Систематски речник српскохрватског језика (1936)/Л

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (Л)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


Л[уреди]

 • лабав 634, (псих.) 890б
 • лабавити 716
 • лабилна равнотежа 1865
 • лабиринт (ушни) 2091
 • лабораторија 1607а
 • лабрња 2093а
 • лабуд 2049
 • лабушина 2104
 • лав, лавовски, лављи 2028а, (зодијак) 1989а
 • лава 1978
 • лавеж 2028в
 • лавендула 2021д
 • лавор 117, 1743а
 • лавор, лаворика 2020б
 • лагано (споро) 1862а, (тихо) 1889ђ
 • лагарије, лагати 479
 • лагер 1496
 • лагодан, лагодити 823
 • лагум 1895г
 • ладолеж в. хладолеж
 • лађа 1713а
 • лађар 1713
 • лаж 989а, 479, утерати у лаж 480
 • лажак 2311
 • лажан 989а, (вештачки) 309а, лажан новац (крив.) 1348, лажно сребро 2100а, лажно банкротство 1349
 • лажац, лажљивац 479
 • лажица 1769а
 • лажичица 2098
 • лажљив 479 (ла-жљив П. уп. § 17)
 • страна 97
 • лажов 479
 • лаз 1656
 • лазина 1658а
 • лазнути 676а
 • лаички 1049
 • лајав 111
 • лајати 2028в
 • лак (лаковати) 1850б
 • лак (физ. тежина) 1866, (посао) 257, (окретан) 541
 • лакат 2108б, (мера) 2200а
 • лакац 541
 • лакнути (здравље) 2134, (псих.) 846
 • лако в. лак, (могућност) 2323
 • лаковати 1850б
 • лаковеран 943б
 • лаком 877а
 • лакомац (млин) 1839б
 • лакомислен 43
 • лакомити се 877а
 • лакосан 2125в
 • лакост, лакоћа 257
 • лакоуман 43
 • лакрдија 89, (књиж.) 1110
 • лакши в. лак (лак-ши П. уп. § 20)
 • лала 2023а
 • лама 2036г
 • ламбик 1800
 • ламинарија 2025в
 • лампа 1772
 • лан 1681, 2020ж
 • ланац 1636, (планина) 2000, (мера) 2204б
 • ландарати 1873а, (лутати) 591
 • лане (зоол.) 2036б
 • ланен 1681
 • лани (прош. год.) 2298
 • ланилист 2021з
 • ланути 2028в
 • ланчаник 1636
 • лањски 2298
 • лап, лапав 1993
 • лапавица 2008г
 • лапис 1954
 • лапети 1895а
 • лапорац 1979
 • ларва 2054 (лар-ва П. уп. § 18)
 • ларма 100, 1889ђ
 • лармати 100
 • ласица 2028г
 • ласкав, ласкати 434 (ла-ска-ти П. уп. § 17)
 • ласно 257 (ла-сно П. уп. § 17)
 • ласта 2045 (ла-ста П. уп. § 17)
 • ластавица в. ласта, (кола) 1790а
 • ластин репак 2059
 • ластовица 1717г
 • латентна болест 2133а
 • латерални 2243
 • латиница 162, 2366
 • латити се 245
 • латица 1832а
 • лаћати се 245
 • лафета 1445а
 • лахор 2011
 • лаштити 2226а
 • Л-Б, Л-В, Л-Г, Л-Д, Л-Ђ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • лебдети 1881, 533, (над ким) 420
 • левак (направа) 1764
 • левак (леворук) 2108
 • левака 2108
 • левати 803
 • левента 254
 • леви 2263а, 2108
 • левица (рука) 2108, (полит.) 1233
 • левичар 1233
 • левкаст 1764
 • лево 2263а
 • леворук 2108
 • левча 1790а
 • легализација 1290б, (усвојење) 1280а
 • легало 2026ђ
 • легањ 2044
 • легат 1283
 • страна 98
 • легати (лећи) 531а, (спавање) 115
 • леген 117, 1743а
 • легенда 1134
 • легион 1149
 • легислација 1228
 • легитимација 1250
 • легло 2026г
 • легнути (лећи) 531а, (опасти) 2178в
 • легура 1932а
 • лед 1894а
 • леден 1890б, ледени брег 1992а
 • леденик 1976
 • леденица 1725
 • ледено доба 1984б
 • ледина 1653б
 • ледити се 1894а
 • ледник 1976
 • ледењача 1725
 • леђа 2099, иза леђа 218
 • лежарина 1272
 • лежати (став) 531, (место) 2240, 1990е
 • лежиште 1626а
 • леј 1554а
 • леја 1684а
 • лек 429, (медиц.) 2162, правни лек 1311
 • лекар 2160
