Систематски речник српскохрватског језика (1936)/М

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (М)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


М[уреди]

 • ма (свез.) 2377а, б
 • ма где 2241
 • ма да 2377б
 • мавиш 1844а
 • Маври 2080а
 • магаза 1723
 • магањити 1875а
 • магарац 1699, 2037а, (плуг) 1659
 • магацин 1496, 1723
 • Маг-да (П. уп. § 20)
 • магиња 2021б
 • магла 2007б, ухватити маглу 603
 • маглити (нејасан) 1902
 • маглити се 1896
 • магловит (светл.) 1902, (неразумљив) 916а
 • магма 1978
 • магнезијум 1949б
 • магнет, магнетизам 1913
 • страна 103
 • магнетно поље електр. струје 1922
 • магновење 2281б
 • магот 2027б
 • Мађари 2080б
 • мађије, мађионичар 1026
 • мажење 418
 • маза 44
 • мазалица 779а, (зидар) 1774б
 • мазан 44
 • мазати 779
 • мазга 1699б, 2037а, (ма-зга П. уп. § 17)
 • мазгала 1451а
 • мазгар 1858б
 • мазиво 779а
 • мазивост 779а
 • мазити 418, (одмила) 434б
 • мазити се 44
 • мазнути (мазати) 779, (ударити) 512
 • мај 2311
 • маја 1844а
 • мајалос 2311
 • мајати се 114
 • мајдан 1947
 • мајка 1171б (мај-ка П. уп. § 20). мајкин, мајчин
 • мајкина душица 2021д
 • мајмун 2027б
 • мајмунисати 233
 • мајор 1429
 • мајоран 2021д
 • мајски 2311
 • мајстор 1773а, (уметник) 1084, (умешан) 913
 • мајсторија, мајсторски 913
 • мајур 1652, 2004а
 • мајускула 2366
 • мајушан 2219
 • мак (бот.) 2020б, (карте) 197
 • маказе 1598
 • макар 2377б
 • макаре 1774б
 • маклен 2020з
 • макљати 686, (тући) 512
 • макљица 1593
 • макнути (покренути) 634, (кретати се) 553, 573 (мак-ну-ти П. уп. § 20)
 • макнути се 553, 573
 • маковац 2023а
 • маковски 197
 • мал 1472а
 • мала 2004г
 • малајска раса 2080в
 • малаксати 2132б
 • маларија 2143б
 • малати (сликар) 1105, (молер) 1850а
 • мален 2219
 • маленкост 379
 • мали 2219, (колич.) 2172, (малобројан) 2177
 • малина (бот.) 2020д, (пиће) 1534и
 • малина (мали број) 2177
 • малити 2172а
 • малична ствар (суд.) 1292
 • малишан 2076
 • малко, мало 2172, 2177, 2178в
 • малобројан 2177
 • маловеран 943а, (религ.) 1022
 • маловечан 2274
 • малоглаваст 2082
 • малодобан 2074, (суд.) 1278б
 • малодушан 842, 890б
 • малокад 2290а
 • малокрван 2114а
 • малокрвност 2150
 • малолетан, малолетник, малолетство 1278б, суд за млађе малолетнике 1320б
 • малопре 2293а
 • малопродаја 1498б
 • малоуман 909
 • малочас 2293а
 • малтер 1774а, 1949а
 • малчице 2172, 2177
 • маљ 1583б
 • маљав, маље (бот.) 2016, (зоол.) 2026б
 • маљеница 2113в
 • страна 104
 • маљица (добош) 1100, (дрндар) 751а
 • маљка 1681а
 • мама (мајка) 1171б
 • мама (кукавица) 842
 • мамак 1800
 • мамаљуга 1843д
 • мамац 394, (лов) 212, (риболов) 1705б
 • мамити 394
 • мамлаз 912
 • мамуза 1698в
 • мамузати 1697и
 • мамуран 157
 • мамут 1984б, 2034
 • мамутово дрво 2024
 • мана (недостатак) 959а
 • мана (бот.) 2021в
