Лијепа Јана и мудри Латини

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Лијепа Јана и мудри Латини
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
205. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић
205.

Лијепа Јана и мудри Латини


Градила је лепа Јана
град на Дунаву, пирге на мору
у Цариграду, од суха злата.
К њојзи дојду мудри Латини,
њојзи говорили мудри Латини: 5
„Тако ти бога, Јано госпођо,
хоћеш ли продати град на Дунав['],
град на Дунаву, пирге на мору
у Цариграду, од суха злата
и хоћеш ли љубит['] краља наша?“ 10
Стаде мислити Јана госпођа,
помислила се и рече Латином:
„Јана госпођа, хоћу продати
град на Дунаву, пирге на мору
у Цариграду, од суха злата, 15
нећу љубит['] краља латинскога.“
И да ми реку мудри Латини:
„Тако ти бога, Јано госпођо,
пошто је цене град на Дунаву,
пошто је цене пирге на мору?“ 20
И да ми рече Јана гсопођа:
„Граду је цена девет хиљада,
девет хиљад['] товара дуката,
пиргами цена до сто хиљада,
до сто хиљад['] товара дуката.“ 25
И да ми реку мудри Латини:
„Тако нам бога, Јано госпођо,
ти скупо цениш град на Дунаву,
још скупље цениш пирге на мору
у Цариграду, од сухог злата. 30
Ваља да љубиш краља латинскога.“
И да ми рече Јана госпођа:
„Идите с богом, мудри Латини,
нећу продати град на Дунаву,
нит' ћу продати пирге на мору, 35
ни ћу љубит['] краља латинскога.“Измене[уреди]

е = је
лѣпа (јат = е)
ѿ = од
кноиси = к њојзи
и = ј (дојду)
ћ = ђ (госпођо)
латi'ем = Латином
цѣне (јат = е)
а = е (рече)
д = т (товара)
ѡщь скупо = још скупље

Напомене[уреди]

Лирско-епска песма, романса – лирска митолошка песма. Девојка зида чудесно здање. Одређује му високу цену, али ипак одбија да га прода и уда се за латинског краља. Веома сличан мотив вилиног здања (Вук V 252), без елемената фантастике и трагичних последица за просце, освајаче.
Варијанте: Вук, СНП I, 234, в. у ЕР бр. 42 и напомену.

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.