Српска граматика (1894)/Кључ

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Српска граматика
Писац: Новаковић Стојан
Кључ
Новаковић, Стојан (1894). Српска граматика. Београд: Државна штампарија


КЉУЧ[уреди]

Бројеви упућују на чланке[уреди]

 • А свеза или усклик, 22, 40, 114, 728, 730; — међу више реченичних делова, 765; — при набрајању или ређању, 766; — заменички корен, 114.
 • а непостојано, 147, 159, 180, 234, 236, 322, 324, 363, 419, 447, 459; — постало од ь, 180, 189, 213, 236, 254-5, 257, 397; — постало од о, 130, 131, 153; — уметнуто међу сугласнике ради растављања, 81, 104 (вили горе непостојано); — уметнуто пред л, 325, 364; — уметнуто при образовању основе, 251; — уметнуто међу почетне сугласнике, 470, 530; — уметнуто у 2-ом падежу множине 323, 346, 357.
 • а-наставак глаголски и именски, 105, 107, 127-133, 128, 129, 133, 129, 132, 134, 141, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 230, 279, 449, 519.
 • а постало од ѣ после непчаника, 124, 149, 239, 477, 508.
 • а̑ постало из аа и ае, 520, 528; — постало из аја 475; — постало из ае, 523, 543; — постало од аје, 475; — постало од ија, 457; — постало из ао, 807.
 • аа постаје а̑, 520.
 • аа, свеза, 729.
 • ав-наставак при придевским основама, 250; — при основама од заменичких облика изведеним, 261; — при заменичким основама, 271.
 • ава-наставак при именичким основама, 195; — при придевским основама, 250; — при заменичким основама, 271.
 • аво-наставак при придевским основама, 250; — при заменичким основама, 271.
 • а̀гин, 240.
 • ад-наставак при именичким основама, 194; — при збирним именичким основама, 372; — при именичким основама у слагању подмета с прироком, 588.
 • ад-ак-наставци при именичким основама, изведеним од прошастог придева, 227.
 • ае претворено у еее̑, 66; — претворено у а̄, 523, 528, 543.
 • азбука грађанска, 46; — црквена 46.
 • аи у српском правопису, 63, 807.
 • аја сажето у а̑, 475.
 • аје изједначено, па сажето у а̑, 475.
 • азъ, 268.
 • страна 408
 • ак-наставак за диминутивну глаголску радњу, 136; — при именичким основама, 201, 205, 206, 208; — при именичким основама изведеним од облика, 226, 227, 228, 229; — при придевским основама, 254-5, 259; — при заменичким основама. 271.
 • ака-наставак при именичким основама, 201; — при заменичким основама, 271.
 • а камо ли, 744.
 • ако, 13, 40, 695, 739, 740.
 • ако Бог да̑, 822.
 • ако будем могао, 692.
 • ако будем послан, 692.
 • а́ко̑в, 22.
 • ако̑ва̑, 72.
 • ако знадбудемо, 692.
 • ако и, 740.
 • ако му, 75.
 • ако-наставак при заменичким основама, 271.
 • ако узмогбудем, 692.
 • акценат, 56, 69, 70; — у разлици српских говора, 77; — у разликовању падежа, 356, 375; — променљив при састављању акценатне речи, 76; — у разликовању одређеног и неодређеног придева, 415, 422; — у правопису, 805, 810, 818.
 • акценат логички, 818; — на подмету, 560.
 • акценатне речи, 75, 806.
 • ал, постало снажењем из л, 149.
 • алатаст, 245.
 • алва, 31.
 • алексиначки, 257.
 • али, 730.
 • Али-аги, 353.
 • али — али, 729.
 • алинеја у писању, 808.
 • алка, 31.
 • аљ-наставак при именичким основама, 170.
 • аљкав, 250.
 • -ам, стари наставак за 3-ћи падеж множине, 361.
 • ама, свеза, 730.
 • ами, стари наставак за 7-ми падеж множине, 361.
 • а̑мо, 272.
 • амо-наставак при прилошким основама, 272.
 • амина(ти), 133.
 • ан-наставак при именичким основама, 173; — при придевским основама, 236, 237, 241; — наставак — ѣнъ — при придевским основама, 239; — при придевским основама, изведеним од прилога времена садашњег, 260; — при основама, изведеним од заменичких облика, 261; — при бројним основама, 262.
 • ана-наставак при именичким основама, 173; — наставак — ѣна — при придевским основама, 239.
 • Андра, 152.
 • Андри̑ца, 64.
 • Андријица, 64.
 • Анђелија, 158.
 • анђелка, 91.
 • Анђуша, 224.
 • а некмо ли, 744.
 • ан-ин-наставци при именичким основама, 174.
 • Анка, 206.
 • ано-наставак, ѣно, при придевским основама, 239.
 • ански-наставак при придевским основама, 257.
 • ањ-наставак при именичким основама, 180.
 • ао 22; — постаје ааа̑, 66; — постаје ооо̑ или о́, 66; — изједначено у а̑, 807.
 • аорист, 685.
 • апозиција, 567, 568; — придев, 569; — уза сваку именицу, страна 409 571; — и њено слагање с главном речју 595; — тражи само неодређени вид придева, 599; — и први падеж, 615; — уз предмет, 642; — и пети падеж, 646; — и шести падеж, 653; — и запета, 769.
 • апостроф, 805, 812-813; — обуставља мењање сугласника, 812; — обележава једначење, 813.
 • ар, постало снажењем од р, 149.
 • ар-наставак и диминутивна глаголска радња, 136; — уз именичке основе, 162-163; — и пети и шести падеж, 327; — при именичким основама, 206.
 • ара-наставак уз именичке основе, 162, 163.
 • арапче, 192.
 • Арбанија, 158.
 • Арнаути, 126, 174.
 • Арнаутка, 206.
 • аспара, 358.
 • аспре, 358.
 • аспри, 358.
 • аст-наставак при придевским основама, 244-6.
 • аста-наставак при придевским основама, 244-6.
 • асто-наставак при придевским основама, 244-6.
 • ат-наставак при именичким основама, 187; — при придевским основама, 243.
 • ата-наставак при именичким основама, 190; — при придевским основама, 243.
 • ато-наставак при придевским основама, 243.
 • атрибут, понајвише придев, 567; — од 2-ог падежа, 570; — уза сваку именицу, 571; — и слагање са главном му речи, 595; — и први падеж, 615; — раширен у целу додану реченицу, 732.
 • ау, 22.
 • ах, усклик, 22.
 • ах-наставак за 7 пад. множине, 361; — за пређ. несвршено, 441, 447, 506.
 • ац-наставак при именичким основама, 213, 214, 215; — при именичким основама изведеним од прошлога придева, 227; — при имен. осн. изведеним од заменичких облика, 229.
 • ач-наставак при именичким основама, 218, 219.
 • ача-наставак при именичким основама, 218, 219.
 • аш-наставак при именичким основама, 221, 222.
 • Б уснени сугласник, 79; — јасан сугласник, 80; — испада пред н, 497; — не трпи пред собом зд, ст или шт, 102; — тражи ј између себе и л, 86.
 • ба-наставак при именичким основама, 186, 195.
 • ба́ба, 342.
 • бабетина, 178.
 • бабин, 240.
 • ба́бо, 342.
 • баболичан, 279.
 • ба̀бура, 167.
 • бабурина, 175.
 • бављење, казано предлогом, 674.
 • бадава, 37.
 • бадар, 234.
 • бадемов, 252.
 • бадњак, 202.
 • бадњи, 241.
 • баја, 128.
 • бајало, 167.
 • Бајчета, 132.
 • ба́ка, 200, 353.
 • ба́кин, 240.
 • бакрач, 219.
 • бакра̀чић, 133.
 • бакрен, 238.
 • балавац, 215.
 • страна 410
 • Балканско Полуострво, 809.
 • балчак, 91.
 • баница, 214, 354.
 • бановица, 215.
 • банство, 188.
 • бањица, 212.
 • бардачина, 175.
 • баретина, 175.
 • барица, 212.
 • баровит, 247.
 • бахат, 187.
 • бацакати, 136.
 • бачва, 83.
 • Ба́чва̑на̑, 72.
 • Бачванин, 83, 174.
 • Бачванка, 206.
 • Ба́чва̑нче, 72.
 • баш и да, 740.
 • бв даје б, пошто в отпада због једнакости говорних оруђа, 100.
 • бе, 487.
 • бег, 124, 466, 508.
 • бегац, 216.
 • бе̑дни̑к, 72.
 • бедра, 159.
 • бедро, 159.
 • бежа, 124, 508.
 • бежати, 508.
 • бе̏жа̑х, 508.
 • бежие, 141.
 • без, 39; — у сложеним основама, 281; — с другим падежем, 663.
 • безазлен, 104, 281.
 • безазленост, 191.
 • безбожан, 281.
 • безбожност, 191.
 • безбратница, 281.
 • безроткиња, 281.
 • безглаван, 281.
 • безгрешност, 191.
 • безданица, 215.
 • безимен, 281.
 • безочан, 52, 281.
 • безочьнъ, 52.
 • безочанство, 189.
 • безумље, 72, 86, 111.
 • бејах, 690.
 • бејах запевао, 428.
 • бејах тресао, 547.
 • бејах чуо, 547.
 • бејах хваљен, 550.
 • — бе̏л, 91.
 • бел, 230.
 • Бела Река, 809.
 • белац, 215.
 • беле, 125.
 • белети, 33, 35.
 • бѐлило, 167.
 • Бели Поток, 599.
 • бѐлица, 77, 215.
 • беловљев, 253.
 • бело̀граб, 277.
 • белодани, 126.
 • белолик, 230, 279.
 • бе̑ли̑, 415.
 • белца (од белац), 91.
 • бељ, 155.
 • бељи, 85, 103.
 • бенетало, 167.
 • бео, 26, 92, 230, 259, 415, 419.
 • београдски, 257.
 • бео поток, 597.
 • берах, 541.
 • берачица, 214.
 • берба, 195.
 • берберка, 206.
 • берберин, 174.
 • бере, 519, 534.
 • беријах, 541.
 • бесан, 259, 419.
 • бесмртност, 191.
 • бесн, 419.
 • бесолица, 281.
 • беспослен, 273, 281.
 • беспослица, 281.
 • беспуће, 82.
 • бесцен, 281.
 • бесцење, 82.
 • бех, 690.
 • бех хваљен, 550.
 • би (бити), 57, 106, 116, 479, 487, 549, 708,
 • библиотека, 63.
 • страна 411
 • бива, 130, 822.
 • бивање и реченице за место, 746; — исказано глаголима, 609, 614; — и време садашње, 681.
 • би́вати, 58.
 • бивен, 479.
 • биво̑, 64.
 • бивол, 64.
 • биволски, 91.
 • би́во̑лче, 72, 91.
 • бивши хваљен, 550.
 • бијах, 90.
 • бије, 474.
 • бијел, 92.
 • бијен, 479.
 • би̏ло, 165.
 • било (од бити), 821.
 • бимбер-грожђе, 296.
 • био, 92, 807.
 • биограф, 63.
 • биографија, 63.
 • био сам, 690.
 • био сам тресао, 547.
 • био сам хваљен, 550.
 • био сви чуо, 547.
 • бирати, 130.
 • Би̏рач, 322.
 • бировљев, 253.
 • бистар, 26, 234.
 • бисер, 70, 160.
 • бискати, 531.
 • бисмо, 549.
 • бисте, 549.
 • бистрина, 177.
 • бит, 479.
 • бити, 58, 116, 225, 473, 474, 487, 557, 684, 689, 690, 694, 708, 710, 810; — и време будуће, 691; — изостављено као познато, и као спона у прироку, 557, 558, 559, 749.
 • бити хваљен, 550.
 • битка, 116, 228.
 • битки, 353.
 • биће погинуо, 694.
 • бићу хваљен, 550.
 • бих, 549.
 • бих хваљен, 550.
 • бише, 708.
 • биштем, 531.
 • бјелица, 77.
 • благ, 259.
 • бла̏го (усклик), 22.
 • Благовести, 809.
 • благосиљање, исказано прошастим придевом, 699.
 • благослов, 111.
 • благост, 191.
 • блаженство, 188, 228.
 • блато, 183.
 • Бла́шко, 207.
 • блебеташ, 221.
 • блебетуша, 223.
 • блебеће, 143.
 • блед, 26, 230, 259.
 • бледе, 125.
 • бледети, 125.
 • блѣдѣ, 125.
 • бле̑ј, 148.
 • блеја, 124, 508.
 • блејати, 35, 508.
 • близу, 37, 39; — и други падеж, 664.
 • ближе, 37.
 • ближњајив, 251.
 • блистати, 33.
 • бо̑, 91.
 • бобац, 216.
 • бобов, 252.
 • Бог, 73, 809.
 • бог Јупитер, 809.
 • бо́га, 152, 353.
 • Бога (за пра̑, за права), 64.
 • богатство, 23, 188.
 • богаљаст, 245.
 • богац, 216.
 • Богдан, 156.
 • богдице, 822.
 • бог-зна, 811, 822.
 • Бог ме, 811, 822.
 • богме, 811, 822.
 • Богов, 252, 809.