 • манастир 1057
 • мангале 1736б
 • манган 1959
 • мангуп 1156, (пуст) 1470б
 • мангура (спруд) 1994
 • мандал 1734б
 • мандат (парлам.) 1229, 1231в
 • мандатни поступак (суд.) 1292
 • мандолина 1094
 • маневар (вој.) 1438, (лукавство) 481а, (жел.) 1710
 • маникер, маникирати 1853б
 • манир 74
 • манисати 464, 829
 • манит в. махнит
 • манић 2053а
 • манифест 1203
 • манифестовати 83
 • манљив 967а
 • манометар 1886
 • мантија 1061
 • мантиса 2189
 • манути (се) в. махнути (се)
 • мануфактурна радња 1542
 • манџа 141
 • маншетна 1832а
 • мањ 2336а
 • мањак 2321, 2327а
 • мање, мањи 2172а, 2177, 2219
 • мањевише 990а
 • мањина 2177, народне мањине 1201б, 1205а
 • мањити 2172а
 • мањкав 988
 • мањкати 3
 • мањо 2113в
 • мапа 1990д
 • марама 1831и
 • марамица (рубац) 1832д, (во) 2036а, плућна марамица 2102
 • маран 241
 • мараска 2020д
 • марва 1690 (мар-ва П. уп. § 18)
 • марвени лекар 2166
 • марвинче 1690
 • Марија, Марији, Маријом (П. уп. § 52)
 • марина 1713, (војна) 1465
 • марити (волети) 854, (брига) 844а, не мари 2354а
 • марјаш 1554
 • марка (пошт.) 1400д, (такс.) 1251, (новац) 1554а (мар-ка П. уп. § 20)
 • марљив 253 (мар-љив П. уп. § 20)
 • март 2311
 • марш (војска) 1434, (муз.) 1086
 • маса (физ.) 1866в, (мноштво) 2176, (заоставштина) 1283, стечајна маса 1315
 • масажа 2162
 • масални суд 1283б
 • масат 1900а
 • масер 1853в
 • масив 1987в
 • масиван 1866в
 • масирати 1853в
 • маска 127
 • маскулин 2380
 • масла (цркв.) 1072
 • маслац 1693г
 • маслачак 2021к
 • страна 105
 • маслина 2021в
 • масло 1693г, нечије масло 2354
 • масница 2136
 • масно в. мастан (ма-сно П. уп. § 17)
 • маст 1966, (боја) 1834, 1910, (боја лица) 2085б, (јело) 1843ж
 • маст (шира) 1534в
 • мастан, масна 1966, (јело) 1843ж, (скарадан) 1002, масне киселине 1966
 • мастилац 1834
 • мастило 164
 • мастити 1966, (бојити) 1834
 • мастодонт 1984а
 • масуљ 1534в
 • матара 1754а
 • математика 2168
 • материја 2324, 1860а
 • материјал 1576
 • материнство 1171б
 • материца 2106б
 • матерњи 1171б, — језик 2359
 • матероубица 1363
 • мати 1171б
 • матица (пчела) 1703а, (река) 1994а
 • матичарски уред 1270
 • матичњак 2021д
 • матор 2074а
 • маторац 2074, (зоол.) 2026г
 • матрица 1588а, (завртањ) 1611а
 • матузица 1671
 • матура 1379б
 • маћеха 1171б
 • маћи (се) в. макнути (се)
 • маукати 2028а
 • мах (махнути) 639, (тренутак) 2281б, на махове 2288, узети, дати маха 2178а
 • махала 2004г
 • махалица 1805а
 • махаљка 1681а
 • махараџа 1224а
 • махати 639, (главом) 546, (рукама) 547
 • махач 1805а
 • махнит 910
 • махнути в. махати
 • махнути се 247
 • маховина 2025б
 • махом 2289б, 2271
 • махрама в. марама
 • махуна 2019а
 • махунарке 2020е
 • маца (цвет) 2018д
 • мацити (се) 2028а
 • мацке 1335
 • мач 1446
 • мачак 2028а
 • мачевање 208
