Zakon o izmjeni Zakona o poljoprivredi

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Seal of the Republika Srpska.svg


ZAKON O IZMJENI

ZAKONA O POLjOPRIVREDI


Član 1.

U Zakonu o poljoprivredi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 70/06 i 20/07), u članu 40. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„(2) Upis u registar i vođenje registra poljoprivrednih gazdinstava obavlja Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge.

(3) Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge dostavlja Ministarstvu i lokalnim zajednicama kojima registrovana gazdinstva pripadaju, podatke o poljoprivrednim gazdinstvima upisanim u registar u roku od osam dana od dana izvršenog upisa“.

U istom članu iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Visinu troškova neophodnih za sprovođenje postupka registracije poljoprivrednih gazdinstava utvrđuje Vlada Republike Srpske, na prijedlog Ministarstva“.

Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 01-1448/07
Datum: 11. septembar 2007. godine


Predsjednik
Narodne skupštine
Mr Igor Radojičić, s. r.

Vidi još[uredi]

Izvori[uredi]

  • „Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 86/07