Систематски речник српскохрватског језика (1936)/Е

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (Е)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


Е[уреди]

 • е 2377б
 • евангелист 1044в, 1062
 • еванђеље 1062
 • еведра 1720а
 • евењка 2020и
 • евнух 2106а
 • ево 366
 • егав 2109ђ
 • егеде 1092
 • егзекватура 1207в
 • егзекутивна наплата 1310
 • егзистенција 2317
 • еда 2377б
 • едиција исправе 1304
 • ЕИ (без ј П. уп. § 54)
 • еја 2042б
 • екавштина 2359а
 • екватор 1990а
 • еквиваленат 1469а
 • еклиптика 1990
 • економија 1468
 • економски уговор 1204а
 • ексер 1610а
 • експанзивна тежња 1885
 • експедиција 1253
 • експлодирати 1895г
 • експлозивни мотор 1895в
 • експозиција пресуде 1307
 • експонент 2184
 • експрес пошиљка 1401а
 • страна 46
 • експроприсати 1281б
 • екстериторијалност 1207д, (суд.) 1287
 • ексцентар 1624
 • ексцентрични кругови 2215г
 • екуменски 1051б
 • екцем 2157
 • еластичност 1874ђ
 • еластичност запремине 1878а
 • еластичност облика 1878б
 • електрицитет 1914
 • електричар 1804а
 • електрична варница 1914г
 • електрична енергија 1914в
 • електрична осцилација 1929
 • електрична струја 1915
 • електрична централа 1925б
 • електрични отпор 1918
 • електрично осветљење 1920
 • електрогенератор 1925
 • електрода 1916
 • електролиза 1917, 1932
 • електролит 1917
 • електромагнет 1922а
 • електромотор 1925а
 • електромоторна сила 1915
 • електрон 1914б
 • електроскоп 1914
 • електростатика 1914
 • електротерапија 2161
 • електротехника 1804а
 • електрохемиска теорија 1915
 • електрохемиски еквиваленат 1917
 • елеменат (хем) 1933, (галвански) 1916, (електрични) 1918а
 • елипса 2215д
 • елиса 1870б
 • елита 1155
 • елонгација 1873
 • емаљер 1807а
 • еманација 1928
 • еманципација малолетника 1278б
 • ембарго 1203а
 • емир 1224а
 • емисија (банкар.) 1558а, (радио) 1417
 • енгеча 1635
 • Енглези 2080а
 • ендемија 2140
 • ендокардит 2150
 • енергија 890, (физ.) 1868б
 • енергичан 890
 • енклитика 2364
 • ено 366
 • ентеритис 2149
 • енциклика 1051
 • енциклопедија 167
 • еозојско доба 1981
 • еоцен 1984а
 • еп 1139
 • епархија 1051а
 • епидемија 2141
 • епилепсија 2156
 • епископ 1050а, 1051
 • епитимија 1075
 • епицентар 2013
 • еполета 1830а
 • епоха 2270, (геолог.) 1980а
 • ера (геолог.) 1980а
 • ерар 1271
 • ерг 1868
 • ергела 1697 (ер-ге-ла П. уп. § 20)
 • ергсекунда 1868а
 • ереза 1734
 • еритема 2157
 • ерупција 1978
 • есеј 1137
 • ескадра 1466
 • ескадрон 1426
 • Ескими 2080б
 • есконтирање 1558а, 1569
 • есконтни посао 1523а
 • есконтни рачун 2188а
 • еснаф 1773
 • еспап 1495
 • еспапска заложница 1558а
 • естетика 1079
 • етан 1964
 • страна 47
 • етар 1965
 • етарска уља 1971
 • етика 999
 • етикеција 440
 • етимологија 2387
 • ето 366
 • еугеника 2167
 • еурека 933
 • ефекат (физ.) 1868а
 • ефикасан 425а, 2354
 • ехо 1889а