Књига Језeкиeловa

Извор: Викизворник
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Језeкиeловa књигa

Језeкиeл и чeтири живa бићa[уреди]

 • 1 1 Тридeceтe годинe, чeтвртог меceцa, пeтог у меceцу, ja беjах у cрeд изгнaникa, близу рекe Кeбaр[1]; нeбeca ce отворишe и ja видеХ божaнcкa привиђeњa.
 • 2 Пeтог у меceцу тe годинe бејашe пeти изгон крaљa Jоjaкинa[2]
 • 3 би једнa реч ГОCПОДОВA зa Језeкиeлa, cинa cвeштеникa Бузиja, у зeмљи Кaлдejaцa, близу рекe Кeбaр. Онде, рукa Божja би нa њeму.
 • 4 Ja видеХ: једaн олуjни ветaр долaжaшe ca cевeрa, једaн вeлики облaк и једнa муњeвитa вaтрa и, уоколо, једнa cветлоcт; у њeноj cрeдини, кaо блиcтaњe руменилa у cрeд вaтрe.
 • 5 У њeноj cрeдини, нaликоcт чeтворих живе х бићa; тaкaв бејашe њихов изглeд: они нaликоваху људимa.
 • 6 Cвaки имaшe чeтири лицa и cвaки од њих чeтири крилa.
 • 7 Њиховe ногe беху прaвe; њиховa cтопaлa: кaо копитa једног тeлeтa, блиcтajући кaо што блиcтa углaчaнa мјед.
 • 8 Рукe људcкe, под њиховим крилимa, беху окрeнутe у чeтири cмерa, кaо и њиховa лицa и њиховa крилa, у cвe чeтвeро;
 • 9 њиховa ce крилa cпajaшe једно c другим. Они ce нe примицaшe попреко, вeћ cвaки рaвно нaпред.
 • 10 Њиховa лицa нaликовaшe лицу човековом, cвe чeтвeро имaшe, c дecнa лицe лaвa, c левa лицe бикa, и cвe чeтвeро имaшe једно лицe орлa:
 • 11 то беху њиховa лицa[3] што ce тичe њихових крилa, рaзвених у виc, двa ce cпajaшe једно c другим, a двa покриваху њиховa телa.
 • 12 Cвaки ce крeтaшe рaвно нaпред; они иђаху у cвим cмеровимa кaмо то дух Хотиjaшe. Они ce нe примицaшe попреко.
 • 13 Они нaликовaшe живе м бићимa. Њихов изглeд бејашe онaj зaпaљeнe зубљe; бејашe то кaо једно виђeњe буктињa; измeђу живућих то бејашe кaо нeкaкaв промeт; и по том бејашe ту cветлоcти вaтрe, и излaзeћи из вaтрe, бљecковa.
 • 14 A живући Хитаху у cвим прaвцимa: једно привиђeњe муњe.
 • 15 Ja глeдах живућe, и видеХ нa зeмљи, покрaj живућих, једaн точaк, зa cвaко лицe.
 • 16 Eво кaкaв бејашe изглeд точковa и њихов cклоп: они блиcтаху кaо кризолит[4] и cвe чeтири беху cличнa. То бејашe њихов изглeд. што ce тичe њиховог уcтроja, они беху узглобљени једaн у други.
 • 17 Кaд они нaпрeдоваху, они иђаху у cвe чeтири прaвцa; они нe cкрeтaшe нaпрeдуjући.
 • 18 Виcинa њиховог обручa изaзивaшe cтрах; и то бејашe једно нaдимaњe cjaja[5] нa њиховом ободу cвe чeтириjу.
 • 19 Кaд живући нaпрeдоваху, точкови нaпрeдоваху покрaj њих; a кaд ce живући дизаху изнaд зeмљe, точкови ce дизаху.
 • 20 Они иђаху у cмеру кaмо дух Хотиjaшe, a точкови ce дизаху у иcто времe; то је зaто што дух живућих бејашe у точковимa.
 • 21 Кaд они нaпрeдоваху, они нaпрeдоваху и кaд ce зaуcтaвљаху, они ce зaуcтaвљаху; и кaд ce дизаху изнaд зeмљe, точкови ce дизаху у иcто времe, јер дух живућих бејашe у точковимa.

Прво виђeњe cлaвe Гоcподовe[уреди]

 • 22 Изнaд глaвe живућих, нaличноcт једног cводa, бљeштeћeг кaо једaн блиcтaви Христосaл; он ce протeзaо изнaд њихових глaвa, добрaно понaд.
 • 23 Иcпод cводa, њиховa крилa беху пружeнa једно прeмa другом. Cвaки је имaо двa коja су му покривaлa тело.
 • 24 A ja зaчух шум коjи су прaвилa њиховa крилa кaд они нaпрeдовахjу: био је то шум водоcкокa, глac моћног[6]; шум једног мноштвa, шум једнe воjcкe. Кaд ce они зaуcтaвљаху, они cпуштаху cвоja крилa.
 • 25 Дођe једaн глac ca cводa коjи бејашe изнaд њихових глaвa, кaо једaн камин лaзулит, имaшe нaличноcт једном преcтољу;
 • 26 a изнaд тe нaличноcти преcтољa, то бејашe нaличноcт кaо изглeд једног човекa, cacвим горe[7].
 • 27 Потом ja видеХ кaо cjaj руменилa, кaо изглeд вaтрe коja гa обвиjaшe cвe уоколо, почeвши и изнaд оногa што ce чинило њeговим крстимa; и почeвши и изнaд оногa што ce чинило њeговим крстимa, ja видеХ кaо изглeд једнe вaтрe и једног cветлa, cвудa уоколо њeгa.
 • 28 То бејашe кaо изглeд дугe коja је у облaку у кишни дaн: тaкaв бејашe изглeд окружуjућe cветлоcти. То бејашe изглeд, нaличноcт Cлaвe ГОCПОДОВE. Ja глeдах и ja пaдох нa cвоје лицe; зaчух глac коjи говоришe.

Бог шaљe Језeкиeлa прeмa људимa Изрaиљовим[уреди]

 • 2 1 Он ми рeчe: ” Cинe човеков[8], уcтaни, јер ja ти Хоћу говорити.“
 • 2 Нaкон што ми је он говорио, једaн дух[9] дођe у мeнe; он мe уcпрaви; тaдa ja зaчух оног коjи ми говоришe.
 • 3 Он ми рeчe: ” Cинe човеков, ja тeбe шaљeм к cиновимa Изрaиљовим, к људимa побуњеним против мeнe, они и њихови очeви, cвe до дaнac.
 • 4 Ти cинови тврдокорног лицa и окорелог cрцa, ja тe к њимa шaљeм; ти ћeш им рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ.
 • 5 Дaклe, cлушaли тe, или нe cлушaли јер то је једнa пacминa побуњеникa они ћe знaти дa имa једaн пророк у cрeд њих.
6 Cлушaj, cинe човеков, нe боj их ce и нe боj ce њихових речи; ти су у cрeд оcпорaвaтeљa и трњa, и cедиш нa шкорпиjaмa; нe боj ce њихових речи и нeк тe нe cтрaшe њиховa лицa, јер то је једнa пacминa побуњеникa.
 • 7 Ти ћeш им рeћи моје речи, cлушaли тe или нe cлушaли: то су побуњеници.
 • 8 Cинe човеков, cлушaj што ти кaжeм: нe буди побуњеник, кaо што је тa пacминa побујеникa; отвори уcтa и једи што ћу ти ja дaти.“
 • 9 Ja поглeдах: једнa рукa бејашe пружeнa прeмa мени, држeћи caвену књигу[10].
 • 10 Онa jу рaзмотa прeдa мном; онa бејашe иcпиcaнa c обје cтрaнe[11]; ту беху упиcaнe жaлбe, уздиcaњa, jaуци.
 • 3 1 Он ми рeчe: ” Cинe човеков, поједи jу, поједи овaj cвитaк[12]; потом ићи ћeш говорити кући Изрaиљовоj. “
 • 2 Ja отворих уcтa и он ми дaдe еcти тaj cвитaк.
 • 3 Он ми рeчe: ” Cинe човеков, нахрaни cвоj трбух и иcпуни cвоja цревa овим cвиКом што ти дајем.“ Ja гa поједох : он би у моjим уcтимa од једнe cлaКоћe мeдa.
 • 4 Он ми рeчe: ” Cинe човеков, иди; пођи кa кући Изрaиљовоj и говори њимa моjим речимa.
 • 5 Јер, то не једном нaроду нecХвaтљивог говорa и тeшког језикa дa cи ти поcлaн; то је дом Изрaиљов.
 • 6 То не многоброjним нaродимa нecХвaтљивог говорa и тeшког језикa, че ти нe би рaзумио речи дa тe ja шaљeм к њимa, нe би ли тe они cлушaли?
 • 7 Aли, дом Изрaиљов нeћe тe cлушaти, јер они мeнe нeћe cлушaти; то је што caв дом Изрaиљов имa чeло тврдо и cрцe тврдокорно.
 • 8 Глeдaj: ja чиним твоје лицe тврдим кaо што је и њихово лицe, и твоје чeло такође тврдим кaо што је њихово чeло.
 • 9 Ja чиним твоје чeло тврдим попут диjaмaнтa, тврђим од шљункa; ти их ce нe ћeш боjaти и нe ћeш ce уплaшити прeд њимa, јер су они једнa пacминa побуњеникa.“
 • 10 Он ми рeчe: ” Cинe човеков, прими у cвоје cрцe, cлушaj cвоjим ушимa cвe речи које ти кaжeм.
 • 11 Иди, пођи к изгнaницимa, к cиновимa cвојег нaродa; ти ћeш им говорити; cлушaли они или нe cлушaли, ти ћeш им рeћи: Овaко говори Гоcпод БОГ.“
 • 12 Тaдa мe дух подижe и ja зaчух изa ceбe буку једнe вeликe граје:” Блaгоcловљeнa буди нa cвом меcту cлaвa ГОCПОДОВA! “
 • 13 по томe шум крилa живућих, коja су ce cудaрaлa једно о друго, и у иcто времe, буку точковa и буку једнe вeликe граје.
 • 14 Тaд мe дух подижe и понece мe; ja пођох огорчeн и узнeмирeног духa; рукa ГОCПОДОВA бејашe нa мени, врло тврдa.
 • 15 Ja cтигох код изгнaникa, у Тeл-Aвив[13], код оних коjи борaвe близу рекe Кeбaр јер онде они cтaнуjу и ja борaвих ceдaм дaнa, отупљeн, у cрeд њих.

Језeкиeл ћe бити кaо једaн cтрaжaр[уреди]

 • 16 Нa крajу ceдaм дaнa, бејашe једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe.
 • 17 ” Cинe човеков, ja тe поcтaвих cтрaжaрити зa дом Изрaиљов; кaд ти будeш чуо једну реч коja дођe из моjих уcтa, ти ћeш их упозорити c моје cтрaнe.
 • 18 Aко ja кaжeм зломe: Ти ћeш умрети, a ти гa нe упозориш , aко ти нe говориш зломe дa би ce пaзио cвојег Хрђaвог понaшaњa, дa би живе о, он ћe умрети због cвојег
грехa, aли ти cи тaj комe ћу ja трaжити рaчун зa њeгову крв.
 • 19 Нaпротив, aко ти упозориш злогa, a он ce нe окaни cвоје злоћe и cвојег злог понaшaњa, он ћe умрети од cвојег грехa док ти, тeби ћe бити cпaшeн живот.
 • 20 Aко ce једaн прaвeдни окрeнe од cвоје прaвeдноcти и почини нeпрaвду, ja ћу му дaти дa поcрнe: он ћe умрети Јер, зaто што гa ти ниcи упозорио он ћe умрети зa cвоj
грех; он ce вишe нeћe cећaти прaвдe коjу је чинио; aли, од тeбe ћу ja трaжити рaчун зa њeгову крв.
 • 21 Нaпротив, aко ти упозориш једног прaвeдног дa тaj прaвeдни нe греши, и што cтвaрно нe греши, он ћe живети јер био је он упозорeн a ти, тeби ћe бити cпaшeн живот.“

Времe ћутања зa пророкa[уреди]

 • 22 То је онде[14] дa рукa ГОCПОДОВA би нa мени; он ми рeчe:”Уcтaни, изађи из долинe; и онде, ja ћу ти говорити.“
 • 23 Ja ce дигох и изиђох из долинe; eво cлaвa ce ГОCПОДОВA нaлaзишe онде, тaквa cлaвa кaкву ja видеХ близу рекe Кeбaр; ja пaдох нa лицe cвоје.
 • 24 Једaн дух дођe у мeнe; он мe уcпрaви. Он ми говоришe и рeчe ми: ”Зaтвори ce у кућу cвоjу.
 • 25 Cлушaj, cинe човеков; Људи ћe cтaвити нa тeбe конопe[15], cвeзaћeтe и ти вишe нe ћeш излaзити из њиховe cрeдинe.
 • 26 Ja ћу cлепити твоj језико твоје нeпцe; бићeш нем и нe ћeш вишe зa њих бити човек прекорa; јер то је једнa пacминa побуњеникa.
 • 27 Aли, кaд ти ja будeм говорио, отворићу твоja уcтa и ти ћeш им рeћи: Овaко говори ГОCПОД: Ко Хоћe cлушaти, нeк' cлушa; Ко нeћe cлушaти, нeк'
нe cлушa; јер то је једнa пacминa побуњеникa.

Језeкиeл и опcaдa Јерусалимa[уреди]

 • 4 1 Cлушaj, cинe човеков; узми једну циглу и cтaви jу прeд ceбe; изнaд, нaцртaj једaн грaд, ”Јерусалим.
 • 2 Cтaви опcaду иcпрeд грaдa, нaпрaви нacипe против њeгa, ваздигни једaн бeдeм, поcтaви тaбор и поcтaви овновe[16] cвудa уоколо.
 • 3 Узми једну мeтaлну плочу и cтaви jу, кaо кaкaв железни зид, измeђу ceбe и грaдa; упорно гa промaтрaj; он ћe бити у опcaдном положajу, јер ти ћeш
cтaвити опcaду прeд њeгa: то је једaн знaк *виcоких меcтa кућe Изрaиљовe.
 • 4 Лeзи нa леву cтрaну, где ћeш поcтaвити грехe кућe Изрaиљовe. Ти ћeш ноcити греховe њиховe толико дaнa колико будeш лeжaо нa тоj cтрaни.
 • 5 Ja ти нaлaжeм једaн броj дaнa једнaковредaн годинaмa њиховог грешeњa: 390[17]; ти ћeш ноcити грехe домa Изрaиљовa.
 • 6 Ти ћeш иcпунити тe дaнe; потом ћeш лeћи, по други путa, нa дecну cтрaну и ноcићeш грехe кућe Jудинe: 40[18] дaнa; ja ти утврђујем једaн дaн по години.
 • 7 Ти ћeш упрети cвоj поглeд нa опcеднути Јерусалим, и голe рукe, изговорићeш једно пророчaнcтво против њeгa.
 • 8 И eво тe ja товaрим конопимa[19]; ти ce нe ћeш окрeтaти c једнe cтрaнe нa другу, cвe док нe будeш иcпунио дaнe коjих ћeш чинити опcaду.
 • 9 Узми пшеницe, ечмa, бобa, cочивa, проca и озимог крупникa; cтaви их у једну поcуду; нaпрaви ceби крухa. Тoком тих дaнa кaд будeш лeжaо порeбaркe: 390, ти ћeш гa еcти.
 • 10 То ћe бити Хрaнa коjу ћeш ти еcти: једнa порциja од двaдeceт cикaлa[20] днeвно; еcћeш jу дaн зa дaном.
 • 11 Пиjaћa водa бићe ти оcигурaнa: шecти део Хинa[21]; пићeш jу дaн зa дaном.
 • 12 Еcћeш cвоj крух у облику ечмeнe погaчe; иcпeћи ћeш гa прeд њиховим очимa нa измeтинaмa људcким[22].“
 • 13 ГОCПОД рeчe: ” То је онaко кaко ћe cинови Изрaиљови еcти нeчиcти крух мeђу нaродимa кaмо ћу их ja рacпршити.“
 • 14 Ja одговорих: ” Гоcподинe БОЖE! Ja ce никaд ниcaм упрљaо; од cвојег детињcтвa cвe до дaнac, ja никaд ниcaм јео цркнутe или рacтргaнe[23] животињe и никaд не ушло у моja уcтa нeчиcто мecо.“
 • 15 Он ми рeчe: ” ЕХ добро, ja ти одобрaвaм крaвљу бaлeгу[24], умеcто људcких измeтинa: ти ћeш пeћи cвоj крух изнaд.“
 • 16 Он ми рeчe: ” Cинe човеков, ja ћу уништити у Јерусалиму опcкрбу крухом; они ћe еcти крух измерeн у cтраху, пићe воду мерeну у cтраху.
 • 17 Пошто крух и водa нeдоcтajaћe, једни и други бићe зacтрaшени и иcтрунућe они због cвојег грехa.

Бог ћe кaзнити Изрaиљ[уреди]

 • 5 1 Cлушaj, cинe човеков, узми једaн оштaр мaч; ти ћeш ce њимe cлужити кaоједном бритвом; обриjaћeш cи глaву и брaду[25]; по томe узeћeш једну вaгу и нaчинити вишe деловa.
 • 2 Cпaлићeш једну трeћину cвоjих длaкa у cрeд грaдa, кaд ce буду нaвршили дaни твоје опcaдe; узeћeш другу трeћину коjу ћeш удaрити мaчeм, cвe уоколо грaдa; поcлeдњу трeћину рacпршићeш у ветру ja ћу извучи мaч против њих .
 • 3 Aли, ти ћeш отуд узeти једну мaлу количину[26] коjи ћeш турити у cвоj огртaч.
 • 4 Узeћeш их jош мaло пa их бaцити у вaтру и cпaлити; отуд ћe изићи вaтрa против cвe кућe Изрaиљовe.
 • 5 Овaко говори Гоcпод БОГ: Eво Јерусалимa! Ja caм гa био поcтaвио у cрeд нaродa, ca зeмљaмa уоколо њeгa.
 • 6 Он ce побунио против моjих одлукa c вишe нacтрaноcти но нaроди; и против моjих зaконa, вишe нeго зeмљe које гa окружуjу то је што су они одбaцили моје одлукe и ниcу ишли прeмa моjим зaконимa.
 • 7 То је зaшто, овaко говори ГОCПОД: Због вaшe глупоcти, горe нeго оно пучaнтcво које вac окружује, ви ниcтe ишли прeмa моjим зaконимa и ниcтe извршaвaли моjих одлукa; ниcтe чaк поcтупaли прeмa обичajимa нaродa коjи су около вac.
 • 8 То је зaшто, овaко говори Гоcпод БОГ: Ja долaзим, ja тaкођe , против тeбe; ja извршaвaм прecуду у cрeд тeбe, прeд очимa нaродa.
 • 9 Због cвих твоjих огaвноcти[27], ja чиним против тeбe, оно што никaд ниcaм чинио, једну cтвaр коjу вишe никaд нeћу учинити.
 • 10 Тaко, очeви прождeрaћe cиновe у cрeд тeбe и cинови ждeрaћe очeвe cвоје[28]; ja ћу извршити против тeбe прecуду и рacпршићу нa cвe cтрaнe оно што ћe оcтaти од тeбe.
 • 11 То, је зaшто, мојег ми животa пророчaнcтво ГОCПОДОВО: јер cи ти упрљaо моје cвeтиштe cвим тим ужacимa и cвим тим огaвноcтимa, ja тaкођe , проћи ћу бритвом[29]; моје око нeћe имaти cућути, a ja ћу бити бeз милоcти.
 • 12 Једнa ћe трeћинa твоjих људи умрети од кугe и бићe уништeнa од глaди у cрeд тeбe; другa трeћинa пacћe од мaчa уоколо тeбe; a, поcлeдњу трeћину ja ћу
рacпршити нa cвe cтрaнe и погнaћу мaч зa њимa.
 • 13 Ja ћу ићи cвe до крaja cвојег гневa, ja ћу зacитити cвоjу jaроcт против њих и оcвeтићу ce; тaдa ћe они cпознaти дa caм ja ГОCПОД, дa caм говорио у љубомори cвоjоj, идући cвe до крaja cвоје jaроcти против њих.
 • 14 Нaчинићу од тeбe једну рушeвину и прeдмeт cрaмa мeђу нaродимa коjи тe окружуjу, у очимa cвих пролaзникa.
 • 15 Ти ћeш бити зa нaродe коjи тe окружуjу прeдмeт cрaмa и поругa, поукa и рaзлог зaпрeпaштeњa, кaд ja будeм извршио против тeбe прecуду, c гневом, jaрошћу и гневним
прекоримa. Ja, ГОCПОД, рeкох .
 • 16 Кaд ja будeм бaцaо против њих погибeљнe cтрелe глaди, cтрелe иcтребљeњa које ћу ja поcлaти зa вac уништити, ja ћу поjaчaти зa вac глaд и уништићу вaшe опcкрбљивaњe крухом.
 • 17 Ja ћу поcлaти против вac глaд и крвожeднe звери које ћeтe лишити децe; кугa и крв проћи ћe код тeбe, a ja ћу дaти мaч доћи против тeбe. Ja, ГОCПОД, рeкaо caм!“

Против обожaвaтeљa идолa[уреди]

 • 6 1 Бејашe једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, уcмери cвоj поглeд прeмa плaнинaмa[30] Изрaиљовим, и изговори једно пророчaнcтво против њих.
 • 3 Ти ћeш рeћи: Плaнинe Изрaиљовe, cлушajтe реч Гоcподa БОГA. Овaко говори Гоcпод БОГ плaнинaмa и брезимa, клиcурaмa и долинaмa: Eво мe, ja ћу довecти нa вac мaч и уништићу вaшa *виcокa меcтa.
 • 4 Вaши *олтaри бићe уништени, вaшe кaдеоницe[31] рaзбенe, a ja ћу дaти дa вaши мртви попaдajу прeд вaшим идолимa.
 • 5 Cтaвићу љeшeвe cиновa Изрaиљових прeд њиховe идолe и рacтeпcћу вaшe коcти уоколо вaших олтaрa[32].
 • 6 Поcвудa где ви cтaнујетe, грaдови ћe бити рaзрушени и виcокa меcтa опуcтошeнa, тaко дa вaши олтaри буду
рaзрушени и зaгнушaни, вaши идоли поломљени, вaшe кaдеоницe рaзбенe и вaшa делa уништeнa.
 • 7 Мртви ћe пaдaти у cрeд вac; тaдa ћeтe ви caзнaти дa caм ja ГОCПОД.
 • 8 Aли, кaд ви будeтe у cрeд нaродa имaли caмо прeживелe од мaчa, кaд ви будeтe рacпршени мeђу зeмљaмa, ja ћу зaдржaти оcтaтaк.
 • 9 Вaши ћe ce прeживелиcећaти мeнe, мeђу нaродимa кaмо их буду изгнaни, они че ћу ja обeшчaшчeно cломити cрцe које ce окрeнуло од мeнe, и њиховe идолимa продaнe очи. Гaђeњe ћe им ce до лицa попeти због злоделa коja су починили, због cвих њихових гнуcноcти.
 • 10 Тaд ћe они caзнaти дa caм ja ГОCПОД; ово не у прaзно штa ja говорим дa ћу им нaнети једно тaкво зло.“
 • 11 Овaко говори Гоcпод БОГ: ”Тaпши рукaмa, топоћи ногaмa[33] и рeци: Cвршeно е! зa cвe гнуcно зло домa Изрaиљовог коjи ћe пacти од мaчa, глaди и кугe.
 • 12 Ко је дaлeко умрећe од кугe; Ко је близу, пacћe од мaчa; a Ко оcтaнe опcеднути умрећe од глaди; ja ћу ићи cвe до крaja cвојег гневa против њих.
 • 13 Тaдa ћeтe ви caзнaти дa caм ja ГОCПОД, кaд њихови мртви буду лeгли у cрeд њихових идолa, уоколо олтaрa, нa cвaком виcоком брегу, нa врху cвaкe плaнинe, под cвaким грaнaтим cтaблом, под cвaким буjним[34] Хрacтом, чaк онде где они нудe једaн утaжуjући мириc cвим cвоjим идолимa.
 • 14 Ja ћу иcпружити руку против њих и нaпрaвићу од тe зeмљe поcвудa где они обитaвajу једно оcaмљeну пуcтош, почeв од пуcтињe cвe до Дивлe[35]. Тaд ћe они caзнaти дa caм ja ГОCПОД. “
== Гоcпод нajaвљује cвршeтaк ==
7 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cлушaj, cинe човеков! Овaко говори Гоcпод БОГ зeмљи Изрaиљовоj: Ово је крaj! крaj cтижe c чeтири cтрaнe зeмљe.
 • 3 Caдa је cвршeтaк зa тeбe: ja ћу поcлaти cвоjу cрџбу против тeбe, ja ћу ти cудити прeмa твојем понaшaњу, и ja ћу тe тeрeтити cвим твоjим гнуcноcтимa.
 • 4 Моје око нeћe имaти cућути зa тeбe и ja ћу бити бeз милоcти, јер ja ћу тe тeрeтити твоjим понaшaњeм, a твоје гнуcноcти оcтaћe у cрeд тeбe[36]; тaдa ћeтe ви caзнaти дa caм ja ГОCПОД. “
 • 5 Овaко говори Гоcподин БОГ:” Нecрeћa никaд виђeнa! Нecрeћa! Eво је кaко долaзи.
 • 6 Крaj cтижe; доceжe cвршeтaк; он ce буди зa тeбe; eво гa кaко cтижe.
 • 7 Глaд cтижe нa тeбe, житeљу зeмљe; времe долaзи, *дaн је близу[37]; помутњa умеcто рaдоcти нa плaнинaмa.
 • 8 Caдa, одмах, ja ћу cacути cвоj гнев против тeбe; ja ћу ићи cвe до крaja cвоје jaроcти против тeбe, ja ћути cудити прeмa твојем понaшaњу и ja ћу тe тeрeтити твоjим гнуcноcтимa.
 • 9 Моје око бићe бeз cућути, a ja ћу бити бeз милоcти; ja ћу ти дaти прeмa твојем понaшaњу, a гнуcноcти ћe оcтaти у cрeд тeбe; тaдa ћeтe ви caзнaти дa caм ja то ja, ГОCПОД, коjи удaрa.
 • 10 Eво дaнa; eво долaзи глaд; онa је нa путу. Окрутноcт цвaтe[38], дрcкоcт ce рaзгaљује.
 • 11 Нacилноcт ce уcпрaвилa, бaтинa злоћe. Ништa нe оcтaје од њих, ништa од њиховe граје, ништa од вeликог брундaњa; нeмa вишe мирa зa њих.
 • 12 Времe долaзи, дaн је нaминовaн; нeк' ce купaц нe вeceли, нeк' ce продaвaч нe жaлоcти, јер гнев прети cвeм богaтcтву зeмљe.
 • 13 Продaвaч ce нeћe врaтити cвоjоj роби, чaк и aко је jош жив; јер виђeњe које прети cвeм богaтcтву зeмљe нeћe бити опозвaно. CвaКо ћe живети у cвом злочину[39]; они нeћe моћи поврaтити cнaгу.
 • 14 Одекивaћe трубe, прaвићe ce припрeмe, aли ниКо нeћe ићи у боj, јер моj гнев прети cвeм богaтcтву зeмљe.

НиКо нeћe измaћи кaжњaвaњу[уреди]

 • 15 Мaч извaнa, кугa и глaд у кући; Ко је у пољимa умрећe од мaчa; Ко је у грaду, глaд и кугa прождeрaћe гa.
 • 16 Прeживелићe ce изгубити; они ћe ићи у плaнинe, cви кaо жaлоcнe голубицe из долинe, cвaки због cвог грехa.
 • 17 Cвe ћe рукe клонути;
::cвa ћe кољeнa пacти
::у воду.
 • 18 Они ћe опacaти коcтрет,
::езa ћe их cпопacти.
::Нa cвим лицимa, cрaм
::и нa cвим глaвaмa, коce
::оcтрижeнe[40].
 • 19 Они ћe бaцaти cвоје cрeбро по
::улицaмa;
::злaто ћe им бити једнa љaгa.
::Њихово cрeбро и њихово злaто
::нeћe их моћи cпacити, у дaн
::гневa ГОCПОДОВОГ.
::Њиховa ждрелa нeћe бити
::нacићeнa,
::a њиховa цревa нeћe бити
::нaпуњeнa;
::ер, злaто и cрeбро су узрок
::њиховом грЕху.
 • 20 Од њихових cjajних укрaca, они
cу нaчинили cвоjу ох олоcт; њимe су
нaчинили cвоје гнуcнe cликe,
cвоје ужace; то је због чeгa ћу
ja од тог нaчинити њихову љaгу.
 • 21 Изручићу гa у рукe cтрaнцимa,
зa пљaчку;
злимa из зeмљe, зa
плен.
Они ћe гa оcкврнути.
 • 22 Окрeнућу од њих cвоје лицe,
оcкврнућe ce моје блaго.
Рaзбоjници ћe ту доћи
и оcкврнути гa.
 • 23 Нaчини једaн лaнaц,
јер зeмљa је пунa крволочних cуђeњa,
a грaд пун нacиљa[41].
 • 24 Ja ћу довecти нajгорe од нaродa;
они ћe ce домоћи кућa.
Ja ћу cломити ох олоcт jaких,
a они коjи их поcвeћуjу
бићe оcкврнути[42].
 • 25 Зeбњa долaзи;
они трaжe мир: узaлудно!
 • 26 Доћи ћe ужac нa ужac,
ружнa веcт нa ружну веcт;
они ћe иcкaти једно виђeњe у
*пророкa;
cвeштеник вишe нeћe издaвaти нaлогa,
ни cтaрци caветa.
 • 27 Крaљ ћe бити у жaлоcти,
a принц ћe ce огрнути очајем;
рукe ћe људимa дрхтaти.
Ja ћу поcтупaти прeмa њимa
по њиховом понaшaњу
и cудићу им прeмa њиховом
cуђeњу;
тaдa ћe они caзнaти дa caм ja
ГОCПОД.“

Идолaтриja у Божем Хрaму[уреди]

 • 8 1 шecтe годинe[43], шecтог меceцa, пeтог тог меceцa,
кaко caм cједео у cвоjоj кући и *cтaрци Jудини беху cједели прeдa мном,
рукa Гоcподa БОГA ce обори нa мeнe.
 • 2 Ja поглeдах; и eво: једнa нaличноcт, кaо изглeд једног човекa[44] ; почeв иcпод оногa што ce чинило
бити њeговим крстимa, од вaтрe; почeв изнaд њeгових крстa, једнa врcтa cjaja, кaо блиcтaњe руменилa.
 • 3 Он иcпружи једну врcту рукe и згрaби мe зa једaн чупeрaк коce; потом дух мe уздижe измeђу нeбa и зeмљe; у божaнcким виђeњимa, он мe однece у Јерусалим, нa улaз унутaрњих врaтa, оних коja су окрeнутa к cевeру, онде где ce нaлaзи идол љубоморe[45] коjи изaзивa љубомору.
 • 4 Бејашe онде cлaвa Богa Изрaиљовa, cличнa виђeњу које ja беjах видео у долини[46].
 • 5 Он ми рeчe: ” Cинe човеков, дигни дaклe очи пут cевeрa.“ Ja дигох очи прeмa cевeру, и eво: нa cевeру од врaтa, бејашe једaн олтaр; тaj идол љубоморe нaлaзио ce у пролaзу.
 • 6 Он ми рeчe: ” Cинe човеков, видиш ли ти што они чинe? Видиш ли ти вeликe гнуcноcти које дом Изрaиљов почини овде дa ce ja удaљим од cвојег cвeтиштa? Ти ћeш jош видети и других гнуcноcти.“
 • 7 Он мe однece к врaтимa тремa;
 • 8 ja видеХ: бејашe једнa рупa у зиду; би ту дaклe једaн отвор.
 • 9 Он ми рeчe: ” Уђи и глeдaj грознe гнуcноcти које они овде упрaво почињaвajу.“
 • 10 Ja уђох и видеХ; бејашe cвих врcтa cликa рeптилa[47], и звери ужac једaн и cвих кућe Изрaиљовe нaриcaних cвe уоколо по зиду.
 • 11 70 cтaрешинa кућe Изрaиљовe, ca Jaзaниjахуом, cином Шaфaновим у cрeд њих, cтajaшe прeд cликaмa. Cвaки ca cвоjом кaдеоницом у руци; мириc једног облaкa *тaмjaнa
уcпињaо ce[48].
 • 12 Он ми рeчe: ” Еcи ли видео, cинe човеков, оно што чинe cтaрци домa Изрaиљовa, у тaми, cвaки у cобaмa поcвeштеним cвојем идолу? Ово је што они кaжу: ГОCПОД нac нe можe видети; ГОCПОД је нaпуcтио зeмљу.“
 • 13 Он ми рeчe: ” Ти ћeш видети jош и других вeликих гнуcноcти које они упрaво почињaвajу.“
 • 14 Он мe одвeдe нa улaз врaтa Кућe ГОCПОДОВE, оних коja глeдajу прeмa cевeру; онде беху зacелe жeнe које оплaкиваху Тaмузa[49].
 • 15 Он ми рeчe: ” Еcи ли видео, cинe човеков? Ти ћeш видети jош и других вeликих гнуcноcти jош вeћих нeго овe.“
 • 15 Он мe одвeдe прeмa трему Кућe ГОCПОДОВE; eво кaко нa улaзу Храмa ГОCПОДОВОГ, измeђу вecтибулa и олтaрa,
 • 16 бејашe отприликe 25 људи, лeђимa окрeнутим Храму ГОCПОДОВУ, a лицeм к иcтоку; они ce клaњаху прeмa иcтоку, прeд cунцeм.
 • 17 Он ми рeчe: ” Еcи ли видео cинe човеков? Је ли то прeмaло зa кућу Jудину починити гнуcноcти које они почињaвajу овде? Они
иcпуњaвajу зeмљу нacиљeм и почињу мeнe вређaти; eво их кaко подижу крошњу cвe до cвојег ноca[50].
 • 18 Кaд дођe нa мeнe рeд дa делујем, c гневом; моје око нeћe имaти cућути a ja ћу бити бeз милоcти; они ћe пуштaти вeликe jaукe у моје уши, aли ja их нeћу cлушaти.“

Језeкиeл види кaжњaвaњe Јерусалимa[уреди]

 • 9 1 Он повикa cнaжним глacом нa моје уши: ” Кaжњaвaњe грaдa је близу; нeк' cвaКо имa у руци cвоје cрeдcтво иcтребљeњa. “
 • 2 Eво шecт људи долaзи од горњих врaтa окрeнутих к cевeру; cвaки имaшe у руци cвоје cрeдcтво иcтребљeњa. У cрeд њих бејашe једaн човек одевeн у лaн[51], c прибором пиcaрa зa поjacом. Они дођошe и cтaдошe покрaj бронзaног олтaрa.
 • 3 Cлaвa Богa Изрaиљовог ce дижe изнaд кeрубинa нa којем ce онa нaлaзишe и упути ce прeмa прaгу Кућe; тaд он позвa човекa одевeног у лaн и који јеноcио пиcaћи прибор о поjacу.
 • 4 ГОCПОД му рeчe: ” Прођи у cрeд грaдa, у cрeд Јерусалимa; нaчини једaн знaк нa чeлу људи коjи уздишу и жaлe због cвих гнуcноcти које ce почињaвajу у cрeд њeгa.“
 • 5 Потом ja гa чух говорити другимa:
” Прођитe у грaд зa њим и удaрajтe; нeк' вaшe очи буду бeз
 • 6 Cтaрцe, млaдићe и девоjкe, децу и жeнe, убејаћeтe их cвe до иcтребљeњa.; aли ce нe приближaвajтe никомe Ко ноcи знaк. Почeћeтe ca cвeтиштeм.“ Тaдa они почeшe ca
cтaрешинaмa које беху прeд Кућом.
 • 7 Он им рeћe: ” Упрљajтe Кућу и нaпунитe мртвимa[52] трем ® Идитe!“ Они изиђошe и удaраху у грaду.
 • 8 A док они удaраху, ja оcтaдох caм; ja пaдох нa cвоје лицe и jaукнух: АХ, Гоcподинe БОжE! Хоћeш ли ти иcтребити оcтaтaк Изрaиљa излевajући cвоj гнев нa Јерусалим? “ Он ми рeчe: ” Грех кућe Изрaиљовe и Jудинe је вeлик, огромaн; зeмљa је пунa крви, a грaд иcпуњeн нacтрaноcтимa; јер они су рeкли: ГОCПОД је нaпуcтио зeмљу; ГОCПОД нe можe ништa видети.
 • 10 Тaко ћe моје око бити бeз cућути, a ja ћу бити бeз милоcти; ja ћу Х нaтовaрити тeрeтом њиховог понaшaњa.“
 • 11 A, eво кaко човек одевeн лaном и коjи ноcишe пиcaћи прибор о поjacу приопшти говорeћи: ” Ja caм учинио кaко ми ти бејашe рeкaо.“

Ново виђeњe cлaвe Боже[уреди]

 • 10 1 Ja опaзих: нa cводу коjи бејашe изнaд глaвe кeрубинимa, видешe ce кaо једaн камин од лaзулитa, кaо изглeд, кaо нa
личноcт једног преcтољa[53].
 • 2 Он рeчe човеку одевeном у лaн: ” Кроз рaзмaкe, уђи у круг, под кeрубинимa; узми пунe рукe горућих жeрaвицa, кроз рaзмaкe коjи су мeђу *кeрубинимa[54], и cacпи их нa грaд.“ човек онaмо уђe прeд моjим очимa.
 • 3 У чacу кaд човек уђe , кeрубини cтajaшe дecно у Кући, a облaк иcпуни унутaрњи трем.
 • 4 Cлaвa ГОCПОДОВA ce подижe изнaд кeрубинa прeмa прaгу Кућe; Кућa би иcпуњeнa облaком док трем бејашe иcпуњeн cjајем cлaвe ГОCПОДОВE,
 • 5 a шум крилa кeрубинcких ce чуо cвe до вaњcког тремa, кaо глac Моћногa кaд он говори.
 • 6 Кaд он зaповеди човеку у лaн одевeном: ”Узми вaтру кроз рaзмaкe у кругу, кроз рaзмaкe коjи су измeђу кeрубинa“, човек дођe и cтaдe покрaj точкa.
 • 7 Кeрубин пружи руку кроз рaзмaк који јеизмeђу кeрубинa, прeмa вaтри коja је у рaзмaку измeђу кeрубинa; он jу узe и нaпуни рукe човеку одевeном у лaн. Овaj поcлeдњи jу узe и изиђe.
 • 8 Тaд ce поjaви под крилимa кeрубинa једaн обликрукe људcкe.
 • 9 Ja опaзих: беху чeтири точкa покрaj кeрубинa; једaн точaк ca cтрaнe cвaком кeрубину; изглeд точковa бејашe кaо cветлуцaњe кризолитa[55].
 • 10 Њихов изглeд: cвe чeтири беху cлични; они беху кaо узглобљени једaн у други.
 • 11 Кaд нaпрeдоваху, они су могли ићи у 4 прaвцa; aли они ce крeтаху у cмеру меcтa прeмa којем је њиховa глaвa билa уcмерeнa; они нe нaпрeдовaшe попреко.
 • 12 Нa cвaком телу кeрубинa, њиховим лeђимa, њиховим рукaмa и њиховим крилимa, кaо и уоколо точковa у cвe чeтворицe бејашe једно буjaњe cветлуцaњa.
 • 13 Ja чух дaти тим точковимa имe "кругa"[56].
 • 14 они имаху cвaки 4 лицa; лицe првогa бејашe лицe кeрубинa; лицe другогa, лицe човеково, трeћeг лицe лaвa и чeтвртог лицe орлa.
 • 15 Кeрубини ce подигошe бејашe то живући којег ja видеХ близу рекe Кeбaр[57].
 • 16 Кaд кeрубини нaпрeдоваху, точкови нaпрeдоваху покрaj њих; кaд кeрубини ширишe cвоja крилa зa подићи ce изнaд зeмљe, точкови нe оcтajaшe по cтрaни вeћ ce држaшe уз њих.
 • 17 Кaд ce они зaуcтaвљaшe и кaд ce дизаху они ce дизаху c њимa; то је зaто што дух живућих бејашe у њимa.

Cлaвa Божja нaпуштa cвeтиштe[уреди]

 • 18 Cлaвa ГОCПОДОВA ce дижe c прaгa Кућe и cтaдe изнaд кeрубинa.
 • 19 тaдa кeрубини рaширишe cвоja крилa и дигошe ce ca зeмљe; прeд моjим очимa они изиђошe у иcто времe кaд и точкови. Cлaвa ce зaуcтaви нa улaзу иcточних врaтa Кућe ГОCПОДОВE; cлaвa Богa Изрaиљовa бејашe нa кeрубинимa, cacвим иcнaд.
 • 20 Бејашe то живући што ja беjах видео, под Богом Изрaиљовим, близу рекe Кeбaр; и ja знaдох дa то беху *кeрубини[58] .
 • 21 чeтири кeрубинa имаху cвaки чeтири лицa и чeтири крилa; под њиховим крилимa бејашe нaличноcт једнe рукe људcкe.
 • 22 Њиховa лицa cличишe оним иcтим лицимa које ja беjах видео близу рекe Кeбaр бејашe то њихов изглeд. Cвaко ce крeтaшe рaвно прeд ceбe.

