Sistematski rečnik srpskohrvatskog jezika (1936)/1-821

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sistematski rečnik srpskohrvatskog jezika  (1936) 
Pisac: Ranko Jovanović
1–821: Svakidašnji život i rad
Jovanović, Ranko (1936). Sistematski rečnik srpskohrvatskog jezika. Beograd: Biblioteka opšteg obrazovanja


SVAKIDAŠNjI ŽIVOT I RAD[uredi]

 1. — život, živeti, življenje, živovati, živovanje, žiće, — živ, životan, — proživeti, preživeti, poživeti, poživiti, nadživeti, oživeti, oživiti, naživeti se, iživeti se, — životariti (20), — životvoran, životvornost, (oživetvoriti 2319), živodavac, (živnuti 52), — a) vek, vekovati, — doživotni, — b) dugovečan, — kratkovečan.
 2. *
 3. — rođenje, roditi se, rađati se, rađanje, rođen, doći na svet, ugledati sveta (2129).
 4. *
 5. — smrt, samrt, smrtan, smrtno, smrtnost, samrtni, — samrtnik, — preka smrt, naprečac, naprasno, — umreti, umirati, mreti, pomreti, zamreti, izumreti, razumreti se, mirucati, (umrlost 1277a), — preminuti, sklopiti oči, upokojiti se, prestaviti se, otići Bogu na istinu, svršiti, skončati, skončanje, — svisnuti, presvisnuti, — lipsati, lipsavati, krepati, krepavati, crći, crkavati, precrći, pocrkati, manjkati, pomanjkati, skapati, skapavati, odapeti, — zatrti se, (istraga 310), — poginuti, ginuti, izginuti, pogibija, pasti, podleći, platiti glavom (470b), — izdahnuti, izdisati, izdisaj, izdahnuće, — hropac, agonija, boriti se s dušom, na umoru, — a) mrtav, mrtvac, mrtvački, (mrtvačnica 2004đ), — b) posmrtni, — pokojni, pokojnik, pokojnica, — blaženopokojni, blaženoupokojeni, blaženopočivši, — zagrobni, (uginuti 2014a, 2026ž, leš 2135a, ubistvo 517), — v) neumrli, besmrtan, obesmrtiti.
 6. *
 7. — udaviti se, daviti se, utopiti se, topiti se, potopiti se, davljenik, udavljenik, udavljenica, utopljenik, utopljenica, — a) ugušiti se, — b) smrznuti se, — v) otrovati se (2145).
 8. *
 9. — pogreb, pogrebni, pogrepsti, sahraniti, sahrana, pokopati, pokop, ukopati, ukopavati, ukop, ukopnina, zakopati, — pratnja, sprovod, — odar, — pokrov, — ukopnica, (tužbalica 91, opelo 1074).
 10. *
 11. — žalost, žalostan, žaliti, ožaliti, korotovati, — crnina, zaviti u crno, porušiti se, rušiti se, rušan, — plakavica.
 12. *
  * *

  strana 12

 13. — doživljaj, doživeti, dočekati, svrstvovati, — zadesiti, snaći, snahoditi, postići, — preturiti preko glave, doterati do…, ne ubojati se (842b), dopasti (21), — bio na situ i rešetu, ispušena muštikla, — udes, usud, sudbina, suđenje, suđen, kob (1025), — buran život, — a) izbeći, mimoići.
 14. *
 15. — sreća, srećan, srećko, usrećiti, naoposlen, — batli, batlija, (povoljan 425, baksuz 21a, nesreća 21), — a) blagostanje, dobrobit, dobro.
 16. *
 17. — uspeh, uspeti, uspevati, uspešan, postići, postignuti, postizati, postignuće, postižan, postižljiv, poći za rukom, ići od ruke, prodreti, — podvig, (neuspeh 14, nepostižan 261, isplivati 13), — a) plod, uroditi plodom.
 18. *
 19. — napredak, napredovati, napredovanje, napredan, naprednost, — unaprediti, unapređivati, unapređenje, unapređivač, — razvitak, razvoj (2346), — prokopsati, procvetati, procvat, doterati, dogurati (daleko), (nazadak 15, zastoj 2318).
 20. *
 21. — korist, koristan (425), koristiti (se), hasna, hasniti(se), uhasniti se, vajda, vajdica, vajditi, vajdisati, imati računa, berićet, berićetan, blagodat, blagodet, — dobit, dobitak, dobiti, dobijati, dobivati, dobivalac, dobitnik (196), — unos, unosan, (zarada 1475), — povratiti, — boljitak, zauvar, zauhar, ćar, ćariti, ućariti, ćelepiriti, ćelepir, (šteta 23), —a) povoljan (425), zgoda, prilika, (ulučiti priliku 236a).
 22. *
 23. — opstanak, opstati, održati se, — samoodržanje, — otimati se, ne dati se, — prometati se, proturati se, — konobati se.
 24. *
 25. — izbaviti se, izbavljenje, spasti se, spasenje, spas, spasonosan, spasonosnost, izvući se, oprostiti se, kurtalisati se, iskoprcati se, ispetljati se, iskobeljati se, isplivati, — prekužiti, prekužavati, prekužavanje, prebroditi, pregrmeti, — pribeći, pribegavati, pribežište (587), (spasti 429), — a) bezizlazan (položaj), bezizlaznost.
 26. *
 27. — neuspeh, neuspeo, neuspevanje, bezuspešan, bezuspešno, bezuspešnost, ne da mu se, — poraz, porazan, — nasesti, nasedati, nasedanje, (uzalud 261).
 28. *
 29. — nazadak, nazadovati, nazadovanje, nazadan, unazaditi, unazađenje, (napredak 10).
 30. *
 31. — zaostati, zaostao, zaostalost, zastoj, zapeti (2318b), hramati, hramanje, (napredak 10).
 32. *
 33. — pokliznuti, popuznuti, popustiti (1000).
 34. *
 35. — zaglibiti se, zaglibljivanje, ogreznuti, zaplesti se, zavrsti se, uvaliti se.
 36. *

  strana 13

 37. — nezgoda, nezgodan, neugodan, neugodnost, nepogodan, pepogodnost, nepovoljan, nepovoljnost, neudoban, neudobnost, neprijatan (824), neprijatnost, sneruke, — nevreme, — trnovit, tugaljiv, tugaljivost, škakljiv, škakljivost, — teškoća, poteškoća, težak (položaj), škripac (256), nevolja (21), naći se u nebranom grožđu, — afera.
 38. *
 39. — petljati, petljavina, petljanija, petljancija, petljanje, natezati, natezanje, krpati, krpariti, krpanje, krparenje, krparija, tavoriti, tavorenje, kunatoriti, kupatorenje, kuburiti, kuburenje, kubura, taljigati, životariti, životarenje (1474).
 40. *
 41. — nesreća, nesrećan, nesretan, nesrećnik, nesretnik, nesrećnica, nesretnica, unesrećiti se, zlosreća, zla sreća, zlosrećan, zlosretan, zlosrećnik, zlosretnik, zlosrećnica, zlosretnica, zlopata, zlopatiti se, zlopatnik, zlopatnički, zlopatnica, zlopaćenje, zlopatnja, nevolja (19), nevoljica, nevoljan, nevoljnik, nevoljnica, dopasti nevolje, nužda (31), zlo, zlo i naopako, zao, napast, prituga, nedaća, udar, beda, bednoća, bedan, — bednik, bednica, — nedug, neprilika, belaj, belajisati, nagrabusiti, nagrajisati, nabelajisati, nasesti, obršiti, jad, jadan, — jadnik, jadnica, jada, jadniče, — jadnoća, jadovanje, jadovati, ojaditi, ojađen, ojađeo, — ojađenik, ojađenica, — crn petak, muka, živa muka, zadati muke, udariti na muku, mučiti se, namučiti se, pomučiti se, promučiti se, mučiti muku, izmučiti se, izmučen, mučan, mučenje, — mučenik, mučenica, mučenički, (mučiti 513), — patnja, patiti (se), napatiti se, propatiti, prepatiti, (prekužiti 13), napaćen, — patnik, patnica, patnički, paćenik, paćenica, sapatnik, — moriti (nešto ga mori), pedepsati se, stradati, stradanje, — stradalnik, stradalac, stradalnica, — trpeti, pretrpeti, — dopasti, zapasti, podneti, podnositi, (snositi 2357a, teškoća 256), — a) zlokoban, koban, kobiti, — baksuz, baksuzluk, baksuščina.
 42. *
 43. — propasti, propadati, propast (2321a), srljati u propast, propadanje, propadljiv, propadljivost, pasti, pad, padati, padanje, slom, smak, poraz, — stradati, stradanje, nastradati, postradati, zaglaviti, skiknuti, (sunovrat 2321a).
 44. *
 45. — gubiti, gubljenje, gubitak, gubilac, izgubiti (271), izgub, pogubiti, tratiti, traćiti, traćenje, proigrati, šteta (325, 1475a), štetovati, štetovanje, pretrpeti gubitak (štetu), (oštetiti 325, dobiti 11).
 46. *
 47. — žrtvovati, žrtvovanje, žrtva, (požrtvovanje 1015).
 48. *
 49. — opasnost, opasan, pogibelj, pogibao, pogibeljan, rizik, rizikovati, rizikati, rizičan, rizičnost, izložiti se, izlagati se, strana 14 izložen, izloženost, obrati bostan, odzvoniti, ugroziti, ugrožavati, ugrožavanje, ugrožen, ugroženost, groziti, zagroziti, grožnja, pretiti, dovesti u pitanje (2322a), — a) uzbuna, uzbuniti.
 50. *
 51. — sigurnost, siguran, (osigurati 428), bezopasan, bezopasnost, bezbedan, bezbednost, obezbediti, obezbeđenje, obezbeda, nasigurno, — a) nesiguran, nesigurnost.
 52. *
 53. — sloboda, slobodan, osloboditi, oslobođenje, oslobodilac (1212), nezavisan, nezavisnost, neodvisan, neodvisnost, samostalan, samostalnost, smeti, dragovoljno, dobrovoljno, svojevoljno, svojevoljnost, — pustiti.
 54. *
 55. — zavisnost, zavisan, zavisiti, potčinjen, potčinjenost, — a) morati, moranje, trebati, nemati kud, ne moći naino, — dužnost (1008)
 56. *
 57. — moći, mogućan, mogućnost, moć, moćan, moćnost, svemoćan, svemoć, svemogući, nadmoćan, nadmoćnost, premoć, premoćan, kadar, sposoban, sposobnost, osposobiti, osposobljavanje, premoći, premagati, vladati (296), u stanju, dorastao, dozreo, — valjan, valjanost, opran, — sila, (otresit 60).
 58. *
 59. — nemogućnost, nemoć, nemoćan, (slabomoćan 890b), nesposoban, nesposobnost, onesposobiti, — nije pristao, — nedorastao.
 60. *
 61. — potreba, preka potreba, potreban, preko potreban, najpreči, potrebnost, potrebovati, potrepština, trebati, trebovati, trebovanje, zatrebati, nužan, nužnost, nužda (21), neophodan, nasušni, neizostavan, neodložan, neodoljiv, neodoljivost, iziskivati, zahtevati, hoće se, preša, prešan, hitan, morati, — a) podmiriti, podmirivati, zadovoljiti (se), zadovoljan, zadovoljstvo (827).
 62. *
 63. — nepotreban, izlišan, zališan, zalih, suvišan, na odmet, proći bez…
 64. *
  * *
 65. — ličnost, lice, lično, lični, osoba, čovek (2072), stvorenje, stvor, glavom, sam, svoj.
 66. *
 67. — karakter, karakteran, karakternost, — a) čvrst (886a), prekaliti (se), prekaljen.
 68. *
 69. — ponašanje, ponašati se, vladanje, vladati se, držanje, držati se, (njegova) posla, — živovati, živeti, — postupati, postupanje, postupiti, postupak, — delati, delatnost, delanje, delovanje, delovati, delo (236), delokrug, raditi, rad, rađenje, — ravnati se, zauzeti stav, (maniri 74 itd.).
 70. *
 71. — prirodan, prirodnost, naravan, neizveštačen, neusiljen, neusiljenost.
 72. strana 15
 73. — izveštačen, izveštačenost, usiljen, usiljenost, neprirodan, neprirodnost, namešten, afektacija, — a) prenemagati se, uspijati se, cifrati se.
 74. *
 75. — trezven, trezvenost, pribran, pribranost, smišljen, smišljenost, staložen, staloženost, (zatucan 948).
 76. *
 77. — nastran, nastranost, osobenjak, osobenjaštvo, čudan, čudnjak, čudak.
 78. *
 79. — smetenjak, smetenost, smeten, smetenjaštvo, zbunjen, zbunjenost, — klipan.
 80. *
 81. — ozbiljan, ozbiljnost, zbilja, — starmali.
 82. *
 83. — dostojanstven, dostojanstvo.
 84. *
 85. — neozbiljan, neozbiljnost, — lakomislen, lakomislenost, lakouman, lakoumlje, vetropir, vetrogonja, vetrenjak, prolet, đilkoš, alamunja, fićfirić, čapkun, — žutokljun, žutokljunac (2074), detinjast, detinjiti se, podetinjiti, detinjarija, balavac, balavica, balavče, balavurdija, — a) mlatiti se, zamlaćivati se, mlatišuma, mlatiti praznu slamu, izmotavati se.
 86. *
 87. — maza, maziti se, mazan, razmažen, razmaženost, pečiti se.
 88. *
 89. — oprezan, opreznost, biti na oprezu, smotren, smotrenost, obazriv, obazrivost, predostrožan, predostrožnost, promišljen, promišljenost, uzeti se u pamet, paziti (se), otvoriti oči, čuvati se, pričuvati se (219), pozor! (898), — uzbuna (25a), — a) lukav, lukavost, lukavstvo, lukavština, lukavac, prepreden, prepredenost, prepredenjak, prefrigan, prevejan, šeret, šeretski.
 90. *
 91. — neoprezan, neopreznost, nesmotren, nesmotrenost, — nepromišljen, nepromišljenost, nerazmišljen, nerazmišljenost, (nerasudan 909, naivan 72).
 92. *
 93. — neobuzdan, neobuzdanost, nagao, brz, brzoplet, neuravnotežen.
 94. *
 95. — pustolov, pustolovina, pustolovka, hohštapler, hohštaplerka.
 96. *
 97. — miran, smiriti se, primiriti se, umiriti se, umirivati se, mir, mirnoća, pokoj (846), skrasiti se, svrtovati, — a) istutnjiti se.
 98. *
 99. — živahan (52), živ, — nemiran, nemir.
 100. *
 101. — razuzdan, razuzdanost, razuzdati se, raspušten, raspuštenost, raskalašan, raskalašnost, odularen, odularenost, odulariti se, razulariti se, vilovnjak.
 102. *
 103. — nestašan, nestašnost, nestašluk, nestaško, nemiran, nemirko, strana 16 vragolast, vragolan, vragolije, vragovati, đavolast, đavolan, đavolisati, đavolati, — živahan (50), živahnost, živ, živost, živnuti, — lola, spadalo, nesrećko, nesreća, — a) upaliti se, uspaliti se.
 104. *
 105. — povučen (u sebe), povučenost, rezervisan, rezervisanost, — a) pristupačan, — b) nepristupačan.
 106. *
 107. — umeren, umerenost, umeriti se, odmeren, odmerenost, — uzdržljiv, uzdržljivost, trezven, trezvenost.
 108. *
 109. — neumeren, neumerenost, neuzdržan, preteran, preteranost, preterivati (355), zabrazditi (222).
 110. *
 111. — uredan, urednost.
 112. *
 113. — neuredan, neurednost, aljkav, aljkavac, aljkuša, traljav, atljav, atlja, (nehatan 61).
 114. *
 115. — tačan, tačnost.
 116. *
 117. — netačan, netačnost.
 118. *
 119. — žustar, otresit, otresan (29), bodar, badar (890), vidrast, vidra, vatra, kočoperan (541).
 120. *
 121. — nemaran, nemar, zanemariti se, nehatan, nehat, nehatnost, zapustiti se, ispustiti se, zapušten, zapuštenost, zabataliti se, zaparložiti se, smoljav, smolja, (nebrižljiv 241a).
 122. *
 123. — gord, gordost, gorditi se, pogorditi se, ponos, ponosan, ponosit, ponositost, ponositi se, — poneti se, ponošljiv, duti se, naduti se, nadimati se, naduven, naduvenost, nadut, nadutost, napet, napetost, napeti se, ohol, oholost, — uobražen, uobraženost, uobraženko (871), — jordamiti, kočiti se, kočoperiti se, kopuniti se, nakokotiti se, kerebečiti se, šepuriti se, rašepuriti se, šepiriti se, dičiti se, podičiti se, tićiti se, rebriti se, gospoditi se, kičeljiv, dostojanstven, držati na sebi, zapeti.
 124. *
 125. — skroman, skromnost, smiren, smirenost (864, 871a).
 126. *
 127. — snishodljiv, snishodljivost.
 128. *
 129. — nasilnik, nasilnički, siledžija, siliti se, osiliti se, osion, zoran, obestan, obest.
 130. *
 131. — smeran, smernost.
 132. *
 133. — ponizan, poniznost, poniziti se, ponižavati se, puziti, puzavac (434a).
 134. *
 135. — iskren, iskrenost, otvoren, otvoreno, odrešit, odrešito, prostodušan, prostosrdačan, (poštenje 1003), — a) uvijati, vrdati, zavijeno govoriti, (prigovor 368).
 136. *

  strana 17

 137. — neiskren, neiskrenost, — podao, podlost, podlac, podmukao, podmuklost, podmuklica, ispodmukla, mučki, — dvoličan, dvoličnost, dvoličiti, — licemer, licemeran, licemerstvo, pretvoran, pretvornost, pretvorstvo, pretvornik, pretvorica, potuljen, — izigravati, pretvarati se, praviti se, činiti se, napraviti se, graditi se, hiniti, hinjen, učiniti se, ulukaviti se, (prevara 481), — bajagi, božem, tobože (989b), sanćim, đoja, (navodni 340a).
 138. *
 139. — tajanstven, tajanstvenost (1146a).
 140. *
 141. — bezazlen, bezazlenost, bezilan.
 142. *
 143. — naivan, naivnost.
 144. *
 145. — narav, ćud, temperamenat, — poćudan.
 146. *
 147. — maniri, ponašanje.
 148. *
 149. — uglađen, fin, — otmen, otmenost.
 150. *
 151. — neotesan, prost, priprost, prostak, prostakinja, prostakuša, prostački, prostakluk, prostota, — nezgrapan (913a), nezgrapnost, trapav, nespretan, nespretnost, rogobatan, — geak, geački, geakuša, cipor, ciporka, grmalj, (ološ 1156, grub 440b).
 152. *
 153. — taktičan, takt, umestan (425).
 154. *
 155. — netaktičan, netaktičnost, — neumestan, neuputan.
 156. *
 157. — navika, navići se, naviknuti se, navaditi se, navada, priviknuti se, privika, privikavanje, privikavati se (383), obiknuti se, obići se, svići, naučiti se, prilagoditi se, prilagodljiv, prilagodljivost, uživeti se, saživeti se, — običaj (1191), uobičajiti, običavati, zavesti, zavoditi, — oguglati, — a) prozanatiti.
 158. *
 159. — odvići se, odviknuti se, odvikavati se, odučiti se, izobičajiti, izobičajiti se.
 160. *
 161. — kulturan, kultura.
 162. *
 163. — nekulturan, nekulturnost, — divalj, divljak, varvarin, varvarstvo.
 164. *
 165. — izražavati, izraziti, izražaj, izraz, izrazit, izrazitost, izražajnost, manifestovati, manifestacija, izliti, izliv, ispoljiti, — iskaliti (509a).
 166. *
 167. — bezizrazan, bezizraznost.
 168. *
 169. — tapšati, pljeskati, aplaudirati, aplauz, aklamovati, aklamirati, aklamacija, ovacija (412).
 170. *
 171. — izviždati, zviždati, — dole!
 172. *
 173. — smejati se, smejanje, smeh, smej, prsnuti u smeh, iskidati se strana 18 od smeha, pući od smeha, gušiti se od smeha, valjati se od smeha, nasmejati se, zasmejati se, nasmejati, zasmejati, smešljiv, cerekati se, ceriti se, kikotati se, kikot, grohotati se, grohot, zacenuti se, puktati, klibiti se, sklibiti se, keziti se, — a) smešiti se, nasmešiti se, nasmehnuti se, osmehnuti se, osmenuti se, osmevati se, osmeh, osmejak, nasmejan, — pestozub, kesizub.
 174. *
 175. — ozbiljan, ozbiljnost, zbilja, uozbiljiti se.
 176. *
 177. — šala, šaliti se (417), šaljiv, šaljivac, šale, šaljivčina, lakrdija, lakrdijati, lakrdijaš, šega, šegačiti se, šegačenje, šegačina, — ačiti se, luditi se, ludovati, dedačiti se, komedija, komedijaš, komičan, smešan, ludorija, — a) obešenjak, obešenjakluk, okačenjak.
 178. *
 179. — zbilja, ozbiljan, ozbiljnost.
 180. *
 181. — plakati, plač, plačan, plačevan, plačljiv, plačkav, plačko, proplakati, otplakati, preplakati, oplakati, oplakivati, isplakati se, rasplakati, rasplakati se, briznuti u plač, gorko plakati, zaplakati, zaplakati se, uplakan, zacenuti se, sliniti, baliti, brižditi, rascveliti, rascveliti se, skamukati, preskamukati, kmečati, jecati, jecanje, zajecati, grcati, — vrištati, zavrištati, vrisnuti, vrisak, vriska, — kukati, kuknjava, zakukati, zapevati, zapevka, zapevalja, narikača, tužbalica, tuškinja, pokajnica, lelekati, lelek, jeknuti, jaukati, jauknuti, zajaukati, jauk, — ridati, ridanje, zaridati, cvileti, zacvileti, procvileti, — naricati, narikača, — pištati, propištati, zapištati, — jadikovati, tugovati (834), tužiti.
 182. *
 183. — suza, suziti, liti suze, roniti suze, gorke suze, suzan, prolevati suze, navreti, gruhnuti, grunuti, poći, zavrteti se (suze).
 184. *
 185. — kenjkati, kisati, kmeziti se.
 186. *
 187. — hukati, huknuti.
 188. *
 189. — stenjati, ječati, jeknuti, zaječati.
 190. *
 191. — mrštiti se, namrštiti se, namršten, mrgoditi se, namrgoditi se, natmuriti se, natmuren, prečati se, gledati popreko, zlopogleđa, prevaliti očima, preseći pogledom, (duriti se 850, pogled 2121a).
 192. *
 193. — plaziti se, bekeljiti se, bekeljenje, kreveljiti se.
 194. (GOVOR 98–113)[uredi]

