Православна Далмација (Е. Н. Милаш)

Извор: Викизворник
ПРАВОСЛАВНА ДАЛМАЦИЈА
Писац: Епископ Никодим Милаш
Књигу »Православна Далмација« епископа Никодима Милаша доносимо према репринту из 1989. године.


Оснивање далматинске цркве. — Ап. Павао у Далмацији. — Легенда о Домну, првом далматинском епископу.
  • Други период (313-732).
Опћи преглед
1. Уређење и јерархијски положај далм. цркве
2. Промјена јерархијског положаја далм. цркве
3. Правосл. вјера у Далмацији у овом периоду
4. Калуђерство у Далмацији
  • Трећи период (732-1075).
Опћи преглед
1. Архијепископи Петар и Лав
2. Политички догађаји у Далмацији у IX. вијеку
3. Крштење Хрвата
4. Односи између Рима и Цариграда у IX. вијеку
5. Борба романизма противу словенске цркве
6. Побједа романизма над словенском црквом
7. Дмитар Свинимир хрватски
8. Опћи преглед цркв. догађаја у овом периоду
  • Четврти период (1075-1420).
Опћи преглед
1. Одношај између Грка и Латина
2. Правосл. црква у Далмацији крајем XI. вијека
3. Стање цркве у XII. вијеку
4. Францишкански и доминикански ордени
5. Политички положај Далмације у XII. и ХШ. вијеку
6. Прве српске општине у Далмацији
7. Односи између цара Душана и римског папе
8. Манастир Крка
9. Манастир Крупа
10. Краљ Стеван Тврткo
11. Манастир Драговић
12. Православље у грчким далм. колонијама
13. Опћи преглед цркв. догађаја у овом периоду
  • Пети период (1420-1699).
Опћи преглед
I. Правосл. црква у далмат. континенту
Опћи преглед
1. Нове српске црквене општине
2. Турска освајања у Далмацији
3. Кнински санџакат
4. Нове српске црквене општине
5. Лички и клишки санџакат
6. Срп. далм. црква под јурисдикцију дабробос. Митрополита
7. Аксентије, дабробосански митрополит
8. Тодор, дабробосански митрополит
9. Турски посједи у Далмацији
10. Фратарска пропаганда у Далмацији
11. Побједа хришћанског оружја у Далмацији
12. Нове српске црквене општине
13. Босански фратри циљају на Далмацију
14. Страдања православних од фратара
II. Православна црква у далматинском приморју
Опћи преглед
1. Млетачка православна црквена општина
2. Рим према млетачкој правосл. цркв. општини
3. Правосл. храм у Млецима
4. Унијатске интриге у Млецима
5. Правосл. Цркв. општине у Шибенику, Задру и Скрадину
6. Православни храмови у Шибенику, Задру и Хвару
7. Положај православних на Кипру
8. Уређење млетачке црквене општине
9. Положај православних у Крфу
10. Положај православних на Криту
11. Гаврил Север, млетачко-далмат.епископ
12. Гаврилов рад у заштиту правосл. вјере
13. Одношаји између Рима и млет. републике
14. Еп. Гаврил према језуитима
15. Епископ Теофан Ксенакис
16. Рим према млет. православној цркв. општини
17. Иван Т. Мрнавић противу правосл. Шибенчана
18. Епископ Никодим Метаксас
19. Епископ Атанасије Валеријан
20. Епископ Мелентије Хортакис
21. Епископ Методије Морони
22. Епископ Герасим Влахос
  • Шести период (1699-1797).
Опћи преглед
1. Епископ Мелентије Типалди.
2. Далмат. проведитор Петар Валијер
3. Еп. Типалди одриче се православне вјере
4. Српски епископи: Василије и Никодим
5. Проведитор Јустин Рива
6. Еп. Типалди противу правосл. цркве
7. Епископ Саватија Љубибратић
8. Догађаји у млетачкој цркв. општини
9. Еп. Саватија у обрани правосл. цркве
10. Еп. Стеван Љубибратић
11. Арцибискуп Змајевић противу еп. Стевана
12. Змајевићево „Огледало истине"
13. Далматински бискупи противу правосл. цркве
14. Црквена скупштина у Бенковцу 1731. год.
15. Незгоде за правосл. далматинску цркву
16. Арцибискуп Караман противу правосл. цркве
17. Епископ Симеон Кончаревић
18. Скрадинска цркв. општина
19. Бискуп Динарић противу православних.
20. Бискупи на послу противу православних.
21. Проведитор Диједо да не смије бити правосл. у Далмацији
22. Представке правосл. Далматинаца у обрану вјере своје
23. Арциб. Караман позван пред млетачки сенат
24. Питање о правосл. школама у Далмацији
25. Архим. Никанор Рајевић управитељ далм. цркве
26. Нове незгоде за прав. цркву у Далмацији
27. Архим. Никанор Богуновић управитељ далм. цркве
28. Епископ Софроније Кутували.
29. Инквизитори да се даде епископ правосл. Далматинцима
30. Архим. Герасим управитељ далм. цркве
  • Седми период (1797-1849).
Опћи преглед
I. Доба за првог аустријског владања
1. Митроп. Стратимировић утиче у послове далм. цркве
2. Пакрачки еп. Кирил Живковић у Далмацији
3. Лат. свештенство противу прав. вјере
4. Именовање архим. Ивковића за епископа осујећено
5. Растројство у свештенству
6. Старање еп. Петра Видака о далм. цркви
II. Доба францускога владања
1. Проведитор Дандоло у корист прав. далм.цркве
2. Наполеонова одлука о уређењу далм. цркве
3. Долазак еп. Краљевића у Далмацију
4. Именовање Краљевића за далм. епископа
5. Поглед на француско владање у Далмацији
III. Доба од коначног утврђења аустријске владе
1. Настојање Краљевићево да буде признат за епископа
2. Дописивање о законитости Краљевићева епископства
3. Краљевић замишља поунијатити далм. епархију
4. Краљевић полази у Беч
5. Формални Краљевићев предлог о унији
6. Далматинци на обрани правосл. вјере
7. Стратимировић на обрани правосл. вјере у Далмацији
8. Догађаји у Шибенику о Духовима 1821. године
9. Дописивање Стратимировићево са Бечом о Далмацији
10. Алексијевић администратор далм. епархије
11. Краљевић се правда да није мислио о унији
12. Краљевић бива пенсиониран
IV. Српски епископи у Далмацији
1. Епископ Јосип Рајачић
2. Почетак уније у Петровом пољу
3. Установа клирикалне школе
4. Ревност Рајачићева за православље
5. Убијство унијатског попа Кричке
6. Настојање Рајачићево о заведењу консисторије
7. Протосинђел Тркуља администратор епархије
8. Епископ Пантелејмон Живковић
9. Тркуља опет администратор епархије
10. Еписк. ресиденција прелази из Шибеника у Задар
11. Епископ Јеротеј Мутибарић
12. Многи унијати повраћају се у православље
  • Закључак
  • Литература