Систематски речник српскохрватског језика (1936)/И

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (И)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


И[уреди]

 • и (додавање) 2174, (свез.) 2377а
 • иако, и ако 2377б
 • ибрик 1754
 • ибришим 1822а
 • ивер 1689
 • ивица 2228, 2244
 • ивичњак 1777
 • игало 1992
 • игда 2271 (иг-да П. уп. § 20)
 • игде 2241
 • игла 1829а
 • игласт 2208
 • игленица 1829а
 • игра 176, (плес) 198, (позор.) 1112
 • игралиште 176
 • игранка 175
 • играти 176, (плес) 198, (глума) 1112
 • игуман 1050а
 • идеал (тежња) 878, (савршен) 958
 • идеја 1122
 • идентичан 972
 • идиот 2156
 • идол 1030а
 • идолопоклоник 1022а
 • идући 2305, 2299
 • ижђикати (човек) 2113б, (бот.) 2014а
 • иженити 1167а (и-же-ни-ти П. уп. § 23)
 • иживети се 1
 • ижети, ижимати 807
 • ижџигљати в. ижђикати
 • ИЗ (не одваја се П. уп. § 22)
 • из (место) 2246в, (побуда) 2351а
 • иза (место) 2261а, (после) 2305, (ред) 2305б
 • изабрати 885, (парлам.) 1231в
 • изагнати 498, (прогнати) 1337
 • изажети, изажимати 807
 • изазвати, изазивати 459, (звати) 363, (дејство) 2354, (фотогр.) 1852
 • изазивач болести 2139
 • изанђао 299
 • изасланик 365, 1207а
 • изаслати 442г
 • изаткати 1824
 • изаћи 584, 2246в, (испасти) 2318
 • изба 1727
 • избавити 429
 • избавити се 13
 • избатинати 512
 • избацити 655, 792, (пуцати) 1444
 • избегавати 219, 489
 • избеглица 603
 • избезобразити се 865
 • избезумити 393
 • избезумити се 910
 • избелети 1910а
 • избледети 1910а
 • избећи , 219, (бекство) 603
 • избечити (очи) 2121ђ
 • избијати в. избити, (ницати) 2094, не избијати 519
 • избирати в. изабрати
 • избистрити се 1884
 • избити (истерати) 784, (истући) 512, (сат) 1808, (течност) 1882а, (појавити се) 2318, (зуб) 2136
 • изблиза 2267
 • страна 65
 • изболовати 2133
 • избор 885, (парлам.) 1231
 • изборни в. избор, међународни изборни суд 1205а
 • избости 660, (очи) 783
 • избочити 2225
 • избраздати 1658а
 • избрани суд (берза) 1523а
 • избрбљати (се) 331
 • избријати 1853
 • избрисати 747, (писано) 160д, (поништити) 2321в
 • избрљати 1875а
 • избројити 2175
 • избрусити 1597, (изгрдити) 472
 • избудити 2125в
 • избуљити (очи) 2121ђ
 • избушити 661
 • извадити 783
 • извалити 784
 • извалити се 531а
 • изван 2247
 • изванредан 2337а
 • извањски 2247
 • изварати 294
 • изведеница 2369, 2387
 • изведрити се 2007а
 • извежбати (се) 243
 • извесница 365, (телеф.) 1414
 • извесност 2322
 • известан, извесна 2343, (неодређен) 966а
 • извести (водити) 609, (возити) 786, (извоз) 1510, (излећи) 1702д, (муз.) 1088, (позор.) 1111
 • извести се 568
 • извести (вез) 1827а
 • известилац 365
 • известити 365
 • изветрити 1895а
 • извештај 365
 • извештао 299
 • извештач 365
 • извештачен 37
 • извештити се 913
 • извешће 365
 • извидети 931, 1321
 • извидница 1457
 • извиђај, извиђање, извиђати 1321
 • извиђач 1457
 • извиждати 86
 • извијати 794, (измишљати) 479а, (певати) 1102
 • извикан 923а
 • извикати (објавити) 339, (извикан) 923а, 476
 • извикати се (на кога) 473
 • извинити 411
 • извинити се 451
 • извинути 2138а
 • извињавна заблуда 1357а
