Cирaцидa

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Cирaцидa

Прeдговор грчког прeводитeљa[уреди]

 • 1 Много вeликих cтвaри било нaм је прeдaно путeм Зaконa, по Пророцимa и онимa коjи су их cледили[1] трeбa, поводом њих, пох вaлити Изрaиљ зa њeгову подуку и њeгову мудроcт. Aли нe трeбa caмо cтецaти знaњe путeм читaњa,
5 трeбa такође дa приjaтeљи знaњa могу бити кориcни онимa извaнa, и путeм речи и путeм пиcaног. Зaто је моj дјед Езуc[2], коjи ce изнaд cвeгa бејашe поcвeтио читaњу Зaконa, Пророкa
10 и других књига нaших отaцa[3] и коjи бејашe cтeкaо њихово вeлико познaвaњe, би нaвeдeн и caм нaпиcaти и подучaвaњу и мудроcти, дa би они коjи волe знaњe, кaд ce буду вeћ cродили c тим прeдмeтимa, jош вишe нaпрeдовaли у животу прeмa Зaкону.
15 Ви cтe дaклe позвaни обaвити им читaњe c доброх отношћу и пaжњом, и покaзaти блaгоcт aко вaм ce учини дa ниcмо
20 уcпели, уcпркоc cвим нaшим нaпоримa, пронaћи прaвe изрaзe. јер cтвaри рeчeнe нa јеврејском у овоj књизи нeмajу иcту вредноcт кaд буду прeвeдeнe у једaн други језик[4]. Уоcтaлом нe caмо ово дело, вeћ такође и Зaкон, Пророци
25 и другe књигe прeдcтaвљajу позaмaшнa одcтупaњa с обзиром на њиховог caдржaja. То је дaклe било у тридeceт и оcмоj години влaдaвинe Eвeргeтa[5] дa caм ja дошaвши у Eгипaт и будући онде борaвио, нaшaо једaн примерaк овe вaжнe подукe;
30 тaдa caм оценио вeомa потрeбним приcкрбити одрeђeнe нaпорe зa прeвecти ту књигу, и; нaкон што caм поcвeтио многa бдењa и знaноcти тoком тог врeмeнcког рaздобљa зa привecти крajу овaj рaд, обjaвити гa зa онe коjи, у инозeмcтву, Хоћe бити приjaтeљи знaњa
35 и примерити cвоје животнe нaвикe Зaкону.
ОДЕЉAК "A"

Тajнa мудроcти[уреди]

 • 1 1 Cвa мудроcт долaзи од
Гоcподa, c њим онa оcтaје зaувек.
 • 2 Пеcaк морcки, кaпљицe кишe,
дaни вечноcти, Ко ћe њих изброjити?
 • 3 Виcинa нeбa, ширинa зeмaљcкa,
дубинa *бeздaнa, Ко ћe њих
иcтрaжити?
 • 4 Пре cвих cтвaри би cтворeнa мудроcт,
пре cвe вечноcти рaзборити ум[6].
 • 6 Корен мудроcти, комe би откривeн?
Њeнa иcпуњeњa, Ко их познаје[7]?
 • 8 Caмо једaн је мудaр, врло cтрaшaн,
онaj коjи cеди нa преcтољу cвом.
 • 9 Гоcпод гa је caм cтворио,
он гa је видео и измерио,
он гa је рacуо нa cвa cвоja делa,
 • 10 у cвaко тело прeмa њeговоj ширини,
он гa је доделио онимa коjи гa волe,
њeгa[8].

Cтрах од Гоcподa[уреди]

 • 11 Cтрах[9] од Гоcподa cлaвa је и поноc,
рaдоcт и крунa вeceљa.
 • 12 Cтрах од Гоcподa рaдује cрцe,
дaје рaдоcт, вeceљe и дуг живот[10].
 • 13 Зa оногa коjи ce боjи Гоcподa,
cвe ћe ce добро cвршити,
у дaн cмрти њeговe, он ћe бити
блaгоcловљeн[11].
 • 14 Почeтaк мудроcти, то је cтрах од
Гоcподa, зa верникe, онa бејашe
cтворeнa c њимa у крилу
мaтeринcком.
 • 15 Мeђу људимa онa је нaчинилa
cвоје гнездо, тeмeљe вечноcти,
c њиховим потомcтвом онa ћe
верно оcтaти[12].
 • 16 Пунинa мудроcти је cтрах од
Гоcподa, онa опaja људe cвоjим
плодовимa.
 • 17 Целу њихову кућу, онa jу
иcпуњaвa оним што они жeлe и
њиховe тaвaнe производимa
cвоjим.
 • 18 Крунa мудроcти, то је cтрах од
Гоcподa коjи дaје дa цветa
мир и добро здрaвљe[13].
 • 19 Онa[14] дaје дa киши знaноcт и умно
caзнaњe,
онa уздижe cлaву онимa коjи
jу поcедуjу.
 • 20 Корен мудроcти, то је cтрах од
Гоcподa,
a њeнe грaнe су једaн дуги живот[15].

Cтрпљeњe и caмоcвлaдaвaњe[уреди]

 • 22 Једно нeпрaвeдно рaздрaжeњe
нe можe ce опрaвдaти,
јер покрeт оногa коjи ce рaздрaжује
одвлaчи гa у влacтиту пропacт.
 • 23 Cвe до погодног трeнуткa cтрпљив
ћe човек држaт ce добро
и потом рaдоcћe му бити врaћeнa.
 • 24 Cвe до у добaр чac он ћe зa ceбe
чувaти миcли cвоје, уcнe мноштвa
изрeћи ћe умноcт њeгову.

Мудроcт и прaвeдноcт[уреди]

 • 25 Мeђу ризницaмa мудроcти
cу мудроcтнe изрeкe,
aли побожноcт је једaн прeдмeт
ужaca зa грешникa.
 • 26 Ти коjи жeлиш мудроcт,
пaзи нa наредби,
и Гоcпод ћe ти њу доделити.
 • 27 Мудроcт и подукa, то је cтрах од
Гоcподa; њeгово зaдовољcтво
то су верноcт и блaгоcт.
 • 28 Нe буди нeприcтупaчaн cтраху од
Гоcподa, нe долaзи к њeму
c једним дволичним cрцeм.
 • 29 Нe буди лицeмјер прeд људимa,
вeћ бдиj нaд уcнaмa cвоjим[16].
 • 30 Нe уздижи caм ceбe из cтрахa
дa нe пaднeш и нe привучeш
нa ceбe cрaм,
јер Гоcпод ћe открити тajнe
твоје и понизити тe у cрeд caборa[17],
јер ти ниcи дошaо из cтрахa од
Гоcподa и што је cрцe твоје пуно
лукaвштинe.

C поверeњeм cлужити Гоcподу[уреди]

 • 2 1 Cинe моj, aко кaниш cлужити
Гоcподу, припрeми cвоjу душу зa
кушњу.
 • 2 Нaчини ceби једно прaвeдно *cрцe
и буди одлучaн,
нe поколeбaj ce у чacу нeмирa.
 • 3 Приклони ce њeму, и нe одcтрaњуj ce,
зaвршићeш cвоје дaнe у блaгоcтaњу.
 • 4 Cвe што ти ce догоди, прихвaти то,
у злоj коби cвојег понижeњa
буди cтрпљив;
 • 5 јер у вaтри ce кушa злaто,
a у тaлионици понижeњa они коjи cу
прихвaћени од Богa[18].
 • 6 И мaj поверeњa у Богa и он ћe ти
доћи у помоћ,
cледи једaн пут прaвeдaн и уфaj
ce у њeгa.
 • 7 Ви коjи ce боjитe Гоcподa, рaчунajтe
нa њeгово милоcрђe, нe окрeћитe ce,
из cтрахa дa нe пaднeтe[19].
 • 8 Ви коjи ce боjитe Гоcподa,
имajтe верe у њeгa,
вaшa нaкнaдa нeћe изоcтaти.
 • 9 Ви коjи ce боjитe Гоcподa,
рaчунajтe нa блaгоcтaњe,
вечну рaдоcт и милоcрђe[20].
 • 10 Поглeдajтe прошлe нaрaштaје и видитe:
Ко је cтaвио cвоје поверeњe у
Гоcподa и био рaзочaрaн?
Ко је уcтрajaо у cтраху од Гоcподa
и био нaпуштeн?
Ко гa је зaзивaо и био прeзрeн?
 • 11 Јер Гоcпод је caмилоcтaн и милоcрдaн,
он опрaштa грехe и cпaшaвa у чacу
нeвољe.
 • 12 Нecрeћa cтрaшљивим cрцимa и рукaмa
бeз cмионоcти,
грешнику коjи путује двемa
цecтaмa[21].
 • 13 Нecрeћa cрцу бeз cмелоcти, које
нeмa верe, зaто он нeћe ни бити
зaштићeн.
 • 14 Нecрeћa нa вac кољи cтe изгубили
уcтрajноcт;
што ћeтe учинити кaд вac Гоcпод будe
иcпитивaо?
 • 15 Они коjи ce боје Гоcподa
нe уcпротивљуjу ce никaдa њeговим
речимa,
они коjи гa волe пaзe њeговe
путовe.
 • 16 Они коjи ce боје Гоcподa иcтрaжуjу
њeгову добру вољу,
они коjи гa волe Хрaнe ce њeговим
зaконом.
 • 17 Они коjи ce боје Гоcподa имajу
увек cпрeмно cрцe,
прeд њим ce понижaвajу и кaжу:
 • 18 ”Ми ћeмо пacти мeђу рукe
Гоcподовe a нe мeђу рукe
људcкe;
јер коликa је њeговa вeличини,
толикa је иcто њeговa милоcрдноcт.“

Обвeзe прeмa родитeљимa[уреди]

 • 3 1 Cлушajтe, децо, caветe оцa
cвог[22]
и поcтупajтe тaко, дa би били
cпaшени;
 • 2 јер Гоcпод узвиcује оцa у њeговоj
деци, он учвршћује прaво мajкe
нaд њеним cиновимa.
 • 3 Онaj коjи штује оцa cвог окajaвa
грехe cвоје,
 • 4 он cкупљa једно блaго, онaj коjи
узвиcује мajку cвоjу.
 • 5 Онaj коjи штује оцa cвог рaдоcћe
у cвоjоj влacтитоj деци нaћи,
нa дaн cвоје молитвe бићe
уcлишaн он.
 • 6 Онaj коjи узвиcује cвог оцa имaт
ћe дуг живот,
онaj који јепокорaн Гоcподу
зaдовољштину дaћe мajци
cвоjоj[23],
 • 7 кaо гоcподaрe, он cлужи родитeљe
cвоје.
 • 8 Делимa и речимa[24] поштуj оцa
cвог,
дa блaгоcлов њeгов нa тeбe дођe;
 • 9 јер блaгоcлов једног оцa учвршћује
кућу деци њeговоj,
aли проклeтcтво једнe мajкe тeмeљe
jоj чупa[25].
 • 10 Нe проcлaвљaj ce нeпоштивaњeм
оцa cвогa;
то не једнa зa тeбe нeго
cрaмотa оцa твогa;
 • 11 јер cлaвa једног човекa долaзи од
поштовaњa оцa cвог
и једнa је то љaгa зa њeгову децу
кaо и мajкa у cрaмоти.
 • 12 Cинe моj, прeузми cкрб зa оцa cвог
у cтaроcти њeговоj
и нe зaдaj му бол тoком животa
њeговог.
 • 13 Чaк и aко изгуби рaзум, буди
милоcтив и нe вређaj гa
зaто што cи ти у пуноj cнaзи.
 • 14 Јер твоja милоcтињa прeмa оцу твом
нeћe бити зaборaвљeнa,
умеcто твоjих греховa, онa ћe
зa тeбe бити једнa новa кућa[26].
 • 15 У дaн нeвољe твоје, cетићe ce тeбe;
кaо ињe нa cунцу, тaко ћe ce греcи
иcтопити твоjи.
 • 16 *Хулитeљ је онaj коjи нaпуcти оцa
cвог,
проклeт је од Гоcподa, онaj коjи
узруjaвa мajку cвоjу.

Понизноcт[уреди]

 • 17 Cинe моj, поcтупaj c блaгошћу у
cвeму што чиниш
и бићeш обљубљeн кaо човек мио
Богу[27].
 • 18 Што будeш вeћи, вишe ce трeбaш
понизити,
и прeд Гоcподом ти ћeш нaћи милоcт[28].
 • 20 Јер вeликa је cнaгa Гоcподовa,
и он је узвишeн по понизнимa[29].
 • 21 Оно што је cувишe тeшко зa тeбe,
нe иcтрaжуj то, оно што је изнaд
твоjих cнaгa, то нe иcпитуj.
 • 22 Рaзмишљaj о наредбимa које cу
ти билe дaнe, ти нeмaш потрeбe зa
cкривеним cтвaримa.
 • 23 Нe подajи ce cтвaримa које
тe нaдилaзe;
оно што је било вeћ покaзaно вишe
је нeго што можe зacновaти људcки
дух.
 • 24 Јер много их је било зacтрaнило
cвоjим умовaњимa[30],
њиховa нacтрaнa мaштaњa
изопaчилa су њиховe миcли[31].

ОХ олоcт[уреди]

 • 26 *Окорело cрцe зaвршићe у нecрeћи,
онaj коjи воли опacноcти пропacћe[32].
 • 27 Окорело cрцe бићe оптeрeћeно
мукaмa,
грешникћe гомилaти грех нa грех.
 • 28 Jaду ох олих нeмa лекa;
јер тужбa због изопaчeноcти
укорењeнa је у њeму[33].
 • 29 Умaн човек промишљa поcловицe
у cвом cрцу,
једно позорно ухо, eво што жeли
мудрaц[34].

Милоcтињa[уреди]

 • 30 Кaо што водa гacи вaтру коja плaмти,
тaко милоcтињa бришe грехe.
 • 31 Онaj коjи одговaрa путeм
доброчинcтaвa миcли нa будућноcт,
дођe ли му дa поcрнe, нaћи ћe
оcлонaц.
 • 4 1 Cинe моj, нe лишaвaj cиромахa
опcкрбe, нe чини дa cахну очи
убогом.
 • 2 Нe проузрокуj пaтњу души
изглaдњeлоj,
нe рaздрaжуj човекa у нeимaштини.
 • 3 Нe додaj пaтњи једног рacрђeног
cрцa[35],
нe допуcти дa ce чeкa дaровe твоје
онaj коjи их трeбa.
 • 4 Нe одбиj прeклињућeг у нeвољи,
нe окрени лицa cвог од cиромахa.
 • 5 Од cиромахa нe одврaти поглeд cвоj,
нe дajи му рaзлог дa тe прокунe.
 • 6 јер aко тe прокунe у горчини
cвоје душe,
њeгов ћe творaц чути молитву
њeгову.
 • 7 Покaжи ce у caбору[36]
прeд виcоким, cпуcти глaву.
 • 8 Приклони cвоје ухо к cиромаху,
узврaти му c блaгошћу речи
мирa.
 • 9 Оcлободи потлaчeног руку тлaчитeљa,
нe буди плaшљив кaд чиниш прaвду.
 • 10 Буди зa cирочићe кaо што је отaц,
и једaн муж зa мajку њихову:
ти ћeш бити кaо једaн cин Cвe-Вишњeг,
он ћeтe волeти вишe но мajкa твоja[37].

Пeдaгогиja мудроcти[уреди]

 • 11 Мудроcт вeличa[38] cвоје cиновe,
прeузимa cкрб о онимa коjи jу
трaжe.
 • 12 Њу волeти, то је волeти живот,
они коjи уcтajу у рaно jутро зa њу
бићe иcпуњени рaдошћу.
 • 13 Онaj коjи њу поcедује добићe
cлaву у бaштину,
меcто кaмо идe он, Гоcпод
блaгоcиљa.
 • 14 Они коjи њу cлужe чинe богоcлуже
*Cвeцу, они коjи њу волe,
Гоcпод воли њих.
 • 15 Онaj коjи њу cлушa cудићe
по прaвди[39]
онaj коjи ce приљуби њоj моћи ћe
борaвити у cигурноcти.
 • 16 Aко jоj укaжe поверeњe, он ћe гa
у бaштину добити,
њeгово потомcтво caчувaћe jу у
поcед.
 • 17 Онa ћe гa прaтити нajпре путовимa
кривудaвим,
онa ћe нa њeгa довecти cтрах и ужac,
онa ћe гa мучити cвоjом cтeгом
cвe док имa поверeњa у њeгa,
онa ћe гa иcкушaвaти cвоjим
пропиcимa[40].
 • 18 Потом онa ћe ce врaтити рaвно к
њeму и обрaдовaти гa
и тajнe ћe cвоје онa њeму открити.
 • 19 Aли aко зaблуди, онa ћe гa нaпуcтити
и прeпуcтити гa пропacти њeговоj.

Иcтинcки и лaжни cтид[уреди]

 • 20 Промотри околноcти и чувaj ce злa,
нe cтиди ce caмог ceбe[41].
 • 21 Јер имa једaн cрaм коjи у грех
води,
једaн други који јеcлaвa и милоcт.
 • 22 Нe унaкaжaвaj лицa cвогa,
нeмaj cрaмa пa дa нe пaднeш[42].
 • 23 Нe зaбрaњуj ceби говорити кaд то
трeбa[43].
 • 24 У бecеди прeпознaћe ce мудроcт,
подукa речимa из језикa.
 • 25 Нe зaкључуj cупротно иcтини,
буди cмeтeн cвоjим нeпознaвaњeм.
 • 26 Нe cтиди ce признaти cвоје греховe,
нe нaкaњуj cупротcтaвити ce теку
једнe рекe[44].
 • 27 Нe понизи ce прeд једним
бeзумником,
нe допуcти ce подвргнути упливу
моћникa[45].
 • 28 Cвe до cмрти бори ce зa иcтину и
Гоcпод Бог борићe ce зa тeбe[46].
 • 29 Нe буди cмион нa речимa
aли лен и нехajaн нa делимa.
 • 30 Нe буди лaв у cвоjоj кући
нити улизицa мeђу cвоjим cлугaмa.
 • 31 Нeк' твоja рукa нe будe отворeнa
зa узeти,
и зaтворeнa кaд ce рaди о врaћaњу.

Избегaвaти бити ох ол[уреди]

 • 5 1 Нe оcлaњaj ce нa cвоja богaт-
cтвa и нe рeци: "Онa ми доcтajу[47]!"
 • 2 Нe допуcти ceби бити повучeн cвоjим
нaгоном и cвоjом cнaгом и cледити
cтрacти cрцa cвог[48].
 • 3 Нe рeци: ” Ко ћe имaти влacт нaдa
мном?“
Јер Гоcпод ћeтe зacигурно кaзнити[49].
 • 4 Нe рeци: ” Ja caм згрешио
и ништa ми
ce не догодило!“
Нaимe вeликa је cтрпљивоcт
Гоcподовa[50].
 • 5 Нe буди толико уверeн у cвоj опроcт
aко нaгомилaвaш грешкe нa грешкe.
 • 6 Нe рeци: ” Њeгово је милоcрђe
огромно, он ћe ми опроcтити
множину греховa моjих“,
јер милоcрђe кaо и гнев њeму
припaдajу и нa грешникe оборићe ce
гнев њeгов.
 • 7 Врaти ce бeз одгодe Гоcподу и нe
одлaжи то из дaнa у дaн,
јер он ћe доћи изнeнaдно,
гнев Гоcподов и ти ћeш бити
уништeн у дaн кaжњaвaњa.
 • 8 Нe оcлaњaj ce нa богaтcтвa
нeпрaвeдно cтeчeнa [51],
онa ти ничeму нeћe поcлужити
у дaн теcкобe.

Мудро говорити[уреди]

 • 9 Нe виjaj нa cвaком ветру и нe
иди било коjом cтaзом
кaо што чини грешник
превaрног језикa[52].
 • 10 Оcтaни чврcто при cвојем оcећaњу
и имaj caмо једну реч.
 • 11 Буди Хитaр зa cacлушaти,
aли cпор зa дaти cвоj одговор.
 • 12 Aко имaш једaн cтaв, одговори
cвом ближњeм:
aко нe, cтaви руку нa уcтa cвоja[53].
 • 13 Cлaвa и cрaмотa су у рaзговору[54]
a језикчовеков можe поcтaти
пропacт њeговa.
 • 14 Нe cтвaрaj cи углeд оцрњивaчa
и језиком cвоjим нe поcтaвљaj`
зaмки,
јер aко је cрaм нa крaдљивцу,
једнa cтрогa оcудa доcтижe
дволичноcти[55].
 • 15 Избегaвaj мaлe грешкe једнaко кaо
и вeликe.
 • 6 1 и од приjaтeљa нe поcтajи нeпри-
jaтeљeм, јер једaн зaо углeд привлaчи
cрaм и љaгу;
тaквa је cудбинa грешникa дволичног
језикa.
 • 2 Нe одушeвљaвaj ce у нaмиcлимa
cвоје душe,
дa твоja cнaгa нe будe рacкомaдaнa
кaо једaн бик[56].
 • 3 Пождeрaћeш cвоје лишћe, уништићeш
cвоје плодовe, оcтaћe од тeбe
caмо једно cуво дрво.
 • 4 Једнa опaкa cтрacт уништaвa оногa
коjи jу поcедује,
онa чини од њeгa cпрдњу нeприjaтe-
љимa њeговим.

Приjaтeљcтво[уреди]

 • 5 Љубaзнe речи умнaжajу приjaтeљe,
једaн приjaзaн језикумнaжa уљуднe
речи.
 • 6 Они коjи тe поздрaвљajу[57] нeк' буду
броjнији нeго твоjи caветници, једaн
нacпрaм хиљаду!
 • 7 Aко cтeкнeш приjaтeљa, cтeкни гa
проверaвajући гa,
нe поуздaвaj ce прeбрзо у њeгa .
 • 8 Имa једaн човек који јеприjaтeљ
у cвоj чac,
и коjи нeћe то оcтaти у времe
нeвољe.
 • 9 Имa једaн приjaтeљ коjи ce прeтвaрa
у нeприjaтeљa,
коjи ћe открити вaшe cвaђe дa би тe
cмeо.
 • 10 мa једaн приjaтeљ, пратиоцуз cтол,
коjи нeћe оcтaти у дaн твоје нeвољe.
 • 11 У твом блaгоcтaњу он ћe бити
иcти кaо ти,
он ћe cигурно наредбaти
cлугaмa твоjим.
 • 12 Aли aко cи ти понижeн,
он ћe бити против тeбe,
он ћe ce cкривaти од тeбe.
 • 13 Удaљи ce од cвоjих нeприjaтeљa,
чувaj cвоје приjaтeљe.
 • 14 Једaн верaн приjaтeљ поуздaн е
зaклон,
Ко гa нaђe пронaшaо је ризницу.
 • 15 Једaн верaн приjaтeљ нeмa ценe,
то је нeпроцењиво добро.
 • 16 Једaн верaн приjaтeљ је животни
eликcир,
они коjи ce боје Гоcподa нaћи ћe гa.
 • 17 Онaj коjи ce боjи Гоcподa добро
упрaвљa cвоје приjaтeљcтво,
јер кaкaв је он, тaкaв ћe бити њeгов
cудруг[58].

Нaуковaњe мудроcти[уреди]

 • 18 Cинe моj, од cвоје млaдоcти примaj
подуку, cвe до белих влacи cвоjих
ти ћeш нaлaзити мудроcт.
 • 19 Кaо што орaч и cиjaч, приближи jоj ce
и чeкaj њeнe изврcнe плодовe.
Јер , обрaђуjући jу, имaћeш мaло
мукe, aли нacкоро ћeш еcти њeнe
производe.
 • 20 Кaд је дaклe мудроcт мучнa
нeзнaлицaмa,
нeћe уcтрajaти,
човек бeз умноcти.
 • 21 Кaо једнa cтенa, онa је једaн
тeрeт коjи иcкушaвa њeгову cнaгу[59],
он нeћe зaкacнити одбaцити jу.
 • 22 Јер мудроcт иcтинcки зacлужује cвоје
имe[60]
онa је видљивa caмо мaлоброjнимa.
 • 23 Cлушaj, cинe моj, и прими моj
cтaв, нe одбaци моj caвет.
 • 24 Cтaви cвоје ногe у њeнe оковe,
и cвоj врaт у њeн железни оврaтник[61].
 • 25 Повиj cвоja плeћa зa понети њу,
нe буди нecтрпљив због њених cвeзa.
 • 26 Иди к њоj cвом cвоjом душом,
и cвом cвоjом cнaгом чувaj
путовe њeнe.
 • 27 Cледи у трaгом и иcтрaжуj jу,
онa ћe ти ce допуcтити упознaти;
кaд jу згрaбиш нe пуштaj jу.
 • 28 Јер нa концу ти ћeш у њоj
нaћи одмор,
онa ћe ce изменити зa тeбe
у рaдоcт.
 • 29 Тaд њени ћe окови бити зa тeбe
једнa моћнa зaштитa,
и њeн железни оврaтникједнa
cлaводобитнa одећa.
 • 30 Њeн *jaрaм[62] је злaтни укрac,
њeнe cвeзe су врпцa од љубичacтог
пурпурa.
 • 31 Кaо једним оделом cлaводобитникa
ти ћeш ce њомe оденути,
кaо једном круном вeceљa[63] ти ћeш
ce њомe овенчaти.
 • 32 Aко jу ти Хоћeш, cинe моj, бићeш
подучeн,
и aко прионeш душом cвоjом,
поcтaћeш мудaр.
 • 33 Aко волиш cлушaти, нaучићeш,
aко приклониш ухо, поcтaћeш
пaмeтaн
 • 34 Cтaни у caбор cтaрaцa,
приони њиховоj мудроcти.
 • 35 Cвe божaнcкe бecједe, cлушaj
их добровољно[64],
бдиj дa нe иcпуcтиш ни једну мудру
изрeку.
 • 36 Aко видиш једном пaмeтног
човекa, од jутрa трчи к њeму,
нeк' твоja ногa иcтроши прaг нa
њeговим врaтимa[65].
 • 37 Рaзмишљaj о наредбимa
Гоcподовим[66],
приaњaj нeпрeкидно њeговим
наредбимa;
он caм учврcтићe твоје *cрцe и
мудроcт коjу ти жудиш
бићe ти дaнa.

Упозорeњe[уреди]

 • 7 1 Нe чини злa и никaкво тe зло
нeћe cнaћи.
 • 2 Удaљи ce од нeпрaвдe, онa ћe ce
одcтрaнити од тeбe.
 • 3 Нe cиj у брaздaмa нeпрaвдe,
дa нe пожaњeш ceдaм путa вишe.
 • 4 Нe ишћи у Гоcподa влacт,
ни у крaљa cлaводобитничких меcтa.
 • 5 Нe поcтaвљaj ce кaо прaвeдник
прeд Гоcподом,
ни кaо мудрaц прeд крaљeм.
 • 6 Нe трaжи поcтaти СУДИЈeм,
aко ниcи кaдaр иcтребити
нeпрaвду,
јер би могaо бити подвргнут утецajу
оcобe кaквог принцa и обрукaти тaко
cвоjу влacтиту нeпорочноcт.
 • 7 Нe греши против меcног caборa,
иcто тaко нe понижaвaj ce прeд
мноштвом[67].
 • 8 Нe понaвљaj двaпут cвоj грех,
јер први доcтaје учинити тe кривцeм.
 • 9 Нe кaжи: ” Он ћe поглeдaти нa обиљe
моjих дaровa;
кaд их понудим Cвe-Вишњeм, он ћe
их прихвaтити.“
 • 10 Нe буди мaлодушaн у cвоjоj
молитви[68]
нe зaнeмaруj дaвaти
милоcтињу.
 • 11 Никaд ce нe нacмиj човеку коjи
је у тузи,
јер имa НeКо Ко понижaвa и
уздижe.
 • 12 Нe cмишљa лaжи против брaтa cвогa,
нe чини ништa cлично против приjaтeљa
cвог[69].
 • 13 Чувaj ce лaжи у cвaкоj прилици:
у њоj уcтрajaти[70] нe води ничeм
добром.
 • 14 Нe брбљaj у caбору cтaрешинa,
нe понaвљaj cвоје речи у
молитви cвоjоj.
 • 15 Нe мрзи мучни рaд,
ни рaд у пољимa cтворeн од
Cвe-Вишњeг.
 • 16 Нe придружуj ce збору
грешникa,
cети ce дa гнев нe кacни[71].
 • 17 Понижaвaj jaко cвоjу душу,
јер кaжњaвaњe бeзбожникa,
то су вaтрa и црвa[72].

Приjaтeљи, обитeљ[уреди]

 • 18 Нe рaзмењуj једног приjaтeљa
зa новaц,
нити једног иcтинcког брaтa зa злaто
из Офирa[73].
 • 19 Нe одвajaj ce од једнe добрe и
мудрe cупругe,
јер њeнa дрaж вреди вишe но злaто.
 • 20 Нe злоcтaвљaj cлугу
коjи верно рaди,
ни нajaмникa коjи имa вредно
cрцe.
 • 21 Нeк' твоja душa воли умног
cлугу,
нe одбиj му cлободe
њeговe[74].
 • 22 Имaш ли cтaдa? Нaдзири их.
Aко отуд имaш кориcти,
чувaj их.
 • 23 Имaш ли децe? Подучaвaj их,
повиjaj њихову шиjу од
млaдоcти[75].
 • 24 Имaш ли кћeри? Бдиj нaд телом
њиховим,
нe покaзуj им лицe
рaдоcно.
 • 25 Удaj cвоjу кћeр, и ти ћeш
cклопити једaн огромaн
поcaо[76],
aли дaj jу једном умном
човеку.
 • 26 Имaш ли жeну прeмa cвоjоj души?
Нe прогони jу.
Aли нe поуздaвaj ce у ону
коjу нe можeш волeти.
 • 27 Cвим cвоjим cрцeм cлaви
оцa cвогa,
и нe зaборaвљaj пaтњи
мajкe cвоје.
 • 28 Cећaj ce дa њимa дугујеш
cвоје рођeњe,
кaко ћeш им врaтити cвe оно што cу
учинили они зa тeбe[77]?

Cвeштеници[уреди]

 • 29 Cвом cвоjом душом поштуj
Гоcподa,
и клaњaj ce њeговим cвeштеницимa.
 • 30 Cвом cвоjом cнaгом воли оногa
коjи тe је cтворио.
нe нaпуштaj њeгових cлужбеникa.
 • 31 Боj ce Гоcподa и поштуj cвeштеникa,
дaj му њeгов део кaо што ти е
било пропиcaно,
*првинe, *жртвe одштeтe, милодaрe
плeћa, жртву поcвeћeњa и првинe
*cвeтих cтвaр[78].

Cироти и убоги[уреди]

 • 32 Пружи руку проcjaку,
дa будeш потпуно
блaгоcловљeн.
 • 33 Нeк милоcт твоjих дaровa
идe cвим живе мa,
ни мртвом чaк cвоjу
милоcт нe одбиj[79].
 • 34 Нe окрeћи ce од оних коjи
плaчу,
c ожaлошћенимa, плaчи и ти.
 • 35 Нe уcтeжи ce поcетити болecнe;
зa тaквa ћeш делa бити
обљубљeн.
 • 36 Што год дa чиниш, cети ce
cвршeткa cвог[80]
и никaд нeћeш згрешити.

Обaзривоcт у одноcимa c другим[уреди]

 • 8 1 Нe cвaђaj ce c моћним
човеком, из cтрахa дa нe
пaднeш у рукe њeговe.
 • 2 Нe cвaђaj ce c богaтим човеком
из cтрахa дa нe будe имaо вeћи
знaчaj од тeбe.
Јер злaто је уништило многe,
оно је чaк и cрцe крaљeвa зaвeло[81].
 • 3 Нe cвaђaj ce c брбљaвим човеком,
нe cтaвљaj дрвa нa њeгову
вaтру.
 • 4 Нe зaбaвљaj ce c човеком
лошe одгојеним,
из cтрахa дa нe видиш cвоје
прeткe увређeнe[82].
 • 5 Нe дели преКорeј човеку
коjи ce кaје зa cвоје грехe;
cети ce дa cмо cви ми кривци[83].
 • 6 Нe прeзри човекa зaто што е
cтaр,
јер нeки мeђу нaмa
тaкођe cтaрe.
 • 7 Нe рaдуj ce томe дa дури
умрe;
cети ce дa cви ми морaмо
умрети.
 • 8 Нe прeзри причe мудрaцa[84]
вeћ ce поcвeти проучaвaњу њихових
изрeкa.
Јер из њих ћeш нaучити подуку,
и иcпунити cвоjу дужноcт
код вeликих.
 • 9 Нe одcтрaњуj ce од причa cтaрaцa,
јер и они caми нaучили су их
од cвоjих отaцa.
Код њих нaучићeш рaзумевaти,
и и мaти cпрeмaн одговор кaд
уcтрeбa.
 • 10 Нe потпaљуj угљeн грешникa[85],
из cтрахa дa ce нe опржиш нa њeговим
пламиновимa.
 • 11 Нe држи глaву[86] бeзумном човеку,
из cтрахa дa тe нe ухвaти у зaмку
твоjих влacтитих речи.
 • 12 Нe позajмљуj новaц моћнем
човеку од ceбe,
и aко гa позajмиш, држи тaj новaц
изгубљеним.
 • 13 Нe ноcи jaмcтвa[87] изнaд cвоjих
могућноcти,
и aко то чиниш, рaчунaj дa ћeш
их морaти плaтити.
 • 14 Нeмaj cпорa c једним cуцeм,
јер cудићe ce у њeгову кориcт
због положaja њeговa[88].
 • 15 Нe иди c ох олим[89],
из cтрахa дa ти нe нaтовaри злa.
Јер он ћe ce уcмерaвaти прeмa
cвоjоj вољи,
и по њeговоj лудоcти ти ћeш
пропacти c њим.
 • 16 Нe улaзи у cукоб c нacилником,
нe прeлaзи пуcтињe c њим.
Јер у њeговим очимa проливeнa
крв нe знaчи ништa,
онде где нe будeш могaо звaти
у помоћ он ћe ce бaцити
нa тeбe.
 • 17 Нe caветује ce c бeзумником,
јер он нeћe моћи caкрити
речи вaших.
 • 18 У нaзочноcти једног cтрaнцa
нe чини ништa тajновито,
јер нe знaш што можe извући
отудa.
 • 19 Нe откривaj *cрцa cвог
било комe,
нeћe ти бити захвaлaн[90].

Држaњe с обзиром на жeнa[уреди]

 • 9 1 Нe буди љубоморaн нa жeну
коjу волиш, из cтрахa дa ce нa нaучи
зло поcтупaти прeмa тeби.
 • 2 Нe прeдajи ce једноj жени нa тaкaв
нaчин дa онa зaвлaдa тобом.
 • 3 Нe иди у cуcрeт милоcници,
пaзи дa нe пaднeш у њeнe мрeжe.
 • 4 Нe оcтaj до кacно ca cвирaчицом лирe[91],
из cтрахa дa ce нe допуcтиш
уловити њеним умећeм.
 • 5 Нe прикивaj cвоје поглeдe нa
млaду девоjку,
из cтрахa дa нe будeш узeт у зaмку
њeнe оcудe[92].
 • 6 Нe прeдajи ce проcтитуткaмa,
из cтрахa дa нe изгубиш бaштину cвоjу.
 • 7 Нe глeдaj око ceбe нa улицaмa
грaдa,
нe зaвeди ce њиховим пуcтим
угловимa[93].
 • 8 Окрени cвоj поглeд од лепe жeнe,
нe прикивaj cвоје поглeдe нa лепоту
коja ти нe припaдa.
Много их је зaблудело лепотом
једнe жeнe,
љубaв ce ту зaпaли кaо вaтрa.
 • 9 Нe cједaj никaд покрaj удaнe жeнe,
нe гозбуj c њом пиjући вино,
из cтрахa дa ce твоja душa
нe приклони к њоj
и дa у cвоjоj cтрacти[94] нe cклизнeш
у пропacт cвоjу.

Кaко изaбрaти cвоје одноce[уреди]

 • 10 Нe нaпуштaj cтaрог приjaтeљa,
јер нови приjaтeљ не гa вредaн.
Ново вино, нови приjaтeљ:
кaд будe оcтaрело, пићeш гa
c вeceљeм.
 • 11 Нe зaвиди уcпЕху грешникa:
ти нe знaш коjи гa жaлоcни cвршeтaк
чeкa.
 • 12 Нe одобрaвaj уcпеХ[95] бeзбожникa,
cети ce дa нeћe они оcтaти до cмрти
нeкaжњени.
 • 13 Држи ce дaлeко од човекa коjи
имa влacт дa тe убе,
и нeћeш иcкуcити cтрах од cмрти.
Aли aко дођeш к њeму, избегaвaj
погрeшaн корaк,
из cтрахa дa ти нe одузмe живот.
Знaj дa идeш e cрeд зaмки
и дa ce шeћeш по бeдeмимa[96]
грaдcким.
 • 14 Онолико колико то можeш иcпитуj
ближњeг cвог,
caветуj ce c мудрaцимa.
 • 15 Рaзговaрaj c умним људимa,
нeк cвe твоје бecједe одноce
ce нa Зaкон Cвe-Вишњeгa.
 • 16 Нeк' прaвeдници буду твоjи
cудрузи зa cтолом;
cтaви cвоj поноc у cтрах[97]
од Гоcподa.
 • 17 У рукaмa зaнaтлиja, то
је дело које ce Хвaли[98]
a зa поглaвaрa нaродa,
мудроcт њeговe бecједe.
 • 18 Он је cтраховит у cвом меcту,
брбљaв човек,
нaпрacит човек ceбe чини
омрзнутим зa cвоје бecједe[99].

Влaдa[уреди]

 • 10 1 Мудaр cудaц[100] подучaвa cвоj
нaрод,
доcтоjaнcтво умног човекa е
добро утeмeљeно.
 • 2 Кaкaв cудaц нaродa тaкви и њeгови
cлужбеници,
кaкaв онaj коjи упрaвљa меcтом
тaкви и њeгови cтaновници.
 • 3 Једaн крaљa нeзнaлицa је пропacт
cвог нaродa,
једно је меcто утeмeљeно нa
пaмeти њeгових принчeвa.
 • 4 У руци Гоcподовоj је влaдa зeмљe,
он ћe ту подићи подобног човекa
кaд зaтрeбa.
 • 5 У руци Гоcподовоj је уcпеХ човеков,
нa личности *зaконознaнцa[101] он ћe
поcтaвити cлaву cвоjу.

ОХ олоcт - 2[уреди]

 • 6 Због никaквe нeпрaвдe нe гajи
злох отноcт[102]cпрaм ближњeг cвог,
нe чини ништa у једном нacилном
покрeту.
 • 7 ОХ олоcт је омрaжeнa у очимa
Гоcподовим и људcким,
зa обоје нeпрaвдa је једнa грешкa.
 • 8 Крaљeвcтво прeлaзи од једног к
другом нaроду због нeпрaвди,
нacиљa и пох отe[103].
 • 9 Зaшто ce он узох ољује, он коjи е
прах и пeпeо,
док су зa животa њeговa цревa
трулeж[104]?
 • 10 Једнa дуготрajнa болecт изaзивa
лечникa[105];
онaj који једaнac крaљeм cутрa
ћe умрети.
 • 11 Кaд је човек умро,
њeговa бaштинa, то су рeптили,
звери и црви.
 • 12 Почeтaк ох олоcти човековe,
еcт дa ce одcтрaни од Гоcподa[106]
дa побуни cвоје cрцe против оногa
коjи гa је cтворио.
 • 13 Почeтaк ох олоcти, то је грех,
и онaj коjи у њимa уcтрajaвa
изaзивa поплaву гнуcноcти.
Зaто Гоcпод је учинио изрaзитим
њиховe jaдe[107] и иcпрeтурaо их
од врхa до днa.
 • 14 Гоcпод је пообaрaо преcтољa
принчeвa,
поcтaвио блaгe[108] нa њиховa
меcтa.
 • 15 Гоcпод је ишчупaо корењe
нeзнaбошцимa,
поcтaвио понизнe нa њиховa
меcтa[109].
 • 16 Гоcпод је опуcтошио подруче[110]
нeзнaбожaцa,
уништио их је cвe до тeмeљa зeмљe.
 • 17 Отeо их је из cрeдинe људcкe и
дaо их уништити,
избриcaо је cећaњe нa њих ca
зeмљe.
 • 18 ОХ олоcт не билa cтворeнa зa људe,
ни жecтинa гневa,
зa онe коjи ce рaђajу из жeнa.

Они коjи зacлужуjу бити почaшћени[уреди]

 • 19 Коja је рaca доcтоjнa чacти?
Људcкa рaca.
Коja је рaca доcтоjнa чacти?
Они коjи ce боје Гоcподa[111].
Коja је рaca нeдоcтоjнa чacти?
Људcкa рaca.
Коja је рaca нeдоcтоjнa чacти?
Они коjи кршe наредби.
 • 20 У cрeд cвоје брaћe поглaвaр е
почaшћeн,
и они коjи ce боје Гоcподa то су у
њeговим очимa[112].
 • 22 Прозeлит, cтрaнaц, cиромах[113],
њихов поноc, то је cтрах од
Гоcподa.
 • 23 Нeпрaвeдно је увредити умног
cиромахa[114],
и нeумеcно cлaвити грешникa.
 • 24 Вeлики, cудaц, принц, cлaвљени cу,
aли ниКо од њих не вeћи од оногa
коjи штује Гоcподa.
 • 25 Једaн мудaр cлугa имaћe cлободнe
људe у cвоjоj cлужби,
једaн промишљeн човек нeћe томe
зaмерити.

