Систематски речник српскохрватског језика (1936)/Д

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Систематски речник српскохрватског језика  (1936) 
Писац: Ранко Јовановић
Азбучни и правописни речник (Д)
Јовановић, Ранко (1936). Систематски речник српскохрватског језика. Београд: Библиотека општег образовања


Д[уреди]

 • да (потврдно) 342, (свез.) 2377б, 881
 • дабар 2033
 • дабогме, дабоме 342
 • давати 276
 • давијати се 1292
 • давити 622
 • давити се 4, 2116б
 • дављеник 4
 • давнашњи 2293
 • давно 2293 (дав-но П. уп. § 20)
 • давнопрошло време 2385б
 • даворија 1087, 1139
 • дада 1171б, 1176
 • дадиља 1857а
 • дажбина 1271а
 • дажд 2008а
 • даждевњак 2052б
 • даире 1101
 • дакако 342
 • дакле 2377а
 • дако 879
 • дактилографкиња 164а
 • далајлама 1046
 • далак 2149
 • страна 34
 • далек 2266
 • далековид 2153, 2121з
 • далекозор 1810б
 • далекосежан 2245
 • да ли 2377б
 • даљина 2266
 • даљновид 2121з
 • дама 980а
 • дамар 2103а
 • дамаст 1825б
 • дан 2280, 2313, (светло) 1902в
 • дан орања 2204б
 • данак 1271а
 • данас 2291
 • данашњи 2291
 • дангуба 252, 254, (накнада) 1300а
 • дангубан 2273
 • дангубити 252, 2273а
 • даник 518
 • дан и ноћ 2020л
 • данити 518
 • Даница (звезда) 1989
 • Данци 2080а
 • данце 1787в
 • дањом 2313
 • дању 2313
 • дар (поклон) 278, (псих.) 911а
 • дара 1866а
 • дарежљив 278а
 • даривати 278
 • дармар 997
 • дарнути 721, (задирнути) 457
 • даровати 278
 • дарови (свадб.) 1169в
 • даровит 911а
 • даровни уговор 1282г
 • дарсонвализација 1924а
 • даска 1689а (да-ска, да-сци П. уп. § 17)
 • дати 276, 277, 278, (допустити) 401
 • дати се (на што) 245, не дати се (противити се) 225, не да ми се 14
 • датив 2383в
 • датум 2270
 • даћа 1074а
 • дах 2115
 • дахнути 2115
 • „ душом 846
 • дахтати 2115
 • дашчара 1689а, 1718
 • Д-Б (раздваја се П. уп. § 20)
 • ДВ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • два 2180б
 • двабратакрв 2069б
 • двадесет 2180б
 • дванаесник 2105б
 • дванаест 2180б
 • дванаестопалачно црево 2105б
 • двапут, дваред 2180б
 • двери 1059, 1734
 • двеста 2180б
 • двизац 1695а
 • двиска 1695б
 • двобој 504, 1456
 • двовласнички 1281б
 • двоглав 2082
 • двоглед 1810б
 • двогодишњи 2276
 • дводинарка 1554
 • дводневни 2280
 • дводома биљна 2018а
 • дводомни систем 1227а
 • двоженство 1360а
 • двојак 971
 • двојачити 1658
 • двојба 945
 • двојина (грам.) 2380
 • двојином 2180б
 • двојити 303, 992, (сумњати) 945
 • двојка (школа) 1381а, (карте) 197
 • двојни 2180б
 • двојник 990
 • двојнице 1096
 • двоколице 1790
 • двокрак 2210
 • двокрилна врата 1734а
 • двокрилци 2058
 • страна 35
 • дволичан 69, (ткиво) 1825
 • двоног 2109а
 • двоножац 2072
 • двопек 1841
 • двор 1225, (зграда) 1718
 • дворана 1727а
 • дворанин 1225
 • дворац 1718
 • дворед 996
 • дворити 437
 • двориште 1719
 • дворница 1727а
 • дворски 1225
 • дворук 2108
 • двосмислен 919б
 • двосполан 2018а
 • двоточје 2367
 • двоумити се 945
 • двоцевка 1441а