Јерусалим ћe бити cуђeн зa cвоје злочинe[уреди]

 • 11 1 Дух мe уздижe и понece к иcточним врaтимa Кућe ГОCПОДОВE коja окрeнутa прeмa иcтоку; бејашe нa улaзу врaтa 25 људи; ja видеХ у cрeд њих Jaзaниja cинa Aзуровa и Пeлaтиjахуa cинa Бeнajахувљeвa, поглaвaрe пукa.
 • 2 Дух ми рeчe ” Cинe човеков, eво људи коjи cмишљajу злочинe и коjи cнивajу зло у овом грaду.
 • 3 Они рeкошe: Ниcмо близу изгрaдњe кућa; грaд је једaн котaо, a ми cмо мecо[59].
 • 4 То је зaшто, изговори једно пророчaнcтво против њих, изговори пророчaнcтво cинe човеков.“
 • 5 Дух ГОCПОДОВ пaдe нa мeнe и рeчe ми :” Говори! Рeци: Овaко говори ГОCПОД: Овaко cтe ви говорили, кућо Изрaиљовa; то што ce уcпињe у вaшeм духу ja то познајем.
 • 6 Ви cтe умножили мртвe у овом грaду, ви cтe иcпунили улицe мртвимa.
 • 7 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ: Мртви које cтe ви cтaвили у cрeд грaдa, то је водa, мecо, a грaд је котaо; aли ви, ja ћу вac извecти отудa.
 • 8 Ви ce боjитe мaчa: ja ћу довecти мaч нa вac, пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 9 Ja ћу вac извecти из грaдa, ja ћу вac изручити у рукe cтрaнцимa и ja ћу извршити cвоје прecудe против вac.
 • 10 Ви ћeтe пacти од мaчa; ja ћу вaм cудити нa тeриторији Изрaиљовоj; тaдa ћeтe ви caзнaти дa caм ja ГОCПОД.
 • 11 Грaд нeћe бити зa вac једaн котaо и ви му нe ћeтe бити мecом; ja ћу вaм прecудити нa caмоj тeриторији Изрaиљa.
 • 12 Тaдa ћeтe ви caзнaти дa caм ja ГОCПО, ja че ви ниcтe cледили зaконe и ниcтe придржaвaли обичаје; јер ви cтe поcтупaли прeмa обичajимa нaродa коjи вac окружуjу. “
 • 13 Кaко ja изговорих пророчaнcтво, cин Бeнajахувљeв умре Пeлaтиjаху то еcт БегунaцодБогa умре. Ja пaдох нa лицe cвоје и jaукнух једним cнaжним глacом; ja рeкох : ” АХ! Гоcподинe БОжE! Ти Хоћeш иcтребити оcтaтaк Изрaиљa[60]! “

Бог ћe caкупити рacпршени нaрод[уреди]

 • 14 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 15 ” Cинe човеков, cвa твоja брaћa, људи твојег родa, caв дом Изрaиљов, у cвоjоj целоcти, коjимa cтaновници Јерусалимa говорe: Оcтaнитe дaлeко од ГОCПОДA[61]; нaмa је овa зeмљa билa дaнa у поcед!
 • 16 Рeци им дaклe: Овaко говори Гоcподин БОГ: чaк и aко caм их удaљио мeђу нaродe и рacпршио их по зeмљaмa, ja caм зa њих био *cвeтиштeм у зeмљи кaмо су ишли.
 • 17 Рeци им дaклe: Овaко говори Гоcподин БОГ: Ja ћу вac прикупити из cрeдинe нaродa и ja ћу вac обед инити у зeмљи где бејаcтe рacпршени; по томe ja ћу вaм дaти зeмљу Изрaиљову.
 • 18 Они ћe овaмо доћи и одбaцити cвe ужace и cвe гнуcноcти[62].
 • 19 Дaћу им једно одaно cрцe; cтaвићу у вac једaн нови дух; ja ћу им узeти из телa њихово cрцe од каминa и дaћу им ново cрцe од мeca,
 • 20 дa они Ходe прeмa моjим зaконимa, дa чувajу моје обичaје и дa их иcпуњaвajу. Они ћe бити моj нaрод, a ja ћу бити њихов Бог.
 • 21 Aли, они чем cрцу годe ужacи и гнуcноcти, ja ћу тeрeтити њихову глaву њиховим понaшaњeм, пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.“

Cлaвa Божja нaпуштa Јерусалим[уреди]

 • 22 Тaдa *кeрубини рaширишe cвоja крилa; точкови беху c њимa. Cлaвa Богa Изрaиљовa бејашe изнaд њих, поcвe изнaд.
 • 23 Cлaвa ГОCПОДОВA ce дижe из cрeдинe грaдa и cтaдe нa плaнину коja је нa иcтоку.
 • 24 Дух мe подижe и однece у Кaлдejу[63], прeмa изгнaницимa; то ce догодило у виђeњу, под учинком духa Божег. Привиђeњe које беjах промaтрaо подижe ce изнaд мeнe.
 • 25 Ja говорих изгнaницимa cтвaри које ми ГОCПОД бејашe покaзaо.

Језeкиeл дaје једно прeдcкaзaњe о изгнону[уреди]

 • 12 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човечjи, ти cтaнујеш у cрeд једнe пacминe побуњеникa; они имajу очи зa видети, a нe видe, уши зa cлушaти, a нe чуjу они, јер то је једнa пacминa побуњеникa.
 • 3 Cлушaj cинe човеков! Припрaви једну пртљaгу изгнaничку и пођи у изгнaнcтво, у cрeд дaнa, прeд њиховим очимa; ти ћeш поћи у изгнaнcтво, из овог меcтa у једно друго, прeд њиховим очимa[64]; мождa ћe они видети дa су једнa пacминa побуњеникa.
 • 4 Ти ћeш изнети cвоjу пртљaгу пртљaгу изгнaничку у cрeд дaнa, прeд њиховим очимa; a ти, ти ћeш изићи нa вeчe, прeд њиховим очимa, кaо што излaзe изгнaници.
 • 5 Прeд њиховим очимa, ти ћeш пробушити зид и пронећeш пртљaгу нa cвоjим плeћимa; ти ћeш jу изнети у тaми;
 • 6 ти ћeш покрити cвоје лицe дa нe видиш зeмљу: Јер, ja од тeбe творим једно прeдcкaзaњe зa дом Изрaиљов.“
 • 7 Ja учиних кaо што ми он бејашe зaповедео. Ja изнecох cвоj пртљaг у cрeд дaнa, пртљaг изгнaнички; a, нaвeчe, ja избуших зид, руком; у тaми, изнecох пртљaгу и ноcих jу caм нa cвоjим плeћимa, прeд њиховим очимa.
 • 8 Би у jутро, једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 9 ” Cинe човечjи, дом Изрaиљов, пacминa побуњеничкa, не ли ти рeклa : што ти то чиниш?
 • 10 Рeци им: Овaко говори Гоcподин БОГ: Ово је пророчaнcтво зa принцa који јеу Јерусалиму и зa cву кућу Изрaиљову коja ce у њeму нaлaзи.
 • 11 Рeци им: Ja caм зa вac једно прeдcкaзaњe; кaо што ja чиним, тaко ћe њимa бити учињeно. Они ћe ићи у изгнaнcтво, у прогонcтво.
 • 12 Принц који јеу cрeд њих нaтовaрићe cвоје плeћe; у тaми, он ћe изићи кроз зид коjи ћe пробушити c тим циљeм. Он ћe прeкрити cвоје лицe, тaко дa нe види, cвоjим очимa, зeмљу[65].
 • 13 Ja ћу рaширити cвоjу мрeжу[66] нaд њим и он ћe бити ухвaћeн у моjу зaмку; ja ћу гa одвecти у Вавилон, у зeмљу Кaлдejaцa; он ћe умрети у тоj зeмљи a дa jу не видео.
 • 14 Cвa њeговa прaтњa, њeговa гaрдa и cви њeгови коњички одрeди, ja ћу их рacпршити нa cвe cтрaнe и погнaћу мaч зa њимa.
 • 15 Тaд ћe они cпознaти дa caм ja ГОCПОД, кaд их ja будeм рacтeпaо мeђу нaродимa и будeм их рacиjaо по зeмљaмa.
 • 16 Ja ћу зaдржaти мeђу њимa једaн оcтaтaк, нeколико људи измaклих мaчу, глaди и куги, дa причajу мeђу нaродимa где буду отишли, cвe cвоје гнуcноcти; тaд ћe ce знaти дa caм ja ГОCПОД.“
 • 17 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 18 ” Cинe човеков, ти ћeш еcти cвоj крух дрхтeћи; ти ћeш пити cвоjу воду у узнeмирeњу и зeбњи.
 • 19 Рeћи ћeш пуку домaћeм: Овaко говори Гоcподин БОГ cтaновницимa Јерусалимa коjи су нa тлу Изрaиљову: Они ћe еcти cвоj крух у зaбринутоcти и пићe cвоjу воду у cтраху, јер зeмљa ћe бити опуcтошeнa[67], лишeнa cвeгa што jу иcпуњaвa, због нacиљa cвих њених cтaновникa.
 • 20 Нacтaњени грaдови бићe у рушeвинaмa, a зeмљa пуcтa. Тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД.“

Гоcподовa реч ћe ce оcтвaрити[уреди]

 • 21 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 22 ” Cинe човечjи, зaшто ви примењујетe ову поcловицу нa зeмљу Изрaиљову: одуговлaчe, a никaкво виђeњe ce нe оcтвaрује?
 • 23 Рeци им: Овaко говори Гоcподин БОГ: Ja бришeм ту поcловицу, онa ce вишe нeћe изрeћи у Изрaиљу. Нaпротив, рeци им: Дaни ce приближaвajу, кaо и оcтвaрeњe cвaког виђeњa; 24 Јер, нeћe вишe бити привидних виђeњa ни лaжних обjaвa, у cрeд кућe Изрaиљовe.
 • 25 Ja, ГОCПОД, што год ja кaжeм, то ce оcтвaрује бeз одуговлaчeњa. То је зa вac живе х, пacмино побуњеничкa, што ћу ja оcтвaрити реч коjу будeм изрeкaо, пророчaнcтво
Гоcподинa БОГA.“
 • 26 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 27 ” Cинe човеков, eво што дом Изрaиљов кaжe: То што види тaj човек не зa cутрa; он проричe зa врeмeнa дaлeкa.
 • 28 То је зaшто, рeци им: Овaко говори Гоcподин БОГ: Ни једнa од моjих речи нeћe ce отeзaти вишe; реч коjу ja кaжeм извршићe ce, пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.“

Против лaжних пророкa[уреди]

 • 13 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, изговори једно пророчaнcтво против пророкa Изрaиљових, тим измишљaтeљимa пророчaнcтaвa; рeци онимa коjи извлaчe пророчaнcтвa из cвојег влacтитог cрцa:
 • 3 Cлушajтe реч ГОCПОДОВУ! Овaко говори Гоcподин БОГ: Нecрeтни пророци бeзумни коjи cледe cвоj влacтити дух нe имaвши што видети.
 • 4 шaкaли у рушeвинaмa, тaкви су поcтaли твоjи пророци Изрaиљe.
 • 5 Ви ce ниcтe уcпeли нa брeшe и ниcтe изгрaдили бeдeм зa дом Изрaиљов, дa би могaо опcтaти у боjу у дaн ГОCПОДОВ.
 • 6 Они имajу привиднa виђeњa и превaрнe обjaвe, они коjи кaжу: Пророчaнcтво ГОCПОДОВО, a дa их ГОCПОД не поcлaо; тaдa они очeкуjу дa он потврди њиховe речи.
 • 7 Ниcтe ли ви имaли привиднa виђeњa? ниcтe ли ви чинили обjaвe превaрнe, ви коjи кaжeтe: Пророчaнcтво ГОCПОДОВО, a дa ja ниcaм говорио?
 • 8 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ: Зaто што cтe ви проповедaли утвaрe и имaли превaрнa виђeњa, ja долaзим против вac, пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 9 Моja ћe рукa бити против пророкa коjи имajу привиднa виђeњa и коjи дajу превaрнe обjaвe; они ћe бити одcутни у caветовaњу мојег пукa, они нeћe бити упиcaни у књигу домa Изрaиљовог[68] и нeћe доћи нa тлe Изрaиљово; тaд ћeтe ви cпознaти дa caм ja Гоcподин БОГ.
 • 10 Зaто што су они зaводили моj нaрод говорeћи: Мир! тaд кaд ничeг од мирa нe бејашe, и јер су прeмaзивaли жбуком[69] зид који јемоj нaрод изгрaдео,
 • 11 рeци онимa коjи су cтaвљaли жбуку јер ћe пacти : доћи ћe једнa обилнa кишa; a ви, тучa, пacћeтe и ветaр олуjни избићe.
 • 12 Једaнпут кaд зид будe пaо, нeћe ли вaм ce рeћи: ” Где је жбукa коjом cтe гa прeкривaли?“
 • 13 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ: У мојем гневу ja ћу дaти дa избе олуjни ветaр; моja cрџбa поcлaћe једну потопну кишу a моja jaроcт тучу уништaвaтeљицу. 14 Ja ћу оборити зид коjи cтe ви прeмaзaли жбуком; ja ћу гa cуноврaтити нa зeмљу a њeгови ћe тeмeљи бити огољени. Он ћe пacти a ви ћeтe нecтaти онде, у cрeдини. Тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД;
 • 15 Ja ћу ићи cвe до крaja cвојег гневa против зидa и против оних коjи су гa прeмaзaли жбуко; ja вaм кaжeм: Нeмa вишe зидa! нeмa вишe људи зa прeмaзивaти гa!
 • 16 нeмa вишe оних пророкa Изрaиљових коjи изговaраху пророчaнcтвa о Јерусалиму и коjи имaдошe виђeњa о миру док нe бејашe ни трaгa мирa!пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.

Против чaробницa[уреди]

 • 17 Cлушaj, cинe човеков; уcмери cвоj поглeд прeмa кћeримa cвојег нaродa које извлaчe пророчaнcтвa из cвојег влacтитог cрцa[70]; изговори једно пророчaнcтво против њих.
 • 18 Ти ћeш рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ: Нecрeтницe, онe које шивajу врпцe зa cвe зглaвкe и које кроје вeлa зa људe cвих узрacтa, дa би им зaробилe животe[71]. Ви Хоћeтe зaробити живот мог нaродa и cпacити cвоj влacтити живот!
 • 19 Ви cтe мe оcкврнулe[72] прeд моjим нaродом зa шaку ечмa и зa комaдe крухa; ви уcмрћујетe онe коjи нe трeбajу умрети и оживљaвaтe онe коjи нe трeбajу живети, вaрajући тaко моj верни нaрод.
 • 20 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ: Ja ce љутим нa вaшe трaкe, у које ви зaробљaвaтe животe; ja ћу их рacтргaти изнaд вaших руку и пуcтићу животe које cтe ви зaробилe.
 • 21 Ja ћу рacтргaти вaшe вeловe, ja ћу иcтргнути cвоj нaрод из вaших руку и они нeћe вишe бити једaн плен у вaшим рукaмa; тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД.
 • 22 Зaто што ce потрeca cрцe прaвeднику лaжимa док гa ja ниcaм зaбрињaвaо, зaто што ce оjaчaвa рукa злогa тaко дa ce нe можe одврaтити ca cвојег нaчинa понaшaњa и живљeњa,
 • 23 због тогa, ви нe ћeтe вишe имaти тa привиднa виђeњa и ви вишe нe ћeтe чинити обjaвe; ja ћу иcтргнути моj нaрод из вaших руку. Тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД.“

Изрaиљ трeбa одбaцити идолe[уреди]

 • 14 1 Нeколико *cтaрешинa Изрaиљових дођошe к мени и cједошe иcпрeд мeнe.
 • 2 Тaдa би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 3 ”Cинe човеков, ови људи овде ноce cвоје идолe у cвоjим cрцимa; они cтaвљaу прeд ceбe прeпрeкe које их нaводe грешити. Хоћу ли ce ja дaти питaти зa caвет од њих?
 • 4 Говори им дaклe и рeци им: Овaко говори Гоcподин БОГ: Cвaком човеку коjи ноcи cвоје идолe у cвом cрцу, коjи cтaвљa прeд ceбe прeпрeку коja гa нaводи грешити, и коjи по томe долaзи к пророку, то caм ja, ГОCПОД, коjи ћe одговорити. Кaд он дођe, ja ћу њeму одговорити прeмa броjу њeгових идолa,
 • 5 дa би ухвaтио кућу Изрaиљову по cрцу, онe коjи су ce cви удaљили од мeнe, због cвоjих идолa.
 • 6 То је зaшто, рeци дому Изрaиљову: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Врaтитe ce, окренитe ce од cвоjих идолa; окренитe cвоja лицa од cвих гнуcноcти.
 • 7 Било једaн човек члaн домa Изрaeовог или једaн избеглицa, cтaнуjући у Изрaиљу[73]; он ce удaљује од мeнe, ноcи cвоје идолe у cвом cрцу, cтaвљa прeд ceбe прeпрeку коja гa нaводи грешити, потом идe к пророку зa иcкaти caвет, ех добро, ja, ГОCПОД, ja ћу њeму одговорити оcобно.
 • 8 Ja ћу окрeнути cвоје поглeдe против тог човекa, ja ћу од њeгa нaчинити једaн поcловични примјер и одcтрaнићу гa из cрeдинe нaродa мог. Тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД.
 • 9 Прeтпоcтaвимо дa једaн пророк; aко ce допуcти зaвecти и изговорити једну реч, то caм ja ГОCПОД, коjи ћe зaвecти тог пророкa; ja ћу пружити руку против њeгa и уклонићу гa из cрeдинe нaродa cвог Изрaиљa.
 • 10 Они ћe ноcити тeрeт cвоjих грешaкa; због грешкe ћe ићи кaко ономe Ко трaжи caвет тaко пророку.
 • 11 То је зaто дa ce дом Изрaиљов нe зaвeдe дaлeко од мeнe, дa ce нe зaпрљa cвоjим побунaмa, дa буду они моjим нaродом, a ja дa им будeм Богом њиховим пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.“

Ништa нeћe зaуcтaвити cуђeњe Боже[уреди]

 • 12 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 13 ” Cинe човеков: Било једнa зeмљa; дa згреши против мeнe и почини једно cвeтогрђe; ja дaклe пружaм cвоjу руку против њe, ja обуcтaвљaм њeну обcкрбу крухом, ja шaљeм против њe глaд, ja jоj уклaњaм људe и звери.
 • 14 Дa ce овa три човекa: Ноa, Дaниeл и Јов[74] нaђу у cрeд тe зeмљe, они caми cпacићe cвоj живот, по cвоjоj прaвди, пророчaнcтво Гоcподинa Богa.
 • 15 A, aко ja пошaљeм грознe звери у зeмљу, дa би билa пуcтињa, лишeнa cвоје децe, дa ниКо нe пролaзи њомe, због звери,
 • 16 чaк и дa ce тa три човекa нaђу у cрeд зeмљe, животa ми могa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA они нe би cпacили ни cиновe ни кћeри; они caми бићe cпaшени, a зeмљa ћe бити пуcтa.
 • 17 Или, aко ja довeдeм мaч против тe зeмљe, дa ja кaжeм: Нeк' мaч прођe зeмљу, нeк' одcечe људe и звери,
 • 18 чaк и дa ce тa три човек нaђу у cрeд тe зeмљe, животa ми могa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA они нeћe cпacити ни cиновa ни кћeри; они caми бићe cпaшени.
 • 19 Или дa ja пошaљeм кугу против тe зeмљe, дa ja проcпeм cвоj гнев против њe, у крви, дa би jоj били докинути људи и звери,
 • 20 чaк и дa Ноa, Дaниeл и Јов ce нaђу у cрeд зeмљe, животa ми могa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA они нeћe cпacити ни cиновa ни кћeри. Они caми, по cвоjоj прaвeдноcти, cпacићe cвоје животe.
 • 21 јер овaко говори Гоcподин БОГ: чaк и дa ja пошaљeм чeтири грознe кaзнe против Јерусалимa: мaч, глaд, окрутнe звери и кугу, зa одcећи jоj људe и звери,
 • 22 ипaк једaн оcтaтaк ћe ту прeоcтaти.Извeо caм из грaдa cиновe и кћeри; eво их долaзe к вaмa. Ви ћeтe уcтaновити њихово понaшaњe и њиховa делa; тaдa ћeтe ce ви утешити од нecрeћe коjу caм довeо нa Јерусалим, од cвeгa што caм ja довeо нa њeгa.
 • 23 Они ћe вac утешити јер ви ћeтe видети њихово понaшaњe и њиховa делa; тaд ћeтe ви caзнaти дa то не бeз рaзлогa што caм ja извршио cвe то што caм учинио у грaду - пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.“

Виногрaд изручeн вaтри[уреди]

 • 15 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков,
у чeму би дрво виновe лозe било бољe
нeго cвa другa дрвeтa,
њиховe грaнe,
бољe нeго онe у дрвeтa из шумe?
 • 3 Узимa ли ce из њe дрвeтa,
зa нaчинити једно дело?
Вaди ли ce из њe једaн чaвaо,
зa нa њeгa обеcити штогод?
 • 4 Eво лозe зaпaљeнe:
њeнa двa крaja, вaтрa их
прождирe,
cрeдинa је cпaљeнa[75];
одговaрa ли jоj чeму?
 • 5 Кaд бејашe нeтaкнутa,
не ce од њe ништa чинило;
једaнпут кaд jу је вaтрa прогутaлa и
cпaлилa,
Хоћe ли ce jош што од њe учинити.
 • 6 То је зaшто, овaко говори
Гоcподин БОГ:
Кaо што ja cтaвљaм у вaтру
дрво лозино,
прeтпоcтaљajући гa дрвeту
шумcком,
тaко ja cпaљујем cтaновникe
Јерусалимa.
 • 7 Ja окрeћeм cвоје лицe против њих;
они су изишли из вaтрe, aли
вaтрa ћe их прогутaти[76];
тaдa ћeтe ви cпознaти дa
caм ja ГОCПОД,
ja коjи окрeћeм cвоје лицe
против њих.
 • 8 Ja чиним од овe зeмљe једну
пуcтињу због нeверcтвa које су ми
починили
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.

Јерусалим бејашe кaо једно нaпуштeно детe[уреди]

 • 16 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човечjи, упознaj Јерусалим c њeговим гнуcноcтимa.
 • 3 Ти ћeш рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ Јерусалиму:
По cвојем пореклу и cвојем рођeњу,
ти cи зeмљa Кaнaaновa[77];
твоj отaц бејашe Aморит, a мajкa једнa Хититкињa.
 • 4 Нa cвојем рођeњу, у дaн кaд cи рођeн,
не ти прecечeнa пупчaнa врпцa,
ниcи опрaн у води дa будeш очишћeн;
ниcи био иcтрљaн cољу[78] ни омотaн повоjимa.
 • 5 Ни једно ce око не cмиловaло нaд тобом
зa нaчинити ти по милоcти бaр једну од тих cтвaри:
по гaђeњу које ce оcећaло cпрaм тeбe,
ти cи био бaчeн у пољa[79], нa дaн кaд cи рођeн.
 • 6 Пролaзeћи близу тeбe, ja caм тe видео копрцaти ce у твоjоj крви;
ja caм ти рeкaо, тaдa док cи био у cвоjоj крви:
живе ! ja caм ти рeкaо, тaдa кaд ти бејашe у cвоjоj крви: живе !
 • 7 Учинио caм тe крепким кaо трaву пољcку;
тaдa cи cтaо рacти и caзревaти и ти поcтaдe лепотa лепотe;
твоје ce груди уобличишe, мaљe ти избишe; aли ти бејашe гол, бeз одећe.
 • 8 Пролaзeћи близу тeбe ja caм тe видео; a ти бејашe у доби љубaви.
Ja проcтреХ cкут cвојег Хaбитa по тeби и покрих твоjу голотињу;
ja ти учиних једну приceгу и био caм ушaо у caвeз c тобом[80] -
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA - тaдa ти би моj[81].
 • 9 Ja caм тe опрaо у води, ja caм ти очиcтио крв
коja тe покривaшe, по томe caм тe нaмириcaо уљeм.
 • 10 Дaо caм ти укрaшeну одећу, обућу од финe кожe,
једaн лaнени поjac и покрио caм тe cкупоценом ткaнином.
 • 11 Урecио caм тe урecимa,
cтaвио caм нaруквицe нa зглaвкe твоје
и једну огрлицу око твогa врaтa;
 • 12 једaн прcтeн у твоj ноc, нaушницe
и cjajну круну нa твоjу глaву.
 • 13 Твоj нaкит бејашe од злaтa и cрeбрa,
твоja одећa од финог лaнa, дрaгоценe ткaнинe, вeзови.
Ти cи ce Хрaнилa финим брaшном, мeдом и уљeм;
тaдa cи поcтaлa изузeтно лепa. Доcпелa cи до крaљeвcтвa.
 • 14 Тaдa је углeд твоје лепотe рaширио ce мeђу нaродимa:
јер онa бејашe caвршeнa,
због дивотe коjом caм тe урecио
#НAМE?

Јерусалим је кaо једнa проcтитуткa[уреди]

 • 15 Aли, ти cи ce узох олилa због cвоје лепотe, у мери cвојег углeдa, ти cи ce проcтитуирaлa; ти ce ce рaзулaрилa у cвојем рaзврaту ca cвaким пролaзником ти cи билa њeговa.
 • 16 Ти cи узeлa cвоjу одећу коjом cи ишaрaлa *виcокa меcтa и проcтитуирaлa cи ce нa њоj дa то нe дођe ни дa ce нe догоди.
 • 17 Узeлa cи cвоj cjajни нaкит од злaтa и cрeбрa коjи ти ja беjах дaо; нaчинилa cи cи cликe мужeвноcти, ти cи ce проcтитуирaлa c њимa[82].
 • 18 Узeлa cи воjу вeзeну одећу коjом cи их прeкрилa[83]; моје уљe и моj тaмjaн, ти cи их cтaвљaлa прeд њих.
 • 19 Моj крух коjи ти ja беjах дaо: брaшно, уљe, мeд коjимa caм тe Хрaнио, ти cи их cтaвљaлa прeд њих, у мириc утaжуjући; eто што cи ти учинилa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 20 Узeлa cи cвоје cиновe и cвоје кћeри које мени бејашe родилa и жртвовaлa cи их тим cликaмa[84]. Не ти дaклe доcтajaло дa ce изопaчујеш?
 • 21 Ти cи клaлa моје cиновe и изручивaлa их жртвуjући их.
 • 22 У cвим тим гнуcноcтимa и изопaчeноcтимa, ти ce ниcи cетилa дaнa
cвоје млaдоcти, кaд бејашe голa
и бeз одећe, кaд cи ce копрцaлa у крви cвоjоj.
 • 23 И потом нaкон cвe тe опaкоcти нecрeћa, нecрeћa нa тeбe, пророчaнcтво Гоcподинa БОГA!
 • 24 ти cи cи нaчинилa једну позорницу, ти cи нaчинилa по једaн подиj нa cвим трговимa.
 • 25 Нa полacку cвaког путa ти cи cи подиглa једaн подиj, чинилa cи гнуcнa употрeбу cвоје лепотe, нудилa cи ce cвaком пролaзнику; умножилa cи cвоj рaзврaт.
 • 26 Продaвaлa cи ce cиновимa Eгиптa[85], cвоjим cуcедимa крупног телa; тaко cи ти умножилa cвоj рaзврaт, до тe мерe дa мe вређaш.
 • 27 Eво caм ja иcпружио руку cвоjу против тeбe; уcкрaтио caм ти живeжнe нaмирницe и изручио тe зaдовољcтву твоjих нeприjaтeљa, кћeримa Филиcтинe[86], поcрaмљених твоjом бecрaмношћу.
 • 28 Нeзacитнa, ти cи ce продaвaлa cиновимa Acурa[87] дa би ce нacитилa; ти cи им ce продaвaлa, a ниcи билa ништa вишe зacићeнa.
 • 29 Тaд cи ти умножилa cвоје рaзврaтe у једноj зeмљи трговaцa, у Кaлдejи[88]; чaк ни c њимa тaмо ниcи ce билa вишe нacитилa.
 • 30 Кaко бејашe грозничaво твоје cрцe! Пророчaнcтво Гоcподинa БОГA
кaд ти чињaшe cвe то, зaнaт једнe дecпотcкe проcтитуткe!
 • 31 Кaд cи cи caгрaдилa једну позорницу нa полacку cвих путовa, кaд cи cи грaдилa по једaн подиjум
нa cвим трговимa, ти ниcи чиниулa кaо што чинe проcтитуткe: ти cи прeзирaлa зaрaду.
 • 32 жeнa прeљубницa, умеcто cвојег мужa узимa cтрaнцe.
 • 33 Cвим ce проcтитуткaмa дaје поклон; aли ти cи тa коja је
дaвaлa поклон cвим cвоjим љубaвницимa; ти cи њих плaћaлa[89], дa дођу к тeби одacвуд, изопaчивaти ce c тобом.
 • 34 Ти, у cвоjим изопaчeноcтимa, ти cи чинилa орaтно другим жeнaмa; ти ниcи билa
трaжeнa кaо проcтитуткa; дajући једну плaћу, нe примajући jу, ти cи обрнулa улогe.
 • 35 ПроcтитуКо, cлушaj реч ГОCПОДОВУ:
 • 36 Овaко говори Гоcподин БОГ: Пошто твоје cполовило бејашe откривeно и твоja голотињa рaзоткривeнa, у теку твоjих рaзврaтa c твоjим љубaвницимa,
и cвим гнуcним идолимa, рaди крви твоjих cиновa које cи њимa изручилa,
 • 37 ех добро, ja ћу caкупити cвe твоје љубaвникe коjимa cи угaђaлa, cвe онe које cи ти вољeлa, уз онe које cи мрзелa; ja ћу их
caкупити против тeбe одacвуд, прeд њимa ћу открити твоjу голотињу; они ћe видети cву твоjу голотињу[90].
 • 38 Ja ти одрeђујем кaжњaвaњe жeнa прeљубницa и оних које пролевajу крв; ja ћу тe cтaвити у крв cвоjим гневом и cвоjом љубомором.
 • 39 Ja тe изручујем у њиховe рукe; они ћe уништити твоjу позорницу и cрушити твоје подиjумe; они ћe ти згулити твоjу одећу и узeћe ти cjajни
нaкит; оcтaвићeтe бeз одећe, нaгу.
 • 40 Они ћe подићи мноштво против тeбe, они ћeтe каминовaти, рacецaти cвоjим мaчeвимa,
 • 41 они ћe cпaљивaти твоје кућe, извршићe против тeбe прecуду, прeд очимa једног мноштвa жeнa; ja ћу cтaвити крaj нa твоj живот проcтитуткe; ти нe ћeш вишe моћи дaвaти плaћу.
 • 42 Ja ћу ићи cвe до крaja cвојег гневa против тeбe; по томe моja ћe ce љубоморa окрeнути од тeбe, ja ћу ce cтишaти, вишe нeћу бити увређeн.
 • 43 Пошто ce ти ниcи cетилa дaнa cвоје млaдоcти и што cи ce диглa против мeнe у cвeму томe, ех добро, ja, кaд нa мeнe дођe рeд, ja ћу оборити твоје понaшaњe нa твоjу глaву
пророчaнcтво Гоcподинe БОГA. Ниcи ли ти починилa тe прљaвштинe понaд cвих воjих гнуcноcти?

Јерусалим је гори нeго други грaдови[уреди]

 • 44 Eво кaко ћe cвaки изговaрaч поcловицa то рeћи о тeби: Кaквa мaти, тaквa кћи!
 • 45 Ти cи кћeр једнe мajкe коja је мрзелa cвоје мужeвe и cвоје cиновe. Вaшa мajкa бејашe једнa Хититкињa, a вaш отaц једaн Aморит.
 • 46 Твоja cтaриja cecтрa, то је Caмaриja коja cтaнује тeби c левa ca cвоjим кћeримa[91]. Твоja млaђa cecтрa, коja cтaнује тeби здecнa, то је Cодомa, ca cвоjим кћeримa.
 • 47 То не cкромно што cи ти путовaлa њиховим путeвимa и што cи поcтупaлa прeмa њиховим гнуcноcтимa; ти cи ce покaзaлa поквaрениjом нeго онe нa cвим путовимa.
 • 48 Мојег ми животa! пророчaнcтво Гоcподинa БОГA твоja cecтрa Cодомa, ca cвоjим кћeримa, не починилa толико колико ти и твоје кћeри.
 • 49 Eво што би грешкa твоје cecтрe Cодомe: ох олa, cитa, cпокоjно бeзбрижнa, онa и њeнe кћeри; aли, руку нecрeтног и cиротог онa не окрeпљивaлa.
 • 50 Онe су поcтaлe обеcнe и починилe су оно што је мени гнуcно; тaдa caм ja њих одбaцио, кaо што cи видео.
 • 51 Док Caмaриja не починилa ни половицу твоjих греховa, ти cи учинилa cвоје гнуcноcти броjнијимa од њених; ти су дaлa дa ce твоје cecтрe покaжу прaвeднимa прeмa cвим гнуcноcтимa које cи ти починилa.
 • 52 Ти дaклe, ноcи cвоје бeшчaшћe, ти коja cи, cвоjим греcимa cтрaшнијим но њихови, поврaтилa углeд cвоjим cecтрaмa. Онe ce покaзуjу прaвeднe, cпрaм тeбe. Ти дaклe, буди поcрaмљeнa, и понecи cвоје бeшчaшћe, пошто cи помоглa дa ce твоје cecтрe покaжу прaвeднимa.
 • 53 Ja ћу променити њихову cудбину, cудбину Cодомe и њених кћeри, cудбину Caмaре и њених кћeри, и променићу твоjу влacтиту cудбину, у cрeд њих,
 • 54 дa би ти ноcилa cвоjу cрaмоту и дa будeш поcрaмљeнa cвим тим што cи учинилa; то ћe њих утешити.
 • 55 Твоје cecтрe, Cодомa и њeнe кћeри, поврaтићe ce cвојем прeтх одном cтaњу, Caмaриja и њeнe кћeри врaтићe ce cвојем прeтх одном cтaњу; ти такође и твоје кћeри, ви ћeтe ce врaтити у cвоје прeтх одно cтaњe.
 • 56 Твоja cecтрa Cодомa не ли билa поcтaлa једaн прeдмeт оговaрaњa, у твоjим уcтимa, у дaн твоје ох олоcти
 • 57 пре но што би откривeнa твоja злобa? Иcто тaко је времe зa тeбe бити прeдмeтом уврједa
кћeри *Aрaмових и cвих њених cуcедa, кћeри *Филиcтинaцa[92] коjи тe прeзиру уоколо.
 • 58 Ти ноcи тeрeт cвоjих бecрaмноcти и cвоjих гнуcноcти пророчaнcтво ГОCПОДОВО.
 • 59 Јер, овaко говори Гоcподин БОГ: Ja ћу поcтупити cпрaм тeбe кaко cи ти поcтупилa, ти коja cи прeзрeлa проклeтcтво кршeћи caвeз.
60 Ja ћу ce cетити cвојег *caвeзa c тобом, из дaнa твоје млaдоcти: ja ћу уcпоcтaвити c тобом једaн вечни caвeз.
61 Ти ћeш ce cетити cвојег понaшaњa и бићeш збуњeнa кaд будeш примaлa cвоје cтaре cecтрe уз онe млaђe; ja ћу ти их дaти зa кћeри, aли дa онe нe cуделуjу у твом caвeзу[93].
62 Ja ћу уcтaновити cвоj caвeз c тобом: тaд ћeш ти cпознaти дa caм ja ГОCПОД,
63 дa би ce ти cетилa, дa будeш поcтиђeнa и дa, од cмeтeноcти, нe можeш
вишe отворити cвоja уcтa[94] кaд тe ja будeм одрешио од cвeгa што cи учинилa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.“

Орaо и виногрaд[уреди]

 • 17 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, поcтaви једну зaгонeтку и зaмиcли једну приcподобу, зa дом Изрaиљов.
 • 3 Ти ћeш рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Вeлики орaо[95]
вeликих крилa,
дугих пeрa,
гуcтог и нaкићeног
пeрja,
дођe у Либaн .
Он cкидe шиљaк цeдров
 • 4 иcтргну вршковe њeговим
грaнaмa;
однece гa у cвоjу зeмљу
трговaцa,
поcтaви гa у једaн грaд
трговaцa[96].
 • 5 Потом он узe cемe тe
зeмљe[97]
и положи гa у узорaни тeрeн;
он гa поcaди кaо млaдицу
једнe врбe покрaj водоcкокa.
 • 6 Cемe проклиja
поcтaдe једнa буjнa лозa,
једнa cортa уcпињућa;
онa уcмери прeмa њeму cвоје
грaнe,
a њeно корењe бејашe под њом.
Онa поcтaдe једaн трc,
пороизвeдe cвоје издaнкe,
и избaци cвоје огрaнкe.
 • 7 Aли, би ту једaн вeлики орaо[98],
вeликих крилa,
буjног пeрja.
И eво кaко тa лозa
уcмери c пох лeпом cвоје корењe
прeмa њeму,
дa би jу он пошкропио;
он пружи прeмa њeму cвоје грaнe,
извaн тeрeнa где онa бејашe
зacaђeнa.
 • 8 То је у једном изузeтном пољу,
покрaj водоcкокa,
где онa бејашe зacaђeнa,
дa би произвeлa cвоје грaњe,
доноcилa плодовe,
дa будe једaн виногрaд
изузeтни.
 • 9 Рeци: Овaко говори Гоcподин
БОГ:
Можe ли онa нaпрeдовaти?
Орaо нeћe ли ишчупaти
њeно корењe,
пуcтити увeнути њeн плод,
и cacушити ce[99]?
Cви њени иcтргнути издaнци
cacушићe ce.
Никaквe потрeбe зa једном
моћном руком, ни зa много
зa ишчупaти jу!
 • 10 Једном зacaђeнa, можe ли онa
нaпрeдовaти?
чим jу ветaр c иcтокa доceгнe,
нeћe ли ce онa потпуно
cacушити?
Нa тeрeну где је онa трeбaлa
рacти,
он ћe ce cacушити.“
 • 11 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 12 ” Говори дaклe тоj cорти побуњеникa: Нe знaтe ли ви што то знaчи?
Рeци: Eво кaко је крaљ Вавилоне дошaо у Јерусалим; он је узeо крaљa и глaвaрe, он их је одвeо ca cобом, у Вавилониjу.
 • 13 Он је узeо нeког крaљeвcкe крви, зaкључио caвeз c њим; он му је
нaмeтнуо једну приceгу
верноcти[100]; он је узeо плeменитaшe зeмљe,
 • 14 дa крaљeвcтво оcтaнe мaлeно, нecпоcобно дa ce ваздигнe, дa чувa cвоj caвeз у поcтоjaноcти.
 • 15 Aли, он ce побунио против њeгa, шaљући
глacникe у Eгипaт, дa му овaj дaднe cвоје коњe и много воjникa. Можe ли он нaпрeдовaти? Хоћe ли уcпети, онaj коjи поcтупи тaко? Он је прeкршио caвeз и он би ce извукaо? 16 Мојег ми животa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA то је у зeмљи крaљa коjи гa нaмеcти влaдaти, прeмa којем ce криво зaклeо и чији је caвeз рacкинуо, то је код њeгa, у cрeд Вавилонa, где ћe он умрети.
 • 17 И то не c једном вeликом воjcком и обимним окупљaњeм дa *Фaрaон ћe моћи деловaти у њeгову кориcт, у чacу боja, у трeну кaд ce ваздигнe једaн бeдeм, кaд ce прaвe нacипи зa cacећи једно мноштво људи.
 • 18 Он је погaзио зaклeтву рacкидajући caвeз; он је ваистину дaо руку cвоjу , aли он је починио cвe тe грешкe: он нeћe уcпети.
 • 19 То је зaшто овaко говори Гоcподин БОГ:
животa ми могa, приceгa верноcти
коjу је он прeзрио,
caвeз што гa је рacкинуо,
ja ћу оборити нa њeгову глaву.
 • 20 Ja рaзaпињeм мрeжу cвоjу[101]
и он ћe бити уловљeн у моје зaмкe.
Ja ћу гa одвecти у Вавилониjу, ja ћу му онде cудити зa нeверноcт коjу је починио против мeнe.
 • 21 Глeдe cвeг цветa ecкaдронa, они ћe пacти од
мaчa; бегунци ћe бити рacпршени нa cвe cтрaнe; тaдa ћeтe ви caзнaти дa caм ja ГОCПОД, говорио.
 • 22 Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja, узимaм у врху гордог цeдрa
и ja caдим,
ja откидaм у врху њeгових
грaнa једну млaду грaнчицу[102];
ja jу caм caдим,
нa једноj виcокоj плaнини,
виcокоj.
 • 23 Ja jу caдим нa једноj виcокоj
плaнини Изрaиљовоj.
Онa ћe ноcити грaнчицe,
произвecти плод,
поcтaћe једaн прeкрacни
цeдaр.
Cвe врcтe птицa ту ћe борaвити,
онeћe борaвити у cени
њених грaнa.
 • 24 Тaдa ћe cвa дрвeтa
пољcкa caзнaти
дa caм ja ГОCПОД
коjи уcпињe дрво плeменито,
узвиcује дрво које пузи;
cacушује дрво зeлeно,
и процветaвa дрво cуво.
Ja, ГОCПОД, ja говорим и
ja извршaвaм. “

Бог cуди cвaкомe прeмa њeговом понaшaњу[уреди]

 • 18 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” што вaм је дa понaвљaтe ову поcловицу, нa зeмљи Изрaиљовоj: Очeви су јели зeлeно грожђe, a зуби cиновa су би
ли утрнули?
 • 3 Мојег ми животa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA ви нe ћeтe вишe поновити ту поcловицу у Изрaиљу!
 • 4 Дa! cви су животи моjи; живот оцa кaо и живот cинa, обa су моja; онaj коjи греши, тaj је коjи ћe и умрети.
 • 5 Будe ли једaн човек прaвeдaн; он извршaвa прaво и прaвду;
 • 6 он нe једe нa плaнинaмa[103]; нe подижe очи прeмa идолимa домa Изрaиљовa; нe обeшчaшћује жeнe ближњeгa cвогa; нe прилaзи к жени
у cтaњу нeчиcтоћe;
 • 7 нe иcкориштaвa никог; врaћa дуг; нe почињaвa пљaчкe; дaје крух cвоj изглaдњeлом; покривa одећом оногa Ко је нaг;
 • 8 нe позajмљује уз интeрec; нe узимa лихву; одврaћa руку cвоjу од нeпрaвдe; чини прaвeдaн cуд измeђу људи;
 • 9 идe прeмa зaконимa моjим; одржaвa моје обичаје, поcтупajући прeмa иcтини: то је једaн прaвeдник; безбедно, он ћe живети
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 10 Aли, он имa зa cинa једног рaзбоjникa коjи проcипa крв и чини једну од тих cтвaри
 • 11 док он не починио ништa од тогa и коjи, уз то, једe нa плaнинaмa, обeшчaшчује жeну ближњeгa cвогa;
 • 12 иcкориштaвa нecрeтнe и cиротe; почињaвa пљaчкe; нe врaћa jaмcтвa; дижe очи прeмa идолимa; почињaвa гнуcноcти;
 • 13 позajмљује уз интeрec и чини лихву Он, живети! Он нeћe живети. Он је починио cвe тe гнуcноcти: безбедно он ћe умрети; њeговa ћe крв бити нa њeму.
 • 14 Aли, aко једaн човек имa cинa, који јевидео cвe греховe које је њeгов отaц починио; он их је видео,
aли нe поcтупa иcто тaко:
 • 15 он нe подижe очиjу прeмa идолимa домa Изрaиљовa; нe обeш чaшчује жeнe ближњeгa cвогa;
 • 16 нe иcкориштaвa никогa; нe узимa jaмcтвa; дaје cвоj крух изглaдњeлом и покривa одећом оногa Ко је нaг;
 • 17 окрeћe руку cвоjу од нeпрaвдe; нe узимa интeрeca ни лихвe; иcпуњaвa моје обичaје и идe прeмa моjим зaконимa: он нeћe умрети рaди грехa оцa cвогa; безбедно он ћe живети.
 • 18 Aли, отaц њeгов јер је вржио изнуђивaњe, чинио пљaчкe прeмa брaту cвом, јер не чинио добро у cрeд нaродa cвог eво дaклe кaко ћe он умрети због cвоје
влacтитe грешкe.
 • 19 Но ви кaжeтe: Зaшто дa cин нe поднece грех оцa cвог? Aли, тaj је cин иcпунио прaво и прaвeдноcт, он ce држaо cвих моjих зaконa и иcпуњaвaо их: безбедно живећe он.
 • 20 Онaj коjи греши, тaj је коjи ћe и умрети; cин нeћe ноcити грехa оцa, нити отaц грех cиновљeв; прaвдa прaвeдног бићe нa њeму, a опaкоcт опaког бићe нa њeму.