 • лекарна, лекарник 1541, 2165
 • лекарство 2131
 • лекови (мице) 181
 • лековит 2162
 • лексички 2369
 • лектор 1396в
 • лекција 1373
 • лелек (рода) 2048
 • лелек, лелекати 91
 • лелујати се 1873а
 • лем 741а
 • лемати 512
 • лемеш 1659
 • лемити 741а
 • лен 254
 • ленгер 713в
 • ленити се 254
 • ленка 1747
 • леност 254
 • ленствовати 254
 • лента 1805а
 • ленштина 254
 • лењ 254
 • лењивац (зоол.) 2038
 • лењивост (физ.) 1861б
 • лењир 1604
 • леп (лепак) 741, (зидар.) 1774а
 • леп (лепота) 1078, (време) 2007
 • лепак 741
 • лепеза 1805а
 • лепезаст 2208
 • лепенка 1774а
 • лепиња 1841
 • лепити 741
 • лепити се 1875
 • лепљив 1875
 • лепота 1078
 • лепотица 1078б
 • лепршати се 1873а
 • лептир 2059
 • лептирасте биљке 2020е
 • лепушкаст 1078
 • лепши в. леп (леп-ши П. уп. § 20)
 • леса 1633ђ
 • лесица (рука) 2108в, (нога) 2109д
 • леска 2022а
 • лестве, лествице 564а
 • лет 568в, 1886а
 • летак 339б
 • летва 1689а
 • летети 568в, 1886а, (птица) 2041
 • лети 2310б
 • летилица 1715
 • летимице, летимичан 1862
 • летина 1667
 • летиште 518, 2310б
 • летка 1824б
 • летњи 2310б
 • летњиковац 1718
 • лето 2310б, (година) 2276
 • страна 99
 • летовати 518, 2310б, (лемити) 741а, 1799
 • летопис 1134
 • летос 2310б
 • леће (сочиво) 2020е
 • леће (кожа) 2110б
 • лећи 531а, (спав.) 115, (опасти) 2178в, (крв) 517б
 • лећи (излећи) 1702д
 • леукемија 2150
 • лецидер 1844в
 • лечење 2159, — водено 2161
 • лечилиште 2164
 • лечити (се) 2159, 429
 • лечник 2160
 • леш 2135а
 • лешинар 2042а
 • лешити 1811б
 • лешкарити 531
 • лешник 2022а
 • лештарка 2047
 • Л-З (раздваја се П. уп. § 20)
 • ли (свез.) 2377б
 • либаде 1831г
 • либела 1602, 2199а
 • либерал 1233а
 • либити се 864
 • либраст 1700б
 • ливада 1675
 • ливац 1801
 • ливен, ливница 1801
 • лига 1147
 • лигнит 1944
 • лизати 676а
 • лизати се (излизати се) 2226а
 • лизнути 676а
 • лија 2028в
 • лијати се 196
 • лијо 2180б
 • лијопрсти папкари 2037
 • лик (слик.) 1105, (оптика) 1906
 • лика 2016а
 • ликвидација 1314г
 • ликер 1534д
 • ликовати 832
 • лим 1799, (бели) 1955
 • лима 1592
 • лимар 1799
 • лимун 2020ж
 • лимунада 1534и
 • лимфа 2114в, анимална — 2142б
 • лингвистика 2358
 • линија 2199, (тел.) 1410, крива — 2209
 • линути 803
 • линцура 2021ђ
 • линчовати 517
 • лињак 2053а
 • лињати се 2026б
 • липа 2020ј
 • липањ 2311
 • липати 149
 • липовац 1844в
 • липсати 3, (зоол.) 2026ж
 • липтати 1882а
 • лира (муз.) 1094, (новац) 1554а
 • лирика 1139
 • лиса 1697д
 • лисица 2028в
 • лисице 1334
 • лисичина 1818
 • лиска (птица) 2048
 • лискун 1945а
 • лисник 1679а
 • лисница 1647
 • лист (бот.) 2017, (хартија) 165, 167, 168, (писмо) 166, (тестера) 1599, (ренде) 1596, (нога) 2109г, (новине) 1140
 • листа 160
 • листавац 2036а
 • листак в. лист (лиска П. уп. § 83)
 • листати 2017
 • листом 2334
 • листопад 2311
 • листопадна биљка 2017
 • литар 2216а
 • страна 100
 • литар (пас) 2028в
 • лити 803, 1882а, (топити) 1801
 • литија 1067
 • литица 2000а
 • литограф 1848а
 • литографски камен 1949а
 • литосфера 1975а
 • литургија 1064
 • лиферант, лиферовати 1502
 • лифт 1871
 • лихати се 196
 • лихва, лихвар 1573а
 • лихварство (крив.) 1345
 • лихо 2180б
 • лице (глава) 2085, (личност) 33, (страна) 2243а, (зграда) 1717ж, (обућа) 1814а, (грамат.) 2382, у лице 217
