Пролеће (Ерлангенски рукопис)

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Пролеће
Писац: Народна песма
Ерлангерски рукопис старих српскохрватских народних песама
2. Песма Ерлангенског рукописа. Приредиле Мирјана Детелић, Снежана Самарџија и Лидија Делић
2.

Туга за драгом


 Протулитје, драго вриме
 сада нам долази
 а јадовна и чемерна зима
 пролази.
 Ноћ је краћа, дан је дужи 5
 жарко сунце сваки дан више
 исходи, више исходи.
 Рано станем и погледам би ли
 скоро дан, би ли скоро дан.
 Мисец зајде, зора приде, сунце 10
 иде ван, сунце иде ван,
 сниг на гора ледна веће изгину,
 веће изгину.
 Сунце грије, горњак бије,
 сивер одлази, сивер одлази. 15
 Свему вриме служи, али моја
 памет тужи.
 Зелене се горе, башче, травници,
 видити је љубичицу
 скоро процвитући etc. 20
 Сиве воде по брдинах, рике текуће
 по долинах, роса
 по трави, роса по трави.
 Ластавица под пенџером рано
 цвркуће, а славичек 25
 драги птичек, јошт
 липше пива, јошт липше
 пива,
 јутро рано и дан и ноћ поиграва,
 и све ноћце често се буди, 30
 често се буди.
 Шарен штиглиц, зелен грингел,
 говедарчица сива, комар,
 жутовољка и сеничица,
 и сеничица [–]35
 то све пива, бога слави, тер
 га свиме срцем слави, свака
 птичица, свака птичица.
 Kоси у јутру посвирују, дрозди
 играју, дрозди играју, 40
 тител кличе, сојка виче, свраке
 се смију, свраке се смију,
 вуга, јастреб, препелица
 бога слави свака птичица.
 Орао кликти на планини, 45
 високо лети, високо лети.
 Соко седи на планини, тер
 бистро гледи, тер бистро гледи.
 Играва се сова свраком све по
 мраку, јошт рано, јошт рано, 50
 пура пуче, гуска гаче, гушчиће
 води, гушчиће води.
 Пучка пује, квочка квоче, пилиће
 води, пилиће води.
 Ороз рано кукуриче, нигда и не 55
 спава, нигда и не спава.
 Jелен у гори поскакује, на рику
 бижи, срна лишће одгризује,
 мало кад и лежи, мало кад и лежи.
 По брди се овце пасу, с јагањци 60
 се играју, пастир седи, марва
 пасе, козе брсте,
 козе брсте.Измене[уреди]

i = ј (протулитје)
врѣме = (вриме; јат = и)
е = је
з = с (исходи)
с = з (зајде)
и = ј (зајде)
i = и (приде)
грие, бие = грије, бије
ѿ = од
процвѣкући (јат = и) - од процвитати- процвитући
бер = бр (брдинах)
рѣке (јат = и)
ч = џ (пенџером)
цвер' = цвр (цвркуће)
ѡ = јо (јошт)
лѣпше (јат = и)
све (= читаве)
ноћице = ноћце
сѣва (јат = и)
лѣп'ше, пѣва (јат = и)
ц = ч (говедарчица)
сутовол'ка = жутовољка
срдцем = срцем
вука = вуга
гусчице/ гусчиче= гушчиће
орось = ороз
лисће ѡгризуие = лишће одгризује
н' = њ (јагањци)
перстаю = брсте

Напомене[уреди]

пучка пуе ?
стих 12: сниг' на = снежна? – могло би и снижна али губи смисао (гора не може да изгине)
стих 20: скоро процвѣкући (процветати?), мoжда: процвитајући, прилог времена садашњег који се више не употребљава на тај начин
стих 34: жутовољка (Emberiza citrinella)
врѣме (јат = и? ) вриме (према: мисец стих 10, сивер ст. 15; бижи ст. 58)
стих 49: играва се (?)

