Систематски речник српскохрватског језика (1936)/У

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (У)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


У[уреди]

 • у 2246
 • уабоносити се 1874б
 • уарумити се 1697ј
 • уба 2172
 • убав 1078
 • убајатити се 2294а
 • убацити 791, (реч) 328а
 • убаштинити 1281б
 • убедити, убедљив 949
 • убеђен, убеђење 942
 • убеђивати 949
 • убезекнути се 842
 • убијати в. убити
 • убијен в. убити, (утучен) 833
 • убилац 517
 • убирање (геол.) 1977
 • убирати 1563
 • убиствен 325
 • убиство 517, (крив.) 1363
 • убит (сиромах) 1474
 • убитачан 325
 • убити 517, (утући) 833
 • убити се 517, (упињати се) 255
 • убица 517
 • ублажавајућа околност 1329а
 • ублажавање казне 1338
 • ублажавати, ублажити (ослабити) 308, 2178в, (бол) 2124а, (гнев) 848а, (укус) 2123
 • ублизу 2267
 • убог 1474
 • убод 625, 660
 • убожница 1474а
 • убој 2136
 • убојати се 7, 842б
 • убојит 1456
 • убојица 504
 • убојни 1456
 • убојство в. убиство
 • убости 625, 660
 • убоштво 1474
 • страна 247
 • убрадач, убрадити се 1831и
 • убрајати 2175
 • убрати 678, в. убирати
 • убрзавати, убрзање, убрзати 1862
 • убрзати (кога) 405
 • убрзо 2300
 • убризгавање, убризгати 808, (медиц.) 2162
 • убрисати (покупити) 722а, (чистити) 747, (нос) 2117г
 • убрисати се 2117г
 • убрљати 1875а
 • убројити 2175
 • убрус 1832д
 • убудуће 2299
 • уважавати (поштовати) 858, (примити) 224
 • уважен, уважење 858
 • уважити 224
 • увала 1998
 • увалити 394
 • увалити се 18
 • уваљати 641
 • уварити 1794в
 • увежбати 243
 • увезати 734
 • увек 2271, (редовно) 2289
 • увелак 2019
 • увелике, увелико 2283
 • увеличати (повећати) 2218, (надувати) 378а
 • увенути 2014а
 • увенчати 433
 • уверавати (доказивати) 949, (тврдити) 340
 • уверен 942
 • уверење в. уверен, (докуменат) 168, (званич.) 1249, лекарско уверење 2160а
 • уверити 949
 • уверити се 936
 • увесељавати 832
 • увести (водити) 609, (увоз) 1511, (створити) 2319, (ткати) 1824, (возити) 785
 • увести (вести) 1827а
 • увет, уветан, уветован 2341а
 • увећање (опт.) 1906
 • увећати 2218
 • увече 2313б
 • увештити се 913
 • увидети (приметити) 895, (уверити се) 936
 • увиђаван (увидети) 936, (паметан) 907
 • увиђај 1303, (крив.) 1325б
 • увиђати в. увидети
 • увијати (умотати) 761, (савијати) 696, (уврнути) 640, (врдати) 68а
 • увијати се (превијати се) 544
 • увијач (доколен.) 1831ж, (цигара) 159
 • увирати (врети) 1842а, (понирати) 1994а
 • увис 2253
 • увитак, увити в. увијати
 • увити се (превити се) 544
 • увлака 164
 • увлачити в. увући
 • уво 2091, (држак) 1750а
 • увод 1123
 • уводити (водити) 609, (ткати) 1824, (стварати) 2319
 • уводник 1141
 • уводница 2390
 • уводоравнити 2251
 • увоз 1511
 • увозити (возити) 785, (увоз) 1511
 • увозни, увозник, увознина 1511
 • увојак 2206б, (бактер.) 2142в
 • увојник, увојница 1611
 • увоштити 1846
 • увразити 1829а
 • увратине 1658а
 • увратити се, увраћати се 579
 • уврачати 1026
 • увребати 499
 • увреда 461, (крив.) 1357а
 • увредити 461, (повредити) 628
 • страна 248
 • увредљив 461, 461а
 • увретен 559
 • уврнути (окренути) 640а, (увртети) 793, (ушкопити) 1695а
 • уврнути се (свратити) 579
 • уврстати се 1687
 • уврстити 971
 • увртати в. уврнути
 • увртети 793, (завртањ) 1611, увртети себи у главу 948
