нерад 252
 • нерадник 254
 • нерадо 832а
 • неразборит 909
 • неразговетан (неразумљив) 916а, (рукопис) 163б
 • нераздвојан 304
 • неразмишљен 46
 • неразумевање, неразумљив 916а
 • неранџа 2020ж
 • нерасположен 833
 • нерасудан 909
 • нерв 2083б
 • нерватура листа 2017
 • нервоза 845, (медиц.) 2155
 • нереалан 2320
 • неред 997
 • нередован 967а, 2336
 • нередовно 2289в
 • нерешен 221
 • нерешљив (колебати се) 221, 887, (решење) 934
 • неродан 1657а
 • нероткиња 2129д
 • несавестан, несавесна, несавесност 1007а
 • несавитљив 696, (човек) 225
 • несавладљив 260а
 • несавршен 959
 • несагласан 390, 986
 • несаница 2125б
 • несвест, несвестица 2155
 • несвестан, несвесна, несвесност 892а
 • несвојевласт 1278
 • несебичан 1014а
 • несестрински 1176б
 • несигуран (непоуздан) 944б, (неизвестан) 2322а, 2343а, (опасан) 26а
 • несит (ненасит) 131
 • несит (зоол.) 2049
 • нескладан 1083а
 • неслан 2123в, (недуховит) 911в
 • неслога 505
 • несмислен 908а
 • несмишљен 222
 • несмотрен 46
 • несносан 825а
 • несолидна конкуренција 1512
 • неспавање 2125б
 • неспокојан 845
 • неспоразум 390, 916б
 • неспоран (суд.) 1285
 • неспособан 30, 913а
 • неспреман 239
 • неспретан 76
 • несравњено 2178а
 • несравњив 981а
 • несразмеран 983а, 2338а
 • несретан в. несрећан
 • несрећа 21, 837, на несрећу 829
 • несрећан 21, 837
 • несрећко 52
 • нестајати 2321
 • несталан 2347, (превртљив) 889
 • несталост 1277а
 • нестанак 2321
 • нестати 2321, (изгубити се) 271б
 • несташан 52
 • несташица 2320, 1474
 • нестваран 2320
 • нестрпљив 847а
 • несугласица 390
 • несуђени 1025
 • несумњив 945а
 • несхватање 916б
 • несхватљив 916а
 • нетакнут 2327, (нов) 300
 • нетактичан 78
 • страна 128
 • нетачан 988а, (човек) 59
 • нетелесан 2325
 • нето (тежина) 1866а
 • нетрпељив 1003а
 • нећак, нећака 1184а
 • нећкати се 225
 • неубројив 909
 • неувиђаван 948
 • неугашљив 155
 • неугодан 19
 • неудата 1166а
 • неудобан 19
 • неуздржан 55
 • неук 172, 922а
 • неукротљив 409а
 • неукусан 2123, (естет.) 1080, (недуховит) 911в
 • неуљудан 441а
 • неумерен 55, (у јелу) 131
 • неуместан, неумесна 78
 • неумешан 913а
 • неумитан 853а
 • неумољив 853а
 • неуморан 253
 • неумрли
 • неупоредљив 981а
 • неупотребљен 300
 • неупотребљив 297
 • неупутан 78
 • неупућен 922а
 • неуравнотежен 47
 • неурастенија 2155
 • неурачунљив 909
 • неуредан 2269, (човек) 57
 • неусиљен 36
 • неуслужан 437а
 • неуспех 14
 • неуставан 1226а
 • неустрашив, неустрашљив 843
 • неутешан 834
 • неутољив (јело) 131
 • неутралан 216, (рат) 1453в
 • неутралисање (електр.) 1914а
 • неутрум 2381
 • неучтив 441а
 • неушкопљен 1697а
 • нехај, нехајан 844а
 • нехат 61, (закон.) 1316а
 • нехатан 61, 241а, (безбрижан) 844а
 • нехотице, нехотичан 873б
 • нецветнице 2025
 • нечастиви 1033
 • нечији 2372ђ
 • нечист, нечистоћа 1875а
 • нечитак, нечитљив 163б
 • нечовек, нечовечан 1000
 • нечувен 923в
 • нечујан 1889ђ
 • нештедице 1480
 • нешто 2372ђ
 • Н-Ж, Н-З (раздвајају се П. уп. § 20)
 • ни 2320
 • ниво 2204, (течност) 1878б
 • нигда 2271 (ниг-да П. уп. § 20)
