Систематски речник српскохрватског језика (1936)/З

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (З)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


З[уреди]

 • за (намена) 882, (иза) 2261а, (време) 2303, (ред) 2305б
 • забава 173, (бал) 175
 • забавиља 1388в
 • забавити 416, (задржати) 519а
 • забавити се 519
 • забавиште 1388в
 • забављати 416
 • забављати се 173
 • забавна књижевност 1126
 • забадава (бесплатно) 1522, (узалуд) 261
 • страна 50
 • забадати 796
 • забасати 591
 • забат 1717г
 • забаталити 247а
 • забаталити се 61
 • забацити 655, (затурити) 271а, (шешир) 1835а
 • забачен 2002в
 • забашурити 329
 • забезекнути се 963
 • забележити 160
 • забелети се 2314а
 • забелешка 160
 • „ о пресуди 1307
 • забит 2002в
 • забити 796
 • забити се 588
 • заблагодарити 450
 • забленути се 2121в
 • заблистати (се) 1902
 • заблуда 262, 948
 • заблудети (залутати) 591, (грех) 1034
 • заболети 2124а
 • заборавити 904
 • заборавити се 262
 • забости 796
 • забравити 704а
 • забраздити 222
 • забран 1688
 • забрана 402, (судска) 1310
 • забранити 402
 • забрдњача 1824а
 • забређати 2129
 • забрекнути 2218а
 • забринути се 844
 • забркати 997
 • забрљати 1875а
 • забрујати 1889е
 • забуна 900а
 • забусати 796
 • забушавати 254
 • завада 505
 • завалити се 536
 • заварати 481
 • заварити 1794в
 • завежљај 734
 • завезати 734, завезана врећа 99
 • завезице 1334
 • завејати 2008г
 • завера 1240
 • заверити се 884а
 • завеса 1749
 • завести (обманути) 393, (девојку) 1002а, (уписати) 160, (успоставити) 236, 2282, 2319, (обичај) 79
 • завести се 560
 • завет 884а, (библија) 1062
 • заветина 1067, 1194
 • заветовати се 884а
 • заветрина 2011б
 • завештати 1283
 • завидан 877
 • завидети 861
 • завијати 761, (урлати) 2028в, (стомак) 2149
 • завијач 1831ж
 • завијено говорити 68а
 • завијутак (речни) 1994а
 • завикати 100
 • завирити 2121г
 • зависити 28
 • зависност 28, 2341
 • завист 861
 • завитак 734
 • завити 761, (рану) 2163
 • „ у црно 6
 • завитлати (махати) 639, (бацити) 655
 • завичај 2005б
 • завичајност 1250
 • завладати 290, 1205, (постојање) 2317
 • завладичити 1050
 • завлачити 789
 • завлачити се 588
 • завод 1493, 1649, (школа) 1386, (уписавање) 160
 • страна 51
 • заводити (обманути) 393, (уписивати) 160
 • заводити се 560
 • заводник 393, 1002а
 • заводница 1119
 • завој 1400в, (хирург.) 2163
 • завојак 2206б, (електр.) 1923
 • завојевати 1453
 • завојица 2002а
 • завојница 1922а
 • завојштити 1453
 • заволети 854
 • заворањ 1610а, 1659
 • заврањити 1787в
 • завратити 699, (затупити) 673
 • завреме 2303
 • заврзан 900а
 • заврзлама 256а
 • завриштати 91, (коњ) 1697ђ
 • заврљати 591
 • заврнути 640, (подвити) 699
 • „ шију 517
 • заврсти се 18
 • завртак 1611
 • завртањ 1870б, 1611
 • завртати 640, 793, (завртањ) 1611, (подвијати) 699
 • завртети 793, завртети памет 393
 • завртети се (у глави) 2155, (сузе) 92
 • заврћи 646
 • заврћкола 198
 • завршетак 2285
 • завршити 2285
 • завршни 2284, завршна тачка 2199в
 • завршница 2390
 • завући 789
 • завући се 588
 • загадити 1875а, 2142а
 • загазити 557а, (подухватити се) 245
 • загасит 1910а
 • загасити 1900б
 • загатити 1839б, 1994г
 • загатка (загатац) 1617
 • заглавак 679а
 • заглавити 797, (секиру) 1600, (пропасти) 22
 • заглавити се 1861а, (пушка) 1444в
 • заглавље 1123