 • уврх 2255
 • увршан 2246а
 • увући 789, (навести) 394
 • увући се (ући) 583, (улагивати се) 434
 • угађати (подесити) 319, (задовољити) 415
 • угазити 557а, 621
 • угаљ 1538а, (хем.) 1944
 • уганути, угануће 2138а
 • угао (кут) 1726б, (улица) 2004г, (геом.) 2210, 2228
 • угаони 2210
 • угар 1655
 • угарак 1900в
 • угарити 1655
 • угасит 1910а
 • угасити 1900б, (креч) 1949а, (жеђ) 154
 • угасити се 1900б
 • угибати се 1874д
 • угинути (бот.) 2014а, (зоол.) 2026ж
 • угињати (се) 1874д
 • угич 1695а
 • углавити (учврстити) 797, (уговорити) 389
 • углављивати в. углавити
 • углавном 2330а
 • угладити 2226а
 • углађен (манири) 75
 • углачати 2226а
 • углед (угледање) 232, (поштовање) 858а
 • угледан 858а
 • угледати 2121, — света (појавити се) 2318, (родити се) 2
 • угледати се 232
 • углобити 736
 • угломер 1602
 • угљар 1538а
 • угљен (хем.) 1944, (ватра) 1900в
 • угљени хидрати 1967
 • угљеник 1944
 • угљеноводоник 1964
 • угнати 498, — у лаж 480
 • угнездити се (гнездо) 2041, (стан) 520
 • угнут 2225а
 • угнути се 1874д
 • угнуће 2225а
 • угњавити 620, 724, (досадити) 460
 • угњетавати, угњетач 408
 • угњечити 724
 • угњилети 2019в
 • уговарати (уговор) 389, (намеравати) 880
 • уговарач, уговор, уговорити 389, (право) 1282а – 1282л
 • уговорница, високе стране уговорнице 1204
 • угодан 425
 • угодити (подесити) 319, (задовољити) 415
 • угојити се 2113г
 • угон 2138а
 • угонити в. угнати
 • угорети се 1655
 • угостити (почастити) 139, (дочекати) 443
 • уграбити (отети) 288, (прилику) 236а
 • уградити 1774
 • угревати (се), угрејати (се) 1890
 • угризак 677
 • угристи 677, (ујести) 624
 • угрк 2058
 • угрожавати, угрозити 25
 • угрувати се 2136
 • угрудвати се 2217
 • страна 249
 • угрушати се 1693а
 • угужвати 702
 • угурати 650
 • угурати се 583
 • угурсуз 1000
 • угушивати, угушити , (удавити) 622, (сузбити) 2321в, (побуну) 1239в
 • угушити се
 • уд (сполни) 2106, горњи удови 2108, доњи удови 2109
 • удавати (се) 1167б
 • удавити 622
 • удавити се 4
 • удаја 1167б
 • удаљавати в. удаљити
 • удаљен 2266
 • удаљење в. удаљен, (школа) 1385
 • удаљити 755, (уклонити) 2321в
 • удаљити се 573
 • удар 727, (физ.) 1877, (медиц.) 2133а, (недаћа) 21, државни удар 1226а
 • ударати в. ударити, (заударати) 2122б, (ударац) 727, (тући) 512, (недаћа) 21
 • ударити 727, (физ.) 1877, (тући) 512, (укуцати) 796, (почети) 2282, (потећи) 1882а, (наићи) 596
 • удати (се) 1167б
 • удахнути 2115
 • удварати се 434а
 • удвоје 2180б
 • удвојити 2180б
 • удворити се, удворица 434а
 • удевати 1829а
 • уделити 278
 • уденути 1829а
 • удео 2328, (право) 1313а
 • удес 7, 1025
 • удесан 425а
 • удесетостручити 2180б
 • удесити 319, 425а, (муз.) 1090, (лепо) 1078а
 • удесити се 124
 • удести 1829а
 • удешавати (се) в. удесити (се)
 • удивљавати се 921
 • удило 1705б
 • удисати 2115
 • удити (шкодити) 515
 • удити (сећи) 667
 • удица 1705б
 • удно 2259
 • удо 1843ђ
 • удобан 425а, 823
 • удовац, удовица 1166б
 • удовичко уживање 1281в
 • удовољити 415
 • удолина 1998
 • удомити се 1167б
 • удостојити 448
 • удробити 1841
 • удружење 1147, (право) 1313а
 • удружити (се) 1147, (саставити) 302, 2334
 • удубити се 952
 • удубљење 2225а
 • удувати 812
 • ужагрити 2121в
 • ужапнути се 864
 • ужар 1821
 • ужарити 1890а
 • ужас 842, 842а