 • извирати 1995
 • извирити 2121г
 • извискати 512
 • извити 794, (венац) 2018
 • извити се 1886а
 • извитоперити се 2224а
 • извлачити в. извући
 • извлаштење 1281б
 • извод 2327д
 • извода 2019б
 • изводити в. извести
 • изводљив 236
 • изводница (бот.) 2015а, (мат.) 2232
 • извођач 1088
 • извођење в. извести
 • „ доказа 1299
 • извоз (трг.) 1510
 • извојац 799а
 • извојевати (победу) 1462, (задобити) 288
 • изволевати 875
 • изволети 439, извол’те 274
 • извор 1995, (речни) 1994а, (топлотни) 1899
 • изворан 2282а
 • страна 66
 • извориште 1995
 • изворник 1247а
 • извоштити 512
 • извратити 630
 • извргнути в. изврћи
 • изврдавати 219а
 • изврнути (претурити) 630, (изопачити) 322, (преврнути) 699а
 • изврнути се 1865
 • изврстан, изврсна 958, 425а
 • извртати в. изврнути
 • извртети 794
 • изврћи се (бот.) 2014а, (зоол.) 2026е, (извитоперити се) 2224а
 • извршан 1309
 • извршилац 236, 2357
 • „ тестамента 1283б
 • извршитељ судски 1310
 • извршити 236
 • извршити се 2342
 • извршна власт 1208
 • извршност 1309
 • извући 775а, 783, 790, (измамити) 294
 • извући се (изићи) 584, (избећи) 219а, (избавити се) 13
 • изгазити 621, 557а, 725
 • изгасити (се) 1900б
 • изгинути 3
 • изглавити 783
 • изгладити 703, (спор) 501
 • изгладнети 134
 • изгласати 1230
 • изглачати 703
 • изглед 2331а, (могућност) 2323
 • изгледати 2331а, (чинити се) 897а, (гледати) 2121б
 • изглодати се 1874г
 • изгнанство 1337
 • изгнати (истерати) 498, (прогнати) 1337
 • изгњечити 724
 • изговарати 327
 • изговарати се 219а
 • изговор (говорити) 2361, (изговарати се) 219а
 • изговорити 327
 • изговорити се (изрећи се) 331, (изговарати се) 219а
 • изгонити 498
 • изгорети 1900
 • изградити, изградња 309
 • изгрдити 472
 • изгред 1238
 • изгрејати 1989б
 • изгрепсти 623, 687
 • изгристи 677
 • изгубити 23, 271, (штетовати) 1475а
 • „ време 2273а
 • изгубити се (нестати) 2321, (отићи) 573
 • изгужвати 702
 • изгурати 619, 650
 • издавалац в. издати
 • „ (менице) 1569
 • издавање в. издати, — новчаница 1558а, — окривљеника 1324
 • издавати (се) в. издати (се)
 • издавати се за кога 354
 • издавач, издавачка књижара 1548
 • издавна 2293
 • издаја, издајник, издајица 495
 • издалека, издаље 2266
 • издан 1995б
 • изданак (бот.) 2016, (потомак) 1165б, (рудар.) 1947
 • издангубити 2273а
 • издање (новин.) 1140, (књижар.) 1548
 • издатак 1479
 • издати 276, (новац) 1479, (књигу) 1548, (чек) 1558а, (издајство) 495
 • издати се (изрећи се) 331
 • издахнути 3, (дисање) 2115
 • издашан 301б, (дарежљив) 278а
 • из-да-шно (П. уп. §§ 22, 17)
 • издвајање (болесника) 2167
 • издвајати, издвојити 303, 2333а
 • издвајати се, издвојити се 1147в
 • страна 67
 • издевати 979
 • издеветати 512
 • издејствовати 236
 • изделити 2328б, (дати) 276
 • изделити се 1313а, 1162а
 • изденути 979
 • издерати 679
 • издерати се 473
 • издирати 251
 • издирати се 473
 • издисати (дисати) 2115, (смрт) 3
 • издићи 646
 • издићи се 2254
 • издрати се 473
 • издржавати в. издржати, (помоћ) 424
 • издржати 258
 • издржљив 258
 • издробити 689
 • издрпан 679
 • издубити 662