 • Д-Г, Д-Ђ (раздвајају се П. уп. § 20)
 • дебе 1754, 1788
 • дебела болест 2139а
 • дебелина, дебелотиква 2021и
 • дебељко 2113г
 • дебео, дебела 2220, (претио) 2113г
 • дебло 2016
 • дева (камила) 2036г
 • девати 644
 • деведесет 2180б
 • девер (ручни) 1169, 1185а
 • девет 2180б
 • деветати 512
 • деветина 2180б
 • деветнаест 2180б
 • девиза (трг.) 1571, (гесло) 2335б
 • девица 2078, (зодијак) 1989а
 • девојачка трава 2020в
 • девојаштво 2078
 • девојка 2078
 • девојчица 2076а
 • девонска периода 1982в
 • дегенерација 2132в, 2014а
 • деградирати 1430а
 • дед(а) 1177
 • дедак 912
 • дедовина 1177, 1472б
 • дежмекаст 2113г
 • дежурни 1259в, 1435б
 • дезертер 1453в
 • дезинсекција 2167
 • дезинфекција 2167
 • дејство 236, 306, 376, 2354, (хем.) 1932
 • „ силе 1863
 • декаграм 1866а
 • декадни бројеви 2180
 • декалитар 2216а
 • декаметар 2200
 • декан 1396в
 • декламовати 1112
 • декларација 168, 1203, (царин.) 1272
 • деклинација (грамат.) 2383, (магнет.) 1913б
 • деконцентрација 1242
 • декоратер 1113, 1851а
 • делатан 253
 • делати 35, 251
 • делегат 1207а
 • делегација 1207а, (суд.) 1287
 • делегације 1202
 • делија 1453б
 • деликатесна радња 1528
 • делилац 2183а
 • делимак 2183а
 • делимично 2328
 • делиријум 2155
 • „ тременс 2145
 • делитељ 2183а
 • делити 2328б, (аритм.) 2183а, (раздвијати) 730, (карте) 197, (уделити) 278
 • дело 35, 236, (књига) 1121
 • „ кривично 1316а
 • деловати 35
 • деловодник 1253
 • деловођа 1282в, 1484б
 • делокруг 35
 • делом 2328
 • страна 36
 • делта 1976
 • делтоид 2213
 • делфин 2030
 • дељати 668
 • дељеник 2183а
 • дељење 2183а
 • демагогија 1235а
 • демарш 1203
 • дембелисати 254
 • деминутив 2370
 • демобилизација 1455а
 • демократија 1233
 • „ непосредна 1227б
 • денга 2143г
 • дензиметар 1867
 • денути 644, (жито) 1670
 • денути се 2240
 • дењак 762
 • део 2328
 • деоба 2328б
 • деоница 1314
 • деоничко друштво 1314
 • депедикулација 2167
 • депеша 1409
 • депозит 1560, 1558а
 • депутација 365
 • деран 2076
 • дерати (цепати) 679, (гулити) 686, (кожу) 1845, (глобити) 1519а
 • дерати се 100
 • дереглија 1713а
 • дерикожа 1519а
 • дериште 2076
 • дерњава 100
 • дерогација 1274г
 • дерт 844
 • десет 2180б
 • десетак (порез) 1271а
 • десетак (број) 2180б
 • десетина 2180б
 • десетица 1554
 • десетковати 2177
 • десетни бројеви 2180
 • десити 602
 • десити се 518, 2240, (догађај) 2342
 • десни 2263
 • десни (уста) 2094а
 • десница 2108
 • десно 2263
 • деспик 2021е
 • деспот 1214
 • дести 644, 1670
 • дести се 2240
 • дестилација сува 1965а
 • дестиловати 1896а
 • дестинатар (суд.) 1294а
 • детао 2043
 • дете, деца, дечица 2075, (пород) 1172
 • детектор 1930
 • детелина 2020е
 • детеубиство 1363
 • детињаст 43
 • детињство 2075
 • детлић 2043
 • дефиловати 1434а
 • децембар 2311
 • деценијум 2277
 • децентрализација 1242
 • дециграм 1866а
 • деци(литар) 2216а
 • дециметар 2200
 • децимална вага 1866б
 • дечак 2076
 • деч(и)ји 2075 (де-чји П. уп. § 18)
 • дечко 2076
 • дешавати се 2342