 • ужасан 842а
 • ужаснути се 842
 • уждити 1900а
 • уже 1637, 1821
 • ужелети се 877
 • ужећи 1900а
 • ужећи се 959б
 • ужи избори 1231г
 • уживалац, уживање, уживати, (користити се) 296, (право) 1281в, (наслађивати се) 830
 • уживети се 79, (удубити се) 952
 • ужизати в. ужећи
 • ужилити 1700ђ
 • ужина 146
 • страна 250
 • ужирити 1700е
 • ужитак 1281в
 • ужлебити 736
 • ужрвњати 1839в
 • ужурбан, ужурбати се 251а
 • уз (покрај) 2267, (до) 2268, (навише) 2253а, (поред) 2174
 • узабранити 1310
 • узабрати 678
 • узаврети 1895, (врева) 100
 • узаимати 295
 • узајамно 2339
 • узајмити 295
 • узак, уски 2205б
 • узаконити 1274
 • узалуд 261
 • узаман в. узалуд, в. увек
 • узаманце 2288
 • узан 2205б
 • узао, узла, узлови 734
 • узаптити 1310
 • узапћење писама 1322
 • узастопце 2288
 • узаћи 564
 • узбацити 655
 • узбрдица, узбрдо 1999
 • узбудити (се) 845
 • узбуђен, узбуђење 845
 • узбујати 1844а
 • узбуна (узбуђење) 845, (опасност) 25а, в. буна
 • узбуркати се 1992а
 • узварити 1842а
 • узверати се 845, 2121д
 • узвик, узвикнути 100, (грам.) 2378
 • узвисити 2203
 • узвичник 2367
 • узвишен в. узвисити, (псих.) 1012
 • узвишица 2000
 • узвиштати (млеко) 1693а, (вино) 1534в
 • узводни 1994
 • узвратити 699
 • узврдати се 900а
 • узврпољити се 539
 • узвртети се 539
 • узглавак 1739б
 • узгој 421, (школа) 1368
 • узгојити в. узгој, (зоол.) 2026е
 • узгор 1999
 • узгред (у ходу) 554, (у пролазу) 580
 • узгредан 379
 • узда 1698б
 • узданица 944
 • уздарје 278
 • уздати 1698б
 • уздати се 944
 • уздах 2115а
 • уздигнути в. уздићи
 • уздизати (дизати) 646, (хвалити) 433
 • уздисај 2115а
 • уздићи 646, — се 2254
 • уздице 1698б
 • уздржавати, уздржати 485
 • уздржавати се, уздржати се 229
 • уздржљив, уздржљивост 54, 132, (трезвењак) 2167
 • уздрмати (дрмати) 636, (пољуљати) 310а
 • уздрмати се 1873а
 • уздрхтати 2119а
 • уздуж 2262б
 • узенгија 1698а
 • узет 2155
 • узети (у-зе-ти П. уп. § 24) 284, (понуђено) 275, (руком) 549а, (одузети) 287, (купити) 1503, (лек) 2162, (брак) 1167а, (почети) 2282, узети под своје 1174а, узети на себе 245
 • узети се 1167
 • узетост 2155, (дечја) 2156
 • узеће 1463
 • узидати 1774
 • узилазити 564
 • узимати в. узети
 • узићи 564
 • узица 1821
 • страна 251
 • узјахати 569а
 • узјогунити се 888а, (противити се) 225
 • узлаз 564
 • узлењача 1824а
 • узлетети 568в
 • узмак, узмакнути, узмаћи 228
 • узмахнути 639
 • узмлачити 1890
 • узмувати се 554
 • узмутити 1884
 • узнемирен 845
 • узнемиравати, узнемирити (досађивати) 460, (обеспокојити) 845
 • узнемиравати се, узнемирити се 845
 • узнети, узносити (носити) 652, (хвалити) 433
 • узор 232
 • узорак 1495
 • узоран, узорит 232
 • узорати 1658
 • узраст (раст) 2113в, (старост) 2074, (право) 1278б
 • узрасти 2113б
 • узрети 2019в
 • узрнити се 2019б
 • узрок, узрочан 2351
 • узроковати 2354
 • узрујан, узрујати се 845
 • узурпатор престола 1218б
 • УИ (без ј П. уп. § 54)
 • уимати 287
 • уистину 342
 • уићи 583
 • уја 1180
 • ујагмити 288
 • ујак 1180
 • ујаловити 2026е
 • ујам 1839в
 • ујамак 1829в
 • ујамчити 1829в
 • ујамчити се 1489
 • ујарачити 1697з
 • ујати 2115
 • ујдурма 481
 • ујед 624, (медиц.) 2136, (змија) 2051б
 • уједати 624
 • ујединити 2334а, (удружити) 1147
 • ујединити се 1147
 • уједно 2334