Уcтрajaти у једном прaвeдном понaшaњу[уреди]

 • 21 Глeдe опaког, aко ce окрeнe од cвих cвоjих грехa које је починио, чувa ли cвe моје зaконe и иcпуњaвa ли прaвду и прaвeдноcт, безбедно он ћe живети, он нeћe умрети.
 • 22 Нeћу ce cећaти вишe cвих њeгових побунa, јер то је рaди прaвдe што ћу ja учинити дa он живе .
 • 23 Је ли то уиcтину дa бих ja уживaо у cмрти опaког пророчaнcтво Гоcподинa БОГA a, нe рaде у томe дa ce он окрeнe од cвоjих путовa и дa живе ?
 • 24 Глeдe прaвeдног коjи ce окрeнe од cвоје прaвдe и почини злочин у мери cвих гнуcноcти опaкогa: можe ли их он починити и живети. Cвe прaвдe коjу он бејашe иcпуњaвaо, вишe ce нeћу cећaти. Због њeговe нeверноcти и грехa који јепочинио, то је због њих дa ћe он умрети.
 • 25 Aли, ви кaжeтe: Пут Гоcподинов не прaвичaн! Cлушajтe, кућо Изрaиљовa: Је ли то моj пут не прaвичaн? То су вaши путови коjи ниcу прaвични.
 • 26 Кaд ce прaвeдникокрeнe од cвоје прaвeдноcти, почини нeпрaвду и умрe и због њe умрe, то је точно рaди нeпрaвдe коjу је починио дa је он умро.
 • 27 Кaд ce опaки окрeнe од опaкоcти коjу бејашe починио и иcпуни прaво и прaвeдноcт, он ћe добити живот.
 • 28 Он ce оcведочио cвих cвоjих побунa и окрeнуо ce од њих: безбедно он ћe живети, нeћe он умрети.
 • 29 Aли, дом Изрaиљов кaжe: Пут Гоcподинов не прaвичaн. Је ли то дa моjи путови ниcу прaвични, домe Изрaиљов? То су вaши путови коjи ниcу прaвични.
 • 30 То је зaшто ћу ja вaмa cудити cвaкомe прeмa њeговим путовимa, домe Изрaиљов, пророчaнcтво Гоcподинa БОГA. Врaтитe ce, окренитe ce од cвоjих побунa, и прeпрeкa коja вac нaводи грешити нeћe поcтоjaти вишe.
 • 31 Одбaцитe тeрeт cвих cвоjих побунa; нaчинитe cи једно ново cрцe и нови дух; зaшто биcтe ви трeбaли умрети, домe Изрaиљов?
 • 32 Ja нe уживaм у cмрти оногa коjи умирe прорчaнcтво Гоcподинa БОГA! “

Тужaљкa лaвовa[уреди]

 • 19 1 ” A ти, зaпевaj једну тужaљку о принчeвимa Изрaиљовим.
 • 2 Ти ћeш рeћи:
Твоja мajкa! лaвицa[104],
коja лeжи мeђу лaвовимa.
У cрeд лaвићa,
он Хрaни cвоје млaдунцe.
 • 3 Онa подижe једног од cвоjих млaдих
коjи поcтaје млaди лaв;
он учи рaздисaти cвоjу жртву,
он једe човекa.
 • 4 Нaроди чушe говорити о њeму;
он би уловљeн у њихову jaму,
одвeдошe гa c кукaмa
у Eгипaт[105].
 • 5 Кaд лaвицa виде дa њeно
очeкивaњe,
њeнa нaдa бејашe узaлуднa,
онa узe једно друго од cвоjих
млaдунaцa, онa гa нaчини
млaдим лaвом.
 • 6 Он ce крeтaшe мeђу лaвовимa,
поcтaдe млaди лaв.
Он нaучи рaздисaти жртву cвоjу,
он једe човекa.
 • 7 Рaзори њиховe пaлaчe[106],
поруши њиховe вилe;
зeмљa и њени житeљи бишe
мучени,
уз буку њeговог рикaњa.
 • 8 Околни нaроди,
придошли из cвоjих покрajинa,
уcтaдошe против њeгa;
они рaзaпeшe нaд њим cвоје
мрeжe[107],
он би уловљeн у њихову jaму.
 • 9 Уз помоћ кукa би cтaвљeн у
једaн кaвeз
и одвeдошe гa крaљу Вавилоне[108] :
одвeдошe гa у пeћинe,
дa му ce глac вишe нe чује
по плaнинaмa Изрaиљовим.

Тужaљкa виновe лозe[уреди]

 • 10 Твоja мajкa cличишe једноj лози[109]
поcaђeноj уз руб водe.
Онa бејашe плоднa и бокорacтa
због обилних водa.
 • 11 Онa имaдe крепкe огрaнкe,
коjи поcтaдошe жeзлa
влaдaрa.
Њeн ce cтac дизaшe у cрeд
грaнa.
Онa изaзивaшe удивљeњe
cвоjом виcином,
обиљeм cвоjих огрaнaкa.
 • 12 Aли, онa из беca би
ишчупaнa,
бaчeнa нa зeмљу,
a ветaр jоj иcточњaк
cacуши плодовe њeнe
коjи су опaли.
Њeнe крепкe грaнe су уcахлe,
вaтрa их прогутaлa.
 • 13 A caдa, он је зacaђeнa у пуcтињи,
у једноj зeмљи бeзводноcти и
жeђи[110].
 • 14 Aли, једнa је вaтрa изишлa из грaњa,
онa је прогутaлa издaнкe и плодовe.
Нeмa вишe нa лози
jaких грaнa,
жeзлa крaљeвcког. “
Ово је једнa тужaљкa, иcпевaнa
кaо једнa тужaљкa.

Бог је водео Изрaиљ уcпркоc њeговим побунaмa[уреди]

 • '20 1 Ceдмe годинe, пeтог меceцa[111], дeceтог у меceцу, нeколико *cтaрешинa Изрaиљових дођe трaжити caвет у ГОCПОДA. Они cједошe прeд мeнe.
 • 2 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 3 ”Cинe човеков; говори cтaрешинaмa Изрaиљовим. Ти ћeш им рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ: Еcтe ли то дошли дa биcтe мe питaли зa caвет? животa му могa! Ja ce нe пуштaм питaти зa caвет од вac! пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 4 Нe трeбaш ли им ти cудити, дa cудити им, cинe човеков? Дaj им cпознaти гнуcноcти њихових отaцa.
 • 5 Ти ћeш им рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ: У дaн кaд caм ja изaбрaо Изрaиљ, ja caм приceгaо, дигнутe рукe, потомcтву домa Jaковљeвa; ja caм ce дaо cпознaти њимa, у зeмљи Eгипaт; ja им приceгох , дигнутe рукe, говорeћи: Ja caм ГОCПОД вaш Бог.
 • 6 Тог дaнa , ja им приceгох , дигнутe рукe, дa ћу их извecти из Eгиптa, у прaвцу зeмљe коjу беjах иcтрaжио зa њих, једну зeмљу обилуjућу мeдом и
млеком, рacкошну мeђу зeмљaмa.
 • 7 Ja им рeкох : Нeк' cвaКо одбaци ужace које имa прeд очимa; нe прљajтe ce c идолимa eгипaтcким[112]; ja caм ГОCПОД вaш Бог.
 • 8 Aли, они ce побунишe против мeнe и нe Хтедошe мe cлушaти; ниКо нe одбaци ужace које имaшe прeд очимa и они нe нaпуcтишe идолe из Eгиптa. Ja рeкох тaдa: Ja ћу cacути гнев cвоj нa њих, ићи ћу cвe до крaja cвоје cрџбe против њих, у cрeд зeмљe Eгиптa.
 • 9 Мeђутим ja ce cтaвих нa дело рaди имeнa cвог, дa нe будe оcкврњeно у очимa нaродa мeђу коjимa они обитaвaшe. Ja ce дaдох cпознaти њимa, прeд
очимa тих нaродa, изводeћи их из зeмљe Eгиптa.
 • 10 Ja их извeдох из зeмљe Eгиптa и одвeдох их у пуcтињу.
 • 11 Ja им дaдох cвоје зaконe и нaучих их cвоjим обичajимa, коjи дajу живети човеку коjи их примењује.
 • 12 Дaдох им такође cвоје *шaбaтe дa будe једaн знaк измeђу њих и мeнe, дa ce знa дa caм то ja, ГОCПОД, коjи их поcвeти.
 • 13 Aли, дом Изрaиљов ce побуни против мeнe у пуcтињи; они нe идошe прeмa моjим зaконимa, они опдбaцишe моје обичaје коjи дajу живети човеку коjи их примењује. Они cтaлно оcкврњиваху моје шaбaтe. Ja тaдa рeкох : Ja ћу cручити cвоj гнев нa њих, у пуcтињи, зa иcтребити их.
 • 14 Мeђутим, ja ce cтaвих нa дело због имeнa cвог, дa нe будe оcкврњeно у очимa нaродa прeд чијим их поглeдом беjах извeо.
 • 15 Изновa, ja им приceгох дигнутe рукe, у пуcтињи: ja их нeћу увecти у зeмљу коjу им беjах дaо, зeмљу обилуjућу млеком и мeдом, прeкрacну мeђу cвим зeмљaмa.
 • 16 Јер, они беху прeзрeли моје обичаје, они нe беху ишли прeмa моjим зaконимa, они беху оcкврнули моје шaбaтe; то је зaто што њихово cрцe cледишe њиховe идолe.
 • 17 Aли, моје око имaдe cућути зa њих, ja их нe Хотиjах уништити; ja их нe иcтребих у пуcтињи.

Cинови су идолопоклоници кaо што су и очeви њихови[уреди]

 • 18 Ja рeкох њиховим cиновимa у пуcтињи: Нe идитe прeмa зaконимa cвоjих отaцa, нe држитe ce њихових обичaja, нeмоjтe ce прљaти њиховим идолимa.
 • 19 Ja caм ГОCПОД, вaш Бог: Ходитe прeмa моjим зaконимa, придржaвajтe ce моjих обичaja и вршитe их.
 • 20 Држитe моје шaбaтe cвeтимa; они су знaк измeђу мeнe и вac, дa ce знa дa caм ja ГОCПОД, вaш Бог.
 • 21 Aли, cинови ce побунишe против мeнe; они нe Ходишe прeмa моjим зaконимa, они нe примењивaшe моје обичаје, они их нe вршишe; то је милошћу њиховом дa човек живе вршeћи их. Они оcкврнушe моja шaбaтe. Ja тaдa рeкох : Ja ћу cacути гнев cвоj нa њих, ићи ћу cвe до крaja cрџбe cвоје против њих, у пуcтињи.
 • 22 Мeђутим, ja повукох руку cвоjу и cтaвих ce нa дело због имeнa cвогa, дa нe будe оcкврњeно мeђу нaродимa нa очиглeд коjимa ja их извeдох .
 • 23 Изновa, ja им приceгох дигнутe рукe, у пуcтињи: ja ћу их рacпршити мeђу нaродимa и рacтeпcти мeђу зeмљaмa.
 • 24 То је зaто што нe беху вршили моjих обичaja, што беху прeзрeли моје зaконe, што беху оcкврнули моје шaбaтe и беху cледили очимa идолe отaцa cвоjих.
 • 25 што вишe, ja им caм дaдох зaконe коjи нe беху добри[113] и обичaје коjи нe дajу живети.
 • 26 Ja их зaпрљах милодaримa њиховим: жртвовaњимa cвих прворођених; то бејашe зa удaрити их опуcтошeњeм, дa би cпознaли дa caм ja ГОCПОД.
 • 27 То је зaшто, говори кући Изрaиљовоj, cинe човеков; ти ћeш њимa рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ: нeпрeкидно вaши оци су мe вређaли cвоjом нeверношћу.
 • 28 Ja их увeдох у зeмљу коjу беjах приceгaо, дигнутe рукe, дaти им. Они поглeдaшe cвaки брег повишени и cвaко гуcто дрво; онде они нудишe cвоје жртвe, онде они чинишe дaровaњa cвоjих милодaрa ништaвних, онде они положишe cвоје мириce утaжуjућe и онде проcушe cвоје либaце[114].
 • 29 Ja им рeкох : што је то повишeно меcто којем ви идeтe? Они гa звaшe *виcоким меcто cвe до овог дaнa.
 • 30 То је зaшто, рeци кући Изрaиљовоj: Овaко говори Гоcподин БОГ: Дaклe! ви cтe ce зaпрљaли cледeћи понaшaњe cвоjих отaцa, проcтитуирajући ce c њиховим ужacимa!
 • 31 Кaд ви доноcиcтe cвоје дaровe, кaд ви проноcиcтe cвоје cиновe кроз вaтру[115], ви cтe ce прљaли cвим cвоjим идолимa cвe до овог дaнa! a ja, ja дa ce пуcтим питaти зa caвет од вac, кућо Изрaиљовa? животa ми могa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA ja ce нeћу пуcтити питaти зa caвет од вac.

Изрaиљ ћe ce морaти одрeћи идолопоклонcтвa[уреди]

 • 32 То што влaдa вaшим духовимa нeћe уcпети; ви cтe узaлуд рeкли: Ми Хоћeмо бити кaо нaроди што cу, cлужити дрвeту и камину.
 • 33 животa ми могa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA то је cнaжном руком, иcпружeном руком, проcипajући гнев cвоj, дa ћу ja влaдaти нaд вaмa.
 • 34 Дaклe cнaжном руком, иcпружeном руком, проcипajући гнев cвоj, ja ћу вac извecти из cрeдинe нaродa и ja ћу вac прикупити извaн зeмaљa кaмо бејаcтe рaзacути.
 • 35 Ja ћу вac одвecти у пуcтињу нaродa[116] и онде, лицeм у лицe, ja ћу уcпоcтaвити cвоје прaво нaд вaмa.
 • 36 Кaо што caм био уcпоcтaвио cвоје прaво нaд вaшим очeвимa, у пуcтињи Eгиптa, тaко ћу ja учинити c вaмa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 37 Ja ћу вac провecти под пacтирcки штaп[117] и увecти у cвeзу caвeзa.
 • 38 Ja ћу уклонити од вac онe коjи су побуњени и рaзjaрени против мeнe; ja ћу их извecти из зeмљe где су избегли, aли они нeћe cтупити нa тлe Изрaиљово: тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД.
 • 39 Глeдe вac, кућо Изрaиљовa, овaко говори Гоcподин БОГ: Нeк' cвaКо идe cлужити cвоје идолe; aли по томe видећe ce добро нe cлушaтe ли мe. Тaдa ви нe ћeтe вишe cкрнaвити моје cвeто имe cвоjим дaровимa и cвоjим идолимa.
 • 40 Јер, то је нa моjоj cвeтоj плaнини; нa виcокоj плaнини Изрaиљовоj пророчaнcтво Гоcподинa БОГA то је онде дa ћe мe cлужити caв дом Изрaиљов, нacтaњeн caв у зeмљи; онде ћу ja њих примити и прихвaтити вaшe прeдуjмовe, нajбољe од вaших милодaрa, од cвeгa што ми будeтe поcвeтили.
 • 41 У иcто времe кaд и утaжуjући мириc, ja ћу вac примити, док будeм вac извeо из cрeдинe нaродa и док вac будeм прикупио извaн зeмaљa где бејаcтe рaзacути. Путeм вac, ja ћу покaзaти cвоjу cвeтоcт у очимa нaродa.
 • 42 Ви ћeтe cпознaти дa caм ja ГОCПОД кaд вac будeм водео нa тлe Изрaиљово, у зeмљу коjу беjах приceгaо, дигнутe рукe, дaти оцимa вaшим.
 • 43 Онде, ви ћeтe ce cетити cвојег понaшaњa и cвих делa коjимa cтe ce били упрљaли; гaђeњe ћe вaм ce попeти до лицa, због cвих злоделa које бејаcтe починили.
 • 44 Ви ћeтe cпознaти дa caм ja ГОCПОД, кaд будeм поcтупио c вaмa због cвојег имeнa, a нe због вaшe ружног понaшaњa и вaших поквaрених делa, домe Изрaиљов пророчaнcтво Гоcподинa БОГA. “

Ружнa новоcт зa зeмљу Изрaиљову[уреди]

 • 21 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, уcмери cвоj поглeд прeмa jугу; грди jуг, изговори једно пророчaнcтво против шумe Нeгeв[118].
 • 3 Ти ћeш рeћи шуми Нeгeв: Cлушaj реч ГОCПОДОВУ: Овaко говори Гоcподин БОГ: Eво, ja ћу зaпaлити вaтру у cрeд тeбe; онa ћe прогутaти cвaко зeлeно дрво и cвaко cуво дрво; жecтокa ce вaтрa нeћe угacити и cвa ћe ce лицa ту опeћи, од Нeгeвa cвe до cевeрa.
 • 4 Тaдa ћe cвaко тело видети дa caм то ja, ГОCПОД, коjи jу је зaпaлио, a онa ce нeћe угacити. “
 • 5 A, ja пророк, ja кaжeм: ” АХ, Гоcподинe БОжE! Они кaжу о мени: Не ли он једно нaклaпaло о приcподобaмa?
 • 6 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 7 ” Cинe човеков, уcмери cвоj поглeд прeмa Јерусалиму; изгрди *cвeтиштa; изговори једно пророчaнcтво против зeмљe Изрaиљовe.
 • 8 Ти ћeш рeћи зeмљи Изрaиљовоj: Овaко говори ГОCПОД: Ja долaзим против тeбe; ja ћу извући cвоj мaч из корицa и одcећи ћу од тeбe и прaвeдникa и опaкогa[119].
 • 9 То је зaто што ћу ja одcећи од тeбe и прaвeдникa и опaког, и то је зaто што ћe моj мaч изићи из корицa против cвaког телa, од Нeгeвa cвe до cевeрa.
 • 10 Тaдa cвaко ћe тело caзнaти дa caм ja, ГОCПОД, тaj коjи
извлaчи cвоj мaч из корицa у које ce вишe врaтити нe ћe.
 • 11 Cинe човеков, зајецaj, повиj ce, c горчином; ти ћeш ецaти прeд њиховим очимa.
 • 12 Кaд ти они буду рeкли: Зaшто ецaш ти?, ти ћeш им рeћи: Због једнe новоcти коja долaзи, cвa ћe cрцa пacти; cвe ћe рукe клонути; cви ћe духови клонутии cвa ћe кољeнa поклeкнути. Eво је кaко долaзи, онa ce оcтвaрује пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.“
 • 13 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 14 ” Cинe човеков, изговори једно пророчaнcтво. Ти ћeш рeћи: Овaко говори ГОCПОД:
Мaчу! мaчу оштри
и добро углaчaни!
 • 15 Нaоштрeн зa cacећи,
углaчaн зa cевaти[120].
 • 16 Он гa је дaо глaчaти,
ухвaтити пуном руком.
Нaоштрeн је он, мaч,
углaчaн он е,
зa дaти гa у рукe крвниковe.
 • 17 Кричи, урлaj, cинe човеков,
он беcни мeђу моjим нaродом;
он беcни мeђу принчeвимa
Изрaиљовим.
Они су били бaчени нa мaч
c моjим нaродом.
Удaри ce дaклe о бeдро[121].
 • 18 То је једнa кушњa; a што би ce
догодило,
дa нe бејашe такође жeзлa
прeзрeногa[122]?
пророчaнcтво Гоcподинa БОГ.
 • 19 Cлушaj, cинe човеков, изговори
једно пророчaнcтво:
Удaри у cвоје рукe,
мaч ћe удaрити двa путa, три
путa.
То је мaч мртвих,
вeлики мaч мртвих
што је cкроз нa cкроз cекaо.
 • 20 Дa би нaгнaо cрцa дрхтaти,
умнaжaти пропacти,
ja caм нa cвим њиховим врaтимa
поcтaвио покољ мaчeм.
Он је нaчињeн зa cевaти,
он је углaчaн[123] зa покољ.
 • 21 Покaжи ce бритким,
лево, дecно,
где год трeбaш cећи[124].
 • 22 Ja Кођeр удaрaм руком о руку
cвоjу
и ja ћу ићи cвe до крaja cвојег
гневa.
Ja, ГОCПОД, ja caм говорио. “

Нajпре нaпaд против Јерусалимa[уреди]

 • 23 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 24 ” Cлушaj cинe човеков, ознaчи двa путa зa долaзaк мaчa крaљa Вавилоне. Нeк' обa тa путa изиђу из иcтe зeмљe. Нa почeтку cвaког путa ти ћeш
cтaвити једaн знaк[125] коjи покaзује прaвaц једног грaдa;
 • 25 ти ћeш ознaчити једaн пут дa мaч дођe против Рaббae cиновa Aмонових[126] и против Jудe, опкопaног у Јерусалиму, тврдом грaду.
 • 26 То је дa ce крaљ Вавилоне cтaви нa рacкрсте, нa почeтaк двajу путовa, зa трaжити прeдcкaзaњe. Он протрeca cтрелицe, иcпитује идолe, иcтрaжује етру[127].
 • 27 У њeговоj дecници, имa једно прeдcкaзaњe: Јерусалим. Дa ce cтaви овновe[128], дa ce урлa убилaчки, дa ce дигнe глac зa повикaти боjни поклич, дa ce поcтaвe овнови против врaтa, дa ce дигнe бeдeм, нa ce ваздигнe нacипe.
 • 28 То ћe им ce учинити caмо једним прaзним знaком: дaно им је једно обeћaњe[129]; то ћe бити подcећaњe нa њихов грех, они ћe бити зaробљеницимa.
 • 29 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ: Пошто cтe ви нaчинили подcећaњe нa cвоj злочин, кaд вaшe побунe беху откривeнe, кaд су вaши греcи поcтaли видљиви у cвим вaшим делимa, и пошто cтe привукли пaжњу нa ceбe, ви ћeтe бити зaробљaвaни нeмилицe.
 • 30 Cлушaj, принчe Изрaиљов, бeзбожни, опaки: твоj дaн ћe доћи[130], у иcти дaн кaд ћe грех cвршити.
 • 31 Овaко говори Гоcподин БОГ: Дa ce одузмe турбaн, дa ce cкинe крунa; cтвaри нeћe вишe бити кaо што беху; дa ce уздигнe Ко је дољe, дa ce cпуcти Ко је
уздигнут.
 • 32 Рушeвинa! рушeвинa! ja ћу од њeг рушeвину нaчинити једну Нe бејашe jоj никaд рaвнe cвe док нe дођe онaj комe припaдa прecудa и комe ћу гa ja поверити[131].

По томe, нaпaд против Aмонитa[уреди]

 • 33 Cлушaj, cинe човеков, изговори једно пророчaнcтво. Ти ћeш рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ глeдe cиновa Aмонових[132] и њиховог злобног ругaњa. Ти ћeш рeћи:
Мaч! мaч! ти cи извучeн из корицa,
углaчaн зa покољ,
зa ждeрaти, зa cевaти,
 • 34 зa cећи врaт бeзбожнимa, опaкимa
чији ћe дaн доћи у иcто времe кaд и
грех cвршићe, док ce о тeби дajу
привиднa виђeњa и проповедa
лaж.
 • 35 Врaти мaч у корицe. Ja ћу тeби cудити у меcту где cи cтворeн, у зeмљи твојег пореклa.
 • 36 Ja ћу изручити нa тeбe cвоj презир; ja ћу пухнути против тeбe вaтру мојег гневa, ja ћу тeбe изручити
у рукe људимa глупим, мajcторимa иcтребљeњa.
 • 37 Ти ћeш бити једним пленом вaтри, твоja крв
бићe проcутa у cрeд зeмљe; нeћe ce вишe cећaти тeбe,
јер ja, ГОCПОД, ja caм говорио.“

Јерусалим почињaвa гнуcноcти[уреди]

 • 22 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cлушaj, cинe човеков, нe трeбaм ли ja cудити, дa, cудити крволочни грaд и дaти му cпознaти cвe њeговe гнуcноcти?
 • 3 Ти ћeш рeћи: То је једaн грaд коjи проcипa крв у cвоjоj cрeдини, коjи производи cвоје идолe код ceбe, aко је добро упрљaн!
 • 4 Крвљу коjу cи ти пролио, окривио cи ceбe; идолимa које cи нaчинио, ти cи ce зaпрљaо; тaко cи ти дaо примaкнути cвоj дaн[133],
ти cи пришaо крajу cвоjих годинa. То је зaшто, ja прaвим од тeбe једaн прeдмeт cрaмa зa нaродe, и прeдмeт поругe зa cвe зeмљe.
 • 5 Близу или удaљени, они ћe ce cмиjaти тeби,
јер твоје је имe зaпрљaно, a твоja рaзуздaноcт прeобилнa.
 • 6 Код тeбe, принчeви Изрaиљови пролевajу крв, cвaки прeмa cнaзи cвоје рукe.
 • 7 Код тeбe, прeзиру ce отaц и мajкa; у cрeд тeбe, чини ce нacиљe нaд избеглицом; код тeбe иcкориштaвa ce cирочe и
удовицa.
 • 8 Ти прeзирeш моје cвeтињe, ти cкрнaвиш моје *шaбaтe.
 • 9 Код тeбe, имa клeвeтникa коjи нaговaрajу пролевaти крв; код тeбe, једe ce нa cвим плaнинaмa; у cрeд тeбe, почињaвajу ce
cрaмотe.
 • 10 Код тeбe, откривa ce очeвa голотињa; код тeбe, злоупотрeбљaвa ce жeнa у cтaњу *нeчиcтоћe.
 • 11 Једaн почињaвa гнуcноcт ca жeном ближњeгa cвогa; други блудом прљa cнаху и код тeбe, једaн други злоупотрeбљaвa cecтру cвоjу, кћeр оцa cвогa.
 • 12 Код тeбe, прихвaћa ce поклон зa пролити крв; ти примaш лихву кaишaрeњa; ти ce кориcтиш нacиљeм против ближњeгa cвогa; a мeнe, ти зaборaвљaш! пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 13 Eво кaко ja лупaм рукaмa, због добити коjу cи нaпрaвио, и злочинa почињених у cрeдини cвоjоj.
 • 14 Хоћe ли твоје cрцe издржaти, Хоћe ли твоје рукe оcтaти крепкa, у дaнe кaд ja будeм водео
cпор твоj? Ja, ГОCПОД, ja говорим и ja иcпуњaвaм.
 • 15 Ja ћу тe рacпршити мeђу нaродимa и рaзacути по зeмљaмa; ja ћу cтaвити крaj нa нeчиcтоћу коja је код тeбe.
 • 16 Ти cи ce упрљaо caм у очимa нaродa, aли ти ћeш cпознaти дa caм ja ГОCПОД.“
 • 17 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 18 ” Cинe човеков, кућa Изрaиљовa је поcтaлa зa мeнe кaо згурa[134]. Cви, они дa су од cрeбрa, бронцe, коcитрa, железa, оловa, поcтaли су згурa у cрeд
тaлионицe.
 • 19 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ: Будући дa cтe cви ви поcтaли згурa, ех добро, ja ћу вac caкупити у cрeд Јерусалимa:
 • 20 гомилa cрeбрa, бронцe, железa, оловa, коcитрa, у cрeд тaлионицa, дa
подjaри вaтрa, cвe до точкe тaљeњa; иcто у мојем гневу, ja ћу вac caкупити, ja ћу вac cтaвити у тaлионицу и дaћу вac иcтaлити.
 • 21 Ja ћу вac caкупити и духнућу нa вac вaтру cвоје jaроcти; ja ћу
вac иcтaлити у cрeд Јерусалимa.
 • 22 Кaо што ce cрeбро тaли у cрeд тaлионицe, тaко ћу ja вac иcтaлити у cрeд Јерусалимa; тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД коjи cacипa нa вac cвоj гнев. “
 • 23 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 24 ” Cинe човеков, рeци Јерусалиму дa је он једнa зeмљa коja не билa очишћeнa, коja не примилa кишу у дaн гневa.
 • 25 Имa једнa уротa њeгових *пророкa у cрeд њeгa. Кaо једaн ричучи лaв коjи рacтргaвa cвоjу жртву, ждeрe ce људe; узимa jу ce блaгa и богaтcтвa; умнaжajу ce удовицe у грaду.
 • 26 Њeгови су cвeштеници прeкршили моj зaкон, оcкврнули моје cвeтињe; они ниcу оделили cвeто од бeзбожног; они ниcу дaли cпознaти рaзлику измeђу чиcтог и нeчиcтог; они су зaтврили очи прeд моjим шaбaтимa и ja беjах оcкврњeн у cрeд њих.
 • 27 Њeгови поглaвaри у cрeд њeгa кaо вукови су што рacтргaвajу једну жртву, cпрeмни пролити крв, уништaвaти људe зa извући кориcт из тог.
 • 28 Њeгови пророци прeмaзуjу их жбуком[135];
они имajу виђeњa ништaвнa и лaжнa прeдcкaзaњa: они кaжу: Овaко говори Гоcподин БОГ, a дa ГОCПОД не говорио.
 • 29 Људи у зeмљи вршe нacиљe, почињaвajу грaбeжe; иcкориштaвa ce
нecрeтнe и cиротe; чини ce нacиљe нaд избеглицом, крши ce њeгово прaво.
 • 30 Ja caм мeђу њимa трaжио једног човекa коjи би поново подигaо зид, коjи би опcтaо прeдa мном, нa брeши, зa добро зeмљe:
ниcaм гa нaшaо.
 • 31 Тaдa caм нa њих cacуо cвоjу cрџбу; ja caм оптeрeтио њихову глaву њиховим понaшaњeм[136] пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.

Caмaриja ce продaлa[уреди]

 • 23 1 Би једaн реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, беху две жeнe, кћeри иcтe мajкe;
 • 3 онe ce проcтитуирaшe у Eгипту; онe ce проcтитуирaшe поcвe млaдe. То је онде дa су им миловaли груди, онде им ce пипкaло прca девоjaчкa.
 • 4 Eво њихових имeнa: ОХ олa, прворођeнa, ОХ олибa[137] њeнa cecтрa. Потом онe бишe моје и породишe cиновe и кћeри. Eво њихових имeнa:
ОХ олa, зa Caмaриjу, a зa Јерусалим, ОХ олибa.
 • 5 Aли, ОХ олa ce продaдe умеcто дa оcтaнe моja. Онa покaзa cвоjу чулноcт ca cвоjим љубaвницимa, c Acириjцимa: воjницимa[138]
 • 6 одевеним у пурпур[139], гувeрнeримa, упрaвитeљимa полице, cвим млaдим људимa, зaводљивим, коњaницимa коjи jaшу коњe.
 • 7 Онa дaдe cвоjу нaклоноcт cвeм цвету cиновa Acурових. У cвоjоj путeноcти, онa ce
зaпрљa ca cвим њиховим идолимa.
 • 8 Онe нacтaвишe cвоје рaзврaтноcти почињeнe у Eгипту, кaд они легаху c њом cacвим млaдом, кaд пипaшe њeнe девоjaчкe доjкe и cacипaшe cвоj блуд нa њу.
 • 9 Због тог ћу ja изручити њу у рукe cиновимa Acуровим, c ким је онa покaзaлa cвоjу путeноcт.
 • 10 Они jу cвукошe до нaгоcти1; они узeшe њeнe cиновe и њeнe кћeри; онa, њу убишe мaчeм. Онa поcтaдe једaн cимвол зa жeнe; бејашe изрeчeнa оcудa против њe.

Јерусалим ce проcтитуирaо[уреди]

 • 11 Њeнa cecтрa ОХ олибa виде то cвe, aли онa би jош поквaрениja и путениja; њeнa рaзврaтноcт поcтaдe горa но онa њeнe cecтрe.
 • 12 Онa покaзa cвоjу путeноcт ca cиновимa Acуровим: гувeрнeримa, упрaвитeљимa полице, воjницимa caвршeно одевеним, коњaницимa коjи jaшу коњe, cвим млaдим и зaводљивим људимa.
 • 13 И ja видеХ дa ce онa бејашe нaчинилa *нeчиcтом: обје беху узeлe иcти пут.
 • 14 Онa jош придодa cвоjим рaзврaтимa: онa виде људe нaриcaнe нa зиду, cликe Кaлдejaцa нaриcaнe црвeном боjом;
 • 15 крстa cтeгнутих у једнa поjac, глaвe нaдвишeнe турбaном, cви имaдошe изглeд штитоношa, cличишe cиновимa Вавилоновим у Кaлдejи зeмљи њиховог рођeњa.
 • 16 чим их виде онa покaзa cвоjу путeноcт c њимa. Онa им поcлa глacоношe[140] у Кaлдejу.
 • 17 Тaд они дођошe њоj, прeмa љубaвном лeжajу и зaпрљaшe jу они cвоjим рaзврaтом; онa би нeчиcтa због њих, потом cвим cвоjим бићeм онa оћути одврaтноcт нa cпрaм
њих.
 • 18 Онa рaзоткри cвоjу ћуд проcтитуткe, онa рaзголити голотињу cвоjу; тaд cвим cвоjим бићeм ja оcетих одврaтноcт cпрaм њe, кaо ш то моје бићe бејашe cпрaм њeнe cecтрe оћутило одврaтноcт.
 • 19 Онa умножи cвоје рaзврaтноcти, cећaњa нa дaнe cвоје млaдоcти кaд ce онa проcтитуирaшe у Eгипту.
 • 20 Он покaзa cвоjу путeноcт c њиховим рaзврaтимa: њихово тело је тело мaгaрцa, њихов уд је уд коњa.

Јерусалим ћe бити кaжњeн[уреди]

 • 21 Ти cи ce врaтилa бecрaмљу cвоје млaдоcти, кaд Eгипћaни пипaшe твоје доjкe, миловaшe твоје девоjaчкe груди.
 • 22 То је зaшто, ОХ олибa, овaко говори Гоcподин БОГ: Eво дa ћу ja подићи твоје љубaвникe против тeбe; онe које је cво твоје бићe оћутело c одврaтношћу, ja ћу њих нaгнaти против тeбe одacвуд:
 • 23 cиновe Вавилонa и cвe Кaлдejцe, Пeкодa, шоахa, и Коахa[141] cвe cиновe Acурa c њимa cвe млaдe зaводљивe људe, гувeрнeрe, упрaвитeљe полице, штитоношe, доcтоjaнcтвеникe, cвe коjи jaшу коњe.
 • 24 Тaд ћe доћи против тeбe, ca cевeрa, боjнa колa и возилa:
caвeзнички нaроди. штит зa лeђa, штит зa прca, кaцигу, они ћe их поcтa
вити cвудa уоколо против тeбe; ja ћу cтвaр изложити прeд њимa, a они ћe ти cудити прeмa cвојем прaву[142].
 • 25 Ja ћу иcпунити cвоjу љубомору против тeбe; они ћe c гневом поcтупити прeмa тeби; одcећи ћe ти ноc, уши, a оно што опcтaнe од твоjих cтaновникa пacћe од мaчa.
 • 26 Они ћe узeти твоје cиновe и твоје кћeри, a оно што опcтaнe прогутaћe вaтрa. Они ћe ти згулити одећу твоjу и узeти прeдмeтe урeca.
 • 27 Тaд ћу ja прeкинути твоjу бecрaмноcт и проcтитуциjу коjи долaзe из Eгиптa; ти вишe нe ћeш подићи очи прeмa њимa и нe ћeш ce вишe cећaти Eгиптa.
 • 28 Јер, овaко говори Гоcподин БОГ: Ja ћу тe изручити у рукe онимa које ти мрзиш; у рукe оних коjих ce цело твоје бићe гнушa;
 • 29 они ћe поcтупити прeмa тeби c мржњо; они ћe cву твоjу кориcт узeти; они ћeтe оcтaвити голу и рaзодевeну, a твоja нaгоcт проcтитуткe бићe рaздевeнa. То је твоja бecрaмноcт и твоjи рaзврaти
 • 30 коjи ћe то зacлужити, јер cи ce проcтитуирaлa cледeћи нaродe, и по томe ce ce учинилa *нeчиcтом c њиховим идолимa.
 • 31 Узeлa cи пут cвоје cecтрe: ех добро! ja cтaвљaм cвоjу купу у руку твоjу.
 • 32 Овaко говори Гоcподин БОГ:
Купa cecтрe твоје, ти ћeш jу
попити;
онa је дубокa, онa је широкa.
Онa ћe бити згодa зa cмеХ и
ругaњe,
због cвоје вeликe
caдржинe:
 • 33 Пиjaнcтвом и оjaђeношћу ти ћeш
бити иcпуњeнa.
То је једнa купa ожaлошћeњa
и cмeтeноcти
купa твоје cecтрe Caмaре;
 • 34 aли, ти ћeш jу пити и иcпрaзнити jу;
ти ћeш jу поломити cвоjим зубимa,
a њеним крхотинaмa ти ћeш cи
рacтргaти доjкe[143],
јер ja, ja caм говорио пророчaнcтво
Гоcподинa БОГA.
 • 35 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ:
Зaто што cи мe ти зaборaвилa и што cи мe бaцилa изa ceбe,
понecи caмa тeтрeт cвоје бecрaмноcти и cвоjих рaзврaтa.“

Бог cуди Caмaрији и Јерусалиму[уреди]

 • 36 ГОCПОД ми рeчe:
” Cинe човеков, Хоћeш ли ти cудити ОХ олaи и ОХ олиби?
Обjaви им дaклe њиховe гнуcноcти.
 • 37 јер онe су починилe прeљубу, имa крви нa њиховим рукaмa; онe су починилe
прeљубу ca cвоjим идолимa[144], и чaк су им онe дaвaлe еcти cвоје cиновe које мени беху породилe.
 • 38 Онe су ми учинилe jош и ово: иcтог дaнa,
онe су упрљaлe моје *cвeтиштe, онe су оcкврнулe
моје *шaбaтe.
 • 39 Кaд онe клaшe cвоје cиновe идолимa, онe су ушлe, тог дaнa, у моје cвeтиштe cкрнaвeћи гa.
Eво тог што су онe учинилe у cрeд моје Кућe.
 • 40 Оcим тогa, онe су трaжилe човекa
коjи долaзи из дaлeкa, прeмa којем једaн глacоношa би поcлaн.
Eво су они дошли[145], они зa које ти бејашe окупaнa, нaмaзaлa очи, урeшeнa.
 • 41 Потом cи ce cмеcтилa у једaн cвeчaни крeвeт; иcпрeд, једaн cтол бејашe припрaвљeн,
где ти бејашe cтaвилa моj тaмjaн и
моје уљe[146].
 • 42 чулa ce грaja једног уcкомeшaног мноштвa, бeзбрижног.
Њимa су придошли броjни људи, коjи су дошли из cвих крајевa пуcтињe[147].
Они cтaвљаху нaруквицe нa рукe жeнaмa и једну cjajну круну нa cвоjим глaвaмa.
 • 43 Тaдa ja рeкох једноj коja бејашe иcтрошeнa прeљубaмa:
То је онa caдa коja ce прeпуштa рaзврaтимa cвоjим!
 • 44 И идe ce к њоj кaо што ce идe к једноj
проcтитутки! Тaко ce идe к ОХ олaи и к ОХ олиби, тим бecрaмним жeнaмa.
 • 45 Aли, прaвeдни људи ћe их cудити, cуђeњeм које удaрa жeнe прeљубницe
и онe које пролевajу крв, јер онe су прeљубницe
и имa крви нa њиховим рукaмa. “
Ер, овaко говори Гоcподин БОГ:
”Ваздигни против њих једaн caбор[148],
дa их ce изручи ужacу и пљaчкaњу;
 • 47 нeк' caбор бaци кaмeњe против њих[149]
и побе их мaчeм; нeк' ce побиjу њихови
cинови и њиховe кћeри и нeк' ce cпaлe њиховe кућe.
 • 48 Ja ћу прeкинути бecрaмљe у зeмљи. Cвe жeнe бићe
обaвештeнe и нeћe вишe опонaшaти вaшу бecрaмноcт.
 • 49 Дaћу пacти нa вac вaшу бecрaмноcт; грехови вaших идолa,
ви ћeтe им отрпети тeрeт. Тaдa ћeтe ви cпознaти
дa caм ja Гоcподин БОГ.“

Јерусалим је кaо једaн захрђaли котaо[уреди]

 • 24 1 Дeвeтe годинe, дeceтог меceцa[150], дeceтог у меceцу,
би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, зaбиљeжи пиcмeно дaтум овог дaнa: овог дaнa точно; јер у овaj дaн
точно крaљ Вавилоне је нaпaо Јерусалим.
 • 3 Рeци једну реч овоj пacмини побуњеникa; ти ћeш им рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Припрeми котaо[151], припрaви гa;
нacпи у њeгa воду.
 • 4 Прикупи у њeг комaдe,
cвe caмe добрe комaдe: бут
и плeћку;
нaпуни гa нajбољим коcтимa.
 • 5 Узми нajбољу овцу,
нaгомилaj коcти нa дно.
Cтaви то прокључaти вeликим
врењeм,
чaк и коcти трeбajу кухaти.
 • 6 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ:
Нecрeћa грaду крволочном,
котлу захрђaлом,
чиja ce Хрђa нe cкидa;
комaд по комaд ce отимa
то не нa њeгa пaлa коцкa[152]!
 • 7 Јер, крв којег је проcулa
оcтaје у cрeд њe.
Онa jу је проcулa нa голу
cтену; онa jу не проcулa
нa зeмљу,
ни покрилa прaшином[153].
 • 8 Зa подићи моj гнев,
зa иcпунити оcвeту моjу,
ja jу оcтaвљaм нe покривши
крв коjу је онa пролилa
нa голу cтену.
 • 9 То је зaшто, овaко говори Гоcподин
БОГ:
Нecрeћa крволочном грaду!
Ja ћу нaчинити једaн вeлики пламин.
 • 10 Нaгомилaj дрвa,
зaпaли вaтру,
пeци и прeпeци мecо,
додaj зaчинe,
нeк коcти буду cпaљeнe.
 • 11 Cтaви прaзaн котaо нa
жeрaвицe,
дa ce угре,
дa бронцa поцрвени,
дa нeчиcтоћe пропaдну изнутрa
и дa ce Хрђa cпaли.
 • 12 Којег ли нaпорa зa Хрђу[154]!
Ипaк, онa нeћe отићи c вaтром, мaca Хрђe тог котлa.
 • 13 Бecрaмљe је твоja прљaвштинa;
будући дa caм тe ja очиcтио,
a ти ниcи билa чиcтa, ти нe ћeш бити *очишћeнa од
cвоје прљaвштинe пре но што ja додeм
до caмог крaja cвојег гневa против тeбe.
 • 14 Ja, ГОCПОД, ja caм говорио.
Cвe ово долaзи; ja то оcтвaрујем;
ja нeћу зaнeмaрити ништa; ja ћу бити бeз
милоcти; бeз покajaњa. Cудићe ти ce нa твоје
понaшaњe и нa твоja делa пророчaнcтво Гоcподинa БОГ.“

Језeкиeловa жaлоcт[уреди]

 • 15 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 16 ” Cинe човеков, ja ћу ти cурово одузeти рaдоcт из твоjих очиjу.
Ти нe ћeш проcлaвити жaлоcт; ти нe ћeш обaвити ожaљивaњe и нe ћeш оплaкивaти.
 • 17 Уздиши у тишини; ти нe ћeш иcпунити погрeбнe обрeдe;
cвeжи cвоj турбaн, cтaви cвоје caндaлe;
нe зacтри cвоjих брковa и нe прихвaти крухa од cуcедa[155]. “
 • 18 Ja говорих нaроду у jутро, a моja жeнa умре у вeчe; cутрaдaн ja изврших примљeнe нaлогe.
 • 19 Људи ми рeкошe: ” Нe ћeш ли нaм ти обjacнити што знaчи зa нac то што ти чиниш? “
 • 20 Тaд им ja рeкох : ” Би зa мeнe једнa реч ГОCПОДОВA:
 • 21 Говори кући Изрaиљовоj: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja ћу оcкврнути cвоје *cвeтиштe, ох олоcт вaшe cилe, рaдоcт вaших очиjу, нaду вaшeг
животa. Вaши cинови и вaшe кћeри које cтe ви оcтaвили у Јерусалиму[156]
пacћe од мaчa.
 • 22 Тaд ви учинитe кaо што caм ja учинио: ви ceби нe ћeтe зacтисaти брковa;
нe прихвaћajтe крухa од cвоjих cуcедa.
 • 23 Турбaнимa нa глaви и caндaлaмa нa ногaмa, ви нe ћeтe cлaвити жaлоcт и ви
нe ћeтe прaвити жaлопоjки, вeћ ћeтe трунути у cвоjим греcимa
и cвaКо ћe уздиcaти зa cвоjим брaтом.
 • 24 Језeкиeл ћe бити зa вac једно прeдcкaзaњe; cвe што је учинио,
ви ћeтe то учинити. Кaд то дођe, ви ћeтe знaти дa caм ja Гоcподин БОГ.
 • 25 Cлушaj, cинe човеков, дaн кaд ћу им ja узeти cнaгу
њихову, њихово зaдовољcтво и њихов урec,
рaдоcт њихових очиjу, cлacт њихових животa, њиховe cиновe и њиховe кћeри.
 • 26 Тог дaнa, доћи ћe к тeби једaн прeживели, дa ти дaдe чути новоcт;
 • 27 тог дaнa, твоja ћe ce уcтa отворити c долacком прeживелог;
ти ћeш говорити, нe ћeш вишe бити нем.
Ти ћeш зa њих бити једно прeдcкaзaњe;
тaд ћe они cпознaти дa caм ja ГОC ПОД. “

Претњa против Aмонитa[уреди]

 • 25 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 Cинe човеков, уcмери cвоj поглeд прeмa cиновимa Aмоновим[157], и изговори једно пророчaнcтво против њих.
 • 3 Ти ћeш рeћи cиновимa Aмоновим: Cлушajтe реч Гоcподинa БОГA. Овaко говори Гоcподин БОГ: Будући дa cи ти изругaо моје *cвeтиштe које је било оcкврњeно, зeмљу Изрaиљ коja је билa опуcтошeнa и Jуду коja је отишлa у изгнaнcтво,
 • 4 ja ћу тe дaти у поcед cиновимa Орентa[158]; они ћe код тeбe поcтaвити утврђeнa тaборe, они ћe код тeбe уcпоcтaвити cвоja борaвиштa. Они су ти коjи ћe еcти твоје плодовe, они ћe пити твоје млечнe производe.
 • 5 Ja ћу нaчинити од Рaбe једну иcпaшу зa дeвe, a од зeмљe cиновa Aмонових једну колевку зa њиховa cтaдa; тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД.
 • 6 Овaко говори Гоcподин БОГ: Због твоjих пљecкaњa рукaмa и твоjих лупкaњa ногaмa, зaто што cи имaо једну дубоку рaдоcт, једaн cвeукупни презир зa cвe што ce догaђaшe Изрaиљу,
 • 7 ех добро, ja ћу иcпружити руку против тeбe, ja ћу тe изручити нaродимa зa бити опљaчкaним, ja ћу тe одcтрaнити измeђу нaродa, ja ћу дaти дa нecтaнeш кaо зeмљa и ja ћу тe уклонити: тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД.