 • дешњак 2108, 2263
 • Д-Ж, Д-З (раздвајају се П. уп. § 20)
 • див 2113в
 • дива 1119
 • диваљ в. дивљи
 • диван (разговор) 327, 388, (канабе) 1741
 • диван (леп) 1078, (одличан) 958
 • диванана 1717ђ
 • диванити 327
 • страна 37
 • дивиденда 1314б
 • дивизија 1426
 • дивизма 2021ж
 • дивит 164
 • дивити се 860
 • дивљак 82
 • дивљака (воћка) 1685
 • дивљач 2026ђ
 • дивље месо 2147
 • дивљење 860
 • дивљи (зоол.) 2026ђ, (некултуран) 82, (суров) 513а, (недружеван) 1159б, (необрађен) 1653б
 • дивљина 1653б
 • дивокоза 2036а
 • дивота 823, 1078
 • дигнути в. дићи (диг-ну-ти П. уп. § 20)
 • дигнути се 522а, 2254
 • диелектрик 1914а
 • дижва 1692б
 • дизалица 1871
 • дизати 646, (цене) 1518а, (красти) 289
 • дизати се 522а, 2254
 • дизга 1825, 2244а
 • дизгин 1698д
 • Дизелов мотор 1895в
 • дијабет 2144
 • дијагноза 2160а
 • дијагонала 2213
 • дијадема 1805а
 • дијалекат 2359а
 • дијамант 1944
 • дијареа 2149
 • дијафрагма (анат.) 2104а, (опт.) 1908
 • диједар 2228
 • диједарски угао 1986
 • дијета 2162
 • дика 867
 • дикотилке 2020
 • диктатор 1214
 • диктирати 375, (налог) 398
 • дилбер 854, (лен) 1078б
 • дилатометар 1892
 • дилувијум 1984б
 • дим 1900д
 • димензија 2200
 • димије 1831д
 • димничар 1855
 • димњак 1717г
 • диморфан 1986
 • дин 1863
 • динамика 1861
 • динамит 1895г
 • динамичко мерење силе 1863
 • динамомашина 1925
 • динар 1554
 • династија 1219
 • диња 2021и
 • диоксид 1936
 • дипле 1096
 • диплома 168, 1383
 • дипломат 1207
 • дипломација 1207
 • дипсоманија 2145
 • дира 679
 • дирати 721, (задиркивати) 457 (задирати) 2340
 • дирек 1689а
 • директан 2340а
 • директан говор 2389
 • директор 399, 1260
 • дирекција 399
 • диригент 1089
 • диринџити 251
 • дирка 2215а
 • дирљив 834
 • дирнути 721, (псих) 834, 822
 • дисање 2115, (биљке) 2017, болести органа за дисање 2148
 • дисати 2115
 • дисконтни рачун 2188а
 • дискос 1060
 • дискриминанта 2193
 • дисонанција 1889б
 • диспанзер 2164
 • диспепсија 2149
 • страна 38
 • дисперсија светлости 1909
 • диспозитив пресуде 1307
 • дистанција 2119в
 • дисциплина 465, (војска) 1432
 • дисциплинска власт 1267
 • дићи 646, (украсти) 289, (забрану) 1310
 • „ главу 546б
 • дићи се 116, 522а, (устанак) 1239а
 • диференцијални рачун 2196
 • диференциски посао 1523а
 • дифракција светлости 1912
 • дифтерија 2148
 • дифузија 1884а, 1887
 • дифундовати 1887
 • дихати 2115
 • дичан 999
 • дичити се 62, 867
 • ДЈ, ДЛ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • длака 2026б, 2084а, 2110а, (бот.) 2016
 • длан 2108в
 • длето 1588
 • ДЉ (не раздваја се П. уп. § 18)
 • Д-М, Д-Н (раздвајају се П. уп. § 20)
 • дневни 2313, 2280
 • дневни лист 1140
 • дневни ред 880, (парлам.) 1230
 • дневник 167, (књиговод.) 1524, (лист) 1140
 • дневница 1485
 • дневничар 1259а
 • дневно 2313
 • дно 2259, (речно) 1994
 • Д-Њ (раздваја се П. уп. § 20)
 • до (близу) 2267, 2268, (допирати) 2245б, (крај) 2284
 • до (свез.) 2377а
 • доајен 1207а
 • доакати 516