 195. — govoriti, govor, govorni, govornik (327), predgovornik, — — jezik, — usmen, usmeno, ustveno, — zaustiti, — a) tečno, (natucati 2359 v).
 196. *
 197. — ćutati, ćuteti, šuteti, zaćutati, ućuteti, ućutati se, ćutkati, strana 19 ućutkati (403), ćutljiv, ćutljivost, ćutalica, ćutke, ćutkac, (prećutati 329), mučati, zamuknuti, zamući, umuknuti, umući, mučaljiv, zavezana vreća, zanemeti, onemeti, nem, nemost, nemota, mutav, mutavost, ni beknuti, ni pisnuti, niti romori ni govori, tajac, mirovati, zapušiti usta, — a) nem, nemost, onemeti, mutav, (glasan 112).
 198. *
 199. — vikati, viknuti, vika, povikati, zavikati, podviknuti, nadvikati, uzviknuti, uzvik, razvikati se, stoji vika, vikač, vikalo, derati se, dernjava, proderati se, razderati se, raskriviti se, prokriviti se, zijati, — grajati, graja, graknuti, galamiti, zagalamiti, galama, larmati, larma, larmadžija, vreva, vreti, uzavreti, vardati, džakati, zadžakati, žagoriti, žagor, žamor, žamoriti, drečati, dreknuti, dreka, nadati dreku, stoji ga dreka, drekavac, kreštati, praskati, huka, huk, rusvaj, džumbus, vapiti, kričati, kriknuti, kliknuti, klik, klicati, kliktati, pokliknuti, poklič, usklik, uskliknuti, — vrisnuti, visnuti, vrištati, vriskati, vrisak, vriska.
 200. *
 201. — šaptati, šaputati, šaptanje, šaptač (1113), šaputanje, šapat, šanuti, šapnuti, prišaptati, prošaptati, došaptavati, došaptavalo, došaptavati se, došaptavanje, doušavati, doušiti, doušnik, — ćućoriti.
 202. *
 203. — mucati, mucanje, promucati, zamucati, zamuckivati, tuc-muc, mucav, mutav, mucalo, mucavac, muca, jecalo.
 204. *
 205. — mumlati, promumlati, mrmljati, promrmljati, smrmljati, smrmlati, smrndžati, gunđati, progunđati, kvrčati, njunjoriti, — procediti kroz zube.
 206. *
 207. — (h)unjkati, (h)unjkav, (h)unjkalo, (h)unjkavac.
 208. *
 209. — tepati, tepav, tepavac, tepavica.
 210. *
 211. — vrskati, vrskalo, vrskavac.
 212. *
 213. — mrndžati, gundoriti.
 214. *
 215. — taljizgati, putiti.
 216. *
 217. — buncati, buncanje, bulazniti, trabunjati, trabuniti, trabunjanje, u trabuni, gatalo.
 218. *
 219. — benetati, lupati, lupetati, drobiti, benaviti se, benavljenje, — a) bubnuti, lupnuti.
 220. *
 221. — brbljati, brbljiv, brbljov, brbljuša, brbljalo, brbljivac, frfljati, čavrljati, ćeretati, ćaskati, torokati, torokuša, istorokati se, rastorokati se, blebetati, blebetalo, blebetaš, blebetuša, priklapati, priklapalo, preklapati, naklapati, nagvaždati, (prodavati zjala 254), pričati, pričalica, raspričati se, — lajav, lajavac, lajavica, strana 20 — zanovetati, zanovetalo, prtljati, petljanija, alapačast, alapača, razvesti, — proliven, razgovoran, blagoglagoljiv, mnogoglagoljiv, zubat, jezičan, zvocati, (ćutljiv 99).
 222. *
 223. — glasan, glasno, glasovit, glas (1103), avaz, — krupan, oštar, gromak, gromoglasan, zvonak, kreštav, krešteći, — grlat, (vikati 100), — blag, ublažiti, — a) bezglasan, bezglasnost, — tih (1889đ), (šaptati 101).
 224. *
 225. — promukao, promući, promuknuti, promuklost.
 226. *
  * *
 227. — baviti se, pozabaviti se, zanimati se, zanimanje, upražnjavati, raditi, radnja, negovati, — zanositi se, zaneti se, baktati se, majati se, baratati, (udariti u… 2282), — odati se, odavati se, predati se, posvetiti se, (latiti se 245).
 228. *
 229. — spavati, spavnuti, leći, legati (2125), prileći.
 230. *
 231. — ustati, dići se, — poraniti, uraniti, uranak, raniti, ranilac, ranoranilac.
 232. *
 233. — umiti (se), umivati (se), umivanje, miti se, izmiti se, izmivati se, — umivaonica, legen, lavor, — kupati se, kupač, banjati se, okupati se, kupanje, kupatilo, kupalo, kupalište, kupelj, kupka, (plaža 1992, 1994), banja, — tuš, kada, banjica, — prati se, zaprati se, zapirati se, — kupatilo, (h)amam, (h)amamdžija, kabiner (1732).
 234. *
 235. — češljati se, očešljati se, začešljati (se), zagladiti, razdeljak (2084a), — a) frizura, — ukosnica, (češalj 1820).
 236. *
 237. — brijati se, obrijati se, (brijač 1853), — a) čupati dlake.
 238. *
 239. — neobrijan, zarastao u bradu, obrastao bradom, zaneobrijaniti.
 240. *
 241. — trebiti se, čistiti se.
 242. *
 243. — šetati, šetati se, šetnja, šetni, prošetati, prošetati se, prošetnja, išetati, pošetati, otšetati, našetati se, hodati, prohodati, prohodati se, proći se.
 244. *
 245. — sunčati se, sunčanje, — vazdušno kupanje, (preplanuti 1989b).
 246. *
 247. — obući se, oblačiti se, preobući se, preoblačiti se, preobuka, presvući se, presvlačiti se, — namestiti se, udesiti se, — obuti se, obuvati se, preobuti se, preobuvati se.
 248. *
 249. — svući se, svlačiti se, skinuti se, skidati se.
 250. *
 251. — raskomotiti se, razuzuriti se (830).
 252. *
 253. — prerušiti se, — maska, obrazina, krinka, čuvida, — krabulja, strana 21 krabuljni, (raskripkati 468a).
 254. *
 255. — kinđuriti se (1081a), kaćuniti se, kicošiti se, nakicošiti se, prokicošiti se, kicoš, lickati se, nalickati se, uličiti se, kaćiperka, fićfirić, moditi se, (moda 1199), namoditi se, pomodar, pomodarka, — a) šminkati se, šminka, beliti se, nabeliti se, belilo, — nafrakati se, — navući obrve.
 256. *
 257. — nakaraditi se, nadodati se, (obući se 1830b).
 258. *
 259. — jesti (2116), pojesti, izesti, smočiti, prismočiti, založiti se, prezalogajiti, prihvatiti se, okusiti, čalabrknuti, čalabrcati, omastiti brk, — kusati, gumati, — žderati, požderati, smazati, smotati, naklopiti se, — zalogaj, stidak, — post (1070), — a) mesojed, mesojedac, mesožder, — vegetarijanac, — b) ljudožder, ljudožderstvo.
 260. *
 261. — izešan, ješan, proždrljiv, proždrljivost, proždrljivac, ždera, žderonja, nesit, nenasit (2173a), neutoljiv, neutoljivost, halav, hala, halapljiv, oblaporan, oblapornost, izelica, galjuh, — neumeren, (gladan 134).
 262. *
 263. — umeren, umerenost, uzdržljiv, uzdržljivost.
 264. *
 265. — zloran, zlohran, premizgivati.
 266. *
 267. — gladan, gladovati, ogladneti, gladneti, izgladneti, glad, glađa, našte srca, naština, natašte, (izešan 131).
 268. *
 269. — apetit, tek, prijesti se, rastu mu zazubice, pljušti mu voda na usta, — a) pregladneti.
 270. *
 271. — sit, zasititi (se), presit, najesti se, prejesti se, nadekati se, nabokati se, nabubati se, naslagati se, nažderati se, nakusati se, nasititi se, nagruvati se, utoliti glad, — zajaziti.
 272. *
 273. — prijati, slatkohran.
 274. *
 275. — presesti, prisesti, presedati.
 276. *
 277. — gozba, gozbovati, gostiti se, ugostiti, ugostitelj, gozbenik, častiti se, počastiti se, počastiti, čast, pirovati, pir, blagovati, nablagovati se, banket.
 278. *
 279. — hrana, namirnice, živež, smok, za(h)ira, jestivo.
 280. *
 281. — jelo (1843), mandža, — porcija, — jelovnik.
 282. *
 283. — hraniti, nahraniti, hraniti se, othraniti, prehraniti (se), ishrana, hranljiv, hranljivost, pitati (2026e), napitati, zalagati, založiti, namiriti (2130).
 284. *
 285. — obedovati, obed, — obrok.
 286. strana 22
 287. — doručkovati, doručak.
 288. *
 289. — ručati, ručavati, ručak, ručanica, ručano doba.
 290. *
 291. — užinati, užina, paužina.
 292. *
 293. — večerati, večeravati, večera, povečerati, povečerak.
 294. *
 295. — zakuska, mezetiti, meze.
 296. *
 297. — piti, popiti, ispiti, ispijati, pinuti, otpiti, pijuckati, pijaći, pripijati, pripiti, iskapiti, naiskap, nadušak, trgnuti, nategnuti, nakrenuti, — šljemati, guliti, lipati, gutljaj, gutnuti, gucnuti, zapoj, zapojiti, zapajati, napojiti, srkati, posrkati, srknuti, otsrknuti, otsrkati, — a) propiti, (opiti se 157).
 298. *
 299. — sisati, isisati, usisati, usisavati, posisati, posati, — sisaljka.
 300. *
 301. — pitak, pitkost.
 302. *
 303. — nepitak, nepitkost.
 304. *
 305. — žedan, žedneti, ožedneti, žeđ, žećca, — umornica.
 306. *
 307. — ugasiti žeđ, gasiti, gašenje.
 308. *
 309. — neugašljiv, neugašljivost.
 310. *
 311. — nazdraviti, nazdravljati, zdraviti, zdravica, napiti, napijati, — kucati se.
 312. *
 313. — opiti se, opijati se, napiti se, podnapiti se, prepiti, piti, pinuti, propiti se, zapiti se, pijančiti, nakititi se, nakresati se, naljoljati se, naljoskati se, našljemati se, cvrcnuti, povući, — bančiti, bekrijati, bekrija, cevčiti, lumpovati, lumpač, — pijan, napit, trešten pijan, nakresan, naćeflejisan, ćeifli, ufitiljiti, veseo, đornut, — pijanac, pijanica, pijančina, pijandura, ispičutura, — pijanstvo, pijanka, terevenka, — mamuran, mamurluk, (povoditi se 560), — a) opojan (2163).
 314. *
 315. — trezan, istrezniti se, otrezniti se, trezniti se, rastrezniti se, (uzdržljiv 132).
 316. *
 317. — pušiti, popušiti, ispušiti, pušenje, pušač, duvandžija, duvaniti (se), povući jedan dim, piti (duvan), pućkati, — duvan, duvanski, — krdža, — cigara, cigareta, smotka, uvijač, — lula, kamiš, čibuk, — muštikla, — tabakera, smotkovnik, — duvankesa, — pepeljara, pepeonica, — opušak, pikavac, — a) burmut, burmutica, — šmrkati, šmrk, — b) pušionica,v) zift.
 318. *
  * *
 319. — pisati, pisanje, pisaći, — pismen, pismeno, napismeno, — napisati, ispisati, ispisivati, — strana 23 pribeležiti, pribeleška, zabeležiti, zabeleška, beležiti, beleška, beležnik, beležnica, — upisati (se), upis, zapisati, zapis, zapisak, zapisnik, registar, registrovati, uneti, unositi, zavesti, zavoditi, zavod, razvesti, razvoditi, razvod, — popuniti, ispuniti, — blanko, — popisati, popis, spisak, inventar, lista, — imenik (979), — a) potpisati (se), potpis (1249), potpisnik, — svojeručan, svojeručno, — premapotpisati, premapotpis, — natpis, — b) koncept, konceptirati, prvopis (1247a), — prepisati, prepis, kopirati, kopija (1247a), — izvod (2327d), — v) red, redak, vrsta, stubac, odeljak, stav, stavka, — g) stenografija, stenograf, stenografisati, — šifra, — d) prekrižiti, precrtati, prebrisati, — izbrisati, brisati (747), (pisaljka 164, diktirati 375).
 320. *
 321. — pismen, pismenost, — nepismen, nepismenost.
 322. *
 323. — slovo, — azbuka, pismo, — latinica, ćirilica, gotica (2366).
 324. *
 325. — rukopis, šakopis, — krasnopis, — škrabati, naškrabati, drljati, nadrljati, praznosloviti, — podvući, podvlačiti, potez, — pregledalica, (krmača 1875a), — a) čitak, čitljiv, razgovetan, razgovetnost, — b) nečitak, nečitljiv, nerazgovetan.
 326. *
 327. — pisaljka, olovka, kist, navlaka, križulja, (rezaljka 1597b), — pero, uvlaka, držalja, naliv-pero, — mastilo, mastionica, mastiljav, tuš, — upijač, pritiskač, peskaonica, posipač, — guma, — a) pisaća mašina, kupati, otkucati, tipkati, otipkati, — tipkačipa, daktilografkinja.
 328. *
 329. — hartija, papir, papirnat, pergamenat, upijača, upijačica, karton, — tabak, list, (letak 168), — strana, — prolivati.
 330. *
 331. — pismo (374), knjiga, list, — adresa (1400b), potpis, s poštovanjem, — koverat, koverta, kuverat, omot, — pečat, mur.
 332. *
 333. — knjiga, knjiški, sveska, rukopis, dnevnik, beležnik, beležnica, katalog, kalendar, almanah, godišnjak, čitanka, bukvar, pesmarica, enciklopedija, priručna knjiga, priručnik, zbornik (1275), atlas, sanovnik, album, — kupusara, — prelistati, prelistavati, list, strana, (naslov 1123), korica, — tefter, (knjižnica 170), — brošura, (letak 168, izići 1548).
 334. *
 335. — dokumenat, isprava, smeno, — povelja, — uverenje, svedočanstvo, svedodžba, diploma, — objava (339), — krštenica, venčanica, umrlica, — deklaracija, pokaznica, pasoš, propusnica, — faktura (1566), — priznanica, kvita, revers (282a), račun (1566), — uputnica — dozvola, — ulaznica, karta, bilet, biletarnica (1709), — izvod, — kupon, — zapisnik, protokol, protokolisati, — inventar, strana 24 — posetnica, — cedulja, list, letak, — blanket, formular, obrazac.
 336. *
 337. — čitati, pročitati, pročatiti, pročitanje, začitati se, čitač, čitalac (1142), — načitan, načitanost, — sricati, sreći, (čitak 163a).
 338. *
 339. — čitaonica, knjižnica, biblioteka, knjižničar, bibliotekar.
 340. *
 341. — učiti, učenje, učiti se, naučiti, izučiti, proučiti, proučavati (930), učen, učevan (929), — napamet, naizust, — bubati, nabubati, — ispeći, utvrditi.
 342. *
 343. — neuk, neukost, neznalica (922a).
 344. *
  * *
 345. — zabava, zabavljati se, zabavan, zanimljiv, (interesantan 928), razbibriga (416).
 346. *
 347. — dosada, dosadan, — a) prekratiti vreme, prekraćivati vreme.
 348. *
 349. — priredba (2342a), zabava, bal, banski, igranka, poselo, selo, sedeljka, posedak.
 350. *
 351. — igra, igrati se, sigrati se, odigrati, poigrati, izigrati, zaigrati se, naigrati se, nadigrati, proigrati, igranje, igrač, igračica, igračka, igralište, partija, (razne igre 178 itd.).
 352. *
 353. — razvrzigra (1159b).
 354. *
 355. — bilijar, — lopta, kugla, — tak, — karambol.
 356. *
 357. — šah, igra šaha, igrati šaha, — šahovska tabla, šahovnica, šahovsko polje, crno polje, belo polje, šah-dijagonala, — šahovska figura, kralj, kraljica, top, lovac, konj, pešak, partija šaha, šah-partija, otvoriti partiju, otvaranje, središnica, završnica, — potez, igrati „pijes-tuše“, — rokirati, velika rokada, mala rokada, — uzeti, uzeti „an pasan“, — presecanje, otklanjanje, zatvorena partija, otvorena partija, — gambit, kraljev gambit, kraljičin (damin) gambit, — šah, šeh, — mat, dvojni (Andersenov) mat, samo-mat, matna mreža, — pat, — remi, — turnir, brzopotezni turnir, — meč, — slepa partija, simultana partija, — poen, bod.
 358. *
 359. — domine, — pločica, — prazna, dupla prazna, dvojka, dupla dvojka, trojka, četvorka, petica, šestica, sedmica, osmica.
 360. *
 361. — mice, lekovi, — trakavica, smicaljka, smicalica.
 362. *
 363. — kuglana, kuglati se.
 364. *
 365. — ljuljaška, ljuljati se, cubaljka, cubati se, klackalica, klackati se, obrtaljka, vrteška.
 366. *
 367. — čigra.
 368. *
 369. — lutka, bepka, — marioneta.
 370. strana 25
 371. — zujalica, zujača, zvrčak, radiš.
 372. *
 373. — zvečka, džidža.
 374. *
 375. — zmaj, — puštati.
 376. *
 377. — piljak, škulj, — kapija.
 378. *
 379. — igra oraha, — kupa, — ojnak, bajac.
 380. *
 381. — žmura, šišmiš, tutumiš, slepi miš.
 382. *
 383. — klis, — maška, palica, ćeralica, konj, trliti, trlica, trlja, — a) šorkapa.
 384. *
 385. — loptanje, loptati se, lopta, kečiti, potkečiti, ukečiti, (nogomet 204), — a) tenis, raketa.
 386. *
 387. — prsten.
 388. *
 389. — plojka (1776), plovke.
 390. *
 391. — kocka, kockati se, prokockati, kockar, ždreb, — okce, — lijati se, lihati se, takati se, — hazardna igra, — tombola, lutrija, loz, srećka, vučenje, zgoditak, dobiti (11), premija, ulog, — kladiti se, oblagati se, obložiti se, opkladiti se, opklada, — hvatati se u štap.
 392. *
 393. — kartati se, karte, kartaš, kartaroš, — kec, dvojka, trojka, četvorka, petica, šestica, sedmica, osmica, devetka, desetka, kralj, žandarm, dama, donjak, fant, pub, — herc — karo, — tref, mak, makovski, — pik, — deliti, — preseći, seći, — adut, adutirati, — platkati se, uplatkati se, platka, — prokartati.
 394. *
 395. — ples, igra, igrati, odigrati, igrač, plesati, plesač, — đuskati, — koreografija, — kolo, oro, povesti kolo, kolovođa, kec, zavrćkola, prikucalo, pritucalo, uhvatiti se u kolo, hvatati se u kolo, — polka, valcer, — balet, balerina, baletkinja.
 396. *
 397. — gimnastika, gombanje, gimnastičiti se, gombati se, gombalište, gombaona, gimnastički, gimnastičar, telovežba, atletika, — a) vratilo, barne, đule, kugla, — b) sport (200212), sportski, sportista, sportiskinja, — stadion, arena, tribina, — utakmica (503), slet, — žiri (1284), (navijati 856).
 398. *
 399. — klizati se, tociljati se, klizaljka, tociljajka, plazati se, plazanje, — klizalište, — a) ići na vozaljkama, vozaljka.
 400. *
 401. — smučati se, smučar, smučarski, smučarstvo, smučka, krplja.
 402. *
 403. — grudvati se, grudati se, grudvanje, gukati se.
 404. *
 405. — bacanje kamena s ramena, bacati se, metati se, metnuti se, — dobaciti, podbaciti, prebaciti, nadbaciti.
 406. strana 26
 407. — nogomet, futbal, pogometni, — lopta, gol, kapija, golman.
 408. *
 409. — rvanje, rvati se, porvati se, rvač, — uhvatiti se ukoštac, u kosti, omahnuti, pasti kolena, — bukač.
 410. *
 411. — boksovanje, pesničanje, boksovati se, pesničati se, bokser.
 412. *
 413. — vući se klipka, povući se klipka.
 414. *
 415. — mačevanje, mačevati se, borenje, boriti se, borac, borište.
 416. *
 417. — trčanje, trčati, zatrčati se, zatrka, iz zatrke, juriti, pojuriti, jurnuti (558), stuštiti se, (bežati 603).
 418. *
 419. — gađanje u nišan, gađati, nišaniti, nišancija, strelac, streljač, strelište, — meta, belega, beležiti, — a) pogoditi, pogađati, zgoditi, pogodak, — b) promašiti, promašati, promašaj.
 420. *
 421. — trka, košija, utrkivati se, utrkivanje, trkač (1697ž), trkalište, — prepona.
 422. *
 423. — lov, loviti, uloviti, lovac, lovački, lovište, — hajka, hajkati, hajkač, krenuti, zaseda, — mamac, (zamka 1643).
 424. *
  * *
 425. — postupak, postupiti, postupati, postupanje, raditi, uraditi (236), — a) vršljati (268), vršljanje.
 426. *
 427. — učestvovati, učestvovanje, učešće, učesnik, saučestvovati, saučesnik, sudelovati, — a) preći, prelaziti, prići, prilaziti, stupiti, pristupiti, pridružiti se, — upisati se, upis, — b) ispisati se, ispis, istupiti, — v) primiti.
 428. *
 429. — mešati se, umešati se, plesti se, uplesti se, upletati se, pačati se, trpati se.
 430. *
 431. — nemešanje, peutralnost, neutralan.
 432. *
 433. — prisustvovati, prisustvo, prisutnost, prisutan, nazočan, nazočnost, — u lice, — očevidac, očevid, svedok, (proziv 363).
 434. *
 435. — otsutan, otsutnost, otsustvo, otsustvovati, nenazočan, — iza leđa.
 436. *
 437. — izbegavati, izbeći, kloniti se, čuvati se (45), pričuvati se, — a) izvlačiti se, izvući se, (zabušavati 254), izgovarati se, izgovoriti se, izgovor, izlika, odgovarati se, izmigoljiti se, vrdati, vrdnuti, izvrdavati, vrdalama, varakati, (izvinjavati se 451).
 438. *
 439. — opredeliti se, opredeljivanje, samoopredeljenje, (odlučiti se 884), zauzeti stav, zauzeti stanovište, — svojevoljno, (izabrati 885, kaniti 880, uzdržati se 229), strana 27a) upravljati se, pridržavati se, držati se, poštovati.
 440. *
 441. — kolebati se, kolebanje, (pokolebati se 886), okolišiti, okolišenje, okrajati, nerešen, nerešljiv, ščinjati se.
 442. *
 443. — prenagliti, prenagljen, prenagljenost, — nesmišljen, nesmišljenost, — zatrčati se, — zabrazditi, preterati, preći granicu.
 444. *
 445. — predomisliti se, promeniti nameru, prevrtljiv (889), (nedosledan 226).
 446. *
 447. — pristati, pristajati, pristanak, saglasiti se, saglasan, složiti se, slagati se (389a), hteti, dragovoljno, ne biti sraskida, biti pravo, — jednodušan, jednodušnost, jednoglasan, jednoglasnost, nepodeljeno mišljenje, složno, — usvojiti, usvajati, prihvatiti, prihvat, prihvatljiv, odobriti, odobrenje, primiti, primati, primljiv, prijem, odziv, dopustiti (401), (proturiti 371a), — priciti se, primati se, — amin, aminati, aminaš, — pomiriti se s čim, privoleti se, prilagoditi se, (priznati 413, odobravati 412), — a) odvojiti mišljenje, mišljenja su podeljena.
 448. *
 449. — protiviti se, protivan, protivnik, usprotiviti se, protivstati (503, 504), odupirati se, odupreti se (235), nećkati se, (izgovarati se 219a), odbiti, odbijati, ne hteti, (protest 483), — odolevati, odoleti, — opirati se, opreti se, buniti se (483), ne dati se, braniti se, — uzjoguniti se, ukopistiti se, zadreti, zadrt (888a), ne dati se ni opepeliti, — nepopustljiv, nesavitljiv, neposlušan, neposlušnost, nepokoran, nepokornost, silodrcan, — a) neodoljiv, neodoljivost, — b) popustiti, popuštati, popustljiv, popustljivost, — ustupak.
 450. *
 451. — odustati, odustajati (247), otstupiti, otstupati, odumiti, odreći se, odricati se, odreći, (prepustiti 279), otpasti, otpadati, otpadnik, otpadništvo, otpaditi se, otpađivati se, (napustiti 491), — otkazati, otkazivati, otkaz, otkazni, otkaznica, pišmaniti se, (povući 398a), zahvaliti se, — prevrnuti verom, preveriti (372a), prevratiti, nedosledan (889), (pristati 224, uzdržati se 229, prevrtljiv 223).
 452. *
 453. — ostati pri čemu, držati se čega, — dosledan, doslednost, stalan, (pouzdan 944a), — zaintačiti, — a) održati reč, držati reč, biti od reči, sverovati, (dati reč 372, prekršiti reč 372a).
 454. *
 455. — povući se, povlačiti se (576), uzmaći, uzmaknuti, uzmicati, uzmak, ustuknuti, odbiti se, trgnuti se.
 456. *
 457. — odreći se, odricati se, uzdržati se, uzdržavati se, uzdržavanje, uzdržan, lišiti se, lišavati strana 28 se, lišavanje, lišenje, — ograničiti se, skučiti se.
 458. *
 459. — žrtvovati se, požrtvovanje (1015), samoodricanje, samopregorevanje.
 460. *
