AKILE1/PRIKAZANjE PRVO

Izvor: Викизворник
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Akile
Pisac: Džono (Junije) Palmotić
PRIKAZANjE PRVO
ČINjENJE PRVO

PRIKAZANjE PRVO

ULISE, DIOMEDE i SKUP BOJNIKA


DIOMEDE:

     Kriposni Ulise,
s kijem stupaj moj svudi
jedino druži se
i moji svi trudi, 100
     eto je čes mila
u miru, bez smeće,
u otok donijela
od Šira nas veće.
     Vele veća bi požuda, 105
s kom smo ovdi doć želeli,
neg smo u putu muke i truda
priko mora oćutjeli.

ULISE:

     Diomede hrabreni,
za mjesto za rodno 110
putovat jes meni
i trudit ugodno.
     Slađi je svaki trud
rad dobra općena,
od koga žela svud 115
sveđer je hvalena.
     Je da čes vesela
do svrhe uzbude,
kako je počela,
uz naše sve trude. 120
     Slavna Akila i vrijednoga,
s mnogom pomnom koga ištemo,
za istinu mi nać ćemo
usred mirna mjesta ovoga.

DIOMEDE:

     Bez zlamena ne velika 125
i bez htjena od višnega
grčka vojska sva kolika
u Aulidi čeka nega.
     Koji krali, koji bani,
ki vitezi neizbrojni, 130
u onoj luci stoje zamani,
dokle dođe mladac bojni!

ULISE:

     Rijeću, ka mu čas bi bila,
da jednoga nega nije,
gdje se mlados sjedinila 135
od ostale sve Grecije?

SKUP:

     Jedinstvo je svud hvaleno,
svaka koriš šnim se stječe,
s kijem dobro jes općeno,
a teška su zla daleče. 140
     Jošter da se s nam sjedini
svijem žudjeni mlad Akile,
ko će odoljet veličini
od moguće grčke sile?

ULISE:

     Vidjeste li ponosita 145
svetilišta, druzi mili,
ka smo, za nać plemenita
slavna mladca, učinili?
     Lijepa uzrasta sto junčića 150
s neizbrojnim jagancima
posvetismo nega cica
neumrlijem bogovima.
     Koje molbe uzmnožite
Kalkant, prorok glasoviti,
koje riječi zlamenite 155
ču se s višnijem govoriti!
     Unutrnja od živina
sva prigleda, sva pri vrati,
Peleova da mu sina
bitje budu prikazati. 160
     Sto krat dignu, sebe vani,
put nebesa sve pozore,
u komu je mjestu i strani
vrijedni Akile, da mu otvore.
     Kad najposlije put uzmnožne 165
grčke vojske oči uprijeČi,
i razsrgbe pun razložne
poče izricat ove riječi:
     Teti, kćerce Nereova,
kuda si se uputila? 170
Priko morskijeh kud valova
vrijedna sinka jesi odnila?
     Kralu od Sira, Likomede,
je li lijepo i pravedno,
da kuđjelu sramnu prede 175
s djevojčicam dijete vrijedno?
     da strenitel klete Troje,
mješte bojna djela, u krilu
razbludjene kćerce tvoje
trati svju snagu i silu? 180
     Od ženskoga ruba bole
biknuće se nemu oklopje,
od kuđele, teško kopje,
meka od odra, vlažno pole.
     Razdri, mladče, sramne odjeće, 185
vrzi urese nedostojne,
i djelovat počni veće
trudne boje, trude bojne.
     Za ovijem glasom iz nenade
riječ i snaga nega ostavi, 190
i ko mrtav na tie pade,
da se jedva oporavi.
     Mi videći, družbo izbrana,
što se reče, što se zgodi,
gremo Akila zatajana, 195
ko svi znate, iskat odi.

SKUP:

     Je da željam tijem našijeme
lijepu svrhu višni poda,
i s vitezom žudjenijeme
sjedini nas dobra zgoda. 200
     Tko kriposno misli u sebi,
mnokrat mu je sreća blaga;
vrijedne misli kral od nebi
resi lude i pomaga.

DIOMEDE:

     Mudri Uliše, već ne cknimo, 205
neg u krala Likomeda,
oružani ko stojimo,
uputimo se svi ureda.
     Svijes mi veli, srce dava,
s temelitom prem odlukom 210
slavna mladca i gizdava
da mu otmemo silnom rukom.

ULISE:

     Tuj viteže silu hrani
proć himbenijem Trojanima,
boj se ne će u ovoj strani, 215
a najliše proć Grcima;
     varka se ovdi i hitrina
hoće, i djelo mudre svijesti;
Peleova ja sam sina
namislio šnom izvesti. 220

DIOMEDE:

     Ne znam, kako je dostojno
u stvar ovu varat nami,
i viteško srce bojno
da se služi s hitrinami.
     Kralu od Šira prikažimo 225
čas i koriš dobra općena,
načine mu huđe odkrimo,
s kijem je oteta lijepa Elena:
     da su krali od Grecije
za jedno u čas svi tegnuti, 230
i da imaju teć najprije,
da se šatre gusar luti;
     on, koji ima množ veliku
mladijeh kćeri, trpjet ne će
silno djelo, grabšu priku 235
klete Asije nam mrzeće.

ULISE:

     Za krala će Likomeda
ti načini dobri biti,
nu se druga stvar naprijeđa
od nas ima opraviti. 240
     On ne drži i ne cijeni,
sred negova da dvora je
lijepe Teti sin lubjeni,
neg da mlada djevojka je;
     tijem je trijeba nać načine, 245
vrijedna mladca da ođkrijemo,
što bez varke i hitrine
vijek učinit ne možemo.
     Vratimo se opet k plavi,
za slobodu tere veću 250
svaki od nas hitro stavi
trgovačku na se odjeću.
     Ko trgovci ne poznani
lasno ćemo, družbo, moći
u kralevski dvor poznani 255
s trgovinam našijem doći.
     Lijepijem kćercam kralevskima
slične ćemo trge odnieti,
i s hitrinom mnogom nima
sablu i svijetli štit staviti: 260
     ostale će uzet vile
slične urese svomu licu,
a na oružje bojni Akile
postaviće svu desnicu.
     Naš Agirte s trublom tada 265
naredno će zapjevati,
da viteza bude mlada
srce na boj uzigrati;
     tad ćemo se mi odkriti
vele veće podobnije, 270
i od Sira kralju izriti
miso i želu sve Grecije.

DIOMEDE:

     I ti je način dobar mnogo,
ne može se nemu oprijeti;
boli se iznać nije mogo 275
od razumne tve pameti.

ULISE:

     Ne krzmamo i ne cknimo,
o vitezi prihrabreni,
hod’mo na plav, da mijenimo
bojne odjeće, neka je meni. 280

SKUP:

     Stvar je veće učinena,
gdi se ovaka kripos plodi;
moć s mudrosti sjeđinena
vrha trudijem svijem dohodi.

Javno vlasništvo
Ovaj tekst je u javnom vlasništvu u Srbiji, Sjedinjenim državama i svim ostalim zemljama sa periodom zaštite autorskih prava od života autora plus 70 godina jer je njegov autor, Džono (Junije) Palmotić, umro 1657, pre 363 godine.