 • доб 2294
 • доба 2270, доба живота 2074, у зло доба 2306, геолошко доба 1980а, годишње доба 2310
 • добавити 283
 • добар 425а, 958, 999
 • добацити 277, (камена) 203, (приведбу) 328а
 • добећи 603
 • добивалац 11, 282, (исправе) 1249а
 • добивати, добијати в. добити
 • добит, добитак 11 рачун добитка 1525
 • добити (добит) 11, (примити) 282, (навући) 2357а, (припасти) 276а, (згодитак) 196, (победити) 503а, (парницу) 1307, (прерадом) 315б
 • добитник 11
 • добовати 1100
 • добош 1100, (мех.) 1640
 • добошар 1100, (вој.) 1429
 • добричина 849а, 999
 • добро , (имање) 1472а, в. добар
 • добробит
 • добровољан 873
 • добровољац 1421а
 • добровољно 27, 873
 • добродошлица 444
 • добродушан 999
 • добронамеран 999
 • доброта 958, 999, в. добар
 • добротвор 278, 423
 • доброћудан 849а
 • доброчини уговор 1282г
 • доброчинство 278, 423
 • довабити 394
 • доваљати 641
 • доварати 394
 • довде 2245б
 • довек(а) 2299а
 • довести (кога) 609, (што) 634а, (дејство) 2354
 • довести (возити) 653
 • довести се 568
 • довече 2300а, 2313б
 • довијати се 242
 • довикивати 363
 • довити се 259
 • страна 39
 • довитљив 259
 • довлачити 649
 • довод в. довести
 • доводац 1174
 • доводити в. довести
 • доводни 634а
 • довођење (крив. право) 1323
 • довољно 2173
 • довратак 1734а
 • довршити 2285
 • довући 649
 • довући се 572
 • догађај 2342
 • доглавник 1241а
 • доглед 1990в, (дурбин) 1810б
 • догма 1028а
 • догнати 498
 • договарати се 388
 • договор 388
 • договорити се 389
 • догодине 2302а
 • догодити се 2342
 • догорети 1900
 • догорети до ноката 825а
 • дограбити 286
 • доградити 309
 • догрдети 824
 • догурати (гурати) 650, (дотерати) 10
 • додавати в. додати
 • додатак 302, 2174, (плата) 1266, (грам.) 2388а (додаци П. уп. § 83)
 • додати 302, 334, 2174, 2182, (пружити) 277
 • додворити се 434
 • додекаедар 2230
 • доделити 276
 • додијати 824
 • додир 721, (пипање) 2119, (осећај) 2110, (социол.) 1158
 • додиривати 721, (близина) 2268
 • додола 2008а
 • додуше 413
 • доживети 7
 • доживљај 7
 • доживотни
 • доза (кутија) 1641в
 • дозвати 363
 • дозвола 401, (документ) 168
 • дозволити 401
 • дозвољен 1003
 • дозивало 363в
 • дозивати 363
 • дозидати 1774
 • дозлогрдети 824
 • дознака 1562д
 • дознати 924
 • дозначеник 1562д
 • дозначење, место дозначења 1400а
 • дозначити 1562д
 • дозрео 29, 2074
 • дозрети 2074
 • доиста 342
 • дојадити 824
 • дојакошњи 2292а
 • дојам 897
 • дојахати 569
 • доједрити 568б
 • дојездити 572, 569
 • дојиља 1857а
 • дојити 2130
 • дојка 2098б
 • дојкиња 1857а
 • дојмити се 897
 • дојурити 558
 • док (крај) 2284, (истоврем.) 2303, (свез.) 2377а, б, 987
 • доказ 950, (права) 1299–1305
 • доказати 950, (пријавити) 365
 • доказивач 365
 • доказни поступак 1325б
 • докасати (дојахати) 569, (доћи) 572
 • докле 2245б, 2284, 2303, 2377б
 • доколан 252
 • доколеница 1831ж
 • доколети 266
 • доколица 252
 • страна 40
 • доколичар 254
 • докон 252
 • доконати (одлучити) 884, (свршити) 2285