 461. — sledovati, slediti, sledbenik, držati se, rukovoditi se, biti na nečijoj strani, držati kome stranu, privržen, privrženost, privrženik, pripadnik, pristalica, pristaša, prišipetlja (601), — odziv, (poslušati 234a, pristati 224).
 462. *
 463. — ugledati se na koga, ugledanje, ugled, ugledni, gledati na koga, — povoditi se, povodljiv, povodljivost, ići čijim stopama, — primer, primeran, uzor, uzoran, uzorit, uzoritost, (upliv 376), — a) podesiti se, podešavati se, prilagoditi se, prilagođavati se.
 464. *
 465. — podražavati, podražavanje, majmunisati.
 466. *
 467. — pokoravati se, pokoriti se, pokoran, pokornost, potčiniti se, podvrgnuti se, podvrći se, podvrgavati se, povinovati se, (disciplina 465), predati se, predaja, podati se, podavati se, leći na radu, igrati pipirevku, slušati, poslušan, poslušnost, posluh, — izmiriti se sa sudbinom, — a) poslušati.
 468. *
 469. — prekršiti, prekršaj, povrediti, povreda (1274), pogaziti, gaziti, narušiti, prestupiti (1316a), — izigrati (485).
 470. *
 471. — činiti, činilac, učiniti, učinilac, počiniti, pričiniti, raditi, uraditi, vršiti, vršilac, izvršiti, izvršivati, izvršenje, izvršilac, tvoriti, obaviti, obavljati (249), otpraviti, otpravljati, — smandrljati (309), — otaljati, otaljavati, — izvesti, izvoditi, izvodljiv, sprovesti, sprovoditi, provesti, provoditi, provođenje, provedba, provediv, provedivost, — dejstvovati, dejstvo, izdejstvovati, poslovati, isposlovati, — raskrpiti, — ostvariti, (prirediti 2342a), zavesti, — doprineti, doprinositi, doprinos, pripomoći (422), (poduhvatiti se 245), — delo (35), akcija, funkcija, uloga, — a) ulučiti priliku, ugrabiti, iskoristiti, — b) preduhitriti, preteći, (propustiti 247).
 472. *
 473. — neizvršljiv, neizvršenje, neizvodljiv.
 474. *
 475. — spremati (se), spremiti (se), spreman, spremnost, pripremati (se), pripremiti (se), priprema, pripraviti (se), priprava, pripravan, pripravnost, držati u pripravnosti, opremiti (se), opremati (se), opraviti (se), spraviti (se), spravljati (se), sigurati (se).
 476. *
 477. — nespreman, nepripravan.
 478. *
 479. — pokušati, pokušavati, pokušaj, okušati (sreću), probati, strana 29 oprobati, (proba 982), ogledati.
 480. *
 481. — nastojati, nastojavati, nastajati, nastajavati, nastati, starati se, postarati se, trsiti se, zalagati se, založiti se, zauzeti se, zauzimati se, brinuti se, pobrinuti se, preduzeti mere, preduzeti korake, gledati, poraditi, podejstvovati, brižljiv, brižljivost, poman, pomnja, skrban, skrbnik, maran, pokazati dobru volju, — savestan, savesnost, (revnostan 250, marljiv 253), — a) nebrižljiv, nebrižljivost, nebriga, nehatan (844 a), (nemaran 61, murdar 1875a).
 482. *
 483. — dovijati se, konobati se.
 484. *
 485. — vežbati se, izvežbati se, uvežbati, vežbanje, vežba, izvežban, vežbalište, — upražnjavati, (izveštiti se 913).
 486. *
 487. — neizvežban, neobučen, (nevešt 913) .
 488. *
 489. — poduhvatiti se, pothvatiti se, poduhvat, pothvat, pregnuti, pregnuće, pregalac, (truditi se 255), ustalac, latiti se, laćati se, prionuti, prijanjati, preduzeti, preduzimati, preduzimljiv, preduzimljivost, zauzimljiv, — upustiti se u što, dati se, baciti se na što, (udariti u što 2282), preći na što, pristupiti, primiti se, primati se, uzeti na sebe, prihvatiti se, zaplivati (224, 236), (odati se 114), — a) zariti se, zagnjuriti se.
 490. *
 491. — predan, predanost, odan, odanost (857), požrtvovan (1015).
 492. *
 493. — ostaviš (se), mahnuti (se), napustiti (491), odustati (226), uzdržati se, propustiti, propuštati, izostaviti, izostavljati, preći, obići, preskočiti, bataliti, smetnuti, prekinuti, kidati, raskrstiti, — a) zanemariti, zapostaviti, zapostavljati, prenebregnuti, prenebregavati, zabataliti, zapustiti, zapuštati, zapušten, zapuštenost, (nebrižljiv 241a).
 494. *
 495. — usuditi se, usuđivati se, odvažiti se (843), osmeliti se, osloboditi se, drznuti se.
 496. *
 497. — obavljati, obavljanje, baviti se, voditi (posao), upražnjavati, upražnjavanje (236), — a) praksa.
 498. *
 499. — revnost, revnostan, revan, revnovati, (svojski 958, truditi se 255, nastojati 241, marljiv 253), — a) bez volje, preko volje.
 500. *
 501. — raditi, rabotati, delati, delatnost, proraditi, odraditi, razraditi, poslovati, radnik, radnički, rad, radni, radnja, rabota, posao, posleni, dužnost, — radnica, rabotnica rabotnik, poslenik, poslenica, delatnik, — sarađivati, saradnja, saradnik, saradnica, — izdirati, dirindžiti, rintati, argatovati, argatin (1859a), kulučiti, otkulučiti, rabiti, kuluk, kulučar, rabotar, prljkati, — prionuti, trud, trudba, — (pipav strana 30 265), — a) zauzet, zaposlen, užurban, užurbati se, redara, reduša, — b) poslodavac, zaposliti, uposliti, (radinost 1648, nemati vremena 267), — v) slobodan.
 502. *
 503. — nerad, besposlica, besposlen, besposlenost, dangubljenje, danguba, dangubica, dangubiti, dokolica, dokolan, dokon, zaludan, (lenj 254).
 504. *
 505. — marljiv, marljivost, priležan, priležnost, vredan, vrednoća, provredniti se, radljiv, radljivost, proraditi se, radin, radiša, trudoljubiv, trudoljublje, trudbenik, valjan, otresit (60), delatan, delatnost, aktivan, neumoran, žustar, (nastojati 241, revnostan 250).
 506. *
 507. — lenj, len, lenjost, lenost, leniti se, uleniti se, oleniti se, proleniti se, lenstvovati, lenština, nemarljiv, nemarljivost, dembel, dembelisati, dembelisanje, izležavati se, uležati se, usedeti se, truntaš, leventa, leventovati, bitanga, bitanžiti, badavadžisati, badavadžija, ajmana, bazati, bazalo, zabušant, zabušavati, izvlačiti se (219), zabušiti, neradnik, dokoličar, besposličar, besposličiti (252), zaludnik, dangubiti, klinčiti, prodavati zjala (111), — mrzi ga, — a) gotovan, parazit.
 508. *
 509. — truditi (se), potruditi (se), (poduhvatiti se 245), paštiti se, naprezati se, napregnuti se, napor, natezati se, seknuti, oderati se, odrati se, usiljavati se, zapinjati, zapeti, zapeti iz petnih žila, upeti se, upinjati se, napinjati se, napeti se, napon, okapati, ubiti se, rastrzati se, rastrgnuti se, (revnost 250), kičmati, — a) prikupiti, pribrati (snagu).
 510. *
 511. — teškoća, težak, teško (2323a), tegoban, tegoba, otežati, otežavati, stegnuti, mučan, mučno, naporan, trudan, truditi, utruditi, — teret (252a), opteretiti, opterećavati, preopteretiti (1866), natovariti, pretovariti, pretrpati, (nezgoda 19), — a) zavrzlama.
 512. *
 513. — lako, lak, lakost, lakoća, lasno, olakšati, olakšavati, olakšica, slakotiti, olakotan, — olako, — naprosto, prosto, jednostavno, — rasteretiti, (pomoći 422).
 514. *
 515. — izdržati, izdržljiv, izdržljivost, durašan, podneti, podnositi, (istrajati 888).
 516. *
 517. — doviti se, dovitljiv, dosetiti se, domisliti se, snaći se, snalaziti se, (umešan 913), — a) krut.
 518. *
 519. — uspeti, uspevati (9), savladati, (izvesti 236), — a) nesavladljiv,b) prokrčiti put.
 520. *
 521. — uzalud, zalud, zaludu, uzaludan, uzaludnost, zaman, uzaman, badava, bambadava, zabadava, strana 31 naprazno, — nepostižan (14), — a) tupiti zube, istupiti zube.
 522. *
 523. — pogrešiti, grešiti, greška, pogreška, pogrešan, pogrešnost, pogrešiv, — prevariti se, varati se, prebaciti se, — pobrkati se, pobrkati, brkati, pomesti se, pometnja, mešati, pomešati, — zaleteti se, zatrčati se, istrčati se, — zabluda (948), obmana, samoobmana, omaška, — zaboraviti se, sludovati, potkrasti se, — prečuti, pričuti, — prevideti, privideti, — upoznati se, (glupost 908a).
 524. *
 525. — nepogrešan, nepogrešiv, nepogrešivost.
 526. *
 527. — žuriti se, požuriti se, žurba, žuran, žurno, hitati, pohitati, hitnja, hitan, hitno, prešiti, prešan, prešno, preša, hrliti, brzati, — poleteti (558), — a) pospešiti, pospešivati, pospešnica, poskoriti, urgirati.
 528. *
 529. — spor, sporost, tipav, pipav, trom, gnjaviti.
 530. *
 531. — imati vremena, imati kad, dospeti, stići, stizati, dokoleti, — a) natenane, natenani (1862a).
 532. *
 533. — nemati vremena, nemati kad, (zauzet 251a).
 534. *
  * *
 535. — raspolagati, raspolaganje, imati na raspoloženju, — vršljati, žariti i paliti, — a) ostaviti na miru, ne dirati, (zanemariti 490).
 536. *
 537. — zadržati, ostaviti, ostava, rezervisati, rezerva, zaliha, pričuva, (dati 276), — a) čuvati, sačuvati, očuvati, učuvati, pričuvati, čuvar, hraniti, sahraniti, sahrana, gledati (426), sklanjati, skloniti, održati, bdeti, starati se, — b) poveriti, amanet (1282e), ostava, — v) muzej.
 538. *
 539. — naći, nalaziti, nalazač, nalazak, (pronaći 933), nahoditi, nahod, nahoče (1174g), — a) tražiti (931).
 540. *
 541. — izgubiti, izgub, gubiti, gubljenje, gubilac, pogubiti (23), — a) zaturiti, zabaciti, zagubiti (se), — b) izgubiti se, nestati, nestanak (2321).
 542. *
 543. — sakriti, skriti, skrivati, kriti, prikriti, prikrivati, (prikrivač 1316b), pritajati, pritajiti, utajati, zatajati, zatajiti (329), utaja, potaja, potajan, krišom, kradom, kradimice, — zakulisni, ispod žita, ispod ruke, — tutoljiti, zatutuljiti, — zaturiti trag, zaturati trag, (zataškati 339a, maska 127), — a) krijumčariti, prokrijumčariti, krijumčar.
 544. *
 545. — skupiti, skupljati, kupiti, iskupiti, iskup, prikupiti, nakupiti, pokupiti, zbrati, zbirati, zbirka, sabrati, sabirati, pribrati, pribirati, brati, zgrnuti, strana 32 zgrtati, grnuti, grtati, nagrnuti, nakrmiti, sastaviti (302), — a) rasturiti, rasejati (658), razbacati.
 546. *
 547. — nuditi, nutkati, ponuditi, ponuda, — navaliti, — izneti, služiti, poslužiti, posluženje, — izvol’te.
 548. *
 549. — primiti, primati, uzeti (284), — poslužiti se, — a) odbiti, odbijati, dati korpu.
 550. *
 551. — dati, davati, izdati, izdavati, pridati, pridavati, razdati, razdavati, nadavati, davalac, davač, — izdeliti, dodeliti, (izdašan 278a, primiti 282, zadržati 269), — a) pripasti, pripadak, dobiti.
 552. *
 553. — predati, predavati predaja, dodati, dodavati, dati, dohvatiti (549), pružiti, pružati, uručiti, — uklepati, uklepiti, — dostaviti, doturiti, tutnuti, tutkati, — dobaciti, dobacivati, — naj!, — podneti, podnositi, podastreti, — a) preći, prelaziti, (primiti 282).
 554. *
 555. — pokloniti, poklanjati, poklon, darovati, darivati, dar, darak, darovina, podariti, obdariti, darovalac, darivalac, darodavac, uzdarje, milodar, dati, — priložiti, prilagati, prilog, priložnik, prinos, — udeliti, deliti, pisati, pisanija, milostinja, dobročinstvo, — povojnica, — dobrotvor, dobrotvorka, rogadija, — zadužbina, zaklada, (dobiti 282), — a) darežljiv, darežljivost, izdašan, izdašnost, (škrt 1482).
 556. *
 557. — ustupiti, ustupati, prepustiti, prepuštati, (odustati 226).
 558. *
 559. — poslati, slati, šiljati, odaslati, odašiljati, razaslati, razašiljati, isposlati, pošiljka, pošiljalac, pošiljač, otpremiti, otpremati, otpraviti, otpravljati, uputiti, upućivati, — rasturiti, rasturati, — sprovesti, sprovoditi, (pratiti 442g, doznačiti 1562d).
 560. *
 561. — vratiti, vraćati, vraćanje, povratiti, povraćaj, vrnuti.
 562. *
 563. — primiti, primati, primitak, prijem, primalac, dobiti, dobivati, dobivalac, polučiti, isterati, — korisnik, nadarbenik, (doznačenik 1562d), — a) revers, potvrda prijema.
 564. *
 565. — nabaviti, nabavljati, nabavka, nabavljač, pribaviti, dobaviti, dobavljač, dopremiti, dopremati, priskrbiti, sknaditi, skonobiti, skunatoriti, skucati, skuckati, zadobiti, — a) snabdeti, snabdevati, snabdevanje, snabdevač, opskrbeti, opskrbljivati, opskrbljivanje, opskrba (1502).
 566. *
 567. — uzeti, uzimati, preuzeti, jamiti, (dohvatiti 549).
 568. *
 569. — nedosežan, nedokučljiv, nedokučan.
 570. strana 33
 571. — zgrabiti, pograbiti, dograbiti, prigrabiti, grabiti, jamiti, dočepati, dočepati se, ščepati, šćapiti, dokopati se, domčati se, spodbiti, spopasti, (zagrabiti 549a).
 572. *
 573. — oduzeti, uzeti, preuzeti, prisvojiti, prisvajati (1476), lišiti, lišavati, zakučiti, ukratiti, ukraćivati, ujmiti, uimati, jamiti, — zakinuti, zakidati, zajesti, zajedati, (zadržati 269, obustaviti 1563b).
 574. *
 575. — oteti, otimati, otimati se, preoteti, otmica, otimačina, otmičar, otimač, otrgnuti, pleniti, zapleniti, opleniti, plen, pljačkati, upljačkati, opljačkati, pljačka, pljačkaš, — izvojevati, zadobiti, — očerupati, — ugrabiti, razgrabiti, nagrabiti se, grabiti se, grabež, grabljiv, grabljivost, grabljivac, grabljivica, — jagmiti se, ujagmiti, pojagmiti (se), jagma, lora, — šićariti, šićar, trzmati se.
 576. *
 577. — ukrasti, krasti, pokrasti, potkradati, krađa, pokrađa, kradljivac, kradljiv, harati, poharati, pohara, tat, tadbina, lupež, lupeški, lopuža, položar, položara, gepiti, zdipiti, smotati, dići, dizati, pridići, pridizati (1352).
 578. *
 579. — osvojiti, osvajati, zauzeti, zauzimati, zavladati.
 580. *
 581. — iznuditi, iznuda (1353).
 582. *
 583. — uceniti, ucenjivati, ucena, ucenjivač.
 584. *
 585. — otkupiti, otkup, otkupnina.
 586. *
 587. — izmamiti, izvući, navlačiti. iskamčiti, iskamciti, kamčiti, iskučiti, — isprositi (455), — izlagati (479), — izvarati (481).
 588. *
 589. — pozajmiti, uzajmiti, zajmiti, zaimati, uzaimati, dati u zajam, uzeti u zajam, pozaimanje, pozajmica, zajam, zajmodavac, zajmoprimac, posuditi, posuđivati, posuda, dati u naruč, uzeti u naruč, — dati na poček, uzeti na poček, (dug 1487).
 590. *
 591. — upotrebiti, upotrebljavati, upotrebljiv, upotreba, upotrebljen, rabiti, rabljen, uporaba, uporabljiv, uporabljivost, — primeniti (2335a), primena, primenljiv, iskoristiti, (ulučiti priliku 236a), služiti se, poslužiti se, (vladati 29), uzeti na poslugu, dati na poslugu, uživati, uživalac (1281v), zaručiti, zaručan, — može da podnese, — pribeći, pribegavati, (potrošiti 301), — iscrpsti.
 592. *
 593. — neupotrebljiv, smetak, rashodovati, rashodovan.
 594. *
 595. — zloupotrebiti, zloupotreba.
 596. *
 597. — izanđao, izanđati, pohaban, pohabati, pohabati se, habati strana 34 rgati, rgati se, rganje, izveštao, izveštati, oveštati, poveštati, otrcan, otrcati se, ofucati se, star, starudija, starež, polovan, oklepan, oklepanica, krntija.
 598. *
 599. — nov, novcit, novcat (2294b), neupotrebljen, netaknut, očuvan, — obnoviti, obnavljati, obnova, (nepoznat 923v).
 600. *
 601. — trošiti, utrošiti, utrošak, potrošiti, potrošak, istrošiti, planuti, rastočiti (1480), rastakati, proćerdati, ispucati se, iscrpsti se, (upotrebiti 296), — a) načeti, načinjati, (okrnjiti 2327a), — b) izdašan, izdašnost.
 602. *
 603. — spojiti, spajati, združiti, udružiti, pridružiti, sjediniti, spariti, sastaviti (273), sastavak, priključiti, dodati, dodatak, dometnuti, dometak (2174), pomešati, smešati (712).
 604. *
 605. — odvojiti, odvajati (2333a), dvojiti, izdvojiti, izdvajati, razdvojiti, razdružiti, razlučiti, izlučiti, lučiti, raspariti, odeliti, — isključiti, isključiv, isključivost, — oduzeti.
 606. *
 607. — nerazdvojan, nerazdvojljiv, nerazdvojljivost.
 608. *
 609. — razmeniti, razmena, zameniti, trampiti, trampa.
 610. *
  * *
 611. — uticati, uticaj, dejstvo (376), (povoditi se 232), — a) nadahnuti (se), nadahnjivati (se), zadahnuti, inspirisati (se), napajati (se), zapajati, zapojiti.
 612. *
 613. — jak, jačina, jačati, ojačati, pojačati, silan, silina, žestok, žestina, oštar, oštrina.
 614. *
 615. — slab, oslabiti, raslabiti, blag, ublažiti, blažiti, razblažiti.
 616. *
 617. — napraviti, praviti, spraviti, spravljati, (naprava 1580), načiniti, izraditi, izrada, graditi, sagraditi, dograditi, izgraditi, izgrađivati, izgradnja, tvoriti, stvoriti (2319), tvorba, — podići, podizati, izmajstorisati, — slupati, smandrljati, — fabrikovati, voditi (saće), prinoviti, prinavljati, prinovak, — a) veštački, umetni, — lažni, (falzifikovati 991), — b) prirodan, pravi.
 618. *
 619. — uništiti, uništavati, uništenje, ništiti, poništiti, poništenje, poništaj, upropastiti, upropašćivati, pustošiti, opustošiti, opustiti, zatreti, zatrti, zatirati, istrebiti, istrebljenje, istraga, iskoreniti, — ukinuti, ukidati, ukinuće, — popreti, bastisati, pobiti, pomlatiti (grad), — izbrisati (2321v), zbrisati, (prekrižiti 160), slistiti, (srušiti 694), — a) poljuljati, uzdrmati.
 620. strana 35
 621. — poštedeti, pošteda, ostaviti (268a).
 622. *
 623. — krojiti, skrojiti, prekrojiti, prekrajati, srezati.
 624. *
 625. — menjati, izmeniti, izmena, promeniti, preinačiti, preinaka, predrugojačiti (993).
 626. *
 627. — pretvoriti, pretvarati (2350).
 628. *
 629. — prepraviti, prepravljati, prepravka, preraditi, prerađivati, prerađevina, prerada, — a) neprerađen, presan, — b) dobijati, dobiti.
 630. *
 631. — urediti, uređivati, uređenje, uredba, preurediti, dovesti u red, regulisati, — ustrojiti, ustrojstvo.
 632. *
 633. — rastrojiti, rastrojstvo, rasulo.
 634. *
 635. — preustrojiti, preustrojstvo.
 636. *
 637. — podesiti, podešavati, udesiti, udešavati, preudesiti, ugoditi, ugađati, prilagoditi, prilagođavati, doterati, doterivati.
 638. *
 639. — poremetiti, poremećaj, remetiti.
 640. *
 641. — popraviti, popravljati, popravka, popravljač, poboljšati, poboljšanje, — usavršiti, usavršavati, — doterati, doterivati, (unaprediti 10, ulepšati 1078a), — a) održavati, čuvati.
 642. *
 643. — pokvariti, kvariti, iskvariti, kvar (959b), poremetiti, remetiti, poremećaj, oštetiti, izopačiti, izonačenost, izvrnuti, izvrtati (917b), ćerdisati, ćordisati, (rušiti 694, opraviti 324).
 644. *
 645. — čitav, ispravan, nepovređen, neiskvaren, u redu.
 646. *
 647. — opraviti, opravljati, opravka, popraviti, popravka, ispraviti, ispravljati, ispravka, zagladiti, (pokvariti 322), — a) zakrpiti, zakrpa, privaliti zakrpu, okrpiti, iskrpiti, skrpcti, krpiti, krpež.
 648. *
 649. — oštetiti, ošteta, štetiti, ištetiti, štetan, šteta, štetočina, štetočinja, štetočinac, štetnik, škoda (515), škodljiv, — ubitačan, ubistven, — uštrb, krnjiti, — potra, (gubitak 23, rušiti 694), — a) naknaditi, nadoknaditi, naknada, naknadni, naknađivati, otštetiti, otšteta, obeštetiti, obeštećenje, — b) nenaknadljiv, (nepovređen 323).
 650. *
 651. — opštiti, opštenje, saopštiti, saopštavati, saopštavanje, izražavanje (83), sporazumevati se, sporazumevanje, (javiti 365).
 652. *
 653. — govoriti (98 do 113), progovoriti, izgovoriti, izgovarati, govorljiv, govorljivost, govor, držati strana 36 govor, održati govor, govornik, govornički, govorništvo, govornica, predgovornik, besediti, beseda, držati besedu, održati besedu, besednik, besedništvo, divaniti, divan, zboriti, prozboriti, zbor, iskazati, izreći, izricati, rečit, rečitost, krasnorečiv, blagorečiv, jeglenisati, izustiti, slovo, reč, (pretresati 920), — a) razgovarati (se), razgovoriti se, porazgovarati, razgovor, izmenjati misli, izmenjati nekoliko reči, — sagovornik, sabesednik.
 654. *
 655. — kazati, kazivati, kaža, reći, izjaviti, izjava, izraziti, izjasniti se, izjašnjenje, očitovati, očitovanje, — zucnuti, (osloviti 357), — a) dobaciti, dobacivati, ubaciti, (upadica 362).
 656. *
 657. — prećutati, premučati, zatajiti, tajiti, tajati, zabašuriti, zamazati, (kriti 272, ćutati 99).
 658. *
 659. — poveriti, poveriti se, posvetiti.
 660. *
 661. — izreći se, izgovoriti se, izbrbljati, izbrbljati se, istorokati, istorokati se, odati (se), odavati se, izdati se, izlanuti se.
 662. *
 663. — izložiti, izlagati, prikazati prikazivati, prikaz, — predočiti, predodžba.
 664. *
 665. — pričati, ispričati, raspričati se (111), — prepričati, prepričavati, pripovedati, pripovediti.
 666. *
 667. — nadovezati, nadovezivati, dodati, nadodati, napomenuti, — uostalom.
 668. *
 669. — propratiti, komentarisati.
 670. *
 671. — opisati, opisivati, opis, pretstaviti, pretstavljati, — živo.
 672. *
 673. — istaći, isticati, naglasiti, naglašavati, podvući, izrično, izričan, izrečno, izrekom, izrikom.
 674. *
 675. — napomenuti, napomena, pomenuti, pominjati, pomen, spominjati, spomenuti, spomen, nagovestiti, nagoveštavati, nagoveštaj, dotaći se, doticati se, osvrnuti se, navesti, navoditi, navod, pozvati se, pozivati se, — naime, rečeni, (potrzati 358, primetiti 369).
 676. *
 677. — objaviti, objavljivati, objava, obznaniti, obznana, oglasiti, oglašavati, oglas (1141), razglasiti, razglašavati, razglašivati, raspisati, proglasiti (940), proglašavati, proglas, obnarodovati, glas (923), glasina, izneti, iznositi, proneti, pronositi, proturati glasove, trubiti, rastrubiti, širiti, — stokuća, — izvikati, zuckati, šuškati, pogovarati se, (ozloglasiti 476), — a) zataškati, (sakriti 272), — b) plakat, letak, objava.
 678. *
 679. — tvrditi, tvrđenje, tvrdnja, uveravati, — a) navodni, navodno, (tobož 69).
 680. strana 37
