Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини

Извор: Викизворник
Иди на навигацију Иди на претрагу

Текст Општег оквирног споразума у оригиналу на српском језику гласи:

ОПШТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ ЗА МИР У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Република Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Савезна Република Југославија („Стране”),
Увиђајући потребу за свеобухватним споразумом који ће учинити крај трагичном сукобу у региону,
У жељи да дају допринос том циљу и да постигну трајан мир и стабилност,
Потврђујући своје прихватање Договорених основних принципа од 8. септембра 1995. и Даљих договорених основних принципа од 26. септембра 1995, и споразума о прекиду ватре од 14. септембра и 5. октобра 1995,
Имајући у виду споразум од 29. августа 1995, који је овластио делегацију Савезне Републике Југославије да потпише, у име Републике Српске, делове мировног плана који се односе на њу, са обавезом да се строго и доследно испуни постигнути споразум,
Сагласиле су се о следећем:

Члан I

Стране ће одржавати односе у складу са принципима Повеље Уједињених нација, Завршног акта из Хелсинкија и других докумената Организације за безбедност и сарадњу у Европи. Посебно, Стране ће у пуној мери поштовати суверену једнакост других Страна, решаваће спорове мирним средствима и уздржаће се од сваке акције, претњом, употребом силе или на други начин, против територијалног интегритета или политичке независности Босне и Херцеговине или било које друге државе.

Члан II

Стране поздрављају и подржавају аранжмане који су сачињени у погледу војних аспеката мировног решења и аспеката регионалне стабилизације, дате у Споразумима у Анексу 1-А и у анексу 1-Б. Стране ће у пуној мери да поштују и да подстичу испуњење обавеза датих у Анексу 1-А и да поштују своје обавезе у Анексу 1-Б.

Члан III

Стране поздрављају и подржавају споразуме сачињене у погледу разграничења између два Ентитета, Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, дате у Споразуму у Анексу 2. Стране ће у пуној мери да поштују и да подстичу испуњење обавеза наведених у том Анексу.

Члан IV

Стране поздрављају и подржавају Програм избора у Босни и Херцеговини, дат у Анексу 3. Стране ће у пуној мери да поштују и подстичу извршење тог програма.

Члан V

Стране поздрављају и подржавају аранжмане сачињене у вези са Уставом Босне и Херцеговине, дате у Анексу 4. Стране ће у пуној мери да поштују и подстичу испуњење тамо преузетих обавеза.

Члан VI

Стране поздрављају и подржавају аранжмане који су сачињени у погледу Арбитражног суда, Комисије за људска права, Комисије за избеглице и расељена лица, Комисије за чување националних споменика и за јавна предузећа Босне и Херцеговине, онако како су дати у Споразумима у Анексима 5 до 9. Стране ће у пуној мери да поштују и подстичу испуњење тамо преузетих обавеза.

Члан VII

Увиђајући да су поштовање људских права и заштита избеглица и расељених лица од животног значаја за постизање трајног мира, Стране се слажу са тим и поштоваће у пуној мери одредбе о људским правима дате у Глави И Споразумима у Анексу 6, као и одредбе о избеглицама и расељеним лицима дате у Глави И Споразума у Анексу 7.

Члан VIII

Стране поздрављају и подржавају аранжмане сачињене у погледу спровођења овог споразума о миру, укључујући ту посебно цивилно (невојно) спровођење, како је дато у Споразуму у Анексу 10, и међународне полицијске снаге, како је одређено у Споразуму у Анексу 11. Стране ће у пуној мери да поштују и подстичу испуњење тамо преузетих обавеза.

Члан IX

Стране ће да сарађују у пуној мери са свим ентитетима који учествују у спровођењу овог мировног решења, описаним у анексима овог Споразума, или које овласти Савет безбедности Уједињених нација, у складу са обавезом свих Страна да сарађују у истрази и гоњењу ратних злочина и других кршења међународног хуманитарног права.

Члан X

Савезна Република Југославија и Република Босна и Херцеговина признају једна другу као суверене независне државе у оквиру њихових међународних граница. Даљи аспекти њиховог међусобног признања биће предмет накнадних разговора.

Члан XI

Овај споразум ступа на снагу његовим потписивањем.

АНЕКСИ

Анекс 1-А — Споразум о војним аспектима мировног решења
Анекс 1-Б — Споразум о регионалној стабилизацији
Анекс 2 — Споразум о линији разграничења између Ентитета и питањима у вези с тим
Анекс 3 — Споразум о изборима
Анекс 4 — Устав
Анекс 5 — Споразум о арбитражи
Анекс 6 — Споразум о људским правима
Анекс 7 — Споразум о избеглицама и расељеним лицима
Анекс 8 — Споразум о Комисији за чување националних споменика
Анекс 9 — Споразум о јавним предузећима Босне и Херцеговине
Анекс 10 — Споразум о цивилној имплементацији
Анекс 11 — Споразум о међународним полицијским снагама

Потписано у Паризу, на дан 14. децембра 1995, на босанском, хрватском, енглеском и српском језику, с тим што је сваки текст једнако аутентичан.

За Републику Босну и Херцеговину
Алија Изетбеговић, с. р.

За Републику Хрватску
др Фрањо Туђман, с. р.

За Савезну Републику Југославију
Слободан Милошевић, с. р.

Сведоче:
За Председништво Европске уније
Фелипе Гонзалес, с. р.

За Републику Француску
Жак Ширак, с. р.

За Савезну Републику Немачку
Хелмут Кол, с. р.

За Руску Федерацију
Виктор Черномирдин, с. р.

За Уједињено Краљевство Велике
Британије и Северне Ирске
Џон Мејџор, с. р.

За Сједињене Америчке Државе
Вилијам Клинтон, с. р.

Спољашње везе[уреди]