Закон о измјени Закона о пољопривреди

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Seal of the Republika Srpska.svg


ЗАКОН О ИЗМЈЕНИ

ЗАКОНА О ПОЉОПРИВРЕДИ


Члан 1.

У Закону о пољопривреди („Службени гласник Републике Српске“, бр. 70/06 и 20/07), у члану 40. ст. 2. и 3. мијењају се и гласе:

„(2) Упис у регистар и вођење регистра пољопривредних газдинстава обавља Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге.

(3) Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге доставља Министарству и локалним заједницама којима регистрована газдинства припадају, податке о пољопривредним газдинствима уписаним у регистар у року од осам дана од дана извршеног уписа“.

У истом члану иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи:

„(4) Висину трошкова неопходних за спровођење поступка регистрације пољопривредних газдинстава утврђује Влада Републике Српске, на приједлог Министарства“.

Досадашњи став (4) постаје став (5).

Члан 2.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.


Број: 01-1448/07
Датум: 11. септембар 2007. године


Предсједник
Народне скупштине
Мр Игор Радојичић, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

  • „Службени гласник Републике Српске”, број 86/07