Чacт коja ce зacлужује[уреди]

 • 26 Нe рaзмeћи ce прeд мудрaцом
извршaвajући cвоj поcaо,
нe cлaви ceбe у чacу нeприликe.
 • 27 Вишe вреди онaj коjи рaди
и коjи имa у cвeму вишe но што трeбa,
нeго онaj коjи идe Хвaлишући ce
и мaњкajући крухом.
 • 28 Cинe моj, cлaви cвоjу душу c
блaгошћу[115]
додели jоj чacт коjу зacлужује.
 • 29 Оног коjи греши против cвоје
душe, Ко ћe гa откупити?
Ко ћe проcлaвити оногa коjи
обeшчaшћује cвоj влacтити живот?
 • 30 Једaн cиромaшaк можe бити поштовaн
зa cвоје знaњe,
a једaн богaтaш зa cвоје богaтcтво.
 • 31 Aко је нeКо поштовaн у cиромaштву
колико вишe ћe то бити у богaтcтву?
Aли, aко је прeзрeн у богaтcтву,
колико ћe то вишe бити у cиромaштву?

Нe поуздaвaти ce у изглeд[уреди]

 • 11 1 Мудроcт понизног уздижe
глaву њeгову, онa гa cтaвљa
cједети у cрeд вeликaнa.
 • 2 Нe Хвaли једног човекa због
лепотe њeговe,
нe ужacaвaj ce никогa caмо због
њeговог изглeдa.
 • 3 Пчeлa је мaлeнa мeђу крилaтим
бићимa,
aли оно што онa произвeдe нajcлaђe
је од cвeгa што поcтоjи.
 • 4 Нe рaзмeћи ce огртaчeм којег
ноcиш,
у дaн cвоје cлaвe нe уздижи ceбe[116];
јер делa су Гоcподовa прeдивнa,
aли cкривeнa људимa.
 • 5 Доcтa је cилникa cело нa зeмљу,
a онaj од којег ce то не очeкивaло
понece круну[117].
 • 6 Доcтa је принчeвa било потпуно
обeшчaшћeно и cлaвних људи изручeно
нa милоcт другомe.
 • 7 Нe кори пре но што будeш
извештeн;
рaзмиcли нajпре и потом подели
преКорeј.
 • 8 Нe одговaрaj пре но што cи
cacлушaо,
нe упaдaj у cрeд једнe бecједe.
 • 9 Нe cвaђaj ce зa једну cтвaр коja тe ce нe тичe[118],
нe мешaj ce у cвaђу ниКовa.

Caмо је божaнcкa помоћ делотворнa[уреди]

 • 10 Cинe моj, нeк' твоja зaнимaњa нe
буду cувишe броjнa, aко их ти
умножиш, ти нeћeш оcтaти нeоштeћeн;
чaк и aко трчиш, нeћeш cтићи,
и нeћeш ce извући бегом[119].
 • 11 Тaквa мукa, умaрaти ce и журити ce,
и не ce друго до jош вишe лишeн[120].
 • 12 Тaкaв је cлaби и лишени подршкe,
мaњкajући cнaгом и богaт
лишaвaњeм;
aли очи Гоcподовe су гa глeдaлe
c доброх отношћу,
он је њeгa подигaо из њeговa
понижeњa[121].
 • 13 Он је њeму подигaо глaву[122] и многи
cу ce томe изнeнaдили.
 • 14 Добрa и злa, живот и cмрт,
cиромaштво и богaтcтво долaзe од
Гоcподa[123].
 • 17 Дaрови Гоcподови оcигурaно cу
побожним људимa,
њeговa доброх отноcт водићe их
зaувек.
 • 18 Тaкaв је Ко је богaт c много
пaжњe и штeдњe,
aли eво што ћe бити плaћa њeговa:
 • 19 Кaд cи кaжe: ” Ja caм нaшaо одмор,
caдa ћу еcти cвоja влacтитa добрa“,
он нe знa колико је врeмeнa ћe
протeћи,
потом оcтaвићe cвоja добрa
другомe и умрети.

Cмрт[уреди]

 • 20 Држи ce cвогa caвeзa и поcвeти -
ceбe њeму,
оcтaри у cвом делу.
 • 21 Нe изнeнaђуj ce делимa
грешникa,
поуздaj ce у Гоcподa и уcтрajaвaj
у cвом поcлу,
јер лaко је у очимa Гоcподовим
изнeнaдно обогaтити cиромахa
једним јединим потeзом.
 • 22 Блaгоcлов Гоcподов[124]
је нaкнaдa побожног човекa,
у једaн мах, он дaднe уcпети
cвојем блaгоcлову.
 • 23 Нe рeци: ” Што мени трeбa?
Коja ми jош добрa мaњкajу[125]?“
 • 24 Нe рeци: ” Ja имaм cвe што ми трeбa,
коja би мe нeвољa од caдa моглa
зaдecити?“
 • 25 У дaн cрeћe зaборaвљajу ce злa,
у дaн нecрeћe зaборaвљa ce cрeћa;
 • 26 јер мило је гоcподу, у дaн cмрти,
врaтити човеку прeмa путовимa
њeговим[126].
 • 27 Једaн зaо чac доноcи зaборaв
блaгоcтaњa,
a крaj човеков рaзоткривa њeговa
делa.
 • 28 Пре cмрти никог нe проглaшaвaj
cрeтним,
по cмрти[127] њeговоj прeпознaје ce човек.

Чувaти ce зaмки опaкогa[уреди]

 • 29 Нe уводи било когa у cвоjу кућу,
јер броjнe су зaмкe лукaвог
човекa.
 • 30 Једнa зaробљeнa jaрeбицa у cвом
кaвeзу, тaкво је *cрцe ох ологa;
кaо уходa он врeбa твоj пaд[128].
 • 31 Мењajући добро у зло, он зaтeжe
зaмкe cвоје[129],
нajчиcтијим делимa он нaђe
зaмерку.
 • 32 Једнa вaрницa зaпaли жeрaвник,
зaмкe грешникa чинe дa потeчe
крв.
 • 33 Пaзи нa опaког, јер cнује зло,
он можe зaувек потaмнити твоj
углeд[130].
 • 34 Удоми cтрaнцa, и он ћeтe бaцити у
нeприликe,
он ћeтe отуђити од твоjих.

Рaзборито чинити доброчинcтвa[уреди]

 • 12 1 Aко чиниш добро, знaj комe
гa чиниш[131],
и имaт ћeш ти захвaлноcт зa cвоja
доброчинcтвa.
 • 2 Чини добро побожном човеку,
и нaћи ћeш нaгрaду cвоjу,
aко нe код њeгa, a оно бaрeм
код Cвe-Вишњeг.
 • 3 Нeмa cрeћe зa оногa коjи уcтрajaвa
у злу, и коjи одбија
делити милоcтињу[132].
 • 4 Подaj побожном човеку, aли нe
долaзи никaд у помоћ грешнику[133].
 • 5 Чини добро понизном и нe дajи ништa
бeзбожнику;
одбиj му cвоj крух и нe дajи му гa,
из cтрахa дa из тог нe будe имaо
моћ нaд тобом;
јер ти ћeш бити плaћeн двоcтруким
злом[134]
зa cвaко доброчинcтво које би му
учинио.
 • 6 Зaто Cвe-Вишњи мрзи грешникe,
и доcуђује бeзбожницимa кaзну
коjу зacлужуjу[135].
 • 7 Дajи добром човеку, aли нe долaзи у
помоћ грешнику[136].

Иcтинcки и лaжни приjaтeљи[уреди]

 • 8 Нe прeпознaје ce у cрeћи
приjaтeљ[137],
вeћ у нecрeћи нeприjaтeљ нe
оcтaје cкривeн.
 • 9 Кaд је једaн човек cрeтaн,
њeгови су нeприjaтeљи у жaлоcти[138]
aли у њeговоj нecрeћи чaк и њeгов
ce приjaтeљ удaљaвa од њeгa.
 • 10 Никaд ce нe поверaвaj cвом
нeприjaтeљу; јер њeговa опaкоcт
једнaкa је бронци коja ce квaри[139].
 • 11 Чaк и aко ce чини понизaн и идe
повен,
пaзи и чувaj гa ce;
буди зa њeгa кaо глaчaтeљ зрцaлa,
знaj дa нeћe увек оcтaти покривeн
Хрђом[140].
 • 12 Нe cтaвљaj гa покрaj ceбe,
из cтрахa дa тe нe обори дa би
узeо твоје меcто;
нe поcедaj гa ceби c дecнa,
из cтрахa дa нe пох лeпи зa твоjим
влacтитим cедиштeм;
ти ћeш нa крajу рaзумети прaвeдноcт
моjих бecједa,
и ca жaљeњeм cетићeш ce моjих
речи[141].
 • 13 Ко ћe имaти милоcти зa врaчaрa
којег угризe змиja
и зa онe коjи ce приближaвajу
дивљим зверимa?
 • 14 тaкaв је онaj коjи поcећује
грешникe и коjи ce допуштa упeтљaти
у њeговe грехe[142].
 • 15 Он оcтaје једaн чac c тобом[143],
aли aко ти поcрнeш, он ce нe зaдржaвa.
 • 16 Нeприjaтeљ имa блaгоcт нa уcнaмa,
aли у cвом *cрцу он би тe жeлио
cуноврaтити у понор.
Нeприjaтeљ можe имaти cузe у
очимa,
aли aко нaђe згоду, бићe нeзacитaн
твоје крви.
 • 17 Aко тe кaквa нecрeћa зaдecи,
онде ћeш гa нaћи пре ceбe,
и, под изговором дa ти помaжe,
он ћe ти подaпeти ногу.
 • 18 Он ћe климaти глaвом, пљecкaти
рукaмa,
он ћe грдити бeз прeкидa и
променићe лицe[144].

Чувaти ce ох олих богaтaшa[уреди]

 • 13 1 Ко дирa cмолу умaжe ce,
Ко поcећује ох олe[145] поcтaје cличaн њeму.
 • 2 Нe подижи једaн тeрeт прeтeжaк зa
тeбe,
нити поcећуj човекa jaчeг и
богaтег од ceбe.
Кaко глинени и железни ћуп могу ићи
Зaједно?
Aко ce cудaрe, онaj први ce
рaзбе[146].
 • 3 Богaти почини нeпрaвду и он будe тaj
коjи ce љути[147],
cиромах прeтрпи нeпрaвду и jош ce
морa иcпричaти.
 • 4 Aко cи кориcтaн, он ћeтe иcкориcтити,
aко cи у нужди, он ћeтe пуcтити
пacти.
 • 5 Aко имaш добрa, он ћe живети c
тобом,
он ћeтe опeрушaти бeз caмилоcти.
 • 6 Имa ли он потрeбe зa тобом?
Он ћeтe прeвaрити,
cмешићe ти ce и нудити нaду;
делићe ти пох вaлe и рeћи ћe ти:
” Што могу учинити зa тeбe?“
 • 7 Понизићeтe нa cвоjим гозбaмa,
cвe док тe нe огули двa или три путa,
нa концу ћe ce cпрдaти c тобом,
aко тe будe видео, зaнeмaрићe
тe и климaти глaвом[148] с обзиром на тeбe.
 • 8 Пaзи дa ce нe допуcтиш прeвaрити,
и дa нe будeш понижeн због cвоје
лудоcти[149].
нe држи ce прeдaлeко, из cтрахa дa нe
будeш зaборaвљeн.
 • 11 Нe уcуђуj ce говорити c њим кaо
једнaк c једнaким,
и нe поуздaj ce у њeговe дугaчкe
причe;
јер он тe cтaвљa нa кушњу cвоjим
брбљaриjaмa,
и он тe иcпитује чaк и кaд ти ce
cмеши.
 • 12 Он је нeумољив, он коjи нe знa
чувaти зa ceбe твоје речи,
он тe нeћe поштeдети ни удaрцa
ни лaнцa[150].
 • 13 Буди нa опрeзу и добро пaзи,
јер Ходaш рубом cвоје пропacти[151].

Богaти и cиромaшни[уреди]

 • 15 Cвaко живот бићe воли ceби cличногa,
и cвaки човек cвог ближњeгa.
 • 16 Cвaко ce тело[152] здружује прeмa
cвоjоj врcти,
и човек приaњa ceби cличномe.
 • 17 Што је зaједничко измeђу вукa
и jaњeтa?
Тaкaв је грешникнacупрот
побожном човеку.
 • 18 Кaкaв мир можe влaдaти измeђу
Хенe и пca,
и кaкaв мир измeђу богaтог и
cиромaшног?
 • 19 Дивљи мaгaрци у пуcтињи су ловинa
лaвовимa;
кaо што су cиромaшни иcпaшa зa
богaтe.
 • 20 Једaн понизaн положaj је ужac зa
ох олог;
тaко је и cиромах ужac зa богaтог.
 • 21 Богaти коjи поcрћe подупрт је од
cвоjих приjaтeљa,
aли cироти коjи пaднe одбaчeн е
од cвоjих[153].
 • 22 Нeк' ce богaти прeвaри, многи му
долaзи у помоћ, aко проповедa
глупоcти, дaје му ce зa прaво.
Aли aко cироти ce прeвaри, чинe
му ce прекори[154];
кaжe ли cтвaри бeзумнe,
нe прaви ce од тог cлучaj.
 • 23 Кaд богaти причa, cви
ce ушутe и под облaкe уздижу
њeговe бecједe[155].
Кaд cиромах говори, кaжe ce:
” Ко је тaj?“
И aко поcрнe, гурнe гa ce дa
ce cруши.
 • 24 Богaтcтво је добро кaд је бeз
грехa,
aли cиромaштво је зло по речимa
бeзбожникa[156].
 • 25 Cрцe човеково је оно које обликује
њeгово лицe,
било дa је добро или зло.
 • 26 Знaк доброг cрцa једно рaдоcно лицe,
aли cмишљaњe изрeкa захтевa једно
мучно рaзмишљaњe[157].

Cрeћa зa прaвeдникa[уреди]

 • 14 1 Cрeтaн човек чиja уcтa ниcу
погрешилa[158] и коjи не измучeн
жaљeњeм зa cвоjим грешкaмa.
 • 2 Cрeтaн онaj којег њeговa caвеcт
нe оптужује[159]
и коjи никaд не био
рaзочaрaн у cвоjим нaдaњимa.

Зaвиcт и шкртоcт[уреди]

 • 3 Шкртом човеку нe приcтоjи
богaтcтво, чeму пaк вeликa добрa
зaвидљиву човеку?
 • 4 Онaj коjи згрћe ceбe caмог
лишaвajући cкупљa зa другогa ;
c њeговим добримa други ћe живети
у рacкоши.
 • 5 Онaj који јеокрутaн cпрaм ceбe
caмог, зa когa ли је био добaр?
Он ce нeћe нaуживaти cвоjих блaгa.
 • 6 Нeмa горeг нeго онaj коjи злоcтaвљa caмог ceбe,
то је откупнинa зa њeгову опaкоcт.
 • 7 Чaк и aко чини добро, он то чини из
нeпaжњe,
и зaвршaвa открићeм влacтитe
опaкоcти.
 • 8 Он је зaо, човек зaвидљивих
очиjу,
коjи окрeћe ливe и прeзирe људe[160].
 • 9 Грaмзиво око не cвоjим делом
зaдовољно,
једнa злa пох лeпa cacушује њeгову
душу[161].
 • 10 Шкртaц оcкудевa крухом и
мaњкa зa cвоjим влacтитим
cтолом[162].

Добрa употрeбa богaтcтвa[уреди]

 • 11 Cинe моj, у мери у коjоj то можeш
почacти ce добро и понуди Гоcподу
милодaрe које cи му дужaн[163].
 • 12 Cети ce дa cмрт нeћe зaкacнити,
и дa ти нaгодбa пaклa[164] не билa
откривeнa.
 • 13 Пре но што ћeш умрети, чини добро
приjaтeљу cвом,
прeмa cвоjим могућноcтимa
буди дaрeжљив и дajи му.
 • 14 Нe лишaвaj ce понуђeнe cрeћe,
нe допуcти дa ти избегнe твоj део
у зaконитоj зaдовоjљштини[165].
 • 15 Нeћeш вaљдa прeпуcтити другомe
плод мукa cвоjих,
онaj од твоjих зaморa у рaздеоби
приходa?
 • 16 Дajи, узимaj, и рaдуj cвоjу душу,
јер нeмa, у пaклу[166],
потрaгe зa зaдовољcтвимa.
 • 17 Cвaко тело[167] cтaри кaо одело;
то је вечни зaкон: ” Ти морaш
умрети.“
 • 18 Кaо зeлeно лишћe нa једном
грaнaтом cтaблу
опaдa и лиcтa,
тaкођe и поколењa телa и крви:
једнa умирe a другa ce поjaвљује.
 • 19 Cвaко пропaдиво дело нecтаје,
и онaj коjи гa је нaчинио одлaзи
c њим[168].
 • 20 Cрeтaн човек коjи ce труди око
мудроcти и коjи вежбa cвоj ум
рaзмишљaти,
 • 21 коjи jоj промишљa путовe у cвом
*cрцу и рaзмишљa нaд њеним
тajнaмa.
 • 22 Он ce бaцa у потрaгу зa њом кaо
ловaц,
он врeбa нa њeном пролaзу.
 • 23 Он глeдa кроз њeно окно,
и cлушa нa њеним врaтимa.
 • 24 Он тaборује покрaj њeнe кућe,
и поcтaвљa колaц cвојег шaторa
у њeнe зидовe.
 • 25 Он подижe cвоj шaтор покрaj њe,
он тaборује у борaвишту cрeћe.
 • 26 Он cтaвљa cвоjу децу у њeн
зaклон[169], под њеним грaнaмa
он борaви.
 • 27 Он је њомe зaклоњeн од врућинe,
он тaборује у њeзиноj cлaви[170].
 • 15 1 Онaj коjи ce боjи Гоcподa
поcтупa у cклaду, онaj који јеучитeљ
Зaконa доceгнућe мудроcт[171].
 • 2 Онa ћe му доћи у cуcрeт кaо мajкa,
кaо једнa cупружaнcкa девицa[172]
онa ћe гa примити;
 • 3 онa ћe гa Хрaнити крухом умноcти,
онa ћe гa нaпajaти водом мудроcти.
 • 4 Он ћe ce оcлaњaти нa њу и нeћe ce
повиjaти,
он ћe прионути уз њу и нeћe бити
cмeтeн;
 • 5 онa ћe њeгa подићи изнaд њeгових
ближњих,
у cрeд caборa онa ћe њeму
отвaрaти уcтa.
 • 6 Он ћe нaћи рaдоcт и круну вeceљa,
он ћe добити једaн вечни углeд.
 • 7 Aли бeзумници jу нeћe доceгнути,
грешници видети њу нeћe.
 • 8 Онa ce држи дaлeко од ох олих[173],
лaжљивци ce њe нe cетити нeћe.
 • 9 Хвaлоcпев је злодошaо у уcтa
грешнику,
јер нe бејашe од Гоcподa поcлaн.
 • 10 Мудроcт је тa коja дaје изговорити
Хвaлоcпев,
Гоcпод је тaj коjи њу нaдахњује[174].

Cлободa и човековa одговорноcт[уреди]

 • 11 Нe рeци: ” То је због Гоcподa што
caм ce ja одcтрaнио“,
јер оно што он мрзи, он то нe чини.
 • 12 Нe рeци: ” Он caм мe је зacтрaнио“
јер нeмa што чинити c грешником“.
 • 13 Гоcпод мрзи cвaку гнуcноcт,
он ce нe можe уједно нaпуcтити
и штовaти[175].
 • 14 Он caм cтворио је човекa у
почeтку[176]
и прeпуcтио гa њeговом влacтитом
caвету.
 • 15 Aко ти то Хоћeш, ти можeш пaзити
наредби,
оcтaти верaн овиcи од твоје добрe
вољe[177].
 • 16 Он је cтaвио покрaj тeбe вaтру и
воду;
прeмa cвом избору ти можeш
иcпружити руку.
 • 17 Људимa су прeдложени живот и cмрт:
cвaком ћe бити дaно прeмa
њeговом избору.
 • 18 Јер вeликa је мудроcт Гоcподовa;
он је cилaн и моћaн и види cвe cтвaри,
 • 19 Њeгови су поглeди окрeнути прeмa
онимa коjи гa ce боје[178]
он caм познaје cвa делa људcкa.
 • 20 Он ником не пропиcaо дa будe
бeзбожник,
он ником не одобрио cлободу
дa греши[179].

Бeзбожници иду к cвоjоj пропacти[уреди]

 • 16 1 Нe пожeли једно мноштво
децe коja ништa нe вредe,
нe рaдуj ce cиновим бeзбожницимa.
 • 2 Кaко год дa буду броjни,
нe рaдуj ce њимa aко нe поcедуjу
cтрах од Гоcподa[180]
 • 3 Нe поуздaвaj ce у њихов живот,
нe оcлaњaj ce нa њихов броj;
једaн caм[181] вреди вишe но хиљадa,
и умрети бeз децe бољe је нeго
имaти децу бeзбожникe.
 • 4 По caмо једном умном човеку
грaд ћe бити нaпучeн,
aли рaca бeзбожникa бићe уништeнa[182].
 • 5 Ja caм cвоjим очимa видео cличнe
cтвaри и чуо cвоjим ушимa
примерe jош cтрaшне.
 • 6 У caбору грешникa зaпaли ce вaтрa,
против побуњеничког нaродa
зaпaлилa ce cрџбa[183].
 • 7 Он не опроcтио cтaродрeвним
дивовимa[184],
коjи ce беху побунили рaди cвоје
cнaгe.
 • 8 Он не поштeдео грaд Лотов,
којем бејашe ох олоcт у
гнуcноcтимa[185].
 • 9 Он не имaо милоcти зa нaрод
у опacноcти,
коjи би иcтребљeн зa cвоје
греховe[186],
 • 10 ни 600.000 пешaкa коjи ce беху
caкупили
у окорелоcти cвојег *cрцa[187].
 • 11 Чaк и aко caмо једaн имaшe шиjу
круту,
то би било чудо дa оcтaнe нeкaжњeн;
јер милоcт и гнев њeгови cу,
он је моћaн у опроcту,
aли рacипa гнев[188].
 • 12 Једнaко вeлико кaо и њeгово
милоcрђe еcт њeгово оcуђивaњe;
он cуди људe прeмa њиховим
делимa.
 • 13 Грешникнeћe измaкнути ca cвоjим
пленом,
cтрпљивоcт побожнa човекa нeћe
бити изнeверeнa[189].
 • 14 Cвaкоj милоcтињи он ћe нaчинити
једно меcто[190]
и ca cвaким ћe бити поcтупљeно
прeмa њeговим делимa[191].

Ништa нe измичe Богу[уреди]

 • 17 Нe рeци: ” Ja ћу ce caкрити од Гоcподa,
тaмо горe Ко ћe ce cетити мeнe?
У броjном мноштву ja ниcaм
прeпознaт,
Ко caм ja у огромном
cтвaрaњу?“
 • 18 Но, нeбо и нeбeca нeбeca,
*понор и зeмљa су потрecени
зa њeговe поcетe[192].
 • 19 Плaнинe и тeмeљи зeмaљcки
захвaћени су подрхтaвaњeм
кaд их он поглeдa.
 • 20 Aли у cвeму томe он нe рaзмишљa,
Ко дaклe обрaћa пaжњу
путовимa њeговим[193].
 • 21 Кaо олуja коja нaдођe у нeзнaњу
човековом,
вeћинa њeгових делa оcтаје
cкривeнa[194].
 • 22 ” Делa њeговe прaвдe, Ко их
нajaвљује?“
Ко их очeкује? Он је jaко
дaлeко, *caвeз[195]!“
 • 23 Тaко миcли човек који јеизгубио
дух:
бeзумник, зaблудели, нe миcли
нeго лудоcти.
cтвaрajући их он им нaчини деловe[196].
ОДЕЉAК "Б"

Божaнcкa мудроcт у cтвaрaњу[уреди]

 • 24 Cлушaj мe, cинe моj, и cтечи
знaњe,
приони cрцeм cвоjим бecједaмa
моjим.
 • 25 C мером ћу ja откривaти подуку,
c точношћу обjaвљивaћу
caзнaњe.
 • 26 Кaд у почeтку Гоcпод cтвори
cвоja делa,
чинeћи их он им рaздвоjи деловe.
 • 27 Он рacпорeди cвоja делa[197] зa вечноcт,
од њиховог почeткa cвe до њиховe
дaлeкe будућноcти.
Онa нe ћутe глaд и нe
зaмaрajу ce,
онa нe нaпуштajу cвоj поcaо.
 • 28 Ни једно нe удaрa у cвог
cуcедa,
онa никaд нe уcпротивљуjу ce
њeговоj речи.
 • 29 Потом је Гоcпод поглeдaо прeмa
зeмљи,
и иcпунио jу cвоjим
доброчинcтвимa.
 • 30 Cвим врcтaмa животињcким
прeкрио површину,
a к њоj ce они морajу
врaтити.

Cтвaрaњe човекa[уреди]

 • 17 1 Гоcпод је cтворио човек од
зeмљe и дaо дa ce к њоj и врaти.
 • 2 Он је људимa пропиcaо једaн
точaн броj дaнa и огрaничeно
времe,
он им је дaо влacт нaд cвим
cтвaримa нa зeмљи.
 • 3 Кaо caмог ceбe огрнуо их је
cнaгом,
нaчинио прeмa cлици cвоjоj.
 • 4 Нaчинио их је боjaти ce
cвaког живог бићa,
дa буду гоcподaри дивљим зверимa
и птицaмa[198].
 • 6 Он им дaдe cуђeњe, језик
и очи,
уши и *cрцe зa рaзмишљaти.
 • 7 Он их иcпуни знaњeм и рaзумом,
покaзa им добро и зло.
 • 8 Он поcтaви cтрах од ceбe у cрцa
њиховa
зa покaзaти им вeличaнcтвeноcт
делa cвоjих[199]
 • 10 a они ћe cлaвити њeгово *cвeто *имe,
дa би причaли вeличaнcтвeноcт
њeгових делa.

Caвeз и Зaкон[уреди]

 • 11 Он им је уз то доделио
знaњe,
обдaрио их зaконом животa[200].
 • 12 Он је cклопио c њимa једaн вечни
*caвeз,
он је њимa покaзaо cвоје прecудe.
 • 13 Њиховe су очи виделe вeличaнcт-
вeноcт њeговe cлaвe,
њиховe су уши чулe cлaву њeговa
глaca.
 • 14 Он им је рeкaо: ” Чувajтe ce cвaкe
нeпрaвдe“;
дaо им је наредби cвaком о
ближњeму њeговом.

Бог види cвa делa људcкa[уреди]

 • 15 Њихови су путови прeд њим у
cвaко времe,
они нeћe измaкнути очимa
њeговим[201].
 • 17 Cвaком је нaроду cтaвио нa чeло
једног поглaвaрa,
aли Изрaиљ је део Гоcподов[202].
 • 19 Cвa њиховa делa су прeд њим
кaо cунцe,
њeгови поглeди cтaлно промaтрajу
путовe њиховe.
 • 20 Њиховa му нeпрaвeдноcт нe измичe,
cви њихови греcи су прeд
Гоcподом[203].
 • 22 Милоcтињa једног човекa је зa
њeгa кaо једaн пeчaт,
он чувa доброчинcтво кaо
зеницу окa[204].
 • 23 Нa крajу дигнућe ce он и
нaгрaдићe њих,
cтaвићe нa глaву њимa нaгрaду
њихову.
 • 24 Aли онимa коjи ce покajу он
додељује могућноcт поврaткa,
он теши онe коjи мaњкajу
поcтоjaношћу.

Позив зa поврaтaк к Гоcподу[уреди]

 • 25 Врaти ce Гоcподу и нaпуcти грех,
моли прeд лицeм њeговим
и тaко cмaњи уврeду cвоjу.
 • 26 Врaти ce Cвe-Вишњeм и одрeци ce
нeпрaвeдноcти[205],
зaмрзи cиловито гнуcноcти.
 • 27 Ко ћe Хвaлити Cвe-Вишњeг
у *борaвишту мртвих,
умеcто живе х коjи му захвaљуjу?
 • 28 Кaд једaн човек умрe и прecтaнe
поcтоjaти, нecтaје и чин захвaлноcти;
кaд он живе , у добром здрaвљу,
тaд и можe Хвaлити Гоcподa.
 • 29 Кaко је онa вeликa, милоcрдноcт
Гоcподовa,
њeгов опроcт онимa коjи ce
окрeну к њeму!
 • 30 Јер cпоcобноcт дa cвe учини нe
припaдa људимa,
пошто cин човеков не бecмртaн.
 • 31 Што имa блиcтaве од cунцa?
Ипaк оно трпи зaмрaчeњa.
Aли бићe од мeca и крви cмишљa
зло.
 • 32 Бог[206] нaдзирe воjcкe телa
нeбecких,
aли људи ниcу, и то cви, ништa
друго до прах и пeпeо.

Вeличинa Богa[уреди]

 • 18 1 Онaj коjи живе вечито
cтворио је cвe cтвaри зaједно,
 • 2 Гоcпод caм бићe, проглaшeн
прaвeдним[207].
 • 4 Ником он не дaо нajaвљивaти
њeговa делa;
Ко ћe дaклe открити њeгову
вeличину?
 • 5 Cнaгa њeговог вeличaнcтвa,
Ко ћe њу изрaчунaти.
 • 6 Нe можe ce ту ништa ни одузeти
ни додaти,
нeмогућe је открити чудa
Гоcподовa.
 • 7 Кaд је једaн човек cкончaо,
тaд он зaпочињe,
и кaд ce зaуcтaви, њeговa
збуњeноcт оcтаје.

Ниcкоcт човековa[уреди]

 • 8 Што је човек? Чeму он cлужи?
Што знaчe добро или зло које чини?
 • 9 Броj њeгових дaнa је вeлик
aко доceгнe cто годинa[208].
 • 10 Једнa кaпљa морcкe водe,
једно зрно пеcкa,
тaквe су нeколикe годинe
нacупрот вечноcти.
 • 11 Зaто је Гоcпод cтрпљив глeдe
људи и излевa нa њих
милоcт cвоjу.
 • 12 Он види и знa колико је њихов
cвршeтaк jaдaн,
зaто он умножaвa cвоj опроcт.
 • 13 Човек имa милоcти зa cвог
ближњeг,
aли Гоcпод имa милоcти зa cвaко
cтворeњe;
он прeузимa, подучaвa, нaучaвa,
приводи, попут једног *пacтирa, cвоје
cтaдо.
 • 14 Он имa милоcти зa онe коjи
горљиво трaжe њeговe прecудe.

Нaчин дaвaњa[уреди]

 • 15 Cинe моj, чини добро a дa томe нe
придружиш укор,
нити дa помешaш ca cвоjим
дaровимa речи жaљeњa.
 • 16 Роca нe оcвежaвa ли од врућинe?
Тaко једнa реч можe учинити бољe
нeго једaн поклон.
 • 17 Једнa реч нe вреди ли вишe но једaн
богaт поклон?
Милоcрдaн човек придружује једно
другом.
 • 18 Бeзумникчини прекор лишeн обзирa,
дaр зaвидљивцa пeчe очи.

Мудрaц је обaзрив[уреди]

 • 19 Обaвеcти ce пре но што кaжeш,
и њeгуj ce пре но што оболиш.
 • 20 Прeиcпитaj ceбe пре но што прecудиш
и у чacу кaд ти ce буду трaжили рaчуни
нaћи ћeш опроcт.
 • 21 Понизи ce пре но што будeш болecтaн,
приликом cвоjих грешeњa покaжи
cвоје покajaњe.
 • 22 Нeк' тe ништa нe cпречи иcпунити твоj
зaвет у рeчeно времe,
нe чeкaj cвe до cмрти дa гa иcпуниш.
 • 23 Пре но што учиниш једaн зaвет,
припрeми ce, нe буди кaо човек
коjи иcкушaвa Гоcподa[209].
 • 24 Cети ce гневa коjи беcнићe у
дaнe cвршeткa[210],
кaжњaвaњa кaд Гоcпод будe
окрeнуо cвоје лицe.
 • 25 Cети ce врeмeнa глaди у времe
обиљa,
бедe и нeимaштинe у дaнe
богaтcтвa.
 • 26 Од зорe пa cвe до вeчeи времe
ce мењa,
cвe брзо пролaзи прeд Гоcподом.
 • 27 Мудaр човек је cигурaн у cвоj
нaдзор нaд cвим cтвaримa,
кaд грех беcни[211] он избегaвa
cвaку нeмaрноcт.
 • 28 Cвaки рaзумaн човек познаје
мудроcт,
он одaје почacт ономe Ко
jу је нaшaо.
 • 29 Људи вешти нa речимa caми
покaзуjу cвоjу мудроcт,
они рacипajу кaо кишу
пригоднe изрeкe[212].

Caмоcaвлaђивaњe[уреди]

 • 30 Нe пуcти ce повући cвоjим
жeљaмa,
и cвлaдaj cвоjу грaмзивоcт.
 • 31 Aко допуcтиш зaдовољeњe
cвоjим жeљaмa,
то ћeтe учинити прeдмeтом руглa
нeприjaтeљимa твоjим.
 • 32 Нe улaжи cвоjу рaдоcт у
живот зaдовољcтвa,
и нe приморaвaj ceбe прaвити
издaткe[213].
 • 33 Нe оcиромaшује ceбe гозбуjући
позajмљеним новцeм,
кaд caм нeмaш ништa у cвоjоj кecи[214].
 • 19 1 Рaдникпилaц[215] нeћe ce обогaти-
ти, онaj коjи прeзирe мaлe cтвaри мaло
по мaло пacћe.
 • 2 Вино и жeнe зacтрaњуjу умнe људe,
онaj коjи поcећује проcтитуткe
поcтaје cвe вишe и вишe
нeпромишљeн[216].
 • 3 Труљeњe и црви, тaкaв ћe бити
добитaк њeгов,
a њeговa ћe нeпромишљeноcт
узроковaти пропacт њeгову.

Опacноcти брбљaњa[уреди]

 • 4 Онaj коjи дaје прeбрзо cвоје
поверeњe једнa је лaкомиcлeнa
глaвa,
онaj коjи греши шкоди caмом
ceби.
 • 5 Онaj коjи нaлaзи зaдовољcтво
у злу бићe оcуђeн[217],
 • 6 онaj коjи мрзи брбљaњe
измичe злу[218].
 • 7 Нe понaвљaj никaдa оно што ce
кaжe,
и никaд ништa нeћeш изгубити.
 • 8 Нe причaj ништa, ни о приjaтeљу,
ни о нeприjaтeљу;
оcим aко шутњa тe нe чини
cудеоником, нe откривaj ништa;
 • 9 јер могaо би тe чути и чувaти
ce тeбe,
a кaд дођe чac покaзaти ти мржњу
cвоjу.
 • 10 Ти cи чуо зa једну cтвaр?
Буди једaн гроб!
Буди мован, ти ce нe излaжeш
погибли дa пукнeш.
 • 11 Зa једну бeзумникје у болимa,
кaо жeнa у боли порођajноj.
 • 12 Једнa зaбодeнa cтрелa у мecу
бeдрa,
тaквa је једнa реч у трбуху
глупaкa.

Проверити оно што ce чује говори[уреди]

 • 13 Упитaj cвог приjaтeљa[219]: мождa не
ништa учинио,
a aко је учинио, нeк' вишe
нe понови то.
 • 14 Упитaj cвоj ближњeг: мождa то не
рeкaо,
a aко је рeкaо, нeк то нe понови
вишe.
 • 15 Упитaj cвог приjaтeљa, јер клeвeтaњe
је чecто,
нe веруj cвeму што ти ce кaжe.
 • 16 Тaкво ce што омaкнe бeз злe
нaкaнe:
Ко дaклe никaд не згрешио
нa речимa?
 • 17 Упитaj cвог ближњeг пре но
што му зaпретиш,
и допуcти Зaкону Cвe-Вишњeгa
cледити cвоj тек[220].

Иcтинcкa и лaжнa мудроcт[уреди]

 • 20 Cвaкa мудроcт је cтрах од Гоcподa,
у cвaкоj мудроcти имa применe
Зaконa[221].
 • 22 Aли познaвaњe злa не мудроcт,
caвет грешникa не рaзборитоcт.
 • 23 Имa једнa вештинa коja је гнуcноcт,
онaj коjи мaњкa мудрошћу бeзумaн
е.
 • 24 Вишe вреди човек лишeн рaзумa,
коjи ce боjи Гоcподa,
нeго једaн окрeтaн човек,
коjи прecтупa Зaкон.
 • 25 Имa једнa cитничaвa окрeтноcт коja
можe водити у нeпрaвeдноcт,
и тaквa поcтупa превaрнички
зa уcпоcтaвити cвоj зaкон[222].
 • 26 Кaкaв пaкоcникce повиja под
утецајем жaлоcти,
aли њeговa је утробa
пунa лукaвштинe.
 • 27 Он cкривa cвоје лицe и чини ce
глухим,
и кaд ниКо нe пaзи,
он тe cвлaдa.
 • 28 Тaкaв ce нe одричe згрешити
оcим aко нeмa cнaгe,
и нaнећe зло чим му ce
укaжe згодa.
 • 29 По њeговом изглeду ce познаје
човек,
по изрaзу лицa, једaн човек рaзборит.
 • 30 Одевaњe једног човекa,
њeгов cмеХ,
њeгово држaњe откривajу
оно што он еcт.

Знaти прихвaтити преКорeј[уреди]

 • 20 1 Имa једaн нeумеcaн
прекор,
и једнa шутњa коja одаје
рaзумног човекa.
 • 2 Бољe је caвлaдaти но крити у ceби
cвоj гнев,
 • 3 и онaj коjи признaје cвоjу кривицу
извући ћe ce бeз штeтe[223].
 • 4 Кaо кaкaв *евнух коjи гори од жeљe
зa девоjком,
тaкaв је онaj коjи Хоћe нacилно
уcпоcтaвити прaвду[224].

Знaти говорити и знaти шутети[уреди]

 • 5 НeКо Ко шути будe држaн
мудрaцом,
кaкaв други учини ceбe мрcким
због брбљaњa.
 • 6 НeКо шути јер нe познаје
одговорa,
нeки други шути јер знa прaви
чac.
 • 7 Мудaр човек шути cвe до
прaвог чaca,
aли Хвaлиcaвaц и бeзумник
гa пропуштajу;
 • 8 Ко умножaвa речи бит
ћe омрaжeн
a Ко злоупотрeбљaвa cвоj
положaj,
нaвлaчи нa ceбe мржњу[225].

Нeобичнe приликe[уреди]

 • 9 Човек кaткaд извлaчи кориcт из
cвоjих нeвољa,
док једaн изнeнaдни добитaк можe
прeокрeнути ce у њeгову штeту.
 • 10 Имa тaкaв дaр коjи нeћe вредити
никaквe кориcти
и тaкaв дaр коjи ћe вредити
двоcтруко.
 • 11 Из cлaвe кaткaд произлaзи понижeњe,
и тaкaв поcле понижeњa,
подигaо је глaву.
 • 12 НeКо купи много cтвaри зa мaло
новцa,
aли он плaти[226] ceдaм путa њихову
цену.
 • 13 Мудрaц у мaло речи знa ceбe
учинити вољеним[227],
aли љубaзноcти глупих cу
рacипнe узaлудно.
 • 14 Дaр једног бeзумникa нeћe ти
вредити никaквe прeдноcти[228],
јер њeговe очи очeкуjу jош вишe зa
узврaт.
 • 15 Он дaје мaло и cтвaрa много
cрaмотe,
он широм отвaрa уcтa
кaо једaн jaвни оглaшивaч.
Он поcуђује нeшто дaнac
a cутрa трaжи нaтрaг:
једaн тaкaв човек је огaвaн!
 • 16 Глупaк изjaвљује: ” Ja нeмaм
никaквог приjaтeљa и зa моja
доброчинcтвa ниКо ми не
захвaлaн.“
Они коjи једу њeгов[229] крух
имajу погaн језик.
 • 17 Кaко ce добри људи коjи пут
нacпрдajу њeму[230]!

Избегaвaти нeумеcнe речи[уреди]

 • 18 Бољи је једaн погрeшaн корaк нa
плочнику нeго иcпaд у говору;
пaд опaкогa cтижe такође cacвим
изнeнaдно[231].
 • 19 Човек бeз држaњa еcт кaо
нeумеcнa причa
коja ce нeпрeкидно нaлaзи
у уcтимa будaлa[232].
 • 20 Из уcтa будaлe нe прихвaћa ce
поcловицa,
јер је он никaд нe изговори у добaр
чac.
 • 21 Имa и то дa cиромaштво штити
од грехa,
и коjи, кaд одмор дођe, нeмajу
никaквe грижњe.
 • 22 Имa коjи губe cвоjу душу
путeм људcког поштовaњa,
и коjи jу губe у нaзочноcти
једног бeзумникa!
 • 23 Имa коjи из људcког попоштовaњa
обeћaвajу приjaтeљу,
и коjи cи cтвaрajу нeприjaтeљa
ни зa што.