 • издубљен 2225а, издубљено огледало 1906
 • издубљење 662
 • издувати 812а
 • издужити се (пасти) 566
 • издупсти 662
 • изелица 131
 • изерити се 2199а
 • изести 130
 • изигравати в. изиграти, (правити се) 69
 • изиграти (игра) 176, (осујетити) 485, (погазити) 235
 • изиграти се 858в
 • изидати 1774
 • изискивати 31
 • изићи 584, 2246в, (књига) 1548, (испасти) 2318
 • изјавити 328, (стадо) 609
 • „ захвалност 450
 • „ саучешће 452
 • изјадати (се) 353
 • изјаловити се 2318а
 • изјаснити се 328
 • изјахати 569
 • изједначити (се) 984
 • изјести се 1874г
 • изјурити 498
 • изјутра 2314
 • излагати в. изложити
 • излагати (лагати) 294 (из-ла-га-ти П. уп. § 22)
 • излагач 1516
 • излаз 2246в
 • излазак 548, (Сунца) 1989б
 • излазити в. изићи, (новине) 1140
 • изланути се 331
 • излапети (изветрити) 1895а, (псих.) 912а
 • излевати в. излити
 • излежавати се 254
 • излемати 512
 • излепити 741
 • излет 594
 • излетети 1886а
 • излећи (се) 2041, 1702д
 • излечити (се) 2159
 • излив в. излити (се), (крви) 2138г
 • излизати в. излити
 • излизати (се) 2226а
 • излика 219а
 • излистати 2017
 • излити (течност) 804, (топити) 1801 (осећање) 83
 • излити се 1882а, (река) 1994б
 • излишан 32
 • излог 1513а
 • изложба 1516
 • изложен (опасности) 25
 • изложитељ (мат.) 2184
 • изложити (изнети) 756а, (излог) 1513а (изложба) 1516, (казати) 332, (објаснити) 917
 • изложити се 25
 • излокати 1994б
 • страна 68
 • изломити 682
 • изломљен 2132б
 • изломљена линија 2209
 • излудети 910
 • излупати 727, (прашину) 746б, (тући) 512
 • излучити (одвојити) 303, (физиолог.) 2117
 • излучити се (кристал.) 1986
 • излучци 2117
 • изљубити 615 (из-љу-би-ти П. уп. § 22)
 • изљутити се 848
 • измаглица 2007б
 • измазати 779, (прљати) 1875а
 • измајсторисати 309
 • измак в. наизмаку 2284
 • измакнути (се) в. измаћи (се)
 • измалена 2075
 • измамити 294, 453
 • измастити 1966
 • измаћи (склонити) 755, (испредњачити) 598
 • измаћи се (склонити се) 587, (испасти) 654а
 • измахнути 639
 • између (место) 2265, (у групи) 2334
 • измена в. изменити
 • „ материје 2116г
 • изменити 313, 2347
 • измењати в. изменити
 • „ мисли 327а
 • измерити 2169, (тежину) 1866а
 • измет (животињски) 2026в, (људски) 2117б, (неваљало) 959
 • изметати (ткање) 1824, (плетење) 1827
 • изметати се в. изметнути се
 • изметине 2117б
 • изметнути в. изметати
 • изметнути се (бот.) 2014а, (зоол.) 2026е
 • измећар 1857
 • измешати 712
 • измивати (се) 117
 • измигољити се 219а
 • измилети 563
 • измирити (помирити) 501, (склад) 985, (платити) 1562
 • измирити се 501
 • „ са судбином 234
 • измирна 1972
 • измислити 952, (изумети) 933, (лагати) 479а
 • измити (се) 117
 • измицати 755, (предњачити) 598, (нестајати) 2321
 • измицати се 587
 • измишљати 479а
 • измишљотина 479а
 • измлатити 512
 • изможден 2132б
 • измозгати 952
 • измолити 453, (помолити) 756
 • измотавати се 43а
 • измрвити 689
 • измрљати 1875а
 • измрцварити 513
 • измрчити 1875а
 • измршавети 2113в
 • измудровати 952
 • измужа 1692а
 • измучен 21
 • измучити 513
 • измучити се 21
 • изнад 2255
 • изнајмити 1483, 1282и