 • боговетни, 809.
 • боговски, 809.
 • страна 412
 • богомилски, 809.
 • богомоља, 151.
 • Богородица, 111, 213, 273, 278.
 • Богородице, 354.
 • Богородичин, 240.
 • богиња, 53.
 • Богић, 156.
 • Бог-помоћ, 811.
 • Бог те веси, 823.
 • бод, 130, 147.
 • бодац, 213.
 • бодља, 169.
 • бодљика, 203.
 • бодљикав, 250.
 • бодцати, 136.
 • бо̏жа̑, 101.
 • божанство, 189.
 • божански, 257, 809.
 • божаство, 189.
 • Боже, 88.
 • бо̏же̑, 101.
 • бо̏жи̑, 101.
 • Божидар, 156.
 • Божиј, 231, 809.
 • Божији, 231.
 • Божић, 809.
 • божићњи, 241.
 • божјак, 201.
 • Божји, 26, 101, 231, 423, 599.
 • божо̀гробац, 277.
 • божур, 164.
 • божьство, 189.
 • бо-зна, 822.
 • бој, 57, 116, 149.
 • боја, 124.
 • бојажљив, 251.
 • бојазан и знак узвика, 800; — у одрицању, 722.
 • бојази, 251.
 • бојак, 116.
 • бојати се, 124, 509; — тражи 2-ги падеж као допуну, 629.
 • бојац, 116, 213.
 • Бо́јо, 156.
 • бој се, 509, 811, 822.
 • бол, 91, 147, 154.
 • болесник, 102.
 • болест, 72, 73, 251.
 • болестан, 237.
 • болест-љив, 102.
 • болест-ник, 102.
 • болећ, 443.
 • болећица, 226.
 • болешљив, 102, 251.
 • болна, 91.
 • болник, 72.
 • болта, 91.
 • болтаџија, 91.
 • боља, 154.
 • бољарка, 206.
 • бољма, 272.
 • боме, 811, 822.
 • бора, 149.
 • борави, 126.
 • борба, 195.
 • борик, 203.
 • борје, 157.
 • боро́вница, 71.
 • Босанка, 206.
 • Босна, 54.
 • босоног, 230, 279.
 • босотиња, 182.
 • бости, 130, 451.
 • боцати, 136.
 • боцкати, 136.
 • бочина, 175.
 • Бошњак, 85.
 • Бошњакиња, 182.
 • Бошњакуша, 224.
 • бошњачки, 257.
 • бошњо, 342.
 • Бошко, 82,
 • бр, 130, 149, 534.
 • бра, 128, 519, 534.
 • брза, 133.
 • бравче, 192.
 • брадат, 243.
 • брадвурина, 175.
 • брадетина, 175.
 • браздаш, 222.
 • брале, 343.
 • бранити (кратити) тражи 3-ћи падеж, 636.
 • Бранко, 207.
 • страна 413
 • брао сам, 546.
 • брат, 183, 339, 597.
 • братац, 216.
 • братов, 252.
 • братови, 597.
 • братом, 89.
 • брати, 35, 130, 534, 541, 597; — као образац мењања 535.
 • братија, 158.
 • братим, 126.
 • братимити, 126.
 • братимство, 188.
 • братити, с додатком шестог падежа, 655.
 • бра́то, 152.
 • братственик, 204.
 • братски, 257, 807.
 • братство, 82.
 • братучед, 278.
 • браћа, 86, 158, 339, 597; — и слагање с прироком, 588.
 • бра́цин, 240.
 • брачан, 52.
 • брачьнъ, 52.
 • брашанце, 216.
 • брашнар, 163.
 • брашнара, 163.
 • брашнарка, 206.
 • брашнен, 238.
 • брвнара, 163.
 • бр̏да, 810.
 • бр̀да, 810,
 • бр́да̑, 810.
 • брдељак, 206.
 • брдијех, 350.
 • брдина, 175.
 • брдина(х), 361.
 • брдо, 70.
 • брег, 74.
 • бре̑га, 74.
 • Брегава, 196.
 • брегови, 74, 103.
 • брего̀вима, 74.
 • бре̑гу, 74.
 • бред, 149, 232.
 • бређ, 232.
 • брежина, 175.
 • брезик, 203.
 • брезовача, 219.
 • брекиња, 182.
 • бреме, 199.
 • бремена, 103.
 • бремено-ноша, 278.
 • бременоша, 278.
 • бременит, 247.
 • бре̏са̑ка̑, 357.
 • бреска, 357.
 • бресква, 115, 357.
 • брешчић, 193.
 • брз, 230, 259.
 • брзак, 201.
 • брзац, 215.
 • брзина, 177.
 • брзо, 37.
 • брзолов, 277,
 • брзоплет, 20, 273, 277.
 • брзорек, 230, 277.
 • брзо-те, 811.
 • брига, и четврти падеж, 643.
 • бри-ица, 213.
 • брија, 128.
 • брѝјаћи̑, 248.
 • бритва, 186.
 • брица, 213.
 • брјегови, 103.
 • брјемена, 103.
 • бркат, 243.
 • брод, 149.
 • број и именица састављени у једну реч 815; — и њему додане речи, 596; — као обележје одређеног начина, 702; — како се слаже кад је прирок, 583; — у подмету, 555; — у прироку, 557; — у старини обична именица, 596.
 • бројач, 110, 218.
 • бројеви, 21, 28, 310, 311, 316; — и почивка, 795; — и именички облици, 411-412; — како се пишу, 805; — у подмету, 554, 591-4; — прости, 262; — прости и редни, већи и мањи у писању, 824; — редни, страна 414 слажени, 811; — састављени у писању, 815; — у сложеним основама, 298.
 • бројена ствар уз број, 593, 594; — у 2-ом падежу, 621.
 • бројне основе, 262.
 • броћаст, 245.
 • броћем, 39.
 • бржи, 86.
 • брснат, 243.
 • брст, 183.
 • бубња, 133.
 • бубрежак, 206.
 • бубрези, 87.
 • бубуљ, 171.
 • Бугарин, 46, 126, 174.
 • Бугарка, 206.
 • бугар-кабаница, 296, 811.
 • бугарски језик, 42.
 • буд 740, 822.
 • будебудо, 487.
 • будем, 692; — и остали облици тога глагола, 487; — и време будуће, 691.
 • буди 740, 822.
 • Будимац, 214.
 • Будимка, 206.
 • будизам, 809.
 • буди хваљен, 550.
 • будуће време, 34, 545, 548, 691; — за прошлост, 693; — казано пређашњим свршеним, 688; — казано временом садашњим свршеним, 145, 612, 680.
 • будуће историчко, 693, 707.
 • будуће са значењем неизвесности, 694.
 • будуће погодбено, 695.
 • будући, 747.
 • будући хваљен, 550.
 • бу́кали̑ште, 227.
 • букач, 218.
 • буква, 83.
 • буквик, 203.
 • Буковик, 204.
 • Буковица, 215.
 • Букуља, 171.
 • буљоок, 278.
 • буника, 203.
 • бурад 194.
 • бу̑рња̑к, 72, 202.
 • бусенит, 247.
 • бусење, 157.
 • бућ, 22.
 • бућкало, 167.
 • буча, 508.
 • бучати, 508.
 • бучје, 157.
 • бушак, 205.
 • буши, 205.
 • буџуља, 171.
 • бъд, 234.
 • бы, 487.
 • быти 487.
 • бѣ, 487.
 • бѣлѣ, 125.
 • бѫде, 487.
 • В испада после б, 100; — попуња зев, 61, 128, 131, 132, 148, 479, 532, 534, 540, — при једначењу и сажимању самогласника, 64, 65; — не једначи се само по звучности, нити пред собом тражи једначења, 83; — тражи да се уметне л између њега и ј, 86; — уснени сугласник, 79; — јасан сугласник, 80.
 • ва, заменички корен, 114.
 • ва-наставак при придевским основама, 249.
 • вабац, 213.
 • вавек, 816.
 • вадивек, 299.
 • вазда, 272.
 • вал, 91, 119.
 • ваља да, 822.
 • Ваљевац, 214.
 • ваљевски, 26.
 • вам, 390.
 • вами 391.
 • ван, 816; — и други падеж, 663.
 • страна 415
 • ва̀пити, 473.
 • варалица, 227.
 • вареник, 228.
 • варићак, 202.
 • варошанин, 174.
 • варошанка, 206.
 • варошанче, 192.
 • вас, сва, све, 32, 96, 269, 397, 815.
 • ва̑с, 2. пад. мн. 261.
 • Васа, 162.
 • Ва̀си̑љ, 72.
 • васколик, -а, -о, 32, 427, 816.
 • васколики, 427.
 • ватраљ, 170.
 • ватриште, 209.
 • ватромет, 20.
 • ваш, 32, 261, 366.
 • ва̀ши̑ 2. пад. мн. 366.
 • вашију, 366.
 • ве, 4. пад. мн. 389.
 • вед, (довести), 57, 116, 149.
 • ведар, 116, 234.
 • ведрина, 116.
 • ведро, 159.
 • веже, 142.
 • вез (извести), 57, 213, 456.
 • ве́зак, 206.
 • везанија, 228.
 • везач, 218.
 • везивавши, 429.
 • везивали, 429.
 • везиват, 429.
 • везивати, 429.
 • везиваху, 429.
 • везиваше, 429.
 • везир, 72.
 • везица, 805, 811.
 • везу међусобну у језику који корени показују, 114.
 • везују, 429.
 • везујући, 429.
 • век, 77, 78.
 • веко̀вати, 78.
 • веле, 440.
 • велие, 440.
 • велика и мала слова, 808.
 • Велика Школа, 809.
 • великац, 216.
 • великачак, 255.
 • Велики Петак, 809.
 • велико село, 599.
 • Велико̑ Село, 599, 809.
 • величанство, 189.
 • величина, 71.
 • вељу, 51, 440.
 • вену, 122.
 • венче, 88.
 • венчић, 87.
 • веома, 37, 38, 272.
 • ветар, 321.
 • ве̑ра̑ разних имена писати малим словом, 809.
 • вербални корени, 113.
 • вереник, 228.
 • веридба, 195.
 • ве̏рити, 611.
 • верност, 191.
 • верова, 449.
 • веровати, 57.
 • веру (веру-јем), 57.
 • веру-ати, 57.
 • весаоце, 216.
 • весалце, 216.
 • веселије, 157.
 • веселити се, 33.
 • весељак, 202.
 • весеље, 86, 157.
 • весео, 807.
 • вес’о, 807, 812.
 • веси, 823.
 • весло, 346.
 • ве́сти, 456.
 • ве̏т, 96.
 • ветриц, 212.
 • ветрогоња, 278.
 • ветромет, 147, 278.
 • ветъхъ, 96.
 • већ, 730.
 • веће, 154.
 • већма, 272.
 • вечан, 52, 78.
 • вече, 338, 370.
 • вечер, 160, 338, 370.
 • страна 416
 • вечера, 155.
 • вечерас, 114.
 • вечерњача, 219.
 • вечерњи, 241.
 • ве̏чери, 376.
 • вечерица, 212.
 • вечьнъ, 52.
 • вешала, 167.
 • вештак, 202.
 • вештаствене именице, 24.
 • вештац, 215.
 • вештица, 215.
 • ве̏штичина, 175.
 • ве́шћу, 548.
 • ви (заменица), 29, 31, 268.
 • ви, 3-ћи пад. мн. 390.
 • ви (вити), 57, 64, 116, 479.
 • вид, 184.
 • вид у придева, одређени и неодређени, 414 итд.; — у глаголских придева, 447, 448.
 • видан, 236, 237.
 • видар, 110, 162.
 • виде, 343, 432, 449.
 • видевши, 34, 513.
 • видела, 166.
 • видео, 34, 63, 166.
 • видело, 166.
 • видети, 33, 432; — као образац мењања, 504, 505.
 • видети се, у прироку, 558.
 • видећи, 34.
 • види, 432, 434.
 • види-видјо, 141, 432, 434, 501, 504.
 • видик, 203.
 • видим, 432, 440.
 • видје, 449.
 • видјевши, 513.
 • Видов, 252.
 • видра, 159.
 • видѣ, 106, 124, 432, 501.
 • виђати, 71.
 • виђах, 428, 506.
 • виђен, 34, 36, 507.
 • виђен сам, 428.
 • виђење, 754.
 • виђи, 505.
 • виђу, 440.
 • виј, 64.
 • вијалиште, 227.
 • вијати, 116.
 • вијах, 477.
 • вије, 477.
 • вијек, 77, 78.
 • вијоглава, 116.
 • вик, 236, 466.
 • викати, 33.
 • викач, 218.
 • викни-де, 811.
 • викну, 122.
 • ви́ла̑, 74; — ви́ла, 74, 165; — ви̑ле, 74; — ви̑ло, 74.
 • ви̏ле, 165; — ви̏лама, 71.
 • виленик, 204.
 • вилин, 240.
 • виловњак, 202.
 • виме, 50, 199.
 • вина, 24.
 • винарина, 176.
 • винобер, 20, 278.
 • виноградски, 257.
 • винопија, 148, 278.
 • вир, 149.
 • вис, 198.
 • висибаба, 299.