 • ујемак, ујемчити 1829в
 • ујести 624, (змија) 2051б, (увредити) 461
 • ујка 1180
 • ујмити 287
 • ујна 1180а
 • ујутро, ујутру (јутром) 2314, (сутра) 2301
 • ујчевина 1180
 • указ 1244, 1274б
 • указати, указивати (упозорити) 366, 923г, (поштовање) 448, (пажњу) 441
 • указати се, указивати се 2318
 • укаишарити 481
 • укалупити 2206
 • укаљати 1875а
 • укаматити, укамаћење 1573
 • укварити се 1932
 • уквасити (се) 1883а
 • укебати 499
 • укечити 193
 • укивати 796
 • укивач 1813а
 • укидати, укинути, укинуће 310, (закон) 1274г
 • укипити се 963
 • укиселити (се) (млеко) 1693а, (вино) 1534в, (туршија) 1843з
 • укладица 1813б
 • уклањати (се) в. уклонити (се)
 • уклапати в. уклонити
 • уклепати 277
 • уклесати 1776
 • уклети 478
 • уклештити 723, уклештена кила 2138б
 • уклонити 755, 2321в
 • уклонити се 587
 • страна 252
 • уклопити (углавити) 797, (утрапити) 397
 • укљева 2053а
 • укључиво, укључно 2334
 • укњижба (интабул.) 1310
 • укњижити 1524
 • уковати 796, (коња) 1698в
 • уковитлац 2248а
 • уковица 1805а
 • уковрчити се 2206б
 • уколико 2377б
 • укољица 500
 • уконачити 518
 • укоп 5
 • укопан в. укопати, као укопан 555
 • укопати 800, (погреб) 5
 • укопати се 1452
 • укопистити се 225
 • укопнети 1895а
 • укопница 5
 • укопчати (електр.) 1918а
 • укор, укоравати 471
 • укоренити се 2317
 • укорити (укор) 471
 • укорити (корице) 1796б
 • укоричити 1849
 • укосити 2252
 • укосница 118а
 • укотвити се 1713в
 • укочен в. укочити (се)
 • укочити (кола) 1790г, (жел.) 1710б
 • укочити се 2155, (поглед) 2121ђ
 • укоштац (рвање) 205, (борба) 504
 • украј 2267
 • украс, украсити 1081
 • украсти 289
 • украсти се 573
 • укратити 287
 • укратко 2327д
 • украшавати 1081
 • укрдити 1691
 • укресати 1900а
 • укривити 2252
 • укриво 2248а
 • укротитељ, укротити 409, (менаж.) 1118а
 • укрстити 2262а
 • укрстити се в. укрштати се
 • укрупно 1551
 • укрутити (се) 1874г
 • укрцати (се) 1713д
 • укрштати (унакрст) 2262а, (зоол.) 2026е
 • укрштати се (мат.) 2235, (разминути се) 2267а
 • укувати 1842а
 • укупно 2182
 • укус (чуло) 2123, (естет.) 1079
 • укусан (чуло) 2123, (леп) 1078
 • укућанин 1162
 • укуцати 796
 • улагати в. уложити
 • улагати се 434а
 • улагач в. уложити
 • улагивати се 434а
 • улаз 2246в
 • улазак, улазити 583
 • улазница 168
 • улак 365
 • улактити 511
 • улар 1698б
 • улевати (сипати) 803, (изазивати) 2354
 • улевати се 1994а
 • улегати се в. улећи се
 • улежати се 254
 • уленити се 254
 • улепити 741
 • улепшавати, улепшати 1078а
 • улетети 1886а
 • улетити се 1830б
 • улећи се (угнути се) 1874д, 2225а, (гнездо) 2041
 • уливати (се) в. улевати (се)
 • улизак 2026е
 • улизивати се, улизица 434а
 • улити (усути) 803, (изазвати) 2354
 • улица 2004г
 • уличити се 128
 • страна 253
 • улиште 1703в
 • уловити 212
 • улог 1560, (лутрија) 196
 • улога (дело) 236, (глума) 1112
 • улогорити се 1437
 • уложити 1560, 1573
 • уложна књижица 1560, 1580а
 • улози (медиц.) 2144
 • улоптати се 2217
 • ултиматум 1203а
 • улубити 701
 • улукавити се 69
 • улупити 701
 • улучити прилику 236а
 • уљани в. уље
 • уљаник 1703
 • уљарица 1843ж
 • уљарка главата 2030
 • уље (хем.) 1966, (јело) 1843ж, (мазиво) 779а, етарско уље 1971
 • уљез 1170а
 • уљудан 440
 • уљудити (се) 1078а
 • уљуљкати, уљуљкивати, уљушкати 1740а, (успавати) 2125
