Српска граматика (1902)/Штампарске грешке

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Српска граматика
Писац: Новаковић Стојан
Штампарске грешке
Новаковић, Стојан (1902). Српска граматика. Београд: Државна штампарија


ШТАМПАРСКЕ ГРЕШКЕ.[уреди]

Страна VII врста 5 озго стоји поставиши а треба поставиши.
» XI » 7 » » покушавало » покушавао.
» 4 » 6 » » реченнци » реченици.
» 4 » 15 » » паше » пише.
» 7 » 15 » » бринено » бринемо.
» 8 » 9 » » блалослов » благослов.
» 8 » 10 » » Субији » Србији.
» 11 » 2 » » изказује » исказује.
» 11 » 2 оздо » они » оне.
» 17 » 5 озго » одречног » одреченог.
» 21 » 4 » » образозани » образовани.
» 21 » 6 оздо » унутрошњости » унутрашњости.
» 22 » 3 озго » с » с, са.
» 22 » 12 » » узок » узрок.
» 25 » 14 » » на врх » наврх.
» 29 » 12 оздо » гоговори » говори.
» 30 » 5 » » писале, » писале:
» 31 » 9 озго » осовоне » осовине.
» 31 » 15 » » самогласници. » самогласници:
» 32 » 2 оздо » примерима » у примерима.
» 35 » 15 » » говори. » говору.
» 36 » 5 озго » сирамаха » сиромаха.
» 37 » 15 » » поманута » поменуте.
» 37 » 14 оздо » самогласнка » самогласника
» 43 » 6 озго » јадна » једна
» 45 » 3 озго » V. » IV.
» 45 » 9 оздо » глас те » глас, те.
» 45 » 2 » » изговирају » изговарају.
» 50 » 10 озго » (слд-ји) » (слад-ји).
» 53 » 13 озго » (стала) » (сталан)
» 54 » 12 » » постојању » постајању.
» 56 » 10 оздо » Вукаву » Вукову.
» 57 » 17 озго » промена » промене.
» 64 » 8 оздо » основима » основама.
» 74 » 2 озго » одоле-а-а » одоле-в-а.
» 81 » 18 » » ξ » ζ
» 89 » 7 оздо » Принери » Примери.
» 98 » 11 озго » готов-оот » готов-ост.
» 108 » 8 » » Брагујевац » Крагујевац.
» 110 » 15 » » по́-ма́ » по́-ма.
» 113 » 7 оздо » осонове » основе.
» 114 » 10 » » нвставком » наставком.
» 116 » 15 оздо » избченим » избаченим.
» 120 » 13 » » збаб-ас » збаб-аст.
» 121 » 2 озго » изведено » изведене.
» 121 » 4 оздо » -наетаевци » -наставци.
» 135 » 14 » » скопљена » склопљена.
» 135 » 12 » » промонио » променио.
» 142 » 4 озго » именицт » именица.
» 183 » 12 » » двју » двѣју.
» 185 » 1 » » оку » око.
» 189 » 8 » » 119 » 419.
» 198 » 5 оздо » пастало » постало.
» 206 » 11 озго » основа » основом.
» 222 » 1 » » 1. » 3.
» 225 » 3 » » дѫдо » бѫдо.
» 228 » 11 » » неколике » неколико.
» 229 » 12 оздо » првђашње » пређашње.
» 230 » 8 озго » ноодређенога » неодређенога.
» 235 » 7 » » висча » врисча.
» 243 » 13 » » дават » давати.
» 249 » 9 оздо » озе́пћеш » озе́пшћеш.
» 273 » 15 озго » бе̑о » бе̏о.
» 276 » 2 » » момитва » молитва.
» 276 » 5 оздо » седњега » средњега.
» 277 » 2 озго » прађевину » грађевину.
» 277 » 11 » » земеницом » заменицом.
» 277 » 9 оздо » односно » односна.
» 287 » 8 » » воходити » походити.
» 301 » 13 » » чутаву » читаву.
» 302 » 12 » » Отид » Отиде.
» 304 » 8 озго » служу » слажу.
» 319 » 7 » » сангом » снагом.
» 324 » 7 оздо » напознати » непознати.
» 325 » 18 озго » Јисам » Јесам.
» 327 » 13 » » ререница » реченица.
» 334 » 8 оздо » нараду » народу.
» 337 » 12 » » именици » именицу.
» 338 » 7 » » реченицо » реченице.
» 340 » 8 » » коги » који.
» 340 » 8 » » казити » казати.
» 341 » 14 » » чипим » чиним.
» 344 » 12 » » Ка̑о » Као.
» 350 » 6 озго » вивилајетска » вивилајетске.
» 350 » 15 » » потово » готово.
» 362 » 12 оздо » везује » везују.
» 363 » 9 » » зелан » зелен.
» 383 » 7 озго » 5. » 6.
» 386 » 8 » » Исак » Исав.
» 393 » 13 оздо » ба́а́би, а ба́а́бо » ба́би, а ба́бо.
» 409 » 9 озго » ставља, тачка, » ставља талка,