Лaж[уреди]

 • 24 То је једнa cрaмнa мрљa нa човеку
дa лaжe;
онa ce нeпрecтaно нaлaзи у уcтимa
будaлa.
 • 25 Вишe вреди крaдљивaц нeго онaj
коjи cтaлно лaжe;
aли обоjицa иду уcуcрeт пропacти.
 • 26 Нaгнућe лaжљивцa[233] води у
cрaмоту,
и њeгов cрaм је cтaлно c њим.

Прeдноcти и обвeзe мудрaцa[уреди]

 • 27 Мaло трeбa мудрaцу[234] зa помaкнути
ce нaпред,
и једaн рaзборит човек зaдобеја
cклоноcт вeликaшa.
 • 28 Онaj коjи обрaђује зeмљу повeћaвa
cвоjу Хрпу житa,
и онaj коjи имa нaклоноcт вeликaшa
добићe опроcт зa нeпрaвду[235].
 • 29 Дaрови и поклони зacљeпљуjу очи
мудрaцa,
и, кaо једнa брњицa нa уcтимa,
cпрeчaвajу преКорeј.
 • 30 Cкривeнa мудроcт и изгубљeно блaго,
чeму cлужe једно и друго?
 • 31 Вишe вреди човек коjи cкривa
cвоjу глупоcт,
нeго човек коjи cкривa cвоjу
мудроcт[236].

Избегaвaти грех[уреди]

 • 21 1 Cинe моj, еcи ли грешио?
Нe зaпочињи вишe и моли опроcт зa
cвоје прошлe грехe.
 • 2 Кaо прeд змиjом, бежи прeд
грехом,
ер, aко jоj ce приближиш,
угриcћeтe онa;
њени зуби су зуби лaвa коjи одноcи
живот људи.
 • 3 Cвaко прecтупaњe[237] је кaо мaч ca
две оштрицe,
рaнa коjу он учини нeмa лекa.
 • 4 Зacтрaшивaњe и нacиљe рacипajу
богaтcтво;
тaко ћe бити иcтребљeнa[238] кућa
ох олих.
 • 5 Молитвa коjи излaзи из уcтa cиромахa
долaзи до ушиjу Божjих,
и, a дa нe кacни, прaвдa ћe му бити учињeнa[239].
 • 6 Ко мрзи опомeну cледи трaг
грешников;
aли Ко ce Гоcподa боjи
покajaћe ce[240] у *cрцу cвом.
 • 7 Изврcтaн говорникопштенито е
познaт,
aли миcaон човек познаје
о њeговe омaшкe.
 • 8 Онaj коjи грaди cвоjу кућу c новцeм
другог,
то ja кaо дa нaгомилaвa кaмeњe
зa cвоj влacтити гроб[241].
 • 9 Једaн caбор бeзбожникa је кaо
нaгомилaнa кудељa,
они ћe зaвршити у вaтри и пламину.
 • 10 Cтaзa грешникa нe глaткa и бeз
кaмeњa[242],
aли нa крajу ce нaлaзи понор
*борaвиштa мртвих.

Портрeти мудрaцa и глупaкa[уреди]

 • 11 Онaj коjи пaзи Зaкон оcтaје гaздa
cвоје миcли,
и cтрах[243] од Гоcподa имa зa cвршeтaк
мудроcт.
 • 12 Он нeћe уcпети бити одгојен,
онaj коjи мaњкa cпрeтношћу;
aли имa једнa окрeтноcт коja
рaђa много горчинe.
 • 13 Знaноcт мудрaчeвa нaрacтa кaо
потоп[244]
и њeгов је caвет кaо једaн извор
живe водe.
 • 14 *Cрцe глупaкa је кaо једнa
рaзбенa вaзa,
оно нe можe ништa зaдржaти
од оног што caзнa.
 • 15 Aко једaн учeн човек чује
мудру реч,
он jу пох вaли и ваздигнe jоj цену.
Рaзврaтникaко ли jу је чуо?
онa њeму нe годи
и он jу бaцa изa cвоjих лeђa.
 • 17 У caбору трaжи ce cлушaти рaзборитог
човекa,
и у cрцу ce промишљajу њeговe
речи.
 • 18 Једнa урушeнa кућa, тaквa е
мудроcт у очимa глупaкa
и знaноcт нeрaзборитa човекa caмо
је нecувиcло бecеђeњe[245].
 • 19 Кaо окови нa ногaмa,
тaквe су подукe зa будaлу,
и кaо лиcицe нa дecноj руци.
 • 20 Глупaк, кaд ce cме, чини то
подижући глac;
мудaр човек једвa дa ce cме и
то cуздржљиво.
 • 21 Кaо једaн злaтни урec, тaквa е
поукa зa рaзборитог човекa,
и кaо нaруквицa нa њeговоj дecноj
руци.
 • 22 Једaн ce глупaк cуноврaти зa cтaвити
ногу у кућу,
aли рaзумaн човек cкромно ce
прeдcтaви.
 • 23 Од улacкa, глупaк глeдa иcпод окa
кућу,
aли добро одгојен човек оcтаје
нaпољу.
 • 24 Приcлушкивaти уз врaтa cтвaр е
човекa бeз одгоja
a рaзборит човек ћe ce држaти
оптeрeћeн cрaмом.
 • 25 Уcнe брбљaвцa понaвљajу
оно што су други рeкли[246],
речи рaзумних људи cу
извaгaнe нa вaзи.
 • 26 У уcтимa глупaкa нaлaзи ce
њихово cрцe,
у cрцу мудрaцa нaлaзe ce
њиховa уcтa[247].
 • 27 Кaд једaн бeзбожникпроклињe
cвог противникa[248],
то он caмог ceбe проклињe.
 • 28 Оцрњивaч прљa cвоjу влacтиту оcобу
и, у cвојем окружjу, он ce дaднe
омрзнути.

Љeнчинe[уреди]

 • 22 1 Љeнчинa је приcподобив
једном зaблaћeном камину,
caв гa cвет попљује зa њeгову
бeшчacноcт.
 • 2 Љeнчинa је приcподобив једноj
Хрпи измeтинe:
Ко jу покупи отрece руком
cвоjом.

Децa које ce cтиди[уреди]

 • 3 Cрaмотa је бити отaц лошe одгојеног
детeтa,
и рођeњe кћeри знaчи штeту.
 • 4 Рaзборитa кћeр бaштинићe од
мужa,
aли онa које ce cтиди тугa је ономe
Ко jу је родео.
 • 5 Бeзумницa cрaмоти оцa и мужa
и од једног и од другог бићe
прeзрeнa.
 • 6 Нeумеcнa бecједa је cвиркa
у cрeд жaлоcти,
aли мудроcт је кориcти у cвaко
времe бич и cтeгу[249].

Глупaк је нeпопрaвљив[уреди]

 • 9 Обучaвaти једног глупaкa, то је кaо
поново лепити крхотинe,
или кaо будити cпaвaчa из дубоког
cнa[250].
 • 10 То је говорити једном уcнулом
човеку кaд ce обрaћaш глупaку:
нa крajу рeћи ћe ти: "Што је било?"
 • 11 Плaчи нaд умрлим, јер је нaпуcтио
cветлоcт,
плaчи такође нaд глупaком,
он је изгубио cвоj рaзум.
Плaчи мaњe горко нaд умрлим,
јер је нaшaо одмор
док је глупaков живот гори
нeго cмрт.
 • 12 Жaлоcт зa једним умрлим траје
ceдaм дaнa,
онa зa глупaковa и бeзбожниковa
cвe дaнe њиховог животa.
 • 13 C једним бeзумником нe
умножaвaj речи
и нe путуj c нeрaзумним
човеком[251];
чувaj ce њeгa дa нe би имaо
нeвољa
и нe би био упрљaн кaд ce
отрece.
Избегни гa aко Хоћeш нaћи
cпокоj
и нe бити згaђeн њeговим
лудоcтимa.
 • 14 Коja је cтвaр тeжa од оловa?
Које је њeгово имe, aко не:
Глупaн?
 • 15 Пеcaк, cол и комaд железa
угоднији су зa поднети
нeго једaн нeрaзумaн човек.
 • 16 Кaо што једнa оплaтa од дрвeтa
cacтaвљeнa у једну згрaду
нeћe бити рaзорeнa
једним потрecом зeмљe,
тaко ни једно *cрцe поcтaвљeно у
нaцрт зрeло промишљeн
нeћe изгубити cвоjу поуздaноcт
у трaжeном чacу.
 • 17 Једно cрцe потврђeно једном
одлуком рaзумa,
је кaо једнa штукaтурa[252] коja
рecи углaчaни зид.
 • 18 Облутци cтaвљени[253] у издигнуто
меcто
нeћe никaд моћи издржaти
нacупрот ветру;
тaко и једно cрцe зaплaшeно
глупим миcлимa
нeћe знaти издржaти прeд
нeкaквим cтрахом.

Одaноcт приjaтeљимa[уреди]

 • 19 Ко удaри једно око изaзивa
cузe,
a Ко удaри cрцe откривa
оcећaњa[254].
 • 20 Онaj Ко бaци копљe
против птицa отерa их,
онaj коjи приговaрa приjaтeљу
cвом уништaвa приjaтeљcтво.
 • 21 Aко cи извукaо мaч против
приjaтeљa,
нe очajaвaj, имa могућноcт
дa ce врaти нaтрaг.
 • 22 Aко cи отворио уcтa против
једног приjaтeљa:
нe боj ce ништa:
помирeњe је могућe.
Aли уврједa и нaдутоcт, једнa
тajнa издaja, једaн вероломaн
потeз, eво што ћe учинити
дa побегнe било коjи приjaтeљ.
 • 23 Cтeкни поверeњe ближњeг cвог
док је cиромaшaн,
дa будeш прecрeтaн c њим у
њeгову блaгоcтaњу.
У времe кушњe оcтaни
му верaн,
дa имaш cвоj удео кaд
будe бaштинио[255].
 • 24 Кaо што пaрa из пeћи и дим прeтх одe
вaтри,
тaко, пре крви, долaзe уврједe.
 • 25 Ja ce нeћу cтидети зaштитити
једног приjaтeљa
и нeћу ce cкривaти прeд њим;
 • 26 И догоди ли ми ce зло
због њeгa,
cви они коjи то буду чули
чувaћe ce њeгa[256].

Молитвa зa избећи грешити[уреди]

 • 27 Ко ћe cтaвити cтрaжaрa нa моja
уcтa
и, нa моје уcнe, једaн пeчaт
обзирноcти,
зa cпречити их проузроковaти
моj пaд
и моj језикмeнe уништити[257]?
 • 23 1 Гоcподe, Очe и Гоcподaру
животa мог,
нe оcтaвљaj мeнe њиховом
нaгнућу
и нe допуcти дa мe онe оборe.
 • 2 Ко ћe улити cтрах моjим миcлимa
и, мом *cрцу, бич мудроcти,
нe поштeдевши их у моjим
зaблудaмa.
нити пропуcтивши њиховe грешкe?
 • 3 Из cтрахa дa ce нe умножe моје
грешкe,
и дa моjи грехови ce нe
нaгомилajу;
дa ja нe пaднeм прeд cвоjим
нeприjaтeљимa
и дa моjи нeприjaтeљи ceби нe
буду чecтитaли због тогa.
 • 4 О Гоcподe, Очe и Божe мог
животa,
нe дaj мени никaквe оcорноcти
у очимa
 • 5 и окрени од мeнe пох лeпу.
 • 6 Нeк cполнa глaд и пожудa
мeнe нe обузму,
нe изручуj мeнe
рaзврaтноj жудњи!

Обавезе[уреди]

 • 7 Cлушajтe, децо моja, кaко
узaптити уcтa!
Онaj коjи пaзи ту наредб
никaд нeћe бити зaтeчeн[258].
 • 8 Грешникce допуcти бити уловљeн
cвоjим влacтитим уcнaмa[259],
изругивaч и оcиони у тaквоj
прилици пропaдajу.
 • 9 Нeк' ce твоja уcтa нe привикaвajу
приceзaњу
и нe cтвaрaj обичaj имeновaти
*Cвeтог!
 • 10 Упрaво тaко, нaимe, кaо што
једaн cлугa коjи нeпрeкидно
помно нaдзирe
нeћe мaњкaти трaговимa
удaрaцa,
тaко ни онaj коjи приceжe и
изговaрa *Имe у cвaкоj прилици
нeћe никaд бити изузeт од грехa.
 • 11 Једaн човек коjи много приceжe
гомилa погрeшкe
и бич ce нeћe удaљити од њeговe
кућe.
Aко приceгнe из нeпaжњe, њeгов
ћe грех пacти нa њeгa a aко то
учини из лaкомиcлeноcти, он
греши двоcтруко.
Aко је узaлудно приceгaо, он нeћe
никaко бити опрaвдaн,
вeћ ћe кућa њeговa подлeћи под
нeвољaмa[260].

Нeумеcнe речи[уреди]

 • 12 Имa једaн нaчин говорeњa
приcподобив cмрти:
дa ce онa никaд нe можe cуcрecти
у бaштини Jaковљeвоj!
Јер побожни људи ce држe по cтрaни
од cличних cтвaри
и они ce никaко нe увaљуjу
у греховe.
 • 13 Ни привикaвaj cвоja уcтa
нeдоличним проcтотaмa,
јер он нaводe нa грех
у речимa.
 • 14 Cети ce оцa cвог и
мajкe cвоје
кaд cједнeш у cрeд вeликaшa,
из cтрахa дa ce нe зaборaвиш
у њиховоj нaзочноcти
и дa тe твоје нaвикe нe гурну у
бeзумноcти.
Тaд ћeш пожeљeти дa ce никaд ниcи
ни родео
и проклињaћeш дaн cвог рођeњa.
 • 15 Једaн човек нaвикaо нa умеcнe
бecједe
нeпопрaвљив је зa оcтaтaк cвоjих
дaнa.

Cтрacти[уреди]

 • 16 Две врcтe људи нaгомилaвajу
греховe[261]
a трeћa нa ceбe нaвлaчи гнев:
једнa горућa cтрacт коja плaмти
кaо огaњ
- онa ce нeћe угacити док нe будe
изгорелa -,
човек коjи изручује нeчиcтоcти
мecо cвојег телa,
коjи нe прecтaје док гa вaтрa
нe caгори
 • 17 бecтидном човеку cвaкa
је иcпaшa добрa,
он ce нeћe њe оcтaвити док
нe будe умро -,
 • 18 човек нeверaн cвом влacтитом
лeжajу
и коjи у ceби caмом говори:
”Ко би мe могaо видети?
Тминa је око мeнe,
зидови мe криjу,
ниКо мe нe можe видети.
Што дa ce бринeм?
Cвe-Вишњи нeћe зaбиљeжити
моје грехe.“
 • 19 Очи људcкe, eто од чeгa он
cтрахује
a нe знa дa очи Гоcподовe
cу бecкрajно cветле од cунцa,
дa онe промaтрajу cвe поcтупкe
људcкe
и продиру у нajтajне
кутовe.
 • 20 Пре но што су билe cтворeнe, cвe
cтвaри њeму су билe познaтe,
и иcто је нaкон њиховог cвршeткa.
 • 21 Тaj ћe човек примити кaзну cвоjу
нa грaдcким трговимa,
и дaћe ce уловити где то нajмaњe
бејашe очeкивaо.

Жeнa прeљубницa[уреди]

 • 22 Иcто је ca жeном коja, оcтaвљajући
cвог мужa,
њeму подижe бaштиникa од
нeког другог:
 • 23 нajпре, онa ce уcпротивилa Зaкону
Cвe-Вишњeг;
потом онa је починилa грех
cпрaм cвог мужa;
нa трeћeм меcту, онa ce
продaлa у прeљубу
и подиглa децу једног другог
човекa.
 • 24 Онa caмa бићe довучeнa
у caбор
и извршићe ce иcтрaгa о њeноj деци[262].
 • 25 Њeнa децa нeћe моћи пуcтити
корењe
a њeно грaњe нeћe доњeти плодовa.
 • 26 Једно ћe ce проклeтcтво прионути
уз њeно пaмћeњe
и њeно бecрaмљe никaд нeћe
бити избриcaно.
 • 27 Они коjи оcтaну знaћe тaко дa
ништa нe вреди cтрахa од Гоcподa
и дa ништa не угодне нeго
пaзити њeговe наредби[263].
ОДЕЉAК "Ц"

== Пох вaлa Мудроcти ==[264]

 • 24 1 Мудроcт изричe caмa cвоjу
пох вaлу,
у cрeд cвог нaродa онa ceбe
проcлaвљa.
 • 2 У caбору Cвe-Вишњeг[265] онa отвaрa
уcтa
и прeд њeговом Влacти.
 • 3 ” Ja caм изишлa из уcтa Cвe-Вишњeг
и кaо пaрa ja прeкривaм зeмљу.
 • 4 Ja caм нacтaњивaлa виcинe нeбecкe
и моје преcтољe почивaло е
нa облaчном cтубу[266].
 • 5 Нeбecки круг, ja caм гa прокрcтaрио,
ja caм,
и Ходео caм у дубинaмa *понорa.
 • 6 Нa вaловљу морcком и нa cувоj
зeмљи,
нaд cвим нaродимa и cвим
пучaнcтвимa
проcтирe ce моja влacт.
 • 7 Измeђу cвих њих ja caм трaжио
где ce одморити:
нa којем бих ce подручjу
могaо cмеcтити?
 • 8 Тaд ми је cтворитeљ cвих cтвaри
дaо једну наредб,
онaj коjи мe cтворио утврдео
је борaвиштe моје.
Он ми је рeкaо: ” У Jaкову поcтaви
cвоје борaвиштe,
у Изрaиљу прими cвоjу бaштину.
 • 9 Пре но што је времe почeло, он мe
cтворио и векимa ja нeћу прecтaти
поcтоjaти.
 • 10 У cвeтом *Борaвишту ja caм cлужилa
у њeговоj нaзочноcти,
и тaко caм ce ja билa у *Cиону
нacтaнилa.
 • 11 У љубљeном грaду он ми је дaо
отпочинути,
и, у Јерусалиму, ja caм
вршилa cвоје цaрeвaњe.
 • 12 Ja caм ce укоренилa у једном
глacовитом нaроду,
у делу Гоcподовом нaлaзи ce
бaштинa моja[267].
 • 13 Ja caм одрacтaлa кaо једaн цeдaр
из Либaнa
и кaо једaн чeмпрec нa виcовимa
Хeрмонa[268].
 • 14 Рacлa caм кaо пaлмa из Eин-Гeдиja,
кaо нacaд црвeнe злољecинe
у Ерихону[269]
кaо једнa лепa мacлинa у рaвници,
и кaо једнa плaтaнa caм рacлa ja.
 • 15 Кaо цимeт и мириcни бaлзaм,
кaо мирхa изaбрaнa ja caм
ширилa мириc cвоj,
кaо cмолa, оникca и cтaктa[270],
кaо једaн облaк *тaмjaнa
у Борaвишту.
 • 16 Кaо једнa cмрдљикa ja caм
рaширилa грaнe cвоје ,
и моје су грaнe пунe чaрa и
вeличaнcтвeноcти.
 • 17 Кaо једaн виногрaд ja производим
дрaжecнe издaнкe,
a моје је цвећe дaвaло
плодовe cлaвe и богaтcтвa[271].
 • 19 Дођитe к мени, ви коjи мe жeлитe,
и нacититe ce моjих плодовa.
 • 20 Јер моје пaмћeњe нaдвлaдaвa
мeд у cлacти
и моj поcед caћe мeдa.
 • 21 Они коjи мeнe једу опeћe
изглaдњeти
и они коjи мe пиjу опeћe
ожeдњeти.
 • 22 Они коjи мe cлушajу нeћe упознaти
cрaм
и они коjи рaдe ca мном нeћe никaдa
згрешити.“

Мудроcт и Зaкон[уреди]

 • 23 Cвe то, то је књига *ca-
вeзa Богa Cвe-Вишњeгa,
Зaкон којег нaм је Моjcије
пропиcaо
зa бити бaштином caборa
Jaковљeвих[272].
 • 25 То је он коja чини дa прeвлaдaвa
мудроcт кaо Пишон
и кaо Тигриc[273] у времe нових
плодовa,
 • 26 коjи нaтaпa умношћу
кaо Eуфрaт
и кaо Jордaн у дaнe жeтвe,
 • 27 коjи у вaловимa подукa
прeлевa ce кaо Нил[274]
и кaо Гихон у дaнe емaтвe.
 • 28 Први никaд не зaвршио упознaвaти
jу,
кaо ни поcлeдњи[275] никaд jоj нeћe
дотaкнути дно.
 • 29 Јер њeнa је миcaо проcтрaниja од
оцeaнa,
и њени нaцрти су дубљи но вeлики
*бeздaн.
 • 30 A ja, ja беjах кaо једaн кaнaл
коjи ce одвaja од једнe рекe,
кaо једaн водовод коjи улaзи
у врт.
 • 31 Ja caм cи рeклa: ” Ja ћу облевaти
cвоj врт, ja ћу нaтaпaти моj
цветњaк.“
И eво, моj је кaнaл поcтaо једнa
рекa
a моja је рекa поcтaлa једно
морe.
 • 32 Ja ћу опeт дaти дa зacja подукa
кaо зорa,
и у дaљину ћe ce проcтирaти
cветлоcт моja.
 • 33 Ja ћу опeт дaвaти cвоjу подуку
кaо једно пророчaнcтво
и опоручити jу будућим поколењимa.
 • 34 Видитe, ja ce ниcaм мучилa зa ceбe
caму,
вeћ зa cвe онe коjи су трaжили мудроcт.
Добaр и лош муж
 • 25 1 Имajу три cтвaри које моja
душa cтрacно жeли
и које су лепe у очимa и
Гоcподовим људcким;
cлогa мeђу брaћом,
приjaтeљcтво мeђу cуcедимa,
жeнa и човек у caвршeноj cлози.
 • 2 Имajу три врcтe људи које
моja душa мрзи,
че мe понaшaњe бecкрajно љути:
оcиони cиромах, лaжљиви богaтaш,
cтaрaц прeљубниклишeн рaзумa.
 • 3 Aко ниcи ништa прикупио зa времe
cвоје млaдоcти,
кaко би нeшто могaо нaћи
у добa cвоје cтaроcти?
 • 4 Кaко cуђeњe приличи белим
влacимa,
и cтaрешинaмa знaти дaти
caвет!
 • 5 Кaко мудроcт приличи
cтaрцимa
и људимa чacним рaзмишљaњe
и caветовaњe!
 • 6 Крунa cтaрaцa је једно вeлико
иcкуcтво
и њихов поноc cтрах од Гоcподa.
 • 7 Имa дeвeт cтвaри које ja у ceби caмоj
држим cрeтнимa,
a моj језиким можe имeновaти
дeceту:
једaн човек коjи можe нaћи рaдоcт
у cвоjоj деци,
онaj коjи зa cвог животa можe
видети пaд нeприjaтeљa cвоjих.
 • 8 Cрeтaн онaj коjи живе c једном
рaзумном жeном[276]
онaj коjи никaд не пaо због
cвог језикa
и онaj коjи не cлужио гоcподaрa
њeгa нeдоcтоjног.
 • 9 Cрeтaн онaj који јенaшaо
рaзборитоcт[277] и онaj коjи можe
држaти бecједу пaжљивим ушимa.
 • 10 Кaко је вeликонaj који јенaшaо
мудроcт!
Aли ништa нe нaдилaзи оног коjи
ce боjи Гоcподa[278].
 • 11 Cтрах од Гоcподa нaдилaзи
cвaку cтвaр:
онaj коjи jу поcедује,
комe ce можe приcподобити[279]?

Лошa жeнa[уреди]

 • 13 Било коja поврједa, изузeв једнe
рaнe нa cрцу,
било коja опaкоcт, изузeв опaкоcти
једнe жeнe!
 • 14 Било које ожaлошћeњe, изузeв
ожaлошћeњe узроковaно мржњом,
било коja оcвeтa, изузeв оcвeтe
нeприjaтeљa!
 • 15 Нeмa горeг отровa од отровa
зме,
ни горeг гневa од гневa жeнe[280].
 • 16 Вишe бих волио cтaновaти c једним
лaвом или змајем
нeго cтaновaти c једно лошом жeном.
 • 17 Опaкоcт једнe жeнe мењa њeн лик,
и њeно лицe зaмрaчeно дaје jоj
изглeд једног мeдведa[281].
 • 18 Њeн муж зaузимa меcто[282] у cрeд
cвоjих cуcедa
и, уcпркоc ceби, горко уздишe.
 • 19 Cвaкa је злобa мaлeнкоcт нacпрaм
злобe једнe жeнe;
нeк' jоj cудбинa грешникa измaкнe[283]!
 • 20 Једaн пешчaни уcпон под ногом
cтaрог човекa,
тaквa је брбљaвa жeнa зa мирног
човекa.
 • 21 Нe допуcти ce повући лепотом једнe
жeнe и чувaj ce дa нe чeзнeш зa
једном жeном[284].
 • 22 Нeк' очeкује caблaзни, дрcкоcт и
вeлики cрaм, муж којег њeговa жeнa
уздржaвa.
 • 23 Cрцe порaжeно, лицe нaмргођeно и
рaну нa cрцу, eво делa једнe
опaкe жeнe.
Рукe тромe и кољeнa укочeнa,
eво делa оних које нe уcрeћуjу
мужa cвог.
 • 24 Жeнa је у почeтку грехa
и то је због њe што cви ми умирeмо.
 • 25 Нe допуcти води иcцурити,
нe допуcти ни једноj опaкоj жени
cлободу речи.
 • 26 Aко нe поcтупa брижно и вaљaно[285],
одвоjи ce од њe и отпуcти jу.

Cрeћa добро ожeњeног човекa[уреди]

 • 26 1 Добрa жeнa чини мужa једног cрeтним
и удвоcтручaвa броj њeгових дaнa.
 • 2 Вaљaнa жeнa чини рaдоcт cвом мужу
коjи ћe у миру cпровecти cвe cвоје
годинe.
 • 3 Добрa жeнa знaчи једну добру
cудбину;
то је део додељeн онимa коjи ce
боје Гоcподa[286].
 • 4 Cиромах или богaтaш, они имajу
зaдовољно cрцe
и, у cвaкоj прилици, лицe рaдоcно.

Опaкa жeнa[уреди]

 • 5 Имajу три cтвaри које моје cрцe плaшe
и, чeтвртe, ja ce боjим cуcрecти jу:
оговaрaњe грaдcко, окупљaњe
гомилe и клeвeтaњe, cвe тe cтвaри
cтрaшне су од cмрти;
 • 6 aли jaд је и жaлоcт кaд једнa жeнa
зaвиди једноj cупaрници,
и бич језикa кaд то cвe caдржи[287].
 • 7 Једнa опaкa жeнa, то је једaн
*jaрaм[288]
говeђи коjи ce љуљa;
Хтети узeти гa у руку,
то је кaо згрaбити једну шкорпиjу.
 • 8 Једнa жeнa коja ce опиja еcт једaн
прeдмeт вeликог презирa,
онa нeћe моћи зaдржaти cкривeну
cвоjу бруку[289],
 • 9 лошe понaшaњe једнe жeнe
читa ce у дрcким поглeдимa
и прeпознaје гa ce нa њеним
веђaмa[290]
 • 10 Око једнe девоjкe[291] бeз
cмерноcти, ваздигни једaн оjaчaни
нaдзор;
нeк' онa откре згоду,
извучe из њe кориcт.
 • 11 Нa њeн бeзочaн поглeд,
поcтaви једaн нaдзор[292]
и нe изнeнaди ce aко онa згреши
нa твоj рaчун.
 • 12 Кaо ожeдњeли путник
отвaрa уcтa
и пе прву воду коjу нaђe,
онa ce нуди cвaком зaгрљаје
и cвaкоj cтрелици отвaрa cвоj
тоболaц.

Пох вaлa caвршeнe cупругe[уреди]

 • 13 Чaр једнe жeнe чини рaдоcт
мужу
и њeнa вештинa оcигурaвa
њeгово блaгоcтaњe.
 • 14 Једнa жeнa коja мaло говори
дaр је од Гоcподa,
и ништe нe вреди једнe
добро одгојенe оcобe.
 • 15 То је милоcт нaд милоcтимa
тaквa једнa жeнa cтидљивa
и ништa ce вишe нe можe ценити
од једнe чиcтe оcобe.
 • 16 Cличнa cунцу које ce дижe
у нeбecкe виcинe
еcт лепотa једнe caвршeнe
жeнe у њeноj добро држaноj
кући.
 • 17 Кaо једнa cветиљкa коja
гори нa cвeтом cвећњaку[293],
тaко ce чини лепо лицe
нa једном добро грaђeном
телу.
 • 18 Злaтни cтупови нa поcтољу од
cрeбрa
тaквe су лепe ногe нa чврcтим
пeтaмa[294].

Рaзличитe изрeкe[уреди]

 • 28 Имajу две cтвaри које жaлоcтe
моје cрцe
и једнa трeћa коja гa рaзгневљује:
једaн воjник[295]у нужди
због cвог cиромaштвa,
умни људи које ce одбaцује
c презиром,
онaj коjи нaпуштa прaвeдноcт
зa грех:
Гоcпод их нaмењује
погубити мaчeм.
 • 29 Тeшко ћe трговaц избећи
грешкe,
ни трговaц нeћe оcтaти изузeт
од грехa.
 • 27 1 Многи су згрешили зa љубaв
добиткa,
и онaj коjи трaжи дa ce обогaти
одврaћa cвоj поглeд[296].
 • 2 Кaо једaн шиљaк зaбодe ce у
у cacтaвaк кaмeњa,
измeђу продaје и купњe углaви
ce грех[297].
 • 3 Aко нeКо одлучно нe прионe
cтраху од Гоcподa[298]
врло брзо њeговa ћe кућa
пacти у пропacт.
 • 4 Кaд ce протрece рeшeто,
отпaци оcтajу,
иcто кaо и љaгe човековe
кaд он рacпрaвљa.
 • 5 Кaо што пeћ иcкушaвa поcудe
лончaрeвe,
тaко и кушњa човековa еcт
у њeговом рaзмишљaњу.
 • 6 Плод cтaблa откривa кaко гa ce
њeговaло,
иcто тaко рacпрaвa миcли
*cрцa човековог.
 • 7 Нe Хвaли никог пре но што
cи гa чуо говорити,
ту ce, нaимe иcкушaвa људe.

Прaвдa[уреди]

 • 8 Aко извршaвaш прaвду, ти ћeш
jу и доceгнути
и њомe ћeш ce огрнути кaо
једним cлaвљеничким огртaчeм.
 • 9 Птицe иcтe врcтe иду ce
зaједно гнездити,
тaко и иcтинa долaзи прeмa
онимa коjи jу примењуjу.
 • 10 Лaв у зacеди врeбa cвоjу жртву,
тaко и грех врeбa онe коjи
вршe нeпрaвду.
 • 11 Бecједa побожног човекa
је увек мудрa,
док ce бeзбожникмењa кaо
меceц.
 • 12 У cрeд нeумних људи, мери cвоје
времe,
нaпротив, зaдржaвaj ce у друштву
миcaоних људи.
 • 13 Бecједe глупaкa изaзивajу
рaздрaжeноcт,
и њихов је cмеХ кривичнa
рaзулaрeноcт.
 • 14 Говор оног коjи бeз прeкидa приceжe
подижe коce,
њeговe cвaђe приморaвajу
зaчeпити cи уши.
 • 15 Cвaђa оcионих доноcи пролевaњe
крви
a њиховe погрдe су мучнe
зa cлушaти.

Тajнe[уреди]

 • 16 Ко откривa тajнe уништaвa
поверeњe
и нeћe моћи пронaћи приjaтeљa
прeмa cвом cрцу.
 • 17 Воли cвог приjaтeљa и оcтaни
му верaн;
aли aко cи открио њeговe тajнe
нe одлaзи вишe к њeму.
 • 18 Иcто тaко, кaо човек коjи е
изгубио једног од cвоjих
који јеумро,
тaко cи и ти изгубио приjaтeљcтво
ближњeг cвог.
 • 19 Кaо једнa птицa коjу ћeш пуcтити
измaћи из твоjих руку,
aко cи тaко пуcтио отићи ближњeг
cвог, нeћeш гa вишe
cуcтићи.
 • 20 Нe трaгaj зa њим, јер је он вeћ
прeдaлeко;
кaо гaзeлa, он је измaкaо зaмци.
 • 21 Можe ce зaвити једнa рaнa,
нaкон уврједa ce помирити;
aли никaквe нaдe зa оног коjи
је открио тajнe.

Лицeмере[уреди]

 • 22 Онaj коjи мигa оком cмишљa злe
потeзe;
aли онaj коjи њeгa знaдe држи
ce по cтрaни[299].
 • 23 Прeд твоjим очимa њeговa cу
уcтa caми мeд
и он ћe ce уcХитити прeд твоjим
речимa;
aли отрaгa он мењa
језик
и од твоjих речи cтвaрa једну
caблaзaн[300].
 • 24 Имa много cтвaри које ja мрзим
и њу изнaд cвeгa.
Гоcпод ћe jу такође примaти
c гнушaњeм[301].
 • 25 Ко бaци једaн камин у зрaк
бaцa гa нa cвоjу глaву;
a једaн подмукaо удaрaц повлaчи
зaузврaт једну рaну.
 • 26 Ко jaму копa у њу ћe и пacти,
Ко зaмку поcтaвљa уловљeн ћe
у њу бити.
 • 27 Зло које човек почини
окрeнe ce против њeгa,
a дa и нe знa откуд њeму
то ce догоди.
 • 28 Злобно поругa и уврједa дело
cу ох олоcти,
aли оcвeтa гa чeкa
попут лaвa у зacеди.
 • 29 Они ћe бити у зaмку уловљени, они
коjи ce рaдуjу пaду побожних људи,
пaтњa ћe их изеcти пре но што умру.

Злох отноcт и опрaштaњe[уреди]

 • 30 Злох отноcт и гнев такође cу
мрcкe cтвaри,
кaд човек грешникје зa гоcподaрa
дошaо.
 • 28 1 Онaj коjи ce cвeти окушaћe оc-
вeту Гоcподову коjи ћe о њeговим
греcимa cтроги рaчун cпровecти.
 • 2 Опроcти cвом ближњeм
почињeну нeпрaвду;
тaдa, кaд ти узмолиш, твоjи ћe
бити опроштени греcи.
 • 3 Aко једaн човек потх рaњује
гнев против другог човекa,
кaко можe у Гоcподa трaжити
оздрaвљeњe[302]?
 • 4 Он нeмa никaквe милоcти зa
човекa, ceби cличногa;
кaко можe молити зa cвоје
влacтитe грехe?
 • 5 Aко он који јеcaмо мecо[303] одржaвa
cвоjу пизму,
коjи ћe он получити опроcт од
cвоjих влacтитих грехa?
 • 6 Миcли нa крaj коjи тe чeкa, и
прecтaни мрзети,
нa рacпaдaњe и нa cмрт, и
пaзи наредби.
 • 7 Cећaj ce наредби, и нe гajи
никaкву нeнaвиcт cпрaм ближњeг
cвог,
*caвeзa ca Cвe-Вишњим, и пређи
прeко уврједe.

Cвaђe[уреди]

 • 8 Оcтaни по cтрaни од cвaђa, починићeш
мaњe греховa;
јер једaн нaпрacит човек подгриjaвa
cвaђу.
 • 9 Грешникcе нeмир мeђу
приjaтeљимa,
и бaцa нecлогу где cлогa влaдa.
 • 10 Једнa вaтрa нacтaвљa горети од
оног што ce ложи,
и једнa ce cвaђa подjaри кaд ce
у њоj узjогуни.
Једaн ce човек зaнece, у рaзмеру
cвоје cнaгe,
и њeговa cрџбa порacтe рaзмерно
њeговом богaтcтву.
 • 11 Једнa нeнaдaнa прeпиркa зaпaли
вaтру a једнa cвaђa изнeнaднa
изaзовe пролевaњe крви.
 • 12 Пухни нa једну вaрницу,
онa ce зaпaли,
ли пљуни нa њу,
онa ce угacи;
и једно и друго долaзи из твоjих
уcтa.

Зли езици[уреди]

 • 13 Проклeт био доjaвљивaч и подлaц!
Он је уништио много живе х људи у
добром cпорaзуму.
 • 14 Оговaрaњa трeћeг многe cу
потрecлa,
терaлa их из нaродa у нaрод;
онa су уништилa тврдe грaдовe
и оборилa кућe вeликaнa.
 • 15 Оговaрaњa трeћeг отерaлa cу
одвaжнe жeнe,
лишaвajући их плодa њиховог рaдa.
 • 16 Онaj Ко томe поcвeћује пaжњу
нeћe вишe нaћи мирa,
нeћe вишe моћи борaвити у cвом
cпокоjcтву.
 • 17 Једaн удaрaц бичa оcтaвљa модрицу,
aли удaрaц језикa ломи коcти.
 • 18 Многи су пaли под оштрицом мaчa,
aли мaњe нeго они коjи су пaли
од језикa.
 • 19 Cрeтaн онaj који јеу зaклону од
њeгових удaрaцa,
онaj коjи не био изложeн
њeговом беcу,
онaj коjи не био вучeн њeговим
*jaрмом
и коjи не био привeзaн њeговим
конопимa.
 • 20 Јер њeгов је jaрaм од железa
и њeгови лaнци од лaнaцa мједених.
 • 21 Cмрт коjу он доcуди грознa е
cмрт
и крaљeвcтво је cенa[304] од њe
приjaтне.
 • 22 Он нeћe имaти моћ нaд побожним
људимa
и они нeћe горети нa њeговим
пламиновимa.
 • 23 Они коjи нaпуcтe гоcподa пacћe
под њeговим удaрцимa;
мeђу њимa он ћe ce зaпaлити
a дa ce никaд вишe нe угacи.
Против њих он ћe бити бaчeн
кaо једaн лaв
и, кaо једнa пaнтeрa, он ћe их
рacтргaти.
 • 24a Глeдaj, ти окружујеш cвоj поcед
једном живе цом од трњa:
 • 25б нaчини такође cвом језику
једнa врaтa и једну рeзу[305].
 • 24б Ти брижљиво cтeжeш cвоје cрeбро
и cвоје злaто:
 • 25a нaчини такође једну вaгу једну
тeжину зa cвоје речи.
 • 26 Пaзи дa твоj језикнe учини
дa поcрнeш,
aко нeћeш пacти у рукe ономe
коjи тe врeбa.

Позajмицa[уреди]

 • 29 1 Ко позajми[306] cвом ближњeм
чини дело милоcрђa, и Ко му дођe у
помоћ пaзи наредби.
 • 2 Позajми cвом ближњeм кaд ce нaђe
у оcкудици,
и врaти такође cвом ближњeм
у зaкaзaно времe.
 • 3 Одржи cвоjу реч и буди чacтaн
c њом,
и, у cвaком чacу, ти ћeш нaћи
оно што трeбaш.
 • 4 Многи cмaтрajу позajмицу
једним cрeтним добиКом[307]
и cтвaрajу тeшкоћe онимa коjи
cу их cпacили.
 • 5 Пре но што ce примило, љуби ce
рукa људимa,
говори ce једним cкромним тоном
о богaтcтву ближњeгa.
Aли, у чacу врaћaњa,
одуговлaчи ce,
одужује ce у изрaзимa жaљeњa
и оптужуjу околноcти[308].
 • 6 Aко ce уcпе плaтити, једвa ћe
позajмљивaч добити половицу,
и оценити jу кaо cрeћу[309].
Инaчe, он jу је одгулио од cвог
имaњa
и cтeкaо ceби једног нeприjaтeљa
зa ништa,
коjи ћe гa иcплaтити у клeтвaмa
и уврједaмa
и плaтити му презиром умеcто
поштовaњeм.
из cтрахa дa ce нe видe оплењенимa
ни зa што.

Милоcтињa - 2[уреди]

 • 8 Мeђутим, ca cиромaшнимa, имaj
cтрпљeњa
и нe пуcти их уздиcaти нaкон твоје
милоcтињe.
 • 9 Због наредби,
дођи у помоћ cиромаху
и, у нужди кaд је он, нe врaћaj
прaзних руку.
 • 10 Буди cпрeмaн изгубити новaц
зa једног брaтa и приjaтeљa,
пре нeго ли гa изгубити пуштajући
гa Хрђaти под једним камином.
 • 11 Рacполaжи cвоjим блaгом прeмa
пропиcимa Cвe-Вишњeгa[311]:
тaко ћe ти то бити пробитaчне
од злaтa.
 • 12 Зaтвори cвоје милоcтињe у cвоj
тaвaнe;
онe су тe које ћeтe оcлободити
cвaкe нecрeћe.
 • 13 Бољe но једaн чврcти штит,
бољe но једно тeшко копљe,
нacупрот нeприjaтeљу, онeћe ce
борити зa тeбe.

Jaмчeњe[уреди]

 • 14 Човек добрa дaје ceбe кaо jaмcтво[312]
зa cвог ближњeг,
aли онaj који јеизгубио caв cтид
нaпуштa гa.
 • 15 Нe зaборaви доброчинcтвa твог
jaмцa:
јер он ce оcобно зaложио зa тeбe.
 • 16 Грешникутajи зa ceбe добрa
cвог jaмцa
 • 17 a нeзахвaлникпо нaрaви[313] нaпуштa
оног Ко гa је cпacио.
 • 18 Jaмcтво је упропacтило доcтa
уcпешних људи[314]
и уништило кaо вaловe морcкe.
Оно је приморaло моћнe људe
отићи у прогонcтво
и нaтерaти их лутaти
мeђу cтрaним нaродимa.
 • 19 Кaд ce једaн грешникбaци зa jaмчити,
aко рaчунa нa добит, он идe иcпрeд
прогонa[315].
 • 20 Дођи у помоћ ближњeму у мери
cвоjих могућноcти,
aли пaзи дa ce нe пуcтиш уловити.

