Споразум Цветковић—Мачек (1939)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу


Споразум Цветковић—Мачек


Сматрајући да је Југославија најбољи јемац независности и напретка Срба, Хрвата и Словенаца; у циљу што поузданијег и потпунијег очувања јавних интереса, Претседник Краљевске владе Драгиша Цветковић и Претседник Хрватске сељачке странке и Сељачке демократске коалиције др. Влатко Мачек, прилазећи решавању хрватског питања, после дужих већања, сложили су се у следећем:


Члан I

Потребно је образовати заједничку владу. Ова влада ће по пристану меродавних фактора, а на основу члана 116 Устава, извршити образовање бановине Хрватске, на њу са државе пренети одговарајуће надлежности и донети политичке законе. Она ће, у сагласности са меродавним факторима, припремити све што је потребно за преуређење државне заједнице.

Члан II

Савска и приморска бановина, као и срезови Дубровник, Шид, Илок, Брчко, Градачац, Травник и Фојница, спојиће се у једну јединицу која ће се звати Бановина Хрватска.

Дефинитивни опсег Бановине Хрватске одредиће се приликом преуређења државе; при томе ће се водити рачуна о економским, географским и политичким околностима.

Том приликом издвојиће се из горе наведених срезова, који су припојени Бановини Хрватској општине и села, која немају хрватску већину.

Члан III

Новим једницима као и у држави биће обезбеђена равноправност Срба, Хрвата и Словенаца, као и једнако поступање у погледу њиховог учешћа у вршењу јавне службе.

Исто тако биће обезбеђена равноправност усвојених и признатих вероисповести. Уставом ће се зајемчити једнака основна грађанска и политичка права.

Члан IV

Пренеће се у надлежност Бановине Хрватске послови пољопривреде, трговине и индустрије, шуме и рудника, грађевина, социјалне политике, народног образовања, физичког васпитања, правде, просвете и и унутрашње управе.

Рударско законодавство и државна рударска предузећа. При давању рударских концесија које интересују народну одбрану поступиће бановина споразумно са војном управом. Ако не би дошло до споразума, одлучује Министраски савет;

Сви остали послови остају у надлежности органа државне власти на целој државној територији.

Исто тако остају у надлежности државне власти и послови који су од особитог значаја по опште интересе државе, као што су: старање о државној безбедности, сузбијање антидржавне и разорне пропаганде, вршење полицијске обавештајне службе и осигурање јавног реда и мира: за давања држављанства надлежна је бановина осим држављанства изузетним путем и одузимања држављанства. изградња и одржавање државних саобраћајних средстава и осталих државних објеката;
послови вера;
међународни правни саобраћај, о тим да се правна помоћ у ванпарничким стварима врши директно преко судова; спољна трговина, као и трговина између бановина и осталих делова државе (јединство царинског и трговинског подручја); законодавство о мерама и теговима, о заштити индустиске својине, о пословима приватног осигурања и осигуравајућим друштвима;
менично право, чековно право, трговачко право, отечајно право, облигационо право, поморско право, ауторско право;
прописивања казни за повреду прописа о предметима из надлежности државе;
постављање путем закона основних начела просветне политике, као и основних начела о локалним самоуправама;
општа начела радничког права и осигурања, као и општа начела војног права.

У циљу осигуравања народне одбране обезбедиће војној управи потребан утицај у области производње и саобраћаја.

Влада ће присупити и преношењу надлежности са државе на Бановину Хрватску одмах после образовања те бановине.

Бановини Хрватској, да би могла успешно свршавати послове своје надлежности, има се обезбедити потребна финансиска самосталност.

Дефинитивне компетенције Бановине Хрватске одредиће се приликом преуређења државе.

Члан V

Законодавну власт у стварима из надлежности Бановине Хрватске врше Краљ и Сабор заједнички.

Сабор састављају заступници, које народ слободно бира општим, једнаким, неспосредним и тајним гласањем, са претставништвом мањина.

Управну власт у стварима из надлежности Бановине Хрватске врши Краљ преко Бана.

Бана Бановине Хрватске именује и разрешава Краљ.

Бан је одговоран Краљу и Сабору.

Сваки писмени чин Краљевске власти у пословима Бановине Хрвастке премапотписује Бан и сноси одговорност за исти.

Судску власт у Бановини Хрватској врше судови. Њихове пресуде и решења изричу се и извршавају у име Краља, на основу закона.

Држави се обезбеђује надзор над извршавањем Устава и државних закона од стране бановинских власти.

За решење спорова надлежности између државе и Бановине и за оцену уставности закона основаће се Уставни суд.

Члан VI

Опсег надлежности и опсег Бановине Хрвастке биће загарантовани и нарочитом уставном одредбом, која се неће моћи мењати без пристанка ове Бановине.

Члан VII

Влада ће донети нове прописе о штампи, о удружењима, зборовима и договорима, о набору народних посланика, као и о другим ставрима, у колико је то потребно за за спровођење народног споразума.


Драгиша Ј. Цветковић, с. р.
Др. Влатко Мачек, с. р.

Види још[уреди]

Извори[уреди]

Википедија
Википедија
Википедија има чланак у вези са овим текстом:
  • Политика, бр. 11.220 од недеље 27. августа 1939, страна 3