 • лицеј 1391а
 • лицем 2270
 • лицемер 69
 • лицидер 1844в
 • лицитација 1499
 • лицкати се 128
 • личан 1078
 • личилац 1850а, (кола) 1789
 • личина 1793
 • личинар 1000
 • личити (сличност) 990, (доликовати) 1083
 • лични 33
 • лично 33, 2340а
 • личност 33, 2072
 • лишавати 287
 • лишавати се 229
 • лишај (бот.) 2025в, (медиц.) 2157
 • лишење слободе 1331, (крив) 1354
 • лишити 287
 • лишити се 229
 • лишњача 2109г
 • лишће 2017 (ли-шће П. уп. § 17)
 • лишце 2085
 • Л-Ј, Л-К, Л-М, Л-Н (раздвајају се П. уп. § 20)
 • лобања 2082а
 • лов 212
 • ловац, ловити 212
 • ловокрадица 1352
 • ловор, ловорика 2020б
 • логаритмар 1601
 • логаритмовање 2189
 • логика 914
 • логов (коњ) 1698ђ, (млин) 1839б
 • логор 1437
 • ложа (позор.) 1115
 • ложач 1802б, (жел.) 1710б
 • ложионица 1710б
 • ложити 1900в
 • ложица 1769а
 • ложиште 1736
 • ложница 1727б
 • лоз 196
 • лоза (бот.) 2020и, (род) 1164, (завртањ) 1611
 • лозинка 1435а
 • лозовача 1534г
 • лој 1966, 1845, (човек) 2113г
 • лојавица 2157
 • лојалан 857
 • лојаница 1846а
 • лојарница 1845
 • лојна жлезда 2110а
 • локал 1726
 • локати 2026в
 • локатив 2383е
 • локва 1882а
 • локомобила 1895в
 • локомотива 1895в, (жел.) 1710б
 • локот 1734б
 • лола (несташан) 52, (развратник) 1002
 • лолати се (скитати) 592, (разблудан) 1002
 • лом (неред) 997
 • ломан (уморан) 2126
 • ломача 1900в, (нарамак) 2216б
 • ломити 682
 • ломити се (недоумица) 887
 • страна 101
 • ломљив 1874д
 • лонац, лонче 1752 (лон-че П. уп. § 20)
 • лончар 1780
 • лончић 1752, (пећ) 1736
 • лонџа (балкон) 1717ђ
 • лонџати 388 (лон-џа-ти П. уп. § 20)
 • лопар 1840
 • лопата 1661
 • лопатара 1839а
 • лопатаст 2208
 • лопатица 2100
 • лопижа 1752
 • лопов 289
 • лопта 2234, (игра) 193, Земљина лопта 1990 (лоп-та П. уп. § 20)
 • лоптати се 193
 • лопужа 289
 • лора 288
 • лосос 2053а
 • лотра 1790в
 • лоћа 1002
 • лоћика 2021к
 • лош 959
 • Л-П, Л-Р, Л-С, Л-Т, Л-Ђ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • луб (кора) 2016а, (обућа) 1814а, (корњача) 2051в
 • лубања 2082а
 • лубарда 1445а
 • лубеница 2021з
 • лубина 1843ђ
 • луг (шума) 1688, (пепео) 1900е
 • лугар 1688
 • луд 910
 • лудети, лудило 910
 • лудити се 89
 • лудница 2164
 • лудовати 89
 • лудорије 89
 • лудост 910
 • луес 2143д
 • лужити 1900е, (рубље) 1833а
 • лужница (парионица) 1833, 1787б, (пепељуга) 1130
 • лужњак 2022а
 • лук (бот.) 2023а
 • лук (кружни) 2215б, (стрела) 1447
 • лука (пристан.) 1992, (поље) 1998
 • лукав 45а
 • лукавство 45а, (маневар) 481а
 • луковина 2023а
 • луковица 2016б
 • лукс 1902а
 • луксација 2138а
 • луксуз 1473б
 • лула (пушити) 159, (казан) 1800
 • луминисценција 1911
 • лумповати 157
 • лунатик 2156
 • луњати 592
 • лупа (лупати) 1889е
 • лупа (опт.) 1810б
 • лупање срца 2150
 • лупати (ударати) 727, (шум) 1889е, (чибукати) 746б, (бенетати) 110
 • лупеж, лупешки (лопов) 289, (хуља) 1000
 • лупити 727
 • лупнути в. лупати, (бубнути) 110а
 • лупус 2157
 • лутати 591
 • лутка (играчка) 185, (кројач) 1829а, (зоол.) 2054
 • лутрија 196
 • луцерка 2020е
 • луцкаст 909
 • луч 1538
 • луча 1904а
 • лучевине 2117
 • лучење (физиол.) 2117, (кристал.) 1986
 • лучити (одвојити) 303, (од сисе) 2027а, (лучевине) 2117
 • лучни степен 2215б
 • Л-Ф, Л-Х, Л-Ц, Л-Ч, Л-Ш (раздвајају се П. уп. § 20)