Sistematski rečnik srpskohrvatskog jezika (1936)/2316-2357

Izvor: Викизворник
Pređi na navigaciju Pređi na pretragu
Sistematski rečnik srpskohrvatskog jezika  (1936) 
Pisac: Ranko Jovanović
2316–2357: Filozofija
Jovanović, Ranko (1936). Sistematski rečnik srpskohrvatskog jezika. Beograd: Biblioteka opšteg obrazovanja


FILOZOFIJA[uredi]

 1. — filozofija, filozof, filozofski, — metafizika, metafizičar, metafizički.
 2. *
 3. — biće, — egzistencija, — ontologija, — biti, bivati, postojati, postojanje, imati, — nalaziti se, živeti, — vladati, zavladati, zacariti se, ukoreniti se, uhvatiti korena, uzeti maha, — stvar, — činjenica, činjenički, fakat, faktički, — pozitivan, — stvarnost, stvaran, realnost, realan, — java, —
  • a) nestvaran, uobražen (948).
 4. *
 5. — postati, postajati, stvoriti se, nastati, nastupiti, nastup, ispasti, izići, izaći, doći, postanje, postanak, postajanje, — pojaviti se, pojava (2121), ugledati sveta, iskrsnuti, izbiti, podići se, — pokazati se, ukazati se, — provejavati, — ostvariti se, ispuniti se, — dobiti, steći (2357a), —
  • a) izjaloviti se,
  • b) zapeti, zapinjati, (zastoj 16).
 6. *
 7. — stvoriti, satvoriti, stvarati, stvaranje, tvoriti, tvorba, sazdati, sazdanje, (napraviti 309), — ostvariti, ispuniti, oživotvoriti, — stvoritelj, tvorac, sazdatelj, autor, — plodan, — neplodan, jalov, — stvorenje, stvor, tvorevina, sazdanje, — osnovati, osnivati, osnivanje, osnutak, osnivač, zasnovati, obrazovati, ustanoviti, ustanova, — utemeljiti, utemeljač, — uspostaviti, uspostavljati, strana 238 postaviti, sastaviti, sastavljati, uvesti, uvoditi, zavesti, zavoditi, (nov 2294b, uništiti 2321v),
  • a) samonikao, samoniklost.
 8. *
 9. — nemati, ne biti, ne postojati, — otsustvo, oskudica, nestašica, pomanjkanje, — ništa, ništavilo, nirvana, — otpasti, otpadati, — nestvaran, nerealan, — negativan, odričan, negacija, — ne, nije, aja, — ni, niti, — niko, nijedan, nikakav, — nikoliko, nikako, — nimalo, ni traga, ni najmanje, ni pomena, — nipošto, — nikada, nigde, — nemoj, nemojte (402).
 10. *
 11. — nestati, nestajati, ponestati, nestanak, (prestati 2286), izgubiti se, gubiti se, proći, prolaziti, iščeznuti, iščezavati, izmicati se, pomanjkati, premankati, premaći se, premaknuti se, čileti, iščileti, faliti, — manjak (2327a), —
  • a) propasti, propadati, propast (22), razoriti se, — srušiti se, sunovratiti se, otići u sunovrat,
  • b) održati se, očuvati se, —
  • v) uništiti (310), ukinuti, ugušiti, ugušivati, suzbiti, suzbijati, ukloniti, udaljiti, izbrisati.
 12. *
 13. — izvesnost, izvestan, izvesno, sigurnost, siguran, sigurno, jamačno, —
  • a) neizvesnost, neizvestan, nesigurnost, nesiguran, — dovesti u pitanje (25), (proizvoljan 988b).
 14. *
 15. — mogućnost, mogućan, moguće, možda, moći, — omogućiti — izgled, lako, — umalo, zamalo, malo, mal’, —
  • a) nemogućnost, nemogućan, nemoguće, — onemogućiti, — teško, jedva, (verovatno 942).
 16. *
 17. — materija, materijalan, telo, telesan, stvaran, stvarnost, (stvar 1860a), relan, realnost, veštastven, opipljiv, (java 2125a), — uteloviti, utelovljavati, utelovljenje, ovaplotiti, ovaploćen, ovaploćenje, oličiti, oličavati, oličen, oličenje (2171), — priroda, prirodan, narav, naravan, —
  • a) natprirodan, natčulan.
 18. *
 19. — netelesan, bestelesan, mislen.
 20. *
 21. — celina, celost, ceo, celokupan, celcat, sav, savkolik,vas, vaskolik, — kompleks, (sistem 956a), —
  • a) složen, složenost, — mešavina, — prost, jednostavan, uprostiti, uprošćavati, —
  • b) sastaviti, sastavak (729), —
  • v) obuhvatiti, obuhvatati, — okvir.