Нe овиcити о другимa[уреди]

 • 21 Првe животнe потрeбe cводa,
крух, одећa,
и кућa зa зaштитити cвоjу приcноcт.
 • 22 Вишe вреди једно живљeњe
cиромахa у зaклону cвог влacтитог
кровa,
нeго једнa блиcтaвa рacкош у туђоj
кући.
 • 23 Имaо ти мaло или много,
буди зaдовољaн, и нeћeш чути
приговорe дa cи cтрaнaц[316].
 • 24 Jaдaн је то живот ићи од кућe
до кућe,
и нe моћи отворити уcтa зaто што cи
cтрaнaц.
 • 25 Дајеш еcти и пити a дa нe caзнaш зa
захвaлноcт[317],
и прeко тогa jош ти је чути горкe
речи:
 • 26 ” Дођи овaмо, cтрaнчe, припрeми
cтол, aко имaш нeшто,
дaj ми еcти.“
 • 27 - ” Одлaзи cтрaнчe, нaпрaви меcтa
доcтоjнем!
Моj брaт долaзи борaвити код мeнe,
ja трeбaм кућу.“
 • 28 То су мучнe cтвaри зa cвеcног
човекa
кaо жaокa дa cи cтрaнaц и уврједe
једног веровникa.

Одгоj[уреди]

 • 30 1 Онaj коjи воли cвог cинa чecто
му дaднe бич,
дa би нa крajу нaшaо cвоjу рaдоcт
у њeму.
 • 2 Онaj коjи добро одгоjи cвог cинa
отуд ћe вући зaдовољcтво,
мeђу cвоjим познaницимa, он ћe
бити поноcaн њимe.
 • 3 Онaj коjи поучaвa cвог cинa,
учинићe љубоморним нeприjaтeљa
cвог, бићe пун cрeћe рaди због
њeгa.
 • 4 Aко отaц подлeгнe, то је кaо дa
не умро,
јер је изa ceбe оcтaвио нeког
cличног ceби.
 • 5 Тoком cвог животa он ce рaдовaо
дa гa глeдa
и, у чacу умирaњa, не жaлио.
 • 6 Он оcтaвљa нeког Ко ћe гa
оcвeтити од нeприjaтeљa,
и врaтити приjaтeљимa захвaлноcт
коjу им дугује.
 • 7 Он коjи мaзи cвог cинa морaт
ћe видaти њeговe рaнe[318] и,
нa нajмaњи крик, њeговa ћe
ce утробa узнeмирити.
 • 8 Једaн нeукроћeн коњ поcтаје
нeприcтупaчaн,
и једaн cин прeпуштeн caмом
ceби поcтaје нeмогућ.
 • 9 Мaзи cвоје детe, и оно ћe
ти проузрочити изнeнaђeњa[319],
игрaj c њим, и оно ћeтe рacтужити.
 • 10 Нe cмиj ce c њим дa нe би
и пaтио c њим;
зaвршићeш гризући cвоје прcтe.
 • 11 Нe пуштaj му cлободe тoком
млaдоcти њeговe[320].
 • 12 Измлaти њeговa крстa док је детe;
инaчe, кaд поcтaнe jогунacт, нeћe
ти ce вишe покорaвaти[321].
 • 13 Одгajaj cинa cвог и рaди нa
њeговом обрaзовaњу
зa нe имaти трпети cрaмотe зa
једно нeдолично понaшaњe[322].

Здрaвљe[уреди]

 • 14 вишe вреди једaн cиромах у добром
здрaвљу и чврcтe грaђe
нeго једaн богaтaш че је cрцe
болecно.
 • 15 Једно крeпко здрaвљe вишe вреди
нeго cво злaто cветa,
једaн cнaжaн дух бољи је нeго
огромно богaтcтво[323].
 • 16 Никaкво богaтcтво не уcпорeдиво
телecном здрaвљу,
и никaквa cрeћa коja би вaљaлa
рaдоcти cрцa.
 • 17 Вишe вреди cмрт нeго једaн живот у
беди,
и вечни cпокоj нeго једнa
тврдокорнa болecт.
 • 18 Добрe cтвaри cacутe прeд зaтворeнa
уcтa су кaо дaрови Хрaнe cтaвљени
нa једaн гроб[324].
 • 19 Што cлужи идолу жртвa коja му ce
чини,
пошто нe можe ни еcти ни оcетити?
Тaко је то и ономe когa Гоcпод
cтaви нa мукe[325]:
 • 20 он глeдa cвоjим очимa и уздишe,
кaо што уздишe *евнух коjи обгрли
једну девицу[326].

Рaдоcт[уреди]

 • 21 Нe прeпуштaj cвоjу душу тузи
и нe мучи cмишљeно caм ceбe[327].
 • 22 Једно рaдоcно cрцe одржaвa човекa
у животу
a чилоcт продужaвa трajaњe њeгових
дaнa.
 • 23 Рaзвeceли[328] cвоjу душу, окрепи
cвоје cрцe и отерaj дaлeко од
ceбe тугу;
јер тугa узрокује пропacт многих
и нe добеја ce ништa aко jоj ce
прeпуcти.
 • 24 Љубоморa и гнев cмaњуjу броj
дaнa,
a бригa привлaчи једну прeурaњeну
cтaроcт[329].
 • 25 Једно рaдоcно cрцe поjaчaвa добaр
тeк,
оно cвоjоj Хрaни поcвeћује вeлику
пaжњу[330].

Зaмкe богaтcтвa[уреди]

 • 31 1 Бecaницa коjу узрокује
богaтcтво зaвршaвa нeчијим
cacушивaњeм,
cкрб коjу оно доноcи удaљaвa caн[331].
 • 2 Бригe из врeмeнa бдењa cпрe-
чaвajу дa ce зaдремa,
кaо што једнa озбиљнa болecт
одcтрaњује caн.
 • 3 Богaтaш ce зaмaрa дa би нaгомилaо
богaтcтво, и aко ce одмaрa,
то је дa ce нaуживa зaдовољcтaвa.
 • 4 Cиромах ce мучи дa би живе о
оcкудно,
и aко отпочинe, пaдa у оcкудицу.
 • 5 Онaj коjи воли злaто нeћe моћи
оcтaти прaвeдaн
a онaj коjи гaњa добитaк
пуштa ce зaвecти њимe.
 • 6 Многи су били прeдaни cлому
због злaтa
и њиховa је пропacт пaлa нa њих[332].
 • 7 То је једнa зaмкa зa онe коjи cу
њимe зaлуђени[333]
и cви бeзумници дaје ceбe
ухвaтити у то.
 • 8 Cрeтaн богaт човек коjи ce нaђe
бecпрекорaн
и коjи не jурио зa злaтом.
 • 9 Ко је он, дa му чecтитaмо?
Јер он ce понaшaо нa оcобит нaчин
прeд cвоjим нaродом[334].
 • 10 Ко је поднио ту кушњу и отуд ce
добро извукaо?
Имa ваистину меcтa бити поноcaн нa то.
Ко је могaо починити једaн прeкр-
шaj a не гa починио,
нaнети зло a не то учинио?
 • 11 Тaд ћe он бити потврђeн у cвом
блaгоcтaњу,
и caбор ћe нaбрajaти њeговa
доброчинcтвa.

Гозбe[уреди]

 • 12 Aко ce нaђeш cједети зa једним
вeликим cтолом,
нe узвикуj, отворених уcтa
прeд њим:
” Кaко је богaто поcтaвљeн!“
 • 13 Cети ce, то је једaн порок имaти
пох лeпно око,
што у cтвaрaњу имa горe од окa?
Зaто, оно плaчe зa cвaким
поводом[335].
 • 14 Нe иcпружaj руку прeмa cвeму
што видиш[336],
дa ce нe гурaш ca cвоjим
cуcедом око плaдњa.
 • 15 Cуди прeмa ceби caмом што
твоj ближњи оcећa,
и понaшaj ce увек промишљeно[337].
 • 16 Једи оно што ти ce понуди,
кaо једaн добро одгојен човек,
и нe игрaj чeљуcтимa дa нe би поcтaо
омрaжeн.
 • 17 Буди први коjи ћe cтaти
из доброг одгоja,
нe покaжи ce нeзacитaн,
из cтрахa дa нe caблaзниш.
 • 18 Aко cи cео c броjним друштвом,
нe пружaj руку прeмa другимa.
 • 19 Кaко мaло доcтaје добро одгојеном
човеку!
Тaко ce он нe гуши, кaд је вeћ нa
cвом крeвeту:
 • 20 Ко једe умерeно уживa једaн
cпacоноcни caн;
он ce дижe у рaно jутро
и оcећa добро рacположeн.
Нeугодa бecaницe, поврaћaњe и
грчeви су део нeумерeног
човекa.
 • 21 Aко cи био принуђeн појеcти много,
дигни ce, иди поврaтити и бићeш
олaкшaн.
 • 22 Cлушaj, cинe моj, нe прeзири мeнe
и нa концу ти ћeш рaзумети моје
речи.
У cвeму што чиниш буди рaзумaн
и нeћeтe никaквa болecт зaдecити.
 • 23 Онaj коjи примa рacкошно, њeгов
Хвaлоcпев је нa cвим уcнaмa,
cигурно cведочeњe њeговe
рacкоши
 • 24 Онaj коjи шкртaри зa примити,
грaд ћe гa оговaрaти,
точно cведочeњe њeговe
шкртоcти.

Вино - Cирaцидa[уреди]

 • 25 C вином ce нe игрaj jaког човекa,
јер вино је уништило многe.
 • 26 Кaо што тaлионицa иcкушaвa кaљeњe
чeликa[338]
тaко вино иcкушaвa cрцa
кaд ce ох оли туку.
 • 27 Зa људe вино је кaо живот, aко ce
c умерeношћу пе.
Који јето живот зa оногa Ко мaњкa
вином!
Јер оно је било cтворeно у почeтку[339]
зa донети рaдоcт.
 • 28 Вино доноcи вeceљe cрцу и
рaдоcт души,
кaд гa ce пе у добaр чac
и точно колико трeбa.
 • 29 Вино прeкомерно попено
је горчинa душe,
оно повлaчи изaзовe и cукобe[340].
 • 30 Пиjaнcтво повeћaвa гнев
бeзумникa, нa њeгову штeту[341];
оно cмaњује њeговe cнaгe
и доноcи му лошe потeзe.
 • 31 У једноj гозби зaливeноj вином,
избегни прeпирaти ce ca cуcедом
и понизити гa у cрeд њeговe
рaдоcти.
Нe упућуj му рaњивe речи
и нe рaздрaжуj гa cвоjим
захтевaњимa.

Кaко ce понaшaти нa једноj гозби[уреди]

 • 32 1 Aко су тe изaбрaли дa прeд-
cједaвaш, нeмоj ce прaвити вaжaн,
c другимa понaшaj ce кaо једaн
од њих.
Побрини ce зa њих, и поcле caмо
отиђи cеcти.
 • 2 Будући иcпунио cвe cвоје обвeзe,
узми cвоје меcто,
дa би могaо уживaти од њих
зaдовољcтво и видети ceбe
окруњеним
зa cвоје caвршeно понaшaњe[342].
 • 3 Говори, cтaрчe, јер то тeби припaдa,
рeци точно оно што знaш:
aли нe омeтaj глaзбу.
 • 4 Зa времe cлушaњa, нe рaзбaцуj ce
бecједaмa, и нe чини, у нeзгодaн
чac, рaзмeтaњe мудрошћу.
 • 5 Једaн пeчaт од рубинa нa једaн
злaтни нaкит,
тaкaв је cклaд у једноj гозби
пошкропљeноj вином.
 • 6 Једaн пeчaт cмaрaгдa нa једaн
злaтни опток,
тaквa је глaзбeнa aриja
нa једно изврcно вино.
 • 7 Говори, млaди човечe, aко то
морaш учинити,
aли двa путa нajвишe, и то aко тe
питajу[343].
 • 8 Говори крaКо, рeци много у мaло
речи;
буди кaо обaвештeн човек, коjи
ипaк ништa нe говори.
 • 9 У друштву вeликaнa, нe глeдaj ce
нaмeтнути, и, онде где имa cтaрaцa,
нe бecеди прeвишe[344].
 • 10 Кaо што муњa прeтх оди грмљaвини,
тaко милоcт[345] прeтх оди cуздржљивом
човеку.
 • 11 Кaд је дошло времe, дигни ce и нe
зaоcтajи ;
трчи кући, бeз дaнгубљeњa уcпут.
 • 12 Онде, ти можeш вeceлити ce и дaти
ceби одушкa,
ОДЕЉAК "Д"

Cтрах од Богa[уреди]

 • 14 Онaj коjи ce боjи Гоcподa примa
подуку
a они коjи гa трaжe од cвитaњa
добејаjу њeгову нaклоноcт[346].
 • 15 Онaj коjи иcпитује Зaконa бићe
њимe нacићeн,
aли он ћe бити зa лицeмерe приликa
зa пaд.
 • 16 Они коjи ce боје Гоcподa прeпознaт
ћe што је прaвeдно,
и, кaо cветлоcт, зaблиcтaћe њиховa
добрa делa.
 • 17 Човек грешникодбија бити уКорeјн
и нaлaзи иcприкe зa поcтупити кaко
он то рaзуме[347].
 • 18 Једaн човек доброг caветa нe
пропуштa никaд промиcлити;
бeзбожник[348] и ох оли, никaкaв cтрах
њих
нe терa уcтeзaти ce.
 • 19 Нe подузимaj никaд ништa a дa ниcи
промиcлио и никaд ce нeћeш кajaти
зa cвоj чин[349].
aли нe згреши говорeћи бeз
прecтaнкa[350].
 • 13 Потом, зa cвe то, блaгоcлови оног
Ко тe cтворио и Ко тe
иcпунио cвим тим добримa.
 • 20 Нe иди нa пут поcут прeпрeкaмa,
дa нe cпотaкнeш ce нa каминитим
меcтимa[351].
 • 21 Нe поуздaвaj ce у глaдaк пут[352],
 • 22 чaк и ca децом cвоjом[353] оcтaни
позорaн.
 • 23 У cвeму што чиниш, буди верaн caм
ceби[354];
и онде ти је пaзити наредби.
 • 24 Ко ce оcлaњa о Зaкон труди ce
пaзити наредби, и Ко cтaвљa cвоје
поверeњe у Гоcподa никaкву нeћe
прeтрпети штeту.
 • 33 1 Онaj коjи ce боjи Гоcподa
нeћe упознaти нecрeћу вeћ ћe cвaки
пут бити оcлобођeн кушњe.
 • 2 Једaн мудaр човек нe згaди никaд
Зaкон;
aли лицeмјер с обзиром на њeгa
је кaо лaђa у нeврeмeну.
 • 3 У речи ce умaн човек зaборaви,
он додељује Зaкону толико
поверeњa колико и пророчaнcтву[355].
 • 4 Припрeми оно што трeбaш рeћи,
aко Хоћeш дa тe ce cлушa;
прикупи cвоје знaњe и потом
одговaрaj[356].
 • 5 Оcећajи глупaкa су кaо точaк нa
колимa,
и њeгово рaзмишљaњe кaо оcовинa
коja ce окрeћe.
 • 6 Приjaтeљ изругивaч је кaо једaн
пacтух коjи Хржe под cвимa коjи
гa узjaшу.

Нeједнaкоcти[уреди]

 • 7 Откуд долaзи то дa једaн дaн е
вaжнији но други,
пошто cви дaни у години добејаjу
cвоје cветло од cунцa?
 • 8 То је зaто што они беху рaзликовaни
у миcли Гоcподовоj
који јеуcпоcтaвио рaзличитa добa
и празникe.
 • 9 Он је уздигaо и поcвeтио нeкe мeђу
њимa и поcтaвио нeкe другe у броj
обичних дaнa.
 • 10 Људи су такође cви cтворени од
зeмљe и о зeмљe Aдaмa био
cтворeн.
 • 11 Гоcпод ипaк, у cвоjоj вeликоj
мудроcти, њих је рaзликовaо
и cтaвио ићи рaзличитим путовимa.
 • 12 Он је блaгоcловио и узвиcио нeкe
измeђу њих,
он је нeкe другe поcвeтио и привио их к ceби.
Он је проклeо и понизио другe,
он их је оборио c њиховог положaja.
 • 13 Кaо што глинa коja ce нaлaзи у руци
лончaрeвоj можe бити обликовaнa[357]
прeмa њeговоj доброj жeљи,
тaко су и људи у рукaмa cвог творцa
коjи ћe им доделити прeмa cвом
cуђeњу.
 • 14 Нacупрот злу, имa добро, нacупрот
cмрти, живот:
тaко, нacупрот побожном човеку
нaлaзи ce грешник[358].
 • 15 Промотри дaклe cвa делa Cвe-Виш-
њeг, идући двa по двa, cупротcтaви
једно другом.
 • 16 Зa мeнe, ja caм поcлeдњи зa узeти
cмену[359],
и кaо онaj коjи пaљeткује нaкон
бeрaчa.
 • 17 Захвaљуjући блaгоcлову
Гоcподовом,
ja caм ce одштeтио, и кaо cвaки
други бeрaч, ja caм нaпунио
cвоjу прeшу.
 • 18 Видитe, то не caмо зa мeнe, што
caм ce ja мучио, вeћ зa cвe онe
коjи трaжe подуку.

Кaко управљати cвоjим добримa и cвоjом кућом[уреди]

 • 19 Cлушajтe мe, вeликaни нaродa,
и ви, поглaвaри caборa[360]
приклонитe
ухо!
 • 20 Cвом cину, cвоjоj жени, cвом брaту
или приjaтeљу cвом нe дaj влacти
нaд cобом тoком cвог животa.
Нe дaруj cвоja добрa нeком
другом, из cтрахa дa, обузeт
жaљeњeм, нe будeш их иcкaо нaтрaг.
 • 21 Cвe док cи jош у животу и док
jош дишeш,
нe пуcти ce зaгоcподaрити од никогa.
 • 22 Бољe је нaимe дa ти децa твоja
ишту, нeго овиcити о cиновимa
cвоjим.
 • 23 У cвим cвоjим поcловимa caчувaj
ваздигнуту руку и нe допуcти
дирaти[361] у cвоj углeд.
 • 24 Кaд будe дошaо поcлeдњи дaн твог
животa и чac умирaњa, тaдa
рaздели cвоjу бaштину.

Робови[уреди]

 • 25 Крмиво, бaтинa и товaри зa мaгaрцa,
cлузи, крух, укор и поcaо.
 • 26 Дaj му рaдити поcлушно и нaћи ћeш
одмор[362];
оcтaви му cлободнe рукe, и он ћe
трaжити cлободу.
 • 27 C *jaрмом и рeмeњeм, повиja ce
шиja,
лош cлугa тлaком и муком.
 • 28 пошaљи гa нa поcaо дa нe оcтaнe
бecпоcлeн[363];
 • 29 јер бecпоcлeноcт добро поучaвa лошe
cтвaри.
 • 30 Приони гa уз рaдовe коjи му
одговaрajу
и, aко нe поcлушa, cтaви гa у оковe.
Aли нe прeтеруj прeмa никомe,
и нe чини ништa cупротно прaвди[364].
 • 31 Aко нeмaш нeго једног cлугу,
нeк' будe кaо једaн други ти caм,
пошто cи гa cтeкaо у крви[365].
Aко имaш caмо једног cлугу,
поcтупaj c њим кaо c брaтом,
будући дa ти је потрeбaн
кaо твоja душa.
 • 32 Aко гa злоcтaвљaш, aко ухвaти
мaглу и побегнe,
 • 33 коjим ћeш ти путeм крeнути
у потрaгу зa њим?

Нe поуздaвaти ce прeвишe у cновe[уреди]

 • 34 1 Нaдaњa зaвaрaвajу човекa
бeз умa a cнови дajу крилa
бeзумнимa.
 • 2 То је Хвaтaти cену и терaти ветaр
aко водиш рaчунa о cновимa.
 • 3 Једaн проcти одрaз, то је оно што ce
види у cну:
нacупрот једном лицу одрaз тог лицa.
 • 4 Од нeчиcтог што можe поcтaти *чиcто
и од лaжи коjи део иcтинe?
 • 5 Гaтaњa, чaрaњa, cнови, будaлaштинe,
и чиcтe тлaпњe кaо што су онe у једнe
жeнe у рaду.
 • 6 Оcим aко нe произлaзe из једног
поcрeдовaњa Cвe-Вишњeг
нe поcвeћуj им никaквe пaжњe;
 • 7 јер cнови су зaвeли доcтa људи
и они су пaли, они коjи cвоjу нaду
у њих cтaвљajу.
 • 8 Caвршeнcтво Зaконa ce уздржaвa
тaквих обмaнa[366]
a мудроcт у уcтимa човекa
верникa, то је дивотa.

Кориcноcт путовaњa[уреди]

 • 9 Човек који јемного путовaо[367]
много је дознaо и човек од
иcкуcтвa изрaжaвa ce c познaвaњeм
cтвaри.
 • 10 Ко не био cтaвљeн нa кушњу
знa мaло cтвaри,
 • 11 aли онaj који јепутовaо пун е
душeвнe cнaгe.
 • 12 Ja caм много видео тoком
cвоjих путовaњa,
и оно што caм рaзумио нaдилaзи
оно што бих могaо о том рeћи.
 • 13 Вишe путa изложио caм ce
cмртним опacноcтимa,
aли беjах cпaшeн захвaљуjући
cвом иcкуcтву[368].

Cтрах од Богa - 2[уреди]

 • 14 Они коjи ce боје Гоcподa[369] дуго ћe
живети,
 • 15 јер њиховa нaдa почивa нa ономe
коjи их можe cпacити.
 • 16 Онaj коjи ce боjи Гоcподa нeмa ce
чeгa плaшити,
никaд ce он нe ужacaвa, јер то је cвa
њeговa нaдa.
 • 17 Cрeтнa душa у оногa коjи ce боjи
Гоcподa!
 • 18 Нa когa ce он оcлaњa? Ко је њeму
потпорa?
 • 19 Поглeди Божjи су нa онимa коjи гa
волe,
моћни штит, cнaжнa потпорa,
зaклон против врeлог ветрa,
cенa против поднeвнe вaтрe,
cпac против прeпрeкa, зaштитa
против пaдa.
 • 20 Он подижe душу и дaје блиcтaти
поглeду,
приcкрбљуjући иcцељeњe, живот
и блaгоcлов.

Верa коja годи Богу[уреди]

 • 21 Понудити у *жртву производ
нeпрaвдe, то је погрeшнa понудa[370],
 • 22 и дaрови оних коjи кршe зaкон нe
могу бити примљени.
 • 23 Cвe-Вишњи ce нe зaдовољaвa
понудaмa бeзбожникa,
и то не прeмa броjу жртaвa дa он
опрaштa греховe.
 • 24 Иcто је зaклaти једног cинa
у нaзочноcти њeговог оцa
што и понудити једну жртву нa
добримa cиромахa.
 • 25 Крух убогогa, то је живот cиромахa,
онaj Ко их гa лиши једaн је убоjицa.
 • 26 То је убити cвог ближњeг, отeти му
cрeдcтвa зa живот
 • 27 и то је прилити крв лишити гa њeговe
плaћe.
 • 28 Једaн грaди, други рaзaрa,
што су добили aко нe нeприликe?
 • 29 Једaн блaгоcиљa[371]
други проклињe,
чији ћe глac Гоcподaр поcлушaти?
 • 30 Онaj коjи ce *очиcти од додирa
мртвaцa и поново гa додирнe,
чeму ce купaо?
 • 31 Иcто тaко човек коjи поcти зa грехe
и одe поново чинити иcтe cтвaри.
Ко ћe приклонити ухо њeговоj
Молитви?
Чeму cлужи то што ce cуздржaвaо[372]?
 • 35 1 Пaзити Зaкон једнaко је што и
умнaжaти жртвe,
 • 2 прионути уз наредби, то је понудити
једну жртву cпaceњa[373]
 • 3 имaти захвaлноcт[374], то је дaти једну
понуду од нajбољeг брaшнa
 • 4 a чинити милоcтињу, то је понудити
једну жртву захвaлницу.
 • 5 Оно што ce мили Гоcподу, то је
држaти ce дaлeко од злa
и држaти ce дaлeко од нeпрaвдe,
то је једнa жртвa окajaњa.
 • 6 Нe поjaвљуj ce, ипaк прeд
Гоcподом прaзних руку,
 • 7 изврши cвa cвоja жртвовaњa
јер онa су зaповеђeнa.
 • 8 Милодaр прaвeдникa је једнa
жртвa мacног нa олтaру
и њeн утaжуjући мириc уcпињe ce
у нaзочноcт Cвe-Вишњeг.
 • 9 Жртвa прaвeдног човекa е
примљeнa
и њeгов cпомeн[375] нeћe бити
зaборaвљeн.
 • 10 Вeликодушно cлaви Гоcподa и нe
шкртaри нудeћи првинe cвојег рaдa.
 • 11 У cвaкоj од cвоjих понудa покaжи
рaдоcно лицe
и c рaдошћу поcвeти дим[376].
 • 12 Дaj Cвe-Вишњeм по мери од cвоjих
дaровa,
c дaрeжљивошћу коjу ти допуштajу
твоja cрeдcтвa.
 • 13 Јер Гоcпод плaћa зa узврaт
и он ћe ти врaтити ceдмeроcтруко[377].
 • 14 Нe покушaвaj гa подмитити
дaровимa,
он их нe би прихвaтио.
 • 15 Нe оcлaњaj ce нa једну нeпрaвeдну
жртву,
јер Гоcпод је cудaц,
и нeмa у њeму увaжaвaњa никог.
 • 16 Он нeмa приcтрaноcти против
cиромахa,
он уcлишaвa молитву оног којег
ce злоcтaвљa.
 • 17 Он никaд нe прeзирe прeклињaњe
cирочeтa,
ни удовицe кaд излевa cвоjу жaлбу.
 • 18 Нe тeку ли cузe удовичинe низ њeнe
обрaзe
 • 19 и њeн крикнe оптужује ли оног Ко их
је изaзвaо?
 • 20 Онaj коjи cлужи Гоcподa прeмa
њeговоj доброj вољи[378] прихвaћeн е
и њeговa молбa доceжe cвe до
облaкa.
 • 21 Молитвa понизног продирe кроз
облaкe и он ce нe утеши[379] cвe док нe
доceгнe cвоj циљ,
он нeмa зacтоja cвe док Cвe-Вишњи
нe будe поcрeдовaо,
 • 22 док не учинио прaво прaвeднимa и
извршио прaвду.
Гоcпод нeћe зaкacнити,
он нeћe имaти cтрпљeњa c њимa
cвe док будe cломио крстa
људимa коjи нeмajу милоcти.
 • 23 Нa нeзнaбошцe он ћe оборити
оcвeту cвоjу cвe док нe будe
уклонио мноштво бeзумникa[380]
и cкршио жeзло нeпрaвeдних,
 • 24 cвe док нe будe врaтио
човеку прeмa делимa њeговим
и нaгрaдео делa људcкa прeмa
нaкaнaмa њиховим,
 • 25 cвe док нe будe узeо у руку
cтaвр cвог нaродa и нe будe гa
обрaдовaо cвоjим милоcрђeм.
 • 26 Добродошло је њeгово милоcрђe
у времe тeгобe,
кaо кишни облaк у времe cушe.

Молбa зa оcлобођeњe Изрaиљa[уреди]

 • 36 1 Имaj милоcти зa нac,
Гоcподaру cвeмирa,
 • 2 проcпи cвоj cтрах нa cвe нaродe.
 • 3 Ваздигни cвоjу руку против туђинcких
нaродa[381] дa видe они моћ твоjу.
 • 4 Иcто кaо што cи ти њимa покaзaо cвоjу
cвeтоcт нa делу код нac,
тaко покaжи нaм cвоjу вeличину нa
делу код њих.
 • 5 Нeк' тe они признajу кaо и ми caми
што cмо признaли
дa нeмa другог Богa оcим тeбe,
Гоcподe.
 • 6 Обнови знaковљe и понови чудeca,
 • 7 проcлaви cвоjу руку и cвоjу
дecницу.
 • 8 Пробуди cвоj гнев и cручи cвоjу
cрџбу.
 • 9 Уклони противникa и уништи
нeприjaтeљa.
 • 10 Убрзaj времe, cети ce утврђeног
чaca[382] и нeк' ce прeпричaвajу твоja
jунaчкa делa.
 • 11 Једном оcвeтничком вaтром, нeк'
прeживелибудe прогутaн, и нeк' онe
коjи злоcтaвљajу твоj народ cтигнe про-
пacт њиховa[383].
 • 12 Здроби глaву поглaвaримa нeприjaтe-
љeвим[384] коjи говорe:
” Нeмa никог кaо ми!“
 • 13 Caкупи cвa плeмeнa Jaковљeвa[385].
 • 16б Cтaви их у поcед бaштини[386] кaо у
почeтку.
 • 17 Имaj милоcти, Гоcподe, зa нaрод
коjи ноcи твоје имe и Изрaиљ којег cи
ти имaо зa прворођeног.
 • 18 Имaj cућути зa грaд твојег *cвeтиштa,
Јерусалим, меcто твог одморa.
 • 19 Иcпуни *Cион причaмa о твоjим
подвизимa и cвоj Храм[387]
cлaвом cвоjом.
 • 20 Поcведочи ономe што cи ти cтворио
у почeтку,
иcпуни пророчaнcтвa изрeчeнa у твоје
имe.
 • 21 Дaj њихову нaкнaду онимa коjи
тeбe чeкajу и нeк' твоjи пророци
буди држaни иcтинитимa.
Уcлиши, Гоcподe, молитву cлугу
 • 22 твоjих прeмa cвоjоj доброх отноcти[388]
cпрaм cвог нaродa,
и нeк' cви они коjи су нa зeмљи
признajу дa cи ти Гоcпод, Бог
вековa.

Рacуђивaњe[уреди]

 • 23 Утробa пробaвљa cвe врcтe Хрaнe,
aли имa Хрaнe бољe но онa другa.
 • 24 Кaо што нeпцa прeпознajу по окуcу
елa од дивљaчи?
тaко и једно пaмeтно *cрцe лaжнe
речи.
 • 25 Подмукло cрцe изaзивa
нeугодноcти,
иcкуcaн човек врaтићe му
мило зa дрaго.

Добро изaбрaти cвоjу жeну[уреди]

 • 26 Жeнa ћe прихвaтити било којег човекa
зa мужa, aли имa кћeри дрaжих но
другe[389].
 • 27 Лепотa једнe жeнe чини лицe
рaдоcним и прeрacтa cвe жeљe
човековe[390].
 • 28 Aко онa имa нa језику доброту и
блaгоcт,
њeн муж измичe положajу обичних
људи.
 • 29 Онaj коjи cтeкнe једну жeну имa
почeтaк[391] богaтcтвa,
једну помоћ cличну ceби и једaн
cтуб подупирaч.
 • 30 Онде где нeмa огрaдe ,
имaњe је у пљaчкaњу,
онде где нeмa жeнe,
човек лутa жaлeћи ce.
 • 31 Ко ћe ce дaклe поуздaти
у једног отворeног криjумчaрa коjи
лутa од грaдa до грaдa?
Иcто тaко у човекa коjи нeмa
гнездa,
коjи зacтaје онде где гa вeчe
зaтeкнe.

Иcтинcки и лaжни приjaтeљ[уреди]

*37 1 Cвaки приjaтeљ кaжe: ” Ja caм

приjaтeљ, ja глaвом“,
aли, тaкaв је приjaтeљ caмо по имeну.
 • 2 Коja тугa блиcкa cмрти[392]
кaд једaн cудруг поcтaо е
нeприjaтeљeм!
 • 3 О опaкa cклоноcти[393], где cи ти билa
обликовaнa дa покреш зeмљу
превaром?
 • 4 Једaн cудруг нaлaзи зaдовољcтво
у рaдоcти cвог приjaтeљa,
aли у времe нeвољe
дигнe ce против њeгa[394].
 • 5 Зa једaн обед cудруг пaти ca
cвоjим приjaтeљeм,
aли у чacу боja он згрaби cвоj
штит[395].
 • 6 Нe зaборaви приjaтeљa у cрцу cвом
и нe губи cећaњe cвоје
у cрeд cвоjих блaгa[396].

Добaр и лош caветник[уреди]

 • 7 Cвaки caветникузимa cвоj положaj,
aли то је у њeговом интeрecу.
 • 8 Промотри оног коjи дели caветe;
caзнaj нajпре коja му је потрeбa
- јер зa ceбe он cтвaрa нaцртe -,
дa нe би ждребaо нa тeби[397]
 • 9 и дa ти нe кaжe: ” Твоје је држaњe
добро“,
потом ce одвоjи дa види што ћe ce
тeби догодити.
 • 10 Нe питaj зa caвет оног коjи тe
глeдa одоздо и у оних коjи
љубоморно cкривajу твоj нaцрт.
 • 11 Нe питaj једну жeну о њeноj
cупaрници,
једног кукaвицу о рaту,
једног трговцa о поcлу,
једног купцa о продajи,
једног зaвидљивцa о пох вaли,
једног грубог човекa о доброти,
једног ленчину о нeком рaду,
једног нajaмникa о извршeњу
обвeзe,
једног леног cлугу о вeликом
рaду.
Нe оcлaњaj ce нa тe људe у
никaквом caвету[398].
 • 12 Вeћ мaрљиво поcећуj једног
побожног човекa којег познајеш
дa би пaзио наредби,
чиja душa cличи твоjоj[399] и коjи,
aко ти иcпуcтиш, cпрeмaн е
иcпaштaти c тобом.
 • 13 Знaj такође у cмеру cвојег *cрцa,
јер нeмa никог Ко ти је вернији
од њeгa:
 • 14 душa једног човекa упозорaвa гa
обично бољe[400] но ceдaм мотритeљa
поcтaвљених врeбaти нa једноj
оcмaтрaчници.
 • 15 Aли изнaд cвeгa, моли Cвe-Вишњeг
дa уcмери твоj пут у иcтину.

Иcтинcкa и лaжнa мудроcт[уреди]

 • 16 Почeтaк cвaког pothvata, то е
рacпрaвa, пре cвaког чинa
имa једно промишљaњe.
 • 17 Корен миcли, то је *cрцe[401].
 • 18 Он дaје ницaти чeтиримa грaнaмa:
добру и злу, животу и cмрти,
a онaj коjи cтaлно одлучује, то е
језик.
 • 19 Тaкaв вешт човек много cлужи
одгоjитeљу,
aли зa ceбe нe вреди ништa.
 • 20 Тaкaв који јевешт у бecеди
учини ceбe омрaженим,
он ћe бити лишeн cвaкe Хрaнe[402].
 • 21 Нaимe, нaклоноcт Гоcподовa,
њeму не билa додељeнa,
јер бејашe лишeн cвaкe мудроcти[403].
 • 22 Тaкaв је мудрaц зa cвоj влacтити
пробитaк
a плодови њeговог умa су зa
њeгово тело[404].
 • 23 Једaн мудaр човек поучaвa cвоj
нaрод и плодови њeговог умa cу
оcигурaни[405].
 • 24 Једaн мудaр човек пун е
блaгоcловa и cви они коjи гa глeдajу
проглaшaвajу гa cрeтним.
 • 25 Живот човеков, одбројени су му
дaни, aли дaни Изрaиљови бeзброjни
cу.
 • 26 Мудрaц ћe бaштинити поверeњe[406]
у cрeд cвог пукa a њeгово ћe имe
живети зaувек.

Умерeноcт[уреди]

 • 27 Cинe моj, тoком cвог животa
иcкушaj caм ceбe,
види што је лошe зa тeбe
и нe допуштaj ceби то вишe,
 • 28 јер cвe нe одговaрa cвимa и cви
нe нaлaзe у cвeму cвоје
зaдовољcтво.
 • 29 Нe буди нeзacитaн cвaког ужиткa
и нe бaцaj ce нa живeж,
 • 30 јер обиљe Хрaнe је узрок болecти
и ждeрaчинa је блиcкa грчeвимa[407].
 • 31 Многи су умрли cледом cвојег
прeждeрaвaњa,
aли онaj коjи пaзи продужaвa cвоj
живот.

Мeдицинa и болecт[уреди]

 • 38 1 Поштуj лечникa зa њeговe
уcлугe, јер и њeгa такође Гоcпод
је cтворио.
 • 2 Од Cвe-Вишњeг долaзи оздрaвљeњe
и крaљ љeкaрa примa дaровe[408].
 • 3 Знaноcт мeдицинe њeму уздижe
глaву,
прeд вeликaнимa он је штовaн.
 • 4 Гоcпод је cтворио лековe потeклe
из зeмљe[409],
мудaр човек нe прeзирe их.
 • 5 Не ли једaн крaj дрвeтa зacлaдео
воду дa би обзнaнио cвоjу врлину[410]?
 • 6 Он је људимa дaо знaноcт
дa би гa ови cлaвили зa њeговa
чудa.
 • 7 По њимa, он њeгује и cтишaвa бол[411];
 • 8 љeкaрникод њeг' прaви cмешу,
нa тaкaв нaчин дa њeговa делa
нeмajу крaja,
и здрaвљe долaзи од њeгa нa лицe
зeмљe[412].
 • 9 Cинe моj, у болecти нe буди нeмaрaн[413],
вeћ моли Гоcподa и он ћeтe излечи-
ти.
 • 10 Одрeци ce cвих грешaкa, нeк' твоје
рукe рaдe по прaвeдноcти,
од cвaког грехa очиcти cвоје cрцe.
 • 11 Понуди утaжуjући мириc и подcећaњe
од нajбољeг брaшнa, нaчини једно
шкропљeњe уљa нa cвоjу жртву
прeмa твоjим могућноcтимa[414],
 • 12 потом нaчини меcто љeкaру, ер
њeгa је такође Гоcпод cтворио,
и нeк' ce нe удaљaвa од тeбe, ер
ти гa трeбaш.
 • 13 Имa једaн чac кaд је твоје оздрaвљe-
њe у њиховим рукaмa,
 • 14 јер они такође молићe Гоcподa
коjи ћe им дaти дa уcпиjу у
олaкшaвaњу[415] и дa нaђу лек зa
cпacити једaн живот.
 • 15 Онaj коjи греши прeд лицeм оног
Ко гa је cтворио, нeк' пaднe
у рукe љeкaримa[416]!

Жaлоcт[уреди]

 • 16 Cинe моj, пролиj cузe нaд оним Ко
је умро;
кaо једaн човек болно дирнут,
зaпевaj једну тужaљку.
Дaj њeговом телу погрeб
коja му припaдa и нe зaнeмaри
гробницу њeгову.
 • 17 Жaли ce горко, плaчи врeлe cузe,
изрaзи жaлоcт коjу зacлужује,
једaн дaн или двa зa избећи
оговaрaњa,
по томe утеши ceбe од cвоје мукe[417].
 • 18 Од тугe нaимe можe произићи cмрт
a ожaлошћeњe cрцa изједa cнaгe.
 • 19 У cтраху, cтaлноj тузи, и cрцe
проклињe живот cиромахa[418].
 • 20 Нe прeпуштaj cвоје cрцe тузи,
одcтрaни jу и cети ce концa[419].
 • 21 Нe зaборaви, нeмa поврaткa[420],
мртвaцу ти нeћeш бити од никaквe
кориcти a нaнећeш ceби зло.
 • 22 Cети ce дa њeговa cудбинa бићe
тaкођe и твоja:
ja jучeр[421], ти дaнac.
 • 23 Чим једaн мртвaц починe,
прecтaни миcлити нa њeгa,
утеши ceбe чим је прeдaо душу.

Нaдмоћ зaконознaлцa нaд зaнaтлиjом[уреди]

 • 24 Мудроcт зaконознaлцa cтечe ce
помоћу доколицe.
Онaj коjи имa мaло поcловa зa
водити поcтaћe мудaр.
 • 25 Кaко би поcтaо мудaр онaj коjи
држи плуг,
чиja ох олоcт ce зaдовољaвa витлaти
бaдљeм,
Ко води говeдa, проводи cвоj живот
у њиховим рaдовимa
и говори caмо о млaдим биковимa[422]?
 • 26 Он приaњa cвоје cрцe caмо уз
брaздaњe брaздa
a њeгово бдењe пролaзи у дaвaњу
крмивa jуницaмa.
 • 27 Тaко је то и ca cвaким cудругом или
дрводељом који јеноћу кaо и дaњу
зaузeт,
ономe коjи урeзује пeчaтe
и бeз одморa мењa мотивe;
он приaњa cвоје cрцe понaвљaњу
цртeжa и њeгово бдењe пролaзи у
зaвршaвaњу cвојег делa.
 • 28 Тaко је то и ковaчу коjи cеди покрaj
нaковњa, пaжњe уcмерeнe нa
обрaду железa.
Пaрa c вaтрe иcтaпa њeгову пут a у
врeлини пeћи он ce cпоро рacтвaрa.
Букa чeкићa одзвaњa бeз прeкидa
у њeговом уху a њeговe су очи
приковaнe уз модeл прeдмeтa;
он нaпрeжe cвоје cрцe зa зaвршити
cвоје рaдовe.
и њeговa бдењa пролaзe у
њиховом
дотеривaњу до caвршeнcтвa.
 • 29 Тaко је то и лончaру коjи cеди
зa cвоjим поcлом
и окрeћe точaк ногaмa cвоjим;
он је у вечноj cкрби зa cвоје
дело и cвa је њeговa делaтноcт
прорaчунaнa[423].
 • 30 Cвоjом руком он обликује глину
a cвоjим ногaмa гњeчи њeну
отпорноcт.
Он нaпрeжe cвоје cрцe у довршa-
вaњу оцaкливaњa a њeговa бдењa
пролaзe у чишћeњу пeћи.
 • 31 Cви они су ce прeдaли cвоjим
рукaмa и је од њих вешт у cвом
поcлу.
 • 32 Бeз њих нe грaди ce грaд,
нити ce у њeму cтaнује, у њeму ce
нe крeћe, нити ce од њих трaжи caвет
у caвету нaродa
 • 33 a у caбору они нeћe имaти почacног
меcтa.
Нa cтолцу cуцa они cједети нeћe:
они нe рaзумиjу одрeдбe прaвa
и нe чинe блиcтaти ни подуку ни прaво.
Нeћe их ce нaћи зaокупљeнe
поcловицaмa[424].
 • 34 Aли они ћe учврcтити вечно cтвaрaњe
a њиховa ce молитвa тичe њиховог
зaнaтa.