 • мачка, мачји, мачији (зоол.) 2028а, (пијавица) 1635, (плуг) 1659, (кола) 1790г (мач-ка П. уп. § 20)
 • мачор 2028а
 • мачуга 1633
 • машак 2019
 • машала 1900в
 • машати се 549
 • маше 1736в
 • машина (строј) 1608
 • машина (пређа) 1824
 • машинист(а) 1802а
 • машиновођа (жел.) 1710б
 • машити се 549
 • машице 1736в
 • машка (лан) 1681, (игра клиса) 192
 • машна (плетиво) 1827, (краватна) 1831з (ма-шна П. уп. § 17)
 • машта, маштати 906
 • М-Б (раздваја се П. уп. § 20)
 • МВ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • М-Г, М-Д, М-Ђ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • мегдан 1456
 • мед 1844в
 • медаља, медаљон 1805а
 • медвед 2028д
 • медведина 1818
 • медени месец 1169б
 • страна 106
 • меденица 1801а
 • медиј 2386г
 • медицина 2131
 • медичар 1844в
 • медник 2018г
 • медовина 1844в
 • медуза 2069а
 • међа 2005а
 • међу (место) 2265, (у групи) 2334
 • међувреме 2308
 • међуградски телефон 1413
 • међузубље (тестера) 1599
 • међународни 2005б, — односи 1203, — уговор 1204, међународне установе 1205, међународно право 1203
 • међупресуда 1307
 • међупростор 2265
 • међусобица 505
 • међусобно 2339
 • међуспрат 1717е
 • међутим 2308, 987
 • међутимна пресуда 1307
 • мезгра 2016а
 • мезе, мезетити 148
 • мезимац 1173а
 • мезозојско доба 1983
 • мек (физ.) 1874б, (псих.) 890б
 • мекиње 1839д
 • мекнути 1874б
 • мекокосност 2144
 • мекоперке 2053а
 • мекоћа в. мек
 • мекоуст 1698б
 • мекушан, мекушац 890б, 2132б
 • мекушци (зоол.) 2064
 • мекшати 1874б
 • мелез 2080
 • мелем 2165
 • мељава 1839в
 • мељати 689
 • мељиво 1839в
 • мембрана, осцилација 1889в
 • мемла 1883а
 • мена (Месечева) 1989г, (женска) 2128а
 • менажерија 1118а
 • менгели 1585
 • менингит 2156
 • меница 1569
 • менични платни налог 1292
 • менструација 2128б
 • мењати 313, 993, 2347, (размена) 975, (грамат.) 2379
 • мењати се (размена) 975
 • мењач 1557
 • мера 2169, (дуж.) 2200, (површ.) 2204, (запрем.) 2216, (тежина) 1866а, (размерник) 1601, (степен) 2178, предузети мере 241
 • мердевине 564а
 • меридијан 1990б
 • мерила 1866б
 • мерило 955
 • мерити 2169, (тежину) 1866а, (гледати) 2121б
 • мерити се (с ким) 503
 • мерица 2216а
 • мерка 1601а
 • меркати 898, 2121б
 • меркуро-једињење 1951
 • мермер 1776, 1949а
 • меродаван 377
 • месар 1533, 1845
 • месарница 1533
 • месец (трајање) 2278, (део године) 2311
 • Месец (неб. тело) 1989г
 • месечар 2156
 • месечина 1905
 • месечни в. месец
 • месечно 2311
 • месинг 1952 иесити 1840
 • меснат в. месо
 • месни в. месо. в. место
 • месо (на телу) 2112, (храна) 1843ђ, (плод) 2019
 • страна 107
 • месождер, месојед(ац) 130а, (зоол.) 2026в
 • месојеђе 1070а
 • мести (чистити) 747а
 • мести (храну) 2026е
 • местимице 2241в
 • место 2240, (геогр.) 1990е, 2004, (служба) 1258, 1484
 • место (уместо) 974