 22. *
 23. — potpun, potpuno, potpuniti, upotpuniti, popuniti, integralan, neokrnjen, nenačet, netaknut, nedirnut, nepovređen, ceo, čitav, zdrav, — svestran, — doslovan, doslovce, — savršen, —
  • a) nepotpun, nepotpunost, manjak (2321), krnj, krnjav, okrnjiti, kus, potkusiti, — ograničiti se, —
  • strana 239
  • b) odvojiti (se), podvojen, odeliti, odvaliti (se), otpasti, otpadak, — komad, parče, (načeti 301a),
  • v) ostati, ostajati, ostatak, preostati, preostatak, preteći, —
  • g) opširan, opširno, opširnost, podroban, podrobnost, potanko, potankost, tančina, utančati, iscrpan, —
  • d) ukratko, skratiti, — izvod, (skraćenica 2366a).
 24. *
 25. — deo, delić, udeo, delom, delimice, delimično, tal, ise, obrok, — donekle, — pojedinost, — pripadati, —
  • a) odeljak, odeljenje, razdeo, razred, otsek, partija, glava, poglavlje, tačka, —
  • b) deliti, deljenje (2183a), deoba, podeliti, podela, razdeliti, raspodeliti, raspodela, izdeliti, razmeriti (2169), razgoditi, razgađati, raščlaniti, razložiti, razlagati, —
  • v) grana, ogranak, granati se, (2016), krak.
 26. *
 27. — sastav, sastavni, sklop, — kroj.
 28. *
 29. — sadržati, sadržavati, sadržina, sadržaj, — sastojati se, sastojak, sastavni deo, — sačinjavati, — imati, biti snabdeven, nositi, —
  • a) suština, kvintesencija, jezgra, bitnost, bitan, — težište, osnova, osnovni, temelj, podloga, baza, — glavan, glavni (378), uglavnom, poglavit, poglavito, — u velikim potezima, — površan, površnost, (sporedan 379, izvod 2327d).
 30. *
 31. — oblik, obličje, podoba, forma, formalan, (geom. 2206), —
  • a) izgled, izgledati, činiti se, učiniti se, — jednolik, jednolikost, jednoobrazan, jednoobraznost, — raznolik, raznolikost, —
  • b) bezobličan, bezobličnost.
 32. *
 33. — osobina, svojstvo, priroda, karakter, kakvoća, (vrsta 971), odlika, strana (dobra itd.), — osobitost, osobenost, naročit, osebujan, osebujnost, — obeležje, — ovakav, takav, onakav, nekakav, svakakav, svakojak, kojekakav, nikakav, kakav, — odlikovati se, svojstven, urođen, — atribut, —
  • a) stanje, — ustaliti (se), — poremetiti (se), poremećaj.
 34. *
 35. — jedinka, individua, pojedinac, pojedini, pojedince, pojedinačno, — primerak, glava, komad, grlo (1690), —
  • a) poseban, zaseban, usamljen, usamljenost, sam, nasamo, naročit, osoben, osobit, — jedini, jedinstven, — izdvojiti, izdvajati, odvojiti, odvajati (303), odeliti, odelit, izolovati, — osim, bez, isključno, (prečistiti 745), — obaška, pobaška, baška, odeljeno, osobito, napose, ponaosob, posebno, — osamljen, —
  • b) razjediniti, rastrojiti, rastrojstvo, rasulo.
 36. *
 37. — skup, zbir, zajednica, grupa, — zajedno, ujedno, pratiti, strana 240 — sa, — zaključno, uključno, uključivo, — svi, svaki, ko god, — sve, svašta, što god, — listom, sami, sve sami, — zajednički, zbirni, skupni, — opšti, opći, sveopšti, uopštiti, uopštavati, uopšte, — obuhvatiti, obuhvatati, — među, između, od, —
  • a) sjediniti (se), ujediniti (se), jediniti (se), sastaviti, složiti, slagati, udružiti, sažeti, sažimati, — garnitura.
 38. *
 39. — pravilo (967), pravilan, pravilnost, norma, normalan, — načelo, princip, načelni, principijelni, redovan, (sistem 956a),
  • a) primer, — primeniti (296),
  • b) geslo, deviza, moto.
 40. *
 41. — nepravilan, nepravilnost, nenormalan, nenormalnost, abnormalan, neredovan (967a), —
  • a) izuzetak (968), izuzetan, izuzetno, izuzevši, izuzev, osim, okrom, manj.
 42. *
 43. — običan, obično, običnost, — prirodan, —
  • a) neobičan, vanredan, izvanredan, redak, retkost, — besprimeran, nezapamćen.
 44. *
 45. — odnos, odnošaj, odnositi se, odnosni, odnosno, — odgovarati, odgovarajući, — prema, spram, —
  • a) srazmera (2186), srazmeran, nesrazmera, nesrazmeran.
 46. *
 47. — međusobno, međusobni, međusobnost, — uzajamno, uzajamni, uzajmice, uzajamnost, recipročan, recipročnost, reciprocitet, — obostran, jednostran.
 48. *
 49. — veza, imati veze, dovesti u vezu, — ticati se, dirati, zadirati, — dotični (953a), —
  • a) neposredan, izravan, direktan, neposredno, izravno, direktno, — lično, sam, glavom, —
  • b) posredan, posredno, posredstvo.