 • докончати 2285
 • докопати се 286
 • докрајчити 2285
 • докрасти се 578
 • доксат 1717ђ
 • доктор 1392, (лекар) 2160
 • докувати 1842а
 • документ 168, 1249
 • докусурити 516
 • докучити (дознати) 924, (дохватити) 549
 • долаз, долазак 572
 • долазити 572, (сродство) 1164, (последица) 2356, дошло ми је да… 880а
 • долама 1831
 • долап (орман) 1742б, (пржуља) 1767
 • доле 2259
 • долетети 1886а
 • долијати 499б
 • доликовати 1083
 • долина 1998
 • долинац 1998
 • долити 803
 • долма 1843
 • дом 1718, (парлам.) 1227а
 • дома 520
 • домазет 1178а
 • домазлук 1652
 • домали прст 2108в
 • домамити 394
 • домаћи 520, 1718
  • домаћа животиња 2026е
 • домаћин 1162, 1163, (имућан) 1473
 • домаћинство 1162
 • домаћица 1163, (послуга) 1857а
 • домашај 549, 2245
 • домашити 549
 • домет 1872а, 1444г
 • дометак 302, 2174
 • дометнути 302, 2174
 • домина 180
 • доминион 1202
 • домислити се 259
 • домицил 1277б
 • домишљат 911
 • домобранство 1423
 • домовина 2005б
 • домовница 1250
 • домољуб 1190б
 • домородац 2005б
 • домунђавати се 388
 • домчати се 286
 • донде 2245б
 • донекле 2245б, (делимично) 2328
 • донети 652
 • доносити 652, (камату) 1573
 • (доносилац, доносиоца, доносиоци доносилаца)
 • доношење закона 1274г
 • доношче 2129в
 • доњак 197
 • доњи 2259
 • доњи удови 2109
 • допадање 1082
 • допадати 1470
 • допадати се 828, 854, 1082
 • допасти (невоље) 21, (припасти) 1470
 • допасти се 828, 854, 1082
 • допећи 1840
 • допирати 2245
 • допис 1141
 • дописивати се 374
 • дописна школа 1393в
 • дописник 1141
 • дописница 1401а
 • доплата 1405
 • доплатак 1562
 • доплатити 1562
 • допливати 570
 • допловити 1713г
 • допратити 601
 • допремити 283
 • страна 41
 • допрети 2245
 • допринети 236
 • допуна 2174
 • допунити 813, 2174
 • допунске боје 1910
 • допуст, допусни, допусница (дозвола) 401, (отсуство) 1484г
 • допустити 401
 • допутовати 594
 • допуштати 401
 • допуштен 1003
 • допуштење 401
 • дорастао 29, 2074
 • дорасти 2113б
 • дорат 1697д
 • доручак 144
 • досад, досада 2284
 • досадан 174, 460, 824, 928б
 • досадашњи 2292а
 • досадити 460, 824
 • досадници 2167
 • досег 549
 • досезати 2245
 • доселити се 595а
 • досетити се 259
 • досетка 417
 • досетљив 911
 • досећи 549
 • досипати 803
 • доскора 2293а
 • доскочити 559, (надмудрити) 481а
 • доскочица 417
 • досле 2292а
 • доследан 227
 • дослован 2327
 • дослук 389
 • доспети (рок) 2270, (бот.) 2019в, (платив) 1562б, (место) 2240, (имаш времена) 266, (сазрети) 2283а
 • доста 2173, 2178б
 • доставити (известити) 365, (предати) 277
 • достављање (суд.) 1294
 • достављач 365
 • доставница 1294
 • достајати 2173
 • достати 2173, (ногама) 522
 • достићи (довољно) 2173, (допирати) 2245, (једнак) 984
 • достојан 1009
 • достојанствен 42, 62
 • достојанственик 1241а
 • достојанство 42
 • доступан 578
 • досудити 1307
 • досути 803
 • дотада 2284, 2304
 • дотаћи 721
 • дотаћи се (поменути) 338
 • дотежати 824
 • дотепсти 572