 • мета (гађати) 210, (циљ) 881
 • метаболизам 2116г
 • метак 1441в
 • метал 1947, алкални метали 1948, земноалкални метали 1949, платинасти метали 1962
 • металан новац 1552
 • металограф 1807
 • металоид 1933
 • металургија 1579а
 • метаморфоза 2350
 • метан 1964, 1944
 • метанисати 1065
 • мета-послови 1313б
 • метар 2200
 • метаркилограм 1868
 • метарсвећа 1902а
 • метарске мере 2200
 • метати в. метнути, (пуцати) 1444, (храну) 2026е
 • метафизика 2316
 • метацентар 1881
 • метвица 2021д
 • метеж 1238
 • метеор 1989ђ
 • метеорологија 2006
 • метиљ 2067в, 2166а, 1695ђ
 • метла, метлар 1793б
 • метлица (електр.) 1925
 • метница 1705а
 • метнути 644, 2240а
 • метнути се на кога 990
 • методски поступак 1372
 • метроном 1873а
 • мећа 2026е
 • мећава 2008г
 • мећавица, мећајица 1770
 • мех 1754
 • механа 1534
 • механика 1861
 • механичар 1802
 • мехови 1794а
 • мехур 1882б, (плик) 2137б, рибљи мехур 2053
 • мехурак 2059
 • мецати 724
 • мечати 1694д
 • мечка 2028д
 • мечковац 2021в
 • мешавина 712, 2326а, (општење) 1158
 • мешање в. мешати (се), (тужба) 1293а
 • мешати 712, (бркати) 262
 • мешати се (физ.) 1884а, (у што) 215, (с ким) 1159
 • мешетар 1494
 • мешина 1754, (гајде) 1097
 • мешкољити се 539
 • мешница 1097
 • мешовит 971
 • мештанин 2004
 • М-Ж, М-З (раздвајају се П. уп. § 20)
 • ми 2372а
 • миг 373
 • мигнути 373
 • мигољити се 539
 • мигрена 2155
 • мидер 1831г
 • мизантроп 855
 • микадо 1224а
 • микроб 2142
 • микрометар 1601а
 • микрометарски завртањ 1870б, 2200в
 • микрон 2200
 • микроскоп 1810б
 • микрофарад 1914б
 • микрофон 1922в
 • миленијум 2277б
 • страна 108
 • милети 563
 • милиграм 1866а
 • милијарда 2180б
 • милиметар 2200
 • милимикрон 2200
 • милина 823
 • милион 2180б
 • милити се 823, 827
 • мило 832
 • миловати 613, (волети) 854
 • милогласан 823
 • милодар 278
 • милодух 2020љ
 • милозвучан 823
 • милосник 854
 • милосрдан 853, милосрдна сестра 1050
 • милосрђе 853
 • милост 853, (љубав) 854, (помиловање) 1338
 • милостив 853
 • милостиња 278
 • милошта 854
 • миља 2200а, квадратна миља 2204б
 • миљеник 854
 • мимо 2267а
 • мимогред 580
 • мимоићи 580, 2267а, (судбина)
 • мимоићи се 580
 • мина 1895г
 • миндерлук 1741
 • минђуша 1805а
 • минерал 1985
 • минерална вода (извор) 1995, (пиће) 1534ј
 • минералогија 1985
 • минијум 1956
 • министар 1243, (опуном.) 1207а
 • министарство 1243
 • минули 2290а
 • минус 2182а
 • минускула 2366
 • минут 2281а
 • минути (поред) 580, 2267а, (време) 2284
 • мио, мила 854, 1078
 • миомир 2122а
 • миоцен 1984а
 • мир (физ.) 1861а, (мировати) 540, 501г, (псих.) 49, 846, (мирно доба) 1454, (поредак) 1237, оставити на миру 268а
 • мираз 1169в, одређивање мираза (суд.) 1291б
 • миран в. мир
 • мирбожати се 444
 • мирис 2122
 • мирисати 2122, 2122а
 • мирити (се) 501
 • мирјанин 1049