 • изнајпре 2282
 • изналазити, изнаћи 933
 • изнебуха 962
 • изневерити 495, (преверити) 372а, (прељуба) 1360
 • изнемогао 2132б
 • изнемоћи 2132б
 • изненада 962
 • изненадити (се) 962
 • страна 69
 • изнети 652, 756а, 788, (објавити) 339, (сума) 2181
 • изнимак, изнимка 968
 • изнимно стање 1239б
 • изнићи, изницати 2019б
 • изнова 2288
 • изнојити (се) 2117в
 • износ (сума) 1551б, 2181, (издржљивост) 1830б
 • износити в. изнети
 • изношен (одело) 1830б
 • изнуда (крив.) 1353
 • изнудити 291
 • изнурен 2132б
 • изнурити (се) 2132б
 • изнутра 2246
 • изнутрица 2133а
 • изобилан, изобиловати 1473а
 • изобичајити (се) 80
 • изобличити 469
 • изображен, изобразити 1367
 • изокола 2264
 • изолатор (електр.) 1914а
 • изолација (хигиј.) 2167
 • изоловати 2333а
 • изолучити 662
 • изоп 2021д
 • изопачити 322
 • изопачити се 959б
 • изор 1658
 • изорати 1658
 • изоставити 247
 • изостајати 572а
 • изостала странка (суд.) 1307
 • изостанак 572а, (школа) 1375б
 • изостати 572а (в. заостати)
 • изоштрити 675
 • израван 2340а
 • изравнати 984, (површину) 2204
 • изравнити 2204
 • израдити (направити) 309, (што коме) 422а
 • израдити се 913
 • израђевина 1632
 • израђивати 1632
 • изражавати 83
 • израз 83, (грам.) 2369
 • „ лица 2085а
 • изразити 83, 328
 • изракнути (се) в. исхракнути се
 • израна, израније 2304а
 • израњавити (се) 2136а
 • израстао 2016
 • израсти 2113б, 2218а, (из хаљина) 1830б
 • израчунати 2181
 • израштај 2147
 • израштајне болести 2147
 • изредан 425а, 958
 • изредити, изређати 996
 • изрезати 666
 • изрека 1132, пресудна изрека 1307
 • изреком, изречно 337
 • изрендисати 1596
 • изрећи 327
 • изрећи се 331
 • изрецкати 666
 • изрешетати 661
 • изрибати 748
 • изриком, изрично 337
 • изрод 2026е
 • изрођај 2132в
 • изројити се 1703б
 • изронити 571
 • изругивати се 458
 • изружити 472
 • изручити 804, 444б
 • изувати (се) 770а
 • изувач 1814б
 • изударати 512
 • изудити 667
 • изузев(ши) 968
 • изузетак 968, (грамат.) 2360
 • изузети 968
 • „ од оврхе 1310
 • изузети се 509
 • страна 70
 • изузеће (суд.) 1297б
 • изуједати 624
 • изукрштати 2262а
 • изумети 933
 • изумити 393
 • изумрети 3
 • изуст в. наизуст
 • изустити 327
 • изути 770а
 • изути се 1814б
 • изучити 171, (кога) 380
 • ијекавски 2359а
 • -ИЈА-, -ИЈЕ-, -ИЈУ- (П. уп. § 54)
 • -ИЈСКИ, -ИСКИ (П. уп. § 50)
 • икавски 2359а
 • икад(а) 2271
 • икакав 2372ђ
 • икако 2344
 • ико 2372ђ
 • икоји 2372ђ
 • иколико 2178б
 • икона 1060
 • иконостас 1059
 • икосаедар 2230
 • икра, икраш 2053
 • икс-зраци 1927
 • илал 2091
 • или 2377а
 • илиџа 1995
 • ило 1993
 • Илија, Илијин, илински (П. уп. §§ 50, 51)
 • иловача 1957
 • имагинаран број 2179
 • ималац, имаоца, имаоци, ималаца (П. уп. § 39)
 • имање 1472
 • имати 1470, (постојати) 2317, (садржавати) 2330
 • имашан 1473
 • име 979
 • имела 2022в
 • имендан 1193
 • именик 979
 • именитељ 2185
 • именица 2370
 • именовани уговор 1282а
 • именовати 979
 • имењак 979
 • иметак 1472
 • имитовати 991
 • имовина 1472
 • имовник 1283б
 • императив 2386в
 • имперфект 2385б
 • импулс силе 1863