 681. — sporiti, osporiti, osporavati, odbiti, odbaciti, odreći, odricati, odrečan (987), zanekati, negirati, — protivurečiti, (opovrći 950a), — a) neosporan, neosporno, nema zbora.
 682. *
 683. — potvrditi, potvrda, potvrdan, jestan, potkrepiti, osnažiti, posvedočiti, ići u prilog, — da, dabogme, dabome, dakako, doista, odista, zaista, zacelo, uistinu, naravno.
 684. *
 685. — priznati, priznavati, priznanje, učiniti priznanje.
 686. *
 687. — poreći, poricati, poricanje, oporeći, — hašati, udariti u hašu.
 688. *
 689. — ograditi se, ograđivati se.
 690. *
 691. — ponoviti, ponavljati, ponavljanje, opetovati.
 692. *
 693. — zakleti (se), zaklinjati (se), kleti se, zakletva, položiti zakletvu, polagati zakletvu, zakletvopolagač, priseći (se), zapriseći (se), prisega, prisežni, prisežnik, rotiti se (1301).
 694. *
 695. — krivokletstvo, krivokletnik, krivo se zakleti (1347).
 696. *
 697. — ugovarati (880).
 698. *
 699. — pretskazati, pretskazivati, pretskazanje, proreći, proricati, prorokovati, proroštvo, proročanstvo, prorok, proročica, proročanski, navestiti, naveštavati, prognoza, predznak, znamenje.
 700. *
 701. — hvaliti se, hvalisati se, hvalisav, hvališa, samohvalisanje, hvastati se, hvastavac, razmetati se, razmetanje, razmetljiv, razmetljivost, razbacivati se, veličati se, preuznositi se, torlati, torlak.
 702. *
 703. — pohvaliti se, hvaliti se.
 704. *
 705. — žaliti se, žalba, požaliti se, žalilac, tužiti se, potužiti se, protužiti, jadati se, pojadati se, izjadati se, vajkati se, teškati se, — kukati, kukumavka.
 706. *
 707. — izdavaš se za…, izigravati.
 708. *
 709. — preterivati, preterati (222), prekantariti, prekardašiti, pregoniti, (preuveličati 378a).
 710. *
 711. lagati (479).
 712. *
 713. — osloviti, obratiti se, obraćati se, javiti se, javljati se, javkati se, glasnuti se, — tikati.
 714. *
 715. — pitati, upitati, zapitati, pitač, pripitati, ispitati, ispitivati, raspitati, raspitivati, pitanje, uputiti pitanje, učiniti pitanje, dati pitanje, postaviti pitanje, obasuti pitanjima, pokrenuti pitanje, potrzati pitanje, praviti pitanje, — konsultovati, konsultovanje, (savet 381), — a) kušati, iskušati, ispipati, ispipkati.
 716. strana 38
 717. — odgovoriti, odgovarati, odgovor, odvratiti, otporučiti, otporuka, — poklopiti, priklopiti, (otsečan 465).
 718. *
 719. — oćutati.
 720. *
 721. — suočiti, suočavati, suočenje, suočavanje.
 722. *
 723. — upasti u reč, upadati u reč, upadica, prekinuti, prekidati, preseći, (dobaciti 328a).
 724. *
 725. — zvati, zovnuti, zivkati, pozvati, pozivati, poziv, prizvati, prizivati, sazvati, sazivati, odazvati, prozvati, prozivati, proziv, prozivka, izazvati, izazivati, dozvati, dozivati, vikati, viknuti, dovikivati, dovikivati se, dovikati, poklič, — potrzati, — a) odazvati se, odazivati se, — b) nezvan,v) dozivalo.
 726. *
 727. — zapomagati, pomagati, — zvati u pomoć (454).
 728. *
 729. — izvestiti, izveštavati, izveštaj, izvešće, izvesnica, izveštač, izvestilac, javiti, javljati, dostaviti, dostavljati, dostava, dostavljač, obavestiti, obaveštavati, obaveštenje, obaveštač, obaveštajni, — prijaviti, prijavljivati, prijava, — odjaviti, odjava, — dokazati, dokazivati, dokazivač, (potkazati 468), glas (339), glasnik glasonoša, — deputacija, izaslanik (1207a), — vest, vesnik, haber, habronoša, ulak, skoroteča, — muštuluk, — poručiti, isporučiti, poruka, isporuka, poslanica, (saopštiti 326, doznati 924), — a) primiti na znanje.
 730. *
 731. — upozoriti, upozoravati, ukazati, ukazivati, pokazati, pokazivati, skrenuti pažnju, — evo, eto, eno.
 732. *
 733. — opomenuti, opominjati, opomena.
 734. *
 735. — prigovoriti, prigovarati, prigovor, (uvijati 68a), — ciljati (2357b), nišaniti, — a) kresnuti, kresati, skresati, (otvoreno 68).
 736. *
 737. — primetiti, primedba, (pomenuti 338, dobaciti 328a).
 738. *
 739. — potsetiti, potsećati, potsetnik.
 740. *
 741. — predložiti, predlagati, predlog, predlagač, — a) proturiti, — prodreti.
 742. *
 743. — obećati, obećavati, obećanje, obetovati, obetovan, obreći, obreći se, dati reč, — besa, (održati reč 227, davati nadu 431), — a) preveriti (226), prekršiti veru, pogaziti (datu reč), gaziti, — izneveriti, — b) ispuniti obećanje.
 744. *
 745. — dati mig, mignuti, namignuti, namigivati, pomrknuti, pomrkivati, — znak, signal, — a) podgurkivati se.
 746. strana 39
 747. — pisati, dopisivati se, dopisnik, prepiska, pismo (166), — obratnom poštom.
 748. *
 749. — diktirati, diktat.
 750. *
 751. — upliv, uplivisati, od upliva, uticaj, uticati, uticajan, dejstvovati, podejstvovati, dejstvo (2354), prevlast (306), (povoditi se 232).
 752. *
 753. — merodavan, — a) nemerodavan.
 754. *
 755. — važan, važnost, važiti, pridavati važnost, polagati na što, stalo mu je do …, značaj, značajan, znamenit, znamenitost, — glavni, najglavniji (2330), — ozbiljan, ozbiljski, zamašan, znatan, krupan, veliki, veličina, grdan, ljuti, — osetan, sudbonosan, (otsudan 2354), zamašaj, prevaga, pretežan, — a) uveličati, preuveličati, naduvati, (preterati 355), — b) baciti u zasenak, zaseniti.
 756. *
 757. — neznatan, beznačajan, nevažan, sporedan, uzgredan, nuzgredan, — ništavan, ništavilo, ništarija, — sitan, sitnica, sitnarija, malenkost, tričav, tričarija, trice i kučine, — drangulija, andramolje, — tašt, taština, — bagatela, besposlica, koješta, — neosetan, — podređen, podrediti, (bitan 2330a, — cepidlačiti 464).
 758. *
 759. — poučiti, poučavati, učiti, naučiti, izučiti, obučiti, obučavati (1370), učenje, posvetiti, uputiti, upućivati, uputstvo, uput, naputiti, pokazati, pokazivati, — doterati, urazumiti, — voditi, vođa, kolovoća, — a) popovati, soliti pamet.
 760. *
 761. — savetovati, svetovati, posavetovati, savet, svet, savetan (425), savetovanje, savetodavac, savetodavni, — tražiti savet, (konsultovati 358).
 762. *
 763. — dati primer, davati primer, prethoditi primerom.
 764. *
 765. — naviknuti, navići, navikavati, privikavati, privići, navaditi, navađati, naučiti, učiti, (navika 79).
 766. *
 767. — odviknuti, odvići, odvikavati, odučiti, odučavati.
 768. *
 769. — bodriti, badriti, batriti, obodriti, obodravati, hrabriti.
 770. *
 771. — obeshrabriti, obeshrabrenje, obeshrabrujući.
 772. *
 773. — nagovarati, nagovoriti, nagovor, podgovoriti, podgovarati, potstaći, potsticati, potsticaj (2354), potaći, potstrekavati, potstrek, potstrekač, podbosti, podbadati, podbadač, nukati, nukanje, ponukati, tutkati, tutnuti, drškati, huškati, — navesti, navoditi (394), navratiti, navraćati, navući, navlačiti, nadariti, natentati, tentati, — saleteti, saletati, okupiti, zaokupiti, svitlati, skovitlati, strana 40 skoliti, svrzlati, — dražiti, podjariti, — privoleti, — obrlatiti, skloniti, sklanjati, (potpustiti 395a).
 774. *
 775. — dogovarati se, dogovor, pregovarati, pregovori, voditi, povesti pregovore, pregovarač, sporazumevati se, savetovati se, posavetovati se, savetovanje, glaviti, uglavljivati, (uglaviti 389), — većati, većanje, veće, domunđavati se, londžati, londža, divan, — konferencija, konferisati, (konsultovati 358).
 776. *
 777. — sporazumeti se, sporazum, sporazuman, sporazumno, ugovoriti, ugovarati, ugovor, ugovorni, ugovarač, zaključiti ugovor (1282), dogovoriti se, dogovorno, pogoditi se, nagoditi se, nagodba, pogodba, uglaviti, (uglavljivati 388), utanačiti, utanačenje, šurovati, biti u dosluku, (saglasan 224), — a) slagati se, sloga (501v).
 778. *
 779. — nesporazum, nesuglasica, nesaglasan, — a) razilaženje, razmimoilaženje, razmimoići se, razmimoilaziti se.
 780. *
 781. — odvratiti, odvraćati, otpaditi, otpađivati, obrlatiti, preokrenuti, razbiti, — nemoj, nemojte (402), — a) obezoružati.
 782. *
 783. — pridobiti, pridobijati, — osvojiti, osvajati (856a), — vrbovati.
 784. *
 785. — opseniti, opsena, opsenar, opčiniti, očarati (1082), omađijati, — zaslepiti, zaluditi, zaluđivati, obezumiti, izbezumiti, izumiti, — zaneti, zanositi (900b), zavrteti mozak, zavrteti pamet, (obmanuti 481).
 786. *
 787. — navesti, navoditi (387), uvući, uvlačiti, uvaliti, umešati, natociljati, — mamiti, domamiti, primamiti, namamiti, namamljivati, namama, premamiti, zamamiti, zamama, smamiti, odmamiti, mamac, vabiti, dovabiti, odvabiti, dovarati.
 788. *
 789. — podmititi, podmićivati, podmitljiv, podmitljivost, mititi, mitnik, mito, potkupiti, potkupljiv, potplatiti, podmazati, — a) potpustiti, najmiti.
 790. *
 791. — navaliti, navaljivati, nametati se, nametnuti se, nadirati, nadreti, navreti, kidisati, pridžgati, obasuti, obasipati.
 792. *
 793. — nametnuti, nametati, naturiti, utrapiti, uklopiti, uklapati, — a) globiti, oglobiti, globacija, (nasilje 408).
 794. *
 795. — narediti, naređivati, naređenje, naredba, izdati naredbu, zapovediti, zapovedati, zapovest, zapovedni, zapovednik, zapovednički, naložiti, nalagati, nalog, propisati, nakričiti, prikričiti, diktirati, hajde, — važiti, važeći, (pokoravati se 234), — a) opozvati, opozivati, opoziv, opozovljiv, povući, poništiti, poništaj, — neopoziv, — nevažeći (1274g).
 796. strana 41
 797. — upravljati, uprava, upravnik, upravitelj, upravljač, rukovati, rukovalac, rukovoditi, — direktor, direkcija, ravnatelj, ravnateljstvo, pretsednik, pretsednica, pretsedavati, pretsedništvo, potpretsednik, pretstojnik, — administrator, — odbor (404a), časnik, časništvo, — starešina, starešinstvo, starešovati, gospodar, gospodariti, — a) vrhovni, pretpostavljeni (1259v), — b) potčinjeni.
 798. *
 799. — nadziravati, nadzor, nadzornik, nadgledati, nastojnik.
 800. *
 801. — dozvoliti, dozvoljavati, dozvola, (povlastica 1276), dopustiti, dopuštati, dopuštanje, dopuštenje, dopust, dopusni, dopusnica (1484g), pustiti, puštati (485a), pripustiti, dati, (pristati 224), — trpeti, — a) smeti.
 802. *
 803. — zabraniti, zabranjivati, zabrana, zaprečiti, kratiti, zakratiti, (uskratiti 453b), zakričiti, zakrič, — nemoj, nemojte, (opozvati 398a).
 804. *
 805. — ućutkati, ćutkati, zapušiti usta (99).
 806. *
 807. — ovlastiti, ovlašćenje, ovlast, opunomoćiti, opunomoćitelj, opunomoćenik, punomoćnik, punomoć, punomoćije, punomoćstvo (1282b), — a) komisija, odbor.
 808. *
 809. — namorati, namoravati, primorati, primoravati, nagnati, nagoniti, naterati, prinuditi, prinuđavati, prinuda, prinudan, prisiliti, prisiljavati, siliti, silom, silimice, nasilu, prisilni, — ubrziti, ubrzati.
 810. *
 811. — obavezati, obaveza, obavezan, zadužiti, (dužan 1008), — podležati (1271).
 812. *
 813. — razrešiti, razrešavati, osloboditi, oslobođavati.
 814. *
 815. — tiranisati, tiranija, tiranin, tiranski, nasilan, nasilnik, nasilje, zulum, zulumćar, — podjarmiti, jaram, podvlastiti, potlačiti, tlačiti, tlačenje, potlačitelj, ugnjetavati, ugnjetač, gnjaviti, pokoriti, potčiniti, podvrgnuti, podvrći, pregaziti, (globiti 397a), — a) osiliti se, posiliti se, presiliti, — b) potišten, potištenost, potlačen, potlačenost.
 816. *
 817. — ukrotiti, krotiti, ukrotilac, ukrotitelj, ukrotiteljka, zauzdati, obuzdati, — a) neukrotljiv.
 818. *
 819. — titrati se, titranje.
 820. *
 821. — oprostiti, opraštati, oproštenje, oproštaj, oprost, prostiti, praštati, proštavati, da je prosto, izviniti, izvinjavati, izvinjenje, ispričati, ispričavati, isprika, gledati kroz prste, progledati kroz prste, odbiti (odbijati) na daru, — a) neoprostiv, neoprostljiv, (zamerati 464).
 822. strana 42
 823. — odobravati, odobravanje, — neka, akoće, bravo, aferim, (tapšati 85, pristati 224).
 824. *
 825. — priznati, priznavati, priznanje, priznat, pripoznati, pripoznavati, uvažiti, uvažavati, — doduše, (cenjen 858a, čuven 923, pristati 224).
 826. *
 827. — povlađivati, povlađivanje.
 828. *
 829. — zadovoljiti, zadovoljavati, ugoditi, ugađati, udovoljiti, povoljiti, (ugodnost 425).
 830. *
 831. — zabavljati, zabaviti, zabavljač, zanimati (173).
 832. *
 833. — šaliti se, našaliti se, pošaliti se, pošalica, šala (89), zbijati šalu, otšaliti, otšalica, — doskočica, dosetka.
 834. *
 835. — maziti, razmaziti, maženje, razmažen, pečiti, raspečiti, napustiti.
 836. *
 837. — častiti, čazben, gostiti, (gozba 139), — a) pokvasiti.
 838. *
 839. — negovati, nega, lebdeti, gledati, paziti.
 840. *
 841. — gajiti, odgajiti, odgajivač, uzgojiti, uzgoj, podizati, podići.
 842. *
 843. — pomoći, pomagati, pomoć, pružiti pomoć, priteći u pomoć, — samopomoć, — pomoćnik, pomagač, potpomoći, potpomagati, potpomagač, pripomoći (236), pripomoć, potpora, podupirati, podržavati, podrška, oslonac (944), — založiti se, zalagati se za koga, zauzeti se, zauzimati se za koga, boriti se za koga (504b), prihvatiti, prigrliti, ići na ruku, biti na ruci kome, (zvati u pomoć 454, olakšica 257, odmagati 485), — a) izraditi kome što.
 844. *
 845. — dobročinstvo, dobrotvor, dobrotvorka.
 846. *
 847. — izdržavati, izdržavanje, starati se, staranje, postarati se, zbrinuti, — hranitelj, hranilac, — hranjenik, — a) nezbrinut.
 848. *
 849. — koristiti, korist (11), pružiti korist, koristan, korisnost, hasniti, hasna, vajdisati, vajditi, vajda, služiti, poslužiti, (sredstvo 2355), valjati, vredeti, ići u prilog, probitačan, probitačnost, probitak, zauvar, zauhar, pruditi, interes, — a) dobar (958), podobar, bolji, poboljšati (se), popraviti, — odličan, izvrstan, izredan, savršen, je li čemu?, — povoljan, povoljnost, zgodan, zgoda, živa zgoda, poćudan, naoposlen, pogodan (823), pogodnost, nije zgorega, ugodan, ugodnost, udoban, udobnost, udesan, udesiti, podesan, umestan, umesnost (77), shodan, shodnost, celishodan (2334), uputan, pospešan, uspešan, efikasan, savetan (381), blagotvoran, čudotvoran, — b) nekoristan, nekorisnost, beskoristan, strana 43 beskorisnost, — nepovoljan (19), rđav (959), — naopako, (šteta 23, oštetiti 325).
 850. *
 851. — štititi, zaštititi, zaštićavati, zaštita, uzeti u zaštitu, pružiti zaštitu, zaštitni, zaštitnica, zaštitnik, zatočnik, braniti, odbraniti, odbrana, branik, odbranbeni, branilac, branitelj, branič, — samoodbrana, — čuvati, sačuvati, pričuvati, zakriliti, okrilje, — pripaziti, prigledati, gledati, zaklanjati, zakloniti, zaklon, sakloniti, — zastupati, pokrovitelj, pokroviteljka, pokroviteljstvo, (pobornik, 504b), — a) štićenik, branjenik, — b) nezaštićen,v) pribiti se uz koga.
 852. *
 853. — opravdati, pravdati, opravdanje.
 854. *
 855. — obezbediti, osigurati, osiguravati, osiguranje, osiguravanje, (siguran 26), — a) sačuvati, održati, održavati.
 856. *
 857. — izbaviti, izbavljati, izbavitelj, spasti, spasavati, spasenje, spasonosan, spasitelj, spasiteljka, (spasti se 13), oprostiti, kurtalisati, — lečiti, lek, — a) upustiti, upuštati.
 858. *
 859. — tešiti, utešiti, uteha, utešan, utešitelj (835), razgovarati, razgovoriti, — ublažiti bol.
 860. *
 861. — davaš nade, nadobudan, (pada 879, obećanje 372).
 862. *
 863. — preporučiti, preporučivati, preporuka, (agitovati 1235).
 864. *
 865. — hvaliti, hvala, pohvaliti, pohvala, pohvalan, pohvalnica, obasuti, obasipati hvalom, uzdizati u zvezde, dizati u nebesa, slaviti, slavopojka, slava (923), slavan, proslaviti, proslavljati, proslaviti se, ovenčati, uvenčati slavom, veličati, uznositi, preuznositi, kovati u zvezde, isticati, (kuditi 475), (aklamovati 85), — a) pomračiti slavu, baciti senku.
 866. *
 867. — laskati, laskanje, laska, laskav, laskavac, polaskati, temenati, — a) ulagivati se, ulagati se, ulažica, ulizivati se, ulizica, uvlačiti se, umiljavati se, umiliti se (856a), udvarati se, udvoriti se, udvaranje, udvarač, udvorica, dodvoriti se, pridvorica, skutonoša, čankoliz, (puzavac 67), — obletati, obigravati, — koketa, namiguša, — b) maziti, nežnost (440), tepati, — reč odmila (2370), od dragosti, — zlato, srce, duša.
 868. *
 869. — nagraditi, nagrađivati, nagrada, premija, napojnica, bakšiš, muštuluk, (raspisati nagradu 339).
 870. *
 871. — imati obzira, prizrenje, — a) bezobziran, bezobzirnost.
 872. *
 873. — uslužiti, usluživati, usluga, uslužan, uslužnost, — protivusluga, — služiti, dvoriti, — izići u susret, predusresti, strana 44 predusretati, predusretljiv, predusretljivost, susretljiv, učiniti ljubav, poslušati, — a) ponuditi se, preporučiti se, — b) neuslužan, nepažljiv, nepažnja, nepredusretljiv.
 874. *
 875. — posredovati, posredovanje, posrednik, posredništvo.
 876. *
 877. — ljubazan, ljubaznost, prijazan, prijaznost, prijatan, snishodljiv, snishodljivost, izvoleti, blagoizvoleti, (blagonaklon 856), — a) neljubazan, peljubaznost, osoran, osorljiv, osornost, nabusit, nabusitost, (obrecnuti se 473, prgav 849).
 878. *
 879. — nežan, nežnost, — blag, blagost, pitom, pitomost (501, 849a), — a) hladan, hladnoća, — rogušiti se, — b) grub, grubost, grubijan, brutalan, brutalnost, (svirep 513a).
 880. *
 881. — učtiv, učtivost, etikecija, uljudan, uljudnost, pristojan, pristojnost, pristojati se, — pažljiv, pažljivost, pažnja, ukazati pažnju, ukazivati pažnju, vaspitan, (predusretljiv 437), — a) neučtiv, neučtivost, neuljudan, neuljudnost, nepristojan, nepristojnost, neotesan, neotesanost (76).
 882. *
 883. — posetiti, posećivati, poseta, posetilac, pohoditi (579), — podvorenje, audijencija, — gost, gošća, gostinski, gostovati, gostoljubiv, gostoljublje, gostoprimstvo, — zvanik, zvanica, — došljak, pridošlica, prišiđeldija, — nezvan, — a) prijaviti, prijava, prijavnik, — posetnica, — b) otpustiti,v) pozvati, pozivati, poziv, pozivnica, — g) izaslati, izašiljati, izaslanik (1207a), pratiti, zapratiti, ispratiti, (poslati 280).
 884. *
 885. — dočekati, dočekivati, doček, primiti, primati, primanje, prijem, — ugostiti, — primiti oberučke.
 886. *
 887. — pozdraviti, pozdravljati, pozdrav, pozdravni, pozdravljanje, zdraviti se, pitati se, upitati se, javiti se, mirbožati se, božiti, nazvati (Boga), nazivati (Boga itd.), dobrodošlica, pomozi Bog, šta radite?, dobro jutro, dobar dan, dobro veče, dobra stiž, — a) otpozdraviti, otpozdrav, Bog ti pomogao, živ bio, — b) izručiti pozdrav.
 888. *
 889. — klanjati se, pokloniti se, poklon, poklonstven, naklon.
 890. *
 891. — oprostiti se, opraštati se, praštati se, oproštaj, pozdraviti se, zbogom, laku noć, do viđenja.
 892. *
 893. — pretstaviti, pretstaviti se, pretstavljati, upoznati, upoznati se.
 894. *
 895. — počastvovati, počast, odati počast, odavati počast, počasni, ukazivati čast, častiti, odati poštu, ukazati poštovanje (858), — dati prvenstvo, — a) udostojiti.
 896. strana 45
 897. — čestitati, čestitanje, čestitka, čestito, srećno, nek je sa srećom.
 898. *
 899. — blagodariti, izjaviti (izraziti) blagodarnost, zablagodariti, zahvaliti, zahvaliti se, zahvala, zahvalnost, zahvalnica, hvala.
 900. *
 901. — izviniti se, izvinjavati se, izvinjenje, odgovarati se, odgovoriti se, ispričati se, ispričavati se, isprika, (oprostiti 411).
 902. *
 903. — izjaviti saučešće, izjava saučešća.
 904. *
 905. — moliti, umoliti, zamoliti, namoliti, izmoliti, moljakati, molba, molben, molećiv, (molilac 1248), obijati tuđe pragove, (izmamiti 294), — a) uslišiti molbu, odazvati se, odziv, — b) odbiti, odbijati, oglušiti se, odreći, uskratiti, uskraćivati (402).
 906. *
 907. — preklinjati, kleti, kletva, zaklinjati, zakleti, kumiti, zakumiti, okukati moleći, tako ti…, aman, vapiti, vapijući, vapijanje, vapaj, — zvati u pomoć (364).
 908. *
 909. — prositi, prosjačiti, isprositi, isprosjačiti, prošnja, prošnjevina, prosjak, prosjakinja, prosjački, božjak, bogac, žebrak, džebrak, bogoraditi, (izmamiti 294).
 910. *
 911. — zahtevati, zahtev, tražiti, potražiti, potraživati, potraživanje, zatražiti, iskati, zaiskati, poiskati, — zapredati.
 912. *
 913. — zadirkivati, zadirnuti, dirati, dirnuti, darnuti, zadevati, zapodevati, zadesti, zajesti, zajedati, zajedljiv (461), zajedljivost, zagristi, zagrizati, pecati, peckati, peckalo, — cic.
 914. *
 915. — ismevati, potsmevati se, potsmehnuti se, potsmevanje, potsmeh, potsmevač, smejati se, rugati se, rug, ruga, ruglo, poruga, rugač, podrugivati se, podrugnuti se, podrugljiv, podrugljivost, podrugljivac, narugati se, izrugivati se, sprdati se, sprdnja, podmigivati se, — natovariti.
 916. *
 917. — izazivati, izazvati, izazivač, dražiti, — čikati, čiknuti, čik, začikivati.
 918. *
 919. — dosađivati, dosaditi, dosadan, uznemiravati, uznemiriti, zatrakivati, zafrkavati, navrsti se, napast, gnjaviti, ugnjaviti, gnjavaža, gnjavator, (dodijati 824).
 920. *
 921. — vređati, uvrediti, uvreda, naneti uvredu, uvredljiv, pogrda, pogrdan, darnuti, dirnuti u živac, pogoditi, ujesti, zajedljiv (457), — a) osetljiv, uvredljiv, nakraj srca, — uvređen (851).
 922. *
 923. — poniziti, ponižavati, poniženje, uniziti, unižavati.
 924. *