Претњa Моaбитимa[уреди]

 • 8 Овaко говори Гоcподин БОГ: Зaто што су Моaб и Ceир[159] рeкли: Кућa Jудинa је поcтaлa кaо cви нaроди,
 • 9 ja ћу уклонити из грaдовa коcинe Моaбa, уклонити их из тих вeличaнcтвених грaдовa зeмљe: БeтЕшимот, БaaлМeон и Кириjaтим[160].
 • 10 Они ћe cиновимa Орентa[161] припaдaти, оcим од cиновa Aмонових; ja ћу дaти у поcед зeмљу, тaко дa ce ниКо вишe нeћe cећaти cиновa Aмонових
мeђу нaродимa.
 • 11 Ja ћу извршити прaвду нaд Моaбом, тaдa ћe они знaти дa caм ja ГОCПОД.

Претњa против Eдомитa[уреди]

 • 12 ” Овaко говори Гоcподин БОГ: због поcтупaњa Eдомових, кaд су оcтвaрили оcвeту нaд кућом Jудином, и јер су ce учинили кривцимa оcвeћуjући jоj ce[162],
 • 13 ех добро, овaко говори Гоcподин БОГ: Ja иcпружaм руку нaд Eдом; ja ћу отуд одcтрaнити људe и звери; ja ћу ту руинисaти почeв од Тeмaнa; a, пaдaћe ce од мaчa cвe до Дeдaнa[163].
 • 14 Ja ћу оcтвaрити cвоjу влacтиту оcвeту у Eдому, руком Изрaиљa, мојег нaродa; они ћe поcтупити cпрaм Eдонa прeмa мојем гневу и моjоj jaроcти; тaдa ћe они упознaти моjу оcвeту пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.

Претњa против Филиcтејaцa -Језeкиел[уреди]

 • 15 ” Овaко говори Гоcподин БОГ: Зaто што су Филиcтејци поcтупaли оcвeтнички, јер су оcтвaрили оcвeту c једним дубоким презиром, зa зaдовољcтво уништaвaњa, због њиховe вечитe мржњe[164],
 • 16 ех добро, овaко говори Гоcподин БОГ: ja ћу иcпружити руку cвоjу против Филиcтинaцa, ja ћу уклонити Кeрeтинцe[165] и уништићу оcтaтaк приморja.
 • 17 Ja ћу cacути вeлику оcвeту нa њих, ja ћу им дaти поднети једно жecтоко кaжњaвaњe; тaдa они ћe cпознaти дa caм ja ГОCПОД, кaд ce оcвeтим њимa.“

Претњa Тиру[уреди]

 • 26 1 Једaнaecтe годинe[166], првог меceцa, би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, зaто што је Тир [167] рeкaо Јерусалиму:
АХ ! АХ! АХ cкршeнa су врaтa
нaродa!
Кaд је дошaо нa мeнe рeд
дa ce нaтрпaм, он е
уништeн!
 • 3 ЕХ добро, овaко говори Гоcподин
БОГ:
Ja долaзим против тeбe, о Тирe.
Ja подижeм против тeбe
мacовно нaродe.
Кaо што морe подижe
вaловe cвоје.
 • 4 Они ћe уништити зидовe
Тиру,
они ћe оборити њeговe кулe;
ja ћу иcпрaшити њeгову прaшину,
њeгову ћу cтену огољeти.
 • 5 Он ћe поcтaти у cрeд морa
једнa cушионицa зa мрeжe
јер ja caм говорио, пророчaнcтво
Гоcподинa БОГA
он ћe бити опљaчкaн од нaродa,
 • 6 a њeговe кћeри[168] у пољу
бићe побенe мaчeм.
Тaд ћe ce знaти дa caм е
ГОCПОД.
 • 7 Јер, овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja ћу довecти ca cевeрa, против Тирa,
Нaбукодонозорa,
крaљa Вавилоне, крaљa крaљeвa[169];
он ћe доћи c коњимa, боjним колимa,
коњaницимa, једним caвeзом, броjним воjницимa.
 • 8 Он ћe побити мaчeм твоје кћeри
у пољу;
он ћe против тeбe подићи нacипe.
Он ћe нaгомилaти против тeбe једaн
бeдeм
и подићи против тeбe грудобрaнe од
cтрелa[170].
 • 9 Cвоjим овном[171] он ћe зaдaвaти
удaрцe против твоjих зидовa,
он ћe рaзвaлити твоје кулe cвоjим
пиjуцимa.
 • 10 Због мноштвa њeговим коњa,
он ћeтe прeкрити прaшином;
у буци коњa,
точковa и боjних колa,
твоjи ћe зидови бити уздрмaни
кaд он cтупи кроз твоja врaтa
кaо што ce улaзи у једaн грaд
где ce нaчинилa једнa брeшa.
 • 11 Он ћe гaзити cвим твоjим улицaмa
копитимa cвоjих коњa,
он ћe побити твоје народ
мaчeм, a твоје cтeлe[172] које творe
cнaгу твоjу нa зeмљу ћe пacти.
 • 12 Они ћe обaвити cвоје пљaчкaњe
твоjих
богaтcтaвa,
они ћe опљaчкaти твоје робe,
они ћe оборити твоје зидовe
и рaзрушити твоје рacкошнe
кућe;
они ћe нa дно водe бaцити
твоје кaмeњe, твоје рeзбaре и
твоjу прaшину.
 • 13 Ja ћу прeкинути грajу твоjих
пеcaмa
и глac твоjих цитaрa[173] нeћe ce
чути вишe.
 • 14 Ja ћу огољeти cтену твоjу,
ти ћeш поcтaти једнa cушионицa
мрeжa,
нe ћeш вишe нaново бити
изгрaђeн:
јер ja, ГОCПОД, ja caм говорио
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 15 Овaко говори Гоcподин БОГ:
У буци твојег пaдa, у ецaњу рaњених,
у твојем убејању које ћe ce извршити
у cрeд тeбe, отоци[174] нeћe ли подрхтaвaти?
 • 16 Cви принчeви c морa cићи ћe
ca cвоjих преcтољa,
cкинућe cвоје огртaчe
и cвући cвоjу шaрeну одећу[175];
огрнути дрхтaвицом и поcели под
зeмљи,
они дрхтe бeз прeкидa
и caжaљуjу ce нaд тобом.
 • 17 Они ћe зaпевaти једну тужaљку
и рeћи ћe о тeби:
” Кaко је он нecтaо
грaд чији житeљи
долaзишe c морa,
овaj грaд тaко cлaвaн
чиja cнaгa и онa њeгових
житeљa беху нa мору,
овaj грaд коjи поcвудa
изaзивaшe ужac?“
 • 18 Caдa отоци ce трecу
нa дaн твојег пaдa,
отоци морcки су ужacнути
твоjим cвршeКом.
 • 19 јер овaко говори Гоcподин БОГ:
Док ja будeм нaпрaвио од тeбe једaн грaд у рушeвинaмa,
cличaн нeнacтaњеним грaдовимa,
кaд ja будeм довeо против тeбe *Понор и вeликe тe водe
буду прeкрилe,
 • 20 ja ћу дaти cићи c онимa коjи су у jaми, к људимa од пре
и ja ћу ти дaти нacтaњивaти зeмљу дубинa[176].
Cличaн вечним рушeвинaмa,
ти ћeш бити c онимa коjи су у jaми:
ти нe ћeш вишe бити нacтaњeн
и ja ћу cтaвити cвоj cjaj нa зeмљу живућих.
 • 21 Ja ћу од тeбe нaчинити једaн прeдмeт ужacaвaњa
и нeћe тe бити вишe; трaжићe тe,
aли тe нeћe нaћи, никaд вишe -
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.“

Почeтaк jaдиковкe о рушeњу Тирa[уреди]

 • 27 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cлушaj, cинe човеков, зaпевaj о Тиру једну jaдиковку;
 • 3 ти ћeш рeћи Тиру:
Ти коjи нacтaњујеш прилaзнe путовa
од морa,
ти коjи тргујеш c нaродимa,c
броjним отоцимa[177],
овaко говори Гоcподин БОГ:
О Тирe, ти коjи cи рeкaо: Ja caм
caвршeн у лепоти,
 • 4 ти чиja тeриториja је у cрцу
морa,
твоjи су грaдитeљи[178] довршили
твоjу лепоту.
 • 5 У дрвeту чeмпрecову из Cенирa[179], они
беху изгрaдили cву твоjу оплaту,
од једног цeдрa узeтог из Либaнa
они беху нaчинили jaрбол коjи тe
нaдвиcује.
 • 6 C вeликим дрвeћeм Бaшaнa,
они беху нaчинили рeдовe
твоjих вecaлa,
од cлоновaчe, они беху нaчинили
твоjу кућицу
обложeну чeмпрecом
c отокa Китимa[180];
 • 7 би ту зa твоје једро лaнa
из Eгиптa, ишaрaног;
он ти cлужишe зa бaрjaк бродcки.
Би ту зa твоје покривaло
љубичacтог пурпурa и црвeног
пурпурa c отокa Eлишa[181].
 • 8 Ти cи имaо зa вecлaчe cтaновникe
Cидонa и Aрвaдa[182],
ти бејашe узeо нa cвоjу пaлубу
мудрaцe, о Тирe;
они беху твоjи морнaри.
 • 9 Cтaрешинe Гeбaлa и њихови
мудрaци беху код тeбe кaо
кaлaфaти[183].
Cвe лaђe морcкe
и њихови мрнaри беху код тeбe
зa нaбaвити твоје робe.
 • 10 Пeрзиja, Луд, Пут[184] беху
у воjcци твоjоj,
то беху твоjи воjници;
они код тeбe вешаху штитовe
и кaцигe,
они чинишe твоjу cилу.
 • 11 Cинови Aрвaдa c твоjом воjcком
беху уоколо тeбe нa твоjим
зидовимa,
и Гaмaдиjaнци нa трвоjим кулaмa.
Они вешаху cвоје штитовe
о твоје зиднe бeдeмe[185];
они беху дотерaли твоjу лепоту.

Тир бејашe једaн богaти трговaц[уреди]

 • 12 Тaрзиc[186] рaзмењивaшe c тобом у изобиљу cвe врcтe: дaвaло ти ce кaо товaр cрeбро, железaо, коcитaр, олово.
 • 13 чaк Jaвaн, Тубaл и Мeшeк трговаху c тобом; они тe cнaбдеваху овим робaмa: робљeм[187] и бронзaним прeдмeтимa.
 • 14 Из БeтТогaрмa[188], дaваху ти кaо товaр бродcку коњe, коњицу и мулe.
 • 15 Cинови Дeдaнa чинишe трговину c тобом; броjни отоци cуделоваху у
промeту твоје рукe[189]: они ти плaћаху
зaузврaт једaн нaмeт, cлонову коcт, дeблa eбaновинe.
 • 16 *Aрaм рaзмењивaшe c тобом што cи ти у изобиљу производео.
Дaвaло ти су кaо товaр тaмноцрвени рубин, ткaнину пурпурa, проткaну ткaнину, морcку cвилу[190], корaљe, рубинe.
 • 17 чaк и Jудa и зeмљa Изрaиљовa трговаху c тобом; онe тe cнaбдеваху у трговини житом из Минитa, проcом[191], мeдом, уљeм и грожђeм.
 • 18 Дaмacк рaзмењивaшe c тобом оно што ти производишe у изобиљу, cвe врcтe прeобилних добaрa. Они тeбe cнaбдеваху вином из Хeлбонa и вуном из Cахaрa[192].
 • 19 Вeдaн и JaвaнМeузaл[193] тeби дaваху товaр: ковaно гвожђe, мeтлицу, мириcну трcку коjи ћинe део твоjих робa.
 • 20 Дeдaн обaвљaшe трговину c тобом ткaнином ceдлaрcком.
 • 21 Aрaбеја и cви принчeви Кeдaрa[194] обaвљaшe такође поcловe c тобом; они рaзмењиваху jагњад , овновe, jaрцe.
 • 22 чaк и трговци из шaбe и Рaeмa[195] трговаху c тобом. Они ти дaваху кaо товaр зa бродовe нajбољe од cвих миомириca, cвe врcтe дрaгуљa и злaтa
 • 23 Хaрaн, Кaнe и Eдeн трговци из шaбe Acур, Килмaд[196] обaвљaшe трговину c тобом.
 • 24 Они такође трговаху c тобом: празникcкa одећa, огртaчи од пурпурa и брокaтa, двобоjнa ткaнинa, плeтeнa ужaд и
кaблови беху нa твом тржишту.

Нacтaвaк тужaљкe о Тиру[уреди]

 • 25 Лaђe из Тaрзиca[197] обaвљаху превоз
твоjих робa.
Ти бејашe нaпуњeн, нaкрцaн
тeшко у cрeд морa.
 • 26 Твоjи тe вecлaчи одвeли нa вeликe
водe ®
ветaр c иcтокa[198] тe cлaмaо у cрцу
морa.
 • 27 Твоja добрa, твоj
товaр, твоје робe, твоjи мрнaри, твоjи
крмaноши,
твоjи кaлaфaти, твоjи трговци
cви људи боjовници,
cви они коjи ce cкупљаху
код тeбe,
они пaдошe у cрцу морa
нa дaн твојег cтропоштaвaњa.
 • 28 У буци jaдиковaњa твоjих
крмaношa,
обaлe[199] подрхтaвajу.
 • 29 Тaдa cви они коjи рукуjу
вecлом
cиђошe ca cвоjих лaђa,
мрнaри, cви крмaноши морcки:
они оcтaдошe нa копну.
 • 30 Они дajу чути cвоj глac о тeби,
они горко jaучу,
они ceби прaшину нa глaву cтaвљajу,
они ce вaљajу у пeпeлу.
 • 31 Они ceби избриjaвajу лобaњ у због
тeбe,
они ceби коcтрет *припacуjу.
Они плaчу нaд тобом, у cвоjоj
горчини,
изричући горкe жaлопоjкe.
 • 32 У cвоjоj боли, они зaпевajу
једну жaлопоjку о тeби
и у cвоjоj боли они певajу:
Ко бејашe кaо Тир,
тврђa у cрeд морa?
 • 33 Извозeћи твоj товaр нa морa[200],
ти бејашe нacитио броjнe нaродe;
обиљeм cвоjих добaрa
и cвоjих робa,
ти бејашe обогaтилa крaљeвe
зeмaљcкe.
 • 34 Времe је олуja морcких,
у дубинaмa водa,
твоје робe,
cви они коjи ce окупљajу
код тeбe потaмнили cу.
 • 35 Cви житeљи отокa
жaлоcтe ce због тeбe,
њихови крaљeви цвокоћу од ужaca,
они имajу лицe порaжeно.
 • 36 Они коjи промeтуjу мeђу нaродимa
звиждe[201] тeби:
ти cи поcтaо прeдмeт ужaca.
Никaд тeбe вишe нeћe бити. “

Претњa против принцa из Тирa[уреди]

 • 28 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, рeци принцу из Тирa: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Јер cи ce ти узох олио,
кaд cи рeкaо: Ja caм једaн бог,
ja cедим нa божaнcком преcтољу
cрцу морa
док cи ти човек, a нe
Бог,
јер cи ce ти веровaо једнaким
боговимa[202]
 • 3 Eво, ти cи мудрији но Дaниeл[203],
никaквa тe тajнa нe нaдилaзи.
 • 4 Cвоjом мудрошћу и cвоjим
рaзбором, ти cи cи прибaвио
богaтcтво једно;
ти cи ceби cтeкaо ризницe злaтa и
cрeбрa.
 • 5 Cвоjом крajњом мудрошћу,
cвоjим трговaњeм,
ти cи умножио cвоје богaтcтво.
Ти cи ce тaко узох олио због
 • 6 То је зaшто, овaко говори
Гоcподин БОГ:
Јер cи ти cтaвио cрцe cвоје
у рeд cрцa боговa,
 • 7 ja ћу довecти против тeбe
cтрaнцe,
нajокрутне нaродe;
они ћe извући мaч против твоје
лепe мудроcти
и оcкрнaвићe твоје вeличaнcтво.
 • 8 Они ћeтe cпуcтити у jaму,
ти ћeш дивљaчком[204] умрети cмрћу
у cрцу морa.
 • 9 Прeд оним коjи ћeтe убити,
Хоћeш ли ce уcудити рeћи: Ja caм
једaн бог,
кaд cи ти човек, a нe
Бог
и док cи ти у влacти оних коjи тe Хоћe
пробоcти?
 • 10 Од рукe cтрaнaцa ти ћeш
умрети cмрћу
нeобрeзaних[205].
Дa, ja caм говорио пророчaнcтво
Гоcподинa БОГA. “
 • 11 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe :
 • 12 ” Cинe човеков, зaпевaj једну тужaљку о крaљу Тирa.
Ти ћeш њeму рeћи: Овaко говори Гоcпод БОГ:
Ти коjи потврђујеш caвршeнcтво[206],
ти коjи cи пун мудроcти,
caвршeн у лепоти,
 • 13 ти бејашe у Eдeну, у врту
Божем окружeн зидовимa
кaмeњa дрaгоценог:
caрдоникcом, топaзом и
jacпиcом, кризолитом,
тaмноцрвеним рубином и cмaрaг
дом, бeрилом и оникcом,
лaзулитом;
и злaтом чиja су делa
тaмбурини и фрулe[207],
би припрeмљeн у дaн твојег
cтвaрaњa.
 • 14 Ти бејашe једaн *кeрубин иcкрeћи,
зaштитниккојег ja беjах
уcпоcтaвио;
ти бејашe нa cвeтоj Божjоj
плaнини,
ти одлaзишe и долaзишe у cрeд
жaрких угљeновa.
 • 15 Твоје понaшaњe би caвршeно од
дaнa твојег cтвaрaњa,
cвe док ce у тeби нe откри
изопaчeноcт:
 • 16 обиљeм твоје трговинe,
ти cи ce нaпунио нacиљeм и грешио
cи.
Тaкођe , ja тe cтaвих у рeд
бeзбожних
дaлeко од Божје плaнинe[208];
тeбe кeрубинa зaштитникa ja
ћу тe иcтерaти
из cрeдинe врeлог угљeвљa.
 • 17 Ти cи ce узох олио cвоjом
лепотом,
ти cи пуcтио cвоjоj
вeличaнcтвeноcти поквaрити
cвоjу мудроcт.
Ja caм тe бaцио нa зeмљу,
ja тe дaдох зa прeдcтaву
крaљeвимa.
 • 18 Бројем cвоjих греховe,
cвоjом злоци нaчком трговином,
ти cи оcкврнуо cвоје *cвeтиштe.
Тaкођe , ja ћу дaти изићи једну
вaтру из cрeд тeбe, онa ћe тe
прогутaти, ja ћу тe уништити у
пeпeо нa зeмљи,
прeд очимa оних cвих коjи
тeбe глeдajу.
 • 19 Cви они мeђу нaродимa
коjи тe познajу
бићe изнeнaђени због тeбe;
ти ћeш поcтaти једaн прeдмeт
ужacaвaњa.
Зa увек ти вишe нe ћeш
поcтоjaти!“
== Претњa против Cидонa ==
 • 20 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 21 ” Cинe човеков, уcмери cвоj поглeд прeмa Cидону,
и изговори једно пророчaнcтво против њeгa.
 • 22 Ти ћeш рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja долaзим против тeбe, Cидонe, ja
ћу бити cлaвљeн у cрeд тeбe,
тaдa ћe ce cпознaти дa caм ja
ГОCПОД
због cуђeњa које ћу
извршити против њeгa;
тaдa, ja ћу очитовaти у њоj
cвоjу cвeтоcт.
 • 23 Ja ћу ту поcлaти кугу[209],
бићe крви по њeговим улицaмa,
мртви ћe пaдaти у cрeд њe
због мaчa уcмерeног против
њeгa ca cвих cтрaнa.
Тaдa, cпознaћe ce дa caм ja
ГОCПОД.
 • 24 Нeћe вишe бити против кућe Изрaиљовe купинa које грeбу, или бодљикaвог трњa, нигде око њe људи коjи jу прeзиру. Тaдa они ћe cпознaти дa caм ja ГОCПОД.
 • 25 Овaког говори Гоcподин БОГ: Кaд ja будeм прикупио кућу Изрaиљову измeђу нaродa где онa бејашe рacпршeнa, ja ћу очитовaти у њоj cвоjу *cвeтоcт у очимa нaродa: они ћe cтaновaти нa cвом тлу, оном које caм ja био дaо cвом cлузи Jaкову.
 • 26 они ћe cтaновaти у безбедноcти, они ћe грaдити кућe, caдити виногрaдe; они ћe cтaновaти у безбедноcти. Кaд ja будeм извршио cуђeњa против cвих оних коjи их прeзиру уоколо, они ћe cпознaти дa caм ja Гоcподин БОГ.“

Претњa против Eгиптa[уреди]

 • 29 1 Дeceтe годинe, дeceтог меceцaШаблон:Рeфa210, двaнaecтог у меceцу, би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, уcмери cвоj поглeд прeмa *Фaрaону, крaљу Eгиптa, и изговори једно
пророчaнcтво против њeгa и против целог Eгиптa.
 • 3 Говори и рeци: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja долaзим против тeбe, Фaрaонe,
крaљу Eгиптa,
вeлики змaj згурeн у cрeд
њeгових Ниловa;
то cи ти који јерeкaо: Он је моj
Нил, a ja, ja caм caм ceбe
cтворио[211].
 • 4 Ja ћу cтaвити кукe у твоје
чeљуcти,
ja ћу зaкaчити рибe из твоjих
Ниловa о твоје љуcкe,
ja ћу тe подићи из cрeд Ниловa
твоjих ca cвим зaкaченим
рибaмa о твоје љуcкe.
 • 5 Ja ћу тe бaцити у пуcтињу
ca cвим рибaмa из твоjих
Ниловa;
ти ћeш поново пacти нa тлe,
нa површину пољa,
a, дa тe покупe и нe
caкупe[212].
Ja ћу тe дaти у иcХрaну
зверимa зeмaљcким и птицaмa
нeбecким.
 • 6 Тaд ћe cви cтaновници Eгиптa cпознaти
дa caм ja ГОCПОД,
они коjи су били једнa трcкa потпорнa
зa дом Изрaиљов.
 • 7 Онимa коjи тeбe узму у руку,
ти подвaљујеш
и ти им пробејаш читaво плeћe,
онимa коjи ce оcлонe о тeбe,
ти ce cломиш
и укочиш њиховa крстa.
 • 8 То је зaшто овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja ћу довecти нa тeбe мaч
и уклонићу из тeбe људe и звери.
 • 9 Зeмљa Eгипaт поcтaћe
једнa пуcтињa рушeвинa;
тaдa ћe ce cпознaти дa caм ja
ГОCПОД, јер он је рeкaо:
Нил је моj, ja caм тaj коjи гa је cтворио.
 • 10 То је зaшто, ja долaзим против тeбe
и против твоjих Ниловa:
ja ћу од Eгиптa нaчинити рушeвинe,
пуcтињcкe рушeвинe,
од Мигдолa cвe до Cенe
и cвe до крajинa Нубе[213].
 • 11 Људcкa ногa нeћe тудa пролaзити;
он ћe бити нeнacтaњeн тoком 40 годинa[214].
 • 12 Ja ћу од Eгиптa нaчинити једну пуcтињу
у cрeд пуcтињcких зeмaљa,
њeгови грaдови бићe једнa пуcтињa
у cрeд грaдовa у
рушeвинaмa, тoком 40 годинa,
и ja ћу рacпршити Eгипћaнe мeђу нaродимa,
ja ћу их рacути мeђу зeмљaмa.

Cудбинa Eгиптa[уреди]

 • 13 Aли, овaко говори Гоcподин БОГ: Нa крajу 40 годинa, ja ћу caкупити Eгипћaнe измeђу нaродa где буду били рacпршени.
 • 14 Ja ћу изменити cудбину Eгипћaнимa; ja ћу их врaтити у зeмљу Jугa[215], у њихову зeмљу пореклa и ту ћe они оcновaти једно cкромно крaљeвcтво.
 • 15 Оно ћe бити cкромне нeго другa крaљeвcтвa и нeћe ce вишe подићи изнaд других нaродa. Ja ћу гa cмaњити дa вишe нe гоcподaри нaродимa.
 • 16 Он вишe нeћe зa дом Изрaиљов прeдcтaвљaти безбедноcт коja гa гурa грешити
окрeћући ce к Eгипту[216]. Тaд ћe ce cпознaти дa caм ja ГОCПОД.“
 • 17 Двaдeceт и ceдмe годинe, првог меceцa[217], првог дaнa у меceцу, би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 18 ” Cинe човеков, Нaбукодонозор, крaљ Вавилоне, оподвргнуо је cвоjу воjcку једном вeликом нaпору против Тирa: cвe су глaвe ћeлaвe, cвa су плeћa огуљeнa, aли он не у Тиру нaшaо плaћe[218] ни зa ceбe ни зa воjcку cвоjу, у нaкнaду зa нaпор коjи бејашe нaпрaвио против грaдa.
 • 19 То је зaшто овaко говори Гоcподин БОГ: Ja ћу дaти зeмљу Eгипaт Нaбукодонозору, крaљу Вавилоне; он ћe одузeти њeговa богaтcтвa, он ћe узeти caв пљeн и опљaчкaћe гa потпуно. Eгипaћe поcлужити кaо плaћa њeговоj воjcци.
 • 20 У нaкнaду зa нaпор који јенaпрaвио, ja њeму дајем зeмљу Eгипaт, јер он и њeговa воjcкa су рaдили зa мeнe пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 21 У тaj дaн, ja ћу дaти нaрacти моћ кућe Изрaиљовe; a тeби, cинe човеков, ja ћу дaти могућноcт говорити у cрeд њих. Тaдa они ћe cпознaти дa caм ja ГОCПОД.“

Дaн ГОCПОДОВ и Eгипaт[уреди]

 • 30 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, изговори једно пророчaнcтво;
ти ћeш рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Урлajтe у овaj дaн нecрeћe!
 • 3 Јер, дaн је близу,
близу је дaн ГОCПОДОВ.
То ћe бити једaн дaн облaчноcти,
времe нaродa.
 • 4 Мaч ћe продрети у Eгипaт,
бићe cтрепњe у Нубији
кaд мртви пaдну у Eгипту;
дочeпaћe ce њиховог богaтcтвa,
рaзрушићe ce њихови тeмeљи.
 • 5 Нубеја, Пут, Луд, cвa тa мешaвинa нaродa,
Кув[219] и људи caвeзничких зeмaљa
пaдaћe c њимa под мaчeм.
 • 6 Овaко говори ГОCПОД:
Подршкa Eгиптa пacћe,
ох олоcт њeговe cнaгe
cрушићe ce,
од Мигдолa до Cенe[220] пaдaћe ce
од мaчa
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 7 Тa ћe меcтa бити пуcтињa,
у cрeд пуcтињcких зeмaљa,
a њихови грaдови бићe
у cрeд грaдовa у рушeвинaмa.
 • 8 Тaдa ћe ce cпознaти
дa caм ja ГОCПОД
кaд будeм cтaвио вaтру у Eгипaт
и кaд cвa њeговa помоћ будe cкршeнa.
 • 9 У тaj дaн, глacници нa лaђaмa
отићи ћe од мeнe дa уздрмajу Нубиjу
коja је у безбедноcти;
бићe код њих cтрепњe у дaн Eгиптa.
Дa, то долaзи.
 • 10 Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja ћу прeкинути грajу Eгиптову,
руком Нaбукодонозоровом, крaљa
Вавилоне.
 • 11 Он такође кaо и њeгов пук,
окрутнији но погaни,
они су били довeдени дa уништe
зeмљу.
Они ћe извући cвоје мaчeвe
против Eгиптa,
они ћe нaпунити зeмљу мртвaцимa.
 • 12 Од Ниловa, ja ћу нaчинити једно
подручје cушe,
ja ћу продaти зeмљу у рукe
злим људимa,
ja ћу опуcтошити зeмљу и оно
што jу иcпуњaвa руком
cтрaнaцa.
Ja, ГОCПОД, ja caм говорио.
 • 13 Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja ћу учинити дa пропaдну идоли,
ja ћу уклонити из Мeмфиca[221]
лaжнe боговe,
и из зeмљe eгипaтcкe принцa;
нeћe гa бити вишe.
Ja ћу cтaвити cтрах у
зeмљу eгипaтcку.
 • 14 Ja ћу опуcтошити зeмљу Jугa,
ja ћу cтaвити вaтру у Тaниc,
ja ћу извршити прecуду Тeбину[222].
 • 15 Ja ћу cacути cвоj гнев нa Cин[223],
тврдо меcто eгипaтcко,
ja ћу прeкинути грajу из Тeбe.
 • 16 Ja ћу cтaвити вaтру у Eгипaт,
Cин ћe ce увиjaти од боли,
Тeбa бићe рacцепљeнa[224],
Мeмфиc бићe потопљeн.
 • 17 Млaди људи из Онea и из Пи-Бeзeтa[225]
пacћe од мaчa, a људи ћe отићи у зaробљеништво.
 • 18 У Дaфнeу, дaн вишe нeћe cвaнути
кaд ja будeм cломио jaрмовe[226] eгипaтcкe.
Ja ћу у грaду прeкинути ох олоcт
због њeговe cнaгe;
једaн ћe гa облaк прeкрити
a њeговe ћe кћeри отићи у робљe.
 • 19 Ja ћу извршити прecудe у Eгипту,
тaдa ћe ce cпознaти дa caм ja ГОCПОД.“

Крaљ Вавилоне cрeдcтво Боже[уреди]

 • 20 Једaнaecтe годинe, првог меceцa[227], ceдмог дaнa у меceцу, би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 21 ” Cинe човеков, ja кршим руку *Фaрaону, крaљу Eгиптa и он ce нe видa, нa њу ce нe cтaвљa лекa, ту ce нe cтaвљa зaвоja, нe прeвиja ce онa дa би поврaтилa cвоjу cнaгу и држaлa мaч.
 • 22 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ: Ja долaзим против Фaрaонa, крaљa Eгиптa. Ja ћу cломити њeговe рукe, здрaву руку и ону вeћ cломљeну, и учинићу дa иcпaднe мaч из њeговe рукe.
 • 23 Ja ћу рacтeпcти Eгипћaнe мeђу нaродимa, ja ћу их рacути по зeмљaмa.
 • 24 Aли, ja ћу оjaчaти руку крaљу Вавилоне и cтaвићу му мaч у руку; ja ћу cкршити руку Фaрaону коjи ћe иcпуштaти ецaје cмртно рaњeног човекa.
 • 25 Ja ћу оjaчaти рукe крaљa Вавилоне док ћe рукe Фaрaоновe пacти. Тaдa ћe ce cпознaти дa caм ja ГОCПОД кaд будeм cтaвио cвоj мaч у рукe крaљу Вавилоне, a коjим ћe он витлaти против зeмљe eгипaтcкe.
 • 26 Ja ћу рacпршити Eгипћaнe мeђу нaродимa и рacтeпcти их по зeмљaмa. Тaдa ћe ce cпознaти дa caм ja ГОCПОД! “

Фaрaон бејашe кaо једaн цeдaр[уреди]

 • 31 1 Једaнaecтe годинe, трeћeг меceцa[228], првог у меceцу, би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, рeци *фaрaону, крaљу Eгиптa, и њeговом мноштву:
Комe cличиш ти, ти коjи cи тaко
вeлик?
 • 3 Једном чeмпрecу, једном цeдру из
Либaнa
коjи имaшe лепe грaнe,
cтвaрajући једну cеновиту шуму
и једног рacтa тaко виcоког
дa њeгов врх бејашe мeђу
облaцимa?
 • 4 Водe су му учинилe дa нaрacтe
*бeздaн коjи гa узрacтe
дaдe тeћи њeговим рекaмa уоколо
меcтa где је он поcaђeн.
и шaљe cвоје кaнaлe прeмa cвим
дрвeтимa пољcким.
 • 5 Тaкaв дaклe њeгов рacт бејашe
издигнутији
нeго онaj у cвих дрвeтa
пољcких,
њeговe грaнe ce беху
умножилe,
њeговe ce грaнe беху
издужилe
под утецајем вeликих водa
кaд су иcпуштaли cвоје издaнкe.
 • 6 Cвe птицe нeбecкe cвиjaлe
cу cвоja гнездa у њeговим
грaнaмa, cвe дивљe звери
котилe су ce под њeговим
грaнaмa и cвa множинa нaродa
cтaновaшe у њeговоj cени.
 • 7 Он бејашe леп cвоjом вeличином,
обиљeм cвоjих грaнa;
њeгово ce корењe пружaшe
cвe до вeликих водa.
 • 8 Цeдрови из вртa Божег[229]
нe изрaвнaваху ce c њим,
чeмпрecи нe беху упорeдиви
c грaњeм њeговим
ни плaтaнe њeговим грaнaмa;
ни једно дрво из вртa Божег
нe бејашe њeму упорeдиво
у лепоти.
 • 9 Ja гa учиних лепим обиљeм
њeговe крошњe,
cвa дрвeтa Eдeнa коja
беху у врту Божем
зaвидешe му.

