Порука драгој надалеко

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Порука драгој надалеко
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
206. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић
206.

Порука драгој надалеко


Мили милој отпоручи на далеко:
„Ти се узми, мила моја, у памет
како ћеш ти мене јунака говети,
како ли ћеш мојој мајки мила бити,
како ли ћеш моје дворе рисит['], 5
како ли ћеш од сестара везак учит['],
како ли ћеш мојим слугам['] заповедати.“
Мила милом отпоручи на далеко:
„Узимљи се, мили драги, у памет:
толик' ли су твоји двори сараји, 10
толик' ли твоја мајка госпођа,
толик' ли твоја браћа господа,
толик' ли твоје слуге [о]сионе?“
Мили милој отпоручи на далеко:
„Узимљи се, мила драга, у памет: 15
како није моја мајка госпођа,
кад не стане босом ногом на земљу;
како нису моји двори сараји,
кад су на њих троја врата од злата;
како нису моја браћа господа, 20
кад суде с девет тврдих градова;
како нису моје сестре везиље,
када везу чистом срмом по свили;
како нису моје слуге [о]сионе,
кад носе чисти скерлет и злато.“25Измене[уреди]

а = о (далеко)
и = ј (мајки)
з = с (рисит)
ѿ = од
сапь дати = заповедати
оу = у л = љ (узимљи)
аи = аји (сараји)
к' = ко (колико, у интересу метра)
ћ = ђ (госпођа)
i= ј (мајка)
сионе = осионе (силне?)
бозим = босом
н = њ (њих)
тверди градови = тврдих градова
и = о (чистом)

Напомене[уреди]

Сватовска песма. Момак саветује девојци да удовољи његовој породици и хвали свој род.
Варијанте: Вук, СНП I, 107.
Литература: Krnjević 1980: 252-253

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.