 • ум 907
 • ума 1979
 • умазати 1875а
 • умак, на — 1843г
 • умакати 811
 • умакнути 603
 • умалитељ 2182а
 • умалити 2172а
 • умало 2323
 • уман (разуман) 907, (намеран) 880
 • умањеник 2182а
 • умањити (колич.) 2172а, (велич.) 2219
 • умарати в. уморити
 • умастити 1966
 • умаћи 603
 • умах 2300, 2305
 • умекшати 1874б
 • умерен (осредњи) 2178б, (човек) 54, (у јелу) 132
 • умерењак 2167
 • умерити 2178б
 • умерити се 54
 • умесити 1840
 • умесност, уместан, умесна 425а
 • уместити 782
 • уместо 974
 • умета 1840
 • уметак 782, (шестар) 1605, (кукичање) 1827б
 • уметати в. уметнути
 • умети 913
 • уметни 309а
 • уметник, уметност 1084
 • уметнути 782
 • уметнути се 990
 • умецати 724
 • умешан 913
 • умешати 394
 • умешати се 215
 • умешач (суд.) 1293а
 • умештати в. уместити
 • умиваоник 1743
 • умивати (се) 117
 • умилан (леп) 1078, (глас) 1103а
 • умилити се 434, 856а
 • умилостивити 853
 • умиљавати се 434
 • умиљат 856а
 • уминути 2178в, (вол) 2124а
 • умирати 3
 • умирити 846, (полит.) 1239в
 • умирити се (миран) 49, (спокојан) 846, (опасти) 2178в
 • умировљен 1259г
 • умити (се) 117
 • умишљај 1316а
 • умишљати 948
 • умлатити 517
 • умлечити 1703в
 • умни 907 (ум-ни П. уп. § 20)
 • страна 254
 • умножавати, умножити 2176
 • умњак 2094
 • умоболан 910
 • умовати 952
 • умокац 1843
 • умокрити (се) 2117а
 • умолити 453
 • умор (уморан) 2126, на умору 3
 • уморан 2126
 • уморити (уморан) 2126, (убити) 517
 • уморити се 2126
 • уморница 153
 • уморство 517
 • умотавати, умотати 761
 • умотворина 1121
 • умочити 811
 • умрети 3 (умр’о, умро П. уп. § 2; у-мр-о П. уп. § 16)
 • умрлица 1270
 • умрлост 1277а
 • умрљати 1875а
 • умртвити (се) 2135, 2155
 • умудрити (се) 907а
 • умукнути 99
 • умусти 1692а
 • умући 99
 • уназад 2261
 • уназадити 15
 • унаказити 1080а
 • унакрст 2262а
 • унакрсни угао 2210б
 • унаоколо 2264
 • унапред 2304
 • унапредити, унапређење, (напредак) 10, (чинов.) 1262
 • унатраг 2261
 • унедоглед 2266
 • унесрећити (се) 21, 837
 • унети 652, 787, (уписати) 160
 • унети се 578, (уживети се) 952
 • универзални наследник 1283
 • универзитет 1392
 • унижавати, унизити 462
 • унија реална 1201
 • унирати 1994а
 • униформа 1830
 • уништавати, уништити 310, 2321в
 • ункаш 1698а
 • уновчити 1551
 • унос, уносан 11
 • уносити (се) в. унети (се)
 • уноћати се 2313а
 • унук 1187а
 • унутра 2246
 • унутрашњи 2246, унутрашње болести 2140
 • унутрашњост 2246, (геогр.) 2004б
 • уњкав, уњкати 104
 • уобичајити (се) (навика) 79, (обичај) 1191
 • уобличити 2206
 • уображавати в. уобразити
 • уображен (нестваран) 2317а, (заблуда) 948, (надут) 62
 • уобразиља 906
 • уобразити (машта) 906, (заблуда) 948
 • уозбиљити се 88
 • уоквирити 1107
 • уопштавати, уопштити 2334
 • уопште 2334
 • уортачити се 1313б
 • уосталом 334
 • уочи 2304
 • уочити 895
 • упад 1458
 • упадати в. упасти
 • упадица 362
 • упадљив 896
 • упаковати 762
 • упала 2139а
 • упалити (се) 1900а, (успалити се) 52а
 • упаљач 1772в
 • упамтити 902
 • упањити се 963
 • упаочити 1790г
 • упарадити 1433
 • страна 255
 • упасти (пасти) 566, (рат) 1458
 • „ у реч 362
 • уперити 1443
 • упети се 255
 • упећи 1989б
 • упечатак 897
 • упијање, упијати (течн.) 1883б, (гас) 1887, (топлот.) 1898
 • упијач 164