 • нигде 2241б, 2320 (ниг-де П. уп. § 20)
 • ниже 2259, 2203а
 • низ (ред) 998
 • низ (наниже) 2257а
 • низак (висина) 2203а, (геогр.) 1998, (морал) 1000, 1012а, (број) 2177, (цена) 1520, (порекло) 1155б
 • низати 998
 • низбрдица, низбрдо 1999
 • низводни 1994
 • низија, низина 1998
 • нијанса 992а
 • није, ниједан 2320
 • никад(а) 2271, 2320
 • никакав 2320, 2332, (лош) 959
 • никако 2320
 • никал 1960
 • никлер 1804б
 • никнути 2019б
 • нико 2320
 • николико 2172б, 2320
 • ником (ничице) 530
 • страна 129
 • никотин 1973
 • никотинизам 2145
 • никсица 2023а
 • никуд(а) 2241б, 2249
 • нимало 2172б, 2320
 • нинати 2125
 • ниподаштавати 957а
 • нипошто 2320
 • нирвана 2320
 • ниска 1805а
 • нискост 1000, 1012а
 • нисходна линија 1164
 • нити (разбој) 1824а
 • нити (ни) 2320
 • нитков 1000
 • нитна 1610
 • нитрат 1939
 • нићи 2019б, (зуб) 2094
 • нихати 638
 • ницати в. нићи
 • ничији 2372г
 • ничице, ничке 530
 • нишадор 1939
 • нишан 210, 1443, (пушка) 1441б
 • нишанити 210, 1443, (приговор) 368
 • ништа 2320
 • ништав, ништавило 379, 2320
 • ништавост поступка (суд.) 1311г
 • ништарија 379
 • ништити 310
 • ништица 2180б
 • Н-К (раздваја се П. уп. § 20)
 • но 2377а
 • нов 300, 2294б
 • новајлија 2294б
 • новац 1551, (метални) 1552
 • новачити 2294б
 • новела 1127
 • новембар 2311
 • новина 2294б
 • новинар, новине 1140
 • новорођен 2075
 • новост 2294б, (вест) 1141
 • новотарија 2294б
 • новцат 300
 • новчани 1551, — завод 1559, новчано писмо 1404а
 • новчаник 1647а
 • новчаница 1553
 • новчарство 1551
 • новчић 1552
 • нога 2109
 • ногавица 1831в, 1832в
 • ногари 1739
 • ногомет 204
 • ногоступ 2002
 • нож 1796а
 • ножар 1796
 • ножић за бријање 1853
 • ножице 1598
 • ножнице 1796б
 • ноздрва 2090
 • ној 2050
 • нокат 2108в, (пушка) 1441б
 • ноктојеђа 2158
 • номиналан 979
 • номинатив 2383а
 • нонијус 2200в
 • Норвежани 2080а
 • норма 2335, правна норма 1276
 • нормалан 967, 2335, (геом.) 2210а
 • нос 2090, (чекић) 1583, (клин) 1610а, вући кога за нос 481
 • носати 652
 • носац 1750б
 • носач 1859
 • носећа 2129
 • носила 652
 • носилац 652, — листе 1231а
 • носити 608, 652, (одело) 1830б, (јаја) 1702г
 • носити се (борба) 504, (одело) 1830б, носити се мишљу 880а
 • носоња 2090
 • носорог 2037б
 • носорожац 2054а
 • страна 130
 • нострифицирати 1383
 • нота (рачун) 1566, (муз.) 1085а, дипломатска нота 1203
 • нотар 1289
 • нотарош 1269
 • нотирати (берза) 1523
 • ноћ 2313а, (мрак) 1902в
 • ноћас 2300а, 2313а
 • ноћити, ноћиште 518
 • ноћни 2313а, сточић 1742в, — суд 1753
 • ноћник (месечар) 2156, (лола) 1002, (ноћ. суд) 1753
 • ноћу 2313а
 • ношња 1830
 • Н-П, Н-С, Н-Т, Н-Ћ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • ну 2377б
 • нудиља 2164
 • нудити 274, (трг.) 1500
 • нужан 31
 • нужда 21, вршити нужду 2117б
 • нужна одбрана 1364
 • нужник 1730б
 • нузгредан 379
 • нујан 834
 • нукати 387
 • нула 2180б
 • нулти 2180б, нулта тачка 1891а
 • нумерисати 2180а
 • нумерус (мат.) 2189
 • нунције 1207г
 • нурија 1051а
 • нутарњи 2246
 • нуткати 274
 • Н-Ф, Н-Х, Н-Ц, Н-Ч, Н-Џ, Н-Ш (раздвајају се П. уп. § 20)