 • висина, 23.
 • висок, 256, 259.
 • високо-дуг акценат, 70, 73; — у положају спореднога нешто различит, 72.
 • височији, 259.
 • ви̑т, 73, 242, 479.
 • витак, 116, 419.
 • ви̏тао, 116, 325.
 • витеже, 328.
 • витез, 328.
 • вити, 116, 473.
 • витк, 419.
 • витла, 133.
 • вѝтлић, 193.
 • виторог, 230, 279.
 • вичан, 236, 237.
 • више, 37, 39; — други падеж, 665.
 • вишњи, 423, 809.
 • страна 417
 • вишњица, 212.
 • вјековати, 78.
 • вјечан, 78.
 • вк- група не мења се по звучности, 83.
 • вл, 149.
 • вла̑, 64.
 • влага, 149.
 • влад, 184, 185.
 • владалац, 227.
 • владаоца, 91.
 • владаоцем, 89.
 • Владета, 192.
 • владика, 352.
 • владичански, 257.
 • владичанство, 189.
 • владичин, 240.
 • влажити, 149.
 • влак, 116, 149.
 • влака, 116.
 • влакно, 116, 172.
 • власат, 243.
 • власи, 87, 340.
 • власт, 93, 184.
 • властела, 339; — и слагање прирока с подметом, 588.
 • властелака, 357.
 • властелин, 174, 339.
 • властелка, 206, 357.
 • властељ, 185.
 • властеока, 206, 357.
 • вла́сти̑ имена пишу се великим словима, 809.
 • власуља, 171.
 • влат, 597.
 • влатак, 206.
 • влаће, 157, 597.
 • влаха, 64.
 • влахиња, 182.
 • влачити, 116.
 • влашад, 194.
 • влаше 88, 192.
 • влашик, 203.
 • влъг, 149.
 • влък, 149, 172.
 • влъна, 172.
 • во, 64, 91.
 • во- наставак при придевским основама, 249.
 • вод, 57.
 • вода, 23.
 • водати, 611.
 • водац, 116.
 • воде, 1. пад. мн., 24, 597.
 • воде (овде), 96.
 • воден, 238.
 • воденбика, 296.
 • воденичар, 163.
 • воденичарка, 206.
 • воденичиште, 72.
 • водењака, 202.
 • водио, 807.
 • водити, 57, 116, 516.
 • водица, 354.
 • вододерина, 278.
 • водолија, 148.
 • водојажа, 278.
 • водоплаван, 278.
 • водоток, 111.
 • вођ, 116.
 • вођа, 86, 151.
 • вођах, 516.
 • вођев, 252.
 • вођем, 89.
 • вођен, 62, 516.
 • војевода, 149.
 • вожња, 179.
 • воз, 57.
 • возак, 254.
 • возакати, 136.
 • возаљка, 206.
 • возар, 162.
 • возати, 57.
 • возац, 213.
 • возидба, 186, 195.
 • возити, 57.
 • вој, 149.
 • војак, 202.
 • војвода, 116, 278, 352.
 • војводин, 240.
 • војводић, 193.
 • војводство, 188.
 • војсака, 358.
 • војска, 358.
 • страна 418
 • војски, 358.
 • војева, 135, 449.
 • војевати, 36, 610.
 • војевода, 278.
 • војује, 144.
 • војуе, 543.
 • во́ко, 207.
 • вол, 64.
 • волак, 206.
 • волар, 163.
 • воловом, 340.
 • воловије(х), 340, 425.
 • вол-ько, 207.
 • воликац, 216.
 • волим, 440.
 • волујак, 202.
 • вољу, 440.
 • воља, — и четврти падеж, 643.
 • воља — воља, 729.
 • восак, 322.
 • воск, 239.
 • восковарина, 278.
 • вотњак, 94.
 • во̏ћкање, 82.
 • во̏ћкати, 82.
 • во̏ћкоша, 82.
 • воћњак, 94.
 • вочић, 193.
 • во́ша, 220.
 • воштан, 26, 239.
 • воштара, 163.
 • воштах, 516.
 • воштен, 516.
 • воштити, 516.
 • вр, 130, 149, 165, 180.
 • врабац, 14.
 • врабаца, 74.
 • враголство, 91.
 • вражиј, 231.
 • вран, 235.
 • вранчев, 253.
 • вранчина, 175.
 • вранчић, 193.
 • врањи, 233.
 • врапче, 74.
 • врапчев, 253.
 • врапци, 82.
 • врат, 149.
 • врати, 107, 109, 433, 611.
 • вратило, 167.
 • вратина, 175.
 • враћа, 107, 109, 131.
 • враћати, 107, 109, 433, 611.
 • враћен, 62.
 • врача, 133.
 • врачара, 162.
 • врачев, 252.
 • враџбина, 82.
 • вр́ба, 70.
 • врбица, 212.
 • врбовина, 178.
 • вргнем, 466.
 • вргнут, 466.
 • вргнути, 466.
 • вредност, 191; — исказана 2-им падежем, 627.
 • врело, 165.
 • време, 74, 78, 199.
 • време будуће, 548, 691; — за прошлост, 693; — казано временом садашњим свршеним, 680.
 • време давнопрошло, 547, 698.
 • време и глагол у реченици, 552.
 • време и предлог у синтакси, 661.
 • време казано 2-гим падежем 626; — 4-им падежем, 645; — предлогом, 37, 39, 656, 658; — предлогом по, 817; — казано разним начином, и правила о запети, 780; — казано подређеном реченицом, 745; — казано уметком у реченицу, и запета, 783; — казано 6-им падежем, 651; — као обележје одређеног начина, 702; — означено предлозима, 668.
 • време пређашње несвршено, 429.
 • време пређашње свршено, 429.
 • време прошло, 546, 698, 689.
 • време радње глаголске у реченицама, 22, 34, 430, 572, 576, 679, и д.
 • страна 419
 • време садашње, 429, 679; — и неодређени подмет, 682; — и исторички и приповедачки слог, 683.
 • време у подређеној реченици, 732, 754.
 • време у питању, 716.
 • вре̏мена, времѐна, 74, 78, 103; — време́на̑, 74.
 • времена прошаста, 684.
 • временске реченице, 774,
 • времена сложена: прошло давнопрошло и будуће, 545.
 • временит, 247.
 • врео, 698. .
 • вретено, 71.
 • вретенце, 216.
 • врети, 512.
 • вре́ћи, 95, 467.
 • вре̏ћина, 175.
 • врже, 88.
 • врз, 456.
 • врзи, 87, 466.
 • ври, 512.
 • вријеме, 78.
 • врим, 512.
 • вримо, 512.
 • вриск, 124, 508.
 • врите, 512.
 • вриш, 512.
 • вришти, 124.
 • вришта, 508.
 • врјемена, 103.
 • врлет, 72.
 • врлетан, 237.
 • врло, 37, 38, 165.
 • врста, 183, 358.
 • врста прва именичке промене, 318 и д.; — друга, 344 и д.; — трећа, 351 и д.; — четврта, 362 и д.; — пета, 378 и д. врста прва промене глаголске, 450; — друга, 494; — трећа, 501; — четврта, 514; — пета, 519; — шеста, 543.
 • врстан, 237.
 • врста се, 133.
 • врсте глаголских облика, 449.
 • врсте именичке промене, 317.
 • врсте речи у реченицама, 21, 597 и д.
 • вр́сти̑, 358.
 • врт, 149, 180.
 • вртети, 610.
 • вртоглав, 278.
 • вртоглавац, 215.
 • вр́ћи, 463.
 • врћи, 466.
 • вру, 512.
 • врућ, 259, 343.
 • врућица, 226.
 • врх, 39, 206, 656; 665; — и други падеж, 665.
 • врх, 450, 463.
 • врцкати, 136.
 • вршај, 150.
 • вршак, 206.
 • вр́ша̑х, 467.
 • врше, 88.
 • вршидба, 195.
 • вршика, 203.
 • вршилац радње глаголске казан наставком, 167, 185. Види и Извршилац.
 • вса, 96.
 • всаки, 271.
 • вт- група не мења се, 83.
 • Вугдраг, 82.
 • Ву́ја, 342.
 • Вујак, 202.
 • Вујо, 156, 342.
 • Вујчета, 192.
 • Вук, 116, 156.
 • Вукаљ, 170.
 • Вукац, 216.
 • Вукић, 193.
 • Вукмиљ, 155.
 • вукодлак, 116.
 • Вуле, 343.
 • Вулета, 192.
 • вуна 172.
 • вунара, 163.
 • вунат, 243.
 • вунен, 238.
 • страна 420
 • вући, 116, 149, 462.
 • вуци, 87.
 • Вучета, 192.
 • вучина, 175.
 • Вучић, 193.
 • вучица, 53, 214.
 • вучјак, 202.
 • вучца, 99.
 • вц- група не мења се, 83.
 • вч- група не мења се, 83.
 • вши- наставак ва прилог времена прошлог 446.
 • въ- наставак при придевским основама, 249; — при редним бројевима, 265; — при заменицама, 269.
 • въ- наставак за прилог времена прошлог, 446.
 • въе- наставак за прилог времена прошлог, 446.
 • вьсь, 269, 397.
 • вьсаки, 271.
 • вьсда, 272.
 • вьсма, 272.
 • вьсѫда, 272.
 • вѣд, 183, 184.
 • вѣт, 154.
 • Г грлени сугласник, 79; — јасан сугласник, 80; — иде у ж у 5-ом падежу, 328; — иде у з пред наставцима који почињу са и, 87, 331, 353; — иде у ж пред и 87; — иде у ж пред е, 88, 537; — промењено у з без довољно јасног узрока, 130; — непретворено, 353.
 • га- наставак при именичким основама, 210.
 • га, заменички облик, 402.
 • гавран, 96.
 • гаврани, 332.
 • гавранови, 532.
 • гадљив, 251.
 • гађа, 131.
 • Гаврило, 96, 156.
 • газиблато, 299.
 • Га́јо, 156.
 • гало-бела, 276.
 • галијаш, 222.
 • гања, 131.
 • гарав, 250.
 • гарван, 96.
 • Гарвило, 96.
 • гари, 126.
 • гат, 183.
 • гатара, 162.
 • гвожђара, 163.
 • гвожђе, 85, 597.
 • гвоздензуба, 296.
 • гвоздењак, 202.
 • где, 37, 272, 733, 737, 740, 746, 747, 774, 775, 776, 816, 817, 821; — у питању 716.
 • где било, 817.
 • гдегде, 816.
 • гдѐгод, 816, 817.
 • где го̏д, 817.
 • гдекоји, 816.
 • гдекад, 816.
 • где му драго, 817.
 • гдешто, 816.
 • географија, 63.
 • геометрија, 63.
 • гиб, 122, 168.
 • гибак, 420.
 • гибка, 109.
 • гину, 122, 449.
 • гинути, 497.
 • гипка, 82.
 • гипка(ти), 109, 136.
 • гј иде у ж, 86.
 • главан, 237.
 • главит, 247.
 • главна основа у сложеним основама, 275, 277.
 • главна реч, 725; — према својим додатцима и запета, 368; — и подређена јој реченица 772.
 • главна реченица, 9, 10, 12, 725, 726, 727, 734; — и глаголски прилози, 696; — и прилог времена прошлог, 697; — у реду страна 421 речи, 757; — после подређене реченице и запета, 778; — и подређена, 731.
 • главни члан у основама, 280.
 • главни акценат, 72; — и споредни, 71.
 • главни део реченице трпни или радни, 709.
 • главничар, 163.
 • главобоља, 20, 111, 273.
 • главобољан, 278.
 • главура, 164.
 • глагол и време у реченици, 552.
 • глагол у прироку, 556.
 • глаголи, 21, 22, 33, 310, 311; — састављени с другим речима, 814; — без подмета и 2-ги падеж, 633; — и корени њихови, 113; — и облици њихови, 428; — непрелазни и 3-ћи падеж, 636; — повратни, просто-повратни и узајмичноповратни, 35; — повратни сложени с на траже као допуну 2-ги падеж, 628; — повратни и 3-ћи падеж, 637; — помоћни у питањима, 715; — у одрицању, 718; — по трајању радње, 36, 610; — прелазни и непрелазни, 35, 609, 701; — свршени и време будуће, 691; — свршени и време садашње, 681, 683; — свршени и време пређашње несвршено, 686.
 • глаголска именица, 632, 754; — у сложеним основама, 297.
 • глаголска радња, казана именицом, 632, 754.
 • глаголске основе, 118, 119; — и ну-наставак неодређенога начина, 122, 123; — и предлози, 302; — од облика, 137.
 • глаголски корени 112, 113; — у образовању диминутивних глагола, 136.
 • глаголски наставци, 436; — за облике, 437,
 • глаголски облици, 430, 679 и д.; — и једнина и множина, 431; — и њихови наставци, 439; — и њихове врсте, 449; — сложени, 545; — и не, 818.
 • глаголски прирок, 556; — и слагање с подметом, 582.
 • глаголско-именски облици, 430; — и једнина и множина, 431; — и не, 818.
 • гладак, 254, 259, 420.
 • гладан, 237; — и 2-ги падеж као допуна, 627.