 • упијача 165
 • упињати се 255
 • упирати 537
 • упирјанити 1842б
 • упис, уписати 160, (школа) 1375
 • уписати се 214а
 • упис, уписан (леп) 1078
 • уписнина 1375
 • упитати 358
 • упитати се 444
 • упити в. упијати
 • упитна заменица 2372в
 • упитник 2367
 • уплакан 91
 • уплатити 1562
 • уплаткати се 197
 • уплатница 1404, 1406
 • уплашити 842а
 • уплашити се 842
 • уплејати 517
 • уплеснивити се 2025в
 • уплести, уплетати 709
 • уплести се, уплетати се 215
 • уплетњак 1831и
 • уплив, упливисати 376, 2354
 • упловити 1713г
 • упљачкати 288
 • упљувак 1875а
 • упознавати (се), упознати (се) 447, (учити) 929
 • упознати се (погрешно) 262
 • упозорити 366
 • упојна моћ 1883б
 • упокојити се 3
 • уполовачити 2283
 • упора 1790а
 • упораба 296
 • упоран 888
 • упоредан, упоредити 981
 • упоредни углови 2210б
 • упоредник 1990а
 • упоредо 2267б, 996а
 • упослити 251б
 • упосмук 1822
 • употесити 1656б
 • употпунити 2327
 • употреба, употребити, употребљавати 296
 • управа 399, (држ.) 1241, 1260
 • управан 2210а
 • управитељ в. управа, (поз.) 1113, управитељ стечајне масе 1315
 • управити 2248
 • управљати 399, (држ.) 1241, (владати) 1209
 • управљати се 220а
 • управљач 399, (мех.) 1712
 • управни акт 1244, управни суд 1245, управни говор (грам.) 2389, управна власт, управно право 1241
 • управник в. управитељ
 • управо 988
 • упражњавати (обављати) 249, (чинити) 236, (бавити се) 114, (вежбати се) 243, в. упразнити
 • упражњење в. упразнити, упражњење престола 1218а
 • упразнити (место) 1265
 • упрегнути 1698ђ, 1694ђ
 • упредати в. упрести
 • упрежати 499
 • упреко 2262
 • упреподобити се 864а
 • упрести 1822
 • упрети 537, — очи 2121а
 • упржити 1842б
 • уприличити 2342а
 • страна 256
 • упркос 485б, 2354г
 • упрљати 1875а
 • упропастити 310, 516
 • упростити, упрошћавати 2326
 • упрскати 780
 • упрта 1645
 • упртити 646
 • упртњача 1645
 • упустити (испустити) 654, (напустити) 429а
 • упустити се 245
 • упут 380
 • упутан 425а
 • упутити (послати) 280, (поучити) 380, (показати пут) 2002а
 • упутити се (прапац) 2248, (поћи) 577
 • упутница 168, (пошт.) 1404, (банк.) 1558а
 • упутство 380
 • упућен 922
 • упућивати в. упутити
 • упуштати (се) в. упустити (се)
 • урављати 1720б
 • уравнати 1602
 • уравнити 2204
 • уравнотежити 1864
 • ураган 2011
 • урадити 236, 213
 • уразумити 380
 • урамити 1107
 • уранак, уранити 116
 • ураскорак 560
 • урасти 2113б
 • урачунати 1524
 • урвина 1999 (ур-ви-на П. уп. § 18)
 • ургирати 264а
 • урда 1693д
 • уред, уредски 1493б, (држ.) 1252
 • уредан 56, 2269
 • уредба 1274б
 • уредити (ред) 2269, (уређење) 316
 • уредник 1142
 • уредовати в. уред
 • уређај 1580а
 • уређење 316
 • уређивати в. уредити, в. уредник
 • урезати 666
 • урезник 1825
 • уремија 2150
 • урес, уресити 1081
 • урећи 1026
 • урлати, урликати 2026д (ур-ла-ти П. уп. § 18)
 • урма 2023д
 • урмашица 1844а
 • урнебес 1889е
 • урнисати 516
 • уровити 1720б
 • уродити плодом
 • уродица 2023ђ
 • урођен 2332
 • урођеник 2005б
 • урок 1026
 • урота 1240
 • урочити 966
 • уручити 277, (пошта) 1400
 • усаветовати се 907а
 • усавршавати, усавршити 321
 • усадити 800
 • усадник 1584
 • усамити се 1145
 • усамљен 2333а, в. усамити се
 • усахнути 1895а, (река) 1994б
 • усвајати в. усвојити
 • усвојеник 1174а