  strana 46

 925. — osramotiti, sramotiti, obrukati, brukati (1017), pogrditi, — kompromitovati.
 926. *
 927. — zamerati, zameriti, zamerka, manisati, zakerati, zakeranje, zakeralo, zakačka, uzeti za zlo, upisati u greh, čangrizati, džangrizati, čangrizalo, džangrizalo, čangrizalica, džangrizalica, — kritikovati (1125a), kritika, zakačiti, pocepati, (gledati kroz prste 411), — cepidlačiti, cepidlaka, sitničariti, sitničar, — a) zameriti se, (nemilost 856b).
 928. *
 929. — strog, strogost, oštar, oštrina, pooštriti, otsečan, stega, disciplina, disciplinovati, — a) muštrati, izmuštrati, — podviknuti, — secati, — b) blag, ublažiti.
 930. *
 931. — okriviti, kriviti, baciti, (oboriti, svaliti) krivicu na koga, (okrivljenik 1319), teretiti, bediti, obediti, obeđivati, nabediti, opasti, opadati, opadač, napasti, potvoriti, potvarati, potvora, panjkati, opanjkati, panjkalo, (ogovarati 476), napakovati.
 932. *
 933. — tužiti, tužakati, optužiti, optuživati, tužba (1293), optužba (1319), tužilac, optužitelj, sapirati, — a) optuženik.
 934. *
 935. — potkazati, potkazivati, potkazivač, prokazati, prokazivač, nasočiti, prosočiti, (prijaviti 365), — a) razgolititi, raskrinkati, (krinka 127).
 936. *
 937. — osuditi, osuđivati, osuda, izobličiti, izobličavati, žigosati, žig, povika.
 938. *
 939. — kazniti, kažnjavati, kazna, kažnjiv, kaštigovati, kaštiga, represivna mera, — a) naučiti pameti, pokazati, — odmazditi, odmazda, represalije (1203a), — b) iskihati, iskijati, platiti, iskusiti kaznu, (platiti glavom 3), — ispaštati, — v) pokajati grehe.
 940. *
 941. — prebaciti, prebacivati, prebacivanje, koriti, prekoriti, prekoravati, prekor, prekoran, ukoriti, ukoravati, ukor, pokor, ispreskakati.
 942. *
 943. — grditi, grdnja, izgrditi, karati, pokarati, iskarati, huliti, izbrusiti, izružiti, ružiti, naružiti, — vikati, naviknuti, napadati, napasti, iskrpiti, krpiti, očitati (bukvicu, vakelu), natrljati nos, mal’ ga nije u top metnuo, siktati, — zloća, (psovati 474).
 944. *
 945. — obrecnuti se, obrecivati se, nabrecivati se, brecati se, natresati se, izdirati se, izderati se, izdrati se, izvikati se, okositi se, oseći se, opor, (osoran 439a).
 946. *
 947. — psovati, psovanje, psovka, opsovati, ispsovati, (ružiti 472).
 948. *
 949. — kuditi, pokuditi, skuditi, ocrniti, (hvaliti 433).
 950. *

  strana 47

 951. — ogovarati, ogovoriti, olajavati, otrcavati, izvikati, ozloglasiti, (panjkati 466), — prišiti, čikarma.
 952. *
 953. — klevetati, oklevetati, kleveta, klevetnik, oblagati, oblagivati, nalagati (1357).
 954. *
 955. — proklinjati, prokleti, prokletstvo, prokletinja, proklet, kleti, kletva, ukleti, anatemisati, anatema.
 956. *
 957. — lagati, laž, lagarije, laža, lažov, lažac, lažljivac, laživac, lažovčina, lažljivica., lažljiv, lažljivost, slagati, prolagati se, nadlagivati se, zalagivati, zalagati, izlagati (294), polaža, polažica, paralaža, trčilaža, presna laž, — a) izmisliti, izmišljati, izmišljavati, izmišljač, izmišljalo, izmišljotina, izvijati, ispredati, isisati iz prstiju, — gatka.
 958. *
 959. — uterati u laž, uterivati, ugnati, ugoniti u laž.
 960. *
 961. — varati, varanje, varljiv, varljivost, varalica (1340), varalac, varka, prevariti, prevara, svarati, zavarati, izvarati (294), obmanuti, obmanjivati, obmana, podvaliti, podvaljivati, podvala, podvaladžija, smicalica, ujdurma, kaišariti, ukaišariti, kaišar, kaiš, udariti kaiš, kalašiti, kalaš, — nasaditi, nasamariti, nasapuniti, nagaravati, namagarčiti, vući za nos, igrati šorkape s kim, prelastiti, prelašćivati, himba, himben, (podmukao 69, zavesti 393), — a) nadmudriti, nadmudrivati, — doskočiti, — manevar, lukavstvo.
 962. *
 963. — podmetnuti, podmetati, poturiti, poturati.
 964. *
 965. — protestovati, protest, uložiti protest, pogovor, protiviti se (225), (izviždati 86).
 966. *
 967. — prkositi, prkošenje, prkosan, prkos, uprkos, inat, terati inat, uinat, zainat.
 968. *
 969. — sprečiti, sprečavati, sprečica, zaprečiti, zapreka, prečiti, isprečiti se, prepreka, prepona, smetati, smesti, smetnja, ometati, omesti, kočiti, — sputavati, sputati, sputiti, osujetiti, osujećenje, stati na put, izigrati, pomrsiti račune, — onemogućiti, otkloniti, otklanjati, — odmoći, odmagati, — potkopati, potkopavati, podrivati, — zadržati, zadržavati, uzdržati, uzdržavati, — a) propustiti, propuštati, pustiti (401), — b) uprkos, ipak (2354g), (pomagati 422, prokrčiti put 260b).
 970. *
 971. — preduprediti, predupređivati, predohrana, preventivna mera, (preduhitriti 236b).
 972. *
 973. — svetiti se, svetiti, osvetiti se, osvetiti, osveta, osvetljiv, osvetljivost, osvetoljubiv, osvetoljublje, osvetnik, — naplatiti se, — pokajati, (zlopamtilo 855).
 974. *