 • гладибрк, 299.
 • гладне, 125.
 • гладнети, 125.
 • гладова, 135.
 • гладовати, 57.
 • гладу (гладу-јем), 57.
 • гладу-ати, 57.
 • глађен, 62.
 • глас, 19; — кад се избаци, обележава се каткад апострофом, 813.
 • гласак, 19.
 • гласан, 19.
 • гласат, 19.
 • гласина, 175.
 • гласит, 247.
 • гласник, 19.
 • гласница, 44, 45.
 • гласови и наука о њима, 43; — и слова српскога језика, 46; — при састављању основа и наставака приликом образовања нових основа, 109; — у правопису, 805, 806.
 • гласовне промене и акценатне речи, 806.
 • глацнути се, 136.
 • гледање, 23.
 • гледати, 58; — се, 35.
 • Гли́шо, 220.
 • глогов, 252.
 • глогиња, 53, 182.
 • глода, 128, 449.
 • глодјем, 103.
 • страна 422
 • глођем, 103.
 • гложје, 157.
 • глоца, 122.
 • глоцну, 122.
 • глух, 230, 259.
 • глухац, 216.
 • глухну, 123.
 • гмежденик, 94.
 • гмеждити, 94.
 • гмежђен, 94.
 • гна, 128.
 • гнати, 537.
 • гнежђах се, 516.
 • гнездити се, 516.
 • гној, 149.
 • гнојавица, 215.
 • гнусан, 237.
 • гњеве́тало, 167.
 • гњѐсти, 451.
 • гњи, 473.
 • гњи̏ла, 165.
 • гњио, 415, 419.
 • гњи̑ли̑, 415.
 • гњурац, 213.
 • го̑, 415.
 • говедар, 163.
 • говедарка, 206.
 • говедарина, 71.
 • говеђи, 233.
 • говети, 502.
 • говѣ, 124.
 • говор, 34, 126, 161; — нечиј и почивка, 796; — недоречен, 802; — прекинут, 802.
 • говори српски, 54; — и мењање акцента, 78.
 • говорне, 141.
 • говорити, 34, 126.
 • говоркати, 136.
 • говорна оруђа, 44, 45; изједначивање по њима, па по том избацивање, 100; — избацивање ради несклада у њима, 102.
 • говоруша, 223.
 • год, 147, 817, 821.
 • годишњи, 102, 241.
 • гозба, 102.
 • голет, 72.
 • го̏ли̑, 415.
 • Голија, 158.
 • голобрад, 20, 111, 273, 279.
 • голобрадаст, 246, 279.
 • головрат, 279.
 • голомразица, 277.
 • голуб, 25.
 • голубак, 322.
 • голубаст, 245.
 • голубачки, 257.
 • голубињак, 202.
 • голубићи, 193.
 • голубица, 25.
 • голубље, 157.
 • голупче, 192.
 • голцат, 91.
 • го́љо, 162, 342.
 • гомила, 133.
 • гон, 126.
 • гонену, 122.
 • гонета, 122.
 • гонити, 126.
 • гоњење, 228.
 • гор, 130.
 • Горажде, 94, 345.
 • горак, 254, 259.
 • горе, 37.
 • горејах, 506.
 • горети, 36, 610.
 • горие, 141, 501.
 • горијах, 506.
 • горица, 212.
 • горњак, 202.
 • горњоземац, 111.
 • горовит, 247.
 • горопад, 163.
 • горчина, 177.
 • гочобија, 116.
 • горѣ, 124.
 • Господ, 809.
 • господа, 339; — и прирок, 588.
 • господарев, 26.
 • господарем, 327.
 • господару, 327.
 • страна 423
 • господин, 339; — како се пише скраћено, 823.
 • господинов, 252.
 • госпођа, 155; — како се пише скраћено, 823.
 • госпођица, како се пише скраћено, 823.
 • госпићки, 257.
 • гост, 334.
 • гост-ба, 102.
 • го̀сти̑, 334.
 • гостију, 334.
 • готовост, 191.
 • гошћа, 86.
 • граб, 17.
 • грабац, 17, 213.
 • грабеж, 17, 217.
 • грабикапа, 299.
 • грабић, 193.
 • грабљив, 17, 251.
 • град, 17, 19, 23, 25, 74.
 • гра̑да, 74.
 • градац, 17, 216.
 • гра̑ди̑м, 72.
 • градина, 17, 19, 25.
 • градић, 19, 193.
 • градиште, 17, 19, 25.
 • градљика, 203.
 • градобитина, 278.
 • градови, 74, 332.
 • градовијех, 340, 425.
 • градовима, 74.
 • градојевићки 257.
 • градски, 19, 807.
 • гра́ду, 74, 810; — гра̑ду, 810.
 • грађа, 86, 151.
 • грађа глаголских речи, 119.
 • грађан, 105, 106, 107.
 • грађани, 106, 333.
 • грађанин, 107, 333.
 • грађанка, 206.
 • грађанска азбука, 46.
 • грађанство, 107.
 • граја, 148.
 • гракће, 143.
 • граматика шта је, 41; — упоредна, историјска, описна, 42; — како се дели, 43; — и правопис, 814.
 • граматичке речи, 806, 807, 814.
 • грана, 172.
 • граничар, 163.
 • грах, 206.
 • гра́ша, 220.
 • грашак, 206.
 • грашара, 163.
 • грашац, 216.
 • грашка, 206.
 • грбав, 250.
 • грд, 230.
 • грдуљина, 175.
 • грђи, 230.
 • греб, 149, 460.
 • гребача, 218.
 • гребе, 218, 141.
 • гребенаља, 169.
 • гредурина, 175.
 • греја, 128.
 • грести, 451.
 • грепсти, 460; — као образац мењања, 460.
 • грехота, 190.
 • грешан, 103.
 • гриваст, 245.
 • грижа, 86.
 • гриз, 450.
 • гризица, 213.
 • грискати, 136.
 • гристи, 456.
 • грјешан, 103.
 • гр̑к, 259.
 • Гркиња, 182.
 • гркљан, 44.
 • гркне, 145.
 • гркну, 123.
 • грлат, 243.
 • грлени сугласник и ѣ за њим, 124; — прешао у непчаник, 259.
 • грлени сугласници, 79; — пред самогласником и, 87; — пред самогласником е, 88; — пред и-наставком начина неодређеног, 126, 213; — пред ъ, 153; страна 424 188, 189, 205, 213, 257; — претворена у непчане, 180, 254-5, 508; — непретворени 193; — непретворени у непчане, 216, 240.
 • грм, 149, 198.
 • грмаљ, 170.
 • грмљава, 196.
 • грмовина, 178.
 • гроб, 149.
 • грожђе, 85.
 • грожња, 179.
 • гроздић, 193.
 • гром, 149.
 • громи, 332.
 • гронтуља, 171.
 • грохот, 187.
 • гр̈оце, 346.
 • грошић, 193.
 • грст, 184.
 • грт, 184.
 • груб, 230.
 • Грубета, 192.
 • грубљи, 86, 259.
 • Гру́ја, 342.
 • Грујица, 352.
 • Гру́јо, 342.
 • грумење, 152.
 • грунути, 610.
 • групши, 259.
 • грушалина, 227.
 • Гр̏че, 192.
 • грчки, 257; — језик 42.
 • гр́ша, 220.
 • гт постаје ћ, 95, 444.
 • губа, 147.
 • губав, 250.
 • губавац, 215.
 • губаљ, 170.
 • губац, 213.
 • губер, 160.
 • гужвара, 162.
 • гуњић, 193.
 • гуркати, 136.
 • гусла, 133.
 • густ, 242, 259.
 • густну, 123.
 • гутља, 150.
 • гутљај, 150.
 • гуштер, 160.
 • гушчад, 597.
 • гушче, 597.
 • гушчићи, 597.
 • гъ-наставак, 210, 265.
 • Д, зубни сугласник, 79; — јасан сугласник, 80; — где се избацује ради несклада говорних оруђа, 102; — избачено пред м, 440, 452; — испада пред л, 447; — испада пред н, 497; — остаје без промене пред с и ш, 807; — испада пред личним наставцима, 480; — испада пред ц, ч, џ, 98; — може остати неизбачено пред ц, ч, џ, 98; — пред ц и ч који пут се и не мења, 807; — за јачање или снажење значења основе глаголске, 511, 481, 488, 500, 503, 517, 525; — д и с, 82; — мења се у с, 183, 184, 185.
 • да, 13, 116, 480, 706, 714, 715; — у питању, 715, 733, 737, 738, 739, 740, 747, 775, 776, 810.
 • да̑, 480, 810.
 • да-наставак при прилошким основама, 272.
 • да-а, 109.
 • да Бог да, 822.
 • да, Бог ме, 822.
 • да боме, 811, 822.
 • дава, 109, 130, 532.
 • да́вало, 167.
 • давати, 109, 480, 532, 611.
 • давнашња прошлост, 684; — у глаголској радњи, 690.
 • давнопрошло време, 545, 547, 690, 698.
 • да видиш, 822.
 • да ви’ш 822.
 • Давидовци, 83.
 • страна 425
 • давор-те, 811.
 • дад, 139, 435, 440, 480.
 • даде, 480.
 • дадем, 480.
 • дадеш, 480.
 • дади, 480.
 • дадијах, 480.
 • дадијаше, 480.
 • дадне, 500, 612.
 • дадох, 480.
 • даду, 480.
 • даждиц, 212.
 • дај, 64.
 • дај буди, 822.
 • даје, 532.
 • дај-дер, 811.
 • да камо ли, 744.
 • дакле, 13.
 • дајући, 480.
 • далеко, 37.
 • далка (од далак), 91.
 • далматинско-дубровачки, 811.
 • Далмација, 54.
 • даље, 37.
 • дам, 139, 435, 440, 480.
 • дамо, 480.
 • дан, 52, 336.
 • да̑н, (од дати) 475.
 • данак, 116, 206, 228.
 • данас, 37, 114.
 • данаске, 815.
 • данашњи, 423.
 • дангуба, 151, 297.
 • дангуби, 126.
 • дан-данас, 811.
 • Даничић Ђ. 47.
 • дан по дан, 817.
 • данце, 216.
 • дању, 336.
 • дао сам, 546.
 • дар, 19, 116, 159.
 • дарак, 333.
 • даск, 239.
 • дат, 475.
 • да́те, 480.
 • дати, 19, 36, 116, 475, 478, 480, 610.
 • дах, 147, 480.
 • дахтати, 531.
 • да̑ш, 480.
 • дашћем 531.
 • дашчан, 239.
 • дашчара, 163.
 • дба-наставак при именским основама, 195.
 • два, 262, 267, 313, 316, 405, 407, 411, 607; — и прирок, 593; — два, две, два у мењању, 407.
 • два́-дни̑, 336.
 • двадесет, 28.
 • двадесетак, 266.
 • двадесет-први, 811.
 • два ј остају, 807.
 • дванаест, 66, 298.
 • дване̑ст, 66,
 • двапут, 815.
 • два пута, 815.
 • дваред, 815.
 • две, 815.
 • две основе у једну сложене, 111.
 • две радње у будућности, 692.
 • две реченице у одрицању, 720.
 • двеста, 407, 815.
 • двеста-седамдесет-седми, 811.
 • две тачке где се пишу, 788.
 • две тачке и велико слово, 808.
 • двије, 407.
 • дво̑га, 66, 410.
 • двогодишњи, 277.
 • двогрошац, 277.
 • двоје, 267, 316, 405, 410, 412, 413, 607; — образац мењања, 410; — у подмету, 594.
 • двојега, 66, 410.
 • двоји, -е, -а, 28, 267, 405, 413, 607.
 • двојина, 145, 312; — у остатцима, 366, 368, 373, 397, 410, 411, 593; — у речима око и ухо, 348; — у речи плеће, 349.
 • двојити, 59.
 • двојица, 316.
 • двома, 410.
 • двоножац, 52.
 • страна 426
 • двоножьць, 52.
 • дворани, 333.
 • дворанин, 333.
 • дворски, 257.
 • де, 488, 811.
 • дебељи, 259.
 • дебељко, 207.
 • дебео, 259.
 • дебљи, 86, 259.
 • деведесет, 97, 298.
 • девер, 160.
 • деверство, 188.
 • деверуша, 224.
 • девет, 263, 374.
 • девети, 28, 263.
 • деветори, -е, -а, 607.
 • девова, 335.
 • девојаштво, 71, 188.
 • девојчица, 87.
 • девојчура, 164.
 • девѧть, 263.
 • дед, 200, 482.
 • деде, 488.
 • дедем, 482.
 • дедер-те, 811.
 • деле те, 811.
 • дедовина, 178.
 • дедох, 482.
 • де́ка, 353.
 • де́ко, 200.
 • де̏ла, 810; — де̑ла, 810.
 • дела-те, 811.
 • делијин, 240.
 • делити и два четврта падежа, 642.
 • де̏ло, 70, 77, 347.
 • дељкати, 136.
 • денак, види дењак, 228.
 • дене, 478.
 • денем, 478.
 • дени, 478.
 • дењак, 228.
 • део, 92, 165.
 • дер, 488, 811.
 • дере, 141, 492.
 • дерем, 103.
