Sistematski rečnik srpskohrvatskog jezika (1936)/1143-1199

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Sistematski rečnik srpskohrvatskog jezika  (1936) 
Pisac: Ranko Jovanović
1143–1199: Sociologija
Jovanović, Ranko (1936). Sistematski rečnik srpskohrvatskog jezika. Beograd: Biblioteka opšteg obrazovanja


SOCIOLOGIJA[uredi]

 1. — sociologija, sociolog, sociološki.
 2. *
 3. — društvo, društven, zajednica, — opšti.
 4. *
 5. — pojedinac, jedinka, — a) sam, samac, nasamo, usamiti se, usamljen, usamljenost, osamiti se, osama, samoća, samotinja, samovati, — pustinjak, pustinik.
 6. *
 7. — javnost, javan, javno, publika, — otvoren, belodano, obelodaniti, — istupiti, (pročuti se 923), — a) tajan, tajno, tajom, tajnost, tajna (923v), tajanstven, tajanstvenost, tajanstvo, skriven, — poverljiv, — tutoljiti.
 8. *
 9. — zajednica, zajedno, zajednički, skupa, — udruženje, udružiti (se), združiti (se), družina, društvo, društven, — krug, kolo, — savez, zadruga, — liga, (pravila, statuti 1314a, sloga 501v), — a) pridružiti se, priključiti se, — solidarno, — prišljuniti se, prišljamčiti se, prišabaniti se, trpati se, — b) član, članstvo, začlaniti, upisati (se), upis (214a), — v) odvojiti se, odvajati se, izdvojiti se, izdvajati se, ocepiti se, cepati se.
 10. *
 11. — tuđinac, tuđin, tuđinka, tuđ, tuđinski, stranac, strankinja, stranački, stran, jabanac, jabana, jabanski, ni rod ni pomozi bog, (inozemac 2005b).
 12. *
 13. — skupiti (se), sakupiti (se), skupljati (se), skup, sakup, okupiti (se), okup, kupiti (se), nakupiti (se), prikupiti, sabrati se, — gomila, gužva, galama, gungula, gerga, povorka, grupa, navala, tma, četa, legion, tišma, krkljanac, naloga, — svetina, rulja, — narod, — sleći se, slegati se, grnuti, nagrnuti, nagrcati se, povrveti, povrzmati se, načetiti se, — a) sastati se, sastajati se, sastanak, — naći se, nalaziti se, — zbor, skupština, sednica, — održati, strana 98 držati, otvoriti, zaključiti, — b) sazvati, sazivati, saziv.
 14. *
 15. — razići se, razilaziti se, razlaz, rasturiti se, rasprštati se, razbeći se, — raspustiti, — a) rastati se, rastajati se, rastanak, razdvojiti se, (razvesti se 1166v).
 16. *
 17. — narod, puk, narodni, pučki.
 18. *
 19. — stalež, staleški, — kasta, — sloj.
 20. *
 21. — plemstvo, plemić, plemićki, plemićka, plemenit, plemenitaš, aristokratski, aristokrata, aristokracija, vlastela, vlastelin, vlastelinka, vladika, vlasteoski, vlesteostvo, — baron, baronica, grof, grofica, — spahija, spahinica, — kućić, kolenović, odžaković, — a) skorojević, skorovečernjak, skorovečernji, — b) plutokratija,v) radništvo, proletarijat, proleter.
 22. *
 23. — građanin, građanski, građanstvo, općinstvo, — a) narod, narodni, narodski, puk, pučki.
 24. *
 25. — otmen, otmenost, — elita, — gospoda, gospoština, gospodstvo, gospodin, gospođa, dama (980a), gospodski, gospodstven, — gospoditi se, pogospoditi se, — a) pokondiriti se, — b) nizak, nisko poreklo.
 26. *
 27. — ološ, fukara, žgadija, šljam, poganija, — mangup, manguparija, baraba, šatrovac, pangaloz, (prostak 76).
 28. *
 29. — bližnji, — a) sused, susetka, susedstvo, komšija, komšinica, komšiluk, — pomeđaš.
 30. *
 31. — poznanik, poznanica, poznanstvo, znanac, znanica, — odnos, odnošaj, snošaj, veza, stupiti u vezu, održavati vezu, dovesti u vezu, dodir, doći u dodir, mešati se, mešavina, — nameriti se, — opštiti, opštenje, ophoditi se, ophođenje, — kretati se, (krug 1147, stran 1148).