 • загладити (поправити) 324, (косу) 118
 • загледати 2121б
 • загледати се 2121в, (заволети) 854
 • заглибити се 18
 • заглупети 912
 • заглухнути 2120а
 • заглухнуће 2154
 • заглушити 2120, 1889ђ
 • загнати 796
 • загнати се 507
 • загној 2157
 • загнојити се 2136а
 • загњурити 811
 • загњурити се 571, (у посао) 245а
 • заговарати 519а
 • заговорити се 519
 • заголицати 616
 • загоненути 1132а
 • загонетан 923в
 • загонетка 1132а
 • загонити 796
 • загорети 1842а
 • загорчати 824
 • загосподарити 1205
 • заграбити 549а
 • заграда 1720, (писање) 2367
 • загрдети 959
 • загревати 1890а
 • загрејати 1890а
 • загрејати се (псих.) 839
 • загрепсти 687, (побећи) 603
 • загризати (заједати) 4579
 • загристи 677
 • загрлити 614
 • загрнути (засукати) 648, 699, (копати) 800, 1660
 • загробни
 • загрозити 25
 • страна 52
 • загрцнути се 2116б
 • загубити (се) 271а
 • загулити 686
 • загушити 622
 • загушити се 2115
 • загушљив 2115
 • задавати 2354
 • задавити 622
 • задавица 2148
 • задак 2054
 • задатак, задаци (П. уп. § 83) 1008, (школа) 1377
 • задати 2354, (рану) 628, (задатак) 1377
 • задах 2122б
 • задахнути 306а
 • задебљати 2220
 • задевати 795, (задиркивати) 457, (кавгу) 500
 • задевица 505
 • задевојчити се 2078
 • заденути 795, (кавгу) 500
 • „ за појас 994
 • задесити (затећи) 602, (снаћи) 7
 • задести в. заденути, (задирнути) 457
 • задивити (се) 921
 • задигнути 648
 • задимити 1900д
 • задирати 2340
 • задиркивати 457
 • задисати 2122б
 • задићи в. задигнути
 • задихати се 2115
 • заднивати, заднити 704б
 • задно 1787в
 • задњак периодски 2390
 • задњи (позади) 2261, (последњи) 2284 (зад-њи П. уп. § 20)
 • задњица 2107
 • задобити 283, 288, (пасивно) 2357а
 • „ поверење 943
 • задовољан 827, 828, 31а
 • задовољити 415, 827, (потребу) 31а
 • задовољити се 827, 31а
 • задовољство 827, 31а
 • задојити 2130
 • задоцнити 2306
 • задремати 2125г
 • задрети 225
 • задржавати се 2273а
 • задржати 269, (од посла) 519а, (спречити) 485, (зауставити) 635, (не мењати) 993а, (обуставити) 1563б
 • задржати се 519
 • задригао 2113г
 • задрт 225, 888а
 • задруга 1147, 1162, 1313а
 • задружан 1162
 • задрхтати 2119а
 • задубити се 900б
 • задувати се 2115
 • задуго 2273
 • задужбина 278, 1058а
 • задужен 1487
 • задужење (рачун) 1567а
 • задужити (обавезати) 406, (рачун) 1567а
 • задужити се 1487
 • задужница 1570
 • задуха 2148
 • задухати се 2115
 • задушнице 1074б
 • зажагрити 2121в
 • зажалити 834
 • зажањ 1668
 • зажарти 1890а
 • заждити 1900а
 • зажелети (се) 877
 • зажећи 1900а
 • зажилити 2015а
 • зажмурити 2121ђ
 • зазвонити 1889е
 • зазеитинити 1843ж
 • зазидати 1774
 • зазирати 842, (коњ) 1697ј
 • зазирци 1698б
 • зазор 863, 1000, 1017, (клип) 1621
 • страна 53
 • зазоран 863, 1000
 • зазорљив 1697ј
 • зазрети 1697ј
 • зазубице 2149, расту му зазубице 135
 • заиграти се 176
 • заилазити 591
 • заимати 295
 • заимати се 1473
 • заинатити се 888а
 • заинтачити 227
 • заинтересовати се 928
 • за(х)ира 140
 • заискати 456
 • заиста 342
 • заићи 582, 591
 • зајазити 1839б, 1994г, (задовољити) 2173, 136
 • зајам 295, уговор о зајму 1282е
 • зајапурити се 2114а
 • зајаукати 91
 • заједати (задиркивати) 457, (одузимати) 287
 • заједљив 457, 461
 • заједница 2334, (људи) 1144, 1147
 • заједнички 1147, 2334, највећа заједничка мера 2185а
 • заједно 1147, 2334
 • зајемчити 1489