 • деригуша, 299.
 • дерјем, 103.
 • дерњава, 196.
 • десет, 28, 263, 316, 374.
 • десетак, 202, 208.
 • десети, 28, 263, 316.
 • десетина, 266.
 • десетица, 266.
 • десетори, 28.
 • десеторо у подмету, 594.
 • десечар, 163.
 • десно 37.
 • деспотство, 188.
 • дести, 482.
 • десѧтъ, 263.
 • дете, 25, 54, 78, 597.
 • де-те, 811.
 • детета, 78, 597.
 • дети, 473, 481, 482, 488.
 • детињство, 188.
 • деца, 77, 597; — у подмету и прирок, 588.
 • дечији, 26.
 • дж је џ 79, 98.
 • дз, јасни сугласници, 80.
 • ди̑ван, 71, 257.
 • дивит, 24.
 • дивји, 423.
 • дивљака, 202.
 • ди̏вља̑ч, 153.
 • дивљачан, 237.
 • дивљење и знак узвика, 800; — казано пређашњим временом, 687; — казано упитном реченицом, 717.
 • дивљи, 26, 423.
 • дивокоза, 20, 277.
 • дивор, 161.
 • диво̀та, 190.
 • дигне, 145.
 • дигнем, 466; — дигну, 122.
 • дија, стегнуто у ђа, 455.
 • дијалекат, 63.
 • дијалекти, види Говори.
 • дијалектичке појаве, обележене апострофом, 813.
 • дијалог, 63.
 • дијел, 92.
 • страна 427
 • дијете, 54, 78.
 • ди́ка, 70, 353.
 • дим, 198,
 • диминутив, исказан наставком, 153, 156, 193, 200, 203, 206, 207, 212, 216, 220; — у придева, 240, 255; — ић, 193.
 • диминутивно казана радња, 136.
 • динара, како се пише скраћено 223.
 • дио, 90, 92,
 • диркати, 136.
 • дисати, 130.
 • дите, 54.
 • дићи, 466.
 • дихај, 150.
 • дихати, 130.
 • дици, 353.
 • дичан, 52, 257.
 • дичьнъ, 52.
 • дј прелази у ђ, 86, 486.
 • дје̑ла̑, 347.
 • дјело, 77.
 • дјетета, 78.
 • дјеца, 77.
 • длака по длака, 817.
 • длакав, 250.
 • длакавица, 215.
 • длето, 183.
 • длъб, 183.
 • дне, 336, 811, 815.
 • дневи, 336.
 • дневљу, 336.
 • дни 336.
 • днити, 131.
 • до, 39, 486, 795; — и други падеж, 664; — при глаголским основама, 307; — у сложеним основама, 282.
 • до̑б, 360.
 • доба, 360.
 • добар, 234, 415, 419.
 • доби, 479.
 • добивен, 479.
 • добијен, 479.
 • добит, 184, 479.
 • добитак, 228.
 • добити 488.
 • добр, 419.
 • Добрана, 173.
 • до̏бри̑, 415.
 • добрина, 174.
 • добросретњик, 94.
 • добросрећњик, 94.
 • доброта, 190.
 • доброћуд, 279.
 • доброчинство, 188.
 • довде, 37, 815.
 • довести, 116, 451.
 • довече, 815.
 • довечер, 815.
 • довика, 134.
 • довикива, 134.
 • довикује, 144.
 • довод, 116.
 • довољан, 282.
 • довољан и 6-ти пад. додатак, 655.
 • довољно, 38.
 • довољност и 2-ги падеж, 627.
 • доврх, 816.
 • довршетак редних бројева зашто се пише, 825.
 • довршива, 134.
 • довршује, 144.
 • догађај 150.
 • доглавни, 282.
 • додавати, 116.
 • додане реченице, 9; — једна другој, 566; види Подређене и споредне реченице.
 • додатак, 228; — једна реченица другој, 726; — подметов и прироков и подређена реченица, 731; — придевни, 732; — прироков за место и подређена реченица, 746; — самосталан, 642, 732, 735; — уз други падеж припадања и својине, 618, 619.
 • додатака више у одрицању, 720; — и запета, 764.
 • додатци заменички но, зи, ке, 815.
 • страна 428
 • додатци једнаки у сложеним реченицама изостављају се, 751; — једне врсте и запета, 768; — непознати или у питању, 713; — падежни у питању, 716; подметови или прирокови непознати или неизвесни, 714; — подмету 567; — подмету и прироку, 6, 8, 564; — подмету, прироку и предмету као начин скраћивања реченица, 753; — поређену придеву, 600, 601; — према својој главној речи и запета, 768; — прирокови и подређене реченице, 737; — прироку, 572; — реченични, 758; — у реду речи, 755; — у реченицама, 727; — самостални, 732, 735; — самостални уз предмет, 641; — додати речима које су и саме додатци 566.
 • додно, 816.
 • дођем, 486.
 • до-идем, 486.
 • дој, 515.
 • дојах, 516.
 • дојдем, 486.
 • дојен, 516.
 • дојиља, 163.
 • дојити, 515, 516.
 • дојкиња, 53.
 • дојти, 486.
 • док, 654, 739, 745, 817.
 • докле, 739, 745, 746, 815, 817; — у питању, 716.
 • докле — дотле, 745.
 • доколан, 282.
 • доколенице, 282.
 • доколица, 282.
 • доктор како се пише скраћено, 823.
 • доле, 37.
 • долевак, 205.
 • долете, 122.
 • долетну, 122.
 • доликова, 135.
 • доликује, 144.
 • долина(х), 361,
 • домазет, 277.
 • домак, 147.
 • домаће речи, 115.
 • домисли, 243.
 • дометак, 205.
 • домишљат, 243.
 • донде (до онде), 37, 815.
 • донео, 458.
 • донесао, 458.
 • донес’-дер, 488.
 • донесе, 458.
 • донесен, 458.
 • донесох, 458.
 • донет, 458.
 • донети, 116, 458.
 • донех, 458.
 • донијет, 458.
 • донијети, 458.
 • донијех, 458.
 • донио, 458.
 • доњоселац, 277.
 • допирати, 130.
 • дописати, 307.
 • до пред, 816.
 • допрети, 130.
 • допуне у реченици, 725; — једне реченице другој, 726; — прирокове и подређене реченице, 737.
 • допуња, 131.
 • допуштање, казано заповедним начином, 706; — погодбеним реченицама, 740; — прошастим придевом, 700; — у опште о реченицама допуштања, 732.
 • досада, 151.
 • досадан, 236, 237.
 • досадити и З-ћи падеж, 636.
 • досељава, 132.
 • досетити се и 3-ћи падеж, 637.
 • досе́ћи, 466.
 • досле, 815.
 • доспети, 473.
 • дослућива, 134.
 • доста, 37.
 • страна 429
 • достижан, 236, 237.
 • достојанство, 188.
 • дотле, 87, 104, 745, 752.
 • дотрајати, 611.
 • доћи, 71, 486,
 • доћи ћемо, 548.
 • доћи ћу, 548, 691.
 • доцкан, 53.
 • доцне, 37.
 • доцно-легалац, 297.
 • дочути, 307.
 • доша̑, 66, 807.
 • дошао, 66, 807.
 • дошљак, 227.
 • дошо̑, 66, 807.
 • др, 121, 130, 149.
 • драг, 230, 259.
 • драгац, 216.
 • Драгиња, 182.
 • Драгић, 193.
 • Драгојло, 72.
 • Драгољуб, 111, 276.
 • драго-миље, 276.
 • дража, 155.
 • дражи, 86.
 • драживашка, 299.
 • Дракша, 82.
 • драмуша, 224.
 • драпав, 250.
 • Драшко, 82.
 • дрв, 381.
 • дрвар, 163.
 • дрвара, 163.
 • дрвен, 26.
 • дрвенарија, 158.
 • дрвенаст, 246.
 • дрвет, 381.
 • дрвеће, 157.
 • дрвље, 24, 86, 597.
 • дрво, 23, 148, 381, 597.
 • дрводеља, 169, 278.
 • дре, 121, 492.
 • дрезга, 210.
 • дрекавац, 215.
 • дремеж, 217.
 • дреновача, 219.
 • дре́ти, 490, 492; — се 490.
 • дрѣ, 492.
 • држава, 196.
 • државни, 26.
 • Државни Савет, 809.
 • држ’-де, 488.
 • држак, 205, 322.
 • држалица, 227.
 • др̏жа̑н, 508.
 • др̏жа̑т, 508.
 • држећ, 443.
 • дрктати, 533.
 • дрљача, 218.
 • Др̏ма̑љ, 170.
 • дрндало, 167.
 • дробан, 237.
 • дрождина, 84, 94.
 • дрозаг, 84, 326.
 • дрозак, 84, 326.
 • дрозг, 326.
 • дрозговљи, 233.
 • дроњак, 206.
 • дртина, 228.
 • друг, 210.
 • друга врста глаголске промене, 494; — промене именичке, 344.
 • другар, 18, 163.
 • другарица, 18.
 • другда, 272.
 • другде, 272.
 • други, 265.
 • други падеж како се тражи, 314; — једнак с четвртим, 380; — у синтакси, 617-633; — за својство и каквоћу, 620; — за меру, 621; — за количину, 622; — за неодређени део, 623–625; — за предмет, 625; за време, 626; — после придева, 627; — у допуни глагола сложених с предлогом на, 628; — у допуни уз друге неке глаголе, 629; — за чуђење, 630; — за заклињање, 631; — уз именице глаголске радње, 632; — у реченицама без подмета, 633; — с предлогом с, 675; — с предлогом страна 430 против, супрот (проћу), 676; — с предлогом од уз трпно глаголско стање, 710; — и трпно стање, 712; — множине и акценат, 810.
 • други раздео прве глаголске промене, 450, 456; — треће врсте глаголске промене, 504; — пете врсте глаголске промене, 526.
 • друго лице место 3-ег у заповедном начину, 705.
 • другова̑, 135.
 • дружба, 195.
 • друже, 88.
 • дружина, 176.
 • друкуда, 272.
 • друкчије, 82.
 • друштво, 188.
 • друштво, казано предлогом, 39, 675.
 • дрхат, 187.
 • дрхтати, 531, 533.
 • дрхтећи, 533.
 • дрхти, 533.
 • дрхтим, 533.
 • дрхћем, 531.
 • дс не једначи се, 82.
 • дт, како се разједначује, 93, 183, 184, 185, 444.
 • дуб, 147.
 • дубак, 205.
 • дубок, 256, 259.
 • дубље, 157.
 • дубљи, 259.
 • дубодолина, 277.
 • Дубрава, 196.
 • дуван-кеса, 296.
 • ду̏г, 230, 259.
 • дуг акценат, 70, 73.
 • дуга, 147.
 • дугачак, 255.
 • дуговрат, 230, 279.
 • дугоња, 181.
 • дуг-љ-и, 259.
 • дугуљ, 171.
 • дудара, 163.
 • дудиња, 182.
 • дудовина, 178.
 • дуж, 39, 153; — и други падеж, 667.
 • дужи, 259.
 • дужност, 191.
 • дује, 474.
 • ду́јо, 156.
 • ду̏лац, 324.
 • дулца, 91.
 • дуљење самогласника, 56, 58 130, 149; — види ширење.
 • дуљи, 259.
 • ду́псти, 460.
 • дути, 473, 474.
 • дух, 154, 211.
 • духовник, 156.
 • ду́ша, 74, 86, 154.
 • ду̑ша̑, 74.
 • Душанов, 809.
 • душановски, 809.
 • ду̑ше, 74.
 • душник, 44, 45.
 • ду̑шо, 74.
 • дхор, 83.
 • дш не једначи се, 82; — и тш, 82.
 • дъм, 130, 469.
 • дъх, 177.
 • дъхъ, 147.
 • дьнь, 52.
 • дѣ-наставак при прилошким основама, 272.
 • дѣлъ, 165.
 • Ђ ко је увео у српску азбуку, 46; — Đ ко је увео у латиницу, 47; — непчани сугласник, 79; — јасан сугласник, 80; — постаје од дј, 86, 486; — и претварање у ћ, 82.
 • ђа постало од дија, 455.
 • ђаволаст, 245.
 • ђаволица, 214.
 • ђаволка (ђаволак), 91.
 • ђаволски, 91.
 • ђаволство, 91, 188.
 • ђаволче, 91.
 • страна 431
 • ђавољи, 233.
 • ђаков, 252.
 • Ђаковица, 215.
 • ђа́че, 192.
 • ђачина, 175.
 • ђачић, 193.
 • ђевојка, 86.
 • ђогин, 240.
 • Ђоко, 152, 200.
 • Ђука, 193.
 • Ђукић, 199.
 • Ђуко, 200.
 • Ђурђева-дне, 811.
 • Ђурђеву-дне, 336.
 • Ђуро, 152.
 • Ђурђиц, 212.
 • Е савез, 737, 776.
 • е промењено у и, 130; — снажењем постало о, 149;- претворено у о, 378, 381; — постало од о због непчаног сугласника, 252-3, 392, 417; — постало од о после ц, 354; — продуљено у ѣ, 130, 458; — постало од ѧ, 378, 468; — у српским говорима, 54; — у источноме српском говору 77.