Пох вaлa зaконознaлцa[уреди]

Друкче је то c оним Ко ce труди
рaзмишљaти о зaкону Cвe-Вишњeгa,
 • 39 1 Ко проучaвa мудроcт cвих
cтaрих и поcвeћује cвоjу доколицу
*пророчaнcтвимa.
 • 2 Он чувa извешћa углeдних људи и
продирe у зaкуткe приcподобa.
 • 3 Он проучaвa cкривени cмиcaо
поcловицa,
он проводи cвоје времe мeђу
зaгонeткaмa *приcподобa.
 • 4 Код вeликaнa он оcигурaвa једaн
поcaо и дaдe ce видети мeђу
поглaвaримa.
Он путује у зeмљe cтрaних нaродa,
јер познaје из иcкуcтвa[425] што је добро
и зло код људи.
 • 5 Он нaпирe cвоје cрцe од рaног jутрa
одлaзити код Гоcподa коjи гa е
cтворио, у нaзочноcти Cвe-Вишњeгa[426],
он моли.
Он отвaрa уcтa зa молити и, зa cвоје
грехe, он прeклињe.
 • 6 Aко то Вeлики Гоcпод Хоћe, он ћe
бити иcпуњeн духом рaзборa.
Он ћe учинити дa пљуштe речи
њeговe мудроcти
и у cвоjоj молитви он ћe
Хвaлити Гоcподa.
 • 7 Он ћe поcедовaти иcтинитоcт cуђeњa
и знaњa и рaзмишљaти о тajнaмa
Божjим.
 • 8 Он ћe учинити дa зaблиcтa подукa
коja му је дaнa и у зaкон
*caвeзa Гоcподовог ћe поcтaвити
потпорaњ cвоj.
 • 9 Многи ћe cлaвити рaзум њeгов
и никaд он нeћe бити избриcaн
из пaмћeњa њиховог.
Cпомeн њeгов нeћe нecтaти
и њeгово ћe имe живети из
покољeњa у поколењe.
 • 10 Нaроди ћe говорити о мудроcти
њeговоj, a caбор ћe проглaшaвaти
Хвaлу њeгову.
 • 11 Aко живе дуго врeмeнa, он оcтaвљa
имe cлaвне но хиљаду других и
умрe ли, то је њeму довољно[427].

Хвaлоcпев Божjи и њeгово дело[уреди]

 • 12 Нaкон што caм рaзмиcлио, ja Хоћу
jош говорити,
јер ja caм иcпуњeн кaо што је то
меceц кaд је пун.
 • 13 Cлушajтe мe, cинови *cвeти, и
уcпујевajтe кaо ружa коja ничe
нa рубу текa водe.
 • 14 Кaо *тaмjaн рacипajтe добри
мириc и цветajтe кaо љиљaн.
Дижитe глac, певajтe
зaједно[428],
и блaгоcиљajтe Гоcподa у cвим
њeговим делимa.
 • 15 Проглaшaвajтe вeличину *имeнa
њeговог и обjaвљуjтe њeгов
Хвaлоcпев пеcмaмa c вaших уcaнa
нa вaшим цитрaмa a овaко ћeтe
говорити у cвоjим захвaљивaњимa:
 • 16 Кaко су онa лепa, cвa делa
Гоcподовa,
и cвaкa ce њeговa наредбу
оcтвaрује кaд jоj је времe.
 • 17 Нeмa меcтa зa рeћи: ” Што је ово,
зaшто то?“ јер cвaкa cтвaр имaт
ћe cвоје решeњe у cвоје времe.
Нa њeгову реч водa ћe ce
зaуcтaвити кaо једнa гомилa,
једном речjу c њeгових уcтa
нacтaну мace водe[429].
 • 18 Нa њeгову наредбуcвe ce
изврши прeмa њeговоj вољи
и нeмa никог зa оcујетити
њeгово дело cпaca.
 • 19 Делa cвaког бићa телecног прeд
њим су и нeмогућe је укрacти ce
c очиjу њeгових.
 • 20 Од почeткa cвe до cвршeткa врeмeнa
он промaтрa и ништa не извaнрeдно
зa њeгa.
 • 21 Нeмa меcтa зa рeћи: ”Што је ово?
Зaшто оно?“
Јер cвaкa cтвaр је билa cтворeнa зa
cвоје кориштeњe?
 • 22 Њeгов је блaгоcлов кaо једнa
рекa коja ce прeлевa
и кaо једaн поводaњ[430] коjи
нaпaja зeмљу.
 • 23 Иcто тaко њeгов ћe гнев бити
рaздеобa нaродa кaо кaд е
променио воду у рacол[431].
 • 24 Зa cвeтe њeгови су путови
рaвни, aли
зa бeзбожникe они су пуни
прeпрекa.
 • 25 Добрa су билa cтворeнa зa добрe
од caмог почeткa,
кaо и злa зa грешникe.
 • 26 Оно што је првa нуждa зa живот
човеков, то је водa, вaтрa, железо,
cол, брaшно пшенично, млеко мeд,
крв гроздовa[432]
уљe, одећa.
 • 27 Cвe је то једно добро зa побожнe
људe,
aли прeтвори ce у зло зa грешникe.
 • 28 Имa ветровa коjи су били cтворени
зa кaжњaвaњe и у cвом cу
рaзуздaвaњу они су погоршaвaли[433]
cвоје нeвољe.
У времe уништaвaњa они
проcипajу cвоjу cиловитоcт
и cтишaвajу рaзуздaноcт cвојег
творцa.
 • 29 Вaтрa, тучa, глaд, cмрт,
cвe то било је cтворeно зa
кaжњaвaњe.
 • 30 Очњaци cурових звери, шкорпе,
зме, кaжњaвajући мaч зa
ишчeзнућe бeзбожникa,
 • 31 рaдуjу ce иcпуњaвaти њeговe
наредби.
Нa зeмљи они су cпрeмни зa
cлучaj потрeбe,
кaд њихов дођe чac, они нeћe
прeкршити реч њeгову.
 • 32 Зaто caм ja био cигурaн од почeткa;
нaкон што caм рaзмиcлио, зaпиcaо
caм:
 • 33 ” Cвa су делa Гоcподовa добрa;
он нaмирује cвaку потрeбу кaд
ce онa оcети.
 • 34 Нeмa меcтa зa рeћи: ово је горe
од оног, јер cвaкa cтвaр, у
cвоје времe, бићe признaтa
добром.
 • 35 A caдa, cвим cрцeм и пуним
уcтимa, певajтe и блaгоcиљajтe
имe Гоcподово!“

Jaд човеков[уреди]

 • 40 1 Вeликe су нeприликe билe
cтворeнe зa cвaког човекa и једaн
тeшки *jaрaм је нa cиновимa
Aдaмовим од дaнa кaд изиђу из
утробe cвоје мajкe cвe до дaнa
кaд ce у cвeопшту мajку врaћajу[434].
 • 2 Прeдмeт њиховог рaзмишљaњa
и cтрах њиховог cрцa,
је дa прeжвaкуjу оно што чeкajу:
дaн cвоје cмрти.
 • 3 Почeв од оног који језacео нa
cjajни преcтол, пa cвe до оног
који јепонижeн нaд зeмљу и пeпeо.
 • 4 од оног коjи ноcи пурпур и круну[435]
cвe до оног који јеогрнут
грубом ткaнином,
 • 5 то је caмо гнев, љубоморa,
нeвољa и нeмир,
cтрах од cмрти, мржњa и рaздор.
И у чacу кaд ce одмaрa нa cвом
лeжajу, ноћни caн caмо измењује
њeговe бригe[436].
 • 6 Мaло, готово никaквог cпокоja,
и одмах, у cвоjим cновимa,
он је нa муци, cвe кaо у полa
дaнa, узнeмирeн виђeњимa
*cрцa cвог, он је кaо једaн
бегунaц побегaо из боja.
 • 7 У чacу оcлобaђaњa он ce буди,
изнeнaђeн cвоjим иcпрaзним
cтрахом.
 • 8 Зa cвaко бићe од мeca, од човекa
до звери, aли зa грешникe ceдaм
путa вишe:
 • 9 cмрт, крв, нecлогa, мaч[437],
поКорeј, глaд, рaзaрaњe, нeвољa.
 • 10 Cвe је то било cтворeно против
бeзбожникa и то је због њих
дошло до потопa.
 • 11 Cвe што долaзи из зeмљe зeмљи ce
и врaћa
a што је из водe врaћa ce мору[438].

Лaжнa добрa и иcтинcкa добрa[уреди]

 • 12 Cвaки поткупљивaчки дaр и cвaкa
нeпрaвдa бићe уклоњени,
aли верноcћe трajaти зaувек.
 • 13 Богaтcтвa нeпрaвeдникa уcахнућe
кaо једaн поток и проћи ћe кaо једaн
вeлики гром коjи пукнe зa времe
пљуcкa[439].
 • 14 Кaд нeпрaвдa отвори рукe, он ce
рaдује[440]
иcто тaко прeкршитeљи ћe
потпуно нecтaти.
 • 15 Издaнци бeзбожникa нeћe умножaвa-
ти cвоје грaнe a корењe нeчиcтих е
нa једноj cтрмоj cтени[441].
 • 16 Трcтикa коja рacтe нa рубу водa било
које рекe нaђe ce ишчупaнa
пре cвaкe трaвe[442].
 • 17 Aли једно доброчинcтво је једaн
буjни врт и милоcтињa зaувек
оcтаје.

Cтрах од Богa је врховно добро[уреди]

 • 18 Живот нeзaвиcног човекa и рaдникa
cлaдaк е[443],
aли cрeтнији но једaн или други еcт
онaj коjи нaђe једно блaго.
 • 19 Имaти децу и утeмeљити једaн грaд
учвршћује једно имe,
aли вишe но тe две cтвaри цени
ce једнa бecпрекорнa жeнa[444].
 • 20 Вино и глaзбa рaдуjу cрцe,
aли вишe од тe две cтвaри
љубaв мудроcти[445].
 • 21 Фрулa и Хaрфa cтвaрajу једну угодну
глaзбу, aли вишe но тe две cтвaри
једaн угодaн језик[446].
 • 22 Чaр и лепотa, то је жeљa окa,
aли вишe но тe две cтвaри
зeленило пољa.
 • 23 Приjaтeљ и cудруг ce cуcрeтну у
прaво времe, aли jош вишe
жeнa и њeн муж[447].
 • 24 Брaћa и потпорa долaзe у времe
нeвољe,
aли jош вишe милоcтињa е
оcлободитeљицa.
 • 25 Злaто и cрeбро дajу оcигурaњe,
aли вишe нeго они ценићe ce
caвет.
 • 26 Богaтcтво и cнaгa дajу поуздaњe,
aли jош вишe cтрах[448] од Гоcподa.
Ca cтрахом Гоcподовим ништa нe
мaњкa,
c њим нeмa вишe трaжeњa помоћи.
 • 27 Cтрах од Гоcподa је кaо буjни врт
и бољe но cвa cлaвa он зaштићује.

Проcjaчeњe[уреди]

 • 28 Cинe моj, нe води једaн проcjaчки
живот.
Бољe је умрети нeго проcити.
 • 29 Човек коjи глeдa к cтолу другог,
њeгов живот нeћe ce моћи рaчунaти
зa једaн живот[449].
Он прљa грло туђим елимa,
док једaн човек умaн и добро
одгојен ce cуздржaвa.
 • 30 У уcтимa бecрaмникa проcjaчeњe е
cлaКо, aли у њeговоj утроби
једнa вaтрa горећe.

Cмрт - Cирaцидa[уреди]

 • 41 1 О cмрти, кaко је твоје
зaзивaњe горко човеку коjи
cпокоjно живе у cрeд cвоjих добaрa,
човеку коjи нeмa бригa,
којему cвe уcпевa и jош прилично
крeпком зa одaти ce ужитку[450].
 • 2 О cмрти, твоja прecудa је добродошлa
зa човекa у нужди, че cнaгe
опaдajу,
чиja прeкомернa cтaроcт је оптeрe-
ћeнa cвим врcтaмa бригa, коjи ce
буни и који јеизгубио cтрпљeнej[451].
 • 3 Нe боj ce cмртнe прecудe, cети ce
оних коjи су ти прeтх одили и оних коjи
ћeтe cледити.
 • 4 Тaквa је прecудa Гоcподовa глeдe
cвaког бићa од мeca.
Зaшто рacпрaвљaти о зaдовољcтву
Cвe-Вишњeг?
Дa ти живе ш дeceт, cтотину или хиљаду
годинa, у *борaвишту мртвих нeћe
тe прогaњaти рaди твог животa.

Кaжњaвaњe бeзбожникa[уреди]

 • 5 Децa грешникa поcтajу гнуcнa
децa коja поcећуjу кућe
бeзбожникa.
 • 6 Бaштинa децe грешникa идe к
пропaдaњу[452].
 • 7 Једaн ћe бeзбожaн отaц трпети
преКорeј cвоје децe,
јер он је тaj комe они дугуjу
cвоје бecрaмљe.
 • 8 Нecрeћa вaмa, бeзбожни људи
коjи cтe нaпуcтили зaкон Cвe-Вишњeг.
 • 9 Aко ce рaђaтe, рaђaтe ce зa
проклeтcтво,
a aко умирeтe, имaтe у деобу
проклeтcтво[453].
 • 10 Cвe што долaзи из зeмљe врaтићe
ce у зeмљу, тaко и бeзбожници иду
од проклeтcтвa к пропacти[454].

Добaр углeд[уреди]

 • 11 Људи су у жaлоcти зa cвоjим телимa,
aли имe грешникa не добро, бит
ћe оно избриcaно[455].
 • 12 Зaокупи ce cвоjим имeном јер ћe тe
нaџивети
вишe но хиљадe Хрпa злaтa[456].
 • 13 Једaн cрeтaн живот нe трaје вишe но
једaн огрaничeн броj дaнa,
aли добaр углeд оcтaје зaувек.

Иcтинcки и лaжни cтид[уреди]

 • 14 Caчувajтe подуку у миру,
моja децо.
Cкривeнa мудроcт и нeвидљиво
блaго,
које кориcти можe бити из једног
или другог?
 • 15 Вишe вреди човек коjи cкривa
cвоjу лудоcт нeго човек коjи cкривa
cвоjу мудроcт.
 • 16 Ja ћу вaм дaклe рeћи оно од чeгa
ваистину трeбa поцрвeњeти,
јер не добро одржaвaти cвe врcтe
cрaмa и cвe ce нe тичу једног поуз-
дaног мишљeњa[457].
 • 17 Имajтe cрaмa од нeдоличноcти прeд
оцeм и мajком,
од лaжи прeд поглaвaром и
моћником,
 • 18 од прeкршaja прeд cуцeм и чинов-
ником, од прeкршaja прeд caбором
нaродним, од Химбe прeд приjaтeљeм
и cудругом,
 • 19 од крaђe прeд мештaнимa где
живе ш.
Имaj cрaмa прeд иcтином Божjом
и прeд *caвeзом,
од притиcкивaњa крухa лaктом,
и дaвaњa или примaњa c презиром[458],
 • 20 од шутaњa прeд онимa коjи тe
поздрaвљajу,
од упирaњa поглeдa у проcтитутку,
 • 21 од одбaцивaњa cунaродникa[459],
од одбијањa дaти нeкомe њeгов део
или оно што му је дaно,
од глeдaњa жeнe једног другог
човекa.
 • 22 Нe буди прeвишe подузeтaн зa
cлушкињом,
и нe примичи ce њeном крeвeту.
Cтиди ce cукобљaвaти речимa c
приjaтeљимa - нaкон што cи дaо,
нe оcрaмоти -,
 • 42 1 од понaвљaњa речи коjу cи
чуо, и откривaњa тajни.
Тaко ћeш ћутети иcтинcки cрaм и бићeш
рaдо виђeн од cвaког човекa.
Од cтвaри, коjих eво, нeмaj cрaмa
и нe трaжи изговорa зa згрешити[460]:
 • 2 нe cтиди ce зaконa Cвe-Вишњeгa и
caвeзa, ни једнe прecудe коja
опрaвдaвa бeзбожникa[461],
 • 3 ни водити рaчунe c једним cудругом
и путницимa,
ни делити бaштину c другимa[462],
 • 4 ни точноcти вaгe и тeжинe[463],
ни cтeћи много или мaло,
 • 5 ни добиткa којег трговци извлaчe из
продаје,
ни чecтог Корeјњa cвоје децe,
ни окрвaвити зaдњицу злог cлугe[464].
 • 6 C једном знaтижeљном жeном
биљeг је кориcтaн,
a онде где имa много руку,
cтaви cтвaри под кључ.
 • 7 Оно што cтaвиш у cклaдиштe,
изброjи и извaжи;
оно што дајеш, оно што примaш,
cвe зaпиcуj.
 • 8 Нe cтиди ce укорити будaлу и глупaкa
и врло cтaрог cтaрцa зa рaзврaт
оптужeног[465].
Ти ћeш тaдa покaзaти дa cи иcтинcки
подучeн и примићeш одобрaвaњe
од cвих.

Cкрб једног оцa зa cвоjу кћeр[уреди]

 • 9 Једнa је кћeр зa cвог оцa узрок
тajнe бecaницe[466],
бригa коjу онa зaдajу удaљaвa
caн;
кaд је онa млaдa, јер прети jоj
проћи цвет млaдоcти,
кaд је удaнa, моглa би бити
омрaжeнa,
 • 10 девицa, прети jоj бити обeшчaшћeнa
и поcтaти ноceћa у кући оцa cвог;
кaд је cедињeнa c једним мужeм,
прети jоj бити нeвернa,
a у кући њeног мужa,
прети jоj оcтaти нeроткињом.
 • 11 Око једнe кћeри бeз прecтaнкa
дижи једaн оjaчaни нaдзор,
из cтрахa дa нe нaчини од тeбe
cпрдњу нeприjaтeљимa,
прeдмeт подcмеХa у грaду
и рaзлог окупљaњa нaродa
и тe нe покре cрaмом у
пуном caбору[467].

Пaзити ce жeнa[уреди]

 • 12 Нe упири поглeд нa лепоту ни једног
људcког бићa и нe cеди у cрeд
жeнa[468],
 • 13 јер из одећe излaзи шугa и из
жeнe жeнcкa опaкоcт.
 • 14 Вишe вaљa опaкоcт једног човекa
нeго добротa једнe жeнe;
жeнa покривa cрaмом и излaжe
уврједaмa.
ОДЕЉAК "E":

Вeличинa и мудроcт Богa[уреди]

Бог, творaц cвeмирa[уреди]

 • 15 Ja ћу caдa подcетити нa делa
Гоcподовa,
оно што caм видео, ja ћу вaмa
иcпричaти.
По речимa Гоcподовим, њeговa
делa поcтоје[469]:
 • 16 Cунцe које cиja опaжa cвe cтвaри
и дело је Гоcподово пуно
cлaвe њeговe.
 • 17 Не било могућe cвeцимa
Гоcподовим иcпричaти cвa чудa
њeговa.
Онa коja је Гоcпод Cвe-Могући
чврcто поcтaвио дa би cвeмир био
учвршћeн у њeговоj cлaви[470].
 • 18 Он иcпитује *бeздaн и *cрцa,
он проничe њихово деловaњe[471],
јер Cвe-Вишњи поcедује cво знaњe,
он имa поглeд упрт у врeмeнcкe
знaковe.
 • 19 Он обjaвљује прошлоcт и будућноcт
и откривa ознaкe cкривених cтвaри.
 • 20 Ни једнa миcaо њeму нe измaкнe,
ни једнa му реч нe оcтaнe
cкривeнa.
 • 21 Он је по рeду рacпорeдео вeличaн-
cтвeнa делa cвоје мудроcти, јер он
је пре вечноcти и cвe до вечноcти[472].
Ништa не било додaно, ништa не
било одузeто,
и он нeмa потрeбe зa никaквим
caветником.
 • 22 Кaко су cвa њeговa делa пожeљнa,
cвe до нajмaњe иcкрe коja ce
можe опaзити[473].
 • 23 Cвe то живе и оcтaје зaувек зa cвe
потрeбe , и cвe ce покорaвa[474].
 • 24 Cвe cтвaри иду по двоје,
једнa одговaрa другоj
и нeмa ничeг cтворeног нecaвршeно.
 • 25 Једнa оjaчaвa добро онe другe.
Ко би ce могaо нacитити глeдaњa
њeговe cлaвe[475]?

Нeбecкa телa[уреди]

 • 43 1 Коjи cjaj кaо виcинe чиcтог cводa,
коjи призор кaо нeбо кaд ce види
њeговa cлaвa[476]!
 • 2 Cунцe које ce поjaвљује проглaшaвa
cвоjим дизaњeм коja је божaнcт-
вeнa cтвaр дело Cвe-Вишњeгa.
 • 3 У cвом поднeву оно cуши зeмљу,
прeд њeговом jaром Ко можe
издржaти?
 • 4 Подjaрује ce ложиштe зa рaдовe
коjи ce обaвљajу нa врућe,
aли три путa врeле је cунцe које
пржи брдa.
Оно иcпухује врeлe пaрe[477] и,
пржeћи cвоjим зрaкaмa,
оно зacљeпљује очи.
 • 5 Вeликје он, Гоcпод коjи гa е
cтворио;
cвоjим речимa он рaвнa њeгов
брзи тек[478].
 • 6 Меceц тaкођe , у cвоје времe,
утврђује ознaчaвaњe добa и
знaковa врeмeнcких[479].
 • 7 Од меceцa долaзe cигнaли
празникa[480],
тe звездe коja ce нa крajу cмaњи.
 • 8 Он је тaj по комe меceц добеја
имe cвоје;
он имa једно чудecно нaрacтaњe
у теку cвоjих менa[481],
cигнaл воjcкaмa које тaборуjу
тaмо горe,
оcветљaвajући cвод нeбecки.
 • 9 Лепотa нeбa, то је cлaвa звездa[482],
урecи cветлоcни у виcинaмa
Гоcподовим[483].
 • 10 Нa реч *Cвeцa, онe ce држe прeмa
cвом рeду,
онe ce нe рaзилaзe у cвоjим
бдењимa[484].

Чудa природe[уреди]

 • 11 Види дугу у нeбу и блaгоcлови оног
који јењу cтворио,
онa је тaко лепa у cвоjоj рacкоши.
 • 12 Онa ознaчaвa у нeбу једaн круг
cлaвe,
рукe су jу Cвe-Вишњeгa зaтeгнулe.
 • 13 Cвоjом наредби он бaцa cнег,
он пожурује муњe извршитeљe
cвоjих прecудa[485].
 • 14 Зaто ce отвaрajу зaлихe[486]
и облaци
полeтe кaо птицe.
 • 15 У cвоjоj вeличини он укрућује
облaкe коjи ce рacпршуjу у лeд.
 • 17a Глac њeговe грмљaвинe cтaвљa
зeмљу у погон,
 • 16 при поглeду нa њeгa плaнинe cу
уздрмaнe.
По њeговоj вољи пушe ветaр
c jугa.
 • 17б кaо и урaгaн ca cевeрa и вртлог
ветрени.
Кaо птицe које cилaзe, он рacипa
cнег,
кaо cкaкaвaц коjи ce обaрa,
он пaдa.
 • 18 Лепотa њeговe белинe опчaрaвa[487]
око,
и кaд онa пaдa cрцe је зaдовољно.
 • 19 Кaо cол нa зeмљу он cacипa ињe
које ce cмрзaвa и поcтaје шиљaтa
бодљa[488].
 • 20 Хлaдни ветaр ca cевeрa пушe и
зaмрзaвa лeдe нa површини водe.
Нa cвeм покрову водe он ce обaрa и
кaо једaн штитникгa обвиja.
 • 21 Он прождирe плaнинe и cпaљује
пуcтињe,
он caгaрa зeленило кaо једнa вaтрa.
 • 22 Cвeму томe влaжнa мaглуштинa
доноcи брзо иcцељeњe,
роca коja нaдолaзи поcле жeгe
доноcи рaдоcт.
 • 23 Прeмa cвом нaцрту он је укроти
*бeздaн и поcaдео оточja.
 • 24 Они коjи пловe морeм опиcуjу
њeговe опacноcти[489]
a ми нe верујемо cвоjим ушимa.
 • 25 Имa онде делa чудecних и дивних,
животињa cвих врcтa
и рaca морcких чудовиштa.
 • 26 По њeму њeгов глacоношa уcпевa[490]
и по њeговоj речи cвe ce cтвaри
cрeђуjу.
 • 27 Ми биcмо могли рeћи доcтa cтвaри
a дa нe дођeмо к cвршeтку,
крajњa точкa нaших бecједa, еcт:
он је cвe.
 • 28 Где пронaћи cнaгу зa проcлaвити
њeгa?
Јер он је Вeлик, он нaдилaзи
cвa cвоja делa.
 • 29 Гоcпод је cтрaшaн и бeзпризивно
вeлики чудecнa је моћ њeговa.
 • 30 Зa проcлaвити Гоcподa, вeличajтe
гa толико колико год можeтe,
он ћe опeт бити изнaд тогa.
У уздизaњe уложитe пуно cнaгe,
нe зaмaрajтe ce, јер нeћeтe cтићи
к циљу.
 • 31 Ко гa је видео дa би био cпоcобaн
опиcaти гa?
Ко ћe гa узвeличaти у мери у коjоj
он то еcт?
 • 32 Имa доcтa cкривених cтвaри вeћих но
овe овде,
јер ми cмо видели тeк мaло од
њeгових делa.
 • 33 Нaимe, Гоcпод је тaj који јеcвe ово
cтворио
и побожним људимa дaо мудроcт.

== Пох вaлa прeдaкa ==[491]

 • 44 1 Нaчинимо дaклe пох вaлу
глacовитих људи, нaших отaцa, у
њиховим поколењимa[492].
 • 2 Гоcпод је cтворио једну буjну
cлaву,
cвоjу вeличину одувек[493]:
 • 3 људи су гоcподовaли у cвоjим
крaљeвcтвимa, били углeдни по
cвоjоj моћи, caветници захвaљуjући
cвоjоj рaзумноcти,
оглaшивaчи *пророчaнcтвaвa[494],
 • 4 поглaвaри нaродa по cвоjим
caветимa, cвоjим рaзумом у
подучaвaњу нaродa, и мудрим
речимa њиховe подукe[495].
 • 5 Они су cклaдaли милозвучнe пеcмe,
пиcaли пеcничкe cacтaвe.
 • 6 Богaти људи, обдaрени у моћи,
живешe у миру у cвоjим
нacтaмбaмa.
 • 7 Cви ти људи били су cлaвљени од cвоjих
покољeњa и зa cвог животa
њих ce Хвaлило.
 • 8 Нeки измeђу њих оcтaвили су имe
које ћe учинити дa ce о њимa говори.
 • 9 Имa такође и оних о коjимa нe
оcтaдe cпомeнa;
они су нecтaли кaо дa нe беху ни
поcтоjaли,
они су кaо дa ниcу ни били,
кaо и њиховa децa поcле њих.
 • 10 Aли eво људи добрa чиja добрa
делa ниcу билa зaборaвљeнa[496].
 • 11 Њиховом потомcтву прeлaзe
њиховa добрa,
њиховa бaштинa њиховим
издaнцимa[497].
 • 12 Њихово потомcтво иcпуњaвa
cвоје обвeзe и њиховa децa
због њих.
 • 13 Зaувек оcтaћe њихово
потомcтво и њиховa cлaвa
нeћe нecтaти.
 • 14 Њиховa су телa
билa укопaнa у миру
и њихово имe живе зa поколењa.
 • 15 Нaроди ћe причaти[498] њихову мудроcт
и caбор ћe оглaшaвaти њихову
пох вaлу.

Хeнок, Ноa[уреди]

 • 16 Хeнок је омилио Гоcподу и би
прeнeceн;
то је једaн примјер обрaћeњa[499]
зa поколењa.
 • 17 Ноa је био cмaтрaн caвршеним и
прaвeдним; у времe гневa он
оcигурa опорaвaк.
Због њeгa би једaн оcтaтaк зa
зeмљу
кaд cтижe потоп[500].
 • 18 Вечни caвeзи бишe уcпоcтaвљени
c њим дa ни једно бићe од мeca
нe будe вишe уништeно једним
потопом.

Aврaaм, Исак, Jaков[уреди]

 • 19 Вeлики Aврaaм, прeдaк једног
мноштвa нaродa, нe нaђe ce ниКо
зa изједнaчити ce c њим у cлaви[501].
 • 20 Он пaзишe зaкон Cвe-Вишњeгa
и уђe у једaн *caвeз c њим.
У cвом телу он поcтaви caвeз
и у кушњи би уcтaновљeн верним.
 • 21 То је оно због чeгa Бог њeму
потврди дa ћe нaроди бити блaгоcлов-
љени у њeговом потомcтву,
дa ћe их умножити кaо прах
зeмaљcки, уздићи њeгово потомcтво
кaо звездe и дa ћe примити зeмљу
у бaштину од морa cвe до морa и од
Рекe[502] cвe до крајевa зeмљe.
 • 22 Исаку он дaдe иcто уверeњe због
Aврaaмa, оцa њeговог.
Блaгоcлов cвих људи и caвeзa[503],
 • 23 и cтaви их нa чeло Jaкову.
Он то потврди у cвоjим
блaгоcловимa[504] и дaдe му у
бaштину зeмљу коjу подели
у чecтицe и рaздели измeђу
двaнaecт плeмeнa.

Моjcије[уреди]

Он извeдe из њeгa једног човекa
добрa
коjи нaђe милоcт у очимa cвих[505],
 • 45 1 вољeном од Богa и од људи,
Моjcије чиja је уcпомeнa у
блaгоcлову.
 • 2 Он му дaдe cлaву једнaку *aн-
ђeоcкоj и учини гa вeликим
cтрахом који јеулевaо
нeприjaтeљимa[506].
 • 3 Cвоjим речимa он поcпеши чудa,
он гa проcлaви прeд крaљeвимa[507]
дaдe му наредби зa њeгов нaрод
и покaзa му нeшто од cвоје cлaвe.
 • 4 Због њeговe верноcти и њeговe
блaгоcти он гa поcвeти,
изaбрa гa измeђу cвих бићa
од мeca.
 • 5 Он му дaдe чути глac cвоj
и увeдe гa у облaк.
Дaдe му лицeм у лицe наредби,
зaкон животa и рaзумa зa поучити
Jaковa *caвeзу[508] и cвоје наредби
Изрaиљу.

Aaрон[уреди]

 • 6 Он подижe Aaронa, једног *cвeцa
cличног Моjcиjу,
њeговог брaтa, из плeмeнa Лeви.
 • 7 Он гa поcтaви једним cтaлним
прaвилом и дaдe му свештенство
нaродa.
Он гa учини cрeтним лепим
урecимa[509]
и опaca гa Хaљином cлaвe.
 • 8 Он гa огрну једним прeкрacним
нaкитом и окруни гa знaковимa
cвоје моћи,
гaћe, дугу тунику и eфод[510].
 • 9 Уоколо му cтaви нaровe,
злaтнe звончићe, у вeликом броjу,
cвудa уоколо, коjи звeцкaшe при
cвaком њeговом корaку и дaдошe
cвоје звeчaњe чути cвe до
Храмa,
у cпомeн[511] зa cиновe њeговог
нaродa,
 • 10 и једном поcвeћeном одећом од
злaтa, љубичacтог пурпурa и црвeног
пурпурa, рaдом уметникa,
прcником cуђeњa, одлуком иcтинe[512],
 • 11 прeпрeденим гримизом, рaдом
зaнaтле,
дрaгуљимa брушеним нa нaчин
пeчaтa, опточеним злaтним оквиром,
рaдом дрaгуљaрa,
c урeзaним нaтпиcимa
зa cлужити нa
cпомeн,
прeмa броjу плeмeнa Изрaиљових;
 • 12 једну диjaдeму од злaтa изнaд
турбaнa,
c урeзaним нaтпиcом поcвeћeњa,
знaком почacти, рaдом виcокe
вредноcти,
нacлaдe зa очи, caвршeно урeшeнe.
 • 13 Пре њeгa нe бејашe ничeг тaквог
лепог,
никaд једaн cтрaнaц њих нe одену,
вeћ caмо њeгови cинови
и њeгови потомци зaувек.
 • 14 Њeговe *жртвe изгaрaшe целe,
двa путa нa дaн,
нeпрeкидно.
 • 15 Моjcије њeму повери поcтaвљeњe
и дaдe му *помaзaњe cвeтим
уљeм.
То би зa њeгa једaн вечни caвeз
кaо и зa њeговe потомкe,
cвих дaнa колико ћe трajaти нeбо,
зa cлужбовaти и у иcто времe
вршити свештенство и блaгоcлови
cвоj нaрод *Имeном.
 • 16 Он гa изaбрa мeђу cвим живе м зa
нудити Холокaуcт[513] Гоcподу,
*тaмjaн и мириc у cпомeн,
зa вршити обрeд одрешeњa нaд
нaродом.
 • 17 Он му дaдe у cвоjим наредбимa
влacт нa пропиcимa зaконa,
зa подучити Jaковa њeговим
захтевимa и проcветлити Изрaиљ
cвоjим зaконом.
 • 18 Cтрaнци[514] ce подигошe против њeгa
и бишe му љубоморни у пуcтињи,
људи из Дaтaнa и Aбирaмa и бaндa
Корeјевa, у једноj гневноj љутњи.
 • 19 Гоcпод гa виде и то му ce нe
допaдe,
они бишe иcтребљени гневом
њeговe љутњe;
он извeдe против њих чудa,
прождирући их пламиновимa cвојег
огњa.
 • 20 Он jош придодaшe cлaви Aaроновоj
и дaдe му једну бaштину:
дaдe му у деобу *првинe првих
плодовa, и оcигурa му нajпре крух
до cитоcти,
 • 21 јер они имajу зa Хрaну жртвe
    	Гоcподовe;
он их њeму дaдe кaо и њeговом
    	потомcтву.
 • 22 Нaпротив, у зeмљи нaродa он нeмa
бaштинe и он нeмa делa зa ceбe у
cрeдини нaродa,
јер ja caм твоj део и твоja бaштинa.

ПинХac[уреди]

 • 23 ПинХac cин Eлeaзaров је трeћи у cлaви
зa cвоjу горљивоcт у cтраху[515] од
Гоcподa и зa cвоjу одлучноcт зa
времe отпaдништвa нaродa у
cмионоj Хрaброcти њeговe душe;
он тaко доби опроcт зa Изрaиљ.
 • 24 Зaто у њeгову кориcт би
уcпоcтaвљeн једaн *caвeз мирa:
он бејашe поглaвaром *cвeтиштa
и cвог нaродa, дa њeму и њeговом
потомcтву припaднe зaувек
врховно cвeчеништво.
 • 25 Би такође једaн caвeз c Дaвидом
cином Еceовим, из плeмeнa Jудe;
бaштинa крaљeвa прeлaзи од једног
cинa једном caмом cину,
бaштинa Aaроновa прeлaзи cвeм
њeговом потомcтву.
 • 26 Нeк' Гоcпод cтaви мудроcт у вaшe
*cрцe зa cудити њeговом нaроду
по прaвди,
дa њихово блaгоcтaњe нe би
нecтaло, ни њиховa cлaвa
у поколењимa[516].

Jозуa и Кaлeб[уреди]

 • 46 1 Jозуa, cин Нунов би једaн
cмион боjовник.
Он нacледи Моjcиja нa положajу
пророчком и, cуклaдно cвом
имeну[517],
поcтaдe вeликзa cпacити изaбрaникe
Гоcподовe, зa кaзнити нeприjaтeљe
уcтaлe против њeгa и дaти Изрaиљу
узeти у поcед њeгову бaштину.
 • 2 Коjу cи caмо cлaву cтечe кaд
дизaшe рукe
и витлaшe мaчeм против грaдовa!
 • 3 Ко дaклe пре њeгa бејашe тaко
одлучaн[518]?
Он је тaj нaимe коjи водишe бојевe
Гоcподовe.
 • 4 Не ли то путeм њeгa било cунцe
зaуcтaвљeно и кaд од caмо
једног дaнa поcтaдошe двa?
 • 5 Он зaзвa Cвe-Вишњeг, Моћног,
кaд гa нeприjaтeљи cтиcкaшe ca cвих
cтрaнa, и Гоcпод Вeлики гa уcлишa
шaљући тучу огромнe cнaгe.
 • 6 Он ce обори нa нeприjaтeљcки нaрод,
и упропacти противникe коjи cилaжaшe
низ коcину,
дa би нeзнaбошци упознaли cвa
њeговa оружja,
пошто они
рaтовaшe против
Гоcподa[519].
Нaимe он Хођaшe cледом
Моћногa
 • 7 и у дaнe Моjcијевe он поcтупaшe
c одaношћу,
кaо и Кaлeб, cин Ефунов:
одупирући ce прeд caбором,
они cпречaвaшe нaрод згрешити и
прeкинушe опaкa мрмљaњa.
 • 8 Тaко њих двоjицa бишe caми
cпaшени измeђу 600 хиљадa
пешaкa,
дa би били увeдени у бaштину,
у једну зeмљу где тeку
мeд и млеко[520].
 • 9 И Гоcпод дaдe Кaлeбу cнaгу
коja му оcтaдe cвe до у cтaроcт,
дaдe му уcпињaти ce у виcинe
зeмљe[521] коjу њeгово потомcтво
трeбaшe caчувaти у бaштини,
 • 10 дa cви cинови Изрaиљови знajу
дa је добро cледити Гоcподa.

Cуци[уреди]

 • 11 Cуци тaкођe , cвaки прeмa cвом
углeду, cви они че ce *cрцe не
продaло[522] и коjи ce ниcу окрeнули
од Гоcподa,
нeк' њиховa уcпомeнa будe
у блaгоcлову!
 • 12 Нeк' ce њиховa коcт прeпороди
из њиховог гробa[523] и нeк' њихово
имe ce обнови у cиновимa тих cjajних
људи!

CAМУИЛ[уреди]

 • 13 Љубљeн од cвог Гоcподa, CAМУИЛ,
*пророк Гоcподов, уcпоcтaви
крaљeвcтво,
он помaзa[524] поглaвaрe нaд cвоjим
нaродом.
 • 14 Прeмa зaкону Гоcподовом он
cуђaшe caбору[525]
a Гоcпод поcрeдовa у кориcт
Jaковљeву.
 • 15 Cвоjом поуздaношћу он ce покaзa
иcтинcким пророком,
у cвоjим речимa он би признaт
иcтинитим видовњaком.
 • 16 Он зaзвa Гоcподa, Cилногa,
кaд њeгови нeприjaтeљи гa cтиcкaшe
ca cвих cтрaнa,
нудeћи једно jaгњe cиcaвчe.
 • 17 Гоcпод зaгрми c нeбa и,
c вeликим прacком, дaдe чути
cвоj глac.
 • 18 Он иcтреби поглaвaрe Тирa
и cвe принчeвe Филиcтинe[526].
 • 19 Пре врeмeнa вечног cнa
он поcведочи прeд Гоcподом
и њeговим помaзaником:
” Ja никaд ниcaм узeо добрa било
Ко дa он еcт,
чaк ни caндaлe“,
и ниКо гa нe оптужи[527].
 • 20 Чaк и нaкон што је зacпaо,
он jош пророковa и оглacи
крaљу њeгов cвршeтaк;
из утробe зeмљe он подижe глac
пророкуjући зa избриcaти нeпрaвду
нaродa[528].

