Page:Djordje M. Stanojevic - O elektricnoj svetlosti.djvu/16

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
There was a problem when proofreading this page

14


америчким. Та је опасност код њих само за то тако ве- лика, што су спроводници за електричну светлост прове- дени кроз ваздух. Кад би они све те спроводнике спустили у земљу, сваке би опасности нестало.

Да вам наведем један случај, како је у Темишвару једно дете, погинуло од електрицитета. Жица, која је била спроведена за електрично осветљење, била је непажњом намештепа близу прозора те ју је дете дохватило и на месту остало мртво.

Ево како стоји статистика смртних случајева од елек- трицитета и осталих узрока:

На један случај смрти од електрицитета долази 9 случајева од загушења, 34 од тровања, 44 од паљевине, 78 од прелома костију, а безброј случајева има од дав- љења, експлозија парних казана, од судара жељезничких возова итд.

Др. Вернер Сименс. члан фирме Сименс и Халске у Берлину, велики предузимач како за гасно тако и за електрично осветљење, пише у „Centralblat fur Textil- Industrie" ово : „Гасно осветљење и поред најбржљи- вије израде још је у врло великом степену опасно и не водећи рачуна о опаспостима које могу наступити, кад се славина случајно остави отворена или добро не затворена. На против солидно и како треба изведено електрично осветљење, готово са свим је безопасно".

Из свију упоређења гасне и електричне светлости са хигијенског гледишта можемо извести само један закљу- чак: да има само једне врсте вештачког осветљења. које даје довољно јаку светлост, као што то хигијена тражи ; која не загрева јако онога коме светли, као што то хигијена од сваке светлости изискује ; која има готово исту боју као и дневна светлост, те дакле и исти хигијенски уалив на човечији организам и околину њену ; која својим постајањем не квари ваздух и не одузимље му оне са- стојке који су човеку за живот најпотребнији — а та је светлост електрична.

*