 • е̑ или е́ постало сажимањем, 64; — постало од еје, 476; — постало од ѣе или ее, 502.
 • е-наставак за значење од милости, 343; — за основу времена садашњег, 140, 141, 434, 440, 450, 452, 474, 501, 502, 504, 514, 534.
 • е-наставак основе времена садашњег продуљен у ѣ за основу пређ. несвршеног времена, 441, 477.
 • ее сажето, 64.
 • ев-наставком образовани придеви пишу се великим словом, 809.
 • ев- уметак међу основом и наставком у множини, 332.
 • ева-наставак за 6-ту врсту глаголске промене, 135, 449, 543.
 • ево, 630.
 • еда, 715, 738.
 • еж-наставак за именичке основе, 217, 227.
 • еи постаје еее̑ или ѐ, 66.
 • еј, 22.
 • еје се сажима у е̑, 476.
 • ел постало снажењем из л, 149.
 • ем м. ом у 6-ом падежу, 319, 327.
 • ем, стари наставак за 3-ћи падеж, 340, 350.
 • ен претворено у ѧ, 378.
 • ен-паставак при придевским основама, 238, 239; — за трпни придев, 448, 475, 479, 507, 508.
 • ена-наставак при придевским основама, 238, 239.
 • ено, 630.
 • ено-наставак при придевским основама, 238, 239.
 • ено га, 75.
 • ео постаје ооо̑, 66.
 • ер снажењем постало од р, 149.
 • ер-наставак за именичке основе, 160.
 • еро-наставак за именичке основе, 160; — за бројеве, 267.
 • Еснаф Трговачки, 809.
 • ет-наставак за именичке основе, 187, 192, 194.
 • ета-наставак при именичким основама, 175, 192.
 • ето, 630.
 • Ж непчани сугласник, 79; — јасан сугласник, 80; — постаје од зј, 86; — постаје од гј, 86; — постало од г пред и, 87; — од г пред е, 88, 328, 537.
 • жалостив, 251.
 • жа̏лац, 324.
 • жалфија, 91.
 • жалца (жалац), 91.
 • страна 432
 • жамор, 161.
 • жа̏њах, 470.
 • жањем, 470.
 • жањи, 470.
 • жањући, 470.
 • жарач, 218.
 • жаркаст, 246.
 • жбањиц, 212.
 • жвакутати, 136.
 • жвалав, 250.
 • жд на крају речи, 322, 346, 357, 419; — постало равједначавањем од жж, 94; — постало разједначавањем од жђ, 94, 516; — у раздвајању слогова, 67.
 • жде́ра, 152.
 • ждерем, 103.
 • ждерјем, 103.
 • ждр, 130.
 • ждребе, 192.
 • жђ разједначени у жд, 94, 516.
 • жђацима, 806.
 • жђуром, 806.
 • же, 470.
 • жевши, 470.
 • жег, 130, 450.
 • жед, 154.
 • жедан, 237.
 • жеђ, допуна 2-им пад., 627.
 • жеђа, 154.
 • жеђца, 82.
 • жѐжа̑х, 467.
 • жел, 154.
 • желевши, 513.
 • желја, 109.
 • желѣ, 124.
 • жеља, 109, 154.
 • жеља и 3-ћи падеж, 639.
 • жељевши, 513.
 • жељење и начин заповедни, 705; — и допуштање начином заповедним, 706; — и знак узвика, 800; — казано пређашњим временом, 687; — казано прошастим придевом, 699.
 • жена, 23, 25, 810; — као образац промене, 351.
 • женам, 361.
 • женами, 361.
 • женах, 361.
 • жене, 537.
 • женидба, 82, 195.
 • женка, 206.
 • женски род, 25.
 • жео, 470.
 • жѐрава, 196.
 • жестика, 203.
 • жесток, 259.
 • жесточији, 259.
 • жетва, 186.
 • жетелац, 324.
 • жетеоци, 91.
 • жети, 35, 469, 470.
 • жећи, 462.
 • жех, 470.
 • жж разједначено у жд, 94.
 • жив, 220, 259.
 • Живан, 173.
 • Живана, 173.
 • Живанчић, 193.
 • живарити, 136.
 • живац, 215.
 • живљи, 259.
 • живодерац, 213.
 • живот, 187.
 • живина, 24.
 • живкарити, 136.
 • живљи, 86.
 • жиг, 206.
 • жидак, 254, 259.
 • жижак, 205.
 • Жико, 200.
 • жила, 165.
 • жир, 159.
 • жирка, 206.
 • жиропађа, 154, 273.
 • житак, 259.
 • жито, 24, 183.
 • жишка, 206.
 • жлъна, 172.
 • жлътъ, 242.
 • жње, 142, 470.
 • страна 433
 • жњевен, 470.
 • жњевши, 470.
 • жњео, 470.
 • жњети, 470.
 • жњех, 470.
 • жрвањ, 70.
 • жрвња, 133.
 • жубер, 160.
 • жубор, 161.
 • жудња, 179.
 • жудња, казана 2-им падежем, 627.
 • жуђети, 86.
 • жујо, 342.
 • жуљајив, 251.
 • жуна, 172.
 • жура, 159.
 • жут, 242, 259; — -а, -о, као образац мењања, 417.
 • жу̑ти̑, -а̑, -о̑, као образац мењања, 421, 432.
 • жутну, 123.
 • жућети, 86.
 • жьн, 130, 186.
 • жьм, 469.
 • З зубни сугласник, 79; — јасан сугласник, 80; — иде у ж пред непчаним сугласницима, 85; — и с пред љ понекад избегавају једначење по говорним оруђима, 85; — од г пред и, 87, 331, 353; — постало од г, 130.
 • за, 39, 486; — у сложеним основама, 294; — при глаголским основама, 303, 306; — и други падеж, 668; — са 4-им и 6-им падежем, 677.
 • забава, 151.
 • забелети се, 610.
 • забити, 488.
 • за-Бога, 76.
 • заболети, 610.
 • заборавак, 205.
 • Забрежје, 273, 294.
 • забрђе, 72, 294.
 • забудем, 488.
 • забуди, 488.
 • заваљеник, 228.
 • заваљива, 134.
 • завежљај, 150.
 • завести, 451.
 • завет, 77.
 • завијача, 116.
 • зависна основа у сложеним основама, 275, 277.
 • зависне реченице, 726.
 • завист, 184.
 • завитак, 228.
 • завјет, 77.
 • завод, 57.
 • завој, 57, 72.
 • за́во̑ја̑, 72.
 • завојит, 57, 247.
 • заворањ, 180.
 • заврети, 490.
 • заглавља, 134.
 • заглављива, 134.
 • загорел, 91.
 • загоријел, 92.
 • Загорје, 111, 157, 294.
 • Загорка, 206.
 • за-госте, 76.
 • заграда, 151.
 • заграде знак, 803.
 • загризак, 205.
 • загрнуо, 497.
 • загрнути, 497.
 • за-грош, 76.
 • загртох, 497.
 • задавача, 218.
 • задирем, 103.
 • задиркивало, 167.
 • задиркивати, 136.
 • заднивен, 518.
 • заднити, 518.
 • заднивати, 131.
 • задобити, 488.
 • задовољан, 282; — и додатак 6-ог пад., 655.
 • задовољство, 23, 188.
 • задремати, 306.
 • задржава, 132.
 • страна 434
 • задрмати, 610.
 • задруга, 294.
 • задужбина, 82, 294.
 • зажутну, 123.
 • зазрети, 512.
 • зазубица, 294.
 • заиграва, 132.
 • заиграти, 306.
 • заиста, 815.
 • заједница, казана предлогом, 39, 675; — показана свезом, 40.
 • заједничие именице, 24; — сличне с придевима неодређеним, 414; — кад значе људе неке вере пишу се малим словом, 809.
 • заједно, 37, 816.
 • за́клад, 147.
 • заклада, 147.
 • заклетва и 2-ги падеж, 631; — и 3-ћи падеж, 631.
 • заклети и додатак у 6-ом пад., 655.
 • заклинјем, 103.
 • заклињање, казано прошастим придевом, 699.
 • заклињем, 103.
 • закључава, 132.
 • закон, 147.
 • закраћивање у одрицању, 722.
 • зал, 230.
 • залагива, 134.
 • залаз, 149.
 • заламати, 59.
 • залац, 324.
 • залет, 147.
 • залива, 130.
 • залца (залац), 91.
 • заљуштак, 205.
 • замазива, 134.
 • замаћи, 303.
 • замахива, 134.
 • замахује, 144.
 • замена казана предлогом, 39, 669.
 • заменице, 21, 29, 310, 311; — личне, именичке и придевне, 30, 31; — и њихова промена, 316; — и два вида, 426; — и придевске промене, 421; — главна реч, 734, 736; — главна реч за подређену реченицу, 773; — личне у старијој и познијој промени, 400, 401; — и именица у једној речи, 815; — и предлог у једној речи, 815; — и прилози у једној речи, 816; — и редни број у једној речи, 816; — у прироку, 557; — како се слаже кад је прирок, 583; — савезне, 752, 772; — у питању, 716; — бројне, 316; — и именичка реченица, 735, 736; — и самостални додатци реченични, 769-771; — једносложне, 75; — и придевне реченице, 733; — и присвајање, казано З-им падежем, 638; — најобичнији подмет, 553; — неодређене средњега рода за количину, 632; — неодређене у одреченој реченици, 721; — непознате 3-ег лица, 740; — непознатог лица и свезе и и ни, 821; — од којих су корена̑, 114; — придевне, 32; — познатог и непознатог лица, 745, 746; — састављене с другим речима, 814; — упитне у питању, 713; — у реченичној служби, 732; — у реченицама поређења или начина, 741.
 • заменичка формација падежа у придева, 422.
 • заменичке основе, 118, 268 и д.
 • заменички додатци но, зи, ке, 815.
 • заменички корени, 112, 114.
 • заменички облици, градиво за основе, 229, 261; — помешани с облицима придевским, 426.
 • замењивање начин скраћивања, 753, 748.
 • страна 435
 • заметљив, 251.
 • замка, 147.
 • за̀мрћи, 466.
 • за̀мући се, 466.
 • замчица, 87.
 • Занатлијско Удружење, 809.
 • занемогнем, 466.
 • занемоћи, 466, 819.
 • занети, 303.
 • зановеташ, 221.
 • за њега, 404.
 • за-њга, 404.
 • зао, 230.
 • западно-хришћансни, 811.
 • западни, 241.
 • западни говор, 54; — и акценат, 77.
 • западњи, 241.
 • запеватн, 36, 58, 306, 610.
 • запевка, 83.
 • запета, 762 и д.; — и знак узвика, 801; — при скраћеним речима, 823.
 • запећак, 294.
 • запинати, 130.
 • запињати, 130.
 • запис, 20.
 • записати, 36.
 • запиткивати, 136.
 • заплакати, 610.
 • заплитати, 130.
 • запнем, 471.
 • заповедати, 703.
 • заповедни начин, 34, 429, 430, 702, 705, 706, 811; — како постаје, 442; — у сложеним именичним основама, 299; — у одрицању 719.
 • заповест, 33, 77, 93, 184.
 • заповијест, 77.
 • запој, 57.
 • запрети, 490.
 • запре́ћи, 466.
 • зар, 714, 715.
 • зарад и други падеж, 670.
 • заради, 816.
 • зарашта, 815.
 • зар̈ђали, 698.
 • зарубаст, 244 засебан, 261.
 • заседа, 147.
 • засека, 147.
 • за́селак, 324.
 • за́села̑ка̑, 72.
 • засена, 172.
 • засипати, 130.
 • заслада, 151.
 • за-срце, 76.
 • застава, 148.
 • застајкиватн, 136.
 • застареле речи како се пишу, 814.
 • застарели облици, 815.
 • застирак, 205.
 • застирати, 130.
 • застор, 149.
 • застрети, 130, 490.
 • застрт, 429.
 • за́струг, 147.
 • засути, 303.
 • затвор’-де, 488.
 • затворени слогови, 67.
 • затег, 147.
 • зато, 747, 817.
 • за то, 817.
 • затрка, 71.
 • затрчава, 132.
 • затубаст, 244.
 • зау́стити 306.
 • заучати, 306.
 • захвалан, 236, 237.
 • захвалност, 91.
 • захтети, 511.
 • зацрвенити се, 306.
 • зачедци, 98.
 • зачети, 469.
 • зачетци, 98.
 • зашива, 130.
 • зашивае, 141.
 • зашто, у питању, 716, 817.
 • за што, 817.
 • за што ћеш, 75.
 • збабаст, 244.
 • збег, 82.
 • страна 436
 • збиља, 169.
 • збирна именица, 24, 153, 157, 194, 203; — и велико слово, 809; — на ад у промени, 372; — и прирок, 587; — не употребљују се у множини, 597.
 • збирни бројеви, 28, 607; — у подмету 594.
 • збити се, 488.
 • због, 39; — и други падеж, 670.
 • збогом, 806.
 • зборник, 82.
 • збратити, 82, 305.
 • збратом, 806.
 • збудем се, 488.
 • зв, 534.
 • зва, 128, 449.
 • зва̑ни̑к, 72.