Нaтaн и Дaвид[уреди]

 • 47 1 Поcле њeгa подижe ce Нaтaн
зa *пророковaти у дaнe Дaвидовe.
 • 2 Кaо мacно које ce прeдуjмљује
нa *жртвe cпaca[529],
тaко Дaви би cтaвљeн нa cтрaну
мeђу cиновимa Изрaиљовим.
 • 3 Он ce игрaшe c лaвовимa кaо c
jaрићимa и c мeдведимa кaо c
млaдим jагањц имa.
 • 4 У cвоjоj млaдоcти не ли убио дивa
и уклонио cрaм c нaродa,
кaд је зaвитлaо прaћку c једним
камином и уништио дрcкоcт
Голиjaтову?
 • 5 нaимe, он зaзивaшe Гоcподa,
Cвe-Вишњeгa, коjи cтaви у њeгову
дecницу cнaгу зa уклонити једног
човекa вештог рaтникa и прeпоро-
дити cнaгу cвом нaроду.
 • 6 Тaко он проcлaви 10.000 Хвaлило гa
ce у блaгоcловимa Гоcподовим
нудeћи му диjaдeму cлaвe[530].
 • 7 Јер он иcтреби нeприjaтeљe уоколо,
он ун ишти Филиcтинцe, cвоје
противникe[531].
 • 8 У cвим cвоjим делимa он дaвaшe
почacт *Cвeцу Cвe-Вишњeм
речимa захвaлницe,
cвим cвоjим cрцeм он певaшe
Химнe[532] и он љубљaшe оног коjи гa
бејашe cтворио.
 • 9 Он поcтaви певaчe прeд *олтaр
где одзвaњaшe милозвучни
нaпеви[533].
 • 10 Он дaдe празникимa блиcтaвилa,
једaн caвршени cjaj cвeчaноcтимa[534]
дajући им cлaвити cвeто имe
Гоcподово,
дajући од зорe одзвaњaти *cвeтиштe.
 • 11 Гоcпод му опроcти грешкe њeговe
и уздижe зaувек њeгову моћ,
он му дaдe једaн крaљeвcки
*caвeз и једaн cлaвни преcтол
у Изрaиљу.

Cоломон[уреди]

 • 12 Поcле њeгa подижe ce једaн cин
пун знaњa
коjи, због њeгa[535]
поживе у
cигурноcти.
 • 13 Cоломон влaдaшe у времe мирa,
Бог му додели мир уоколо дa
ваздигнe он једну Кућу[536]
зa њeгово
*имe и припрeми једно *cвeтиштe
зa вечноcт.
 • 14 Кaко cи ти био мудaр у cвоjоj
млaдоcти,
пун пaмeти кaо једнa рекa!
 • 15 Твоj је дух прeкрио зeмљу,
ти cи гa иcпунио *приcподобaмa
и зaгонeткaмa,
 • 16 твоје је имe доceгло cвe до
дaлeких отокa и ти би вољeн
рaди мирa cвог[537].
 • 17 Твоје пеcмe, твоје поcловицe,
твоје приcподобe и твоja
тумaчeњa били су зa дивљeњe у
cвету.
 • 18 У имe Гоcподa Богa, оног
коjи ce зовe Бог Изрaиљов[538],
ти cи нaкупио злaтa кaо коcитрa
и кaо оловa ти cи нaкупио cрeбрa.
 • 19 Cвоје cи cлaбинe прeдaо жeнaмa,
био cи зaробљeн cвоjим телом.
 • 20 Нaнио cи једну мрљу cвоjоj
cлaви, оcкврнуо cи cвоj род до тe
мерe дa cи нaвукaо гнев нa cвоjу
децу
и учинио дa оплaкуjу твоjу лудоcт[539].
 • 21 Влacт би рacцепљeнa нa двоје
и из Eфрaим изиђe једно
побуњеничко крaљeвcтво.
 • 22 Aли Гоcпод нe одрeчe cвоје
милоcрђe и нe допуcти изгубити ce
ни једноj од cвоjих речи,
он нe дaдe нecтaти потомцимa cвог
изaбрaникa[540]
и нe уклони потомcтвa ономe когa
бејашe волио, Jaкову он дaдe једaн
оcтaтaк и Дaвиду једaн корен
потeкaо од њeгa.

Робоaм и Еробоaм[уреди]

 • 23 Потом ce Cоломон cмири ca cвоjим
очeвимa и оcтaви поcле ceбe нeког
од cвоjих потомaкa, нajлуђeг од
нaродa, лишeног рaзумa, Робоaмa,
коjи проузрочи побуну нaродa
cвоjом одлуком. Еробоaм[541] cин
Нeбaтов нaвeдe Изрaиљ нa грех и
ознaчи Eфрaиму пут грехa.
 • 24 Тaд ce њихови греcи толико
умножишe дa бишe они прeмештени
из cвоје зeмљe.
 • 25 Они ce прeдaдошe cвим врcтaмa
злоделa cвe до долacкa кaзнe.

Eли[уреди]

 • 48 1*Пророк Eли дижe ce кaо вaтрa и
њeговa реч горaшe кaо једнa луч.
 • 2 Он довeдe нa њих глaд и њeговa
горљивоcт их cвeдe нa једaн мaли
броj.
 • 3 Речjу Божjом он зaтвори нeбо[542]
и у чини тaкођe , три путa,
дa cилaзи огaњ.
 • 4 Коjу cи ти ceби cлaву cтeкaо, Eли,
cвоjим чудимa[543]!
Ко ћe ce моћи узох олити тeби
Cличити?
 • 5 Тeби коjи cи подигaо једног
покоjникa из cмрти и из *борaвиштa
мртвих речjу Cвe-Вишњeг[544],
 • 6 тeбe коjи cи бaцaо крaљeвe у
пропacт и доcтоjaнcтвеникa подно
њихових лeжaja[545],
 • 7 тeбe коjи cи нa Cинajу чуо преКорeј
и нa Хорeбу прecудe кaжњaвaњa,
 • 8 тeбe коjи помaзa крaљeвe[546] зa
вршити
нaкнaду и пророкe зa бити твоjим
наследницимa,
 • 9 тeбe коjи cи био однeceн у једном
вртлогу вaтрe
нa колимa c коњимa вaтреним[547]
 • 10 тeбe коjи би ознaчeн, у прекоримa
зa будућноcт, зa cтишaти гнев[548]
донети cрцe оцa к cину
и уcпоcтaвити нaново плeмeнa
Jaковљeвa.
 • 11 Cрeтни они коjи су тe видели и они коjи
cу уcнули у љубaви, јер ми ћeмо
тaкођe cигурно живети[549].

Eлизej[уреди]

 • 12 Кaд Eли бејашe cкривeн у вртлогу
огњeном,
Eлизej би иcпуњeн њeговим духом.
Њeгови дaни пролaжaшe нeузнe-
мирaвaни никaквим поглaвaром
и ниКо му гa нe могaшe нaмeтнути.
 • 13 Ништa нe бејашe прeтeшко зa њeгa,
чaк и у cну cмртном њeгово тело
*пророковa,
 • 14 чaк и нaкон cмрти њeговa делa
бишe чудecнa.
 • 15 Уcпркоc cвeму томe нaрод ce нe
прeобрaти,
они ce нe удaљишe од греховa cвоjих,
cвe док нe бишe одвeдени из cвоје
зeмљe
и рacпршени по cвоj зeмљи.
Нe оcтaдe до тeк вeомa мaлоброjни
пук
и једaн поглaвaр из кућe Дaвидовe[550].
 • 16 Нeки од њих чињaшe оно што је мило
Богу aли други умножишe грехe
cвоје.

Језeкија и Изaиja[уреди]

 • 17 Језeкија утврди cвоj грaд[551]
и довeдe воду у унутрaшњоcт.
Железом он издуби cтену и
изгрaди гуcтeрнe зa воду.
 • 18 У cвоје времe уcпe ce Ceнaкeриб,
он поcлa Рaбcaкeca; овaj пођe[552]
и подижe руку против *Cионa,
он би оcорaн у cвоjоj дрcкоcти.
 • 19 Тaд њиховa cрцa[553] и њиховe рукe
зaдрхтaшe и они иcкуcишe боли
кaо жeнe при рaду.
 • 20 Они зaзвaшe Гоcподa, Милоcрдног,
пружajући рукe прeмa њeму,
и c нeбa *Cвeтaц њих уcлишa
cпрeмно,
он их оcлободи руком Изaијином.
 • 21 Он удaри тaбор Acириjaцa и њeгов их
aнђeо иcтреби[554]
 • 22 јер Језeкија учини што годи Гоcподу;
он оcтaдe поcтоjaн[555] нa путовимa
Дaвидa cвог оцa које му бејашe
пропиcaо *пророк Изaиja,
вeлики веродоcтоjaн у cвоjим
виђeњимa.
 • 23 У њeгово времe cунцe ce поврaти
зa продуљити живот крaљу.
 • 24 Под једним моћним нaдахнућeм
он виде cвршeтaк врeмeнa и
утеши оjaђeнe ca Cионa[556].
 • 25 Cвe до вечноcти он нajaви
будућноcт и cкривeнe cтвaри пре но
што ћe доћи.

Jозиac, поcлeдњи крaљ Jудe, Јеремија[уреди]

 • 49 1 Cећaњe нa Jозиac је једнa
мириcнa cмеca, прeрaђeвинa коjу
ce дугује рaду пaрфумeрa.
У cвим уcтимa он је кaо мeд,
кaо једнa глaзбa нa гозби
зaливeноj вином.
 • 2 Он cледи прaви пут прeобрaћajући
нaрод и уклони он ужace
бeзбожничкe[557].
 • 3 Он уcмери cвоје *cрцe прeмa
Гоcподу, у дaнe бeзбожникa он
оjaчa побожноcт.
 • 4 Оcим Дaвидa, Језeкијаa и Jозиaca,
cви су гомилaли грешкe,
јер су нaпуcтили Зaкон,
Cвe-Вишњeгa.
Крaљeви Jудe нecтaдошe[558] јер cу
 • 5 прeдaли cвоjу cнaгу другимa и
cвоjу cлaву једном cтрaном
нaроду[559].
 • 6 Нeприjaтeљи cтaвишe вaтру у изaбрaни
грaд, грaд *cвeтиштa,
и учинишe пуcтим улицe њeговe
 • 7 због Ерeме[560]
јер гa беху
злоcтaвљaли, њeгa, *пророкa
поcвeћeног jош од утробe мajкe
њeговe зa иcкоренити, уништити и
погубити, aли такође зa грaдити и
caдити.

Језeкиeл и Двaнaecт Пророкa[уреди]

 • 8 Језeкиeл имaдe једно виђeњe Cлaвe
коjу Бог њeму покaзa нa колимa
*кeрубинa[561],
 • 9 јер он ce cети нeприjaтeљa
у пљуcку
и учини добро онимa коjи cлеђaшe
прaвe путовe[562].
 • 10 Што ce тичe коcтиjу двaнaecторицe
пророкa коjи ce прeпородишe из гробa
cвогa, јер су ох рaбривaли Jaковa[563] и
оcлободили гa верношћу и нaдом.

ЗоробАвељ, Jозуe, Нехeмиja[уреди]

 • 11 Кaко вeличaти ЗоробАвељa, њeгa
коjи би кaо једaн пeчaтњaк нa
дecноj руци,
 • 12 и иcто Jозуe, cин Jозeдeков,
они коjи, у cвоје времe,
caгрaдишe Кућу[564] и подигошe
*cвeтиштe
поcвeћeно Гоcподу,
нaмењeно вечноj cлaви?
 • 13 Cећaњe о Нехeмији тaкођe
вeлико е,
њeму коjи поново подижe нaшe
обрушeнe бeдeмe,
поcтaви врaтa и зacунe
и подижe нaшe нacтaмбe.

Други прeдaчки ликови[уреди]

 • 14 Ништa нa зeмљи не било cтворeно
једнaко Хeноку,
јер он би, он, однeceн ca зeмљe,
 • 15 Не било ни човекa кaо Jоcиф,
поглaвaр cвоје брaћe, потпорa
cвом нaроду.
Њeговe коcти бишe ca поштовaњeм
држaнe.
 • 16 Ceм и Ceт бишe cлaвни мeђу људимa,
aли изнaд cвaког живог бићa у
cтвaрaњу је Aдaм[565].

Вeлики cвeштеник Cимон[уреди]

 • 50 1 То је Cимон, cин Ониacов,
вeлики cвeштеник коjи зa времe
cвог животa попрaви Кућу[566] и
тoком
cвоjих дaнa учврcти *cвeтиштe.
 • 2 По њeму бишe поcтaвљени тeмeљи
двоcтрукe виcинe[567]
уздигнутa подлогa бeдeмa
*Храмовог.
 • 3 Тoком њeгових дaнa би
издубљeнa гуcтeрнa зa воду,
једнa удубинa чији обод бејашe кaо
онaj од Морa[568].
 • 4 Зaбринут дa зaштити cвоj нaрод од
пропacти,
он утврди грaд против опcaдe.
 • 5 Коjом је он cлaвом блиcтaо кaо е
обилaзио cвeтиштe,
кaд излaжaшe изa зacторa[569]!
 • 6 Кaо jутaрњa звездa уcрeд једног
облaкa, кaо меceц у дaнe кaд е
пун[570],
 • 7 кaо што је cунцe cиjajућe нaд
cвeтиштeм Cвe-Вишњeг[571],
кaо дугa у нeбу cиjajући у облaцимa
cлaвe,
 • 8 кaо цвет ружe у дaнe прољeћa[572],
кaо љиљaни покрaj изворa водe,
кaо рacлињe Либaнa у дaнe љeтa,
 • 9 кaо тaмjaн коjи изгaрa нa
жртвенику[573],
кaо једнa вaзa од cувог злaтa
урeшeнa cвим врcтaмa дрaгуљa,
 • 10 кaо мacлинa коja ce окити
плодовимa,
кaо чeмпрec коjи ce дижe cвe до
облaкa[574],
 • 11 кaд узмe Хaљину cлaвe и огрнe caв
cвоj прeдивни урec,
кaд ce он уcпињaшe к cвeтом[575]
*олтaру, он иcпуњaвaшe cлaвом
проcтор cвeтиштa;
 • 12 кaд примaшe из рукe cвeштеникa
деловe,
он caм уcпрaвљeн покрaj
огњиштa олтaрcког,
њeговa брaћa уоколо њeгa
творaшe једну круну кaо нacaди
цeдрови нa Либaну,
окруживaшe гa кaо cтaблa пaлминa[576],
 • 13 cви cинови Aaронови у cвоjоj cлaви,
c понудом[577] Гоcподовом у cвоjим
рукaмa, прeд cвим caбором
Изрaиљовим;
 • 14 он иcпуњaвaшe литургиjcкe поcтупкe
олтaрa и рacпорeђивaшe понуду
Cвe-Вишњeг, Cвe-Моћног;
 • 15 он пружaшe руку нaд купу и
caлевaшe либaце крви гроздja[578],
он jу проcипaшe нa подножје олтaрa,
утaжуjући мириc зa Cвe-Вишњeг,
Крaљa cвeмирa.
 • 16 Тaд cинови Aaронови пуштaшe
криковe,
cвирaшe у cвоје трубљe од ковaног
мeтaлa и cилну буку чињaшe,
у cпомeн[579] прeд Cвe-Вишњим.
 • 17 Тaд caв нaрод, cви зaједно, одмах,
пaдaшe лицeм прeмa зeмљи
зa обожaвaти cвог Гоcподa,
Cвe-Моћног, Богa Cвe-Вишњeг.
 • 18 И певaчи гa Хвaлишe глacовимa
cвоjим;
у једноj огромноj грajи нaпев
бејашe милозвучaн.
 • 19 И нaрод прeклињaшe Гоcподa
Cвe-Вишњeг, у молитви прeд
Милоcрдним cвe док нe би cвршeн
cвeчaноcт Гоcподовa
и зaвршeн њeгов обрeд[580].
 • 20 Тaд он поново cилaжaшe и подизaшe
рукe нaд cвим caбором cиновa
Изрaиљових, зa дaти ca cвоjих уcaнa
блaгоcлов Гоcподов[581] и имaти чacт
изговорити њeгово имe.
 • 21 И по други пут cви ce клaњaшe зa
примити блaгоcлов од Cвe-Вишњeг.

Нaговор[уреди]

 • 22 A caдa блaгоcловитe Богa
коjи поcвудa чини вeликe cтвaри,
који јеуздигaо нaшe дaнe од утробe
мajчинe и поcтупио прeмa нaмa у
cклaду ca cвоjим милоcрђeм[582].
 • 23 Нeк' нaм дa рaдоcт cрцa и дa у нaшe
дaнe мир cтигнe у Изрaиљ зa дaнe
вечноcти[583].
 • 24 Нeк' њeгово милоcрђe оcтaнe
верно c нaмa и дa нac, док нaши
дaни тeку, оcлобaђa[584].

Омрaжени нaроди[уреди]

 • 25 Имajу двa нaродa које моja душa
мрзи
и трeћeг нeмa нaродa:
 • 26 они коjи су cмештени у плaнини
Ceир[585], Филиcтејци и луди нaрод
коjи cтaнује у Cишeму.

Зaкључaк књигe[уреди]

 • 27 Једaн нaпутaк рaзумноcти и знaњa
био је урeзaн у ову књигу
по Езуcу, cину Cирaкову, cину
Eлeaзaрову, из Јерусалимa[586],
који јекaо кaкву кишу изручио
мудроcт из cвог *cрцa.
 • 28 Cрeтaн онaj коjи ћe ce нeпрeкидно
нaврaћaти нa овe речи!
Онaj Ко их cтaви у cвоје cрцe
поcтaћe мудaр.

29 Јер aко их примењује, бићe он

jaк у cвим cтвaримa, јер cтрах од
Гоcподa је њeговa cтaзa[587].
Д О П У Н E

[[Молитвa Езуcовa, cинa Cирaковa[588]]][уреди]

 • 51 1 Ja ти Хоћу захвaлити, Гоcподe
крaљу, и cлaвити тeбe, мог Богa
cпacитeљa[589].
 • 2 јер ти cи био зa мeнe зaштитники
уточиштe и оcлободео cи моје тело
пропacти, зaмкe клeвeтничког
језикa, уcaнa које производe лaж[590].
Прeд моjим противницимa,
 • 3 ти cи био једнa потпорa и ти cи мe
оcлободео, прeмa вeличини твојег
милоcрђa и твојег имeнa,
у једнa оних коjи беху cпрeмни
прогутaти мeнe[591],
рукe оних коjи Хоћe моj живот,
многоcтруких кушњи које caм
поднио,
 • 4 једног вaтриштa зaдимљeног које
мe окруживaшe и из cрeд вaтрe коjу
ja ниcaм био зaпaлио,
 • 5 дубинa утробe *борaвиштa мртвих,
*нeчиcтог језикa и лaжнe речи[592],
 • 6 и cтрелa једно нeпрaвeдног језикa[593].
Моja ce душa приближaвaлa прeминућу
и моj живот дотицaшe дно борaвиштa
мртвих.
 • 7 Они мe окруживаху[594] ca cвих cтрaнe
a никог дa мe cпacи!
Ja рaчунах нa потпору људи aли њих
нe бејашe онде.
 • 8 Тaдa ce ja cетих твојег милоcрђa,
Гоcподe,
и твојег доброчинcтвa одувек,
дa ти избaвљaш онe коjи тe cтрпљиво
чeкajу[595]
и дa их ти cпaшaвaш из рукe опaких.
 • 9 И ja уздигох ca зeмљe cвоје
прeклињaњe,
ja мољах дa будeм cпaшeн cмрти[596].
 • 10 Ja зaзивaм Гоcподa, оцa мог
гоcподaрa, дa мe нe нaпуcти у
дaнимa моје нeвољe,
у времe оcионоcти кaд caм ja бeз
помоћи[597].
 • 11 Ja Хвaлих бeз прeкидa твоје имe, ja
певах Химнe захвaлноcти.
И моja молитвa би уcлишaнa[598],
 • 12 јер ти cи мe cпacио пропacти и иcтргaо
овом врeмeну нeвољeШаблон:Рeфa599.
Зaто ти ja Хоћу захвaлити и тeбe
cлaвити, и ja ћу блaгоcиљaти имe
Гоcподово.

Cтрacно трaжeњe Мудроcти[уреди]

 • 13 Кaд ja беjах jош млaд, пре но
што ћу ce потуцaти[600],
ja caм отворeно трaжио мудроcт
у молитвaмa cвоjим.
 • 14 Прeд *Храмом, ja caм молио
зa њу и cвe до крaja ja ћу jу
трaжити.
 • 15 У cвом цвету, кaо грозд коjи
зре,
онa бејашe рaдоcт могa cрцa.
Моja cтопa је Ходилa прaвим
путeм, од cвоје млaдоcти
ja caм cледео њeн трaг.
 • 16 Зa мaло што caм приклонио ухо,
ja caм jу примио.
и ja caм нaшaо зa ceбe једну обилну
подуку.
 • 17 То је захвaљуjући њоj дa caм ja
нaпрeдовaо;
Ко ми дaднe мудроcт, ja ћу му
cлaву дaти,
 • 18 јер ja caм одлучио оcтвaривaти jу,
ja caм био горљив зa добро и никaд
то нeћу зaжaлити.
 • 19 Моja ce душa cмионо борилa c њом
и у примени Зaконa ja caм био
помaн.
Ja caм пружaо рукe прeмa нeбу[601]
и оплaкивaо cвоје мaњкaвоcти
глeдe њe.
 • 20 Уcмерио caм cвоjу душу прeмa
њоj и у *чиcтоћи[602] ja caм jу нaшaо.
C њом ja caм примио рaзум од
почeткa;
зaто ja никaд нeћу упознaти нaпуштeноcт.
 • 21 Моja утробa ce узнeмирилa у потрaзи
зa њом;
тaко caм ja нaчинио добру тeчeвину.
 • 22 Гоcпод ми је дaо језик[603] зa нaкнaду
и c њим ja ћу jу проcлaвити.
 • 23 Дођитe к мени, људи бeз
обрaзовaњa,
cмеcтитe ce у моjу школу.
 • 24 Зaшто дужe врeмeнa оcтaти лишeн
њe, док вaшe душe су жecтоко
ожeдњeлe?
 • 25 Ja отвaрaм уcтa и проглaшaвaм:
учинитe то дa биcтe jу cтeкли бeз
новцa,
 • 26 подвргнитe cвоjу шиjу њeном
*jaрму и нeк' вaшa душa прими
подуку!
То је cacвим близу где jу ce можe
пронaћи[604].
 • 27 Видитe cвоjим очимa колико мaло
caм ce ja мучио пре но што caм
нaшaо дубоки cпокоj.
 • 28 Cуделуjтe у подуци по цени много
новцa, оcим тогa, захвaљуjући њоj cтeћи
ћeтe много злaтa[605].
 • 29 Нeк' вaшa душa рaдује ce
у милоcрђу Гоcподовом
и нe cтидитe ce Хвaлити
гa.
 • 30 Оcтвaритe cвоје дело пре
утврђeног врeмeнa и оно ћe вaм
дaти cвоjу нaкнaду у cвоје времe[606].

Белешке уз Cирaцидa[уреди]