 • зајести в. заједати
 • зајецати 91
 • зајечати 95, (звук) 1889а
 • зајмити (зајам) 295, (гониш) 498
 • зајмодавац 295, 1282е
 • зајмопримац 295, 1282е
 • заказати 966, 2270
 • закалуђерити (се) 1050
 • закаљати 1875а
 • закаснити 2306
 • закачити 732, (захватити) 721, (критика) 464, 515
 • закачка 1829а, (замерка) 464
 • закашњење 2306
 • заквачити 732
 • закерати 464
 • закивак 1610
 • закивати 796
 • закидати, закинути 287
 • закиснути (пушка) 1442а
 • закитити 1081
 • заклада 278
 • заклањати 757, 2261б, (штитити) 426
 • заклапати 704
 • заклати (убити) 517, (стоку) 1845
 • заклепак 512
 • заклетва 347, 1301
 • заклети (узети заклетву) 347, (преклињати) 454
 • заклети се 347, (зарећи се) 884а
 • заклињати в. заклети
 • заклипити 704
 • заклон 757, 2261а, (заштита) 426, (вој.) 1452а
 • заклонит 757
 • заклонити в. заклањати
 • заклоп, заклопац 763
 • заклопити 704
 • закључак 952б, (трг.) 1517
 • закључати 704а
 • закључити 952б, (погодбу) 1517, (уговор) 389, (седницу) 1149а, 1228
 • закључни 2284
 • закључница 1517
 • закључно 2334
 • заковати 796, 1794б
 • заковрнути 2133
 • закон 1274, (вера) 1043
 • законик 1275
 • законодавна власт 1208
 • законодавство 1273
 • законска одредба 1274а
 • закопати 800, (погреб) 5
 • закопчати 706, 1830а
 • закотити се 2026г
 • закошак 1790ђ
 • закрајинити 1453
 • закратити 402
 • страна 54
 • закренути 643
 • закречавање крвних судова 2150
 • закржљати (човек) 2113б, (бот.) 2014а
 • закрилити 426
 • закрити 1660
 • закричити 402
 • закрпити 324а
 • закрчити 815
 • закувати (кувати) 1842а, (изазвати) 502, 2342а
 • закукати 91
 • закулисни 272
 • закумити 454
 • закуњати (задремати) 2125г, (болест) 2133
 • закуп 1483
 • закупац 1483
 • закуска 148
 • закуцати (заковати) 796, (лупати) 727
 • закучити (закачити) 732, (закинути) 287
 • закушљати 2113б
 • залагати в. заложити
 • залагати, залагивати 479
 • залазак Сунца 1989б
 • залазити в. заћи
 • заламати (виноград) 1687
 • залевати 780, 1664
 • заледити (се) 1894а
 • залеђе 2261а
 • залемити 741а
 • залепити 741
 • залетети се (напасти) 507, (погрешити) 262
 • залећи се 2026г
 • залечити (се) 2136б
 • залив 1992
 • зализ 2023а
 • зализак 2089а
 • залистак (лист) 2017, (желудац) 2105а, (гајде) 1097, (чакшире) 1831в
 • залисци (коса) 2089а, (срце) 2103
 • залити 780, 803, 1664, (затопити) 1894
 • залих 32
 • залиха 269
 • залишан 32
 • залог(а) 1490, 1558а, 1281г
 • залогај 130, 2216б
 • заложити (залог) 1490, (храна) 130, 142
 • заложити се 241, 422, (храна) 130, 142
 • заложно право 1281г
 • заложница еспапска 1558а
 • заломак 682
 • заломити 682
 • залуд 261
 • залудан 252
 • залудити 393
 • залудник 254
 • залуду 261
 • залупити 704
 • залутати 591
 • заљубити се 854
 • заљуљати 638
 • заљутити 2123г
 • заљуштити 686
 • замаглити 1902
 • замаглити се 1896, 1903
 • замазати 779, (забашурити) 329 е
 • замајати се 519
 • замајац 1895в
 • замак 1718
 • замакати 811
 • замакнути 582
 • „ за око 828
 • замало 2323
 • замамити 394
 • заман 261
 • замандалити 1734б
 • замаћи в. замакнути
 • замах 639, (полет) 891
 • замахнути 639
 • замашај 378
 • замашан 378
 • замедити 1844в
 • замена 974
 • заменити 974, (разменити) 305
 • страна 55
 • заменица 2372
 • замерати 1016
 • замерити 464
 • замерити се 464а
 • замесити 1840, (изазвати) 2342а
 • замести (чистити) 747а, (храну) 2026е