 • звање, казано 5-им падежем, 646.
 • зват, 448.
 • звати, 35, 534, 541; — се, спона у прироку, 558; — у својим облицима недовољан прирок, 703.
 • звездар, 163.
 • звека, 147.
 • звекет, 187.
 • звер, 371.
 • звере, 192.
 • зверје, 24.
 • звецка, 122.
 • звецну, 122.
 • звиждукати, 136.
 • звонарка, 206.
 • звонце, 216.
 • зврк, 147.
 • зврка, 147.
 • звучност у подели сугласника, 80; — као мера за једначење сугласника, 81, 420; — води к једначењу, па по том к избацивању сугласника, 97.
 • зг у двојењу слогова, 67.
 • згарати, 130.
 • згорети, 130.
 • зграда, 82.
 • зградити, 82.
 • згусне, 145.
 • згусну(ти), 109, 123.
 • зд у двојењу слогова, 67; — пред неким сугласницима не остаје, 102; — на крају основа, 322, 346, 357, 419.
 • здела, 165.
 • здепаст, 244.
 • здрав, 73.
 • здравији, 259.
 • здравица, 110, 213.
 • здравља, 86, 157.
 • здрављице, 212.
 • здравши, 259.
 • здружити, 305.
 • зђацима, 806.
 • зђуром, 806.
 • зеб, 163, 450, 460.
 • зев, 56, 148; — како се избегава, 60; — како се попуња, 61, 130, 131; — како се укида, 62, 128; — остаје непопуњен, 63.
 • зекаљ, 170.
 • зекаст, 245.
 • зелен, 26, 238.
 • зеленак, 341.
 • зеленац, 341.
 • зеленети, 35.
 • зелѐни̑ (зеленији), 64.
 • зеленко, 72, 207, 341.
 • зеленци, 341.
 • зеље, 86.
 • зе́љо, 342.
 • земља, 597.
 • земљан, 239.
 • земље, 24, 597.
 • земљурина, 175.
 • зепсти, 82, 460.
 • зетов, 252.
 • зец, 327, 332.
 • зецови, 332.
 • зецом, 327.
 • зечеви, 332.
 • зечевина, 178.
 • зечиј, 231.
 • зечић, 193.
 • страна 437
 • зи, 261, 815.
 • зид, 24.
 • зидина, 175.
 • зима, 198,
 • зими, 656,
 • зимова, 135.
 • зимски, 26.
 • зимус, 37.
 • зипарати, 136,
 • зј иде у ж, 86.
 • златар, 163,
 • златарка, 206,
 • златарски, 257.
 • златија, 355.
 • златнорог, 279.
 • злато, 24, 183, 597.
 • златокрил, 230, 279.
 • злехудан, 276.
 • злопамтило, 167.
 • змај, 148.
 • змијоглав, 279.
 • знад, 481.
 • знадбуде, 692.
 • знадбудемо, 692.
 • знаде, 481.
 • знадем, 481.
 • знади, 481.
 • знадијах, 481.
 • знадне, 145, 500, 612.
 • знадох, 481,
 • знај, 64, 442,
 • знаје, 475.
 • знајем, 475.
 • знајеш, 475.
 • знам, 475.
 • зна̑н, 448, 475.
 • знао, 63, 91, 428.
 • знао бих, 428,
 • знати, 442, 473, 475, 481.
 • знаћеш, 34.
 • зна̑х, 475.
 • знаци реченични, 759; — корист од њих, 760; — који су, 760; — при скраћеним речима, 823.
 • значење главно у основи, 15; — опште у корену, 17; — глаголских основа, непосредно од корена образованих, 121; — засебно у саставку, 816; — првобитно и промењено у сложеним речима, 814; — речи и правопис, 814; — саставних делова гдекојих сложених речи, 817.
 • знаш, 475.
 • зна̑ше, 475.
 • знаш ли, 75.
 • зоб, 147, 153, 365.
 • зоба, 128.
 • зобљу, 365.
 • зове, 534.
 • зовијах, 541.
 • зовни-де, 487.
 • зоологија, 63.
 • зопца, 216.
 • зорица, 212.
 • зр, 149.
 • зракав, 250.
 • зрео, 698.
 • зрети, 512.
 • зри, 512.
 • зрим, зриш, 512.
 • зримо, 512; — зрите, 512.
 • зрно, 172.
 • зрно по зрно, 817.
 • зру, 512.
 • зрући, 512.
 • зуб, 17, 19, 335.
 • зубат, 17, 19, 243.
 • зубац, 17, 19.
 • зубача, 219.
 • зуби, 44, 45.
 • зубима, 335.
 • зубић, 17, 19.
 • зубља, 169.
 • зубма, 335.
 • зубни сугласници, 79.
 • зубно-носни сугласници, 79.
 • зубоња, 19.
 • зуквара, 162.
 • зч иде у сч, 85.
 • зъ-наставак у заменица, 268.
 • страна 438
 • И, именица, 114, 269, 400, 401, 416, 421, 426, 427.
 • и, глагол, 61, 121.
 • и, свеза или усклик, 13, 22, 40, 728, 740, 777, 821; — и запета, 763, 765; — при набрајању или ређању, 766; — у правопису, 805.
 • ии, свеза, 720.
 • и кратко снажењем постаје ѣ, 149; — пспада испред ј, 151; — иде у ј у начину заповедном, 442; — ишчезава, 479, 509, 515, — на крају постаје ј., 522; — оснажено у ој, 149; — мења се у ј, 131, 486, 506, 516; — постаје ј ради укидања зева, 62; — постаје и̑ снажењем или сажимањем, 64, 130, 149; — постало из ы, 130, 182; — постало из ъ, 130; — постало из ѣ, 90, 92; — у српским говорима, 54, 77; — пред је испада, 157.
 • и — ја — је, и одређени придеви, 416, 421, 426, 427; — образац мењања, 402.
 • и-наставак, 105; — у начину неодређеном и значење које придаје, основи, 126, 134, 449; — у 2-ом падежу множине у речи на а, 358; — за начин заповедни, 442; — за четврту врсту, 449, 514; — уз основе којима се придаје још и а за учесталу радњу, 131; — уз глаголске основе и основа времена садашњег, 141; — уз глаголске основе које се узимљу као градиво именичких основа, 151; — стари наставак за 3-ћи пад. мн., 380; — стари наставак за 6-ти пад. мн. 350, 384.
 • иа страних речи у српском писању, 63.
 • ив постало из у, 144.
 • ив-наставак при придевским основама, 251, 260.
 • ива-наставак за глагол. основе, 134, 449, 543; — и основа времена сад., 144.
 • ива-наставак при придевским основама, 251, 260.
 • Ивањ, 233, 418, 809.
 • ивањски, 809.
 • ивати-наставак глаголских основа и његово значење 611.
 • ивер, 160.
 • иверје, 72.
 • Иво, 152.
 • иво-наставак при именичким основама, 197; — при придевским основама, 251, 260.
 • игла, 165.
 • Игњо, 152.
 • иго, 147.
 • игра, 159.
 • играј, 34.
 • игралиште, 227.
 • играње, 228.
 • играти, 33, 34.
 • играчица, 214.
 • игриште, 209.
 • ид 485.
 • иди, 34.
 • идолопоклоник, 809.
 • иже, 104, 269, 400.
 • ижљубити, 85.
 • ижљутити се, 85.
 • из, 13, 39, 486, — с другим падежем, 666, 670; — при глаголским основама, 304, 307; — у сложеним основама, 283.
 • иза, 39; — с другим падежем, 666.
 • изабрати, 104, 304,
 • изагнати, 104.
 • изадрети, 104.
 • изазвати, 104.
 • изапрати, 104.
 • избацивање појединих сугласника, 81, 97; — избегава се уметањем самогласника а, 104.
 • страна 439
 • избавити тражи 2-ги пад. као допуну, 629.
 • избирак, 205.
 • избљувак, 205.
 • избор, 149.
 • извадити, 304.
 • изван, 39, 816; — с другим падежем, 663.
 • изветшати, 96.
 • извештати, 96.
 • извирати, 130.
 • извише, 816.
 • извод, 57.
 • изводња, 179.
 • извор, 130, 149, 283.
 • извор радње глаголске, 609, 709.
 • изворац, 216.
 • извршена радња у будућности, 692.
 • извршилац радње глаголске, означен наставком, 169, 201, 213, 218, 221, 223.
 • извући, 304.
 • изговор српских речи, 807.
 • изгорео, 447.
 • изгорели̑, 447.
 • изгорелина, 227.
 • издавати, 611.
 • издаја, 116, 148.
 • издајица, 213.
 • изданак, 283.
 • издати, 304,
 • издвајање између нечег, обележено предлогом, 671.
 • издер, 149.
 • издирало, 167.
 • изелица, 227.
 • изидем, 486.
 • изиђем, 486.
 • изити, 486.
 • изићи, 486.
 • изједначењем два сугласника један испада, 97, 100, 101.
 • изједначивање сугласника по звучности, 82; — по говорним оруђима, 100.
 • излити, 304.
 • изљутити се, 85.
 • измаглица, 283.
 • измахнути, 304.
 • између, 39, 601, 816; — с другим падежем, 671.
 • измена, 151.
 • измет, 283.
 • измишљава, 132.
 • измолити, 304.
 • изнад, 39, 816; — с другим падежем, 665.
 • изнемогао, 690.
 • изнемоглога, 690.
 • изнемогнем, 466.
 • изнемоћи, 466.
 • изненада, 815.
 • изненађење и знак узвика, 800.
 • изнети, 458.
 • и̏зни̑као, 168.
 • изнутра, 37, 815.
 • изнутрица, 283.
 • изобила, 815.
 • и̏з-ока, 76.
 • изостављање у скраћивању речи, 748, 749.
 • изостављен прилог или заменица главне реченице, 752; — неки део реченице и почивка, 795.
 • израсла, 102.
 • и̏зра̑стао, 168, 364.
 • израстл, 364.
 • израст-ла, 102.
 • изручке, 815.
 • изубаха, 815.
 • изузимање, казано предлогом, 39; — означено 2-им падежем, 663.
 • изумрли облици, 814, 815.
 • изути, 473.
 • ии сажето, 64.
 • иј- гласови и њихове промене, 64, 231; — у правопису, 807.
 • иј- наставак у придевским и заменичким основама, 231, 271; — за поређење, 259.
 • ија- наставак, 158, 228, 231, 259.
 • страна 440
 • ија- гласови стежу се у ја, или а, 151, 455, 457, 472, 467.
 • ије (од јести), 452.
 • ије јужнога говора, 54, 77, 347.
 • ије- наставак, 108, 157, 228, 231. 259, 286, 754; — постало је, 157.
 • ијем, 452, — ијеш, 452, — ијемо, 452, — ијете, 452, — ију, 452.
 • ијем- наставак у придевских заменица, 293.
 • ијех- наставак у придевских заменица, 393.
 • ијех- наставак 7-ога падежа, 340, 350, 425.
 • ији- гласови у правопису, 807.
 • ик- наставак, 108, 203, 228.
 • ика- наставак, 203.
 • икад, 37, 821.
 • икоји, 821.
 • Иконија, 158.
 • иконо-нос, 278.
 • иконос, 278.
 • Иле, 343.
 • или, 13, 40; — међу више реченичних делова, 765; — и запета, 763; — при набрајању или ређању, 766.
 • или — или, 720, 729.
 • Илија, 352, 355.
 • Илијин, 240.
 • илијински, 809.
 • Илијић, 64, 193.
 • ѝли̑нски, 809.
 • Или̑ћ, 64, 193.
 • им, 402.
 • им- наставак у придевских заменица, 393; — стари наставак за 3-ћи пад. мн. 376, 399, 424.
 • има, 525.
 • имад, 525.
 • имадем, 525.
 • имадијах, 525.
 • имадне, 500, 612.
 • имаднем, 525.
 • имадох, 525.
 • имађах, 525.
 • имам, 440.
 • имати, 440, 525.
 • име, 50, 199.
 • име и предлог у једној речи, 815, 816.
 • имена, 22; — и њихова промена, 316; — особна и велико слово, 809; — у слагању основа, 274, 275; — шта су и које су, 311.
 • именица глаголска, 754.
 • именица и број састављени у једну реч, 815.
 • именица и заменица у једној речи, 815.
 • именица и придевна реченица, 733; — како се слаже кад је прирок, 584, 557.
 • именице, 21, 310, 311; — бројне, 316; — и именичке реченице, 735; — и њихова промена, 316, 317; — и њихови корени, 113; — и њима придате придевске реченице, 775; — и њихов самосталан додатак, 769–771; — најобичнији подмет, 553; — од готових облика састављене, 811; — од прошастих придева образоване, 807; — особне, заједничке, збирне, вештаствене, 24; — састављене у једну реч с другим речима, 814, 815; — свеколике могу имати атрибут и апозицију, 571; — стварне и мислене, 23; — у петом падежу и запета, 70; — у реду речи, 756; — у реченичној служби, 732.
 • именичка реченица, 732, 736; — како се скраћује, 755.
 • именичке заменице, 30, 31, 385; — њихова промена, 386.
 • именичке основе, 118.
