Page:Ilustrovana vojna enciklopedija 1.pdf/17

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Ова страница је лекторисана

АБОГОВИЋ МЕХМЕД ПАША

потетку ратовања. (Даље о абисвинско-
италијанском рату 1935-36 види у до-
датку).
АБОГОВИЋ МЕХМЕД ПАША, тур-
ски војсковођа, државник и велики ве-
зир. Родом је био из Крушевца, где је
заробљен и са још два српска детета
одведен од Турака у Једрене. 27 авгу-
ста 1474 џелати су га задавили у там-
ници Једикуле по наређењу Мехмеда II.
А. се као песник веома истакао.
АБОЛИЦИЈА правнички израз. Значи
помиловаље од издржавања казне или
прекидање судског поступка.
АБОСКИ МИР, склопљен фебруара
1743 између Русије и Шведске. Абоским
миром завршен је руско-шведски рат
1741-43 г. Закључењем овог мира Швед-
ска је уступила Русији Финску.
АБРАМОВИЋ БАРАНОВСКИ СЕРГИ-
ЈЕ, руски генерал (рођ. 1866 г.) и ис-
такнути судски официр и војно-правни
писац и професор.
АБРУЦИ, покрајина у Средњој Ита-
лији, коју са истока граничи Јадранско
Море. На њеној територији Апенини има-
ју највећу висину. За време Напуљске
краљевине, покрајина Абруци састојала
се од три области, а потом, 1860 г, при-
додата јој је и покрајина Молиза, тј. об-
ласт Кампобаса. За време Римљана Аб-
руци (Апруциум) била је седиште рато-
борних трибуна Сабињана, с којима је
Рим ратовао од 282—243 г. пре Хр. По-
сле бурне и несрећне прошлости, Абру-
ци се, 1860 г., присајединила Италији.
Земљиште је разноврсно, но у главном
плодно. Путеви у Абруци су малобројни
и у прилично рђавом стању. Површина
А. 10.801 кв. к. Са Молизом површина
15.419 кв. к.
АБУКИР, место у Египту, код кога
је чувени енглески адмирал Нелсон, 1798
г., уништио француску флоту, која је
била под командом вице-адмирала Бри-
еја. 1799 г. код Абукира Бонапарта је
однео сјајну победу над Турцима. Чу-

АВАРИ

вени сликар Грос израдио је ванредно
лепу слику, која приказује ову Напо-
леонову победу под именом „Битка код
Абукира”. Слика је изложена у Версају.
АВАКУЧО, варош у Перу, у чијој је
околини Боливаров официр Сикр, 1824,
однео победу над Шпањолцима и том
победом створена је независност Јужне
Америке.
АВАЛА, планина 13.800 м. југоисточ-
но од Београда, висока 511 м. На А. се
налазило старосрпско утврђење, које је
Мухамед II, 1458, оправио. До скора је
била сачувана бранич-кула са три ба-
стиона, који су порушени и на том се
месту подиже величанствен маузолеј
незнаном јунаку, по личном наређењу
Блаженопочившег Краља Александра I
Ујединитеља. Од Београда до Авале
води веома леп друм.
АВАН, у старој литератури назив који
се употребљавао за ознаку бомбарди.
АВАНГАРДА (avant-garde) в. претход-
ница.
АВАНДОР, (француска реч) пред-
стража.
АВАНСМАН, померање унапред, тј.
напредовање у каријери. Унапређење
из нижег чина у виши или из нижег
степена плате у виши.
АВАНТУРИСТИЧКА — (РИЗИЧКА) —
СТРАТЕГИЈА — стратегијски систем,
који потпуно ослобођава старешину од
свих правила и теорије вођења рата.
Код ње је најважније тући битку, била
она спремна или не; било спремљено
експлоатисање победе или не; било
предвиђено ублажавање последица или
не. Код ње највишу улогу игра слу-
чај — срећа.
 Главни поборник и претставник био
је Карло XII, шведски краљ (1682—1718).
АВАРИ (Обри), турско-татарско осва-
јачко племе, које се, бежећи од Турака,
појавило у Европи 558 г., и настанило
око Дунава, покоривши Словене у Па-
нонској Низији и створивши јаку вој-


— 15 —