Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/22

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

АВИАЦИЈА

ница, под командом наредника Драгу-
тина Марјановића. За кооперацију са
савезничком црногорском војском, одре-
ђена је и ваздухопловна ескадра од три
апарата („Депердисан”, „Блерио” и „А.
Фарман”). Она је, 19 фебруара 1913 г.,
превезена железницом у Солун, одакле
је после осам дана стигла у Сан-Ђован-
ско пристаниште. Аеродром је био уре-
ђен на Барбалушу. И ако су апарати
били несигурни а ваздушне струје врло
јаке, ипак су извршивани задаци. Осим
Михаила Петровића, кога је једна јача
струја избацила са седишта, те је падомна земљу погинуо као прва ратна жртва
војне авиације, остали су, поред успеш-
но извршених извиђања, бацали и гра-
нате на Скадар, вршећи на тај начин
бомбардовање. И у Француској су се
приређивале утакмице у бомбардовању
избацивањем граната, ношених у апа-
рату, преко ограде седишта, (без икаквих
справа за нишањење, већ оценом голим
оком требало је погодити на земљи обе-
лежен круг). По повратку са Скадра, а

АВИАЦИЈА

пошто је био у изгледу рат са Бугар-
ском, један део ескадре, од два апарата
„Блерио”, задржан је у Куманову, и
доцније ушао у састав армије генерала
Штурма. На место капетана Југовића,
који је постао командир новоосноване
балонске чете, за командира аероплан-
ске ескадре дошао је капетан Илић. До
почетка светског рата аероплани су ста-
јали демонтирани на аеродрому Медо-
шевцу, крај Ниша. Обука уопште није
вршена. На дан мобилизације 1914 г.
ескадра је имала свега три апарата
исправна, три пилота, једног механича-
ра, једног благајника и 38 војника. Ме-
ђутим, Француска је тада имала 25
ескадрила, Немачка око 600 апарата, по-
дељених у чете од по шест аероплана,
а Русија је имала по две ескадриле на
сваку армију. Одмах у јулу 1914 г. та
три исправна авиона су возом пренета
у Ваљево, на Дабићево Поље, где су
монтирани, извршене пробе с њима, и
одмах затим, после неколико дана, до-
били су први ратни задатак: извиђање
Дрине и Саве, да би се утврдило да ли
на њима непријатељ подиже мостове.
Овај задатак је поновљен и сутрадан.
Оба пута успешно. Аеропланска ескадра
у Ваљеву постала је орган трећег сте-
пена. Дакле, у административном по-
гледу изједначена је с пуком. У цер
ским операцијама изгубила је један
апарат „Блерио”, те је тако остала с
једним „Блериом” и два „Депердисена”
(у радионицама су се стално вршиле по-
правке). Ипак су се извиђања вршила
и даље. На дан 14 августа 1914 г. код
села Мишара, близу Шапца, један ау-
стро-угарски апарат је извршио први
ваздушни напад ватром из „Парабелу-
ма” на поручника Томића. Напад је остао
без успеха. Пре тога, а нарочито у срп-
ско-бугарском рату, кад су на обема
странама служили у авиацији људи, који
су заједно свршили пилотске школе, не
само да се нису нападали, већ су се
у сусрету поздрављали. На руском фрон-


— 20 —