 32. *
 33. — drug, drugar, pajtaš, drugarski, drugarstvo, drugovati, drugovanje, družba, družiti se, drugarica, druga, družbenica, druževan, druželjubiv, druželjublje, društvo, bratija, zbližiti se, — slizati se, spanđati se, — a) vršnjak, vrsnik, parnjak, — saradnik, saradnica, saradnja, — saučesnik, saučesnica, saučesništvo, — saputnik, saputnica, — solojednik, soihlebnik, — b) nedruževan, divalj, — razvrzigra (177).
 34. *
 35. — prijatelj, prijateljica, prijateljstvo, prijateljski, sprijateljiti se, prijateljiti se, prisni, (naklonost 856), — a) bratimiti se, zbratimiti se. — pobratimiti se, pobratim, pobratimstvo, — sestrimiti (se), sestriti (se), posestrima.
 36. *
 37. — raskinuti, raskid, prekinuti, kidati, raskrstiti, (bojkotovati 489a, neprijatelj 505a).
 38. strana 99
 39. — zadruga, zadružan, zadrugar, kućna zajednica, — kuća ukućanin, ukućanka, čeljade, čeljad, — domaćin, domaćica, — okućiti se (1475), — a) odeliti se, izdeliti se.
 40. *
 41. — porodica, obitelj, familija, porodični, obiteljski, — domaćin, domaćica, stopanin, stopanica, — a) samohran, samohranica, samac, samica, inokosan, inokoština.
 42. *
 43. — srodstvo, rodbina, rodbinski, rod, srodnik, srodnica, srodan. u rodu s kim, rođeni, surodica, rođak, rođaka, rodica, rođakati se, — svoj, svojta, svojat, svojbina, svojbinski, — sroditi se, oroditi se, — soj, loza, bagra, — grana, ogranak, — stupanj srodstva, dolaziti, padati, — vrsta srodstva, srodstvo po krvi, krvno srodstvo, krvni rod, jednokrvni, — srodstvo po tazbini, u tazbini s kim, — srodstvo po mleku, — srodstvo u pravoj liniji, upravna loza, — srodstvo u pobočnoj liniji, pobočna linija, — srodstvo po uzlaznoj lozi, po ushodnoj liniji, — srodstvo po nizlaznoj lozi, po nishodnoj liniji, — srodstvo po muškoj lozi, po muškom kolenu, po muškoj krvi, po debeloj krvi, — srodstvo po ženskoj lozi, po ženskom kolenu, po ženskoj krvi, po tankoj krvi, — a) svojtljiv, svojtljivost, — b) odroditi se, odrod.
 44. *
 45. — predak, preci, praotac, — poreklo, rodoslov, rodoslovlje, — a) pokolenje, koleno, naraštaj, pas, — b) potomak, potomstvo, izdanak.
 46. *
 47. — brak, bračni, — ženjen, oženjen, — udata, (bračni ugovor 1282k), — a) neženjen, neoženjen, neženja, bećar, bećarski, momak, momački, — neudata, — usedelica, poutegla, — b) udovac, udov, udovica, udova, udovištvo, obudoveti, — v) razvesti brak, brakorazvodni, razvesti se, razvod, razveden, sudski (sudbeno) razveden, raspuštenica, raspuštenik, razvenčati se, — rastaviti se, rastava, — g) vanbračan, divlji brak, — naložnica.
 48. *
 49. — uzeti se, zaključiti brak, stupiti u brak, — a) ženidba, ženidbeni, oženiti se, ženiti se, iženiti, uzeti, — ženik, mladoženja, đuvegija, — b) udaja, udadba, udati (se), udavati (se), razudati (se), — poći za koga, udomiti se, — mlada, nevesta, neva, — preudati se, preudaja, — v) uskočiti, uskočkinja, odbeglica, samodošlica, — g) suđenik, suđenica, — d) provodadžisati, provodadžija, provodadžika, sočiti.
 50. *
 51. — veridba, veriti se, veriti, verenik, verenica, zaručiti se, zaručiti, zaručnik, zaručnica, zaruka, prositi, zaprositi, isprositi, prosidba, proševina, prosac, prosilac, prstenovati, prsten, ispit, ispitati (se), — a) navestiti, naveštavati, oglasiti, oglašavati, bračni oglas.
 52. *