 • мирно в. мир, (војска) 1433а
 • мирноћа в. мир
 • миро 1072
 • мировање в. мировати, — поступка (суд.) 1297в
 • мировати (тишина) 99, (не кретати се) 540
 • мировина 1259г
 • мирогој 2004ђ
 • миродија 1843ж
 • миродијар 1518
 • мирођија 2020љ
 • мирољубив 501г
 • миропомазање 1072
 • миротворац 1454
 • мирски 1049
 • мируцати 3
 • миса 1064
 • мисао 952
 • мисаон 952
 • мисирњача 2153
 • мислен 2325
 • мислилац 952
 • мислити 952, 952а, (намеравати) 880
 • мистрија 1774б
 • мит 1047
 • митарење 2041
 • страна 109
 • мити (се) 117 (мијмо, мијте П. уп. § 53)
 • митити, мито 395, 1343
 • митологија 1047
 • митра 1061
 • митраљез 1445б
 • митрополит 1051
 • мицати (кретати) 634, (кретати се) 553, 573
 • мицати се 553, 573, 1861
 • мице 181
 • мицелија 2025в
 • мицина 2151
 • миш, мишји 2033 (ми-шји П. уп. §§ 17, 18), слепи миш (зоол.) 2031, (игра) 191
 • мишар 2042а
 • мишић (мускул.) 2112
 • мишица (рука) 2108а
 • мишјакиња 2020г
 • мишка 2108а
 • мишљење 952, (начело) 956
 • мишоловка 1643 (ми-шо-лов-ка П. уп. § 20)
 • мишомор 1941
 • МЈ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • М-К (раздваја се П. уп. § 20)
 • МЛ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • млавити 689
 • млад 2294б, (човек) 2074б
 • млада 1167б
 • младеж (омладина) 2077
 • младеж (кожа) 2110б
 • младенци 1169
 • младина (Месец) 1989г
 • младић 2077
 • младица (бот.) 2016, (зоол.) 2053а
 • младожења 1167а
 • младолик 2074б, 2085а
 • младост 2294б, 2074б
 • младунац 2026г
 • млађи в. млад, (послуга) 1857
 • млаз (вода) 1882а, (дим) 1900д
 • млак 1890, в. млакоња
 • млакоња 890б
 • млатарати рукама 547
 • млатило 1671
 • млатити (тући) 512, (жито) 1671, — празну сламу 43а
 • млатити се 43а
 • млатишума 43а
 • млатнути 512
 • млаћеница 1693г
 • млачити 1890
 • млево 1839д
 • млекар 1532, 1692
 • млекарница 1532
 • млекарство 1692
 • млеко 1693а
 • млети 691, 1839в
 • Млеци, Млетака (П. уп. § 83)
 • млеч 2020з
 • млечан 1693а, млечна крава 1692а
 • млечац 2053
 • млечица 2149
 • млечни производи 1693
 • млечњак 2094
 • мливо 1839д
 • млин 1839а
 • млинар 1839
 • млинац 1766
 • млитав 542
 • млитоња 542, 890б
 • МЉ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • мљескати 2116а
 • М-Н (раздваја се П. уп. § 20)
 • мнити 952
 • многи 2176
 • много (број) 2176, (колич.) 2171, (степен) 2178а
 • многобожац 1043а
 • многобројан 2176
 • многоглагољив 111
 • многогодишњи 2276
 • многољудан 2005в
 • многострук 2176
 • страна 110
 • многоугао 2214
 • множеник, множење 2183
 • множина 2176, (грамат.) 2380
 • множитељ 2183
 • множити 2183
 • множити се 2127
 • мноштво 2176 (мно-штво П. уп. § 21)
 • М-Њ (раздваја се П. уп. § 20)
 • мњење 952
 • моба 1195
 • мобилизација 1455
 • мограњ 2020е
 • могућ, могућан (имућан) 1473