 • усвојење 1280
 • усвојити (прихватити) 224, (узети под своје) 1174а, (право) 1280
 • усебицу 1830б
 • усебичити 2271
 • усев 1667
 • уседелица 1166а
 • уседети се 254
 • усекач 1846а
 • усекнути се 2117г
 • уселити се (стан) 520, (усељеник) 595а
 • страна 257
 • усеменити се 2019б
 • усести 569а
 • усећи, усецати 666
 • усидрити се 1713в
 • усијање 1901
 • усијати (се) 1890а
 • усиљавати се 255
 • усиљен 37
 • усинити 1174а
 • усипати 803
 • усирити се 1693д
 • усирћетити се 1534в
 • усисавати, усисати 150, (физ.) 1883б
 • уситнити (новац) 1551, (корак) 557
 • усићити се 888а
 • ускакавчити 529
 • ускакати 559
 • ускипети 848
 • ускиснути 1534в
 • усклик, ускликнути 100
 • усколебати се, ускомешати се 1873а
 • усконке 559
 • ускорити 1862
 • ускоро 2300
 • ускочити 559
 • ускочити, ускочкиња 1167в
 • ускратити, ускраћивати 453б
 • ускрс, ускрснуће 1042
 • Ускрс, ускршњи 1196а (П. уп. § 10)
 • ускрснути 1042
 • усладити се 823а
 • услед 2351
 • услишити 453а
 • услов 2341а
 • условно отпуштање 1338
 • услуга, услужан, услужити 437
 • усмен 98
 • усмина (чизма) 1814, (бот.) 2017
 • усмолити се 779а
 • усмрдети се 2122б
 • усмртити 517
 • усна 2093а
 • уснатице 2021д
 • уснени сугласник 2362а
 • уснопити 1670
 • усов 1976
 • усолити 1843з
 • успаванка 1139
 • успавати 2125
 • успављиво средство 2163
 • успалити се 52а
 • успевати, успети (бот.) 2014а, (успех) 9
 • успети се (пети се) 564
 • успех 9, (школа) 1381
 • успешан 9, (ефикасан) 425а, 2354
 • успијати се 37а
 • успињати се 564
 • успламтети 845
 • усплахирити се 845
 • успокојити 846
 • успомена 903
 • успон 1999
 • успор 1994а
 • успоравати, успорење, успорити 1862а
 • успоставити, успостављати 2319
 • усправан 2199а, 2250
 • усправо 2250
 • усправити 629, 2250
 • успрема 1729а
 • успремити 996а
 • успропадати се 554
 • успротивити се 225
 • успузати се 564
 • успут 554
 • усрдан 852
 • усред, усредсредити 2242
 • усрећити 8, 836
 • уста 2093
 • устав 1226
 • устава 1839б
 • уставан 1226
 • уставити, устављати 635
 • уставити се, устављати се 555, (физ.) 1861а
 • устављача 1612
 • устајати в. устати
 • страна 258
 • устајати се 2294а
 • усталасати се 1888
 • усталац 245
 • усталити (се) 2332а
 • устанак, устаник 1239а
 • установа 1649, (држ.) 1252, (оснивање) 2319
 • установити 2319
 • устати (подићи се) 522а, (из постеље) 116, (устанак) 1239а
 • устаћи 767
 • усташ 1239а
 • уствари 989
 • устегнути, устезати (дизгин) 1698д
 • устезати се 887
 • устицати в. устаћи
 • устобоља 2149
 • устожити 1670
 • устопице, устопце 601
 • устрелити 1447
 • устремити се 507
 • устрептати (физ.) 1873а, (уздрхтати) 2119а
 • устројити (уредити) 316, (кожар.) 1811б
 • устручавати се 864
 • устрчати 558
 • устук 2165
 • устукнути 228
 • устумарати се 554
 • уступак 225б
 • уступати, уступити 279, не уступати 994б
 • устурити се 530в
 • усуд 7, 1025
 • усудити се 248
 • усукати 708
 • у сусрет 437
 • усути 803
 • усхитити (се), усхићавати (се) 832, 840
 • усходати се 554
 • усходна линија 1164
 • утабати 725
 • утаја, утајати 272, (крив.) 1351
 • утајати се 590
 • утакмица 503, (спорт) 199б
 • утаманити 517
 • утаначити 389
 • утанчати 2327г
 • утањити 2172а
 • утапкати 725
 • утвара 1024
 • утвари 1060
 • утврдити (учврстити) 797, (одредити) 966, (проверити) 937, (научни) 171