 • имун (медиц.) 2134а, 2142б
 • имунитет (полит.) 1207д, 1229б
 • имуност стечена (медиц.) 2134а
 • имућан 1473
 • инат (пркос) 484, (свађа) 500
 • инатити се 500
 • инаугурисати 2282
 • иначе 973
 • инаџија 500
 • инвалид 2132б
 • инвентар (наслд.) 1283б
 • индекс (мат.) 2179
 • Инди 2080а
 • индивидуа 972, 2333
 • Индијанци 2080д
 • индиректни говор 2389
 • индиферентан 873а, 928а
 • индиферентна равнотежа 1865
 • индиције (прав.) 1305
 • индосирати 1568
 • индукција 1923
 • индустрија 1648
 • инерција (физ.) 1861б, — ваздуха 1863
 • инжењер 1716
 • ини 973
 • иницијатива законодавна 1273
 • „ народна 1227б
 • инјекција 2162
 • инклинација (физ.) 1913б
 • инкрустација 1949а
 • страна 71
 • инкубација 2141
 • иноверац 1043б
 • иноземац 1201а, 2005б
 • иноземство 2005б
 • инок 1030б
 • инокосан 1163а
 • инокосни судија 1285
 • иностранац 1201а
 • иностранство 2005б
 • инсекти 2054а
 • инсектицидно средство 2167
 • инспектор 1260
 • инспирисати(се) 306а
 • инсталатер 1804
 • инсталација 1580а
 • инстинкт 873в
 • инструмен(а)т 1580, (муз) 1090
 • инструментал (грам.) 2383ђ
 • интабулација 1281б, 1310
 • интегралан 2327
 • интегрални рачун 2196а
 • интегритет државни, (повреда) 1365
 • интелект 894
 • интендантура 1427ж
 • интензитет силе 1863
 • интерес (корист) 425, (учешће) 928 (камата) 1573
 • интересни рачун 2188
 • интересовати се 928
 • интеримница 1314
 • интернат 1387
 • интерне болести 2140
 • интернирати 1453в
 • интернунције 1207г
 • интерпелација 1230
 • интерполација 2189
 • интерпретатор 1112
 • интерпункција 2367 (П. уп. §§ 91–143)
 • интерференција таласа 1888
 • „ звучних таласа 1889д
 • „ светлости 1912
 • интов 1790
 • интрига 502
 • интригант 502, (позор.) 1110
 • инфекција 2141
 • инфекци(ј)ске болести 2143
 • инфинитив 2386б
 • инфлуенца 2143б
 • иње 2008б
 • ИО (без ј П. уп. § 54, изузеци § 52)
 • иоле 2178б
 • ипак 485б, 2377а, 2354г
 • ира 1695в, 1811а
 • ирационалан број 2179
 • ирвас 2036б
 • иригатор 2162
 • иридијум 1962
 • ИС (не одваја се П. уп. § 22)
 • исе 2328
 • исевци 1839д
 • исек 666, (месо) 1843ђ
 • иселити (се) 595
 • исељеник 595
 • исећи 666
 • исечак 666, (месо) 1843ђ, (мат.) 2215в
 • исисати 150, 809 (и-си-са-ти П. уп. § 23), исисати из прстију 479а
 • иситнити 689
 • исказ 1298
 • исказати 327
 • искалити се 509
 • искаљати 1875а
 • искамчити, искамџити 294
 • искап в. наискап 149
 • искапати 1882а
 • искапити 149
 • искарати 472
 • искасапити 517
 • искати 456
 • искашљати (се) 2115г
 • искварити 322
 • исквасити 1883а
 • искезити (се) 2094
 • -ИСКИ = -ИЈСКИ (П. уп. § 50)
 • страна 72
 • искидати 678
 • „ се од смеха 87
 • искијати 470б
 • искипети 1895
 • искитити 1081
 • искихати 470б
 • искласати 2018д
 • исклизнути 654а
 • исклијати 2019б
 • искључење (суд.) 1297б, 1385
 • искључив 303, (нетрпељив) 1013а
 • искључити 303, 493, (електр.) 1918а
 • искључна полутка 1628
 • искључно 2333а
 • искобељати се 13
 • исковати 1794б
 • исколачити (очи) 2121ђ
 • искомадати 688
 • искон в. одискона 2282а
 • исконски 2282а
 • исконско доба 1981
 • ископати 664, 801, 783
 • ископина 801
