Sunce moje, je vele do noći (12)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


[Sunce moje, je vele do noći]

Sunce moje, je vele do noći,
bi l ja moga u Primorje doći,
u Primorje do moje divojke,
do divojke s vešton od rusica,
a u kosi s češjen od zmijica! 5

Датотека:Murat Sipan vinjeta.jpgMJESTO ZAPISA, KAZIVAČI, ZAPISIVAČI I VARIJANTE PJESAMA[уреди]

Br. 12. Nerežišća, 18. VI 1967. Kazivala Katica Raković r. Jurišić, rođ. 1888. u Nerežišćima. Zapisao O. Delorko. Broj preuzete pjesme je 39.

Varijante (publicirane): ovoj pjesmi sam u svojoj zbirci Ljuba Ivanova. Hrvatske starinske narodne pjesme sakupljene u naše dane po Dalmaciji, Split 1969. naveo na str. 287 trinaest varijanata i to dvije iz Karadžićeve I knj. Srpskih narodnih pjesama (Beč 1841, Beograd 1953) pod br. 544 (nije označeno odkuda je) i 545 (okolica Dubrovnika) i tri iz V knjige (Biograd 1898) pod br. 392, 393 i 422 (bez oznake odkuda su), zatim, iz zbirke Baltazara Bogišića Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa. knj. I, Biograd 1878. jednu koja se nalazi pod br. 94 a pripada Dubrovniku ili najbližoj okolici toga grada. Varijanata ovoj pjesmi naveo sam još iz zbirke Marjanska vila itd. S. D. Karamana, ta se varijanta zove Prevara (v. str. 48). osim toga dvije iz VI knjige Matićina publiciranog zbornika Hrvatske narodne piesme (tu knjigu uredio je Nikola Andrić), a nalaze se pod br. 26 (otok Hvar) i 27 (otok Šipan). Isto tako naveo sam jednu varijantu iz zbirke Hrvatske narodne pjesme, Čakavske. Crikvenica 1907, 3. izdanje. Sakupljać je građe u toj zbirci Stjepan Mažuranić, pjesma se nalazi na str. 115—116. toga izdanja a zabilježena je u Hrvatskom primorju. Naveo sam jednu varijantu tome motivu i iz zbirke Frana Ženka Donadinija Čobanske pjesme, Dubrovnik 1913, ta se piesma nalazi u toj zbirci pod br. 50 te pripada Dalmaciji i jednu iz zbirke Gerharda Gesemanna Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodni pesama, Sr. Karlovci 1925, v. pj. br. 169. a vjerojatno je negdje iz Hrvatske. Taj sam broj varijanata povećao jednom inačicom iz moje zbirke Zlatna jabuka itd. a nalazi se pod br. 32 te je nađena na Dugom otoku. Tim varijantama nadodajem ovom prilikom još dvije, i to iz moje zbirke Ljuba Ivanova, od kojih se prva nalazi pod br. 2 (Stari Grad na otoku Hvaru) a druga pod br. 255 (Splitska, otok Brač).

Varijante (rukopisne): M. Ostojić. Narodne pjesme II itd., br. pj. 31 (Povlja); O. Delorko, Narodne pjesme s otoka Brača itd. br. pj. 11 (Mirca). 25 (Škrip), 48 (Supetar).

Napomena: U VI knjizi već spomenutog Matičina publicirana zbornika (tu knjigu je kako voć spomenuh, uredio N. Andrić) navedeno je na str. 317—320 petnaest rukopisnih i šest objavljenih varijanata ove pjesme, među rukopisnima jedna je s otoka Brača (zapisivač M. Ostojić). Neke od tih varijanata spomenuo sam i ja. Sve te varijante nađene su isključivo među Hrvatima, osim četiriju Vukovih, za koje ne znamo gdje su stvarno zapisane, ali koje bi također mogle pripadati Hrvatima.

Референце[уреди]

Извор[уреди]

Olinko Delorko: Narodne pjesme otoka Brača, "Narodna umjetnost", 1980, Vol. 11/12 No. 1, 1975., str. 207.