Историја савремене цивилизације

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
ИСТОРИЈА САВРЕМЕНЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
Писац: Шарл Сењобос
»Историја савремене образованости« Шарла Сењобоса, Српска књижевна задруга, Београд 1908, 440 страница. Наслов је измењен ради разумљивости. Место „образованост“ употребљен је израз „цивилизација“. Остатак текста је неизмењен, осим ситнијих корекција попут морнар место мрнар и сл.


Насловна страна
Нове европске силе у XVIII веку.
Пруска.
Руско царство.
Колонијална управа у XVIII столећу. Европске насеобине у XVI и XVII столећу.
Преображајни покрет у Европи у XVIII столећу.
Нове идеје у XVIII столећу.
Покушаји да се у Француској и Европи изврше поправке (реформе).
Француска Револуција.
Монархија и друштво на крају XVIII столећа.
Револуција.
Дела Француске Револуције.
Објава човечанских права. — Основна начела новога друштва. — Писани устави. — Устав од 1791. године. — Устав од 1793. године. — Устав од године III.
Револуционарска борба са Европом.
Сукоб између Француске Револуције и европских држава. — Ратовање. — Француска војска. — Револуционарна пропаганда. — Кампоформијски и Базелски Мир. — Историја француске државне границе.
Конзулство и царство.
Устав од године VIII. — Царство. — Наполеонове творевине и унутрашња управа. — Законодавство. — Јавне грађевине и други радови. — Науке, забавна књижевност и уметности.
Наполеонова борба са Европом.
Мир у Европи. — Сукоби с великим силама. — Савези против Наполеона. — Копнена заштита. — Вкономске и политичке последице копнене. заштите. — Наполеонова превласт у Европи.
Ресторација у Европи.
Пропаст Наполеонова система. — Крај царства. — Уговори мира 1814. и 1815. године. — Бечки Конгрес. — Европа у 1815. години.
Уставна владавина у Европи.
Ресторација у Европи. — Парламентарна владавина у Енглеској.- — Устав од 1814. године и ресторација у Француској. — Устав од 1830. године и Јулска Монархија. — Парламентарна владавина у Белгији. — Парламентарна владавина у осталим европским државама.
Француска владавина од 1848. до 1875. године.
Фебруарска Револуција. — Опште право гласа. — Устав од 1848. године. — Царство. — Република од 1870. године. — Устав од 1875. године.
Преображај Европе после 1848. године.
Народности. — Стварање талијанског јединства. — Стварање немачкога јединства.
Измене у управи.
Напредовање парламентарне владавине у Европи. — Радикална странка. — Опште право гласа. — Непосредна скупштинска управа.
Комадање Турске Царевине.
Турско Царство у XIX. столећу. — Источно питање у XIX столећу. — Стварање Грчке. — Стварање српске, румунске и бугарске државе. — Мисир.
Нови свет.
Северо-америчке Савезне Државе. — Шпанске републике у Америци. — Бразилија. — Укидање ропства у Америцп. — Монројево иачело.
Европски народи изван Европе.
Француска у Африци. — Напредовање и супарништво европских сила у Азији. — Европска образованост на Истоку. — Енглеске насеобине. — Испитивања.
Уметности, књижевност и науке у XIX столећу.
Књижевност. — Романтична школа. — Реалистичка школа. — Књижевне врсте. — Важност књижевности у XIX столећу.
Уметности. — Сликарство. — Вајарство. — Грађевинарство. — Музика.
Науке. — Напредовање наука. — Моралне науке.
Индустрија, земљорадња и трговина.
Примена научних проналазака на индустрију. — Пара и електрицитет. — Напретци у земљорадњи. — Напретци у индустрији. — Напретци у трговини.
Економске поправке у Француској и Европи.

Умножавање богатства. — Новац и новчанице. — Уређење кредита. — Заштита и слободан промет. — Трговински уговори. — Светске изложбе. Кризе.

Демократија и друштвена начела.
Демократија. — Демократске идеје. — Укидање ропства. — Ослобођење жена. — Војна служба. — Јавна настава. — Ширење демократских идеја.
Социјална питања.
Порекло социјализма. — Француски социјалисти. — Немачки социјалисти. — Међународно радничко удружење. —Анархисти. — Социјалистичка начела и поправке.
Закључак.
Учешће Француске у друштвеним, политичким и економским напретцима XIX столећа. — Положај Француске међу европским великим силама. — Садање стање у свету. — Главна обележја савремене образованости.