 • утврђена цена 1518
 • утврђење 1451
 • утега 2163
 • утегнути, утезати 715
 • утеловити 2324
 • утемељач, утемељити 2319
 • утерати, утеривати (терати) 498, (укуцати) 796, (наплатити) 1563, утерати у лаж 480
 • утећи 603
 • утеха, утешан 430
 • утешитељ, утешити 430
 • утија 1833а
 • утирати в. утрти
 • утисак 897
 • утискивати, утиснути 798
 • утицај 306, 376, 2354
 • утицајан 376
 • утицати в. утицај, (река) 1994а
 • утишати се (тишина) 1889ђ, (опасти) 2178в
 • уткати, уткивати 1824
 • утоварити 787
 • утовити 2026а
 • уток 1994а
 • утолико 2178
 • утолити (ублажити) 2178в, (глад) 136
 • утонути 1881
 • утопити се 4
 • утоплити (се) 1830б
 • утопљеник 4
 • уторак 2312
 • страна 259
 • уторе 1787в
 • уторник в. уторак, (батина) 1633
 • уторњак 1787в
 • уточити 803
 • уточиште 587
 • утрапити (наметнути) 397, (трап) 1684а
 • утреник 2002
 • утрина 1675а
 • утркивати се (трка) 211, (такмичити се) 503
 • утрнути (угасити) 1900б
 • утрнути (умртвити се) 2155
 • утроба (анатом.) 2105, (зоол.) 2026б
 • утробица 2105в
 • утројити, утроје, утростручити 2180б
 • утрошак, утрошити 301
 • утрпан 2266а
 • утрти (трљати) 722, (брисати) 747, (друм) 2002б
 • утрудити 256
 • утрунити (се) 2087а
 • утрчати 558
 • утувити 902
 • утужити 1293
 • утук 2165
 • утулити 1900б
 • утурити 791
 • утући (туцати) 690, (штројити) 1694а
 • утучен (погружен) 833
 • ућарити 11
 • ући 583, 2246в
 • ућутати (се) 99
 • ућуткати 403, 99
 • ућушкати 650
 • уфати се 879
 • уфитиљити 157
 • ухапсити 1332
 • ухаснити се 11
 • ухватити 499, 511, (руком) 549а, (сликар.) 1105
 • ухватити се (за н.) 549а, (у коло) 198, (укочити се) 2155
 • ухо 2091, (држак) 1750а, болести уха 2154
 • ухода, уходити 496, (крив.) 1350
 • ухолажа 2055
 • ухор 1702а
 • ухранити 2026е
 • уцватити 2018
 • уцвелити 834
 • уцена, уценити 292, (крив.) 1353
 • уцрвати се, уцрвљати се 2054, 2067
 • учаурити се 1704а
 • учврстити (непокретан) 635а, (углавити) 797
 • учебник 1376
 • учеван, учен 929
 • ученик 1394, (шегрт) 1773в
 • учење в. учити, (догма) 1028а
 • учесник 214, приватни учесник (суд.) 1319б
 • учестати 2290
 • учествовати 214
 • учешће 214
 • училиште 1386
 • учило 1376
 • учин 2354
 • учинилац 236, 2357, (крив.) 1316б
 • учинити 236, (кожу) 1811б, (жито) 1839г
 • учинити се (изгледати) 2331а, (претварати се) 69
 • учионица 1397
 • учитељ 1396а
 • учитељска школа 1393а
 • учити 171, 929, (школа) 1370, (поучавати) 380, (догма) 1028а
 • учити се 171
 • учмалост, учмао 890в
 • учтив 441
 • учувати 269а
 • уџбеник 1376 (уџ-бе-ник П. уп. § 20)
 • уџера 1718
 • уш 2060
 • ушанчити се 1452
 • страна 260
 • ушепртљити се 900а
 • ушећерити се 1844г
 • уши (држак) 1750а, в. ухо. в. уш
 • ушивати 1829в
 • ушикати 1740а
 • ушиљити 674
 • ушинуће 2138а
 • ушипилити 736
 • ушити 1829в
 • ушица (федера) 1613
 • ушице (секира) 1600, (игла) 1829а
 • ушка (сова) 2042б
 • ушкопити 2106а, (зоол.) 2026е
 • ушмркати, ушмркивати 2115д
 • ушни 2091, ушне болести 2154
 • ушник 1600
 • ушорити 2004а
 • ушприцати 2162
 • уштавити 1811б
 • уштап 1989г
 • уштва 1000
 • уштеда, уштедети 1481
 • уштинути 617
 • уштипак 1844а
 • уштиркати 1833а
 • уштрб 325
 • уштројити 2026е
 • уштрцати 808
 • ушће 1994а
 • ушукутрити се 900а
 • ушуњати се 583
 • ушур 1839в