 • дотерати (гонити) 498, (возити) 653, (удесити) 319, (сат) 1808, (поправити) 321, (поучити) 380, (доживети) 7, 10
 • дотећи 2173
 • дотицати 721
 • дотицати се 721, (близина) 2268, (поменути) 338
 • дотицати (тећи) 1882а
 • дотични 2340
 • дотле 2245б, 2284
 • дотрајати 2284
 • дотрчати 558
 • дотужити 824
 • дотурити 277
 • дотући 517
 • доћи 572, (постати) 2318, (време) 2270
 • доушити 101
 • доушна жлезда 2094а
 • дохватити 549
 • дохватити се 500
 • доход 572
 • доходак, дохоци 1478
 • доходарина 1271а
 • доходити 572
 • страна 42
 • доцент 1396в
 • доцкан 2306
 • доцније 2305, 2299
 • доцнити 2306
 • дочарати 1026
 • дочек 443
 • дочекати 443, (непријатељ.) 507, (доживети) 7
 • дочекати се 566а
 • дочепати (се) 286
 • дочети 2285
 • дочути 924, 2120
 • дошаптавати 101
 • дошљак 572, 442, 595а
 • дошуњати се 593
 • ДП претвара се у ТП
 • ДР (не раздваја се П. уп. § 18)
 • драг 854, (скуп) 1519
 • драги камен 1805а
 • драган 854
 • драго 854, што му драго 873а
 • драговољно 27, 224, 873
 • драгоман 1207б
 • драгост 823, од драгости 434б
 • драгоцен 1519
 • драгоцености 1805а
 • драгуљ 1805а
 • драгуљар 1805
 • драж 1078
 • дражба 1499
 • дражестан 1078
 • дражити 459, (љутити) 848, (наговарати) 387
 • драма 1110
 • драматичар 1110
 • драматург 1113
 • драмлија 1441в
 • дрангулије 379
 • драпати (се) 2124б
 • драти в. дерати
 • драхма 1554а
 • драча 2016
  • рибља драча 2053
 • дрвар 1689а
 • дрвара 1538, 1689а
 • дрварити (се) 1538
 • дрвен 1689
 • дрвенарија 1689а
 • дрвенаст 1874в
 • дрвеница (ренде) 1596
 • дрвљаник 1689а
 • дрвље 1689 (дрв-ље П. уп. § 18)
 • дрво (бот.) 2016, (техн.) 1689, (огрев) 1538
 • дрводеља 1784
 • дрворед 2004д
 • дрворез 1785
 • древни 2293
 • древо 1060
 • дреждати 2309
 • дрека 100
 • дрекавац (зоол.) 2027б
 • дрекнути 100
 • дремати 2125г
 • дрен 2020м
 • дренковица 2020м
 • дресина 1710в
 • дресирати 1697з
 • дретва 1821
 • дрети 686
 • дреха 1830
 • дречав 1910а
 • дречати 100
 • дрешити 735
 • држава 1200, савезна држава 1202
  • злочии против државе 1365
 • државина 1281а
 • држављанин 1201
 • држављанство 1201
 • државни удар 1209а
 • државни тужилац 1310в
 • државни чиновник 1259, државна служба 1258, државна установа 1252
 • државник 1234а, 1241а
 • држак 1750а, 1599
 • страна 43
 • држалац, држаоца, држаоци, држалаца 1281а
 • држаљица 1583, 1600
 • држаља 164
 • држаље 1600
 • држање (став) 521, (понашање) 35
 • држати 549а, 606, (гајити) 1690, (мислити) 952а, (најам) 1483, (послугу) 1484а, држати реч 227а
 • држати се (за што) 606, (став) 502, (чега) 220а, 231, 227, (понашање) 35
 • држећ 2132а
 • дрзак, дрска 865, (смео) 843
 • дрзнути се 248
 • дрљав 2087а, (разрок) 2121ж
 • дрљати 1666, (писати) 163
 • дрљача 1666
 • дрље 2087а
 • дрмати 636
 • дрмати се 1873а
 • дрмусати 636
 • дрндало 751а
 • дрндар 751а
 • дрнкати 1088б
 • дрнован, дрновит 849
 • дрнути се 848
 • дроб 2105
 • дробити 689, (хлеб) 1841, (говорити) 110
 • дрогерија 1541а
 • дрождина 1884
 • дрозак 2045