 • ископнети 1895а
 • ископрцати се 13
 • искоренити 310
 • искористити 296
 • искосити (се) 1874г
 • искочити 559
 • „ из коже 847а
 • искра 1900г
 • искрасти се 573, 584
 • искрвавити (се) 2114а
 • искрвити се 504
 • искрен 68
 • искренути (изврнути) 630, (изопачити) 322
 • искрзати се 1874г
 • искривити (се) 2206б, 2199а
 • искривудати 2248а
 • искрижати 666
 • искрмачити 1875а
 • искрпити 324а, (грдити) 472
 • искрснути 2318
 • искрцати (се) 1713д
 • искрчити 1688б
 • искувати 1842а
 • искуљати 1882а
 • искупити (се) (скупити) 273
 • искупити (откупити) 1503
 • искупсти 783
 • искусан 925
 • искусити 925, (претрпети) 2357а, (казну) 470б
 • искуство 925
 • искучити 294
 • искушати (пробати) 932, (питањем) 358а
 • искушеник 1030б
 • искушење 876
 • ислабети 2132б
 • иследити 1321
 • иследник 1321
 • ислеђење 1321
 • ислужити 1484
 • исмевати 458
 • испавати се 2125
 • испад 507, 1451б, 1458
 • испакивати, испаковати 762а
 • испалити (пушку) 1444
 • испаравање 1895а
 • испасти 566, (постати) 2318
 • испаша 1691а
 • испаштати 470б
 • испевати 1102, 1138
 • испеглати 1833а
 • испердашити 1818
 • исперутати се 2110
 • испети (се) 564, 604, 646
 • испетљати се 13
 • испећи 1840, (кафу) 1534ж (научити) 171, (размислити) 952
 • испизмити се 509
 • испијен 2132б
 • испипати 358а
 • испиразити се 509
 • страна 73
 • испирати 753
 • испирача 1771
 • исписати 160
 • исписати се 214б
 • исписник 1424а
 • испит (ђака) 1379
 • „ оптуженика 1325а
 • испит (веридба) 1168
 • испитати, испитивати (питати) 358, (проучавати) 930, (истражовати) 931, (ђака) 1378, 1379
 • испити 149
 • испитивач 1379в
 • испичутура 157
 • исплазити 2095
 • исплакати (прати) 753
 • исплакати (се) (плач) 91
 • исплатити 1562
 • „ дуг 1488
 • исплести 709, 1827
 • испливати 570, (избавити се) 13
 • испљувати 2117г
 • испљускати 714
 • исповедити се 1071
 • исповедник 1051а
 • исповест 1071
 • испоганити 1875а
 • испод 2259
 • исподмукла 69
 • исполац 1713в
 • исполин 2113в
 • испољити 83
 • испоредити 981
 • испорити 666
 • испорука, испоручити (саопштити) 365, (предати) 1400, 1409в, 1501
 • испословати 236
 • испосник 1030б
 • испосница 1070
 • испостити 1070, (земља) 1657а
 • испотекар 2288
 • испочетка 2288
 • исправа 168, 1249, 1304, лична исправа 1290в, поништај исправе 1290в
 • исправан (у реду) 323, (прописан) 967, (поштен) 1003
 • исправити (прав) 703, 2224б, (поправити) 324
 • исправка 324
 • исправљач (електр.) 1926а
 • испражњење (електр.) 1914
 • испражњење црева 2162
 • испражњивати, испразнити 814
 • испрати 753
 • испратити 601, (послати) 442г
 • испрашити 746б
 • испрва 2282
 • испребијати 512
 • испрегнути 1698ђ
 • испред 2260, (ред) 2305б
 • испредати 479а
 • испредњачити 598
 • испрекидан 2287
 • испреко, испрека 2005а
 • испреметати 997
 • испреплетати 710
 • испрескакати 471
 • испрести 1822
 • испретурати 997
 • испречити 631
 • испречити се 485
 • испржити 1842б
 • исприка 411, 451
 • испричати (причати) 333
 • испричати (се), испричавати (се) 411, 451
 • испрљати 1875а
 • испросити (просјачити) 455, (девојку) 1168
 • испросјачити 455