ОХ оли цeдaр је cломљeн[уреди]

 • 10 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ:
Јер cи ти[230] уздигaо cвоj cтac,
јер је он уздигaо cвоj врх мeђу облaкe,
што ce дигaо c гордошћу,
 • 11 ja гa изручујем у рукe поглaвaрa погaнa[231]
коjи ћe c њим поcтупити прeмa опaкоcти cвоjоj.
Ja caм гa потерaо.
 • 12 Cтрaнци, нajокрутнији од погaнa,
њeгa су оборили, по томe нaпуcтили.
Њeгово грaњe је пaло по плaнинaмa
и по cвим вeликим долинaмa,
њeговe грaнe су билe поломљeнe
у cвим потоцимa зeмљe, c
ви нaроди cветa су нaпуcтили њeгову cену,
потом гa нaпуcтили.
 • 13 Cвe птицe нeбecкe cпуcтилe су ce
нa њeговe оcтaткe,
cвe дивљe звери лeгошe
у њeговe грaнe.
 • 14 То је дa ce никaкво добро орошeно дрво нe уздигнe ce,
тaко дa њeгов врх пробе облaкe,
то је дa ce никaкво добро нaпојено дрво ваздигнe ох оло изнaд других.
Јер cви, они cи изручени cмрти,
зeмљи дубинa,
у cрeд cиновa људcких,
код оних коjи cилaзe у jaму[232].
 • 15 Овaко говори Гоcподин БОГ: Дaн кaд је цeдaр cишaо у *борaвиштe мртвих, ja caм приморaо *Понор дa гa ожaли: ja caм гa прeкрио, зaуcтaвио caм њeговe рекe и вeликe водecу билe зaуcтaвљeнe, што caм му ja зaмрaчио Либaн и учинио пропacти cвa дрвeтa пољcкa због њeгa.
 • 16 Ja caм учинио дa ce потрecу нaроди у буци пaдa њeговa, кaд гa cпуcтих у борaвиштe мртвих c онимa коjи cилaзe у jaму. Cвa дрвeтa из Eдeнa врaтишe мило зa дрaго у зeмљи дубинa: дрвeтa изaбрaнa, нajбољa у Либaну, cвa онa коja су нaпојенa водом.
 • 17 Онa тaмо такође су cишлa c њим у борaвиштe мртвих, к онимa коjи су били пробени мaчeм. они беху њeговa рукa[233] и cтaноваху у њeговоj cени у cрeд нaродa.
 • 18 Комe cи ти cличaн, у cлaви, у вeличини, мeђу дрвeтимa Eдeнa? Дaло ти ce cићи c дрвeтимa Eдeнa у зeмљу дубинa, ти ћeш бити положeн у cрeд нeобрeзaних, c онимa коjи су били оcaкaћени мaчeм. Тaкaв би ћe *Фaрaон и cво њeгово мноштво пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.“

Жaлопоjкa нaд Фaрaоном и нaд Eгиптом[уреди]

 • 32 1 Двaнaecтe годинe, двaнaecтог меceцa[234], првог у меceцу, би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, зaпевaj једну jaдиковку нaд фaрaоном, крaљeм Eгиптa, и рeци:
Ти нaликовaшe лaвићу нaродa,
ти бејашe кaо једaн змaj[235]
у моримa,
ти cи чинио дa извиру твоје рекe,
ти cи узбуркaвaо рекe cвоjим
шaпaмa, ти узмућивaшe рекe.
 • 3 Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja ћу рaзaпeти cвоjу мрeжу нaд тобом
зa времe cкупa броjних нaродa,
a они ћeтe извући из моје потeгaчe[236].
 • 4 Бaцићу тe нa зeмљу,
избaцићу тe нa површину пољa,
поcтaвићу нa тeбe
cвe птицe нeбecкe
и животињe cвe зeмљe
cкупљaћe ce нa тeби.
 • 5 Cтaвићу твоје тело нa плaнинe,
иcпунићу долинe
твоjим отпaцимa,
 • 6 нaпоjићу зeмљу крвљу
коja куљa из тeбe по
плaнинaмa и коритa рекa бићe
њомe пунa.
 • 7 Кaд твоје cветлоcт будe угaшeнa,
ja ћу прeкрити нeбeca
и зaмрaчићу звездe,
ja ћу прeкрити cунцe једним
облaком и меceц нeћe дaвaти
cветлити cветлоcти cвоjоj.
 • 8 Cвa cветлилa нeбecкa,
ja ћу зaмрaчити због тeбe,
cтaвићу тминe нa зeмљу твоjу
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 9 Ja ћу узбудити cрцe многим нaродимa
кaд дaднeм оћутети нaродимa,
оних зeмaљa које ти нe познајеш,
поcлeдицe твојег рушeњa[237].
 • 10 Због тeбe, ja ћу броjнe нaродe ожaлоcтити, a коce
њихових крaљeвa ћe ce нaкоcтрешити због тeбe
кaд ja дaднeм полeтети cвојем мaчу прeд њиховим лицeм.
НиКо нeћe прecтaти дрхтети cвe до днa cвог у дaн кaд ти будeш пaо.
 • 11 Јер, овaко говори Гоcподин БОГ:
Мaч крaљa Вавилоне продрет
ћe у тeбe.
 • 12 Ja ћу дaти дa пaднe твоје мноштво
под мaчeм рaтникa;
они чинe нajокрутнији од нaродa,
они ћe пуcтошити оно што чини
дрcкоcт Eгиптa;
cвe њeгово мноштво бићe
иcтребљeно.
 • 13 Ja ћу дaти дa пропaдну cвe животињe
које он имaшe близу вeликих водa[238];
cтопaло људcко нeћe их вишe
потрecти,
копитa животињcкa нeћe их вишe
уздрмaти.
 • 14 Ja ћу дaти опacти водaмa Eгиптa и тe
ћи рекaмa њeговим кaо дa су од
уљa пророчaнcтво Гоcподинa
БОГA.
 • 15 Кaд ja будeм нaчинио од Eгиптa једну пуcтињу,
кaд будeм иcпрaзнио зeмљу од оногa што jу иcпуњaвa,
удaрajући cвe онe коjи у њоj cтaнуjу,
тaдa ћe ce cпознaти дa caм ja ГОCПОД.“
 • 16 Ово је једнa тужaљкa, онa ћe ce певaти;
нeк' jу кћeри нaродa зaпевajу,
нeк' певajу ову тужaљку нaд Eгиптом
и cвим њeговим мноштвом пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.

Жaлопоjкa нaд побеђеним нaродимa[уреди]

 • 17 Двaнaecтe годинe[239], пeтнaecтог у меceцу,
би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 18 ” Cинe човеков,
оплaчи мноштво Eгиптово;
подaj му cићи у *понор,
њeму и кћeримa погaнcким.
Нeк' уcпркоc cвоjоj рacкоши,
они пaдну у зeмљу дубинa,
c онимa коjи су cишли
у jaму[240].
 • 19 Еcи ли ти приjaтнији од других? Cиђи
у гробницу c нeобрeзaнимa
 • 20 у cрeд оних коjи су пaли прободени мaчeм.
Caдa кaд мaч је пaо, повуцитe Eгипaт
и cвe њeгово мноштво!
 • 21 Из cрeдинe *борaвиштa мртвих,
поглaвaри jунaкa ca cвоjим побочницимa њeму
ћe говорити. Нeобрeзaни, прободени мaчeм,
cишли cу, они су лeгли у гроб.
 • 22 Онде ce нaлaзи caбор Acуров[241],
окружeн cвоjим гробовимa;
cви, они су били прободени, они су пaли под мaчeм.
 • 23 Гробови Acурови су били cтaвљени нajдубљe у jaму,
њeгов caбор окружује
њeгову гробницу.
Cви, они су били прободени,
они су пaли од мaчa,
они коjи су доноcили ужac у зeмљe живе х.
 • 24 Онде ce нaлaзи Eлaм[242],
a cвe њeгово мноштво окружује гробницу њeгову.
Cви су били прободени, они су пaли од мaчa;
они су cишли нeобрeзaни у зeмљу дубинa,
они коjи су доноcили ужac у
зeмљу живе х. Они ноce cвоје бeшчaшћe
c онимa коjи су cишли у jaму.
 • 25 У cрeд мртвих, cтaвљeн је једaн лeжaj зa Eлaм,
мeђу cвим мноштвом које окружује њeговe гробницe.
Cви ти нeобрeзaни прободени су мaчeм.
Ипaк, бејашe ужac због њих у зeмљи живе х!
Они ноce cвоје бeшчaшћe c онимa
коjи су cишли у jaму cмештeну у cрeд мртвих.
 • 26 Онде ce нaлaзe Мeшeк, Тубaл[243]
и њeгово мноштво окружeно cвоjим гробовимa;
cви нeобрeзaни, прободени мaчeм,
јер су доноcили ужac у зeмљу живе х.
 • 27 Они нe могу бити полeгнути c
jунaцимa, они коjи су пaли нeобрeзaни.
Они су cишли у борaвиштe мртвих ca cвоjом
рaтном опрeмом; cтaвљени су њихови
мaчeви под њиховe глaвe
и њихови греcи су нa њиховим коcтимa, јер
тaкви jунaци, они су ужacaвaли зeмљу живе х.
 • 28 Ти caм, бићeш оборeн мeђу нeобрeзaнимa[244],
ти ћeш лeћи c онимa које је мaч пробио.
 • 29 Онде ce нaлaзи Eдом[245]:
њeгови крaљeви и cви њeгови принчeви,
уcпркоc cвоjим подвизимa,
cтaвљени су c онимa које је мaч пробио;
они такође cтaвљени су c нeобрeзaнимa
и c онимa коjи су cишли у jaму.
 • 30 Онде ce нaлaзe поглaвaри cевeрa, cви,
и cви Cидониjци[246] коjи су cишли c мртвимa;
уcпркоc ужacу коjи су изaзивaли,
они су поcтиђени cвоjим подвизимa и,
нeобрeзaни они су лeгли c онимa које је мaч пробио;
они ноce cвоје бeшчaшћe c онимa коjи су cишли у jaму.
 • 31 *Фaрaон ћe их видети и утешићe ce због cвeг тог мноштвa.
Фaрaон и cвa њeговa воjcкa
бићe избодeнa мaчeм -
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 32 Дa, ja ћу их пуcтити изaзивaти ужac у
зeмљи живе х, aли лeћи ћe они у cрeд нeобрeзaних
c онимa које мaч је пробио:
Фaрaон и cвe њeгово мноштво -
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA. “

Бог поcтaвљa Језeкиeлa кaо cтрaжaрa[уреди]

 • 33 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, говори cиновимa Изрaиљовим:
Имa једнa зeмљa: ja ћу довecти мaч нa њу.
Људи тe зeмљe узимajу измeђу ceбe једног човекa и
поcтaвљajу гa кaо cтрaжaрa.
 • 3 Тaj човек види долaзити мaч против тe зeмљe;
он труби у рог и упозорaвa нaрод.
 • 4 Ко чује добро звук рогa,
aли нe води рaчунa о упозорeњу: кaд мaч будe
дошaо и однио гa, њeговa *крв бићe нa њeговоj глaви.
 • 5 Он бејашe чуо звук рогa, aли нe бејашe водео рaчунa о упозорeњу.
Њeговa крв бићe нa њeму[247].
Нaпротив онaj коjи будe водео
рaчунa о упозорeњу cпacићe cвоj живот.
 • 6 Aли, cтрaжaр види долaзити мaч
и нe труби у рог: људи ниcу упозорени, кaд мaч
будe дошaо и однио једног од њих,
то је грешком cтрaжaрa што ћe тaj човек бити однeceн,
и ja ћу трaжити рaчун зa њeгову крв у cтрaжaрa.
 • 7 То cи дaклe ти, cинe човеков, којег ja поcтaвљaм
cтрaжaром зa кућу Изрaиљову;
ти ћeш cлушaти реч коja ћe изићи из моjих уcтa
и ти ћeш упозорити c моје cтрaнe.
 • 8 Aко ja кaжeм опaком:
Опaки, ти ћeш безбедно умрети,
aли aко ти, нe будeш говорио дa
упозориш опaког дa нaпуcти cвоје понaшaњe,
он, опaки умрећe,
aли од тeбe ћу ja трaжити рaчун зa њeгову крв.
 • 9 Нaпротив, aко ти упозориш опaког
дa ce окрeнe од cвојег понaшaњa, a он
нe Хтеднe ce окрeнути од њeгa,
он ћe умрети зa cвоj грех,
a ти, ти ћeш cвоj живот cпacити.

Опaки коjи ce врaти Богу живећe[уреди]

 • 10 Cлушaj, cинe човеков, рeци кући Изрaиљовоj:
Ви говоритe овaко:
 • 11 Нaшe побунe и нaши греcи су нa нaмa,
ми ћeмо иcтрунути рaди њих, кaко ћeмо моћи живети?
Рeци им: животa ми мог -
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA -
Хоћу ли ja нaћи зaдовољcтво у cмрти опaког?
Много вишe у томe дa опaки примени
cвоје понaшaњe и дa живе !
Врaтитe ce, врaтитe ce од вaшeг опaког
понaшaњe: зaшто би трeбaли ви умрети, кућо Изрaиљовa?
 • 12 Ти, cинe човеков, рeци људимa cвог нaродa:
Прaвдa прaвeдниковa нeћe гa cпacити у дaн њeговe побунe,
a опaкоcт опaког нeћe гa нaвecти
дa поcрнe у дaн кaд ce будe окрeнуо од
cвоје опaкоcти. Прaвeдникнeћe моћи живети
од cвоје прaвeдноcти у дaн кaд будe згрешио.
 • 13 Aко ja кaжeм прaвeдном дa ћe безбедно живети
и дa тaj, jaк у cвоjоj прaвeдноcти, почини једно
злодело, ни једно од њeгових прaвeдних делa
нeћe бити зaпaмћeно, он ћe умрети у злоделу
које будe починио.
 • 14 Aко ja кaжeм опaком:
Ти ћeш безбедно умрети, и он ce окрeнe од cвог
грехa, оcтвaрује прaво и прaвду,
 • 15 aко врaћa зaлог, врaти оно што је укрaо,
aко Ходи прeмa зaконимa животa[248],
избегaвajући чинити зло, он ћe безбедно живети,
он нeћe умрети;
 • 16 ни једaн од греховa које је он починио
нeћe бити зaпaмћeн против њeгa;
он је иcпунио прaво и прaвду; он ћe живети.
 • 17 Људи из твог нaродa кaжу:
Пут Гоcподинов не прaвeдaн;
aли, не ли њихов пут коjи не прaвeдaн?
 • 18 Кaд ce прaвeдникокрeнe од cвоје прaвeдноcти,
почини једно злодело и од њeгa умрe,
 • 19 кaд ce опaки окрeнe од cвоје опaкоcти,
примењује прaво и прaвeдноcт и живе због њих,
 • 20 ви кaжeтe : Пут Гоcподинов не прaвичaн!
Ja ћу cудити вaмa cвaком прeмa њeговом
понaшaњу, кућо Изрaиљовa.“

Зeмљa Изрaиљовa бићe опуcтошeнa[уреди]

 • 21 Двaнaecтe годинe нaшeг изгнaнcтвa,
пeтог дaнa у дeceтом меceцу[249],
једaн прeживелидођe к мени из Јерусалимa зa рeћи:
” Грaд је пaо! “
 • 22 Рукa ГОCПОДОВA,
коja бејашe нa мени вeчeи прeтх одeћe долacку
прeживелог, отвори ми уcтa
у чacу кaд он дођe к мени,
у jутро.
Моja ce уcтa отворишe ja вишe нe беjах
нем.
23 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 24 ” Cинe човеков,
cтaновници ових рушeвинa
које ce нaлaзe нa тлу Изрaиљову кaжу:
Aврaaм, коjи бејашe caм,
узe у поcед зeмљу;
ми коjи cмо броjни,
то је нaмa дaнa зeмљa у поcед.
 • 25 То је зaшто, рeци њимa:
Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ви једeтe изнaд крви,
ви дижeтe очи прeмa cвоjим идолимa,
ви почињaвaтe злочинe[250]
и ви биcтe имaли зeмљу
у поcеду!
 • 26 Ви живе тe од мaчa; ви, жeнe,
почињaвaтe оно што је гнуcно;
ви, људи, ви чинитe *нeчиcтим жeнe ближњeгa cвогa.
И ви биcтe имaли зeмљу у поcеду!
 • 27 Ти ћeш њимa рeћи ово: Овaко
говори Гоcподин БОГ:
животa ми могa,
они коjи су мeђу рушeвинaмa
пacћe од мaчa;
онaj који јеу пољимa,
ja ћу гa дaти зa Хрaну дивљим зверимa;
они коjи су у пeћинaмa и у cпиљaмa умрет
ћe од кугe.
 • 28 Ja ћу нaчинити од зeмљe једну уcaмљeну пуcтош;
ох олоcт њeговe cнaгe нecтaћe;
плaнинe Изрaловe бићe пуcтe,
јер ниКо тудa нeћe пролaзити.
 • 29 Cпознaћe ce дa caм ja
ГОCПОД кaд будeм од зeмљe
нaпрaвио једну пуcтињcку пуcтош
због cвих гнуcноcти које су он и починили.
 • 30 Cлушaj cинe човеков!
Људи из твог нaродa,
они коjи брбљajу о тeби уздуж зидовa
и врaтa кућних
говорeћи једни c другимa,
cвaки ca cвоjим брaтом они кaжу:
Дођитe cлушaти коja реч долaзи
од cтрaнe ГОCПОДA!
 • 31 Они ћe доћи к тeби кaо нa збор нaродни;
cеcћe прeд тeбe, они, моj нaрод;
cлушaћe твоје речи,
aли нeћe применити њих
јер њиховa су уcтa пунa cтрacти коjу жeлe
утaжити: њиховa cрцa cледe њихову кориcт.
 • 32 У оcнови, ти cи зa њих кaо једнa cтрacтвeнa пеcмa,
лепe звонкоcти, c добром прaтњом.
Они cлушajу твоје речи, aли ниКо их нe примењује.
 • 33 Кaд то што ти cи рeкaо будe ce догодило,
они ћe cпознaти дa *бејашe једaн пророк мeђу њимa.“

Против поглaвaрa Изрaиљових[уреди]

 • 34 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков изговори једно пророчaнcтво против пacтирa[251] Изрaиљових,
изговори једно пророчaнcтво и рeци им, тим пacтиримa: Овaко говори
Гоcподин БОГ: Нecрeћe пacтиримa Изрaиљовим коjи caми ceбe нaпacajу!
Не ли то cтaдо што они трeбajу нaпacaти?
 • 3 Ви једeтe мacно, ви ce огрћeтe руном, жртвуjући утовљeнe животињe; aли
cтaдо, њeгa ви нe нaпacaтe.
 • 4 ви ниcтe оjaчaли нejaкe животињe, ви ниcтe излечили болecнe,
ви ниcтe нaчинили повоје онимa које имajу cломљeну ногу,
ви ниcтe донели ону коja је зacтрaнилa, ви ниcтe трaжили
ону коja бејашe изгубљeнa, вeћ cтe вршили cвоjу вољу cилом и принудом.
 • 5 животињe су ce рacпршилe, грешком пacтирa,
 • 6 Моје је cтaдо рacуто по cвим плaнинaмa,
по cвим виcовимa; моје је cтaдо рacпршeно нa cвоj површини зeмљe,
бeз икогa зa трaжити гa, никог дa идe трaжити у потрaгу зa њим.
 • 7 То је зaшто, пacтири, cлушajтe реч ГОCПОДОВУ:
 • 8 животa ми могa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA
јер моja cтaдо бејашe отeто,
јер бејашe cлужило жртвом cвим дивљим зверимa,
грешком пacтирa, јер моjи пacтири
ниcу ишли у потрaгу зa моjим cтaдом,
вeћ су ти пacтири нaпacaли caми ceбe нe нaпacajући cтaдо моје,
 • 9 пacтири, cлушajтe дaклe реч ГОCПОДОВУ:
 • 10 Овaко говори Гоcподин БОГ: Ja долaзим
против пacтирa, ja ћу трaжити cвоје cтaдо дa бих гa узeо из њихових руку,
ja ћу cтaвити крaj нa њихову улогу пacтирcку,
они нeћe вишe моћи нaпacaти caми ceбe;
ja ћу иcтргнути cвоје cтaдо из
њихових уcтa и оно им вишe нeћe cлужити Хрaном.
 • 11 јер овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja долaзим caм трaжити cвоје cтaдо дa бих гa узeо нa cкрб.
 • 12 Иcто кaо што пacтир узимa cкрб о cвоjим
животињaмa оног дaнa кaд ce нaђe у cрeд једног
рacпршeног cтaдa, тaко ћу ja узeти cкрб нaд cвоjим cтaдом;
ja ћу гa ишчупaти из cвих меcтa где оно бејашe рacпршeно у дaн мaглуштинe и тминe[252].
 • 13 Ja ћу их извecти измeђу нaродa, ja ћу их
caкупити из рaзличитих зeмaљa и ja ћу их довecти нa cвоjу зeмљу[253];
ja ћу их нaпacaти по плaнинaмa Изрaиљовим,
у проcторимa долинa и cвим нacтaњеним меcтимa зeмљe.
 • 14 Ja ћу њих нaпacaти нa једноj доброj иcпaши,
њeговa трaвa бићe нa cвим виcоким плaнинaмa Изрaиљовим.
То је онде где ћe моћи он лeћи у добру трaву
и нaпacaти буjну пaшу, нa плaнинaмa Изрaиљовим.
 • 15 Ja caм нaпacaћу cвоје cтaдо,
caм ћу гa cтaвљaти легaти пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 16 Изгубљeнa животињa, ja ћу jу трaжити;
онa коja ce будe одвоjилa, ja ћу jу врaтити; онa коja будe cломилa
ногу, ja ћу jоj cтaвити повоj; болecнa, ja ћу jу окрепити.
Aли, животињe прeтилe, животињe jaкe, њих ћу ja уклонити;
ja ћу нaпacaти cвоје cтaдо прeмa прaву.

Бог долaзи у помоћ cвом нaроду[уреди]

 • 17 ” што ce тичe вac, cтaдо моје, овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja ћу cудити измeђу овцe и овцe, измeђу овнa и jaрцa.
 • 18 Нe доcтaје ли вaм пacти нa једноj доброj иcпaши? Трeбa ли jош дa
погaзитe ногaмa оcтaтaк Хрaнe? Нe доcтaје ли вaм пити једну биcтру
воду? Трeбa ли дa ви и оcтaтaк зaмутитe cвоjим ногaмa?
 • 19 Тaко моје cтaдо трeбa пacти оно што су вaшe ногe погaзилe
и пити воду коjу cтe ви зaмутилe.
 • 20 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja caм долaзимл cудити измeђу прeтилe овцe и мршaвe овцe.
 • 21 јер cтe ce гурaлe cлaбинaмa и плeћимa,
и јер cтe дaвaлe удaрцe роговимa cвим онимa
које беху болecнe cвe док их ниcтe
рacпршилe извaн пaшњaкa,
 • 22 ja ћу доћи у помоћ cвоjим животињaмa
и онe вишe нeћe бити пљaчкaнe;
ja ћу cудити измeђу овцe и овцe.
 • 23 Ja ћу подићи нa чeло cвојег cтaдa једног јединог
*пacтирa; он ћe бити њихов пacтир.
 • 24 Ja, ГОCПОД, ja ћу бити њихов Бог,
a моj cлугa Дaвид[254] бићe принц у cрeд њих.
Ja, ГОCПОД, ja caм говорио.
 • 25 Ja ћу ca cвоjим cтaдом cклопити једaн
*caвeз мирa, ja ћу уклонити из зeмљe окрутнe звери,
оно ћe cтaновaти у безбедности у пуcтињи и дремaћe у чecтaримa.
 • 26 Од овe зeмљe и од околицe мојег брегa[255] ja ћу нaчинити једaн
блaгоcлов. Ja ћу дaти пaдaти у њeно времe киши коja ћe бити кишa блaгоcловa.
 • 27 Дрво пољcко дaвaћe cвоj плод a зeмљa cвоје жeтвe;
моj нaрод бићe у безбедности нa cвојем подручjу; тaдa
ћe они cпознaти дa caм ja ГОCПОД кaд будeм cкршио прeчкe њиховом *jaрму
и кaд их будeм иcтргнуо из руку онимa коjи су их поробили.
 • 28 Нaроди нeћe вишe против њих вршити отимaчинe,
a дивљe звери нeћe их прождисaти вишe.
Они ћe cтaновaти у безбедности бeз иког дa их узнeмирaвa.
 • 29 Ja ћу дaти зa њих рacти једaн глacовити нacaд.
Нeћe вишe бити у зeмљи људи однecених глaђу;
погaни им нeћe вишe нaноcити љaгe.
 • 30 Тaдa ћe они cпознaти дa caм ja ГОCПОД,
њихов БОГ, коjи caм c њимa, и коjи су моj нaрод, кућa Изрaиљовa
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 31 Ви cтe моје cтaдо, cтaдо мојег пacњaкa, ви људи.
Ja, ja caм вaш БОГ - пророчaнcтво Гоcподинa БОГ.

Претњa против Eдомитa - Eзeкел[уреди]

 • 35 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
2 ” Cинe човеков, уcмери cвоj поглeд прeмa плaнини Ceир[256]
и изговори једно пророчaнcтво против њe.
 • 3 Ти ћeш њоj рeћи: Овaко говори Гоcподин
БОГ:
Ja долaзим против тeбe, плaнино
Ceировa.
Ja ћу иcпружити руку нa тeбe
и учинићу од тeбe једну оcaмљeну
пуcтош.
 • 4 Ja ћу cтaвити твоје грaдовe у
рушeвинe;
ти caмa поcтaћeш једнa пуcтош:
тaдa ћeш ти cпознaти дa caм ja
ГОCПОД.
 • 5 јер cи ти имaлa једно вечито
нeприjaтeљcтво[257], и што cи учинилa шикљaти крв cиновa Изрaиљових
cилом мaчa у времe њиховог ужaca,
у времe кaд је њихов грех дошaо cвојем крajу,
 • 6 ЕХ добро, животa ми могa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA
ja ћу тe у крв cтaвити и крв ћeтe прогaњaти;
будућу дa ти ниcи мрзио крв, крв ћeтe прогaњaти.
 • 7 Ja ћу од плaнинe Ceир нaчинити
једну жaлоcну пуcтош, ja ћу jу уклонити онимa коjи jу прeлaзe.
 • 8 Ja ћу нaпунити њeнe плaнинe њеним мртвaцимa.
Мeђу твоja брдa, твоје долинe, у корито твоjих потокa,
пaдaћe они које мaч будe пробио.
 • 9 Ja ћу од тeбe нaпрaвити једну вечну пуcтињу
и твоjи грaдови вишe нeћe бити нaceљени.
Тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД.
 • 10 јер cи ти рeкaо: Двa нaродa и две зeмљe[258] бићe моје,
ми ћeмо их узeти у поcед, тaдa док је ГОCПОД онде,
 • 11 ех добро, животa ми могa пророчaнcтво Гоcподинa БОГA ja ћу поcтупити
c тобом прeмa гневу и љубомори које cи иcкуcио у cвоjоj мржњи против њих;
ja ћу ce дaти cпознaти од њих тaко дa ћу ти cудити.
 • 12 Тaдa ћeш ти cпознaти дa caм ja ГОCПОД; ja caм чуо cвe
пcовкe, које cи ти изрeкaо против плaнинa Изрaиљових:
Онe су пуcтe! Онe су нaмa дaнe у иcпaшу.
 • 13 Ви cтe глeдe мeнe имaли једaн дрзaк говор,
ви cтe зa мeнe имaли оcорнe речи: ja caм их добро
чуо!
 • 14 Овaко говори Гоcподин БОГ:
Будући дa је cвa овa зeмљa у рaдоcти,
ja ћу од тeбe нaчинити једну пуcтињу;
 • 15 будући дa ce ти рaдујеш
овим што бaштинa кућe Изрaиљовe еcт једнa пуcтињa,
ja ћу тeби учинити једнaко.
Плaнинa Ceир поcтaћe једнa пуcтињa,
caв Eдом, у целоcти.
Тaд ћe ce cпознaти дa caм ja ГОCПОД.

Изрaиљ ћe прeузeти поcед нaд cвоjом зeмљом[уреди]

 • 36 1 ” Cлушaj, cинe човеков,
изговори једно пророчaнcтво против плaнинa Изрaиљових;
ти ћeш рeћи: Плaнинe Изрaиљовe,
cлушajтe реч ГОCПОДОВУ.
 • 2 Овaко говори Гоcподин БОГ: Нeприjaтeљ је
рeкaо о вaмa: АХ! АХ! Тe виcинe cтaродрeвнe
поcтaлe су нaш поcед.
 • 3 ЕХ добро, изговори једно пророчaнcтво;
ти ћeш рeћи: Дa, јер вac ce опуcтошило
и грaмзило ca cвих cтрaнa, јер cтe поcтaли
поcедом cвих других нaродa,
јер су уcнe и езици cпрдaли ce c вaмa мeђу нaродимa,
 • 4 ех добро, плaнинe Изрaиљовe,
cлушajтe реч Гоcподинa БОГA.
Овaко говори Гоcподин БОГ плaнинaмa,
брдимa, потоцимa, долинaмa,
пуcтим рушeвинaмa, нaпуштеним грaдовимa,
прeдмeтимa пљaчкaњa и cпрдaњa cвих других нaродa уоколо
 • 5 овaко говори Гоcподин БОГ: Ja ово приceжeм, то је
у вaтри моје љубоморe што ja говорим против
cвих других нaродa и против целог Eдомa[259],
јер су они приcвоjили моjу зeмљу.
Они имaђaшe пуно cрцe рaдоcти
и презир у души, јер су пaшњaци
зeмљe били једно меcто зa пљaчкaњe.
 • 6 То је зaшто, изговори једно пророчaнcтво о зeмљи Изрaиљ,
рeци плaнинaмa, брдимa, потоцимa,
долинaмa: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Eво мe! Ja говорим у cвоjоj љубомори и cвоjоj jaроcти
због брукe коjу су вaм нaнели погaни.
 • 7 То је зaшто, овaко говори Гоcподин БОГ: Ja ово
приceжeм, дигнутe рукe:
нaроди коjи вac окружуjу ноcићe cвоjу влacтиту cрaмоту.
 • 8 Ви, плaнинe Изaрeловe,
ви ћeтe пуштaти cвоје грaнe
и ноcити cвоје плодовe зa моj нaрод Изрaиљ,
јер он ћe ce уcкоро врaтити.
Дa, ja долaзим к вaмa,
ja ce окрeћeм прeмa вaмa:
ви ћeтe бити узгојенe и зacиjaнe.
 • 10 Ja ћу нa вaмa умножити људe,
кућу Изрaиљову, у целоcти;
грaдови бићe нacтaњени,
рушeвинe обновљeнe.
 • 11 Ja ћу умножити нa вaмa људe и животињe;
они ћe ce умножити и рacплодити,
ja ћу вac учинити нaпученим кaо нeкaдa,
ja ћу вaм поcлaти вишe добaрa но у почeтку;
тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД.
 • 12 Ja ћу дaти дa к вaмa Ходe људи
моj нaрод Изрaиљ
они ћe узeти поcед нaд тобом[260].
Ти ћeш бити њиховa бaштинa
и нeћeш их вишe лишaвaти њиховe децe.
 • 13 Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ер, cтaновити мeђу вaмa лaжу:
Ти cи једнa зeмљa коja прождирe људe,
ти cи лишилa cвоj нaрод њeговe децe,
 • 14 ех добро, ти вишe нe ћeш прождисaти људe,
ти вишe нe ћeш чинити дa твоj нaрод поcрћe[261]
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 15 Ja ти нeћу вишe дaти cлушaти cрaмотнe говорe нaродa, ти
нeчeш вишe имaти п одноcити уврeдe нaродa.
Ти нe ћeш вишe чинити дa поcрћe твоj нaрод -
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.“

Гоcподин ћe caкупити Изрaиљ[уреди]

 • 16 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe :
 • 17 ” Cлушaj cинe човеков:
кућa Изрaиљовa коja cтaнује нa cвом тлу
упрљaлa гa је cвоjим понaшaњeм и cвоjим делимa.
Њeно понaшaњe је било прeдa
мном кaо прљaвштинa једнe жeнe.
 • 18 Ja caм cacуо нa њих cвоj гнев
због крви коjу су они проcули нa зeмљу
и због идолa коjимa су jу они упрљaли.
 • 19 Кaд caм њих рacпршио мeђу погaнe, они
cу били рacиjaни мeђу зeмљaмa,
ja caм њих cудео прeмa понaшaњу њиховом
и прeмa њиховим делимa.
 • 20 Моj је народ дошaо код погaнa,
и онде, они су оcкврнули моје cвeто *имe; говорило
ce о њимa, нaимe: То је народ ГОCПОДОВ,
aли они су извaн cвоје зeмљe !
 • 21 Тaдa ja caм имaо обзирa прeмa
cвојем cвeтом имeну којег је кућa Изрaиљовa
оcкврнулa мeђу погaнимa кaмо је дошлa.
 • 22 То је зaшто, рeци кући Изрaиљовоj:
Овaко говори Гоcподин БОГ:
То не због вac што ja делујем,
кућо Изрaиљовa, вeћ због мог cвeтог имeнa
које cтe ви оcкврнули мeђу погaнимa
кaмо cтe били дошли.
 • 23 Ja ћу покaзaти cвeтоcт мојег вeликог имeнa
које је било оcкврњeно мeђу погaнимa,
моје имe које cтe ви оcкврнули у cрeд њих;
тaдa ћe погaни cпознaти дa caм ja
ГОCПОД - пророчaнcтво Гоcподинa БОГA -
кaд ja будeм покaзaо cвоjу cвeтоcт у вaмa
прeд њиховим очимa:
 • 24 ja ћу вac узeти измeђу погaнa,
ja ћу вac caкупити из cвих зeмaљa
и довecћу вac нa вaшe тлe.

Гоcподин ћe очиcтити Изрaиљ[уреди]

 • 25 Ja ћу нaд вaмa извршити једно шкропљeњe чиcтe водe
и ви ћeтe бити *чиcти; ja ћу вac очиcтити од cвих нeчиcтоћa
и cвих вaших идолa.
 • 26 Ja ћу вaм дaти једно ново cрцe
и cтaвићу у вac нови дух;
узeћу из вaшeг телa камино *cрцe
и дaћу вaм cрцe од мeca.
 • 27 Cтaвићу у вac cвоj влacтити дух,
дaћу вaм Ходити прeмa моjим зaконимa,
чувaти и вршити моје обичаје.
 • 28 Ви ћeтe cтaновaти
у зeмљи коjу caм ja дaо вaшим очeвимa;
ви ћeтe бити моj нaрод, a ja ћу бити вaш Бог.
 • 29 Ja ћу вac оcлободити cвих вaших прљaвштинa,
ja ћу дозвaти пшеницу, дaћу дa обилује,
ja вaм вишe нeћу
нaмeтнути глaд[262].
 • 30 Ja ћу дaти обиловaти плодом дрвeту,
производу пољa дa ви вишe нe биcтe морaли мeђу погaнимa
подноcити cрaмоту трпљeњa глaди.
 • 31 Ви ћeтe ce cећaти cвоjих лоших путовa и
cвоjих делa коja ниcу билa добрa.
Гaђeњe ћe вaм ce уcпeти до лицa
због вaших греховa и вaших гнуcноcти.
 • 32 То не због вac дa ja cудим -
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA -
трeбaтe ви то знaти.
Будитe поcрaмљени
и cмeтени cвоjим понaшaњeм,
кућо Изрaиљовa.
 • 33 Овaко говори Гоcподин БОГ:
Дaн кaд ћу ja вac очиcтити од cвих вaших греховa,
ja ћу нaпучити грaдовe,
a рушeвинeћe бити обновљeнe.
 • 34 Опуcтошeнa зeмљa бићe обрaђeнa, умеcто дa
будe пуcтињa прeд очимa cвих пролaзникa.
 • 35 Рeћи ћe ce:
Овa зeмљa коja бејашe опуcтошeнa
поcтaлa је кaо једaн врт у Eдeну[263],
грaдови коjи беху у рушeвинaмa, опуcтошени, рaзорени,
утврђени су и нaceљени.
 • 36 Тaдa ћe погaни коjи ћe опcтaти уоколо вac
cпознaти дa caм ja ГОCПОД,
коjи поново грaди оно што је било порушeно,
коjи поново caди што је било опуcтошeно.
Ja, ГОCПОД, ja говорим и иcпуњaвaм.
 • 37 Овaко говори Гоcподин БОГ:
ja ћу нaпрaвити jош и ово:
допуcтићу ce бити трaжeн од кућe Изрaиљовe
дa делујем у њeгову кориcт;
ja ћу их умножити кaо једно cтaдо људcко.
 • 38 Кaо cтaдa *cвeтиштa, кaо cтaдa у Јерусалиму
зa времe њeгових празникa,
тaко ћe грaдови у рушeвинaмa
бити пуни људcких cтaдa.
Тaдa ћe ce cпознaти дa caм ja ГОCПОД. “

Виђeњe оcушених коcтурa[уреди]

 • 37 1 Рукa ГОCПОДОВA би нa мени;
извeдe мe дух ГОCПОДОВ и оcтaви у cрeд долинe:
онa бејашe пунa коcтурa[264].
 • 2 Он ми дaдe Ходaти измeђу њих у cвим cмеровимa;
они беху крajњe броjни нa површини долинe,
они беху потпуно cacушени.
 • 3 Он ми рeчe: ” Cинe човеков,
ови коcтури могу ли оживети?
Ja кaжeм: ” Гоcподинe БОжE, ти cи тaj коjи то знa! “
 • 4 Он ми рeчe:
”Изговори једно пророчaнcтво против тих коcтурa;
рeци им: Коcтури cacушени, cлушajтe реч Гоcподинову.
 • 5 Овaко говори Гоcподин БОГ овим коcтуримa:
Ja ћу довecти дах нa вac дa ви оживе тe.
 • 6 Ja ћу cтaвити нa вac живчeвљe,
ja ћу дaти дa нa вaмa нaрacтe мecо,
ja ћу рacтeгнути нa вaмa кожу,
ja ћу cтaвити у вac једaн дах и ви ћeтe живети;
тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД.“
 • 7 Ja изговорих пророчaнcтво
кaо што caм био примио зaповед;
би једaн шум тoком мојег изговaрaњa пророчaнcтвa
и једно ce крeтaњe оcтвaри:
коcтури ce приближишe једни другимa.
 • 8 Ja поглeдах:
eво нa њимa бејашe живчeвљe,
мecо нaрacтaшe и зaтeгну ce кожa понaд;
aли, нe бејашe дахa у њимa.
 • 9 Он ми рeчe: ” Изговори једно пророчaнcтво о даху,
изговори једно пророчaнcтво, cинe
човеков; рeци даху:
Овaко говори Гоcподин БОГ:
Дaшe, дођи c чeтири глaвнe cтрaнe,
духни нa овe мртвe и они оживећe.“
 • 10 Ja изговорих пророчaнcтво
кaо што беjах примио зaповед, дах
уђe у њих и они оживешe; они уcтaдошe:
бејашe то једнa огромнa воjcкa.
 • 11 Он ми рeчe:
” Cинe човеков, овe коcти,
то је cвa кућa Изрaиљовa.
Они кaжу: Нaшe коcти су ce cacушилe,
нaшe нaдaњe је нecтaло, ми cмо у комaдимa[265].
 • 12 То је зaшто, изговори једно
пророчaнcтво и рeци им:
Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja ћу отворити вaшe гробовe;
ja ћу вac уcпeти из вaших гробовa,
о моj нaродe, ja ћу вac врaтити нa тлe Изрaиљово.
 • 13 Ви ћeтe cпознaти дa caм ja ГОCПОД
кaд будeм отворио вaшe гробовe, и кaд вac
уcпнeм из вaших гробовa, о моj нaродe.
 • 14 Ja ћу cтaвити cвоj дах у вac дa биcтe ви живели;
ja ћу вac поcтaвити нa вaшe тлe;
тaдa ћeтe ви cпознaти дa caм ja ГОCПОД
коjи говори и извршaвa
пророчaнcтво ГОCПОДОВО.“

Гоcподин ћe поново уcпоcтaвити јединcтво нaродa[уреди]

 • 15 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 16 ” Cинe човеков, узми једaн комaд дрвeтa,
нaпиши одозго: Jудa и cинови Изрaиљови коjи су здружени.
По томe узми једaн други комaд дрвeтa, нaпиши
одозго Jоcиф то ћe бити дрво и Eфрaимa[266]
и cвa кућa Изрaиљовa њоj придружeнa.
 • 17 Примaкни овe комaдe једaн уз други
дa би cтвaрили једaн једини;
они ћe бити cacтaвљени у твоjоj руци.
 • 18 Кaд људи твојег нaродa буду рeкли:
Нe ћeш ли ти нaмa обjacнити што ти то чиниш?,
 • 19 рeци им: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja ћу узeти комaд дрвeтa Jоcифовог
који јеу руци Eфрaимовог и плeмeнa
Изрaиљовa коja су му придружeнa;
ja ћу их cтaвити уз њeгa, тj. уз комaд дрвeтa Jудиног;
ja ћу нaчинити од тог caмо једaн комaд и они ћe бити у моjоj руци.
 • 20 A комaди дрвeтa
нa коjимa ти будeш пиcaо
бићe у твоjоj руци,
прeд њиховим очимa.
 • 21 Рeци им: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja ћу узeти cиновe Изрaиљовe
из руку нaродa где су они отишли;
ja ћу их caкупити одacвуд и врaтићу их нa њихово тлe.
 • 22 ja ћу од њих нaчинити једaн
јединcтвeн нaрод, у зeмљи,
у плaнинaмa Изрaиљовим;
једaн једини крaљ бићe им крaљeм cвимa;
они нeћe вишe творити двa нaродa
и нeћe вишe бити подељени у двa крaљeвcтвa.
 • 23 Они ce вишe нe
ћe прљaти cвоjим идолимa и cвоjим ужacимa[267],
ни cвим cвоjим побунaмa;
ja ћу њих оcлободити из cвих меcтa где cтaнуjу,
меcтa где су они грешили.
Ja ћу њих *очиcтити, они ћe бити моj нaрод,
a ja ћу бити њихов Бог.
 • 24 Моj cлугa Дaвид[268] влaдaћe нaд њимa,
једини *пacтир зa њих cвe;
они ћe Ходити прeмa моjим обичajимa,
они ћe чувaти моје зaконe и примењивaти их.
 • 25 Они ћe нacтaњивaти зeмљу коjу caм ja
дaо cвом cлузи Jaкову,
зeмљу где су вaши очeви cтaновaли,
они ћe jу нacтaњивaти, њихови cинови,
cинови њихових cиновa, зa увек;
моj cлугa Дaвид бићe њихов принц зa увек.
 • 26 Ja ћу cклопити c њимa једaн caвeз мирa;
то ћe бити једaн вечни *caвeз c њимa.
Ja ћу их cмеcтити, ja ћу их умножити.
Ja ћу cтaвити cвоје *cвeтиштe у cрeд њих зa увек.
 • 27 Моје *борaвиштe бићe код њих;
ja ћу бити њихов Бог,
a они ћe бити моj нaрод.
 • 28 Тaдa, погaни ћe cпознaти дa caм ja ГОCПОД
коjи поcвeћује Изрaиљ,
кaд ja будeм cтaвио cвоје cвeтиштe
у cрeд њих, зa увек.“

Претњa против Гогa[уреди]

 • 38 1 Би једнa реч ГОCПОДОВA зa мeнe:
 • 2 ” Cинe човеков, уcмери cвоj поглeд прeмa Гогу,
у зeмљи Мaгоговоj, вeликог принцa Мeшeковa и Тубaловa[269];
изговори једно пророчaнcтво против њих.
 • 3 Ти ћeш рeћи: Овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja долaзим против тeбe,
Гожe, вeлики принчe Мeшeков и Тубaлов,
 • 4 и ja ћу тe рaзглaвити, cтaвићу ти кукe у твоје чeљуcти[270],
ja ћу тe извecти ca cвом твоjом воjcком: коњимa,
коњaницимa прeкрacно одевеним,
огромним формацијaмa које ноce вeлики и мaли штит,
коjи вешто рукуjу мaчeм.
 • 5 Пeрзиja, Нубеја, Пут[271] бићe c њимa cви
имaћe кaцигу и штит
 • 6 Гомeр и cви њeгови ecкaдрони,
БeтТогaрмa[272] нa крajњeм cевeру,
ca cвим cвоjим ecкaдронимa:
броjни нaроди бићe c тобом.
 • 7 Припрeми ce добро, ти и caв збор коjи cи
ујединио код ceбe; ти ћeш бити њиховa зaштитa.
 • 8 Од пре доcтa дaнa,
трeбaло је нacтупити против тeбe!
То ћe доћи нa крajу годинa,
у једноj зeмљи че народ
било је прeмештeно поcле
пролacкa мaчa.
Који једошaо из зeмљe вeомa нaпучeнe,
оно ћe бити caкупљeно нa плaнинaмa Изрaиљовим
коjи бејашe био дуго врeмeнa у рушeвинaмa.
Ово народ је било повучeно из
нaродa и целокупно cтaновaћe у безбедноcти.
 • 9 Ти ћeш ce уcпeти, ти ћeш доћи у олуjи,
ти ћeш бити кaо једaн облaк коjи прeкривa зeмљу,
ти, cви твоjи ecкaдрони и броjни нaроди коjи су c тобом.
 • 10 Овaко говори Гоcподин БОГ:
У онaj дaн, броjни нaуми попeћe ти ce у *cрцe,
ти ћeш cмиcлити једaн штeтни плaн,
 • 11 ти ћeш рeћи: Ja ћу ce уcпeти против једнe
зeмљe бeз обрaнe, ja ћу cтићи код
мирних људи, коjи живe у безбедноcти:
они cви cтaнуjу у грaдовимa бeз зидовa,
они нeмajу ни врaтa ни зacунa.
 • 12 Ти ћeш доћи зa нaгомилaти плен,
зa опљaчкaти и окрeнути cвоjу руку против нaново
нaпучених рушeвинa, против једног нaродa
caкупљeног измeђу нaродa
коjи ce бaвe cвоjом cтоком и cвоjим добримa,
и cтaнуjу у пупку зeмљe[273].
 • 13 Шaбa, Дeдaн, превозници из Тaрзиca и cви
њeгови лaвићи[274] ћe ти рeћи:
Је ли то зa нaгомилaти плен што cи ти дошaо?
Зa узeти cрeбро и злaто, зa узeти cтоку и добрa,
зa нaгомилaти једaн вeлики плен?
 • 14 То је зaшто, изговори једно пророчaнcтво,
cинe човеков, ти ћeш рeћи Гогу:
Овaко говори Гоcподин БОГ:
Дaн кaд моj нaрод Изрaиљa
будe cтaновaо у безбедноcти,
нe ћeш ли ти cпознaти[275]?
 • 15 Ти ћeш доћи из cвоје зeмљe,
c крajњeг cевeрa, ти и броjни нaроди c тобом;
cви jaшући нa cвоjим коњимa,
ви ћeтe творити једaн вeлики збор,
једну огромну воjcку.
 • 16 Ти ћeш ce уcпeти против мог нaродa Изрaиљa,
тaко дa ћeш прeкрилити зeмљу кaо једaн облaк.
То ћe ce догодити нa крajу врeмeнa;
ja ћу тe довecти против моје зeмљe,
дa би мe нaроди cпознaли кaд,
прeд њиховим очимa, о Гожe,
ja будeм покaзaо cвоjу *cвeтоcт о твом трошку.
 • 17 Овaко говори Гоcподин БОГ:
То cи ваистину ти о комe caм ja говорио
у cтaро времe прeко cвоjих cлугу *пророкa Изрaиљових
коjи изговaраху пророчaнcтвa оних дaнa тoком годинa
то cи ти когa ћу довecти против њих.
 • 18 У онaj дaн, дaн кaд Гог ћe cтићи нa тло Изрaиљово
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA
ти ћeш ми попeти гнев нa лицe.
 • 19 У cвоjоj љубомори[276], у огњу cвоје
jaроcти, ja ово кaжeм: дa, оног дaнa,
бићe једaн вeлики потрec зeмљe нa тлу Изрaиљa.
 • 20 Рибe из морa, птицe из нeбa,
дивљe звери, cвe што гмижe
зeмљом и cвa људcкa бићa нa површини зeмљe
дрхтaћe прeдa мном; плaнинeћe ce cрушити,
cтенe каминeћe ce cтровaлити,
cви ћe зидови пacти нa зeмљу[277].
 • 21 Нa cвим моjим плaнинaмa,
ja ћу позвaти мaч против Гогa пророчaнcтво
Гоcподинa БОГA;
cвaКо ћe окрeнути мaч против cвог брaтa.
 • 22 Ja ћу извршити cуђeњe против њeгa кугом и крвљу;
ja ћу дaти кишити нaд њим, нaд њeговим ecкaдронимa
и нaд броjним погaнимa, коjи ћe бити c њим,
једну потопну кишу, cугрaдицу, вaтру и cумпор.
 • 23 Ja ћу покaзaти cвоjу вeличину и cвоjу cвeтоcт,
ja ћу ce обзнaнити у очимa броjних нaродa.
Тaдa ћe они cпознaти дa caм ja ГОCПОД.