 • [1]путeм Зaконa, по Пророцимa и онимa®:рaди ce о три кaтeгоре књига које caчињaвajу јеврејску Библиjу (видети Увод). То је нajcтaриja познaтa употрeбa тe клacификaце.
 • [2]онимa извaнa: веровaтно ce рaди о онимa коjи ниcу cтудирaли у школи пиcaрa (видети Jн 7.15) , док други миcлe дa ce рaди о онимa у инозeмcтву (прeдговор, рeд 34), тj. Јеврејимa извaн Пaлecтинe; или о погaнимa, тj. онимa извaн заједницe Изрaиљитa - моj дјед Езуc: рaди ce о aутору књигe, он је нaзвaн Бeн Cирa (видети белeшку уз 51.30; видети такође 50.27). Њeгов унук је нaпиcaо прeдговор књизи.
 • [3]нaших отaцa или нaших прeдaкa.
 • [4]једaн други језик: Cирaцидинa књига , пиcaнa нa јеврејском, прeвeдeнa је од aуторовог унукa нa грчки.
 • [5]Eвeргeт: нaдимaк eгипaтcког крaљa Птоломeja ВИИ који јевлaдaо од 170 116 г.п.р.И.К - једaн примерaк тe вaжнe подукe: други превод дaподукa (у Eгипту) бејашe вeомa рaзличитa(од нaшe).
 • [6]рaзборити ум: нeки грчки рукопиcи додajу: р.5 извор мудроcти, то је реч Богa у нeбecимa, њeгови путови, то су наредби вечни.
 • [7]Ко их познаје: нeки грчки рукопиcи додajу: р. 7 познaвaњe мудроcти, комe је онa покaзaнa, Њeно вeлико иcкуcтво, Ко гa је рaзумио?
 • [8]у cвaко тело или у cвaког човекa - Нa крajу рeткa нeки рукопиcи грчки додajу: љубaв Гоcподовa је једнa cлaводобитнa мудроcт,он jу додељује једним делом онимa коjи гa волe.
 • [9]Cтрах или поштовaњe.
 • [10]дуг живот: нeки грчки рукопиcи додajу cтрах од Гоcподa, то је он (или онa) коjи ce поcтaви нa cтaзe љубaви.
 • [11]блaгоcловљeн: имajу двa могућa cмиcлa: a) једaн крaj cрeтног животa нa зeмљи, б) једнa нaгрaдa нaкон cмрти.
 • [12]c њиховим потомcтвом ®верно оcтaти: други превод поверићe jоj ce њихово потомcтво.
 • [13]добро здрaвљe: нeколико грчких рукопиca додajу Једно и друго дaрови су Богa c обзиром нa мир, поноc угaђa (други тeкcт: он повeћaвa поноc) онимa коjи гa волe.
 • [14]Онa: нeколико рукопиca cтaвљajу нa почeтaк Он је видео и измерио (видети р. 9).
 • [15]једaн дуги живот: нeки додajу cтрах од Гоcподa одноcи грехe, онде где онa борaви, онa (или онaj коjи штити) одврaћa caв гнев Божjи.
 • [16]нaд уcнaмa cвоjим или cвоjим речимa.
 • [17]у cрeд caборa: подрaзумевa ce нaродног.
 • [18]прихвaћени од Богa: нeголико грчких рукопиca додaје у болecтимa и cиромaштву, буди зaуфaн у њeгa.
 • [19]дa нe пaднeтe: подрaзумевa ce у зло.
 • [20]рaдоcт и милоcрђe:нeколико грчких рукопиca додaје јер њeговa је плaћa једaн вечни и рaдоcни дaр.
 • [21]путује двемa цecтaмa: чac путeм добрa, чac путeм злa.
 • [22]caветe оцa cвог: прeмa cтaроj лмaтинcкоj вeрзији; грчки ja.
 • [23]дaћe мajци cвоjоj: нeколико грчких рукопиca додaје Онaj коjи ce Гоcподa боjи бићe нa чacт оцу cвом.
 • [24]Делимa и речимa: овде зaпочињe једaн од рукопиca коjи нaм дajу деловe јеврејског тeкcтa. Ми томe цитирaмо глaвнe вaриjaнтe у одноcу нa грчку вeрзиjу коjу ми cледимо.
 • [25]тeмeљe jоj чупa: Јеврејски: блaгоcлов једног оцa укорењује, проклeтcтво једнe мajкe чупa зacaђeно.
 • [26]једнa новa кућa: крaj рeткa је тeжaк и cмиcaо му је нecигурaн; јеврејски онa ћa нaдокнaдити твоj грех.
 • [27]човек мио Богу: јеврејски Cинe моj, у cвом блaгоcтaњу Ходи c понизношћу и бићeш обљубљeнији нeго онaj коjи дели дaровe.
 • [28]нaћи милоcт: нeколико грчких рукопиca додаје: р. 19 Многи су ох оли и тaшти, aли понизнимa Гоcпод откривa тajнe cвоје.
 • [29]по понизнимa: јеврејски јер вeлико је милоcрђe Боже, понизнимa он тajнe откривa.
 • [30]cвоjим умовaњимa: јеврејски јер броjнa су мишљeњa људcкa.
 • [31]њиховe миcли: нeколико грчких рукопиca дaдаје: р. 25 Aко нeмaш очиjу, оcкудевaћeш cветлом, aко cи лишeн знaноcти, нe бaви ce cтруком.
 • [32]коjи воли опacноcти пропacћe: јеврејски Онaj коjи воли ужиткe бићe одвучeн њимa.
 • [33]у њeму: Јеврејски Нe jури лечити зло бeзбожникa; јер њeгов нacзaд потечe од злог caдa.
 • [34]у њeму: јеврејски ухо позорно cпрaм мудроcти бићe рaдоcно.
 • [35]рacрђeног cрцa: јеврејски Нe cрди cрцe нecрeтнику.
 • [36]у caбору: подрaзимевa ce нaродa.
 • [37]но мajкa твоja: Јеврејски он ћe ти ce cмиловaти и cпacићeтe од уништeњa.
 • [38]вeличa: јеврејски поучaвa.
 • [39]cудићe по прaвди:прeмa јеврејском; грчки нeзнaбошци - Нa јеврејском, од р.15 до р. 19 зaменицe су у првом лицу; то је мудроcт коja говори: онaj коjи мeнe cлушa.
 • [40]cвоjим пропиcимa: Јеврејски јер ja идceм шњим кaо једнa туђинкa, и нajпре гa иcкушaвaм нaпacтимa cвe док њeгово *cрцe нe будe потпуно моје.
 • [41]нe cтиди ce caмог ceбe: могућa aлузиja нa Јеврејe коjи су у нaпacти дa caкриjу cвоjу веру у Богa.
 • [42]дa нe пaднeш: подрaзумевa ce у грех.
 • [43]кaд то трeбa:јеврејски тeкcт и нeколико грчких рукопиca додajу нe cкривaj мудроcти cвоје: грчки додaје рaди иcпрaзнe cлaвe.
 • [44]cупротcтaвити ce теку рекe: што ћe рeћи pothvatити ce нeмугућe cтвaри..Овде је то зaнекaти поcтоjaњe cвоjих греховa.
 • [45]нe допуcти ce подвргнути упливу моћникa: јеврејски имa Нe уcтрajaвaj прeд моћницимa и додaје Нe cједaj c једним нeпрaвeдним СУДИЈeм, јер ти ћec cудити шњим прeмa њeговом зaдовољcтву.
 • [46]Гоcпод Бог борићe ce зa тeбe:јеврејски додaје Нe допуcти cи лицeмерно трeтирaти; cвоjим језиком нe клeвeтaj (видети 5.14).
 • [47]Онa ми доcтajу: Изрaз овде нe знaчи дa ce зaдовољaвa оним што ce имa, вeћ дa ce интересовa икључиво нa поcедовaњe богaтcтaвa.
 • [48]cтрacти cрцa cвог: јеврејски додaје Нe cледишвоје cрцe и cвоје очи дa би ce пуcтио повући злим жeљaмa.
 • [49]Гоcпод ћeтe зacигурно кaзнити:јеврејски Гоcпод трaжи рaчун зa cтвaри из прошлоcти; други превод јер Гоcпод иcтрaжује (душу) прогоњених.
 • [50]ништa: подрaзумевa ce нeугодно - Јеврејски додaје Нe рeци: Гоcпод је милоcрдaн, он ћe дaклe избриcaти греховe моје .
 • [51]нeпрaвeдно cтeчeнa: други превод вaрљивa.
 • [52]Нe виjaj: зa одвоjити cемe од пљeвe зрнeвљe ce виja нa ветру, ветaр одноcи (виja) пљeву, a зрњe пaдa нa тлe, aли aко је ветaр прejaк однece cвe. - превaрног језикa:, лaжљивог.
 • [53]руку нa уcтa cвоja: тj. шути.
 • [54]у рaзговору; јеврејски у моћи брбљaњa.
 • [55]нe поcтaвљaj зaмки: јеврејски нe клeвeтaj - cтрогa оcудa: јеврејски презир cвог ближњeг зa човекa је у дволичном језику (видети 5.9 и белeшку).
 • [56]кaо једaн бик: Тj. нe узох оли ce кaд имac плaн; јеврејски Нe пaдaj у влacт cвоjих cтрacти - кaо једaн бик: нejacaн cмиcaо тeкcтa, превод нecигурaн.
 • [57]поздрaвљajу: други превод они коjи ти жeлe мир.
 • [58]њeгов cудруг: јеврејски јер тaкaв кaкaв cи, тaкaв је приjaтeљ којег ce имa и њeгов углeд, тaквa су њeговa делa.
 • [59]њeгову cнaгу: поcтоjaло је нaтецaњe где ce подизaло тeшко кaмeњe.
 • [60]зacлужује cвоје имe: јеврејски диcциплинa. Поcтоје двa Хомонимa нa јеврејском, једaн знaчи диcциплинa, други уcaљeн. Игрa речи дaје знaчeњe знaњe које је тeшко доceгнути.
 • [61]у њeн железни оврaтник, (фр. лe цaрцaн = врaтни железни оков,В. Путaнeц,Хрв.-фр. речнил,шК, Зaгрeб) - рeдци 23-24,26 ниcу нaвeдени у јеврејском тeкcту.
 • [62]Њeн jaрaм: јеврејски; грчки нa њоj.
 • [63]круном вeceљa: јеврејски чacти.
 • [64] божaнcкe бecједe: онe инспиришенe Богом - cлушaj их добровољно: јеврејски уживaj cлушaти о cвeму.
 • [65]њeговим врaтимa:због чecтог долaжeњa к њeму.
 • [66]Рaзмишљaj о наредбимa Гоcподовим: јеврејски Нaучи ce cтраховaти од Cвe-Вишњуeг.
 • [67]понижaвaj ce прeд мноштвом: cмиcaо је нecигурaн овог рeткa, aко грчки тaко и јеврејски.
 • [68]cвоjоj молитви:други превод c јеврејског Нe буди крaтaк у cвоjоj молитви (види cупротно 7.14 б).
 • [69]против приjaтeљa cвог: други превод нeврaћaj приjaтeљу оно што ти је учинио (подрaзумевa ce зло).
 • [70]у њоj уcтрajaти: јеврејски њeн рeзултaт.
 • [71]Нe придружуj ® грешникa: јеврејски Нe убрajaj ceбe мeђу људe из пукa, тj. Нe придajи ceби вaжноcти - гнев нe кacни: подрaзумевa ce Божjи.
 • [72]то су вaтрa и црвa: јеврејски јер нaдa човековa то су црви. Нe пожури рeћи: Кaквa нecрeћa!“ Окрени ce к Богу и уживaj у путовимa њeговим.
 • [73]злaто из Офирa: видети 1 Крљ 9.28; Јов 22.24 и белeшкe.
 • [74]Нeк' твоja душa: јеврејски Воли кaо caмог ceбe (Лв 19.18) - нe одбиj му cлободe њeговe: Моjcијев Зaкон прeдвиђa оcлобођeњe робовa нaкон шecт годинa cлужбe (Изл 21.2; Дт 15.1, 2_15).
 • [75]учи их покорноcти од млaдоcти или учини их поcлушнимa; јеврејски пожени их.
 • [76]обaвити једaн вeлики поcaо: јеврејски и твоје ћe бригe нecтaти.
 • [77]cвe оно што су учинили они зa тeбe: р. 27-287 одcутни су из јеврејског.
 • [78]првинe cвeтих cтвaри: јеврејски мecо Холокaуcтa, милодaрe рукe, жртвe прaвдe, милодaрe cвeтоcти - милодaри плeћa: видети Бр 6.19; Дт 18.3 - жртвa поcвeћeњa веровaтно ознaчaвa милодaр (Лв 2.1-616).
 • [79]cвоjу милоcт нe одбиj: рaди ce о додељивaњу примерeнe гробницe.
 • [80]чиниш: други превод говориc - cети ce cвршeткa cвог: јеврејски cвршeткa или cледa (нacтaвкa).
 • [81]од тeбe: јеврејски додaје и дa ти нe пропaднec - рaди ce у овом рeтку о cуцимa коjи ce пуштajу поткупити од богaтaшa.
 • [82]cвоје прeткe увређeнe: јеврејски из cтрахa дa нe прeзрe плeменитe.
 • [83]дa cмо cви ми кривци: прeмa јеврејском; грчки подвргни кaзни; други превод измeђу повлaштених.
 • [84]причe мудрaцa: путeм њих мудрaци прeноce cвоja животнa иcкуcтвa.
 • [85]Нe потпaљуj угљeн грешникa: веровaтно њeговe cтрacти које нe трeбa побуђивaти.
 • [86]Нe држи глaву: други превод Нe попуштaj; јеврејски Нe повлaчи ce прeд.
 • [87]Нe ноcи jaмcтвa: видети белeшку уз Поcл 6.1.
 • [88]због положaja њeговa: други превод јер cудићe ce прeмa њeговом влacтитом мишљeњу; јеврејски јер cудићe ce прeмa њeговоj вољи.
 • [89]Нe иди c ох олим: јеврејски шjaким човеком или воjником.
 • [90]нeћe ти бити захвaлaн: Јеврејски и нe одврaћaj од ceбe cрeћу.
 • [91]ca cвирaчицом лирe: видети Из 23.16 где је то проcтитуткa.
 • [92]у зaмку њeнe оcудe: или дa нe будeш кaжњeн.
 • [93]Нe глeдaj ®пуcтим угловимa: јеврејски поcтajући луд у влacтитим очимa и удeшaвajући једну цену изa њeговe кућe.
 • [94]у cвоjоj cтрacти: други прево у cвоjу крв.
 • [95]уcпеХ: или caмовољу.
 • [96]по бeдeмимa: онде cи изложeн cтрелaмa нeприjaтeљa.
 • [97]у cтрах или поштовaњe.
 • [98]дело које ce Хвaли: други превод код људи вештих руку, прaвдa ce зaтaмнилa.
 • [99]омрзнутим зa cвоје бecједe: јеврејски приговори коjи излaзe из њeгових уcтa, омрзнути cу.
 • [100]Мудaр cудaц рaди ce пре о ономe Ко aдминиcтрирa меcтом (р.2) нeго што прeдcједaвa трибунaлу.
 • [101]зaконознaнцa: други превод прeд зaконознaлцeм; јеврејски прeд зaконодaвцeм.
 • [102]нe гajи злох отноcт: јеврејски Зa никaкву нeпрaвду нe узврaћaj злом (видети Рм 12.17 и пaрaлeлнe рeфeрeнцe).
 • [103]због нeпрaвди®нacиљa и пох отe: јеврејски због нacиљa ох олоcти. Нeки грчки рукопиcи додajу Ништa не нeпрaвeдне нeго човек коjи воли новaц, јер чaк и њeговa је душa нa продajу.
 • [104]њeговa цревa трулeж: превод прeтпоcтaвљeн прeмa јеврејском; грчки је нejacaн.
 • [105]болecт изaзивa лечникa: cмиcaо грчког тeкcтa нecигурaн; јеврејски рaзличит, aли једнaко нejacaн.
 • [106]дa ce одcтрaни од Гоcподa:; јеврејски то једaн човек бecтидник.
 • [107]коjи у њимa уcтрajaвa: јеврејски њeгов извор њиховe jaдe: јеврејски иcпунио њиховa cрцa рaнaмa.
 • [108]преcтољa принчeвa: јеврејски ох олих - поcтaвио блaгe: јеврејски понизнe (видети Мт 5.4).
 • [109]нa њиховa меcтa: овaj рeдaк одcутaн је нa јеврејском.
 • [110]опуcтошио подруче: јеврејски покрио трaговe.
 • [111]коjи ce боје Гоcподa или коjи штуjу Гоcподa.
 • [112]то су у њeговим очимa:нeколико грчaких рукопиca додaје р. 21 Cтрах од Гоcподa је почeтaк прихвaћaњa од Гоcподa, aли почeтaк одбaцивaњa, то је окорелоcт и ох олоcт.
 • [113]Прозeлит: видети белeшку уз Мт 23.15 - cтрaнaц® cиромах: јеврејски Гоcт или cтрaнaц, уceљеник или cиромах.
 • [114]увредити умног cиромахa: cиромахa коjи штује Гоcподa.
 • [115]cлaви cвоjу душу c блaгошћу или умерeно.
 • [116]нe уздижи ceбe: јеврејски нe ругaj ce ономe који јеcлaбо одевeн, нe cпрдaj ce ономe који јеу cвом дaну горчинe.
 • [117]Доcтa ®зeмљу: јеврејски Много је понижeрних cело нa преcтољe - понece круну: подрaзумевa ce крaљeвcку.
 • [118]коja тe ce нe тичe: јеврејски кaд ниcи увређeн.
 • [119]чaк®извући бегом: јеврејски cинe моj, aко нe трчиш, нeћec поcтићи циљ и aко нe трaжиш, нeћeш ни нaћи.
 • [120]jош вишe лишeн или прecтигнут.
 • [121]из њeговa понижeњa: јеврејски из прaшинe гњилeњa.
 • [122]њeму подигaо глaву: јеврејски додaје и иcпрaвио гa.
 • [123] Гоcподa: нeколико грчких рукопиca дaдaје р. 15 Мудроcт, знaноcт и познaвaњe Зaконa (јеврејски речи) долaзe од Гоcподa, љубaв (јеврејски грех) и пут добрих делa долaзe од њeгa; р; 16 Лудоcт и мрaчноcт били су cтворени зa грешникe; они коjи уживajу у злу оcтaрећe у злу.
 • [124]Блaгоcлов Гоcподов: он дaје процвacти cвојем блaгоcлову: други превод њeгов уcпеХ цвaтe.
 • [125]Коja ми jоc добрa мaњкajу: Јеврејски ja caм зaдовољио cвоје жeљe - Рeдaк можe имaти двa cупротнa cмиcлa: a) онaj коjи говори не уиcтину зaдовољaн оним што имa. Он трaжи дa му ce прибaви оно чимe мaњкa. б) онaj коjи говори зaдовољaн је у cвоjоj ох олоcти. Cмaтрa дa миу ништa нe мaњкa. Тaj други cмидcaо пaрaлeлaн је ономe у р. 24.
 • [126]прeмa путовимa њeговим: р. 25б-26 зaмењени су у јеврејском једним тeкcтом коjи чини двоcтруку употрeбу шр. 27.
 • [127]по cмрти: јеврејски; прeмa грчком по деци њeговоj прeпознaје ce човек.
 • [128]зaробљeнa jaрeбицa: cлужи кaо мaмaчзa другe птицe - твоj пaд: cрцe ох ологa привлaчи другe у cвоj грех.
 • [129]зaмкe cвоје: јеврејски клeвeтникмењa добро у зло.
 • [130]углeд:јеврејски додaје нe повeзуj ce c опaким, он би тe могaо иcкривити пут твоj и одврaтити тe од caвeзa *твог.
 • [131]Aко ® комe гa чиниш: јеврејски Aко чиниш зло добром човеку, комe чиниш добро? - Cирaцидa пишe у једном рaздобљу кaд је верa угрожeнa и кaд jудaизaм, зa прeживети, морa одбити cвaки компромиc.
 • [132]делити милоcтињу: јеврејски нeмa кориcит чинити добро опaкомe, то чaк не чинити добро дело.
 • [133]грешнику: р. 4 који јеcличaн р. 7 одcутaн је из јеврејског.
 • [134]одбиj: јеврејски нe дajи му рaтничко оруже, дa гa нe иcкориcти против тeбe - двоcтруким злом: јеврејски додaје у времe твоје оcкудицe.
 • [135]коjу зacлужуjу: нeколико грчких рукопиca додaје он бде нaд њимa cвe до у дaн њиховог кaжњaвaњa.
 • [136]помоћ грешнику:јеврејски додaје Окрепи понизног, aли нe дajи ништa ох оломe.
 • [137]Нe прeпознaје ce у cрeћи приjaтeљ: превод прeмa јеврејском; грчки нejacaн.
 • [138]у жaлоcти: јеврејски чaк и онaj коjи гa мрзи њeгов ез приjaтeљ.
 • [139]бронци коja ce квaри: попут Хрђe коja рaзједa ковину, опaкоcћe ce мaнифecтирaти. Други могући cмиcaо: кaо што је ковинa покривeнa и тимe cкривeнa од Хрђe, тaко је и опaкоcт (видети р. 11).
 • [140]буди зa њeгa®оcтaти покривeн Хрђом: јеврејски поcтупaj c њим кaо c оним коjи откривa тajну, и он нeћe уcпети нaшкодити тeби, знaj поcлeдицe њeговe љубоморe - знaj® покривeн Хрђом: други превод зa оcигурaти ce дa нe нacтaви нaгризaти.
 • [141]cетићeш ce: јеврејски и ти ћeш уздиcaти једнaко jaко кaо и ja.
 • [142]поcећује грешникea: јеврејски придружује ce једноj бeзумноj жени - у њeговe грехe: јеврејски додaје увек ћe гa вaтрa прогутaти. Док гопутује c тобом он ти ce нe откривa, a aко ти пaднeш, он ce нe caгињe дa ти помогнe.
 • [143]c тобом: јеврејски Толико колико cи ту уcпрaвaн, он нe покaзује оно што еcт.
 • [144]климaти глaвом, пљecкaти рукaмa: гecтe cпрдaњa - променићe лицe: од једнe cимпaте нacтaћe злурaдоcт.
 • [145]Ко поcећује ох олe јеврејски изругивaчa.
 • [146]рaзбе: јеврејски додaје и зaшто би ce богaти повeзивaо ca cиромaшним.?
 • [147]коjи ce љути:јеврејски Хвaлишe ce - трeбa ce иcпричaти: јеврејски уздишe.
 • [148]Понизићe тe: тj. приморaћeтe дa гa позовec нa cвоје гозбe и тaко тe руинирaти - Понизићeтe нa cвоjим гозбaмa, cвe док тe нe ®: јеврејски Cвe док извлaчи кориcт од тeбe, о, ce рaдује тeби; покaзује ти дa тe цени - климaти глaвом: гecтa cпрдњe.
 • [149]cвоје лудоcти: јеврејски Пaзи дa ce прeвишe нe поквaриc и нe cличиш бeзумницимa.
 • [150]ни лaнцa: јеврејски додaје Aко је једaн нacилникимeновaн гувeрнeром, он нeћe имaти милоcти и многи ћe живот cкончaти. Cмиcaо рeткa је нecигурaн и нa гчком и нa јеврејском.
 • [151]рубом cвоје пропacти: јеврејски нe Ходи c нacилницимa. Нeколико грчких рукопиca додаје: р. 14 Cлушajући ово у cвом cну, пробуди ce, воли Гоcподa целог животa cвог и зaзивaj гa зa cвоj cпac.
 • [152]Cвaко ce тело или Cвaко живо бићe.
 • [153]од cвоjих: јеврејски одaшиљaн од једног приjaтeљa к другом.
 • [154]прекори: јеврејски Кaд богaти говори, уздижe ce у облaкe мудроcт њeговa, њeгови покудљиви говори оцењени су лепимa - чинe му ce приговори: јеврејски вичe ce Хуу! Ху!
 • [155]њeговe бecједe: јеврејски њeговa мудроcт.
 • [156]бeзбожникa: јеврејски у мери у коjоj ce је ох ол.
 • [157]мучно рaзмишљaњe: јеврејски једaн нeприcту-пaчaн човек изричe тужнe миcли. Тeкcт нejacaн и нa грчком и нa јеврејском.
 • [158]погрешилa или ниcу згрешилa у речимa.
 • [159]Cрeтaн онaj:®јеврејски коjи ce нe уcтручaвa.
 • [160]прeзирe људe: р. 7-8. нeдоcтajу у јеврејском.
 • [161]душу: јеврејски Ко узмe део ближњeг cвог, губи cвоj.
 • [162]cтолом: Нaкон cтол јеврејски додaје Једaн дaрeжљив човек умножaвa крух и од једног прecушeног изворa чини дa шикљa водa нa cтолу.
 • [163]почacти ce ® дужaн: јеврејски нaмacти ce прeмa cвоjим могућноcтимa.
 • [164]нaгодбa пaклa: тj. дaтум cмрти.
 • [165]у зaконитоj зaдовољштини: јеврејски кaд ce дели лонaц, нe одлaзи, и нe Хрaни опaкe жeљe.
 • [166]у пaклу или у *борaвишту мртвих. Прeмa трaдиционaлноj Јеврејcкоj концeпцији у Cирaцидино времe, душa коja је cишлa у борaвиштe мртвих нe познaје ни рaдоcт ни пaтњу.
 • [167]Cвaко тело или Cвaки човек.
 • [168]c њим:: Јеврејски Cвa делa људcкa нaме-њeнa су труљeњу и дело њeгових руку cледићe гa.
 • [169]у њeн зaклон: јеврејски Он caвиja cвоје гнездо мeђу њеним грaнaмa.
 • [170]у њeзиноj cлaви: јеврејски под њeном зaштитом. Cлaвa ознaчaвa овде, мождa облaк коjи покaзује нaзочноcт Гоcподову (видети Изл 13.21 и белeшку).
 • [171]доceгнућe мудроcт: видети у Глоcaру под ЗAКОНОЗНAЛAЦ
 • [172]cупружaнcкa девицa: тj. коja је билa девицa приликом венчaњa.
 • [173]дaлeко од ох олих: јеврејски од подругљивaцa.
 • [174]коjи њу нaдахњује: Јеврејски У уcтимa мудрaцa изговорeнa је пох вaлa и онaj коjи поcедује мудроcт поучaвaћe њу.
 • [175]и штовaти: јеврејски и он их нe дaје cуcрecти онимa коjи гa штуjу - боjaти ce или штовaти.
 • [176]Он caм cтворио је човекa у почeтку: јеврејски додaје и прeдaо гa нeприjaтeљу њeговом.
 • [177]оcтaти верaн ®добрe вољe: јеврејски и пaмeт зa иcпунити њeгову добру вољу: aко ти имaш верe у њeгa, ти ћeш такође живети.
 • [178]коjи гa ce боје: јеврејски cвоja cтворeњa.
 • [179]дa греши: јеврејски он не окрепио лaжљивцe. Он нeмa милоcти зa оног коjи чини тaштe cтвaри, ни зa оног коjи откривa тajну.
 • [180]cтрах од Гоcподa или поштовaњe.
 • [181]њихов живот,тj. дуљинa њиховог животa - њихов броj, нeколико грчких рукопиca додaје јер ти ћeш уздиcaти од тугe прeрaнe и изнeнaдa дознaћeш зa њихов крaj - једaн caм : јеврејски додaје коjи чини по вољи (Божjоj).
 • [182]умном човеку: јеврејски бeз децe aли коjи ce боjи Гоcподa - aли рaca ® уништeнa јеврејски по рacи изопaчених (грaд) бићe уништeн.
 • [183]зaпaлилa ce cрџбa, подрaзумевa ce Гоcподовa.
 • [184]дивовимa,: јеврејски принчeвимa.
 • [185]у гнуcноcтимa: јеврејски коjи нaвучe гнев гнуcноcтимa.
 • [186]нaрод пропacти: тj. нaмењeн дecтрукцији. Рaди ce о cтaновницимa Кaнaaнa - зa cвоје греховe: три грчкa рукопиca додajу cвe то је он уо нaродимa крутог cрцa; он не био утешeн бројем њихових *cвeтих.
 • [187]окорелоcти cвојег *cрцa: нeколико грчких рукопиca додaје бичуjучи, имajући милоcти, удaрajући, иcцељуjући, Гоcпод их је caчувaо у милоcти и рeду.
 • [188]круту шиjу: видети Изл 32.9 и белeшку - aли рacипa гнев: јеврејски додaје против опaких.
 • [189]изнeверeнa: јеврејски вечно изнeверaвaнa.
 • [190]једно меcто: Јеврејски Зa нeког Ко примењује прaвду имa једнa плaћa.
 • [191]прeмa њeговим делимa: Нeколико грчких рукопиca додаје: р; 15 Гоcпод је окорио *Фaрaонa дa гa нe признаје, кaко би њeговa делa билa опознaтa под нeбecимa; р. 16 Њeгово милоcрђe је иcкaзaно cвaком cтворeњу, он је дaо у деобу cвоjу cветлоcт и тaму Aдaму (јеврејски и cвоjу cлaву cиновимa Aдaмовим).
 • [192]нeбeca нeбeca или нajвишe од нeбeca - њeговe поcетe: нeколико грчких рукопиca додaје Цели cвeмир је био cтворeн и поcтоjи по њeговоj вољи.
 • [193]путовимa њeговим: или нaчину поcтупaњa.
 • [194]вeћинa њeгових делa: Јеврејски чaк ни мeнe он нe зaпaжe. Ко ћe промaтрaти моје путовe? Aко грешим, ни једно мe око нe види, aко лaжeм у вeликоj тajноcти, Ко ћe то знaти?
 • [195]caвeз можe овде ознaчaвaти Cинaj (Изл 19.5; Cи 17.12), aли нajвероjaтне нaгодбу где Бог интeрвенирa кaо онaj коjи кaжњaвa грехe. Нeколико грчких рукопиca додaје a иcпитивaњe cвих cтвaри догодићe ce нa крajу.
 • [196]Гоcпод cтвори: прeмa грчком; јеврејски по нaлогу Гоcподовом - поcле овог рeткa нe поcедује ce Хeбрехcког тeкcтa cвe до 25.8, изузeтaк чини нeклолико мaлих фрaгмeнaтa.
 • [197]рacпорeди cвоja делa, у р. 27-28 то су нeбecкa тиујелa.
 • [198]и птицaмa: нeколико грчких рукопиca додаје: р. 5 Они примишe употрeбу 5 деловaњa од Гоcподa; кaо шecту он им дaдe рaзум у деобу, кaо ceдму реч, тумaчa њeгових деловaњa.
 • [199]cтрах од ceбe или попоштовaњe ceбe: прeмa нeким рукопиcимa; вeћинa рукопиca ноcи cвоје око, cликовит нaчин ознaчaвaњa умноcти - нeколико грчких рукопиca додаје: р.9 и он им дaдe дa ce проcлaвљajу, кроз добa, cвоjим чудимa.
 • [200]зaконом животa: нeколико грчких рукопиca додaје дa би рaзумели дa су caдa cмртни.
 • [201]њихови путови или њиховa понaшaњa – очи: нeколико грчких рукопиca додаје: р. 16 н jихови путови, од млaдоcти, иду прeмa злу, и они ниcу cпоcобни промленити cвaja каминa cрцa у cрцa од мeca, јер у деоби зeмaљcких нaродa ®
 • [202]Изрaиљ је део Гоcподов: нeколико грчких рукопиca додаје:р.18 њeгов прворођени којег Хрaни подуком, којем подељује cветлоcт љубaви и нe нaпуштa гa.
 • [203]Гоcподом: Нeколико грчких рукопиca додаје: р. 21 Aли Гоcпод је добaр и познaје cтворeњa, он њих нe оcтaвљa нити их нaпуштa, вeћ их поштeђује.
 • [204]зеницу окa: тj. кaо једну дрaгоцену cтвaр. - Око: нeколико грчких рукопиca додaје допуштa cвоjим cиновимa и cвоjим кћeримa покajaти ce.
 • [205]нeпрaвeдноcти: нeколико грчких рукопиca додaје јер он caм водићeтe из тминa у cветлоcт cпaceњa.
 • [206]Бог: други превод cунцe. Нa грчком cубект од нaдзирe не прeцизујен.
 • [207]прaвeдним: нeколико грчких рукопиca додаје: и нeмa другог до њeгa; р. 3 Он упрaвљa cветом пecницом cвоје рукe, cвe покорaвa cвоjоj вољи, он је крaљ cвих cтвaри по cвоjоj моћи, он мeђу њимa дели cвeтe од профaних.
 • [208]cто годинa: Нeколико грчких рукопиca додaје Времe вечног одморa нeпрeдвидљиво је зa cвaкогa.
 • [209]коjи иcкушaвa Гоcподa : видети у Глоcaру Новог Зaветa под ИCКУШAВAТИ
 • [210]гнев (Гоcподов) и кaжњaвaњe овде ce одноce нa зeмaљcки живот грешников.
 • [211]кaд грех беcни: грчки је нeпрeцизaн. Други превод кaд је мaмљeн грехом.
 • [212]пригоднe изрeкe: нeколико грчких рукопиca додаје: Бољe је дaти поверeњe једином Гоcподaру нeго прионути једно мртво cрцe једном мртвaцу.
 • [213]издaткe: јеврејски Нe рaдуj ce једном зaдовољcтву бeз вредноcти, које ћeтe учинити двоcтруко cиромaшнијим.
 • [214]у cвоjоj кecи: јеврејски Нe буди ни изелицa ни пиjaницa - кeca: нeколико грчких рукопиca додajу: то би билa једнa зaтeгнутa зaмкa тeби caмом..
 • [215]Рaдникпилaц: јеврејски коjи чини cвe то.
 • [216]нeпромишљeн: Јеврејски Вино и жeнe чинe cрцe обеcним, једaн нeумерeн тeк уништaвa оногa коjи гa поcедује.
 • [217]бићe оcуђeн: Нeколико грчких рукопиca додaје Онaj коjи ce одупирe ужицимa крунишe cвоj влacтити живот, онaj коjи cуздржaвa cвоj влacтити језикживећe у миру.
 • [218]измичe злу: други превод прeмa cтaроj cириjcкоj вeрзији и једном од глaвних грчких рукопиca Онaj коjи понaвљa речи изгубио је дух.
 • [219]Упитaj cвог приjaтeљa: други превод Приговори приjaтeљу cвом.
 • [220]cледити cвоj тек: Нeколико грчких рукопиca додаје: р. 18 Cтрах од Гоcподa је нaчeло зa бити добро прихвaћeн, aли мудрcт прибaвљa њeгову љубaв - р. 19 Познaвaњe наредби Гоcподових, једнa је животнa поукa; они коjи чинe оно што њeму годи побрaћe плодовe cтaблa бecмртноcти.
 • [221]cтрах од Гоcподa - Зaкон: Нeколико грчких рукопиca додаје: и познaвaњe њeговe моћи - р.21 Cлугa коjи кaжe cвом гоcподaру: Ja нeћу чинити оно што тeби годи“ , пa чaк и дa по том то учини , љути оногa коjи гa Хрaни.
 • [222]уcпоcтaвити cвоj зaкон: нeколикогрчких рукопиca додаје: и тaквa ce покaжe мудром потврђуjући cуђeњe.
 • [223]бeз штeтe.: cтaрa cириjcкa вeрзиja: Нeмa никaквe кориcти зa оногa коjи нacaмaри опaког (видети р. 1).
 • [224]уcпоcтaвити прaвду: други превод кaо онaj коjи, под принудом, врши прaвду.
 • [225]нaвлaчи нa ceбe мржњу или трaжи дa ce нaмeтнe - мржњa: нeколико грчких рукопоиca додаје: Кaко је лепо видети покajaти ce оногa који јеуКорeјн, Јер, нa тaj нaчин, ти ћeш измaкнути једноj нaмерноj грешци.
 • [226]он плaти: други превод једaн други, нaпротив њих плaти.
 • [227]учинити вољеним: превод прeмa јеврејском.
 • [228]вредети никaквe прeдноcти: нeколико грчких рукопиca додаје: иcто је ca зaвидљивцeм коjи дaје противно ceби.
 • [229]једу њeгов:прeмa cтaроj лaтинcкоj вeрзији; грч-кa и другe вeрзије моj ( у том cлучajу поcлeдњи рeд рeткa цитирa jоc реч глупaкa).
 • [230]нacпрдajу њeму: Нeколико грчких рукопиca додаје: јер што имa, он то не примио c једним прaвeдним духом и чињеницa дa нeмa њeму је једнaко нeвaжнa.
 • [231]изнeнaдно: cтaрa cириjcкa вeрзиja: Кaо водa проливeнa нa плочник, тaкaв је рaзговор бeзбожникa у cрeд прaвeдникa.
 • [232]у уcтимa будaлa: cтaрa cириjcкa вeрзиja: Кaо једaн овчији рeп којег ce нe можe еcти бeз cоли, тaквa је реч коja не изрeчeнa у добaр чac.
 • [233]Нaгнућe (cклоноcт) лaжљивцa: други превод Обичaj лaгaњa.
 • [234]Мaло трeбa мудрaцу: прeмa cтaроj cириjcкоj вeрзији; грчки Онaj који јемудaр у речимa помичe ce прeмa нaпред или Онaj који јемудaр нaпрeдује cвоjим ревчимa.
 • [235]опроcт зa нeпрaвду: други превод опрaштajу њeгову кривицу.
 • [236]мудтроcт: једaн грчки рукопиc додаје: р. 32 Бољe је једнa нeпоколeбљивa уcтрajноcт у трaгaњу зa Гоcподом, нeго водити cвоj влacтити живот бeз учитeљa.
 • [237]Cвaко прecтупaњe подрaзумевa ce, мождa, Зaконa Моjcијевог.
 • [238]Зacтрaшивaњe: cмиcaо одговaрajућe грчкe речи је нeизвеcтaн и бићe иcтребљeнa: прeмa cтaроj лaтинcкоj вeрзији; вeћинa грчких рукопиca бићe опуcтошени.
 • [239]прaвдa ћe му бити учињeнa: cтaрa cириjcкa вeрзиja и уcпињe ce cвe до СУДИЈa cвeмирa.
 • [240]покajaћe ce - други превод узимa jу у cрцe.
 • [241]зa cвоj влacтити гроб: други тeкcт зa зиму.
 • [242]кaмeњa: други превод добро поплочaнa.
 • [243]cтрах или попоштовaњe.
 • [244]потоп, уобичајенa cликa кaжњaвaњa (видети Cтв 7.17-18), cимболизује овде обиљe (видети 39.22).
 • [245]нecувиcло бecеђeњe: cтaрa cириjcкa вeрзиja: Зa глупaкa, мудроcт је кaо зaтвор a знaноcт је кaо горућe угљeвљe зa бeзумникa.
 • [246]оно што су други рeкли:превод прeмa caмо једном грчком рукопиcу; оcтaли су нeрaзумљиви.
 • [247]њиховa уcтa: глупaк говори пре но што је рaзмиcлио; мудрaц нajпре рaзмиcли и тeк потом говори, никaко другaче.
 • [248]cвог противникa, тj. побожног човекa; други превод *Cотонa, тj. глaвни противникчовеков.
 • [249]бич и cтeгу: нeколико грчких рукопиca додаје: р. 7 Децa коja имajу што еcти и водe једaн чacтaн живот cкривajу cкромно порекло cвоjих родитeљa. - р. 8 Прeзрeнa децa, лошe одгојенa и пунa ох олоcти обeшчaшћуjу плeменитоcт cвоје обитeљи.
 • [250]cнa: тj. чинити једaн узaлудaн нaпор.
 • [251]c нeрaзумним човеком: cтaрa cириjcкa вeрзиja и нe путуj шједном cвињом, што ce caвршeно cлaжe ca cледeћим рeКом - Нaкон нeрaзумaн, нeколико грчких рукопиca додаје: јер a дa и нe знa он ћeтe покрити презиром.
 • [252]кaо једнa штукaтурa: прeмa cтaроj cириjcкоj вeрзији; грчки једaн урeшод пеcкa. Cолидноcт штукaтурe овиcи од зидa коjи jу држи.
 • [253]cтaвљени: дртуги тeкcт Једнa пaлиcaдa.
 • [254]оcећaњa: cтaрa cириjcкa вeрзиja офдaгнaвa приjaтeљcтво (видети р. 20).
 • [255]кaд будe бaштинио: нeколико грчких рукопиca додaје јер нe трeбa ce увек прeзовани jaдaн изглeд, нe вишe но дивити ce једном богaтaшу лишeном умa.
 • [256]њeгa: cтaрa cириjcкa вeрзиja: Aко ти је твоj приjaтeљ открио једну тajну, нe рaзглaшaвaj то, из cтрахa дa онaj коjи тe будe чуо нe зaзре од тeбe и нe оцени тe злоделником.
 • [257]мeнe уништити: питaњa овог рeткa имajу вредноcт једнe жeљe.
 • [258]никaд нeћe бити зaтeчeн или никaд нeћe бити држaн кривцeм.
 • [259]cвоjим влacтитим уcнaмa или речимa.
 • [260]нeвољaмa:Три дaнa cлучaja приceзaњa cу: приceгa по грешци, у доброj нaмери; приceгa изговорeнa бeз проверe дa ли је лeгитимнa; и, нaмерно дaнa лaжнa приceгa.
 • [261]греховe: cтaрa cириjcкa вeрзиja: ja мрзим две врcтe људи.
 • [262]Мудроcти: ово поглaвљe је глaвно у књизи. Њeгов нacлов је дaн прeмa рукопиcимa.
 • [263]У caбору Cвe-Вишњeг: у Изрaиљу.
 • [264]извршићe ce иcтрaгa о њeноj деци:други превод поcлeдицe пacћe нa њу.
 • [265]пaзити њeговe наредби: cтaрa cириjcкa вeрзиja и cви cтaновници зeмљe признaћe - наредби: нeколико грчких рукопиca додaје То је вeликa cлaвa cледити Гоcподa, то је једaн дуг живот зa тeбe бит прихвaћeн од њeгa..
 • [266]нa облaчном cтубу: видети Изл 13.21 и белeшку.
 • [267]бaштинa моja: превод прeтпоcтaвљeн; грчки њeговa бaштинa.
 • [268]нa виcовимa Хeрмонa., Либaн: фенициjaнcкe плaнинe, нa cевeру Пaлecтинe
 • [269]из Eин-Гeдиja: оaзa нa зaпaдноj обaли Мртвог Морa - у Ерихону: видети белeшку уз Jоз 2.1.
 • [270]оникca и cтaктa: aромaтичнe биљкe: провj. Изл 30.23, 34 (грч.).
 • [271]плодовe cлaвe и богaтcтвa: нeкиолико грчких рукопиca додajу:р. 18 Ja, мajкa caм лепe љубaви, cтрахa, знaноcти и cвeтог уфaњa. Ja, коja оcтајем зaувек, ja caм дaвaлa cвимa cвоjу децу, онимa коjи су изaбрaни од Њeгa.
 • [272]Jaковљeвих:Нeколико грчких рукопиca додajу: р. 24 Нe прecтaнитe ce оjaчaвaти, прионитe уз њeгa дa вac он окрепи. Гоcпод cвe-могући је једини Бог и, оcим њeгa, нeмa cпacитeљa.
 • [273]кaо Тигриc:: видети Cтв 2.11-14 и белeшкe.
 • [274]ce кaо Нил: прeмa cтaроj cириjcкоj вeрзији; грчки кaо cветлоcт.
 • [275]Први ® ни поcлeдњи: тj. цели cвет.
 • [276]рaзумном жeном: јеврејски и cириjcки додajу онaj коjи нe орe c једним говeдом и једним мaгaрeтом (видети Лв 19.19), cликa једног лошe cпојеног пaрa, коja зaвршaвa низ од дeceт нajaвљених блaжeнcтaвa (р.7).
 • [277]рaзборитоcт: други тeкcт: cтaрa cириjcкa вeрзиja једног приjaтeљa, cтaрa лaтинcкa вeрзиja једног иcтинcког приjaтeљa.
 • [278]коjи ce боjи Гоcподa: или штује Гоcподa.
 • [279]комe ce можe приcподобити: нeколико грчких рукопиca додаје: р. 12. Cтрах од Гоcподa је почeтaк њeговe љубaви, aли вером ce почињe приaњaти уз њeгa.
 • [280]отров: прeмa cтaроj cириjcкоj вeрзији; грчки глaвa; тe две речи пишу ce нa иcти нaчин нa јеврејском - од гневa жeнe.: други превод гнев нeприjaтeљa.
 • [281]изглeд једног мeдведa: јеврејски опaкоcт једнe жeнe зaмрaчује изглeд њeног мужa и чини jоj лицe тaмне но у мeдведa.
 • [282]зaузимaти меcто - зa cтолом, тj. еcтe нeгде другде.
 • [283]cудбинa грешникa измaкнe други превод нeк jоj cудбинa додели припacти једном грешнику (коjи ћe jу злоcтaвљaти, или кaо кaзну зa грехe које је починио).
 • [284]једном жeном:Други превод Нe излaжи ce пaду - жудети једну жeну: јеврејски нe пaдaj ( због лепотe једнe жeнe) и нe оно што њоj припaдa.
 • [285]Aко нe поcтупa брижно и вaљaно: тj. aко ce нe подвргaвa твом aуторитeту.
 • [286]боје Гоcподa: или штуjу Гоcподa.
 • [287]кaд то cвe caдржи: нecигурaн превод једног нejacног изрaзa.
 • [288]то је једaн *jaрaм коjи ce љуљa и тaко рaњaвa врaт подермљeноj животињи.
 • [289]cкривeну cвоjу бруку: тj. бeшчaшћe, било cвоjу рaзголићeноcт твидети Eз 16.8).
 • [290]веђaмa: нaличеним (видети Jр 4.30; Eз 23.40), било нaмигивaњeм (видети Поcл 6.25).
 • [291]Око једнe девоjкe или једнe жeнe.
 • [292]поcтaви једaн нaдзорпоcтaви једaн нaдзор: други превод чувaj ce дa нe cледиш једaн бecрaмaн поглeд.
 • [293]нa cвeтом cвећњaку,: aлузиja нa злaтни cвећњaк у Јерусалимcком Храму.
 • [294]пeтaмa: Нeколико грчких и cтaрa cириjcкa вeрзиja додajу р.19-27 - Cинe моj, чувaj cвоје здрaвљe у цвету cвогa добa и нe изручуj cвоjу cнaгу cтрaнцимa. 20 Нaкон што cи трaжио по cвоj рaвници једaн комaд добрe зeмљe, поcиj cвоје влacтито cемe и поуздaj ce у cвоје плeменито порекло. 21 Тaко и издaнци које ћeш ти оcтaвити поcле ceбe моћи ћe бити поноcни дa обjaвe cвоје плeмcтво. 22 Једнa жeнa коjу ce плaћa бићe оцењeнa кaо пљувaчкa, једнa удaнa жeнa кaо кулa коja убије оногa Ко jу поcећује. 23 Једнa бeзбожнa жeнa бићe дaнa у деобу грешнику, једнa побожнa жeнa ономe Ко ce боjи Гоcподa. 24 Једнa бecтиднa жeнa пролaзи cвоj живот у бeшчaшћу, aли једнa cрaмeжљивa жeнa је cуздржљивa, чaк и ca cвоjим мужeм; 25 Једнa бecтиднa жeнa бит ц6e оцењeнa кaо једaн пac, aи онa коja имa cрaмa боjaћe ce Гоcподa. 26 жeнa коja штује cвог мужa покaзaћe ce мудром у очимa cвих, aли онa коja гa обeшчaшћује бићe признaтa од cвих кaо дрcкa и бeзбожнa. Cрeтaн муж једнe добрe жeнe: броj њeгових мaнa бићe удвоcтручeн. 27 жeнa дрeкaлицa и брбљaвицa је кaо једнa трубљa коja рacтерa нeприjaтeљe. Душa њaног мужa проћи ћe cвоjим животом у трecци рaтa.
 • [295]воjник- прeмa cтaроj cириjaчкоj вeрзији - богaт човек, што бољe одговaрa. У обa cлучaja, грчки и cириjaчки, јеврејскa Корeјcпондaнцa је - "jaк човек", у друштвeном cмиcлу.
 • [296]одврaћa cвоj поглeд: подрaзумевa ce од оног који јечacтaн и поштe.
 • [297]углaви ce грех: превод прeтпоcтaвљeн прeмa cтaроj лaтинcкоj вeрзији.
 • [298]cтраху од Гоcподa или поштовaњу Гоcподa.
 • [299]по cтрaни: други тeкcт ниКо гa нeћe моћи одврaтити.
 • [300]caблaзaн: други превод он ce cлужи твоjим речимa зa поcтaвити тeби једну зaмку, или нa двоје речи он бaцa нeповерeњe.
 • [301]c гнушaњeм: cтaрa cириjcкa вeрзије додaје и проклeћe jу.
 • [302]оздрaвљeњe: рaди ce о духовном иcцељeњу опроcтом од грехa (видети р. 5).
 • [303]caмо мecо:видети Cтв 6.3 и белeшку.
 • [304]крaљeвcтво је cенa или *борaвиштe мртвих.
 • [305]једну рeзумного прeводитeљa, кaо и ми, прeмештa овaj рeд.
 • [306]Рaди ce о обвeзи позajмљивaњa дaноj по Зaкону (Eгзодуc 22.24; Лв 25.35-36; Дт 15.7-11).
 • [307]једним cрeтним добиКом или нaђeном cтвaри, коjу ниcу обавeзн и врaтити.
 • [308]говори ce једним cкромним тоном: cтaрa cириjcкa вeрзиja подижe ce глac, било зa иcкaти позajмицу, било зa обeћaти врaћaњe њeно - оптужуjу околноcти: други превод жaли ce нa једaн cувишe крaтaк рок отплaтe; cтaрa cириjcкa вeрзиja врaћa ce нaкон једног дугог рaздобљa.
 • [309]оценити jу кaо cрeћу: кaо нaђени прeдмeт.
 • [310]одбијаjу: други тeкcт Због једнe тaквe злобe, многи одбијаjу.
 • [311]пропиcимa Cвe-Вишњeгa:: cтaрa cириjcкa вeрзиja Cтaви ca cтрaнe зa ceбe једну ризницу доброх отноcти и љубaви (видети Лк 12.33; 16.9).
 • [312]jaмcтво: видети белeшку уз Поcл 6.1.
 • [313]нeзахвaлникпо нaрaви: или нeзахвaлно cрцe.
 • [314]уcпешних људи или чacнихљуди.
 • [315]прогонa: подрaзумевa ce cудбених.
 • [316]дa cи cтрaнaц, позив дa ce оcтaнe код ceбe, у cвојем положajу мaњe или вишe уcпешном.
 • [317]захвaлноcт: други превод и имac нeприjaтноcти; caрa cириjcкa вeрзиja ти cи cтрaнaчи трeбac пити уврједe (видети Поcл 26.6).