 • заметак (бот.) 2019, (зоол.) 2026г
 • заметан 2275а
 • заметнути (на леђа) 646, (кавгу) 500
 • заметнути се 2019
 • замиловати 854
 • заминути 582
 • замирити се 2136б
 • замисао 952, (уметн.) 1122
 • замислити, замишљати (машта) 906, (мислити) 952
 • замислити се 952, (брига) 844
 • замка 499а, 734, 1643 (зам-ка, зам-ци П. уп. § 20)
 • замладити се 2136б
 • замлаћивати се 43а
 • замолбени пут 1300
 • замолити 453
 • замолница 1248
 • замонашити се 1050
 • замор 2126
 • заморац 2027б
 • заморити се 2126
 • замотати 761
 • замотуљак 734, 761
 • замочити 811
 • замрачити (се) 1902в
 • замрети 3
 • замрзнути се 1894а
 • замркнути 2313а
 • замрљати 779
 • замрсити 710
 • замрћи 2313а
 • замршен 916а
 • замука 1475
 • замукнути 99, 1889ђ
 • замутити 1884
 • замуцкивати 102
 • замучити се 2129б
 • занавек 2299а
 • занадити 1794г
 • занат 1773
 • занекати 341
 • занемарити 490, 247а
 • занемарити се 61, 866а
 • занемети 99
 • занемоћи 2133
 • занеобријанити 120
 • занесен 900б
 • занесењак 840а
 • занети (псих.) 393, (правац) 2248а, (затруднети) 2129
 • занети се 900б
 • занимање 114, (позив) 1650
 • занимати (забављати) 416, (интересовати се) 928
 • занимати се 114, (позив) 1650
 • занимљив 173
 • занитовати 1794б
 • зановет 2020е
 • зановетати 111
 • заноктица 2108в, 2157
 • занос (усхићење) 840, (бунило) 892а
 • заносан 840
 • заносити (псих.) 393, (правац) 2248а, (у говору) 2359б
 • заносити се (бактати се) 114, (занесењак) 840а
 • заноћити 518
 • зао 855б, 1000, (несрећан) 21
 • заобилазан 2264а
 • заобилазити, заобићи 581
 • заоблити 2207
 • заова 1185б
 • заогрнути (обући) 769, (копати) 1660
 • заокренути 2248а
 • заокруглити 2207, (број) 2190
 • заокупити (гонити) 498, (салетати) 387
 • заонда 2271
 • заорити се 1889а
 • заоставштина 1283
 • страна 56
 • заостајати (кретање) 599, (подбацити) 994б, (сат) 1808
 • заостао 16
 • заостати 599, (не напредовати) 16, (не отићи) 519
 • заоштрити 674, 675
 • заоштрити се (односи) 505б
 • запад 1990г
 • западни говор 2359а
 • запазити 895, 2121, (заволети) 854
 • запалити 1900а
 • запаљење 2139а
 • запаљење бубне опне 2154
 • запамтити 902
 • запањити (се) 963
 • запаприти 1843ж
 • запара 2009
 • запарати 687
 • запарити 1833а
 • запарложити се 61
 • запасти 566, (невоља) 21, (дугови) 1487
 • запат 2026е
 • „ бактерија 2142б
 • запахнути 2115б
 • запевати (нарицати) 91
 • запевати (певати) 1102
 • запенити, запенушити 1882б
 • запет 505б
 • запета 2367 (употреба: П. уп. §§ 96–136)
 • запети (затегнути) 717, (закачити) 732, (застати) 1861а, (пушку) 1442, (застој) 2318б, (трудити се) 255
 • запетљати 710, 734
 • запетост 847а
 • запећак 1736а
 • запечатити 743
 • запињати в. запети
 • запињач 1824а
 • запињача (разбој) 1824а
 • запирати (затварати) 704
 • запирати се 117
 • запис 1026
 • записати 160
 • записник 168
 • записничар 1285а
 • запитати 358
 • заплакати 91
 • заплашити 842а
 • запленити 288, (суд.) 1310
 • заплести 710, 734
 • заплести се 18
 • заплет 2345, (драма) 1110
 • заплетен 916а
 • запливати 570, (упустити се) 245
 • запљускивати 781
 • заповедати 398
 • заповедни начин 2386в
 • заповест 398
 • заподевати, заподенути (задиркивати) 457, (кавгу) 500
 • запојити 149, (духом) 306а
 • запомагати 364
 • запонац 1843ђ
 • запопити (се) 1048а
 • запор 1734б
 • запослен 251а
 • запослити 251б