  strana 100

 53. — svadba, pir, svadbeni, svadbovati, pirovati, — mladenci, svat, pirnik, svatovi, — pustosvatica, — dever (ručni), — kum, kuma, kumovati, kumstvo, okumiti, kumiti, — stari svat, starojko, — nakonjče, — svatovac, — a) venčanje, niće, venčati se, venčani, svadbarina, — b) medeni mesec, svadbeni put, — svesti, sleći, — v) sprema, darovi, — miraz, prćija, — mirazuša.
 54. *
 55. — supruzi, supružnici, supružanski, bračni drug, bračni par, — a) muž, muževlji, suprug, čovek, drug, vojno, — uljez, pripuz, domazet, — b) supruga, žena, gospođa, drugarica, druga, ljuba.
 56. *
 57. — roditelj, roditeljski, roditeljstvo. — a) otac, očinski, očinstvo, roditelj, babo, babajko, tata, — očuh, poočim, — očevina, babovina, — b) majka, mati, maternji, materinski, materinstvo, roditeljka, dada, mama, — pomajka, maćeha, maćija, maća.
 58. *
 59. — porod, dete, deca, — prinova, — a) sin, sinovlji, — b) kći, kćer, ćerka, ćer, kćerin.
 60. *
 61. — jedinče, jedinac, jedinica, — a) mezimče, mezimac, mezimica, — b) prvenac, prvenče, prvorođeni, — v) posobac,g) blizanče, blizančići, bliznad, blizanac, blizanak, bliznakinja, blizanka, blizanaštvo, — d) trojke, četvorke, — đ) posmrče.
 62. *
 63. — pastorče, dovoče, pastorak, dovodac, pastorka, — a) posinak, posiniti, usiniti, usinovljenje, usinjenik, siniti, uzeti pod svoje, potsvojiti, potsvojac, potsvojče, posvojiti, posvojenik, usvojiti, usvojenik, — poćerka, potsvojkinja, posvojenica, usvojenica, — b) hranjenik, hranjenica, othraniti, — v) siroče, sirotan, sirak, sirota, sirotica, osiroteti, sirotovati, sirotan, sirotište, — g) vanbračno dete, kopile, kopilan, kopilica, — nahoče, nahod (270).
 64. *
 65. — brat, bratac, brato, braca, brale, bata, braća, bratov, bratovljev, bratski, bratinski, bratstvo, bratimstvo, bratimiti, — a) polubrat, — b) nebrat, nebratski, (pobratim 1160a).
 66. *
 67. — sestra, seja, seka, dada, sestrinski, sestrinstvo, — a) polusestra, — b) nesestrinski.
 68. SRODNICI PO OCU[uredi]

 69. — ded(a), dedovski, dedovina, — praded(a), pradedovski, pradedovina, — prapraded, — čukunded(a), — pračukunded. — a) baba, stara majka, — prababa, — praprababa, — čukunbaba, pračukunbaba.
 70. *
 71. — stric, čiča, — prastric, — a) strina, — prastrina, — b) brat od strica, stričević, bratučed, prvi bratučed, — drugi bratučed, — v) sestra od strica, rođaka, rodica, bratučeda, prva bratučeda, — druga bratučeda.
 72. strana 101
 73. — tetka, teta, — pratetka, — a) tetak, teča, — pratetak, — b) brat od tetke, tetkić, rođak, — v) sestra od tetke, tetišna, rođaka, rodica, — (maćeha 1171b).
 74. *