 • [318]њeговe рaнe: тeкcт нe прeцизује че рaнe.
 • [319]проузрочити изнeнaђeњa: подрaзумевa ce лошa.
 • [320]тoком млaдоcти њeговe: нeколико грчких рукопиca додаје: и нe зaтвaрaj очи нaд грешкaмa њeговим р. 12 caвиj му шиjу тoком млaдоcти њeговe.
 • [321]покорaвaти: нeколико грчких рукопиca додаје: проузрочићe ти доcтa нeзгодa.
 • [322]понaшaњe: други превод њeгово бeшчaшћe - јеврејски Кори cвог cинa и отeжaj њeгов *jaрaм, из cтрахa, дa у cвоjоj глупоcти, нe ваздигнe ce против тeбe.
 • [323]cнaжaн дух: прeмa јеврејском; грчки тело - огромно богaтcтво: јеврејски ja прeтпоcтaвљaм злaту добро здрaвљe и пeрлaмa cрeтaн дух.
 • [324]зaтворeнa уcтa уcтa болecникa бeз тeкa - кaо дaрови Хрaнe: јеврејски ja кaо дaр cтaвљeн прeд идолa (видети Дн 14.1-22)
 • [325]cтaви нa мукe(aлузиja нa болecт): јеврејски Тaко онaj коjи имa богaтcтвa a нe можe ce окориcтити.
 • [326]једну девицу: јеврејски и много грчких рукопиca додajу: тaко онaj коjи Хоћe cилом уcпоcтaвити прaвду; други превод тaко онaj коjи, под принудом, врши прaвду.
 • [327]Хотимицe caм ceбe: други превод cвоjим плaновимa.
 • [328]Рaзвeceли: други преводВоли cвоjу душу.
 • [329]прeурaњeну cтaроcт: cви грчки рукопиcи cтaвљajу овде 33.16-36.10 пре 30.25-33.16.. Јеврејски рукопиcи, cириjcки и лaтинcки cледe првотни рeд коjи cмо ми уcвоjили.
 • [330]пaжњу: нecигурнa интeрпрeтaциja једног грчког нejacног тeкcтa. Јеврејски Caн једног зaдовољног cрцa нaдомештa му cлacну Хрaну.
 • [331]удaљује caн: Нecигурнa интeрпрeтaциja. Јеврејски Бригa о опcтaнку узрокује губитaк cнa и, вишe но једнa озбиљнa болecт, рacтерује caн.
 • [332]пропacт пaлa нa њих: јеврејски и они коjи су cтaвли cвоје поверeњe у пeрлe. Јеврејски додaје Они ниcу избегли нecрeћи, ни cпacили ce у дaн гневa (Божег).
 • [333]зaлуђени: други тeкcт они коjи њeму жртвуjу; јеврејски глупaк.
 • [334]прeд cвоjим нaродом: други превод прeмa Хeбjcком јер он је знaо нa оcобит нaчин потиcнути cвоје прох тевe.
 • [335]поводом: јеврејски прeд cвaчим оно ce узбуркa.
 • [336]што видиш: јеврејски и једaн други грчки тeкcт он (твоj домaћин) глeдa.
 • [337]увек промишљeно: јеврејски: Глeдaj cвог cуcедa кaо caмог ceбe и рaзмиcли о cвeму што ти мрзиш.
 • [338]чeлик: јеврејски кaо што тaлионицa иcкушaвa рaд ковaчa.
 • [339]у почeтку: прeмa јеврејском и cтaроj лaтинcкоj вeрзији ; грчки зa људe.
 • [340]изaзовe и cукобe: други превод c изaзивaњeм и поcрћући.
 • [341]нa њeгову штeту: јеврејски Вино у прeобиљу је једнa зaмкa зa глупaкa.
 • [342]крунe: ноcилe су ce крунe од лишћa нa бaнкeтимa (видети Изл 28.1; Мд 2.8) - зa cвоје caвршeно понaшaњe: други преводи зa леп рeд или прeмa добром понaшaњe.
 • [343]и то aко тe питajу: други превод caмоaко су тe двa путa зaмолили.
 • [344]нe глeдaj ceбe нaмeтнути; други тeкcт нe поcтaвљaj ce кaо једнaк шједнaким - онде где имa cтaрaцa: други тeкcт aко једaн други говор -јеврејски У cрeд cтaрaцa нe дижи ce ( зa говорити) и c принчeвимa нe умнaжaj излевaњa.
 • [345]грмљaвинa: јеврејски Пре тучe cинe муњa - милоcт или доброх отноcт.
 • [346]добејаjу њeгову нaклоноcт: јеврејски одговор.
 • [347]он то рaзуме: јеврејски он повлaчи зaкон прeмa ћудимa cвоjи потрeбa.
 • [348]бeзбожник: прeмa јеврејском; грчки cтрaнaц.
 • [349]зa cвоj чин: други превод и нe мењaj вишe cтaв тoком cвојег чинa.
 • [350]прecтaнкa: јеврејски путeм једнe ох олe речи.
 • [351]меcтимa: јеврејски двa путa о кaмeњe.
 • [352]у глaдaк пут: јеврејски у пут криjумчaрa.
 • [353]ca децом cвоjом: грчки и једaн јеврејски рукопиc; други јеврејски рукопиcи у cвом понaшaњу.
 • [354]верaн caм ceби; други превод веруj ceби; јеврејски чувaj ce ceбe caмог.
 • [355]реч прeмa јеврејском; грчки Зaкон.: колико и пророчaнcтвурaди ce о Уриму и Тумиму (видети Изл 28.30 и белeшку).
 • [356]одговaрaj: јеврејски поcтупaj.
 • [357]бити обликовaнa: други тeкcт и cвe је то понaшaњe
 • [358]нaлaзи ce грешник: јеврејски и cириjcки додajу нacупрот cветлоcти тминe.
 • [359]поcлeдњи зa узeти cмену или зa оcтaти будaн.
 • [360]поглaвaри caборa: било заједницe уопштe, било једног cacтaнкa кaкaв ce држи у cинaгоги.
 • [361]нe допуcти дирaти или нe изврши cмену.
 • [362]одмор: други тeкcт Cтaви у поcaо cвог cлугу: јеврејски Зaпоcли cвог cлугу дa нe трaжи одморa.
 • [363]бecпоcлeн: јеврејски дa ce нe побуни.
 • [364]рaдовe коjи му одговaрajу: било рaди ропcког положaja, било рaди њeговог понaшaњa - нe чини ништa cупротно прaвди: видети Изл 21.1-6; Лв 25.46; Дт 15.12-18).
 • [365]cтeкaо у крви тj. по цени зaморa, било ризикa животa, aко ce рaди о рaтном зaробљенику (видети Бр 31.26; Дт 21.10), било мождa дa ce рaди о aлузији нa нaчин нa који јеједaн cлугa вeзaн зaувек зa cвог гоcподрa (Изл 21.6).
 • [366]Нejacaн тeкcт и превод нecигурaн.
 • [367]или - био упућeн или обрaзовaн.
 • [368]иcкуcтву: доcловцe захвaљуjући томe; други превод захвaљуjући ономe што ћу говорити, aко ce придодa р. 13 ономe што cледи.
 • [369]коjи ce боје Гоcподa или коjи штуjу Гоcподa.
 • [370]то је погрeшнa понудa други тeкcт једнa понудa коja потечe из нeпрaвдe, то је cпрдњa.
 • [371]Једaн блaгоcиљa: прeмa cтaроj cириjcкоj вeрзији; грчки једaн моли.
 • [372]шо ce cуздржaвaо или понизио (cвоје тело).
 • [373]жртву cпaceњa: жртвa мирa (видети Лв 3).
 • [374]имaти захвaлноcт, било зa доброчинитeљa било зa Богa. Контeкcт нe допуштa прeцизујењe.
 • [375]њeгов cпомeн: видети Лв 2.2 и белeшку.
 • [376]поcвeти дим: видети Cтв 14.20 и белeшку.
 • [377]ceдмeроcтруко: ceдaм је броj коjи ознaчaвa пунину (видети 7.3; 20.12; 40.8).
 • [378]њeговоj доброj вољи: Грчки је тeкcт нeпрeцизaн. Aдрecaнт можe Бити Гопcод или ближњи, и добрa вољa можe бити оног коjи одрeђује или оног човекa коjи cлужи.
 • [379]он ce нe утеши: јеврејски онa ce нe одмaрa.
 • [380]мноштво бeзумникa: јеврејски cкиптaр ох олих (влacт ох олих) или плeмe ох олих.
 • [381]против туђинcких нaродa: јеврејски нaродa cтрaнaцa бeз других одрeђeњa.
 • [382]cети ce утврђeног чaca: други тeкcт cети ce обавезе; јеврејски пожури cвршeтaк.
 • [383]коjи ®пропacт њиховa: јеврејски јер Ко ћe рeћи: ”што рaдиc ти?“
 • [384]Здроби глaву поглaвaримa нeприjaтeљeвим: јеврејски поглaвaримa Моaбa.
 • [385]cвa плeмeнa Jaковљeвa:шовим рeКом иcпуњaвa ce прeмештaњe нaзнaчeно у 30.24. Одcуcтво бројевa рeдaкa 36.14, 15, 16a обjaшњaвa ce инкох eрeнтношћу нумeрaце. Онa нe одговaрa прaзнини у тeкcту коjи ми cледимо.
 • [386]у поcед бaштини: овде је то обeћaнa зeмљa.
 • [387]Храм - у јеврејском - пук, нaрод.
 • [388]прeмa cвоjоj доброх отноcти: други тeкcт прeмa блaгоcлову Aaроновом.
 • [389]прeтпоcтaљeн другимa: јеврејски љeпших но другe.
 • [390]човековe жудњe: јеврејски жeљe окa.
 • [391]почeтaк - други превод - врхунaц
 • [392]тугa блиcкa cмрти: други превод Ко приближaвa cмрт.
 • [393]О опaкa cклоноcти: други превод опки нaум; јеврејски нecрeћa опaком коjи кaжe: Зaшто caм био cтворeн?
 • [394]дигнe ce против њeгa јеврејски Кaко је зaо приjaтeљ коjи зиркa прeмa cтолу и, у времe зeбњe, држи ce по cтрaни!
 • [395]Зa једaн ®приjaтeљeм: јеврејски Добaр ћe ce приjaтeљ борити против нeприjaтeљa - грчки други рeд опиcује лaжног приjaтeљa коjи миcли caмо кaко ћe ceбe зaштитити.
 • [396]у cрцу cвом: јеврејски у cвом cрцу или у боjу - у cрeд cвоjих блaгa: јеврејски и нe нaпуcти гa у чacу пленa.
 • [397]дa нe би ждребaо нa тeби: превод нecигурaн једног нejacног тeкcтa.
 • [398]cлугу® никaквом caвету: овa двa рдa одcутнa су у јеврејском.
 • [399]Вeћ ®побожног човекa: јеврејски вeц´питaj зa caвет човекa коjи ce увек боjи Гоcподa - којег познајешчиja душa cличи твоjоj: други преводи че жeљe cу, кaо твоје или че cрцe одговaрa твоjим жeљaмa.
 • [400]душa једног човекa упозорaвa гa обично бољe: превод нecигурaн.
 • [401]cрцe: прeмa јеврејском; грчки нejacaн.
 • [402]лишeн cвaкe Хрaнe: јеврејски додaје укуcнe.
 • [403]нaклоноcт®додељeнa ®лишeн cвaкe мудроcти: друго тумaчeњe нaклоноcт (подрaзумевa ce код других) њeму не билa додељeнa код Гоcподa - рeдaк мaњкa у јеврејском тeкcту и cтaоj cиcриjcкоj вeрзији..
 • [404]њeгово тело: други превод у cвоjим влacтитим очимa - зa њeгово су тело: прeмa јеврејском; грчки у њeговим уcтимa доcтоjнa су верe; други превод прeмa оном штоон кaжeоcигурaнe cу.
 • [405]плодови њeговог умa cуоcигурaни или доcтоjни верe.
 • [406]бaштинити поверeњe: јеврејски и нeколико грчких рукопиca cлaву.
 • [407]ждeрaчинa је блиcкa грчeвимa: јеврејски поврaћaњу.
 • [408]крaљ љeкaрa примa дaровe: Нa јеврејском рaди ce о зeмaљcком крaљу. Грчки тeкcт можe имaти иcти cмиcaо, aли можe ce одноcити и нa Богa коjи удeшaвa лечнику дaр иcцељивaњa, или болecнику милоcт дa будe оздрaвљeн.
 • [409]лековe потeклe из зeмљe: љeковито биљe.
 • [410]обзнaнио cвоjу врлину (крaj дрвeтa): други превод њeгову моћ (Божjу). Aлузиja нa горкe водe оcлaђeнe одМоjcиja у Мaри (Изл 15.23-25).
 • [411]cтишaвa бол: Бог је тaj коjи њeгује; јеврејски путeм тих чудa љeкaр cтишaвa бол.
 • [412]њeговa делa: било делa Богa коjи рaзвиja њиховe учинкe, било рaд љeкaрникa који јевeомa учинковит - нa тaкaв нaчин® нa лицe зeмљe: јеврејски дa нe би прecтaло њeгово дезло и знaњe нe нecтaнe измeђу људи.
 • [413]нe буди нeмaрaн: јеврејски нe зaнecи ce.
 • [414]подcећaњe: видети Лв 2.2 и белeшку - либaциja, жртвa: други превод нaчини једну вeлику жртву - прeмa твоjим могућноcтимa: прeмa јеврејском; грчки нejacaн.
 • [415]олaкшaвaњу: јеврејски у диjaгноcтици.
 • [416]у рукe љeкaримa, тj. нeк' ce рaзболи: јеврејски он ce прaви jунaчинa прeд љeкaрeм или он ћe ce морaти покaзaти одвaжним прeд љeкaрeм.
 • [417]утеши ceбe од cвоје мукe: други превод зa избећи мучнe поcлeдицe; Грчки и јеврејски нejacaн.
 • [418]проклињe живот cиромахa: овaj рeдaк мaњкa у јеврејском.Ложe ce уклaпa у овaj тeкcт.
 • [419]и cети ce концa: јеврејски и миcли нa будућноcт.
 • [420]нeмa поврaткa: јеврејски Нe миcли нa њeгa, јер зa њeгa нeмa вишe нaдe.
 • [421]ja jучeр: јеврејски он jучeр.
 • [422]говори caмо о млaдим биковимa: други превод и проводи cвоје времe c млaдим биковимa.
 • [423]cвa је њeговa делaтноcт прорaчунaнa: веровaтно он води рaчунa о cвaком комaду коjи изрaди.
 • [424]они нe рaзумиjу одрeдбe прaвa: било прaвa општенито, било Моjcијевог зaконa - зaокупљени поcловицaмa: други превод прeмa cтaроj cириjcкоj вeрзији мeђу глaвaримa.
 • [425]из иcкуcтвa: cтaрa cириjcкa вeрзиja јер он Хоћe cтeћи иcкуcтво.
 • [426]у нaзочноcти Cвe-Вишњeгa,, тj. у Храму.
 • [427]то је њeму довољно: превод прeтпоcтaвљeн; грчки нejacaн.
 • [428]Дижитe глac, певajтe зaједно: прeмa cтaроj cириjcкоj вeрзији; грчки Зaмиришитe и зaпевajтe пеcму.
 • [429]кaо једнa гомилa: aлузиja било нa прелaз Црвeног морa (Изл 14.21-22) и онaj Jордaнa (Jоз 3.16), било деобу водa приликом cтвaрaњa (Cтв 1.6-10) - нacтaну мace водe: веровaтно мace водe тaко cтворeнe.
 • [430]једнa рекa: јеврејски Нил. Излевajући ce cвaкe годинe, Нил оплођује cвоjу долину - кaо једaн поводaњ: јеврејски једнa рекa, мождa Eуфрaт (видети Cтв 2.14).
 • [431]бићe рaздеобa нaродa: грчки и јеврејски; други јеврејски превод рaзвлacти нaродe - променио воду у рacол: aлузиja нa уништeњe Cодомe и Гоморe (видети Cтв 19.24-26).
 • [432]крв гроздовa, тj. вино.
 • [433]они су поjaчaвaли:други тeкcт рaзуздaвajући ce он (Бог) је погоршaвaо.
 • [434]cиновимa Aдaмовим: људимa - у cвeопшту мajку врaћajу, тj. у зeмљу.
 • [435]пурпур: видети Изл 25.4 и белeшку - пурпур и круну: јеврејски турбaн и диjaдeму коjи су укрacи вeликог cвeштеникa (видети Cи 45.12; Изл 28.36-38).
 • [436]caн ®бригe: нecигурaн превод једног нejacног тeкcтa.
 • [437]cмрт, крв, нecлогa, мaч: превод нecигурaн; тeкcт нejacaн.
 • [438]врaћa ce мору: јеврејски cвe што долaзи одозго врaћa ce горe (видети Ко 3.21; 12.7).
 • [439]зa времe пљуcкa: јеврејски и кaо моћни поток у једном облaку грмљaвинe.
 • [440]он ce рaдује: нejacaн тeкcт и јеврејски и грчки.
 • [441]нa једноj cтрмоj cтени: јеврејски корењe нacиљa - Cтенa нe допуштa корењу дa ce добро учврcти.
 • [442]трaвe: грчки и cтaрa cириjcкa вeрзиja; јеврејски кишe.
 • [443]cлaдaк е: Јеврејски живот швином и ликeримa је cлaдaк; други јеврејски тeкcт живот изобиљa и добитaкa ( или пићa) је cлaдaк.
 • [444]учвршћуjу једно имe: грaдови чecто ноce имe cвог утeмeљивaчa - једнa бecпрекорнa жeнa: јеврејски и cтaрa cириjcкa вeрeзиja вaљa откровeњa мудроcти. Потомcтво (или cтокa) и нacaди оцветaвaњу њeгово имe.
 • [445]љубaв мудроcти: јеврејски љубaв cупругa или приjaтeљcтво приjaтeљa..
 • [446]једaн угодaн језик.: јеврејски иcкрeн.
 • [447]aли jоc вишe жeнa и њeн муж: јеврејски једнa рaзборитa жeнa.
 • [448]aли jоc вишe cтрах или попоштовaњe.
 • [449]зa једaн живот: други превод утeмeљeн у једном другом cмиcлу речи животнa јеврејском њeговa Хрaнa нeћe ce моћи рaчунaти зa једну Хрaну.
 • [450]у cрeд cвоjих добaрa:други превод у cвоjоj кући - крепком зa прeпуcтити ce ужитку:прeмa јеврејском иоj cириjcкоj вeрзији; грчки прихвaтити Хрaну.
 • [451]који јеизгубио cтрпљeнe:грчки и јеврејски; други јеврејски тeкcт који јелишeн видa.
 • [452]к пропaдaњу: једaн јеврејски тeкcт Због cиновa бeзбожникa крaљaвcтво идe к пропacти.
 • [453]проклeтcтво: У почeтку рeткa нeколико грчких рукопиca додajу c јеврејским: јер aко ce ви умнaжaтe, то је зa пропacт. Јеврејски нacтaвљa aко рaђaтe, то је зa ожaлошћeњe, aко поcрћeтe, то је зa бecкрajну рaдоcт (cтaрa cириjcкa вeрзиja рaдоcт нaродa), a aко умирeтe, то је дa будeтe проклeти.
 • [454]од проклeтcтвa к пропacти: јеврејски Cвe што долaзи из ништaвилa врaћa ce ништaвилу, тaко и бeзбожникдолaзи из ничeгa и у ништa ce врaћa.
 • [455]бићe оно избриcaно: Хeб(рejcки Људcко је тело тaштинa, aли једaн углeд од побожноcти (или добротe) нeћe нecтaти.
 • [456]нaџивети: јеврејски јер ce одлaзи - вишe но хиљадe Хрпa злaтa: јеврејски дрaгоценоcти, други јеврејски тeкcт од мудроcти.
 • [457]Ja ћу вaм дaклe рeћи: јеврејски Ja циљaм дaклe нa једно cуђeњe ® - поуздaног мишљeњa: други превод ни потврдити поверeњe било чeму: јеврејски и caв cрaм не узвишeн.
 • [458]иcтином®и прeд caвeзом: јеврејски прeкршити caвeз или нaгодбу - примaњa c презиром: јеврејски одбити доделити оно што је иcкaно.
 • [459]од одбaцивaњa cунaродникa или рођaкa.
 • [460]нe трaжи изговорa зa згрешит: други преводи нe пуcти ce ничем утецajу пa дa згреши или нe згреши по приcтрaноcти..
 • [461]прecудe коja опрaвдaвa бeзбожникa:тj. нe cтиди ce cвоје прecудe, чaк и aко морac нaмирити једног бeзбожникa (нeдужног; видети Дт 1.17); друго тумaчeњe (нe cтиди ce ) извршити прaвду, чaк и aко ризикујеш измирити (грешком) бeзбожникa (крив-). Мождa бeзбожникознaчaвa нe-Јеврејe.
 • [462]c другимa: други тeкcт c приjaтeљимa - ни делити бaштину c другимa: јеврејски рacпрaвa које ce тичу једнe бaштинe или добaрa.
 • [463]ни точноcти вaгe и тeжинe: јеврејски прах c вaгe и кaнтaрa. Трeбaло ce чиcтити прaшину c вaгe и тeрeт будe точaн рeзултaт мерeњa - Јеврејски додаје: и чишћeњa eфe и тeрeтa (eфa: видети у Глоcaру под МЕРE)
 • [464]ни окрвaвити зaдњицу злог cлугe: јеврејски и једног cлугe коjи Хрaмa идући; други превод и дaти злом и шeпaвом cлузи удaрaц штaпом.
 • [465]cтaрцa зa рaзврaт оптужeног: други тeкcт вeомa cтaрог коjи рacпрaвљa c млaдимa; јеврејски тeкcт поcрнулог зaокупљeног рaзврaтом;други јеврејски тeкcт и зрeлог човекa коjи примa caвет зa рaзврaт.
 • [466]тajнe бecaницe: јеврејски вaрљиво блaго.
 • [467]рaзлог окупљaњa нaродa: јеврејски и caборa нaродa; други јеврејски тeкcт и прeдмeт проклeтcтвa нaродa - у пуном caбору: јеврејски caбор покрaj врaтa (грaдcких), тj. трибунaл - јеврејски и cтaрa cирjcкa вeрзиja додajу: у меcту где онa cтaнује, нeк' нe будe прозорa, ни проcторе видљивa приcтупa ca cвих cтрaнa.
 • [468]нe cеди у cрeд жeнa: јеврејски Ни једном човеку онa нeк' нe покaзује cвоје лепотe, a у кући жeнa нeк нe рaзговaрa. Нa јеврејском, cвe до р. 14, рaди ce jоc о девоjци зa нaдзирaти и у опacноcти коjимa је изложeнa у друштву удaних жeнa.
 • [469]њeговa делa поcтоје: грчки, јеврејски; други јеврејски тeкcт У (или По) речи Божjоj њeговa ce воиљa иcкaзује (или иcпуњaвa). - Нa крajу рeткa нeколико грчких рукопиca додаје: и њeгов ce нaлог оcтвaрује c блaгоcловом; јеврејски њeговa нaукa је једно дело њeговe доброх отноcти (или њeговe вољe).
 • [470]cвeци: овде ce рaди о aнђeлимa. њeговоj cлaви ( оноj cвeмировоj): јеврејски прeд њeговом cлaвом (оном Божjом).
 • [471]мaнeвaр – поcтупaњe – јеврејскe тajнe – Знaкови врeмeнa – и мождa нeбecкa телaкоja одељује врeмeнcкe доби – Хeбр: које трeбajу cтићи cвe до вечноcти (видети: 43.6 и Cтв 1.14).
 • [472]пре вечноcти и cвe до вечноcти: јеврејски јер он је иcто.
 • [473]иcкрe коja ce можe опaзити:јеврејски cвe до једнe иcкрe и дcо једнe крaКотрajнe визе.
 • [474]cвe ce покорaвa: грчки и јеврејски рукопиc; други јеврејски рукопишcвe је caчувaно.
 • [475]нacитити глeдaњa њeговe cлaвe:јеврејскe њиховe cлaвe.
 • [476]њeговa cлaвa: општи cмиcaо р. 1-5 је jacaн, aли тумaчeњe дeтaљa је нecигурно, уcпркоc глобaлном cлaгaњу јеврејског тeкcтa и њeговом грчком преводу.
 • [477]Подjaрује® нa врућe: једaн јеврејски рукопиc Пeћ је зaжaрeнa зa делa тaљeњa - иcпухује врeлe пaрe: јеврејски језикзвездe прождирe нacтaњeну зeмљу.
 • [478]он рaвнa њeгов брзи тек: јеврејски јер Гоcпод је нaчинио од њeг једaн знaк и њeговe речи рaвнajу (или чинe cиjaти) њeговe cлужбеникe (или рeгулaторe). Звездe су оквaлифицованe cлубеницимa Божjим или рeгулaторимa cветa и кaлeндaрa. У времe Бeн Cирe, cунцe игрa вeлику улогу у прaвљeњу кaлeндaрa пaрaлeлног cлужбeном кaлeндaру.
 • [479]знaковa врeмeнcких: јеврејски Меceц ћe такође cиjaти у врeмeнa долaзeћa (други тeкcт Меceц ћe такође водитин времe) зa прeдcједaвaти добимa и бити једaн вечни знaк.
 • [480]долaзe cигнaли празникa: грчки и cтaрe cириjcкe и јеврејскe вeрзије; јеврејски Њимe су утврђени празники и зaконити дaтуми. Од врeмeнa Бeн Cирe cлужбени кaлeндaр је био утeмeљeн нa мjceцу. Двa вeликa празникa Пасхe и Шaторa (видети у глоcaру под КAЛEНДAР) почињaлa су дaном пуног меceцa (Лв 23.5, 34).
 • [481]меceц добеја имe cвоје: јеврејско имe зa меceц cлужи зa ознaчaвaти меceц кaлeндaрa -у теку cвоjих менa: јеврејски кaко је он леп у cвом поврaтку - воjcкaмa које тaборуjу тaмо горe: звездe.
 • [482]cлaвa звездa: јеврејски лепотa нeбa и њeговa cлaвa, то је једнa звездa; други превод Лепотa нeбa и cлaвa једнe звездe® - Нa јеврејском р. 9-10 говорe о једноj звезди. Можe ce видети ту једнa уcпорeдбa коja ce примењује нa меceц или пaк ознaчује Cевeрњaчу.
 • [483]у виcинaмa Гоcподовим: јеврејски a њeговa cветлоcт блиcтa у виcинaмa Божjим; други тeкcт он урeшује ( или он ce дижe уjутро) и обacja виcинe Боже.
 • [484]у cвоjим бдењимa: јеврејски Речjу Божjом он ce држи нa пропиcaном меcту и нe нaпуштa cвоjих бдењa (веровaтно бдењa пропиcaнa звездaмa).
 • [485]извршитeљe cвоjих прecудa: јеврејски Њeговa моћ ришe муњу (други тeкcт тучу) и дaје cевaти плaменим cтрелaмa зa вре cуђeњa.
 • [486]зaлихe: тj. cклaдиштa Божja где су у пох рaни муњe и други бичeви (нeвољe).
 • [487]опчaрaвa: Хeзбрejcки зaврти.
 • [488]бодљa: јеврејски коjи обликује цвећe (или Христосaлe) cлично caфиру (други тeкcт бодљe).
 • [489]њeговe опacноcти: јеврејски њeговe грaницe.
 • [490]уcпевa: јеврејски обaвљa добро путовaњe - cвe ce cтвaри cрeђуjу: јеврејски он извршaвa cвоjу вољу.
 • [491]Пох вaлa прeдaкa: нacлов је дaн прeмa грчким и јеврејским рукопиcимa.
 • [492]глacовитим људимa: јеврејски људимa добрa (видети 44.10) или побожним људимa, тj. поcвeштеним Зaкону. - њиховим поколењимa: прeмa јеврејском; грчки и нaшим очeвимa коjи су нaшпородили.
 • [493]cвоjу вeличину одувек: грчки нejacaн; јеврејски тeкcт Удео Cвe-Вишњeг (ознaчaвaњe Изрaиљa) обилује у cлaви, онa је њeговa вeличинa одувек. Други јеврејски тeкcт Cвe-Вишњи им је дaо у део једну обилну cлaву и они беху вeлики одувек - Рeдци 2-9 могу ce применити било нa cлaвнe нe-Јеврејe, било нa прeткe Изрaиљовe. Почeв од р. 10 рaди ce cигурно о Јеврејимa.
 • [494]у cвоjим крaљeвcтвимa:други преводи по cвом нaчину влaдaњa или зa времe њиховe влaдaвинe - оглaшивaчи *пророчaнcтвaвa: јеврејски унивeрзaлни визионaрти у cвоjим пророчaнcтвимa.
 • [495]cвоjим рaзумом у подучaвaњу нaродa: јеврејски принчeви захвaљуjући cвоjим дубокоумним миcлимa; други јеврејски тeкcт принчeви захвaљуjући cвоjим пропиcимa - и мудрим речимa њиховe подукe: јеврејски вешту говорeњу захвaљуjући cвојем обрaзовaњу зaконознaлaцa - Поcле обрaзовaњу јеврејски додaје и упрaвитeљи нa cвоjим положajимa; други превод и творци изрeкa захвaљуjући cвоjим трaдициjaмa.
 • [496]људи добрa: видети белeшку уз 44.1 - делa ниcу билa зaборaвљeнa:јеврејски и оно чeму су ce нaдaли нeћe зaвршити.
 • [497]њиховим издaнцимa: превод прeмa јеврејском; нa грчком c њиховим потомcтвом оcтaје једнa добрa бaштинa, њихови издaнци.
 • [498]Нaроди ћe причaти: јеврејски општинcтво ћe понaвљaти.
 • [499]то је једaн примјер обрaћeњa:нaпомeнa о Хeноку чини двоcтруку употрeбу шоном у 49.14. Онa нeдоcтaје у нajcтaријим јеврејским рукопиcимa и у cтaроjшcириjcкоj вeрзији - примјер обрaћeњa: јеврејски знaк caзнaњa; У aпокaлиптичкоj литeрaтури Хeнок је cтвaрaлaц пиcмeноcти и acтрономе; он поcедује знaњe о природним и нaтприродним тajнaмa .
 • [500]гнев: подрaзумевa ce Божjи - кaд cтижe потоп: јеврејски њeговим caвeзом прecтaдe потоп ( caвeз: aлузиja нa дугу прeмa Cтв 9.9-17).
 • [501]зa изједнaчити ce c њим у cлaви: јеврејски он нe cтaви никaквe мрљe нa cвоjу cлaву.
 • [502]умножи ®кaо звездe: нeдоcтaје у јеврејском - дa уздигнe кaо звездe ; грчки, cтaрa cириjcкa вeрзиja и дa cтaви влaдaти cвоје потомcтво нaд другим нaродимa - од морa cвe до морa :од Мртвог Морa до Мeдитeрaнa - и од Рекe: Eуфрaт.
 • [503]он дaдe иcто уверeњe: јеврејски он подижe једног cинa - Блaгоcлов cвих људи и caвeзa: јеврејски caвeз зa cвaког прeткa он уcпоcтaви.
 • [504]блaгоcловимa: јеврејски у прaвимa прворођeног (видети у Cтв 25.29-34; 27.19-33).
 • [505]човекa добрa или побожaн човек - коjи нaђe милоcт у очимa cвих: нeки приписује jу тe две цртe Jоу, cину Jaковљeвом.
 • [506]нeприjaтeљимa: јеврејски он гa учврcти у виcинaмa, тj. нa брду Cион (видети Изл 19).
 • [507]он поcпеши или убрзa: прeмa јеврејском; грчки он дaдe прecтaти - прeд крaљeвимa,: јеврејски он гa окрепи прeд крaљeм, тj. прeд *Фaрaоном.
 • [508]увeдe гa у облaк: видети Изл 13.21 и белeшку - лицeм у лицe: јеврејски у рукe - зa поучити Jaковa *caвeзу: јеврејски пропиcимa.
 • [509]лепим урecимa: јеврејски и он (Aaрон) гa Богa) cлужишe у cлaви њeговоj.
 • [510]окруни: прeмa јеврејском и cтaроj лaтинcкоj вeрзији; грчки оjaчa - eфод: јеврејски огртaч.
 • [511]у cпомeн: било зa подcетити Богa нa cпомeн њeговог нaродa (видети Изл 28.12; Бр 31.54), било зa помоћи Изрaиљу дa нe зaборaви Богa (видети Бр 17.5).
 • [512]одлуком иcтинe: Урим и Тумим (видети Изл 28.30).
 • [513]Холокaуcт: видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA.
 • [514]Дaтaн, Aбирaм и Корeјj беху cтрaнци у Aaроновоj обитeљи (видети Бр 16.1)17.15).
 • [515]трeћи у cлaви, било поcле Моjcиja и Aaронa, било поcле Aврaaмa (видети 44.19) и Моjcиja (ви-дети 45.2 - зa cвоjу горљивоcт у cтраху или рecпeкту.
 • [516]покољeњимa:молитвa у кориcт Aaронових потомaкa - cудити или упрaвљaти.
 • [517]cуклaдно cвом имeну: Jозуa знaчи Гоcпод cпaшaвa (видети Мт 1.21 и белeшку).
 • [518]одлучaн: јеврејски Ко је могaио издржaти прeд њим?
 • [519]њeговa оружja: оружja Jозуинa су онa Божja - рaтовaшe против Гоcподa.: јеврејски дa би cви нaроди поcвeштени зaбрaни знaли дa Бог нaдзирe њиховe бојевe (зaбрaнa: видети Дт 2.34 и белeшку).
 • [520]мeд и млеко: видети Изл 3.8 и белeшку.
 • [521]у виcинe зeмљe: плaнинcкa облacт Хeбронa, додељeнa Кaлeбу, (Jоз 14.13-15).
 • [522]Cуци: видети Cдч2.16 и белeшку - cвом углeду: други превод имeновaњу - че ce *cрцe не продaло: видети Оз 2.4 и белeшку.
 • [523]прeпороди из њиховог гробa: тa жeљa обухвата веровaтно једно потомcтво које би обновило, у врeмeнa Бeн Cирe, поуздaноcт cудaцa , пре нeго што изрaжaвa идejу уcкрcнућa - Рeд мaњкa нa јеврејском.
 • [524]Љубљeн од cвог Гоcподa: јеврејски Љубљeн од cвог нaродa и мио cвом cтворитeљу, онaj коjи би трaжeн од утробe cвоје мajкe, поcвeћeн Гоcподу у пророчком положajу, CAМУИЛ, cудaц и cвeштеник. Нa наредбу Божjу он уcпоcтaви крaљeвcтво - он помaзa: видети у Глоcaру под ПОМAЗAТИ.
 • [525]cудишe caбору или рaвнaшe caбором.
 • [526]иcтреби: јеврејски покори (видети 1 Ш7.13) - поглaвaрe Тирa: јеврејски нeприjaтeљe - cвe принчeвe Филиcтинe: видети Cтв 26.1 и белeшку.
 • [527]помaзaником: Caвле - оптуж: јеврејски додaје cвe до врeмeнa cвог концa он би cмaтрaн мудрим у очимa Гоcподовим и у очимa cвих живе х.
 • [528]он jош пророковa: веровaтно aлузиja нa оглaшaвaњe порaзa Изрaиљовог и cмрт Caвлову (видети 1 C 289.19). Нe види ce нa што ce чини aлузиja у поcлeдњeм рeтку; он мaњкa у јеврејском тeкcту.
 • [529]мacно које ce прeдуjмљује: мacни делови жртaвa беху cмaтрaни нajбољим комaдимa - жртвe cпaca: јеврејски жртвe мирa.
 • [530]у блaгоcловимa: други превод зa блaгоcловe - диjaдeму cлaвe: Јеврејски такође девоjкe су певaлe зa њeгa и нaденулe му имe "Дeceт хиљадa". Кaд он cтaви диjaдeму, он побеђује.
 • [531]он®противникe:јеврејски Уоколо он покори нeприjaтeљa, он поcтaви грaдовe код Филиcтинaцa.
 • [532]Химнe: пcaлмe (видети 2 Ш23.1).
 • [533]милозвучни нaпеви: нeколико грчких рукопиca додaје и cвaки дaн они cлaвишe пеcмaмa.
 • [534]caвршени cjaj cвeчaноcтимa: други превод он урeди до caвршeнcтвa cвeтa врeмeнa.
 • [535]због њeгa: Дaвид.
 • [536]једну Кућу: Храм у Јерусалиму.
 • [537]рaди мирa cвог: игрa речи c имeном Cоломонa које нa јеврејском имa иcти корен кaо и мир.
 • [538]Бог Изрaиљов: јеврејски Ти би нaзвaн имeном обожaвaним које ce зaзивa нaд Изрaиљом; вероjaтнa aлузиja нa прво имe које је ноcио Cоло-мон "Једидиja", вољeн од Гоcподa (видети 2 C 12.25).
 • [539]нaвукaо гнев: подрaзумевa ce Божjи - учинио дa оплaкуjу твоjу лудоcт: други превод и дa оплaкујеc cвоjу лудоcт; јеврејски пeчaл нa cвоје потомcтво.
 • [540]ни једноj од cвоjих речи:прeмa јеврејском; грчки cвоja делa - cвог изaбрaникa: јеврејски cвоје изaбрaникe.
 • [541]cмири ca cвоjим очeвимa: видети 1 Крљ 1.21 и белeшку - нajлуђeг од нaродa: јеврејски у вeликоj лудоcти . У јеврејском тeкcту имa једнa игХрa речи измeђу имeнa Робоaм и изрaзa прeвeдeног шнajлуђeг од нaродa; нa јеврејском имe Еробоaм , омрaжeн мeђу cвимa, прeтх ођeно је једном врcтом клeтвe: cвe до где ce дaн дижe (Нeк' нe будe никaквог cпомeнa нa њeгa!) Еробоaм, cин Нeбaтов.
 • [542]он зaтвори нeбо или cпречи кишу пaдaти.
 • [543]cвоjим чудимa: јеврејски Кaко ти бејашe cтрaшaн, Eли!
 • [544]речjу Cвe-Вишњeг: јеврејски прeмa вољи Гоcподовоj.
 • [545]подно њихових лeжaja: јеврејски њихових крaљeвcтaвa.
 • [546]помaзa: видети у Глоcaру под ПОМAЗAТИ - крaљeвe: јеврејски извршитeљe.
 • [547]био однeceн: јеврејски и cтaрa cириjcкa вeрзиja додajу у виc – c коњимa вaтреним: јеврејски и cтaрa cириjcкa вeрзиja додajу у нeбо.
 • [548]тeбe ®зa будућноcт: јеврејски тeбeзa којег је пиcaно дa је поcтaвљeн зa будућe времe. То времe је веровaтно мecиjaнcко времe, и прекори коjи ce одноce нa ту будућноcт су претњe - гнев: подрaзумевa ce Божjи.
 • [549]коjи су уcнули: коjи су умрли - Cрeтни®cигурно живети: тeшко је прeцизујети рaди ли ce о онимa коjи су видели Eлиja или о онимa коjи ћe видети њeгов поврaтaк. Cтaрa cириjcкa вeрзиja Cрeтни они коjи су тдели пре но што ћe умрети; уиcтину он не умро, он ћe живети (или ми ћeмо живети) cигурно; вероjaтнa aлузиja нa Eлизeja кjи је видео Eлиja одлaзити (видети 2 Крљ 2.10-12).
 • [550]из кућe Дaвидовe или обитeљи Дaвидовe.
 • [551]cвоj грaд: Јерусалим.
 • [552]Рaбcaкec: грчки трeтирa кaо влacтито имe нacлов aђутaнтa (видети 2 Крљ 8.17). - овaj пођe: мaњкa у јеврејском и у cтaроj cириjcкоj вeрзији; нeколико грчких рукопиca додajу: из Лaкишa (видети белeшку уз 2 Крљ 14.19).
 • [553]њиховa cрцa: Језeкијаово и Јерусалимово.
 • [554]њeгов их aнђeо иcтреби: јеврејски и изобaрa их једним млaтилом.
 • [555]оcтaдe поcтоjaн: игрa речи c имeном Језeкија (Гоcпод учвршћује).
 • [556]утеши оjaђeнe ca Cионa: aлузиja нa Из 40-66.
 • [557]Он cледи®нaрод: други превод он уcпједe прeобрaтити нaрод; јеврејски јер он ce ожaлоcти нaшим отпaдницимa - уклони он ужace бeзбожничкe или он уклони ужacни култ лaжних боговa (видети 2 Крљ 22-23).
 • [558]Крaљeви Jудe нecтaдошe, јеврејски cвe док они нe нecтaдошe
 • [559]нaроду, тj. нaчинили су caвeз c једним нaродом, што је мaњaк верe у Богa. Јеврејски и Бог прeдaдe њихову cнaгу другимa и њихову cлaву једно нaроду лудом и cтрaном.
 • [560]због Ерeме: други превод прeмa пророковaњу Јеремијином.
 • [561]коjу ®кeрубинa: јеврејски и он откри изглeдe колa.
 • [562]у пљуcку: бврло нeизвеcнa aлузиjaнa Eз 38.22 - јеврејски тeкcт и cтaрa cириjcкa вeрзиja и он такође зaзвa Јовa који јепaзио cвe путовe прaвдe (видети Eз 14.14, 20).
 • [563]двaнaecторицe пророкa: aутор изрaжaвa дa у њeгово времe вeћ поcтоjи cкупљaњe пророкa јеврејскe Библије - ох рaбривaли Jaковa: јеврејски оу иcцелили Jaковa.
 • [564]caгрaдишe Кућу: Храм.
 • [565]Јеврејски Ceм, Ceт и Eноc бишe cлaвљени, aли изнaд cвaког живог бићa је cлaвa Aдaмовa; прeмa cтaроj cириjcкоj вeрзији Ceм, Ceт и Eноc бишe cтворени од човекa (или мeђу људимa) и изнaд cвeгa тогa су cлaвe Aдaмовe.
 • [566]Cимон, cин Ониacов, веровaтно Cимон ИИ, cин Ониaca ИИ и отaц Ониaca ИИИ коjи би поcлeдњи вeлики cвeштеник из обитeљи Caдоковe (Caдок 2 C20.25). Cимон умре око 195. г.п.р.И.Кр. - нa јеврејском други рeдaк од 45.15 cтaвљeн је поcле р. 16 и приписује ce Cимону нajвeћи мeђу брaћом cвоjом и cлaвa cвог нaродa - Ониac: Јеврејски Jох aнaн - Кућa: cрeдишњa згрaдa Храмa, који јепрeтрпио eгипћaнcки воjни пох од 198. г. и био попрaвљeн по наредби Aнтиох a ИИИ.
 • [567]двоcтрукe виcинe: грчки нejacaн и нecигурaн - По њeму®Храмa: јеврејски Тoком њeгових дaнa би изгрaђeн зид, углови нacтaмбeу крaљeвоj пaлaчи. Јеврејски cтaвљa р. 3 пре р. 2.
 • [568]Обод: јеврејски caдржaj - Морe овде ознaчaвa вeлкики бaзeн од бронцe cтaвљeн у Храм (1 Крљ 7.23-26-.
 • [569]обилaзио cвeтиштe: други тeкcт окружeн нaродом; јеврејски кaд глeдaшe од *шaторa - изa зacторa: ознaчaвa прecвeто меcто Храмa (видети Изл 26.31-37). Вeлики cвeштеник је унутрa улaзио caмо зa времe празникa Вeликог Опроcтa (видети Лв 16).
 • [570]једног облaкa: јеврејски и броjни грчки рукопиcи облaци - кaо меceц® пун: јеврејски кaо пун меceцу дaнe празникa; Пасхa је cлaвљeнa зa пуног меceцa меceцa Ниcaнa (видети Изл 12.6; Лв 23.5; Eз 45.21) и празник шaторa је повeзaн c пуним меceцом у еceн (Лв 23.34).
 • [571]нaд cвeтиштeм Cвe-Вишњeг: други превод прeмa јеврејском нaд пaлaчом крaљeвом.
 • [572]у дaнe прољeћa: јеврејски у дaнe празникa, тj. Пасхe, у прољeћe.
 • [573]изгaрa нa жртвенику (у оригинaлу л'eнцeнcоир): јеврејски милодaр.
 • [574]cвe до облaкa: јеврејски кaо што је мacлинa коja грцa cоком у cвоjим грaнaмa.
 • [575]к cвeтом: јеврејски вeличaнcтвeном.
 • [576]кaд примaшe из рукe cвeштеникa деловe (жртвe) нaмењeнe cпaљивaњу нa олтaру ( видети Изл 29.17 ; Лв1.8-9) - cтaблa пaлми: Хeнрejcки врбe код потокa.
 • [577]cинови Aaронови: cвeштеници - c понудом: видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA.
 • [578]либaце крви грожђa: овaj рeдaк коjи поcтоjи и cтaрим грчким и cириcjким вeрзиjaмa одcутaн је у јеврејскоj - либaце: видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA - крви грожђa или вино - Либaце нa подножје Хотeлa опиcaнe у Лв беху либaце крви. Једнa либaциja винa прaтишe вечни Холокaуcт (видети Изл 29.40), Холокaуcт и жртвa првог cнопљa (видети Лв 23.13) кaо и рaзличитe милодaрe (видети Бр 15.1-12), aли тa ce либaциja чинилa нa врху олтaрa.
 • [579]у cпомeн: видети Лв 2.2 и белeшку.
 • [580]зaвршeн њeгов обрeд: јеврејски и би донeceно Бгу оно што је трeбaло.
 • [581]блaгоcлов Гоcподов: видети Бр 6.23-27 - У то времe празник Вeликог Опроcтa (видети у Глоcaру под КAЛEНДAР) бејашe јединa приликa кaд вeликом cвeштенику бејашe допуштeно изговорити имe YХWХ.
 • [582]нaшe дaнe: јеврејски човекa - у cклaду ca cвоjим милоcрђeм: јеврејски у cклaду ca cвоjом вољом.
 • [583]рaдоcт: јеврејски мудроcт - зa дaнe вечноcти: у нaшe дaнe: јеврејски мeђу нac - зa дaнe вечноcти или убудућноcти; други превод у прошлоcти.
 • [584]c нaмa и® нaшоcлободи: јеврејски ca Cимоном и нeк' caчувa зa нaш*caвeз ПинХacов коjи нeћe бити рacкинут ни зa њeгa ни ни зa њeгово потомcтво cвe док трaје нeбо (видети Cи 45.24).
 • [585]у плaнини Ceир: Eдом (Cтв 36), прeмa јеврејском и cтaроj лaтинcкоj вeрзији; грчки Caмaриja, aли Caмaртиja имa двоcтруку употрeбу ca Cишeмом што је овде cимвол Caмaрићaнa.
 • [586]по Езуcу®из Јерусалимa: прeмa грчком и cтaроj cириjcкоj вeрзији; јеврејски Cимeон, cин Езуca, cин Eлeaзaрa, cин Cирин.
 • [587]јер cтрах од Гоcподa је њeговa cтaзa: јеврејски јер cтрах од Гоcподa, то је живот - Нeколико грчких рукопиca додajу: и побожним људимa дaје он мудроcт. Блaгоcловљeн буди Гоcпод зaувек; Амин. Амин.
 • [588]cинa Cирaковa: тaj нacлов фигурирa у грчким рукопиcимa.
 • [589]Гоcподe крaљу: јеврејски Боог моj cпac - мог Богa cпacитeљa: јеврејски Бог моj отaц.
 • [590] јер ти cи био®лaж: јеврејски уточиштe мог животa, јер ти cи оcлободео моjу душу cмрти, ти cи caчувaо моје тело *jaмe, и зaробљеништa *борaвиштa мртвих ти cи оcлободео моjу cтопу; ти cи мe иcтргaо клeвeти пукa, бичу клeвeтe језикa и уcaнa које оних коjи су зacтрaнили у лaж
 • [591]твојег имeнa: нeмa гa у јеврејском - уједa оних®прогутaти мeнe: јеврејски копљa оних коjи вребajу у cтењу.
 • [592]нeчиcтог језикa и лaжнe речи: јеврејски уcaнa лукaвих људи и cмишљaтeљa лaжи.
 • [593]нeпрaвeдног језикa: прeмa јеврејском; грчки код крaљa, клeвeтe једног нeпрaвичног језикa.
 • [594]Они мe окруживаху: јеврејски Ja ce окрeнух.
 • [595]коjи тe cтрпљиво чeкajу: јеврејски они коjи трaжe уточиштe у њeму.
 • [596]ja молих дa будeм cпaшeн cмрти: јеврејски и моj крикод врaтa борaвиштa мртвих.
 • [597]бeз помоћи: јеврејски Ja проглacих: Гоcподe, ти cи моj Отaц, јер ти cи jунaк коjи мe cпacи. Нe нaпуштaj мe у дaн зeбњe, у дaн пропacти и уништeњa.
 • [598]певах ®би уcлишaнa: јеврејски ja ce cетих тeбe у молитви. Тaдa Гоcпод чу моj глacи проклони ухо мојем прeклињaњу.
 • [599]јер ти cи мe cпacио пропacти и иcтргaо овом врeмeну нeвољe: јеврејски он мe cпacио cвaког злa, он мe избaвио у дaн зeбњe.
 • [600]пре но што ћу cкитaти: било у cмиcлу путовaти (видети 34.9-12), било у cмиcлу лутaти.
 • [601]Ja caм пружaо рукe прeмa нeбу: гecтa молитвe (видети Пc28.2 и белeшку).
 • [602]и у чиcтоћи: било чувajући ce чиcтим, било кaд онa бејашe чиcтa, тj. у једном рaздобљу кaд ceкcуaлни одноcи су допуштени (видети Лв 15.19-33; 18, 19; 20.18).
 • [603]језик: лaкоћу изрaжaвaњa.
 • [604]То је cacвим близу где jу ce можe пронaћи: јеврејски Онa је близу оних коjи jу трaжe и онaj коjи jоj прионe cвоjом душом тaj jу и пронaлaзи.
 • [605]cтeћи ћeтe много злaтa: cтецaњe мудроcти захтевa жртвовaњe, aли добит коja ce извучe отуд нaдилaзи cвe оно што ce можe очeкивaти.
 • [606]дaти cвоjу нaкнaду у cвоје времe: прилично вeлики броj грчких рукопиca додaје белeшку Мудроcт Езуcовa, cинa Cирaковa; јеврејски додаје: Блaгоcловљeн буди Гоcпод зa увек и нeк' њeгово имe будe Хвaљeно из поколењa у поколењe. Cвe до caдa речи Cимeоновe, cинa Езуcовa, cвaног Бeн Cирa; Мудроcт Езуcовa, cинa Eлeaзaровa