 • запоставити 247а, 490
 • започети 2282
 • запрати се 117
 • запратити 442г
 • запрашити 2217в
 • запрега 1698ђ
 • запрегнути (кецеља) 1831ђ, в. запрега
 • запредати 456
 • запрека 485, 815
 • запремати 815, 2239
 • запремина 2216
 • запремина специфична 1867
 • запрепастити (се) 845, 936
 • запрепашћење 845, 963
 • запретати 1900е
 • запрети 555, (затворити) 704
 • запретити 488
 • страна 57
 • запречити 402, 485, (закрчити) 815
 • запржити 1843
 • заприсећи (се) 347
 • запрљати 1875а
 • запросити 168
 • запршка 1843
 • заптивати в. заптити, (гушење) 2115
 • заптивач 1615
 • заптивача 1620
 • заптивачица 1619
 • заптивка 1621
 • заптити 799
 • запустити 247а
 • запустити се 61
 • запучак, запучити 1830а
 • запушач, запушити 799
 • запуштен 247а, 61
 • зар 2377б
 • зараван 2000б
 • заравнити 2204
 • зарадити 1475
 • зараза 2141
 • заразити 2142а
 • заразна болест 2143
 • зарана 2304а
 • заранци 2313б
 • зараслица 2136б
 • зарасти (рана) 2136б, (у браду) 120
 • заратити 1453
 • зарачунати 1524
 • зарђати 1958а
 • заредити 579
 • зарез 666, (запета) 2367
 • зарезати 666, 674
 • зарезивати 666, 674
  • не зарезивати 859
 • зарећи се 884а
 • зарзати в. рзати (зар’зати П. уп. § 2)
 • зарити 796
 • зарити се 245а
 • зарицати се 884а
 • заробити 1464
 • заробљеник 1453в
 • зарозати 699
 • заронити 571
 • зарубити 672
 • зарубљена пирамида 2230
 • зарудети 2314а
 • зарука 1168
 • заруменети се 2114а
 • заручан 296
 • заручити (заузети) 296
 • заручити (се), заручник 1168
 • засад(а) 2291
 • засадити 1687
 • засводити 1774а
 • засебан 2333а
 • заседа 497, 1452а, (лов) 212, (за столом) 1744а
 • заседање суда 1286а
 • заседети се 519
 • засејати 1665
 • заселак 2004а
 • засенак 1904б, бацити у засенак 378б, 994
 • засенити (очи) 2121е, в. засенак
 • засести 526а, (заседа) 1452
 • засећи, засецати 666
 • засипати 780
 • заситити 136, 2173
 • засићен 2173, (раствор) 1884
 • засићена пара 1895б
 • заскочити 1461а
 • заскробити 1833а
 • засладити 2123а
 • заслепити 2121е, (залудити) 393
 • заслепљен 908б
 • заслуга 1009, (зарада) 1475
 • заслужити 1009, (зарадити) 1475
 • засмејати (се) 87
 • засновати 2319
 • засовница 1734б
 • засопити се 2115
 • заспати 2125
 • застава 976, (војска) 1450, (за столом) 1744а
 • страна 58
 • заставица (перо) 2041
 • заставник 1429
 • застаревање (права) 1318
 • застарелост 1274г, приговор застаререлости 1297а
 • застарети 2284, (права) 1274г
 • застати 555, 1861а, (затећи) 602
 • застидети (се) 863
 • застирати 764
 • застирач 1748
 • застој 16, (послови) 1648б, (кретање) 1861а
 • застор 764, (завеса) 1749
 • застранити 591
 • застрашити 842а
 • застрети 764
 • заструг 1760, 1788
 • заступати 426, (замењивати) 974
 • заступник 974, (трг.) 1494
 • засукати 648
 • засути 780
 • затаванак 2000б
 • затајати, затајити 272, 329
 • затапати 1894
 • затаћи 795
 • заташкати 339а
 • затварати 704
 • затварач (топ.) 1445а
 • затвор (хапс) 1332, (црева) 2149
 • затвореник 1332
 • затворити 704
 • затегнути 715а, (завртањ) 1611
 • затегнути односи 505
 • затезати 715а
 • затезати се 887
 • затерати 796
 • затећи 602, (на делу) 1316б, (отећи) 2137
 • затећи се 518
 • затиљак 2084
 • затиљна кост 2082а
 • затим 2305
 • затирати 310
 • затиснути 799
 • затицати в. затећи, в. затаћи
 • затишје (ветар) 2011б, (догађаји) 2342б
 • зато 2351