  SRODNICI PO MAJCI[uredi]

  (deda itd. 1177, baba itd. 1177a)

 75. — ujak, ujka, ujko, uja, ujac, — ujčevina, — praujak, — a) ujna, — praujna, — b) brat od ujaka, ujčević, rođak, — v) sestra od ujaka, rođaka, rođakinja, rodica, — g) tetka itd. (1179, a, b, v), — očuh (1171a).
 76. *

  SRODNICI PO BRATU[uredi]

 77. (bratu ili sestri) snaha, nevesta, — svaća, — a) prijatelj, prija, oprijateljiti se, prijateljstvo.
 78. *
 79. (samo bratu) sinovac, — prasinovac, — sinovica, sinovkinja, — prasinovica, prasinovkinja.
 80. *
 81. (samo sestri) bratić, bratanić, bratanac, — prabratić, — bratičina, bratična, bratanica, — prabratična.
 82. *

  SRODNICI PO SESTRI[uredi]

 83. (bratu ili sestri) zet, šogor, prizetiti, — suzetica, — (samo sestri) svak, svojak, svojačiti, svojakati, — a) (samo bratu) nećak, — pranećak, — nećaka, nebuča, — pranećaka, — (samo sestri) sestrić, sestričić, — prasestrić, — sestričina, sestrička, — prasestrična, — b) (bratu ili sestri) prijatelj, prija.
 84. *

  SRODNICI PO MUŽU[uredi]

 85. — svekar, svekrva, — a) dever, — deveričić, deverična, — jetrva, — brajo, — b) zaova, zet, (pastorak itd. 1174).
 86. *

  SRODNICI PO ŽENI[uredi]

 87. — tast, punac, starac, — tašta, punica, baba, — tazbina, — a) šurak, šurjak, šura, šogor, — šurnjaja, šurjakinja, šogorica, — šuričić, šurična, — b) svastika, svast, — pašenog, pašanac, šogor, — svastičić, svastičina, (pastorak itd. 1174).
 88. *

  SRODNICI PO SINU[uredi]

 89. — snaha, nevesta, — a) unuče, unuk, unuka, — praunuče, praunuk, praunukka, — prapraunuk, prapraunuka, — bele pčele, — b) prijatelj, prija, oprijateljiti se.
 90. *

  SRODNICI PO ĆERCI[uredi]

 91. — zet, (unuče itd. 1187a, prijatelj itd. 1187b).
 92. *
 93. — kumstvo, kum, kuma, kumče, kumić, kumica, kumovati, kumiti, okumiti.
 94. *
 95. — bratstvo, bratstvenik, — a) pleme, plemenski, plemenik, saplemenik, suplemenik, — horda, — b) narod, narodni, narodnost, sunarodnik, — rodoljub, rodoljubiv, strana 102 rodoljublje, domoljub, domoljublje, patriota, patriotizam, patriotski, — odnarođavati.
 96. *
  * *
 97. — običaj, uobičajiti (se), odomaćiti se, (navika 79).
 98. *
 99. — slava, krsno ime, slaviti, svečar, patarice.
 100. *
 101. — imendan, — rođendan, — godišnjica, stogodišnjica.
 102. *
 103. — sabor, teferič, zavetina, prislava, prislavljati.
 104. *
 105. — moba, mobar, prelo, supredak.
 106. *
 107. — praznik, praznovati, praznični, blagdan, svetac, svetkovati, — a) Božić, božićni, božićkovati, — Badnji dan, — badnjak, jelka, polažajnik, — Uskrs, uskršnji, — Pasha, — Bajram.
 108. *
 109. — proslava, proslaviti, proslavljati, slaviti, svečanost, svetkovina, svetkovati, svečan, pohodni, — slavlje, slavljenik, jubilej, jubilar, jubilarni.
 110. *
 111. — bakljada, — vatromet, raket(l)a, bengalska vatra, žabica.
 112. *
  * *
 113. — moda, modni, pomodni.