Систематски речник српскохрватског језика (1936)/Ц

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (Ц)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


Ц[уреди]

 • цаварика 1534в
 • цагрије 1796б
 • цакати 1889е
 • цаклити се 1902
 • цар, царевица 1221
 • царина 1272
 • страна 265
 • царић 2045
 • царица, царски 1221
 • царска киселина 1939
 • „ круна (бот.) 2023а
 • царство 1221
 • ЦВ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • цваст 2018д
 • цвекла 1843в
 • цвелати се 1700б
 • цвелити, цвељати 834
 • цвет 2018, вински цвет 1534в, дечји цвет 2153, женски цвет 2128б
 • цветаст 1694г
 • цветати 2018
 • цветна дршка 2018б
 • цветнице 2020
 • цвећар 1530
 • цвикер 1810а
 • цвилети 91
 • цвилих 1825б
 • цвиловна 1700б
 • цвокотати 2119а
 • цвркнути 1889е
 • цвркут, цвркутати 2041
 • цврца 2113в
 • цврцнути 157
 • цврчак 2060
 • цврчати 1889е
 • цев 1615, (ткати) 1824б
 • цеваница 2109г
 • цевашица глиста 2067а
 • цевчити 157
 • цедило 820, (сир) 1693д
 • цедиљка 1763а
 • цедити (оцедити) 806, (исцедити) 807, (процедити) 820
 • цедити се 1882а
 • цедуља 168
 • цеђ 1948
 • целац 2002
 • целер 2020љ
 • целивати 615
 • целина 2326
 • целисходан 425а, 2354
 • цело (мат.) 2180а
 • целокупан 2326
 • целулоза 1967
 • целцат 2326
 • цемент 1774а, (хем.) 1949а
 • цена 1518
 • цене 1520
 • ценити 957, (поштовати) 858, (сматрати) 952а, (процена) 1469б, (цена) 1518
 • ценовник 1518
 • цент 1554а
 • цента 1866а
 • центар 2242, (круг) 2215, (град) 2004в
 • центиграм 1866а
 • центиметар 2200
 • централа (електр.) 1925б
 • централизација 1242
 • центрипеталан 2242, центрипетална сила 1872в
 • центрифугалан 2242
 • цењен 858
 • цењкати се 1517
 • цео 2326, 2327, (време) 2286а
 • цеп 1671
 • цепало 679
 • цепаница 1689
 • цепати 679
 • цепати се (издвојити се) 1147в
 • цепац 1824а
 • цепиво 2142б
 • цепидлака 464
 • цепити 2142б
 • цепка 1689
 • цепкати 679
 • цепљење заштитно 2167
 • цепнути 1331
 • цептети 2119а
 • цер 2022а
 • церекати се 87
 • церемонија 1063
 • церити се 87
 • страна 266
 • цеста 2002
 • цетка 1763а
 • цецка 1793
 • цивилна листа 1216а
 • цивилни ред (свешт.) 1051
 • циврија 1586
 • циганчићи 2008в
 • цигара 159
 • цигла, циглана 1775
 • цигли 2172
 • цигура 2021к
 • цизелар 1805
 • цијаноза 2157
 • цијукати 1889е
 • цик, ударити по цику 512
 • цик, у цик од зоре 2314а
 • цикати, цикнути 1889е (пик-ну-ти П. уп. § 20)
 • цикламен 2021а
 • циклопс 2063
 • цилиндер (мех.) 1619, (шешир) 1835а
 • циљ 881
 • циљати (циљ) 881, (приговор) 368
 • цимати 636
 • цимента 1752
 • цимер 1659
 • цимет 1844д
 • цимнути 636
 • цингара 1801а
 • циник 852а
 • цинк 1950
 • цинкограф 1848а
 • цинобер 1951
 • цип 555
 • ципела 1814
 • ципелар 1813
 • ципија 1482
 • ципов 2113в
 • ципор 76
 • ципун 1839б
 • циркон 1963
 • циркус 1118
 • цистерна 1724а
 • цитра 1094
 • цифарник 1808
 • цифра 2175, 2179
 • цифрати се 37а
 • цицвара 1843д
 • циција 1482
 • цича 2010
 • цичати 1889е
 • Ц-К (раздваја се П. уп. § 20)
 • ЦЛ, ЦЉ (не раздвајају се П. уп. § 18)
 • Ц-М (раздваја се П. уп. § 20)
 • цмакати 615
 • цмиљити 1822
 • цмокнути 615
 • Ц-Н, Ц-Њ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • цокула 1449, 1814
 • цол 2200а
 • ЦР (не раздваја се П. уп. § 18)
 • црв 2054, 2067
 • црвац шљивин 2060
 • црвен 1910ђ, црвена раса 2080д, црвени ветар 2143а, Црвени крст 1453в
 • црвендаћ 2045
 • црвеница (геол.) 1979
 • Црвенокошци 2080д
 • црвенрепка (црвенперка) 2045
 • црвоточина 2054
 • црвуљак 2105б
 • цревар 1845б
 • цревља 1814
 • цревљар 1813
 • цревна кост 2109а
 • црево 2105б, запаљење црева 2149, гумено црево 1615б
 • цреп 1775
 • црепуља 1759а
 • цркавати 3
 • цркавац 2148
 • цркавица 1474
 • црканица 2026е
 • црква 1043, (храм) 1055
 • црквено право 1276б
 • црквењак 1055в
 • страна 267
 • црквина 1055
 • цркнути, цркотина 2026ж
 • црн 1910б
 • Црнци 2080г
 • црнац (пришт) 2157
 • црначка раса 2080г
 • црника 2021б
 • црнина 6
 • црница 1656а, (геол.) 1979
 • црнка 2084а
 • црнојка 2022б
 • црнокос 2084а
 • црномањаст 2084а, 2085б, 2087б
 • црноок 2087б
 • црноризац 1050
 • црнпураст 2085б
 • црњ 2157
 • црпати, црпење, црпсти 810 (црп-сти П. уп. § 21)
 • црта 2199, в. цртица
 • цртало (мех.) 1601б, (плуг) 1659
 • цртанка 1376
 • цртање 1106, (геом.) 2197а
 • цртати, цртач, цртеж 1106
 • цртица (грам.) 2367
 • црћи 3, (зоољ) 2026е
 • Ц-Т (раздваја се П. уп. § 20)
 • цубаљка, цубати се 183
 • цујка 1534г
 • цуњати 931
 • цупкати (на колену) 608а, (скакутати) 559а
 • цура 2078
 • цурити 1882а
 • цуцати 608а
 • цуцла 2130