 • зато што 2377б
 • затон 1992
 • затоп 1845а
 • затопити 1894
 • заточење 1333
 • заточник 426
 • затражити 456
 • затрајати 519
 • затракивати 460
 • затребати 31
 • затрести 637
 • затрети 310
 • затрка 209
 • затрован 833
 • затрпати 800
 • затрти 517
 • затрти се 3
 • затрчати се 209, (погрешити) 262, (пренаглити) 222
 • затруднети 2129
 • затубаст 2208
 • затупити 673
 • затурити 271а, (шешир) 1835а
 • затурити траг 272
 • затурити се 530в
 • затутуљити 272
 • затуцан 948
 • заћи (иза чега) 582, (залутати) 591 (заредити) 579, (Сунце) 1989б
 • заћи у године 2074
 • заћорити 908б
 • заћутати 99
 • заувар 11, 425
 • заувек 2299а
 • заударати 2122б
 • зауздати (коњ.) 1698б, (кога) 409
 • заузет в. заузети, (послом) 251а
 • страна 59
 • заузети (простор) 815, (освојити) 290, (рат) 1463
 • заузети се 241, (за кога) 422
 • заузеће 1463
 • заузимати в. заузети, (запремина) 2239
 • заузимати се 241
 • заузимљив 245
 • зауларити (коњ.) 1698б
 • заупокојена служба 1074а
 • заурлати 2026д
 • заустава 1309
 • зауставити 635
 • зауставити се 555, (физ.) 1861а
 • заустити 98
 • заухар 11, 425
 • заушак, заушити 512
 • заушњаци 2151
 • зафркавати 460
 • захвала 450
 • захвалан 1018
 • захвалити 450
 • захвалити се 450, (одрећи се) 226
 • захвалница 450
 • захвалност 1018
 • захват 1623
 • захватати, захватити (узети) 549а, (захитити) 810, (закачити) 721, (мех.) 1623, (запремина) 2216, (простирање) 2238
 • за(х)ира 140
 • захитати, захитити 810
 • захладити 1904б
 • захладнети 2010
 • заход (Сунце) 1989б, (нужник) 1730б
 • заходно 2264а
 • захтев, захтевати 456, (потребан) 31
 • захуктати се 1862
 • зацарити се 1221, (завладати) 2317
 • зацвилети 91
 • зацело 342
 • зацелити (се) 2136б
 • заценити 1518
 • заценути се (смех) 87, (плач) 91
 • зацепити 679
 • зацопати се 854
 • зацрвенети се 2114а
 • зацрвенити 1910ђ
 • зацрнети 959
 • зацрнети се, зацрнити 1910б
 • зацртњак 1659
 • зачамати 519
 • зачарати 1026
 • зачатмити 1774а
 • зачедак 2129
 • зачеље 1744а
 • зачепити 799
 • зачепркати 800
 • зачетак (почетак) 2282а, в. зачеће
 • зачети (зоол.) 2026г, (жена) 2129
 • зачеће 2129
 • зачикавати 459
 • зачин 1843ж
 • зачкати 799
 • зачкољица 2227
 • зачланити 1147б
 • зачмао 890в
 • зачудити се 921
 • зачути се 1889а
 • зашачити 512
 • зашећерити 1844г
 • зашивати 739
 • зашиљити 674
 • зашипити 704
 • зашити 739, 1829в
 • заштедети 1481
 • заштита 426
 • заштитити 426
 • заштитник 426
 • заштитница 426, (војска) 1457в
 • заштићавати, заштићивати 426
 • зашто 2351
 • ЗБ (не раздваја се П. уп. § 17)
 • збацити 494, 773, (с престола) 1365
 • збег 603
 • збећи се 2202
 • збивање 2342
 • страна 60
 • збијати 725,1583а
 • „ шалу 417
 • збијен 1880
 • збиља 41, 88. 90
 • збир (аритм.) 2182, (скуп) 2334
 • збирати 273
 • збирка 273
 • збирни 2334
 • збити 725
 • збити се (догодити се) 2342, (прибити се) 535
 • зближити се 1159
 • због 2351
 • збогом 446
 • збор 1149а, (полит.) 1235
 • зборити 327
 • зборни суд 1284
 • зборник закона 1275
 • збрати 273
 • збратимити се 1160а
 • збринути 424
 • збрисати (брисати) 747, (уништити) 310
 • збрка 997
 • збрчкати се 2224б, (кожа) 2110
 • збунити (се) 900а
 • збуњен 40, 900а
 • ЗВ (не раздваја се П. уп. §§ 17,18)
 • званик, званица 442
 • званичан 1246
 • званичник 1259а
 • звање 1258
 • звати 363
 • звати се 979