 • могућан (моћи) 29, могућни начин 2386в, могуће, могућно, могућност, могућство 29, 2323
 • мода 1199, 1838
 • модар 1910д
 • модел 1107а
 • моделар 1806
 • модеран 2291
 • модискиња 1835б
 • модити се 128
 • модрети 1910д
 • модрица 2136
 • модул еластичности 1874ђ
 • можда 2323 (мо-жда П. уп. § 17)
 • мождани 2083
 • можданик 1790а
 • мождина 2083а
 • мождити 724
 • мозак 2083, запаљење мозга 2156
 • мозгати 952
 • мој 2372г
 • мојсијевац 1046
 • мојски 2344
 • мокар 1883а
 • мокраћа 2117а, 2105в, камен у мокраћној бешици 2149
 • мокраћовод 2105в
 • мокрина 1883а
 • мокрионица 2117а
 • мокрити (мокраћа) 2117а, (мокар) 1883а
 • мокрица 2063
 • молба 453, (званич.) 1248 (мол-ба П. уп. § 20)
 • молбеница 1248
 • молекил, молекул 1874, 1934
 • молер 1850а
 • молећив 453
 • молика 2024
 • молилац 1248
 • молитва 1030б, 1065
 • молитвеник 1062, 1065
 • молитељ 1248
 • молити 453
 • молити се 1030б, 1065
 • моловати 1850а
 • мољакати 453
 • мољац 2059
 • мома 2078
 • момак (младић) 2077, (слуга) 1857 (нежења) 1166а
 • моменат, статички — силе 1863
 • момчад, (брод) 1713, в. момак
 • момче 2077
 • монарх 1216а
 • монархија 1216
 • монах 1050
 • монголица 2035а
 • монголска раса 2080б
 • монета 1551
 • монитор 1466
 • монокотилке 2023
 • моноксид 1936
 • моном 2191
 • моноплан 1715
 • монопол 1498в
 • монтер 1609
 • мора 2125а
 • морал 999
 • морати 28а, 31
 • мораторијум 1565а
 • морач 2020љ
 • морбидно стање 2139
 • море 1992
 • страна 111
 • морена 1976
 • морепловство 1713
 • мореуз 1992
 • морж 2029
 • Морзеов телеграф 1922б
 • морија 2143д
 • морити (убијати) 517, (мука) 21, (умор) 2126
 • морка 1702ж
 • морнар 1713, 1467
 • морнарица 1465
 • морски 1992, морски коњ 2029, морска звезда 2068а
 • морталитет 2135
 • морузга 2069б
 • моруна 2053б
 • морфиноманија 2156
 • морфологија (јез.) 2379
 • мост 2003, (вага) 1866б, (електр.) 1916
 • мостобран 1451а
 • мосур (ткач.) 1824в
 • мотати 696, (витао) 1824б
 • мотати се 593
 • мотика 1661
 • мотка 1633
 • мото 2335б
 • мотовило 1824б
 • мотор 1608б, (топлотни) 1895в
 • мотоцикл 1712а
 • мотрити 898
 • моћ 29
 • моћан 29, (снажан) 890
 • моћи 29, 2323
 • моћност 29
 • моча 1843г
 • мочаран, мочвара 1993
 • мочварице 2048
 • мочило 1680а
 • мочити 1883а
 • мочуга 1633
 • мошнице 2106а
 • мошти 1059а
 • М-П (раздваја се П. уп. § 20)
 • МР (не раздваја се П. уп. § 18)
 • мрав, мравињак 2057
 • мравињи јеж 2040
 • мравињи лав 2056
 • мравља киселина 1965а
 • мравоједац 2038
 • мражња, мражење 505
 • мраз 2010
 • мразити (се) 505
 • мразовац 2023а
 • мрак 1902в
 • мрака 2071а
 • мрамор 1776, 1949а
 • мраса 2143а
 • мрасав 2143а, (лице) 2110б
 • мрачан 1902в, (израз) 2085а
 • мрачњак 1233б
 • мрва 2217, (хлеб) 1841а, (мало) 2171а
 • мрвити 689, (хлеб) 1841а
 • мргињ 1658а
 • мргодан 833
 • мргодити се 96
 • мрдати (што) 636
