Page:Djordje M. Stanojevic - O elektricnoj svetlosti.djvu/17

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
There was a problem when proofreading this page

15


При решавању овога питања ваља да имамо на уму и индустријску страну његову, треба да решимо да ли ћемо за домаћу индустрију усвојити гас или електрици- цитет. Пошто ће електричне машине, које ноћу праве електрицитет, дању бити без посла, то ће оне моћи, ако раде, давати електрицитет за поједине приватне индустриј- ске радње врло јевтино, те ће наравно утицати на развиће приватне индустрије много јаче него гас. Јер се гасни мотори рентирају за приватна предузећа тек онда, ако су велики, иначе су за мању снагу тако скупи и издржавање њихово кошта тако много дза ће се ретко ко решити, на- рочито код нас, да њима замени ручни рад. Пошто су електрични мотори много простије конструкције од гасних, нису изложени квару, јевтино коштају а и издржавање њихово много мање стаје, и за то ће се они много лакше одомаћити код нас но гасни мотори.

Пошто са калдрмисањем, водоводом и осветљењем Београда стоји у вези и подизање варошког трамваја, то се прављење електричног трамваја, као много лепшег, чи- стијег и сигурнијег, само собом препоручује. Електрици- тет, који се дању не може трошити на осветљење, возиће београдски трамвај и кретаће радне моторе у приватним индустријским радњама.

Као што видимо, на хигијенским па и на индустриј- ском теразијама претегао је елекрицитет. Да видимо како ће проћи на економским ?

Да говоримо о коштању електричне и гасне светло- сти у опште, не води никаквом циљу ; ја ћу да наведем неколико конкретних случајева и то таких, у којима је већ било употребљено гасно осветљење, па је оно заме- њено електричним. Коштање једног и другог показаће нам економску превагу једног осветљења над другим.

Навалице ћу вам најпре цитирати мања предузећа, јер ви знате, што се год нека ствар предузимље у већем размеру у индустрији, у толико се она боље рентира. Ци- тираћу вам на првом месту осветљење трговачке радње