 50. *
 51. — zavisnost, zavisiti, zavisan, — nezavisan, nezavisnost,
  • a) uslov, uvet, pogodba, — uslovan, uvetan, uvetovan, uvetovanost, — usloviti, uslovljen, — bezuslovno, bezuvetno, apsolutno, — pošto poto, —
  • b) potreban (31).
 52. *
 53. — zbivanje, zbivati se, zbiti se, bivati, šta je bilo od…, dogoditi se, događati se, događaj, desiti se, dešavati se, slučiti se, slučavati se, steći se, padati, pljuštati, pripetiti se, odigrati se, izvršiti se, ispuniti se, ostvariti se, — buknuti, — prilika, prigoda, zgoda, — prigodan, (ulučiti priliku 236a), — slučaj, — pojav, čin, prizor, scena, — pozorje, pozornica, poprište, — afera, —
  • a) prirediti, priređivati, priredba (175), priređivač, — upriličiti, — program, — zamesiti, zakuvati (502), (ostvariti 236), —
  • b) zatiš je, mrtvilo.
 54. *
 55. — izvestan, izvesnost, siguran, sigurnost, neminovan, neminovnost, strana 241 neizbežan, neizbežnost, fatalan, fatalnost, ne gine mu…,
  • a) neizvestan, neizvesnost, nesiguran, nesigurnost, problematičan,
  • b) slučajan, slučajno, slučajnost, puki slučaj.
 56. *
 57. — način, — ovako, tako, onako, nekako, ikako, svakojako, kako, — mojski, njegovski.
 58. *
 59. — okolnost, — prilike, — sticaj okolnosti, — zaplet.
 60. *
 61. — tok, teći, razvijati se, razvoj, razvitak, proces, (kud puklo da puklo 2356), —
  • a) stupanj.
 62. *
 63. — promena, promeniti se, promenljiv, promenljivost, izmeniti, izmeniti se, izmena, menjati (313, 975, 993), menjati se, menjanje, preinačiti, preinačenje, preinaka, predrugojačiti, — nestalan, nestalnost, nepostojan, nepostojanost, — prelazan, prelaznost, —
  • a) stalan, stalnost, postojan, postojanost, nepromenljiv, nepromenljivost, —
  • b) preokret, obrt, — prekret, — prelaz, — nastup.
 64. *
 65. — postepen, postepeno, postepenost, postupan, postupno, postupnost.
 66. *
 67. — kriza, kritičan, kritičnost.
 68. *
 69. — preobražaj, preobraziti se, preobražavati se, metamorfoza, pretvoriti (se), pretvarati (se), prometnuti se, proturiti se, stvoriti se, provrći se, — preobratiti, preobraćati, preobraćaj, preokrenuti, preporoditi (se), preporođaj, preporod.
 70. *
 71. — uzrok, uzročni, uzročnost, — prouzrokovač (2354), — bezuzročan, — usled, zbog, zato, zašto, —
  • a) pobuda, pobuđen (883), iz, —
  • b) pripisati, pripisivati.
 72. *
 73. — razlog, obrazložiti, — kako, pošto, — opravdan, opravdanost, osnovan, osnova, osnov, osnovanost, osnivati (se), počivati, — povod, — pozivati se, pozvati se,
  • a) bezrazložan, neopravdan, neopravdanost, neosnovan, neosnovanost, —
  • b) protivrazlog.
 74. *
 75. — obzir, s obzirom, — bez obzira (965) .
 76. *
 77. — dejstvo, dejstvovati, uticati, uticaj, uplivisati, upliv (376), prouzrokovati, uzrokovati, proizvesti, — izazvati, izazivati, zadati, zadavati, uliti, ulevati, ulivati, — buditi, pobuditi, — podgrevati, potpiriti, potpirivati, raspiriti, raspaliti, — potstaći, potsticati, — činiti, pričiniti, — naneti, nanositi, — dovesti do, pripetiti, dati povod, — plod, učin, rezultat, (nečije) maslo, — blagodareći, — činilac, činitelj, — uspešan, uspešno, celishodan strana 242 (425), efikasan, — presudan, otsudan, odlučujući, (važan 378), —
  • a) smetati, smetnja (485), — ne mari, —
  • b) jak, jačina, jakost, — jačati, ojačati (307), —
  • v) slab, slabost (308), —
  • g) uprkos, pored, pokraj, kod, — ipak.
 78. *
 79. — sredstvo, oruđe, (pribor 1580a), — pomoću, pomoćni, posredstvom, — služiti, poslužiti (425), (cilj 881).
 80. *
 81. — posledica, posledak, slediti, sledovati, proizići, proizlaziti, proizilaziti, proishoditi, proisticati, poticati, dolaziti, — povlačiti, — skopčan sa čim, — sledstven, sledstveno, shodno, prema, po, — ishod, — kud puklo da puklo, —
  • a) trag, ostaviti trag, ostati (trag).
 82. *
 83. — vršilac, izvršilac, učinilac, subjekt, — aktivan, —
  • a) trpeti, pretrpeti, snositi, podnositi, — iskusiti, — pogoditi, — zadobiti, (dobiti 2318), navući, navlačiti, — pasivan, —
  • b) predmet (953), objekt, — ciljati (368), — preneti (neko osećanje itd. na koga 822).