 • мрдати (се) 539
 • мрежа 1633ђ, (плести) 1827б, (геом.) 2229, (рибарска) 1705а, (телегр.) 1410, (паукова) 2062
 • мрежаст 2208
 • мрежњача 2087
 • мрежокрилци 2056
 • мрена (зоол.) 2053а, (око) 2153
 • мрест, мрестити се 2053
 • мрети 3
 • мржња 855
 • мржњење 1894а, тачка мржњења 1891а
 • мрзак 855
 • мрзети 855, мрзи га 254, 832а
 • мрзнути се 1894а
 • мрзовољан 833
 • мрзост 855
 • мрк 1910б, и
 • мрка раса 2080в
 • мркање 1695б
 • страна 112
 • мрква 2020љ
 • мркнути (мрак) 1902в, (свест) 2155
 • мрков 1697д
 • мрледина 2026е
 • мрља 1875а
 • мрмљати 103
 • мрмот 2033
 • мрнар 1713
 • мрнарица 1465
 • мрнџати 107
 • мрс (мрсити) 1843, бели мрс 1693
 • мрсак, мрсан 1843
 • мрсити (замрсити) 710, (јело) 1843, (стоку) 2026е
 • мрска (бора) 2224б
 • мртав , (слаб) 2132б, мртав ход 1611
 • мртваја 1994а
 • мртвац
 • мртвачка глава 2059
 • мртвачки
 • мртвачница 2004ђ
 • мртвило (слабост) 2132б, (послов.) 1648б, (догађ.) 2342б
 • мртворођенче 2129в
 • мрцварити 513
 • мрцина 2026ж
 • мрчити 1875а
 • мршав 2113д, мршава земља 1657а
 • мршталица 2111
 • мрштити се 96
 • М-С, М-Т, М-Ћ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • мува 2058
 • мувати се 554, (коњ) 1697е
 • мудар, мудрац 907
 • мудрица, мудрозати 907б, 952
 • мудрост 907
 • муж 1170а
 • мужа 1692а
 • мужјак 2026г
 • музара 1692а
 • музга 1882а
 • музеј 269в
 • музика 1085
 • музиља 1692а
 • музлица 1692б, 1787б
 • музички инструменат 1090
 • мука 21, (болестан) 2124а
 • мука (брашно) 1839д
 • мукавица 2166а
 • мукао 1889ђ, исподмукла 69
 • мукати 1694д
 • мукљив 1883а
 • мукнути 1694д
 • мукташ 1522а
 • мукте 1522
 • мула 1699б
 • муљ 1976
 • муљати 724
 • мумаказе 1846а
 • мумлати (говор) 103, (медвед) 2028д
 • мунаре 1056
 • мундир 1449
 • муника 2024
 • муниција 1448
 • мунути (ударити) 512, (отићи) 573
 • муња (електр.) 1914д, (гром) 2012
 • муњара 1925б
 • муњевит (брз) 1862
 • мур 166, 1249
 • мургаст 1910з
 • мурдар 1875а
 • мусака 1843б
 • мускулозан 2112
 • муслиман 1045
 • мусти 1692а
 • мустра 1495, — без вредности 1403а
 • мутав (нем) 99, 99а, (муцати) 102
 • мутан (раствор) 1884, (време) 2007б
 • мутити (мешати) 712, (раствор) 1884, (полит.) 1238, (грам.) 2365
 • мутљаг 1884
 • мутљивац 1238
 • мућак 1702г
 • мућкати 713
 • мућурла 909
 • страна 113
 • муф 1818а
 • муфтија 1053
 • муха 2058
 • мухамеданство 1045
 • мухати се 1697е
 • муцав 102
 • муцати 102
 • мучаљив 99
 • мучан (мука) 21, (тежак) 256
 • мучати 99
 • мученик 21
 • мучити 513
 • мучити се 21
 • мучки 69
 • мучно 256
 • мучњак 1839б
 • мушема 1825б
 • мушица 2058, (нишан) 1441б
 • мушкарац 2073а
 • мушки 2073а, (храбар) 843
 • мушкобана 2073в
 • мушмула 2020е
 • муштерија 1506
 • муштикла 159
 • муштрати 465а
 • муштулук 365, 435 (му-шту-лук)
 • М-Ф, М-Ц, М-Ч, М-Ш (раздвајају се П. уп. § 20)