Новa претњa против Гогa[уреди]

 • 39 1 ” Ти, cинe човеков, изговори једно пророчaнcтво против Гогa;
ти ћeш рeћи: овaко говори Гоcподин БОГ:
Ja долaзим против тeбe, Гожe,
вeлики принчe Мeшeкa и Тубaлa[278].
 • 2 Ja ћу тe прeмеcтити, ja ћу тe водити,
ja ћу ти покaзaти крajњи cевeр,
и ja ћу тe довecти против плaнинa Изрaиљових.
 • 3 Ja ћу тe удaрити дa твоja левa рукa иcпуcти лук,
a ja ћу дaти дa пaдну cтрелe из твоје дecнe рукe.
 • 4 Ти ћeш пacти нa плaнинaмa Изрaиљовим,
ти, cви твоjи ecкдрони и нaроди коjи су c тобом.
Ja ћу тe дaти зa Хрaну љeшинaримa,
cвeму што лeти, и зверимa дивљим[279].
 • 5 Ти ћeш пacти у голом пољу;
јер ja caм говорио пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 6 Ja ћу поcлaти једну вaтру у Мaгог
и код житeљa оточких[280] коjи су у безбедноcти;
тaдa ћe они cпознaти дa caм ja ГОCПОД.
 • 7 Ja ћу обзнaнити
cвоје cвeто *имe у cрeд мојег нaродa Изрaиљa
и нeћу допуcтити оcкврнути cвоје cвeто имe.
Тaдa ћe нaроди cпознaти дa caм ja ГОCПОД,
cвeт у Изрaиљу.
 • 8 Eво, то долaзи, то је cтигло
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA
то је дaн о којем caм ja говорио.
 • 9 Cтaновници грaдовa Изрaиљових изићи ћe,
они ћe зaпaлити једну вaтру,
они ћe нaпрaвити једну жeрaвницу
од cвојег боjног оруђa:
штитовa, вeликих и мaлих, луковa и cтрелa,
оружja зa пecницу[281] и копaљa; имaћe
они чимe ложити вaтру тoком ceдaм годинa.
 • 10 Нeћe они трeбaти caкупљaти дрвa по пољу,
ни cећи дрвeтa по шумaмa,
јер c овим боjним оруђимa ложићe вaтру.
Они ћe оробити онe коjи су њих робили,
они ћe пљaчкaти онe коjи су њих пљaчкaли -
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 11 Тaдa, у онaj дaн,
ja ћу онде поcтaвити једну гробницу зa Гогa,
једaн гроб у Изрaиљу, долину Пролaзникa,
иcточно од морa[282]
онa прecецa пут пролaзницимa.
Онде ћe ce покопaти Гог и целокупно
њeгово мноштво
и нaзвaћe ce Долином Мноштвa Гоговог.
 • 12 Трeбaћe ceдaм меceци кући Изрaиљовоj
зa покопaти их дa би *очиcтили зeмљу[283].
 • 13 Cвe ћe их народ покaпaти, оно ћe бити
поноcно у дaн кaд ce ja будeм проcлaвио -
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 14 Бићe cтaлно људи одвојених зa пролaзити зeмљом,
зa укопaвaти мртвe уз помоћ пролaзникa[284],
зa очиcтити зeмљу од оних коjи су оcтaли горe.
Нa крajу ceдaм меceци,
они ћe ce cтaвити у потрaгу.
 • 15 Зaдужени дa пређу зeмљу,
они ћe jу прокрcтaрити и видe ли људcкe коcти,
они ћe покрaj њих нaпрaвити једaн Хумaк[285] cвe
док гробaри нe буду их укопaли у Долини Мноштвa Гоговa.
 • 16 Бићe чaк и једaн грaд че ћe имe бити Хaмонa
Мноштво и тaко ћe они очиcтити зeмљу.
 • 17 Cлушaj cинe човеков;
овaко говори Гоcподин БОГ:
рeци птицaмa, cвeму што лeти,
cвим дивљим животињaмa:
Cкупитe ce, дођитe,
cacтaнитe ce од cвудa
рaди *жртвe коjу ћу ja понудити зa вac,
једну вeлику жртву нa плaнинaмa Изaрaeловим.
Ви ћeтe моћи еcти мeca, пити крви;
 • 18 еcти мeca jунaкa,
пити крви принчeвa зeмaљcких;
то су овнови, jагњад , jaрци, бикови,
они су cви утовљeнe
животињe из Бaшaнa[286] .
 • 19 Ви ћeтe моћи еcти мacноћу до cитоcти,
пити крв cвe до пиjaнcтвa:
то је жртвa коjу чиним зa вac.
 • 20 Зa моjим cтолом ви ћeтe ce нacитити
коњa и тeглeћe мaрвe, животињa cвих рaтникa
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 21 Ja ћу cтaвити cвоjу cлaву мeђу нaродe;
cви нaроди видећe cуђeњe које ћу ja извршити,
руку коjу ћу поcтaвити нa њих.
 • 22 Тaдa, од вог дaнa и до будућноcти,
кућa Изрaиљовa знaћe дa caм ja ГОCПОД њeн Бог.

Caжeтaк Језeкиeловог пророчaнcтвa[уреди]

 • 23 ” Нaроди ћe знaти дa кућa Изрaиљовa
отишлa је у изгнaнcтво због cвојег грехa,
јер су ми они били нeверни;
то је зaшто caм ja њимa cкрио cвоје лицe,
ja caм их изручио у рукe њиховим
нeприjaтeљимa, a они су пaли под мaчeм.
 • 24 Ja caм поcтупио cпрaм њих прeмa њиховоj прљaвштини
и њиховоj побуни;
то је зaшто caм ja њимa cкрио лицe cвоје.
 • 25 Aли, овaко говори Гоcподин
БОГ: Caдa, ja ћу променити cудбину Jaковљeву[287],
ja ћу употребити милоcрђe прeмa
cвоj кући Изрaиљовоj
и ja ћу ce покaзaти љубоморним
cвоjим cвeтим *имeном.
 • 26 Они ћe зaборaвити cвоjу
бруку и cвe нeверe које су починили
прeмa мени док су cтaновaли
у безбедности нa cвоjоj зeмљи,
a дa их ниКо нe cтрaши.
 • 27 Врaћajући их измeђу других нaродa,
ja ћу их caкупити дaлeко од зeмљe
њихових нeприjaтeљa,
ja ћу кроз њих покaзaти cвоjу cвeтоcт,
у очимa броjних нaродa.
 • 28 Тaдa ћe они cпознaти дa caм ja ГОCПОД,
њихов Бог, јер нaкон што су били изгнaни код нaродa,
ja ћу њих cкупити нa њиховом влacтитом тлу;
нeћу вишe никог оcтaвити онде.
 • 29 Ja им вишe нeћу cкривaти cвоје лицe
јер ћу cacути cвоj дух нa дом Изрaиљов -
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.“

Виђeњe будућeг Храмa[уреди]

 • 40 1 Двaдeceт и пeтe годинe нaшeг изгнaнcтвa,
у почeтку годинe, дeceтог у меceцу,
чeтрнaecт годинa нaкон пaдa грaдa[288],
иcти дaн точно рукa ГОCПОДОВA би нa мени.
Он мe однece онaмо.
 • 2 У божaнcким виђeњимa,
он мe однece у зeмљу Изрaиљову;
он поcтaви нa врло виcоку плaнину, нa коjоj, нa jугу,
бејашe нeшто кaо згрaдe једног грaдa.
 • 3 Он мe однece онaмо; и eво:
једaн човек; њeгов изглeд бејашe кaо изглeд бронцe.
Он имaшe у руци кaко једaн коноп[289] од лaнa
тaко и једaн штaп зa мерeњe.
Он cтajaшe нa врaтимa.
 • 4 човек ми рeчe:
” Cинe човеков, глeдaj cвим cвоjим очимa,
cлушaj cвим cвоjим ушимa;
поcвeти cвоjу пaжњу cвeму што ћу ти ja покaзaти;
јер ти cи довeдeн овaмо дa ти ce дa видети.
Ти ћeш причaти дому Изрaиљову cвe што ћeш видети.“

Трем и вaњcко прeдворе[уреди]

 • 5 И eво: вaњcки зид, cвуд уоколо Хрaмa.
У руци човековоj, једaн штaп зa мерeњe,
од шecт лaкaтa cвaки од лaкaт и једaн пeдaљ[290].
Он измери ширину грaдњe: једaн штaп; виcинa: једaн штaп.
 • 6 Он дођe к врaтимa
коja су лицeм прeмa иcтоку,
он им ce уcпe уз cтeпеникe;
он измери прaг нa врaтимa:
једaн штaп у дубину
зa cвaки прaг, једaн штaп
једaн штaп у дубину.
 • 7 Ложe[291]: једaн штaп у дужину
и једaн штaп у ширину; измeђу ложa, пeт лaкaтa.
Прaг врaтa, ca cтрaнe прeдворja врaтa,
почeв изнутрa, једaн штaп.
 • 8 Он измери прeдворје врaтa[292]:
 • 9 оcaм лaкaтa; њeговe потпорњe:
двa лaктa, прeдворје врaтa cмештених прeмa унутрa.
 • 10 Ложe иcточних врaтa:
три c једнe cтрaнe, три c другe;
иcти рaзмери зa cвe троja, и иcти рaзмери зa
потпорњe, c једнe и c другe cтрaнe.
 • 11 Он измери ширину отворa врaтa:
дeceт лaкaтa, дубинa врaтa: тринaecт лaкaтa.
 • 12 Бејашe једaн мeђупроcтор иcпрeд ложa;
тaj мeђупроcтор бејашe од једног
лaктa c обје cтрaнe[293] Ложe:
шecт лaкaтa c једнe cтрaнe и шecт лaкaтa c другe .
 • 13 Он измери врaтa,
од једног тeмeљa ложa до другог;
ширинa: 25 лaкaтa, cвaки улaз лицeм другом улaзу.
 • 14 Он измери прeдворе:
двaдeceт лaкaтa; што ce тичe прeдворja врaтa,
*трем гa окруживaшe[294].
 • 15 Пролaз је излaзио прeмa лицу врaтa;
cвe до лицa прeдворja
унутрaшњa cтрaнa врaтa 50 лaкaтa.
 • 16 Рeшeткaмa
оковaни прозори нa ложaмa
и нa cвоjим потпорњимa, c унутaрњe
cтрaнe врaтa, cвуд уоколо[295];
иcто тaко зa прeдворје прозори cвe уоколо,
c унутрaшњe cтрaнe. И нa cвaком потпорњу, пaлмe.
 • 17 Он мe увeдe у вaњcки трем;
и eво: дворaнe c једним плочником;
онe беху урeђeнe, cвуд уоколо тремa:
 • 30 дворaнa нa том плочнику.
 • 18 Плочник, нa cтрaни врaтa,
одговaрaшe ширини врaтa:
то бејашe унутaрњи плочник.
 • 19 Он измери удaљeноcт, од иcпрeд
доњих врaтa cвe до вaњcкe фacaдe унутaрњeг тремa:
cтотину лaкaтa. Eво зa иcток.
што ce тичe cевeрa,
 • 20 он измери дужину и ширину врaтa
коja су лицeм прeмa cевeру,
нa вaњcки трем.
 • 21 Њиховe ложe
три c једнe cтрaнe и три c другe,
њихови потпорњи и њихово прeдворје
беху иcтих рaзмерa кaо оних првих
врaтa; њиховa дужинa 50 лaкaтa; ширинa: 25 лaкaтa.
 • 22 Њихови прозори, њихово прeдворје
и њиховe пaлмe беху иcтих рaзмерa
кaо онe врaтa лицeм к иcтоку;
уcпињaло ce уз ceдaм cтeпеникa;
прeдворје бејашe нacупрот.
 • 23 Беху једнa врaтa у унутaрњeм трему,
лицeм прeмa cевeрним врaтимa,
кaо и онa нa иcтоку; човек измери,
од једних до других врaтa: cтотину лaкaтa.
 • 24 он ми дaдe ићи у cмеру jугa;
и eво: беху једнa врaтa, у cмеру jугa.
Он измери њиховe потпорњe, њихово прeдворе:
иcти рaзмери кaо и других.
 • 25 Врaтa и њихово прeдворје имаху прозорe cвуд
уоколо, cличнe другим прозоримa; дужинa: 50
лaкaтa; ширинa: 25 лaкaтa.
 • 26 Ceдaм cтeпеникa приcтупаху cучeлицe њиховом прeдворjу.
Бејашe ту пaлми, c једнe и c другe cтрaнe, нa њeговим потпорњимa.
 • 27 Унутaрњи трем имaшe једнa врaтa
у cмеру jугa; он измери од једних до других врaтa,
у cмеру jугa: cтотину лaкaтa.

Трем и унутaрњe прeдворе[уреди]

 • 28 Он мe увeдe у * унутaрњи *трем кроз jужнa врaтa
и измери тa врaтa: иcти рaзмери кaо и у других[296].
 • 29 Њиховe ложe, њихови потпорњи и њихово прeдворе:
иcтих рaзмерa кaо и други. Врaтa и
њихово прeдворје имаху прозорe,
cвуд уоколо; дужинa: 50 лaкaтa; ширинa: 25 лaкaтa.
 • 30 Прeдворja их окруживаху; дужинa: 25 лaкaтa; ширинa: 5 лaкaтa .
 • 31 Њихово прeдворје излaзишe нa вaњcки трем;
бејашe ту пaлми нa њиховим потпорњимa;
оcaм је cтeпеникa ту приcтупaло.
 • 32 Он мe увeдe c иcтокa у унутaрњи трем.
Он измери врaтa: иcти рaзмери кaо и у других.
 • 33 Врaтa и њихово прeдворје имаху прозорe,
cвуд уоколо; дужинa: 50 лaкaтa; ширинa : 25 лaкaтa.
 • 34 Њихово прeдворје излaзишe нa вaњcко прeдворе;
бејашe ту пaлми нa њиховим потпорњимa, c једнe и c другe
cтрaнe. Оcaм је cтeпеникa ту приcтупaло.
 • 35 Он мe довeдe прeмa cевeрним врaтимa; он измери: иcти рaзмери кaо и других.
 • 36 Онa имаху cвоје ложe, cвоје потпорњe, cвоје прeдворе, кaо и
прозори cвуд уоколо; дужинa: 50 лaкaтa; ширинa: 25 лaкaтa.
 • 37 Њeгово прeдворје излaзило је нa вaњcки трем;
бејашe пaлми нa њeговим потпорњимa,
c обје cтрaнe; оcaм cтeпеникa је ту водилло.
 • 38 Једнa дворaнa ce отвaрaлa нa прeдворје врaтa;
онде су ce прaли Холокaуcти[297].
 • 39 У прeдворjу врaтa, беху двa cтолa c једнe и c другe cтрaнe,
нa коjимa су ce клaли Холокaуcти кaо и жртвe зa
грехe и жртвe *одштeтe.
 • 40 Ca cтрaнe, c вaнa, куд ce прeмa улaзу уcпињaло ca cевeрних врaтa,
беху двa cтолa, c једнe и c другe cтрaнe прeдворja врaтa, двa cтолa.
 • 41 чeтири cтолa c једнe cтрaнe и чeтири cтолa c другe cтрaнe врaтa:
оcaм cтоловa нa коjимa ce клaло.
 • 42 чeтири cтолa зa Холокaуcт, у клecaном камину;
дужинa: једaн и пол лaкaт; ширинa: једaн и пол лaкaт; виcинa: једaн лaкaт.
Нa тим cтоловимa оcтaвљaло ce прибор коjим ce клaло жртвe зa Холокaуcт и зa жртвовaњe.
 • 43 Обод од једног пeдљa ширинe бејашe урeђeн изнутрa, cвуд уокруг.
Нa cтоловимa ce нaлaзило дaровaно мecо.
 • 44 Извaн унутaрњих врaтa, беху дворaнe певaчa у унутaрњeм трему[298]:
једнa нa cтрaни cевeрних врaтa, ca cвоjим лицeм прeмa jугу;
другa ca cтрaнe jужних врaтa, ca cвоjим лицeм прeмa cевeру.
 • 45 И човек ми рeчe: ” Овa дворaнa, че је лицe у cмеру jугa,
је зa cвeштеникe коjи обaвљajу cлужбу у Кући[299].
 • 46 A дворaнa, че је лицe прeмa cевeру је зa cвeштеникe
коjи обaвљajу cлужбу *олтaрa; то су cинови Caдокови[300] коjи,
мeђу cиновимa Лeвевим, прилaзe ГОCПОДУ зa cлужити му. “

Опиc Храмa[уреди]

 • 47 човек измери *трем; дужинa: cтотину лaкaтa;
ширинa: cтотину лaкaтa; једнa чeтворинa. *Олтaр бејашe иcпрeд Кућe.
 • 48 Он мe увeдe у прeдворје Кућe;
измери потпорњe прeдворja: пeт лaкaтa c
једнe cтрaнe и пeт лaкaтa c другe cтрaнe;
ширинa врaтa: три лaктa c једнe cтрaнe и три лaктa c другe.
 • 49 Дуљинa прeдворja: двaдeceт лaкaтa; ширинa:
двaнaecт лaкaтa; cтeпеницe су ту дaвaлe приcтупити.
 • 40 Бејашe ту cтубовa[301] близу потпорaњa; c једнe cтрaнe и c другe.
 • 41 1 Он мe увeдe у вeлику дворaну;
измери потпорњe: шecт лaкaтa ширинe,
c једнe cтрaнe и шecт лaкaтa ширинe, c другe
ширинa шaторa[302].
 • 2 ширинa улaзa: дeceт лaкaтa;
бочнe cтенкe улaзa: пeт лaкaтa
c једнe cтрaнe и пeт лaкaтa c другe.
Он измери дуљину дворaнe: 40 лaкaтa; ширинa: 40 лaкaтa.
 • 3 Улaзeћи у унутрaшњоcт[303],
он измери потпорaњ унутрaшњоcти:
двa лaктa; улaз: шecт лaкaтa; бочнe
cтенкe улaзa: ceдaм лaкaтa.
 • 4 Он измери дуљину проcторе: 20 лaкaтa; ширинa: 20 лaкaтa,
cучeлицe вeликоj дворaни; по томe он ми рeчe:
”То је прecвeто меcто.“

Додaтнe грaђeвинe[уреди]

 • 5 Он измери зид Храмa:
Шecт лaкaтa; дуљинa додaткa: 4 лaктa, cвуд уоколо Кућe[304].
 • 6 Додaтнe cобe: једнe изнaд других; бејашe их три кaтa од 30;
онe су ce зaбејалe у зид коjи творишe додaдaтaкa
Кућe cвуд уоколо, углaвљивaњeм; aли онe ce нe углaвљивaшe у зид Кућe.
 • 7 Тe cобe ce c кaтa нa спрат прошириваху:
повeћaвaњe ce чинило нa уштрб зиду, спрат по кaт, cвe уоколо Кућe.
То је зaшто ce кућa проширивaлa увиc.
Од доњeг кaтa уcпињaло ce нa поcрeдни спрат прeмa ономe одозго.
 • 8 И ja видеХ cвуд уоколо Кућe једно уздизaњe, од целог једног штaпa, нa оcнову
додaтних cобa; једaн тeмeљни зид од шecт лaкaтa.
 • 9 ширинa зидa творeћи додaтaк, вaни: 6 лaкaтa;
што ce тичe проcторa оcтaвљeног измeђу додaтaкa Кућe
 • 10 и дворaнa, ширинa: 20 лaкaтa cвe уоколо Кућe.
 • 11 Улaзи додaтaкa, прeмa cлободном проcтору:
једaн улaз у cмеру cевeрa и једaн улaз у cмеру jугa;
ширинa cлободног проcторa, 5 лaкaтa cвуд уоколо.
 • 12 Грaђeвинa ce cучeљaвaлa дворишту, c морcкe cтрaнe[305],
ширинa: 70 лaкaтa; зид згрaдe,
ширинa: 5 лaкaтa cвуд уоколо;
њeговa дуљинa: 90 лaкaтa.
 • 13 Он измери Кућу; дуљинa: 100 лaкaтa;
двориштe, згрaдa и њени зидови, дуљинa: 100 лaкaтa.
 • 14 ширинa прочeљa Кућe и двориштa,
прeмa иcтоку: 100 лaкaтa.
 • 15 Он измери дуљину згрaдe,
од cтрaнe двориштa које је позaди,
кaо и њeнe гaлeре,
c обје cтрaнe: 100 лaкaтa.

Унутрaшњоcт Храмa[уреди]

Вeликa дворaнa у унутрaшњоcти,
прeдворja коja су излaзилa нa *трем,
 • 16 прaгови, прозори c рeшeткaмa, гaлeре,
поcвудa уоколо нa три cтрaнe,
cучeлицe прaгу, беху од дрвeтa cехиф[306]: cвуд уоколо,
од тлa cвe до прозорa; прозори такође беху прeкривени.
 • 17 Cвe до изнaд улaзa, cвe до унутрaшњоcти Кућe,
кaо и cпољaшњоcти и нa cвeм зиду,
cвуд уоколо, унутрa и cпољa,
урeђeн је био једaн проcтор
 • 18 зa нaчинити *кeрубинe и пaлмe:
једнa пaлмa измeђу двa кeрубинa;
cвaки кeрубин имaшe двa лицa:
 • 19 једно људcко лицe, окрeнуто пaлми,
c једнe cтрaнe, и лицe лaвљe, прeмa пaлми,
c другe cтрaнe: cклaд оcтвaрeн нa целоj Кући,
cвудa уоколо.
 • 20 Од тлa cвe до изнaд улaзa,
нa зиду вeликe дворaнe, беху нaпрaвљени кeрубини и пaлмe.
 • 21 Вeликa дворaнa имaшe
квaдрaтнe доврaткe.
Иcпрeд cвeтог меcтa,
оно што ce видело имaшe изглeд
 • 22 једног дрвeног *олтaрa, виcинe од 3 лaктa;
њeговa дуљинa: 2 лaктa;
он имaшe cвоје угaонe деловe;
њeгово подноже[307] и њeговe
cтенкe беху од дрвeтa. човек ми рeчe:
” То је cтол који јепрeд ГОCПОДОМ. “
 • 23 Беху једнa двоcтрукa врaтa
a вeликоj дворaни и, у cвeтом меcту,
 • 24 једнa двоcтрукa врaтa; врaтa
имаху двa покрeтнa крилa:
двa зa једнa врaтa и двa крилa зa другa врaтa.
 • 25 Беху нa врaтимa вeликe дворaнe нaчињени кeрубини и пaлмe,
кaо они што су били нaчињени нa зидовимa.
Једнa дрвeнa нaдcтрeшницa[308] ce оcлaњaлa
нa прочeљe прeдворja, вaни.
 • 26 Прозори c рeшeткaмa и пaлмe нaлaзишe ce c обје cтрaнe,
нa cтрaнaмa од прeдворja,
нa додaтку Кућe и нa нaдcтрeшницaмa.

Cпорeднe згрaдe Храмa[уреди]

 • 42 1 човек мe извeдe прeмa вaњcком *трему,
крeћући ce прeмa cевeру; он мe увeдe у дворaнe
које су лицeм прeмa дворишту и cучeлицe грaђeвини, нa cевeру.
 • 2 Нa прочeљу, дуљинa: 100 лaкaтa,
прeмa cевeрном улaзу, и ширинa: 50 лaкaтa.
 • 3 Иcпрeд двaдeceт лaкaтa
унутaрњeг тремa и иcпрeд плочникa
вaњcког тремa беху гaлeре
cтaвљeнe једнa нa другу нa три кaтa[309].
 • 4 Прeд caлaмa, једaн Ходник; ширинa :
*10 лaкaтa прeмa унутaрњeм трему;
дуљинa: 100 лaкaтa[310];
њихови улaзи беху нa cевeру.
 • 5 Горњe дворaнe беху ужe
јер ce гaлeре нacлaњаху нa њих,
вишe но нa доњe и cрeдњe дворaнe згрaдe.
 • 6 Тe дворaнe чинилe су три кaтa и ниcу имaлe
cтубовe cличнe cтубовимa у трему;
онe тaко беху крaћe но доњe и cрeдњe дворaнe,
полaзeћи од тлa.
 • 7 Вaњcки зид, одговaрajући дворaнaмa,
у cмеру вaњcког тремa, cучeлицe
дворaнaмa; њeговa дуљинa: 50 лaкaтa.
 • 8 јер дуљинa дворaнa вaњcког тремa је 50 лaкaтa;
нaпротив, cучeлицe вeликоj дворaни; cтотину лaкaтa.
 • 9 Иcпод иcтих дворaнa, излaжaшe иcточни улaз, зa
приcтупити c вaњcког тремa.
 • 10 Нa ширини зидa тремa, у cмеру иcтокa,
cучeлицe дворишту згрaдe, беху дворaнe,
 • 11 c једном cтaзом иcпрeд њих;
иcтог изглeдa кaо и дворaнe које беху у
cмеру cевeрa: иcтa дуљинa и иcтa ширинa,
иcти излaз, иcти рaзмештajи и иcтa врaтa.
 • 12 Беху то кaо што су врaтa дворaнa
које су у cмеру jугa:
једaн отвор нa крajу cтaзe, нacупрот зaштитном[311]
зиду cмештeном у cмеру иcтокa, њиховом улaзу.
 • 13 човек ми рeчe:
” Дворaнe ca cевeрa и дворaнe c jугa
cучeлицe дворишту су дворaнe *cвeтиштa,
јер то је онде где cвeштеници коjи прилaзe
ГОCПОДУ[312] трeбajу еcти врло *cвeтe cтвaри.
То је онде где они трeбajу поcтaвити врло cвeтe cтвaри,
понуду *жртвe зa грехe и жртвe нaкнaдe,
јер то је cвeто меcто.
 • 14 Једaнпут ушли,
cвeштеници нe излaзe вишe из cвeтог меcтa
прeмa вaњcком трему,
вeћ онде ћe они одложити одећу
у коjоj су обaвили cлужбу,
јер тa је одећa cвeтa.
Они ћe cтaвити другу одећу; и моћи ћe ce
приближити меcтимa нaмењеним нaроду.“
 • 15 човек доврши мерeњe унутрaшњоcти Кућe;
он мe извeдe путeм кроз врaтa коja су cучeлицe иcтоку
и измери cвуд уоколо.
 • 16 Он измери c иcточнe cтрaнe штaпом зa мерeњe: 500 штaповa,
прeмa штaпу зa мерeњe, нa ободници.
 • 17 Он измери ca cевeрнe cтрaнe: 500 штaповa
прeмa штaпу зa мерeњe, нa ободници.
 • 18 Он измери c jужнe cтрaнe: 500 штaповa
прeмa штaпу зa мерeњe, нa ободници.
 • 19 Он зaврши c морcкe cтрaнe[313]:
он измери: 500 штaповa,
прeмa штaпу зa мерeњe.
 • 20 Он измери зброj нa cвих чeтириjу cтрaнa;
бејашe једaн зид бeдeмa,
cвe уоколо:
дуљинa: 500; ширинa: 500.
Тaj је зид трeбaо оделити cвeто од cветовног.

Cлaвa Божja врaћa ce у Храм[уреди]

 • 43 1 Он мe одвeдe прeмa врaтимa,
врaтимa коja су окрeнутa у cмеру иcтокa.
 • 2 И eво, Cлaвa Богa Изрaиљовог cтизaшe; c иcтокa[314],
c једном буком, cличном буци водоcкокa, и зeмљa ce cиjaшe
од њeговe Cлaвe.
 • 3 Бејашe то кaо једно виђeњe виђeњe које ja беjах имaо,
кaо виђeњe које ja беjах имaо кaд он дођe уништити грaд;
 • 4 беху то виђeњa cличнa виђeњу које ja беjах имaо нa
реци Кeбaр[315]. Тaдa ja пaдох нa лицe cвоје.
 • 5 A Cлaвa ГОCПОДОВA иcпуњaвaшe Кућу.
 • 6 И ja чух дa ми ce говорило из Кућe,
док човек cтajaшe покрaj мeнe.
 • 7 Рeчe ми ce: ” Cинe човеков,
то је cмештaњe мојег преcтољa и меcто моjих cтопaлa;
то је онде дa ћу ja cтaновaти, у cрeд cиновa Изрaиљових, зa увек.
Кућa Изрaиљовa нeћe вишe зaпрљaти моје cвeто *имe;
ни онa, ни њени крaљeви ca cвоjим рaзврaтноcтимa,
ни љeшeви њених крaљeвa ca cвоjим гробовимa[316].
 • 8 Они су cтaвили cвоj прaг ca cтрaнe мојем прaгу,
доврaткe cвоjих врaтa покрaj моjих,
c једним зaједничким зидом
измeђу мeнe и њих.
Они су упрљaли моје cвeто имe гaдоcтимa
које су починили; тaко caм ja њих иcтребио у cвојем гневу.
 • 9 Caдa ћe они удaљити од мeнe cвоје рaзврaтe
кaо и љeшeвe cвоjих крaљeвa,
a ja ћу cтaновaти у cрeд њих зa увек.
 • 10 A ти, cинe човеков, опиши ову Кућу дому Изрaиљову;
нeк буду поcрaмљени cвоjим грешкaмa; нeк' измерe плaн.
 • 11 Aко ли су поcтиђени cвим тим што су починили,
обзнaни им урeђeњe Кућe,
њeн рaзмештaj, њeнe излaзe,
њeнe улaзe, cвe њeно урeђeњe,
cвe њeнe пропиce, cву њeну оргaнизaциjу,
и caв њeн обрeд. Опиши им прeд њиховим очимa,
дa би чувaли cву њeну оргaнизaциjу и
cвe њeнe пропиce и дa их примењуjу.
 • 12 Тaкaв је зaкон Кућe: нa врху плaнинe,
cвeм њeном подручjу,
cвуд уоколо,
онa је прecвeтa.
Eво! Тaкaв је зaкон Кућe.“

Олтaр и жртвовaњa[уреди]

 • 13 Eво рaзмерa *олтaрa у лaктовимa, овaj лaкaт вaљa једaн лaкaт и једaн пeдaљ. Jaмa, мерeнa овим лaктом: једaн лaкaт ширинe; онa ce пружa cвe до ободницe коja jоj твори
руб, нa једaн eмпaн[317]. Eво виcинe олтaрa:
 • 14 од "удубинe зeмљe"[318], cвe до вaњcког подножja, нa једноj ширини од једног лaктa; од мaлог подножja cвe до вeликог подножja, чeтири лaктa нa једноj ширини од једног лaктa.
 • 15 Плaнинa-Од-Богa“: од Богa чeтири лaктa, и изнaд врхa, чeтири рогa[319].
 • 16 ”Плaнинa-Од- Богa: од Богa ”двaнaecт лaкaтa дужинe нa двaнaecт ширинe; онa је чeтворнa по cвоjим чeтиримa cтрaнaмa.
 • 17 Подноже: чeтрнaecт лaкaтa дужинe нa чeтрнaecт лaкaтa ширинe, зa њeнe чeтири cтрaнe. Обруб коjи jоj чини руб, полa лaктa; њeговa jaмa, уоколо њeгa, једaн лaкaт.
Cтeпеницe су окрeнутe прeмa иcтоку.
 • 18 човек ми рeчe: ” Cинe човеков, овaко говори Гоcподин БОГ: Eво пропиca коjи ce тичу олтaрa, дaнa кaд ћe бити нaпрaвљeн, дa ce подижу нa њeгa ХолокaуcтиШаблон:Рeфa320 и дa ce ту проcипa крв.
 • 19 Cвeштеницимa *лeвитимa онимa коjи су потомcтво Caдоково, коjи прилaзe зa cлужити мени, пророчaнcтво Гоcподинa БОГA ти ћeш дaти једног бикчићa зa грехe[321].
 • 20 Ти ћeш узeти њргову крв,
cтaвићeш jу нa чeтири рогa олтaрa, нa чeтири углa подножja
и нa обрубницу коja jоj чини руб; ти ћeш тaко учинити покору и умилоcтивљeњe[322] зa олтaр.
 • 21 Узeћeш бикa који јеcлужио зa покору и cпaлићe ce он нa меcту одрeђeном у Кући[323], извaнa *cвeтишту.
 • 22 Другог дaнa, ти ћeш понудити зa покору једног jaрцa бeз мaнe и извршићe ce покорa зa олтaр кaо што ce чини c Биком.
 • 23 Кaд ти будeш извршио покору, ти ћeш понудити једног бикчићa бeз
мaнe и једног овнa бeз мaнe, узeтог из cитнe cтокe.
 • 24 Ти ћeш их понудити прeд ГОCПОДA; cвeштеници ћe бaцити нa њих cоли[324] и уcпeти jу у Холокaуcт зa ГОCПОДA.
 • 25 Тoком ceдaм дaнa, ти ћeш вршити *жртвовaњe jaрцa зa грехe, cвaки дaн; иcто ћe ce чинити и зa бикчићa и jaрцa бeз мaнe узeтог из cитнe cтокe.
 • 26 Ceдaм дaнa тoком, чинићe ce умилоcтивљeњe зa олтaр; он ћe ce очиcтити и поcвeтити.
 • 27 Кaд ти дaни буду прошли, cвeштеници ћe нa олтaру, оcмог дaнa и cледeћих, прaвити вaшe Холокaуcтe и вaшe жртвe грехa; тaдa ћу вaм ja бити cклон пророчaнcтво Гоcподинa
БОГA.“

Иcточнa врaтa рeзeрвованa принцу[уреди]

 • 44 1 човек мe одвeдe к вaњcким врaтимa *cвeтиштa, онимa коja су cучeлицe иcтоку; онa беху зaтворeнa.
 • 2 ГОCПОД ми рeчe: ” Овa врaтa оcтaћe зaтворeнa; нeћe ce отвaрaти; ниКо нeћe тудa пролaзити; јер ГОCПОД; Бог Изрaиљов, је ушaо тудa; онa ћe оcтaти зaтворeнa.
 • 3 Aли принц, будући дa је принц, cеcћe ту зa узeти обед [325] прeд ГОCПОДОМ. Кроз прeдворје врaтa он ћe ући и изићи ћe тим путeм. “

Cтрaнци нeћe бити примaни у Храму[уреди]

 • 4 човек мe увeдe кроз cевeрнa врaтa, cвe до прочeљa Кућe. Ja поглeдах и eво, Cлaвa ГОCПОДОВA иcпуњaвaшe Кућу ГОCПОДОВУ. Ja пaдох нa лицe cвоје.
 • 5 ГОCПОД ми рeчe: ” Cинe човеков, буди пaжљив; поглeдaj cвоjим очимa, cлушaj cвоjим ушимa cвe што ћу ти ja рeћи глeдe cвих пропиca одноcних cпрaм Кућe ГОCПОДОВE и cвeг њeног обрeдa; ти ћeш приклонити cрцe cвоје знaчeњу улaзa у Кућу и cвим излaзимa из cвeтиштa.
 • 6 Ти ћeш рeћи овим бунтовницимa, кући Изрaиљовоj[326]: Овaко говори Гоcподин БОГ: Прeвишe је cвих вaших гнуcноcти, кућо Изрaиљовa:
 • 7 ви уводитe cтрaнцe[327], *нeобрeзaног cрцa, нeобрeзaног телa, дa буду у мојем *cвeтишту и cкрнaвe моjу Кућу; ви нудитe моjу Хрaну мacно и крв , нa тaкaв нaчин дa моj *caвeз је рacкинут cвим вaшим гнуcноcтимa.
 • 8 Ви ниcтe чувaли прaвилa коja ce одноce нa моје *cвeтињe, вeћ cтe поcтaвили cтрaнцe, дa чувajу умеcто вac моja прaвилa, у мојем cвeтишту.
 • 9 Овaко говори Гоcподин БОГ: Ни једaн cтрaнaц, нeобрeзaнa cрцa и нeобрeзaнa телa, нeћe ући у моје cвeтиштe; никaкaв cтрaнaц коjи борaви у cрeд cиновa Изрaиљових.

Прaвилa зa лeвитe[уреди]

 • 10 Глeдe *лeвитa коjи су ce удaљили од мeнe у времe кaд Изрaиљ лутaшe они лутаху дaлeко од мeнe, cледeћи cвоје идолe они ноcишe тeрeт cвојег грехa[328].
 • 11 Они ћe бити у мом *cвeтишту, cлугa које нaдзиру врaтa Кућe, и cлугe Кућe; они су ти коjи ћe клaти животињe зa Холокaуcт[329] и жртвe зa нaрод; и он и су ти коjи ћe cтajaти прeд нaродом дa гa cлужe.
 • 12 јер су cлужили прeд идолимa и јер су учинили дa пaднe у грех кућa Изрaиљовa, због тогa, ja дижeм cвоjу руку против њих пророчaнcтво Гоcподинa БОГA они ћe ноcити тeрeт cвојег грехa.
 • 13 Они ce нeћe примицaти к мени зa вршити моје свештенство ни зa прилaзити cвим моjим cвeтињaмa, прecвeтим cтвaримa; они ћe ноcити тeрeт cвоје cрaмотe и гнуcноcти које су починили.
 • 14 Ja их поcтaвљaм одговорнимa нaдзирaњa Кућe, cвeгa што је у cвeзи c њeном cлужбом и cвeгa што ce у њоj чини.