 • испрсити се 530в
 • испрскати (упрскати) 780
 • испрскати (испуцати) 1874г
 • испружити 697
 • испружити се 524а
 • страна 74
 • испсовати 474
 • испунити 813, (писати) 160, (остварити) 2319, — дужност 1008
 • испунити се 2318, 2342
 • испупчен 2225
 • испупчено огледало 1906
 • испустити 654 (испуст, испусни П. уп. § 83)
 • испустити се 61, 866а
 • испуцати (испрскати) 1874г, (потрошити) 1444
 • испуцати се 301
 • испушити 159, испушена муштикла 7
 • испуштати 654
 • испред 2242
 • иставити (одмаћи) 755, (извалити) 784
 • „ из забране 1310
 • истакати 804
 • истакнут 923
 • истањити 2220а
 • истаћи (ставити) 756а, (нагласити) 337
 • истаћи се 923, 994
 • истегљив 1874д
 • истегнути 2201
 • истек 2284
 • истекар 2288
 • истерати 498, 784, (оно) 2136, (добити) 282 (ис-те-ра-ти П. уп. § 22)
 • истесати 669
 • истећи (течност) 1882а, (време) 2284
 • исти 972, (сличан) 990
 • истива 1945а
 • истимарити 1697з
 • истина 989, отићи Богу на истину 3
 • истинит 989
 • истиснути 650, 493
 • истиснута течност 1881
 • истиха 1862а, (кување) 1842а
 • истицање (гаса) 1886б, (течности) 1882а
 • истицати в. истаћи, (хвалити) 433
 • истицати се в. истаћи се
 • истицати в. истећи
 • исто 972
 • истоварити 773, 788
 • истоветан 972, 984
 • истовремен, истодобан 2303
 • истоимен 979
 • исток 1990г
 • истом 2306а, 2377б
 • истопити 1894
 • историја 1134
 • исторокати 331
 • источити 804
 • источни говор 2359а
 • источњак 1990г
 • истрага 931, (суд.) 1322, (парлам.) 1230, (истребљење) 310
 • истраживати 931
 • истражни судија 1285, 1322
 • истрајан, истрајати 888
 • истргнути 783
 • истребити 310
 • истрезнити се 158
 • истрести 637, 749
 • истрљати 722
 • истрошити (потрошити) 301, (издробити) 689
 • истрти 722
 • иструлети, иструнути 1932
 • истрчати 558
 • истрчати се 262
 • истумачити 917
 • иступ (крив. право) 1316а
 • иступити (изићи) 584, (напустити) 214б, (служба) 1484б, (јавност) 1146
 • иступити (тупити) 736, (зубе) 261а
 • истурити 655, 792
 • истутњити се 49а
 • истући 512, (туцати) 690
 • истуцати 690
 • исукати 783
 • исушити 1883а, (земљу) 1664а (и-су-ши-ти П. уп. § 23)
 • исхерити се 2199а
 • страна 75
 • исхладити 1890б
 • исхлапети в. излапети
 • исход 2356
 • исходити 584
 • исхракнути 2117г
 • исхрана 142, 2116
 • исцедити 807, (изнурити) 2132б
 • исцелити 2159
 • исцепати 679
 • исцрпан 2327г
 • исцрпсти 810, (употребити) 296
 • исцрпсти се 301
 • исцурити 1882а
 • Италија, Италији, Италијом (П. уп. § 52)
 • ићи 554, (прођа) 1498, (машина) 1608, (тећи) 1882, а, (пут) 2002
 • ићи од Руке 9, ићи на што (за чим) 881
 • ичији 2372г
 • иш 1702ђ
 • ишамарати 512
 • ишарати 2206б
 • ишетати 122, 584 (и-ше-та-ти П. уп. § 23)
 • ишибати 512
 • ишијас 2155
 • ишта 2372ђ
 • иштетити 325
 • ишуњати се 593
 • ишчаурити се 1704а
 • ишчачкати 802
 • ишчашење 2138а
 • ишчашити 2138а
 • ишчезнути 2321
 • ишчекивати 2309
 • ишчепркати 801
 • ишчерупати 680
 • ишчеткати 746
 • ишчешљати 750
 • ишчибукати (истући) 512, (прашину) 746б
 • ишчилети 2321
 • ишчистити 745
 • ишчуђавати се 921
 • ишчукати, ишчукавати 1583
 • ишчупати 783