Грађанска лирика, идила у природи
Литература: Геземан 1925: CXV-CXXII, уз навођење варијаната из збирке: Fran Kurelac, Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih, Zagreb, 1871. Варијанте овог типа: 1, 20, 37, 38, 39.

Извори[уреди]

Богишић, В. (1878/2003²). Народне пјесме из старијих највише приморских записа. Београд: СУД; Горњи Милановац: Лио.
Геземан, Г. (1925). Ерлангенски рукопис старих српскохрватских народних песама. Сремски Карловци: СКА.
Караџић, В. С. (1814–1815/1965). Мала простонародња славено-сербска пјеснарица (1814). Народна србска пјеснарица (1815). Сабрана дела Вука Караџића I (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1818/1966). Српски рјечник (1818). Сабрана дела Вука Караџића II (П. Ивић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1821, 1853/1988). Српске народне приповијетке. Сабрана дела Вука Караџића III (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1841/1975). Српске народне пјесме I. Сабрана дела Вука Караџића IV (В. Недић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1845/1988). Српске народне пјесме II. Сабрана дела Вука Караџића V (Р. Пешић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1846/1988). Српске народне пјесме III. Сабрана дела Вука Караџића VI (Р. Самарџић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1849/1987). Српске народне пословице. Сабрана дела Вука Караџића IХ (М. Пантић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1852/1986–1987). Српски рјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI/1–2 (Ј. Кашић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1862/1986). Српске народне пјесме IV. Сабрана дела Вука КараџићаVII (Љ. Зуковић). Београд: Просвета.
Караџић, В. С. (1891–1902/1932–1936²). Српске народне пјесме V–IX. Државно издање (Љ. Стојановић). Београд: СКА.
Караџић, В. С. (1973–1974). Српске народне пјесме из необјављених рукописа Вука Стеф. Караџића I–IV (Ж. Младеновић – В. Недић). Београд: САНУ.
Милутиновић Сарајлија, С. (1833, 1837/1990). Пјеванија црногорска и херцеговачка (Д. Аранитовић). Никшић: Универзитетска ријеч.
Петрановић, Б. (1867–1870/1989). Српске народне пјесме из Босне и Херцеговине I–III (Н. Килибарда). Сарајево: Свјетлост.
Петровић Његош, П. (1846/1951). Огледало српско. Целокупна дјела V (Р. Бошковић – В. Латковић). Београд: Просвета.
Daničić, Gj. (1871). Poslovice. Zagreb: Knjižarnica Fr. Župana (Albrechta i Fiedlera).
Hӧrmann, K. (1888–1889/1990²). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini I–II (Đ.
Buturović). Sarajevo: Svjetlost.Jukić, I. F. (1858). Narodne piesme bosanske i hercegovačke I. Piesme junačke. Osijek: Izdao O. Filip Kunić.
Kuhač, F. Š. (1878–1881). Južnoslavjenske narodne popievke I–IV. Zagreb.
Kukuljević Sakcinski, I. (1842–1847). Narodne pěsme puka hàrvatskoga. Različita děla IV. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.
Kurelac, F. (1871). Jačke ili narodne pěsme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah Šoprunckoj, Mošonskoj i Želěznoj na Ugrih. Zagreb: Slovi Dragutina Albrechta.
Marjanović, L. (1864). Hrvatske narodne pjesme što se pjevaju u gornjoj Hrvatskoj Krajini I.Zagreb: Troškom i tiskom A. Jakića.
Vraz, S. (1839). Narodne pěsni ilirske I. Zagreb: Tiskom kr. pov. ilir. n. tiskarne Ljudevita Gaja.Zbornik, ZNŽOJS: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. Zagreb: JAZU.
Zovko, I. (1888). Hercegovke i Bosanke: 100 najradije pjevanih ženskih pjesana I. Sarajevo: Tisak i naklada tiskare Spindler i Loschner.