 • звезда 1989, (филм) 1119, ковати у звезде 433, морска звезда 2068а
 • звездара 1988
 • звездаст 2108
 • звездица (вој.) 1449б, (писање) 2367
 • звекан 912
 • звекара 1998а
 • звекет 1889е
 • звекир 1734в
 • звекнути 1889е
 • звер 2026ђ, 2028
 • зверати 2121д
 • зверињак 2026а
 • зверски 513а
 • звецкати 1889е
 • звечак 1801а
 • звечарка 2051б
 • звечати 1889е
 • звечка 187
 • звиждати 86, 1104, 1889е, (зви-жда-ти П. уп. § 17)
 • звизнути 1104
 • звонак 112
 • звонар 1055в
 • звонара, звоник 1056
 • звонити 1889е
 • звоно 1801а
 • звоноливац 1801
 • звонце в. звоно (звон-це П. уп. § 20)
 • звонце (бот) 2021ј, (електрично) 1922а
 • звоцати 111
 • зврјати (зврчати) 1889е, (празан) 2227
 • зврндов 912
 • зврцнути 512
 • зврчак 186
 • зврчати 1889е
 • зврчка 512
 • звук 1889
 • звучан 1889 звучно име 858а
 • звучати 1889
 • ЗГ (не раздваја се П. уп. § 17)
 • згадити 855а
 • згазити 621
 • згариште 1900в
 • згеба 2113в
 • зглавак 2111а
 • зглавац 1736б
 • зглавкари 2054
 • згледати се 2121а
 • зглоб 2111а
 • зглобити 736
 • страна 61
 • згњечити 724
 • згода 11а, 425а, (пригода) 2342
 • згодан 425а
 • згодитак 196
 • згодити 210а, 727а
 • згорега, није — 425а
 • згорети се 1900г
 • зготовити 1842
 • ЗГР (не раздваја се П. уп. § 21)
 • зграбити 286
 • зграда 1717
 • згражати се 842
 • згранут 963
 • згранути се 890а, 963
 • згрејати 1890а
 • згрешити 1034
 • згрнути 273
 • згрозити се 842
 • згртати 273
 • згрувати 689
 • згрудвати се 2217
 • згрушати се 1880, (млеко) 1693а, (крв) 2114а
 • згрчити се 530б, 2155, 2219а
 • згужвати 702
 • згулити 686
 • згура 1947а
 • згурити се 530
 • згуснути се 1880
 • згучити 2217
 • згучити се 530б
 • ЗД (не раздваја се П. уп. § 17)
 • здање 1717
 • ЗДБ постаје ЗБ (П. уп. § 83)
 • ЗДВ (не раздваја се П. уп. § 21)
 • ЗДГ постаје ЗГ (П. уп. § 83)
 • здела 1757, 1788
 • зделица (анатом.) 2109а
 • зденац 1724
 • зденчар 1779
 • здепаст 2113в
 • здерати 686
 • здимити 603
 • здипити 289
 • ЗДК постаје СК (П. уп. § 83)
 • ЗДН постаје ЗН (П. уп. § 83)
 • ЗДР (не раздваја се П. уп. § 21)
 • здрав 2132, (читав) 2327
 • здравити 156
 • здравити се 444
 • здравица 156
 • здрављак 1535
 • здравље 2132
 • здраво в. здрав, (веома) 2178а
 • здравствени 2167
 • „ уред 2164
 • здробити 689
 • здружити 1147
 • здухаћ 1026
 • зеба 2045
 • зебња 842
 • зебра 2037а
 • зев 2115а, (грамат.) 2365
 • зевалица 2021з
 • зевати 2115а
 • зевзек 912
 • зеитин 1843ж, 1966, (мазиво) 779а
 • зекан 1697д
 • зелембаћ 2051а
 • зелен 1910з, (плод) 2019в, (млад) 2074, купити назелено 1503
 • зелен (поврће) 1843б
 • зеленаш 1573а, 1345
 • зеленети 1910з
 • зеленило 1910з, (биљно) 2017
 • зеленити 1910з
 • зеленкада 2023б
 • зеленко 1697д
 • зелењак 1843д
 • зељаница 1844а
 • зељасто стабло 2016б
 • зеље 2016б, 2022в
 • земаљски (полит.) 2005, (супр. небески) 1040а
 • земичка 1841 (зе-мич-ка П. уп. § 20)
 • Земља (планета) 1989в, 1990
 • страна 62
 • земља (копно) 1996, (пољоприв.) 1653а, 1656а
 • земља (област) 2005б
 • земљак 2005б
 • земљан 1577
 • Земљин рељеф 1997
 • Земљина кора 1975а
 • Земљина лопта 1990
 • Земљино језгро 1975а
 • земљишна књига 1281б
 • земљиште 1997
 • земљовод 1914д
 • земљоделац 1651
 • земљомер 1716а
 • земљопис 1990
 • земљорадник 1651
 • земљорадња 1651
 • земљотрес 2013
 • земљоуз 1996
 • земни (супр. небески) 1040а
 • земноалкални метали 1949