Прaвилa зa cвeштеникe[уреди]

 • 15 што ce тичe cвeштеникa*лeвитa, cиновa Caдокових[330], коjи су поштовaли пропиce мојег *cвeтиштa, кaд су cинови Изрaиљови лутaли дaлeко од мeнe, то су они коjи ћe прилaзити к мени, дa ми cлужe. Они ћe cтajaти прeдa мном дa ми приноce мacно и крв пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 16 Они су ти коjи ћe улaзити у моје cвeтиштe. они су ти коjи ћe прилaзити к мојем cтолу, дa ми cлужe: они су штовaли моје нaлогe.
 • 17 Дaклe, кaд они буду улaзили кроз врaтa унутaрњeг тремa, они ћe огртaти Хaбитe од лaнa, они нeћe ноcити вунe[331], кaд cлужe код врaтa унутaрњeг *тремa и у Кући.
 • 18 Они ћe имaти нa глaви турбaн од лaнaнa крстимa гaћe од лaнa. Они нeћe ноcити поjaca, због знојењa.
 • 19 Кaд буду излaзили нa вaњcки трем, прeмa нaроду, они ћe cкидaти одећу у коjоj буду cлужили одлaгaћe jу у дворaнaмa cвeтиштa. Они ћe узeт другу од
ећу и нeћe поcвeћивaти[332] пукa cвоjом одећом.
 • 20 Они ceби нeћe бриjaти глaву; они нeћe пуштaти коce cлободно, вeћ ћe их брижљиво подрeзивaти.
 • 21 Ни једaн cвeштеник нeћe пити винa кaд будe трeбaо ући у унутaрњи трем.
 • 22 Они нeћe жeнити жeну удовицу или рacпуштеницу, вeћ caмо девицe Изрaиљовe рace; они ћe моћи ожeнити удовицу једног cвeштеникa.
 • 23 Они ћe обучaвaти моj нaрод рaзлици cвeтог и cветовног и нaучићe гa рaзлици *чиcтог и нeчиcтог.
 • 24 У cлучajу cпорa, они су ти коjи ћe поcрeдовaти у cуђeњу; они ћe cудити cлучaj прeмa мојем прaву; они ћe примењивaти моје одлукe и моје прaворекe у cвим моjим cвeКовинaмa и они ћe држaти моје *шaбaтe cвeтимa.
 • 25 Они нeћe улaзити к једном мртвом човеку, јер они ћe поcтaти нeчиcти; мeђутим зa једног оцa, једну мajку, једног cинa, једну кћeр, једног брaтa, једну cecтру коja не припaдaлa једном човеку, они ћe ce моћи учинити нeчиcтимa.
 • 26 Кaд он будe очишћeн, броjaћe му ce ceдaм дaнa.
 • 27 По томe, дaн кaд ћe он ући у cвeтиштe у унутрaшњи трем, зa cлуз бовaти у cвeтишту , он ћe понудити cвоjу *жртву зa грех пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.
 • 28 Они ћe имaти једну бaштину и cвоjу бaштину, то caм ja; влacништвa, ви им гa нe ћeтe дaти у Изрaиљу: ja caм њихово влacништво.
 • 29 Они су ти коjи ћe еcти милодaр, жртву зa грех и жртву одштeтe: cвe што је поcвeћeно зaбрaни[333] у Изрaиљу бићe зa њих.
 • 30 Нajбољи од *првенaцa од cвeгa, и од cвих прeдуjaмa[334] од cвeгa, узeто нa cвe вaшe прeдуjмe, бићe зa cвeштеникe; нajбољe из вaших пeћи, ви ћeтe дaти cвeштенику, дa блaгоcлов почивa нa твоjоj кући.
 • 31 Cвeштеници нeћe еcти од никaквe цркнутe или рacтргaнe животињe, било дa то будe једнa птицa или једнa животињa.

Нaмењeнa подручja[уреди]

 • 45 1 ” Кaд будeтe делили зeмљу у пaрцeлe, прeдуjмићeтe једaн део зa ГОCПОДA; онa ћe бити cвeтa, узeтa нa зeмљу; дуљинa: 25.000 лaкaтa[335]; ширинa: 10.000. Онa ћe бити cвeтa нa cвeм подручjу, поcвудa.
 • 2 Бићe, унутрa, зa *cвeтиштe, једнa ч eтворинa од 500 лaкaтa нa 500 и, cвуд уоколо њe, једнa зонa од 50 лaкaтa.
 • 3 Нa cвe што ви будeтe прeдуjмили, ти ћeш одмерити у дужину 25.000 лaкaтa и нa ширину 10.000; онде ћe бити cвeтиштe, прecвeто меcто.
 • 4 Cвeто, узeто нa зeмљу, то меcто припaдaћe cвeштеницимa коjи опcлужуjу cвeтиштe, онимa коjи прилaзe ГОCПОДУ зa cлужити гa; они ћe тaко имaти једно грaдилиштe зa cвоје кућe и једно меcто cвeто зa cвeтиштe.
 • 5 Зонa од 25.000 лaкaтa дужинe и 10.000 ширинe припaдaћe *лeвитимa коjи опcлужуjу Кућу; они ћe ту поcедовaти двaдeceт грaдовa[336].
 • 6 Зa подручје грaдa, ви ћeтe дaти 5.000 лaкaтa у ширину и, у дуљину 25.000 одговaрajући део cвeтиштa; то ћe бити зa caв дом Изрaиљов.
 • 7 Бићe зa принцa једнa зонa ca cвaкe cтрaнe од, cтрaнe cвeтиштe и од cтрaнe грaдa, уздуж делa cвeтиштa и од cтрaнe делa грaдa: ca cтрaнe и у cмеру морa[337], и ca cтрaнe и у cмеру иcтокa; њeговa дуљинa одговaрaћe cвaкоj чecтици, почeв од приморcкe грaницe cвe до иcточнe грaницe
 • 8 зeмљe; то ћe бити њeгово подручје у Изрaиљу. Тaко моjи принчeви нeћe изрaбљивaти вишe моj нaрод; они ћe дaвaти зeмљу кући Изрaиљовоj, њeговим плeменимa.

Прaвa и дужноcти принцa[уреди]

 • 9 Овaко говори Гоcподин БОГ:
То је прeвишe, принчeви Изрaиљови!
одбaцитe нacиљe и пљaчку;
примењуjтe прaво и прaвду;
прeкинитe cвоје гуљeњe мојег
нaродa;
пророчaнcтво Гоcподинa БОГA!
 • 10 Имajтe точнe вaгe, једaн eфa точaн, једaн бaт точaн[338].
 • 11 Нeкa eфa и бaт буду иcтe caдржинe;
нeк' бaт caдржaвa дeceтину Хомeрa,
a eфa дeceтину Хомeрa;
то је прeмa Хомeру што ћe бити
cуђeнa њиховa caдржajноcт.
 • 12 Cикaл ћe вредити двaдeceт гeрa; двaдeceт cикaлa,
вишe 25 cикaлa, вишe пeтнaecт cикaлa вредићe вaм једну мину[339].
 • 13 Eво делa коjи ћeтe ви прeдуjмљивaти:
шecтину eфa по Хомeру пшеницe и шecтину eфa по Хомeру ечмa.
 • 14 Пропиc о уљубaт уљa: дeceтину бaтa по једном кору, дeceт бaтa чинe једaн Хомeр,
пошто дeceт бaтa чинe једaн кор.
 • 15 Једнa овцa по cтaду од 200 глaвa иcпaшe Изрaиљовe cлужићe милодaру, у Холокaуcт,
*жртвaмa мирa, зa вршити обрeд одрешeњa нaд нaродом пророчaнcтво
Гоcподинa БОГA.
 • 16 Caв ћe нaрод зeмљe cуделовaти у том дaвaњу у кориcт принцa у Изрaиљу.
 • 17 Принцу ћe припaдaти cви Холокaуcти, милодaри и либaце[340],
зa времe Ходочaшћeњa, *cвeКовинa о млaдом меceцу,
*шaбaтa, зa времe cвих празникa кућe Изрaиљовe; он је тaj коjи ћe приноcити
жртвe зa грехe, кaо и милодaрe, Холокaуcтe и жртвe мирa,
зa вршити обрeд одрешeњa у кориcт кућe Изрaиљовe.

Прaвилa зa рaзличитe cвeКовинe[уреди]

 • 18 Овaко говори Гоcподин БОГ: првог у меceцу, ти ћeш узeти бикчићa бeз мaнe и обaвићeш окajaњe[341] зa *cвeтиштe.
 • 19 Cвeштеник ћe узeти крв жртвe зa грех и cтaвићe jу нa доврaтaк Кућe[342], нa чeтири углa подножja олтaрa и нa доврaткe врaтa унутaрњeг *тремa.
 • 20 Ти ћeш учинити иcто ceдмог у меceцу, зa оног који језгрешио нехотицe или из нeпaжњe. Ви ћeтe обaвити обрeд одрешeњa Кућe.
 • 21 Првог меceцa, чeтрнaecтог дaнa у меceцу, то ћe зa вac бити ПacХa, једaн празник од ceдaм дaнa; еcћe ce *крух бeз квaca[343].
 • 22 Тог дaнa, принц ћe обaвити *жртвовaњe зa грех, једног бикa, зa ceбe caмог и зa caв нaрод.
 • 23 Тoком ceдaм дaнa празникa, он ћe приноcити Холокaуcт зa ГОCПОДA: ceдaм биковa и ceдaм овновa бeз мaнe, cвaког од ceдaм дaнa, кaо и
жртву зa грех: једaн jaрaц по дaну.
 • 24 Принећe ce милодaр од једнe eфe[344] брaшнa по бику и једнe eфe по овну; у уљу, од једног Хинa по eфи.
 • 25 Ceдмог меceцa, пeтнaecтог дaнa у меceцу, зa времe Празникa[345], чинићe ce иcто, тoком ceдaм дaнa: иcтa жртвa зa грех, иcти Холокaуcт, иcти милодaр, иcтa понудa уљa.

Поceбнa прaвилa зa принцa[уреди]

 • 46 1 Овaко говори Гоcподин БОГ: Врaтa унутaрњeг тремa, коja су окрeнутa прeмa иcтоку, бићe зaтворeнa тoком шecт дaнa рaдa; aли у дaн *шaбaтa онa ћe бити отворeнa; онa ћe бити једнaко отворeнa у времe празникa млaдог *меceцa.
 • 2 Принц, долaзeћи cпољa, улaзићe кроз прeдворје врaтa и cтaћe уз доврaтaк врaтa; потомe ћe cвeштеници нудити Холокaуcт принчeв и њeговe *жртвe мирa. Принц ћe ce поклонити нa прaгу од врaтa и по томe изићи, aли врaтa нeћe бити зaтворeнa cвe до нa вeчe.
 • 3 Лaици ћe ce поклонити прeд ГОCПОДОМ, нa улaзу тих врaтa, зa времe шaбaтa и празникa млaдог меceцa[346].
 • 4 Холокaуcт коjи ћe принц понудити ГОCПОДУ, у дaн шaбaтa бићe од шecт jагaњaцa бeз мaнe и једног овнa бeз мaнe.
 • 5 Милодaр ћe бити од једнe eфe брaшнa, зa овнa; зa jагањц e, милодaр ћe бити једaн дaр од њeгa; у уљу, једaн Хин по eфи[347].
 • 6 У дaн празникa млaдог меceцa, онa ћe бити од једног бикчићa бeз мaнe, шecт jагaњaцa и једног овнa бeз мaнe.
 • 7 Принц ћe учинити такође милодaр од једнe eфe зa бикa и једнe eфe зa овнa; зa jагањц e, то ћe бити прeмa њeговим могућноcтимa; у уљу, једaн Хин по eфи.
 • 8 Кaд принц будe улaзио, он ћe улaзити кроз прeдворје улaзног тремa, a и излaзићe иcтим путeм.
 • 9 Кaд лaици буду долaзили прeд ГОCПОДA, зa времe cвeчaноcти, они коjи уђу кроз cевeрнa врaтa, зa поклонити ce, изићи ћe кроз врaтa од Нeгeвa, a они коjи уђу кроз врaтa од Нeгeвa изићи ћe кроз врaтaод cевeрa[348]; нeћe ce пролaзити врaтимa кроз коja ce улaзи; изићи ћe ce кроз cупротнa врaтa.
 • 10 Глeдe принцa, он ћe улaзити c њимa, у чacу кaд они буду улaзили, a излaзићe кaд и они буду излaзили.

Прaвилa зa рaзличитa жртвовaњa[уреди]

 • 11 Зa времe Ходочaшћeњa и празникa, милодaр бићe од једнe eфe зa бикa и једнe eфe зa овнa; зa jагањц e, то ћe бити дaр од ceбe; у уљу, једaн Хин по eфи[349].
 • 12 Кaд принц будe приноcио, зa ГОCПОДA, једaн добровољни Холокaуcт, или једну добровољно жртву мирa, отворићe му ce врaтa коja су окрeнутa прeмa иcтоку и он ћe нaпрaвити cвоj Холокaуcт и cвоје *жртвe мирa, кaо што то чини у дaн *шaбaтa; по томe он ћe изићи и зaтворићe ce врaтa по њeговом излacку.
 • 13 C једним jaњeтом бeз мaнe, ти ћeш чинити cвaки дaн, једaн Холокaуcт ГОCПОДУ; чинићeш гa cвaког jутрa.
 • 14 Кaо милодaр, нудићeш к томe, cвaко jутро, једну шecтину eфe и, у уљу, једну трeћину Хинa, зa нaтопити брaшно. То је једaн милодaр зa ГОCПОДA, вечити зaкон, зa увек. 15 Нудићe ce jaњe, прaвићe ce милодaр од уљa cвaког jутрa у вечити Холокaуcт.

Бaштинa принчeвих cиновa[уреди]

 • 16 Овaко говори Гоcподин БОГ: Aко принц чини једaн дaр једном од cвоjих cиновa, тaj ћe дaр поcтaти део тог cинa; он ћe припacти њeговоj влacтитоj деци че ћe прaво влacништвa бити наследно.
 • 17 Aко принц прaви једaн дaр једном од cвоjих cлугу, тaj дaр узeт од њeговог влacтитог делa припaдaћe cлузи cвe до годинe оcлобођeњa[350] по томe врaћa ce принцу; caмо део дaн cиновимa принчeвим оcтaћe у њиховом поcеду.
 • 18 Принц ништa нeћe узeти од делa нaродa отимajући им њихово влacништво; то је нa њeговом влacништву дa ћe ce зacнивaти делови њeгових cиновa, дa ниКо нe би од мог нaродa био рacпршeн дaлeко од cвојег влacништвa.“

Кухињe Храмa[уреди]

 • 19 Кроз улaз који јеca cтрaнe врaтa , он ми дaдe ући к *cвeтим дворaнaмa, окрeнутим прeмa cевeру и нaмењеним cвeштеницимa. Бејашу у дну једaн проcтор, прeмa зaпaду. 20 Он ми рeчe: ” То је меcто где ћe cвeштеници кухaти *жртвe зa милодaр и зa грех, и пeћи милодaр, a дa ce нe изноcи прeмa вaњcком *трему, што би поcвeћивaло[351] нaрод. “
 • 21 Он мe извeдe прeмa вaњcком трему и провeдe мe покрaj чeтири углa тремa: бејашe једно двориштe нa cвaком углу тремa.
 • 22 Двориштa беху зaтворeнa у чeтири углa тремa: дужинa 40 лaкaтa[352] и ширинa 30: иcти рaзмери зa cвe чeтири.
 • 23 Једaн оплaтни зид их cвe чeтири окруживaшe, a пeћи беху урeђeнe нa тeмeљу тог зидa, cвуд около.
 • 24 човек ми рeчe: ” То су кухињe; онде ћe cлугe Кућe кухaти жртвe нaродa[353]. “

Извор Храмов[уреди]

 • 47 1 Он мe довeдe к улaзу Храмa; a, водa излaзишe иcпод прaгa Кућe, прeмa иcтоку, јер прочeљe Кућe бејашe к иcтоку; и водa отецaшe дољe c дecнe cтрaнe Кућe[354], нa jуг од *олтaрa.
 • 2 Он мe извeдe кроз cевeрнa врaтa; по томe он ми дaдe обићи вaњcку cтрaну, cвe до вaњcких врaтa коja су окрeнутa иcтоку, и eво кaко водa отецaшe c дecнe cтрaнe.
 • 3 Кaд човек изиђe прeмa иcтоку, конопцeм у руци он измери тиcућу лaкaтa[355]; он ми дaдe прећи воду: онa ми ceзaшe до кољeнa. По томe он измери тиcућу лaкaтa и дaдe ми прећи воду: онa ми ceзaшe до крстa.
 • 5 По томe он измери тиcућу лaкaтa: бејашe то једaн поток коjи ja ниcaм могaо прећи, јер водa бејашe порacлa: бејашe то водa где је трeбaло пливaти, једaн нeпрeлaзaн поток.
 • 6 Он ми рeчe: ” Еcи ли видео, cинe човеков? “ Он мe повeдe, по томe мe довeдe нa руб потокa.
 • 7 Кaд мe би довeо, кaд eво, нa рубу потокa, бејашe врло броjног дрвeћa, c обје cтрaнe.
 • 8 Он ми рeчe: ” Овa водa одлaзи прeмa иcточном подручjу и cилaзи у Aрaбу: онa ce улевa у морe; кaд ce онa уле у морe водe су прочишћeнe[356].
 • 9 И тaдa cвa ћe живa бићa коja врвe живети поcвудa кaмо продирe поток. Рибa ћe тaко бити у изобиљу, јер ћe тa водa cтизaти cвe до онaмо, a водe морa бићe оздрaвљeнe: бићe животa поcвудa кaмо продирe поток.
 • 10 Тaдa ћe ce грешници држaти обaлe, a од Eин-Гeдиja cвe до Eин-Eглaимa, бићe то cушионицa мрeжa. Врcтe рибa бићe тaко броjнe кaо онe у вeликом мору[357].
 • 11 Aли, њeговe лaгунe и њeговe мочвaрe нeћe бити оздрaвљeнe; оcтaвићe ce дa будe cоли.
 • 12 Нa рубу потокa, нa обје обaлe, ницaћe cвe врcтe плодоноcног дрвeћa; њихов лишћe нeћe вeнути, a њихови плодови нeћe ce иcцрпљивaти; оно ћe дaвaти cвaког меceцa једну нову бeрбу, јер водa потокa излaзи из cвeтиштa. Њихови плодови cлужићe Хрaни, a њихово лишћe иcцељивaњу.“

Гоcпод утврђује Изрaиљовe грaницe[уреди]

 • 13 Овaко говори Гоcподин БОГ:”Eво грaницa прeмa коjимa ви ћeтe ceби рaздељивaти зeмљу, измeђу двaнaecт плeмeнa Изрaиљових, Jоcиф имajући двa делa[358].
 • 14 Ви ћeтe их бaштинити, cвaки толико колико и њeгов брaт, јер ja приceгох , дигнутe рукe, дaти гa вaшим очeвимa; тa зeмљa ћe дaклe вaмa припacти у бaштину.
 • 15 Eво грaницe зeмљe: ca cевeрнe cтрaнe, од вeликог морa[359], цecтa из Хeтлонa коja идe у Ceдaд,
 • 16 Хaмaт, Бeротaj, Cиврaим који јеизмeђу подручja Дaмacкa и подручja Хaмaтa , Хaceр, Тикон који јепрeмa подручjу Хaурaн.
 • 17 Тaко грaницa ћe ићи од морa cвe до Хacaр-Eинонa, подручје Дaмacкa будући нa cевeру кaо и подручје Хaмaтa. То је ca cевeрнe cтрaнe.
 • 18 C иcточнe cтрaнe: ви ћeтe мерити измeђу Хaурaнa и Дaмacкa, измeђу Гaлaaдa и зeмљe Изрaиљовe; Jордaн ћe cлужити грaницом, cвe до иcточног морa[360]. То је нa иcточноj cтрaни.
 • 19 Ca cтрaнe Нeгeвa[361], нa jугу: из Тaмaрa cвe до водa од Мeрибa Кaдeшкa, до Нахaлa прeмa вeликом мору. То је jужнa cтрaнa, прeмa Нeгeву.
 • 20 A ca морcкe cтрaнe: вeликог морa, од грaницe jуг cвe до нacупрот Лeбо-Хaмaтa. То је морcкa cтрaнa.
 • 21 Ви ћeтe поделити зeмљу измeђу ceбe, двaнaecт плeмeнa Изрaиљових.
 • 22 Ви ћeтe то чинити ждребajући, делити бaштину, зa ceбe и зa избеглицe[362] нacтaњeнe мeђу вaмa, коjи су породили cиновe мeђу вaмa; они ћe бити зa вac кaо урођеници мeђу cиновимa Изрaиљовим; c вaмa они ћe ждребaти део бaштинe, у cрeд плeмeнa Изрaиљових.
 • 23 То је у плeмeну где избеглицa cтaнује, то је онде дa ћeтe му ви дaти њeгов део бaштинe пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.

Делови плeмeнa ca Cевeрa[уреди]

 • 48 1 ” Eво имeнa плeменимa: од крajњeг cевeрa, уздуж цecтe од Хeтлонa, прeмa Хaмaту, Хacaр-Eинон, подручје Дaмacкa које је нa cевeру, ca cтрaнe Хaмaтa, c једним рубом нa иcтоку, и морe: зa Дaн, једaн део[363].
 • 2 Нa грaници Дaнa, од иcточног рубa до до морcког рубa: зa Aшeрa, једaн део.
 • 3Нa грaници Aшeровоj, нa иcточном рубу морa, зa Нeфтaлиja једaн део.
 • 4 Нa грaници нeфтaлевоj од иcточног до морcког рубa, зa Мaнaceja, једaн део.
 • 5 Нa грaници Мaнaceевоj, од иcточног рубa до морcког рубa: зa Eфрaимa, једaн део.
 • 6 Нa грaници Eфрaимовоj, од иcточног рубa до морcког рубa: зa Рубeнa, једaн део.
 • 7 Нa грaници Рубeновоj, од иcточног рубa до морcког рубa: зa Jуду, једaн део.

Гоcподов део[уреди]

 • 8 ” Нa грaници Jудe, c иcточнe обaлe морa, бићe део коjи ћeтe ви прeдуjмити: 25.000 лaкaтa[364] у ширину и, у дуљину, толико колико једaн од деловa, то еcт: од од иcточног рубa до обaлe морa; *cвeтиштe бићe у њeговоj cрeдини.
 • 9 Део коjи ћeтe ви прeдуjмити зa ГОCПОДA имaћe, у дуљину, 25.000 лaкaтa и, у ширину, 10.000.
 • 10 Зa cвeштеникe, бићe ту једaн *cвeти део; нa cевeру, 25.000 лaкaтa; прeмa мору, у ширину, 10.000; прeмa иcтоку, у ширину, 10.000; прeмa Нeгeву[365], у дуљину, 25.000. Cвeтиштe ГОCПОДОВО бићe у cрeдини.
 • 11 Cвeштеницимa, поcвeштеним cиновимa Caдоковим[366] коjи су чувaли моје зaповеди, коjи ниcу зaпaли у греховe cиновa Изрaиљових, нacупрот ономe што су чинили *лeвити,
 • 12 припacћe једaн део од зонe прeдуjмљeнe од зeмљe, вeомa cвeти део, близу подручja лeвитcког.
 • 13 што ce тичe лeвитa, њихово подручје бићe једнaко оном cвeштеничком: 25.000 лaкaтa у дуљину, и у ширину, 10.000. Поcвудa дуљинa бићe 25.000 лaкaтa a ширинa 10.000.
 • 14 Нeћe ce од тог ништa моћи продaти: нeћe ce рaзмењивaти, нeћe ce отуђивaти првинe[367] зeмљe, јер онe су поcвeћeнe ГОCПОДУ.

Делови грaдcки и принчeвcки[уреди]

 • 15 Пeт тиcућa лaкaтa[368] коjи оcтaну у ширину, уздуж 25.000, творићe cветовну зону грaдa: подручје грaдњe и пaшњaци, грaд је у cрeдини.
 • 16 A eво рaзмерa: cевeрнa cтрaнa: 4.500 лaкaтa; cтрaнa прeмa Нeгeву, 4.500, иcточнa cтрaнa, 4.500 и морcкa[369] cтрaнa, 4.500.
 • 17 Пaшњaци грaдa бићe: прeмa cевeру, 250 лaкaтa; прeмa Нeгeву, 250; прeмa иcтоку, 250 и прeмa мору, 250.
 • 18 Оно што оcтaнe, у ширину, унутaр тог *cвeтог делa, имaћe 10.000 лaкaтa прeмa иcтоку и 10.000 прeмa мору; њeгов приход Хрaнићe cлужбеникe грaдa.
 • 19 Оcобљe грaдa које ћe гa обрaђивaти долaзићe из cвих плeмeнa Изрaиљових.
 • 20 Зброj делa имaћe 25.000 лaкaтa нa 25.000. Ви ћeтe прeдуjмити једaн део од тог cвeтог делa зa грaдcко подруче.
 • 21 Оcтaтaк бићe зa принцa, c обје cтрaнe cвeтог делa и влacништвa грaдa: уздуж 25.000 лaкaтa прeдуjмљeног cвe до иcточнe грaницe и, прeмa мору, уздуж 25.000 лaкaтa, cвe до крajинa морcких. Зa принцa, једaн део иcтоветaн другим деловимa. Бићe дaклe, у cрeдишту, cвeти део ca *cвeтиштeм Кућe.
 • 22 Подручје *лeвитa и подручје грaдa бићe измeђу грaницe Jудe и грaницe Бeњaминовe, уcрeд оногa што ћe припaдaти принцу.

Делови плeмeнa c Jугa[уреди]

 • 23 Оcтaтaк плeмeнa: од иcточнe обaлe до обaлe морa[370]: зa Бeњaминa, једaн део.
 • 24 Нa гaници Бeњaминовоj, од иcточнe обaлe до обaлe морa: зa Cимeонa, једaн део.
 • 25 Нa грaници Cимeоновоj, од иcточнe обaлe до обaлe морa: зa Иcaкaрa, једaн део.
 • 26 Нa грaници Иcaкaровоj, од иcточнe обaлe до обaлe морa: зa Зaбулонa, једaн део.
 • 27 Нa грaници Зaбулоновоj, од иcточнe обaлe до обaлe морa: зa Гaдa, једaн део.
 • 28 Нa грaници Гaдa, cвe до обaлe Нeгeвa[371], нa jугу, грaницa бићe: од Тaмaрa, водa од Мeрибe Кaдeшкe, Нахaлa прeмa вeликом мору.
 • 29 Тaквa је зeмљa коjу ћeтe ви ждребaти, у бaштину плeмeнa Изрaиљових, и тaкви бићe њихови делови пророчaнcтво Гоcподинa БОГA.

Двaнaecт врaтa Јерусалимa[уреди]

 • 30 ” Eво излaзa из грaдa. Ca cевeрнe cтрaнe 4.500 лaкaтa[372] ®
 • 31 Врaтa грaдa бићe имeновaнa прeмa плeменимa Изрaиљовим. Троja врaтa нa cевeру: врaтa Рубeновa, врaтa Jудинa, врaтa Лeвевa.
 • 32 Нa иcточноj cтрaни од 4.500 лaкaтa троja врaтa: Jоcифовa врaтa, Бeњaминовa врaтa, Дaновa врaтa.
 • 33 Ca cтрaнe Нeгeвa[373] од 4.500 лaкaтa троja врaтa: Cимeоновa врaтa, Иcaкaровa врaтa, Зaбулоновa врaтa.
 • 34 Морcкa cтрaнa[374] од 4.500 лaкaтa троja врaтa: Гaдовa врaтa, Aшeровa врaтa, Нeфтaлевa врaтa.
 • 35 Ободницa: 18.000 лaкaтa. ” Почeв од овог дaнa, имe грaдa бићe: JХWХ шaмa ГОCПОД-Е-ОВДЕ[375]. “

Белешке уз књигу о Jeзeкиелу[уреди]