 • дроља 1002
 • дромбуља 1099
 • дроњав 1830в
 • дроњак 1830в
 • дроп 1534в
 • дропити 526а
 • дрпати 679
 • дрскост 843, 865
 • дртина 1697д
 • друг 1159, (брачни) 1170а, нема му
 • друга 984
 • друга (преслица) 1822а
 • другар 1159, (ортак) 1313б
 • другачије 992
 • другда 2271, 2290а
 • другде 2241
 • други 973, (по редУ) 2180б
 • другом 2180б, 2288
 • дружба 1159 (дру-жба П. уп. § 17)
 • дружбеница 1159, 1857а
 • дружеван 1159
 • дружина 1147
 • дружити се 1159
 • дружица 1822а
 • друкчије 992
 • друм 2002
 • друштвен 1144, 1147
 • друштвени рачун 2188а
 • друштво 1144, 1147, 1159 (дру-штво П. уп. § 21)
 • друштво акционарско 1314
 • друштво трговачко 1313а
 • друштво народа 1206
 • дрхтавица 2119а, 2139а
 • дрхталице 1843ђ
 • дрхтати 1873, 2119а
 • дрхтуља трновка 2053в
 • дршка 1583, (амрел) 1837, (цветна) 2018б
 • дршкати 387
 • -ДСКИ, -ДСТВО П. уп. § 78
 • дуал 2380
 • дуб 2022а
 • дубак 1740б (дупка, дупку)
 • дубач 1588б
 • дубина 2223, (воде) 1994б
 • дубити 522, 662
 • дубодолина 1998
 • дубок 2223, (вода) 1994б, в. дубокоуман
 • дубока старост 2074а
 • дубокоуман 911
 • дуборез 1785
 • дубрава 1688
 • страна 44
 • дувак 1831ј
 • дуваљка (гајде) 1097, (ковач.) 1794а
 • дуван 159, (бот.) 2021г
 • дуванџија 159
 • дуванџиница 1537
 • дувар 1774а
 • дувати 2115б, (ветар) 2011, (дурити се) 850
 • дувачки инструменти 1090
 • дувна 1050
 • дуг 1487, 1488, двогуба наплата дуга 1344
 • дуг (дужина), (у простору) 2201, (у времену) 2273
 • дуга 2008а
 • дуга (буре) 1787в
 • дугајлија 2118в
 • дугачак 2201
 • дугме 1830а
 • дуго 2273
 • дуговати 1487
 • дугује (књигов.) 1524
 • дуговечан 2273, (живот)
 • дугогодишњи 2276
 • дугодневица 2310б
 • дугокос 2084а
 • дугорочан 2270
 • дугорук 2108
 • дуготрајан 2273
 • дугуљаст 2208
 • дуд 2022б
 • дудовица 2022б
 • дудук 1096
 • дуж (геом.) 2199в
 • дуж (предл.) 2248, 2267
 • дужан (дуг) 1487, (дужност) 1008
 • дужати 2273
 • дужд 1224
 • дуждевњак 2052б
 • дужина (у простору) 2200, 2201, 2238б, (у времену) 2273, земљописна дужина 1990б
 • дужица 2087
 • дужник 1487
 • дужност 1008, (посао) 251
 • дукат 1552
 • дулац 1097
 • дулек 2021и
 • дуљати 2273
 • дуљити 2273
 • дума 1227
 • думача 1998
 • думен 1713в
 • дуна 1976
 • дунђерин 1784
 • дуња 2020д
 • дупке (усправно) 2250, дупке пун 2246а
 • дупли 2180б
 • дуплика 1306
 • дупликат 1247а
 • дупља 2016, — очна 2087, — трбушна 2104а
 • дупљари 2069
 • дупљаш 2046
 • дупсти 662
 • дурашан 258
 • дурбин 1810б
 • дурити се 850
 • дурљив, дурновит 849
 • дурнути се 848
 • дурунга 1633
 • дути се 62
 • дућан 1513
 • дух (нетелесно биће) 1024, (псих.) 893, 911б, (смисао) 919
 • духаљка 1097
 • духати 2115б
 • духовит 911б
 • духовни 893, (вера) 1043
 • духовник 1048
 • душа 893
 • душеван 1012
 • душевни 893, душевне болести 2156
 • душебрижник 1048
 • душек 1739а
 • страна 45
 • душманин 505а
 • душник 2096а
 • душобрижник 1048
 • -ДЦИ претвара се у -ЦИ (П. уп. § 83)
 • Д-Џ (раздваја се П. уп. § 20)