  strana 48

 975. pretiti, pretnja, popretiti, zapretiti, pripretiti, pokazati zube.
 976. *
 977. — izbegavati, tuđiti se, otuđiti se, — a) bojkotovati, bojkot.
 978. *
 979. — zanemariti, zanemarivati, zapostaviti, zapostavljati.
 980. *
 981. — napustiti, napuštati (247), ostaviti (se), ostavljati, okaniti se, otkaniti se, proći se, — odreći se, (odustati 226).
 982. *
 983. — otresti se, oprostiti se, osloboditi se, otarasiti se, rešiti se, skinuti s vrata, odgurnuti, odrinuti, (udaljiti 755).
 984. *
 985. — isključiti, isključivati, istisnuti, istiskivati.
 986. *
 987. — zbaciti, zbacivati, svrći, svrgnuti, svrgavati.
 988. *
 989. — izdajstvo, izdaja, izdati, izdavati, izdajica, izdajnik, izdajnica, izdajnički, — odati, odavati, — izneveriti, neveran, nevera, nevernik, veroloman, verolomstvo.
 990. *
 991. — uhoditi, uhoda, špijunisati, špijun, špijunaža, žbir.
 992. *
 993. — vrebati, prežati, kebati, vrzati, zaseda, (uvrebati 499).
 994. *
 995. — goniti, gnati, ganjati, gonati, nagoniti, nagnati, ugoniti, ugnati, izgoniti, izgnati, izagnati, odgoniti, odagnati, razgoniti, razagnati, progoniti, proganjati, prognati, pognati, dognati, prignati, prigoniti, sagnati, sagoniti, gonjenje, gonitelj, pogon, terati, naterati, uterati, isterati, oterati, rasterati, rasterivati, proterati, proterivati, doterati, priterati, preterati, saterati, sterati, poterati, potera, juriti, najuriti, izjuriti, odjuriti, razjuriti, pojuriti, sjuriti, vijati, povijati, puditi, raspuditi, zajmiti, zaokupiti, savitlati, rasplašiti, krenuti (212), ne dati priviriti (578).
 996. *
 997. — uhvatiti, hvatati, pohvatati, uvrebati, uprežati, ukebati, sačekati, (vrebati 497), — a) klopka, zamka, — b) dolijati.
 998. *
 999. — svađati se, svaditi se, svađa, posvađati se, posvaditi se, svađalica, svađalo, svadljiv, inatiti se, inat, inadžija, gložiti se, gloženje, kavžiti se, kavga, kavgadžija, kavgu zapodesti (zapodenuti, zadenuti, zadevati, zapodevati, zametnuti, zametati), — koškati se, pokoškati se, porečkati se, sporečkati se, sporečiti se, pokarati se, pokarljiv, podžaveljati se, pozubati se, dohvatiti se, krviti se, pokrviti se, klati se, poklati se (504), bočiti se, — prepirati se, prepirka, pravdati se, pregoniti se, džapati se, (zadevica 505), — naletica, ukoljica, prznica (849), — pržnja, — a) spor, sporan, — raspra.
 1000. *

  strana 49

 1001. — pomiriti se, pomiriti, pomirenje, pomirljiv, pomirljivost, izmirite se, izmiriti, izmirenje miriti se, miriti, — zagladiti, arbitraža (1206), — pitom (440), — a) razvaditi, razvađati, razvađač, — b) nepomirljiv, nepomirljivost, (zadrt 235), — v) slagati se, sloga (389a), složan, složno, sloški, jedinstvo, — g) mir, miroljubiv, miroljubivost, — d) rušimir.
 1002. *
 1003. — spletkariti, spletka, spletkaš, spletkašica, pletkaš, smutljivac, smutnja, petljanac, roviti, intrigirati, intrigant, intriga, — zakuvati.
 1004. *
 1005. — takmičiti se, takmac, utakmica, nadmetati se, utrkivati se, naticati se, natečaj, (raspisati natečaj 339), meriti se, ogledati se, konkurisati, konkurencija, konkurent, — suparnik, suparništvo, — protivnik, — a) pobediti, pobedilac, dobiti.
 1006. *
 1007. — boriti se, borba, borben, ratoboran (1453b), nositi se, uhvatiti se ukoštac, biti se, pobiti se, boj, dvoboj, ubojica, tući se, potući se, tuča, čupati se, počupati se, gušati se, pogušati se, gušanje, klati se, poklati se, krviti se, pokrviti se, iskrviti se, — poprište, — a) neprijatelj, protivnik, protiv, — b) pobornik, boriti se za… (422).
 1008. *
 1009. — zavaditi se, zavaditi, zavada, svaditi, posvaditi, posvađati se, posvaditi se, svađa, zadevica, razdor, nesloga, nesložan, razmirica, međusobica, trvenje, — omraziti se, omraziti, omraza, mraziti se, mraziti, mražnja, mraženje, smraziti, (omrznuti 855), — a) neprijatelj, neprijateljica, krvni neprijatelj, neprijateljski, neprijateljstvo, dušmanin, dušmanski, dindušmanin, krvnik, zlotvor, — b) zaoštreni odnosi, zaoštriti se, zapeti, zategnuti odnosi, zategnutost, (pomiriti 501).
 1010. *
 1011. — sukobiti se, sukob, (sudar 1877), — razračunati se, prečistiti račune.
 1012. *
 1013. — napasti, napadati, napad, napadač, napasnik, navaliti, navaljivati, nadreti, nadirati, naleteti, naletati, nalet, naletica, nasrnuti, nasrtati, nasrtljiv, nasrtljivost, nasrtač, nasrtača, nasrtljivac, nasrtaj, napastvovati, kidisati, ustremiti se, sunuti, zagnati se, zaleteti se, udariti, udarati, skočiti, baciti se, skleptati, skleptati se, splahtati, potegnuti (nož na koga), — prepad, — atentat, atentator, — ispad, — dočekati, — a) poštedeti, pošteda, ostaviti na miru. — b) primiti borbu.
 1014. *
 1015. — odbiti, odbijati, suzbiti, suzbijati, sabiti rogove, odoleti, odolevati, (opirati se 225), otpor, dati otpor, otporan, otpornost, (obezoružati 391a), — a) bezotporan, bezotpornost, — b) otrpeti, progutati, — v) braniti se, odbrana.
 1016. *

  strana 50

 1017. — okomiti se, izuzeti se, ispiraziti se, ispizmiti se, uzeti na zub, imati zub na koga, imati pik, — raditi o glavi, — a) iskaliti se (83).
 1018. *
 1019. — savladati, svladati, nadvladati, prevladati, nadjačati, nadbiti, pobediti, pobeda, pobedan, pobedonosan, pobednik, pobedilac, — osvojiti, — nadmoćan, nadmoćnost, — a) pritesniti, prikleštiti, (škripac 19), — b) podleći,v) neravna borba.
 1020. *
 1021. — vezati, ulaktiti, — uhvatiti, spetljati.
 1022. *
 1023. — tući, istući, tuča, pretući, biti, izbiti, udariti, udarati (727), izudarati, udariti po ciku, udariti po zvezdi, udarac, mlatiti, mlatnuti, izmlatiti, premlatiti, isprebijati na mrtvo ime, prebiti, lemati, izlemati, devetati, izdevetati, batinati, izbatinati, batine (1335), voštiti, izvoštiti, voštac, izviskati, ćušati, ćušiti, ćuška, šibati, šinuti, ošinuti, išibati, šiba, kamdžijati, vreznuti, šljisnuti, maznuti, klepnuti, zaklepak, šopiti, šopati, odalačiti, odajačiti, odalamiti, odadreti, genuti, haknuti, krnuti, munuti, opaučiti, opaliti, grunuti, gruvati, potegnuti, zvrcnuti, zvrcati, zvrčka, okrpiti, raspaliti, šakatati, šaketati, zašačiti, ošamariti, šamarati, išamarati, šamar, opaliti, prišiti šamar, zviznuti šamar, priušiti, priušak, zaušnica, zaušak, zaušiti, iščibukati, izlupati, makljati, propustiti kroz ruke, udariti klempe, batine, ocepiti (odvaliti, udariti) batine, degenek, silne, bubotak.
 1024. *
 1025. — mučiti, izmučiti, namučiti, mučitelj, (muka 21), kinjiti, nakinjiti, kinjenje, kinjba, patiti, napatiti, zlostaviti, zlostavljati, mrcvariti, izmrcvariti, kostolomiti, — a) svirep, svirepost, surov, surovost, zver, zverski, zverstvo, krvožedan, krvoločan (517b), krvolok, divalj, divljak, divljaštvo, podivljati, ostrviti se, — varvarin, varvarski, varvarstvo, (grub 440b).
 1026. *
 1027. — obeščastiti, silovati, silovanje, (obljuba 1359, preljuba 1360).
 1028. *
 1029. — škoditi, naškoditi (325), uditi, nauditi, natruniti, zakačiti, napakostiti, nazlobiti, podmetnuti nogu, izvući asuru, — učiniti nažao.
 1030. *
 1031. — upropastiti, upropašćivati, urnisati, satrti, satirati, doakati, poraziti, sprigati, smrsiti konce, doći glave, — dokusuriti, — a) poštedeti, pošteda, (nepoštedno 853a).
 1032. *
 1033. — ubiti (se), ubijati, poubijati, pobiti, ubiti na mestu, ubilac, ubica, ubilački, ubistvo (1363), ubojstvo, moriti, umoriti, umorstvo, potući, dotući, pritući, satrti, zatrti (310), tamaniti, potamaniti, utamaniti, utamanjivati, strana 51 pokositi, pomoriti, umlatiti, pomlatiti, uplejati, smaći, smaknuti, pogubiti, pogubljenje, streljati, puškarati, usmrtiti, smrtonosan, (raditi o glavi 509), — linčovati, — samoubistvo, samoubica, harakiri, — a) udaviti (se), zadaviti, zavrnuti šiju, — b) zaklati (se), klati, poklati, priklati, pokolj, proliti krv, legla krv, krvožedan (513a), klanica, kasapiti, iskasapiti, kasapnica, — v) obesiti (se), vešati, povešati, — g) raspeti, razapeti, raspinjati, — d) otrovati (se), trovati, trovanje, trovač, trovačica (2145), — đ) spaliti (1900).
 1034. *
  * *
 1035. — nalaziti se, nahoditi se, naći se, biti, prebivati, prebivalište, zateći se, desiti se, obreti se, obresti se, baviti se, boraviti, boravak, boravište, letovati (2310b), zimovati (2310g), — daniti, danovati, danjivati, predaniti, danik, danište, — noćiti, prenoćiti, zanoćiti, noćište, prenoćište, konačiti, (konačište 1536), konakovati, ukonačiti, konak.
 1036. *
 1037. — ostati, ostajati, zaostati, ostanak, zadržati se, zatrajati, časiti, počasiti, začamati, zabaviti se, pozabaviti se, zamajati se, zasedeti se, zagovoriti se, — ne izbijati, — a) zadržati, zagovoriti, zagovarati, zabaviti.
 1038. *
 1039. — stanovati, stanovnik, stanovnica, stanar, stan, stanbeni, nastaniti se, smestiti se, ugnezditi se, sedeti, sedište, — otsesti, otsedati, — boraviti, boravak, boravište, obitavati, obitavalište, prebivati, prebivalište, živeti, nastavati, — useliti se, useljavati se, useljenje (595), — naseliti (se), naseljen, naselje, nastaniti se, napučiti, napučen, — dom (1718), domaći, doma, odomaćiti se, sklonište, skrovište, (pust 2005v).
 1040. *
  * *
 1041. — stav, zauzeti stav, držati se, držanje, — namestiti se, nameštati se.
 1042. *
 1043. — stajati, stojati, prestajati, otstajati, stati, stojećke, dostati (1994b), — postaviti se, — dubiti, — a) ustati, ustajati, dignuti se, dići se, dizati se, podići se.
 1044. *
 1045. — človiti, stajati raste.
 1046. *
 1047. — propeti se, propinjati se, — a) protegnuti se, protezati se, protegliti se, opružiti se, ispružiti se, — b) otoboljiti se, otoboliti se, otomboljiti se.
 1048. *
 1049. — raskoračiti se, raskrečiti se, krečiti se, krečiti ioge, raščepiti se, razapeti se, raspinjati se, razmetati noge, — a) sastaviti noge.
 1050. *
 1051. — sedeti, sedište, presedeti, otsedeti, — krilo, — a) sesti, sednuti, sedati, zasesti, posedati. strana 52 posaditi se, — b) posaditi, sesti (nekoga).
 1052. *
 1053. — klečati, poklečke, — a) kleknuti, pokleknuti, poklecivati.
 1054. *
 1055. — čučati, čečati, — a) čučnuti.
 1056. *
 1057. — uskakavčiti noge, (skrstiti ruke 550).
 1058. *
 1059. — sagnuti se, saginjati se, sagibati se, pognuti se, nagnuti se, naginjati se, nakloniti se, poguriti se, zguriti se, guriti se, pogrbiti se, — nadneti se, — šćućuriti se, — nikom, ničke, ničice, — a) natrćiti se, trćiti se, — b) zgrčiti se, zgučiti se, sabiti se, — v) usturiti se, zaturiti se, — isprsiti se.
 1060. *
 1061. — ležati, naležati se, preležati, leškariti, — poleđuške, naleđuške, naleđaške, potrbuške, porebarke, sumitice, — a) leći, legnuti, legati, polegati, pružiti se, opružiti se, izvaliti se.
 1062. *
 1063. — ploviti, plivati.
 1064. *
 1065. — lebdeti.
 1066. *
 1067. — visiti,a) obesiti se (517v).
 1068. *
 1069. — pribiti se, pribijati se, priviti se, privijati se, zbiti se, priljubiti se, sljubiti se, prionuti (614).
 1070. *
 1071. — nasloniti se, naslanjati se, naslon, osloniti se, oslanjati se, potsloniti se, navaliti se, zavaliti se, — nalaktiti se, podnimiti se.
 1072. *
 1073. — odupreti (se), odupirati (se), upreti, upirati, — poštapati se.
 1074. *
 1075. — opkoračiti, opkročiti, opkoračke.
 1076. *
 1077. — mrdati, mrdnuti, vrdati, ševrdati, vrteti se, vrpoljiti se, vrcati se, uzvrteti se, uzvrpoljiti se, meškoljiti se, promeškoljiti se, migoljiti se, — praćakati se, praćati se, praćnuti se, prućati se, koprcati se, bacakati se, bacati se, gicati se, ritati se, (oživeti 554).
 1078. *
 1079. — mirovati, mir, miran.
 1080. *
 1081. okretan, okretnost, hitar, hitrost, hitrina, lak, lakac, lakić, brzonog, — kočoperan (60).
 1082. *
 1083. — trom, tromost, otrometi, mlitav, mlitavost, omlitaveti, mlitonja, — nezgrapan, krut.
 1084. *
 1085. — okrenuti se, okretati se, obrnuti se, obrtati se, osvrnuti se, osvrtati se, obazreti se, obazirati se, obzirati se, — a) bezobzirce, bezobzirke.
 1086. *
 1087. — previjati se, previti se, uvijati se.
 1088. *

  strana 53

 1089. — slegnuti ramenima, sleći, slegati, sažeti.
 1090. *
 1091. — klimnuti glavom, klimati, mahati (639), mahnuti, odmahnuti, — a) prekloniti glavu, prikloniti, prignuti, oboriti, spustiti glavu, — b) dići, podići glavu.
 1092. *
 1093. — mlatati (rukama), mlatarati, mahati (639), mahnuti, odmahnuti.
 1094. *
 1095. — pljeskati, pljesnuti, tapšati, — a) busati se, gruvati se.
 1096. *
 1097. — mašiti se, mašati se, segnuti se, sezati se, pružiti (ruku), pružati, domašiti, domašaj, dosegnuti, doseći, doseg, dokučiti, dohvatiti (se), — a) uhvatiti (se), hvatati (se), prihvatiti, prihvatati, poduhvatiti, obuhvatiti, uzeti, obuzeti, obuzimati, obujmiti, držati, pridržati, pridržavati, — zagrabiti, zahvatiti, zahvatati (283), (pustiti 654).
 1098. *
 1099. — skrstiti (ruke, noge), prekrstiti, — a) podbočiti se.
 1100. *
 1101. — tupkati, tapkati.
 1102. *
 1103. — klecati, klecanje.
 1104. *
 1105. — kretati se, kretanje, pokrenuti se, micati se, maći se, maknuti se, pomaći se, premestiti se, šenuti se, potamo se, — oživeti, život, — a) trag, sled, stopa.
 1106. *
 1107. — ići, hoditi, ushodati se, hod, gresti, gredom, uzgred, usput, grnuti, nagrnuti, navaliti, nagnuti, vrveti, povrveti, — muvati se, uzmuvati se, ustumarati se, uspropadati se, — špartati, (šetati 122), — a) preći, prelaziti, prevaliti.
 1108. *
 1109. — stati, stajati, stati cipom, stati kao ukopan, staniti se, zaustaviti se, ustaviti se, ustavljati se, zastati, zastanak, — a) zapreti.
 1110. *
 1111. — pešačiti, pešak, pešački, pešice, peške, a) klancati.
 1112. *
 1113. — koračati, koračiti, koraknuti, kročiti, (prekročiti 585), korak, krok, pružiti korak, — stupiti, stupati, — usitniti, — čepati, — a) gaziti, zagaziti, ugaziti, izgaziti, gacati, šljapati.
 1114. *
 1115. — trčati, trčkati, trčkarati, trčkariti, otrčati, protrčati, potrčati, dotrčati, pretrčati, pritrčati, utrčati, istrčati, strčati, strkati, istrkati, ustrčati, rastrkati se, rastrčati se, trk, trka, trkač, juriti (209), odjuriti, dojuriti, projuriti, jurnjava, poleteti, leteti, razleteti se, priteći, (bežati 603).
 1116. *
 1117. — skočiti, skakati, skoknuti, skakutati, preskočiti, priskočiti, doskočiti, otskočiti, otskakati, otskok, uskočiti, uskakati, iskočiti, poskočiti, poskakivati, potskočiti, potskakivati, skok, strana 54 skakalište, — trupački, trupačke, uskonke, uvreten, — a) cupkati, pocupkivati.
 1118. *
 1119. — teturati se, zateturati se, gegati se, povoditi se, zavoditi se, zavesti se, batrgati se, vrludati, gambati, šepeljiti, ići uraskorak.
 1120. *
 1121. — hramati, hrom, ćopati, ćopav, šantati, šantav (2109đ).
 1122. *
 1123. — poštapati se, ići na štakama., štake, — a) ići na štulama, štule, gigalje, hodulje.
 1124. *
 1125. — puzati, puziti, dopuziti, puzećke, puzećki, bahuljati, pobaučke, požapke, četvoronoške, gamizati, gmizati, gmiziti, izgamizati, mileti, izmileti, domileti, razmileti se, kopirati.
 1126. *
 1127. — peti se, penjati se, uspeti se, uspinjati se, ispeti se, popeti se, pripeti se, pripinjati se, pentrati se, puzati se, uspuzati se, verati se, uzići, uzaći, uzilaziti, uzlaz, — a) lestve, lestvice, merdevine, stube.
 1128. *
 1129. — sići, silaziti, silazak, silaz, skinuti se, spustiti se, snimiti se.
 1130. *
 1131. — pasti, padati (2258), spasti, spadati, ispasti, ispadati, popadati, zapasti, upasti, upadati, padanje, pad, (iskliznuti 654a), srušiti se, survati se, preturiti se, skljokati se, skrhati se, stropoštati se, strovaliti se, strmoglaviti se, strmoglav, strmoglavce, strmoglavice, strmeknuti se, sunovratiti se, sunovrat, sunovratice, glavačke, tresnuti, ljosnuti, prućiti se, izdužiti se, — otisnuti se, omaći se, omaknuti se, omicati se, — nauznak, nauznačice, — a) dočekati se.
 1132. *
 1133. — posrnuti, posrtati, posrtaj, — spotaći se, spoticati se, — pokliznuti, okliznuti se, oklizati se, — saplesti se, splesti se.
 1134. *
 1135. — voziti se, vozati se, vožnja, vozarina, odvesti se, dovesti se, izvesti se, provesti se, prevesti se, navesti se, — a) sanjkati se, sankati se, — b) jedriti, dojedriti, odjedriti, izjedriti, — v) leteti, odleteti, doleteti, uzleteti (1886a), let.
 1136. *
 1137. — jahati, odjahati, dojahati, izjahati, projahati, prejahati, jahač, jahačica, jahaći, jezditi, odjezditi, dojezditi, projezditi, prejezditi, — dokasati, otkasati (1697ž), — konjanik, konjik, binjadžija, — a) uzjahati, pojahati, posesti, usesti, binjtaš, binjaktaš, — b) sjahati.
 1138. *
 1139. — plivati, pliti, zaplivati, otplivati, doplivati, isplivati, preplivati, plivanje, plivač, plivačica, plivalište.
 1140. *
 1141. — gnjurati se, zagnjuriti se, roniti, zaroniti, izroniti, — strana 55 a) bućnuti, bućkati, — brčkati se.
 1142. *
 1143. — doći, dolaziti, pridoći, pridolaziti, pridošlica, naići, dolazak, pridolazak, priliv, došljak, stići, stignuti, stizati, (dopreti 2245), prispeti, dohoditi, dohod, dojezditi, — dokasati, dokaskati, — stasati, bahnuti, banuti (962), rupiti, dovući se, dovlačiti se, dotepsti, dotepenac, prišiđeldija, — a) izostati, izostajati, izostanak, nedolazak.
 1144. *
 1145. — otići, odlaziti, odilaziti, odlazak, udaljiti se, udaljivati se, gubiti se, izgubiti se, očistiti se, čistiti se, iskrasti se, ukrasti se, otšunjati se, odvulati se, odvući se, otumarati (591), munuti štuknuti, — maći se, maknuti se, micati se, odmaknuti se, odmaći se, tornjati se, otperjati, napustiti (neko mesto), (bežati 603), — odbi!, nazad!.
 1146. *
 1147. — vratiti se, povratiti se, povratak, — a) nepovrat, nepovratno, bespovratno, nedođin, nedođija.
 1148. *
 1149. — napredovati, napredovanje.
 1150. *
 1151. — otstupati, otstupiti, otstupanje, povući se, povlačiti se, povlačenje (228).
 1152. *
 1153. — poći, polaziti, polazak, polazni, krenuti, krenuti se, kretati, kretanje, pokret, otisnuti se, uputiti se, jurnuti.
 1154. *
 1155. — prići, prilaziti, prilaz, prilazak, pristupiti, pristupati, pristup, pristupačan, pristupačnost, dostupan, stupiti, stupati, primaći se, primicati se, prikučiti se, (pripustiti 401), približiti se, približavati se, — uneti se (nekome u lice), unositi se, — priskočiti, privući se, privlačiti se, prikrasti se, prikradati se, prišunjati se, dokrasti se, dokradati se, priviriti, — a) nepristupan, nepristupačan, — b) sklonit, skrovit.
 1156. *
 1157. — svratiti, svraćati, uvratiti se, uvraćati se, navratiti se, navrnuti, svrnuti se, uvrnuti se, posetiti (442), posećivati, pohoditi, pohađati, poseta, posetilac, posetnik, pohod, pohađanje, polaziti, obići, obilaziti, zaći, zalaziti, zarediti, (ulaznica 168).
 1158. *
 1159. — proći (pokraj), prolaziti, prolaz, prolazak, prolaznik, promaći, promicati, prominuti, minuti, razminuti se, mimoići, mimoići se, razmimoići se, razmimoilaziti se, — uzgred, gredom, mimogred, — provući se, prokrasti se.
 1160. *
 1161. — obići (oko), obilaziti, zaobići, zaobilaziti.
 1162. *
 1163. — zamaći, zamaknuti, zamicati, zaminuti, zaići, zaći, zalaziti.
 1164. *
 1165. — ući, uići, ulaziti, ulazak, (ulaznica 168), — stupiti, stupati, — prodreti, prodirati, strana 56 provaliti, uvući se, ušunjati se, ugurati se.
 1166. *
 1167. — izaći, izići, izlaziti, izilaziti, izlazak, ishoditi, istupiti, izvući se, izvlačiti se, iskrasti se, iskradati se, — išetati.
 1168. *
 1169. — preći (preko), prelaziti, prelaz, prelazak, prekoračiti, prekročiti.
 1170. *
 1171. — proći (kroz), prolaziti, prolaz, prolazak, promaći, promicati, provući se, progurati se, probiti se, prokrasti se.
 1172. *
 1173. — skloniti se, sklanjati se, sklonište, ukloniti se, uklanjati se, izmaći se, izmicati se, skrovište, pribežište, utočište (13).
 1174. *
 1175. — zavući se, zavlačiti se, zabiti se, zabijati se.
 1176. *
 1177. — podvući se, podvlačiti se.
 1178. *
 1179. — sakriti se, skriti se, kriti se, skrivalište, pritajati se, pritajiti se, utajati se, (maska 127).
 1180. *
 1181. — lutati, odlutati, lutalica, tumarati, tumaralo, tumarača, otumarati (573), vrljati, bavrljati, švrljati, basati, trapati, trljati, vardati, bludeti, landati, landarati, potucati se, potucnja, — a) zalutati, zabasati, zabludeti, zavrljati, zastraniti, zaići, zailaziti, zaći, zalaziti.
 1182. *
 1183. — skitati se, proskitati se, otskitati, skitnja, skitač, skitnica, lunjati, lunjati se, smucati se, lolati se, probisvet, protuva, — sampas.
 1184. *
 1185. — šunjati se, došunjati se, otšunjati se, išunjati se, vrzmati se, vrsti se, vrzati se, fulati se, vulati se, vući se, vucinjati se, vucarati se, motati se.
 1186. *
 1187. — putovati, putovanje, put, otputovati, doputovati, proputovati, putujući, putni, putnik, putnički, saputnik, saputnica, — poputnina, putnina, putni trošak, — putovođa, vodič (609), — putopis, putopisac, — izlet, — a) prtljag, prtljažni.
 1188. *
 1189. — seliti se (520), seliti, seljakati se, seoba, selidba, otseliti se, otseljenik, iseliti se, iseljenik, iseljavati se, preseliti se, preseljavati se, raseliti se, raseljavanje, raselje, raseljavati se, — a) naseliti (se), naseljavati se, useliti se, useljavati se, useljenik, doseliti se, doseljavati se, doseljenik, naselje, naseobina, naseljenik, došljak, (starosedelac 2005v).
 1190. *
 1191. — sresti, sresti se, sretanje, susret, sretilac, sretalac, susresti, sretati, presresti, presretati, naići, nailaziti, nabasati, natrapati, udariti (na), nagaziti, sukobiti se, sukobljavati se, skobiti se.
 1192. *