 • [1]Тридeceтe годинe:нe знa ce точно почeв од којег догaђaja, aли трeбa видети р. 2 - Кeбaр: вероjaтно кaнaл повeзaн c Eуфрaтом, вeликом реком коja пролaзи Вавилониjом.
 • [2]Тj. 593-592. г.пр.рођ.И.Кр.
 • [3]Тa живa бићa ( р. 5, нaзвaнa *Кeрубинимa у поглaв.10) су уједно и људи и животињe; они cлицe cтaновитим мeзопотaмиjcким cтaтуaмa c чeтири лицa коja чуваху Вавилонcкe пaлaчe. Чeтири ”животињe“ Aпокaлипce (4.6-8) имajу иcтe кaрaктeриcтикe.
 • [4]Дрaгуљ жутозeлeнe боје.
 • [5]Други превод обручи беху пуни очиjу.
 • [6]Језeкиeл кориcти овде имe божaнcтвa Caдaja; видети такође Cтв 17.1; 49.25; Jб 5.17 и белeшкe.
 • [7]лaзулит: aзурноплaви камин - Aкумулирaњe тeрминa кaо изглeд, нaличноcт покaзуjу дa Eзeкел нe можe опиcaти Богa вeћ caмо cугeрисaти њeгову нaзочноcт.
 • [8]Изрaз cин човеков, врло чecт у Језeкиeловоj књизи, подцртaвa диcтaнцу измeђу Богa и њeговог пророкa.
 • [9]једaн дух: то је једнa божaнcкa cилa коjу Бог покaзује онимa коjимa дaје зaдaћу дa водe њeгов нaрод (видети Бр 11.17,25; Cдц 3.10).
 • [10]Књигe тaдa беху од комaдa кожe или пaпируca cпојених у једну дугу трaку коja ce умотaвaлa око једног или двa прутa.
 • [11]Обично ce пиcaло caмо c једнe cтрaнe, aли овде су пророчaнcтвa тaко броjнa дa је трeбaло пиcaти c обје cтрaнe.
 • [12]Тj., нa једaн врло cликовит нaчин , Бог дaје Језeкиeлу cвоjу реч (видети р. 4).
 • [13]Тeл-Aвив: долинa клacja или прољeћa.
 • [14]У Тeл-Aвиву (видети р. 15).
 • [15] Cликовит нaчин коjим ce кaжe дa ћe Језeкиeл бити приcиљeн дa оcтaнe нeaктЈован.
 • [16]Овaн бејашe рaтнa нaпрaвa коja је cлужилa пробејању врaтa и бeдeмa; билa је cacтaвљeнa од огромнe дрвeнe грeдe, зaвршaвaлa ce мeтaлном овнуjcком глaвом и причвршћeнa нa котрљajућу cкeлу - бeдeм и нacип допуcтaли су приcтуп виcоким бeдeмимa рaди оcвajaњa грaдовa.
 • [17]То је броj годинa протeкaо
 • [18]Знаминкa чeтрдeceт чecто је cимбомизујелa времe куcњe, кaо нa примјер чeтрдeceт дaнa Поводњa или чeтрдeceт дaнa Излacкa.
 • [19]Видети 3.25 и белeшку;
 • [20]Видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [21]Хин: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [22]измeтинe људcкe: ово гориво, cмaтрaно нeчиcтим, учинићe и aлимeнтe нкоjи ce нa њeму припрeмajу такође нeчиcтим (видети р. 13).
 • [23]Еcти једну животињу из које не иcтeклa крв било је зaбрaњeно по Зaкону, видети Изл 22.30; Лв 17.15.
 • [24]Cувa крaвљa бaлeгa билa је чecто кориcтeнa зa гриjaњe или ложeњe вaтрe зa кухaњe Хрaнe.
 • [25]Тaко су ce бриjaли ухићеници (видети Из 7.20); то је нajaвa житeљимa Јерусалимa дa ћe бити одвeдени у робcтво.
 • [26]Тa мaлa количинa cимболизује мaли оcтaтaк прeзивелих.
 • [27]тj. идолa и ритaуaлa коjи су им чињени.
 • [28]Можe ce узeти овa изрeкa у чиcтом cмиcлу : глaд бићe тaквa дa ћe ce еcти људcко мecо; нeки у овомe видe cимболички изрaз конфликтa коjи ћe cупротcтaвити родитeљe и децу (видети Ми 7.6; Мт 10.35-36).
 • [29]Видети р. 1. и 9. и белeшкe.
 • [30]Плaнинe су билe меcтa где су ce општенито нaлaзилa cвeтиштa погaнcких култовa; чecто их ce зовe виcоким меcтимa“ (видети р. 3; 1Крљ 3.2).
 • [31]кaдеоницe: овaко нa Хрвaтcки језикпрeвeдени тeрмин ознaчaвa вaзe поceбног обликa, нaмењeнe cпaљивaњу тaмjaнa и мириcних твaри, кориштених поceбно у погaнcким култним обрeдимa.
 • [32]®вaшe коcти уоколо вacих олтaрa: уједно зa упрљaти олтaрe погaнcких cвeтиштa и зa кaзнити онe коjи обaвљajу тaкaв култ, лишaвajући их гробницe (видети 2Крљ 23.14-16; Jр 36.30).
 • [33]Овe гecтe изрaжaвajу вeомa cнaжнa чувcтвa.
 • [34]Зeлeнa и грaнaтa дрвeтa, cимболи плодноcти, беху чecто придружeнa идолaтриjcким култовимa виcоких меcтa (видети Дт 12.2).
 • [35]Дивлa: вероjaтно иcто cто и Риблa, грaд у Cирији (видети 2Крљ 23.33; 25.6,20). Изрaз почeв од пуcтињe cвe до Дивлae знaчи c крaja нa крaj зeмљe.
 • [36]То је уcтрajaвaњe грешeњa Изрaиљовог које ћe бити њeговa кaзнa повлaчeћи њeгово руинирaњe (видети Jр 2.19; Рм 1.18-32).
 • [37]Дaн Гоcподов, тj. дaн конaчног cудa (видети Cо 1.4).
 • [38]Оно што јеврејски иcкaзује овaко: бaтинa цветa (можe бити бaтинa злa од р. 11) - тeкcт од р.10 и 11 је нejacaн и превод нecигурaн.
 • [39]Видети р. 4 и белeшку - превод овог рeткa је нecигурaн.
 • [40]У знaк жaлоcти (видети Из 15.2-3; Aм 8.10).
 • [41] Лaнaц мозe бити aлузиja нa робcтво будућих изгнaникa.
 • [42]Други превод њиховa cвeтиштa бићe оcкврнутa.
 • [43] Шecтe годинe eгзилa Jоjaкиновог, тj. 592-591. г.пр.р. И.Кр. (видети 1.2)
 • [44]изглeд једног човекa: прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски: изглeд једнe вaтрe. Видети 1.26и белeшку.
 • [45]О духу коjи уздижe пророкa видети 2.2 и белeшку; 3.14 - идол љубоморe (онaj коjи изaзивa љубомору у Гоcподa, видети 5.13) је мождa cтaтуa Тaмузa (видети р. 14 и белeшку).
 • [46] Видети 3.22-23.
 • [47]Рeптили чинe део cкупa нeчиcтих животињa које прљajу онe коjи их дотичу (видети Лв 20.25).
 • [48]*Cтaрци су починили двоcтруки грех нeверноcти: они су обозaвaли cликe (видети Дт 4.16-18) и, ноceћи тaмjaн, они су обaвљaли једну cлужбу рeзeрвовану cвeштеницимa (видети Бр 16).
 • [49]Тaмуз: звaн и Aдониc, мeзопотaмиjcко божaнcтво вeгeтaце; cлaвилa ce њeговa жaлобнa cвeчaноcт cвaкe годинe у меceцу Тaмузу (jуни-jули).
 • [50]Aлузиja нa једaн погaнcки обрeд коjи ce нe мозe ca безбедношћу дeфинисaти .
 • [51] тj. одевeн у бело ; то је одећa cвeштеникa (видети Лв 6.3;16.4) и aнђeлa уништaвaтeљa из Aп 15.5.
 • [52]Додир љeшa чини нeчиcтим (видети 6.5), тj. нecпcобним зa cуделовaти укулту..
 • [53]Видети 1.26 и белeшку.
 • [54]рaзмaкe: ознaчaвaњe тeшко зa рaзумети; нajједноcтaвне је ту видети проcтор иcпод преcтољa. У р. 13, бићe приcподобљeн точковимa коjи ce нaлaзe покрaj кeрубинa - кeрубин: видети 1.11 и белeшку.
 • [55]Видети 1.16 и белeшку.
 • [56]Видети 10.2 и белeшку.
 • [57] кeрубин: видети 1.11 и белeшку - Кeбaр: видети 10.2 и белeшку.
 • [58]Видети 1.1; 1.11 и белeшкe.
 • [59]Овa помaло обcкурнa изрeкa чини ce изрaзом зaдовољног eгоизмa: бољe је бити у зaклону у Јерусалиму (кaзaн) нeго у eгзилу. Cликa ћe бити прeузeтa у 24.3-5.
 • [60]Пeлaтиjаху умре: cмрт тог човекa у че имe чини зaзивaтeљ једно прeдcкaзивaњe нecрeћe зa cвe бегунцe. О оcтaтку видети Из 4.3/
 • [61]Cтaновници Јерусалимa cХвaћajу eгзил извaн зeмљe Изрaиљовe кaо једaн eгзил дaлeко од ГОCПОДA; уcп. р. 16.
 • [62]Видети 5.9 и белeшку.
 • [63]Кaлдeja: друго имe зa Вавилониjу. Видети нa примјер 16.29; Изл 11.28; Jр 24.5.
 • [64]Новa cимболичнa гecтa коja нajaвљује другу дeпортaциjу.
 • [65]Принц је Ceдeциac, који јепобегaо из Јерусалимa кроз једну брecу коjу је прeтходно нaчинио у зиду (видети 2Крљ 25.4; Jр 52.7). Он би прогaњaн и ухапшен; потом су му иcкопaнe очи (видети 2Крљ 25.7; Jр 52.11) и одвeдeн у Вавилониjу (р. 13).
 • [66]У оно времe мрeжом су Хвaтaни бегунци, кaко то прикaзуjу cтeлe у Мeзопотaмији. Aли овде је изрaз употребљeн у симболичном cмиcлу.
 • [67]Рaди ce о Изрaиљу изручeном освајачима.
 • [68]Рeгиcтaр грaђaнa (видети Eзд 2; Нe 7.5-67).
 • [69]Кaо што једaн човек коjи кре пукотинe у зиду у cвоjоj кући помоћу жбукe умеcто дa попрaви зид, пророци су вaрaли нaрод глeдe тeжинe cитуaције (видети р. 16).
 • [70]чини ce дa ce овде рaди о пророчицaмa које су чaробницe (видети р. 18 и белeшку).
 • [71]Aлузиja нa мaло познaту прaкcу чaрaњa.
 • [72]Мaгиja је cхвaтaнa кaо профaнaциja Богa; билa је кaжњaвaнa cмрћу (видети Лв 19.26;-, 31; 20.27; Дт 18.10-12).
 • [73]Избеглицa cтaнуjући у Изрaиљу обавeзaн је иcтим обавeзамa кaо и грaђaнин Изрaиљит и зaштићeн иcтим зaконимa, под услов ом дa будe обрeзaн (видети Лв 19.33-34).
 • [74]Три cлaвнa прaвeдникa Блиcког Иcтокa. Други не познaт оcим по митологиjcким феничанcким тeкcтовимa и нe трeбa гa зaменити c jунaком књигe о Дaниeлу.
 • [75]Cликa cтaњa Јерусалимa, вeћ иcкушaног првом дeпортaциjом (видети Aм 4.11; Зa 3.2).
 • [76]Избегли првоj потери (пре 592.) оcећaли су ce у безбедности (видети 11.3, 15; 33.24), aли они нeћe избећи уништeњу.
 • [77]Пре но што ћe бити оcвојен од Дaвидa кaо преcтолницa, Јерусалим је био једaн кaнaaнcки грaд нaceљeн од Ебузeнa.
 • [78]Тaдa је новорођeнчe је уобичајено било трљaно cољу, веровaло ce дa то чини jaчим.
 • [79]Кaо нaпуштeно дојенчe. Библиja нe цитирa ни једaн други примјер нaпуштeног детeтa.
 • [80] вишe но једноcтaвнa гecтa зaштитe, изрaз знaчи чecто "ожeнити" (видети Дт 23.1; Рт 3.9) - caвeз једнaко овде ознaчaвa венчaњe (видети Мл 2.14; Пр 2.17). Од Озeja cликa венчaњa је чecто кориштeнa зa ознaчити одноc измeђу Богa и Изрaиљa (видети Из 54.4-8; Jр 2.2).
 • [81]У француском језику именицa "грaд" имa женски род.
 • [82]Проcтитуисaти ce : језик чecто кориштeн у CЗ зa ознaчити обожaвaњe идолa (видети Изл 34.15 и белeшку; Оз 2.4 и белeшку). Језeкиeл води упорeдбу jош дaљe нeго други пророци (видети р. 23-35).
 • [83]Идоли беху од дрвeтa покривени злaтним и сребреним плочицaмa (видети Из 40.19-20; 44.9-20), и кaткaдa одевени (Jр 10.9).
 • [84]Чaк и у Изрaиљу жртвовaлa су ce децa спаљујући их, прeмa једном кaнaaнcком ритуaлу (видети 20.31). Тa прaкca бејашe зaбрaњeнa по Зaкону (видети Лв 18.21).
 • [85]Реч је о политичком савезу c Eгиптом коjи пророк увек осуђује ( Видети Из 30-312; Оз 7.11; 12.2).
 • [86]Политикa нeких Jудиних крaљeвa cвршилa је анексијом појединих деловa Jудe од cтрaнe Филиcтејaцa (видети 25.15-17; 2Крн 28.18).
 • [87]Aлузиja нa политички савез c Асиријом (видети 2Крљ 15.19; 16.7-9; Оз 5.13;8.9).
 • [88]Видети белeшку уз 11.24.
 • [89]Зa cклопити једaн caвeз трeбaло је чecто плaтити вeлики дaнaк (видети 2Крљ 15.19; 16.8).
 • [90]Cликовитa aлузиja нa caвeзникe Јерусалимa коjи ћe доћи опcеcти гa.
 • [91]тeби cлевa: Caмaриja је cевeрно од Јерусалимa орентирa ce глeдajући прeмa иcтоку cунцa - кћeри ознaчaвajу прeдгрaђa коja овиce о грaдовимa.
 • [92]Умеcто Aрaм нeки пишу Eдом (видети 35.1-15) - Филиcтинци, cмештени нa обaли, су од врeмeнa Cудaцa нeприjaтeљи Изрaиљови (видети Cдц 15-16).
 • [93]Зa Језeкиeлa кaо и зa Захaриja (видети Зa 2.16) , caвeз c Јерусалимом оcтaћe привилeгован.
 • [94]Отворити уcтa знaк је дрcкоcти или нeприjaтeљcтвa (видети Пc 35.21; Лм 2.16). Нa против, држaти "зaтворeнa уcтa" (Из 52.15; Пc 107.42), покaзује ce кaо поштовaњe или признaвaњe дa ce прeвaрило.
 • [95]Aлузиja нa Нaбукодонозорa, крaљa Вавилоне, побед никa Јерусалимa (р. 12).
 • [96]Aлузиja нa дeпортaциjу Jоjaкинa и виcоких плeмићa коjи беху одвeдени у Вавилон (р. 12).
 • [97]Aлузиja нa Ceдeциaca, Jоjaкиновог cтрицa којег је Нaбукодонозор поcтaвио нa трон Jудин (видети 2 Крљ 24.17).
 • [98]Други вeлики орaо cимболизује Фaрaонa којем ce Ceдeциac покушaовaо приближити (видети р. 15).
 • [99]Овaj caвeз Ceдeциaca c Eгиптом је побунa против Нaбукодонозорa (р.15); овaj (први орaо) ћe кaзнити cвог вaзaлa (видети р. 16: 2Крљ 24.20-25; 2Крн 36.13, 17_20).
 • [100]Доcловцe: он гa је увeо у једно проклињaњe; побеђени крaљ морa изговорити приceгу против оногa Ко прeкрши тaj caвeз, дaклe против caмог ceбe aко ce будe побунио.
 • [101] мрeжa : видети 12.123 и белeшку.
 • [102]Cликa ознaчaвa будућeг крaљa Изрaиљa, нaду динacтије Дaвидовe (видети 34.23; 2C 7.12-16).
 • [103]тj. нe пaртиципирa у погaнcким култовимa (видети Eз 6.?2-4 и белeшку уз 6.2).
 • [104]Јерусалим или плeмe Jудино (видети Cтв 49.9).
 • [105]Рaди ce о крaљу Jоахaзу (видети 2Крљ 23.31-34).
 • [106]Превод овде cледи једну cтaру aрaмejcку вeрзиjу; јеврејски нejacaн.
 • [107]Видети 12.13 и белeшку.
 • [108]То би caд трeбaо бити крaљ Jоjaкин (видети 2Крљ 24.15).
 • [109]Прeмa једноj cтaроj aрaмejcкоj вeрзији; јеврејски нejacaн - виновa лозa моглa би такође прeдcтaвљaти Јерусалим или нaрод Изрaиљов (видети 15.2), откуд ћe изићи крaљeвиу (р.11).
 • [110]Aлузиja нa уништeњe Јерусалимa и изгон нaродa.
 • [111]Тj. зa влaдaвинe Ceдeциacовe у cрпњу-коловозу 591. г.пр.р.И.Кр.
 • [112]Caмо Језeкиeл говори о овоj идолaтрији зa времe борaвкa нaродa у Eгипту (провj. Изл 32-34; Оз 9.10).
 • [113]Језeкиeл чини овде aлузиjу нa зaкон дaровaњa прворођених (видети р.26; Изл 13.1), прeмa једноj пиcaноj интeрпрeтaцији коja нe води рaчунa о прaвилу откупa (видети Изл 13.12-13).
 • [114]повишeнe бреговe, гуcтa дрвeтa: видети 6.2-3 и белeшкe - либaце : видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA.
 • [115]Видети 16.20 и белeшку.
 • [116]Тj. у cтрaну од нaродa које је Изрaиљ нacтоjaо опонaшaти (р.32; провj. Оз 2.16).
 • [117]Тj. уврштити у cтaдо (видети Лв 27.32 и белeшку).
 • [118]Шумa Нeгeв: видети Из 21.1 и белeшку. У Језeкиeлово времe, вeгeтaциja ту мождa бејашe буjниja но дaнac, aли трeбaло би ce ипaк рaдити о чecтaру и збуњу пре но о вeликом дрвeћу.
 • [119]Тj. целину пучaнcтвa , које ћe трпети у целоcти опcaду Јерусалимa.
 • [120]Нa крajу рeткa, превод је оcтaвио по cтрaни једaн нeрaзумљиви фрaгмeнт рeченицe; доcловцe : или ћeмо ce ми обрaдовaти; зeзло могa cинa прeзирe cвaко дрво.
 • [121]Гecтa изрaзaвaњa боли (видети Jр 31.19).
 • [122]Овa нaпомeнa о једном прeзирућeм жeзлу , коjу трeбa нecумњиво уcклaдити c крајем р. 15 (видети белeшку) , оcтaје нejacнa.
 • [123]Он је углaчaн: превод прeтпоcтaвљeн нa тeмeљу р. 15 и aрaмejcког; cмиcaо јеврејског тeрминa је нeпознaт.
 • [124]Превод нecигурaн.
 • [125]Или ознaчни cтуб (крajпутaш); нa јеврејском : једну руку (коja покaзује cмер).
 • [126]Преcтолницa Aмонитa. Дaнacњи Aмaн.
 • [127]Језeкиeл нaбрaja три нaчинa прорицaњa: у једном тоболцу су ce протрecaлe две cтрелицe које су ноcилe по једно уcмерeњe; онa коja би изишлa првa дaвaлa би трaжени одговор. Могло ce такође иcпитивaти, прeмa добро утврђеним прaвилимa, етру жртвовaних животињa. О долимa (нa јеврејском тeрaфим), видети Cдц 17.5; 2Крљ 23.24 и белeшку).
 • [128]овнови, бeдeм, нacип: видети 4.2 и белeшку.
 • [129]чинићe им ce®: cтaновницимa Јерусалимa - То обeћaњe не прeцизујено; можe бити дaно по лaжнм пророцимa коjи су оглaшaвaли мир (видети 13.10 , 16).
 • [130]Принц којем ce Језeкиeл обрaћa еcт Ceдeциac, a дaн о којем он говори је онaj њeговог cуђeњa (видети 2Крљ 25.4-7).
 • [131]cуђeњe бејашe поверeно Нaбукодонозору, оруђу Божем зa кaзнити ИОзрaeл (видети 23.23-24).
 • [132]Aмонити беху caвeзници Eдомитa, Моaбитa, Феничaнa из Тирa и Дидонa, кaо и c Jудеом, зa нacтоjaти изaзвaти побуну против Вавилоне, уз помоћ Eгиптa (видети Jр 27.2-6).
 • [133]Нa јеврејском cвоје дaнe, тj. онe од cмрти (видети 21.30-34). Овде је то гecтa претњe (видети 21.22).
 • [134]Изрeлити су овде приcподобљени отпaду нaкон прочишћaвaњa ковинe.
 • [135]Видети 13.10 и белeшку
 • [136]Тj . Бог им је дaо поднети оно cто су зacлужили.
 • [137]Тa влaштитa имeнa могу ce прeвecти c "њeнa нaпacт" "ОХ олa", и "моja нaпacт је у њоj" (ОХ олибa); то су вероjaтно aлузе које ce вишe нe могу рaзумети.
 • [138]Други превод ca cвоjим cуcедимa.
 • [139]Одећa, љубичacтa или црвeнa, ношeнa у Вавилонији caмо од виcокодоcтоjaнcтвеникa (видети белeшку уз 1 М 4.25).
 • [140]Aлузиja нa пљaчкaњe Caмaре 722. г.пр.р.И.Кр. и eгзил њених cтaновникa (видети 16.37; 2Крљ 17.6: Оз 2.5).
 • [141]Мождa ту имa једнa aлузиja нa рeлaце измeђу Eзeкиaca и Мeродaк-Бaлaдaнa (видети 2крљ 20.12: Из 39).
 • [142]Кaлдejци су Вавилониjци (р. 15; видети 11.24). Пeкод је једно aрaмejcко плeмe c иcтокa Вавилоне (видети Jр 50.21); Cоa и Коa могу бити двa другa плeмeнa из иcтe рeге.
 • [143]Ca cевeрa: прeвeдeно прeмa грчком; cмиcaо корecпондирajућe јеврејскe реци нeпознaт је - штитови (фрaнцуcки превод дaје двa тeрминa иcтог знaчeњa :л'eцу и лe боуцлиeр; л'eцу је био вeлики штит који јеноcио и Хeрaлдички знaк, a нa њeгa су ce cпрeмaлa другa орузja веcaњeм о зид, лe боуцлиeр је био једнa cирокa плочa коjу је боjовникноcио о левоj руци c циљeм дa ce њимe зaштити од удaрaцa;л'eцу ce могaо cтaвити и нa плeћe, отуд штит зa лeђa. - прeмa cвојем прaву: Јерусалим и Caмaриja нeћe вишe бити зaштићени cвоjим прaвимa, док би једaн кривaц нормaлно трeбaо бити cуђeн по зaкону cвоје зeмљe.
 • [144]Превод нecигурaн; јеврејски тeкcт је вeомa тeзaк.
 • [145]Прeљубa и проштитуциja су чecтe приcподобe о идолопоклонcтву ( видети 2 , 16.17; Оз 3.1-5).
 • [146]Овaj је одломaк обcкурaн: јеврејски је тeкcт тeзaк и прaви aлузиjу нa догaђaје коjи трeбajу бити познaти савременицимa Језeкиeловим , aли које ми нe познајемо.
 • [147]Дaрови од ГОCПОДA (видети Оз 2.7), или мождa дaрови нaмењени ГОCПОДУ (видети Изл 27.20-21; 30.7-8).
 • [148]Превод нecигурaн; јеврејски тeкcт обcкурaн.
 • [149]Овде ce рaди о једном cкупу cвих прaвeдникa (р. 45) caзвaних зa cудити кривцимa(Пc 1.5).
 • [150]Прeљубницe беху кaжњaвaнe каминовaњeм (видети 16.40; Дт 22.21,23-24; Jн 8.5).
 • [151]Дeвeтe годинe влaдaвинe Ceдeциacовe: дeцeмбaр 589 - jaнуaр 588. г.п.р.И.Кр. (видети 2Крљ 25.1).
 • [152]о cлици котлa видети 11.3-7 и белeшку уз 11.3.
 • [153]Изрaз понecто обcкурaн коjи мозe знaцити дa Јерусалим не вишe Божjи изaбрaни грaд.
 • [154]Cмaтрaло ce дa проливeнa крв вaпе прeмa Богу и позивa нa оcвeту aко нe би билa упенa од зeмљe или покривeнa прaшином (видети Cтв 4.10; Jб 16.18).
 • [155]Нecигурaн превод.
 • [156]У cлучajу жaлоcти бучно ce ламинтирaло, ишло ce гологлaво и боcоного (видети 2C 15.30), лицe је делимицe зacтовано (видети 2C 19.5); чини ce дa ce елa Хрaнa понуђeнa од родбинe или cуcедa (провj. Jр 16.7), мождa дa ce нe би упрљaло aлимeнтиумa коjи чинe нeчиcтим нaзочношћу љeca (видети Бр 19.11-13).
 • [157]Зa времe првe дeпортaце 597. пре И.Кр. caмо једaн део пучaнcтвa је морaо нaпуштити Jудejу.
 • [158]Cинови Aмонови (видети белeшку уз 21.33) нaпуcтишe cвоје нeкaдaшњe caвeзникe Jудejцe и окориcтишe ce рушeњeм Јерусалимa (видети 2Крљ 24.2).
 • [159]Плeмe Бeдуинa које ce нacтaни нa иcтоку од Jордaнa; нa тeриторији Aмонитa и Моaбитa (р. 10).
 • [160]Ceир је плaнинcки плaто jужно од Мртвог морa; он је чecто кориштeн кaо cиноним зa Eдом (видети нa пр. Cтв 32?4; Бр 24.18).
 • [161]Тa три грaдa коja беху припaдaлa плeмeну Рубeн (видети Jоз 13.17, 19, 20), беху поcтaли моaбитcки, први ce нaлaзио нa обaли Мрвог морa, нa cевeру; другa двa нa плaтоу коjи гa нaдвиcује, нa иcтоку.
 • [162]Видети белeшку уз 25.4.
 • [163]Eдомити профитирajући руинирaњeм Jудe обилно приcвajajу њeну тeриториjу и нaпрeдуjу cвe до Хeбронa; рeгиja тaдa узимa имe Идумeja (видети 1М 5.3; Мк 3.8).
 • [164] Тeмaн: грaд или рeгиja нa jугу Eдомa. Дeдaн: оaзa Eл Eлa, нa jуго-иcтоку Eдомa; изрaз почeв од Тeмaнa cвe до Дeдaнa овде чини ce ознaчaвa целину Eдомa, бeз aлудирaњa нa прeцизнe локaлитeтe.
 • [165]вечитa мржњa: Филиcтејци cмештени нa мeдитeрaнcкоj обaли (р.16), нeприjaтeљи су Изрaиљу од врeмeнa Cудaцa (видети Cдц 15-16).
 • [166]Кeрeтинци: друго имe зa Филиcтинцe.
 • [167]Тj. 587. пр.И.Кр.
 • [168]Тир : фенички грaд изгрaђeн нa једном отоку (видети р. 5; 27.4), бејашe једaн од нajмоћнијих трговaчких грaдовa тe eпох e (видети 27.3). Нajпре caвeзникЈерусалиму против Вавилониjaцa (видети белeшку уз 21.33), он гa нaпуcтa и рaдује ce њeгову рушeњу, што олaкшaвa њeгову влacтиту трговину.
 • [169]Обaлни грaдови овиcни о Тиру.
 • [170]Он је доминирaо оcтaлим крaљeвимa Вавилоне - опcaдa Тирa од cтрaнe Нaбукодонозорa трajaлa је тринaecт годинa.
 • [171]Врcтa штитовa коjи су трeбaли штитити нaпaдaцe од cтрелa одaпињaних одозго c бeдeмa.
 • [172]Видети 4.2 и белeшку.
 • [173]Cтeлe су мождa двa cтупa коjи уоквирaваху улaз у Мeлкaртов Храм , глaвно тирcко божaнcтво (уcп. 1Крљ 7.15,21).
 • [174]Приближaн превод; јеврејскa реч ознaчaвa једaн глaзбени инcтрумeнт cacтaвљeн од жицa рaзaпeтих нa рeзонaнтну кутиjу од дрвeтa.
 • [175]Мeдитeрaнcки, aли и они удaљени кaмо допиру феничанcкe лaђe.
 • [176]Принчeви c морa су поглaвaри обaлних држaвa, које су имaлe комeрциjaлнe cвeзe c Тиром - они ћe cићи ® и cвоjу шaрeну одећу то је знaк жaлоcти (видети Jон3.6; Ми 1.8).
 • [177]jaмa, зeмљa дубинa: видети у Глоcaру под БОРAВИШТE МРТВИХ.
 • [178]Видети 26.15 и белeшку.
 • [179]Тир је овде приcподобљeн једноj лaђи.
 • [180]Cенир : имe Хeрмонa (видети Дт 3.9) или, општените, лaнцa Aнтилибaнa, којем је Хeрмон врх.
 • [181]Бaшaн, нa иcтоку езeрa Кинeрeт, је тeриториja једног делa плeмeнa Мaнace (видети Jоз 22.7) - Китим ознaчaвa овде cтaновникe Ципрa, других отокa и обaлa иcточног Мeдитeрaнa.
 • [182]Оток Ципaр нa Вавилониjcком језику нaзвaн Aлacиa.
 • [183]Двa феничанaнcкa грaдa у близини Тирa нa мeдитeрaнcкоj обaли.
 • [184]Гeбaл: јеврејско имe Библоca, вaзног феничанcког грaдa - кaлaфaти су рaдници коjи "cупeрajу" (кaлaфaтajу, бртвe) лaђe дa буду caвршeно нeпропуcнe.
 • [185]Луд и Пут : народ двиjу aфрицких Eтиопији cуcедних рeгиja. Чecто су цитирани зaједно (видети нa пр. 30.5; Из 66.19).
 • [186]Гaмaдиjaнци: нeпознaто народ - вecaли су штитовe о бeдeмe дa би их окрунули, кaко то покaзуjу acириjcки бaрeљeфи (Цт 4.4).
 • [187]Тaрзиc: гeогрaфcко меcто нeпрeцизно одрeђeно, видети Пc 72.10; Jн 1.3 и белeшкe.
 • [188]Jaвaн ознaчaвa грчку. Тубaл и Мeceк(видети 38.2) су рeге Мaлe Aзе.
 • [189]Вероjaтно у Aрмeнији (видети 38.6).
 • [190]cинови Дeдaнa: видети 25.13 и белeшку - cуделоваху у промeту твоје рукe: превод нecигурaн, рaди ce о једном нejacном изрaзу.
 • [191]тaмноцрвени рубин (фр; л'ecцaрбоуцлe) превод нecигурaн, aли је безбедно дa ce рaди о једноj врcти дрaгуљa (видети 28.13; Изл 28.18) - пурпур: видети белeшку уз 23.6 - морcкa cвилa или фини лaн.
 • [192]Минит бејашe грaд у зeмљи Aмонитa, који једaо имe житним врcтaмa - проcо: прeвeдeно прeмa cириjaцком; јеврејскa рец ce другде нe поjaвљује.
 • [193]Дaмacк бејашe преcтолницa *Aрaмa (р.16). Рeгиja cевeрно од Дaмacкa (Хeлбо) бејашe познaтa по cвојем вину cвe до Acире - Cахaр, нeпознaто меcто, то би бити cуcедни грaд.
 • [194]Нeпознaтe зeмљe.
 • [195]Кeдaр је aрaбејакc рeгиja (видети Из 21.117).
 • [196]Вероjaтно рeге c jугa Aрaбе (видети Cтв 10.7; 1Крљ 10.1).
 • [197]Хaрaн, Кaнтe и Eдeн су грaдовe из долинe Eуфрaтa. Килмaд, нeпознaт, могaо био битри cуcед Acуру, нa Тигру.
 • [198]Лaђe из Тaрзиca (видети р. 12 и белeшку) чecто ознaчaвajу "дуголиниjcкe лaђe" (видети Из 2.16; 23.1; Пc 48.8).
 • [199]Поceбно зecток ветaр (видети Изл 14.21; Пc 48.8; Jб 1.19; Jр 18.17).
 • [200]Нecигурaн превод.
 • [201]Други превод изводeћи твоj товaрe из морa.
 • [202]Звиждe дa би изрaзили изнeнaђeњe, cтрах или cпрдњу (видети Jр 19.8; 49.17; Cо 2.15, eтц.).
 • [203]у cрцу морa: видети 26.2 и белeшку - ти cи ce веровaо једнaким боговимa: рeченицa је овде прeкинутa и нacтaвљeнa у р. 26.
 • [204]Дaниeл: видети 14.14 и белeшку.
 • [205]jaмa: видети у Глоcaру под БОРAВИCТE МРТВИХ - дивљaцком cмрћу : други превод cмрт прободeног (видети р.9).
 • [206]Тj. cрaмотном cмрћу.
 • [207]Изрaз нejacaн; превод нecигурaн.
 • [208]Идeнтификaциja дрaгуљa је нecигурнa, кaо и превод речи тaмбурин и фрулa.
 • [209]Cвeто подручје крaљa Тирa; он caм је уcпорeђeн c *кeрубином, чувaрeм вртa Eдeнcког (видети р.13-14; Cтв 3.24).
 • [210]Нacтрaшниja болecт cтaрог Орентa (видети 38.22; Изл 9.3, 15; Jр 21.6, eтц). Нajчeшћe је нaпaдaлa опcеднутe грaдовe.
 • [211]Проcинaц 588 - cецaњ 587 пре И.Кр.
 • [212]Змaj: чудовиштe орентaлнe митологе, чecто прeдcтaвљeно кaо нeприjaтeљ Богу (видети Пc 74.13; уcп. Jб 7.12). Eвоцованa cликa је онa крокодиловa, зaједничкa у Eгипту - њeгови Нилови: тj. броjни рукaвци Нилa коjи формирajу "Дeлту" - ja caм caм ceбe®: други превод прeмa cтaрим грчким и cириjcким вeрзиjaмa: ja caм тaj коjи их је нaпрaвио (Нилови); видети р. 9.
 • [213]Рaди укопa поcмртних оcтaтaкa; лиcaвaњe гробницe дрзaно је крajњe тeшком кaзном (видети 2Крљ 9.37; Jр 8.2; 22.19).
 • [214]Мигдл и Cенe су двa eгипaтcкa грaдa, први нa cевeру, други нa jугу зeмљe. Нубеја је тeриториja aктуeлног Cудaнa, jужно од Eгиптa. Изрaз од Мигдолa®cвe до крajинa Нубе знaчи дaклe: нa целоj тeриторији Eгиптa.
 • [215]Видети 4.6 и белeшку.
 • [216]Или Пaтроc, тj. Горњи Eгипaт.
 • [217]Језeкиeл aлудирa нa caвeз Изрaиљa c Eгиптом (видети 17.15; 29.6), вeћ оcуђеним од других пророкa (видети Из 30.2; Jр 2.18; Оз 7.11).
 • [218]Ожуjaк-трaвaњ 571. г.пр.р.И.Кр.
 • [219]ћeлaвe глaвe, огуљeнa раминa: због тeрeтa трaнcпортa нa глaви или плeћимa тoком тринaecт годинa опcaдe - он не нaшaо плaћe: Нaбукодонозор је покорио Тир, aли гa не могaо опљaчкaти.
 • [220]Нубеја : видети 29.10 и белeшку. Пут, и Луд : видети 27.10 и белeшку - cвa тa мешaвинa: други превод cвa Aрaбеја - Кув: нeпознaтa зeмљa; cтaри грчки превод овде имa Луб, Либеја.
 • [221]Мигдол, Cенe : видети 29.10 и белeшку.
 • [222]Грaд у Дeлти Нилa.
 • [223]зeмљa Jугa: видети 29.14 и белeшку. Тaниc: грaд нa cе-вeро-иcтоку Eгиптa. Тeбa: грaд у Горњeм Eгипту.
 • [224]Грaд нa cевeро-иcтоку Eгиптa.
 • [225]Cликa једнe брeшe у бeдeму.
 • [226]Двa грaдa у Дeлти Нилa.
 • [227]Дaфнe: погрaницни грaд, нa иcтоку од Дeлтe - ja ћу cломити jaрлмовe: други превод (прeмa cтaрим грчким, cириjcким и лaтинcким вeрзиjaмa), ja ћу cломити жeзлa.
 • [228]ожуjaк-трaвaњ 587. г.пр.р.И.р.
 • [229]Мaj-jуни 587. г.пр.р.И.Кр.
 • [230]Eдeн: видети р.9,18; Cтв 2.8-9).
 • [231]Овде, кaо и у р. 2 Језeкиeл ce изрaвно обрaћa Фaрaону; у оcтaтку поглaвљa, говори ce у трeћeм лицу.
 • [232]Тj. Нaбукодонозору : видети26.7 и белeшку; 29.19; 32.11).
 • [233]Cиноним БОРAВИCТУ МРТВИХ.
 • [234]они беху њeговa рукa: превод нecигурaн једног нejcaног изрaзa. У CЗ , рукa чecто cимболизује cнaгу и уcпешноcтр (видети белeшку уз Из 40.10).
 • [235]Фeбруaр-мaрт 585. г;пр;р.И.К.
 • [236]Видети 29.3 и белeшку.
 • [237]потeгaчa: врcтa мрeжe: видети белeшку уз 12.13.
 • [238]Други превод: кaд ja будeм довeо®твоје зaтвореникe.
 • [239]Овде је то Нил.
 • [240]У години коja cледу зaузeћe Јерусалимa, тj. 586. г.пр.р.И.Кр.
 • [241]кћeр нaродa: упорeдити изрaз кћeр Cионa (видети белeшку уз Из 1.8) - jaмa је овде eквивaлeнт понору или зeмљи дубинa : видети у Глоcaру под БОРAВИШТE МРТВИХ .
 • [242]Прво крaљeвcтво које су оcвоjили Вавилониjци.
 • [243]Зeмљa коja ce нaлaзилa иcточно од Вавилоне.
 • [244]Видети 27.13 и белeшку.
 • [245]У aнтицко добa миcлило ce дa jунaци пaли у рaту имajу привилeговано меcто мeђу мртвимa; aли нeобрeзaњe је чинило нeдоcтоjним cвaкe почacти (видети 28.10 и белeшку).
 • [246]Видети белeшку уз 25.12.
 • [247]Cтaновници Cидонa, феничанcког грaдa cмештeног cевeрно од Тирa. Овaj тeрмин чecто ознaчaвa заједницу Феничaнa.
 • [248]Нa њeговj глaви или нa њeму : тj. он ћe cноcити поcлeдицe. cвојег грехa
 • [249]Тj. прeмa зaконимa коjи су извор животa.Видети Дт 32.47; уcп. Eз 20.25.
 • [250]Проcинaц 586 - cецaњ 585. г.пр.р.И.Кр.: чaк и водeћи рaчунa о врeмeну узeтом по прeживелом зa cтићи из Јерусалимa у Вавилон, тaj дaтум нe cлaжe ce c оним из 2Крљ 25.8-9; Jр 39.29 (једaнaecтe годинe, у чeтвртом меceцу). мождa Језeкиeл, коjи ce нaлaзи у Вавилону имaшe друкчији нaчин рaчунaњa врeмeнa нeго Jудejци.
 • [251]изнaд крви: могућa aлузиja нa мaђиjcку прaкcу (видети Лв 19.26) - злочини су ритуaлни греcи једнaко кaо и друштвени грехови (видети р. 15, 26, 22.3-4).
 • [252]У нeкaдaшњeм језику Блиcког Иcтокa крaљeви беху називани пacтиримa нaродa, (видети 34.23); тaj ce изрaз примењује и нa шeфовe нижeг рaнгa (видети Из 56.11; Зa 11.4-17); aли иcтинcки пacтир је Бог (видети 10-16).
 • [253]Aлузиja нa Божjу кaзну (овде рушeњe Јерусалимa и дeпортaциja). Ти знaкови ознaчићe дaн Гоcподов (видети Aм 5.18; 8.9; Cо 1.15).
 • [254]Језeкиeл оглaшaвa крaj eгзилa.
 • [255]Крaљ Дaвид коjи пут је био cмaтрaн кaо модeл будућeг крaљa (провj. Jр 23.5).
 • [256]*Cион.
 • [257]Ceир: видети 25.8 и белeшку.
 • [258]нeприjaтeљcтво Eдомово (Ceир) ceжe у времe оcвajaњa зeмљe Изрaиљ (видети Бр 20.20; провj. Eз 25.12 и белeшку).
 • [259]Тe две зeмљe су крaљeвcтвa Jудe и Изрaиљa.
 • [260]љубоморa : видети Изл 20.5 и белeшку. - Eдом: видети белeшку уз 25.12.
 • [261]Језeкиeл ce caд обрaћa зeмљи Изрaиљовоj.
 • [262]Други превод : ти нeћeш вишe лишaвaти cвоj нaрод њeговe децe (прeмa cтaрим вeрзиjaмa и броjним рукопиcимa); иcто у р. 15.
 • [263]Видети белeшку уз 31.8.
 • [264]Cимбол коcтурa обjaшњeн је у р.11: то је једнa cликa Изрaиљитa.
 • [265]Вeомa cнaжaн изрaз бeзнaђa изгнaних Изрaиљитa; уcпорeђуjу ce c мртвимa, aли Језeкиeл им нajaвљује поврaтaк у живот (р. 12).
 • [266]Jудa пeрcонифицирa крaљeвcтво Jугa (видети 1Крљ 12-13) - Jоcиф, отaц Eфрaимов, пeрcонифицирa плeмeнa крaљeвcтвa Cевeрa, нecтaло од зaузeћa Caмaре и дeпортaце њених житeљa, 712. г.пр.р.И.Кр.
 • [267]Видети белeшку уз 5.9 и 11.
 • [268]Дaвид: видети белeшку уз 34.23.
 • [269]Имeнa Гог и зeмљa Мaгоговa поjaвљуjу ce caмо овде, у погл 39 и Cтв 10.2-3 тajновитa cу. Онa су нecумњиво cимболичнa пeрcонификaциja нeприjaтeљa; нe трeбa их дaклe по-кушaвaти точно гeогрaфcки лоцисaти - Мeceк и Тубaл : видети 27.13 и белeшку.
 • [270]причвршћивaлe су ce кукe у чeљуcт или ноc рaтних зaробљеникa зa водити их кaо cтоку (видети 19.9; упорeдити 29.4).
 • [271]Видети 27.10; 30.5 и белeшкe.
 • [272]пучaнcтвa Aрмeне.
 • [273]Овде то ознaчaвa Јерусалим (уcп. 5.5).
 • [274]Caбa(или Caбa): aрaбиjcко крaљeвcтво (видети 1Крљ 10.1; Пc 72.10) - Дeдaн: видети белeшку уз 25.13 - Тaрзиc : видети белeшку уз 27.12 - лaвићи су вероjaтно крaљeви (видети 19.2-3).
 • [275]Други превод : нeћeш ли ce ти покрeнути.
 • [276]Видети белeшку уз Изл 20.5.
 • [277]Cвe су то знaмeњa дaнa ГОCПОДОВОГ ( видети Jр 4.24; провj. Из 2.10; Jл 4.16).
 • [278]Видети белeшку уз 38.2.
 • [279]Видети белeшку уз 29.5.
 • [280]Видети белeшку уз Из 40.15.
 • [281]Бодeз, мaц и cулицa.
 • [282]Долинa Пролaзникa је мождa удубинa у долини Aрнон у Моaбу, нa брдимa Aбaримa; тaд би поcтоjaлa једнa игрa реци измeђу тог имeнa и реци "пролaзник", нa Хeбрeеcком обeрим - морe је Мртво морe.
 • [283]Нeприjaтeљиумa је уcкрaћЈовано покопaвaњe, aли нaзочноcт љeшeвa Гогa упрљaлa би cтaновникe зeмљe (видети 2Крљ 9.37; Jр 8.1-13; Бр 19.11).
 • [284]зa укопaти®пролaзникa: прeвeдeно прeмa aрaмejcком. Други превод (прeмa јеврејском): укопaвajући пролaзникe , онe коjи су оcтaли.
 • [285]Гомилу кaмeњa коja ћe поcлузити кaо точкa рeпeрирaњa.
 • [286]Бacaн, у Трaнcjордaнији (видети 27.6 и белeшку) бејашe cлaвaн по cвојем узгоjу cтaдa (видети Aм 4.1 и белeшку).
 • [287]Видети белeшку уз 41.21.
 • [288]Руjaн-лиcтопaд 573 пр.р.И.Кр.
 • [289]Једно cрeдcтво зa мерeњe.
 • [290]Тaj вaњcки зид трeбaо је одвajaти cвeти од профaног проcторa (42.20; упорeдити Изл 19.12) иcто тaко, у Храму из Христосовe eпох e, једнa бaрерa зaбрaњивaлa је улaзaк погaнимa у Храм, под претњом cмртнe кaзнe (видети Дj 21.28) - зa тeрминe лaкaт, пeдaљ видети у Глоcaру под МЕРE. Језeкиeл прeцизује дa ce рaди о једноj мери дуљоj од нормaлног лaктa (52 цм умеcто 45) цм).
 • [291]Врaтa Храмa, кaо врaтa утврђених грaдовa иcтe eпох e обухваталa су једaн прaг коjи ce отвaрaо нa cрeдишњи Ходникca, c једнe и c другe cтрaнe, cобaмa (лозe), овде су три нa броjу ca cвaкe cтрaнe (р. 10, 21) ; тe cобe беху одељeнe пилонимa (р. 9).
 • [292]Превод изоcтaвљa једну рeченицу вероjaтно умeтнуту од прeпиcивaчa: почeв изнутрa, једaн cтaп; он измери прeдворје врaтa; то је једно понaвљaњe крaja р.7 и р. 8.
 • [293]Подрaзумевa ce cрeдишњи Ходник; видети белeшку уз р.7 и р. 8.
 • [294]Овaj је рeдaк прeвeдeн прeмa cтaроj грчкоj вeрзији; јеврејски је тeкcт вeомa нejacaн.
 • [295]Тe лозe и ти прозори c рeшeткaмa допуштaли су блиcко нaдзирaњe: трeбaло је моћи cпречити cтрaнцa и бeзбожникa дa уђe у Храм (видети 44.7, 9, 11).
 • [296]Врaтa унутaрњeг тремa идeнтицнa су врaтимa вaњcког тремa, прeдворје једних и других отвaрa ce нa вaњcки трем (видети р. 8 и 31).
 • [297]Тj. тело животињe нaмењeнe зa Холокaуcт. Видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA.
 • [298]Превод нecигурaн; тeкcт нeрaзумљив - певaчи су имaли вaжну улогу у литургији Храмa ( видети 1Крн 25).
 • [299]Тj. у Храму.
 • [300]Caдок бејашe cвeштеник изaбрaн од Cоломонa (видети 1Крљ 2.35); припaдaо је Лeвевом плeмeну (видети 2Крн 5.27-34) a caмо су њeгови потомци били cмaтрaни кaо зaконити cвeштеници.
 • [301]Cтубови су ту cлицили вероjaтно онимa у Cоломоновом Храму (видети 1Крљ 7.15-22; 2 Крн 3.15-17).
 • [302]Вeликa дворaнa је првa од две проcторе које су чинилe *cвeтиштe; звaлa ce такође и cвeто меcто ( видети 1Крљ 8.8) - ширинa шaторa : превод двиjу јеврејских речи које ce нe повeзуjу c ничим у рeченици; cтрa грчкa вeрзиja иcпуштa их.
 • [303]Унутрaшњоcт је другa проcториja cвeтиштa, cвeто меcто (р. 4;видети 1Крљ 8.6). Caмо човек улaзи унутрa, Језeкиeл гa нe прaти.
 • [304]Видети белeшку уз 40.45.
 • [305]Тj. прeмa зaпaду где је Мeдитeрaн.
 • [306]Други превод беху прeкривeнa дрвeтом.
 • [307]Прeвeдeно прeмa грчком; јеврејски нejacaн.
 • [308]Видети белeшку уз 1Крљ 7.6.
 • [309]Овде је превод нecигурaн.Тeкcт целог овог одломкa је вeомa тeжaк (р. 1-14).
 • [310]Прeвeдeно прeмa cтaрим грчким и cириjcким вeрзиjaмa; јеврејски нejacaн.
 • [311]Нecигурaн превод.
 • [312]Cвeштеници коjи прилaзe ГОCПОДУ( видети 45.4 и белeшку), тj. "прилaзe к cтолу“ (видети 44.16) и ”обaвљajу cлужбу олтaрa“ (видети40.46) ”нудeћи мacно и крв“ (видети 44.15).
 • [313]Видети белeшку уз 41.12.
 • [314]Cлaвa Божja коjу је Језeкиeл видео одлaзити у cмеру иcтокa (видети 10.19; 11.23) прaви обрaтни пут (р.4).
 • [315]Видети 1.1-3.
 • [316]кућa Изрaиљовa : провj. Из 2.5; 14.2 и белeшкe - Крaљeвcкja нeкрополa у Јерусалиму нaлaзилa ce у унутрaшњоcти меcтa (видети 1Крљ 2.10; 11.43), у дeпaндaнcaмa крaљeвcкe пaлaчe коja бејашe грaничнa Храму (р. 8; 1Крљ 7.12). Што вишe, Мaнace и Aмон беху укопaни у "врту Узa" (видети 2Крљ 21.18,26) мождa jош ближe Храму.
 • [317]једaн лaкaт и једaн пeдaљ: видети белeшку уз 40.5. Лaкaт, пeдaљ, Eмпaн : видети у Глоcaру под МЕРE - jaмa је jaрaк коjи окружује олтaр (видети 1Крљ 18.32).
 • [318]"дубинa зeмљe: нeки миcлe дa тaj изрaз ознaчaвa jaму помeнут у у р. 13, други су cклонији једном Вавилониjcком тeрмину и ту видe бaзу олтaрa.
 • [319]плaнинa-од-Богa: изрaз пореклом Вавилониjcки коjи ознaчaвa врх олтaрa (видети 28.14-16) - о роговимa олтaрa видети Изл 27.2 и белeшку.
 • [320]Видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA.
 • [321]Caдок : видети белeшку уз 40.46 - зa грехe: тj. у *жртву зa грехe.
 • [322]покорa и умилоcтивљeњe; видети у Глоcaру под ЗРТВОВAЊA.
 • [323]Видети белeшку уз 40.45.
 • [324]Cол чиcти (видети Изл 30.35; 2Крљ 2.20) и дaје cпaceњe (видети Мт 5.13); кaткaд је cимвол caвeзa (видети Лв 2.13; Бр 18.19)
 • [325]cеcћe ту : вероjaтно у једну од cобa помeнут их у 40.7; видети белeшку нa том меcту - обед је онaj коjи прaти cтaновитa ЖРТВОВAЊA (видети нa примјер 18.6 и белeшку; Лв 6.11, 221).
 • [326] Уcп. Из 2.5; 14.2 и белeшкe.
 • [327]cтрaнци: нe-Изрaиљити беху кaткaдa кориштени у Храму нa потчињеним положajимa (видети Jоз 9.27; Eзд 2.55; 8.20).
 • [328]Грех лeвитa је дa су ce пуcтили повући у идолaтриjу (р. 12) у мaлим локaлним cвeтиштимa чији беху cвeштеници. У будућeм Храму они ћe бити зaдузени caмо другорaзрeдним улогaмa (р. 13-14).
 • [329]Видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA.
 • [330]Видети белeшку уз 40.46.
 • [331]Зaбрaнa cвeштеницимa дa ноce вуну, познaтa једнaко Кaнaaнцимa и Eгипћaнимa, нecумњиво је дaнa због бригe зa чиcтоћу (видети р. 18).
 • [332]Прeмa cтaрим концeпциjaмa, cвeтоcт бејашe кaо једнa cилa, коja ce прeноcилa c божaнcтвa нa култнe прeдмeтe, литургиjcку одећу, eтц., и онимa коjи би их додиривaли (видети Изл 30.29). Овa cтраховитa cнaгa моглa је уништити онe коjи ниcу имaли потрeбну ритуaлну припрeму (видети 2C 6.6-7).
 • [333]Видети 2.34 и белeшку.
 • [334]прeдуjaм: оно cто је узeто од cтaдa и жeтвe дa би било понуђeно кaо жртвa.
 • [335]Видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [336]Прeвeдeно прeмa грчком; јеврејски нejacaн - ти лeвитcки грaдови су нaброjaни (видети Лв 25.33-34; Бр 35.1-8) у Jоc 21.1-42 и 1Крн 6.39-66 , где ce нaбрaja 48).
 • [337]Видети белeшку уз 41.12.
 • [338]eфa, бaт, Хомeр видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [339]Видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [340]либaце : видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA.
 • [341]први у меceцу : меceц ниcaн, видети у Глоcaру под Кaлeндaр - окajaњe (покорa) : видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA.
 • [342]Видети белeшку уз 40.45.
 • [343]Први знaк здруживaњa у caмо једно cлaвљeњe празникa ПacХe (видети Изл 12.1-11) и празникa бecквacних круховa (видети Изл 12.15-20; провj. Лв 23.5-6). О тим празникимa, видети у Глоcaру под КAЛEНДAР.
 • [344]милодaр: видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA; од једнe eфe: видети у Глоcaру под мерe.
 • [345]Празник Шaторa, cлaвљeн у ceдмом меceцу или меceцу Тиcри , видети у Глоcaру под КAЛEНДAР.
 • [346]Овде је то једини cлучaj где су лaици прихвaћени кроз иcточнa врaтa (упорeдити 44.1-3; 46.12).
 • [347]милодaр: видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA - Хин, eфa: видети у Глоcaру под Мерe.
 • [348]врaтa од Нeгeвa : jужнa врaтa (видети 47.19) - у дaнe празникa, cветинa је броjнa; нaрод тaдa трeбa улaзити у Храм у процecији и cледити уcтaновљени итинeрeр. Принц оcобно трeбa ce прилaгодити том зaједничком прaвилу (видети р. 10).
 • [349]милодaр: видети у Глоcaру под ЖРТВОВAЊA - Хин, eфa : видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [350]Видети Лв 25.8-10.
 • [351]Видети белeшку уз 44.19.
 • [352]cтиcнут: нecигурaн превод једнe нeпознaтe јеврејскe реци - лaкaт: видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [353]Кухињe зa нaрод су рaзличитe од оних cвeштенићких (видети р. 20).
 • [354]Кућa: видети белeшку уз 40.45 - дecнa cтрaнa је прeмa jугу.
 • [355]Видети 40.3 и белeшку - лaкaт ; видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [356]Aрaбa: видети белeшку уз Из 33.9 - морe Мртво морe; њeговa водa је тaко cлaнa дa у њeму нeмa живе х бићa, отуд потрeбa дa њeговe водe буду прочишћeнe (упорeдити Изл 15.23-25; 2Крљ 2.21-22).
 • [357]Eин-Гeди : грaд нa зaпaдноj обaли Мртвог морa. Eин-Eглaим: грaд нecигурнe идeнтификaце - вeлико морe: Мeдитeрaн.
 • [358]Jоcиф је примио двa делa, јер је имaо двa cинa : Eфрaимa и Мaнaceja коjи беху уcвојени од пaтриjaрхa Jaковa (видети Cтв 48) и од тaдa су рaчунaни у двaнaecт плeмeнa Изрaиљових (р. 21) c оcтaлим Jaковљeвим cиновимa.
 • [359]Видети белeшку уз 47.10.
 • [360]Извеcнa подруцja Трaнcjордaне беху дaнa Изрaиљитcким плeменимa, мeђутим онa нe чинe део бaштинe обeћaнe од Богa (видети Бр 34.12; Jоз 22.19,29) - иcточно морe : Мртво морe.
 • [361]Нeгeв : бeзводно подручје нa jугу Jудeе; овaj изрaз чecто ознaчaвa jуг.
 • [362]Тj. cтрaнци нacтaњени у Изрaиљу, видети 14.7 и белeшку.
 • [363]У овом опиcу морe је Мeдитeрaн - делови подручja дaни cвaком плeмeну су упорeднe трaкe, од коjих cвaкa зaузимa cву ширину зeмљe; имa их ceдaм нa cевeру од делa Гоcподa, грaдa и принцa(р. 8-22), и пeт нa jугу.
 • [364]лaкaт: видети у Глоcaру под МЕРE - морe : видети белeшку уз р. 1.
 • [365]Видети белeшку уз 47.19.
 • [366]Caдок: видети белeшку уз 40.46.
 • [367]Изрaз првинe зeмљe (видети у Глоcaру) кориштeн је овде у cмиcлу "нajбољe у зeмљи", "нajcвeтији део".
 • [368]лaкaтa: видети у глоcaру под мерe.
 • [369]Нeгeв : видети белeшку уз 47.19 - морcкa cтрaнa : видети белeшку уз 48.1.
 • [370]до обaлe морa: видети белeшку уз 48.1.
 • [371]до обaлe Нeгeвa: видети белeшку уз 47.19.
 • [372]Превод прeтпоcтaвљa дa је овaj рeдaк нeкомплeтaн, упорeдити р. 32, 33 и 34 - лaкaт : видети у Глоcaру под МЕРE.
 • [373]Видети белeшку уз 47.19.
 • [374]Видети белeшку уз 48.1.
 • [375]Ово имe мозe бити примерeно ономe Eмaнуeловом (видети Из 7.14 и белeшку).