 • страна 441
 • именичке подређене реченице и запета, 771, 773.
 • именичке подређене реченице уз именице и заменице, 735.
 • именичке основе, 433; — и не, 818.
 • именичке основе и основа врем. садашњег, 143; — и ѣ- наставак начина начина неодређеног, 125; — и ну- наставак начина неодређеног, 122, 123; — и не- наставак основе времена садашњег, 145; — и и- наставак начина неодређеног, 126; — и а- наставак начина неодређеног, 133.
 • именски додатак глаголски, казан начином неодређеним, 703.
 • именски облици, 615 и д.; — у глагола, 430; — прирок, 556, 557.
 • именски прироки начин неодређени, 703; — и слагање, 582, 583; — и 6-ти падеж, 652; — у ком је падежу, 616; — у трпним реченицама, 710.
 • ими, стари наставак 6-ог падежа, 399, 425.
 • имперфекат, 686.
 • имућ, 440, 443.
 • имућан, 440.
 • ин -а -о, 269.
 • ин- наставак, 107, 174, 206, 240, 333, 418.
 • ина- наставак, 175, 176, 177, 178, 227, 228, 229, 240.
 • има, заменица, 269.
 • и̏на̑ко, 271.
 • индојевропско стабло језика, 42.
 • индијски језик, 42.
 • ино- наставак, 240.
 • ино, заменица, 269.
 • иња- наставак, 182, 228.
 • ир наместо р, 130, 149.
 • исећи, 97.
 • исечак, 109, 205.
 • исисати, 97.
 • исказ, 283.
 • искати 531.
 • исклучивање у побрајању, 817.
 • искон, 283.
 • искрај, 816.
 • искрасти, 304.
 • искупити, 304.
 • искушеник, 228.
 • исходати, 611.
 • испашта, 131.
 • испек, 147.
 • испирати, 130.
 • испирача, 218.
 • испис, 20.
 • испита, 307.
 • испи-чутура, 299, 811.
 • исповест, 93.
 • испогибати, 611.
 • испод, 39; — и други падеж 665, 816.
 • испод-леда, 76.
 • исполца (исполац), 91.
 • испоразболевати се, 611.
 • испрва, 816.
 • испред, 39, 816; — и други падеж, 666.
 • испреко, 816.
 • испровлачити, 611.
 • испуст, 283.
 • исред, 816.
 • истерати, 304.
 • истећи, 36, 304, 307.
 • исти, -а, -о, 32, 427, 485.
 • истинит, 247.
 • истина, 816.
 • истицати, 130.
 • истјецати, 130.
 • исток, 57, 82, 149.
 • истом, 37.
 • историјска граматика, 42.
 • историјски, 64, 807.
 • истори̑ски, 807.
 • исторички слог и време садашње, 683.
 • историчко будуће, 693.
 • источни говор, 54; — и акценат, 77.
 • страна 442
 • источно-словенски, 811.
 • иструнути, 499.
 • иструо, 499.
 • ит- наставак, 247, 261.
 • ита- наставак, 247.
 • Италија, 63.
 • и тако даље, како се пише скраћено, 823.
 • ити, 121, 473, 485, 486.
 • ито- наставак, 247.
 • ић- наставак, 107, 193, 261.
 • ићи, 34, 35, 61, 121, 473, 485, 486.
 • их, усклик, 22, 402.
 • их- наставак за 7-ми падеж у старо време, 340, 350, 376, 384, 393, 399, 425; — при основама, 212.
 • ица- наставак, 18, 107, 212, 213, 214, 215, 226, 227, 229.
 • ица- наставком изведене бројне именице у подмету, 594.
 • ице- наставак, 212.
 • иш, усклик, 22.
 • ишавши, 485.
 • ишибати, 97.
 • ишло, 165.
 • иште- наставак, 209, 227, 345.
 • иштем, 531.
 • ишчачкати, 85.
 • ишчашити, 85.
 • ишчезнути, 819.
 • Ј, непчани сугласпик, 79; — ко је увео у српску азбуку, 46; — и и претварају се једно у друго, 64; — иза и не изоставља се, 64; — постало од и, 131, 442, 486, 506, 516, 522; — и спајање с разним сугласницима, 86, 526; — испада после р, 103; — испада после непчаних сугласника, 101, 365; — у попуњању или укидању зева, 61, 128, 148, 150, 151, 474, 479, 502, 534, 540; — писано следствености ради, 807; — предметнуто наставку, 245, 250; — при једначењу самогласника, 65; — у сажимању самогласника, 64; — прионуло на крају речи, 395; — не бележи се у писању, 63.
 • ј, лична заменица, 300, 402.
 • ј- настанак, 108, 418, 809.
 • ја, 29, 31, 268, 269, 416; — како се мења, 387.
 • ја, лична заменица женског рода 401; — у сложеној придевској промени, 421.
 • ја, свеза, 40, 730; — и запета, 763, — међу више реченичних делова, 765, — при набрајању или ређању, 766.
 • ја- наставак, 107, 154, 155, 156, 232, 252, 259, 261.
 • ја̑ постало од ија, 455.
 • ја сам хвалио, 546.
 • ја сам хваљен, 550.
 • ја̏, Бог ме, 822.
 • ја-боме, 811.
 • јабоме, 822.
 • јабуко, 207.
 • јабуков, 252.
 • јабучар, 163.
 • јав- наставак при придевским основама, 250.
 • јави, 122, 656,
 • јавити се, спона у прироку, 558.
 • јавкати се, 83.
 • јавкати, 136.
 • јавну, 122.
 • јагањац, 382.
 • јагањци, 382, 597.
 • јагњад, 382, 597.
 • јагње, 25, 382, 597.
 • јагњѐта, 382.
 • јагњешце, 216.
 • јагодњача, 219.
 • јадиковац, 215.
 • јадова, 135.
 • јадолик, 279.
 • Јадранско Море, 809.
 • јаже, 114, 269, 400.
 • страна 443
 • јазъ, 268.
 • ја — ја, 729.
 • јајача, 219.
 • јаје, 380.
 • јак, 73.
 • јак- наставак при именичким основама, 201, 207, 228.
 • јака- наставак, 201.
 • Јаковљев, 253.
 • јали, и запета, 763; — међу више реченичних делова, 765; — при набрајању или ређању, 766.
 • јали — јали, 729.
 • јамица, 212.
 • јан- наставак, 106, 107.
 • јан-ин- наставак, 174, 206; — и множина 333.
 • Ја́на, 355.
 • Ја̑но, 355.
 • јануар, 809.
 • јао, 22.
 • јар- наставак, 162, 163.
 • јара- наставак, 162, 163.
 • јарад, 194.
 • јарам, 198, 322.
 • јаре, 382.
 • јаребица, 214.
 • јарета, 382.
 • јарић, 382.
 • јарићи, 382.
 • јаружица, 87.
 • јарчев, 253.
 • ја сам, 75.
 • јасан сугласник на крају, 84, 326.
 • јасеновина, 178.
 • јасни сугласници, 80.
 • ја̀сни̑ (јаснији), 64, 807.
 • јаснији 807.
 • јасник на крају 326.
 • јаст- наставак, 245.
 • јастребови, 332.
 • јато, 183.
 • јаха, 128.
 • ја̀хаћи̑, 248.
 • јачи, 86.
 • јашем, 440.
 • ја̏шу, 440.
 • јд премећу се местима, 486.
 • је, лична заменица, 269, 400, 401, 416; — у сложеној глаголској промени, 421.
 • је у јужном српском говору, 54, 77, 347, 513; — пред самогласницима, пред ј или ђ, 90, 92.
 • је- наставак за основу времена садашњег, 130, 140, 142, 144, 434, 470, 510, 519, 526.
 • је- наставак за разне именске основе, 154, 253, 259, 261, 267.
 • је, јест, 459, 546.
 • Јеврејин, 174.
 • Јеврејка, 206.
 • јего, 402.
 • јегуља, 171.
 • јед, 139, 184, 435, 440, 452.
 • једа, 738.
 • једак, 254.
 • један, -на, -но, 262, 316, 405, 406, 607, 608, 721, 817.
 • једанаест, 298.
 • једанпут, 815.
 • једаред, 815.
 • једа̑х, 455.
 • једва, 37, 38.
 • једе, 455.
 • једем, 452, — једеш 452, — једе, 452.
 • једиво, 197.
 • једи́нак, 208.
 • јединац, 215.
 • једар, 234.
 • једло, 165,
 • једнак, 745.
 • једнака два сугласника — један испада, 97.
 • једнаки се сугласници растављају самогласником а, 104.
 • једнаки подмети и прироци, и изостављање, 750.
 • једнаки додатци и изостављање, 751.
 • страна 444
 • једначења недопуштена у књижевном језику, 807.
 • једначење и избацивање, 97 до 101.
 • једначење самогласника, 56, 65, — обележено апострофом, 813.
 • једначење сугласника по звучности, 81, 82, 420; — по говорним оруђима, 81; — избегава се уметањем а- самогласника, 104.
 • једначији, 259.
 • једнина, 5, 312; — у глагола, 431; — везана за значење ре́чи̑, 597.
 • једногодишњи, 277.
 • једномесечићи, 277.
 • једносложне речи какав акценат не могу имати, 73.
 • једрина, 177.
 • једро, 159.
 • је́ду, 452.
 • је̏ду̑, 452.
 • јеђа̑х, 455.
 • јеж, 154, 327.
 • јеже, 114, 269, 400.
 • јежом, 327.
 • јез, 154.
 • језеро, 160.
 • језик, 44, 45, 206; — и граматика, 41; — народни, 42; — српски и словенски, 42; — шта је, 1; — како постаје, 2.
 • језичак, 206.
 • језичић, 87.
 • језични сугласници, 79.
 • Је́ла, 355.
 • Јелена, 355.
 • јеленом, 89.
 • јеленрог, 296.
 • јеленче, 192.
 • јелењи, 233.
 • јелика, 203.
 • јелинско-српски, 811.
 • Јелице, 354.
 • јело, 165.
 • Је̑ло, 355.
 • јелов, 252.
 • је̑м, 139, 435, 440, 452.
 • је̑мо, 452.
 • јему, 402.
 • јер, 747.
 • јербо, 747.
 • Јерменин, 174.
 • Јерменка, 206.
 • јес, 106, 139, 435, 438, 440, 459.
 • јесам, 139, 435, 436, 440, 459.
 • јесенас, 37.
 • јеси, 459.
 • јесмо, 436, 459.
 • јес-о-нт, 436, 438.
 • јес-си, 436.
 • јест, 436, 440, 459.
 • јесте, 436, 459.
 • јести, 451, 452.
 • јесу, 436, 438, 459.
 • јесући, 459.
 • јеткати, 136.
 • јечам, 322.
 • јечие, 141.
 • јечмача, 219.
 • јечмен, 238.
 • Је́шо, 220.
 • ји- наставак, 423, 446.
 • јј у поређених придева остаје, 97, 807.
 • јо-наставак, 154, 156, 232.
 • јо- наставак за основу времена садашњег — види је- наставак.
 • Јово, 152.
 • Јован, 233; — како се пише скраћено, 823.
 • Јовањ, 809.
 • јовањски, 809.
 • Јовин, 809.
 • јој, 402.
 • Јока, 193, 353.
 • Јокић, 193.
 • Јоле, 343.
 • јотовање, 81, 86, 259, 365.
 • јт премећу се местима, 486.
 • ју, 402.
 • ју- наставак, и гласовне промене њега ради, 365.
 • јувка, 83.
 • јужни говор, 54; — и л 92; — и замена му ѣ пред самогласницима и ј и ђ, 90, 92; — и избацивање ј 103; — има рије место ре, 463; — и ѣ- наставак основе начина неодређеног, 501; — и његова правила 347, 513; — у промени заменица и придева, 417; — и веза његова с акцентом, 77.
 • јунак, 331.
 • јунаци, 87, 331.
 • јунацима, 331.
 • јуначе, 88.
 • јуначки, 87.
 • јуначнији, 259.
 • јуначтво, 99.
 • јунаштво, 99, 188.
 • јур- наставак, 164.
 • јура- наставак, 164.
 • јури, 122.
 • јурне, 145.
 • јурну, 122.
 • јутарњи, 241.
 • јутрос, 37.
 • јуфка, 83.
 • јуче, 37.
 • јъ- наставак, 154, 155, 232, 253, 259, 261, 270, 443, 446.
 • јъшъ- наставак за поређење, 259.
 • К, грлени сугласник, 79; — мукао сугласник, 80; — иде у ц пред наставцима који почињу с и, 87, 259, 331, 353; — иде у ч пред е 88, 328, 539; — постаје ч пред и, 87; — промењено у ц, 130; — испада пред л, 498; — испада пред н, 497; — не трпи пред собом зд, ст, или шт, 102; — остаје без претварања, 353; — кј иде у ч, 259.
 • к- наставак за глаголску диминутивну радњу, 136, 137.
 • к, предлог, 39; — и трећи падеж, 672.
 • ка̑, 66, 807.
 • ка’, 812.
 • ка- наставак именски, 107, 193, 200, 205, 206, 208, 228, 254–5, 257.
 • каблар, 163.
 • кад, 13, 37, 272, 733, 739, 745,