 • земномагнетно поље 1913б
 • земуница 1718
 • зенит 1990в
 • зеница 2087
 • зепсти 2119а, (бојати се) 842
 • зерде 1844б
 • зет 1184, 1185б, 1188
 • зец, зечји 2033 (П. уп. § 55)
 • зибати 1740а
 • зид 1717а, 1774а
 • зидар 1774
 • зидати 1774
 • зијати (зинути) 2093б, (бленути) 2121в, (викати) 100, (зјапити) 2227
 • зима (год. доба) 2310г, (хладноћа) 1890б, (хладно време) 2010, в. зимљив
 • зимзелена биљка 2017
 • зимина 1843з
 • зимљив 2119а
 • зимница 1843з
 • зимно 1890б
 • зимњи 2310г
 • зимовати 2310г
 • зимогрожљив 2119а
 • зимоморан 2119а
 • зимски 2310г
 • зимус 2310г
 • зинути 2093б
 • зипка 1740
 • зиратна земља 1653а
 • зифт 159в
 • ЗЈ (не раздваја се П. уп. §§ 17, 18)
 • зјала, продавати — 254
 • зјапити 2227
 • ЗЛ (не раздваја се П. уп. §§ 17, 18; изузеци § 22)
 • златан 1954
  • златна подлога 1558а
 • златар 1805
 • златити 1805
 • златица 1552
 • златник 1552
 • злато 1954, (одмила) 434б, пенасто злато 1955
 • злеуд, злеудан 1474
 • зликовац 1356
 • зло 21, 1000, узети за зло 464
 • злоба 855б, (завист) 861
 • зловоља 833
 • злогласан 923а
 • злогук 947
 • злокобан 21а
 • злонамеран 1000
 • злопамтило 855
 • злопатити се 21
 • злопоглеђа 96
 • злорад 855б
 • злоран 133
 • злослут 947
 • злосрећан 21
 • злостављати 513
 • злот 1554а
 • злотвор 505а
 • злоћа 855б, 472
 • страна 63
 • злоћуд 1000
 • злоупотреба 298, 1004а, (поверења) 1341
 • злоупотребити 298, 1004а
 • злохран 133
 • злочест 1000
 • злочин 1316а
 • злочинац 1316б
 • злурад 855б
 • ЗЉ (не раздваја се П. уп. §§ 17, 18; изузеци § 22)
 • ЗМ (не раздваја се П. уп. § 17; изузеци § 22)
 • змај (играчка) 188, (чудовиште) 1024
 • змија 2051б
 • змијуљица 2053д
 • ЗН (не раздваја се П. уп. § 17)
 • знак 976, 923г, (миг) 373
 • зналац 922 (зналца, зналци П. уп. § 39)
 • зналичан 928
 • знаменит 378
 • знаменовати 1068а
 • знамење (предзнак) 2304, (крштење) 1068а
 • знанац 1158
 • знаност 927
 • знанствен 927
 • знање 922
 • знатан 378, знатно 2178а
 • знати 922
 • знатижељан 928
 • значај 378
 • значајан 378
 • значење, значити 919, 923г, 2369а
 • значка 976
 • зној 2117в
 • зоб 2023ђ
 • зобати 2019б, 2026е
 • зобити 2026е
 • зобница 1698ж
 • зова 2021е
 • зовнути 363
 • зодијак 1989а
 • зоља 2057
 • зона 2234а
 • зоологија 2026
 • зоотехника 1690
 • зора 2314а
 • зоран 65
 • зорити се 843
 • зорна обука 1372
 • Зорњача 1989
 • ЗР (не раздваја се П. уп. §§ 17, 18)
 • зрак, зрачан 1888, (светлосни) 1904а, (геом.) 2199б, (ваздух) 1991, катодни зрак 1927
 • зрака 1904а
 • зрачење топлоте 1898
 • зрелост (старост) 2074, (спољна) 2128, (матура) 1379б
 • зрео, зрела (плод) 2019в
 • „ (човек) 2074
 • зрети 2019в
 • зрикав 2121ж
 • зрикавац 2055
 • зрно 2217, (плод) 2019б, (пушчано) 1441в
 • зрнце в. зрно, крвна зрнца 2114а
 • зрцало 1746
 • зуб 2094, показати зубе 488, узети на зуб 509, имати зуб на кога 855
 • зубар 2160б
 • зубаст 2208
 • зубат 111, зубато сунце 1989б
 • зубати 1666
 • зубац 1599, 1623 (зупца, зупци, зубаца П. уп. § 77)
 • зубача 1666
 • зубља 1900в
 • зубна трава 2021г
 • зубни камен 2158
 • „ лекар 2160б
 • зубобоља 2158
 • зубун 1831
 • зујалица 186
 • страна 64
 • зујара (муха) 2058
 • зујати 1889е, (уши) 2120а
 • зулум 408
 • зумба 661, 1591
 • зумбул 2023а
 • зунзара 2058
 • зупчаник 1623
 • зупчаст 2208
 • зурити 2121в
 • зурле 1096
 • зуцкати 339
 • зуцнути 328