Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Oпшти оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини

(започет у Дејтону 21. новембра 1995., а потписан у Паризу 14. децембра 1995.)

Чланoви[уреди]

Република Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Савезна Република Југославија („Странке”),

 • Република Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Савезна Република Југославија („Странке”),
 • Признајући потребу за свеобухватним споразумом ради окончања трагичног сукоба у регији,
 • Желећи придонијети том циљу и промовисати трајни мир и стабилност,
 • Потврђујући своје прихваћање Договорених основних начела од 8. септембра 1995., Даљњих договорених основних начела од 26. септембра 1995. и Споразума о прекиду ватре од 14. септембра и 5. октобра 1995.
 • Примајући на знање споразум од 29. августа 1995. којим је делегација Савезне Републике Југославије овлашћена да потпише у име Републике Српске дијелове мировног плана који се односе на њу, уз обавезу строгог и досљедног провођења постигнутог споразума,

Споразумјеле су се како слиједи:

Члан I[уреди]

Странке ће регулисати своје односе у складу са начелима изложеним у Повељи Уједињених нација, као и са Хелсиншким завршним документом и другим документима Организације за европску безбједност и сарадњу.

Странке ће посебно потпуно поштовати међусобну суверену једнакост, рјешавати спорове мирним путем, те се суздржати од сваке акције, пријетњом или употребом силе или на други начин, против територијалне цјеловитости или политичке независности Босне и Херцеговине или било које друге државе.

Члан II[уреди]

Странке поздрављају и подржавају постигнуте договоре о војним аспектима мировног рјешења и аспектима регионалне стабилизације, како је изложено у Споразумима у Анексу 1-А и Анексу 1-Б. Странке ће у цијелости поштовати и промовисати испуњење обавеза преузетих у Анексу 1-А, те ће се у цијелости придржавати својих обавеза изложених у Анексу 1-Б.

Члан III[уреди]

Странке поздрављају и подржавају постигнуте договоре о разграничењу између двају ентитета, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, како је изложено у Споразуму у Анексу 2. Странке ће у цијелости поштовати и промовисати испуњење обавеза преузетих у њему.

Члан IV[уреди]

Странке поздрављају и подржавају програм избора за Босну и Херцеговину изложен у Анексу 3. Странке ће у цијелости поштовати и промовисати испуњење тог програма.

Члан V[уреди]

Странке поздрављају и подржавају постигнуте договоре о Уставу Босне и Херцеговине изложене у Анексу 4. Странке ће у цијелости поштовати и промовисати испуњење обавеза преузетих у њему.

Члан VI[уреди]

Странке поздрављају и подржавају постигнуте договоре о успостављању Арбитражног суда, Комисије за људска права, Комисије за избјеглице и прогнанике, Комисије за очување националних споменика, као и јавних предузећа Босне и Херцеговине, изложене у Анексима 5-9. Странке ће у цијелости поштовати и промовисати испуњење обавеза преузетих у њима.

Члан VII[уреди]

Признајући да су поштовање људских права и заштита избјеглица и прогнаника од виталне важности за постизање трајног мира, Странке су сагласне са одредбама о људским правима изложеним у Поглављу Један Споразума у Анексу 6, као и одредбама о избјеглицама и прогнаницима изложеним у Поглављу Један Споразума у Анексу 7, и у цијелости ће их поштовати.

Члан VIII[уреди]

Странке поздрављају и подржавају постигнуте договоре о провођењу овог мировног рјешења, укључујући посебно оне који се односе на провођење цивилних (невојних) аспеката, изложених у Споразуму у Анексу 10, те на међународне снаге полиције како је изложено у Споразуму у Анексу 11. Странке ће у цијелости поштовати и промовисати испуњење обавеза преузетих у њима.

Члан IX[уреди]

Странке ће у потпуности сарађивати са свим ентитетима који су укључени у провођење овог мировног рјешења, како је изложено у Анексима овог Споразума, или које је овластио Савјет безбједности Уједињених нација, у складу са обавезом свих Странака да сарађују у истрази ратних злочина и других кршења међународног хуманитарног права, као и гоњењу њихових починилаца.

Члан X[уреди]

Савезна Република Југославија и Република Босна и Херцеговина признају једна другу као суверене независне државе унутар својих међународних граница. Даљњи аспекти њиховог узајамног признања биће предмет накнадних разговора.

Члан XI[уреди]

Овај Споразум ступа на снагу његовим потписивањем.

Склопљено у Паризу, дана 14. децембра 1995. на босанском, хрватском, енглеском и српском језику, с тим да је сваки текст једнако вјеродостојан.

Потписници Општег оквирног споразума су, према редослиједу потписивања,

 • за Републику БиХ Алија Изетбеговић,
 • за Републику Хрватску др Фрањо Туђман и
 • за Савезну Републику Југославију Слободан Милошевић.

Потписивању су свједочили и то потврдили својим потписима, према редослиједу потписивања,

 • за Предсједништво Европске уније Фелипе Гонзалез (Felipe Gonzalez),
 • за Француску Републику Жак Ширак (Jacques Chirac),
 • за Савезну Републику Њемачку Хелмут Кол (Helmut Kohl),
 • за Руску Федерацију Виктор Черномирдин (Viktor Cernomirdin),
 • за Уједињено Краљевство Џон Мејџер (John Major) и
 • за Сједињене Америчке Државе Вилиам Клинтон (William Clinton).

Анекси[уреди]

Анекс 1a — Споразум о војним аспектима мировног рјешења

Анекс 1b — Споразум о регионалној стабилизацији

Анекс 2 — Споразум о граници између ентитета и о повезаним питањима

Анекс 3 — Споразум о изборима

Анекс 4 — Устав Босне и Херцеговине

Анекс 5 — Споразум о арбитражи

Анекс 6 — Споразум о људским правима

Анекс 7 — Споразум о избјеглицама и расељеним лицима

Анекс 8 — Споразум о комисији за очување националних споменика

Анекс 9 — Споразум о оснивању јавних предузећа у БиХ

Анекс 10 — Споразум о цивилној имплементацији

Анекс 11 — Споразум о међународним оперативним полицијским снагама (ИПТФ)

Спољашње везе[уреди]