Page:Djordje M. Stanojevic - O elektricnoj svetlosti.djvu/18

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
There was a problem when proofreading this page

16

„Louvre-а" у Паризу, која спада у исти мах и међу прве радње која је гас заменила електрицитетом.

Један француски лист „Bulletin de la Compagnie international des Telephons" доноси овај рачун за прош- логодишње осветљење париског „Magazin de Louvre“-а. У тој трговини, вели, горе: 4 Бержотова регулатора за пламену електричну светлост, 133 Јаблосковљеве свеће и 58 Едисонових сијалица. Јаблочковљеве свеће замењују 1249 пређашњих гасних пламенова или једна свећа до- лази у место 9∙5 гасних пламенова (тачно 9∙39); један Бержотов регулатор дмењује 50 гасних пламенова а свака Едисоноа сијалица долази у место једног гасног пламена. Свега је дакле било 1507 гасних пламенова, који су из- мењени са 195 електричних ламна већих и мањих. Све те електричне лампе троше сад за један сат 8 кубних метара ваздуха док је пређе гасно осветљење трошило 5060 куб. метара. У току прошле године гореле су Ја- блочкољеве свеће свега 204.578∙5 сати на што је утро- шено 33.246 ком. свећа. Свака свећа кошта на сат 0∙124 фр.; покретна снага и послуга за сат кошта 0∙124 фр. 10 % годишње амортизације и интереса на уложени ка- питал износи на сат 0∙145 свега 0∙393 франака.

Бержотови регулатори горели су 2452 сата и изда- так на угљен за један сат износи 0∙221 фр. За покретну снагу и послугу 0∙620 фран., за амортизацију 1∙001, свега 1∙842 фр.

Едисонове лампе гореле су 26205 сати. Кад се узме да једна лампа траје 800 сати, онда цена за један сат износи 0∙0094 фр., издржање и послуга 0∙0248. аморти- зација 00101 — свега 0∙0533 франака

Пре него што је уведено електрично осветљење пла- ћало је друштво 0∙3 фр. за кубни метар гаса који је са осталим трошковима и амортизацијом коштао 0∙324 фр. Један гасни пламен коштао је на сат 0∙07092 фр. Упо- ређен трошак за оба та осветљења овај је :

1. Једна Јаблочковљева свећа (која замењује 9 1/2