  strana 57

 1193. — stići, stignuti, stizati, pristići, pristizati, sustići, sustizati, — a) preteći.
 1194. *
 1195. — izmaći, izmicati, odmaći, odmaknuti, odmicati, prestići, prestizati, preteći, prednjačiti, isprednjačiti, prethoditi, — prethodnik, preteča (2304).
 1196. *
 1197. — zaostati, zaostajati.
 1198. *
 1199. — sledovati, slediti, pristati (uz), pristajati.
 1200. *
 1201. — pratiti, ispratiti, ispraćaj, dopratiti, otpratiti, popratiti, pratnja, pratilac, pratilica, sprovesti, sprovoditi, sprovod, — svita, tevabija, — ustopice, ustopce, u stopu, nazorice, — prilepiti se, (prišipetlja 231).
 1202. *
 1203. — zateći, zaticati, zadesiti, desiti, naći, zastati.
 1204. *
 1205. — bežati, bežanje, bežanija, begati, beg, bekstvo, begunac, begunica, zbeg, pobeći, prebeći, pribeći, pribežište, odbeći, izbeći, izbeglica, dobeći, razbeći se, umaći, umaknuti, strugnuti, strugati, uteći, zagrepsti, nadati se (u bekstvo), nagnuti (begati), šmignuti, šmugnuti, ohladiti, uhvatiti maglu, zdimiti, kidnuti, klisnuti, perjati, pramati, izadreti, izadirati.
 1206. *
 1207. — peti, penjati, ispeti, popeti, (spustiti 644).
 1208. *
 1209. — oboriti (630), obarati, obaliti, tresnuti, brečiti.
 1210. *
 1211. — držati, pridržati, održati, držati se za koga.
 1212. *
 1213. — oteti se, otimati se, otrgnuti se, — a) otrgnuti, odvojiti, — otstraniti.
 1214. *
 1215. — nositi, u naručju, nakrkače, — a) cucati, cupkati.
 1216. *
 1217. — voditi, vođ, vođa, voćstvo, putovođa, vodič (594), slepčovođa, vodati, vadati, odvesti, odvoditi, dovesti, dovoditi, dovod, dovodni, izvesti, izvoditi, uvesti, uvoditi, navesti, navoditi, privesti, privoditi, predvoditi (2260), provesti, provoditi, provađati, provodati, povesti, prevesti, prevoditi, zavesti, zavoditi, uzvesti, uzvoditi, svesti, svoditi, — izjaviti, najaviti (stado), — kalauziti, kalauz.
 1218. *
 1219. — vratiti, vraćati.
 1220. *
  * *
 1221. — potapkati, tapkati, potapšati, tapšati.
 1222. *
 1223. — rukovati se, ručiti se.
 1224. *
 1225. — milovati, pomilovati, milovanje, gladiti, pogladiti, blazniti, — a) češkati, šašoljiti.
 1226. *
 1227. — grliti, zagrliti, zagrljaj, obgrliti, prigrliti, pribiti se (535), obisnuti, pasti oko vrata.
 1228. strana 58
 1229. — ljubiti, poljubiti, izljubiti, poljubac, celivati, celiv, cmoknuti, cmakati, paciti, — rukoljub, — a) obljubiti, obležati.
 1230. *
 1231. — golicati, zagolicati, škakljati, — a) golicav, škakljiv, tugaljiv, golicavost, škakljivost, tugaljivost.
 1232. *
 1233. — štipati, ištipati, uštinuti, štipnuti, štipkati.
 1234. *
 1235. — očepiti, čepati.
 1236. *
 1237. — gurati, gurati se, gurnuti, gurnjava, izgurati, tiskati, tiskati se, otisnuti, otiskivati.
 1238. *
 1239. — gnjaviti, ugnjaviti, prignjaviti.
 1240. *
 1241. — gaziti, zgaziti, pogaziti, izgaziti, nagaziti, ugaziti, — pregaziti, povoziti.
 1242. *
 1243. — daviti, zadaviti, udaviti, pridaviti, podaviti, gušiti, zagušiti, zagušivati, ugušiti, ugušivati.
 1244. *
 1245. — grepsti, grebati, izgrepsti, izgrebati, ogrepsti, ogrebati, ogrebotina, grebotina.
 1246. *
 1247. — ujesti, ujedati, izujedati, ujed, ugristi, ugrizati.
 1248. *
 1249. — bosti, ubosti, ubod, žacnuti, žacati, pecnuti, pecati, pečiti (660).
 1250. *
 1251. — proburaziti, rasporiti, razbučiti (679).
 1252. *
 1253. — kamenati, kamenovati.
 1254. *
 1255. — raniti, obraniti, oranjaviti, rana (2136a), zadati ranu, povrediti, uvrediti, povreda, ozlediti, ozleda, — razbiti glavu, — opahnuti.
 1256. *
  * *
 1257. — uspraviti, uspravljati (2250).
 1258. *
 1259. — izvrnuti, izvrtati, prevrnuti, prevrtati, preturiti, preturati, prevaliti, strovaliti, strovaljivati, obaliti, prekrenuti, prekretati, oboriti (605), obarati, tumbati, tumbe, izvratiti, — iskrenuti, nakrenuti, nagnuti.
 1260. *
 1261. — preprečiti, isprečiti.
 1262. *
 1263. — obesiti, prevesiti, vešati, povešati, vešanje, okačiti.
 1264. *
 1265. — skačiti, skinuti, skidati, skidanje.
 1266. *
 1267. — pokrenuti, pokretati, pokretan, pokretač, krenuti, maći, maknuti, micati, pomaći, pomaknuti, pomicati, pomičan, pomeriti, šenuti, — labav, labavost, razlabaviti, — a) dovesti, dovoditi, dovod, dovodni, — b) odvesti, odvoditi, odvod, odvodni.
 1268. *

  strana 59

 1269. — zaustaviti, ustaviti, ustavljati, zadržati (2287), — a) učvrstiti, — čvrst, nepokretan.
 1270. *
 1271. — drmati, drmnuti, prodrmati, uzdrmati, razdrmati, drmusati, mrdati, mrdnuti, cimati, cimnuti.
 1272. *
 1273. — tresti, tresnuti, zatresti, potresti, rastresti, rastresati, istresti, istresati, pretresti, pretresati.
 1274. *
 1275. — njihati, nihati, ljuljati, ljuljnuti, zaljuljati.
 1276. *
 1277. — mahati, mah, mahnuti (546, 547), uzmahnuti, uzmahivati, zamahnuti, zamahivati, zamah, izmahnuti, vinuti, vitlati, zavitlati, kovitlati.
 1278. *
 1279. — okretati, okrenuti, vrteti, obrtati, obrnuti, preokrenuti, — a) zavrnuti, zavrtati, uvrnuti, uvrtati, — b) uviti, uvijati.
 1280. *
 1281. — kotrljati, otkotrljati, dokotrljati, koturati, otkoturati, dokoturati, kovrljati, valjati, odvaljati, dovaljati, uvaljati, svaljati, svaliti, privaliti, privaljati, kobeljati, — vavoljak (1872).
 1282. *
 1283. — premestiti, premeštati.
 1284. *
 1285. — skrenuti (2248), skretati, zakrenuti, svrnuti, svratiti, svraćati, šenuti.
 1286. *
 1287. — metnuti, metati, staviti, stavljati, postaviti, ostaviti, turiti, turati, namestiti, nameštati, vrći, vrgnuti, smestiti, smeštati, — položiti, polagati, — spustiti, spuštati, — povaliti, — desti, denuti, devati (2240a).
 1288. *
 1289. — vratiti, vraćati.
 1290. *
 1291. — dići, dignuti, dizati, podići, podignuti, podizati, odići, odizati, izdići, izdizati, uzdići, uzdizati, pridići, pridizati, popeti, ispeti, pripeti, pripinjati, prtiti, uprtiti, zavrći, zametnuti, zametati.
 1292. *
 1293. — spustiti, spuštati, — skinuti, skidati, — sprtiti, rasprtiti, — rastovariti.
 1294. *
 1295. — zasukati, zagrnuti, zagrtati, zadignuti.
 1296. *
 1297. — vući, vučenje, vuča, odvući, odvlačiti, privući, privlačiti, dovući, dovlačiti, povući, povlačiti, navući, navlačiti, svući, svlačiti, razvući, razvlačiti, tegliti, tegleći, protegliti, potegnuti, potezati.
 1298. *
 1299. — gurati, gurnuti, odgurnuti, odgurati, dogurati, izgurati, ugurati, progurati, tiskati, tisnuti, potisnuti, potiskivati, potisak, istisnuti, istiskivati, ćušnuti, ćuškati, ućuškati, rinuti, rivati, turati, — odmetnuti, odmetati, — šorati.
 1300. *
 1301. — trgnuti, trzati, (povući 649).
 1302. strana 60
 1303. — nositi, nosilac, odneti, odnositi, doneti, donositi, donosilac, poneti, preneti, prenositi, prenos, izneti, iznositi, uneti, unositi, — razneti, raznositi, raznosač, proneti, pronositi, proturiti, proturati, — prineti, prinositi, podneti, podnositi, uzneti, uznositi, naneti, nanositi, sneti, snositi, nosati, obneti, obnositi, — vodonoša, bremenoša, — nosila, (nakrkače 608), — a) breme, tovar, naramak, teret (256), teretan, — b) praznoruk.
 1304. *
 1305. — voziti, odvesti, dovesti, dovoz, prevesti, prevoziti, prevoz, prevozni, — podvoz, vozarina, — privesti, povesti, svesti, svoziti, terati, doterati.
 1306. *
 1307. — ispustiti, ispuštati, upustiti, upuštati, pustiti, puštati, (držati 549a), — a) izmaći se, iskliznuti, ispasti (566).
 1308. *
 1309. — baciti, baciti se, bacati, bacati se, odbaciti, izbaciti, nabacati, prebaciti, zabaciti, uzbaciti, baciti pustimičke, zavitlati, hititi, vrljati, turati, turiti, isturiti, trućiti, (gađati 728), — a) praćka, praća, pudarka, pustimica.
 1310. *
 1311. — složiti, slagati, nagomilati, gomilati, — strpati, potrpati (2256a).
 1312. *
 1313. — načičkati, čičkati.
 1314. *
 1315. — razbacati, rasturiti, rasturati, rasejati (273a), rasuti, razasuti, rasipati, rastrviti, — razgrnuti, razgrtati.
 1316. *
 1317. — raščistiti, raščišćavati, (ukloniti 755).
 1318. *
 1319. — bosti, bod, bodimice, ubosti, ubod, izbosti, probosti, probadati, bocnuti, bocati, bockati, (625).
 1320. *
 1321. — bušiti, bušotina, probušiti, izbušiti, vrteti, provrteti, prošupljiti, — izrešetati, prorešetati, — zumba.
 1322. *
 1323. — dupsti, dubiti, izdupsti, izdubiti, izdubljenje, žlebiti, ižlebiti, žleb, izolučiti, (dubok 2223).
 1324. *
 1325. — probiti, probijati, proboj, provaliti, provala, prolomiti, prolom, — prodreti, prodirati, prodiran.
 1326. *
 1327. — kopati, raskopati, raskopavati, skopavati, potkopati, potkopavati, prokopati, prokopavati, iskopati, iskopavati, roviti, podriti, podrivati, — kubikaš.
 1328. *
 1329. — riti, razriti, razrivati, preriti, riljati, čeprkati.
 1330. *
 1331. — seći, seča, (goroseča 1688b), otseći, otsecati, otsečak, iseći, isecati, iseckati, isečak, isek, preseći, presecati, presek, proseći, prosecati, poseći, useći, strana 61 usecati, zaseći, zasecati, opseći, opsecati, raseći, rasecati, potseći, potsecati, secati, seckati, naseckati, saseći, sasecati, naseći, nasecati, rezati, odrezati, izrezati, prerezati, odrezak, izrezak, prorezati, prorez, zarezati, zarezotina, porezati, urezati, urez, zarez, — raboš, rabošiti (1487), — obrezati, razrezati, podrezati, sarezati, srezati, narezati, — reckati, izreckati, (reckav 2208), — odrubiti, podrubiti, srubiti, kresati, skresati, potkresati, potkresivati, okresati, otkresati, otfikariti, — porpti, rasporiti, rasparati, isporiti, — križati, iskrižati, raskrižati, — kriška.
 1332. *
 1333. — kasapiti, uditi, razuditi, izuditi.
 1334. *
 1335. — deljati, sadeljati, odeljati, deljkati.
 1336. *
 1337. — tesati, otesati, istesati, stesati, satesati, — klesati (1776).
 1338. *
 1339. — strugati, strugnuti, ostrugati, sastrugati, prestrugati, prostrugati (1592), — pretesterisati.
 1340. *
 1341. — strići, ostrići, postrići, otstrići, sastrići, prestrići, prostrići, potstrići, rastrići, strickati, štrickati, — striza, strizica.
 1342. *
 1343. — zarubiti, rubiti, zarub.
 1344. *
 1345. — zatupiti, tupiti, istupiti, zavratiti (sekiru), (tup 2222a).
 1346. *
 1347. — zašiljiti, ušiljiti, — zarezati, zaoštriti (pisaljku).
 1348. *
 1349. — oštriti, naoštriti, zaoštriti, izoštriti, navući, namasatiti (1597), (oštar 2222, oštrač 1797).
 1350. *
 1351. — glodati, oglodati, izglodati, preglodati, — glabati, — a) lizati, liznuti, laznuti, olizati, polizati.
 1352. *
 1353. — gristi, griskati, grickati, odgristi, izgristi, nagristi, nagrizati, podgristi, pregristi, zagristi, ugristi, ugrizak, ogristi, ogrizine.
 1354. *
 1355. — kidati, pokidati, iskidati, otkinuti, otkidati, prekinuti, prekidati, raskinuti, raskidati, raskid, trgati, potrgati, rastrgnuti, rastrzati, — a) brati, branje, ubrati, uzabrati, nabrati, pobrati, obrati.
 1356. *
 1357. — cepati, pocepati, iscepati, rascepiti, precepiti, otcepiti, ocepiti, procepiti, iscepiti, zacepiti, cepkati, derati, drati, poderati, poderotina, izderati, razderati, razdirati, proderati, proderotina, prodirati, prodreti, dira, bucati, razbucati, razbučiti (626), drpati, drpnuti, izdrpati, (izdrpan 1830v), — a) cepati drva, — cepalo, zaglavak.
 1358. strana 62
 1359. — čerupati, očerupati, raščerupati, iščerupati, čupati, raščupati, očupati (783), čupkati, štrpkati, skupsti, oskupsti, perutati, peruljati, pipati, opipati.
 1360. *
 1361. — raskupusati, — kupusara.
 1362. *
 1363. — lomiti, slomiti, salomiti, prelomiti, prelom, prelamati, polomiti, izlomiti, olomiti, zalomiti, zalomak, zalom, razlomiti, odlomiti, (lomljiv 1874d), krhati kršiti, skrhati, skršiti, pokrhati, pokršiti, prekršiti, prebiti odbiti, odbijati, obiti, obijati odvaliti, očenuti, očimkati, čimkati.
 1364. *
 1365. — parati, oparati, rasparati, poriti, oporiti, rasporiti, — osuti.
 1366. *
 1367. — rasplesti, raspletati.
 1368. *
 1369. — krzati, okrzati (1874g), — krzav.
 1370. *
 1371. — ljuštiti, oljuštiti, oljuštine, zaljuštiti, guliti, oguliti, zaguliti, zguliti, derati, oderati, derač, dreti, drati, odreti, zderati, makljati.
 1372. *
 1373. — grepsti, izgrepsti, zagrepsti, razgrepsti, ogrebati, ogrebotina, grebotina, ogrebine, parati, zaparati.
 1374. *
 1375. — komadati, raskomadati, iskomadati, isparčati, rasparčati, rasparčavati.
 1376. *
 1377. — drobiti, drobljenje (1874g), izdrobiti, razdrobiti, zdrobiti, — nadrobiti, — mrviti, izmrviti, smrviti, — trošiti, strošiti, istrošiti, sitniti, isitniti, sprštiti, skrušiti, sakrušiti, smrskati, razmrskati, — mlaviti, smlaviti, smožditi, zgruvati, rastući, razdrozgati, triniti, — meljati, izmeljati, (gnječiti 724).
 1378. *
 1379. — tucati, istucati, stucati, stući, istući, utući, tući, stupati, (stupa 1765), — grušiti.
 1380. *
 1381. — mleti, samleti, (meljivo 1839v).
 1382. *
 1383. — trti, trenje, rastrti, rastirati, satrti, natrti, rastrljati, — a) nastrugati, strugati, trti, natrti, (trenica 1766a).
 1384. *
 1385. — razbiti, razbijati, obiti, obijati, razlupati, polupati, olupati, olupina, rasprsnuti, rascopati, razgruvati, krcati, skrcnuti, — a) krnjiti, okrnjiti, otkrnjiti, odbiti, krnj, krnjav, krnjadak, krnjaga, hrbina.
 1386. *
 1387. — rušiti (se), rušilac, ruševina, srušiti, razrušiti (se), porušiti, razoriti, razor, razoran, razoritelj, razvaliti, razvalina, — razgraditi, — raskopati, (crkvina 1055, pokvariti 322).
 1388. *
 1389. — spaliti (1900).
 1390. *
 1391. — saviti, sviti, savijati, savitak, savijutak, previti, previjati, strana 63 presaviti, presavijati, savitljiv (1874d), — nesavitljiv, — uviti, uvijati, uvitak, pregnuti, pregibati, pregib, pregibak, — predvostručiti, presamititi, — a) smotati, motati, skupiti, — truba.
 1392. *
 1393. — ispružiti, opružiti, opružati.
 1394. *
 1395. — odviti, odvijati, odmotati, odmotavati, razmotati, razmotavati, razviti, razvijati, raširiti, širiti, razastreti, razastirati, rasprostreti, rasprostirati, prostreti, prostirati, podastreti (774), razapeti, razapinjati.
 1396. *
 1397. — podviti, podaviti, podvijati, podvrnuti, podvrtati, povrnuti, povrtati, posuvratiti, suvratiti, zavrnuti, zavrtati, zavratiti, zavraćati, povratiti, povraćati, uzvratiti, uzvraćati, zasukati, zagrnuti, zagrtati, — zarozati, — a) izvrnuti, prevrnuti, preokrenuti (odelo itd.).
 1398. *
 1399. — spljoštiti, spljeskati (2220a), raspljeskati.
 1400. *
 1401. — ulubiti, ulupiti.
 1402. *
 1403. — gužvati, izgužvati, zgužvati, ugužvati, — a) nabrati, nabirati, nabor.
 1404. *
 1405. — ispraviti, ispravljati, izgladiti, izglačati, (peglati 1833a).
 1406. *
 1407. — zatvoriti, zatvarati, zatvoren, pritvoriti, pritvarati, zaklopiti, zaklapati, priklopiti, priklapati, zaklipiti, zašipiti, zapreti, zapirati, prilupiti, zalupiti, — tresnuti, — a) zaključati, zabraviti, (zapušiti 799), — b) zadniti, zadnivati.
 1408. *
 1409. — otvoriti, otvarata, otvarizati, otvoren, otškrinuti, otklopiti, odapreti, — raskriliti, raščenuti, — širom, širimice, — a) obiti, obijati, — b) otključati, otključavati.
 1410. *
 1411. — zakopčati, zakopčavati, skopčati, skopčavati, prikopčati, spetljati, spetljavati.
 1412. *
 1413. — otkopčati, otkopčavati, raskopčati, raskopčavati, otpučiti, raspučiti.
 1414. *
 1415. — sukati, usukati, usukivati, presukati.
 1416. *
 1417. — plesti (1827), naplesti, napletati, doplesti, dopletati, oplesti, opletati, naplet, splesti, spletati, preplesti, prepletati, saplesti, sapletati, uplesti, upletati, isplesti, — pleter, čatma, (rasplesti 684).
 1418. *
 1419. — mrsiti, zamrsiti, smrsiti, pomrsiti, zaplesti, isprepletati, — zapetljati.
 1420. *
 1421. — razmrsiti, razmršavati, razmršivati, odmrsiti, raspraviti, raspravljati, raspetljati, raspetljavati, strana 64 otpetljati, otpetljavati, rasklasti, (rasplesti 684, češljati 750).
 1422. *
 1423. — mešati, mešavina, pomešati, smešati (302), — smeša, smesa, primesa, — izmešati, promešati, mešalni (stroj itd.), mutiti, razmutiti.
 1424. *
 1425. — mućkati, mućnuti, promućkati, smućkati.
 1426. *
 1427. — bućkati, brčkati, — pljuskati, ispljuskati.
 1428. *
 1429. — pritegnuti, pritezati, utegnuti, utezati, stegnuti, stezati, — prikrutiti, — a) zategnuti, zatezati.
 1430. *
 1431. — olabaviti, labaviti, popustiti, popuštati.
 1432. *
 1433. — zapeti, zapinjati.
 1434. *
 1435. — odapeti, odapinjati.
 1436. *
 1437. — naviti, navijati.
 1438. *
 1439. — rasklopiti, rasklapati, (sklopiti 736), rastočiti, rastakati, razglobiti, razglabati, — razgraditi, razgrađivati, (rastaviti 730), — a) rasklimati, rasklamati, rasklamitati, razglaviti.
 1440. *
 1441. — dirnuti, darnuti, dirati, dirkati, dodirnuti, dodirivati, dodir, dodirni, taknuti, taći, ticati, dotaći, doticati, doticati se, pipnuti, pipati, opipati, napipati, ključiti, — okrznuti, zahvatiti, zahvatati, očešati, očešati se, okačiti, — zakačiti.
 1442. *
 1443. — trljati, trti, istrljati, istrti, protrljati, natrljati, utrti, (glačati 2226a), — a) ubrisati, brisati (747), — preći, prelaziti.
 1444. *
 1445. — stezati, stegnuti, stiskati, stiskivati, stisnuti, tiskati, pritisnuti, pritiskivati, pritisak, — prikleštiti, ukleštiti.
 1446. *
 1447. — gnječiti, gnjecati, zgnječiti, ugnječiti, nagnječiti, izgnječiti, prignječiti, razgnječiti, gnjaviti, ugnjaviti, smečiti, mecati, umecati, namecati, smreskati, pricvrljiti, prištinuti (766), muljati, možditi, (mlaviti 689).
 1448. *
 1449. — sabiti, sabijati, nabiti, nabijati, zbiti, zbijati, tabati, utabati, potabati, tapkati, utapkati, potapkati, trti, potrti, potirati, tlačiti, potlačiti, — gaziti, izgaziti, razgaziti (621).
 1450. *
 1451. — podupreti, podupirati, podupirač, poduporanj.
 1452. *
 1453. — udariti, udarati, udar, udarac, lupati, lupiti, slupati, izlupati, kucati, kucnuti, kucanje, zakucati, čukati, čuknuti, čvrknuti, biti, — a) pogoditi, pogađati, pogodak, zgoditi (210a), — b) promašiti, promašati, promašaj.
 1454. strana 65
 1455. — gađati, gađanje, hitac, baciti se, bacati se, (baciti 655), potegnuti se.
 1456. *
 1457. — sastaviti, sastavljati, sastavak, spojiti, spajati (302), složiti, slagati, (sklopiti 736).
 1458. *
 1459. — rastaviti, rastavljati, razdvojiti, razdvajati, deliti, (rasklopiti 720), — skinuti, skidati, smaći, smicati.
 1460. *
 1461. — pregraditi, pregrađivati, pregrada (1726a), pretiniti, tin, pretin.
 1462. *
 1463. — prikačiti, zakačiti, zakvačiti, kvačilo, spojka, (spojiti 729), pridesti, pridenuti, pridevati, pritvrditi, zakučiti, — zapeti.
 1464. *
 1465. — otkačiti, otkačivati, otkučiti.
 1466. *
 1467. — vezati, vezivati, veza, svezati, svezivati, sveza, zavezati, zavezivati, zavezak, zavežljaj, uvezati, uvezivati, povezati, povezivati, privezati, privezivati, navezati, navezivati, navezak, nadovezati, — sputati, sputiti, sputavati, zapetljati, zapetljavati, zaplesti, zapletati, pripeti, pripinjati, — smrskati (kesu), — zavitak, svitak, — smotuljak, zamotuljak, — čvor, uzao, omča, petlja, zamka, šeput.
 1468. *
 1469. — odrešiti, drešiti, razdrešiti, odvezati, odvezivati, razvezati, razvezivati, otpetljati, otpetljavati.
 1470. *
 1471. — sklopiti, sklapati, zglobiti, uglobiti, užlebiti, šipiliti, ušipiliti, šipilo, — a) preklopiti, preklapati (se).
 1472. *
 1473. — prikovati, prikivati, prikucati, — pribosti, pribadati.
 1474. *
 1475. — otkovati, otkivati, — skucati (obruč s kace).
 1476. *
 1477. — prišiti, prišivati, zašiti, zašivati (1829v).
 1478. *
 1479. — otšiti, otšivati, rašiti, rašivati, otporiti, otparati, parati, rasporiti, rasparati.
 1480. *
 1481. — prilepiti, zalepiti, nalepiti, slepiti, ulepiti, izlepiti, oblepiti, lepiti, lepak, lep, — gumarabika, — a) lemiti, zalemiti, lem, letovati, kavraisati, kavra, — zavariti (1794v).
 1482. *
 1483. — odlepiti, skinuti, skidati, — odvaliti, — a) odlemiti.
 1484. *
 1485. — zapečatiti, — pečat.
 1486. *
 1487. — otpečatiti, raspečatiti.
 1488. *
 1489. — čistiti, očistiti, počistiti, iščistiti, pročistiti, prečistiti, (mesti 747a, čist 1875b, đubre 1856, đubrovnik 1753b).
 1490. *

  strana 66

 1491. — četkati, očetkati, iščetkati, kefati, — a) pahati, pajati, opahati, opajati, pajalica, — b) čibukati, iščibukati, lupati, izlupati, isprašiti, (prašina 2217v).
 1492. *
 1493. — brisati, obrisati, izbrisati (160), pobrisati, ubrisati, zbrisati, otrti, otirati, utrti, — a) mesti (745), pomesti, smesti, zamesti, smesti, izmesti, snažiti, kidati, — b) krtožiti, krtog, zakrtožiti, đubriti, strviti.
 1494. *
 1495. — ribati, ribanje, oribati, izribati, — a) strugati, ostrugati, ogrepsti.
 1496. *
 1497. — istresti, istresati, otresti, otresati, stresti, stresati, tresti.
 1498. *
 1499. — češljati, iščešljati, raščešljati, pročešljati.
 1500. *
 1501. — grebenati, greben, grebene, gargati, — a) drndati, izdrndati, dridar (1836b), drndalo, pucati, pucar, — maljica.
 1502. *
 1503. — trebiti, otrebiti, otrebine, (birati 885).
 1504. *
 1505. — prati, oprati, isprati, ispirati, pirkati, proprati, propirati, sprati, spirati, — perilo, pralište, — plakati, isplakati, oplakati, splakati, splaknuti, plaknuti, — splačine, pomije.
 1506. *
 1507. — primaći, primicati, približiti, približavati, prikučiti, — priljubiti.
 1508. *
 1509. — odmaći, odmaknuti, odmicati, izmaći, izmaknuti, izmicati, razmaći, razmaknuti, razmicati, ukloniti, uklanjati, skloniti, sklanjati, otkloniti, otklanjati, udaljiti, udaljavati, odalečiti, (udaljiti se 2266), — istaviti (lonac), istavljati, — otstraniti, — oturiti, (otresti se 492).
 1510. *
 1511. — pomoliti, pomaljati, izmoliti, (pomoliti se 2121), — a) izložiti, izlagati, istaći, isticati, izneti, iznositi.
 1512. *
 1513. — zakloniti, zaklanjati, zaklon, zaklonit (426).
 1514. *
 1515. — namotati, namotavati.
 1516. *
 1517. — odmotati, odmotavati.
 1518. *
 1519. — okružiti, okruživati, opkoliti, opkoljavati, opasati, opasivati.
 1520. *
 1521. — umotati, umotavati, zamotati, zamotavati, zamotuljak, obmotati, omotati, omotavati, obviti, obvijati, obaviti, uviti, uvijati, uvitak, zaviti, zavijati, (poviti 1832g).
 1522. *
 1523. — spakovati, upakovati, pakovati, — paket, paklić, svežanj, bala, denjak, denčani, — a) otpakovati, strana 67 otpakivati, ispakovati, ispakivati, raspakovati, raspakivati.
 1524. *
 1525. — poklopiti, poklapati, — poklopac, poklop, zaklopac, zaklop, kapak, (zatvoriti 704), — a) otklopiti, otklapati.
 1526. *
 1527. — pokriti, pokrivati, prekriti, prekrivati, — zastreti, zastirati, sterati, — zastor, zastirač, — obložiti, oblagati, obloga, — prevući, prevlačiti, — a) otkriti, otkrivati, odastreti, odastirati, — razgolititi, razgolićavati.
 1528. *
 1529. — nasloniti, paslanjati, paslon, prisloniti, prislanjati, — navaliti, navaljivati, (naslanjati se 1865).
 1530. *
 1531. — pritisnuti, pritiskivati, pritisak, — otisak (798), — pritesniti, prikleštiti, (stezati 723).
 1532. *
 1533. — nataći, naticati, ustaći, usticati, nabiti, nabijati, natući, namaći, namaknuti, namicati.
 1534. *
 1535. — smaći, smaknuti, smicati, skinuti, skidati.
 1536. *
 1537. — obući, oblačiti (1830b), navući, pavlačiti, preobući, odenuti, zaodenuti (se), preodenuti, ogrnuti, ogrtati, zaogrnuti, prigrnuti, prigrtati, prebaciti, prebacivati, — a) obuti, obuvati, (1814 b), preobuti, nazuti, nazuvati, — b) nadenuti, nadevati.
 1538. *
 1539. — svući, svlačiti, skinuti, skidati, — a) izuti, izuvati (1814b).
 1540. *
 1541. — prevući, prevlačiti.
 1542. *
 1543. — natovariti, tovariti, pretovariti, tovarni, naprtiti, teretiti.
 1544. *
 1545. — stovariti, istovariti, otovariti, skinuti, skidati, smaći, smicati, snimiti, snimati, svrći, svrgnuti, sturiti, skačiti, zbaciti, smetnuti, smetati, — palije (1787b).
 1546. *
 1547. — podmetnuti, podmetati, poturiti, poturati, — podastreti (698).
 1548. *
 1549. — podvući, podvlačiti, — a) izvući, izvlačiti.
 1550. *
 1551. — navesti, navoditi.
 1552. *
 1553. — nabosti, nabadati, nataći, naticati, nabiti, nabijati.
 1554. *
 1555. — navrnuti, navrtati, — a) odvrnuti, odvrtati, odviti, odvijati.
 1556. *
 1557. — namazati, mazati, maznuti, premazati, premazivati, zamazati, zamazivati, razmazati, razmazivati, izmazati, zamrljati, — a) strana 68 podmazati, podmazivati, — mazivo, mazivost, — mazalica, — ulje, uljani, zeitin (1966), — usmoliti se, usmoljavanje ulja, — b) omazati.
 1558. *
 1559. — posuti, posipati, zasuti, zasipati, nasuti, nasipati, nasip, politi, polevati, preliti, prelivati, prelevati, zaliti, zalevati (1664), — kropiti, pokropiti, škropiti, poškropiti, porositi, prskati, prsnuti, poprskati, isprskati, uprskati, — štrcati, strcati, strcnuti, štrcaljka (808), — potrusiti, (sručiti 804) .
 1560. *
 1561. — zapljusnuti, zapljuskivati.
 1562. *
 1563. — umetnuti, umetati, umetak, umestiti, — skrhati, (uvući 789).
 1564. *
 1565. — izvaditi, vaditi, povaditi, odvaditi, navaditi, izvadak, izvući, izvlačiti, iščupati, čupati (680), počupati, načupati, istrgnuti, potrgnuti, potrzati, isukati, suknuti, — izglaviti, — iskupsti, skupsti, — iskopati (oči), izbosti (oči), — izadreti.
 1566. *
 1567. — izbiti, izbijati, izvaliti, izvaljivati, istaviti, — isterati, isterivati.
 1568. *
 1569. — uvoziti, uvesti, (uvoz 1511).
 1570. *
 1571. — izvoziti, izvesti, (izvoz 1510).
 1572. *
 1573. — uneti, unositi, utovariti, utovarivati.
 1574. *
 1575. — izneti, iznositi, istovariti, istovarivati.
 1576. *
 1577. — uvući, uvlačiti, zavući, zavlačiti, (umetnuti 782).
 1578. *
 1579. — izvući, izvlačiti.
 1580. *
 1581. — ubaciti, ubacivati, uturiti, uturati.
 1582. *
 1583. — izbaciti, izbacivati, isturiti, isturati.
 1584. *
 1585. — uvrteti, uvrtati, zavrteti, zavrtati, uvrnuti.
 1586. *
 1587. — izvrteti, odvrnuti, odvrtati, odviti, odvijati, izviti, izvijati.
 1588. *
 1589. — zadenuti, zadesti, zadevati, zataći, zataknuti, zaticati.
 1590. *
 1591. — ukucati, zakucati, ukovati, ukivati, zakovati, zakivati, pobiti, pobijati, pobosti, pobadati, zabosti, zabadati, zabiti, zabijati, zariti, sjuriti, udariti, udarati, zabusati, zaterati, uterati, saterati, zagnati, zagoniti, (prikucati 737).
 1592. *
 1593. — uglaviti, uglavljivati, zaglaviti, zaglavljivati, utvrditi, utvrđivati, učvrstiti, pričvrstiti, uklopiti, uklapati.
 1594. strana 69
 1595. — utisnuti, utiskivati, — otisnuti, otisak, (1400g, 1848).
 1596. *
 1597. — zapušiti, zapušavati, zapušač, začepiti, čep, zatisnuti, zatiskivati, zaptiti, zaptivati, začkati, — šuperiti, — a) otpušiti, otčepiti, — vadičep, izvojac.
 1598. *
 1599. — zakopati, ukopati, usaditi, usađivati, (saditi 1687), zatrpati, zagrnuti, zagrtati, začeprkati.
 1600. *
 1601. — iskopati, iskopavati, iskopina, otkopati, otkopavati, — odgrnuti, odgrtati, izriti, iščeprkati.
 1602. *
 1603. — iščačkati, pročačkati, pročkati, čačkati, (čačkalica 1769g).
 1604. *
 1605. — uliti, ulevati, naliti, nalevati, nalivati, doliti, dolevati, priliti, prilevati, prilivati, liti, linuti, levati, zaliti, utočiti, natočiti, toknuti, točiti. natakati, usuti, usipati, nasuti, dosuti, dosipati, prisuti, prisipati, sipati, sunuti, sasuti, saliti, najuriti, (presuti 813).
 1606. *
 1607. — izliti, odliti, proliti, prolevati, odasuti, otsuti, odasipati, otsipati, prosuti, prosipati, izručiti, istočiti, istakati, otočiti, otakati, sručiti, pljusnuti, — pustiti, puštati.
 1608. *
 1609. — preliti, prelivati, prelevati, razliti, pretočiti, pretakati, rastočiti, rastakati, preručiti, presuti, presipati, (natega 1764a).
 1610. *
 1611. — cediti, ocediti, ocedina.
 1612. *
 1613. — iscediti, cediti, ižeti, ižimati, izažeti, izažimati, ožeti, ožimati, prežimati.
 1614. *
 1615. — ubrizgati, ubrizgavati, uštrcati, uštrcavati, (štrcaljka 1854).
 1616. *
 1617. — sisati, isisati, isisavati.
 1618. *
 1619. — crpsti, crpati, crpenje, crpanje, iscrpsti, nacrpsti, pocrpsti, — zahititi, zahitati, zahvatiti, zahvatati, grabiti.
 1620. *
 1621. — potopiti, potapati, umočiti, umakati, zamočiti, zamakati, zagnjuriti, (potonuti 1881).
 1622. *
 1623. — uduvati, naduvati, — a) izduvati.
 1624. *
 1625. — napuniti, puniti, popuniti, ispuniti, dopuniti, pripuniti, — prepuniti, prevršiti, preliti, presuti, presipati, — zajaziti (2173), pun (2246a).
 1626. *
 1627. — prazniti, isprazniti, ispražnjivati.
 1628. strana 70
 1629. — zapremiti, zapremati, zakrčiti, zaprečiti, zapreka, zauzeti, zauzimati, — a) raščistiti, raskrčiti.
 1630. *
 1631. — proturiti, proturati, prometnuti, prometati, progurati, provrći, — promoliti, promaljati.
 1632. *
 1633. — provući, provlačiti.
 1634. *
 1635. — proterati, proterivati, protisnuti, protiskivati.
 1636. *
 1637. — prosejati, prorešetati.
 1638. *
 1639. — procediti, cediti, cedilo.
 1640. *
 1641. — provesti, provoziti, provoz.